Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Dolní Radechová za školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Dolní Radechová za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Dolní Radechová za školní rok 2009/2010 Sídlo : Náchodská Dolní Radechová Zřizovatel : obec Dolní Radechová Náchodská Dolní Radechová

2 Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Dolní Radechová poskytovala ve školním roce 2009/2010 základní vzdělávání ve třech kmenových učebnách pro žáky pěti postupných ročníků a předškolní vzdělávání v jedné kmenové třídě pro děti ve věku 3 6 let. Ve svých prostorách poskytovala předškolní i základní vzdělávání dětem z Dolní Radechové, z Horní Radechové, ze Slavíkova, z Červeného Kostelce a z Náchoda. V tomto školním roce navštěvovalo školu celkem 37(později až 39) žáků, kteří byli zařazeni do následujících tříd : I. třída 1. ročník 11 žáků Mgr. Vendula Ságnerová Klára Šofrová (od ) II. třída 2. a 5. ročník 13 (14) žáků Mgr. Klára Žďárská - Sodomková III. třída 3. a 4. ročník 13 (14) žáků Mgr. Eva Marková Z toho - Veronika Marczak (1.ročník), zvláštní plnění školní docházky dle 34, 38 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). Klasifikace nebyla provedena dle 18 odst.1 písmeno a) vyhlášky č. 48 /2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) z důvodu absolvování přípravného ročníku v polské škole. 1 oddělení 33 dětí vychovatelka Mgr. Renata Vlková vychovatelka vychovatelka Bc.Sylvie Perháčová Martina Čížková, Dis Zapojení výpomoci do ŠD bylo provedeno z důvodu navýšení počtu dětí v ŠD z 33 na 35 dětí. 2

3 I přes menší počet pedagogických zaměstnanců bylo žákům umožněno věnovat se zájmové činnosti v kroužku tanečním, výtvarném, žurnalistickém, mysliveckém, sportovním a v hře na flétnu. Žáci 1.ročníku navštěvovali kroužek anglického jazyka, který od března do června 2010 vedla Mgr. Renata Vlková. Tři žáci se specifickými vzdělávacími potřebami navštěvovali pravidelné hodiny reedukace, které zajišťovala plně kvalifikovaná učitelka se státní zkouškou ze speciální pedagogiky, a to jednou hodinou týdně. Žáci byli zařazeni do jedné skupiny. Od března 2010 byla reedukace z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti Mgr. Venduly Ságnerové realizována pouze v rámci kmenové třídy. Myslivecký kroužek vedla členka mysliveckého spolku paní Jitka Přibylová Vaňková. Sportovní kroužek zahájil svoji činnost v dubnu 2010 v návaznosti a ukončení činnosti kroužku tanečního a výtvarného. Důvodem této změny byla dlouhodobá pracovní neschopnost jedné z pedagogických zaměstnanců. Učební plán školy Ve školním roce 2009/2010 byla zavedena výuka podle ŠVP pro ZV ZŠ Dolní Radechová s rozšířenou výukou Informatiky již ve čtvrtém ročníku. Pátý ročník pokračoval ve výuce podle učebních dokumentů č.j /96 2, Základní škola. Všechny používané učebnice a učební pomůcky měly schvalovací doložku MŠMT. Údaje o pracovnících Ve školním roce 2009/ 2010 bylo v ZŠ a MŠ Dolní Radechová evidováno celkem 10 zaměstnanců a 1 DPČ. Z toho mužů : 0 Žen : 11 3

4 Pedagogičtí pracovníci vzdělání praxe ředitelka ZŠ a MŠ vysokoškolské vzdělání 23 let učitelka č.1 (ZŠ) vysokoškolské vzdělání 11 let (do ) zástup úplné střední vzdělání 3 měsíce (od ) učitelka č.2 (ZŠ) vysokoškolské vzdělání 7 let Učitelka č.3 (MŠ) vysokoškolské vzdělání 2 roky Učitelka č.4 (MŠ) Vyšší odborné vzdělání 0 let vychovatelka vysokoškolské vzdělání 2 roky Provozní zaměstnanci vzdělání praxe školnice (ZŠ) střední odborné učiliště 27 let vedoucí školní jídelny střední odborné učiliště, maturita 23 let(do ) vysokoškolské vzdělání 0 let (od ) kuchařka č.1 (ZŠ) střední odborné učiliště 26 let kuchařka č.2 (MŠ) střední odborné učiliště 9 let uklizečka (MŠ) střední odborné učiliště Ve školním roce 2009/2010 nedošlo ve vedení ZŠ a MŠ Dolní Radechová k žádné změně. Přijímací řízení a zařazení žáků odcházejících do 6. tříd Ve dnech ledna 2010 proběhl zápis žáků budoucího prvního ročníku, a to dle písemných 4

