NÁVRH NA REKONSTRUKCI A RESTAUROVÁNÍ FILMU. Název filmu: Děvče z Podskalí. Země a rok výroby: ČSR, Režie: Václav Binovec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH NA REKONSTRUKCI A RESTAUROVÁNÍ FILMU. Název filmu: Děvče z Podskalí. Země a rok výroby: ČSR, 1922. Režie: Václav Binovec"

Transkript

1 NÁVRH NA REKONSTRUKI A RESTAUROVÁNÍ FILMU Název filmu: Děvče z Podskalí Země a rok výroby: ČSR, 1922 Režie: Václav Binovec Původní délka: 2200 m (údaj z cenzurního lístku) Filmové materiály v NFA: číslo materiál neg., kopie, duppozitiv metráž počet dílů formát titulky klasifikace 3706 kopie, acetát, Agfa, ČB 1311 m 3 1:1,33 Z kopie, nitrát, Agfa, virážovaná 1626 m 5 1:1,33 Z negativ, acetát, Agfa, ČB 1331 m 3 1:1,33 Z - Filmové materiály v zahraničních archivech:y nebyly zjištěny Historie filmového materiálu: a) nabytí (koupě, dar, převedení): Získány převodem v rámci zestátnění československé kinematografie. b) pohyby materiálu, dokumentované v katalozích NFA: První záznam o filmu v katalogu z roku 1952, kde jsou uvedeny dvě nitrátní kopie: č (1220 m; s poznámkou předvádět jen ve filmovém archivu) a č (1310 m). V katalogu z r stejný záznam, v katalogu z r uvedena jen acetátní(!) kopie č a nově také acetátní negativ č Nitrátní kopie č , která je předmětem rekonstrukce, byla zpracována v roce 1989 a zařazena až c) prerestaurátorské práce: podle identifikačního listu negativu byl film v roce 1959 pravděpodobně upravován Bohumilem Veselým

2 Zdůvodnění návrhu rekonstrukce a restaurování Jedná se o český němý film z roku 1922, jeden z mála dochovaných snímků z produkce Wetebfilmu, který mimo jiné zachycuje prostředí již zaniklého pražského Podskalí. N-kopie č je virážovaná a měří cca o 300 m víc než další dva dochované filmové materiály. Její využití v rekonstrukci rozšíří pohled na toto dílo v jeho původní podobě. Vzhledem k tomu, že byl stav této kopie je klasifikován stupněm 4, je její existence ohrožena degradací a může dojít ke zničení. Navrhovatel, podpis Datum Vyjádření ředitele NFA

3 PROTOKOL O RESTAUROVÁNÍ Děvče z Podskalí (1. díl filmu) ČSR, 1922 Režie: Václav Binovec Námět a scénář: Suzanne Marwille Kamera: Josef Kokeisl Architekt: Bohuslav Šula Produkce: Weteb Distribuce: Iris-Film Premiéra: Hrají: Suzanne Marwille (Pepča), Alois Sedláček (Pepčin otec vorař Mestek), Marie Procházková- Malá (Pepčina matka), Vladimír Majer (Pepčin bratr Béda zedník), Veselý Karel (Pepčin strýc rakvář), A. V. Jarol-Jarolímek (učeň Jenda), V. h. Vladimírov (kolotočář Véna Sérink), Marie Počepická (Vénova matka), Alois harvát (děda-holubičkář), Sláva Kamilov (městský švihák), Václav Kubásek (chasník), Josef Volman (rybář), Naďa Holoubková (dívka), Ada Karlovský (šéf obchodu), František Kudláček (hajný) Původní metráž: 2200 m / 5 dílů (údaje z cenzurního spisu) 2 VÝHOZÍ MATERIÁLY: Typ materiálu, číslo Metráž Titulky Stav První záznam v katalozích NFA kopie č. 3706, acetát, Agfa, ČB 1311 m (3 díly) Z 3 Katalog 1952 kopie č , nitrát, Agfa, virážovaná negativ č. 4558, acetát, Agfa, ČB 1626 m (5 dílů) 1331 m (3 díly) Z zpracována, katalogizována Z - Katalog Národní filmový archiv (1995): Český hraný film I Praha: Národní filmový archiv, s NA, f. Filmový sbor kinematografický při Ministerstvu vnitra, k. 92, enzurní spis filmu Děvče z Podskalí ze dne ; též NA, f. Filmový sbor kinematografický při Ministerstvu vnitra, k. 22, enzurní povolení filmu Děvče z Podskalí ze dne Jedná se ovšem o dokumenty, které byly vydané jinému distributorovi u příležitosti znovuuvedení filmu ve 30. letech a metráž filmu se mohla od původní lišit. enzurní dokumenty z roku 1922 byly však skartovány a ani žádné další dostupné prameny údaj o délce filmu v době jeho prvního uvedení neuvádějí.

4 POSTUP RESTAURÁTORSKÝH PRAÍ: Analýza filmových a nefilmových materiálů Děvče z Podskalí patří mezi skupinu českých filmů, které byly ve 2. polovině 50. let upravovány tehdejšími zaměstnanci filmového archivu a posléze v nové podobě pravděpodobně i uváděny v archivním kině nebo filmových klubech. Z dokumentace přiložené k acetátnímu negativu č. 4558, že v roce 1959 s negativem manipuloval Bohumil Veselý, který je pravděpodobně i autorem provedených úprav. Kromě odlišné metráže (respektive chybějících částí nebo dokonce celých záběrů) se od původní nitrátní kopie č liší především nově vytvořenými mezititulky, které jsou typograficky a jazykově uzpůsobeny době obnoveného uvedení v 50. letech. Z cenzurních dokumentů je ovšem patrné, že ke znovuuvedení filmu jiným distributorem došlo už v roce 1933, kdy Marie Dvořáková, Praha požádala enzurní sbor kinematografický při Ministerstvu vnitra o nové cenzurní povolení. V cenzurním spise z téhož roku se rovněž dochovala titulková listina, která nám při rekonstrukci filmu posloužila jako cenný zdroj informací tam, kde bylo potřeba nově vyrobit a doplnit chybějící mezititulky. Základem restaurování byla nejdelší a pravděpodobně i nejstarší dochovaná nitrátní kopie č , která je jako jediná z dochovaných materiálů opatřena virážemi a původními úvodními titulky a mezititulky (s názvem produkční společnosti). Jde černobílý materiál firmy Agfa, formát 1:1,33. Stav kopie je velmi špatný, hodnocený stupněm 4. Kopie je přeschlá a velmi křehká, smrštěná v rozsahu od 1,5 do 1,7 %, obsahuje značné množství slepek a zástřihů, poškození perforace místy zasahuje i do obrazu. Materiál vyžaduje opatrnou manipulaci, nicméně jeho stav umožňuje projekci na střihacím stole standardní rychlostí. Také podklad i emulze jsou silně poškozeny, po celé délce je patrné zapršení, v některých místech silné rýhy. Poněvadž jde převážně o poškození přímo na kopii, lze je výrazně redukovat kopírováním přes mokrou okeničku Délka rekonstruovaného prvního dílu, který byl předmětem rekonstrukce: 309,2 m Kromě nitrátní kopie č byl při rekonstrukci použit acetátní negativ č. 4558, patrně z 60. let. Rovněž jde o černobílý materiál firmy Agfa, formát 1:1,33. Samotný materiál je opotřebovaný, smrštěný o 0,4 %, obsahuje rýhy a nečistoty na podkladu i emulzi. Přestože je negativ téměř o 300 m kratší než nitrátní kopie č obsahuje pasáže, které v kopii chybějí. Vzhledem k chybějící dokumentaci o předchozích zásazích do filmu není jasné, nakolik je odlišná metráž výsledkem záměrných úprav Bohumila Veselého a nakolik důsledkem přirozených ztrát v kopii předchozí generace, ze které byl negativ vyroben. Původní mezititulky byly nahrazeny novými, typograficky a jazykově upravenými, a rozšířeny o několik zcela nových, mezititulků převážně vysvětlujícího charakteru.

