Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou za školní rok 2004/2005

2 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace Telefon: Zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Zpracovala Mgr. Edita Poláčková Hrádek nad Nisou

3 Zpráva o činnosti školy 1) Charakteristika školy Název školy, sídlo Základní škola T.G.Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace Sídlo: Komenského Hrádek nad Nisou Zřizovatel školy Městský úřad Hrádek nad Nisou sídlo: Horní náměstí Hrádek nad Nisou Právní forma: Obec, IČO Právní forma školy Od je škola právním subjektem IČO: Ředitelka školy Mgr.Edita Poláčková, od Datum zařazení školy do sítě změna zařazení: zálohová organizace, přidružení školní jídelny organizační složka obce příspěvková organizace Přehled součástí školy, kapacita ZÁKLADNÍ ŠKOLA - úplná IZO Kapacita 350 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO Kapacita 75 žáků ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ IZO Kapacita 700 jídel Školská rada Připravuje se její zřízení, v současné době je 16 kandidátů ze strany rodičů. Občanská sdružení při škole působí Sdružení rodičů a přátel ZŠ T.G. Masaryka jako občanské sdružení od

4 2) Organizace vzdělávání a výchovy Přehled vzdělávacích programů Vzdělávací program Č.j. MŠMT Školní rok 2004/2005 v ročnících počet žáků Základní škola / Rozšířená výuka předmětů K byla poprvé zřízena v 6. ročníku třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Výuka probíhala i v tomto školním roce, a to v 6. a 7. ročníku. Volitelné předměty, zájmové útvary Volitelné předměty předmět 7.A Třída s rozšířenou výukou Tv 7.B Informatika Přírodovědné praktikum 8.A,B Informatika Přírodovědné praktikum Sportovní hry 9.A,B Informatika Přírodovědné praktikum Rýsování a modelování v rámci projektu HODINA - Informatika v rámci projektu HODINA - Sportovní hry Zájmové útvary Ročník 1. Dramatický kroužek 1. Výtvarný kroužek 2. Sportovní kroužek 3. Hudební kroužek 4. Zdravotnický kroužek Country tance Grafika a digitální fotografie Sportovní hry 8. Cvičení z českého jazyka 9. Český jazyk příprava na přijímací zkoušky 9. Matematika příprava na přijímací zkoušky Dle zájmu Internet Předpokládané změny v organizaci vzdělávání a výchovy ve školním roce 2005/2006 3

5 Vzhledem k malému počtu žáků bude zřízena pouze jedna 6.třída, nebude to tedy třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Přesto budou mít žáci týdně 3 hodiny tělesné výchovy, pro zájemce budou ještě v odpoledních hodinách sportovní hry. Rozšířená výuka tělesné výchovy bude pokračovat v 7. a 8. ročníku. Počet tříd 3) Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání Celkový počet žáků Přehled vývoje počtu tříd a žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 2003/ / / / / / / / ,8 22,3 15,7 16 Počty zapsaných a zařazených žáků Školní rok 2003/2004 (pro rok 2004/2005) Školní rok 2004/2005 (pro rok 2005/2006) Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy Pro školní rok 2005/2006 nebylo 6 žáků do 1. třídy přijato z důvodů rovnoměrného rozdělení žáků v rámci hrádeckých škol. Žáci byli převedeni na jiné školy. Prospěch žáků na škole (na konci školního roku) Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo vyznamenáním šk. rok 03/04 04/05 03/04 04/05*) 03/04 04/05 03/04 04/ st st celkem Počty žáků jsou podle stavu na konci školního roku *) od dle zákona č. 561/2004 (školský zákon) mají vyznamenání i žáci 1. stupně. 4

