Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Dolní Radechová za školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Dolní Radechová za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Dolní Radechová za školní rok 2009/2010 Sídlo : Náchodská Dolní Radechová Zřizovatel : obec Dolní Radechová Náchodská Dolní Radechová

2 Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Dolní Radechová poskytovala ve školním roce 2009/2010 základní vzdělávání ve třech kmenových učebnách pro žáky pěti postupných ročníků a předškolní vzdělávání v jedné kmenové třídě pro děti ve věku 3 6 let. Ve svých prostorách poskytovala předškolní i základní vzdělávání dětem z Dolní Radechové, z Horní Radechové, ze Slavíkova, z Červeného Kostelce a z Náchoda. V tomto školním roce navštěvovalo školu celkem 37(později až 39) žáků, kteří byli zařazeni do následujících tříd : I. třída 1. ročník 11 žáků Mgr. Vendula Ságnerová Klára Šofrová (od ) II. třída 2. a 5. ročník 13 (14) žáků Mgr. Klára Žďárská - Sodomková III. třída 3. a 4. ročník 13 (14) žáků Mgr. Eva Marková Z toho - Veronika Marczak (1.ročník), zvláštní plnění školní docházky dle 34, 38 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). Klasifikace nebyla provedena dle 18 odst.1 písmeno a) vyhlášky č. 48 /2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) z důvodu absolvování přípravného ročníku v polské škole. 1 oddělení 33 dětí vychovatelka Mgr. Renata Vlková vychovatelka vychovatelka Bc.Sylvie Perháčová Martina Čížková, Dis Zapojení výpomoci do ŠD bylo provedeno z důvodu navýšení počtu dětí v ŠD z 33 na 35 dětí. 2

3 I přes menší počet pedagogických zaměstnanců bylo žákům umožněno věnovat se zájmové činnosti v kroužku tanečním, výtvarném, žurnalistickém, mysliveckém, sportovním a v hře na flétnu. Žáci 1.ročníku navštěvovali kroužek anglického jazyka, který od března do června 2010 vedla Mgr. Renata Vlková. Tři žáci se specifickými vzdělávacími potřebami navštěvovali pravidelné hodiny reedukace, které zajišťovala plně kvalifikovaná učitelka se státní zkouškou ze speciální pedagogiky, a to jednou hodinou týdně. Žáci byli zařazeni do jedné skupiny. Od března 2010 byla reedukace z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti Mgr. Venduly Ságnerové realizována pouze v rámci kmenové třídy. Myslivecký kroužek vedla členka mysliveckého spolku paní Jitka Přibylová Vaňková. Sportovní kroužek zahájil svoji činnost v dubnu 2010 v návaznosti a ukončení činnosti kroužku tanečního a výtvarného. Důvodem této změny byla dlouhodobá pracovní neschopnost jedné z pedagogických zaměstnanců. Učební plán školy Ve školním roce 2009/2010 byla zavedena výuka podle ŠVP pro ZV ZŠ Dolní Radechová s rozšířenou výukou Informatiky již ve čtvrtém ročníku. Pátý ročník pokračoval ve výuce podle učebních dokumentů č.j /96 2, Základní škola. Všechny používané učebnice a učební pomůcky měly schvalovací doložku MŠMT. Údaje o pracovnících Ve školním roce 2009/ 2010 bylo v ZŠ a MŠ Dolní Radechová evidováno celkem 10 zaměstnanců a 1 DPČ. Z toho mužů : 0 Žen : 11 3

4 Pedagogičtí pracovníci vzdělání praxe ředitelka ZŠ a MŠ vysokoškolské vzdělání 23 let učitelka č.1 (ZŠ) vysokoškolské vzdělání 11 let (do ) zástup úplné střední vzdělání 3 měsíce (od ) učitelka č.2 (ZŠ) vysokoškolské vzdělání 7 let Učitelka č.3 (MŠ) vysokoškolské vzdělání 2 roky Učitelka č.4 (MŠ) Vyšší odborné vzdělání 0 let vychovatelka vysokoškolské vzdělání 2 roky Provozní zaměstnanci vzdělání praxe školnice (ZŠ) střední odborné učiliště 27 let vedoucí školní jídelny střední odborné učiliště, maturita 23 let(do ) vysokoškolské vzdělání 0 let (od ) kuchařka č.1 (ZŠ) střední odborné učiliště 26 let kuchařka č.2 (MŠ) střední odborné učiliště 9 let uklizečka (MŠ) střední odborné učiliště Ve školním roce 2009/2010 nedošlo ve vedení ZŠ a MŠ Dolní Radechová k žádné změně. Přijímací řízení a zařazení žáků odcházejících do 6. tříd Ve dnech ledna 2010 proběhl zápis žáků budoucího prvního ročníku, a to dle písemných 4