5 Technické restaurování Oba materiály byly překopírovány na chemicky stabilnější polyesterový materiál ve specializovaných filmových laboratořích Ateliéry Bonton Zlín, a.s; nitrátní kopie za použití mokré okeničky. Nitrátní kopii bylo třeba vzhledem k rozsáhlým poškozením před kopírováním opravit (vylepení perforace perfixem a adhezní páskou, oprava slepek). Rekonstrukce děje, skladby a mezititulků Porovnání a popis materiálů na stříhacím a stahovacím stole. Překopírování obou materiálů na polyesterovou podložku a sestavení výsledné kopie (podrobněji viz přiložená dokumentace). VÝSLEDEK RESTAUROVÁNÍ 1. DÍLU: Kopie o délce 376,6 m (355,4 m bez nově přidaných úvodních a závěrečných titulků) PŘÍLOHY návrh na restaurování restaurátorský deník výsledky rekonstrukce enzurní spis filmu Děvče z Podskalí ze dne

6 velikost POPIS ZÁBĚRU obsah Název filmu bereme z nitrátní kopie 1. 0, , , 9 Námět, kamera, výprava, ateliéry 2. 6, 1 Režie 3. 2, 5 Obsazení , 6 Obsazení , 5 TITULEK: Typickým květem starého pražského Podskalí byla Pepča... SUZANNE MARWILLE NITRÁTNÍ KOPIE č AETÁTNÍ NEGATIV č nově přidaný titulek B. Veselým > nevkládáme 6. 3, 3 VÝSLEDNÁ KOPIE Poznámka Hudební ilustrace: Zrno Košťál bereme z nitrátní kopie, rozkopírovat 2. 0, , 9 1. díl bereme z nitrátní kopie, rozkopírovat 3. 0, , 1 Pepča bereme z nitrátní kopie, rozkopírovat 4. 1, , , 6 žlutá P Skupina kluků si hraje; kruhová maska do nitrátní kopie na konci záběru doplníme 25 oken z negativu 5. 1, ,5 5. 1, 5 žlutá Pepča na začátek záběru vložíme 28 oken negativu 6. 0, , , 7 žlutá U pumpy, Pepča polévá kluky a utíká v nitrátní kopii celkem 7 slepek; do 2. slepky doplníme 5 oken, do 7. slepky doplníme 19 oken, zbývající slepky nemáme z čeho doplnit 7. 7, ,8 7. 8, 0 žlutá Pepča utíká, kluci za ní v nitrátní kopii celkem 3 slepky; do 3. slepky doplníme 18 oken z negativu 8. 0, , , 6 žlutá zůstává skok v obraze Roztmívačka, Béda s matkou u necek bereme z negativu 12. 5, , 3 D Tvář matky bereme z negativu 13. 1, , 7 TITULEK: Pepčin bratr Béda byl zedníkem...vladimír Majer 14. 2, 7 Béda mluví bereme z negativu 15. 3, , 2 Interiér světnice, přichází Pepča na začátku doplníme 2 okna z negativu, na konci 9 oken z negativu 9. 5, , , 9 žlutá viráž v nitrátu TITULEK: Tak už dost, Bédo, nesluší ti to! 17. 1, 6 AP Pepča s Bédou, Béda odchází, zatmívačka v 1. a 2. slepce chybí jen 1 okno > nedoplníme; úsek od 3. do 5. slepky doplníme z negativu (vloženo 39 oken); rovněž závěr záběru, kde po sobě blízko následují 4 slepky nahradíme částí z negativu (vloženo 26 oken) 10. 7, , , 6 žlutá V kruhová roztmívačka, Podskalí, nábřeží do slepky vložíme 15 oken z negativu, na konci 2 okna z negativu 11. 4, , , 0 žlutá Pepča s Bédou na začátek záběru vložíme 6 oken z negativu (spolu s 2 okny z předchozího záběru) 12. 0, , , 5 žlutá P Muž se ženou, kruhová maska na konec záběru vložíme 12 oken z negativu 13. 0, , , 9 žlutá Pepča s Bédou, Pepča odchází na začátek vložíme 5 oken z negativu 14. 3, , , 9 žlutá

