Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu"

Transkript

1 Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu Inovativní produkt v rámci projektu Příprava zaměstnanců pro vybudování a řízení Výzkumně vývojového centra (VVC) environmentálně vyspělých staveb Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ing. Petr Vogel Ing. arch. Roman Kraiczy 02 / 2012

2 OBSAH 1. POPIS OBJEKTU, ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU FOTODOKUMENTACE OBJEKTU, DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 3 2. TEPELNĚ-IZOLAČNÍ KVALITA OBJEKTU ZPRÁVA O TERMOVIZNÍM MĚŘENÍ PODMÍNKY MĚŘENÍ POPIS TERMOVIZE 6 4. VÝSLEDKY MĚŘENÍ SNÍMKOVÁNÍ Z EXTERIÉRU SEVEROZÁPADNÍ (ULIČNÍ) FASÁDA OBJEKTU JIHOVÝCHODNÍ (DVORNÍ) FASÁDA OBJEKTU 4.2. SNÍMKOVÁNÍ Z INTERIÉRU ZÁVĚR PROVOZNÍ NÁKLADY VYTÁPĚNÍ PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY VĚTRÁNÍ OSVĚTLENÍ A OSTATNÍ ELEKTŘINA VODNÉ A STOČNÉ VAŘENÍ NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBÁLKY BUDOVY VARIANTY VYTÁPĚNÍ A OHŘEVU TEPLÉ VODY VARIANTY NUCENÉHO VĚTRÁNÍ VARIANTY OHŘEVU TEPLÉ VODY A NUCENÉHO VĚTRÁNÍ SPOLEČNÉ OSVĚTLENÍ ENERGETICKÁ ANALÝZA TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU MĚRNÁ SPOTŘEBA ENERGIÍ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZATŘÍDĚNÍ EKONOMICKÁ ANALÝZA MĚRNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY PROVOZNÍ NÁKLADY ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ PRO BYT 3+KK ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ PRO OBJEKT PŘÍNOSY PROJEKTU 29

3 1. POPIS OBJEKTU, ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU Jedná se o starší bytový dům v Praze 8. Objekt byl postaven přibližně ve 30. letech 20. století. Dům má 5 nadzemních obytných podlaží a jedno podlaží užitné (pronajímané ke komerčním účelům). Půda objektu je nevyužitá a nevytápěná, výhledově se uvažuje o výstavbě půdních bytů. Celý objekt má jednoho vlastníka, byty jsou nájemní. Obrázek: Letecký snímek - situace. Zdroj: FOTODOKUMENTACE OBJEKTU, DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ Obrázek: Uliční fasáda. Obrázek: Podkrovní prostory směrem do ulice BD Na Žertvách

4 Obrázek: Užitné prostory v 1. PP. Obrázek: Půdní prostor. Obrázek: Detail špaletového okna BD Na Žertvách

5 Obrázek: Různorodé členění bytů v podlažích. 2. TEPELNĚ-IZOLAČNÍ KVALITA OBJEKTU Budova je zděná z plných cihel. Obvodové stěny mají různou tloušťku ( mm, zpravidla dle podlaží). Strop pod půdním prostorem je pravděpodobně dřevěný trámový, bez zateplení, podlaha na terénu a nad suterénem je rovněž nezateplená. Okna jsou převážně dřevěná špaletová, v uliční fasádě se zdvojeným vnějším křídlem (kvůli hluku z ulice), okna na schodišti jsou dřevěná zdvojená, okna do vnitřních světlíků jsou zpravidla jednoduchá. Vyhodnocení hlavních konstrukcí z hlediska ČSN V současnosti jsou v platnosti následující normy, které mj. hodnotí tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budovy: ČSN Tepelná ochrana budov, části 1 a 4 platné od června 2005, část 3 platná od listopadu 2005 a dále část 2 (Tepelná ochrana budov požadavky) ČSN , platná od listopadu Splnění U s vypočtené U N požadované U N doporučené požadavku Konstrukce [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [-] Obvodová stěna 0,8 1,9 0,30 0,25 Nevyhovuje Strop pod půdou 1,0 0,30 0,20 Vyhovuje Podlaha na terénu 3,1 0,45 0,30 Vyhovuje Podlaha nad suterénem 1,0 0,60 0,40 Vyhovuje Okna cca 2,4 1,50 1,20 Vyhovuje Dveře vstupní 3,5 5,6 3,50 2,30 Vyhovuje Tabulka 1: Vyhodnocení tepelně-technických vlastností hlavních obalových konstrukcí BD Na Žertvách

