Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu"

Transkript

1 Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu Inovativní produkt v rámci projektu Příprava zaměstnanců pro vybudování a řízení Výzkumně vývojového centra (VVC) environmentálně vyspělých staveb Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ing. Petr Vogel Ing. arch. Roman Kraiczy 02 / 2012

2 OBSAH 1. POPIS OBJEKTU, ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU FOTODOKUMENTACE OBJEKTU, DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 3 2. TEPELNĚ-IZOLAČNÍ KVALITA OBJEKTU ZPRÁVA O TERMOVIZNÍM MĚŘENÍ PODMÍNKY MĚŘENÍ POPIS TERMOVIZE 6 4. VÝSLEDKY MĚŘENÍ SNÍMKOVÁNÍ Z EXTERIÉRU SEVEROZÁPADNÍ (ULIČNÍ) FASÁDA OBJEKTU JIHOVÝCHODNÍ (DVORNÍ) FASÁDA OBJEKTU 4.2. SNÍMKOVÁNÍ Z INTERIÉRU ZÁVĚR PROVOZNÍ NÁKLADY VYTÁPĚNÍ PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY VĚTRÁNÍ OSVĚTLENÍ A OSTATNÍ ELEKTŘINA VODNÉ A STOČNÉ VAŘENÍ NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBÁLKY BUDOVY VARIANTY VYTÁPĚNÍ A OHŘEVU TEPLÉ VODY VARIANTY NUCENÉHO VĚTRÁNÍ VARIANTY OHŘEVU TEPLÉ VODY A NUCENÉHO VĚTRÁNÍ SPOLEČNÉ OSVĚTLENÍ ENERGETICKÁ ANALÝZA TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU MĚRNÁ SPOTŘEBA ENERGIÍ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZATŘÍDĚNÍ EKONOMICKÁ ANALÝZA MĚRNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY PROVOZNÍ NÁKLADY ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ PRO BYT 3+KK ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ PRO OBJEKT PŘÍNOSY PROJEKTU 29

3 1. POPIS OBJEKTU, ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU Jedná se o starší bytový dům v Praze 8. Objekt byl postaven přibližně ve 30. letech 20. století. Dům má 5 nadzemních obytných podlaží a jedno podlaží užitné (pronajímané ke komerčním účelům). Půda objektu je nevyužitá a nevytápěná, výhledově se uvažuje o výstavbě půdních bytů. Celý objekt má jednoho vlastníka, byty jsou nájemní. Obrázek: Letecký snímek - situace. Zdroj: FOTODOKUMENTACE OBJEKTU, DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ Obrázek: Uliční fasáda. Obrázek: Podkrovní prostory směrem do ulice BD Na Žertvách

4 Obrázek: Užitné prostory v 1. PP. Obrázek: Půdní prostor. Obrázek: Detail špaletového okna BD Na Žertvách

5 Obrázek: Různorodé členění bytů v podlažích. 2. TEPELNĚ-IZOLAČNÍ KVALITA OBJEKTU Budova je zděná z plných cihel. Obvodové stěny mají různou tloušťku ( mm, zpravidla dle podlaží). Strop pod půdním prostorem je pravděpodobně dřevěný trámový, bez zateplení, podlaha na terénu a nad suterénem je rovněž nezateplená. Okna jsou převážně dřevěná špaletová, v uliční fasádě se zdvojeným vnějším křídlem (kvůli hluku z ulice), okna na schodišti jsou dřevěná zdvojená, okna do vnitřních světlíků jsou zpravidla jednoduchá. Vyhodnocení hlavních konstrukcí z hlediska ČSN V současnosti jsou v platnosti následující normy, které mj. hodnotí tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budovy: ČSN Tepelná ochrana budov, části 1 a 4 platné od června 2005, část 3 platná od listopadu 2005 a dále část 2 (Tepelná ochrana budov požadavky) ČSN , platná od listopadu Splnění U s vypočtené U N požadované U N doporučené požadavku Konstrukce [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [-] Obvodová stěna 0,8 1,9 0,30 0,25 Nevyhovuje Strop pod půdou 1,0 0,30 0,20 Vyhovuje Podlaha na terénu 3,1 0,45 0,30 Vyhovuje Podlaha nad suterénem 1,0 0,60 0,40 Vyhovuje Okna cca 2,4 1,50 1,20 Vyhovuje Dveře vstupní 3,5 5,6 3,50 2,30 Vyhovuje Tabulka 1: Vyhodnocení tepelně-technických vlastností hlavních obalových konstrukcí BD Na Žertvách

