Josef Strnadel výběrová bibliografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Josef Strnadel výběrová bibliografie"

Transkript

1 Josef Strnadel výběrová bibliografie Sestavila Alena Hrazdilová ISBN (pdf ) Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

2 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Josef Strnadel výběrová bibliografie Sestavila Alena Hrazdilová Ostrava 2012

3 ISBN (pdf)

4 Úvod Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě vydává k stému výročí narození Josefa Strnadla, spisovatele, literárního teoretika, překladatele, ale i knihovníka (mj. dlouholetého ředitele Slovanské knihovny v Praze) výběrovou personální bibliografii knih, sborníků a článků. Bibliografie obsahuje v jedné řadě bibliografické záznamy publikovaných prací Josefa Strnadla, ale i práce pojednávající o něm a jeho díle. Záznamy jsou řazeny abecedně dle názvů. Formát bibliografických záznamů jsme zvolili standardní tak, aby uživatelé měli přehled, v které informační instituci se daný informační zdroj nachází. Součástí publikace jsou ukázky digitalizovaných děl Josefa Strnadla, které jsou zařazeny v Digitální knihovně Moravskoslezského kraje (v souladu s autorským zákonem zákon č. 121/2000 Sb.). V příloze je pak rejstřík institucí (vysvětlující lokační značky knihoven). Pro vyhledávání relevantních informačních pramenů J. Strnadla a o J. Strnadlovi byly použity následující elektronické zdroje: katalog Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, SKC-Souborný katalog České republiky (CASLIN), Ústav pro českou literaturu AV ČR: databáze, KKL-Databáze knihovnické literatury, ANL-Články v českých novinách, časopisech a sbornících, Jednotná informační brána. Březen

5 PhDr. Josef Strnadel ( ) Již ze soupisu prací Josefa Strnadla je zřejmé, jak velice se věnoval rozmanitým činnostem. Byl známým básníkem, prozaikem, překladatelem, vysokoškolským pedagogem a také knihovníkem. Narodil se v Trojanovicích, v rodině, kde písmáctví a folklór byly tradicí. Jeho bratr Bohumír psal pod pseudonymem Četyna historickou prózu, druhý bratr Antonín byl známým a uznávaným malířem a grafikem, často ilustroval jeho knihy. Josef Strnadel po absolvování gymnázia v Místku studoval v Praze na Karlově univerzitě češtinu a francouzštinu, souběžně pak ještě etnografii a literární vědu. Téměř celý život ho provází přátelství s básníkem Františkem Hrubínem. Strnadel se věnoval rozboru jeho díla. Je také známým faktem, že po uzavření vysokých škol v roce 1939 byl zatčen a vězněn v Sachsenhausenu, v koncentračním táboře. Již za války byl redaktorem i knihovníkem Státní knihovny společenských věd. Externě přednášel na vysokých školách (Úvod do studia, Technika duševní práce apod.). Od roku 1956 až do odchodu do důchodu (1977) byl ředitelem Slovanské knihovny v Praze. Svoji publikační činnost zahájil poměrně brzy, již ve čtrnácti letech. Později úzce spolupracoval s Vojtěchem Martínkem. Průřez jeho tvorbou podává tato předkládaná výběrová bibliografie. 4

6 Bibliografické odkazy na knihy a sborníky Název: 17. listopad : odboj československého studentstva / [Redigovali František Buriánek, Rudolf Mertlík, Jan Pilař a Josef Strnadel] Autor: Ústřední svaz československého studentstva (Praha) Naklad. údaje: Praha : Ústřední svaz československého studentstva, 1945 Další původci: Buriánek, František, Mertlík, Rudolf, Pilař, Jan, Strnadel, Josef, Předmět/klíčová slova: 17. listopad 1939 * odboj * Univerzita Karlova studenti * edice pramenů * memoáry Fyzický popis: 141 s. Ve fondu: OSA001 (E 9396) Název: Adresát František Hrubín : dopisy F. Hrubína, J. Seiferta, J. Strnadla, E. Frynty / Iva Málková. Popis: 374 s. : portréty, faksim. Vydání: Vyd. 1. Naklad. údaje: Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta ; Brno : Host, 2010 Edice: Spis OU ; č. 212/2010 Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík ISBN (Ostravská univerzita), (Host) Předmět: Hrubín, František, Předmět/klíčová slova: čeští básníci * čeští spisovatelé * přátelé a spolupracovníci * literární historici * literární život * literatura a společnost * literární tvorba * česká literatura * česká poezie Další původci: Hrubín, František, Seifert, Jaroslav, Strnadel, Josef, Frynta, Emanuel, Ve fondu: OSA001 (G ) 5

7 Název: Básník domova a dětství : o díle Josefa Strnadla : literární medailon / Milan Rusinský Nakl. údaje: Ostrava : Krajská knihovna, 1967 Popis (rozsah): 6 s. Edice: Metodický text ; č. 2 Předmět: Strnadel, Josef, Předmět/klíčová slova: čeští spisovatelé * dílo * literární dílo Ve fondu: BOA001 (X ), PNA001 ( ) Název: Básník František Hrubín laureát státní ceny Klementa Gottwalda : 25 let lit. činnosti : bibliografie / Vyprac. Josef Strnadel Nakl. údaje: Praha : Slovan. knihovna, 1958 Popis (rozsah): s Zvláštní otisk z čas. Bibliografie Slovanské knihovny. Roč. 3/1958. Čís. 3 Předmět: Hrubín, František, Ve fondu: ABA001, PNA001 (sign ) Název: Beskydy / Rudolf Smahel ; slovem doprovází Josef Strnadel Vydání: 2. upr. vyd. Nakl. údaje: Praha : Panorama, 1978 Popis (rozsah): 207 s. Další původce: Strnadel, Josef, Předmět/klíčová slova: Moravskoslezské Beskydy Ve fondu: OSA001 (H ) Název: Bibliografická činnost Slovanské knihovny a její význam pro odbornou a vědeckou práci / [Autor:] Josef Strnadel Nakl. údaje: Praha : Slovanská knihovna, 1956 Popis (rozsah): [8] s. Edice: Letáky Slovanské knihovny ; Čís. 3 Vyd. u příležitosti Měsíce čs.-sovět. přátelství 1956 Ve fondu: ABA001 Název: Bibliografie děl V. I. Lenina a J. V. Stalina / Strnadel, Josef, Nakl. údaje: Praha : Katedra knihovnictví, 1955 Popis (rozsah): Nestr. Ve fondu: OLA001 ( ) 6