6 3. ZPRÁVA O TERMOVIZNÍM MĚŘENÍ 3.1. PODMÍNKY MĚŘENÍ Název dokladu: Zápis z měření Podmínky při měření: Průměrná teplota vzduchu v interiéru [ C]: +20 Teplota vzduchu v exteriéru [ C]: -14,0 Klimatické podmínky (vliv větru a slunečního záření): Jasno, bezvětří Datum a čas měření: ; 7:30 8:30 hod. Měření provedl: Ing. František Duda 3.2. POPIS TERMOVIZE Termovize pracuje na principu výdeje tepla sáláním. Tepelná radiace z povrchu tělesa může být emitována z povrchu, odražená od povrchu nebo jím může procházet. Měřená povrchová teplota však závisí pouze na emitované složce. Termovizní kamera zpracovává tuto infračervenou složku a pomocí emisivity materiálu vypočítává povrchovou teplotu. Emisivita povrchu závisí na barvě materiálu, hladkosti povrchu, může se i měnit s teplotou, tvarem povrchu nebo měřeným pásmem spektra vlnových délek. Při měření proto nelze zachytit přesnou hodnotu tohoto vstupního parametru. Z toho vyplývá, že výsledky mohou být tímto faktem do jisté míry zkresleny. Složitá je zejména teplotní interpretace vícebarevných povrchů s proměnlivou emisivitou po ploše vzorku. Výstupem je obrázek se spektrem barev odpovídajících povrchovým teplotám zachycené konstrukce či předmětu (termogram). Součástí snímku může být i stupnice s rozložením zachycených teplot. Rozsah hodnot se u každého snímku mění dle naměřených teplot. 4. VÝSLEDKY MĚŘENÍ 4.1. SNÍMKOVÁNÍ Z EXTERIÉRU Při snímkování z exteriéru platí, že čím nižší teplota na termosnímku tím lepší tepelněizolační vlastnosti obalové konstrukce (zdiva, okna atd.) SEVEROZÁPADNÍ (ULIČNÍ) FASÁDA OBJEKTU Obrázek: Uliční fasáda foto 1. Zřetelné jsou tepelné mosty v oblasti překladů otvorových výplní BD Na Žertvách

7 Obrázek: Uliční fasáda foto 2. Zřetelné jsou tepelné mosty v oblasti překladů otvorových výplní. Obrázek: Jihozápadní štít objektu foto 3. Zobrazen je únik tepla nezateplenou částí štítového zdiva. Obrázek: Uliční fasáda foto 4. Zřetelné jsou lineární tepelné mosty v oblasti překladů otvorových výplní. Nejvyšší povrchové teploty, a tedy i nejvyšší prostup tepla, byl zaznamenán v oblasti vstupních dveří a v místě překladů (vyzdívek) balkónových dveří. Zobrazeno na následujícím termosnímku BD Na Žertvách

8 Obrázek: Uliční fasáda foto 5. Obrázek: Uliční fasáda foto 6. Porovnání povrchových teplot fasády se sousedním zatepleným objektem, který je situovaný severovýchodně od posuzovaného domu. Rozdíl povrchových teplot fasád činí cca 4 C. Obrázek: Uliční fasáda foto 7. Porovnání povrchových teplot fasády se sousedním objektem, který je situovaný jihozápadně od posuzovaného domu. Rozdíl povrchových teplot fasád činí pouze cca 1-2 C (fasáda sousedního objektu je nepatrně chladnější, tj. má lepší tepelně-izolační vlastnosti) BD Na Žertvách

9 Obrázek: Uliční fasáda foto 8. Porovnání povrchových teplot otvorových výplní se sousedním objektem, který je situovaný jihozápadně od posuzovaného domu. Rozdíl povrchových teplot zasklení činí cca 2,5 C (zasklení sousedního objektu je chladnější, tj. má lepší tepelně-izolační vlastnosti). Obdobný je rozdíl povrchových teplot u rámů otvorových výplní. Pozn.: Termovizní měření zasklení otvorových výplní je pouze orientační. V zasklení se velmi často odrážejí jiné povrchy či obloha částečné zkreslení výsledků. Obrázek: Uliční fasáda foto 9. Vstupní dveře do objektu BD Na Žertvách

10 JIHOVÝCHODNÍ (DVORNÍ) FASÁDA OBJEKTU Obrázek: Dvorní fasáda foto 1. Zřetelné jsou tepelné mosty v oblasti překladů otvorových výplní. Obrázek: Dvorní fasáda foto 2. Zvýšený únik tepla je patrný v okolí arkýře. Na fotografii jsou vyznačeny zjištěné lineární tepelné mosty.