5 žádostí podaných zákonnými zástupci. K zápisu se dostavilo celkem deset dětí. Všechny děti usednou v novém školním roce do školních lavic. Zápis dětí do mateřské školy V období od do proběhl zápis dětí do plánované mateřské školy. K zápisu přišlo celkem 12 dětí z Dolní Radechové, z Horní Radechové, z Hronova a z Náchoda. Od bude mateřskou školu navštěvovat celkem 18 dětí. Škole byla pro školní rok 2010/2011 udělena výjimka z počtu dětí umístěných v mateřské škole. Z tohoto důvodu došlo k úpravě šatny mateřské školy a školní zahrady. Z pátého ročníku naší základní školy odešlo 10 žáků do následujících škol: 1 žákyně Jiráskovo Gymnázium Náchod 2 žáci ZŠ Komenského ulice Náchod matematická třída 2 žáci ZŠ Komenského ulice Náchod běžná třída 4 žáků 1 žák ZŠ Náchod Plhov ZŠ Náchod Plhov běžná třída sportovní třída Žákyně plnící školní docházku zvláštním způsobem navštívila kmenovou třídu od do a zapojila se do výuky. Z důvodu absolvování přípravného ročníku v polské škole nebyla provedena zkouška z českého jazyka. Přezkoušení se přesouvá na následující školní rok. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ročník Počet žáků Prospělo Neprospělo Jiné 1. ročník Přípravný rok 2. ročník Přestup (10.5.) 5

6 3. ročník Přestup (22.3.) 4. ročník ročník celkem Přípravný rok, přestup z jiných ZŠ Žáci s druhým stupněm z chování 1. pololetí : 0 2. pololetí : 0 Celkový počet neomluvených hodin 1. pololetí : 0 2. pololetí : 0 Spolupráce s PPP Žáky, u kterých se objevily výchovné či výukové problémy, jsme posílali po dohodě se zákonnými zástupci k odbornému vyšetření do PPP Náchod. Pracovnice poradny vyšetřily žáka vždy v poměrně krátké době. Na základě jejich zprávy předané zákonnými zástupci vypracovala pověřená třídní učitelka danému žákovi individuální plán v nejbližším možném termínu. Péče o integrované děti a ostatní aktivity Ve školním roce 2009/2010 byli na škole evidováni 3 integrovaní žáci. Pro tyto žáky byly zřízeny pravidelné hodiny reedukace v délce jedné vyučovací hodiny týdně. Reedukaci zajišťovala vysokoškolsky vzdělaná učitelka. Od 22.února 2010 probíhala reedukace v rámci výuky v jednotlivých kmenových třídách z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti pedagožky. Na naší základní škole a mateřské škole pracovaly tyto zájmové kroužky : 6

7 název kroužku vyučující počet žáků Kroužek žurnalistický učitelka č.1, č.2 10 žáků Kroužek výtvarný učitelka č.1 8 žáků Taneční kroužek učitelka č.1 14 žáků vychovatelka Hra na flétnu učitelka č.2 5 žáků Myslivecký kroužek Paní Přibylová - Vaňková 7 žáků Sportovní kroužek vychovatelka 23 žáků učitelka č. 1, vychovatelka 10 žáků Žabáček (MŠ) Učitelka č.3, č.4 2 děti + 9 prvňáků V průběhu školního roku nacvičili žáci i děti ve spolupráci s třídními učitelkami vystoupení k různým významným příležitostem : vítání nových občánků v místní víceúčelové hale podzimní dílna MŠ oslava Mikuláše (ZŠ i MŠ) pásmo vánočních básní a koled v ZŠ Vánoční besídka v MŠ, vánoční dílna dětský karneval (ZŠ i MŠ) Velikonoční dílna MŠ letní dílna MŠ 7

