Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb."

Transkript

1 Doporučené aplikace tanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. 1

2 Metodické pokyny pro určení množtví elektřiny z vyokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) podle vyhl č. 453/2012 Sb. I. Parní teplárna protitlakou turbínou 2 varianty určení množtví užitečného tepla II. III. IV. Parní teplárna protitlakou turbínou a externím zdrojem energie 2 varianty určení množtví užitečného tepla Parní teplárna kondenzační odběrovou turbínou 2 varianty tanovení poměru elektřiny z KVET a užitečného tepla (modulu C SKUT) 1 dočaná náhradní varianta využitím tabulkového měrného číla y ko míto modulu C 1 dočaná náhradní varianta využitím měrné potřeby tepla k výrobě elektřiny Plynová turbína e palinovým kotlem bez přitápění Varianta plným využitím tepla palin v kotli Varianta e třídáním režimu plným využitím tepla palin a bez využití (paliny do obchozu) 3 varianty určení užitečného tepla 2 varianty tanovení poměru elektřiny z KVET a užitečného tepla (modulu C SKUT ) Varianta neúplným využitím tepla palin V. Plynová turbína e palinovým kotlem a přitápěcím hořákem Varianta plným využitím tepla palin v kotli Varianta e třídáním režimu plným využitím tepla palin a bez využití (paliny do obchozu) 3 varianty určení užitečného tepla 3 varianty určení celkové energie pro KVET Varianta neúplným využitím tepla palin VI. VII. Paroplynové zařízení dodávkou tepla bez přitápění Varianta plným využitím tepla palin v kotli Varianta e třídáním režimu plným využitím tepla palin a bez využití (paliny do obchozu) 3 varianty určení užitečného tepla 2 varianty tanovení poměru elektřiny z KVET a užitečného tepla (modulu C SKUT ) Varianta neúplným využitím tepla palin Paroplynové zařízení dodávkou tepla přitápěním Varianta plným využitím tepla palin v kotli Varianta e třídáním režimu plným využitím tepla palin a bez využití (paliny do obchozu) 3 varianty určení užitečného tepla 2 varianty tanovení poměru elektřiny z KVET a užitečného tepla (modulu C SKUT ) Varianta neúplným využitím tepla palin 2

3 VIII. IX. Paroplynové zařízení dodávkou tepla bez přitápění, externím zdrojem energie Varianta bez externího zdroje energie Varianta externím zdrojem energie Varianta e třídáním režimu plným využitím a bez využití tepla palin, bez externího zdroje 2 varianty určení užitečného tepla 2 varianty tanovení poměru elektřiny z KVET a užitečného tepla (modulu C SKUT ) Varianta neúplným využitím tepla palin Teplovodní plynová kotelna e palovacím motorem Varianta plným využitím tepla palin a chladicí vody Varianta e třídáním režimu plným využitím tepla a bez využití (maření vyrobeného tepla) 3 varianty určení užitečného tepla 3 varianty tanovení poměru elektřiny z KVET a užitečného tepla (modulu C SKUT ) Varianta neúplným využitím tepla 3

4 I. Parní teplárna protitlakou turbínou Způob určení množtví elektřiny z vyokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla Kombinovanou výrobou elektřina a tepla (KVET) e rozumí přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve polečném oučaně probíhajícím proceu v jednom výrobním zařízení (zák.č.165/2012 Sb. 2 pím.g). Užitečným teplem e rozumí teplo vyrobené v proceu KVET loužící pro dodávky do outavy záobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely výjimkou odběru pro vlatní potřebu zdroje a tepelné energie využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii (zák.č.165/2012 Sb. 2 pím.h). 1) tanoví e celková účinnot celk kogenerační jednotky (KJ) za vykazované období (vyhl.č.453 /2012 příl.č.1) podle vzorce celk = 100 x (E v + Q už )/Q PALKJ (%) E v (MWh) celkové množtví elektřiny vyrobené v KJ měřené na vorkách generátoru Q už (MWh) množtví užitečného tepla Q PALKJ (MWh) celkové množtví energie potřebované na výrobu elektřiny a užitečného tepla v KJ, které tvoří potřeba energie v palivu tanovená na základě jeho výhřevnoti V případě, že KJ nebo KJ a parní kondenzační turbíny (PKT) využívají polečnou parní běrnici, rozdělí e celkové množtví energie v palivu potřebované ve výrobně mezi jednotlivé KJ nebo jednotlivé KJ a jednotlivé PKT v poměru množtví páry potřebované těmito KJ nebo PKT. Nezapočítává e teplo, které e nezúčatnilo výroby elektřiny (např. bylo dodáno pře redukční tanici a neprošlo turbínou) ani energie paliva potřebovaná k výrobě tohoto tepla. (vyhl. č.453/2012 Sb. 2odt.5 pím.a) 2) Pokud celková účinnot za vykazované období doáhla nejméně 75%, považuje e za elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) celkové množtví vyrobené elektřiny na výtupu z generátoru E v (vyhl.č.453 /2012 Sb. 2 odt.3 pím.a). 3) Jetliže celková účinnot za vykazované období je menší než 75 % (např. u menší jednotky roštovým kotlem na hnědé uhlí), tanoví e množtví elektřiny z KVET (vyhl.č.453 /2012 příl.č.1) pomocí poměru množtví elektřiny z KVET a užitečného tepla (modulu) C SKUT (vyhl.č.453/ 2012 Sb. 2 odt.4 ). Hodnota E KVET e použije při výpočtu UPE a při určení elektřiny z vyokoúčinné KVET. 4) Stanoví e úpora primární energie z KVET (UPE) (vyhl.č. 453 příl. č.2). Za elektřinu z vyokoúčinné KVET e pak považuje množtví elektřiny vázané na dodávku užitečného tepla podle výše uvedeného potupu, při jejíž výrobě e doahuje - u KJ intalovaným elektrickým výkonem nad 1 MW e UPE alepoň 10% (vyhl.č.453 / odt.6). 4

