FARNÍ ROČNÍK 19 ZÁŘÍ 2014 ČÍSLO 8 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FARNÍ ROČNÍK 19 ZÁŘÍ 2014 ČÍSLO 8 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI"

Transkript

1 ROČNÍK 19 ZÁŘÍ 2014 ČÍSLO 8 FARNÍ LIST SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI Milí farníci, ÚVODNÍ SLOVO začíná září, které je patrně pro většinu z nás doopravdy nádherným časem. Krása přírody, ve které máme možnost chvíli být, vidět ji a vdechovat, je možná silnější než příroda na jaře. Je to cosi skoro až osobního, kdy se ke slovu probouzí ticho, se vším co umí vyslovit, co nás uklidňuje a co máme tak bytostně rádi. A naše víra je vděčná. V tichu zapouští své kořeny hlouběji a stále hlouběji, aby lépe rozuměla nejen přírodě, ale především jejímu Tvůrci, který stvořil člověka a povolal ho ke kráse nepoměrně větší než roční období. Vždyť člověk má být 1 obrazem a podobou Osob Nejsvětější Trojice. Víra se svými kořeny v lásce není jen věřením v existujícího Boha, o kterém se také říká, že neexistuje. Víra s kořeny v lásce je víc. Je to jasné a nezvratné přesvědčení, že nastává něco, co dosud neexistovalo. Taková už je láska. Je mocná. Stačí jí, když v tichu zrozené Slovo jí něco pošeptá a všechno mu věří. Víra však, stejně jako naděje, musí mít svůj kořen v lásce. Ne však v jakékoliv lásce, ale jen v lásce Kristově. Bez ní bloudíme a v orientaci nám nepomůže ani krásná zářijová příroda. S přáním lásky Kristovy vám vyprošuji, ať dobře slyšíte, co říká a ať se stanete jejími učedníky. Antonín Lukeš, M.Id.

2 HLEDÁ SE OPĚT NOVÝ KATECHETA Milí farníci, od poslední čtvrtiny prázdnin to náhle vypadá, že kvůli novému zaměstnání Katky Pavlokové musíme opět hledat katechetku nebo katechetu pro výuku náboženství. Jde o vyučování skupiny, která je věkově nejstarší. Tyto děti anebo spíš tito mladí už umějí udržet pozornost, což katechetu určitě hodně těší. Na druhou stranu; už jsou to mladí lidé, kteří, nejen že umí udržet pozornost, ale téměř jistě už mají i osobní zkušenost se svou vlastní vírou a možná také s Osobami Nejsvětější Trojice, a to je věc hodně důležitá. Je to to nejkrásnější, co v lidském životě nastává a co se v něm vyvíjí. Je to věc živá a u mladých lidí právě narozená. Každý ví, že je třeba jí pomáhat s láskou a obezřetně. Prosím tedy nejen katechety zájemce, ale vás všechny, abyste se modlili, a jistěže můžete i poradit, kdo se vám zdá vhodný. Zájemce pak prosím, aby se hlásili mně a samozřejmě také našim stávajícím katechetům. Je možné, že nová Katčina práce jí umožní v katechezích pokračovat, ale jisté to není. Moc děkuji Katce Pavlokové i katechetům a také vám všem, kteří se za naše katechety modlíte. Antonín Lukeš, M.Id. ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY Přítomni: P.Antonín Lukeš, M.Id, Josef Basík, Miroslava Čmelíková, Petr Hobza, Dorotka Kramaříková, Tomáš Matuška, Jan Muzikář, Lukáš Porcal, Lukáš Svoboda, Michal Švarc, Ivana Zelinková Host: P.Alberto Giralda Cid, M.Id. 1. Změny v duchovní správě farnosti P. Antonio byl v rámci své misionářské služby svým představeným vyslán na Filipíny. Přichází jáhen Miloš Miko. 2. Nástěnky Po odchodu P. Antonia vyvstala naléhavá potřeba, aby se někdo ujal péče o nástěnky. Na Habrovce se této služby ujala Miroslava Čmelíková. Hledá se nástěnkář/ka pro Michli. 3. Přístavek na farní zahradě ,-Kč je připraveno. Pro naplnění rozpočtu ,-Kč se hledá zbývající část. Možnost formou půjčky na dobu čtyř měsíců z bazárku. Ivana Zelinková zjistí tuto 2

