Elektrické ohřívače HE..

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektrické ohřívače HE.."

Transkript

1 A Elektrické X El. ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová a výkonová řada...x Značení...X Ochrana proti přehřátí...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X Výkonové parametry, rozměry, hmotnosti...x Charakteristiky elektrických ohřívačů...x ZPŮSOBY REGULACE A OCHRANA OHŘÍČŮ... X Elektrické HE...X Elektrické HEX...X Elektrické HEXR...X MONTÁŽ, ÚDRŽBA A SERVIS... X Montáž...X Elektrická instalace...x Uvedení do provozu...x Údržba a servis...x 160

2 Elektrické A ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE Použití Elektrické HE, HEX a HEXR jsou určeny pro ohřev vzduchu ve vzduchotechnických a klimatizačních systémech. Používají se pro ohřev přívodního čerstvého vzduchu, příp. jako dohřev vzduchu pro místnosti s nižšími tepelnými zisky nebo pro místnosti s vyššími tepelnými ztrátami. Optimální parametry a vyvážený chod je dosažen ve spojení s dalšími prvky stavebnicového modulárního systému ProfiVent. Provozní podmínky Elektrické HE, HEX a HEXR jsou určeny pro normální třídu vlivu ČSN (IEC 364-3). Vzduch proudící elektrickým m HE, HEX a HEXR nesmí obsahovat: látky a příměsi způsobující narušení a korozi jednotlivých částí, lepivé látky a příměsi, pevné látky a příměsi, hořlavé nebo snadno zápalné látky a příměsi. Elektrické HE, HEX a HEXR lze provozovat při těchto podmínkách: teplota proudícího vzduchu elektrickým m v rozmezí 30 až 40 C, teplota proudícího vzduchu za m maximálně 40 C, teplota okolního vzduchu v rozmezí 10 až 40 C, elektrické krytí IP 40. Elektrické HE, HEX a HEXR lze skladovat při těchto podmínkách: skladovací prostor musí být čistý (bezprašný) a suchý, teplota vzduchu ve skladovacím prostoru v rozmezí 10 až 30 C. Elektrické mohou pracovat v libovolné poloze mimo polohy elektroinstalační skříně směrem dolů. Materiály a konstrukce Plášť, elektroinstalační skříň a připojovací příruby jsou standardně vyráběny z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu s tloušťkou ochranné vrstvy 275 g/m 2. Topné tyče jsou vyrobeny z nerez oceli. Pro zamezení možného kmitání topných tyčí proudem vzduchu jsou topné tyče od rozměrové řady ohřívačů včetně vyztuženy příčnými hliníkovými výztuhami. Součástí elektroinstalační skříně jsou bezpečnostní termostaty, svorkovnice s kabeláží a průchodky. Chladič Obr 1 - Elektrický ohřívač elektronických prvků, který je zabudován v elektrických ohřívačích HEX a HEXR, je vyroben ze slitiny hliníku. Rozměrová a výkonová řada Elektrické HE, HEX a HEXR jsou vyráběny v typizované rozměrové řadě v devíti velikostech a výkonové řadě od 6 do 45 kw. Přehled typizovaných elektrických ohřívačů HE, HEX a HEXR je uveden v tab. 1. Tab 1 - Rozměrová řada elektrických ohřívačů Velikosti elektri ohřívačů Typ HE 40-20/.. HE 50-25/.. HE 50-30/.. HE 60-30/.. A [mm] B [mm] HE 60-35/.. HE 70-40/.. HE 80-50/.. HE 90-50/.. HE / Tab 2 - Výkonová řada elektrických ohřívačů Typ Výkonová řada [kw] 6,0 7,5 12,0 15,0 18,0 22,5 30,0 37,5 45, / 50-25/ / / 60-35/ 70-40/ 80-50/ 90-50/ /.. Vyšší výkon lze dosáhnou sestavením dvou a více elektrických ohřívačů za sebou. I v tomto případě je nutno dodržovat dané provozní podmínky (teplota proudícího vzduchu za m maximálně 40 C apod.). Značení Na obr. 2 je definován klíč pro značení elektrických ohřívačů HE, HEX a HEXR. Jako vzor je uveden elektrický ohřívač HEX 50-30/15. Obr 2 - Značení elektrických ohřívačů Ochrana proti přehřátí Elektrické mají jako ochranu proti možnému přehřátí vestavěny bezpečnostní termostaty. Tyto termostaty trvale monitorují jak teplotu vzduchu proudícího elektrickým m, tak i teplotu pláště. Aktivační teplota bezpečnostních termostatů je 80 ± 5 C. Termostaty musí být napojeny na řídicí systém tak, aby při zareagování jakéhokoliv termostatu na nadměrnou teplotu došlo k odpojení napájení silové části elektrického. X El.oOhřívače 161

3 A Elektrické X El. TECHNICKÉ PARAMETRY Výkonové parametry, rozměry, hmotnosti V této kapitole jsou uvedeny a popsány základní výkonové parametry, rozměry a hmotnosti elektrických ohřívačů HE, HEX a HEXR. Legenda k tab. 4: V min [m 3 /h]...minimální dovolený průtok vzduchu m (který je dán rychlostí 1,5 m/s ve jmenovitém průřezu ) V max [m 3 /h]...maximální průtok vzduchu m (který je dán rychlostí 5 m/s ve jmenovitém průřezu ) Q [kw]...maximální tepelný výkon elektrického U [V]...jmenovité napájecí napětí elektrického I [A]...maximální elektrický proud v každé fázi P max [kw]...maximální příkon elektrického Pf [kw]...dělení celkového výkonu do jednotlivých fází/ sekcí (počet fází x výkon v každé fázi) t max [ C]...maximální dovolená teplota proudícího vzduchu m Tab 3 - Rozměry a hmotnosti elektrických ohřívačů HE, HEX, HEXR Typ 40-20/6 Obr 3 - Rozměrový náčrt elektrického Rozměry [mm] Hmotn. Průchodky A B C D E F (HE,HEX) F (HEXR) [kg] Pg11, Pg11, Pg11, Pg / / /7, / Pg11, Pg11, Pg11, Pg /22, /7, / Pg11, Pg11, Pg11, Pg /22, /7, / Pg11, Pg11, Pg11, Pg /22, / Pg11, Pg11, Pg11, Pg / /22, Pg11, Pg11, Pg11, Pg / /37, Pg11, Pg11, Pg11, Pg / / /22, Pg11, Pg11, Pg11, Pg / /37, Pg11, Pg11, Pg11, Pg / / /22, Pg11, Pg11, Pg11, Pg / /37, Pg11, Pg11, Pg11, Pg / /22, Pg11, Pg11, Pg11, Pg / /37, Pg11, Pg11, Pg11, Pg / /22, Pg11, Pg11, Pg11, Pg / /37, Pg11, Pg11, Pg11, Pg / V tab. 3 jsou uvedeny hmotnosti elektrických ohřívačů typu HE. Pro stanovení hmotnosti ohřívačů HEX je nutno k 162

