Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb."

Transkript

1 Doporučené aplikace tanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. 1

2 Metodické pokyny pro určení množtví elektřiny z vyokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) podle vyhl č. 453/2012 Sb. I. Parní teplárna protitlakou turbínou 2 varianty určení množtví užitečného tepla II. III. IV. Parní teplárna protitlakou turbínou a externím zdrojem energie 2 varianty určení množtví užitečného tepla Parní teplárna kondenzační odběrovou turbínou 2 varianty tanovení poměru elektřiny z KVET a užitečného tepla (modulu C SKUT) 1 dočaná náhradní varianta využitím tabulkového měrného číla y ko míto modulu C 1 dočaná náhradní varianta využitím měrné potřeby tepla k výrobě elektřiny Plynová turbína e palinovým kotlem bez přitápění Varianta plným využitím tepla palin v kotli Varianta e třídáním režimu plným využitím tepla palin a bez využití (paliny do obchozu) 3 varianty určení užitečného tepla 2 varianty tanovení poměru elektřiny z KVET a užitečného tepla (modulu C SKUT ) Varianta neúplným využitím tepla palin V. Plynová turbína e palinovým kotlem a přitápěcím hořákem Varianta plným využitím tepla palin v kotli Varianta e třídáním režimu plným využitím tepla palin a bez využití (paliny do obchozu) 3 varianty určení užitečného tepla 3 varianty určení celkové energie pro KVET Varianta neúplným využitím tepla palin VI. VII. Paroplynové zařízení dodávkou tepla bez přitápění Varianta plným využitím tepla palin v kotli Varianta e třídáním režimu plným využitím tepla palin a bez využití (paliny do obchozu) 3 varianty určení užitečného tepla 2 varianty tanovení poměru elektřiny z KVET a užitečného tepla (modulu C SKUT ) Varianta neúplným využitím tepla palin Paroplynové zařízení dodávkou tepla přitápěním Varianta plným využitím tepla palin v kotli Varianta e třídáním režimu plným využitím tepla palin a bez využití (paliny do obchozu) 3 varianty určení užitečného tepla 2 varianty tanovení poměru elektřiny z KVET a užitečného tepla (modulu C SKUT ) Varianta neúplným využitím tepla palin 2

3 VIII. IX. Paroplynové zařízení dodávkou tepla bez přitápění, externím zdrojem energie Varianta bez externího zdroje energie Varianta externím zdrojem energie Varianta e třídáním režimu plným využitím a bez využití tepla palin, bez externího zdroje 2 varianty určení užitečného tepla 2 varianty tanovení poměru elektřiny z KVET a užitečného tepla (modulu C SKUT ) Varianta neúplným využitím tepla palin Teplovodní plynová kotelna e palovacím motorem Varianta plným využitím tepla palin a chladicí vody Varianta e třídáním režimu plným využitím tepla a bez využití (maření vyrobeného tepla) 3 varianty určení užitečného tepla 3 varianty tanovení poměru elektřiny z KVET a užitečného tepla (modulu C SKUT ) Varianta neúplným využitím tepla 3

4 I. Parní teplárna protitlakou turbínou Způob určení množtví elektřiny z vyokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla Kombinovanou výrobou elektřina a tepla (KVET) e rozumí přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve polečném oučaně probíhajícím proceu v jednom výrobním zařízení (zák.č.165/2012 Sb. 2 pím.g). Užitečným teplem e rozumí teplo vyrobené v proceu KVET loužící pro dodávky do outavy záobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely výjimkou odběru pro vlatní potřebu zdroje a tepelné energie využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii (zák.č.165/2012 Sb. 2 pím.h). 1) tanoví e celková účinnot celk kogenerační jednotky (KJ) za vykazované období (vyhl.č.453 /2012 příl.č.1) podle vzorce celk = 100 x (E v + Q už )/Q PALKJ (%) E v (MWh) celkové množtví elektřiny vyrobené v KJ měřené na vorkách generátoru Q už (MWh) množtví užitečného tepla Q PALKJ (MWh) celkové množtví energie potřebované na výrobu elektřiny a užitečného tepla v KJ, které tvoří potřeba energie v palivu tanovená na základě jeho výhřevnoti V případě, že KJ nebo KJ a parní kondenzační turbíny (PKT) využívají polečnou parní běrnici, rozdělí e celkové množtví energie v palivu potřebované ve výrobně mezi jednotlivé KJ nebo jednotlivé KJ a jednotlivé PKT v poměru množtví páry potřebované těmito KJ nebo PKT. Nezapočítává e teplo, které e nezúčatnilo výroby elektřiny (např. bylo dodáno pře redukční tanici a neprošlo turbínou) ani energie paliva potřebovaná k výrobě tohoto tepla. (vyhl. č.453/2012 Sb. 2odt.5 pím.a) 2) Pokud celková účinnot za vykazované období doáhla nejméně 75%, považuje e za elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) celkové množtví vyrobené elektřiny na výtupu z generátoru E v (vyhl.č.453 /2012 Sb. 2 odt.3 pím.a). 3) Jetliže celková účinnot za vykazované období je menší než 75 % (např. u menší jednotky roštovým kotlem na hnědé uhlí), tanoví e množtví elektřiny z KVET (vyhl.č.453 /2012 příl.č.1) pomocí poměru množtví elektřiny z KVET a užitečného tepla (modulu) C SKUT (vyhl.č.453/ 2012 Sb. 2 odt.4 ). Hodnota E KVET e použije při výpočtu UPE a při určení elektřiny z vyokoúčinné KVET. 4) Stanoví e úpora primární energie z KVET (UPE) (vyhl.č. 453 příl. č.2). Za elektřinu z vyokoúčinné KVET e pak považuje množtví elektřiny vázané na dodávku užitečného tepla podle výše uvedeného potupu, při jejíž výrobě e doahuje - u KJ intalovaným elektrickým výkonem nad 1 MW e UPE alepoň 10% (vyhl.č.453 / odt.6). 4

5 - u KJ intalovaným elektrickým výkonem nejvýše 1 MW e kladné hodnoty UPE (vyhl. č.453 / odt.7). Nejou-li plněna kritéria UPE podle b.2), 3) nebo 4), nejedná e o elektřinu z vyokoúčinné KVET. Způob určení užitečného tepla Při tanovení celkové účinnoti e doadí hodnoty E v a Q už za vykazované období. Při tanovení modulu C SKUT e doadí hodnoty E v a Q už zíkané měřením (zkouškou) za utáleného tavu. Var. A : měří e přímo množtví páry pro dodávku užitečného tepla M už1, M už2, a tanoví e užitečné teplo Q užo1 = M užo1 x (i o1 i kondo1 ) Q užo2 = M užo2 x (i o2 i kondo2 ) (GJ) (GJ) Var. B: měří e množtví páry do jednotlivých odběrů M o1, M o2, odběry pro vlatní potřebu nejou měřeny a muí e dopočítat z rovnice pro dohřev a odplynění napájecí vody. Q kondo1 + Q kondo2 + Q v1 + Q v2 = Q nv = M nv x i nv (GJ) odtud Q v1 + Q v2 = Q nv - Q kondo1 - Q kondo2 = M nv x i nv M kondo1 x i kondo1 M kondo2 x i kondo2 V případě, že nejou k dipozici věrohodné hodnoty M nv nebo vychází z měření M nv menší než M S v, pak e míto M nv x i nv doadí M S v x i nv, popř. M ad x i nv. Užitečné teplo Q už = Q už1 + Q už2 = Q o1 + Q o2 Q kondo1 Q kondo2 Q v1 Q v2 = = M o1 x (i o1 - i kondo1 ) + M o2 x (i o2 - i kondo2 ) M nv x i nv + M kondo1 x i kondo1 + M kondo2 x i kondo2 (GJ) M ad Q ad M ad Q ad E v E v E KVET var.a E KVET var. B M o1 M o2 Q o1 Q o2 Q o1 Q o2 M o1 M o2 M v1 M v2 M v1 M v2 Q v1 Q v2 Q v1 Q v2 M užo1 M užo2 M už1 M už2 (GJ) 5