8 Název: Bulharská literatura ve Slovanské knihovně / Připr. Josef Strnadel, spoluprac. Věnceslava Bechyňová, [která též naps. předml.:] Bulharské fondy Slovanské knihovny Nakl. údaje: Praha : St. knihovna ČSSR-Slovanská knihovna, 1964 Popis (rozsah): 16 s. Edice: Letáky Slovanské knihovny v Praze ; Čís. 8 Další původce: Bechyňová, Věnceslava, Ve fondu: ABA001, ABA004 (B ), BOA001 (PK-A ), OLA001 ( ), PNA001 (90580) Název: Černá slza / Strnadel, Josef, Nakl. údaje: Praha : Československý spisovatel, 1987 Popis (rozsah): 192 s. : il. Další původce: Svolinský, Karel, Předmět/klíčová slova: česká literatura Ve fondu: CBA001 Název: Černá slza / Josef Strnadel ; Fot.: autor Vydání: 2. vyd., (v Čs. spis. 1. vyd.) Nakl. údaje: Praha : Československý spisovatel, 1978 Popis (rozsah): 192 s. Frontispice: Karel Svolinský 3000 výt. Předmět/klíčová slova: Beskydy * vzpomínky Ve fondu: ABA001, LIA001 (L 21872), NAG502, OLA001 ( ), OSA001 (K ), PNA001 ( ), UOG001, ZNG001 (SKL) Název: Černá slza / Josef Strnadel ; Fot.: autor Vydání: 1. vyd. Nakl. údaje: Ostrava : Profil, 1966 Popis (rozsah): 134, [2] s. Ve fondu: ABA001 (SF III ), ABD005, BOA001 ( ), KOG001, OLA001 ( ), OSA001 (K 3.364), PNA001 (163037), ZNG001 (SKL) 7

9 Česká bibliografie : sborník statí a materiálů / Uspořádal Otto Šimáček. Sv. 7. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. (Edice státních vědeckých knihoven; Edice Národní knihovny v Praze, sv. 20) Ve fondu: OSA001 (2.645 G 7) Česká bibliografie : sborník statí a materiálů. Sv. 5 / Uspořádal Otto Šimáček Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. (Edice státních vědeckých knihoven Edice Národní knihovny v Praze ; sv. 17) Ve fondu: OSA001 (2.645 G 5) Název: Československé knihovny : informativní přehled / Sest. Josef Strnadel ; [Úv. stati naps.] Jiří Kábrt, Miroslav Nádvorník a Miloš Papírník Nakl. údaje: Praha : Slovanská knihovna, 1957 Popis (rozsah): 193, [3] s. Pro interní potř. knihovníků Ve fondu: ABA001, ABA003 (Ke 4.108), BA004 (Lc ), ABA012, BOA001 (PK-N ), PNA001 (25859) Název: Čtyři studie o Františku Hrubínovi / Zdeněk Heřman... [et al.] ; bibliografii Hrubínova díla sestavil Josef Strnadel Vydání: 1. vyd. Nakl. údaje: Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1960 Popis (rozsah): 227 s., faks. Edice: Knižnice teorie dětské literatury ; 11 Další původci: Strnadel, Josef, Brabec, Jiří, 1929 Formánková, Věra, 1928 Heřman, Zdeněk, Karfíková, Věra, Předmět: Hrubín, František, Předmět/klíčová slova: česká literatura pro děti a mládež Ve fondu: ABA001, ABA004 (Č ), ABD005, BOA001 (PK ), BOD003, CBA001, OLA001 ( ), OSA001 (G ), TUG001 (II N 65), UOG001, NG001 (SKL (32)) 8

10 Název: Čtyřicet let Slovanské knihovny : vydavatelská činnost / Naps. a bibliogr. sest. Josef Strnadel ; Jan Čadan: Poklady v podstřeší, [předml.] Nakl. údaje: Praha : St. knihovna ČSSR-Slovanská knihovna, 1964 Popis (rozsah): 24 s. Edice: Letáky Slovanské knihovny v Praze ; Čís. 10 Další korporace: Státní knihovna České socialistické republiky. Slovanská knihovna Ve fondu: ABA001, ABD107, OLA001 ( ), OPE301, PNA001 (90579) Název: Dolů kopcem k Betlemu : valašské koledy / [Vybral a uspořádal Josef Strnadel ; Dřevoryty vyzdobil Antonín Strnadel] Nakl. údaje: V Praze : Václav Pour, 1937 Popis (rozsah): 39 [IV] s. Edice: Pourova edice krásné knihy ; Sv. X Další původce: Strnadel, Josef, Poznámka: Obálka a úprava Oldřicha Menharta Ve fondu: ABA001, ABA007 (UH 513) Název: Drahokam domova : výběr z článků a projevů / František Hrubín ; připravil, doslov a bibliogr. pozn. naps. Josef Strnadel Vydání: 1. vyd. Nakl. údaje: Praha : Albatros, 1976 Popis (rozsah): 146, [1] s. Další původce: Strnadel, Josef, Obálku s použitím kresby Jiřího Trnky navrhl Josef Týfa 3000 výt. Předmět: Hrubín, František, Ve fondu: ABA001 (SF III ), ABA004 (Č ), ABA007 (G 31401), ABA012, BOA001 (PK ), BOD003, CBA001, KOG001, OLA001 ( , PG 2008), OSA001 (G ), UOG001 9