3 možnost ze strany organizátorů bazárku. 4. Oprava fary Se zahájením se čeká na stavební povolení. 5. Probírka (kácení) stromů na Habrovce Je třeba nahlásit na Odbor životního prostředí Prahy 4. Jedná se o smrk u branky. 6. Katecheze Miroslava Čmelíková nabídla výpomoc pro katechezi dětí třídy. Mše sv. v rámci pondělního náboženství nadále 2. pondělí v měsíci. 7. Rozšíření farního sálu Petr Hobza seznámil PR s projektem možného rozšíření, který vznikl na základě potřeb farnosti a jejích společenství. 8. Poutní slavnosti a duchovní obnovy Lukáš Porcal navrhl, že by bylo vhodné pozvat kněze i z jiných farností a tím zdůraznit význam těchto událostí. Příští setkání: :45 Lukáš Porcal PROČ SE DĚTI BOJÍ ŠKOLY? Vstávat každý den brzy ráno, učit se a dělat domácí úkoly, to není pro každé dítě zrovna zdrojem nadšení. Někdy ale děti prožívají při odchodu z domova skutečnou, nefalšovanou hrůzu, a to už je za hranicemi toho, co je normální. Lucinka chodí do čtvrté třídy. Každé ráno, už celé tři měsíce, se odehrává stejný boj. Probouzí se dávno před tím, než zazvoní budík, a s hrůzou čeká, až bude muset vstát. Snídaně se skoro nedotkne a stěžuje si, že je jí špatně. Kéž by tak aspoň dneska nemusela do školy! Vůbec nepomáhá, že ví, že na dnešek není hlášená žádná písemka. Maminka dělá, co může, aby ji uklidnila, ale Lucinka stejně každé ráno odchází do školy se svíravým pocitem úzkosti. Možná to znáte z vlastní zkušenosti, možná ze zkušeností někoho známého. I když to na první pohled může vypadat jako přehnané, dětí, které se do školy opravdu bojí chodit, je stále víc. Nejde jen o normální lenost, strach z písemky, na kterou se nepřipravily nebo jiné běžné starosti školního života. Jde o děs ze školy a situací, které se s ní pojí, které dítěti berou radost ze života, ochromují ho a někdy ho i vedou k záškoláctví. 3

4 Epidemie strachu? Situace dospěla tak daleko, že odborníci už mluví o skutečné epidemii strachu ze školy. Dokonce lze najít i údaje, podle kterých se výuky bojí až dvacet procent dětí. V jedné rozsáhlé studii v sousedním Německu se ukázalo, že s hrůzou odchází do školy každé třetí dítě. Přesná čísla ovšem k dispozici nejsou. Je to možná proto, že strach ze školy a také záškoláctví, které s ním souvisí, můžeme definovat různými způsoby. Existuje diagnostický systém ICD-10, ve kterém jsou uvedeny nejrůznější typy fobií. Specifický strach ze školy mezi diagnózami není. Proto také neexistují žádné oficiálně definované symptomy, podle kterých bychom mohli strach ze školy jednoznačně diagnostikovat. Aby toho nebylo málo, nikdo vlastně pořádně neví, které děti jsou jen normálně úzkostné a které prožívají opravdu vážný problém. Patří tam děti, které se pořád trápí tím, že by mohly dostat špatnou známku? Děti, které se bojí, že selžou? Anebo jenom ty, které se bojí natolik, že do školy vůbec nechtějí chodit? A pak jsou tu ještě takové děti, které mají sice velký strach, ale přesto do školy jdou. Je jasné, že abychom mohli mluvit o skutečné hrůze ze školy, musí být zátěž, které je dítě vystaveno, subjektivně opravdu extrémní. Stejně tak se asi všichni shodnou na tom, že příčiny jsou na straně školy. Takže abychom to shrnuli: o strachu ze školy mluvíme v případě, že všechno, co je spojené s vyučováním a se školou, je pro dítě natolik hrozivé, že svůj strach nedokáže samo překonat, a budeme-li ho nutit, aby školu navštěvovalo, musíme počítat s psychickými nebo psychosomatickými reakcemi. Ne každé dítě, které se bojí odchodu do školy, trpí strachem ze školy jako takové. Může mít také školní fobii, která není podmíněná situacemi ve škole, ale tím, že se musí odloučit od rodičů. Je to prostě strach z odloučení. Mnozí rodiče k tomu strachu ještě přispívají líčením hororových scénářů budoucího života dítěte, jestli nepřinese na vysvědčení jedničku z matematiky. Jak poznáme opravdový strach ze školy? Jenže jak poznat, že má vaše dítě skutečnou hrůzu ze školy? Děti vyjadřují své problémy jinak než dospělí. Některé bolí břicho, některé nemohou usnout nebo je budí děsivé sny. Jindy si stěžují třeba na bolesti hlavy, chce se jim zvracet, a dokonce jsou takové děti, které začnou trpět poruchami příjmu potravy. Objevit se mohou i jiné příznaky stresu: neklid, okusování 4