6 E v (MWh e ) množtví vyrobené elektřiny M ad (t) množtví adminí páry M nv (t) množtví napájecí vody M o1 (t) množtví páry do 1. odběru M o2 (t) množtví páry do 2. odběru (protitlaku) S M v (t) množtví páry vyrobené v kotli započitatelné pro KVET M v1 (t ) množtví páry z 1. odběru pro vlatní potřebu M v2 (t) množtví páry z 2. odběru pro vlatní potřebu M užo1 (t) množtví páry z 1. odběru pro dodávku užitečného tepla M užo2 (t) množtví páry z 2. odběru (protitlaku) pro dodávku užitečného tepla M kondo1 (t) množtví vráceného kondenzátu ze potřebičů 1. odběru M kondo2 (t) množtví vráceného kondenzátu ze potřebičů 2. odběru i nv (GJ/t) entalpie napájecí vody i o1 (GJ/t) entalpie páry 1. odběru i o2 (GJ/t) entalpie páry 2. odběru (protitlaku) i kondo1 (GJ/t) průměrná entalpie kondenzátu ze potřebičů 1. odběru i kondo2 (GJ/t) průměrná entalpie kondenzátu ze potřebičů 2. odběru (protitlaku) Q ad (GJ) teplo přivedené do turbíny v adminí páře Q nv (GJ) teplo přivedené do kotle v napájecí vodě Q o1 (GJ) teplo v páře dodané z turbíny do1. odběru Q o2 (GJ) teplo v páře dodané z turbíny do 2. odběru Q ov1 (GJ) teplo v páře pro vlatní potřebu z 1. odběru Q ov2 (GJ) teplo v páře pro vlatní potřebu z 2. odběru Q užo1 (GJ) užitečné teplo z 1. odběru Q užo2 (GJ) užitečné teplo z 2. odběru Q kondo1 (GJ) množtví tepla v kondenzátu z užitečné potřeby 1. odběru Q kondo2 (GJ) množtví tepla v kondenzátu z užitečné potřeby 2. odběru Způob tanovení modulu C o1o2 z vlatního měření Zkouška e provede za etrvalého tavu po dobu alepoň T = 4 hodiny při otevřeném odběru nižším tlakem (protitlak) oučaně odběrem o vyšším tlaku a otevřených odběrech pro vlatní potřebu. Odečtou e hodnoty vyrobené elektřiny a odebrané páry a jejích parametrů a vypočítá e množtví užitečného tepla za dobu zkoušky. Množtví páry do odběrů při zkoušce by měl určit provozovatel na základě vyhodnocení četnoti provozních tavů tak, aby zkouška repektovala nejčatější provozní tavy. Jedná e o amotatný režim provozu turbíny. Výledný modul vyjadřuje poměr vyrobené elektřiny a užitečného tepla dodaného z turbíny. Při výpočtu lze použít množtví vyrobené elektřiny nebo průměrný elektrický výkon podle vzorce E vo1o2 P o1o2 x T C SKUT = = (MWh e /MWh t ) Q už1 + Q už2 Q už1 + Q už2 E vo1o2 (MWh e ) množtví vyrobené elektřiny měřené na vorkách generátoru P o1o2 (MW e ) průměrný elektrický výkon v době měření Q už1 (MWh t ) množtví užitečného tepla z 1. odběru Q už2 (MWh t ) množtví užitečného tepla z 2. odběru T (h) doba měření 6

7 Určení množtví elektřiny vázané na dodávku užitečného tepla Množtví elektřiny z KVET vázané na dodávku užitečného tepla Q už (MWh t ) za vykazované období e vypočítá využitím modulu C SKUT tanoveného výše uvedeným potupem podle vzorce E KVET = C SKUT x Q už E v (MWh e ) Tato hodnota e použije při výpočtu UPE, který je podkladem pro tanovení množtví elektřiny z vyokoúčinné KVET. Vzhledem k míře přenoti měření dílčích hodnot při výpočtu užitečného tepla může vyjít hodnota E KVET vyšší než je vorková výroba elektřiny. V takovém případě e doadí do výpočtu UPE množtví elektřiny E KVET = E v. To e použije i jako množtví vyokoúčinné elektřiny za vykázané období. 7

8 II. Parní teplárna protitlakou turbínou a externím zdrojem energie Způob určení množtví elektřiny z vyokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla Kombinovanou výrobou elektřina a tepla (KVET) e rozumí přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve polečném oučaně probíhajícím proceu v jednom výrobním zařízení (zák.č.165/2012 Sb. 2 pím.g). Užitečným teplem e rozumí teplo vyrobené v proceu KVET loužící pro dodávky do outavy záobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely výjimkou odběru pro vlatní potřebu zdroje a tepelné energie využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii (zák.č.165/2012 Sb. 2 pím.h). 1) tanoví e celková účinnot celk kogenerační jednotky (KJ) za vykazované období (vyhl.č.453 /2012 příl.č.1) podle vzorce celk = 100 x (E v + Q už )/Q PALKJ (%) E v (MWh) celkové množtví elektřiny vyrobené v KJ měřené na vorkách generátoru Q už (MWh) množtví užitečného tepla Q PALKJ (MWh) celkové množtví energie potřebované na výrobu elektřiny a užitečného tepla v KJ, které tvoří potřeba energie v palivu tanovená na základě jeho výhřevnoti a dodaná energie z externích zdrojů bez zahrnutí tepla vráceného kondenzátu V případě, že KJ nebo KJ a parní kondenzační turbíny (PKT) využívají polečnou parní běrnici, rozdělí e celkové množtví energie v palivu potřebované ve výrobně mezi jednotlivé KJ nebo jednotlivé KJ a jednotlivé PKT v poměru množtví páry potřebované těmito KJ nebo PKT (vyhl.č.453/2012 Sb. příl.č.1 bod 2). Nezapočítává e teplo, které e nezúčatnilo výroby elektřiny (např. bylo dodáno pře redukční tanici a neprošlo turbínou) ani energie paliva potřebovaná k výrobě tohoto tepla. (vyhl. č.453/2012 Sb. 2odt.5 pím.a). Externím zdrojem e rozumí např. chladicí zařízení technologického agregátu, kotel využívající odpadní teplo palin nebo parní kotle ouední kotelny, která není oučátí ledované KJ. Celková energie Q PALKJ potřebovaná na KVET je oučtem energie paliva (podle druhu) a energie dodané z externího zdroje podle vzorce Q PALKJ = Q PAL + Q ex = [M pal x Q i r + M pex x (i pex i kondex )] / 3,6 (MWh) M pal (ti.m 3 ) množtví páleného plynu M pal (t) množtví páleného tuhého nebo kapalného paliva r Q i (GJ/ti.m 3 ) výhřevnot plynu r Q i (GJ/t) výhřevnot tuhého nebo kapalného paliva M pex (t) množtví páry dodané z externího zdroje i pex (GJ/t) entalpie páry dodané z externího zdroje do KJ i kondex (GJ/t) entalpie kondenzátu vráceného z KJ do externího zdroje 8