5 - u KJ intalovaným elektrickým výkonem nejvýše 1 MW e kladné hodnoty UPE (vyhl. č.453 / odt.7). Nejou-li plněna kritéria UPE podle b.2), 3) nebo 4), nejedná e o elektřinu z vyokoúčinné KVET. Způob určení užitečného tepla Při tanovení celkové účinnoti e doadí hodnoty E v a Q už za vykazované období. Při tanovení modulu C SKUT e doadí hodnoty E v a Q už zíkané měřením (zkouškou) za utáleného tavu. Var. A : měří e přímo množtví páry pro dodávku užitečného tepla M už1, M už2, a tanoví e užitečné teplo Q užo1 = M užo1 x (i o1 i kondo1 ) Q užo2 = M užo2 x (i o2 i kondo2 ) (GJ) (GJ) Var. B: měří e množtví páry do jednotlivých odběrů M o1, M o2, odběry pro vlatní potřebu nejou měřeny a muí e dopočítat z rovnice pro dohřev a odplynění napájecí vody. Q kondo1 + Q kondo2 + Q v1 + Q v2 = Q nv = M nv x i nv (GJ) odtud Q v1 + Q v2 = Q nv - Q kondo1 - Q kondo2 = M nv x i nv M kondo1 x i kondo1 M kondo2 x i kondo2 V případě, že nejou k dipozici věrohodné hodnoty M nv nebo vychází z měření M nv menší než M S v, pak e míto M nv x i nv doadí M S v x i nv, popř. M ad x i nv. Užitečné teplo Q už = Q už1 + Q už2 = Q o1 + Q o2 Q kondo1 Q kondo2 Q v1 Q v2 = = M o1 x (i o1 - i kondo1 ) + M o2 x (i o2 - i kondo2 ) M nv x i nv + M kondo1 x i kondo1 + M kondo2 x i kondo2 (GJ) M ad Q ad M ad Q ad E v E v E KVET var.a E KVET var. B M o1 M o2 Q o1 Q o2 Q o1 Q o2 M o1 M o2 M v1 M v2 M v1 M v2 Q v1 Q v2 Q v1 Q v2 M užo1 M užo2 M už1 M už2 (GJ) 5

6 E v (MWh e ) množtví vyrobené elektřiny M ad (t) množtví adminí páry M nv (t) množtví napájecí vody M o1 (t) množtví páry do 1. odběru M o2 (t) množtví páry do 2. odběru (protitlaku) S M v (t) množtví páry vyrobené v kotli započitatelné pro KVET M v1 (t ) množtví páry z 1. odběru pro vlatní potřebu M v2 (t) množtví páry z 2. odběru pro vlatní potřebu M užo1 (t) množtví páry z 1. odběru pro dodávku užitečného tepla M užo2 (t) množtví páry z 2. odběru (protitlaku) pro dodávku užitečného tepla M kondo1 (t) množtví vráceného kondenzátu ze potřebičů 1. odběru M kondo2 (t) množtví vráceného kondenzátu ze potřebičů 2. odběru i nv (GJ/t) entalpie napájecí vody i o1 (GJ/t) entalpie páry 1. odběru i o2 (GJ/t) entalpie páry 2. odběru (protitlaku) i kondo1 (GJ/t) průměrná entalpie kondenzátu ze potřebičů 1. odběru i kondo2 (GJ/t) průměrná entalpie kondenzátu ze potřebičů 2. odběru (protitlaku) Q ad (GJ) teplo přivedené do turbíny v adminí páře Q nv (GJ) teplo přivedené do kotle v napájecí vodě Q o1 (GJ) teplo v páře dodané z turbíny do1. odběru Q o2 (GJ) teplo v páře dodané z turbíny do 2. odběru Q ov1 (GJ) teplo v páře pro vlatní potřebu z 1. odběru Q ov2 (GJ) teplo v páře pro vlatní potřebu z 2. odběru Q užo1 (GJ) užitečné teplo z 1. odběru Q užo2 (GJ) užitečné teplo z 2. odběru Q kondo1 (GJ) množtví tepla v kondenzátu z užitečné potřeby 1. odběru Q kondo2 (GJ) množtví tepla v kondenzátu z užitečné potřeby 2. odběru Způob tanovení modulu C o1o2 z vlatního měření Zkouška e provede za etrvalého tavu po dobu alepoň T = 4 hodiny při otevřeném odběru nižším tlakem (protitlak) oučaně odběrem o vyšším tlaku a otevřených odběrech pro vlatní potřebu. Odečtou e hodnoty vyrobené elektřiny a odebrané páry a jejích parametrů a vypočítá e množtví užitečného tepla za dobu zkoušky. Množtví páry do odběrů při zkoušce by měl určit provozovatel na základě vyhodnocení četnoti provozních tavů tak, aby zkouška repektovala nejčatější provozní tavy. Jedná e o amotatný režim provozu turbíny. Výledný modul vyjadřuje poměr vyrobené elektřiny a užitečného tepla dodaného z turbíny. Při výpočtu lze použít množtví vyrobené elektřiny nebo průměrný elektrický výkon podle vzorce E vo1o2 P o1o2 x T C SKUT = = (MWh e /MWh t ) Q už1 + Q už2 Q už1 + Q už2 E vo1o2 (MWh e ) množtví vyrobené elektřiny měřené na vorkách generátoru P o1o2 (MW e ) průměrný elektrický výkon v době měření Q už1 (MWh t ) množtví užitečného tepla z 1. odběru Q už2 (MWh t ) množtví užitečného tepla z 2. odběru T (h) doba měření 6

7 Určení množtví elektřiny vázané na dodávku užitečného tepla Množtví elektřiny z KVET vázané na dodávku užitečného tepla Q už (MWh t ) za vykazované období e vypočítá využitím modulu C SKUT tanoveného výše uvedeným potupem podle vzorce E KVET = C SKUT x Q už E v (MWh e ) Tato hodnota e použije při výpočtu UPE, který je podkladem pro tanovení množtví elektřiny z vyokoúčinné KVET. Vzhledem k míře přenoti měření dílčích hodnot při výpočtu užitečného tepla může vyjít hodnota E KVET vyšší než je vorková výroba elektřiny. V takovém případě e doadí do výpočtu UPE množtví elektřiny E KVET = E v. To e použije i jako množtví vyokoúčinné elektřiny za vykázané období. 7

8 II. Parní teplárna protitlakou turbínou a externím zdrojem energie Způob určení množtví elektřiny z vyokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla Kombinovanou výrobou elektřina a tepla (KVET) e rozumí přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve polečném oučaně probíhajícím proceu v jednom výrobním zařízení (zák.č.165/2012 Sb. 2 pím.g). Užitečným teplem e rozumí teplo vyrobené v proceu KVET loužící pro dodávky do outavy záobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely výjimkou odběru pro vlatní potřebu zdroje a tepelné energie využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii (zák.č.165/2012 Sb. 2 pím.h). 1) tanoví e celková účinnot celk kogenerační jednotky (KJ) za vykazované období (vyhl.č.453 /2012 příl.č.1) podle vzorce celk = 100 x (E v + Q už )/Q PALKJ (%) E v (MWh) celkové množtví elektřiny vyrobené v KJ měřené na vorkách generátoru Q už (MWh) množtví užitečného tepla Q PALKJ (MWh) celkové množtví energie potřebované na výrobu elektřiny a užitečného tepla v KJ, které tvoří potřeba energie v palivu tanovená na základě jeho výhřevnoti a dodaná energie z externích zdrojů bez zahrnutí tepla vráceného kondenzátu V případě, že KJ nebo KJ a parní kondenzační turbíny (PKT) využívají polečnou parní běrnici, rozdělí e celkové množtví energie v palivu potřebované ve výrobně mezi jednotlivé KJ nebo jednotlivé KJ a jednotlivé PKT v poměru množtví páry potřebované těmito KJ nebo PKT (vyhl.č.453/2012 Sb. příl.č.1 bod 2). Nezapočítává e teplo, které e nezúčatnilo výroby elektřiny (např. bylo dodáno pře redukční tanici a neprošlo turbínou) ani energie paliva potřebovaná k výrobě tohoto tepla. (vyhl. č.453/2012 Sb. 2odt.5 pím.a). Externím zdrojem e rozumí např. chladicí zařízení technologického agregátu, kotel využívající odpadní teplo palin nebo parní kotle ouední kotelny, která není oučátí ledované KJ. Celková energie Q PALKJ potřebovaná na KVET je oučtem energie paliva (podle druhu) a energie dodané z externího zdroje podle vzorce Q PALKJ = Q PAL + Q ex = [M pal x Q i r + M pex x (i pex i kondex )] / 3,6 (MWh) M pal (ti.m 3 ) množtví páleného plynu M pal (t) množtví páleného tuhého nebo kapalného paliva r Q i (GJ/ti.m 3 ) výhřevnot plynu r Q i (GJ/t) výhřevnot tuhého nebo kapalného paliva M pex (t) množtví páry dodané z externího zdroje i pex (GJ/t) entalpie páry dodané z externího zdroje do KJ i kondex (GJ/t) entalpie kondenzátu vráceného z KJ do externího zdroje 8