7 TITULEK: Ta je pěkná, co? vložíme nově vyrobený mezititulek 23. 0, , 1 pravděpodobnou polohu mezititulku určujeme podle pozůstatku papírové značky, kterou se na kopiích označovala místa, kam má být vložen mezititulek; znění mezititulku čerpáme z titulkové listiny V AP V Pokračuje záběr Pepči a Bédy s nůší; oba odchází po titulku vložíme 31 oken z negativu, do následující slepky 13 oken z negativu a další dvě blízko umístěné slepky nahradíme 15 okny z negativu, na konec záběru vložíme 7 oken z negativu na začátek záběru vložíme celkem 52 oken z negativu, do slepky dalších 13 oken, v další slepce jsme přišli jen o 2 okna > viz výše (záběr bez titulku) 24. 0, , 7 žlutá Podskalí, Pepča si prohlíží procházející par nedoplníme 15. 5, , , 9 žlutá do slepky vložíme 11 oken z negativu, na konec záběru 5 oken (spolu s dalšími z Pepča dřepí a zvedá dívce sukni následujícího záběru) 16. 1, , , 7 žlutá na začátek vložíme 13 oken z negativu, na Pár, dívka se zlobí konec záběru 8 oken z negativu 17. 1, , , 3 žlutá na začátek vložíme 9 oken z negativu, na konec záběru 7 oken spolu s jedním dalším Pepča dřepí z následujícího záběru 18. 1, , , 3 žlutá začátek záběru viz výše, na konec záběru Pár odchází doplníme z negativu 12 oken 19. 0, , , 7 žlutá Pepča je sleduje, vyplazuje jazyk a utíká pryč bereme z nitrátní kopie 20. 3, , , 8 žlutá na začátek vložíme 5 oken z negativu, do 1. slepky 9 oken, do 2. slepky 6 oken z Béda, přibíhá Pepča; prolínačka negativu 21. 2, 3 / 2, , 1 / 2, , 5 / 3, 0 žlutá metráž do začátku prolínačky/do konce prolínačky AP prolínačka; Pepča s Bédou na konec záběru vložíme 5 oken z negativu 22. 1, , , 1 žlutá od konce prolínačky TITULEK: NITRÁT: Bédo, Bédo ona měla i na kalhotách pentličky! / AETÁTNÍ NEGATIV: Bédo, ona má i na koťatech bereme z nitrátní kopie; 2 řádky textu > pentle! rozkopírovat na 2 m 23. 1, , , 0 Béda s Pepčou, Béda odchází, Pepča píská na prsty na konec záběru doplníme 7 oken z negativu 24. 9, , , 1 žlutá Béda odchází, kruhová maska záběr doplníme z negativu 35. 0, , 6 Pepča u koše s prádlem, mává záběr doplníme z negativu 36. 1, , 7 Béda, kruhová maska záběr doplníme z negativu 37. 1, , 3 Pepča bere prádlo z koše na začátek záběru doplněno 41 oken z negativu, do 1. slepky 37 oken, na konec doplněno 12 oken z negativu 25. 1, , , 0 žlutá P Rybář na loďce do slepky bychom mohli vložit 5 oken z negativu, ale pohyb by plynule nenavazoval (chybí další okna) > bereme celý záběr z nitrátní kopie 26. 1, , , 8 žlutá

8 na začátek záběru vložíme 0, 7 m z Pepča klečí a máchá prádlo; trikový záběr negativu, dále do slepky 0, 8 m, do další 4, na chvíli si představuje, že máchá krajkové 9 m (= triková část) a do poslední slepky 4 P spodky okna z negativu 27. 4, , , 6 žlutá v nitrátu chybí triková část P Rybář na loďce bereme z nitrátní kopie 28. 0, , , 9 žlutá Pepča pere, přibíhají kluci, shodí prádlo, Pepča běží za nimi v 1. slepce se přišlo o 1 okno > nedoplníme; do 2. slepky doplníme z negativu 0, 7 m, ve 3. slepce se přišlo o 2 okna > nedoplníme; do 4. slepky z negativu doplníme 0, 7m (+ 2 okna ze začátku dalšího záběru) 29. 4, , , 6 žlutá D Prádlo v řece první 2 okna z negativu 30. 1, , , 6 žlutá Pepča běží z rukama a chytí je na začátek doplníme 5 oken z negativu, do 2. a 3. slepky nedoplňujeme nic (v negativu tato část chybí) 31. 2, , , 1 žlutá Přichází matka bereme z nitrátní kopie 32. 1, , , 1 žlutá AP Pepča bije kluky, kluci utíkají bereme z nitrátní kopie (slepku nelze doplnit, protože v negativu příslušná část chybí) 33. 2, , , 5 žlutá AP Matka hrozí pěstí, odchází ze záběru na konec záběru vložíme 8 oken z negativu (spolu s 2 z dalšího záběru) 34. 1, , , 3 žlutá AP Pepča kouká; a odchází ze záběru první 2 okna z negativu (viz výše), na konci 9 oken z negativu (+ 1 okno z dalšího záběru) 35. 1, , , 9 žlutá D Prádlo v řece se potápí 1. okénko z negativu (viz výše), zbytek bereme z nitrátní kopie 36. 1, , , 8 žlutá Pepča přichází k nůši s prádlem, za ní matka, nadává na začátku 3 okna z negativu, zbytek z nitrátní kopie 37. 4, , , 0 žlutá P Rybář zbystří bereme z nitrátní kopie 38. 0, , , 7 žlutá D Rybářský splávek, kruhová maska bereme z nitrátní kopie 39. 0, , , 6 žlutá P Rybář bereme z nitrátní kopie 40. 1, , , 3 žlutá D Spodky na rybářském prutu; kruhová maska bereme z nitrátní kopie 41. 1, , , 6 žlutá Rybář usilovně táhne a vstává bereme z nitrátní kopie 42. 0, , 9 žlutá Rybář vytahuje na prutu podvlíkačky z vody do slepky doplníme 18 oken z negativu 43. 1, , , 8 žlutá na začátek záběru doplníme 9 oken z Pepča s matkou na břehu negativu 44. 0, , , 7 žlutá Rybář vytahuje spodky do slepky doplníme 5 oken z negativu 45. 0, , , 0 žlutá Pepča s matkou, Pepča mává bereme z nitrátní kopie 46. 1, , , 5 žlutá Rybář jim háje spodky bereme z nitrátní kopie 47. 1, , , 6 žlutá Pepča s matkou, přiletí spodky, Pepča je sebere, matka ji bije, kruhová zatmívačka bereme z nitrátní kopie 48. 3, , , 0 žlutá TITULEK: NIT: Pepča měla strýce a ten dělal rakve. K němu chodila si pohrát s dětmi. Byla to ubohá hůďata, jež dostala více bití než jídla... / A: Pepča si občas přišla pohrát s dětmi strýce rakváře. bereme z nitrátní kopie 49. 4, , , 0