9 2) Pokud celková účinnot za vykazované období doáhla nejméně 75%, považuje e za elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) celkové množtví vyrobené elektřiny na výtupu z generátoru E v (vyhl.č.453 /2012 Sb. 2 odt.3 pím.a). 3) Jetliže celková účinnot za vykazované období je menší než 75 % (např. u menší jednotky roštovým kotlem na hnědé uhlí), tanoví e množtví elektřiny z KVET (vyhl.č.453 /2012 příl.č.1) pomocí poměru množtví elektřiny z KVET a užitečného tepla (modulu) C SKUT (vyhl.č.453 /2012 Sb. 2 odt.4 ). Hodnota E KVET e použije při výpočtu UPE a při určení elektřiny z vyokoúčinné KVET. 4) Stanoví e úpora primární energie z KVET (UPE) (vyhl.č. 453 příl. č.2). Za elektřinu z vyokoúčinné KVET e pak považuje množtví elektřiny vázané na dodávku užitečného tepla podle výše uvedeného potupu, při jejíž výrobě e doahuje - u KJ intalovaným elektrickým výkonem nad 1 MW e UPE alepoň 10% (vyhl.č.453 / odt.6). - u KJ intalovaným elektrickým výkonem nejvýše 1 MW e kladné hodnoty UPE (vyhl. č.453 / odt.7). Nejou-li plněna kritéria UPE podle b.2),3) nebo4), nejedná e o elektřinu z vyokoúčinné KVET. Způob určení užitečného tepla Při tanovení celkové účinnoti e doadí hodnoty E v a Q už za vykazované období. Při tanovení modulu C SKUT e doadí hodnoty E v a Q už zíkané dále popaným krátkodobým měřením (zkouškou) za utáleného tavu. Var. A : měří e přímo množtví páry pro dodávku užitečného tepla M už1, M už2, a tanoví e užitečné teplo Q užo1 = M užo1 x (i o1 i kondo1 ) Q užo2 = M užo2 x (i o2 i kondo2 ) (GJ) (GJ) Var. B: měří e množtví páry do jednotlivých odběrů M o1, M o2, odběry pro vlatní potřebu nejou měřeny a muí e dopočítat z rovnice pro dohřev a odplynění napájecí vody. M v M pex i pex M v M pex i pex M ad Q ad M ad Q ad E v E v E KVET var.a E KVET var. B M o1 M o2 Q o1 Q o2 Q o1 Q o2 M o1 M o2 M v1 M v2 M v1 M v2 Q v1 Q v2 Q v1 Q v2 M užo1 M užo2 M už1 M už2 9

10 Q v1 + Q v2 = Q nv - Q kondo1 - Q kondo2 = = M nv x i nv M kondo1 x i kondo1 M kondo2 x i kondo2 (GJ) V případě, že nejou k dipozici věrohodné hodnoty M nv nebo vychází z měření M nv menší než M ad, pak e míto M nv x i nv doadí M ad x i nv. Užitečné teplo Q už = Q už1 + Q už2 = Q o1 + Q o2 Q kondo1 Q kondo2 Q v1 Q v2 = = M o1 x (i o1 - i kondo1 ) + M o2 x (i o2 - i kondo2 ) M nv x i nv + M kondo1 x i kondo1 + M kondo2 x i kondo2 (GJ) E v (MWh e ) množtví vyrobené elektřiny M ad (t) množtví adminí páry M nv (t) množtví napájecí vody M o1 (t) množtví páry do 1. odběru M o2 (t) množtví páry do 2. odběru (protitlaku) S M v (t) množtví páry vyrobené v kotli započitatelné pro KVET M pex (t) množtví páry dodané z externího zdroje M v1 (t ) množtví páry z 1. odběru pro vlatní potřebu M v2 (t) množtví páry z 2. odběru pro vlatní potřebu M užo1 (t) množtví páry z 1. odběru pro dodávku užitečného tepla M užo2 (t) množtví páry z 2. odběru (protitlaku) pro dodávku užitečného tepla M kondo1 (t) množtví vráceného kondenzátu ze potřebičů 1. odběru M kondo2 (t) množtví vráceného kondenzátu ze potřebičů 2. odběru i nv (GJ/t) entalpie napájecí vody i o1 (GJ/t) entalpie páry 1. odběru i o2 (GJ/t) entalpie páry 2. odběru (protitlaku) i kondo1 (GJ/t) průměrná entalpie kondenzátu ze potřebičů 1. odběru i kondo2 (GJ/t) průměrná entalpie kondenzátu ze potřebičů 2. odběru (protitlaku) Q ad (GJ) teplo přivedené do turbíny v adminí páře Q nv (GJ) teplo přivedené do kotle v napájecí vodě Q o1 (GJ) teplo v páře dodané z turbíny do1. odběru Q o2 (GJ) teplo v páře dodané z turbíny do 2. odběru Q ov1 (GJ) teplo v páře pro vlatní potřebu z 1. odběru Q ov2 (GJ) teplo v páře pro vlatní potřebu z 2. odběru Q užo1 (GJ) užitečné teplo z 1. odběru Q užo2 (GJ) užitečné teplo z 2. odběru Q kondo1 (GJ) množtví tepla v kondenzátu z užitečné potřeby 1. odběru Q kondo2 (GJ) množtví tepla v kondenzátu z užitečné potřeby 2. odběru Způob tanovení modulu C SKUT z vlatního měření Zkouška e provede za etrvalého tavu po dobu alepoň T = 4 hodiny při otevřeném odběru nižším tlakem (protitlak) oučaně odběrem o vyšším tlaku a otevřených odběrech pro vlatní potřebu. Odečtou e hodnoty vyrobené elektřiny a odebrané páry a jejích parametrů a vypočítá e množtví užitečného tepla za dobu zkoušky. Množtví páry do odběrů při zkoušce by měl určit provozovatel na základě vyhodnocení četnoti provozních tavů tak, aby zkouška repektovala nejčatější provozní tavy. Jedná e o amotatný režim provozu turbíny. Výledný modul vyjadřuje poměr vyrobené elektřiny a užitečného tepla dodaného z turbíny. Při výpočtu lze použít množtví vyrobené elektřiny nebo průměrný elektrický výkon podle vzorce 10

11 E vo1o2 P o1o2 x T C SKUT = = a (MWh e /MWh t ) Q už1 + Q už2 Q už1 + Q už2 E vo1o2 (MWh e ) množtví vyrobené elektřiny měřené na vorkách generátoru P o1o2 (MW e ) průměrný elektrický výkon v době měření Q už1 (MWh t ) množtví užitečného tepla z 1. odběru Q už2 (MWh t ) množtví užitečného tepla z 2. odběru T (h) doba měření Určení množtví elektřiny vázané na dodávku užitečného tepla Množtví elektřiny z KVET vázané na dodávku užitečného tepla Q už (MWh t ) za vykazované období e vypočítá využitím modulu C SKUT tanoveného výše uvedeným potupem podle vzorce E KVET = C SKUT x Q už E v (MWh e ) Tato hodnota e použije při výpočtu UPE, který je podkladem pro tanovení množtví elektřiny z vyokoúčinné KVET. Vzhledem k míře přenoti měření dílčích hodnot při výpočtu užitečného tepla může vyjít hodnota E KVET vyšší než je vorková výroba elektřiny. V takovém případě e doadí do výpočtu UPE množtví elektřiny E KVET = E v. To e použije i jako množtví vyokoúčinné elektřiny za vykázané období. 11