11 Název: Dva strnadele : moravská koleda / vydal a poznámkami doprovodil Josef Strnadel ; linoleoryty vyryl Antonín Strnadel Nakl. údaje: V Praze : [s.n.], 1948 Popis (rozsah): 36 s. Edice: Srpen Další původci: Strnadel, Josef, Strnadel, Antonín, Ve fondu: BOA001 (Bf ) Název: František Hrubín / Josef Strnadel Vydání: 1. vyd. Nakl. údaje: Praha : Československý spisovatel, 1980 Popis (rozsah): 207, [2] s. [8] s. fot. příl. Edice: Portréty spisovatelů Faksimile v textu Obálka: Rostislav Vaněk 3000 výt. Předmět: Hrubín, František, Ve fondu: ABA001 (SF II , SF II ), ABA012, ABD005, ABG001 (X 4297), BOA001 (PK ), BOG505, CBA001, JIG001, NAG502, OLA001 ( , PG 5703), OPG001, OSA001 (G ), UOG001 Název: Hadí mléko : krajina, lidé, oblaka : výbor vzpomínkových, vlastivědných a cestopisných próz / naps. a vybral Josef Strnadel ; Obálku, vazbu a graf. úpravu navrhl Jaroslav Rusek Vydání: 1. vyd. výboru Nakl. údaje: Ostrava : Profil, 1986 Popis (rozsah): 204 s. ; 20 cm 2000 výt. Bibliografie a vydav. pozn. Předmět: Strnadel, Josef, Ve fondu: ABA001 (SF III ), ABA012, BOA001 ( ), BOB010 (2-4699), CBA001, JIG001, OLA001 ( ), OSA001 (K ), PNA001 (31A25297) 10

12 Koleda je ve Vánoce, nechť si po ní chodí, kdo chce (vyd. z roku 1996) 11

13 Název: Hořká múza : výbor z veršů N.A. Někrasova / [N.A. Někrasov ; z ruských originálů přeložila Zdenka Bergrová ; uspořádal, úvodní esej, přehled českých překladů básníkových a životopisné kalendárium napsal a obrazový materiál vybral Josef Strnadel] Vydání: Vyd. 1. Nakl. údaje: V Praze : Československý spisovatel, 1974 Popis (rozsah): 102 s. : il. Edice: Klub přátel poezie ; 14. ročník, sv. 3 Další původci: Strnadel, Josef, Bergrová, Zdenka, 1923 Předmět/klíčová slova: ruská literatura Ve fondu: ABA001, ABA004 (Rd ), BOA001 (PK ), BOG001, CBA001, JIG001, KOG001, NAG502, OLA001 ( ), OSA001 (K ), PNA001 (195032) Název: Hořká tráva : variace na motiv času, života a smrti / Josef Strnadel ; [kresby na přebalu a v textu Karel Svolinský] Vydání: Vyd. 2., V ČS 1. Nakl. údaje: Praha : Československý spisovatel, 1979 Popis (rozsah): 183 s. Další původce: Svolinský, Karel, Předmět/klíčová slova: česká literatura Ve fondu: ABA001 (SF III ), CBA001, KOG001, NJG505, OLA001 ( ), OSA001 (K ), PNA001 ( ), UOG001, ZNG001 (SKL) Název: Hořká tráva : variace na motiv času, života a smrti / Josef Strnadel Vydání: 1. vyd. Nakl. údaje: Ostrava : Profil, 1969 Popis (rozsah): 147 s., [4] s. obr. příl. : il. ; 17 cm Ve fondu: ABA001 (SF III ), ABA004 (Č ), ABA012, ABD005, BOA001 (A ), BOD003, KOG001, OLA001 ( ),OSA001 (K 6.978), PNA001 (176216), ZNG001 (SKL) 12

14 Název: Hukvaldské studánky / Leoš Janáček ; [k vydání připravil a předmluvu napsal Josef Strnadel ; s kresbami Václava Sivka] Vydání: 1. vyd. Nakl. údaje: Praha : Československý spisovatel, 1954 Popis (rozsah): 79 s. : il. Další původci: Strnadel, Josef, Sivko, Václav, Předmět/klíčová slova: hudba * Hukvaldy Forma a žánr: fejetony Ve fondu: ABA001, ABA012, ABD005, BOD001, BOD003, CBA001, KOG001,LIA001 (A 8017), PND002 (PEDKNM3383) Název: Chléb poesie : čítanka z Oranienburgu / [uspořádal Josef Strnadel] Nakl. údaje: Moravská Ostrava ; Praha : Josef Lukasík, 1945 Popis (rozsah): 109 s. ; 17 cm Edice: Stolístek : malá sbírka krásné literatury ; sv. 1 Další původce: Strnadel, Josef, Ve fondu: ABA001, ABA004 (Č ), ABA007 (G 15471), KOG001, OLA001 (92.484) Název: Chléb poezie : čítanka z Oranienburgu : výbor z poezie, která ožila v koncentračním táboře / vybral a uspořádal Josef Strnadel Vydání: 2., část. přeprac. vyd. Nakl. údaje: Praha : federální ÚV ČSSPB, 1984 Popis (rozsah): 110 s. ; 14 cm Další původce: Strnadel, Josef, Vydáno k 45. výročí 17. listopadu 1939 Ve fondu: ABA001 (SF III ), BOA001 ( ), CBA001, JCG001, PNA001 (30A381) 13