4 Elektrické A hodnotám uvedeným v tab. 3 přičíst 1,5 kg. Pro stanovení hmotnosti ohřívačů HEXR je nutno k hodnotám uvedeným v tab. 3 přičíst 2,0 kg. Tab 4 - Základní výkonové parametry elektrických ohřívačů HE, HEX, HEXR Typ V min [m 3 /hod] V max [m 3 /hod] Q [kw] U [V] I max [A] P max [kw] P f [kw] t max [ C] Doporučené kabely Přívod Termostat I Termostat II Řízení CYKY JYTY JYTY JYTY 40-20/ , ,70 6,0 3x 2,0 40 5C 1,5 2A 1 2A 1 2A / , ,39 12,0 3x 4,0 40 5C 4 2A 1 2A 1 2A / , ,09 18,0 3x 6,0 40 5C 6 2A 1 2A 1 2A /7, , ,87 7,5 3x 2,5 40 5C 2,5 2A 1 2A 1 2A / , ,74 15,0 3x 5,0 40 5C 6 2A 1 2A 1 2A /22, , ,61 22,5 3x 7,5 40 5C 10 2A 1 2A 1 2A /7, , ,87 7,5 3x 2,5 40 5C 2,5 2A 1 2A 1 2A / , ,74 15,0 3x 5,0 40 5C 6 2A 1 2A 1 2A /22, , ,61 22,5 3x 7,5 40 5C 10 2A 1 2A 1 2A /7, , ,87 7,5 3x 2,5 40 5C 2,5 2A 1 2A 1 2A / , ,74 15,0 3x 5,0 40 5C 6 2A 1 2A 1 2A /22, , ,61 22,5 3x 7,5 40 5C 10 2A 1 2A 1 2A / , ,48 30,0 3x 10,0 40 5C 16 2A 1 2A 1 2A / , ,74 15,0 3x 5,0 40 5C 6 2A 1 2A 1 2A /22, , ,61 22,5 3x 7,5 40 5C 10 2A 1 2A 1 2A / , ,48 30,0 3x 10,0 40 5C 16 2A 1 2A 1 2A /37, , ,35 37,5 3x 12,5 40 5C 16 2A 1 2A 1 2A / , ,22 45,0 3x 15,0 40 5C 35 2A 1 2A 1 2A / , ,74 15,0 3x 5,0 40 5C 6 2A 1 2A 1 2A /22, , ,61 22,5 3x 7,5 40 5C 10 2A 1 2A 1 2A / , ,48 30,0 3x 10,0 40 5C 16 2A 1 2A 1 2A /37, , ,35 37,5 3x 12,5 40 5C 16 2A 1 2A 1 2A / , ,22 45,0 3x 15,0 40 5C 35 2A 1 2A 1 2A / , ,74 15,0 3x 5,0 40 5C 6 2A 1 2A 1 2A /22, , ,61 22,5 3x 7,5 40 5C 10 2A 1 2A 1 2A / , ,48 30,0 3x 10,0 40 5C 16 2A 1 2A 1 2A /37, , ,35 37,5 3x 12,5 40 5C 16 2A 1 2A 1 2A / , ,22 45,0 3x 15,0 40 5C 35 2A 1 2A 1 2A /22, , ,61 22,5 3x 7,5 40 5C 10 2A 1 2A 1 2A / , ,48 30,0 3x 10,0 40 5C 16 2A 1 2A 1 2A /37, , ,35 37,5 3x 12,5 40 5C 16 2A 1 2A 1 2A / , ,22 45,0 3x 15,0 40 5C 35 2A 1 2A 1 2A /22, , ,61 22,5 3x 7,5 40 5C 10 2A 1 2A 1 2A / , ,48 30,0 3x 10,0 40 5C 16 2A 1 2A 1 2A /37, , ,35 37,5 3x 12,5 40 5C 16 2A 1 2A 1 2A / , ,22 45,0 3x 15,0 40 5C 35 2A 1 2A 1 2A 1 V tab. 4 jsou uvedeny typy doporučených kabelů. Tyto doporučené kabely jsou pro všechny typy ohřívačů (HE, HEX, HEXR) shodné s výjimkou - doporučený kabel pro řízení je určen pouze pro elektrické typ HEX a HEXR (u typu HE tento kabel nebude). V tab. 4 je rovněž uvedena hodnota průtoku vzduchu V min, pod kterou nesmí skutečný průtok vzduchu při povozu klesnout - v opačném případě by hrozilo přehřívání elektrického nedostatečným ochlazováním topných tyčí. Charakteristiky elektrických ohřívačů Elektrické HE, HEX a HEXR se navrhují na maximální požadovaný tepelný výkon Q [kw]: (1) kde V [m 3 /hod] je vzduchový výkon, ρ [kg/m 3 ] hustota vzduchu, c [kj/kg.k] měrná tepelná kapacita vzduchu a Δt [K] maximální požadované ohřátí vzduchu. V praktických výpočtech lze do vztahu (1) s dostatečnou přesností za proměnné ρ.c dosadit hodnotu 1,2: (2) Na základě vypočteného požadovaného výkonu ze vztahu (1), resp. ze vztahu (2) lze navrhnout skutečný výkon Zpravidla se skutečný výkon volí jako nejbližší výkon vzhledem k vypočtenému požadovanému výkonu. Při návrhu elektrických ohřívačů je nutné dodržet následující zásady a doporučení: Rychlost vzduchu v elektrickém ohřívači nesmí klesnout pod 1,5 m/s. Je-li vzduchový výkon regulován a rychlost vzduchu by při nižších stupních byla pod doporučenou mezí, je nutné chod elektrického při těchto stupních blokovat. Provoz elektrického musí být blokován, pokud není vzduchotechnický systém v chodu. Výstupní teplota vzduchu z elektrického musí být regulována. Maximální přípustná hodnota je 40 C. Pro výšení životnosti a zajištění bezpečnosti je nutný doběh vzduchotechnického systému, resp. doběh ventilátoru minimálně 3 minuty po vypnutí elektrického. X El.oOhřívače 163

