Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou za školní rok 2004/2005

2 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace Telefon: Zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Zpracovala Mgr. Edita Poláčková Hrádek nad Nisou

3 Zpráva o činnosti školy 1) Charakteristika školy Název školy, sídlo Základní škola T.G.Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace Sídlo: Komenského Hrádek nad Nisou Zřizovatel školy Městský úřad Hrádek nad Nisou sídlo: Horní náměstí Hrádek nad Nisou Právní forma: Obec, IČO Právní forma školy Od je škola právním subjektem IČO: Ředitelka školy Mgr.Edita Poláčková, od Datum zařazení školy do sítě změna zařazení: zálohová organizace, přidružení školní jídelny organizační složka obce příspěvková organizace Přehled součástí školy, kapacita ZÁKLADNÍ ŠKOLA - úplná IZO Kapacita 350 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO Kapacita 75 žáků ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ IZO Kapacita 700 jídel Školská rada Připravuje se její zřízení, v současné době je 16 kandidátů ze strany rodičů. Občanská sdružení při škole působí Sdružení rodičů a přátel ZŠ T.G. Masaryka jako občanské sdružení od

4 2) Organizace vzdělávání a výchovy Přehled vzdělávacích programů Vzdělávací program Č.j. MŠMT Školní rok 2004/2005 v ročnících počet žáků Základní škola / Rozšířená výuka předmětů K byla poprvé zřízena v 6. ročníku třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Výuka probíhala i v tomto školním roce, a to v 6. a 7. ročníku. Volitelné předměty, zájmové útvary Volitelné předměty předmět 7.A Třída s rozšířenou výukou Tv 7.B Informatika Přírodovědné praktikum 8.A,B Informatika Přírodovědné praktikum Sportovní hry 9.A,B Informatika Přírodovědné praktikum Rýsování a modelování v rámci projektu HODINA - Informatika v rámci projektu HODINA - Sportovní hry Zájmové útvary Ročník 1. Dramatický kroužek 1. Výtvarný kroužek 2. Sportovní kroužek 3. Hudební kroužek 4. Zdravotnický kroužek Country tance Grafika a digitální fotografie Sportovní hry 8. Cvičení z českého jazyka 9. Český jazyk příprava na přijímací zkoušky 9. Matematika příprava na přijímací zkoušky Dle zájmu Internet Předpokládané změny v organizaci vzdělávání a výchovy ve školním roce 2005/2006 3

5 Vzhledem k malému počtu žáků bude zřízena pouze jedna 6.třída, nebude to tedy třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Přesto budou mít žáci týdně 3 hodiny tělesné výchovy, pro zájemce budou ještě v odpoledních hodinách sportovní hry. Rozšířená výuka tělesné výchovy bude pokračovat v 7. a 8. ročníku. Počet tříd 3) Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání Celkový počet žáků Přehled vývoje počtu tříd a žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 2003/ / / / / / / / ,8 22,3 15,7 16 Počty zapsaných a zařazených žáků Školní rok 2003/2004 (pro rok 2004/2005) Školní rok 2004/2005 (pro rok 2005/2006) Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy Pro školní rok 2005/2006 nebylo 6 žáků do 1. třídy přijato z důvodů rovnoměrného rozdělení žáků v rámci hrádeckých škol. Žáci byli převedeni na jiné školy. Prospěch žáků na škole (na konci školního roku) Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo vyznamenáním šk. rok 03/04 04/05 03/04 04/05*) 03/04 04/05 03/04 04/ st st celkem Počty žáků jsou podle stavu na konci školního roku *) od dle zákona č. 561/2004 (školský zákon) mají vyznamenání i žáci 1. stupně. 4