6 Klasifikace chování 2003/2004 (2.pololetí) 2004/2005 (2.pololetí) Stupeň chování Počet Procento Počet Procento , ,93 Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2004/2005 omluvených neomluvených celkem průměr na 1 žáka celkem Průměr na 1 žáka I. pololetí , ,4 II. pololetí , ,7 Celkem školní rok , ,1 Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých gymnáziích) pro školní rok 2005/2006 Z 9. ročníků vyšlo 36 žáků, z 8. ročníku 2 žáci, ze 7. ročníku 3 žáci. Na víceletá gymnázia odešly 3 žákyně. Víceletá gymnázia 6 leté 8 leté Přihlášeno Přijato Přihlášeno Přijato SOŠ, SOU SOŠ OU 3leté U 2 leté Přijato Přijato Přijato

7 Pořa dové číslo Pracovní zařazení, funkce 4) Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2004/2005 Úvazek Kvalifikace, aprobace Roků ped. praxe 1. Mgr. Edita Poláčková 1 M Zt 18 ředitelka 2. Mgr. Vít Štrupl 1 M F 10 zástupce 3. Mgr. Kateřina Feřtová 1 D - Nj 1 4. Zuzana Jínová 1 Bez kvalifikace 2 do , poté PN a MD Mgr. Ladislav Janata 1 Tv - On 19 od Mgr. Irena Jirásková 1 Čj D Jarmila Jirásková 1 Ch F Mgr. Blanka Jiroutová 1 1.st + Vv Hana Lopraisová 0,77 Ch Př 6 Od úvazek 1,0 9. Mgr. Lucie Loudová 1 1. st. 9 Do , poté PN a do konce školního roku 10. Jitka Machková 1 Čj Nj Věra Machková 1 Rj Z Ilona Paseková 1 Bez kvalif. studuje PF Pavla Petrová 1 Bez kvalif. studuje PF Libuše Pětiletá 0,77 1.st Mgr. Marie Plášilová 1 Čj Nj Ing. Lenka Pokorná 1 VŠ chem.technologická + 1 ped. způs. pro výuku Ch 17. Kamila Řezníčková 1 Bez kvalifikace Mgr. Dita Škodová 1 Rj - Z Mgr. Alena Turečková 1 1.st Tomáš Vávra 1 Bez kvalif. studuje PF Milada Chládková 1 Učitelka MŠ 26 Vychovatelka ŠD 22. Jana Špeciánová 1 Učitelka MŠ 15 Vychovatelka ŠD 6

8 Provozní zaměstnanci Pořadové číslo Pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace, vzdělání 1. Lenka Fujačková 0,9 SOU uklízečka 2. Jaroslava Hynková 0,9 SOU uklízečka 3. Jaroslava Milerová 0,9 SOU uklízečka 4. Marie Slaninová 0,9 Základní uklízečka 5. Jaroslav Pospíšil 1 Provozní zámečník školník 6. Jaroslava Smutná 1 SŠ ekonomiky služeb hospodářka Zaměstnanci školní jídelny Pořadové číslo Pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace, vzdělání 1. Ivana Horálková 1 Základní vedoucí jídelny 2. Jiřina Valová 1 Kuchařka vyučená vedoucí kuchařka 3. Lenka Fořtová 1 Základní kuchařka 4. Olga Horálková 1 SOU kuchařka 5. Alena Prchlíková 1 SOU kuchařka 6. Dana Stryalová 1 Základní kuchařka 7. Lenka Rožánková 1 Základní kuchařka 7

9 Přehled aprobovanosti výuky Předmět 1.stupeň Celkový počet hodin týdně Vyučováno s odbornou a pedagogickou způsobilostí Počet vyučujících Počet hodin týdně tj. % Vyučováno bez odborné a pedagogické způsobilostí Počet vyučujících Počet hodin týdně M Prv Čj Př Vl Aj Nj Hv Vv Pč Tv Hodin 1.st stupeň Čj Aj Nj M Ch F Př Z D ORv Hv Vv Pč Tv Vp Hodin 2.st Hodin celkem Ostatní hodiny byly vyučovány pouze s pedagogickou způsobilostí. tj. % 8

