NÁVRH NA REKONSTRUKCI A RESTAUROVÁNÍ FILMU. Název filmu: Děvče z Podskalí. Země a rok výroby: ČSR, Režie: Václav Binovec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH NA REKONSTRUKCI A RESTAUROVÁNÍ FILMU. Název filmu: Děvče z Podskalí. Země a rok výroby: ČSR, 1922. Režie: Václav Binovec"

Transkript

1 NÁVRH NA REKONSTRUKI A RESTAUROVÁNÍ FILMU Název filmu: Děvče z Podskalí Země a rok výroby: ČSR, 1922 Režie: Václav Binovec Původní délka: 2200 m (údaj z cenzurního lístku) Filmové materiály v NFA: číslo materiál neg., kopie, duppozitiv metráž počet dílů formát titulky klasifikace 3706 kopie, acetát, Agfa, ČB 1311 m 3 1:1,33 Z kopie, nitrát, Agfa, virážovaná 1626 m 5 1:1,33 Z negativ, acetát, Agfa, ČB 1331 m 3 1:1,33 Z - Filmové materiály v zahraničních archivech:y nebyly zjištěny Historie filmového materiálu: a) nabytí (koupě, dar, převedení): Získány převodem v rámci zestátnění československé kinematografie. b) pohyby materiálu, dokumentované v katalozích NFA: První záznam o filmu v katalogu z roku 1952, kde jsou uvedeny dvě nitrátní kopie: č (1220 m; s poznámkou předvádět jen ve filmovém archivu) a č (1310 m). V katalogu z r stejný záznam, v katalogu z r uvedena jen acetátní(!) kopie č a nově také acetátní negativ č Nitrátní kopie č , která je předmětem rekonstrukce, byla zpracována v roce 1989 a zařazena až c) prerestaurátorské práce: podle identifikačního listu negativu byl film v roce 1959 pravděpodobně upravován Bohumilem Veselým

2 Zdůvodnění návrhu rekonstrukce a restaurování Jedná se o český němý film z roku 1922, jeden z mála dochovaných snímků z produkce Wetebfilmu, který mimo jiné zachycuje prostředí již zaniklého pražského Podskalí. N-kopie č je virážovaná a měří cca o 300 m víc než další dva dochované filmové materiály. Její využití v rekonstrukci rozšíří pohled na toto dílo v jeho původní podobě. Vzhledem k tomu, že byl stav této kopie je klasifikován stupněm 4, je její existence ohrožena degradací a může dojít ke zničení. Navrhovatel, podpis Datum Vyjádření ředitele NFA

3 PROTOKOL O RESTAUROVÁNÍ Děvče z Podskalí (1. díl filmu) ČSR, 1922 Režie: Václav Binovec Námět a scénář: Suzanne Marwille Kamera: Josef Kokeisl Architekt: Bohuslav Šula Produkce: Weteb Distribuce: Iris-Film Premiéra: Hrají: Suzanne Marwille (Pepča), Alois Sedláček (Pepčin otec vorař Mestek), Marie Procházková- Malá (Pepčina matka), Vladimír Majer (Pepčin bratr Béda zedník), Veselý Karel (Pepčin strýc rakvář), A. V. Jarol-Jarolímek (učeň Jenda), V. h. Vladimírov (kolotočář Véna Sérink), Marie Počepická (Vénova matka), Alois harvát (děda-holubičkář), Sláva Kamilov (městský švihák), Václav Kubásek (chasník), Josef Volman (rybář), Naďa Holoubková (dívka), Ada Karlovský (šéf obchodu), František Kudláček (hajný) Původní metráž: 2200 m / 5 dílů (údaje z cenzurního spisu) 2 VÝHOZÍ MATERIÁLY: Typ materiálu, číslo Metráž Titulky Stav První záznam v katalozích NFA kopie č. 3706, acetát, Agfa, ČB 1311 m (3 díly) Z 3 Katalog 1952 kopie č , nitrát, Agfa, virážovaná negativ č. 4558, acetát, Agfa, ČB 1626 m (5 dílů) 1331 m (3 díly) Z zpracována, katalogizována Z - Katalog Národní filmový archiv (1995): Český hraný film I Praha: Národní filmový archiv, s NA, f. Filmový sbor kinematografický při Ministerstvu vnitra, k. 92, enzurní spis filmu Děvče z Podskalí ze dne ; též NA, f. Filmový sbor kinematografický při Ministerstvu vnitra, k. 22, enzurní povolení filmu Děvče z Podskalí ze dne Jedná se ovšem o dokumenty, které byly vydané jinému distributorovi u příležitosti znovuuvedení filmu ve 30. letech a metráž filmu se mohla od původní lišit. enzurní dokumenty z roku 1922 byly však skartovány a ani žádné další dostupné prameny údaj o délce filmu v době jeho prvního uvedení neuvádějí.