6 Klasifikace chování 2003/2004 (2.pololetí) 2004/2005 (2.pololetí) Stupeň chování Počet Procento Počet Procento , ,93 Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2004/2005 omluvených neomluvených celkem průměr na 1 žáka celkem Průměr na 1 žáka I. pololetí , ,4 II. pololetí , ,7 Celkem školní rok , ,1 Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých gymnáziích) pro školní rok 2005/2006 Z 9. ročníků vyšlo 36 žáků, z 8. ročníku 2 žáci, ze 7. ročníku 3 žáci. Na víceletá gymnázia odešly 3 žákyně. Víceletá gymnázia 6 leté 8 leté Přihlášeno Přijato Přihlášeno Přijato SOŠ, SOU SOŠ OU 3leté U 2 leté Přijato Přijato Přijato

7 Pořa dové číslo Pracovní zařazení, funkce 4) Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2004/2005 Úvazek Kvalifikace, aprobace Roků ped. praxe 1. Mgr. Edita Poláčková 1 M Zt 18 ředitelka 2. Mgr. Vít Štrupl 1 M F 10 zástupce 3. Mgr. Kateřina Feřtová 1 D - Nj 1 4. Zuzana Jínová 1 Bez kvalifikace 2 do , poté PN a MD Mgr. Ladislav Janata 1 Tv - On 19 od Mgr. Irena Jirásková 1 Čj D Jarmila Jirásková 1 Ch F Mgr. Blanka Jiroutová 1 1.st + Vv Hana Lopraisová 0,77 Ch Př 6 Od úvazek 1,0 9. Mgr. Lucie Loudová 1 1. st. 9 Do , poté PN a do konce školního roku 10. Jitka Machková 1 Čj Nj Věra Machková 1 Rj Z Ilona Paseková 1 Bez kvalif. studuje PF Pavla Petrová 1 Bez kvalif. studuje PF Libuše Pětiletá 0,77 1.st Mgr. Marie Plášilová 1 Čj Nj Ing. Lenka Pokorná 1 VŠ chem.technologická + 1 ped. způs. pro výuku Ch 17. Kamila Řezníčková 1 Bez kvalifikace Mgr. Dita Škodová 1 Rj - Z Mgr. Alena Turečková 1 1.st Tomáš Vávra 1 Bez kvalif. studuje PF Milada Chládková 1 Učitelka MŠ 26 Vychovatelka ŠD 22. Jana Špeciánová 1 Učitelka MŠ 15 Vychovatelka ŠD 6

8 Provozní zaměstnanci Pořadové číslo Pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace, vzdělání 1. Lenka Fujačková 0,9 SOU uklízečka 2. Jaroslava Hynková 0,9 SOU uklízečka 3. Jaroslava Milerová 0,9 SOU uklízečka 4. Marie Slaninová 0,9 Základní uklízečka 5. Jaroslav Pospíšil 1 Provozní zámečník školník 6. Jaroslava Smutná 1 SŠ ekonomiky služeb hospodářka Zaměstnanci školní jídelny Pořadové číslo Pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace, vzdělání 1. Ivana Horálková 1 Základní vedoucí jídelny 2. Jiřina Valová 1 Kuchařka vyučená vedoucí kuchařka 3. Lenka Fořtová 1 Základní kuchařka 4. Olga Horálková 1 SOU kuchařka 5. Alena Prchlíková 1 SOU kuchařka 6. Dana Stryalová 1 Základní kuchařka 7. Lenka Rožánková 1 Základní kuchařka 7

9 Přehled aprobovanosti výuky Předmět 1.stupeň Celkový počet hodin týdně Vyučováno s odbornou a pedagogickou způsobilostí Počet vyučujících Počet hodin týdně tj. % Vyučováno bez odborné a pedagogické způsobilostí Počet vyučujících Počet hodin týdně M Prv Čj Př Vl Aj Nj Hv Vv Pč Tv Hodin 1.st stupeň Čj Aj Nj M Ch F Př Z D ORv Hv Vv Pč Tv Vp Hodin 2.st Hodin celkem Ostatní hodiny byly vyučovány pouze s pedagogickou způsobilostí. tj. % 8