9 P Kruhová roztmívačka, rakvářova rodina v místnosti Rakvář pracuje se dřevem Interiér světnice, strýc, děti Dítě v neckách pláče, ostatní na něj házejí piliny Rodina ve světnici Žena s dítětem, válí těsto Interiér světnice, strýc hrozí dětem tyčí, vchází Pepča, vítá se s dětmi bereme celé z nitrátní kopie; ve slepce se přišlo jen o 1 okno, na konci záběru o , , , 5 žlutá do slepky v nitrátní kopii doplníme 0, 2 m z negativu, na konec záběru 0, 4 m (+ 3 okna na začátek dalšího záběru) 51. 1, , , 8 žlutá první 3 okna z negativu, na konec záběru doplníme 7 oken z negativu (+ 3 z dalšího záběru) 52. 1, , , 2 žlutá první 3 okna z negativu (viz výše), zbytek z nitrátní kopie 53. 4, , , 2 žlutá začátek záběru v negativu o 2 okna delší > nedoplníme; na konec doplníme 11 oken z negativu (+ 4 z dalšího záběru) 54. 0, , , 0 žlutá na začátek doplníme z negativu 4 okna (viz výše); na konec záběru 8 oken z negativu 55. 2, , , 3 žlutá bereme celé z nitrátní kopie (ve slepce se přišlo jen o 2 okna > nedoplníme; na konci se přišlo o 3 okna, ale pohyb plynule nenavazuje > nedoplníme) 56. 8, , , 0 žlutá P P Pepča s dětmi dřepí u necek Pepča vytahuje ze zástěry štěně Pepča s dětmi u necek, zvedají se a odcházejí (pohyb kamery nahoru) bereme celé z nitrátní kopie (v negativu na začátku o 1 okno navíc > nedoplníme) 57. 1, , , 9 žlutá do slepky vložíme 4 okna z negativu, na konec záběru 11 oken (spolu s dalšími 8 z dalšího záběru) 58. 5, , , 7 žlutá prvních 8 oken z negativu (viz výše), do slepky vloženo z negativu 17 oken, na konec záběru 9 oken , , , 1 žlutá nepatrně jiná barva viráže (více do oranžova); zřejmě i jiný Pepča jde do obchodu, děti čekají před krámem, Pepča se vrací bereme z nitrátní kopie 60. 7, , 3 žlutá materiál: oba AGFA, na jednom je nápis AGFA silnějším písmem Po ulici běží Pepča s dětmi, sedají si před dům k vratům bereme z negativu 72. 4, , 0 P Pepča s dětmi sedí před domem bereme z negativu 73. 2, , 4 Otec na schodech, kruhová maska na začátek vložíme 11 oken z negativu 61. 0, , , 1 žlutá vrací se původní žlutá viráž TITULEK: NIT: Táta se vracel z vorů domů, a to bylo pro Pepču posvícení! / A: Táta, vorař Mestek, se vrací z cesty... ALOIS SEDLÁČEK bereme z nitrátní kopie + rozkopírovat na 2, 5 m 62. 1, , , 5 P Táta na konec záběru vložíme 8 oken z negativu 63. 2, , , 7 žlutá Pepča s dětmi na ulici (před vraty) bereme z negativu 77. 2, , 6

10 prvních 6 oken vložíme z negativu; do 1. slepky vložíme 6 oken; do 2. a 3. slepky, které jsou blízko sebe doplníme celkem 5 oken; ve 4 slepce se přišlo jen o 1 okno > Pepča běží k otci, vítají se, odcházejí ze záběru nedoplníme; od 5. slepky do konce záběru doplníme část z negativu (1 m) 64. 5, , , 8 žlutá Děti na ulici, prochází Pepča s otcem bereme z negativu 79. 2, , 7 Interiér světnice Mestkových do 1. slepky doplníme 4 okna z negativu; na konci 2 okna z negativu spolu s 9 okny z dalšího záběru 65. 5, , , 9 žlutá Pepča jí klobásu, druhý konec ukusuje štěně prvních 9 oken z negativu; do 1. slepky vkládáme 8 oken z negativu 66. 7, , , 7 žlutá AP Pepča, přichází a odchází matka, Pepča se vzteká na začátku doplněna 4 okna z negativu; na konci 9 oken z negativu 67. 6, , , 4 žlutá Rodina ve světnici na konci vložíme 15 oken z negativu (+ 2 z dalšího záběru) 68. 3, , , 2 žlutá AP Pepča se vzteká první 2 okna z negativu (viz výše); na konci vložíme z negativu 13 oken 69. 1, , , 9 žlutá AP P Rodina ve světnici do slepky doplníme 15 oken z negativu (pohyb však kvůli chybějícím oknům v negativu i kopii přesně nenavazuje) 70. 5, , , 8 žlutá do slepky doplněno 10 oken z negativu; na Pepča s Bédou a otcem, otec odchází, Béda konci doplníme 6 oken (zatmívačky) z ukusuje Pepče jitrnici, kruhová zatmívačka negativu , , , 2 žlutá zatmívačka jen v acetátním negativu TITULEK: NIT: A když bylo po večeři... bereme z nitrátní kopie; rozkopírovat 72. 0, , 0 Kruhová roztmívačka, lidé sedí na schodech bereme z nitrátní kopie 73. 3, , 3 modrá do 1. slepky vložíme 13 oken z negativu, 2. slepku nedoplníme (příslušná okna v negativu chybí), do 3. slepky vložíme 13 Pepča sedí u stolu, prolínačka oken z negativu 74. 6, 7 /7, , 7/6, , 9 / 7, 8 žlutá Pepča sedí (z profilu), vstává, jde ke skříni a bere z ní matčiny pentličky do slepky doplníme 12 oken z negativu 75. 9, , , 8 žlutá Lidé na schodech, Béda vstává a odchází bereme z nitrátní kopie 76. 4, , 2 modrá Pepča sedí, šije, prolínačka bereme z nitrátní kopie 77. 5, 2 / 5, , 2 / 5, 7 žlutá Pepča sedí (frontální záběr), přichází Béda bereme z nitrátní kopie 78. 8, , , 3 žlutá Béda jí a pije do 1. slepky doplníme 13 oken; na konci bereme 5 oken z negativu spolu s dalšími 2 z následující scény 79. 4, , , 9 žlutá

11 Pepča šije, zálibně si prohlíží výsledek první 2 okna z negativu (viz výše); do úseku mezi 1. a 2. slepkou, které následují hned po sobě, doplníme z negativu 11 oken; do 3. a 4. slepky, které jsou od sebe rovněž vzdáleny jen několik oken, doplníme z negativu celkem 24 oken; na konci záběru obsahuje negativ o 4 okna víc X nevkládáme, poněvadž jsou silně poškozená 80. 6, , , 6 žlutá Béda jí, směje se a vyprskne na konci vložíme 8 oken z negativu 81. 3, , , 4 žlutá Pepča sedí, dívá se na něj do 1. slepky v doplníme 5 oken z negativu; ve 2. slepce se přišlo jen o 2 okna > nedoplníme; na konci vložíme 19 oken z negativu 82. 3, , , 4 žlutá P P P Béda jí a směje se na začátku 4 okna z negativu; do 1. slepky doplněno 12 oken, zbývající 2 slepky nedoplníme (2. slepka: v negativu tato část chybí; 3. slepka: chybí jen 2 okna) 83. 1, , , 2 žlutá do úseku mezi 1. a 2. slepou (následují blízko sebe) doplníme z negativu celkem 0, Béda přichází a přisedá k Pepče 5 m 84. 7, , , 4 žlutá TITULEK: NIT: No, no, neplač Pepka!... I bez kraječek jsi hezká holka. Však jsem si už dávno myslel, že je tě tady škoda pro to věčné praní... // A: Tak už nebreč, Pepka jsi hezká holka i bez kraječek a pentlí! bereme z nitrátní kopie 85. 4, , , 6 ve slepce jsme přišli o 1 okno > nedoplníme; na konci před titulkem Pepča s Bédou u stolu doplníme 7 oken z negativu 86. 3, , , 8 žlutá TITULEK: NIT: No, podívej se, že mám pravdu! bereme z nitrátní kopie 87. 1, , 0 titulek jen v nitrátu, v acetátu pokračuje bez titulku do slepky doplněno 12 oken z negativu, na Pokračuje záběr Pepči a Bédy u stolu; konci doplníme z negativu 2, 4 m dlouhý kruhová zatmívačka kus 88. 1, 9 viz pozn , 6 žlutá Na začátek před původní úvodní titulky vloženy nové úvodní titulky, které kromě podrobnějších údajů o tvůrcích uvádí i stručné informace o rekonstrukci filmu: Děvče z Podskalí 2, 0 Režie 1, 9 Obsazení 1 5, 1 Obsazení 2 3, 9 Autoři rekonstrukce 3, 9 Údaje o vstupních materiálech 3, 0 Na závěr kopie vloženo: černá okénka 0, 3 FAMU NFA, , 1