11 Obrázek: Dvorní fasáda foto 3. Zvýšený únik tepla je patrný v okolí balkónu. Na fotografii je vyznačen lineární tepelný most. Zřetelné jsou také tepelné mosty v oblasti překladů otvorových výplní. Obrázek: Dvorní fasáda foto 4. Porovnání povrchových teplot fasády se sousedním zatepleným objektem, který je situovaný severovýchodně od posuzovaného domu. Rozdíl povrchových teplot činí cca 4 C.

12 Obrázek: Dvorní fasáda foto 5. Zřetelné jsou tepelné mosty v oblasti překladů otvorových výplní. Obrázek: Dvorní fasáda foto 6. Přízemí objektu.

13 4.2. SNÍMKOVÁNÍ Z INTERIÉRU Při snímkování z interiéru platí, že čím vyšší teplota na termosnímku tím lepší tepelněizolační vlastnosti obalové konstrukce (zdiva, okna atd.). Obrázek: Otvorové výplně foto 1. Viditelné jsou zejména tepelné úniky způsobené netěsnostmi rámů a nedokonalým provedením připojovací spáry otvorové výplně. V těchto místech je s největší pravděpodobností teplota povrchu nižší než teplota rosného bodu kondenzace vodní páry a následná degradace materiálů.

14 Obrázek: Otvorové výplně foto 2. Na termosnímku je patrný rozdíl povrchových teplot zasklení a záclony (závěsu). Obrázek: Otvorové výplně foto 3. Vstupní dveře ZÁVĚR Termovizní měření bylo provedeno při venkovní teplotě pod bodem mrazu. Průměrná teplota vzduchu v interiéru se pohybovala okolo 20 C. Teplotní spád byl dostatečný pro provedení TRM měření. Termovizní měření prokázalo: Zvýšený únik tepla v oblasti překladů otvorových výplní a v místech překladů a nadezdívky balkónových dveří (uliční fasáda). Lineární tepelné mosty u arkýře. Netěsnost funkční a připojovací spáry u otvorových výplní.

15 5. PROVOZNÍ NÁKLADY Provozní náklady objektu tvoří několik hlavních složek, tj. vytápění, příprava teplé vody, osvětlení, spotřeba domácích spotřebičů, vodné a stočné, případně větrání či chlazení. Vytápění a příprava teplé vody jsou v objektu připravovány lokálně v jednotlivých bytech, za spotřebu energií tedy platí přímo nájemci. Motivace vlastníka budovy ke snižování energetických nároků je tedy z tohoto hlediska problematická.

16 5.1. VYTÁPĚNÍ Systém vytápění se liší v jednotlivých bytech. Instalované způsoby vytápění: plynové wavky absence klasické teplovodní soustavy (většina bytů) kotel na zemní plyn s rozvodem do otopných těles (2 byty) vytápění elektrickými přímotopy (byty v podkroví + nájemci v 1. PP) Obrázek: Plynové zdroje tepla WAV, plynové kotle. Obrázek: Elektrický přímotop PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY Teplá voda je připravována lokálně v bytech, zdrojem je plyn nebo elektrická energie: ohřev plynovou karmou v místě výtoků zpravidla bez cirkulace ohřev elektrobojlery v místě výtoků zpravidla bez cirkulace Obrázek: Elektrický bojler, plynová karma.

17 5.3. VĚTRÁNÍ Větrání objektu je přirozené bez nuceného větrání. Odvětrání koupelen a WC je řešeno beznákladově komínovým přísunem čerstvého vzduchu (světlíky). Obrázek: Vnitřní světlík přirozené odvětrání koupelen OSVĚTLENÍ A OSTATNÍ ELEKTŘINA Osvětlení ve společných prostorách je řešeno žárovkovým osvětlením, osvětlenost je v porovnání s požadavky nedostatečné. Spotřeba přímo v bytech (osvětlení i zásuvková spotřeba) závisí na jednotlivých nájemnících VODNÉ A STOČNÉ Klasické postupně renovované armatury Bez využití dešťové vody 5.6. VAŘENÍ K vaření se používají plynové či elektrické sporáky podle vytápění, resp. nevytápění plynem.