10 Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru (dle stavu na začátku školního roku) Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až důch. Důch. Věk Věk Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen OPZ 1/1 5/4 6/6 1/1 2/2 15/14 úplná OZ PZ žádná 4/3 1/1 5/4 Počty jsou fyzické osoby Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli 2003/ /2005 Nastoupili 3 5 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Na školu nově nastoupilo 5 učitelek (3 na 1. stupeň, 2 na 2. stupeň), z toho jedna absolventka a jedna studující. Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků 2003/ /2005 nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných důchodců Z 5 nekvalifikovaných učitelů jsou 3 studující. Vzdělávání pedagogických pracovníků Kurzy SIPVZ Typ kurzu Počet účastníků Z 5 P 2 Excel 2 Počítače ve výuce přírodopisu 1 Powerpoint 1 Počítačová grafika a digitální fotografie 2 Počítače ve výuce na 1. stupni 1 Počítačové sítě 1 9

11 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (účastníci získávají osvědčení o absolvování kurzu) Kurzy podzimní Počet účastníků Zákon o chemických látkách 3 Využití videoprogramů ve výuce Ch 2 Alternativní laboratorní práce v Ch II. 2 Detergenty Ch 1 Motivace hrou - Čj 1.st. 1 Motivace hrou M 1.st. 3 Motivace hrou Prv, Př, Vl 1.st. 2 Motivace hrou kooperativní učení 1 Využití netradičních materiálů ve Vv 3 Aby nás Vánoce nezaskočily 2 Hrátky s hudbou 1 Píšeme knihu, časopis 1 Pomůcky vhodné pro výuku Čj 2.st. 1 Come to learn and play together 1 Děti se SPUCH, individuální plány, integrace 2 Lyžařský kurz základní 1 Organizace školy Zrušilo PC Základy práva Výchova k volbě povolání Informační technologie Člověk a příroda Jaderné elektrárny 3. tisíciletí Zrušilo PC Zrušilo PC Zrušilo PC Zrušilo PC Cesty minulostí Zrušilo PC Kurzy jarní Jak provést analýzu práce školy 2 Než začneme vytvářet ŠVP 2 Mimo DVPP Školy v pohybu 1 Některé kurzy zrušilo Pedagogické centrum pro malý počet zájemců.o jiné je značný zájem, protože se ale konají v dopoledních hodinách, škola může vyslat pouze jednoho učitele. Vzhledem k vlakovým spojům jsou pro nás tato školení otázkou celého dne a tedy značného zastupování. 10

12 5) Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele (zákon č. 561/ odst.2) Počet odvolání Přijetí k základnímu vzdělávání 23 0 Nepřjetí k základnímu vzdělávání 6 0 Odklad povinné školní docházky 7 0 Povolení individuálního vzdělávacího plánu 1 0 Přestup žáka (přistěhovaní) 3 0 Přestup žáka přijetí na 2. stupeň (z Donína) 7 0 Přestup žáka nepřijetí na 2. stupeň (z Donína) 6 0 6) Řízení školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok a) Byla otevřena další třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy, opět v 6.ročníku. b) V rámci projektu hodina byl do 7. ročníku zařazen další volitelný předmět. V 7.A (třída s rozšířenou výukou Tv) tak všichni žáci prošli základním kurzem informatiky, v 7.B byl zařazen předmět Sportovní hry. Znamená to, že základy práce s počítačem absolvovali všichni žáci v ročníku. c) Během prázdnin byla vymalována stará budova (chodby, třídy, WC, sborovna). Příčkou byla oddělena část chodby u sborovny. Tím vznikla pro učitele místnost na 3 počítače. Byly sem na míru zhotoveny stoly a zakoupeny židle. d) Na konci školního roku nebylo nutno (po dlouhé době) zajišťovat učitele na nový školní rok. Na školu se vrací po mateřské dovolené 2 učitelky. Spolupráce s rodiči, školami,dalšími organizacemi Spolupráce s rodiči je stále dosti jednostranná. Omezuje se většinou na třídní schůzky. Na ty však chodí většinou rodiče bezproblémových žáků. V ostatních případech jsou rodiče zváni do školy. Velmi dobře se v komunikaci s rodiči osvědčila výchovná poradkyně. Bohužel na jaře odešla na dlouhodobou pracovní neschopnost před mateřskou dovolenou. Pokračuje dobrá spolupráce s ostatními školami v Hrádku nad Nisou a s DDM, především při přípravě a realizaci sportovních akcí. Někteří učitelé pomáhají DDM zabezpečit prázdninové akce (tábory stálé, vodácké, cyklistické apod.) 11