12 III. Parní teplárna kondenzační odběrovou turbínou Způob určení množtví elektřiny z vyokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla Kombinovanou výrobou elektřina a tepla (KVET) e rozumí přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve polečném oučaně probíhajícím proceu v jednom výrobním zařízení (zák.č.165/2012 Sb. 2 pím.g). Užitečným teplem e rozumí teplo vyrobené v proceu KVET loužící pro dodávky do outavy záobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely výjimkou odběru pro vlatní potřebu zdroje a tepelné energie využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii (zák.č.165/2012 Sb. 2 pím.h). 1) tanoví e celková účinnot celk kogenerační jednotky (KJ) za vykazované období (vyhl.č.453 /2012 příl.č.1) podle vzorce celk = 100 x (E v + Q už )/Q PALKJ (%) E v (MWh) celkové množtví elektřiny vyrobené v KJ měřené na vorkách generátoru Q už (MWh) množtví užitečného tepla Q PALKJ (MWh) celkové množtví energie potřebované na výrobu elektřiny a užitečného tepla v KJ, které tvoří potřeba energie v palivu tanovená na základě jeho výhřevnoti a příp. dodaná energie z externích zdrojů bez zahrnutí tepla vráceného kondenzátu Užitečným teplem e rozumí teplo vyrobené v proceu KVET loužící pro dodávky do outavy záobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely výjimkou odběru pro vlatní potřebu zdroje a tepelné energie využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii (zák.č.165/2012 Sb. 2 pím.h). 2) Pokud celková účinnot za vykazované období doáhla nejméně 80%, považuje e za elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) celkové množtví vyrobené elektřiny na výtupu z generátoru E v (vyhl.č.453 /2012 Sb. 2 odt.3 pím.a). Tak vyoká účinnot je ohledem na účinnot kotlů a nutný minimální průtok páry kondenzační čátí turbíny prakticky nedoažitelná. 3) Jetliže celková účinnot za vykazované období je menší než 80 %, rozdělí e celkové množtví elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce na elektřinu z KVET a na elektřinu, která z této výroby nepochází (kondenzační). To e provede virtuálním rozdělením turbíny, podle dále zobrazeného chématu. Nejdříve e tanoví poměr množtví elektřiny z KVET a užitečného tepla (modul) C SKUT (vyhl.č.453 /2012 Sb. 2 odt.4 )a jeho protřednictvím množtví elektřiny z KVET. Tato hodnota e pak použije při určení elektřiny z vyokoúčinné KVET. 4) Stanoví e úpora primární energie z KVET (UPE) (vyhl.č. 453, příl. č.2). Za elektřinu z vyokoúčinné KVET e pak považuje množtví elektřiny vázané na dodávku užitečného tepla, tanovené potupem podle příl.č.2, při jejíž výrobě e doahuje 12

13 - u KJ intalovaným elektrickým výkonem nad 1 MW e UPE alepoň 10% (vyhl.č.453 / odt.6). - u KJ intalovaným elektrickým výkonem nejvýše 1 MW e kladné hodnoty UPE (vyhl. č.453 / odt.7). Nejou-li plněna tato kritéria UPE, nejedná e o elektřinu z vyokoúčinné KVET. Způob určení užitečného tepla Při tanovení celkové účinnoti e doadí hodnoty E v a Q už za vykazované období. Ke tanovení modulu C o1o2 e doadí hodnoty E v a Q už zíkané měřením (zkouškou) za utáleného tavu. Při upořádání podle zobrazeného chématu e měří e přímo množtví páry pro dodávku užitečného tepla M už1, M už2, pára pro vlatní potřebu (zejména ztráty, odplynění a dohřev kondenzátu na teplotu napájecí vody) má vlatní neregulované a neměřené odběry. Q užo1 = M užo1 x (i o1 i kondo1 ) Q užo2 = M užo2 x (i o2 i kondo2 ) (GJ) (GJ) Q ad M ad E kond VT E kond NT G E v E KVET Kondenzátor M vt M kond = M e M o1 = M už1 M nt M v2 M v1 Q v2 M e Q kond Q v1 M o2 = M už2 Q o1 = Q užo1 Q o2 = Q užo2 E v E kond (MWh e ) množtví vyrobené elektřiny (MWh e ) množtví elektřiny vyrobené kondenzačním způobem E KVET (MWh e ) množtví elektřiny z KVET M ad (t) množtví adminí páry M e (t) množtví eminí páry (do kondenzátoru) M o1 (t) množtví páry do 1. odběru M o2 (t) množtví páry do 2. odběru M v1 (t ) množtví páry z 1. odběru pro vlatní potřebu M v2 (t) množtví páry z 2. odběru pro vlatní potřebu M užo1 (t) množtví páry z 1. odběru pro dodávku užitečného tepla M užo2 (t) množtví páry z 2. odběru pro dodávku užitečného tepla M kond (t) množtví turbínového kondenzátu M kondo1 (t) M kondo2 (t) množtví vráceného kondenzátu ze potřebičů 1. odběru množtví vráceného kondenzátu ze potřebičů 2. odběru 13

14 M nt (t) množtví páry do nízkotlaké čáti M vt (t) množtví páry z vyokotlaké čáti i o1 (GJ/t) entalpie páry 1. odběru i o2 (GJ/t) entalpie páry 2. odběru i kondo1 (GJ/t) průměrná entalpie kondenzátu ze potřebičů 1. odběru i kondo2 (GJ/t) průměrná entalpie kondenzátu ze potřebičů 2. odběru (protitlaku) Q ad (GJ) teplo přivedené do turbíny v adminí páře Q kond (GJ) teplo vráceného turbínového kondenzátu Stanovení modulu C a množtví elektřiny vázané na dodávku užitečného tepla a) podle vlatního měření výrobce elektřiny na základě provedení tří zkoušek Provedou e celkem tři zkoušky za etrvalého tavu, každá po dobu alepoň T = 4 hodiny. Při všech zkouškách muí být dodrženo tejné množtví průtoku páry do kondenzátoru M e (vyhl. č.453/2012 příl.č.1 bod 9) a otevřeny odběry páry pro vlatní potřebu. Měření e provádí při venkovní teplotě do 10 C, pokud možno tejné pro oba provozní režimy (vyhl.č.453/2010, příl.č.1bod 10).Jedná e o tři amotatné režimy provozu turbíny: jen dodávkou tepla do 1.odběru Q o1 = Q už1, při uzavřeném 2.odběru, kdy Q o2 = 0 jen dodávkou tepla do 2.odběru Q o2 = Q už2, při uzavřeném 1.odběru, kdy Q o1 = 0 bez dodávky užitečného tepla, tj. při uzavřených odběrech, kdy Q o1 = 0 a Q o2 = 0 (kondenzační režim jen výrobou elektřiny E kond ) Při první a druhé zkoušce e odečtou naměřené hodnoty dodaného tepla Q už, při všech zkouškách množtví vyrobené elektřiny E v. Z nich e tanoví dva moduly C o1 a C o2 podle vzorců: E KVETo1 E vo1 - E kond (P o1 P kond ) x T C koo1 = = = (MWh e /MWh t ) Q užo1 Q užo1 Q užo1 E KVETo2 E vo2 - E kond ( P o2 P kond ) x T C koo2 = = = (MWh e /MWh t ) Q užo2 Q užo2 Q užo2 Tyto moduly e použijí ke tanovení průměru z měření jako výledné hodnoty modulu pro vyhodnocení provozu za vykazované období podle vztahu C koo1 x Q užo1 + C koo2 x Q užo2 C SKUT = (MWh e /MWh t ) Q užo1 + Q užo2 Množtví elektřiny vázané na dodávku užitečného tepla za vykázané období e určí ze vztahu E KVET = C SKUT x Q už = C SKUT x (Q už1 + Q už2 ) (MWh e ) 14