6 3. ZPRÁVA O TERMOVIZNÍM MĚŘENÍ 3.1. PODMÍNKY MĚŘENÍ Název dokladu: Zápis z měření Podmínky při měření: Průměrná teplota vzduchu v interiéru [ C]: +20 Teplota vzduchu v exteriéru [ C]: -14,0 Klimatické podmínky (vliv větru a slunečního záření): Jasno, bezvětří Datum a čas měření: ; 7:30 8:30 hod. Měření provedl: Ing. František Duda 3.2. POPIS TERMOVIZE Termovize pracuje na principu výdeje tepla sáláním. Tepelná radiace z povrchu tělesa může být emitována z povrchu, odražená od povrchu nebo jím může procházet. Měřená povrchová teplota však závisí pouze na emitované složce. Termovizní kamera zpracovává tuto infračervenou složku a pomocí emisivity materiálu vypočítává povrchovou teplotu. Emisivita povrchu závisí na barvě materiálu, hladkosti povrchu, může se i měnit s teplotou, tvarem povrchu nebo měřeným pásmem spektra vlnových délek. Při měření proto nelze zachytit přesnou hodnotu tohoto vstupního parametru. Z toho vyplývá, že výsledky mohou být tímto faktem do jisté míry zkresleny. Složitá je zejména teplotní interpretace vícebarevných povrchů s proměnlivou emisivitou po ploše vzorku. Výstupem je obrázek se spektrem barev odpovídajících povrchovým teplotám zachycené konstrukce či předmětu (termogram). Součástí snímku může být i stupnice s rozložením zachycených teplot. Rozsah hodnot se u každého snímku mění dle naměřených teplot. 4. VÝSLEDKY MĚŘENÍ 4.1. SNÍMKOVÁNÍ Z EXTERIÉRU Při snímkování z exteriéru platí, že čím nižší teplota na termosnímku tím lepší tepelněizolační vlastnosti obalové konstrukce (zdiva, okna atd.) SEVEROZÁPADNÍ (ULIČNÍ) FASÁDA OBJEKTU Obrázek: Uliční fasáda foto 1. Zřetelné jsou tepelné mosty v oblasti překladů otvorových výplní BD Na Žertvách

7 Obrázek: Uliční fasáda foto 2. Zřetelné jsou tepelné mosty v oblasti překladů otvorových výplní. Obrázek: Jihozápadní štít objektu foto 3. Zobrazen je únik tepla nezateplenou částí štítového zdiva. Obrázek: Uliční fasáda foto 4. Zřetelné jsou lineární tepelné mosty v oblasti překladů otvorových výplní. Nejvyšší povrchové teploty, a tedy i nejvyšší prostup tepla, byl zaznamenán v oblasti vstupních dveří a v místě překladů (vyzdívek) balkónových dveří. Zobrazeno na následujícím termosnímku BD Na Žertvách

8 Obrázek: Uliční fasáda foto 5. Obrázek: Uliční fasáda foto 6. Porovnání povrchových teplot fasády se sousedním zatepleným objektem, který je situovaný severovýchodně od posuzovaného domu. Rozdíl povrchových teplot fasád činí cca 4 C. Obrázek: Uliční fasáda foto 7. Porovnání povrchových teplot fasády se sousedním objektem, který je situovaný jihozápadně od posuzovaného domu. Rozdíl povrchových teplot fasád činí pouze cca 1-2 C (fasáda sousedního objektu je nepatrně chladnější, tj. má lepší tepelně-izolační vlastnosti) BD Na Žertvách

