ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZAROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZAROK 2008"

Transkript

1 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAROK 2008 Zpracoval: PhDr. Karel Müller

2 I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel, vedoucí oddělení, auditor) Ekonomika, administrativa (ekonomové, účetní, hospodářky, sekretářky, písařky, podatelny apod.) Správa budov, autoprovoz (správci budov, topiči, údržbáři, uklízečky, ostraha, řidiči) Informatika Konzervace a restaurování, preventivní péče o archiválie Reprografie Badatelské služby Vydavatelská a propagační činnost (redaktoři, grafici, tiskaři) Předarchivní péče, kontrolní činnost Archivní evidence a metodika Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa archivních souborů Zahraniční styky 0 0 Personální stav k ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ PhDr. Karel Müller ředitel Samostatná pracovní místa Dagmar Matoušková Ing. Jiří Riedel personalistka interní auditor I. Oddělení pro správu fondů a sbírek Pavel Šrámek Ivana Gebauerová vedoucí

3 Lenka Hlubová Mgr. Petr Kozák, Ph.D. Alena Kráslová Mgr. Zdeněk Kravar Marcela Lexová Marie Sližová PhDr. Jiří Stibor PhDr. Ivana Tarabová archivář archivář archivář II. Oddělení pro evidenci, využívání a ochranu fondů a sbírek PhDr. Jarmila Štěrbová Mgr. Olga Gebauerová Bc. Eva Hájková Mgr. Jiří Peterka Mgr. Petr Tesař Vanda Svobodová Bohumila Beilová Jan Bil Jan Krásl Mgr. Pavel Petr Karel Sedláček BcA. Petra Zemánková vedoucí archivář archivář knihovnice dokumentátorka dokumentátor konzervátor konzervátor konzervátor konzervátorka III. Oddělení pro metodiku, výběr archiválií a kontrolní činnost Mgr. Dáša Seberová PhDr. Simona Binarová Bc. Andrea Jahnová Mgr. Milena Kallerová Mgr. Martin Seidler vedoucí a zástupce ředitele archivář

4 IV. Oddělení pobočka Olomouc PhDr. Stanislava Kovářová PhDr. Jitka Balatková Mgr. Pavel Jirovský Mgr. Štěpán Kohout Stanislav Lapčík Helena Řiháková Mgr. Jan Štěpán Mgr. Jiří Vidlička Irena Řezníčková Bc. Jana Šiklová Michal Tomanec vedoucí archivář archivář archivář archivář archivář asistentka konzervátorka konzervátor V. Oddělení ekonomicko-správní Ing. Liběna Pinkasová Hana Katiová Lucie Müllerová Hedvika Petrencová Marta Brigulová Mgr. Pavel Doležal Rostislav Granzer Dagmar Heinzová Miroslav Olszewski Dagmar Dluhošová Jarmila Veselá vedoucí a zástupce ředitele hlavní účetní referent majetkové správy účetní mzdová účetní účetní správce informační a komunikační technologie správce informační a komunikační technologie investiční referent bezpečnostní referent asistentka asistentka VI. Oddělení hospodářské Jana Morischová Karel Dak Petr Dudys vedoucí řidič řidič

5 Oldřich Tesař Stanislava Grossmannová domovník manipulační dělnice Změny v průběhu roku 2008: K nastoupil do Opavy nový informační technik Rostislav Granzer a dále jako archivář na zástup Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., který však k odešel na Ostravskou univerzitu a vystřídal ho Mgr. Petr Kozák, Ph.D. K témuž datu odešla z olomoucké pobočky Markéta Lapčíková, kterou nahradil Bc. Pavel Jirkovský. K ukončila pracovní poměr referentka majetkové správy Jana Kubínová a na její místo nastoupila Marta Brigulová.S koncem roku ukončili pracovní poměr opavští konzervátoři Mgr. Pavel Petr a BcA. Petra Zemánková a také asistentka Jarmila Veselá Ke dni odešla na mateřskou dovolenou Karin Glabazňová, provdaná Borunská. Po celý rok čerpaly rodičovskou dovolenou PhDr. Irena Moravcová, Mgr. Marta Šopáková, Mgr. Lucie Harazimová, PhDr. Jaromíra Knapíková, Renáta Soldánová, Lucie Polášková a Martina Kučerková. Jen na půl úvazku pracovali během celého roku archiváři PhDr. Jitka Balatková, Helena Řiháková, PhDr. Jiří Stibor. Na dohodu pracovala po celý rok jako knihovnice Jana Indrová. Odborné aktivity: Výuka na VŠ: Univerzita Palackého Olomouc Kovářová, Müller Slezská univerzita Opava Binarová, Müller Členství v redakčních radách: Sborník archivních prací Müller Archivní časopis - Balatková Časopis Slezského zemského muzea Müller Těšínsko Müller Jesenicko. Vlastivědný sborník - Müller Vlastivědný sborník Novojičínska - Müller Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis - Müller Cieszyńskie Studia Muzealne Těšínský muzejní sborník Müller (spoluredaktor) Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau Würzburg - Müller Práce a studie Muzea Beskyd Frýdek-Místek - Štěpán Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Kovářová KROK Olomouc - Kohout Členství v muzejních a památkových radách: Památková rada NPÚ Ostrava - Müller Památková rada NPÚ Olomouc Balatková, Müller