10 Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru (dle stavu na začátku školního roku) Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až důch. Důch. Věk Věk Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen OPZ 1/1 5/4 6/6 1/1 2/2 15/14 úplná OZ PZ žádná 4/3 1/1 5/4 Počty jsou fyzické osoby Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli 2003/ /2005 Nastoupili 3 5 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Na školu nově nastoupilo 5 učitelek (3 na 1. stupeň, 2 na 2. stupeň), z toho jedna absolventka a jedna studující. Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků 2003/ /2005 nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných důchodců Z 5 nekvalifikovaných učitelů jsou 3 studující. Vzdělávání pedagogických pracovníků Kurzy SIPVZ Typ kurzu Počet účastníků Z 5 P 2 Excel 2 Počítače ve výuce přírodopisu 1 Powerpoint 1 Počítačová grafika a digitální fotografie 2 Počítače ve výuce na 1. stupni 1 Počítačové sítě 1 9

11 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (účastníci získávají osvědčení o absolvování kurzu) Kurzy podzimní Počet účastníků Zákon o chemických látkách 3 Využití videoprogramů ve výuce Ch 2 Alternativní laboratorní práce v Ch II. 2 Detergenty Ch 1 Motivace hrou - Čj 1.st. 1 Motivace hrou M 1.st. 3 Motivace hrou Prv, Př, Vl 1.st. 2 Motivace hrou kooperativní učení 1 Využití netradičních materiálů ve Vv 3 Aby nás Vánoce nezaskočily 2 Hrátky s hudbou 1 Píšeme knihu, časopis 1 Pomůcky vhodné pro výuku Čj 2.st. 1 Come to learn and play together 1 Děti se SPUCH, individuální plány, integrace 2 Lyžařský kurz základní 1 Organizace školy Zrušilo PC Základy práva Výchova k volbě povolání Informační technologie Člověk a příroda Jaderné elektrárny 3. tisíciletí Zrušilo PC Zrušilo PC Zrušilo PC Zrušilo PC Cesty minulostí Zrušilo PC Kurzy jarní Jak provést analýzu práce školy 2 Než začneme vytvářet ŠVP 2 Mimo DVPP Školy v pohybu 1 Některé kurzy zrušilo Pedagogické centrum pro malý počet zájemců.o jiné je značný zájem, protože se ale konají v dopoledních hodinách, škola může vyslat pouze jednoho učitele. Vzhledem k vlakovým spojům jsou pro nás tato školení otázkou celého dne a tedy značného zastupování. 10

12 5) Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele (zákon č. 561/ odst.2) Počet odvolání Přijetí k základnímu vzdělávání 23 0 Nepřjetí k základnímu vzdělávání 6 0 Odklad povinné školní docházky 7 0 Povolení individuálního vzdělávacího plánu 1 0 Přestup žáka (přistěhovaní) 3 0 Přestup žáka přijetí na 2. stupeň (z Donína) 7 0 Přestup žáka nepřijetí na 2. stupeň (z Donína) 6 0 6) Řízení školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok a) Byla otevřena další třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy, opět v 6.ročníku. b) V rámci projektu hodina byl do 7. ročníku zařazen další volitelný předmět. V 7.A (třída s rozšířenou výukou Tv) tak všichni žáci prošli základním kurzem informatiky, v 7.B byl zařazen předmět Sportovní hry. Znamená to, že základy práce s počítačem absolvovali všichni žáci v ročníku. c) Během prázdnin byla vymalována stará budova (chodby, třídy, WC, sborovna). Příčkou byla oddělena část chodby u sborovny. Tím vznikla pro učitele místnost na 3 počítače. Byly sem na míru zhotoveny stoly a zakoupeny židle. d) Na konci školního roku nebylo nutno (po dlouhé době) zajišťovat učitele na nový školní rok. Na školu se vrací po mateřské dovolené 2 učitelky. Spolupráce s rodiči, školami,dalšími organizacemi Spolupráce s rodiči je stále dosti jednostranná. Omezuje se většinou na třídní schůzky. Na ty však chodí většinou rodiče bezproblémových žáků. V ostatních případech jsou rodiče zváni do školy. Velmi dobře se v komunikaci s rodiči osvědčila výchovná poradkyně. Bohužel na jaře odešla na dlouhodobou pracovní neschopnost před mateřskou dovolenou. Pokračuje dobrá spolupráce s ostatními školami v Hrádku nad Nisou a s DDM, především při přípravě a realizaci sportovních akcí. Někteří učitelé pomáhají DDM zabezpečit prázdninové akce (tábory stálé, vodácké, cyklistické apod.) 11