5 žádostí podaných zákonnými zástupci. K zápisu se dostavilo celkem deset dětí. Všechny děti usednou v novém školním roce do školních lavic. Zápis dětí do mateřské školy V období od do proběhl zápis dětí do plánované mateřské školy. K zápisu přišlo celkem 12 dětí z Dolní Radechové, z Horní Radechové, z Hronova a z Náchoda. Od bude mateřskou školu navštěvovat celkem 18 dětí. Škole byla pro školní rok 2010/2011 udělena výjimka z počtu dětí umístěných v mateřské škole. Z tohoto důvodu došlo k úpravě šatny mateřské školy a školní zahrady. Z pátého ročníku naší základní školy odešlo 10 žáků do následujících škol: 1 žákyně Jiráskovo Gymnázium Náchod 2 žáci ZŠ Komenského ulice Náchod matematická třída 2 žáci ZŠ Komenského ulice Náchod běžná třída 4 žáků 1 žák ZŠ Náchod Plhov ZŠ Náchod Plhov běžná třída sportovní třída Žákyně plnící školní docházku zvláštním způsobem navštívila kmenovou třídu od do a zapojila se do výuky. Z důvodu absolvování přípravného ročníku v polské škole nebyla provedena zkouška z českého jazyka. Přezkoušení se přesouvá na následující školní rok. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ročník Počet žáků Prospělo Neprospělo Jiné 1. ročník Přípravný rok 2. ročník Přestup (10.5.) 5

6 3. ročník Přestup (22.3.) 4. ročník ročník celkem Přípravný rok, přestup z jiných ZŠ Žáci s druhým stupněm z chování 1. pololetí : 0 2. pololetí : 0 Celkový počet neomluvených hodin 1. pololetí : 0 2. pololetí : 0 Spolupráce s PPP Žáky, u kterých se objevily výchovné či výukové problémy, jsme posílali po dohodě se zákonnými zástupci k odbornému vyšetření do PPP Náchod. Pracovnice poradny vyšetřily žáka vždy v poměrně krátké době. Na základě jejich zprávy předané zákonnými zástupci vypracovala pověřená třídní učitelka danému žákovi individuální plán v nejbližším možném termínu. Péče o integrované děti a ostatní aktivity Ve školním roce 2009/2010 byli na škole evidováni 3 integrovaní žáci. Pro tyto žáky byly zřízeny pravidelné hodiny reedukace v délce jedné vyučovací hodiny týdně. Reedukaci zajišťovala vysokoškolsky vzdělaná učitelka. Od 22.února 2010 probíhala reedukace v rámci výuky v jednotlivých kmenových třídách z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti pedagožky. Na naší základní škole a mateřské škole pracovaly tyto zájmové kroužky : 6

7 název kroužku vyučující počet žáků Kroužek žurnalistický učitelka č.1, č.2 10 žáků Kroužek výtvarný učitelka č.1 8 žáků Taneční kroužek učitelka č.1 14 žáků vychovatelka Hra na flétnu učitelka č.2 5 žáků Myslivecký kroužek Paní Přibylová - Vaňková 7 žáků Sportovní kroužek vychovatelka 23 žáků učitelka č. 1, vychovatelka 10 žáků Žabáček (MŠ) Učitelka č.3, č.4 2 děti + 9 prvňáků V průběhu školního roku nacvičili žáci i děti ve spolupráci s třídními učitelkami vystoupení k různým významným příležitostem : vítání nových občánků v místní víceúčelové hale podzimní dílna MŠ oslava Mikuláše (ZŠ i MŠ) pásmo vánočních básní a koled v ZŠ Vánoční besídka v MŠ, vánoční dílna dětský karneval (ZŠ i MŠ) Velikonoční dílna MŠ letní dílna MŠ 7