6 Vědecká a programová rada Muzea Těšínska Müller (místopředseda) Vědecká muzejní rada Muzea Novojičínska - Müller Sbírkotvorné komise Slezského zemského muzea Müller, Šrámek Sbírkotvorná komise Muzea Těšínska - Müller Komise pro studium a soupis rukopisů Archivu AV ČR - Kohout Jiné: Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny P ČR - Müller Český národní komitét historiků Müller Vědecká rada filozofické fakulty Univerzity Palackého - Müller Diecézní rada Církve československé husitské Olomouc - Balatková STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV BRUNTÁL Mgr. Branislav Martinek, Ph.D. Oldřiška Bráchová PhDr. Libuše Fiedlerová Libuše Entrová Grochalová Mgr. Alena Kisková Eva Pešková Mgr. Vladimíra Škývarová Danuše Vrťová Milan Entr Milan Dobrovodský ředitel administrativní a spisový pracovník řidič Odborné aktivity: Členství v redakčních radách: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy - Fiedlerová Členství v muzejních a památkových radách: Sbírkotvorná komise Muzea v Bruntále Bráchová

7 STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV FRÝDEK-MÍSTEK Mgr. Tomáš Adamec Táňa Březinová Marie Dannhoferová Mgr. Jana Jalůvková Bc. Olga Mateášová PhDr. Alena Matějová Mgr. Radomír Michna Mgr. Eva Vojkovská Marie Zlámalíková Jana Hencová Miroslav Polášek ředitel archivář konzervátorka zásobovačka řidič Změny v průběhu roku 2008: PhDr. Alena Matějová pracovala jen na půl úvazku. Na dohodu pracoval jako fotograf Milan Klega. Rodičovskou dovolenou čerpala po celý rok Mgr. Kateřina Lepíková. Odborné aktivity: Členství v redakčních radách: Práce a studie Muzea Beskyd Frýdek-Místek - Adamec STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV JESENÍK Mgr. Bohumila Tinzová Mgr. Květoslav Growka Mgr. Jana Hradilová Jarmila Syptáková Hana Nawarová Miroslav Pírek ředitelka archivář zásobovačka řidič Změny v průběhu roku 2008:

8 Až do pracovala v archivu uklizečka Eliška Hermanová, ale již se z mateřské dovolené vrátila Věra Brothánková, která pak byla k v souvislosti se snižovaním počtu tabulkových míst propuštěna. V měsících červenec-srpen a listopad-prosinec pracoval v archivu na dohodu Jiří Švub. Odborné aktivity: Členství v redakčních radách: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy Growka Slezský numismatik - Growka Jesenicko. Vlastivědný sborník Growka (redaktor), Tinzová STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV KARVINÁ PhDr. Irena Hajzlerová Anna Hubáčová Zdeňka Kolková Radim Kravčík Lenka Kubicová Mgr. Veronika Matroszová Ivana Szepešiová Mgr. Marek Trojak David Pietrowski Irena Ondrušíková Ladislav Škula ředitelka archivář správce informační a komunikační technologie administrativní a spisový pracovník zásobovačka řidič Změny v průběhu roku 2008: K nastoupil nový archivář Radim Kravčík. Anna Hubáčová pracovala po celý rok jen na půl úvazku. Odborné aktivity: Členství v muzejních a památkových radách: Sbírkotvorná komise Muzea Těšínska Hajzlerová

9 Jiné: Výuka na Obchodní akademii Karviná - Hajzlerová STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV NOVÝ JIČÍN PhDr. Karel Chobot PhDr. Jaroslava Brichová Danuše Chobotová Miroslava Karlíková Bc. Petra Martinková Alena Randýsková Mgr. Pavel Šustala Ing. Jaroslav Sopuch Miluše Kudělková Jan Čáň Daniel Glogar ředitel archivář správce informační a komunikační technologie zásobovačka domovník řidič Změny v průběhu roku 2008: K ukončil pracovní poměr v souvislosti se svým jmenováním ředitelem Státního okresního archivu Vsetín Mgr. Tomáš Baletka, Ph.D. a na jeho místo nastoupila Bc. Petra Martinková. Po celý rok pracoval Ing. Jaroslav Sopuch jen na půl úvazku. Odborné aktivity: Výuka na VŠ: Univerzita Palackého Olomouc Chobot Členství v redakčních radách: Archivní časopis Baletka Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy - Chobot Vlastivědný sborník Novojičínska Brichová, Chobot Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm Baletka, Chobot Novojičínský Zpravodaj - Chobot Členství v muzejních a památkových radách: Vědecká muzejní rada Muzea Novojičínska Chobot

10 STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV OLOMOUC PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D. Hana Číhalová PaedDr. Zdeněk Kašpar Ludmila Kosíková PhDr. Miroslav Koudela Mgr. Jarmila Křížanová Mgr. Ivana Kubíčková PhDr. Heda Minaříková Jaroslava Procházková Mgr. Tomáš Sedlář Olga Staroštíková Mgr. Jan Stuna RNDr. Josef Krchňák Bc. Oldřich Pališek Ludmila Balounová Václav Habáň Renáta Sedláčková Ladislav Baloun Miroslava Krejčí ředitel archivář archivář archivář archivář správce informační a komunikační technologie dokumentátor zásobovačka technický pracovník asistentka technický pracovník manipulační dělník Změny v průběhu roku 2008: K odešel do důchodu řidič Stanislav Houšťava. Na poloviční úvazek pracovaly PhDr. Heda Minaříková a Jaroslava Procházková. Zkrácený úvazek měly také Olga Staroštíková (3/4) a Hana Číhalová (1/4). S koncem roku 2008 odešel také do důchodu Václav Habáň, v archivu ale dále působí na dohodu. Odborné aktivity: Výuka na VŠ: Univerzita Palackého Olomouc Kaňák, Kašpar Členství v archivních, muzejních a památkových radách:

11 Vědecká archivní rada - Kaňák Vědecká rada Krajského vlastivědného muzea Olomouc Kaňák Památková rada NPÚ Olomouc Kaňák Archivní rada Církve československé husitské Praha Kaňák (předseda) Historická sekce Věroučné sněmovní komise Církve československé husitské Praha Kaňák (předseda) STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV OPAVA PhDr. Marta Medková Bc. Renata Dvořáková Mgr. Jitka Halabicová Mgr. Marek Skupien Jarmila Sobotíková Danuše Štěpánová Miroslava Moslerová Sylva Varyšová ředitelka archivář zásobovačka manipulační dělnice Změny v průběhu roku 2008: Na dohodu pracovala jako uklízečka ve venkovních depozitářích Božena Prusková a v zimním období topič Jaromír Tengler. S koncem roku odešly do důchodu Danuše Štěpánová a Jarmila Sobotková, v archivu ale pracují dále na půl úvazku. Odborné aktivity: Členství v redakčních radách: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy Medková (výkonná redaktorka) STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PROSTĚJOV PhDr. Dagmar Roháčková Mgr. Tomáš Cydlík ředitelka archivář

12 Jarmila Doleželová Jana Jurdová Mgr. Romana Němcová Mgr. Oldřich Václavík Ing. Jiří Kankovský Božena Hanslíková Alice Komárková Ludmila Vychodilová Richard Sedlo Lenka Hluštíková archivář správce informační a komunikační technologie konzervátorka konzervátorka zásobovačka řidič uklízečka Změny v průběhu roku 2008: K nastoupil nový řidič Richard Sedlo. Návratem z mateřské dovolené vystřídala uklízečku Jarmilu Dokoupilovou Lenka Hluštíková, která však s koncem roku 2008 ukončila pracovní poměr v souvislosti se snižováním počtu tabulkových míst. Odborné aktivity: Místopisná komise MěstÚ Prostějov Roháčková Masarykova společnost Václavík STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘEROV PhDr. Jiří Lapáček Věra Fišmistrová Bc. Petr Jirák PhDr. Miroslav Marada Marie Pavlíková Jarmila Vohnická Daniela Kolečářová Tomáš Halmazňa ředitel archivář archivář zásobovačka řidič Změny v průběhu roku 2008: K nastoupil jako archivář Bc. Petr Jirák. Odborné aktivity: Členství v redakčních radách:

13 Přerovské listy - Fišmistrová Jiné: Komise rady města Přerova pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky Lapáček STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ŠUMPERK PhDr. Hana Jarmarová Alena Babuňková PhDr. Martina Černá Mgr. Jana Morávková Jana Veberová Jana Lněničková Vojtěch Vejchoda ředitelka zásobovačka údržbář-řidič Odborné aktivity: Členství v redakčních radách: Severní Morava - Jarmarová Členství v muzejních a památkových radách: Sbírkotvorná komise Vlastivědného muzea Šumperk - Černá Poradní sbor Muzea silnic v Šumperku-Vikýřovicích - Morávková Jiné: Společnost pro česko-německé porozumění v Šumperku Veberová Praxe studentů vysokých, vyšších odborných a středních škol ZA Opava ZA, pob. Olomouc 5 VŠ (z toho dvě Polky), 1 ÚSO 3 VŠ, 3 ÚSO SOkA Frýdek-Místek 5 VŠ, 3 ÚSO SOkA Karviná SOkA Olomouc 2 VŠ, 1 ÚSO (+ 3 rekvalifikace) 2 VŠ, 1 ÚSO

14 SOkA Přerov 2 VŠ, 1 ÚSO SOkA Šumperk 1 VŠ Na přelomu června a července pobývala v centrále ZA na stáži doktorandka Univerzity M.C. Sklodowské v Lublinu mgr Elzbieta Markowska. V červenci praktikovala tamtéž po 3 týdny studentka 2. ročníku historie na Vratislavské univerzitě Agata Bogucka.

15 Tabulka č. II. 1 - Základní souhrnné informace ze základní evidence NAD Počty, metráž a zpracovanost archivních soubourů Fyzický stav archiválií Archivní Název archivu Vykazované Celkem (počet) pomůcky počet metráž [bm] metráž [%] počet metráž [bm] metráž [%] nepoškozeno poškozeno nezjištěno (počet) N: ,78 37, ,78 37, Zemský archiv Z: ,93 62, ,93 62,49 v Opavě (ZAO) I: ,07 50, ,07 50,59 ( ) Σ: , ,71 N: 0 0,00 0, ,38 98, ZAO-"A" uložené mi- Z: 0 0,00 0,00 3 7,92 1,45 mo archiv v evidenci I: 0 0,00 0,00 2 7,36 1,35 ZAO ( ) Σ: 0 0, ,30 N: ,07 66, ,07 66, SOkA Bruntál Z: ,91 33, ,91 33,98 I: ,77 33, ,77 33,38 Σ: , ,98 N: ,85 52, ,85 52, SOkA F.-Místek Z: ,20 47, ,20 47,84 I: ,80 36, ,80 36,71 Σ: , ,05 N: ,76 38, ,76 38, SOkA Jeseník Z: ,21 61, ,21 61,36 I: ,67 50, ,67 50,99 Σ: , ,97 N: ,27 52, ,27 52, SOkA Karviná Z: ,43 47, ,43 47,36 I: ,43 47, ,43 47,36 Σ: , ,70 N: ,82 67, ,85 67, SOkA Nový Jičín Z: ,97 32, ,97 32,11 I: ,48 30, ,48 30,49 Σ: , ,82 N: ,54 50, ,54 50, SOkA Olomouc Z: ,87 49, ,87 49,48 I: ,73 44, ,73 44,27 Σ: , ,41 N: ,77 41, ,77 41, SOkA Opava Z: ,52 58, ,52 58,29 I: ,43 50, ,43 50,39 Σ: , ,29 N: ,22 52, ,22 52, SOkA Prostějov Z: ,93 47, ,93 47,78 I: ,51 29, ,51 29,92 Σ: , ,15 N: ,78 40, ,78 40, SOkA Přerov Z: ,56 59, ,56 59,69 I: ,85 38, ,85 38,72 Σ: , ,34 N: ,25 49, ,25 49, SOkA Šumperk Z: ,35 50, ,35 50,32 I: ,56 43, ,56 43,57 Σ: , ,60 N: ,11 46, ,52 46, SOUHRN Z: ,88 53, ,80 53,43 (ZAO vč. SOkA) I: ,30 44, ,66 44,20 Σ: , ,32

