C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, Hodonín, IČ: , DIČ: CZ tel./fax: , mobilní tel.: , C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání stavby II/432 Hodonín okružní křižovatka ul. Měšťanská, Purkyňova, Brandlova C) Stavební část - SO.01E Objížďky a dočasné dopravní značení Stavebník (investor): Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Zhotovitel dokumentace: PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, Hodonín květen 2013

2 2

3 1. Identifikační údaje Název akce: Místo: Investor (stavebník): II/432 Hodonín - okružní křižovatka ul. Měšťanská, Purkyňova, Brandlova Hodonín Část A okružní křižovatka a paprsky silnice II/432 a III/43237 a související přeložky inž. sítí: Část B paprsek napojení MK Brandlova, chodník, cyklostezka, veřejné osvětlení a související přeložky inž. sítí: Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, Hodonín Část C rekonstrukce silnice II/432 ul.měšťanská Část D rekonstrukce silnice III/43237 ul.purkyňova Část E objížďky a dočasné dopravní značení Zpracovatel PD: PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, Hodonín Zodpovědný projektant: Ing. Radomír Prokeš, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT Stupeň PD: DZS dokumentace pro zadání stavby Datum: květen

4 2. Zásady organizace výstavby a rekonstrukcí a) Návrh postupu a provádění výstavby Výstavba okružní křižovatky a rekonstrukce silnic II/432 v ul. Měšťanská a III/43237 v ul. Purkyňova budou probíhat ve dvou časových etapách pro zajištění minimálního omezení plynulosti dopravy. 1. časová etapa Tato etapa zahrnuje výstavbu okružní křižovatky, rekonstrukci úseků 1, 2, 3 a 5 silnice II/432 ul. Měšťanská a rekonstrukci úseků 1 a 3 silnice III/43237 ul. Purkyňova. Okružní křižovatka a jednotlivé úseky jsou rozděleny na 2 etapy. U okružní křižovatky 1. etapa představuje větší část okružního pásu, celé paprsky křižovatky P1 (paprsek na silnici II/432 ul. Měšťanská ve směru k mostu ), P2 (paprsek na místní komunikaci v ul. Brandlova) a polovinu z paprsků P3 (paprsek na silnici II/432 ul. Měšťanská směrem k centru města) a P4 (paprsek na silnici III/43237 ul. Purkyňova) včetně ostrůvků oddělujících jízdní pruhy. Společně s realizací 1. etapy okružní křižovatky bude probíhat rekonstrukce obou polovin prvního úseku a polovina druhého úseku silnice II/432 ul. Měšťanská od nové okružní křižovatky po most , dále jedna polovina třetího úseku silnice II/432 ul. Měšťanská od nové okružní křižovatky směrem k centru města a polovina prvního úseku silnice III/43237 ul. Purkyňova. Současně bude provedena rekonstrukce jedné poloviny pátého úseku silnice II/432 ul. Měšťanská mezi stávající okružní křižovatkou u Kauflandu a stávající okružní křižovatkou u Hájníka a také jedna polovina třetího úseku silnice III/43237 ul. Purkyňova. Kanalizační přípojky dešťových vpustí, které vedou pod těmito paprsky, budou provedeny jen pod právě budovanou polovinou paprsků. Konce potrubí bodou zaslepeny. Ve 2. etapě bude zbylá část potrubí navázána. Stejně tak budou provedeny chráničky na stávajících sdělovacích a optických kabelech. U navržené trasy veřejného osvětlení budou položeny nejdříve chráničky, po dokonční obou polovin bude teprve provlečen samotný kabel VO. Po dokončení těchto etap budou provedeny jejich zbylé části, tj. 2. etapa okružní křižovatky (zbylá část okružního pásu, druhé poloviny paprsků P3 a P4), druhá polovina 2. úseku silnice II/432 ul. Měšťanská ve směru k mostu , druhá polovina 3. úseku silnice II/432 ul. Měšťanská od nové okružní křižovatky směrem k centru města, druhá polovina 1. úseku silnice III/43237 ul. Purkyňova a zbylé poloviny pátého úseku silnice II/432 ul. Měšťanská mezi stávající okružní křižovatkou u Kauflandu a stávající okružní křižovatkou u Hájníka a 3. úseku silnice III/43237 ul. Purkyňova. Napojí se chráničky kabelů a přípojek kanalizace na hotové chráničky a kanalizační potrubí pod zhotovenou polovinou paprsků. 2. časová etapa V této časové etapě budou provedeny rekonstrukce zbývajících úseků, tj. čtvrtý úsek silnice II/432 ul. Měšťanská mezi stávající okružní křižovatkou u Kauflandu a novou okružní křižovatkou a druhý úsek silnice III/43237 ul. Purkyňova (mezi hotovými úseky z první 4