15 E KVETo1 (MWh e ) výroba elektřiny z KVET při 1. zkoušce E KVETo2 (MWh e ) výroba elektřiny z KVET při 2. zkoušce E vo1 (MWh e ) celková výroba elektřiny při 1. zkoušce E vo2 (MWh e ) celková výroba elektřiny při 2. zkoušce E kond (MWh e ) výroba kondenzační elektřiny při 3. zkoušce P o1 (MW e ) průměrný elektrický výkon při 1. zkoušce P o2 (MW e ) průměrný elektrický výkon při 2. zkoušce Q užo1 (MWh t ) dodávka užitečného tepla při 1. zkoušce (z 1. odběru) Q užo2 (MWh t ) dodávka užitečného tepla při 2. zkoušce (z 2. odběru) T (h) doba měření b) podle vlatního měření výrobce elektřiny na základě provedení dvou zkoušek Provedou e dvě zkoušky za etrvalého tavu, každá po dobu alepoň T = 4 hodiny. Při nich muí být dodržen tejný průtok páry do kondenzátoru M e (vyhl.č.453/2012, příl.č.1 bod 9) a otevřeny odběry páry pro vlatní potřebu. Měření e provádí při venkovní teplotě do 10 C, pokud možno tejné pro oba provozní režimy (vyhl.č.453/2010, příl.č.1bod 10). Důležitá je volba množtví páry do odběrů a do kondenzátoru při zkouškách. To by měl určit provozovatel na základě vyhodnocení četnoti provozních tavů tak, aby byly podchyceny nejčatější provozní tavy. Při první zkoušce by měl být plně zatížen odběr nižším tlakem, který ve většině případů napájí základní ohřívák výměníkové tanice pro horkovod. Paralelně e zatíží odběr nižším tlakem, který e používá pro špičkový ohřívák výměníkové tanice, případně pro průmylový odběr. Druhá zkouška e provede e zcela uzavřenými odběry (čitě kondenzační provoz). Jedná e o dva amotatné režimy provozu turbíny: oběma odběry tepla Q o1 + Q o2, kdy E v1 = E vo1o2 bez odběru tepla (kondenzační režim) Q o1 = 0 a Q o2 = 0, kdy E v2 = E kond Při první zkoušce e z naměřených hodnot určí množtví dodaného užitečného tepla Q užo1, Q užo2, při obou zkouškách množtví vyrobené elektřiny E v. Z nich e tanoví výledný modul C SKUT pro vyhodnocení provozu za vykazované období podle vztahu E v1 E v2 E vo1o2 - E kond C SKUT = = (MWh e /MWh t ) Q už1 + Q už2 Q už1 + Q užo2 Množtví elektřiny vázané na dodávku užitečného tepla za vykázané období e určí ze vztahu E KVET = C SKUT x Q už (MWh e ) c) využitím tabulkového měrného číla y ko míto modulu C Tento způob vyhodnocení podle zrušené vyhlášky (vyhl. č.344/2009 Sb.příl.č.3) je možno použít u kondenzačních odběrových turbín do (vyhl. č.453/2012, příl.č.1 bod 13 a tab. č.1, tab. č.2). Závilot mezi množtvím elektřiny z KVET a užitečným teplem je dána tabulkovými hodnotami měrného číla y ko a oučinitele vlivu zatížení turbíny X p. Nejprve e tanoví e měrné čílo y ko využitím 1.tabulky (vyhl. č.453/2012, příl.č.1 bod 13 a tab.č.1) 15

16 v záviloti na průměrné teplotě ovzduší ve vykazovaném období a tlaku adminí páry. Potom e určí oučinitel vlivu výkonového zatížení turbíny X p z 2. tabulky (vyhl. č.453/2012, příl.č.1 bod 13 a tab. č.2). Pomocí těchto oučinitelů e tanoví množtví vyrobené elektřiny z KVET v záviloti na užitečném teple Q už přímo pro vykazované období. E KVET = Q už x y ko x X p (MWh e ) V případě dvou odběrů užitečného tepla e tanoví amotatné hodnoty měrného číla y koo1 a y koo2 a výledné měrné čílo y ko je jejich váženým průměrem. y koo1 x Q už1 + y koo2 x Q už2 y ko = (MWh e /MWh t ) Q už1 + Q už2 Použití měrného číla y ko k určení E kvet je hodnověrné v případě dodávky tepla k vytápění a ohřevu vody pro byty, objekty lužeb a výrobní podniky bez technologické potřeby. Při dodávce tepla pro průmylové technologie dochází ke zkrelení výledku, (množtví elektřiny z KVET tejné nebo větší než elektřiny vyrobené, tj.e v E kvet ). Pak je do výpočtu UPE nutno doadit E KVET = E v. To platí i pro množtví vyokoúčinné elektřiny za vykázané období. d) tanovení množtví elektřiny z KVET z měrné potřeby tepla k výrobě Způob vychází z prakticky doahovaných provozních hodnot. Nejprve e určí množtví elektřiny vyrobené KJ při kondenzačním režimu ve vykazovaném období E kond podle vztahu M kond x (i ad i kond ) E kond = (MWh) q elk q elk (GJ/MWh e ) průměrná měrná potřeba tepla v turbíně na výrobu elektřiny při čitě kondenzačním režimu M kond (t) množtví kondenzátu z turbíny i ad (GJ/t) průměrná hodnota entalpie adminí páry (GJ/t) i kond (GJ/t) průměrná hodnota entalpie kondenzátu na výtupu z kondenzátoru U KJ jmenovitým elektrickým výkonem nad 6 MW je q elk = 3,96 x k ko x X p (GJ/MWh e ) do 6 MW je q elk = 4,1 x k ko x X p (GJ/MWh e ) Koeficient k ko vyjadřuje závilot měrné potřeby na jmenovitém tlaku adminí páry (a přiřazené teplotě přehřátí) tabulkou. Pro jiné teploty kondenzátu lze tanovit k ko interpolací. 16

17 Koeficient k ko pro určení měrné potřeby na výrobu elektřiny v kondenzačním režimu t kond tlak adminí páry (MPa) ( C) 9,0 6,0 3,5 2,5 2,0 1,6 40 3,038 3,241 3,452 3,710 3,898 4, ,247 3,465 3,755 4,122 4,318 4, ,485 3,757 4,162 4,640 4,912 5,224 Koeficient X p vyjadřuje vliv dílčího výkonového zatížení KJ, číelné hodnoty jou v tabulce vyhlášky (vyhl. č.453/2012, příl.č.1 tab. č.2). Pro jejich upřenění lze použít interpolaci. Množtví elektřiny vázané na dodávku užitečného tepla e vyjádří jako rozdíl celkové výroby a výroby v kondenzačním režimu za vykazované období podle vztahu E KVET = E v - E kond (MWh) 17