12 DĚVČE Z PODSKALÍ - VÝSLEDKY REKONSTRUKE 1. DÍLU Výsledky rekonstrukce složeno z DP vyrobeného z dupnegativu vyrobeného z kopie č a z DP vyrobeného z negativu č číslo metry okénka číslo metry okénka číslo metry okénka 1 Poznámky 1. 1, 9 99, , 2 11 rozkopírované úvodní titulky 2. 1, 9 99, , 3 15,78 rozkopírované úvodní titulky 3. 1, 1 57, , 1 5 rozkopírované úvodní titulky 4. 1, 1 84, , 6 84, , 5 78,9 5. 1, 0 52,6 8. 0, , 5 89, , 7 36, , 0 56, , 0 420,8 7. 7, 6 399, , 4 21, , 6 136, , 6 31, , 0 105,2 9. 5, 3 278, , 3 278, , 7 89, , 7 89, , 2 168, , 2 168, , 9 310, , 7 299, , , 6 452, , 6 399, , 0 56, , , 7 247, , , 5 26, , 4 21, , , 9 47, , 7 36, , , 9 47, , 8 42,08 0, , 1 57,86 nově vyrobený mezititulek 19. 3, 7 194, , 5 131, , 9 362, , 6 294, , , 7 89, , 4 73, , , 3 0,

13 Výsledky rekonstrukce složeno z DP vyrobeného z dupnegativu vyrobeného z kopie č a z DP vyrobeného z negativu č číslo metry okénka číslo metry okénka číslo metry okénka 22. 1, 3 68, , 0 52, , , 3 68, , 0 52, , , 7 36, , 6 31, , 1 4 Poznámky 25. 3, 8 199, , 8 199, , 0 157, , 7 142, , 3 15,78 do konce prolínačky 27. 1, 1 57, , 0 52, , , 0 105, , 2 63,12 rozkopírovaný mezititulek 29. 9, 1 478, , 0 473, , , 6 31, , 6 31, , 7 89, , 7 89, , 3 68, , 3 68, , 0 157, , 3 68, , 7 89, , 8 94, , 8 94, , 6 557, , 1 215, , 5 341, , 9 47, , 9 47, , 6 294, , 2 220, , 4 73, , 6 84, , 6 84, , , 1 110, , 0 105, , , 1 57, , 1 57, , 5 131, , 5 131, , 3 68, , 1 57, , , 9 99, , 7 89, , , 8 94, , 8 94, , , , 9 257, , 1 3 2

14 Výsledky rekonstrukce složeno z DP vyrobeného z dupnegativu vyrobeného z kopie č a z DP vyrobeného z negativu č číslo metry okénka číslo metry okénka číslo metry okénka 46. 0, 7 36, , 7 36, , 6 31, , 6 31, , 3 68, , 3 68, , 6 84, , 6 84, , 9 47, , 9 47, , 8 94, , 5 78, , , 7 36, , 5 26, , , 0 52, , 9 47, , , 5 78, , 5 78, , 6 84, , 6 84, , 0 157, , 0 157, , 0 210, , 0 210, , 5 78, , 5 78, , 8 199, , 5 78, , 3 120, , 2 63, , 0 52, , , 2 220, , 1 215, , , 0 52, , 8 42, , , 3 120, , 1 110, , , 0 420, , 0 420, , 9 99, , 9 99, , 7 299, , 4 284, , , 1 583, , 5 552, , , 3 383, , 3 383, , 0 210, , 0 210, , 4 126, , 4 126,24 Poznámky 3

15 Výsledky rekonstrukce složeno z DP vyrobeného z dupnegativu vyrobeného z kopie č a z DP vyrobeného z negativu č Poznámky číslo metry okénka číslo metry okénka číslo metry okénka 71. 1, 1 57, , 9 47, , , 5 131, , 1 57,86 rozkopírovaný mezititulek 73. 2, 7 142, , 5 131, , , 6 136, , 6 136, , 8 357, , 5 289, , 3 68, , 7 142, , 7 142, , 9 310, , 8 305, , , 7 405, , 4 389, , , 4 336, , 1 320, , , 2 220, , 9 205, , , 9 99, , 6 84, , , 8 305, , 5 289, , , 2 694, , 9 678, , , 0 52, , 4 21,04 rozkopírovaný mezititulek 85. 3, 3 173, , 3 173, , , 3 383, , 5 26 do konce prolínačky 87. 9, 8 515, , 6 504, , , 2 220, , 2 220, , , 7 299,82 do konce prolínačky 90. 8, 3 436, , 3 436, , 9 257, , 6 241, , , 6 347, , 9 310, , , 4 178, , 2 168, , , 4 178, , 0 157, , , 2 115, , 9 99, , 3 16

16 Výsledky rekonstrukce složeno z DP vyrobeného z dupnegativu vyrobeného z kopie č a z DP vyrobeného z negativu č číslo metry okénka číslo metry okénka číslo metry okénka 96. 7, 4 389, , 9 362, , , 6 241, , 6 241, , 8 199, , 7 194, , , 0 52, , 0 52, , 6 241, , 9 99, , 7 142,02 Poznámky elkem: 355,4 m (respektive 376,6 m včetně nových úvodních a závěrečných titulků) Pozn.: Přesný počet okének je uveden jen tehdy, pokud se jedná o krátký úsek filmu. V ostatních případech byl počet okének vypočítán v poměru 52,6 okének/1 m filmu. 5

nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: film@ff.cuni.cz

nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: film@ff.cuni.cz KFS FF UK nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: film@ff.cuni.cz NFA/ Národní filmový archiv, jeho historie, úkoly, aktivity, výpůjční řád, ceník služeb viz www.nfa.cz a další pojmy,

Více

Rekvizity: - papír formátu A4 s textem - make-up a špinavé oblečení pro Glumy

Rekvizity: - papír formátu A4 s textem - make-up a špinavé oblečení pro Glumy PRODUKČNÍ SCÉNÁŘ název: téma: Prahneme po filmu Reklama na Filmový festival Fakulty informatiky autoři: Jakub Bohoš (422419), Adéla Králová (415324), Jana Ludvíková (359191), Jakub Špiřík (359725) Lokace:

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty.