9 Obrázek: Uliční fasáda foto 8. Porovnání povrchových teplot otvorových výplní se sousedním objektem, který je situovaný jihozápadně od posuzovaného domu. Rozdíl povrchových teplot zasklení činí cca 2,5 C (zasklení sousedního objektu je chladnější, tj. má lepší tepelně-izolační vlastnosti). Obdobný je rozdíl povrchových teplot u rámů otvorových výplní. Pozn.: Termovizní měření zasklení otvorových výplní je pouze orientační. V zasklení se velmi často odrážejí jiné povrchy či obloha částečné zkreslení výsledků. Obrázek: Uliční fasáda foto 9. Vstupní dveře do objektu BD Na Žertvách

10 JIHOVÝCHODNÍ (DVORNÍ) FASÁDA OBJEKTU Obrázek: Dvorní fasáda foto 1. Zřetelné jsou tepelné mosty v oblasti překladů otvorových výplní. Obrázek: Dvorní fasáda foto 2. Zvýšený únik tepla je patrný v okolí arkýře. Na fotografii jsou vyznačeny zjištěné lineární tepelné mosty.

11 Obrázek: Dvorní fasáda foto 3. Zvýšený únik tepla je patrný v okolí balkónu. Na fotografii je vyznačen lineární tepelný most. Zřetelné jsou také tepelné mosty v oblasti překladů otvorových výplní. Obrázek: Dvorní fasáda foto 4. Porovnání povrchových teplot fasády se sousedním zatepleným objektem, který je situovaný severovýchodně od posuzovaného domu. Rozdíl povrchových teplot činí cca 4 C.

12 Obrázek: Dvorní fasáda foto 5. Zřetelné jsou tepelné mosty v oblasti překladů otvorových výplní. Obrázek: Dvorní fasáda foto 6. Přízemí objektu.

13 4.2. SNÍMKOVÁNÍ Z INTERIÉRU Při snímkování z interiéru platí, že čím vyšší teplota na termosnímku tím lepší tepelněizolační vlastnosti obalové konstrukce (zdiva, okna atd.). Obrázek: Otvorové výplně foto 1. Viditelné jsou zejména tepelné úniky způsobené netěsnostmi rámů a nedokonalým provedením připojovací spáry otvorové výplně. V těchto místech je s největší pravděpodobností teplota povrchu nižší než teplota rosného bodu kondenzace vodní páry a následná degradace materiálů.

14 Obrázek: Otvorové výplně foto 2. Na termosnímku je patrný rozdíl povrchových teplot zasklení a záclony (závěsu). Obrázek: Otvorové výplně foto 3. Vstupní dveře ZÁVĚR Termovizní měření bylo provedeno při venkovní teplotě pod bodem mrazu. Průměrná teplota vzduchu v interiéru se pohybovala okolo 20 C. Teplotní spád byl dostatečný pro provedení TRM měření. Termovizní měření prokázalo: Zvýšený únik tepla v oblasti překladů otvorových výplní a v místech překladů a nadezdívky balkónových dveří (uliční fasáda). Lineární tepelné mosty u arkýře. Netěsnost funkční a připojovací spáry u otvorových výplní.

15 5. PROVOZNÍ NÁKLADY Provozní náklady objektu tvoří několik hlavních složek, tj. vytápění, příprava teplé vody, osvětlení, spotřeba domácích spotřebičů, vodné a stočné, případně větrání či chlazení. Vytápění a příprava teplé vody jsou v objektu připravovány lokálně v jednotlivých bytech, za spotřebu energií tedy platí přímo nájemci. Motivace vlastníka budovy ke snižování energetických nároků je tedy z tohoto hlediska problematická.

16 5.1. VYTÁPĚNÍ Systém vytápění se liší v jednotlivých bytech. Instalované způsoby vytápění: plynové wavky absence klasické teplovodní soustavy (většina bytů) kotel na zemní plyn s rozvodem do otopných těles (2 byty) vytápění elektrickými přímotopy (byty v podkroví + nájemci v 1. PP) Obrázek: Plynové zdroje tepla WAV, plynové kotle. Obrázek: Elektrický přímotop PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY Teplá voda je připravována lokálně v bytech, zdrojem je plyn nebo elektrická energie: ohřev plynovou karmou v místě výtoků zpravidla bez cirkulace ohřev elektrobojlery v místě výtoků zpravidla bez cirkulace Obrázek: Elektrický bojler, plynová karma.