18 6. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ Cíle rekonstrukce Šetrná architektura respektující historii domu + nové funkce o Výtah o Funkční společné prostory Úsporné nájemní byty, které poptává již dnes deregulovaný trh Kvalita vnitřního prostředí pro relaxaci a odpočinek o Dostatečný přísun čerstvého vzduchu o Povrchové teploty stěn o Akustické vlastnosti výplní otvorů a jejich osazení Rozšíření objektu o půdní byty na nájem či prodej Umožnit postupný zásah do jednotlivých bytů vždy po uvolnění nájemníka 6.1. ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBÁLKY BUDOVY Zateplení stěn (min. 16 cm max. jedna vrstva izolantu) o Uliční fasádu pokud bude dovoleno o Dvorní fasádu o Boční stěny o Uzavření světlíků Vytvoření obytných půdních prostor (zateplení min. 24 cm) Zateplení nevytápěného sklepa podhledem s minerální vlnou (min. 10 cm) Výměna oken (na míru dělaná v původním členění) o Některé otevíravé části zůstanou neotevíravé o Zřejmě kvalitní tepelně izolační dvojskla kvůli světelnosti o Kvalitní provedení detailů osazení oken!

19 6.2. VARIANTY VYTÁPĚNÍ A OHŘEVU TEPLÉ VODY Efektivní bytové kotle na zemní plyn s lokální otopnou soustavou o Plyn stále levné palivo o Výstavba centrální soustavy je příliš nákladná a nelze dělat postupně o Efektivní regulace termostatickými hlavicemi o Ke zohlednění je elektronická automatická regulace pro místnosti Varianta low-cost elektro o Výhoda nízkého tarifu na veškerou elektřinu! (~5 vs. ~2,5 Kč/kWh) o Možná jediné řešení kvůli limitům lokálních emisí o Nevýhodou je malá atraktivita pro nájemníky(obecně přijímáno jako nízký standard) o Problém s elektrosmogem

20 6.3. VARIANTY NUCENÉHO VĚTRÁNÍ Proč větrat? Na následujícím obrázku je ukázáno, proč vzniká čím dál tím větší tlak na nutnost nuceného větrání s přívodem čerstvého vzduchu. Zatímco původní netěsná okna byla schopna zajistit přívod alespoň určitého množství čerstvého vzduchu z venkovního prostředí, u nových těsných oken je infiltrace vzduchu prakticky nulová. Větrání okny Nedostatečné větrání => nezdravé prostředí bez pořádného odpočinku (možnost plísní, vysoké CO2) Nárazové větrání s větší tepelnou ztrátou => průvan, studený vzduch, který padá k zemi Nuceně s rekuperací Potřebný přísun vzduchu odvádějící vlhkost (proti plísním) a vydýchaný vzduch (svěží venkovní vzduch) Pouze potřebný přísun vzduchu bez zbytečného navýšení tepelné ztráty Předehřátý vzduch o účinnost rekuperace

21 Prašný vzduch + pyly Hluk zvenčí Přenos pachů z neúčinného odtahového systému mezi byty nad sebou Vhodné umístění nasávání vzduchu + filtrace vzduchu proti prachům a pylům Velmi nízký hluk proudění vzduchu z výústek Nový systém vzduchotechniky má přívodní i odtahové hlavní potrubí. Nový návrh by měl zajistit na odtahu dostatečný podtlak, který zabrání přesunu pachů z bytu do bytu. Varianty nuceného větrání Bytové instalace kvůli postupné realizaci Využití současných světlíků pro přívod a odvod větracího vzduchu Využití podhledu na WC pro umístění jednotky Vedení dále pod stropem s výústkou do obytných místností Obrázek: Schéma lokálních rekuperačních jednotek.