13 7) Poradenské služby Výchovná poradkyně byla zároveň primární preventistkou. Vyučovala občanskou a rodinnou výchovu na celém druhém stupni. Mimoškolní akce v rámci primární prevence se konaly většinou v rámci Klubu dětí. Žáci i učitelé se zapojili svými příspěvky do činnosti občanského sdružení Život dětem. Drogová problematika V lednu bylo zjištěno vnesení marihuany do školy. Šlo o malé množství. Případ jsme předali kriminálnímu oddělení policie v Liberci. Žák, který marihuanu do školy přinesl,již není žákem naší školy. Vyšel ze 7. ročníku. Práce se žáky se specifickými poruchami učení a chování Ve škole je 48 žáků s vyšetřením v PPP, 1 žák je integrovaný. V tomto školním. roce bylo podáno10 návrhů na vyšetření buď nové nebo opakované. Učitelé jsou seznamováni s výsledky vyšetření a doporučeními, pokud nám je rodiče doručí. Ve třídách především 1. stupně probíhá pravidelné doučování pro žáky s poruchami učení, v hodinách jazyků a matematiky je v rámci možností přistupováno k žákům individuelně. Šikana V průběhu školního roku jsme řešili závažný případ šikany v 6. ročníku. Šikany se dopouštěl o rok starší žák na několika spolužácích, které nutil vybírat pro něj peníze od ostatních žáků. Tento žák měl problémy prospěchové, kázeňské, dopustil se krádeže mobilního telefonu spolužačky, ničení školního majetku, záškoláctví atd. Případ jsme řešili s policií, kurátorkou i s rodiči žáků. Problémový žák přestoupil od nového školního roku na školu v Rynolticích. Záškoláctví Ve školním roce 2004/2005 bylo celkem 342 neomluvených hodin, což je téměř 3x více, než v roce předchozím. V některých případech šlo o jednodenní či dvoudenní pokus žáka o to, zda to projde. V jednom případě šlo o opakované klasické záškoláctví (104 hodin), o němž matka nevěděla. Žák odešel ráno do školy a vrátil se v obvyklou dobu. Matka měla většinou vypnutý telefon, takže jsme ji nemohli informovat ihned. Několikrát se na vyzvání dostavila do školy, ale bez výsledku. Během školního roku byly dány 2 podněty k zahájení přestupkového řízení u tohoto žáka, na školu jezdila kurátorka, ale opět bez výsledku. Žák vyšel z 8. ročníku. i v ostatních případech záškoláctví šlo většinou o žáky, kteří vycházeli z nižšího ročníku a měli i jiné kázeňské a prospěchové problémy. Spolupráce s rodiči těchto žáků byla také spíš problematická ( pokud se vůbec dá mluvit o spolupráci). 12