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Obsazení: Mariana krásná holka, tmavovlasá (španělský typ), dlouhé bílé šaty, červený šátek (třeba

Více

GENEALOGIE v praxi. 9. přednáška Formy genealogických tabulek, možnosti zpracování

GENEALOGIE v praxi. 9. přednáška Formy genealogických tabulek, možnosti zpracování GENEALOGIE v praxi 9. přednáška Formy genealogických tabulek, možnosti zpracování Zpracoval: doc. Ing. František Borůvka, CSc. Garant: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. U3V 1/29 Cíl přednášky Opakování

Více

Metoda digitalizace DRA

Metoda digitalizace DRA Kino Lucerna 1. října 2015 Prezentace a česká premiéra filmu Kamenný most restaurovaného Metodou DRA prof. MgA. Jaromír Šofr prof. MgA. Marek Jícha Anna Kopecká, programová ředitelka festivalu Kamera OKO

Více

Pohled do historie filmové techniky.

Pohled do historie filmové techniky. Pohled do historie filmové techniky. Mgr.František Heusler říjen 2011 1 Pohled do historie filmové techniky. Rozdělení: natáčení -kamera zpracování obrazu projekce Natáčení/kamera. bratři Lumiérové - univerzální

Více

Mapování potřeb odvětví kulturních a kreativních průmyslů FILM

Mapování potřeb odvětví kulturních a kreativních průmyslů FILM Mapování potřeb odvětví kulturních a kreativních průmyslů FILM Materiál zpracován na základě zadání Institutu umění v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011-2015).

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2008. Ateliéry Bonton Zlín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2008. Ateliéry Bonton Zlín a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Ateliéry Bonton Zlín a.s. Obsah: 1. Základní identifikační údaje 2. Vývoj společnosti za uplynulý rok 3. Skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni 4. Ostatní informace k aktivitám

Více

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU OBOROVÉ - ANIMACE 1.r. ANIMACE KRESEB Vytvoření vlastní figury, která je dobře animovatelná. K tomu, aby student pochopil, jaké vlastnosti musí mít, může být použito daného výtvarného typu. Druhou částí

Více

Doporučení k vypracování dokumentace restaurování

Doporučení k vypracování dokumentace restaurování Doporučení k vypracování dokumentace restaurování (stručný popis náplně) Ve shodě s Benátskou chartou, musí být restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl provázeno dokonalou dokumentací v podobě

Více

PŘÍLOHY. 1) Patentový spis č k Lamačovu vynálezu Zařízeníí ku zapínání a

PŘÍLOHY. 1) Patentový spis č k Lamačovu vynálezu Zařízeníí ku zapínání a PŘÍLOHY 1) Patentový spis č. 28196 k Lamačovu vynálezu Zařízeníí ku zapínání a vypínání osvětlovacích těles světelné reklamy Zdroj: www stránky Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, Rešeršní databáze patentů

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

ARCHIVNÍ PREZERVACE A RESTAUROVÁNÍ

ARCHIVNÍ PREZERVACE A RESTAUROVÁNÍ ARCHIVNÍ PREZERVACE A RESTAUROVÁNÍ ARCHIVACE FILMU Médium pro krátkodobé použití Výrobci a vynálezci nevěděli, a ani je nezajímalo, jaká je životnost filmu Impuls pro systematickou ochranu z prostředí

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Příloha 1a Diplomová práce, ukázka scenáře Před domem Potřebuji pomoct. Pavel si zrovna zapínal bundu a šel za otcem. Bylo chladno a zataženo, okolní svět ztratil barvy, působil mdle a nevýrazně. Dvě postavy

Více

TEXY IS SEXY. Obsah: - 1 -

TEXY IS SEXY. Obsah: - 1 - TEXY IS SEXY Pro tvorbu článků a blogů na webu www.vypravy-s-cestovateli.cz lze využít konvenci TEXY. Zde je několik tipů a triků, jak vytvářet graficky zajímavé články. Obsah: 1. Odstavce, odřádkování...2

Více

L E T N Í S E M E S T R 201 6

L E T N Í S E M E S T R 201 6 L E T N Í S E M E S T R 201 6 KDE: učebna E304 (budova E Ostravské univerzity, vchod z ulice Čsl. legií, vedle klubu Atlantic) KDY: úterý 16:45 (projekce začínají po cca 15 20 minutovém lektorském úvodu)

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486 Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Věckovice 1898-1963 Inventář EL NAD č.: 1406 AP č.: 486 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2015, kategorie A, B

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2015, kategorie A, B Doporučené hodnocení školního kola: Hodnotit mohou buď učitelé školy, tým rodičů nebo si žáci, kteří se zúčastní soutěže, mohou ohodnotit úlohy navzájem sami (v tomto případě doporučujeme, aby si žáci

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví Strana 2783 192 VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Ministerstvo

Více

Videozáznamy bibliografický popis podle RDA. Ludmila Benešová březen 2015, verze 1.0

Videozáznamy bibliografický popis podle RDA. Ludmila Benešová březen 2015, verze 1.0 Videozáznamy bibliografický popis podle RDA Ludmila Benešová březen 2015, verze 1.0 Osnova Videozáznamy prameny popisu Popisné údaje specifika pro videozáznamy Selekční jmenné údaje Příklad Redakční poznámka

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Praktická filmová řeč

Praktická filmová řeč OBOROVÉ - REŽIE 1.ročník Jméno studenta: Datum: Podpis:... Vedoucí pedagog dílny: Datum: Podpis:... Vedoucí produkce STUDIA FAMU: Datum: Podpis:... Praktická filmová řeč Charakteristika zadání: Série krátkých

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_17_12_Příslovečné určení

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_17_12_Příslovečné určení Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Sedláčková Název: VY_32_INOVACE_17_12_Příslovečné určení Téma: Příslovečné určení Vzdělávací oblast:

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO Čl. I. Úvodní ustanovení Jednání Prezidia CDO jsou řízena podle tohoto jednacího řádu Prezidia CDO. Prezident, popřípadě 1.viceprezident, jsou povinni 4x ročně svolat osobní jednání

Více

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU Výrobní číslo: OBOROVÉ DOKUMENT 1.r VE SPOLUPRÁCI S KZT Jméno studenta: Datum: Podpis:...... Vedoucí pedagog dílny: Datum: Podpis:...... Vedoucí produkce STUDIA FAMU: Datum: Podpis:....... ZVUKOVÉ CVIČENÍ