9 2) Pokud celková účinnot za vykazované období doáhla nejméně 75%, považuje e za elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) celkové množtví vyrobené elektřiny na výtupu z generátoru E v (vyhl.č.453 /2012 Sb. 2 odt.3 pím.a). 3) Jetliže celková účinnot za vykazované období je menší než 75 % (např. u menší jednotky roštovým kotlem na hnědé uhlí), tanoví e množtví elektřiny z KVET (vyhl.č.453 /2012 příl.č.1) pomocí poměru množtví elektřiny z KVET a užitečného tepla (modulu) C SKUT (vyhl.č.453 /2012 Sb. 2 odt.4 ). Hodnota E KVET e použije při výpočtu UPE a při určení elektřiny z vyokoúčinné KVET. 4) Stanoví e úpora primární energie z KVET (UPE) (vyhl.č. 453 příl. č.2). Za elektřinu z vyokoúčinné KVET e pak považuje množtví elektřiny vázané na dodávku užitečného tepla podle výše uvedeného potupu, při jejíž výrobě e doahuje - u KJ intalovaným elektrickým výkonem nad 1 MW e UPE alepoň 10% (vyhl.č.453 / odt.6). - u KJ intalovaným elektrickým výkonem nejvýše 1 MW e kladné hodnoty UPE (vyhl. č.453 / odt.7). Nejou-li plněna kritéria UPE podle b.2),3) nebo4), nejedná e o elektřinu z vyokoúčinné KVET. Způob určení užitečného tepla Při tanovení celkové účinnoti e doadí hodnoty E v a Q už za vykazované období. Při tanovení modulu C SKUT e doadí hodnoty E v a Q už zíkané dále popaným krátkodobým měřením (zkouškou) za utáleného tavu. Var. A : měří e přímo množtví páry pro dodávku užitečného tepla M už1, M už2, a tanoví e užitečné teplo Q užo1 = M užo1 x (i o1 i kondo1 ) Q užo2 = M užo2 x (i o2 i kondo2 ) (GJ) (GJ) Var. B: měří e množtví páry do jednotlivých odběrů M o1, M o2, odběry pro vlatní potřebu nejou měřeny a muí e dopočítat z rovnice pro dohřev a odplynění napájecí vody. M v M pex i pex M v M pex i pex M ad Q ad M ad Q ad E v E v E KVET var.a E KVET var. B M o1 M o2 Q o1 Q o2 Q o1 Q o2 M o1 M o2 M v1 M v2 M v1 M v2 Q v1 Q v2 Q v1 Q v2 M užo1 M užo2 M už1 M už2 9

10 Q v1 + Q v2 = Q nv - Q kondo1 - Q kondo2 = = M nv x i nv M kondo1 x i kondo1 M kondo2 x i kondo2 (GJ) V případě, že nejou k dipozici věrohodné hodnoty M nv nebo vychází z měření M nv menší než M ad, pak e míto M nv x i nv doadí M ad x i nv. Užitečné teplo Q už = Q už1 + Q už2 = Q o1 + Q o2 Q kondo1 Q kondo2 Q v1 Q v2 = = M o1 x (i o1 - i kondo1 ) + M o2 x (i o2 - i kondo2 ) M nv x i nv + M kondo1 x i kondo1 + M kondo2 x i kondo2 (GJ) E v (MWh e ) množtví vyrobené elektřiny M ad (t) množtví adminí páry M nv (t) množtví napájecí vody M o1 (t) množtví páry do 1. odběru M o2 (t) množtví páry do 2. odběru (protitlaku) S M v (t) množtví páry vyrobené v kotli započitatelné pro KVET M pex (t) množtví páry dodané z externího zdroje M v1 (t ) množtví páry z 1. odběru pro vlatní potřebu M v2 (t) množtví páry z 2. odběru pro vlatní potřebu M užo1 (t) množtví páry z 1. odběru pro dodávku užitečného tepla M užo2 (t) množtví páry z 2. odběru (protitlaku) pro dodávku užitečného tepla M kondo1 (t) množtví vráceného kondenzátu ze potřebičů 1. odběru M kondo2 (t) množtví vráceného kondenzátu ze potřebičů 2. odběru i nv (GJ/t) entalpie napájecí vody i o1 (GJ/t) entalpie páry 1. odběru i o2 (GJ/t) entalpie páry 2. odběru (protitlaku) i kondo1 (GJ/t) průměrná entalpie kondenzátu ze potřebičů 1. odběru i kondo2 (GJ/t) průměrná entalpie kondenzátu ze potřebičů 2. odběru (protitlaku) Q ad (GJ) teplo přivedené do turbíny v adminí páře Q nv (GJ) teplo přivedené do kotle v napájecí vodě Q o1 (GJ) teplo v páře dodané z turbíny do1. odběru Q o2 (GJ) teplo v páře dodané z turbíny do 2. odběru Q ov1 (GJ) teplo v páře pro vlatní potřebu z 1. odběru Q ov2 (GJ) teplo v páře pro vlatní potřebu z 2. odběru Q užo1 (GJ) užitečné teplo z 1. odběru Q užo2 (GJ) užitečné teplo z 2. odběru Q kondo1 (GJ) množtví tepla v kondenzátu z užitečné potřeby 1. odběru Q kondo2 (GJ) množtví tepla v kondenzátu z užitečné potřeby 2. odběru Způob tanovení modulu C SKUT z vlatního měření Zkouška e provede za etrvalého tavu po dobu alepoň T = 4 hodiny při otevřeném odběru nižším tlakem (protitlak) oučaně odběrem o vyšším tlaku a otevřených odběrech pro vlatní potřebu. Odečtou e hodnoty vyrobené elektřiny a odebrané páry a jejích parametrů a vypočítá e množtví užitečného tepla za dobu zkoušky. Množtví páry do odběrů při zkoušce by měl určit provozovatel na základě vyhodnocení četnoti provozních tavů tak, aby zkouška repektovala nejčatější provozní tavy. Jedná e o amotatný režim provozu turbíny. Výledný modul vyjadřuje poměr vyrobené elektřiny a užitečného tepla dodaného z turbíny. Při výpočtu lze použít množtví vyrobené elektřiny nebo průměrný elektrický výkon podle vzorce 10