8 Další akce: Povinná výuka plavání Začátek školního roku byl spojen s pravidelnou výukou plavání v náchodském bazénu.výuka plavání probíhala od do a zúčastnilo se jí celkem 36 žáků základní školy a 8 dětí mateřské školy. Veronika Marczak se výuky nezúčastnila z důvodu dlouhodobého pobytu v Polsku. Odborné besedy zaměřené na osobnostní a sociální výchovu (celoroční projekt) Dne se žáci ročníku setkali se speciálními pedagogy pracujícími v centru KOMPAS Náchod za účelem hledání odpovědí na problematiku přestupu žáků pátého ročníku do nové školy včetně problematiky vzájemného soužití jednotlivců v rámci třídního kolektivu. Ve dnech 5. a proběhla dvě navazující setkání pouze pro žáky 4.ročníku, kteří se učili vnímat spolužáka jako osobnost, kterou je nutno brát takovou jaká je (osobnostní poznávání). Dne se žáci ročníku setkali s reportérkou Českého rozhlasu z Hradce Králové. V tématicky cíleném rozhovoru (ekologické téma, Vánoce, tajná přání) vyjadřovali své názory na zadané otázky. Své odpovědi si poté vyslechli při živém vysílání v rádiu. Dne proběhla beseda s ukázkou živých dravých ptáků, kterou vedla ornitoložka z nedalekých Ratibořic. Dne proběhlo pro děti z mateřské školy a pro všechny žáky základní školy setkání s pracovníky neziskové organizace TYFLOSERVIS pečující o slabozraké či nevidomé spoluobčany.cílem této organizace je pomoci se začleňováním zrakově postiženým lidem do běžného života. Žáci třetího až pátého ročníku se zapojili do matematické soutěže Klokánek, žáci druhého ročníku si prověřili své znalosti v rámci České republiky v matematické soutěži Benjamínek. Matematické znalosti našich žáků byly průměrné. Dne besedovali žáci ročníku s paralympionikem z Prahy, vítězem v lukostřelbě, 8

9 kterým jim převyprávěl svůj životní příběh spojený s kolečkovým křeslem. Smyslem akce bylo podpořit správné vnímání pohybově postižených lidí. Dne se žáci 1.-3.ročníku zúčastnili besedy s reportérkou Českého rozhlasu z Hradce Králové. V tématicky zaměřeném rozhovoru vyjadřovali své názory na zadané otázky. Své odpovědi si poté vyslechli při živém vysílání v rádiu. Dne proběhlo v městské knihovně Náchod slavnostní pasování deseti žáků prvního ročníku na čtenáře, a to za přítomnosti rytíře Hrona z Hronova. Součástí slavnostního dopoledne byla prohlídka dětského oddělení městské knihovny včetně zapůjčení první knihy. Den proběhla beseda s majitelem několika hadů a plazů.ukázka šesti živých hadích exemplářů byla doplněna zajímavým vyprávěním týkajícím se jejich péče. Projekty Školní rok 2009/2010 byl projektově zaměřen na osobnostní a sociální výchovu. V jeho průběhu se žáci formou odborně laděných besed a cíleně směřovaných výletů učili respektovat odlišnost lidí a jejich kultur. Společně poodhalili tajemství života dětí žijících v Keni a v Hondurasu. Seznámili se s lidmi, kteří se věnují udržení kulturních tradic v České republice a kteří podporují ekologickou výchovu a tím i vhodné chování člověka k přírodě. 1. Cecílie z Keni odborně laděný seminář zaměřený na poznání života africké dívky se konal dne v budově základní školy.lektorka k nám zavítala z Rychovska. Žáci poznali odlišnost denního režimu malé Cecílii, naučili se africký lidový tanec, vyrobili se africkou chatrč z hlíny a rákosí a uvařili si africké jídlo. 2. Mellisa z Hondurasu odborně laděný seminář zaměřený na poznání života americké dívky se konal dne v budově základní školy.lektorka k nám opět přijela z Rychovska. Žáci poznali odlišnost denního režimu malé Mellisy, ochutnali středoamerickou kuchyni o živě diskutovali nad vznikem tornád. 9