5 nehtů, nesoustředěnost nebo se dítě může bezcílně zabývat zástupnými činnostmi - jídlem nebo vyhledáváním sporů. Děti jsou někdy natolik v zajetí úzkosti, že už se ani nedovedou soustředit. To se projeví na jejich výkonu ve škole. Mohou trpět depresí, mohou být bez energie nebo stažené do sebe. Některé děti se chovají z našeho pohledu trochu zvláštně. Snaží se tvářit, že jsou v pohodě, a často provokují tím, že se tváří, jako kdyby je škola a povinnosti vůbec nezajímaly. Jsou protivné a agresivní. Můžete namítnout, že takové chování je celkem typické a vůbec neznamená, že by mělo dítě hrůzu ze školy. To je pravda. V našem případě jsou ale popsané symptomy extrémní. Kdy bychom měli jako rodiče zbystřit? Třeba když má vaše dítě velký strach z nároků, které na něj škola klade. Když vám připadá před písemkou opravdu neobvykle rozrušené nebo ustarané. Patří sem i nápadná stydlivost a příliš velká uzavřenost. Může se zdát, že strachem ze školy trpí dívky mnohem častěji než chlapci. Odborníci by mohli dodat, že v testech, které měří míru úzkosti, na tom dívky bývají opravdu hůře. Je-li to tak doopravdy, to je otázka. Je klidně možné, že dívky jednoduše svůj strach ochotněji přiznají, zatímco kluci se snaží chovat jako chlapi a nechtějí, aby o jejich strachu někdo věděl. Proč to dojde tak daleko? Jak je to ale možné? Co způsobuje, že děti se bojí tolik, až se jim chce zvracet? Příčiny zřejmě leží ve dvou oblastech. První z nich jsou nároky na výkon, které děti nemusí unést, a druhou oblastí jsou sociální situace, ve kterých se ocitají. Děti se bojí toho, že musí podat výkon, většinou proto, že je škola přetěžuje, anebo také proto, že mají starost, že nedokážou splnit očekávání svých rodičů. Mohou se tak děsit chvíle, kdy se jim někdo bude vysmívat nebo dokonce toho, že propadnou. A mnozí rodiče k tomu strachu ještě v dobré víře přispívají líčením hororových scénářů jejich budoucího života, jestli nepřinesou na vysvědčení jedničku z matematiky. Ne každé dítě je nadané. Jenže jsou rodiče, kteří to pochopitelně nechtějí vidět. Jako se tonoucí chytá stébla, drží se takoví rodiče své představy o budoucím lékaři nebo inženýrovi. Vinu za neúspěchy ve škole připisují nepřejícímu učiteli, a neúměrně chválí dítě i za podprůměrné výkony. Zaměří se na údajné silné stránky svého dítěte, s buldočí zarputilostí vyžadují, aby dítě splnilo cíle, které jsou často za hranicemi jeho možností. Pro dítě z toho není úniku. Má snad přiznat, 5