13 7) Poradenské služby Výchovná poradkyně byla zároveň primární preventistkou. Vyučovala občanskou a rodinnou výchovu na celém druhém stupni. Mimoškolní akce v rámci primární prevence se konaly většinou v rámci Klubu dětí. Žáci i učitelé se zapojili svými příspěvky do činnosti občanského sdružení Život dětem. Drogová problematika V lednu bylo zjištěno vnesení marihuany do školy. Šlo o malé množství. Případ jsme předali kriminálnímu oddělení policie v Liberci. Žák, který marihuanu do školy přinesl,již není žákem naší školy. Vyšel ze 7. ročníku. Práce se žáky se specifickými poruchami učení a chování Ve škole je 48 žáků s vyšetřením v PPP, 1 žák je integrovaný. V tomto školním. roce bylo podáno10 návrhů na vyšetření buď nové nebo opakované. Učitelé jsou seznamováni s výsledky vyšetření a doporučeními, pokud nám je rodiče doručí. Ve třídách především 1. stupně probíhá pravidelné doučování pro žáky s poruchami učení, v hodinách jazyků a matematiky je v rámci možností přistupováno k žákům individuelně. Šikana V průběhu školního roku jsme řešili závažný případ šikany v 6. ročníku. Šikany se dopouštěl o rok starší žák na několika spolužácích, které nutil vybírat pro něj peníze od ostatních žáků. Tento žák měl problémy prospěchové, kázeňské, dopustil se krádeže mobilního telefonu spolužačky, ničení školního majetku, záškoláctví atd. Případ jsme řešili s policií, kurátorkou i s rodiči žáků. Problémový žák přestoupil od nového školního roku na školu v Rynolticích. Záškoláctví Ve školním roce 2004/2005 bylo celkem 342 neomluvených hodin, což je téměř 3x více, než v roce předchozím. V některých případech šlo o jednodenní či dvoudenní pokus žáka o to, zda to projde. V jednom případě šlo o opakované klasické záškoláctví (104 hodin), o němž matka nevěděla. Žák odešel ráno do školy a vrátil se v obvyklou dobu. Matka měla většinou vypnutý telefon, takže jsme ji nemohli informovat ihned. Několikrát se na vyzvání dostavila do školy, ale bez výsledku. Během školního roku byly dány 2 podněty k zahájení přestupkového řízení u tohoto žáka, na školu jezdila kurátorka, ale opět bez výsledku. Žák vyšel z 8. ročníku. i v ostatních případech záškoláctví šlo většinou o žáky, kteří vycházeli z nižšího ročníku a měli i jiné kázeňské a prospěchové problémy. Spolupráce s rodiči těchto žáků byla také spíš problematická ( pokud se vůbec dá mluvit o spolupráci). 12

