Jednotlivé části (str.3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (11) (10) 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednotlivé části (str.3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (11) (10) 4"

Transkript

1 Jednotlivé části (str.3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (11) (10) 4 Str.3 str str 2)2 2)

2 Montáž (str.4) 5 6

3 Demontáž (str.6) 7 8

4 Charakteristika (str.8)

5 Str.10 POZOR! 9 Nastavení součástky s hračkou. 10 Údržba Pro bezpečí Vašeho dítěte výrobek pravidelně prohlížejte, abyste se ujistili, zda jsou všechny úchyty řádně upevněné (šrouby, karabiny, zipy). Čištění mamaroo Látku na sedadle je možno prát v pračce. Perte ve studené vodě na šetrný program. Nepoužívejte bělidlo. Lze odděleně sušit v sušičce při nízké teplotě a ihned po usušení vyjměte ze sušičky. Spodní část, sedací konstrukci a oblouk s hračkou lze otřít vlhkým hadříkem s jemným čisticím prostředkem. Tyto části nenamáčejte. Časté problémy a jejich rychlé řešení Problém Řešení Přístroj se zastavil a podsvícení displeje bliká Objevila se překážka, která blokuje pohyb mamaroo. K pokračování odstraňte překážku a stiskněte play. Přehrávač se nezapíná Zkontrolujte, je-li přehrávač zapojen do sítě Nelze slyšet nahrané zvuky přírody Je-li přehrávač zapnutý, zesilte hlasitost a stiskněte tlačítko výběr hudby. Ujistěte se, že kabel od MP3 přehrávače není připojen. Nelze slyšet hudbu z připojeného MP3 Nastavte hlasitost jak na mamaroo, tak na MP3 přehrávače přehrávači. Při demontáži nelze odstranit přední uzávěr Viz sekce Demontáží - obrázek #7 a obrázek #8. Str.11 Při opětovném zabalení balící pěnové kostky nepasují. Zařízení musí být v původní poloze. Přístroj zastavte, poté stiskněte a držte vypínací tlačítko po dobu 10 vteřin, aby se zařízení vrátilo do původní polohy. Pro zákazníky v USA a v Kanadě Pro další dotazy a připomínky kontaktujte prosím zákaznický servis: Pro zákazníky z ostatních zemí Navštivte prosím Str.12: 12 Důležité bezpečnostní pokyny: DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE INSTRUKCE PRO MOŽNOST POZDĚJŠÍHO NAHLÉDNUTÍ NEDODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH BEZPEČNOSTNÍCH/MONTÁŽNÍCH INSTRUKCÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÁ ZRANĚNÍ ČI SMRT. PŘED MONTÁŽÍ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE A ZPŮSOBY POUŽITÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ. PŘI MONTÁŽI JE NUTNÁ PŘÍTOMNOST DOSPĚLÉ OSOBY. NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ, JE-LI POŠKOZENÉ ČI ROZBITÉ. USCHOVEJTE MALÉ SOUČÁSTKY MIMO DOSAH DĚTÍ. V případě poškození či jiných problémů přestaňte používat a zavolejte zákaznický servis. NEBEZPEČÍ PÁDU

6 Nikdy nenechávejte dítě bez dohledu. Dítě může svou aktivitou uvést mamaroo do pohybu. Používejte pouze na podlaze. Nepoužívejte nikdy na vyvýšeném povrchu. Používejte vždy upevňující systém. Upravte bezpečnostní pásy tak, aby pohodlně upevnily Vaše dítě. Není určeno pro děti, které dovedou vstát bez pomoci dospělých. Maximální váha dítěte nesmí překročit 25 liber (11,3 kg). Pokud je dítě již schopné sedět bez pomoci dospělých, přestaňte skládací kolébku používat.. Nikdy nepoužívejte oblouk s hračkou k nošení skládací kolébky. Nezvedejte tento výrobek, je-li v něm v tu chvíli dítě. Nikdy nepoužívejte mamaroo jako autosedačku. Někteří novorozenci nemohou sedět ve sklopené nebo vzpřímené poloze a mají speciální potřeby. Konzultujte se svým lékařem, kdy má dítě začít používat tento výrobek. Sklápěcí kolébka není určena pro dlouhodobý spánek. Str Nepoužívejte sklápěcí kolébku, pokud jsou součástky rozbité nebo pokud některá chybí. Nepoužívejte jiné příslušenství či náhradní díly než ty, které jsou schválené výrobcem. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Nikdy nepoužívejte na měkkých podkladech (postel, pohovka, polštářek), hrozí převrhnutí sedačky a případné udušení. Nepřidávejte do kolébky polštář, deku nebo jiné vystýlky. Používejte pouze textilie dodané výrobcem. 4moms. NEBEZPEČÍ UŠKRCENÍ Dítě se v uvolněných bezpečnostních pásech může udusit. NIKDY nenechávejte dítě bez dozoru, jsou-li zpevňující pásy příliš volné nebo nezapnuté. NIKDY NEDÁVEJTE výrobek na místo, v jehož blízkosti se nacházejí různé druhy šňůr a provazů, jako například telefonní kabely, šňůry od okenních žaluzií či závěsů atd.- mohly by způsobit uškrcení. NEUMÍSŤUJTE dětem okolo krku předměty s provázkem, jako například mikinu s kapucí či dudlík na provázku. NEZAVĚŠUJTE provázky nad výrobek, ani je nepřipevňujte ke hračkám. NEPOUŽÍVEJTE výrobek bez látkového potahu. V případě poškození či zničení PŘESTAŇTE výrobek používat. MONTÁŽ VÝROBKU VYŽADUJE PŘÍTOMNOST DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA. Pozorně následujte montážní pokyny. V případě jakýchkoliv potíží se obraťte na zákaznickou linku. Používejte pouze elektrický kabel přímo od dodavatele. Pouze pro použití ve vnitřních prostorách. Str.14 Pouze pro zákazníky v USA a Kanadě 14 Záruka Koupí každého nového kusu 4moms mamaroo firma zaručuje nezávadný produkt, co se materiálu a zpracování týče, za předpokladu dodržení podmínek pro používání výrobku daných firmou 4moms mamaroo a v souladu s instrukcemi v manuálu přiloženému ke každému výrobku mamaroo. Firma 4moms poskytuje 12ti měsíční záruku od data zakoupení, a to pouze v zemi, kde byl výrobek zakoupen. Pokud firma 4moms uzná výrobek, který se ukáže do 12ti měsíců od zakoupení jako vadný, zavazuje se k jeho opravě, včetně úhrady za práci a náhradní díly nebo součástky. Záruka se vztahuje na standardní náklady a příslušné díly stanovené firmou 4moms. Záruka se nevztahuje na škody způsobené špatnou údržbou. Firma 4moms nehradí náklady na opravu a náhradní díly za vady nebo jinou škodu na jednotce způsobenou používáním nebo čištěním produktu jinak, než je stanoveno v záručním listu nebo v návodu k obsluze, který je součástí každého výrobku. Firma 4moms nepřebírá odpovědnost za zranění osob či škody na majetku způsobených nesprávním použitím produktu. Registrace Přestože firma 4moms provádí rozsáhlá testování výrobku nad rámec, který je stanoven zákonem, může v případě nepředvídatelných okolností dojít ke stažení výrobku z prodeje. Proto Vás žádáme, abyste svůj mamaroo zaregistrovali.