5 A Elektrické Ohřátí vzduchu při daném výkonu X El. Pomocí nomogramu Ohřátí vzduchu při daném výkonu lze snadno a rychle určit ohřátí vzduchu (K) při daném průtoku vzduchu (m3/hod) konkrétním elektrickým m s daným výkonem (kw). Tlakové ztráty elektrických ohřívačů Tlaková ztráta p [Pa] ,50 2,00 2,50 3,00 3,50 Rychlost proudění vzduchu w [m/s] 4,00 4, ,00 Typ Křivka č / / / /7, / /22, /7, / /22, /7, / /22, / / /22, / /37, / / /22, / /37, / / /22, / /37, / /22, / /37, / /22, / /37, /45 4 Předchozí nomogram zobrazuje tlakové ztráty elektrických ohřívačů. Tento nomogram je platný pro všechny typy ohřívačů (HE, HEX, HEXR). Z nomogramu lze určit konkrétní tlakovou ztrátu elektrického dle rychlosti proudění vzduchu ve jmenovitém průřezu. Rychlosti proudění jsou uvedeny v rozsahu od 1,5 do 5,0 m/s (V min, V max viz tab 4). 164

6 Elektrické A ZPŮSOBY REGULACE A OCHRANA OHŘÍČŮ Elektrické jsou produkovány ve třech základních typových verzích (elektrické HE, HEX a HEXR), které se liší způsobem regulace a ochrannými prvky. Elektrické HE V elektrickém ohřívači HE jsou zabudovány topné tyče. Regulace výkonu je dvoupolohová (on/ off) - spínáním celého výkonu elektrického HE pomocí stykače osazeném v řídicím systému. Elektrické HE mají jako ochranu proti možnému přehřátí vestavěny dva bezpečnostní termostaty (TS1, TS2). Aktivační teplota obou termostatů je 80 ±5 C. Oba termostaty jsou automaticky vratné. První termostat (TS1) je rozpínací a monitoruje teplotu vzduchu proudícího v ohřívači. Tento termostat je nutno napojit na řídicí systém tak, aby při překročení aktivační teploty bezpečnostního termostatu TS1 řídicí systém odpojil elektrický ohřívač z provozu. Druhý termostat (TS2) je spínací a monitoruje teplotu pláště. Tento termostat je nutno napojit na spoušť jističe elektrického v řídicím systému. Při překročení aktivační teploty bezpečnostní termostat TS2 sepne okruh a aktivuje spoušť pro odepnutí jističe Aplikace s elektrickými ohřívači HE je doporučena všude tam, kde není požadována přesná hodnota teploty za elektrickým m, resp. kde je povolen větší rozkmit teploty. Elektrické HEX (s výkonovými prvky) V elektrickém ohřívači HEX jsou zabudovány topné tyče. Topné tyče jsou spínány elektronickými prvky pro bezkontaktní spínání (SSR relé), což zaručuje šetrný provoz elektrického ve vazbě na elektrickou síť. Chladič elektronických prvků, který je zabudován v elektrickém ohřívači HEX, je vyroben ze slitiny hliníku. Regulace výkonu je dvoupolohová (on/ off) - spínáním celého výkonu elektrického HEX pomocí napájecího napětí 24 V DC. V kombinaci elektrického HEX s vhodným řídicím systémem lze docílit plynulou regulaci výkonu elektrického HEX. Elektrické HEX mají jako ochranu proti možnému přehřátí vestavěny tři bezpečnostní termostaty (TS1, TS2, TS3). Aktivační teplota všech tří termostatů je 80 ±5 C. Všechny termostaty jsou automaticky vratné. První termostat (TS1) je rozpínací a monitoruje teplotu vzduchu proudícího v ohřívači. Tento termostat je nutno napojit na řídicí systém tak, aby při překročení aktivační teploty bezpečnostního termostatu TS1 řídicí systém odpojil elektrický ohřívač z provozu. Druhý termostat (TS2) je spínací a monitoruje teplotu pláště. Tento termostat je nutno napojit na spoušť jističe elektrického v řídicím systému. Při překročení aktivační teploty bezpečnostní termostat TS2 sepne okruh a aktivuje spoušť pro odepnutí jističe Třetí termostat (TS3) je rozpínací a monitoruje teplotu vzduchu proudícího v ohřívači. Tento termostat je zapojen v rámci vnitřní elektroinstalace na okruh spínání SSR relé. Aplikace elektrického HEX je doporučena všude tam, kde je kladen důraz na šetrný provoz elektrického ve vazbě na elektrickou síť. S vhodným řídicím systémem lze docílit plynulou regulaci výkonu elektrického HEX (rozkmit teploty vzduchu za elektrickým m HEX s vhodným řídicím systémem je při běžných aplikacích cca ± 0,25 K). Elektrické HEXR (s vestavěnou regulací) V elektrickém ohřívači HEXR jsou zabudovány topné tyče. Topné tyče jsou spínány elektronickými prvky pro bezkontaktní spínání (SSR relé), což zaručuje šetrný provoz elektrického ve vazbě na elektrickou síť. Chladič elektronických prvků, který je zabudován v elektrickém ohřívači HEX, je vyroben ze slitiny hliníku. Regulace výkonu je plynulá externím analogovým signálem V DC z řídicího systému. Elektrické HEXR mají jako ochranu proti možnému přehřátí vestavěny tři bezpečnostní termostaty (TS1, TS2, TS3). Aktivační teplota všech tří termostatů je 80 ±5 C. Všechny termostaty jsou automaticky vratné. První termostat (TS1) je rozpínací a monitoruje teplotu vzduchu proudícího v ohřívači. Tento termostat je nutno napojit na řídicí systém tak, aby při překročení aktivační teploty bezpečnostního termostatu TS1 řídicí systém odpojil elektrický ohřívač z provozu. Druhý termostat (TS2) je spínací a monitoruje teplotu pláště. Tento termostat je nutno napojit na spoušť jističe elektrického v řídicím systému. Při překročení aktivační teploty bezpečnostní termostat TS2 sepne okruh a aktivuje spoušť pro odepnutí jističe Třetí termostat (TS3) je rozpínací a monitoruje teplotu vzduchu proudícího v ohřívači. Tento termostat je zapojen v rámci vnitřní elektroinstalace na okruh spínání SSR relé. Aplikace elektrického HEXR je doporučena všude tam, kde je kladen důraz na šetrný provoz elektrického ve vazbě na elektrickou síť a rovněž všude tam, kde je nutno docílit nízký rozkmit teploty vzduchu za elektrickým m. Rozkmit teploty vzduchu za elektrickým m HEXR je při běžných aplikacích cca ± 0,25 K. Tab 5 - Termostaty v el. ohřívačích Typ termostatu Typ HE HEX HEXR I. bezpečnostní termostat (TS1) II. bezpečnostní termostat (TS2) III. bezpečnostní termostat (TS3) Nominální zatížení termostatů (TS1, TS2, TS3) je 1A/ 250 V/ 50 Hz. Elektrické HE tedy mají 2 bezpečnostní termostaty (TS1, TS2), elektrické HEX a HEXR mají 3 bezpečnostní termostaty (TS1, TS2, TS3). X El.oOhřívače 165