14 Asociální jevy Kromě již výše zmíněné šikany byly řešeny dva případy krádeže mobilního telefonu. Oba byly ve spolupráci s policií vyřešeny. Řešili jsme též vážné fyzické napadení spolužáka. Problémem nadále zůstává vulgarita mezi žáky i žáků vůči učitelům a dalším dospělým osobám. Bohužel současné pořady v televizi tomuto jevu spíše nahrávají. Stálým problémem zůstává žák 7.třídy, jehož chování je mnohdy nezvladatelné, reakce neadekvátní a nebezpečné pro něj i pro spolužáky. Byla zahájena spolupráce s psychologem. Žák se zúčastnil během podzimu a během hlavních prázdnin diagnostického pobytu ve středisku výchovné péče Čáp v Liberci. Vandalismus S vandalismem se setkáváme především na 2. stupni (rozkopané dveře, zničené lavice, ničení majetku spolužáků). Během prázdnin byla celá škola vymalována, včetně barevných olejových soklů. Přesto již lze v některých třídách zaznamenat první ničivé pokusy. 8) Údaje o průběhu a výsledku kontrol a) Krajská hygienická stanice únor stravovací služby konstatován nevyhovující stav pracovních ploch, oprýskaná okna, chybějící odsavače par, špatně čistitelné radiátory apod. V jarních měsících byl zřizovatelem vypracován projekt na rekonstrukci celé přístavby, tedy včetně modernizace kuchyně. Výsledky zatím nejsou známy. b) Duben 2005 kontrola MěÚ vyúčtování cestovného na akce Mak bez závad. 9) Údaje o dalších aktivitách školy Granty Ve školním roce 2004/2005 jsme realizovali grant Klub dětí 2004 (11500,- Kč z příspěvkového programu Města Hrádek nad Nisou a ,- Kč z grantového programu libereckého kraje). Z grantového programu města jsme dále získali 3900,- Kč na lyžařský výcvikový kurz a 10000,- Kč na Klub dětí Podán a schválen byl také pilotní projekt v rámci realizace SIPVZ na rok 2005 Zlepšení komunikace školy s rodiči a žáky s celkovým rozpočtem ,- Kč. (státní dotace ,- Kč, z rozpočtu města a školy 74000,- Kč). Spolupráce na mezinárodní a euroregionální úrovni V červnu se konaly oslavy trojzemí. Naše škola se prezentovala vystoupením skupiny country tanců a miniplaybackshow. 13

15 Aktivity v rámci města Žáci školy se pravidelně účastní akcí, které pořádá městský úřad, DDM Drak či jiné školy ve městě, např. - soutěž o nejhezčí vánoční strom - soutěž o nejhezčí velikonoční stůl - výtvarná soutěž Hrádek očima dětí - Prima vařečka (DDM) - recitační soutěž (DDM) Soutěže recitační soutěž dopravní soutěž (6. 9. ročník) Pythagoriáda Matematický klokan Sportovní soutěže - Hrádek n/n - atletický pětiboj mikroregionu Hrádecko Chrastavsko 1. ročník (organizuje naše škola) 1. a 3. místo ml. žáci - Liberec - O nejlepšího běžce Liberecka 2. místo v běhu na 1000 m. - Mladá Boleslav krajské finále přeboru mladšího žactva v lehké atletice za ABK Liberec 1. a 4. místo - Liberec Ruprechtice přespolní běh 8. místo - Liberec ZŠ Ještědská florbal ml. žáků 21. místo - Liberec atletický čtyřboj ml. a st. žáků 7. a 9. místo - Liberec O pohár rozhlasu 4. a 5. místo v jednotlivcích - Chrastava fotbal ASŠK okresní kolo 2. místo ve skupině - Liberec Ostašov závod na horských kolech ml. žáci 3. místo - Liberec olympiáda mládeže ml. žáci 2., 5.,7.,8. místo; st. žáci 2.,5.,8. místo - Hrádek n/n - atletická soutěž 1. stupně všech hrádeckých škol - Hrádek n/n - školní liga minitenisu 1.místo (Tenisové centrum euroregionu Nisa) - Hrádek n/n - turnaj ve fotbale o putovní pohár DDM Akce Klubu dětí - Atletický pětiboj - Riskuj s kufrem na kolotoči - Noční výsadek noční turistika po skupinách podle mapy ( tentokrát v Jablonném v Podještědí). - Malování na sklo vánoční tematika (výzdoba oken) - Adventní věnce - Drátkování - Jarmark - šestý ročník, tentokrát na tema Filmy a pohádky. Na jarmarku se prezentovali svými výrobky a programem žáci všech ročníků. Byli vyhodnoceni nejlepší žáci školy v různých oblastech školního života. - Ples vycházejících žáků šestý ročník - rozloučení s vycházejícími žáky a jejich rodiči 14