11 E vo1o2 P o1o2 x T C SKUT = = a (MWh e /MWh t ) Q už1 + Q už2 Q už1 + Q už2 E vo1o2 (MWh e ) množtví vyrobené elektřiny měřené na vorkách generátoru P o1o2 (MW e ) průměrný elektrický výkon v době měření Q už1 (MWh t ) množtví užitečného tepla z 1. odběru Q už2 (MWh t ) množtví užitečného tepla z 2. odběru T (h) doba měření Určení množtví elektřiny vázané na dodávku užitečného tepla Množtví elektřiny z KVET vázané na dodávku užitečného tepla Q už (MWh t ) za vykazované období e vypočítá využitím modulu C SKUT tanoveného výše uvedeným potupem podle vzorce E KVET = C SKUT x Q už E v (MWh e ) Tato hodnota e použije při výpočtu UPE, který je podkladem pro tanovení množtví elektřiny z vyokoúčinné KVET. Vzhledem k míře přenoti měření dílčích hodnot při výpočtu užitečného tepla může vyjít hodnota E KVET vyšší než je vorková výroba elektřiny. V takovém případě e doadí do výpočtu UPE množtví elektřiny E KVET = E v. To e použije i jako množtví vyokoúčinné elektřiny za vykázané období. 11

12 III. Parní teplárna kondenzační odběrovou turbínou Způob určení množtví elektřiny z vyokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla Kombinovanou výrobou elektřina a tepla (KVET) e rozumí přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve polečném oučaně probíhajícím proceu v jednom výrobním zařízení (zák.č.165/2012 Sb. 2 pím.g). Užitečným teplem e rozumí teplo vyrobené v proceu KVET loužící pro dodávky do outavy záobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely výjimkou odběru pro vlatní potřebu zdroje a tepelné energie využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii (zák.č.165/2012 Sb. 2 pím.h). 1) tanoví e celková účinnot celk kogenerační jednotky (KJ) za vykazované období (vyhl.č.453 /2012 příl.č.1) podle vzorce celk = 100 x (E v + Q už )/Q PALKJ (%) E v (MWh) celkové množtví elektřiny vyrobené v KJ měřené na vorkách generátoru Q už (MWh) množtví užitečného tepla Q PALKJ (MWh) celkové množtví energie potřebované na výrobu elektřiny a užitečného tepla v KJ, které tvoří potřeba energie v palivu tanovená na základě jeho výhřevnoti a příp. dodaná energie z externích zdrojů bez zahrnutí tepla vráceného kondenzátu Užitečným teplem e rozumí teplo vyrobené v proceu KVET loužící pro dodávky do outavy záobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely výjimkou odběru pro vlatní potřebu zdroje a tepelné energie využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii (zák.č.165/2012 Sb. 2 pím.h). 2) Pokud celková účinnot za vykazované období doáhla nejméně 80%, považuje e za elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) celkové množtví vyrobené elektřiny na výtupu z generátoru E v (vyhl.č.453 /2012 Sb. 2 odt.3 pím.a). Tak vyoká účinnot je ohledem na účinnot kotlů a nutný minimální průtok páry kondenzační čátí turbíny prakticky nedoažitelná. 3) Jetliže celková účinnot za vykazované období je menší než 80 %, rozdělí e celkové množtví elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce na elektřinu z KVET a na elektřinu, která z této výroby nepochází (kondenzační). To e provede virtuálním rozdělením turbíny, podle dále zobrazeného chématu. Nejdříve e tanoví poměr množtví elektřiny z KVET a užitečného tepla (modul) C SKUT (vyhl.č.453 /2012 Sb. 2 odt.4 )a jeho protřednictvím množtví elektřiny z KVET. Tato hodnota e pak použije při určení elektřiny z vyokoúčinné KVET. 4) Stanoví e úpora primární energie z KVET (UPE) (vyhl.č. 453, příl. č.2). Za elektřinu z vyokoúčinné KVET e pak považuje množtví elektřiny vázané na dodávku užitečného tepla, tanovené potupem podle příl.č.2, při jejíž výrobě e doahuje 12

13 - u KJ intalovaným elektrickým výkonem nad 1 MW e UPE alepoň 10% (vyhl.č.453 / odt.6). - u KJ intalovaným elektrickým výkonem nejvýše 1 MW e kladné hodnoty UPE (vyhl. č.453 / odt.7). Nejou-li plněna tato kritéria UPE, nejedná e o elektřinu z vyokoúčinné KVET. Způob určení užitečného tepla Při tanovení celkové účinnoti e doadí hodnoty E v a Q už za vykazované období. Ke tanovení modulu C o1o2 e doadí hodnoty E v a Q už zíkané měřením (zkouškou) za utáleného tavu. Při upořádání podle zobrazeného chématu e měří e přímo množtví páry pro dodávku užitečného tepla M už1, M už2, pára pro vlatní potřebu (zejména ztráty, odplynění a dohřev kondenzátu na teplotu napájecí vody) má vlatní neregulované a neměřené odběry. Q užo1 = M užo1 x (i o1 i kondo1 ) Q užo2 = M užo2 x (i o2 i kondo2 ) (GJ) (GJ) Q ad M ad E kond VT E kond NT G E v E KVET Kondenzátor M vt M kond = M e M o1 = M už1 M nt M v2 M v1 Q v2 M e Q kond Q v1 M o2 = M už2 Q o1 = Q užo1 Q o2 = Q užo2 E v E kond (MWh e ) množtví vyrobené elektřiny (MWh e ) množtví elektřiny vyrobené kondenzačním způobem E KVET (MWh e ) množtví elektřiny z KVET M ad (t) množtví adminí páry M e (t) množtví eminí páry (do kondenzátoru) M o1 (t) množtví páry do 1. odběru M o2 (t) množtví páry do 2. odběru M v1 (t ) množtví páry z 1. odběru pro vlatní potřebu M v2 (t) množtví páry z 2. odběru pro vlatní potřebu M užo1 (t) množtví páry z 1. odběru pro dodávku užitečného tepla M užo2 (t) množtví páry z 2. odběru pro dodávku užitečného tepla M kond (t) množtví turbínového kondenzátu M kondo1 (t) M kondo2 (t) množtví vráceného kondenzátu ze potřebičů 1. odběru množtví vráceného kondenzátu ze potřebičů 2. odběru 13