8 Další akce: Povinná výuka plavání Začátek školního roku byl spojen s pravidelnou výukou plavání v náchodském bazénu.výuka plavání probíhala od do a zúčastnilo se jí celkem 36 žáků základní školy a 8 dětí mateřské školy. Veronika Marczak se výuky nezúčastnila z důvodu dlouhodobého pobytu v Polsku. Odborné besedy zaměřené na osobnostní a sociální výchovu (celoroční projekt) Dne se žáci ročníku setkali se speciálními pedagogy pracujícími v centru KOMPAS Náchod za účelem hledání odpovědí na problematiku přestupu žáků pátého ročníku do nové školy včetně problematiky vzájemného soužití jednotlivců v rámci třídního kolektivu. Ve dnech 5. a proběhla dvě navazující setkání pouze pro žáky 4.ročníku, kteří se učili vnímat spolužáka jako osobnost, kterou je nutno brát takovou jaká je (osobnostní poznávání). Dne se žáci ročníku setkali s reportérkou Českého rozhlasu z Hradce Králové. V tématicky cíleném rozhovoru (ekologické téma, Vánoce, tajná přání) vyjadřovali své názory na zadané otázky. Své odpovědi si poté vyslechli při živém vysílání v rádiu. Dne proběhla beseda s ukázkou živých dravých ptáků, kterou vedla ornitoložka z nedalekých Ratibořic. Dne proběhlo pro děti z mateřské školy a pro všechny žáky základní školy setkání s pracovníky neziskové organizace TYFLOSERVIS pečující o slabozraké či nevidomé spoluobčany.cílem této organizace je pomoci se začleňováním zrakově postiženým lidem do běžného života. Žáci třetího až pátého ročníku se zapojili do matematické soutěže Klokánek, žáci druhého ročníku si prověřili své znalosti v rámci České republiky v matematické soutěži Benjamínek. Matematické znalosti našich žáků byly průměrné. Dne besedovali žáci ročníku s paralympionikem z Prahy, vítězem v lukostřelbě, 8

9 kterým jim převyprávěl svůj životní příběh spojený s kolečkovým křeslem. Smyslem akce bylo podpořit správné vnímání pohybově postižených lidí. Dne se žáci 1.-3.ročníku zúčastnili besedy s reportérkou Českého rozhlasu z Hradce Králové. V tématicky zaměřeném rozhovoru vyjadřovali své názory na zadané otázky. Své odpovědi si poté vyslechli při živém vysílání v rádiu. Dne proběhlo v městské knihovně Náchod slavnostní pasování deseti žáků prvního ročníku na čtenáře, a to za přítomnosti rytíře Hrona z Hronova. Součástí slavnostního dopoledne byla prohlídka dětského oddělení městské knihovny včetně zapůjčení první knihy. Den proběhla beseda s majitelem několika hadů a plazů.ukázka šesti živých hadích exemplářů byla doplněna zajímavým vyprávěním týkajícím se jejich péče. Projekty Školní rok 2009/2010 byl projektově zaměřen na osobnostní a sociální výchovu. V jeho průběhu se žáci formou odborně laděných besed a cíleně směřovaných výletů učili respektovat odlišnost lidí a jejich kultur. Společně poodhalili tajemství života dětí žijících v Keni a v Hondurasu. Seznámili se s lidmi, kteří se věnují udržení kulturních tradic v České republice a kteří podporují ekologickou výchovu a tím i vhodné chování člověka k přírodě. 1. Cecílie z Keni odborně laděný seminář zaměřený na poznání života africké dívky se konal dne v budově základní školy.lektorka k nám zavítala z Rychovska. Žáci poznali odlišnost denního režimu malé Cecílii, naučili se africký lidový tanec, vyrobili se africkou chatrč z hlíny a rákosí a uvařili si africké jídlo. 2. Mellisa z Hondurasu odborně laděný seminář zaměřený na poznání života americké dívky se konal dne v budově základní školy.lektorka k nám opět přijela z Rychovska. Žáci poznali odlišnost denního režimu malé Mellisy, ochutnali středoamerickou kuchyni o živě diskutovali nad vznikem tornád. 9

10 3. Přírodovědná soutěž v Uhřínově se konala dne a zúčastnili se jí žáci 5. ročníku. Z celkového počtu 18 zúčastněných školy jsme obsadili 12.místo. Soutěž byla zaměřená na poznávání lesních rostlin, stromů, živočichů a jejich stop. 4. Šel tudy, měl dudy hudebně laděný program zaměřený na poznání méně užívaných hudebních nástrojů pocházejících z Domažlicka dudy, vozembouch apod. Kromě hudebních nástrojů si všichni zúčastnění prohlédli dětský lidový kroj včetně toho pro dospělé. V závěru programu se žáci naučili jeden z mnoha lidových tanců. 5. Nácvik evakuace dne proběhla praktická ukázka evakuace školy spojená s aktivní účastní dětí mateřské školy a žáků základní školy ve spojení s místními dobrovolnými hasiči včetně profesionálních hasičů ukázala na nutnost prověřovat schopnost správně reagovat při mimořádných událostech. 6. Exkurze Praha určená žákům 5. ročníku se uskutečnila dne za doprovodu dvou pedagožek. 7.Čarodějnický den aktivní činnost zaměřená na zkoumání osobnostních vlastností čarodějnic. 8. Putovní týden proběhl ve dnech V průběhu jednoho týdne žáci navštívili náchodské kino, úpickou hvězdárnu, adršpašské skály včetně hodiny slézání skal, vojenskou pevnost Dobrošov a zúčastnili se školní letní olympiády. Dopravní výchova bezpečnost pohybu na pozemních komunikacích Ve dnech a proběhla na dopravním hřišti v Náchodě-Bělovsi dvě praktická cvičení jízdy na kole doplněná společnou besedou o silničním provozu. Žáci měli možnost společně řešit průjezd křižovatkou, vyřešit správné a včasné odbočování a složit písemný test malého cyklisty. 1