15 Název: Chléb poesie : čítanka z Oranienburgu / [redaktor publikace Zdeněk Pousta]. Nakl. údaje: Praha : Univerzita Karlova v Praze, Ústav dějin a Archiv Univerzity Karlovy, 2006 Popis (rozsah): 137 s. ; 17 cm ISBN (brož.) Podnázev v tiráži: Výbor z poesie, která ožila v koncentračním táboře Oranienburg-Sachsenhausen Předmět/klíčová slova: Oranienburg (koncentrační tábor) * čeští vysokoškolští studenti * duchovní život * poezie Ve fondu: OSA001 (G ) Název: Josef Strnadel Nakl. údaje: Praha : Albatros, 1984 Popis (rozsah): 1 slož. list Edice: Klub mladých čtenářů. Profily autorů knih KMČ Předmět: Strnadel, Josef, Ve fondu: BOA001 (PK-N ) Název: Josef Strnadel Nakl. údaje: Praha : Československý spisovatel, 1981 Popis (rozsah): 1 sv. (nestránkován) Ve fondu: OSA001 (G ) Název: Josef Strnadel : [jubilejní sborníček s ukázkami z díla] / [Úv. studie] Bohumil Svozil Nakl. údaje: Praha: Československý spisovatel, 1981 Popis (rozsah): [20] s. : fot. ; 20 cm Vyd. k 70. narozeninám autora Předmět: Strnadel, Josef, Ve fondu: ABA001 14

16 Název: Josef Strnadel : k 70. narozeninám / Josef Strnadel ; k tisku připravila Rajka Tognerová ; bibliografii sestavila Saša Mouchová. Nakl. údaje: Praha : Československý spisovatel, [asi 1982] Popis (rozsah): Nestr. Předmět: Strnadel, Josef, Ve fondu: BOA001 (PK a) Název: Josef Strnadel, jeho postavení a význam ve vývoji českého knihovnictví / Naděžda Šindelářová ; vedoucí práce Eva Bratková; [rukopis] Autor: Šindelářová, Naděžda Další autor: Bratková, Eva, 1953 Instituce: Univerzita Karlova. Předmět: Strnadel, Josef, Naklad. údaje: Praha, Fyzický popis: 117 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 1984 Ve fondu: ABD107 Název: Josef Strnadel tvůrce lyrické prózy : : Monografie / Zuzana Lysá Nakl. údaje: Vsetín : Okresní knihovna, 1988 Popis (rozsah): 30 s. 200 výt. Forma a žánr: studentské práce Předmět: Strnadel, Josef, Ve fondu: ABA003 (Kr 3.692/B), BOA001 (PK-N ), OLA001 (II ), OPE301, OSA001 (H ) 15

17 Název: Jugoslávská literatura ve Slovanské knihovně / připr. Josef Strnadel za spolupráce Blanši Bogdanové, Otona Berkopce a Georgiho Georgievského Nakl. údaje: Praha : St. knihovna ČSSR-Slovanská knihovna, 1964 Popis (rozsah): 23, [1] s. Edice: Letáky Slovanské knihovny ; Čís. 5 Další původci: Bogdanová, Blanša Berkopec, Oton, Georgievski, Georgi Souběž. srbochorv., slovinský a chorvatský text Předmět/klíčová slova: literatura charvátská * literatura slovinská * literatura srbská Ve fondu: ABA001, ABA004 (J ), PNA001 (90508) Název: K sedmdesátému výročí úmrtí Karla Marxe / Alois Jedlička a Josef Strnadel Nakl. údaje: Praha : Státní knihovna společenských věd, 1953 Popis (rozsah): 11 s. Edice: Studie a dokumenty vědeckého úseku Státní knihovny společenských věd v Praze ; sv. 37 Další původce: Strnadel, Josef, Ve fondu: BOA001 (X ) Název: Koleda je ve Vánoce, nechť si po ní chodí, kdo chce / Josef Strnadel ; [s ilustracemi Antonína Strnadla] Nakl. údaje: Ve Frenštátě pod Radhoštěm : Muzejní a vlastivědná společnost, 1996 Popis (rozsah): 17 s. : il. ; 20 cm ISBN (brož.) Edice: Návraty domova ; sv. 3 Další původci: Strnadel, Martin, 1954 Strnadel, Antonín, Klučka, Jiří, 1939 Tři kapitoly z knihy Josefa Strnadla Rok pod horami Vytištěno podle 1. vyd. z r výt., z toho 30 číslovaných na ručním papíru Losín Volné dvoulisty v přebalu Graf. upravil Martin Strnadel ; k vyd. připravil Jiří Klučka Předmět/klíčová slova: koledy Ve fondu: ABA001, ABA004 (Č ), BOB010 (2-4103), OLA001 ( ), OSA001 (G ) 16

18 Název: Kořeny tvorby bratří Strnadlů : srovnávací studie díla Josefa Strnadla a Bohumíra Četyny [pseud.] / Připr. [kol.] Nakl. údaje: Ostrava : Knihovna města Ostravy, 1971 Popis (rozsah): 22 s. Edice: Metodické texty Knihovny města Ostravy ; Sv. 18 Vyd. k 65. výročí narození B. Četyny Přehl. lit. Předmět: Četyna, Bohumír, Strnadel, Josef, Ve fondu: ABA001 Název: Leták Slovanské knihovny. Čís. 1. O poslání Slovanské knihovny v Praze / Julius Dolanský ; Připr. Josef Strnadel Nakl. údaje: Praha : [nákl. vl.], 1958 Popis (rozsah): 16 s. Další původci: Strnadel, Josef, Dolanský, Julius, Souběž. rus. text Ve fondu: ABA001, ABA004 (A ) Název: Leták Slovanské knihovny : [sborníček]. Čís. 2 / Připr. Josef Strnadel ; [Úvod:] Jiří Horák Nakl. údaje: Praha : Slovanská knihovna, 1958 Popis (rozsah): 15, [1] s. Další původce: Strnadel, Josef, Vyd. u příležitosti mezin. kongresu slavistů v Moskvě Ve fondu: ABA001, ABA004 (A ), ABA012, PNA001 (901249) Název: Leták Slovanské knihovny. Č. 3. Bibliografická činnost Slovanské knihovny a její význam pro odbornou a vědeckou práci / [připravil Josef Strnadel] Nakl. údaje: [Praha : Slovanská knihovna, 1956] Popis (rozsah): 1 sv. (nestr.) ; 16 cm Další původce: Strnadel, Josef, Ve fondu: ABA001 17