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK Tréninkový deník na prázdniny 2014 Milý ragbisto, DOBŘE O SEBE PEČUJ Správný trénink jde ruku v ruce se správnou životosprávou a výživou. máš před sebou úžasné dva měsíce prázdnin. Zažiješ určitě spoustu

Více

2.6. Rozsah záplavového území. 2.6/1 Záplavové území toku Březnice

2.6. Rozsah záplavového území. 2.6/1 Záplavové území toku Březnice 2.6. Rozsah záplavového území Při zpracování Záplavového území toku Březnice bylo použito : Zaměření vodního toku Březnice od zaústění do Moravy po km 23,281 bylo provedeno útvarem hydroinformatiky, Povodí

Více

EL NAD č.: AP č.: 548

EL NAD č.: AP č.: 548 Státní okresní archiv Klatovy Česká obecná škola Hůrka 1926-1938 Inventář EL NAD č.: 2086 AP č.: 548 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne , kterým se stanoví

POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne , kterým se stanoví POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne 1. 7. 2012, kterým se stanoví Sazebník služeb poskytovaných Státním oblastním archivem v Praze V souladu s vyhláškou č. 213/2012 Sb., kterou

Více

Základní devítiletá škola Červená EL NAD č.: AP č.: 508

Základní devítiletá škola Červená EL NAD č.: AP č.: 508 Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Červená 1946-1976 Inventář EL NAD č.: 1992 AP č.: 508 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev. Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta. štuková plastika horníka

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev. Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta. štuková plastika horníka Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta štuková plastika horníka Objekt: Předmět průzkumu: štuková plastika horníka, Hornická Grotta, Arcibiskupský

Více

LICENČNÍ A PODLICENČNÍ SMLOUVA

LICENČNÍ A PODLICENČNÍ SMLOUVA LICENČNÍ A PODLICENČNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Národní filmový archiv, příspěvková organizace se sídlem Praha 3, Malešická 12, Česká republika IČO: 00057266, DIČ: CZ00057266 Bankovní spojení: Komerční

Více

Při bodování se mohou přidělovat body za každou dílčí úlohu (tj. a, b ), maximální bodové hodnocení je uvedeno na konci každé dílčí úlohy.

Při bodování se mohou přidělovat body za každou dílčí úlohu (tj. a, b ), maximální bodové hodnocení je uvedeno na konci každé dílčí úlohy. Doporučené hodnocení školního kola: Hodnotit mohou buď učitelé školy, tým rodičů nebo si žáci, kteří se zúčastní soutěže, mohou ohodnotit úlohy navzájem sami (v tomto případě doporučujeme, aby si žáci

Více

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502 Státní okresní archiv Klatovy Národní škola Zhůří 1946-1952 Inventář EL NAD č.: 1421 AP č.: 502 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7.

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7. PRACOVNÍ LIST Č. 1 Práce s rytmem, slovy a rýmy 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / / 7. BOTY / / 8. BÁRA / - / 9. MALUJE / / 10. SLUNÍČKA / / 11. SÁRA / - / 12.

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme Microsoft Office IV Sloupce Chtěli bychom psát školní noviny a máme pocit, že jsou málo profesionální. Chtěli bychom využít možnost psaní v několika sloupcích. Nastavíme si na stránce místo jednoho sloupce

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

Národní filmový archiv

Národní filmový archiv nabídka stáží pro studenty LS 2014/15 (březen září 2015) Oddělení kurátorů Sbírka neprofesionální kinematografie březen-polovina července 2014 (dle dohody min. 80 hod.) psaní stručných biografií amatérských

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

www.uzivatele- film.cz

www.uzivatele- film.cz www.uzivatele- film.cz námět filmu Povídkový film Uživatelé Žijeme v nejlepší době! námět filmu Povídkový film Uživatelé Pořád nám něco chybí! Přesto všechno se necí9me šťastni. Všechny povídky jsou variacemi

Více

Archiv Českého rozhlasu se představuje

Archiv Českého rozhlasu se představuje Archiv Českého rozhlasu se představuje Archiv ČRo je podle zákona č. 499/2004 Sb. specializovaným archivem. Akreditace udělena na základě rozhodnutí Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie. Literární příprava celovečerního hraného nebo animovaného filmu

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie. Literární příprava celovečerního hraného nebo animovaného filmu Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie Literární příprava celovečerního hraného nebo animovaného filmu vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa

27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa 27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa Postprocessing videa Digitální video Digitální video Typ záznamového zařízení, které pracuje s digitálním signálem a ne s analogovým. Proces, kdy se v určitém

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě Matematické procvičování a upevňování znalostí v oboru 0-10. Nový kamarád ve vyučování počítač. Jméno autora: Renata PÁVKOVÁ Název práce: MATEMATICKÉ procvičování a upevňování znalostí v číselném oboru

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 8 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66 6 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 94871 Telefon:

Více

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička. Využití textového editoru s náměty pro digitální výukové materiály

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička. Využití textového editoru s náměty pro digitální výukové materiály Výukový materiál pro projekt Elektronická školička reg. č. CZ.1.07/1.3.05/02.0041 Využití textového editoru s náměty pro digitální výukové materiály Ing. Zdeněk Matúš, 2012, str. 13 Materiál je publikován

Více

www.sklovitraz-skuhravy.cz

www.sklovitraz-skuhravy.cz www.sklovitraz-skuhravy.cz příklady restaurátorských prácí RESTAUROVÁNÍ VITRAJÍ CHRÁMU SV. BARBORY v kutné hoře Pohled na velkou malovanou vitraj západního průčelí z roku 1903 od Františka Urbana Poslední

Více

[XXX-PUB] Návrh uživatelského rozhraní pro ovládací panel v restauracích The PUB

[XXX-PUB] Návrh uživatelského rozhraní pro ovládací panel v restauracích The PUB D2 [XXX-PUB] Návrh uživatelského rozhraní pro ovládací panel v restauracích The PUB Radek Ježdík Petr Hejhal Petr Smrček jezdirad@fel.cvut.cz hejhape1@fel.cvut.cz smrcepet@fel.cvut.cz 27. října 2013 Případy

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

LED Display Eyetv (počítačový panel)

LED Display Eyetv (počítačový panel) LED Display Eyetv (počítačový panel) manuál Obsah 1) vlastnosti produktu 2) název a funkce počítačového programu 3) příprava scénáře 4) přenos scénáře do panelu 5) ostatní 6) komunikační protokol 1) Vlastnosti

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Microsoft Office. Excel vyhledávací funkce

Microsoft Office. Excel vyhledávací funkce Microsoft Office Excel vyhledávací funkce Karel Dvořák 2011 Vyhledávání v tabulkách Vzhledem ke skutečnosti, že Excel je na mnoha pracovištích používán i jako nástroj pro správu jednoduchých databází,