22 6.4. VARIANTY OHŘEVU TEPLÉ VODY A NUCENÉHO VĚTRÁNÍ Velice účinným systémem je systém kombinující přípravu teplé vody a nucené větrání s rekuperací. Systém je založen na principu vzduchového tepelného čerpadla, které ohřívá teplou vodu a zároveň využívá předehřátý odpadní vzduch odváděný z místností. Tepelné čerpadlo zároveň dohřívá přívodní vzduch foukaný do jednotlivých místností. Tento systém je velice účinný, avšak jedná se stále o velmi nákladnou záležitost. Obrázek: Princip společné přípravy teplé vody a nuceného větrání SPOLEČNÉ OSVĚTLENÍ Pro rekonstrukci osvětlení ve společných prostorách bytového domu přichází v úvahu nahrazení stávajícího systému se žárovkovými svítidly za systém s LED svítidly. LED svítidla s časovačem o Výhoda nízké spotřeby o Výhoda okamžitého nástupu světla o Výhoda odolnosti proti častým startům o Výhoda dlouhoživotnosti o Výhoda pro interiérový design o Nevýhoda investice o Nevýhoda možné krádeže světel

23 7. ENERGETICKÁ ANALÝZA 7.1. TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU Byl proveden výpočet tepelné ztráty objektu a potřeby, resp. spotřeby tepla na vytápění. Největší podíl na tepelné ztrátě prostupem mají obvodové stěny a dále otvorové výplně. Větrání (při předpokládané intenzitě větrání n = 0,5 h -1 ) tvoří cca třetinu celkové tepelné ztráty. Celková tepelná ztráta činí 87,3 kw při výpočtové venkovní teplotě -12 C, vnitřní průměrné teplotě 20 C a přirozeném větrání s násobností výměny vzduchu n = 0,5 h -1. Obrázek: Rozložení tepelných ztát objektu.

24 7.2. MĚRNÁ SPOTŘEBA ENERGIÍ V následujících grafech je vyčíslena měrná spotřeba jednotlivých energií. V prvním grafu je uvedena spotřeba v původním stavu, dále po provedení navržených úsporných opatření. V původním stavu tvoří více než tři čtvrtiny celkové spotřeby vytápění. V navrženém stavu se tato spotřeba sníží na méně než polovinu z celkové spotřeby. Rozložení měrných spotřeb energie - původní [kwh/m 2.rok] Spotřeba tepla na vytápění Spotřeba energie na chlazení Spotřeba energie na mechanické větrání Spotřeba tepla na přípravu teplé vody 163 Spotřeba na osvětlení Ostatní nehodnocená spotřeba na vaření Rozložení měrných spotřeb energie - budoucí [kwh/m 2.rok] Rozložení měrných spotřeb energie - porovnání [kwh/m 2.rok] %

25 Jak je patrné z předchozích grafů: Spotřeba tepla na vytápění klesla z původních 163 kwh/m 2.rok na výpočtových 40 kwh/m 2.rok, což představuje úsporu 75 %. Potenciál úspory energie na přípravu teplé vody představuje 45 %. Z původních 18 kwh/m 2.rok na 10 kwh/m2.rok. Potenciál společného umělého osvětlení je malý, neboť osvětlení v bytech nelze ovlivnit. Další potenciál úspor je v provozních nákladech tedy ve volbě paliva a tím i sazeb elektrické energie. Podmínkou dosažení předpokládaných úspor je funkční regulace soustavy! 7.3. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZATŘÍDĚNÍ Požadavky na energetickou náročnost budovy stanovuje vyhláška 148/2007 Sb. Požadavky na energetickou náročnost budovy jsou splněny, je-li energetická náročnost hodnocené budovy nižší než energetická náročnost referenční budovy: E PA < E PA, ref Třída energetické náročnosti hodnocené budovy se stanoví dle následující tabulky pro vypočtenou měrnou spotřebu energie v kwh/(m 2.rok). Měrné spotřeby energie v kwh/(m 2.rok) ve třídě C jsou pro vyjmenované druhy budov hodnotami referenčními. Druh budovy A B C D E F G Rodinný dům < > 292 Bytový dům < > 251 Hotel a restaurace < > 590 Administrativní < > 345 Nemocnice < > 625 Vzdělávací zařízení < > 265 Sportovní zařízení < > 297 Obchodní < > 362 Tabulka: Třídy energetické náročnosti dle 148/2007 Sb. Energetická náročnost budovy Původní stav Navržený stav Druh budovy Bytový dům Bytový dům Výroba energie v budově nezapočtená v dílčích energetických náročnostech (např. z kogenerace a fotovoltaických článků) Q E [GJ/rok] Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu E PA [kwh/(m 2.rok)] Měrná spotřeba energie referenční budovy R rq,a [kwh/(m 2.rok)], tj. energetická náročnost referenční budovy R rq vztažená na celkovou podlahovou plochu A Vyjádření ke splnění požadavků na energetickou náročnost budovy budova nesplňuje požadavky budova splňuje požadavky Třída energetické náročnosti hodnocené budovy E nehospodárná B úsporná