19 Název: Listopadky / Josef Strnadel Vydání: 1. vyd. Nakl. údaje: Praha : Československý spisovatel, 1975 Popis (rozsah): 149, [3] s. Edice: Malá žatva Obálku s použitím kresby Michala Kudělky a vazbu navrhl Miroslav Váša 4000 výt. Předmět/klíčová slova: válka světová * povídky Ve fondu: ABA001 (SF III ) ABD005, BOA001 ( ), CBA001, KOG001, OLA001 ( ), OSA001 (K ), PNA001 (197616), UOG001, ZNG001 (SKL) Název: Literatura : jazykověda. 3 / [vedoucí redaktor Josef Strnadel] Nakl. údaje: Praha : Slovanská knihovna, 1958 Popis (rozsah): 187 s. Edice: Bibliografie Slovanské knihovny ; Roč. 3/Č. 8 9 Další původce: Strnadel, Josef, Předmět/klíčová slova: dějiny * literatura * fondy knihovní * jazykověda * Slovanská knihovna Forma a žánr: bibliografie Ve fondu: ABD064 Název: Lužickosrbská literatura ve Slovanské knihovně / Připr. Josef Strnadel za spolupráce Jana Petra Nakl. údaje: Praha : St. knihovna ČSSR-Slovanská knihovna, 1964 Popis (rozsah): 23, [1] s. Edice: Letáky Slovanské knihovny ; Čís. 7 Další původce: Petr, Jan, V textu báseň Jakuba Barta-Čišinského přel. z lužičtiny Josefem Pelíškem Ve fondu: ABA001, ABA004 (L ), BOA001 (X ), PNA001 (90507) 18

20 Název: Na shledanou, Praho = Do skoroj vstreči, Praga = Auf Wiedersehen, Prag = Au revoir, Prague : [fot. publikace] / Fot. Milada a Erich Einhornovi ; Text Josef Strnadel Vydání: 1. vyd. Nakl. údaje: Praha : Práce : Ústř. správa rekreační péče ROH, 1981 Popis (rozsah): 141 s. : fot. (převážně barev.) ; 30 cm Další původci: Strnadel, Josef, Einhorn, Erich, 1928 Souběž. rus., něm. a franc. text a popisky k fot. Barev. fot. na frontispisu Fot. na předsádkách výt. Obálka a vazba: Miloslav Fulín Ve fondu: ABA001, OLA001 (II ), OSA001 (H ), PNA001 (32A825), ULG001 (IN31531) Název: Naše knihovna a předvolební kampaň Nakl. údaje: Praha : St. knihovna společ. věd, 1954 Popis (rozsah): 16 s. Edice: Práce knihovny ; Čís. 3 Další původce: Strnadel, Josef, Pro vnitř. potř. St. knihovny společ. věd Obsahuje též: O práci knihovníků Německé demokratické republiky / Josef Strnadel Předmět/klíčová slova: Stát. knihovna společen. věd * kampaň předvolební * knihovníci NDR * studie Ve fondu: ABA001 Název: Noc je vlak, který jede domů : povídky / Josef Strnadel Vydání: 1. vyd. Nakl. údaje: Praha : Naše vojsko, 1969 Popis (rozsah): 175, [3] s. Edice: Živé knihy. Edice SPB ; Sv. 81 Frontispice, obálka a vazba: Karel Svolinský Předmět/klíčová slova: studenti čeští * tábory koncentrační nacistické * povídky Ve fondu: ABA001 (SF II ), ABD005, OSA001 (K ), PNA001 (175074), UOG001 19

21 Název: Noc je vlak, který jede domů / Josef Strnadel Vydání: 2. vyd. Nakl. údaje: Praha : Práce, 1978 Popis (rozsah): 171, [3] s. Edice: Kamarád Obálka: Oldřich Pošmurný, v tir. nespr. Pošmourný výt. Frontispice Předmět/klíčová slova: studenti čeští * tábory koncentrační nacistické * povídky Ve fondu: ABA001, BOA001 (PK a), CBA001, KOG001, LIA001 (L 22547), OSA001 (K 6.805), PNA001 ( ) Název: Noc v patách / Josef Strnadel Vydání: 1. vyd. Nakl. údaje: Praha : Československý spisovatel, 1969 Popis (rozsah): 103, [3] s. Další původce: Rein, Václav Obálku s kresbou Oty Janečka a vazbu navrhl Václav Rein Předmět/klíčová slova: tábory koncentrační nacistické * novely Ve fondu: ABA001 (SF III ), ABD005, BOA001 ( ), BOD003, CBA001, NAG502, OLA001 ( ), OSA001 (K 6.227), PNA001 (173202), UOG001 Název: O Stodolovém mistru : pohádky a pověsti z Rožnovska Vydání: 1. vyd. Nakl. údaje: Ostrava : Profil, 1984 Popis (rozsah): 140 s. : il. Edice: Profil dětem a mládeži ; sv. 33 Další původci: Strnadel, Josef, Kabát, Václav, 1932 Vybral, převyprávěl, upravil, uspořádal a slovníčkem opatřil Josef Strnadel Předmět/klíčová slova: česká literatura * literatura pro děti a mládež * pověsti Ve fondu: BOA001 (PK ), CBA001, OSA001 (K ), UOG001 20