18 IV. Plynová turbína (PLT) e palinovým kotlem bez přitápění Způob určení množtví elektřiny z vyokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla Kombinovanou výrobou elektřina a tepla (KVET) e rozumí přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve polečném oučaně probíhajícím proceu v jednom výrobním zařízení (zák.č.165/2012 Sb. 2 pím.g). Užitečným teplem e rozumí teplo vyrobené v proceu KVET loužící pro dodávky do outavy záobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely výjimkou odběru pro vlatní potřebu zdroje a tepelné energie využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii (zák.č.165/2012 Sb. 2 pím.h). 1) tanoví e celková účinnot celk kogenerační jednotky (KJ) za vykazované období (vyhl.č.453 /2012 příl.č.1) podle vzorce celk = 100 x (E v + Q už )/Q PALKJ (%) E v (MWh) celkové množtví elektřiny vyrobené v KJ měřené na vorkách generátoru při plném využití tepla palin v kotli Q už (MWh) množtví užitečného tepla dodaného ze palinového kotle Q PALKJ (MWh) celkové množtví energie potřebované na výrobu elektřiny a užitečného tepla v KJ, které tvoří potřeba energie v palivu tanovená na základě jeho výhřevnoti Energií potřebovanou na výrobu KVET e rozumí energie paliva přivedeného do palovací turbíny Q PALKJ. Je tanovena z měření amotatným plynoměrem pro KJ. Jetliže ve vykazovaném období je KJ provozována po určitou dobu v provozním režimu bez využití tepla palin, jejich vypouštěním do ovzduší pře obchoz mimo kotel, muí být tento režim vyloučen z hodnocení KVET. Celková účinnot za vykazované období e pak pro účely určení KVET tanoví podle vzorce (E v E 0 ) + Q už celk = 100 x (%) (Q PALKJ Q PAL0 ) E v (MWh) celkové množtví vyrobené elektřiny měřené na vorkách generátoru (oučet výroby v obou provozních režimech) E 0 (MWh) množtví vyrobené elektřiny měřené na vorkách generátoru v režimu bez využití tepla palin Q už (MWh) množtví užitečného tepla dodaného ze palinového kotle Q PALKJ (MWh) celkové množtví energie paliva potřebovaného na výrobu elektřiny a užitečného tepla v KJ (oučet potřeby obou provozních režimů) Q PAL0 (MWh) množtví energie paliva potřebovaného na výrobu elektřiny v režimu bez využití tepla palin (MWh paliva v obou případech na základě výhřevnoti) 18

19 2) Pokud celková účinnot za vykazované období doáhne nejméně 75%, považuje e za elektřinu z KVET celkové množtví vyrobené elektřiny na výtupu z generátoru E v (vyhl.č.453 /2012 Sb. 2 odt.3 pím.a). Tuto podmínku by měla plnit i KJ menšího jmenovitého elektrického výkonu (několik MW e ) provozovaná plným využitím tepla palin za turbínou a paliny za kotlem jou vychlazeny na teplotu 140 C nebo nižší a každá KJ kotlem vybaveným teplovodní myčkou (ohřívákem). U KJ velkého výkonu je dobré vychlazení palin amozřejmotí a dá e předpokládat celková účinnot vyšší než %. 3) Jetliže celková účinnot za vykazované období je menší než 75 %, tanoví e množtví elektřiny z KVET (vyhl.č.453 /2012 příl.č.1) pomocí poměru množtví elektřiny z KVET a užitečného tepla (modulu) C SKUT (vyhl.č.453 /2012 Sb. 2 odt.4 ). Hodnota E KVET e použije při výpočtu UPE a při určení elektřiny z vyokoúčinné KVET. 4) Stanoví e poměrná úpora primární energie (UPE) při KVET (vyhl.č.453/2012 Sb. příl.č.2). Za elektřinu z vyokoúčinné KVET e pak považuje množtví elektřiny vázané na dodávku užitečného tepla, při jejíž výrobě e doahuje - u KJ intalovaným elektrickým výkonem nad 1 MW e UPE alepoň 10% (vyhl.č.453 / odt.6). - u KJ intalovaným elektrickým výkonem nejvýše 1 MW e kladné hodnoty UPE (vyhl. č.453 / odt.7). Nejou-li plněna kritéria UPE podle b.2), 3) nebo 4), nejedná e o elektřinu z vyokoúčinné KVET. Určení užitečného tepla Var. A: parní kotel bez teplovodní myčky (ohříváku), měří e množtví vyrobené páry, množtví páry pro vlatní potřebu není měřeno a muí e dopočítat z rovnice pro dohřev a odplynění napájecí vody Q v = Q nv - Q kond = M nv x i nv M kond x i kond S S Q v = M v x (i S v i kond ) (GJ) V případě, že není k dipozici věrohodný údaj M nv (např. vychází z měření M nv menší než M v S ), pak e míto M nv x i nv doadí M v S x i nv, popř. M ad x i nv. Užitečné teplo je Q už = Q v S - Q v = M v S x (i v S i kond ) M nv x i nv + M kond x i kond (GJ) Var. B: parní kotel teplovodní myčkou (ohřívákem), měří e množtví vyrobené páry a teplo vyrobené v teplovodní myčce Q v ov (kalorickým měřidlem), pára pro vlatní potřebu není měřena, dopočítá e z rovnice pro dohřev a odplynění napájecí vody. Hodnoty Q v S a Q v e vypočítají podle tejných rovnic jako u var. A. Užitečné teplo je Q už = Q v S + Q v ov Q v = M v S x (i v S i kond ) + Q v ov M nv x i nv + M kond x i kond (GJ) Var. C: horkovodní kotel bez teplovodní myčky, měří e vyrobené teplo kalorimetrickým měřidlem, teplo odebrané pro vlatní potřebu je nutno tanovit individuálně podle charakteru potřeby. 19

20 M kond (t) množtví vráceného kondenzátu M nv (t) množtví napájecí vody S M v (t) množtví páry z kotle Q kond (GJ) teplo ve vráceném kondenzátu Q nv (GJ) teplo v napájecí vodě Q pn (GJ) teplo ve palinách za palovací turbínou S Q v (GJ) teplo v páře z kotle ov Q v (GJ) teplo vyrobené v teplovodní myčce Q v (GJ) teplo pro vlatní potřebu i kond (GJ/t) průměrná entalpie kondenzátu (GJ/t) entalpie napájecí vody i nv S i v (GJ/t) entalpie páry z kotle t k ( C) teplota palin za kotlem t ( C) teplota palin z turbíny do kotle pal.komora Q PALKJ ov Q v SS plyn Q pn t vzduch Q PALKJ S M v Q pal e K PLT E v SK parní Var. B t k Q nv Q v S Q v Q kond Q už t Q pn t Q pn SK parní Var. A M v S Q v S Q už Q v S SK Q nv Q v horkovodní Q v Var. C Q kond t k paliny t k Q už Způob tanovení měrného číla (modulu) C SKUT měřením a výpočtem a) Stanovení modulu C SKUT z vlatního měření Hodnoty modulu C e určí pro provoz plným využitím vyrobeného tepla. Odečte e při utáleném provozu výroba elektřiny E v, výroba tepla Q v S, popříp. (Q v S + Q v ov ) a vlatní potřeba Q v z krátkodobého měření po dobu alepoň T = 4 hodiny. Vypočítá e odpovídající výkon (P el nebo e doadí přímo naměřená hodnota E v ) a užitečné teplo Q už. Z výledku měření e tanoví pro přílušnou variantu modul C SKUT. 20

1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie 1 ) a) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné

1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie 1 ) a) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné 453 VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2012 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 53 odst. 1 písm. g) a

Více

VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna 2016 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna 2016 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Strana 394 Sbírka zákonů č. 37 / 2016 37 VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna 2016 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví

Více

VYHLÁŠKA ze dne o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

VYHLÁŠKA ze dne o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů VYHLÁŠKA ze dne 2016 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 53 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 165/2012

Více

Vyhláška. ze dne 2012 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Vyhláška. ze dne 2012 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Vyhláška ze dne 2012 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 53 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 165/2012

Více

1/62 Zdroje tepla pro CZT

1/62 Zdroje tepla pro CZT 1/62 Zdroje tepla pro CZT kombinovaná výroba elektřiny a tepla výtopny, elektrárny a teplárny teplárenské ukazatele úspory energie teplárenským provozem Zdroje tepla 2/62 výtopna pouze produkce tepla kotle