11 Nejmenší spolužáci využili návštěvu dopravního hřiště k nácviku správného přecházení po přechodu či v místech bez tohoto označení. Sběr papíru Ve říjnu 2009 a v dubnu 2010 proběhly dvě ekologicky zaměřené akce - sběr starého tříděného papíru. Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd a vítězné třídní kolektivy byli vždy odměněni sladkou odměnou. Získané finanční prostředky byly ponechány základní škole k pokrytí nákladů spojených s úhradou autobusové dopravy žáků do úpické hvězdárny a mateřské škole na úhradu autobusu směřujícího do Ratibořic. Divadlo, koncerty, kino Dne navštívili žáci ročníku naší základní školy městské divadlo dr.čížka v nedalekém Náchodě a shlédli pohádku Obušku, z pytle ven!. Dne navštívili kino Vesmír v Náchodě, ve kterém shlédli pohádku Toys story. Prezentace školy Dne se vybraní žáci čtvrtého a pátého zúčastnili slavnostního vítání občánků pořádaných obcí Dolní Radechová. Recitací krátkých básní a hrou na hudební nástroje vhodně doplnili celý slavnostní akt. Dne uspořádala základní škola a mateřská škola již čtvrtý dětský karneval - rej masek v místní víceúčelové hale. Pořádaná akce přilákala děti z celého širého okolí. Dne proběhla tradiční recitační soutěž, které se zúčastnilo devět nejlepších recitátorů. Nejlepší z nich byli odměněni diplomy a drobnými dárky. Žákovské výtvarné či literární práce jsme vystavovali ve veřejné vývěsce, kterou zapůjčila obec Dolní Radechová.Ty nejzdařilejší byly posílány do různých soutěží. Se školním životem byli místní občané pravidelně seznamováni pomocí příspěvků zveřejňovaných v místním zpravodaji. Žurnalistický a výtvarný kroužek přinesl osobitý žákovský pohled na život školy formou 1

12 vydávaného občasníku. Naše škola spolupracuje s firmou Fragment. Organizací objednávek a distribucí knih byla pověřena paní ředitelka. Žáci naší školy se také aktivně zapojili do sběru vyřazených elektrobaterii a elektrospotřebičů. Spolupráce byla navázána s firmou Recyklo. Ve školní budově byly umístěny dvě sběrné nádoby určené k tříděnému sběru. Sportovní aktivity florbalový turnaj v Hronově vybíjená v Broumově hokejbalový turnaj v Hronově vybíjená v ZŠ Náchod Plhov atletický den v ZŠ Plhov Náchod Ředitelské volno V průběhu školního roku 2009/2010 bylo vyhlášeno šest dnů ředitelského volna, z toho čtyři dny z důvodu výskytu nemoci provozní úprava dveří mimořádné volno z důvodu výskytu prasečí chřipky hlášené přerušení dodávky elektrického proudu Kontroly Ve školním roce 2009/2010 nebyla ve škole provedena žádná kontrola ČŠI. V průběhu školního roku proběhla pravidelná hygienická kontrola ve školní jídelně. Z důvodu podání žádosti o udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole proběhlo kontrolní šetření provozních podmínek. Vzdělávání pedagogických pracovníků 1

13 V průběhu školního roku 2009/2010 pokračovalo vzdělávání pedagogických pracovníků dle předem schváleného plánu. Zaměření se přesunulo do oblasti celoročního studia anglického jazyka. Anglický jazyk ředitelka celoročně Anglický jazyk vychovatelka celoročně Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají vychovatelka více dní problémy chování Škola hrou vychovatelka dvoudenní logopedie vedoucí učitelka jednodenní aerobik v MŠ vedoucí učitelka jednodenní jóga v mateřské škole učitelka MŠ jednodenní Doplňková činnost školy Dle zřizovací listiny schválené zastupitelstvem obce Dolní Radechová ze dne provozuje ZŠ a MŠ Dolní Radechová doplňkovou hostinskou činnost s platným živnostenským oprávněním vydaným Živnostenským úřadem Náchod dne Veškerý finanční zisk je použit na úhradu nákladů spojených s provozem školní jídelny. Schváleno pedagogickou radou dne : Projednáno se školskou radou dne :

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ Grygov V Grygově 1.9.2014 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2011/2012 14. 10. 2012 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, příspěvková organizace Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 www.zsmshabartice.cz Výroční zpráva školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Krchleby okres Kutná Hora příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok - 4 a) Základní údaje o škole: Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více