14 M nt (t) množtví páry do nízkotlaké čáti M vt (t) množtví páry z vyokotlaké čáti i o1 (GJ/t) entalpie páry 1. odběru i o2 (GJ/t) entalpie páry 2. odběru i kondo1 (GJ/t) průměrná entalpie kondenzátu ze potřebičů 1. odběru i kondo2 (GJ/t) průměrná entalpie kondenzátu ze potřebičů 2. odběru (protitlaku) Q ad (GJ) teplo přivedené do turbíny v adminí páře Q kond (GJ) teplo vráceného turbínového kondenzátu Stanovení modulu C a množtví elektřiny vázané na dodávku užitečného tepla a) podle vlatního měření výrobce elektřiny na základě provedení tří zkoušek Provedou e celkem tři zkoušky za etrvalého tavu, každá po dobu alepoň T = 4 hodiny. Při všech zkouškách muí být dodrženo tejné množtví průtoku páry do kondenzátoru M e (vyhl. č.453/2012 příl.č.1 bod 9) a otevřeny odběry páry pro vlatní potřebu. Měření e provádí při venkovní teplotě do 10 C, pokud možno tejné pro oba provozní režimy (vyhl.č.453/2010, příl.č.1bod 10).Jedná e o tři amotatné režimy provozu turbíny: jen dodávkou tepla do 1.odběru Q o1 = Q už1, při uzavřeném 2.odběru, kdy Q o2 = 0 jen dodávkou tepla do 2.odběru Q o2 = Q už2, při uzavřeném 1.odběru, kdy Q o1 = 0 bez dodávky užitečného tepla, tj. při uzavřených odběrech, kdy Q o1 = 0 a Q o2 = 0 (kondenzační režim jen výrobou elektřiny E kond ) Při první a druhé zkoušce e odečtou naměřené hodnoty dodaného tepla Q už, při všech zkouškách množtví vyrobené elektřiny E v. Z nich e tanoví dva moduly C o1 a C o2 podle vzorců: E KVETo1 E vo1 - E kond (P o1 P kond ) x T C koo1 = = = (MWh e /MWh t ) Q užo1 Q užo1 Q užo1 E KVETo2 E vo2 - E kond ( P o2 P kond ) x T C koo2 = = = (MWh e /MWh t ) Q užo2 Q užo2 Q užo2 Tyto moduly e použijí ke tanovení průměru z měření jako výledné hodnoty modulu pro vyhodnocení provozu za vykazované období podle vztahu C koo1 x Q užo1 + C koo2 x Q užo2 C SKUT = (MWh e /MWh t ) Q užo1 + Q užo2 Množtví elektřiny vázané na dodávku užitečného tepla za vykázané období e určí ze vztahu E KVET = C SKUT x Q už = C SKUT x (Q už1 + Q už2 ) (MWh e ) 14

15 E KVETo1 (MWh e ) výroba elektřiny z KVET při 1. zkoušce E KVETo2 (MWh e ) výroba elektřiny z KVET při 2. zkoušce E vo1 (MWh e ) celková výroba elektřiny při 1. zkoušce E vo2 (MWh e ) celková výroba elektřiny při 2. zkoušce E kond (MWh e ) výroba kondenzační elektřiny při 3. zkoušce P o1 (MW e ) průměrný elektrický výkon při 1. zkoušce P o2 (MW e ) průměrný elektrický výkon při 2. zkoušce Q užo1 (MWh t ) dodávka užitečného tepla při 1. zkoušce (z 1. odběru) Q užo2 (MWh t ) dodávka užitečného tepla při 2. zkoušce (z 2. odběru) T (h) doba měření b) podle vlatního měření výrobce elektřiny na základě provedení dvou zkoušek Provedou e dvě zkoušky za etrvalého tavu, každá po dobu alepoň T = 4 hodiny. Při nich muí být dodržen tejný průtok páry do kondenzátoru M e (vyhl.č.453/2012, příl.č.1 bod 9) a otevřeny odběry páry pro vlatní potřebu. Měření e provádí při venkovní teplotě do 10 C, pokud možno tejné pro oba provozní režimy (vyhl.č.453/2010, příl.č.1bod 10). Důležitá je volba množtví páry do odběrů a do kondenzátoru při zkouškách. To by měl určit provozovatel na základě vyhodnocení četnoti provozních tavů tak, aby byly podchyceny nejčatější provozní tavy. Při první zkoušce by měl být plně zatížen odběr nižším tlakem, který ve většině případů napájí základní ohřívák výměníkové tanice pro horkovod. Paralelně e zatíží odběr nižším tlakem, který e používá pro špičkový ohřívák výměníkové tanice, případně pro průmylový odběr. Druhá zkouška e provede e zcela uzavřenými odběry (čitě kondenzační provoz). Jedná e o dva amotatné režimy provozu turbíny: oběma odběry tepla Q o1 + Q o2, kdy E v1 = E vo1o2 bez odběru tepla (kondenzační režim) Q o1 = 0 a Q o2 = 0, kdy E v2 = E kond Při první zkoušce e z naměřených hodnot určí množtví dodaného užitečného tepla Q užo1, Q užo2, při obou zkouškách množtví vyrobené elektřiny E v. Z nich e tanoví výledný modul C SKUT pro vyhodnocení provozu za vykazované období podle vztahu E v1 E v2 E vo1o2 - E kond C SKUT = = (MWh e /MWh t ) Q už1 + Q už2 Q už1 + Q užo2 Množtví elektřiny vázané na dodávku užitečného tepla za vykázané období e určí ze vztahu E KVET = C SKUT x Q už (MWh e ) c) využitím tabulkového měrného číla y ko míto modulu C Tento způob vyhodnocení podle zrušené vyhlášky (vyhl. č.344/2009 Sb.příl.č.3) je možno použít u kondenzačních odběrových turbín do (vyhl. č.453/2012, příl.č.1 bod 13 a tab. č.1, tab. č.2). Závilot mezi množtvím elektřiny z KVET a užitečným teplem je dána tabulkovými hodnotami měrného číla y ko a oučinitele vlivu zatížení turbíny X p. Nejprve e tanoví e měrné čílo y ko využitím 1.tabulky (vyhl. č.453/2012, příl.č.1 bod 13 a tab.č.1) 15