7 A Elektrické X El. MONTÁŽ, ÚDRŽBA A SERVIS Montáž Elektrické HE, HEX, HEXR (včetně dalších prvků systému Profi Vent) musí být instalovány odbornou fi r- mou v oboru na základě projektové dokumentace zpracované projektantem s příslušnou odbornou kvalifi kací. Odborná fi rma odpovídá za správnou montáž a uvedení do provozu, projektant za správný výběr ventilátoru a jeho příslušenství. Před započetím montáže je nutné elektrický ohřívač pečlivě zkontrolovat, zejména jsou-li v pořádku topné tyče. Před elektrickým m musí být s odstupem minimálně jednonásobku strany A umístěn fi ltr pro ochranu před znečištěním topných tyčí. Pozor: postupné zanášení fi ltru snižuje rychlost vzduchu, proto se musí stav fi ltru sledovat a včas vyměnit. Pro snížení tepelné zátěže od elektrického je nutné před a za elektrický ohřívač vložit vzduchotechnické potrubí o délce minimálně jednonásobku strany A. V případě instalace elektrického hned za ventilátor musí být mezi ventilátorem a m rovný úsek vzduchotechnického potrubí v délce minimálně dvojnásobku strany A. Ve zvlášť stísněných případech, kdy není možné mezi ventilátor a elektrický ohřívač instalovat rovný úsek vzduchotechnického potrubí, je výhodné použít difuzor DIF. Difuzor je nutné instalovat na výtlačnou stranu ventilátoru tak, aby nejvzdálenější část perforace difuzoru byla proti výfuku vzduchu z ventilátoru. Mezi ventilátor a difuzor je doporučeno osadit tlumící manžetu DF. Elektrický ohřívač je nutné instalovat tak, aby byl dodržen předepsaný směr proudění vzduchu, který je vyznačen šipkou na plášti. Elektrické se k vzduchotechnickému potrubí připojují pomocí čtyř šroubů M8 s maticemi a vějířovými podložkami na každé přírubě. Před připojením je nutné na čelní připojovací plochu příruby připojovacího vzduchotechnického potrubí nalepit těsnění s vhodnou teplotní odolností. Připojuje-li se na elektrický ohřívač vzduchotechnické potrubí, je vhodné, aby toto potrubí mělo stejnou velikost připojovacích přírub jako ohřívač. Všechny elektrické jsou osazeny připojovacími přírubami velikosti 20 s výjimkou ohřívačů velikosti 90-50/ a /.., u kterých má připojovací příruba velikost 30. Elektrické s přírubou o délce strany větší než 40 cm je vhodné těsnost přírubového spoje zajistit C sponou se šroubem. Elektrické není bezpodmínečně nutné upevňovat na samostatné závěsy. Každopádně nesmí být upevňovány pomocí závěsů a samořezných šroubů nebo nesmí být jiným způsobem narušen plášť elektrických ohřívačů. Elektrické nesmí být připojeným vzduchotechnickým potrubím mechanicky zatěžovány tahem, tlakem nebo krutem. Vodivé propojení je nutné zajistit pomocí šroubového spoje s vějířovými podložkami z obou stran elektrického. V případě, že před elektrickým m bude instalován vodní chladič, přímý výparník nebo jiný obdobný prvek, hrozí kolize s průchodkami, resp. nebude možné provést elektro napojení. V takovém případě je nutno před elektrický ohřívač osadit rovný úsek vzduchotechnického potrubí v délce minimálně 100 mm. Elektrické musí být umístěny v dostatečné (bezpečné) vzdálenosti od hořlavých a snadno zápalných materiálů. Výkon elektrického, resp. jeho chod musí být automaticky regulován řídicím systémem, který rovněž zajistí havarijní funkce při přehřívání (aktivací termostatu). Na elektrickém ohřívači nesmí být prováděny neautorizované zásahy. Pozor: Elektrický ohřívač smí být spouštěn pouze při proudění vzduchu v rozsahu hodnot průtoku vzduchu V min a V max (viz tab. 4), aby nedocházelo k přetěžování topných tyčí. Po vypnutí elektrického musí elektrickým m proudit minimálně 3 minuty vzduch z důvodu ochlazení topných tyčí. Elektrická instalace Elektrickou instalaci ohřívačů smí provést pouze odborná fi rma v oboru elektro s oprávněním dle platných předpisů. Schemata elektrického zapojení elektrických ohřívačů jsou uvedena na obr. 4 až 6. Pro napojení elektrických ohřívačů jsou doporučeny kabely: viz tab 4. Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize přívodu elektro napojení. Elektrický ohřívač je vybaven bezpečnostními termostaty (TS). Termostaty musí být napojeny na řídicí systém tak, aby při zareagování jakéhokoliv termostatu na nadměrnou teplotu došlo k odpojení napájení silové části. K elektrickému ohřívači, zejména ke svorkovnici, je nutné zajistit přístup pro kontrolu, revizi a servis. Při spuštění do provozu nesmí změřený proud elektrického překročit maximální dovolený proud I max viz výrobní štítek, viz. tab 4. Na elektrickém ohřívači nesmí být prováděny neautorizované zásahy. Obr 4 - Schéma elektro zapojení elektrického HE 166