10 3. Přírodovědná soutěž v Uhřínově se konala dne a zúčastnili se jí žáci 5. ročníku. Z celkového počtu 18 zúčastněných školy jsme obsadili 12.místo. Soutěž byla zaměřená na poznávání lesních rostlin, stromů, živočichů a jejich stop. 4. Šel tudy, měl dudy hudebně laděný program zaměřený na poznání méně užívaných hudebních nástrojů pocházejících z Domažlicka dudy, vozembouch apod. Kromě hudebních nástrojů si všichni zúčastnění prohlédli dětský lidový kroj včetně toho pro dospělé. V závěru programu se žáci naučili jeden z mnoha lidových tanců. 5. Nácvik evakuace dne proběhla praktická ukázka evakuace školy spojená s aktivní účastní dětí mateřské školy a žáků základní školy ve spojení s místními dobrovolnými hasiči včetně profesionálních hasičů ukázala na nutnost prověřovat schopnost správně reagovat při mimořádných událostech. 6. Exkurze Praha určená žákům 5. ročníku se uskutečnila dne za doprovodu dvou pedagožek. 7.Čarodějnický den aktivní činnost zaměřená na zkoumání osobnostních vlastností čarodějnic. 8. Putovní týden proběhl ve dnech V průběhu jednoho týdne žáci navštívili náchodské kino, úpickou hvězdárnu, adršpašské skály včetně hodiny slézání skal, vojenskou pevnost Dobrošov a zúčastnili se školní letní olympiády. Dopravní výchova bezpečnost pohybu na pozemních komunikacích Ve dnech a proběhla na dopravním hřišti v Náchodě-Bělovsi dvě praktická cvičení jízdy na kole doplněná společnou besedou o silničním provozu. Žáci měli možnost společně řešit průjezd křižovatkou, vyřešit správné a včasné odbočování a složit písemný test malého cyklisty. 1

11 Nejmenší spolužáci využili návštěvu dopravního hřiště k nácviku správného přecházení po přechodu či v místech bez tohoto označení. Sběr papíru Ve říjnu 2009 a v dubnu 2010 proběhly dvě ekologicky zaměřené akce - sběr starého tříděného papíru. Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd a vítězné třídní kolektivy byli vždy odměněni sladkou odměnou. Získané finanční prostředky byly ponechány základní škole k pokrytí nákladů spojených s úhradou autobusové dopravy žáků do úpické hvězdárny a mateřské škole na úhradu autobusu směřujícího do Ratibořic. Divadlo, koncerty, kino Dne navštívili žáci ročníku naší základní školy městské divadlo dr.čížka v nedalekém Náchodě a shlédli pohádku Obušku, z pytle ven!. Dne navštívili kino Vesmír v Náchodě, ve kterém shlédli pohádku Toys story. Prezentace školy Dne se vybraní žáci čtvrtého a pátého zúčastnili slavnostního vítání občánků pořádaných obcí Dolní Radechová. Recitací krátkých básní a hrou na hudební nástroje vhodně doplnili celý slavnostní akt. Dne uspořádala základní škola a mateřská škola již čtvrtý dětský karneval - rej masek v místní víceúčelové hale. Pořádaná akce přilákala děti z celého širého okolí. Dne proběhla tradiční recitační soutěž, které se zúčastnilo devět nejlepších recitátorů. Nejlepší z nich byli odměněni diplomy a drobnými dárky. Žákovské výtvarné či literární práce jsme vystavovali ve veřejné vývěsce, kterou zapůjčila obec Dolní Radechová.Ty nejzdařilejší byly posílány do různých soutěží. Se školním životem byli místní občané pravidelně seznamováni pomocí příspěvků zveřejňovaných v místním zpravodaji. Žurnalistický a výtvarný kroužek přinesl osobitý žákovský pohled na život školy formou 1

12 vydávaného občasníku. Naše škola spolupracuje s firmou Fragment. Organizací objednávek a distribucí knih byla pověřena paní ředitelka. Žáci naší školy se také aktivně zapojili do sběru vyřazených elektrobaterii a elektrospotřebičů. Spolupráce byla navázána s firmou Recyklo. Ve školní budově byly umístěny dvě sběrné nádoby určené k tříděnému sběru. Sportovní aktivity florbalový turnaj v Hronově vybíjená v Broumově hokejbalový turnaj v Hronově vybíjená v ZŠ Náchod Plhov atletický den v ZŠ Plhov Náchod Ředitelské volno V průběhu školního roku 2009/2010 bylo vyhlášeno šest dnů ředitelského volna, z toho čtyři dny z důvodu výskytu nemoci provozní úprava dveří mimořádné volno z důvodu výskytu prasečí chřipky hlášené přerušení dodávky elektrického proudu Kontroly Ve školním roce 2009/2010 nebyla ve škole provedena žádná kontrola ČŠI. V průběhu školního roku proběhla pravidelná hygienická kontrola ve školní jídelně. Z důvodu podání žádosti o udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole proběhlo kontrolní šetření provozních podmínek. Vzdělávání pedagogických pracovníků 1