17 5.3. VĚTRÁNÍ Větrání objektu je přirozené bez nuceného větrání. Odvětrání koupelen a WC je řešeno beznákladově komínovým přísunem čerstvého vzduchu (světlíky). Obrázek: Vnitřní světlík přirozené odvětrání koupelen OSVĚTLENÍ A OSTATNÍ ELEKTŘINA Osvětlení ve společných prostorách je řešeno žárovkovým osvětlením, osvětlenost je v porovnání s požadavky nedostatečné. Spotřeba přímo v bytech (osvětlení i zásuvková spotřeba) závisí na jednotlivých nájemnících VODNÉ A STOČNÉ Klasické postupně renovované armatury Bez využití dešťové vody 5.6. VAŘENÍ K vaření se používají plynové či elektrické sporáky podle vytápění, resp. nevytápění plynem.

18 6. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ Cíle rekonstrukce Šetrná architektura respektující historii domu + nové funkce o Výtah o Funkční společné prostory Úsporné nájemní byty, které poptává již dnes deregulovaný trh Kvalita vnitřního prostředí pro relaxaci a odpočinek o Dostatečný přísun čerstvého vzduchu o Povrchové teploty stěn o Akustické vlastnosti výplní otvorů a jejich osazení Rozšíření objektu o půdní byty na nájem či prodej Umožnit postupný zásah do jednotlivých bytů vždy po uvolnění nájemníka 6.1. ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBÁLKY BUDOVY Zateplení stěn (min. 16 cm max. jedna vrstva izolantu) o Uliční fasádu pokud bude dovoleno o Dvorní fasádu o Boční stěny o Uzavření světlíků Vytvoření obytných půdních prostor (zateplení min. 24 cm) Zateplení nevytápěného sklepa podhledem s minerální vlnou (min. 10 cm) Výměna oken (na míru dělaná v původním členění) o Některé otevíravé části zůstanou neotevíravé o Zřejmě kvalitní tepelně izolační dvojskla kvůli světelnosti o Kvalitní provedení detailů osazení oken!

19 6.2. VARIANTY VYTÁPĚNÍ A OHŘEVU TEPLÉ VODY Efektivní bytové kotle na zemní plyn s lokální otopnou soustavou o Plyn stále levné palivo o Výstavba centrální soustavy je příliš nákladná a nelze dělat postupně o Efektivní regulace termostatickými hlavicemi o Ke zohlednění je elektronická automatická regulace pro místnosti Varianta low-cost elektro o Výhoda nízkého tarifu na veškerou elektřinu! (~5 vs. ~2,5 Kč/kWh) o Možná jediné řešení kvůli limitům lokálních emisí o Nevýhodou je malá atraktivita pro nájemníky(obecně přijímáno jako nízký standard) o Problém s elektrosmogem

20 6.3. VARIANTY NUCENÉHO VĚTRÁNÍ Proč větrat? Na následujícím obrázku je ukázáno, proč vzniká čím dál tím větší tlak na nutnost nuceného větrání s přívodem čerstvého vzduchu. Zatímco původní netěsná okna byla schopna zajistit přívod alespoň určitého množství čerstvého vzduchu z venkovního prostředí, u nových těsných oken je infiltrace vzduchu prakticky nulová. Větrání okny Nedostatečné větrání => nezdravé prostředí bez pořádného odpočinku (možnost plísní, vysoké CO2) Nárazové větrání s větší tepelnou ztrátou => průvan, studený vzduch, který padá k zemi Nuceně s rekuperací Potřebný přísun vzduchu odvádějící vlhkost (proti plísním) a vydýchaný vzduch (svěží venkovní vzduch) Pouze potřebný přísun vzduchu bez zbytečného navýšení tepelné ztráty Předehřátý vzduch o účinnost rekuperace

21 Prašný vzduch + pyly Hluk zvenčí Přenos pachů z neúčinného odtahového systému mezi byty nad sebou Vhodné umístění nasávání vzduchu + filtrace vzduchu proti prachům a pylům Velmi nízký hluk proudění vzduchu z výústek Nový systém vzduchotechniky má přívodní i odtahové hlavní potrubí. Nový návrh by měl zajistit na odtahu dostatečný podtlak, který zabrání přesunu pachů z bytu do bytu. Varianty nuceného větrání Bytové instalace kvůli postupné realizaci Využití současných světlíků pro přívod a odvod větracího vzduchu Využití podhledu na WC pro umístění jednotky Vedení dále pod stropem s výústkou do obytných místností Obrázek: Schéma lokálních rekuperačních jednotek.