16 Ostatni akce pouštění draků výtvarná soutěž malování střech vánoční strom country odpoledne vánoční besídky výroba dárků budoucím prvňáčkům maškarní ples návštěva posádky na Grabštejně ( 60. výročí ukončení války) beseda velikonoční stůl nejhezčí velikonoční vajíčko (Delvita) Den dětí v Žitavě (organizuje policie tří zemí ČR, Polsko, Německo) lyžařský výcvik žáků 7. tříd kurs plavání žáků 2. tříd ve Stráži pod Ralskem Další aktivity školy Jedenkrát měsíčně se schází Školní parlament složený ze zástupců jednotlivých tříd. Na parlamentu se žáci učí slušnou formou prezentovat své podněty, pozitivní i negativní názory na výuku, vybavení školy, chování svých spolužáků a někdy i učitelů. 10) Další záměry školy, sumář problémů 1) oblast personální Ve školním roce 2004/ učitelů (včetně vedení školy) 1. stupeň - 6 učitelek - 3 kvalifikované (1 s aprobací na 2. st.) - 2 studující - 1 nekvalifikovaná 2. stupeň - 14 učitelů - 11 kvalifikovaných (z toho 1 absolventka) - 1 studující - 1 nekvalifikovaná - 1 kvalifikovaná - důchodkyně Na škole tedy pracovala pouze 1 důchodkyně, 1 učitelka je v důchodovém věku. Do budoucna je třeba zajistit především kvalifikovanou výuku Aj, Tv a informatiky. 2) oblast materiální Stará budova - 2. stupeň - nátěry oken, parapetů - velmi staré učitelské stoly a židle ve třídách 15

17 - osvětlení tříd dokončit ve zbývajících učebnách - opravy či výměny podlahových krytin (ve 4 učebnách jsou staré parkety, novější linolea jsou již místy děravá díky starým žákovským židlím a houpání žáků na nich) - výškově stavitelný nábytek ve třídách pořízen zatím pouze do jedné učebny - žaluzie do oken (5 tříd) - šatna - postupné vybavování skříňkami - učebna fyziky - zastaralý nábytek (lavice) - radiátory již jsou za dobou životnosti, nutná výměna - pořízení telefonní ústředny přínosem by byla úspora na paušálních poplatcích i hovorech (možnost zrušení tel. linek) - počítače do knihovny a skladu učebnic - splachovací pisoáry, bezdotykové baterie na WC, židle do učebny informatiky - předělat topení v učebně Aj (v zimě je zde pouze C) - zabezpečovací zařízení - zastaralý typ (dle technika) - anglické dvorky rozbité - nevyhovující přístupové chodníky Nová budova - 1. stupeň - výměna oken, žaluzií - výškově stavitelné lavice, žákovské židle - katedry a židle pro učitele - stropní ventilátory do 4 učeben (v letních dnech přesahuje teplota ve třídách 30 C) - opravy stropů (stále praskají) - nátěr střechy (byl proveden pouze nad jídelnou) - vodovodní baterie ve třídách Školní jídelna - nábytek (stoly, židle) - podlaha (špatná údržba vzhledem k tomu, že se tam v chodí v botách) Školní kuchyně - pračka (slouží asi 18 let) - robot (25 let) - konvektomaty - nákladní váha - elektronický karetní systém - oprava odpadů v podlaze - odpařovače na kotle 16