6 že je toho na něj moc? Muselo by se vypořádat s pocity viny. Vždyť by zklamalo maminku a tatínka. Nebo si má vymýšlet a lhát? Ale i to nakonec vyvolává pocity viny, protože to s ním přeci všichni myslí dobře. To je potom nejlepší do té školy raději vůbec nejít a vyhnout se tak problémům alespoň na čas. Někdy jsou děti prostě přetížené A co přetěžování ve škole? Tady je příčin mnoho. Některé děti trpí třeba některou z poruch učení - čtení, psaní nebo počítání jim dělá daleko větší problémy, než by odpovídalo jejich nadání. Když se na to nepřijde včas, může dítě školu doslova protrpět. Nějakou formu poruch učení bychom údajně našli u 5 až 20 % dětí. Někdy může být za selháváním ve škole i zdravotní problém, kterého si nikdo nevšiml. Třeba nedoslýchavost nebo špatný zrak. O neschopnosti se soustředit nebo řečové vadě, kvůli které se dítě stydí přihlásit nebo odpovídat na otázky, nemluvě. Někteří rodiče mají na děti přehnaně vysoké nároky a ve svém zápalu si neuvědomují, že dítě možná není až tak nadané, jak si namlouvají. V ohrožení jsou zejména děti průměrné, ale velmi pilné a svědomité. Díky disciplíně a píli sice nosí domů dobré známky, ale samy rychle zjistí, že ostatní spolužáci zvládají školu s daleko větší lehkostí. To je může deprimovat a vyvolávat v nich pocit přetížení. Nakonec se prostě mohou začít bát školy. Přesto ale většinou strach ze školy nevyvolává jen trvalé přetížení. Obvykle jsou to jednotlivé situace, kterým je dítě vystavené. Určitě každého napadne, že hlavní příčinou strachu ve škole je zkoušení. Děti se ze všeho nejvíc bojí toho, že budou muset počítat na tabuli před celou třídou nebo třeba samy zpívat. Klasickou situací nahánějící hrůzu je rozdávání písemek nebo vysvědčení na konci roku. Někteří učitelé si libují v tom, že výsledky jednotlivých žáků hlasitě komentují před celou třídou. Když není dítě zrovna jedničkář, může se bát toho, že se ztrapní, anebo si o něm ostatní budou myslet, že je hloupé. Násilí, šikana, ale i špatný kolektiv Škola může děsit děti i z jiného důvodu, než je tlak na výkon a obědy ve školní jídelně. Násilí a šikana, zesměšňování a nadávky jsou stejně stresující jako situace, kdy se dítě ocitne na okraji kolektivu. Je zajímavé, že riziko mobbingu s věkem klesá. Možná proto, že potenciální oběť je sebejistější a dokáže se lépe bránit. Některým dětem může vadit i to, že ve třídě vládne nepohoda. 6

7 Děti spolu nedrží, moc se nekamarádí a možná že si navzájem příliš konkurují. Svou vinu na tom mívají učitelé, kteří si nevšímají sporů, a někdy děti mezi sebou příliš srovnávají a vysmívají se slabším žákům. Nikoho nejspíš nepřekvapí ani to, že strachem ze školy trpí děti citlivější, které jsou samy o sobě úzkostné, nejisté a výrazně závislé na matce. Paradoxně ve škole se často chovají úzkostně a nejistě, zatímco když přijdou domů, změní se v dominantní malé tyrany, kteří si vybíjejí agresi na rodičích a na sourozencích. Nejen osobnost dítěte přispívá ke vzniku strachu ze školy. Nesmíme zapomínat ani na vnější vlivy. Strach ze školy se často objevuje ve chvíli, kdy se dítě vrací do školy po dlouhé nemoci nebo třeba i po prázdninách. Také změna školy nebo přestup do jiné třídy, které jsou coby změna samy o sobě stresorem, mohou být příčinou, že dítě začne odmítat chodit do školy. Dalším stresovým faktorem je rozvod rodičů, onemocnění nebo i úmrtí někoho z blízkých. Příliš obětaví rodiče Nejen násilí ve škole, šikana ze strany učitele nebo skryté poruchy učení, ale také přílišná snaživost rodičů dětem neprospívá. Když rodiče děti příliš rozmazlují, vychovávají je v nepatřičném pocitu, že jsou naprosto dokonalé a nejlepší, srážka s realitou pak bývá krutá. Najednou 7 jsou tu děti bystřejší, nadanější, a k tomu, aby člověk docílil dobrého výsledku, musí se překvapivě docela snažit. Za těchto okolností je jasné, že křehké sebevědomí založené na nekritické a přehnané chvále musí utrpět. Navíc rodiče, kteří o své děti příliš pečují a ochraňují je, bývají sami příliš úzkostní a nejistí a někdy se ani nedokážou prosadit proti přáním a nárokům svých dětí. Stačí, aby si dítě postěžovalo na to, že ho bolí břicho, a bez námitek ho nechají doma. Ne jeden, ale rovnou několik dní, s úzkostí ho sledují a opečovávají. Jenže co s tím? Jak už bylo řečeno, hlavní příčiny strachu ze školy leží přímo ve způsobu výuky. Co s tím mohou udělat učitelé? Učitelé by měli jasně upozornit, z čeho budou v příští hodině zkoušet, kdy se bude psát písemná práce (dávají jistotu), a pomáhá i to, když při hodnocení výkonů žáků použijí alespoň částečně slovní hodnocení místo známek. Žáci si tak daleko snáz představí, v čem by se měli zlepšit a v čem jsou třeba dobří. Jestli máte podezření, že právě vaše dítě trpí přehnaným strachem ze školy, určitě nic nezkazíte, když se obrátíte na pedagogickopsychologickou poradnu. Tam vám pomohou si ujasnit, na co je vaše dítě