8 Elektrické A Obr 5 - Schéma elektro zapojení elektrického HEX Obr 6 - Schéma elektro zapojení elektrického HEXR Legenda k obr. 4 až 7: U1, V1, W1 svorky napájení elektrického N svorka nulového vodiče PE svorka ochranného vodiče TS1a, TS1b svorky bezpečnostního termostatu I. stupně termostat rozpínací pro napojení na řídicí systém ( termostat v provozním stavu sepnut, v havarijním stavu rozepnut) TS2a, TS2b svorky bezpečnostního termostatu II. stupně termostat spínací pro napojení na spoušť jističe elektrického (termostat v provozním stavu rozepnut, v havarijním stavu sepnut) 1, 2 svorky ovládání elektrického HEX (spínání výkonu externím napětím 24 V DC) Y, G0 svorky ovládání elektrického HEXR (řízení výkonu signálem V DC) Uvedení do provozu Při uvádění elektrického do provozu je nutné dbát zvýšené pozornosti. Postup uvádění do provozu je následující (v tomto postupu jsou uvedeny pouze základní obecné body): Před spuštěním elektrického kontrola elektric ké instalace. Při chodu vzduchotechnického systému dočasně rozpojit okruh termostatů TS1 např. na svorkách TS1a a TS1b řídicí systém musí ihned odpojit elektrický ohřívač od napájení, po cca 3 minutách odstavit vzduchotechnický systém z chodu a signalizovat poruchu. Při chodu vzduchotechnického systému dočasně spojit okruh termostatů TS2 např. na svorkách TS2a a TS2b řídicí systém musí ihned odepnout jistič Při dlouhodobějším chodu vzduchotechnického sys- tému průběžně kontrolovat teplotu pláště elektrického. Při dlouhodobějším chodu vzduchotechnického systému průběžně sledovat teplotu vzduchu za m při větším rozkmitu teploty nutno v řídicím systému upravit regulační parametry (konstanty PID regulace). Při chodu vzduchotechnického systému a jeho následném korektním vypnutí musí řídicí systém nejprve odpojit elektrický ohřívač od napájení a poté po cca 3 minutách odstavit ventilátor(y) z chodu. V rámci realizace řídicího systému v aplikacích s elektrickým m je doporučeno instalovat do přívodní části (s el. m) snímač tlakové diference pro potvrzení proudění vzduchu m. Pak je v rámci uvádění elektrického do provozu nutné provést další kontroly: Při odstaveném vzduchotechnickém systému z provozu (resp. při korektně vypnutém zařízení) snímač tlakové diference do řídicího systému nesignalizuje proudění vzduchu m. Při chodu vzduchotechnického systému musí snímač tlakové diference do řídicího systému signalizovat proudění vzduchu m. Pokud při chodu vzduchotechnického systému snímač tlakové diference do řídicího systému nesignalizuje proudění vzduchu m řídicí systém musí ihned odpojit elektrický ohřívač od napájení, po cca 3 minutách odstavit vzduchotechnický systém z chodu a signalizovat poruchu. Pozor: Po odpojení elektrického od napájení může dočasně vzrůst teplota vzduchu za m. Tato skutečnost je dána setrvačností vychlazování topných tyčí Údržba a servis Elektrické vyžadují pro zajištění bezpečného a hospodárného provozu pravidelnou údržbu a kontrolu (minimálně na začátku topné sezony) v rozsahu uvedení elektrického do provozu. Na elektrickém ohřívači musí být dále prováděna pravidelná údržba a kontrola v následujícím rozsahu. Vnitřní povrch elektrického a povrch topných tyčí musí být bez případných nečistot. Při provozu nesmí být povrchová teplota pláště elektrického nadměrně vysoká. Kabely elektrické instalace nesmí být porušeny. Tímto nejsou dotčeny případné revize a další úkony vyžadované příslušnými normami a předpisy. Pozor: Před prováděním údržby nebo servisu musí být elektrický ohřívač odpojen od elektrické sítě. X El.oOhřívače 167

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY...

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY... B Filtry kapsové ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY... X Parametry, rozměry, hmotnosti...x Charakteristiky

Více

Průmyslové vzduchové clony

Průmyslové vzduchové clony OBSAH ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE...3 Použití... 3 Provozní podmínky... 3 Materiály a konstrukce... 3 Rozměrová a výkonová řada...3 Značení... 3 Ochrana ventilátorů clony... 3 Ochrana elektrických ohřívačů

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

KATALOG 10 2015. POTRUBNÍ JEDNOTKY, část 2

KATALOG 10 2015. POTRUBNÍ JEDNOTKY, část 2 KATALOG 10 2015 POTRUBNÍ JEDNOTKY, část 2 obsah Ohřívače Elektrické ohřívače EO, EOS, EOSX 4 20 48 Chladiče 60 78 Deskové rekuperátory 94 Filtry 106 Lamelové klapky 120 Směšovací komory 128 Tlumiče hluku

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

KATALOG POTRUBNÍ JEDNOTKY, část 2

KATALOG POTRUBNÍ JEDNOTKY, část 2 KATALOG 06 2015 POTRUBNÍ JEDNOTKY, část 2 obsah Ohřívače Elektrické ohřívače EO, EOS, EOSX 4 20 48 Chladiče 60 78 Deskové rekuperátory 94 Filtry 106 Lamelové klapky 120 Směšovací komory 128 Tlumiče hluku

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu OHŘÍVAČE RBK NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ohřívač se skládá z topné sekce, pláště, skříně svorkovnice a vlastní svorkovnice. Topné elementy jsou vyrobeny z antikorozní oceli, plášť a skříň

Více

Jestliže je ohřívač v činnosti, je nutné zajistit minimální průtok vzduchu (viz. tabulka).

Jestliže je ohřívač v činnosti, je nutné zajistit minimální průtok vzduchu (viz. tabulka). OHŘÍČE RB NÁODY N MONTÁŽ, OBSLUHU ÚDRŽBU 1. Popis Ohřívač se skládá z topné sekce, pláště, skříně svorkovnice a vlastní svorkovnice. Topné elementy jsou vyrobeny z nerezové oceli, plášť a skříň z galvanizovaného

Více

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ - IBE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ - IBE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010 fax. 241001090 ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ - IBE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Elektrické ohřívače typu IBE jsou vzduchotechnická zařízení, používaná

Více

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ - MBE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ - MBE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010 fax. 241001090 ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ - MBE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.cz

Více

TRANSPORT, MONTÁŽ A ÚDRŽBA

TRANSPORT, MONTÁŽ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE xx R NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Elektrické ohřívače typu MBE xx R jsou vzduchotechnická zařízení, používaná pro ohřev vzduchu ve vzduchotechnických rozvodech. Plášť

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku TECHNICKÁ DOKUMENTACE 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Základní technické údaje 2 3. Hardwarová koncepce 3 4. Standardní funkce periférií 3 5. Doporučené příslušenství

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign. Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010, fax. 241001090 ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.cz

Více

Elektrické vzduchové clony. Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento E. Projekční data. 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers

Elektrické vzduchové clony. Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento E. Projekční data. 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers Elektrické vzduchové clony Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento E Projekční data 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers Typový klíč GEA Viento E Vzduchová clona Viento E Příslušenství L. A 1 E. 1 LZ. 1 0.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. PODKLADY, PŘEDMĚT PROJEKTU Podklady - projektová dokumentace vytápění - projektová dokumentace stávajícího silnoproudu - projektová dokumentace stávajícího měření a regulace - státní

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY KD EC NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory KD EC jsou vybaveny motory s externím rotorem s diagonálním průtokem, což redukuje externí rozměry ventilátoru. Tyto ventilátory

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

KATALOG PRODUKTŮ 2013. 646 www.multivac.cz www.multivac.sk. Práva na změny vyhrazena.