16 v záviloti na průměrné teplotě ovzduší ve vykazovaném období a tlaku adminí páry. Potom e určí oučinitel vlivu výkonového zatížení turbíny X p z 2. tabulky (vyhl. č.453/2012, příl.č.1 bod 13 a tab. č.2). Pomocí těchto oučinitelů e tanoví množtví vyrobené elektřiny z KVET v záviloti na užitečném teple Q už přímo pro vykazované období. E KVET = Q už x y ko x X p (MWh e ) V případě dvou odběrů užitečného tepla e tanoví amotatné hodnoty měrného číla y koo1 a y koo2 a výledné měrné čílo y ko je jejich váženým průměrem. y koo1 x Q už1 + y koo2 x Q už2 y ko = (MWh e /MWh t ) Q už1 + Q už2 Použití měrného číla y ko k určení E kvet je hodnověrné v případě dodávky tepla k vytápění a ohřevu vody pro byty, objekty lužeb a výrobní podniky bez technologické potřeby. Při dodávce tepla pro průmylové technologie dochází ke zkrelení výledku, (množtví elektřiny z KVET tejné nebo větší než elektřiny vyrobené, tj.e v E kvet ). Pak je do výpočtu UPE nutno doadit E KVET = E v. To platí i pro množtví vyokoúčinné elektřiny za vykázané období. d) tanovení množtví elektřiny z KVET z měrné potřeby tepla k výrobě Způob vychází z prakticky doahovaných provozních hodnot. Nejprve e určí množtví elektřiny vyrobené KJ při kondenzačním režimu ve vykazovaném období E kond podle vztahu M kond x (i ad i kond ) E kond = (MWh) q elk q elk (GJ/MWh e ) průměrná měrná potřeba tepla v turbíně na výrobu elektřiny při čitě kondenzačním režimu M kond (t) množtví kondenzátu z turbíny i ad (GJ/t) průměrná hodnota entalpie adminí páry (GJ/t) i kond (GJ/t) průměrná hodnota entalpie kondenzátu na výtupu z kondenzátoru U KJ jmenovitým elektrickým výkonem nad 6 MW je q elk = 3,96 x k ko x X p (GJ/MWh e ) do 6 MW je q elk = 4,1 x k ko x X p (GJ/MWh e ) Koeficient k ko vyjadřuje závilot měrné potřeby na jmenovitém tlaku adminí páry (a přiřazené teplotě přehřátí) tabulkou. Pro jiné teploty kondenzátu lze tanovit k ko interpolací. 16

17 Koeficient k ko pro určení měrné potřeby na výrobu elektřiny v kondenzačním režimu t kond tlak adminí páry (MPa) ( C) 9,0 6,0 3,5 2,5 2,0 1,6 40 3,038 3,241 3,452 3,710 3,898 4, ,247 3,465 3,755 4,122 4,318 4, ,485 3,757 4,162 4,640 4,912 5,224 Koeficient X p vyjadřuje vliv dílčího výkonového zatížení KJ, číelné hodnoty jou v tabulce vyhlášky (vyhl. č.453/2012, příl.č.1 tab. č.2). Pro jejich upřenění lze použít interpolaci. Množtví elektřiny vázané na dodávku užitečného tepla e vyjádří jako rozdíl celkové výroby a výroby v kondenzačním režimu za vykazované období podle vztahu E KVET = E v - E kond (MWh) 17

18 IV. Plynová turbína (PLT) e palinovým kotlem bez přitápění Způob určení množtví elektřiny z vyokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla Kombinovanou výrobou elektřina a tepla (KVET) e rozumí přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve polečném oučaně probíhajícím proceu v jednom výrobním zařízení (zák.č.165/2012 Sb. 2 pím.g). Užitečným teplem e rozumí teplo vyrobené v proceu KVET loužící pro dodávky do outavy záobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely výjimkou odběru pro vlatní potřebu zdroje a tepelné energie využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii (zák.č.165/2012 Sb. 2 pím.h). 1) tanoví e celková účinnot celk kogenerační jednotky (KJ) za vykazované období (vyhl.č.453 /2012 příl.č.1) podle vzorce celk = 100 x (E v + Q už )/Q PALKJ (%) E v (MWh) celkové množtví elektřiny vyrobené v KJ měřené na vorkách generátoru při plném využití tepla palin v kotli Q už (MWh) množtví užitečného tepla dodaného ze palinového kotle Q PALKJ (MWh) celkové množtví energie potřebované na výrobu elektřiny a užitečného tepla v KJ, které tvoří potřeba energie v palivu tanovená na základě jeho výhřevnoti Energií potřebovanou na výrobu KVET e rozumí energie paliva přivedeného do palovací turbíny Q PALKJ. Je tanovena z měření amotatným plynoměrem pro KJ. Jetliže ve vykazovaném období je KJ provozována po určitou dobu v provozním režimu bez využití tepla palin, jejich vypouštěním do ovzduší pře obchoz mimo kotel, muí být tento režim vyloučen z hodnocení KVET. Celková účinnot za vykazované období e pak pro účely určení KVET tanoví podle vzorce (E v E 0 ) + Q už celk = 100 x (%) (Q PALKJ Q PAL0 ) E v (MWh) celkové množtví vyrobené elektřiny měřené na vorkách generátoru (oučet výroby v obou provozních režimech) E 0 (MWh) množtví vyrobené elektřiny měřené na vorkách generátoru v režimu bez využití tepla palin Q už (MWh) množtví užitečného tepla dodaného ze palinového kotle Q PALKJ (MWh) celkové množtví energie paliva potřebovaného na výrobu elektřiny a užitečného tepla v KJ (oučet potřeby obou provozních režimů) Q PAL0 (MWh) množtví energie paliva potřebovaného na výrobu elektřiny v režimu bez využití tepla palin (MWh paliva v obou případech na základě výhřevnoti) 18

19 2) Pokud celková účinnot za vykazované období doáhne nejméně 75%, považuje e za elektřinu z KVET celkové množtví vyrobené elektřiny na výtupu z generátoru E v (vyhl.č.453 /2012 Sb. 2 odt.3 pím.a). Tuto podmínku by měla plnit i KJ menšího jmenovitého elektrického výkonu (několik MW e ) provozovaná plným využitím tepla palin za turbínou a paliny za kotlem jou vychlazeny na teplotu 140 C nebo nižší a každá KJ kotlem vybaveným teplovodní myčkou (ohřívákem). U KJ velkého výkonu je dobré vychlazení palin amozřejmotí a dá e předpokládat celková účinnot vyšší než %. 3) Jetliže celková účinnot za vykazované období je menší než 75 %, tanoví e množtví elektřiny z KVET (vyhl.č.453 /2012 příl.č.1) pomocí poměru množtví elektřiny z KVET a užitečného tepla (modulu) C SKUT (vyhl.č.453 /2012 Sb. 2 odt.4 ). Hodnota E KVET e použije při výpočtu UPE a při určení elektřiny z vyokoúčinné KVET. 4) Stanoví e poměrná úpora primární energie (UPE) při KVET (vyhl.č.453/2012 Sb. příl.č.2). Za elektřinu z vyokoúčinné KVET e pak považuje množtví elektřiny vázané na dodávku užitečného tepla, při jejíž výrobě e doahuje - u KJ intalovaným elektrickým výkonem nad 1 MW e UPE alepoň 10% (vyhl.č.453 / odt.6). - u KJ intalovaným elektrickým výkonem nejvýše 1 MW e kladné hodnoty UPE (vyhl. č.453 / odt.7). Nejou-li plněna kritéria UPE podle b.2), 3) nebo 4), nejedná e o elektřinu z vyokoúčinné KVET. Určení užitečného tepla Var. A: parní kotel bez teplovodní myčky (ohříváku), měří e množtví vyrobené páry, množtví páry pro vlatní potřebu není měřeno a muí e dopočítat z rovnice pro dohřev a odplynění napájecí vody Q v = Q nv - Q kond = M nv x i nv M kond x i kond S S Q v = M v x (i S v i kond ) (GJ) V případě, že není k dipozici věrohodný údaj M nv (např. vychází z měření M nv menší než M v S ), pak e míto M nv x i nv doadí M v S x i nv, popř. M ad x i nv. Užitečné teplo je Q už = Q v S - Q v = M v S x (i v S i kond ) M nv x i nv + M kond x i kond (GJ) Var. B: parní kotel teplovodní myčkou (ohřívákem), měří e množtví vyrobené páry a teplo vyrobené v teplovodní myčce Q v ov (kalorickým měřidlem), pára pro vlatní potřebu není měřena, dopočítá e z rovnice pro dohřev a odplynění napájecí vody. Hodnoty Q v S a Q v e vypočítají podle tejných rovnic jako u var. A. Užitečné teplo je Q už = Q v S + Q v ov Q v = M v S x (i v S i kond ) + Q v ov M nv x i nv + M kond x i kond (GJ) Var. C: horkovodní kotel bez teplovodní myčky, měří e vyrobené teplo kalorimetrickým měřidlem, teplo odebrané pro vlatní potřebu je nutno tanovit individuálně podle charakteru potřeby. 19