26 8. EKONOMICKÁ ANALÝZA Základními parametry, které ovlivňují ekonomiku projektu, jsou: investiční náklady, dosažená úspora energie, cena energie. Zatímco cena zemního plynu zůstává víceméně konstantní, tj. není významně závislá na tom, k jakému účelu se spotřebovává (vytápění, příprava teplé vody, vaření), u elektrické energie cena značně závisí na způsobu využití a tím na dosažené sazbě od distributora. Například pokud je elektřina používána pouze pro pohon domácích spotřebičů a osvětlení, spotřebitel má nárok na jednotarifní sazbu (pouze vysoký tarif). Pokud se však elektřinou ohřívá teplá voda v bojleru, nebo je s ní byt vytápěn, má majitel nárok na sazbu s osmi, resp. dvaceti, hodinami nízkého tarifu. Ten pak lze využít i na provoz domácích spotřebičů a osvětlení. Níže je uveden přehled cen energií použitých v ekonomické analýze: Zemní plyn vytápění domácnosti - plyn Elektřina elektřina, kde se ohřívá a vytápí plynem (D02) ohřev TV elektricky, vytápění plynem (D25) vytápění elektřinou (D45) sazba objektová (C02) společné prostory Cena za kwh 1,2 Kč s DPH 5,09 Kč s DPH 2,74 Kč s DPH 2,56 Kč s DPH 7,06 Kč s DPH

27 8.1. MĚRNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY V následujících grafech jsou vyčísleny měrné roční provozní náklady vztažené na 1 m 2 podlahové plochy. Rozložení měrných spotřeb energie - původní [Kč/m2.rok] Rozložení měrných spotřeb energie - budoucí [Kč/m2.rok] Rozložení měrných spotřeb energie - porovnání [Kč/m2.rok] Spotřeba tepla na vytápění % Spotřeba energie na chlazení Spotřeba energie na mechanické větrání Spotřeba tepla na přípravu teplé vody Spotřeba na osvětlení Jak je patrné z předchozích grafů:

28 Pokles provozních nákladů (při předpokladu stejného rozdělení paliv plyn-elektrická energie) o 38 %. Téměř pro každý byt je však jiná tato situace! (různý mix paliv a tím i cen) 8.2. PROVOZNÍ NÁKLADY Na níže uvedeném příkladu jsou vyčísleny provozní náklady pro modelový byt o velikosti 3+kk. Provozní náklady se liší dle druhu paliva pro vytápění, přípravu TV a vaření. Uvažována je elektrická energie a zemní plyn ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ PRO BYT 3+KK Investiční náklady na technická zařízení v bytě vycházejí ze skutečných cen výrobků na trhu a odhadů cen příslušenství a práce. Ceny mohou mít odchylku při volbě konkrétního dodavatele či výrobce. Výslednou sumu je nutno brát proto s rezervou a počítat s určitou nepřesností. Vytápění Cena (Kč vč. DPH) Elektrické přímotopy Plynový kotel a otopná soustava v bytě Teplá voda Elektrozásobníkový ohřev Kombinovaná jednotka s tepelným čerpadlem Mechanické větrání

29 Systém větrání s jednotkou v bytech AC bez čidla CO2 Centrální systém větrání s rekuperací ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ PRO OBJEKT Investiční náklady na zateplení a technická zařízení vycházejí ze skutečných cen výrobků na trhu a odhadů cen příslušenství a práce. Ceny mohou mít odchylku při volbě konkrétního dodavatele či výrobce. Výslednou sumu je nutno brát proto s rezervou a počítat s určitou nepřesností. Zateplení Cena (Kč vč. DPH) Zateplení stěn 18 cm minerálními vlákny ( Kč/m2; 700 Kč/m2 materiál zateplení;+20% detaily) Zateplení stěn XPS 16 cm pod terénem (4000 Kč/m2; 500 Kč/m2 materiál zateplení) Zateplení šikmé střechy (1000 Kč/m2; 500 Kč/m2 materiál zateplení; původní krytina + původní nosná konstrukce) Zateplení vikýřů(2500 Kč/m2; 500 Kč/m2 materiál zateplení) Zateplení arkýřů (2500 Kč/m2; 500 Kč/m2 materiál zateplení) Výměna oken ( Kč/m2) + výměna dveří + nová střešní okna Celkem Větrání stoupací vedení potrubí Stoupací potrubí Cena (Kč vč. DPH) PŘÍNOSY PROJEKTU Z hlediska majitele objektu, tedy pronajímatele, je třeba dobře zvážit, zda mu investice do zlepšení kvality budovy přinese kýžený efekt. Základním rozporem je fakt, že ačkoliv majitel je investorem úsporných opatření, ten kdo ušetří provozní náklady je nájemník. Motivací ke zlepšení kvality budovy pro vlastníka objektu je vyšší obsazenost bytů a také možnost vyššího nájemného.