KATALOG PRODUKTŮ 2013. 646 www.multivac.cz www.multivac.sk. Práva na změny vyhrazena. KTLOG PROUKTŮ 2013 646 www.multivac.cz www.multivac.sk vytápěcí jednotky vytápěcí jednotky SPH str. 648 SVN str. 650 info@multivac.cz info@multivac.sk 64 SPH vytápěcí jednotka SPH VYTÁPĚÍ JENOTKY použití

Více

Condair RS. Elektrické parní zvlhčovače s odporovým ohřevem

Condair RS. Elektrické parní zvlhčovače s odporovým ohřevem Condair RS Elektrické parní zvlhčovače s odporovým ohřevem Elektrické odporové parní zvlhčovače Condair RS zajišťují produkci sterilní bezzápachové páry pro klimatizační systémy. K dispozici jsou zvlhčovače

Více

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311.

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311. Označení: Název: POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Dobíječ SM OJ: TNU Datum: 04.2008 Datum: Počet stran: (bez příloh) 4 P 73311 Útvar: TEO Zpracoval: Ing.Dittrich V. Schválil: Počet příloh: 2 OBSAH

Více

El. ohřev RTI-EZ titanový

El. ohřev RTI-EZ titanový El. ohřev RTI-EZ titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY KVO EC NÁVODY NA MONTÁŽ, OSLUHU A ÚDRŽU 1. Popis Ventilátory KVO 100-1 EC jsou jednostranně sací radiální ventilátory s motorem s vnějším rotorem (EC) a dopředu zahnutými lopatkami a ventilátory

Více

Ochranné relé STE, STD. Katalog ST-05Cz

Ochranné relé STE, STD. Katalog ST-05Cz Ochranné relé STE, STD Katalog ST-05Cz OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE...3 Použití...3 Popis, materiál a konstrukce...3 Podmínky provozu...3 Značení...3 NÁVRH OCHRANNÉHO RELÉ...4 Základní parametry,

Více

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G Rozměry Charakteristika Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon 500 7000 m / h Velikosti: 10, 14, 19, 25, 30, 40, 50, 60 /BP (na objednávku) Integrovaný by-pass Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY NÁVODY N MONTÁŽ, OSLUHU ÚDRŽU 1. Popis xiální ventilátory jsou vybaveny axiálními oběžnými koly a motory s vnějším rotorem. Plášť je u obou variant vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu

Více

IRIS regulační a měřící clona

IRIS regulační a měřící clona IRIS regulační a měřící clona NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavova 1420; 250 01 Stará Boleslav 20.3.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030, fax:

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Tlakové ztráty... 10

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Tlakové ztráty... 10 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK KRUHOVÝCH RKKM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu.

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

AGI AGI. Výkonná vzduchová clona pro průmyslová vrata. 1 Bez ohřevu 2 Vodní ohřev WL. Horizontální a vertikální montáž

AGI AGI. Výkonná vzduchová clona pro průmyslová vrata. 1 Bez ohřevu 2 Vodní ohřev WL. Horizontální a vertikální montáž R AGI AGI Výkonná vzduchová clona pro průmyslová vrata Horizontální a vertikální montáž Délky: 1,2, 1,8, 2,4 a 3 m 1 Bez ohřevu 2 Vodní ohřev WL Použití Robustní vzduchové clony AGI jsou díky vysoce ným

Více

Protimrazový termostat

Protimrazový termostat 1 285 Protimrazový termostat pro sledování teploty vzduchu QAF653 Robustní plastové pouzdro Aktivní snímací délka kapiláry cca 300 mm Malá spínací diference Vysoká reprodukovatelnost Rozsah nastavení :

Více

El. ohřev RTI-L titanový

El. ohřev RTI-L titanový El. ohřev RTI-L titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY RTRD 5-st. regulátor otáček s TK - 400V NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis RTRD je 5-stupňový transformátor pro ventilátory s napájecím napětím 400V a s vyvedenými tepelnými kontakty

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO DRS 483/DRV 483

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO DRS 483/DRV 483 VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO DRS 8/DRV 8 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Vířivá výusť DRS 8/DRV 8 Vířivá výusť typu DRS 8/DRV 8 je vysoce induktivní, s kruhovou nebo čtvercovou čelní maskou s vylisovanými

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY DVS/DHS/DVSI NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory DVS/DHS/DVSI jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami a motory s vnějším rotorem. Ventilátory mají asynchronní

Více

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stropních, lamelových, čtvercových anemostatů (dále jen anemostatů) ALCM 250, 300, 400, 500, 600, 625. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

Axiální støedotlaké ventilátory

Axiální støedotlaké ventilátory AXV / AXC / AXG Výroba dle požadavku zákazníka Skříň ventilátoru zhotovená z ocelového plechu s následným pozinkováním v ponorné lázni Hliníkové lopatky aerodynamického tvaru Nastavitelný úhel natočení

Více

HAKL BDv. Elektrický zásobníkový ohřívač vody. Návod k montáži a obsluze. Německý certifikát kvality

HAKL BDv. Elektrický zásobníkový ohřívač vody. Návod k montáži a obsluze. Německý certifikát kvality HAKL BDv Elektrický zásobníkový ohřívač vody Návod k montáži a obsluze Z Německý certifikát kvality Z Popis výrobku: Elektrické ohřívače vody HAKL BDv se řadí do produktové řady tvořené tlakovými zásobníky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7.

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7. Rekuperační jednotky VUT PE EC VUT PW EC Energeticky úsporné podstropní rekuperační jednotky s kapacitou až 4000 m 3 /h(vut PE EC) a 3800 m 3 /h(vut PW EC) a účinností rekuperace až 90 % v tepelně a zvukově

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK TĚSNÝCH RKTM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1.