16 Tabulka č. II. 2 - Základní souhrnné informace ze základní evidence NAD Archivní soubory Kopie archiválií Název archivu Evidenční status: 1 Evidenční status: 2 Evidenční status: 3 Evidenční status: 4+5 (počet) počet metráž [bm] počet metráž [bm] počet metráž [bm] počet metráž [bm] bezpečnostní studiní N: , , ,48 0 0, Zemský archiv Z: ,01 0 0, ,92 0 0,00 v Opavě (ZAO) I: ,63 0 0, ,44 0 0,00 ( ) Σ: , , ,40 0 0,00 N: 0 0,00 0 0,00 0 0, , ZAO-"A" uložené mi- Z: 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 7,92 mo archiv v evidenci I: 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 7,36 ZAO ( ) Σ: 0 0,00 0 0,00 0 0, ,30 N: ,27 0 0, ,80 0 0, SOkA Bruntál Z: ,66 0 0, ,25 0 0,00 I: ,52 0 0, ,25 0 0,00 Σ: ,93 0 0, ,05 0 0,00 N: ,85 0 0, ,00 0 0, SOkA F.-Místek Z: ,65 0 0, ,55 0 0,00 I: ,25 0 0, ,55 0 0,00 Σ: ,50 0 0, ,55 0 0,00 N: ,59 0 0, ,17 0 0, SOkA Jeseník Z: ,75 0 0, ,46 0 0,00 I: ,21 0 0, ,46 0 0,00 Σ: ,34 0 0, ,63 0 0,00 N: ,27 0 0,00 2 6,00 0 0, SOkA Karviná Z: ,66 0 0, ,77 0 0,00 I: ,66 0 0, ,77 0 0,00 Σ: ,93 0 0, ,77 0 0,00 N: ,37 0 0, ,45 1 0, SOkA Nový Jičín Z: ,56 0 0, ,41 0 0,00 I: ,07 0 0, ,41 0 0,00 Σ: ,93 0 0, ,86 1 0,03 N: ,44 0 0, ,10 0 0, SOkA Olomouc Z: ,74 0 0, ,13 0 0,00 I: ,89 0 0, ,84 0 0,00 Σ: ,18 0 0, ,23 0 0,00 N: ,13 0 0, ,64 0 0, SOkA Opava Z: ,13 0 0, ,39 0 0,00 I: ,44 0 0, ,99 0 0,00 Σ: ,26 0 0, ,03 0 0,00 N: ,52 0 0, ,70 0 0, SOkA Prostějov Z: ,13 0 0, ,80 0 0,00 I: ,71 0 0, ,80 0 0,00 Σ: ,65 0 0, ,50 0 0,00 N: ,19 0 0, ,59 0 0, SOkA Přerov Z: ,27 0 0, ,29 0 0,00 I: ,96 0 0, ,89 0 0,00 Σ: ,46 0 0, ,88 0 0,00 N: ,85 8 1, ,76 0 0, SOkA Šumperk Z: ,08 0 0, ,27 0 0,00 I: ,29 0 0, ,27 0 0,00 Σ: ,93 8 1, ,03 0 0,00 N: , , , , SOUHRN Z: ,64 0 0, ,24 3 7,92 (ZAO vč. SOkA) I: ,63 0 0, ,67 2 7,36 Σ: , , , ,33

17 Tabulka č. II. 3 - Výběr archiválií a delimitace archiválií, celkové vnější změny Přírůstky Celkem Úbytky ARCHIV Výběr Delimitace vnější změny metráž [bm] evid.j. [ks] metráž [bm] evid.j. [ks] metráž [bm] evid.j. [ks] metráž [bm] evid.j. [ks] N: 125, , , , Zemský archiv Z: 6, , , ,08 36 v Opavě (ZAO) I: 6, ,00 0 0,00 0 6, ( ) Σ: 131, , , , N: 29, ,00 0 0, , SOkA Bruntál Z: 0,11 1 0,00 0 0,01 1 0,10 0 I: 0,11 1 0,00 0 0,01 1 0,10 0 Σ: 29, ,00 0 0, , N: 11, , , , SOkA F.-Místek Z: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 I: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Σ: 11, , , , N: 11, ,14 2 0, , SOkA Jeseník Z: 0,00 0 0,25 2 0,00 0 0,25 2 I: 0,00 0 0,25 2 0,00 0 0,25 2 Σ: 11, ,39 4 0, , N: 75, ,00 0 0, , SOkA Karviná Z: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 I: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Σ: 75, ,00 0 0, , N: 245, ,00 0 4, , SOkA Nový Jičín Z: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 I: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Σ: 245, ,00 0 4, , N: 48, ,23 7 0, , SOkA Olomouc Z: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 I: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Σ: 48, ,23 7 0, , N: 44, ,00 0 0, , SOkA Opava Z: 2,12 3 0,00 0 0,00 0 2,12 3 I: 0,12 3 0,00 0 0,00 0 0,12 3 Σ: 46, ,00 0 0, , N: 221, , , , SOkA Prostějov Z: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 I: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Σ: 221, , , , N: 138, ,18 2 0, , SOkA Přerov Z: 0,02 0 0,36 5 0,00 0 0,38 5 I: 0,00 0 0,36 5 0,00 0 0,36 5 Σ: 138, ,54 7 0, , N: 50, ,00 0 0, , SOkA Šumperk Z: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 I: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Σ: 50, ,00 0 0, , N: 1 002, , , , SOUHRN Z: 9, , , ,93 46 (ZAO vč. SOkA) I: 7, ,61 7 0,01 1 7, Σ: 1 011, , , ,