22 O Stodolovém mistru (vyd. z roku 1984) 21

23 O Stodolovém mistru (vyd. z roku 1984) 22

24 Název: O zbojníkoch a pokladoch / podle podání lid. vyprávěčů naps. a svými dřevoryty il. Jan Kobzáň ; doslov Josef Strnadel Vydání: Vyd. 3., (v Profilu 1. vyd.) Nakl. údaje: Ostrava : Profil, 1980 Popis (rozsah): 125 s. ; 29 cm Další původce: Strnadel, Josef, Předmět/klíčová slova: pověsti * Valašsko (Česko) * zbojníci Ve fondu: BRG001, BRG502, BRG503, BRG507, BRG508, OSA001 (K ) Název: Obecně slovanská literatura ve Slovanské knihovně / Za spolupráce Věnceslavy Bechyňové připr. Josef Strnadel Nakl. údaje: Praha : St. knihovna ČSSR-Slovanská knihovna, 1967 Popis (rozsah): 22, [1] s. Edice: Letáky Slovanské knihovny ; Čís. 15 Další původce: Bechyňová, Věnceslava, Ve fondu: ABA001, OLA001 ( ) Název: Od ogarú po staříčky : o tem, jak sa Valaši s horama, pľutama a ze životem bili a často sa aj smíli. 9. díl. 10. díl / Vybral, sestavil, medailóny autorů a poznámky napsal Petr Halenkovský Nakl. údaje: Vsetín : Marie Korabíková, 2000 Popis (rozsah): 182 s. Každý díl má vlastní titulní list Obsahuje bibliografii Předmět: Rak, Josef, 1935 Fojtů, Josef, 1913 Chmelař, František, Keithová, Oldřiška, Strnadel, Josef, Matalík, Antonín, Předmět/klíčová slova: humor * etnografie * valašské nářečí * osobnosti regionu Forma a žánr: sborníky * české povídky Ve fondu: ZLG001 23

25 Název: Odpočítaný čas : výbor povídek / Josef Strnadel ; il. Helena Wernischová Vydání: 1. vyd. výboru Nakl. údaje: Praha : Naše vojsko, 1987 Popis (rozsah): 154 s. : obr. ; 20 cm Edice: Živé knihy / ČSPB ; Sv výt. Ve fondu: ABA001 (SF II ), ABE323, BOA001 ( ), CBA001, JCG001, JIG001, OSA001 (K ), UOG001, ZLG001 Název: Ostrava / text Josef Strnadel a Miloň Dohnal ; fotografie Jan Byrtus... et al. Vydání: 2. vyd. Nakl. údaje: Martin : Osveta, 1980 Popis (rozsah): 1 sv. (nestr.) Další původci: Dohnal, Miloň, Byrtus, Jan, Ve fondu: OSA001 (H ) Název: Ovce, moje ovce : z pastýřské lidové poesie / uspořádal Josef Strnadel Nakl. údaje: Praha : Radhošť, 1948 Popis (rozsah): 45 s. : il. Edice: Ročenky Radhošťovy ; 17 Ve fondu: ABA001, ABA004 (Č ), ABA012, BOA001 (PK-A ) Název: Padesát let Slovanské knihovny v Praze : sborník / připravil Josef Strnadel] Nakl. údaje: Praha : Státní knihovna ČSR Slovanská knihovna, 1976 Popis (rozsah): 162 s. ; 20 cm Varianta názvu: 50 let Slovanské knihovny v Praze Další původce: Strnadel, Josef, Bibliografie na konci článků Předmět/klíčová slova: Národní knihovna České republiky. Slovanská knihovna * Ve fondu: ABA001, ABA004 (Č ), ABD001, ABD113, BOA001 (PK ), OPE301, PNA001 ( ) 24

26 Název: Píseň o Rolandu / Julius Zeyer ; pro tisk připr. a doslov naps. Josef Strnadel ; frontispice: František Ženíšek Vydání: 1. vyd. Nakl. údaje: Praha : Mladá fronta, 1956 Popis (rozsah): 157, [3] s. : [1] obr. příl. Edice: Květy české poesie ; Sv. 47 Další původce: Strnadel, Josef, výt. Ve fondu: ABA001 (SF III ), ABA012, ABD005, BOA001 (PK-A ), KHG505, OPG001, PNA001 (9054), TUG001 Název: Pověst o Leninovi : z armenské lidové poesie / z ruštiny přeložil Josef Strnadel ; dřevoryty Antonín Strnadel Nakl. údaje: Praha : F.J. Müller, 1936 Popis (rozsah): 1 sv. Další původci: Strnadel, Antonín, Strnadel, Josef, Ve fondu: HKA001 ( ) Název: Práce s marx-leninskou literaturou princip knihovnické práce / [Autor:] Josef Strnadel Nakl. údaje: Praha : St. knih. společ. věd, 1953 Popis (rozsah): 24 s. Edice: Práce knihovny. Rok 1953 ; Čís. 1 Předmět/klíčšová slova: literatura marxisticko-leninská * propagace v knihovnách Ve fondu: ABA001 Název: Příspěvky k dějinám česko-ruských kulturních styků. 2 / [zpracoval Josef Strnadel... [et al.]] Vydání: 1. vyd. Nakl. údaje: Praha : Lidové nakladatelství, 1969 Popis (rozsah): 254 s., obr. Edice: Edice Slovanské knihovny ; sv. 3 Další původce: Strnadel, Josef, Předmět/klíčová slova: slavistika * slovanství * česko-ruské vztahy Ve fondu: ABD005 25