18 Závěr V tomto školním roce se podařila řada věcí. Byla otevřena další třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V nové počítačové učebně probíhaly kurzy SIPVZ pro učitele základních i mateřských škol z Hrádku, žáci měli možnost využívat učebnu nejen v rámci vyučování, ale také odpoledne a o přestávkách. Podařilo se nám umístit všechny děti na školy, daří se uskutečňovat mimoškolní aktivity a akce Klubu dětí. Stále dobře pracuje školní parlament, velmi úspěšný a oblíbený je Školní jarmark, kterého se účastní nejen žáci naší školy, ale i jejich rodiče či vedení města. Akce se tak stala již tradicí, podobně jako některé aktivity Klubu dětí (např. noční výsadek či ples vycházejících žáků). Byla zprovozněna učebna chemie, vymalovány všechny třídy a chodby na 2. stupni včetně sociálního zařízení, zakoupen stavitelný nábytek do jedné učebny. Školní družina byla vybavena novými stoly a židlemi, do školní jídelny byla zakoupena část nových židlí. Příčkou byla oddělena část chodby u sborovny. Tím vznikla pro učitele místnost na 3 počítače. Byly sem na míru zhotoveny stoly a zakoupeny židle. Sborovna a další prostory pro učitele byly vymalovány. Nově byla zařízena šatna a kuchyňka pro učitele (skříň, linka, lednička). Do školní kuchyně byl zakoupen nerezový pracovní stůl, lednice a počítač do kanceláře. V kanceláři bylo též vyměněno okno. Do skladových prostor byla instalována nová bezpečnostní čidla Školní rok ale zdaleka nebyl poklidný. Kromě již zmíněných problémů s chováním, šikanou, vulgaritou či záškoláctvím žáků přibyla také řada změn v souvislosti s novým školským zákonem a s ním souvisejícími vyhláškami. Řešili jsme také problémy v učitelském sboru. Dvě kolegyně totiž odešly v průběhu roku na dlouhodobou pracovní neschopnost před mateřskou dovolenou. Jejich odchod nastal vpodstatě ze dne na den. Za první kolegyni jsme vcelku brzy zajistili náhradu, ve druhém případě se to již nepodařilo. Bylo tedy nutno její úvazek rozdělit mezi stávající učitele. Tím se zvýšil počet přesčasových hodin a tedy i finanční náročnost na jejich zaplacení. Na druhou stranu jsme ale na školu získali 5 nových učitelek, z nichž 4 jsou kvalifikované a 1 studující. V předchozím školním roce byla situace jiná, především na 1.stupni, kde polovinu sboru tvořily důchodkyně. Jim patří velký dík za to, že nám v případě potřeby přijdou pomoci. - výroční zpráva školní jídelny - zpráva o hospodaření za rok ) přílohy 17

19 Zpráva o hospodaření 1. Hlavní činnost organizace Rozpis čerpání státních prostředků v roce 2004 Popis Rozpočet čerpání Mzdy , ,00 Odvody , , ,92 FKSP , ,70-8,70 ONIV , , ,22 Celkem , ,00 0,00 SIPVZ 26088, ,- inform.gram. Projekt hodina , ,00 Celkem , ,- 2. Doplňková činnost - hostinská činnost (vaření pro cizí strávníky) - zprostředkování prodeje - pronájmy místností Fondy Hospodářský výsledek byl v plné výši převeden do rezervního fondu. V Hrádku nad Nisou Mgr. Edita Poláčková ředitelka školy 18

20 ŠKOLNÍ JÍDELNA kapacita 700 obědů počet zapsaných strávníků 779 rozvoz 75 ZŠ Donín 30 MŠ a ZŠ praktická Loučná 20 MŠ Václavice Ve školním roce 2004/2005 bylo celkem uvařeno obědů přehled přiložen 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Základní škola a mateřská škola Višňová, okres Liberec, příspěvková organizace Višňová 173 464 01 Frýdlant v Čechách tel./fax: 482 348 148; e-mail: skola@zsvisnova.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace o č innosti a hospodař ení školy č innost za školní rok 2006 2007 hospodař ení za kalendář ní rok 2006 Mozartova 24 Jablonec

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Výroční zpráva 2004/2005 Osnova: 1. Charakteristika školy... 2 2. Organizace vzdělávání a výchovy... 3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání... 4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, příspěvková organizace Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 www.zsmshabartice.cz Výroční zpráva školy za školní

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 V Milevsku 1. 9. 2011 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více