18 III. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ Tab. č. 1 Protokoly o výběru archiválií Název archivu Určení původci Neurčení původci Výběr archiválií mimo skartační řízení (počet protokolů) Správní řízení ZA Opava vč. pobočky Olomouc SOkA Bruntál SOkA Frýdek-Místek SOkA Jeseník SOkA Karviná SOkA Nový Jičín SOkA Olomouc SOkA Opava SOkA Prostějov SOkA Přerov SOkA Šumperk Tab. č. 2 zkontrolovaných protokolů podle 52 písm. i) a podle 79 odst. 2 písm. f) Název archivu protokolů podle 52 písm. i) protokolů podle 79 odst. 2 písm. f) Archiv města Ostravy 41 Archiv Univerzity Palackého Olomouc 7

19 Název Archivu: ZA Opava Tab. č. 3 Zpracování archiválií a) Soubory dokončené č. NAD Název archivního souboru Zpracováno bm za rok Podpůrný spolek německého arcibiskupského chlapeckého semináře Bruntál Královský úřad Opava (1631) Inventarizováno bm celkem 0,37 0,36 113,82 113,82 Zkatalog. evidenčních jednotek katalog. záznamů 231 Říšské župní muzeum Opava ( ,5 2, Zemské muzeum Opava (1881) ,4 0,4 926 Pruský královský úřední soud Hlučín (1718) ,65 361,2 1920(1938) 616 Emil Teltschik a spol., továrna na knoflíky, kamenolomy a drtírna 2,55 2,55 Jakubčovice n.o. (1874) Gudrich Rudolf ,41 0, Ing. Jaroslav Velinský, a.s., závod Jablůnka n.b. 0,75 0,75 (1909) ) 1020 Jindřich Gewiner, výroba cukrovinek, Bílovec ,6 0, (1954) 669 Josef Hellmann, mechanická výroba obuvi, Vrbno p.p. (1928)1939-1,26 0, Jan Kantorek, továrna na kůže, Rožnov p.r ,24 0, (1951) 96 Hejtmanský úřad knížectví opavsko-krnovského - Aktový materiál z let ,2 0, Celkem 146,75 483, Zrejstříkováno evidenčních jednotek

20 Název Archivu: ZA Opava Tab. č. 3 Zpracování archiválií b) Soubory rozpracované č. NAD Název archivního souboru Zpracováno bm za rok 434 Severomoravský KNV Ostrava - odbor dopravy 48,2 Inventarizováno bm celkem Zkatalog. evidenčních jednotek katalog. záznamů 434 Severomoravský KNV Ostrava - komise pléna, 14,5 rady a odborů 269 Rodinný archiv a ústřední správa Lichnovských, 5 Chuchelná 283 Němečtí rytíři úřad velmistra Opava 2,5 376 Sbírka fotografií a kopií 0, Zemská vláda slezská Opava Gebauer Josef 5,2 267 Piffl Norbert 0,2 136 Moravskoslezský ZNV, expozitura Moravská 2, Ostrava 189 Velkostatek Krnov 28,7 211 Velkostatek Velké Heraltice 2,45 Celkem 107, Zrejstříkováno evidenčních jednotek

21 Název Archivu: ZA, pob. Olomouc Tab. č. 3 Zpracování archiválií a) Soubory dokončené č. NAD Název archivního souboru Diecézní rada Církve československé (husitské) Olomouc inventář Zemská rada starších Církve československé pro Slezsko a pohraniční Moravu Ostrava Elektrovod, n.p. Bratislava, krajský závod Přerov (1953) Středomoravské elektrárny, a.s. Přerov (1898) (1999) Východomoravské elektrárny, a.s. Přerov (1926) Energetické rozvodné závody, n.p. Přerov (1946) Olomoucké energetické rozvodné závody, n.p. Přerov (1946) (1954) Hanácký akciový pivovar rolnický se sladovnou Olomouc (1985) Zpracováno bm za rok Inventarizováno bm celkem 31,06 0,02 0,02 0,35 0,35 3,35 3,35 4,69 4,69 2,05 2,05 0,91 0,91 2,92 2, Zamykal Ladislav (1976) inventář 0, Škrabal Zdislav ,6 1, Velkostatek Město Libavá ,05 5, Lenní dvůr Kroměříž Lenní statek Biskupice u Uherského Brodu ,6 0, Kotisa Karel ,32 0, Vodáček Adolf ,5 6,3 Celkem 26,36 59,92 Zkatalog. evidenčních jednotek katalog. záznamů Zrejstříkováno evidenčních jednotek

22 Název Archivu: ZA, pob. Olomouc Tab. č. 3 Zpracování archiválií b) Soubory rozpracované č. NAD Název archivního souboru Zpracováno bm za rok Diecézní svaz sociální práce Církve československé Ostrava Lenní dvůr Kroměříž Lenní statek Blansko Arcibiskupská konzistoř Olomouc (1202) Krajský soud Olomouc I.(1789) (1970) 0,3 4,3 3,5 26,1 Celkem 34,2 Inventarizováno bm celkem Zkatalog. evidenčních jednotek katalog. záznamů Zrejstříkováno evidenčních jednotek Název Archivu: SOkA Bruntál Tab. č. 3 Zpracování archiválií a) Soubory dokončené č. NAD Název archivního souboru Zpracováno bm za rok Inventarizováno bm celkem Zkatalog. evidenčních jednotek katalog. záznamů Zrejstříkováno evidenčních jednotek 944 Místní národní výbor Karlov 1,09 1, Místní národní výbor Krásné Loučky 1,48 1, Místní národní výbor Tylov 1,18 1, KSČ - okresní výbor Bruntál 25,62 25, Místní národní výbor Slezské Pavlovice 1,39 1, KSČ - okresní výbor Krnov 3,84 3, KSČ - okresní výbor Rýmařov 3,6 3, Celkem 38,2 38,