22 6.4. VARIANTY OHŘEVU TEPLÉ VODY A NUCENÉHO VĚTRÁNÍ Velice účinným systémem je systém kombinující přípravu teplé vody a nucené větrání s rekuperací. Systém je založen na principu vzduchového tepelného čerpadla, které ohřívá teplou vodu a zároveň využívá předehřátý odpadní vzduch odváděný z místností. Tepelné čerpadlo zároveň dohřívá přívodní vzduch foukaný do jednotlivých místností. Tento systém je velice účinný, avšak jedná se stále o velmi nákladnou záležitost. Obrázek: Princip společné přípravy teplé vody a nuceného větrání SPOLEČNÉ OSVĚTLENÍ Pro rekonstrukci osvětlení ve společných prostorách bytového domu přichází v úvahu nahrazení stávajícího systému se žárovkovými svítidly za systém s LED svítidly. LED svítidla s časovačem o Výhoda nízké spotřeby o Výhoda okamžitého nástupu světla o Výhoda odolnosti proti častým startům o Výhoda dlouhoživotnosti o Výhoda pro interiérový design o Nevýhoda investice o Nevýhoda možné krádeže světel

23 7. ENERGETICKÁ ANALÝZA 7.1. TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU Byl proveden výpočet tepelné ztráty objektu a potřeby, resp. spotřeby tepla na vytápění. Největší podíl na tepelné ztrátě prostupem mají obvodové stěny a dále otvorové výplně. Větrání (při předpokládané intenzitě větrání n = 0,5 h -1 ) tvoří cca třetinu celkové tepelné ztráty. Celková tepelná ztráta činí 87,3 kw při výpočtové venkovní teplotě -12 C, vnitřní průměrné teplotě 20 C a přirozeném větrání s násobností výměny vzduchu n = 0,5 h -1. Obrázek: Rozložení tepelných ztát objektu.

24 7.2. MĚRNÁ SPOTŘEBA ENERGIÍ V následujících grafech je vyčíslena měrná spotřeba jednotlivých energií. V prvním grafu je uvedena spotřeba v původním stavu, dále po provedení navržených úsporných opatření. V původním stavu tvoří více než tři čtvrtiny celkové spotřeby vytápění. V navrženém stavu se tato spotřeba sníží na méně než polovinu z celkové spotřeby. Rozložení měrných spotřeb energie - původní [kwh/m 2.rok] Spotřeba tepla na vytápění Spotřeba energie na chlazení Spotřeba energie na mechanické větrání Spotřeba tepla na přípravu teplé vody 163 Spotřeba na osvětlení Ostatní nehodnocená spotřeba na vaření Rozložení měrných spotřeb energie - budoucí [kwh/m 2.rok] Rozložení měrných spotřeb energie - porovnání [kwh/m 2.rok] %

25 Jak je patrné z předchozích grafů: Spotřeba tepla na vytápění klesla z původních 163 kwh/m 2.rok na výpočtových 40 kwh/m 2.rok, což představuje úsporu 75 %. Potenciál úspory energie na přípravu teplé vody představuje 45 %. Z původních 18 kwh/m 2.rok na 10 kwh/m2.rok. Potenciál společného umělého osvětlení je malý, neboť osvětlení v bytech nelze ovlivnit. Další potenciál úspor je v provozních nákladech tedy ve volbě paliva a tím i sazeb elektrické energie. Podmínkou dosažení předpokládaných úspor je funkční regulace soustavy! 7.3. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZATŘÍDĚNÍ Požadavky na energetickou náročnost budovy stanovuje vyhláška 148/2007 Sb. Požadavky na energetickou náročnost budovy jsou splněny, je-li energetická náročnost hodnocené budovy nižší než energetická náročnost referenční budovy: E PA < E PA, ref Třída energetické náročnosti hodnocené budovy se stanoví dle následující tabulky pro vypočtenou měrnou spotřebu energie v kwh/(m 2.rok). Měrné spotřeby energie v kwh/(m 2.rok) ve třídě C jsou pro vyjmenované druhy budov hodnotami referenčními. Druh budovy A B C D E F G Rodinný dům < > 292 Bytový dům < > 251 Hotel a restaurace < > 590 Administrativní < > 345 Nemocnice < > 625 Vzdělávací zařízení < > 265 Sportovní zařízení < > 297 Obchodní < > 362 Tabulka: Třídy energetické náročnosti dle 148/2007 Sb. Energetická náročnost budovy Původní stav Navržený stav Druh budovy Bytový dům Bytový dům Výroba energie v budově nezapočtená v dílčích energetických náročnostech (např. z kogenerace a fotovoltaických článků) Q E [GJ/rok] Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu E PA [kwh/(m 2.rok)] Měrná spotřeba energie referenční budovy R rq,a [kwh/(m 2.rok)], tj. energetická náročnost referenční budovy R rq vztažená na celkovou podlahovou plochu A Vyjádření ke splnění požadavků na energetickou náročnost budovy budova nesplňuje požadavky budova splňuje požadavky Třída energetické náročnosti hodnocené budovy E nehospodárná B úsporná