27 Název: Příspěvky k dějinám česko-ruských kulturních styků. 3. [díl]. Studie a materiály / Zprac. kol. za ved. Josefa Strnadela Vydání: 1. vyd. Nakl. údaje: Praha : Lidové nakladatelství, 1976 Popis (rozsah): 168, [4] s. Edice: Edice Slovanské knihovny Další původce: Strnadel, Josef, Další korporace: Státní knihovna Československé socialistické republiky. Slovanská knihovna Čes. a rus. text a souhrny Vyd. St. knihovna ČSR Předmět/klíčová slova: kulturní dějiny * Rusko Ve fondu: ABA001, ABA003 (Yc ), ABA012 Název: Rodná řeč poezie / Josef Strnadel ; doslov: Jaroslav Šimůnek Vydání: 1. vyd. Nakl. údaje: Praha : Albatros, 1978 Popis (rozsah): 162, [2] s výt. Předmět/klíčová slova: poezie pro děti a mládež * eseje Ve fondu: ABA001 (SF III ), ABA012, CBA001, KOG001, OLA001 ( ), OSA001 (G ), PNA001 ( ), UOG001 Název: Rok pod horami / Strnadel, Josef, Vydání: Vyd. 3., V Profilu 1. Nakl. údaje: Ostrava : Profil, 1973 Popis (rozsah): 130 s. : il. Další původce: Strnadel, Antonín, Předmět/klíčová slova: česká literatura * literatura pro děti a mládež * prózy Ve fondu: ABA001, BOA001 (PK ), BOG505, CBA001, OLA001 ( ). PNA001 (191953), UOG001 26

28 Název: Rok pod horami / Josef Strnadel ; [ilustroval Antonín Strnadel]. Vydání: 2. vyd., v SNDK 1. Nakl. údaje: Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, Popis (rozsah): 128 s., [8] s. obr. příl. : il. Další původce: Strnadel, Antonín, Předmět/klíčová slova: literatura pro děti a mládež Ve fondu: ABA001, ABD005, BOD003, LIA001 (A 3061) Název: Rok pod horami / Josef Strnadel ; [obálka a kresby Antonín Strnadel] Vydání: 1. vyd. Nakl. údaje: Mor. Ostrava ; Praha : Josef Lukasík, 1945 Popis (rozsah): 155, [2] s. ; 25 cm Další původce: Strnadel, Antonín, Ve fondu: ABA001, BOA001 ( ), ZLG001 Název: Ruská literatura ve Slovanské knihovně / Z rukopisných sbírek J. F. Maksimoviče, A.V. Florovského ; Připr. Josef Strnadel, spoluprac. Jiří Vacek a Vladimír Černý Nakl. údaje: Praha : St. knihovna ČSSR-Slovanská knihovna, 1964 Popis (rozsah): 23, [1] s. Edice: Letáky Slovanské knihovny v Praze ; Čís. 9 Další původci: Vacek, Jiří, 1939 Černý, Vladimír, Florovskij, Antonij Vasil jevič, Maksimovič, Jevgenij Filimonovič Souběž. rus. text a obsah Ve fondu: ABA001, ABA004 (Re ), BOA001 (PK-A ), OLA001 ( ), PNA001 (90578) Název: Růst a vývoj básníka / Josef Strnadel Nakl. údaje: [S.l. : s.n.], 1945 Popis (rozsah): 1 sv. Ve fondu: ABA001 (Diss T ) 27

29 Název: Sándor Petöfi : bibliografie / sestavily Věra Chválovská a Helena Winklerová za spolupráce Josef Strnadla Nakl. údaje: Praha : Státní knihovna, 1973 Popis (rozsah): 30, [2] s. Další původci: Chválovská, Věra, 1926 Winklerová, Helena, Strnadel, Josef, Ve fondu: OSA001 (G ) Název: Severní Morava / Vilém Reichmann ; Úv. [text]: Josef Strnadel ; Průvodní text: Otakar Mohyla Vydání: 1. vyd. Nakl. údaje: Praha : Olympia, 1980 Popis (rozsah): [49] s., [192] s. obr. příl. Další původci: Strnadel, Josef, Mohyla, Otakar, výt Fot. na frontispice ObáIka a vazba: Jiří Macák Předmět/klíčová slova: Morava severní * text a fotografie Ve fondu: ABA001 (SF II ), ABE310 (C15422), BOA001 (PK-N , TK-A ), CBA001, CRE301 (C 379), OLA001 (II ), PG 4644, OPE301, OSA001 (H ) 28

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

Lidová kultura Horácka Bibliografie

Lidová kultura Horácka Bibliografie Lidová kultura Horácka Bibliografie OBSAH Lidová slovesnost 1-51 Lidový oděv 52-113 Lidová hudba, tanec 114-204 Zvyky 205-286 Lidové umění, stavitelství, řemesla 287-334 Etnografie obecně 335-408 Diplomové

Více

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 A) Literární archiv (OLA) 13 B) Knihovna (OK) 25 C) Umělecké sbírky (OUS) 33 D) Depozitáře 41 5. Prezentace

Více

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2008 1 Název zpracovatele : Památník národního písemnictví Adresa sídla : Strahovské nádvoří 132, 118 38 Praha 1 IČ : 00023311 Telefon : 220516695 Fax : 220517277

Více

Josef Hrubý. básnické dílo. bibliografie

Josef Hrubý. básnické dílo. bibliografie Josef Hrubý básnické dílo bibliografie Plzeň 2012 Knihovna města Plzně, 2012 OBSAH Předmluva... 5 Úvod... 7 BÁSNICKÁ TVORBA JOSEFA HRUBÉHO Sbírky poezie, bibliofilská vydání, překlady a recenze... 9 Básně