8 nadané, a také kde jsou případně jeho slabiny, v čem by bylo vhodné mu pomoci. Jen tak se dá zjistit, jestli není dítě na základní škole z nějakého důvodu přetížené. Někdy pomůže slevit ze svých ambicí a přeřadit dítě třeba z gymnázia na jinou střední školu, která by mu víc vyhovovala. Takový krok může být pro dítě a pro rodiče zvlášť z počátku hořkou pilulkou. Jenže pokud strach dítěte plyne opravdu z toho, že je přetížené, je to to nejsmysluplnější, co můžeme udělat. Souvisí-li strach dítěte ze školy třeba s šikanou nebo násilím, i tady je dobré se obrátit na odborníky. Někdy pomůže jen přestup na jinou školu. Škola vždy přináší i napětí Upřímně řečeno, škola, kde by se žádné dítě nikdy ničeho nebálo, je nejspíš utopie. Takový cíl je nesplnitelný. Určitá míra obav ke škole samozřejmě ve snesitelné míře patří. Děti musí podávat výkony a vždy je tu nebezpečí, že se jim něco nepovede. Učit dítě doma není ani snadným ani úplně nejlepším řešením. Dítě se tak naučí vyhýbat se problémům a ty se časem můžou naopak zhoršit. Děti by měly pochopit, že určitá míra strachu k životu patří. Jen tak se mohou naučit, jak s ním zacházet, jak se jím nenechat omezovat natolik, aby musely přestat dělat věci, které je baví. Děti jsou přitom odkázány na pomoc dospělých. Ta může mít různé podoby, ale rodiče by měli v první řadě přestat vyvolávat v dětech pocit, že škola je jen místo, kde se mají děti bavit, takové pokračování školky. Děti si mají ve škole užít i zábavu, samozřejmě, ale mají se naučit také o něco usilovat, snažit se, vytrvat, zasloužit si úspěchy, vydržet určitou zátěž, napětí, a zvládnout i nepříjemné situace. V dospělém životě z toho mohou jen těžit. Zdroj SBÍRKY V ČERVNU, ČERVENCI A SRPNU 2014 Neděle sbírka na seminář =8.359,--Kč Neděle sbírka na farnost =6.788,-- Kč Neděle sbírka na farnost =6.380,-- Kč Neděle sbírka na farnost =6.300,-- Kč Neděle sbírka na farnost =5.789,-- Kč Neděle sbírka na farnost =5.997,-- Kč Neděle sbírka na farnost =5.789,-- Kč Neděle sbírka na farnost =6.198,-- Kč Antonín Lukeš, M.Id. 8

9 PŘÍLOHA PRO DĚTI 9

10 MYŠLENKA NA ZÁVĚR PRO VŠECHNY Nebudou-li v kostele plakat děti, pak budou plakat jejich rodiče. (P. Josef Stolařík, vikář a farář v Ševětíně) FARNÍ KALENDÁŘ ZÁŘÍ 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou podle běžného rozvrhu Po 1 NP Sv. Jiljí Út 2 St 3 P SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE 20:00 Krč sál modlitba Taizé s nácvikem zpěvu v 19:30 Čt 4 P SV. RŮŽENA Z VITERBA Pá 5 Po mši svaté Krč kostel hodinová eucharistická adorace s četbou z Nového Zákona So 6 Ne neděle v mezidobí Po 8 SV farní slavnost - Narození Panny Marie 17:30 Michle kostel Mše sv. se přesouvá z Krče do Michle Po mši svaté - farní oslava Út 9 NP Petr Klaver 9:00 NOEMI Krč sál St 10 NP Karel Spinola Čt 11 18:45 FARNÍ RADA fara Pá 12 NP JMÉNA PANNY MARIE Po mši svaté Krč kostel hodinová eucharistická adorace s četbou z Nového zákona 10