26 8. EKONOMICKÁ ANALÝZA Základními parametry, které ovlivňují ekonomiku projektu, jsou: investiční náklady, dosažená úspora energie, cena energie. Zatímco cena zemního plynu zůstává víceméně konstantní, tj. není významně závislá na tom, k jakému účelu se spotřebovává (vytápění, příprava teplé vody, vaření), u elektrické energie cena značně závisí na způsobu využití a tím na dosažené sazbě od distributora. Například pokud je elektřina používána pouze pro pohon domácích spotřebičů a osvětlení, spotřebitel má nárok na jednotarifní sazbu (pouze vysoký tarif). Pokud se však elektřinou ohřívá teplá voda v bojleru, nebo je s ní byt vytápěn, má majitel nárok na sazbu s osmi, resp. dvaceti, hodinami nízkého tarifu. Ten pak lze využít i na provoz domácích spotřebičů a osvětlení. Níže je uveden přehled cen energií použitých v ekonomické analýze: Zemní plyn vytápění domácnosti - plyn Elektřina elektřina, kde se ohřívá a vytápí plynem (D02) ohřev TV elektricky, vytápění plynem (D25) vytápění elektřinou (D45) sazba objektová (C02) společné prostory Cena za kwh 1,2 Kč s DPH 5,09 Kč s DPH 2,74 Kč s DPH 2,56 Kč s DPH 7,06 Kč s DPH

27 8.1. MĚRNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY V následujících grafech jsou vyčísleny měrné roční provozní náklady vztažené na 1 m 2 podlahové plochy. Rozložení měrných spotřeb energie - původní [Kč/m2.rok] Rozložení měrných spotřeb energie - budoucí [Kč/m2.rok] Rozložení měrných spotřeb energie - porovnání [Kč/m2.rok] Spotřeba tepla na vytápění % Spotřeba energie na chlazení Spotřeba energie na mechanické větrání Spotřeba tepla na přípravu teplé vody Spotřeba na osvětlení Jak je patrné z předchozích grafů:

28 Pokles provozních nákladů (při předpokladu stejného rozdělení paliv plyn-elektrická energie) o 38 %. Téměř pro každý byt je však jiná tato situace! (různý mix paliv a tím i cen) 8.2. PROVOZNÍ NÁKLADY Na níže uvedeném příkladu jsou vyčísleny provozní náklady pro modelový byt o velikosti 3+kk. Provozní náklady se liší dle druhu paliva pro vytápění, přípravu TV a vaření. Uvažována je elektrická energie a zemní plyn ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ PRO BYT 3+KK Investiční náklady na technická zařízení v bytě vycházejí ze skutečných cen výrobků na trhu a odhadů cen příslušenství a práce. Ceny mohou mít odchylku při volbě konkrétního dodavatele či výrobce. Výslednou sumu je nutno brát proto s rezervou a počítat s určitou nepřesností. Vytápění Cena (Kč vč. DPH) Elektrické přímotopy Plynový kotel a otopná soustava v bytě Teplá voda Elektrozásobníkový ohřev Kombinovaná jednotka s tepelným čerpadlem Mechanické větrání