7 Máte na výběr ze dvou možností, jak se zaregistrovat: buď můžete vyplnit přiložený registrační formulář nebo se zaregistrovat online na Přímý vstup na webové stránky vám umožní sejmutí QR kódu smart phonem kód se nachází přímo pod textem. Str.15 Pouze pro zákazníky v USA a Kanadě 15 Dodržení norem Toto zařízení odpovídá článku 15 Pravidel FCC pro běžný testovací standard pro většinu elektronického vybavení. Provoz přístroje podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Tento přístroj nemůže způsobovat škodlivé ruchy, (2) tento přístroj musí přijímat všechny vlny včetně těch, které mohou mít nežádoucí vlivy. Varování: změny či úpravy, které výslovně neschválí firma Thorley Industries, LLC d/b/a 4moms, by mohly zrušit platnost uživatelovy pravomoci k provozování tohoto vybavení. Poznámka: tento výrobek byl testován a vyhovuje požadavkům digitálního zařízení třídy B, podle článku o běžném testovacím standardu pro většinu elektronického vybavení (FFC). Tato omezení jsou koncipována k poskytnutí řádné ochrany vůči škodlivým vlnám během instalace v obytné oblasti. Zařízení vyrábí, používá, a může vyzařovat radiové signály, které mohou narušit radiové spojení, pokud zařízení není nainstalováno a používáno v souladu s návodem. Negarantujeme však, že se závada neobjeví během konkrétní instalace. Ruší-li toto zařízení příjem televizních či radiových vln, což může být zjištěno jeho zapnutím a vypnutím, může uživatel toto rušení zkusit opravit sám podle následujících kroků: Přesměrujte či přemístěte přijímač Zvětšete odstup mezi zařízením a přijímačem Připojte zařízení do zásuvky jiného elektrického obvodu, než do kterého je zapojen přijímač žádejte o pomoc obchodního zástupce či odborníka na televize/rádia. Digitální aparát třídy B splňuje požadavky kanadského ICES-003

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka SUUNTO QUEST Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12

Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Informace o tomto příslušenství 4 Tlačítka

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

Roomba. Robotický vysavač. Série 700 Příručka majitele

Roomba. Robotický vysavač. Série 700 Příručka majitele Roomba Robotický vysavač Série 700 Příručka majitele Vážený majiteli vysavače Roomba, děkujeme, že jste si vybral robotický vysavač nové generace irobot Roomba. Vstupujete tak do vybrané společnosti, která

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Návod k obsluze. www.jabra.com

Návod k obsluze. www.jabra.com Jabra PRO 920 Návod k obsluze www.jabra.com Obsah 1. VÍTEJTE...4 2. PŘEHLED VÝROBKU...5 2.1 OBSAH BALENÍ...5 2.2 SCHÉMA NÁHLAVNÍ SOUPRAVY...6 2.3 DOPLŇKY PRO NOŠENÍ...7 2.4 SCHÉMA ZÁKLADNY...8 2.5 VOLITELNÉ

Více

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 MS9/20PIU-6 MS9/26PIU-6 13 kontakt EMP-Centauri s.r.o. 5.

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

IR 10. Infračervená relaxační podložka

IR 10. Infračervená relaxační podložka IR 10 Infračervená relaxační podložka 1 1. Základní popis přístroje Infračervený relaxační přístroj IR 10 slouží k relaxaci působením infračervených paprsků. Je určen k použití volně na rovné ploše, na

Více

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více