Více

i) parní stroj s rekuperací tepla, j) organický Rankinův cyklus, nebo k) kombinace technologií a zařízení uvedených v písmenech

i) parní stroj s rekuperací tepla, j) organický Rankinův cyklus, nebo k) kombinace technologií a zařízení uvedených v písmenech Strana 4814 Sbírka zákonů č. 344 / 2009 344 VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2009 o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném

Více

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení 27.10.2015. Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení 27.10.2015. Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami Výtopny výtopny jsou zdroje pouze pro vytápění a TUV teplo dodávají v páře nebo horké vodě základním technologickým zařízením jsou kotle s příslušenstvím (dle druhu paliva) výkonově výtopny leží mezi domovními

Více

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 1 Obecné zásady: Vztah evropské a národní legislativy:

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určení úspor primární energie eplárna s plynovou turbínou ORGRZ, a.s., DIIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 z.č. 1 eplárna s plynovou turbínou Obsah

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určení úspor primární energie ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 z.č. 2 Obsah 1 abulka hodnot vstupujících do výpočtu...4 2 Stanovení

Více

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 5677 441 VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č.

Více

Prováděcí vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích energie

Prováděcí vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích energie Prováděcí vyhlášky k zákonu o 1. vyhláška o elektřině z vysokoúčinné KVET a elektřině DEZ 2. vyhláška o stanovení minimální účinnost užití energie 3. vyhláška o zárukách původu elektřiny z OZE Aktualizace

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Funkce, rozdělení, parametry, začlenění parního kotle do schémat

Více

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Vzdělávání energetického specialisty prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Nakládání s energií je výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností.

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4 METODICKÝ POKYN odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů (Baseline) pro projekty energetického využití skládkového plynu Čl. 1 Úvod Ministerstvo

Více

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň Parní turbíny Dominanci parních turbín v energetickém průmyslu vyvolaly provozní a ekonomické výhody,zejména: Menší investiční náklady, hmotnost a obestavěný prostor, vztažený na jednotku výkonu. Možnost

Více

Technický výkaz tepelné energie (část a + b)

Technický výkaz tepelné energie (část a + b) Technický výkaz tepelné energie (část a + b) 31,32-DK a): Technický výkaz tepelné energie (část a) Držitel licence uvede požadované údaje za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné

Více

ÚSTŘEDNÍ KOMISE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTŘEDNÍ KOMISE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTŘEDNÍ KOMISE YZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY E-mail: ivo.volf@uhk.cz, tel.: 493 331 19, 493 331 189 Řešení úloh krajkého kola 55. ročníku yzikální olympiády Kategorie E Předložená řešení by neměla

Více

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku. Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) 4. cvičení Příklad 1: Přihřívání páry Teoretický parní oběh s přihříváním páry pracuje s následujícími parametry: Admisní tlak páry p a = 10 MPa a teplota t a = 530 C. Tlak

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) název: Zařízení pro přípravu teplé vody, ústřední vytápění s výjimkou

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne. 1 Předmět úpravy

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne. 1 Předmět úpravy N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo ) stanoví podle 14 odst. 5 zákona č.

Více

1/79 Teplárenské zdroje

1/79 Teplárenské zdroje 1/79 Teplárenské zdroje parní protitlakové turbíny parní odběrové turbíny plynové turbíny s rekuperací paroplynový cyklus Teplárenské zdroje 2/79 parní protitlaké turbíny parní odběrové turbíny plynové

Více

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY Zásobování teplem energetické odvětví, jehož účelem je výroba, dodávka a rozvod tepla. Centralizované zásobování teplem (CZT) výroba, rozvod a

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

Parní turbíny Rovnotlaký stupe

Parní turbíny Rovnotlaký stupe Parní turbíny Dominanci parních turbín v energetickém průmyslu vyvolaly provozní a ekonomické výhody,zejména: Menší investiční náklady, hmotnost a obestavěný prostor, vztažený na jednotku výkonu. Možnost

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška,

Více

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku. Příklad 1: Přihřívání páry Teoretický parní oběh s přihříváním páry pracuje s následujícími parametry: Admisní tlak páry p a = 10 MPa a teplota t a = 530 C. Tlak páry po expanzi ve vysokotlaké části turbíny

Více

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006 Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod... 2 1. Přehled průměrných cen... 3 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace Úvodem otázka Která energetická technologie dokáže ve srovnání s klasickými technologiemi výroby tepla a elektřiny zvýšit energetickou účinnost řádově

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

(platí od ) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

(platí od ) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (platí od 1. 1. 2016) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 14a zákona č. 67/2013

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

ení Ing. Miroslav Mareš EGP - EGP

ení Ing. Miroslav Mareš EGP - EGP Opatřen ení ke zvýšen ení energetické účinnosti při i výrobě elektřiny Ing. Miroslav Mareš Ing. Karel Bíža ÚJV EGP Ing. Zdeněk k Vlček ÚJV - EGP CÍL: Informovat o reálných možnostech zvýšení účinnosti

Více

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy Ing. Richard Horký, TTS Group Vícepalivové zdroje - Třebíč Teplárna SEVER Teplárna ZÁPAD Teplárna JIH Teplárna Sever Vícepalivový tepelný zdroj Kotel Vesko-B

Více

Měření spotřeby plynu fakturačním měřidlem RWE a.s.

Měření spotřeby plynu fakturačním měřidlem RWE a.s. Technická specifikace OM 1 Školní 488, Rychnov u Jablonce nad Nisou 11.05.i 180kW 659 GJ vypnuta ohřev TUV v letním v ohřívačích el. energie, v topném bude dodávka tepelné energie pokrývat vytápění objektu

Více

Způsob určení množství elektřiny z kombinované výroby vázané na výrobu tepelné energie

Způsob určení množství elektřiny z kombinované výroby vázané na výrobu tepelné energie Příloha č. 2 k vyhlášce č. 439/2005 Sb. Zůsob určení množství elektřiny z kombinované výroby vázané na výrobu teelné energie Maximální množství elektřiny z kombinované výroby se stanoví zůsobem odle následujícího

Více

PARNÍ A PLYNOVÉ TURBÍNY V REDUKČNÍCH STANICÍCH

PARNÍ A PLYNOVÉ TURBÍNY V REDUKČNÍCH STANICÍCH PARNÍ A PLYNVÉ URBÍNY V REDUKČNÍCH SANICÍCH Vydala: Čeká energetická agentura Vinohradká 8, 0 00 Praha Vypracoval: Doc.Ing.Kolarčík CSc. ato publikace je určena pro poradenkou činnot a byla zpracována

Více

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. x/2016 ze dne Y. září 2016 kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. x/2016 ze dne Y. září 2016 kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. x/2016 ze dne Y. září 2016 kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 19 ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int Cl* (22) přihlášeno 29 12 85 (21) PV 10087-85 P 28 D 1/04

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 19 ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int Cl* (22) přihlášeno 29 12 85 (21) PV 10087-85 P 28 D 1/04 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 256987 (Bl) (22) přihlášeno 29 12 85 (21) PV 10087-85 (51) Int Cl* P 28 D 1/04 ÚftAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 29. ledna 2016 Cena Kč 59, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 29. ledna 2016 Cena Kč 59, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 29. ledna 2016 Cena Kč 59, O B S A H : 37. Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Více

EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA

EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA OBSAH Přehled legislativy Nařízení o ekodesignu č. 813/2013 Předmět nařízení Požadavky na účinnost Stanovení sezonní účinnosti ƞ s SPER pro palivová