20 M kond (t) množtví vráceného kondenzátu M nv (t) množtví napájecí vody S M v (t) množtví páry z kotle Q kond (GJ) teplo ve vráceném kondenzátu Q nv (GJ) teplo v napájecí vodě Q pn (GJ) teplo ve palinách za palovací turbínou S Q v (GJ) teplo v páře z kotle ov Q v (GJ) teplo vyrobené v teplovodní myčce Q v (GJ) teplo pro vlatní potřebu i kond (GJ/t) průměrná entalpie kondenzátu (GJ/t) entalpie napájecí vody i nv S i v (GJ/t) entalpie páry z kotle t k ( C) teplota palin za kotlem t ( C) teplota palin z turbíny do kotle pal.komora Q PALKJ ov Q v SS plyn Q pn t vzduch Q PALKJ S M v Q pal e K PLT E v SK parní Var. B t k Q nv Q v S Q v Q kond Q už t Q pn t Q pn SK parní Var. A M v S Q v S Q už Q v S SK Q nv Q v horkovodní Q v Var. C Q kond t k paliny t k Q už Způob tanovení měrného číla (modulu) C SKUT měřením a výpočtem a) Stanovení modulu C SKUT z vlatního měření Hodnoty modulu C e určí pro provoz plným využitím vyrobeného tepla. Odečte e při utáleném provozu výroba elektřiny E v, výroba tepla Q v S, popříp. (Q v S + Q v ov ) a vlatní potřeba Q v z krátkodobého měření po dobu alepoň T = 4 hodiny. Vypočítá e odpovídající výkon (P el nebo e doadí přímo naměřená hodnota E v ) a užitečné teplo Q už. Z výledku měření e tanoví pro přílušnou variantu modul C SKUT. 20

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 1 Obecné zásady: Vztah evropské a národní legislativy:

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

PARNÍ A PLYNOVÉ TURBÍNY V REDUKČNÍCH STANICÍCH

PARNÍ A PLYNOVÉ TURBÍNY V REDUKČNÍCH STANICÍCH PARNÍ A PLYNVÉ URBÍNY V REDUKČNÍCH SANICÍCH Vydala: Čeká energetická agentura Vinohradká 8, 0 00 Praha Vypracoval: Doc.Ing.Kolarčík CSc. ato publikace je určena pro poradenkou činnot a byla zpracována

Více

Úvod: Co je to kogenerace?

Úvod: Co je to kogenerace? Obsah: Úvod:... 2 Co je to kogenerace?... 2 Jak pracuje kogenerační jednotka?... 3 Výhody kogenerace... 4 Možnosti nasazení... 4 Typické oblasti nasazení kogeneračních jednotek... 5 Možnosti energetického

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU 6. ZÁSOBOVÁÍ 6.1. Bilance materiálu 6.2. Propočty potřeby materiálu 6.3. Řízení záob (plánování záob) Záobování patří mezi velmi ůležité ponikové aktivity. Při řízení záob e jená v potatě o řešení tří

Více

web: http://www.tenergo.cz e-mail: tenergo@tenergo.cz tel.: +420 543 421 281 fax: +420 543 421 299

web: http://www.tenergo.cz e-mail: tenergo@tenergo.cz tel.: +420 543 421 281 fax: +420 543 421 299 Využívání odpadního tepla u kogeneračních jednotek Na úvod upřesnění názvu této přednášky autor chce nasměřovat aktuální pohled na implementaci kogeneračních jednotek do systémů CZT. Dřívější pohled byl

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Moderní kotelní zařízení

Moderní kotelní zařízení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Moderní kotelní zařízení Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC

PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC 1. PROVOZNÍ PODPORA VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC 1.A) JAKÉ TEPLO MÁ NÁROK NA PODPORU (1/4) Podpora využití tepla z BPS formou

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 21.4.2015 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 2 SÍDLA SPOLEČNOSTÍ 3 SCHÉMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování parní

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.2.12 Integrovaná střední škola

Více

Teorie systémů a řízení

Teorie systémů a řízení VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ ECHNICKÁ UNIVERZIA V OSRAVĚ FAKULA HORNICKO - GEOLOGICKÁ INSIU EKONOMIKY A SYSÉMŮ ŘÍZENÍ eorie ytémů a řízení Prof.Ing.Aloi Burý,CSc. OSRAVA 2007 Předmluva Studijní materiály eorie

Více

Technické informace. Statika. Co je důležité vědět před začátkem návrhu. Ztužující věnce. Dimenzování zdiva

Technické informace. Statika. Co je důležité vědět před začátkem návrhu. Ztužující věnce. Dimenzování zdiva Co je důležité vědět před začátkem návrhu Nonou kontrukci zděných taveb tvoří zdi a tropy vytvářející protorově tabilní celek, chopný přenét do základů veškerá vilá a vodorovná zatížení a vyrovnávat edání

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

Asynchronní stroje. Úvod. Konstrukční uspořádání

Asynchronní stroje. Úvod. Konstrukční uspořádání Aynchronní troje Úvod Aynchronní troje jou nejjednodušší, nejlevnější a nejrozšířenější točivé elektrické troje. Používají e především jako motory od výkonů řádově deítek wattů do výkonů tovek kilowattů.

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení

Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení Úvodem Co je třeba zkontrolovat na Protokolu o rozúčtování nákladů za bydlení (někdy také Protokol o vyúčtování služeb za období ), kterému budeme dále

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Svoboda) 5 Newsletter of the Regional Energy Agency of Moravian-Silesian

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Michal Brückner, Miloslav Smutka, Tomáš Hanák VOŠ a SPŠ Studentská 1, Žďár nad

Více

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky MSC MSD Pohon pře klínové řemeny RMC RMD RME Pohon pomocí pojky Olejem mazané šroubové kompreory pevnou nebo proměnnou í Solidní, jednoduché, chytré Zvýšená polehlivot dodávky tlačeného u MSC/MSD Pohon

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Teplo Rokycany s.r.o.