Více

Literatura nejen na stříbrném plátně. Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz

Literatura nejen na stříbrném plátně. Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz Literatura nejen na stříbrném plátně Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz Otázky před cestou - Mohou filmové a televizní adaptace literatuře pomoci, nebo naopak mohou odradit od čtení? Otázky

Více

Maják - síť kolegiální podpory

Maják - síť kolegiální podpory Co je to videomedailonek? Videomedailonek, neboli spot video klip, je krátkometrážní videosnímek se stopáží do 3 minut délky. Z pohledu projektu jde o výstup projektových odpolední zachycující výsledek

Více

Role žen a mužů v rodině

Role žen a mužů v rodině TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Role žen a mužů v rodině Technické parametry

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Návrh uživatelských rozhraní NOV-WEB. Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka

Návrh uživatelských rozhraní NOV-WEB. Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka Návrh uživatelských rozhraní D3 NOV-WEB Web pro stránky předmětů Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka Prototyp - Prototyp je vytvořen formou webové stránky. Výchozí stránka prototypu

Více

II. Vlastnictví. III. Oprávněné osoby

II. Vlastnictví. III. Oprávněné osoby OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti, se sídlem Praha 5 - Hlubočepy, Kříženeckého nám. 322/5, PSČ 152 00, IČ: 281 72 469, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 12502 I. Obecná ustanovení (1) Tyto obchodní

Více

Svatební video ve vysokém rozlišení (HDV) na Blue-ray

Svatební video ve vysokém rozlišení (HDV) na Blue-ray W - v i d e o s t u d i o, J a r o m í r W o j t y l a, K o m e n s k é h o 3 4, L h o t a u O p a v y 7 4 7 9 2 T e l : 6 0 3 4 3 7 1 8 8, 7 2 4 0 9 2 7 5 5, e m a i l : w - v i d e o @ w - v i d e o.

Více

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI MA1ACZZ506DT Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2006 MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST A Testový sešit obsahuje 12 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Zde v testovém sešitě si můžete

Více

Z kroniky Prvního rybářského klubu v Praze, odbočky Zbraslav

Z kroniky Prvního rybářského klubu v Praze, odbočky Zbraslav Z kroniky Prvního rybářského klubu v Praze, odbočky Zbraslav Vážení přátelé Petrova cechu, Historie organizace rybářů na Zbraslavi je velmi hezky a podrobně popsána na těchto www stránkách v rubrice Informace

Více

Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013

Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013 Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013 Česká televize 2014 Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013 Sídlo archivu: Česká televize, Kavčí Hory 140

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Z Á Ř Í 2011. Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D

Z Á Ř Í 2011. Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Z Á Ř Í 2011 Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc. Online

Více

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549 Státní okresní archiv Klatovy Rodinná škola Kašperské Hory 1991-1999 Inventář EL NAD č.: 1926 AP č.: 549 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / ÚNOR 1948 A 50.LÉTA PŘÍPAD DR. HORÁKOVÁ

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / ÚNOR 1948 A 50.LÉTA PŘÍPAD DR. HORÁKOVÁ Aktivita PROCES JAKO DIVADLO Politické procesy 50. let ANOTACE: Aktivita žákům na základě srovnání s divadelním představením pomůže odhalit základní charakteristiky inscenovaných soudních procesů probíhajících

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

VYHLÁŠKA ze dne 2. dubna 2014 o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

VYHLÁŠKA ze dne 2. dubna 2014 o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany Částka 26 Sbírka zákonů č. 69 / 2014 Strana 779 69 VYHLÁŠKA ze dne 2. dubna 2014 o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany Ministerstvo vnitra stanoví podle 101 písm. a) k provedení 24

Více

Odborná exkurze ve Slezské knihovně (Polsko)

Odborná exkurze ve Slezské knihovně (Polsko) Odborná exkurze ve Slezské knihovně (Polsko) Ve čtvrtek 20. 9. 2008 se uskutečnila odborná exkurze pracovníků Knihovny Univerzity Palackého ve Slezské knihovně v Katovicích. Jejím hlavním cílem bylo nejen

Více

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL M ta ta, mta ta, mta ta hraje hudba u velikého kolotoče. Prásk, prásk střílí puška na střelnici. Tutú, tutú houká holčička na trumpetu s třásněmi. A těch lidí! Martínku, drž se

Více

20 π FILATELIE 6/2015 FILATELIE A PRÁVO FRANTIŠEK BENEŠ

20 π FILATELIE 6/2015 FILATELIE A PRÁVO FRANTIŠEK BENEŠ Některé z minule popsaných resp. vyobrazených materiálů jsou zveřej něny poprvé, jiné skutečnosti jsou naopak sběratelům dávno známy. Není divu, od té do - by uplynulo skoro čtyřicet let. Přesto se dodnes

Více

Téma: Měření délky Ročník: IV.

Téma: Měření délky Ročník: IV. Téma: Měření délky Ročník: IV. Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: - Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět - Tématický okruh: Rozmanitost přírody - Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova -

Více

Projekt digitalizace Kina Řevnice dle standartu DCI

Projekt digitalizace Kina Řevnice dle standartu DCI Projekt digitalizace Kina Řevnice dle standartu DCI 1. Charakteristika podstaty projektu Projekt je lokalizován do města Řevnice (Praha-západ). K 1. lednu 2010 měly Řevnice 3 085 obyvatel. Město Řevnice

Více

Rockov Slunovrat Open-air evnice aneb Cesta k Ráji muzikantû na Zemi

Rockov Slunovrat Open-air evnice aneb Cesta k Ráji muzikantû na Zemi Rockov Slunovrat Open-air evnice aneb Cesta k Ráji muzikantû na Zemi 18. června 2005 1. ročník hudebního festivalu We rocked HARD 18. června 2005. Od časného dopoledne bylo v řevnickém Lesním divadle živo.

Více

Pokladní potvrzenky České národní banky z roku 1993

Pokladní potvrzenky České národní banky z roku 1993 Pokladní potvrzenky České národní banky z roku 1993 Mgr. Vít Karasiewicz Úvod o historických souvislostech a účelu vzniku potvrzenek Postupný politický proces rozdělení společného státu byl po stránce

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení 1. Úvod Projektová dokumentace řeší úpravy v prostorách stávajícího objektu laboratoří archeologie a antropologie v Plzni, ul. Sedláčkova 36, 38, 40, Veleslavínova 27, 29. Stávající objekt je využíván

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Hudební dění v Polné a okolí 217

Hudební dění v Polné a okolí 217 Hudební dění v Polné a okolí 217 XIII. Příležitostná hudební seskupení Vedle již prezentovaných hudebních skupin a orchestrů tvořila a tvoří velice významnou součást hudebního dění v Polné a okolí příležitostná

Více