Více

Normování spotřeby paliv a energie v parních výrobnách

Normování spotřeby paliv a energie v parních výrobnách Normování spotřeby paliv a energie v parních výrobnách Kondenzační turbosoustrojí Odběrové turbosoustrojí (kombinovaná výroba) Oprava na provoz v SAR Oprava na plnění normy vlastní spotřeby kde Normovaná

Více

Nejčastější chyby při sestavování regulačních výkazů držitelů licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie Výkaz 31, 32-DK a)

Nejčastější chyby při sestavování regulačních výkazů držitelů licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie Výkaz 31, 32-DK a) Nejčastější chyby při sestavování regulačních výkazů držitelů licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie Tento přehled slouží jako pomůcka při sestavování výkazů, avšak nelze jím obsáhnout všechny eventuální

Více

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle PowerOPTI = Soubor Nástrojů & Řešení & Služeb POZNAT ŘÍDIT ZLEPŠIT Co je to účinnost, jak se počítá Ztráty kotle Vyhodnocení změny/zvýšení

Více

Autor: Ing. Martin Varga

Autor: Ing. Martin Varga Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) 11. 12. 2015 Autor: Ing. Martin Varga Do aplikace ENERGETIKA je doplněna možnost zadání kogenerace tj. kombinované výroby elektřiny a tepla. Od verze aplikace

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu: Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) 3. cvičení Příklad 1: Rankin-Clausiův cyklus Vypočtěte tepelnou účinnost teoretického Clausius-Rankinova parního oběhu, jsou-li admisní parametry páry tlak p a = 80.10 5

Více

Univerzální středotlaké parní kotle KU

Univerzální středotlaké parní kotle KU Univerzální středotlaké parní kotle Popis Kotle jsou plamencožárotrubné, velkoprostorové kotle s přirozenou cirkulací kotelní vody, pro spalování kapalných a plynných paliv. Rozměry spalovací komory jsou

Více

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (KVET) Možnosti využití biomasy

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (KVET) Možnosti využití biomasy Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (KVET) Možnosti využití biomasy Spotřeba PEZ svět 2004 Výroba el. energie svět 2004 Výroba el. energie ČR 2004 Využit ití tepla KVET Vytápění Ohřev TUV Technologie

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10; 91.140.60 Srpen 2014 ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací zařízení Heating systems in buildings Safety devices Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Strana 738 Sbírka zákonů č. 78 / 2013 78 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentká, 6 7 Liberec POŽADAVKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z FYZIKY Akademický rok: 0/0 Fakulta mechatroniky Studijní obor: Nanomateriály Tématické okruhy. Kinematika

Více

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice

Více

Zásobování teplem. Cvičení Ing. Martin NEUŽIL, Ph. D Ústav Energetiky ČVUT FS Technická Praha 6

Zásobování teplem. Cvičení Ing. Martin NEUŽIL, Ph. D Ústav Energetiky ČVUT FS Technická Praha 6 Zásobování teplem Cvičení 2 2015 Ing. Martin NEUŽIL, Ph. D Ústav Energetiky ČVUT FS Technická 4 166 07 Praha 6 Měření tlaku (1 bar = 100 kpa = 1000 mbar) x Bar Přetlak Absolutní tlak 1 Bar Atmosférický

Více

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky Příloha č. 20 (Příloha č. 1 NV č. 352/2002 Sb.) Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky 1. Emisní limity

Více

Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje

Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Sčítací pravidla změny! Slouží ke stanovení celkového jmenovitého

Více

PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC

PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC 1. PROVOZNÍ PODPORA VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC 1.A) JAKÉ TEPLO MÁ NÁROK NA PODPORU (1/4) Podpora využití tepla z BPS formou

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

Moderní kotelní zařízení

Moderní kotelní zařízení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Moderní kotelní zařízení Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii Expert na zelenou energii Člen podnikatelské skupiny LUKA & BRAMER GROUP se sídlem v Brně Zaměřená na: dodávku technologií pro využití a zpracování odpadů dodávku a servis technologických celků a zařízení

Více

GIAVA KRB

GIAVA KRB GIV 12-24-28-32 IST 03 C 886-01 Důležité informace pro výpočty CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) Obecné vlastnosti Popis um 12 24 28 32 Jmenovitý tepelný výkon vytápění 12,0 23,7 26,4 30,4 Minimální

Více

Čl. I. Cenové rozhodnutí Úřadu č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

Čl. I. Cenové rozhodnutí Úřadu č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů

Více

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby Technologie výroby elektrárnách Základní schémata výroby Kotle pro výroby elektřiny Získávání tepelné energie chemickou reakcí fosilních paliv: C + O CO + 33910kJ / kg H + O H 0 + 10580kJ / kg S O SO 10470kJ

Více

PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA

PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA doc. Ing. František Urban, CSc. Vedecká cukráreň Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR Bratislava

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 17.1.2016 do částky 2/2016 Sb. a 1/2016 Sb.m.s. - RA816 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. Přehled sazeb a cen E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 distribuce

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Přehled sazeb a cen za distribuci elektřiny E.ON Distribuce, a. s.

Přehled sazeb a cen za distribuci elektřiny E.ON Distribuce, a. s. Přehled sazeb a cen za distribuci elektřiny E.ON Distribuce, a. s. pro odběratele kategorie C (maloodběr podnikatelů) odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí Platnost od 1. 1. 2010 Ceny jsou uvedeny

Více

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu ..4 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu Předpoklady: 3 Pedagogická poznámka: Stejně jako u předchozí hodiny je i v této hodině potřeba potupovat tak, aby tudenti měli minimálně minut na řešení příkladů

Více

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny,

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny, Částka 180 Sbírka zákonů č. 478 / 2012 Strana 6369 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince Předmět úpravy 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Zákaznická linka ZDARMA T 800 77 33 22 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 info@eon.cz www.eon.cz

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná 21. 06. 2016. Charakteristika společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. je 100 % dceřiná společnost Třineckých železáren, a.s. Zásobuje energiemi především mateřský podnik,

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_SZ_20. 9. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 15. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Emisní zátěž Praktický příklad porovnání emisní zátěže a dalších

Více

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par 1/18 12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par Příklad: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12,

Více

Elektroenergetika 1. Termodynamika

Elektroenergetika 1. Termodynamika Elektroenergetika 1 Termodynamika Termodynamika Popisuje procesy, které zahrnují změny teploty, přeměny energie a vzájemný vztah mezi tepelnou energií a mechanickou prací Opakování fyziky Termodynamický

Více

Kontrolní hodnoty, ceny tepelné energie a energetické ukazatele

Kontrolní hodnoty, ceny tepelné energie a energetické ukazatele Kontrolní hodnoty, ceny tepelné energie a energetické ukazatele ve výkazu 31, 32-CL a) Kontrolní hodnoty a ceny tepelné energie podle úrovně předání (budou vypočteny automaticky) V posledních sloupcích

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 169 Rozeslána dne 20. prosince 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 169 Rozeslána dne 20. prosince 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 20. prosince 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 453. Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných

Více

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy Termodynamika a termodynamické oběhy Termodynamika Popisuje procesy, které zahrnují změny teploty, přeměny energie a vzájemný vztah mezi tepelnou energií a mechanickou prací Opakování fyziky Termodynamický

Více

Pokročilé technologie spalování tuhých paliv

Pokročilé technologie spalování tuhých paliv Pokročilé technologie spalování tuhých paliv Může zvyšovaní obsahu CO 2 v ovzduší změnit životní podmínky na Zemi? Možnosti zvyšování účinnosti parních kotlů 1 Vliv účinnosti uhelného bloku na produkci

Více