29 Systém větrání s jednotkou v bytech AC bez čidla CO2 Centrální systém větrání s rekuperací ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ PRO OBJEKT Investiční náklady na zateplení a technická zařízení vycházejí ze skutečných cen výrobků na trhu a odhadů cen příslušenství a práce. Ceny mohou mít odchylku při volbě konkrétního dodavatele či výrobce. Výslednou sumu je nutno brát proto s rezervou a počítat s určitou nepřesností. Zateplení Cena (Kč vč. DPH) Zateplení stěn 18 cm minerálními vlákny ( Kč/m2; 700 Kč/m2 materiál zateplení;+20% detaily) Zateplení stěn XPS 16 cm pod terénem (4000 Kč/m2; 500 Kč/m2 materiál zateplení) Zateplení šikmé střechy (1000 Kč/m2; 500 Kč/m2 materiál zateplení; původní krytina + původní nosná konstrukce) Zateplení vikýřů(2500 Kč/m2; 500 Kč/m2 materiál zateplení) Zateplení arkýřů (2500 Kč/m2; 500 Kč/m2 materiál zateplení) Výměna oken ( Kč/m2) + výměna dveří + nová střešní okna Celkem Větrání stoupací vedení potrubí Stoupací potrubí Cena (Kč vč. DPH) PŘÍNOSY PROJEKTU Z hlediska majitele objektu, tedy pronajímatele, je třeba dobře zvážit, zda mu investice do zlepšení kvality budovy přinese kýžený efekt. Základním rozporem je fakt, že ačkoliv majitel je investorem úsporných opatření, ten kdo ušetří provozní náklady je nájemník. Motivací ke zlepšení kvality budovy pro vlastníka objektu je vyšší obsazenost bytů a také možnost vyššího nájemného.

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Projektová dokumentace adaptace domu

Projektová dokumentace adaptace domu Projektová dokumentace adaptace domu Fotografie: Obec Pitín Starší domy obvykle nemají řešenu žádnou tepelnou izolaci nebo je nedostatečná. Při celkové rekonstrukci domu je jednou z důležitých věcí snížení

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Rakouská 543, 289 24 Milovice Společenství vlastníků bytů Vila

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Na Chmelnicích 69 a 71, Mutěnická 6 a 8 Účel budovy: Bytový dům Kód

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví města Ostatní SBD Družba

Více

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním u bytů s parame try PD, NED, EUD, ST D o v ytápě né ploše 45 m 2 4,95 0,15 1,51 0,15 1,05 0,15 0,66 0,15 4,95 1,26 1,51 0,62 1,05 0,62 0,66 0,62 0,00 1,00

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Praha 7 Jateční 1195-1197 170 00 bytový dům Kód obce:

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros. Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet referenční spotřeby energie 19.9.2014 Vladimíra Henelová vladimira.henelova@enviros.cz Obsah prezentace

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY AKCE: Novostavba rodinného domu Holzova 1156/30, 628 00 BrnoLíšeň Zhotovitel: s.r.o. Milady Horákové 1954/7 602 00 Brno Černá pole IČ: 293 64 85 Web: www.energodialog.cz

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace... PROGRAM REKUPERACE Obsah 1 Proč využívat rekuperaci...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektu...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza

Více

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov 1 Vzor a obsah PENB Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění průkazu Protokol tvoří: a) účel zpracování průkazu b) základní informace o hodnocené

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. a Stavba: Zadavatel: RODINNÝ DŮM stávající objekt Vrchlického 472, 273

Více

Protokol termografického měření

Protokol termografického měření Prokop Dolanský Chodovecké nám. 353/6, 141 00 Praha 4 www.termorevize.cz dolansky@termorevize.cz Tel.: 736 168 970 IČ: 87522161 Protokol termografického měření Zkrácená termografická zkouška dle ČSN EN

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zakázka číslo: 200-02040-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Královická 688 250 0 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zpracováno v období: březen 200 Obsah.VŠEOBECNĚ...3..Předmět...3.2.Úkol...3.3.Objednatel...3.4.Zpracovatel...3.5.Vypracoval...3.6.Kontroloval...3.7.Zpracováno