Více

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 30.7.2009

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 30.7.2009 BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 30.7.2009 Baláš, Emanuel,1914-1966 Baláš, Miloslav,1907-1983 Baletka, Ladislav,1944- Baletka, Tomáš1971- Baroš, Marek Bartoš, Josef,1931-2005 Bauer, František Saleský,1841-1915

Více

SIGMUND FREUD. Personální bibliografie

SIGMUND FREUD. Personální bibliografie SIGMUND FREUD Personální bibliografie Z DÍLA SIGMUNDA FREUDA Knihy Budoucnost jedné iluse. Přel. Harry Schütz, Dr. Fr. Navrátil. P., Volná Myšlenka 1929. 82, [I] s. Kompendio de psikanalizo. Tradukita

Více

Vláčil František (1924 1999)

Vláčil František (1924 1999) Vláčil František (1924 1999) 1926 1998 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Vláčil František (1924 1999) Časový rozsah pomůcky: 1926 1998 Druh archivní

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2011

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva 2011 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2011 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace 1 2 O B S A H Úvod 5 Doplňování

Více

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf České moře České moře, dárek od Shakespeara, pohádkový omyl, který potěší, cosi jako láska, naděje a víra, moře pro neplavce, moře pro pěší, moře bez vody a bez příboje, nekonečné moře všeho, co bys chtěl,

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

1 / 2015. Duha online: http://duha.mzk.cz. Informace o knihách a knihovnách z Moravy

1 / 2015. Duha online: http://duha.mzk.cz. Informace o knihách a knihovnách z Moravy Informace o knihách a knihovnách z Moravy studie/články veřejné knihovny medailon konference/akce informace pro knihovny z činnosti MZK recenze rozhovor 1 / 2015 Duha online: http://duha.mzk.cz Obsah Studie/články

Více

AKTUÁLNÍ STAV FONDŮ KNIHOVNY

AKTUÁLNÍ STAV FONDŮ KNIHOVNY VZNIK KNIHOVNY Knihovna zakázaných knih vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z bílých míst naší

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz 4/2014 časopis spolku sběratelů a přátel exlibris www.sspe.cz 109 Petr Alois Hampl, C3+C5, 2014 Vážení přátelé, jsme na počátku nového roku, a tak již tradiční pohled zpět nám přiblíží, jaký byl rok 2014

Více

BOHUMÍR ROEDL. Personální bibliografie. Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s.

BOHUMÍR ROEDL. Personální bibliografie. Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s. BOHUMÍR ROEDL Personální bibliografie Z DÍLA BOHUMÍRA ROEDLA Knihy Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s. Kapitoly z dějin Černčic. Černčice : Obec Černčice,

Více

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni www.cz-museums.cz číslo 6 ročník 09 s Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2009 Vážená muzea a galerie,

Více

Literárněvědná bohemistika a ÚČL

Literárněvědná bohemistika a ÚČL Literárněvědná bohemistika a ÚČL věda 25 kolem nás co to je ÚČL a Akademie věd ČR Ústav pro českou literaturu je jedním z 54 autonomních veřejných výzkumných ústavů patřících do svazku Akademie věd ČR

Více

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Havlíčkův Brod, únor 2005 POSLÁNÍ GALERIE Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě je od 1.7.2001 příspěvkovou organizací Kraje

Více

4/2006 NYON 2006 XXXI. KONGRES FISAE

4/2006 NYON 2006 XXXI. KONGRES FISAE 4/2006 NYON 2006 XXXI. KONGRES FISAE Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o své dojmy z kongresu FISAE. Kongres probíhal od středy 23. 8. 2006 do neděle 27. 8. 2006 v malebném městečku NYON, které leží

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 11 2005 Granty Ministerstva kultury Týden knihoven skončil Město si poradilo se zámkem Praha 10 má kroniku Nová kulturní epicentra v Českých Budějovicích

Více

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference OBSAH Editorial... 1 Významná událost roku Pět set padesát let mise Jiřího z Poděbrad... 2 Dvůr krále Jiřího z Poděbrad I. kulatý stůl Dvory a rezidence ve středověku (Dana Dvořáčková-Malá)... 2 Mezinárodní

Více

Cena. Autor Titul ISBN Rok vydání. Počet stran. Jazyková mutace. 2014 120 270,- Kč ČJ. Kurt Krolop O pražské německé literatuře ISBN 978-80-86911-42-7

Cena. Autor Titul ISBN Rok vydání. Počet stran. Jazyková mutace. 2014 120 270,- Kč ČJ. Kurt Krolop O pražské německé literatuře ISBN 978-80-86911-42-7 Autor Titul ISBN Rok vydání Počet stran Cena Jazyková mutace 2014 Kurt Krolop O pražské německé literatuře ISBN 978-80-86911-42-7 2014 120 270,- Kč ČJ 2013 Franz Kafka Leopardi v chrámu ISBN 978-80-86911-41-0

Více

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie Miloslav Petrusek kompletní bibliografie (k 25. 6. 2013) Sestavily Alena Miltová a Jana Holubová 1 KNIHY, kapitoly v knihách (monografiích), učební texty Pavel Machonin a kol., Československá společnost.

Více

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 6 vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz vydává knihy gona Bondyho Karmelitánské nakladatelství Každý

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

OBSAH. Úvodem...5. Úvodem

OBSAH. Úvodem...5. Úvodem OBSAH Úvodem...5 Skladatelé...7 Dirigenti...12 Hudební kritici a publicisté (teoretici)...14 Další významné osobnosti z oblasti hudby jinde neuvedené...15 Divadlo Josefa Kajetána Tyla...17 Hudba v českém

Více

Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8

Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8 Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8 Ústečané nejen v datech (2) Prolog Když se někoho z Ústí zeptáte, jestli se mu tam líbí, odpoví většinou, že ne. Ale okolí že je hezké. A podobně jsme

Více