11 So Ne Po Út St 13 P SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 14 SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE 15 P Panny Marie Bolestné 17:30 dětská mše svatá v Krči (výjimečně třetí pondělí v měsíci), kterou zahájíme výuku náboženství 16 P Svaté Ludmily, mučednice 9:00 Sedmikrásek Krč sál 17 NP sv. Kornelia a Cypriána, mučedníků nebo NP sv. Roberta Balarmina, biskupa a učitele církve Čt 18 Pá 19 NP sv. Januária, biskupa a mučedníka Po mši svaté Krč kostel hodinová eucharistická adorace s četbou z Nového zákona So Ne Po 20 NP sv. Ondřeej Kima Tae-gona, kněze a Pavla Chong Ha-sanga, a druhů, mučedníků 10:00 12:00 SETKÁNÍ PŘÁTEL MISIONÁŘŮ IDENTES fara neděle v mezidobí (sv. Matouš, apoštol a evangelista) 22 NP SV. MOŘICE A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ 17:30 KATECHEZE Út 23 P Sv. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE 9:00 ÚKLID KOSTELA V KRČI (MAMINKY ZE SEDMIKRÁSKU) St 24 Čt 25 Pá 26 NP SV. KOSMY A DAMIÁNA, MUČEDNÍKŮ Po mši svaté Krč kostel hodinová eucharistická adorace s četbou z Nového zákona So 27 P Sv. Vincence z Paula, kněze Ne 28 SL SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA, MUČEDNÍKA A HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA Po 29 SV SVATÝCH MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ Út 30 P SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE 9:00 Sedmikrásek Krč sál každá neděle a slavnost 9:00 Michle fara Farní snídaně 11

12 ZÁŘÍ AŽ ČERVEN ROZVRH LITURGIE A JINÉ FARNÍ AKCE Prázdniny končí, začíná škola a s ní se vracíme k rozvrhu mší svatých během školního roku: Michle Krč neděle 8:00 9:30 11:00 19:00 pondělí 17:30 úterý 17:30 středa 12:00 17:30 čtvrtek 17:30 pátek 17:30 sobota 17:30 Svátost smíření 30 min. přede mší nebo na požádání Další svátosti a svátostiny na požádání Sv. růženec 30 min. přede mší (Ne 7:30 a 9:00 Po-So 17:00) Neděle 9:00 Michle fara Farní snídaně Neděle 12:00-14:30 Krč sál Farní kavárna Farní list Řk farnosti u kostela Narození Panny Marie Praha Michle, Baarova 52/23, Praha 4, ; tel ; pro zasílání příspěvků do farního listu: (nebo možno nechat texty příspěvků v sakristiích kostelů), farnosti: Redakce textů: Kateřina Kyralová; doprava FL na faru: Zdeněk Hučín. Žádáme autory o pochopení pro redakční a jazykovou úpravu zaslaných textů. Vychází Náklad 300 výtisků. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla bude ve středu ve 23:59. Příští číslo vyjde

FARNÍ ROČNÍK 19 ČERVEN 2014 ČÍSLO 6 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI

FARNÍ ROČNÍK 19 ČERVEN 2014 ČÍSLO 6 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI ROČNÍK 19 ČERVEN 2014 ČÍSLO 6 FARNÍ LIST SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI ÚVODNÍ SLOVO Milí farníci, texty evangelia, které se za poslední dny četly

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí farníci,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí farníci, Milí farníci, 1 ÚVODNÍ SLOVO kdyţ bude končit měsíc březen, tak budeme stát těsně před velikonocemi. Víme, ţe tyto svátky jsou první a poslední příčinou naší víry, pro kterou si nás vyvolil sám Jeţíš Kristus.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Projevy šikany ve školním prostředí Jana Zerzánová Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Průvodce. Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením. Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení

Průvodce. Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením. Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení Průvodce Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení Občanské sdružení Užitečný život Praha 2000 Průvodce Rodina,

Více

Zpravodaj 7-8. Léto 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově Plačtivě se naříká...

Zpravodaj 7-8. Léto 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově Plačtivě se naříká... 7-8 Léto 2014 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Plačtivě se naříká... Plačtivě se naříká, že je u nás málo kněží a málo duchovních povolání. Tomu ovšem jako by neodpovídala obsazenost bohoslužeb

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 4 Ročník XI. Duben 2005 Pane, vyřkni své věčné slovo, ať je má duše slyší! Pane, sešli své světlo na mne, abych je spatřil! Pane, vtiskni

Více

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6.