23 Název Archivu: SOkA Frýdek-Místek Tab. č. 3 Zpracování archiválií a) Soubory dokončené č. NAD Název archivního souboru Zpracováno bm za rok Inventarizováno bm celkem 75 Archiv obce Dolní Domaslavice Archiv obce Kaňovice 0,3 0, Archiv obce Nižní Lhoty 1,1 1,1 346 Archiv obce Nová Ves 1,05 0,7 347 Místní národní výbor Nová Ves 9,6 3, Archiv obce Pstruží 0, Místní národní výbor Pstruží 9,5 3,5 688 Farní úřad Frýdek 11,6 12,5 721 Městský policejní úřad Frýdek 2 1,4 862 Okresní osvětový sbor Místek 0,15 0, Farní úřad Morávka 0,4 0, Okresní archiv Frýdek- Místek 3,7 4 Zkatalog. evidenčních jednotek katalog. záznamů Zrejstříkováno evidenčních jednotek Celkem 40 30, Název Archivu: SOkA Frýdek-Místek Tab. č. 3 Zpracování archiválií a) Soubory rozpracované č. NAD Název archivního souboru Zpracováno bm za rok Inventarizováno bm celkem Zkatalog. evidenčních jednotek katalog. záznamů Zrejstříkováno evidenčních jednotek 181 Místní národní výbor Kaňovice 0,3 776 ONV Frýdek-Místek III 35,2 965 Městský národní výbor Jablunkov Děkanský úřad Frýdek 3 Celkem 40,

24 NázevArchivu: SOkA Jeseník č. NAD Název archivního souboru Tab. č. 3 Zpracování archiválií b) Soubory rozpracované Zpracováno bm za rok 616 Sb.dokumentačního mat , FÚ Jeseník , MNV Tomíkovice (1943) , MNV Supíkovice , Sb - cechy Jeseník , Okr.silniční výbor Javorník , Okr.silniční výbor Jeseník , Okr.silniční výbor Vidnava , NMŠR Adolfovice , N-MŠR Javorník , N-MŠR Ondřejovice , N-MŠR Písečná , N-MŠR N.Č.Voda , N-MŠR St.Č.Voda , N-MŠR Uhelná , NMŠR Vidnava , NMŠR Zlaté Hory , NOŠR Jeseník ,95 5 N-OŠ Bernartice ,60 8 N-MŠŤd Bílá Voda ,03 18 N-OŠ Horní Domašov , N-OŠ Horní Lipová ,10 52 N-PŠ živnostenská D.Lipová ,05 21 N-VŠ zem.h.heřmanice , N-OŠ Hraničky ,01 27 N-klášt Šd Javorník ,39 24 N-MŠ Javorník , N-OŠ Javorník Ves ,08 36 N-MŠ Jeseník ,21 41 N-PŠ živn.jeseník ,18 33 N-VŠd Jeseník ,19 34 N-VŠch Jeseník ,36 42 N-RRG Jeseník ,22 60 N-MŠŤ Mikulovice ,04 63 N-OŠ Nová Červ.Voda ,14 64 N-OŠ Nová Ves (1880) , N-OŠ Ondřejovice ,73 77 N-OŠ Písečná ,24 76 N-PŠ živn. Písečná ,03 75 N-Š zemědělská Písečná ,05 78 N-OŠ Ramzová ,02 84 N-OŠ Stará.Červ.Voda ,60 85 N-Š kamenická Supíkovice ,09 86 N-PŠ kamenická Supíkovice ,35 94 N-OŠ Uhelná (1946) 0,50 99 N-OŠ Vápenná , N-OŠ V.Kunětice , N-OŠ Vidnava , N-MŠŤ Vidnava ,02 Inventarizováno bm celkem Zkatalog. evidenčních jednotek katalog. záznamů Zrejstříkováno evidenčních jednotek

25 104 N-PŠ živn.vidnava , N-G Vidnava , N-OŠch Zlaté Hory , N-MŠŤch Zlaté Hory , N-OŠ smíšenázl.hory , N-PŠ živn. Zlaté Hory ,04 Celkem 34,15 Název Archivu: SOkA Karviná Tab. č. 3 Zpracování archiválií a) Soubory dokončené č. NAD Název archivního souboru Fryštátská spořitelna Fryštát Spořitelna a záložna Bohumín (1885) Spořitelna a záložna Orlová (1902) MNV Skřečoň (1926) MNV Starý Bohumín (1936) (1983) Zpracováno bm za rok Inventarizováno bm celkem 0,67 0,67 0,59 0,59 1,36 1,36 5,54 5,54 5,03 5,03 Celkem 13,19 13,19 Zkatalog. evidenčních jednotek katalog. záznamů Zrejstříkováno evidenčních jednotek Název Archivu: SOkA Karviná Tab. č. 3 Zpracování archiválií b) Soubory rozpracované č. NAD Název archivního souboru Zpracováno bm za rok 171 MěNV Bohumín (1826) , MNV Pudlov (1938) , MNV Vrbice (1927) ,28 Celkem 39,28 Inventarizováno bm celkem Zkatalog. evidenčních jednotek katalog. záznamů Zrejstříkováno evidenčních jednotek