14 Asociální jevy Kromě již výše zmíněné šikany byly řešeny dva případy krádeže mobilního telefonu. Oba byly ve spolupráci s policií vyřešeny. Řešili jsme též vážné fyzické napadení spolužáka. Problémem nadále zůstává vulgarita mezi žáky i žáků vůči učitelům a dalším dospělým osobám. Bohužel současné pořady v televizi tomuto jevu spíše nahrávají. Stálým problémem zůstává žák 7.třídy, jehož chování je mnohdy nezvladatelné, reakce neadekvátní a nebezpečné pro něj i pro spolužáky. Byla zahájena spolupráce s psychologem. Žák se zúčastnil během podzimu a během hlavních prázdnin diagnostického pobytu ve středisku výchovné péče Čáp v Liberci. Vandalismus S vandalismem se setkáváme především na 2. stupni (rozkopané dveře, zničené lavice, ničení majetku spolužáků). Během prázdnin byla celá škola vymalována, včetně barevných olejových soklů. Přesto již lze v některých třídách zaznamenat první ničivé pokusy. 8) Údaje o průběhu a výsledku kontrol a) Krajská hygienická stanice únor stravovací služby konstatován nevyhovující stav pracovních ploch, oprýskaná okna, chybějící odsavače par, špatně čistitelné radiátory apod. V jarních měsících byl zřizovatelem vypracován projekt na rekonstrukci celé přístavby, tedy včetně modernizace kuchyně. Výsledky zatím nejsou známy. b) Duben 2005 kontrola MěÚ vyúčtování cestovného na akce Mak bez závad. 9) Údaje o dalších aktivitách školy Granty Ve školním roce 2004/2005 jsme realizovali grant Klub dětí 2004 (11500,- Kč z příspěvkového programu Města Hrádek nad Nisou a ,- Kč z grantového programu libereckého kraje). Z grantového programu města jsme dále získali 3900,- Kč na lyžařský výcvikový kurz a 10000,- Kč na Klub dětí Podán a schválen byl také pilotní projekt v rámci realizace SIPVZ na rok 2005 Zlepšení komunikace školy s rodiči a žáky s celkovým rozpočtem ,- Kč. (státní dotace ,- Kč, z rozpočtu města a školy 74000,- Kč). Spolupráce na mezinárodní a euroregionální úrovni V červnu se konaly oslavy trojzemí. Naše škola se prezentovala vystoupením skupiny country tanců a miniplaybackshow. 13

15 Aktivity v rámci města Žáci školy se pravidelně účastní akcí, které pořádá městský úřad, DDM Drak či jiné školy ve městě, např. - soutěž o nejhezčí vánoční strom - soutěž o nejhezčí velikonoční stůl - výtvarná soutěž Hrádek očima dětí - Prima vařečka (DDM) - recitační soutěž (DDM) Soutěže recitační soutěž dopravní soutěž (6. 9. ročník) Pythagoriáda Matematický klokan Sportovní soutěže - Hrádek n/n - atletický pětiboj mikroregionu Hrádecko Chrastavsko 1. ročník (organizuje naše škola) 1. a 3. místo ml. žáci - Liberec - O nejlepšího běžce Liberecka 2. místo v běhu na 1000 m. - Mladá Boleslav krajské finále přeboru mladšího žactva v lehké atletice za ABK Liberec 1. a 4. místo - Liberec Ruprechtice přespolní běh 8. místo - Liberec ZŠ Ještědská florbal ml. žáků 21. místo - Liberec atletický čtyřboj ml. a st. žáků 7. a 9. místo - Liberec O pohár rozhlasu 4. a 5. místo v jednotlivcích - Chrastava fotbal ASŠK okresní kolo 2. místo ve skupině - Liberec Ostašov závod na horských kolech ml. žáci 3. místo - Liberec olympiáda mládeže ml. žáci 2., 5.,7.,8. místo; st. žáci 2.,5.,8. místo - Hrádek n/n - atletická soutěž 1. stupně všech hrádeckých škol - Hrádek n/n - školní liga minitenisu 1.místo (Tenisové centrum euroregionu Nisa) - Hrádek n/n - turnaj ve fotbale o putovní pohár DDM Akce Klubu dětí - Atletický pětiboj - Riskuj s kufrem na kolotoči - Noční výsadek noční turistika po skupinách podle mapy ( tentokrát v Jablonném v Podještědí). - Malování na sklo vánoční tematika (výzdoba oken) - Adventní věnce - Drátkování - Jarmark - šestý ročník, tentokrát na tema Filmy a pohádky. Na jarmarku se prezentovali svými výrobky a programem žáci všech ročníků. Byli vyhodnoceni nejlepší žáci školy v různých oblastech školního života. - Ples vycházejících žáků šestý ročník - rozloučení s vycházejícími žáky a jejich rodiči 14