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. 2008 Akčně ve stopách apoštola Pavla ři pročítání jak Starého, tak Nového P zákona se na mnoha místech setkáváme

Více

Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte

Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte číslo 5 Adaptační programy vás zbaví strachu z neznámého Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte S Aspergerem v české škole. První, co se řeší, jsou peníze Reportáž ze Sokolova, kde pomáhají

Více

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 Bílý beránek na červených vratech Reportáž Jiřího Lukla str. 26 Romové na Zakarpatí Misie str. 32

Více

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA

SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA Ján Praško, Jana Vyskočilová, Jana Prašková SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA PŘÍRUČKA PRO LIDI SE SOCIÁLNÍ FOBIÍ Ján Praško, Jana Vyskočilová, Jana Prašková SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA PŘÍRUČKA PRO LIDI SE

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

zaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný, ale všecko a ve všech je Kristus. (Kol 3,11) a Pro všechny jsem se stal

zaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný, ale všecko a ve všech je Kristus. (Kol 3,11) a Pro všechny jsem se stal Kněz pro všechny farnost pro všechny Poté, co jsem měl tu čest nastoupit do třebovické farnosti, se mě tu a tam někdo zeptá, jaké to je začínat v nové farnosti. Pro mě je to zkušenost nová a nemůžu říct,

Více

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB salesiánský - salesiáni dona 1 2006 áni dona boska - - - sa - - s Bono o Bonovi Desatero ukázněnosti Jak vedeme naše děti k víře a boska - -sales Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti,

Více

Jistě neuniklo vaší pozornosti, že 4. června 2000 prožívala celá naše farnost velmi významný den. Podle slov Otce Pavla snad vůbec nejdůležitější v

Jistě neuniklo vaší pozornosti, že 4. června 2000 prožívala celá naše farnost velmi významný den. Podle slov Otce Pavla snad vůbec nejdůležitější v ROČNÍK IV ČERVENEC-SRPEN 2000 VELKÝ DEN Jistě neuniklo vaší pozornosti, že 4. června 2000 prožívala celá naše farnost velmi významný den. Podle slov Otce Pavla snad vůbec nejdůležitější v tomto Jubilejním

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Z OBSAHU: Zpravodaj YMCA Živá rodina 9/2010 3

Z OBSAHU: Zpravodaj YMCA Živá rodina 9/2010 3 Z OBSAHU: Koukol... 4 V rodinném kruhu... 5 Gándhího růže... 6 Vistárie, cupcaky a záhady českého jazyka... 7 Podobenství o hodináři... 9 Jak dítě nahlíží na pozici matky ve svém životě... 10 Aforismy

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2005 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Pastorační plán farnosti? Asi si mnozí dobře pamatujeme, jak se v našem hospodářství v dobách minulých vytvářely jedinečné pětileté plány, které pak zpravidla, rozuměj

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno obsah 2 4 5 10 11-13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno téma závažná nemoc v rodině žijeme a jsme spolu šance pro postižené a jejich rodiny neklidné stránky

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Z pouště na katedru

ÚVODNÍ SLOVO. Z pouště na katedru Z pouště na katedru 1 ÚVODNÍ SLOVO Únor: měsíc studený a suchý, ale tento rok s dárkovým dnem. Prohlíţíme Liturgický Kalendář: měsíc studený a suchý, s málo liturgickými památkami, ale tento rok s jednou

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková,

Více

Dítě s Aspergerovým syndromem Případová studie. Olga Kosičková

Dítě s Aspergerovým syndromem Případová studie. Olga Kosičková Dítě s Aspergerovým syndromem Případová studie Olga Kosičková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Abstrakt česky: Cílem bakalářské práce je zjištění sociálních faktorů ovlivňujících chod rodiny s dítětem

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

MARIE VLASATÁ a kol. ADHD vím, co s tím?! Příručka o poruše pozornosti s hyperaktivitou

MARIE VLASATÁ a kol. ADHD vím, co s tím?! Příručka o poruše pozornosti s hyperaktivitou MARIE VLASATÁ a kol. ADHD vím, co s tím?! Příručka o poruše pozornosti s hyperaktivitou Posláním Odboru Skauting pro všechny je podporovat vedoucí oddílů i oddíly samotné v udržení a zkvalitnění podmínek

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více