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností B Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 Upozornění: Struktura formuláře se nesmí měnit! ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ul. 28.Října č.p. 852/254, Ostrava - Mariánské Hory Účel budovy: Kód

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE a KATALOG DOBRÉ RRAXE Výstup je vytvořen v rámci projektu ENERGYREGION (pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech) zaměřujícího se na vytváření strategií a konceptů využívání obnovitelných

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal OBSAH: A. Představení produktu 1) Obálka budovy v souvislosti s PENB 2) Větrání bytů v souvislostech 3) Letní stabilita bytů 4) Volba zdroje tepla pro

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Technické systémy pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DŮM - VYTÁPĚNÍ snížení potřeby tepla na vytápění na minimum

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Termovizní měření bytového domu Na Stezce ECZ13007

Více

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 1471/21 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům

Více

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Jaroslav Šafránek,CSc CSI a.s Praha Obsah presentace Dosavadní

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Strana 1/ 8 1. Protokol a) identifikační údaje budovy adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) účel budovy sportovní zařízení kód obce 571164 Chrudim kód katastrálního území 654299 Chrudim (okres

Více

Posudek budovy - MŠ Chrastava

Posudek budovy - MŠ Chrastava Posudek budovy - MŠ Chrastava 1. Základní popis typ výstavby: mateřská škola železobetonový skelet MS 66; obvodový plášť CDK cihly, nebo plynosilikát rok výstavby: 1972 počet podlaží (obytná, technická,

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2136; Líšeň (612405) OKRES: KRAJ: Brno - město Jihomoravský MAJITEL : Česká republika, Národní památkový ústav,

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Spojovací 940, 357 31 Horní Slavkov Účel budovy: Rodinný

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU P. Č. 1016/7, 1016/8, 1016/9 UL. KŘIVENICKÁ Č.409-411 PRAHA 8, ČIMICE. Průkaz energetické náročnosti budovy

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU P. Č. 1016/7, 1016/8, 1016/9 UL. KŘIVENICKÁ Č.409-411 PRAHA 8, ČIMICE. Průkaz energetické náročnosti budovy ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU P. Č. 1016/7, 1016/8, 1016/9 UL. KŘIVENICKÁ Č.409-411 PRAHA 8, ČIMICE Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení Investor: Společenství pro obytný dům KŘIVENICKÁ 409-411 Křivenická

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Havlíčkův Brod Účel budovy: RD s garáží Kód obce: 568414 Kód katastrálního

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 1 / 5 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 230/2015 Sb.) Penzion Hubert Vysoká nad Labem č. p. 202, 503 31 Vysoká nad Labem Evidenční číslo: Autorizace:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: 62501691. dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: 62501691. dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Předmět průkazu: Objekt k bydlení Dobrovodská 734/106, 37006 České Budějovice Zadavatel průkazu: "dot. DesignStudio", spol. s r.o. Dobrovodská 734/106, 37006 České Budějovice IČ: 62501691 Zpracovatel průkazu:

Více

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Bytový dům Komenského 1471, 1472, 1473, Vlašim Komenského

Více

Energetická studie varianty zateplení bytového domu

Energetická studie varianty zateplení bytového domu Zakázka číslo: 2015-1102-ES Energetická studie varianty zateplení bytového domu Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově Kozlovská

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště Energetický management v programu komplexní regenerace panelových domů Brno - Nový Lískovec Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských částí statutárního města Brna 12 tis.

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Přednášející: Ing. Radim Otýpka

Přednášející: Ing. Radim Otýpka Přednášející: Ing. Radim Otýpka Základem zdravého života je kvalitní životní prostředí - Dostatek denního světla - Dostatek kvalitního vzduchu - Dostatek zdravé potravy -To co ale potřebujeme každou sekundu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ 1 Legislativní předpisy pro byty a bytové domy Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 11 WC a prostory pro osobní hygienu a vaření musí být účinně

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb.

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb. Vít KLEIN, Ph.D. energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických specialistů MPO pod číslem 023 Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem E-mail: vit.klein@volny.cz Mobil: 777 784 900 PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Želivecká 2807-2811, 106 00 Praha 10 Účel budovy: Bytový

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům A1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více