5 časové etapy). Oba zbylé úseky budou rekonstruovány po polovnách s řízením světelným signalizačním zařízením. Při realizaci stavby budou dodržována veškerá opatření vyplývající ze zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Předpokládaná doba realizace 1. časové etapy: 14 týdnů (cca 3 měsíce) Předpokládaná doba výstavby 2. časové etapy: 2 týdny Celková předpokládaná doba realizace: 16 týdnů (cca 3,5 měsíce) b) Objekty, které je nutno uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) Pro zajištění dopravy ve směru Hodonín Rohatec bude využita část okružní křižovatky a poloviny paprsků ve směru do centra (paprsek P3) a na Rohatec (paprsek P4). Po dokončení 1. etapy bude možné využívat nové parkoviště. c) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí Při realizaci stavby budou dodržována veškerá opatření vyplývající ze zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Je žádoucí, aby během doby výstavby byl na staveništi stále dozor odpovědných pracovníků zhotovitele stavby a aby v noční době bylo staveniště hlídáno strahou. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, stejně jako tzv. třetí osoby, nebudou mít na staveništi přístup. d) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření Nejsou stanoveny. e) Návrh řešení dopravy během výstavby 1. časová etapa Pro zajištění dopravy ve směru na Ratíškovice (Kyjov) je po celou 1. časovou etapu navržena objízdná trasa po ulici Brandlova s úsekem u mostu řízeným světelným signalizačním zařízením, pro směr na Rohatec bude doprava jedním pruhem řízena také světelným signalizačním zařízením. Během této časové etapy budou zrušeny autobusové zastávky MHD a linkových spojů a budou provizorně umístěny zastávky mimo úseky výstavby a rekonstrukcí. Zastávky MHD Zastávka MHD číslo 31 (Restaurace Morava) bude zrušena a nahrazena provizorní zastávkou č. 31 za okružní křižovatkou u Kauflandu ve směru na Rohatec. Zastávky číslo 34 5

6 (Sídliště R. Filipa) budou zrušeny a nahrazeny provizorními zastávkami č. 34 umístěnými cca 70 metrů blíže k centru města pro linky č. 1, 4 a provizorní zastávkou č. 34 na objízdné trasy v ul. Brandlova pro linku č. 3. Rovněž zastávky číslo 37 (Nemocnice) pro linky 1 a 4 budou zrušeny a provizorní zastávky budou umístěny o cca 200 metrů blíže k centru města. Zastávky linkových spojů Zastávky linkových spojů označených M (Restaurace Morava) budou dočasně přemístěny blíže k centru o cca 180 m na ul. Měšťanská před okružní křižovatku u Hájníka. Zastávka označena L (Lázně) pro směr Hodonín-Kyjov bude dočasně přesunuta na objízdnou trasu v ul. Brandlova v těsné blízkosti stávajících zastávek. Zastávky označeny N (Nemocnice- Lázně) pro spoj Hodonín-Rohatec budou přesunuty o cca 200 metrů blíže k centru. Sjezd z nemocnice na ul. Purkyňova bude používán i během rekonstrukce 3. úseku silnice III/ Proto je nutné provádět krycí asfaltovou vrstvu poloviny silnice, která je blíže k nemocnici, nejprve od osy sjezdu k nemocnici směrem na Rohatec. Během této doby bude pro dopravu využívána neasfaltovaná polovina sjezdu. Po zatuhnutí krycí asfaltové vrstvy se provede zbylá část (od osy sjezdu směrem k centru Hodonína) a pro zajištění dopravy k nemocnici bude užívána již nově vyasfaltovaná část. 2. časová etapa Během rekonstrukcí ve 2. časové etapě budou využívány již hotové úseky a nová okružní křižovatka. Objízdná trasa už nebude nutná. Zastávky MHD a linkových spojů Ve druhé časové etapě budou všechny stávající zastávky MHD a linkových spojů opět využívány. Provizorní zastávky budou zrušeny. Je navrženo dočasné dopravní značení zabezpečující co nejplynulejší a bezpečný provoz rekonstruovanými úseky a výstavbou okružní křižovatky. f) Stanovení podmínek pro provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků bude zajištěna důsledným dodržováním zákona a dále právních a technických norem pro stavebnictví a související obory. Hodonín, květen 2013 Vypracoval: Pavel Kočvara 6

7 Příloha č. 1 schéma časových etap:

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST Vypracoval : ZNOJMOPROJEKT Ing..arch. Radomír Kaman s.r.o. Kuchařovická 11 669 02 Znojmo Autor : Ing. Oto Liebiger Datum : říjen 2011 2

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1 zákona č. 104/2000

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH DOUDLEBY NAD ORLICÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: Ing. arch. František Křelina - ATELIÉR DELTA 90 VYPRACOVALA: Ing. arch. Marcela Křelinová Ing. arch.

Více

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9 Prvního pluku 20/224 186 59 Praha 8 - Karlín telefon 251 038 111 telefax 222 325 182 www.tebodin.com www.tebodin.cz Zákazník: A plus spol. s r.o. Investor: Městská část Praha 9 Projekt: Stupeň: Novostavba

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306 OBSAH A. Textová část B. Výkresová část 1. Situace širších vztahů 1:5000 2 Situace - urbanistický návrh 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky,

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JEZEŘANY - MARŠOVICE Dokumentace pro stavební povolení

Více

13/1997 Sb. ZÁKON ze dne 23. ledna 1997

13/1997 Sb. ZÁKON ze dne 23. ledna 1997 Změna: 13/1997 Sb. (část), 281/1997 Sb. Změna: 259/1998 Sb. Změna: 146/1999 Sb. Změna: 102/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 102/2000 Sb. (část) Změna: 489/2001 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 256/2002 Sb.,

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více