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Hutě, č. p. 11, 391 65 Černýšovice Účel budovy: Rodinný dům

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat?

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Program přednášky Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat Obecné informace o Programu Připravované Výzvy a změny v Programu Vzorový příklad Příklad z praxe Závěr Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Proč

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Hrubeš, Hana Hrubešová, V Podhájí 251/10, Rumburk 408 02 Energetický

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU Název publikace Referenční číslo Průkaz

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ BYTOVÝCH OBJEKTŮ SE V DŮSLEDKU STOUPÁNÍ CEN ENERGIÍ NEUSTÁLE ZVYŠUJÍ. TATO SKUTEČNOST BY MĚLA VÉST K REALIZACI TAKOVÝCH BYTOVÝCH OBJEKTŮ A OPATŘENÍ

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Ing. Pavel Šuster. březen 2012

Ing. Pavel Šuster. březen 2012 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět 1.2. Úkol 1.3. Zadavatel 1.4. Zpracovatel 1.5. Vypracoval 1.6. Zpracováno v období Bytový dům Peškova 6, Olomouc Jiří Velech byt pod střechou v 5.NP Diagnostika parametrů vnitřního

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ]

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ] (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Areál CSP a VTP Brno, objekt G Vědecko-výzkumný areál Kód obce: 582786

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista:

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Vychodilova 3077/20, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:5423/2, 5477/11, 5423/3, 5423/4 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 INVESTOR: Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Energetická studie VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 Mistral ENERGY, spol. s r.o. SÍDLO: VÍDEŇSKÁ

Více

劗 azu ene ge ic é ná čn 劗 i 劗u劗 劗劗 劗劗劗 a劗 i劗en i劗i ačn劗 劗劗a劗e 劗u劗 劗劗 Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Objekt B - Obytný areál Za panskou stodolou Praha Miškovice Cukrovarská

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Adresa budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Celková podlahová plocha: Polyfunkční,bytový dům s komerčními prostory parc.č. 1471 v k.ú. Prostějov 1105 m 2 Hodnocení

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 148/2007) BYTOVÝ DŮM, Hostivařská 125/8 a 119/10, Praha 10 Zpracoval: Ing. Břetislav Mercel energetický expert zapsaný v seznamu MPO pod číslem 230

Více

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Následující studie ukazuje jaký je vliv počtu střešních oken, jejich orientace ke světovým stranám a typ zasklení na potřebu energie na vytápění.

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU II. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? které se konalo dne 9. prosince 2013 od 12:30 do 17 hodin v místnosti H108 v areálu Fakulty

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 1.Protokol a) Identifikační údaje Adresa ( místo, ulice, číslo, PŠC ): Účel budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Kód obce: Katastrální území a katastrální číslo: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice

Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice - Ložiska s. r. o. Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice Objednatel: ISOTRA a.s. Bílovická 2411/1 746 01 Opava Zhotovitel: KOMA Ložiska, s.r.o. Ruská 514 / 41 706 02 Ostrava

Více

Trvalé stavění. Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy. Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12.

Trvalé stavění. Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy. Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12. Trvalé stavění Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12. 2011 Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Obecně prospěšná

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE)

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE) EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE) Ing. arch. Jaroslav Tachecí - studio JATA Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům V Lázních čp. 357359, 252 42 Jesenice PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 1 TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 5 5 národní konference LOP 20.3. 2012 Clarion Congress Hotel Praha **** národ Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D. 2 prodej barevných obrázků 3 prodej barevných obrázků 4 laický

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY A BUDOVY V PASIVNÍM STANDARDU Pracovní materiál iniciativy Šance pro budovy Jan Antonín, prosinec 2012 1. ÚVOD Studie porovnává řešení téměř nulové budovy podle připravované

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kladno - Kročehlavy Holandská 2437 272 01 bytový dům Kód

Více