Teplo Rokycany s.r.o. Teplo Rokycany s.r.o. VÝROBA TEPLA Výrobcem vašeho tepla může být teplárna, elektrárna, výtopna či kotelna. Z centrálních zdrojů se může teplo, které vzniká za pomocí páry, horké nebo teplé vody, rozvádět

Více

S námi budete dostatečně připraveni. Stručná příručka o změnách ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP)

S námi budete dostatečně připraveni. Stručná příručka o změnách ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP) S námi budete dostatečně připraveni Stručná příručka o změnách ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP) 02 03 Získejte všechny podstatné informace od firmy Wolf o požadavcích a povinném označování

Více

9/9. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX,

9/9. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 817 final 9/9 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 14 V JIHLAVĚ 12. 11. 2014 ČÁSTKA 4/2014 OBSAH: str. 1. Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, kterým

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

THRs/THs 2-17 B120 7716842077 A ++ A + A B C D E F G B C D E F G 2015 811/2013

THRs/THs 2-17 B120 7716842077 A ++ A + A B C D E F G B C D E F G 2015 811/2013 Ι THRs/THs 2-17 120 55 d 17 kw 2015 811/2013 Ι THRs/THs 2-17 120 2015 811/2013 Informační list výrobku o spotřebě elektrické energie THRs/THs 2-17 120 Následující údaje o výrobku vyhovují požadavkům nařízení

Více

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc.

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. Praha 2007 Kogenerační jednotky - Zřizování a provoz Vydal GAS s.r.o., Praha Vytiskla tiskárna: PRATR

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Kounice 607,608,614,615

Kounice 607,608,614,615 Plynová kotelna U Výtopny 921, Horní Slavkov Výroba výkon na zdroji 18,400 MW Počet zdrojů : čtyři Rozvod horkovodní ( nad 110 C ) 2,874 km Teplovodní do 110 C 4,467 km Přenosová kapacita 24,417 MW t Kounice

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

Zpráva o stavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanostních potřeb ROA - CERGE v roce 2004

Zpráva o stavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanostních potřeb ROA - CERGE v roce 2004 Zpráva o tavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanotních potřeb ROA - CERGE v roce 2004 vypracováno pro čát grantového projektu Společnot vědění - nároky na kvalifikaci lidkých zdrojů a na další vzdělávání

Více

Vlhký vzduch a jeho stav

Vlhký vzduch a jeho stav Vlhký vzduch a jeho stav Příklad 3 Teplota vlhkého vzduchu je t = 22 C a jeho měrná vlhkost je x = 13, 5 g kg 1 a entalpii sv Určete jeho relativní vlhkost Řešení Vyjdeme ze vztahu pro měrnou vlhkost nenasyceného

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

Pracovní list č. 3: Pracujeme s kategorizovanými daty

Pracovní list č. 3: Pracujeme s kategorizovanými daty Pracovní lt č. 3: Pracujeme kategorzovaným daty Cíl cvčení: Tento pracovní lt je určen pro cvčení ke 3. a. přednášce předmětu Kvanttatvní metody B (.1 Třídění tattckých dat a. Číelné charaktertky tattckých

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2011 ze dne 26. září 2011, k cenám tepelné energie

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2011 ze dne 26. září 2011, k cenám tepelné energie Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2011 ze dne 26. září 2011, k cenám tepelné energie Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

Jednotka pro zvýšení tlaku Ø40

Jednotka pro zvýšení tlaku Ø40 Jednotk pro zvýšení tlku Ø4 Zákldní informce Síl vyvinutá pneumtickým válcem není v některých přípdech dottečná pro plnění poždovné funkce. Pro plnění tohoto problému je pk nutné, pokud je to možné, buď

Více

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14.

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. května 2009 Obsah Co je charakteristické pro moderní způsob vytápění

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství

Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství Aktualizovaná verze 5.8.2011 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 1.1 O DOKUMENTU... 5 1.2 POUŽITÉ ZKRATKY... 5 2 DOSTUPNÉ DATOVÉ ZDROJE... 6 2.1 ČESKÝ STATISTICKÝ

Více

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o.

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o. PROENERGY ProSun - alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie využíváme v oblasti dodávky a instalace plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel,

Více

1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1

1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1 OBSAH 1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1 2. KRITÉRIA PRO SPRÁVNOU VOLBU KVET...7 2.1 ENERGETICKÉ KRITÉRIUM...7 2.2 EKOLOGICKÉ KRITÉRIUM...9 2.3 EKONOMICKÉ KRITÉRIUM...12 2.3.1 Investiční

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

Zdroje tepla. Kotelny

Zdroje tepla. Kotelny Zdroje tepla Kotelny Kotelnou rozumíme samostatnou budovu, stavební objekt, přístavek, místnost, skříň nebo vyhrazený prostor, ve kterém je umístěn jeden či více kotlů pro ústřední vytápění, ohřev teplé

Více

Vyúčtování 2014. Důležité informace

Vyúčtování 2014. Důležité informace Vyúčtování 2014...1 Důležité informace...1 Způsob rozúčtování nákladů...2 Rozúčtování nákladů na spotřebu vody...2 Rozúčtování nákladů tepla...3 Rozúčtování tepla pro ústřední topení...3 Rozúčtování tepla

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

Vytvoření skriptů pro webové rozhraní předmětu Analýza a simulace technologických procesů

Vytvoření skriptů pro webové rozhraní předmětu Analýza a simulace technologických procesů Vytvoření kriptů pro webové rozhraní předmětu Analýza a imulace technologických proceů M-file for the Internet Interface Ued in the Subject Analyi and Simulation of Technological Procee. Petr Tomášek Bakalářká

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 Město Kopřivnice zásobování teplem současnost Rozvoj města (výstavba sídlišť) úzce spojen s rozvojem automobilky TATRA (60.

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro družstevní

Více

DamasPower. 3. dubna 2014. Michal Hejl

DamasPower. 3. dubna 2014. Michal Hejl DamasPower 3. dubna 2014 Michal Hejl Agenda Damas Power Výrobní zdroje Plánování výroby Prodej Bilance Měření Podpůrné služby Realizované řešení Shrnutí Copyright Unicorn Systems 2 Damas Power Úvod Řešení

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH. VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proces vodní eroze

3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH. VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proces vodní eroze 3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proce vodní eroze DRUHY A VLASTNOSTI SPLAVENIN Rozdělení plavenin: Plaveniny: do 7mm (překryv v 0,1 7,0 mm dle unášecí íly τ 0

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006

David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006 Komparace zatížení pracovních příjmů reprezentativních typů domácnotí zamětnanců v Čeké a Slovenké republice oobní důchodovou daní a přípěvky na ociální zabezpečení David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2 VÚPSV

Více