16 Ostatni akce pouštění draků výtvarná soutěž malování střech vánoční strom country odpoledne vánoční besídky výroba dárků budoucím prvňáčkům maškarní ples návštěva posádky na Grabštejně ( 60. výročí ukončení války) beseda velikonoční stůl nejhezčí velikonoční vajíčko (Delvita) Den dětí v Žitavě (organizuje policie tří zemí ČR, Polsko, Německo) lyžařský výcvik žáků 7. tříd kurs plavání žáků 2. tříd ve Stráži pod Ralskem Další aktivity školy Jedenkrát měsíčně se schází Školní parlament složený ze zástupců jednotlivých tříd. Na parlamentu se žáci učí slušnou formou prezentovat své podněty, pozitivní i negativní názory na výuku, vybavení školy, chování svých spolužáků a někdy i učitelů. 10) Další záměry školy, sumář problémů 1) oblast personální Ve školním roce 2004/ učitelů (včetně vedení školy) 1. stupeň - 6 učitelek - 3 kvalifikované (1 s aprobací na 2. st.) - 2 studující - 1 nekvalifikovaná 2. stupeň - 14 učitelů - 11 kvalifikovaných (z toho 1 absolventka) - 1 studující - 1 nekvalifikovaná - 1 kvalifikovaná - důchodkyně Na škole tedy pracovala pouze 1 důchodkyně, 1 učitelka je v důchodovém věku. Do budoucna je třeba zajistit především kvalifikovanou výuku Aj, Tv a informatiky. 2) oblast materiální Stará budova - 2. stupeň - nátěry oken, parapetů - velmi staré učitelské stoly a židle ve třídách 15

17 - osvětlení tříd dokončit ve zbývajících učebnách - opravy či výměny podlahových krytin (ve 4 učebnách jsou staré parkety, novější linolea jsou již místy děravá díky starým žákovským židlím a houpání žáků na nich) - výškově stavitelný nábytek ve třídách pořízen zatím pouze do jedné učebny - žaluzie do oken (5 tříd) - šatna - postupné vybavování skříňkami - učebna fyziky - zastaralý nábytek (lavice) - radiátory již jsou za dobou životnosti, nutná výměna - pořízení telefonní ústředny přínosem by byla úspora na paušálních poplatcích i hovorech (možnost zrušení tel. linek) - počítače do knihovny a skladu učebnic - splachovací pisoáry, bezdotykové baterie na WC, židle do učebny informatiky - předělat topení v učebně Aj (v zimě je zde pouze C) - zabezpečovací zařízení - zastaralý typ (dle technika) - anglické dvorky rozbité - nevyhovující přístupové chodníky Nová budova - 1. stupeň - výměna oken, žaluzií - výškově stavitelné lavice, žákovské židle - katedry a židle pro učitele - stropní ventilátory do 4 učeben (v letních dnech přesahuje teplota ve třídách 30 C) - opravy stropů (stále praskají) - nátěr střechy (byl proveden pouze nad jídelnou) - vodovodní baterie ve třídách Školní jídelna - nábytek (stoly, židle) - podlaha (špatná údržba vzhledem k tomu, že se tam v chodí v botách) Školní kuchyně - pračka (slouží asi 18 let) - robot (25 let) - konvektomaty - nákladní váha - elektronický karetní systém - oprava odpadů v podlaze - odpařovače na kotle 16