Více

VENUS RECOVER HRV15,30,50,70 EC+F7/AC+M5

VENUS RECOVER HRV15,30,50,70 EC+F7/AC+M5 až 95 % účinnost rezidenční VENUS RECOVER CHARAKTERSTKA Vzduchový výkon: 15,, 5 a 7 m /h Diagonální protiproudý rekuperátor s účinností až 95% Dvě provedení motorů ventilátorů AC nebo EC Nízká úroveň hluku

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT 300 E2V EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 300 m 3 /h, dvěma elektrickými ohřívači pro studené klima a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

RSEH 4-10, RSH 4-10 R S E H 4 1 0 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2031 12/11 D n. 160 dm 3 /min. 10 p max.

RSEH 4-10, RSH 4-10 R S E H 4 1 0 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2031 12/11 D n. 160 dm 3 /min. 10 p max. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2031 12/11 D n 10 p max 32 MPa Q max 160 dm 3 /min připojovací rozměry dle ISO 4401, DIN 24 340, CETOP 5, ČSN 11 9111 typizovaná řada propojení malý příkon nouzové ruční

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Elektrické prvky, schéma zapojení Výpočtové a určující veličiny...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Elektrické prvky, schéma zapojení Výpočtové a určující veličiny... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stropních vířivých anemostatů stavitelných (dále jen anemostatů) VASM 315, 400, 630. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky,

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

CTU02, CTU03, CTU33. CTU řada rychlých tyristorových modulů

CTU02, CTU03, CTU33. CTU řada rychlých tyristorových modulů CTU0, CTU03, CTU33 CTU řada rychlých tyristorových modulů Obsah 1. Charakteristika, popis funkce.... Provedení... 3. Montáž a zapojení ovládacího napětí... 4. CTU0 - řada spínacích modulů pro -kondenzátory

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Přívodní větrací jednotky : VEKA INT EKO

Přívodní větrací jednotky : VEKA INT EKO Integrované klapky se servopohonem Instalován tlakový spínač pro sledování stavu filtru Vnitřní ohřívače Vyžaduje pouze doplnění dálkového ovládání Nízká výška, ideální pro montáž pod strop, servisní zásahy

Více

Napájení [V/Hz] Instalace a montáž

Napájení [V/Hz] Instalace a montáž 3 Charakteristika Tři stupně otáček ventilátoru Pro jednofázové a třífázové motory Ovládání vodního a elektrického výměníku Ovládání se světelnou signalizací 3 měsíců záruka Popis Řídicí jednotkou lze

Více

Elektrická topná tělesa

Elektrická topná tělesa TECHNICKÝ KATALOG Elektrická topná tělesa do koupelnových radiátorů akumulačních nádrží a zásobníků TV REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

Klimatizační jednotka

Klimatizační jednotka Klimatizační jednotka CLIMACAL Version 7.0.0 2S3V2DXQAMLS7SM 1.01.AHU Strana 1 Pozice v projektu Číslo nabídky 1.01 PH-12-162 Odběratel Projekt Rezidence Blanky - Barevné Letňany Datum 26.9.2012 Technické

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

V kombinaci s čidly kvality vzduchu zajišťují jednotky VENUS větrání dle konkrétních požadavků, a tím dochází ke snížení spotřeby energií.

V kombinaci s čidly kvality vzduchu zajišťují jednotky VENUS větrání dle konkrétních požadavků, a tím dochází ke snížení spotřeby energií. CHARAKTERISTIKA Vzduchový výkon: 15,, 5 a 7 m /h Diagonální protiproudý rekuperátor s účinností až 9 % Dvě provedení motorů ventilátorů AC nebo EC Nízká hladina akustického výkonu Výška jednotky max. 7

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Portier. Portier. Exkluzivní nerezová vzduchová clona. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw. Doporučená instalační výška 2,5 m *

Portier. Portier. Exkluzivní nerezová vzduchová clona. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw. Doporučená instalační výška 2,5 m * R Portier Portier Exkluzivní nerezová vzduchová clona Doporučená instalační výška 2,5 m * Horizontální montáž Délky: 1 a 1,5 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw Použití Portier je exkluzivní

Více

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living C 212 CZ Synco living Převodník signálu pro ventilační jednotky RRV924-10 Převodník signálu pro ventilační jednotky: 3 beznapěťová relé z modulu RRV934 => analogový signál 0 10 V DC Výstup pro ovládání

Více

AR300 AR300. Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu s integrovanou regulací. 3 Elektrický ohřev: 9 18 kw 2 Vodní ohřev

AR300 AR300. Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu s integrovanou regulací. 3 Elektrický ohřev: 9 18 kw 2 Vodní ohřev R AR300 AR300 Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu s integrovanou regulací Doporučená instalační výška 3,5 m * Skrytá podstropní montáž Délky: 1, 1,5 a 2 m 3 Elektrický ohřev: 9 18 kw 2 Vodní

Více

VÝUSTĚ S VÍŘIVOU KOMOROU EMCO TYPU WKD 381

VÝUSTĚ S VÍŘIVOU KOMOROU EMCO TYPU WKD 381 VÝUSTĚ S VÍŘIVOU KOMOROU EMCO TYPU WKD 8 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Výustě s vířivou komorou WKD 8 Typ WKD 8 je vysoce induktivní vířivá výusť se čtvercovou čelní maskou a s vnitřní vířivou

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT EH VUT WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 2200 m 3 /h (VUT EH) a 2100 m 3 /h (VUT WH) a účinností rekuperace až 85 % (VUT EH) a 78 % (VUT WH). Popis Vzduchotechnické

Více

Elektrická topná tělesa

Elektrická topná tělesa TECHNICKÝ KATALOG Elektrická topná tělesa do koupelnových radiátorů akumulačních nádrží a zásobníků TV www.regulus.cz Přehled objednacích kódů Následující tabulky ukazují základní přehled nabízených typů

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč III. VŠEOBECNĚ 3 2. Popis... 3 IV. TECHNICKÉ ÚDAJE Schémata elektrozapojení...