26 Název Archivu: Tab. č. 3 Státní okresní archiv Nový Jičín Zpracování archiválií a) Soubory dokončené č. NAD Název archivního souboru Zpracováno bm za rok Inventarizováno bm celkem 123 Místní národní výbor Bludovice 1,91 1, Místní národní výbor Bravinné 1,34 0, Pohorská jednota Radhošť, Frenštát pod 1,59 1,16 Radhoštěm 372 Obecná škola evangelická Hodslavice 1,5 1,5 399 Místní národní výbor Hynčice 0,35 0,5 443 Archiv obce Kateřinice 1, Archiv obce Kletné 0,25 0, Archiv obce Klokočov 1,1 1, Archiv obce Klokočůvek 0,7 0,8 516 Archiv obce Kunín 1,41 1, Archiv obce Sedlnice 1 4, Archiv obce Starojická Lhota 0,1 1, Farní úřad Příbor 5,47 15, Okresní soud Bílovec , Obecná škola katolická Hodslavice 0,99 0,85 Zkatalog. evidenčních jednotek katalog. záznamů Zrejstříkováno evidenčních jednotek Celkem 28,81 180, Název Archivu: Tab. č. 3 Státní okresní archiv Nový Jičín Zpracování archiválií b) Soubory rozpracované č. NAD Název archivního souboru Zpracováno bm za rok 613 Archiv města Nový Jičín 30 Inventarizováno bm celkem Zkatalog. evidenčních jednotek katalog. záznamů Zrejstříkováno evidenčních jednotek Celkem

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel,

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006. Personální stav k 31.12.2006. PhDr. Karel Müller. ředitel. Samostatná pracovní místa

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006. Personální stav k 31.12.2006. PhDr. Karel Müller. ředitel. Samostatná pracovní místa ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 Personální stav k 31.12.2006 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ PhDr. Karel Müller Samostatná pracovní místa Dagmar Matoušková Ing. Jiří Riedel ředitel personalistka

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 0 9

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 0 9 Z E M S K Ý A R C H I V V O P A V Ě Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 0 9 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 3

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 3 Z E M S K Ý A R C H I V V O P A V Ě Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 3 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný

Více

ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ

ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ Název kroužku Adresa kroužku Kontaktní osoba Bartošovice Územní svaz: MORAVSKOSLEZSKÝ Telefon nebo : Bílovec Telefon nebo : Bohumín MO Bohumín Rolnická č.3 Sedlák Jan 735 51

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 č. 1 I. Personální podmínky archivu Tab. č. 1: Personální podmínky archivu 57 č. 2 II. Celkové množství archiválií v základní evidenci NAD Tab. č. 1:

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 0

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 0 Z E M S K Ý A R C H I V V O P A V Ě Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 0 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 1 Z E M S K Ý A R C H I V V O P A V Ě Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 1 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 2

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 2 Z E M S K Ý A R C H I V V O P A V Ě Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 2 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 4 Z E M S K Ý A R C H I V V O P A V Ě Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 4 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 9. ledna 2014 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 11. ledna 2016 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

Z E M S K Ý A R C H I V V O P A V Ě

Z E M S K Ý A R C H I V V O P A V Ě Z E M S K Ý A R C H I V V O P A V Ě Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 0 4 Zpracoval: PhDr. Karel Müller ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ Personální stav k 31.12.2004 PhDr. Karel Müller Sekretariát ředitele

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Ceny ACTIVA spol. s.r.o.: NÁZEV Xerografický papír A5 80g, bílá / Xerografický

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Odbor operačního řízení Pracoviště technického zabezpečení a statistiky Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ

Více

Evidence a ochrana archiválií

Evidence a ochrana archiválií N_SAS / VŠFS / LS 2016 / DS Přednáška č. 17 + 18 Evidence a ochrana archiválií I. Evidence archiválií II. Ochrana archiválií Ad I. Evidence archiválií Hlavní legislativní předpis = Vyhláška MV č. 213/2012

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 271 Prostějov hl. n.-dzbel trať v celé délce ČD 273 Červenka-Prostějov

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Linka č. Trasa Úsek zařazený do IDSOK Poznámka Dopravce 291 Zábřeh

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 291 IDSOK také ve vlacích Zábřeh na Moravě Šumperk trať v celé délce

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 291 IDSOK také ve vlacích R1402, 1403, 1404, 1405, 1406, Zábřeh na

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj Historické městské soubory 1 30 Zámky 2 30 Křesťanské sakrální památky Muzea, galerie 1 2 45 1 35 Jiné atraktivity cestovního ruchu 1 20 Turistická informační centra 3 45 Úhrn 205 I Urbanizovaný prostor

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Adresáti podle rozdělovníku

Adresáti podle rozdělovníku KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Ing. Michal Školoud tel.: +420 585 508 412 email: m.skoloud@kr-olomoucky.cz

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice

Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 14755/ENV/15 Ing. Plocek/l. 2132 27. 2. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2006

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2006 Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2006 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 305 77 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 604-605, 607-609, 611, fax: 378 032 602 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu:

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 27. ledna 2015 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Odeslané faktury Strana: 1

Odeslané faktury Strana: 1 Odeslané faktury Strana: 1 KOF000001 00288063 Městys Brodek u Prostějova 7000,00 CZK 13.01.2014 28.01.2014 Platba za vyřízení přestupkové agendy za 4. čtvrtl KOF000002 00288144 Obec Čelechovice na Hané

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 4050/ENV/14 Ing. Hlaváčová / l. 2993 27. 1. 2014 Věc: Posuzování

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

ODS není lhostejná k vážné situaci ve zdravotnictví! Nebuďte lhostejní ani Vy! Jde o každého z nás!