13 V průběhu školního roku 2009/2010 pokračovalo vzdělávání pedagogických pracovníků dle předem schváleného plánu. Zaměření se přesunulo do oblasti celoročního studia anglického jazyka. Anglický jazyk ředitelka celoročně Anglický jazyk vychovatelka celoročně Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají vychovatelka více dní problémy chování Škola hrou vychovatelka dvoudenní logopedie vedoucí učitelka jednodenní aerobik v MŠ vedoucí učitelka jednodenní jóga v mateřské škole učitelka MŠ jednodenní Doplňková činnost školy Dle zřizovací listiny schválené zastupitelstvem obce Dolní Radechová ze dne provozuje ZŠ a MŠ Dolní Radechová doplňkovou hostinskou činnost s platným živnostenským oprávněním vydaným Živnostenským úřadem Náchod dne Veškerý finanční zisk je použit na úhradu nákladů spojených s provozem školní jídelny. Schváleno pedagogickou radou dne : Projednáno se školskou radou dne :

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Dolní Radechová za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Dolní Radechová za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Dolní Radechová za školní rok 2007/2008 Sídlo : Náchodská 85 549 11 Dolní Radechová Zřizovatel : obec Dolní Radechová Náchodská 117 549 11 Dolní Radechová Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Dolní Radechová za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Dolní Radechová za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Dolní Radechová za školní rok 2008/2009 Sídlo : Náchodská 85 549 11 Dolní Radechová Zřizovatel : obec Dolní Radechová Náchodská 117 549 11 Dolní Radechová Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Dolní Radechová za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Dolní Radechová za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Dolní Radechová za školní rok 2006/2007 Sídlo : Náchodská 85 549 11 Dolní Radechová Zřizovatel : obec Dolní Radechová Náchodská 117 549 11 Dolní Radechová Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Dolní Radechová za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Dolní Radechová za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Dolní Radechová za školní rok 2012/2013 Sídlo : Náchodská 85 549 11 Dolní Radechová Zřizovatel: obec Dolní Radechová Náchodská 240 549 11 Dolní Radechová Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Dolní Radechová za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Dolní Radechová za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Dolní Radechová za školní rok 2010/2011 Sídlo : Náchodská 85 549 11 Dolní Radechová Zřizovatel : obec Dolní Radechová Náchodská 240 549 11 Dolní Radechová Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Dolní Radechová za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Dolní Radechová za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Dolní Radechová za školní rok 2013/2014 Sídlo : Náchodská 85 549 11 Dolní Radechová Zřizovatel : obec Dolní Radechová Náchodská 240 549 11 Dolní Radechová Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Dolní Radechová za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Dolní Radechová za školní rok 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Dolní Radechová za školní rok 2015/2016 Sídlo : Náchodská 85 549 11 Dolní Radechová Zřizovatel : obec Dolní Radechová Náchodská 240 549 11 Dolní Radechová Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Dolní Radechová za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Dolní Radechová za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Dolní Radechová za školní rok 2014/2015 Sídlo : Náchodská 85 549 11 Dolní Radechová Zřizovatel : obec Dolní Radechová Náchodská 240 549 11 Dolní Radechová Charakteristika

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

40. výročí školy. Pěvecká soutěž

40. výročí školy. Pěvecká soutěž 40. výročí školy 4. 10. 2014 se u příležitosti 40. výročí založení školy uskutečnilo setkání současných i bývalých zaměstnanců s vedením školy a města. V rámci oslav proběhl den otevřených dveří, kdy mohli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti MŠ Dolní Radechová za školní rok 2015/16

Výroční zpráva o činnosti MŠ Dolní Radechová za školní rok 2015/16 Výroční zpráva o činnosti MŠ Dolní Radechová za školní rok 2015/16 Sídlo: Náchodská 85 U haly 67 549 11 Dolní Radechová 549 11 Dolní Radechová Zřizovatel: obec Dolní Radechová Náchodská 240 549 11 Dolní

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 5. 10. 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í T ř e b o n í n Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato V Ý R

Více

Úpravy stávajícího ŠVP pro základní vzdělávaní Škola hrou,

Úpravy stávajícího ŠVP pro základní vzdělávaní Škola hrou, Informace pro rodiče : Úpravy stávajícího ŠVP pro základní vzdělávaní Škola hrou, začleněné do dodatku, platného od 1.9.2016 Úpravy RVP ZV z roku 2016 vycházejí ze zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období 1.8. 2015 až 31. 7. 2016 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v hospodářském a školním roce roce s uvedením vztahu k účelu

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 a) Základní údaje o škole Název školy, adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŽATČANY 20 664 53 IČ: 75023482 Sídlo

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více