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč III. VŠEOBECNĚ 3 2. Popis... 3 IV. TECHNICKÉ ÚDAJE Schémata elektrozapojení... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití vratové clony AIRSTREAM. Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání, dodávání, skladování, montáž,

Více

VARYCONTROL. Ohřívače vzduchu. Teplovodní a elektrické série WT WL EL

VARYCONTROL. Ohřívače vzduchu. Teplovodní a elektrické série WT WL EL 5/20/TCH/3 VARYCONTROL Ohřívače vzduchu Teplovodní a elektrické série WT WL EL TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Schéma zapojení ventilačního přístroje WR 600 s regulací ovzduší RLS D1 WR (funkce PLUS)

Schéma zapojení ventilačního přístroje WR 600 s regulací ovzduší RLS D1 WR (funkce PLUS) Schéma zapojení ventilačního přístroje s regulací ovzduší RLS D1 WR (funkce PLUS) L N PE LD2 B1 LD1 W1 W2 GY L1 GNYE A2 GNYE k1 S1 S2 OT OT Betriebsanzeige Temp CO2 WH GND 0-10V WH W3'/+24V GN YE MP2 MODE

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy

Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy Návod Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy CZ verze 1.0 Základní popis: Solární regulátor je určen pro použití v jednoduchých solárních systémech. Má vstup pro tři čidla Pt1000 a umí

Více

ESSENSSE / VCE. restauracích, hotelech a kancelářských prostorech. halách. Doporučená maximální výška instalace

ESSENSSE / VCE. restauracích, hotelech a kancelářských prostorech. halách. Doporučená maximální výška instalace roky záruka český výrobek ESSENSSE / VCE CHARAKTERISTIKA Délka,,5 a m Objemový průtok až 700 m /h STRAW SYSTEM - maximalizovaný clonící efekt, zajištění laminárního ění FACE in - sací mřížka + filtr =

Více

POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Potrubní klimatizační jednotky Proč právě Vento? Potrubní jednotky Vento jsou konstruovány tak, aby umožnily realizovat komplexní a přitom jednoduchá klimatizační zařízení.

Více

Portier PS. Portier PS. Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw

Portier PS. Portier PS. Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw R Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry Doporučená instalační výška 2,5 m Horizontální montáž Délky: 1 a 1,5 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw Použití Portier je exkluzivní

Více

TLP 300 KOMPAKT. Návod na montáž a uvedení do provozu. Řídící jednotka. TLP 300 KOMPAKT Návod na montáž a uvedení do provozu

TLP 300 KOMPAKT. Návod na montáž a uvedení do provozu. Řídící jednotka. TLP 300 KOMPAKT Návod na montáž a uvedení do provozu 300 KOMPAKT Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka 300 KOMPAKT Návod na montáž a uvedení do provozu 0 Verze : 300 KOMPAKT M1.01 300 KOMPAKT Návod na montáž a uvedení do provozu Obsah 1. VŠEOBECNÉ

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI SNÍMAČ HLADIN PSH MOŽNOST OVLÁDÁNÍ JEDNÍM, DVĚMA, NEBO TŘEMI PLOVÁKY 2 MODULOVÉ PROVEDENÍ ZABÍRÁ MÁLO MÍSTA V ROZVODNICI AKUSTICKÁ + OPTICKÁ SIGNALIZACE PŘI DOSAŽENÍ HLADINY MAXIMÁLNÍ AKUSTICKÁ + OPTICKÁ

Více

Sauter Components 71211642920 05

Sauter Components 71211642920 05 21.164/1 SHK 621...661: Regulátory teploty pro jednotky Fan Coil, elektromechanické Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Umožňuje ovládat vzduchotechnické komponenty na základě potřeby.

Více

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3.

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3. Stykače Ex9C Stykače dle IEC / ČSN EN 60947-4-1 Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3 3pólové provedení Ovládací napětí 24 415 V AC Jmenovitý podmíněný zkratový proud

Více

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě VZT JEDNOTKY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 4 00 Fax: +46 222 4 99 www.systemair.com Výrobce

Více

REKONSTRUKCE PRODEJNY

REKONSTRUKCE PRODEJNY Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas

Více

RPE4-10. Popis konstrukce a funkce HC 4039 7/2009. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4039 09/2008

RPE4-10. Popis konstrukce a funkce HC 4039 7/2009. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4039 09/2008 Elektromagneticky ovládané rozváděče RPE4-10 HC 4039 7/2009 D n 10 p max 350 bar Q max 140 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4039 09/2008 4/3, 4/2 rozváděče šoupátkové konstrukce Elektromagnety nastavitelné do

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

AR200 AR200. Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev: 3 18 kw 2 Vodní ohřev

AR200 AR200. Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev: 3 18 kw 2 Vodní ohřev AR200 Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu Doporučená instalační výška 2,5 m * Skrytá montáž do podhledu Délky: 1, 1,5 a 2 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev: 3 18 kw 2 Vodní ohřev Použití AR200

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN výkon 500W 33.000 W ohřev vody a podobných kapalin

TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN výkon 500W 33.000 W ohřev vody a podobných kapalin TOPNÁ TĚESA PRO OHŘEV KAPAIN výkon W 33.000 W ohřev vody a podobných kapalin Specifikace: Topná tělesa určená pro ohřev vody a podobných kapalin bez nebezpečí karbonizace media na povrchu tělesa. Skládají

Více

VENUS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. VENUS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERISTIKA GRAF ÚČINNOSTI REKUPERACE.

VENUS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. VENUS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERISTIKA GRAF ÚČINNOSTI REKUPERACE. až 9 % účinnost rezidenční VENUS RECOVER CHARAKTERISTIKA Vzduchový výkon: 150, 00, 500 a 700 m /h Diagonální protiproudý rekuperátor s účinností až 9% Dvě provedení motorů ventilátorů AC nebo EC Nízká

Více

Rejnok B 120 S. Návod k propojení elektrokotle Rejnok a zásobníku B 120 S. Přednostní ohřev teplé vody Ohřev teplé vody ve 115l zásobníku.

Rejnok B 120 S. Návod k propojení elektrokotle Rejnok a zásobníku B 120 S. Přednostní ohřev teplé vody Ohřev teplé vody ve 115l zásobníku. Rejnok B 120 S Návod k propojení elektrokotle Rejnok a zásobníku B 120 S Přednostní ohřev teplé vody Ohřev teplé vody ve 115l zásobníku CZ verze 0000000000 - v.1 9/2005 Úvod Tento návod je určen k propojení

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE OBSAH 1. Použití str. 3 2. Obsah setu str. 3 3. Základní technická data str. 3 4. Označení

Více

! O N-LI N E. Dveřní clona chrání před nekontrolovaným pronikáním vzduchu po celý rok. C E N A

! O N-LI N E. Dveřní clona chrání před nekontrolovaným pronikáním vzduchu po celý rok. C E N A Dveřní clona chrání před nekontrolovaným pronikáním vzduchu po celý rok. To umožňuje, aby dveře do místnosti zůstaly trvale otevřené a udržuje tepelnou pohodu uvnitř objektu bez ohledu na klimatické podmínky.

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více