ODS není lhostejná k vážné situaci ve zdravotnictví! Nebuďte lhostejní ani Vy! Jde o každého z nás! přehled oblastí, kde bude kvůli ČSSD a KSČM poskytování zdravotní péče vážně ohroženo Šumperk Jeseník ODS není lhostejná k vážné situaci ve zdravotnictví Nebuďte lhostejní ani Vy Jde o každého z nás Šternberk

Více

Příloha č. 1) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost

Příloha č. 1) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost Příloha č. ) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost Poř. Obec II.st. s pověř. Forma poskytované sociální služby četnost celkem číslo obec. úřadem, rezidenční služby terénní služby intervenční

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Seznam členů celkový počet členů 40

Seznam členů celkový počet členů 40 Seznam členů celkový počet členů 40 Č. Název subjektu 1 Muzeum středního Pootaví Zámek 1, 386 01 PhDr. Ivana Říhová Předsedkyně MAS veřejný veřejná správa 2 STA, projektový ateliér, v.o.s. Havlíčkova 247,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2011

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2011 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2011 Platnost od 1. 11. 2011 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Naše Č. j.: MUSP 37913/2014 Naše Sp. Zn.: Odbor: 98524/2013 VYS/LUVE odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 *MUSPX01CTFDK* Datum: 24.4.2014 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007

Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007 Strana 1 Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007 poř. č. ev. č. IČ žadatel právní forma adresa název

Více

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Název školy Ulice Obec Kraj Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu

Více

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Název školy Adresa Telefon e-mail web Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Gymnázium,

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Členské asociace UNIE CZESHA

Členské asociace UNIE CZESHA Členské asociace UNIE CZESHA Asociace obchodních akademií Předseda: Ing. Radoslav Kučera Adresa: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov Telefon: 565 301 730 Email: kucera@oa-pe.cz Tajemník:

Více

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 :

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : 1953/54 1. -5. třída 148 dětí učitelský sbor : Procházka Antonín ředitel školy, Jaroslav Hycl, Růžena Procházková, Marie Krčová, Martin Cvan

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

Kokory. ORP Přerov. Elektronický Digitální Povodňový Portál

Kokory. ORP Přerov. Elektronický Digitální Povodňový Portál Elektronický Digitální Povodňový Portál Kokory Stanoviště: 57/514152, Kokory 75105 Telefon: 581746253 ou.kokory@quick.cz Poznámka: Digitální pobvodňový plán obce Kokory: http://www.edpp.cz/dpp/kokory Jméno:

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2005

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2005 Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2005 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 305 77 Plzeň telefon: 37 803 2600, 37 803 2601, 37 803 2603 až 2611, fax: 37 803 2602 e-mail: archiv@mmp.plzen-city.cz Zřizovatel

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Občanská demokratická strana

Občanská demokratická strana Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Kraje Moravskoslezského konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. Ing. David Sventek, MBA, 37 let ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko 2.

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

Zemský archiv v Opavě. Zpráva o činnosti za rok 2005. Celoarchivní tabulky Odborné aktivity Bibliografie

Zemský archiv v Opavě. Zpráva o činnosti za rok 2005. Celoarchivní tabulky Odborné aktivity Bibliografie Personalní stav Celoarchivní tabulky Odborné aktivity Bibliografie Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Bruntál Státní okresní archiv Frýdek M. Státní okresní archiv Jeseník Státní okresní archiv

Více

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty Program jednání Středa 12. listopadu 8:45 9:15 prezence účastníků 9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku 9:30 12:00 I. blok: Vývoj písma a písemné kultury od nejstarších

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

: Bruntál - centrum. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Panel č.: Město Okres Kraj. : Bruntál : Moravskoslezský

: Bruntál - centrum. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Panel č.: Město Okres Kraj. : Bruntál : Moravskoslezský 388 : Bruntál - : Bruntál : Moravskoslezský Adresa : I/11 Opavská I/11 od Ostravy WGS84 n : 49.9934200 WGS84 eo Rozměr 24A/1 : 17.4775800 489 : Karviná - Horní Suchá : Karviná : Moravskoslezský Adresa

Více

Závěrečný účet za rok 2006 Tabulka č. 20. Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31.12.2006 v tis.

Závěrečný účet za rok 2006 Tabulka č. 20. Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31.12.2006 v tis. Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31.12.2006 1. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví školství: 1 00842761 Matiční gymnázium, Ostrava 296.66 33,304.17

Více

Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006

Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006 Strana 1 Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006 dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 277/2005-551 a) zvýšení závazného ukazatele

Více

Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost

Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost - podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

IČ/datum narození 4) Zástupce subjektu pro MAS Jana Pečenková jiné Jana Kuthanová jiné Ing. Miroslava Součková jiné

IČ/datum narození 4) Zástupce subjektu pro MAS Jana Pečenková jiné Jana Kuthanová jiné Ing. Miroslava Součková jiné Celkový počet členů rozhodovacího orgánu:38 z toho osoby zastupující veřejný sektor: 11 členů, tj. 29 % z celkového počtu členů. Název subjektu 1) / 2) Sídlo/adresa trvalého Mikroregion Nechanicko, svazek

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Seznam archivních institucí a archivních fondů

Seznam archivních institucí a archivních fondů Seznam archivních institucí a archivních fondů I. Moravský zemský archiv v Brně Acta finita 11 Augustiniáni Šternberk 11 Benediktini Rajhrad 11 Boček Antonín 14 Bočkova sbírka 15 Cejnek Rajmund 16 Cerroniho

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR Preventivně informační skupiny POLICIE ČR České Budějovice -krajské ředitelství adresa: Dvořákova 2, 370 74 České Budějovice telefon: 974 221 207 Český Krumlov adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Platnost od 1. 9. 2009 Zpracoval: St. Ševčík ( Kontakt tel. : 234 462 456, 602 161 123) Schválil:

Více

Usnesení č. 16/1374 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 13

Usnesení č. 16/1374 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 13 Usnesení č. 16/1374 - Příloha č. 1 Strana 1 Seznam schválených projektů pro poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok

Více