18 Závěr V tomto školním roce se podařila řada věcí. Byla otevřena další třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V nové počítačové učebně probíhaly kurzy SIPVZ pro učitele základních i mateřských škol z Hrádku, žáci měli možnost využívat učebnu nejen v rámci vyučování, ale také odpoledne a o přestávkách. Podařilo se nám umístit všechny děti na školy, daří se uskutečňovat mimoškolní aktivity a akce Klubu dětí. Stále dobře pracuje školní parlament, velmi úspěšný a oblíbený je Školní jarmark, kterého se účastní nejen žáci naší školy, ale i jejich rodiče či vedení města. Akce se tak stala již tradicí, podobně jako některé aktivity Klubu dětí (např. noční výsadek či ples vycházejících žáků). Byla zprovozněna učebna chemie, vymalovány všechny třídy a chodby na 2. stupni včetně sociálního zařízení, zakoupen stavitelný nábytek do jedné učebny. Školní družina byla vybavena novými stoly a židlemi, do školní jídelny byla zakoupena část nových židlí. Příčkou byla oddělena část chodby u sborovny. Tím vznikla pro učitele místnost na 3 počítače. Byly sem na míru zhotoveny stoly a zakoupeny židle. Sborovna a další prostory pro učitele byly vymalovány. Nově byla zařízena šatna a kuchyňka pro učitele (skříň, linka, lednička). Do školní kuchyně byl zakoupen nerezový pracovní stůl, lednice a počítač do kanceláře. V kanceláři bylo též vyměněno okno. Do skladových prostor byla instalována nová bezpečnostní čidla Školní rok ale zdaleka nebyl poklidný. Kromě již zmíněných problémů s chováním, šikanou, vulgaritou či záškoláctvím žáků přibyla také řada změn v souvislosti s novým školským zákonem a s ním souvisejícími vyhláškami. Řešili jsme také problémy v učitelském sboru. Dvě kolegyně totiž odešly v průběhu roku na dlouhodobou pracovní neschopnost před mateřskou dovolenou. Jejich odchod nastal vpodstatě ze dne na den. Za první kolegyni jsme vcelku brzy zajistili náhradu, ve druhém případě se to již nepodařilo. Bylo tedy nutno její úvazek rozdělit mezi stávající učitele. Tím se zvýšil počet přesčasových hodin a tedy i finanční náročnost na jejich zaplacení. Na druhou stranu jsme ale na školu získali 5 nových učitelek, z nichž 4 jsou kvalifikované a 1 studující. V předchozím školním roce byla situace jiná, především na 1.stupni, kde polovinu sboru tvořily důchodkyně. Jim patří velký dík za to, že nám v případě potřeby přijdou pomoci. - výroční zpráva školní jídelny - zpráva o hospodaření za rok ) přílohy 17

19 Zpráva o hospodaření 1. Hlavní činnost organizace Rozpis čerpání státních prostředků v roce 2004 Popis Rozpočet čerpání Mzdy , ,00 Odvody , , ,92 FKSP , ,70-8,70 ONIV , , ,22 Celkem , ,00 0,00 SIPVZ 26088, ,- inform.gram. Projekt hodina , ,00 Celkem , ,- 2. Doplňková činnost - hostinská činnost (vaření pro cizí strávníky) - zprostředkování prodeje - pronájmy místností Fondy Hospodářský výsledek byl v plné výši převeden do rezervního fondu. V Hrádku nad Nisou Mgr. Edita Poláčková ředitelka školy 18

20 ŠKOLNÍ JÍDELNA kapacita 700 obědů počet zapsaných strávníků 779 rozvoz 75 ZŠ Donín 30 MŠ a ZŠ praktická Loučná 20 MŠ Václavice Ve školním roce 2004/2005 bylo celkem uvařeno obědů přehled přiložen 19

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou za školní rok 2006/2007 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola, zřizovatel, součásti školy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn 1. Základní údaje o škole... - 2-1.1 škola... - 2-1.2 zřizovatel... - 2-1.3 součásti školy... - 2-1.4 základní údaje o součástech školy... - 2-1.5 Materiálně-technické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Předáno k projednání Školské radě dne: 16. září 2015 Schváleno Školskou radou dne: 14. 10. 2015 Č.j. ZSaMS 192 /2015 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více