4 POSTUP RESTAURÁTORSKÝH PRAÍ: Analýza filmových a nefilmových materiálů Děvče z Podskalí patří mezi skupinu českých filmů, které byly ve 2. polovině 50. let upravovány tehdejšími zaměstnanci filmového archivu a posléze v nové podobě pravděpodobně i uváděny v archivním kině nebo filmových klubech. Z dokumentace přiložené k acetátnímu negativu č. 4558, že v roce 1959 s negativem manipuloval Bohumil Veselý, který je pravděpodobně i autorem provedených úprav. Kromě odlišné metráže (respektive chybějících částí nebo dokonce celých záběrů) se od původní nitrátní kopie č liší především nově vytvořenými mezititulky, které jsou typograficky a jazykově uzpůsobeny době obnoveného uvedení v 50. letech. Z cenzurních dokumentů je ovšem patrné, že ke znovuuvedení filmu jiným distributorem došlo už v roce 1933, kdy Marie Dvořáková, Praha požádala enzurní sbor kinematografický při Ministerstvu vnitra o nové cenzurní povolení. V cenzurním spise z téhož roku se rovněž dochovala titulková listina, která nám při rekonstrukci filmu posloužila jako cenný zdroj informací tam, kde bylo potřeba nově vyrobit a doplnit chybějící mezititulky. Základem restaurování byla nejdelší a pravděpodobně i nejstarší dochovaná nitrátní kopie č , která je jako jediná z dochovaných materiálů opatřena virážemi a původními úvodními titulky a mezititulky (s názvem produkční společnosti). Jde černobílý materiál firmy Agfa, formát 1:1,33. Stav kopie je velmi špatný, hodnocený stupněm 4. Kopie je přeschlá a velmi křehká, smrštěná v rozsahu od 1,5 do 1,7 %, obsahuje značné množství slepek a zástřihů, poškození perforace místy zasahuje i do obrazu. Materiál vyžaduje opatrnou manipulaci, nicméně jeho stav umožňuje projekci na střihacím stole standardní rychlostí. Také podklad i emulze jsou silně poškozeny, po celé délce je patrné zapršení, v některých místech silné rýhy. Poněvadž jde převážně o poškození přímo na kopii, lze je výrazně redukovat kopírováním přes mokrou okeničku Délka rekonstruovaného prvního dílu, který byl předmětem rekonstrukce: 309,2 m Kromě nitrátní kopie č byl při rekonstrukci použit acetátní negativ č. 4558, patrně z 60. let. Rovněž jde o černobílý materiál firmy Agfa, formát 1:1,33. Samotný materiál je opotřebovaný, smrštěný o 0,4 %, obsahuje rýhy a nečistoty na podkladu i emulzi. Přestože je negativ téměř o 300 m kratší než nitrátní kopie č obsahuje pasáže, které v kopii chybějí. Vzhledem k chybějící dokumentaci o předchozích zásazích do filmu není jasné, nakolik je odlišná metráž výsledkem záměrných úprav Bohumila Veselého a nakolik důsledkem přirozených ztrát v kopii předchozí generace, ze které byl negativ vyroben. Původní mezititulky byly nahrazeny novými, typograficky a jazykově upravenými, a rozšířeny o několik zcela nových, mezititulků převážně vysvětlujícího charakteru.

5 Technické restaurování Oba materiály byly překopírovány na chemicky stabilnější polyesterový materiál ve specializovaných filmových laboratořích Ateliéry Bonton Zlín, a.s; nitrátní kopie za použití mokré okeničky. Nitrátní kopii bylo třeba vzhledem k rozsáhlým poškozením před kopírováním opravit (vylepení perforace perfixem a adhezní páskou, oprava slepek). Rekonstrukce děje, skladby a mezititulků Porovnání a popis materiálů na stříhacím a stahovacím stole. Překopírování obou materiálů na polyesterovou podložku a sestavení výsledné kopie (podrobněji viz přiložená dokumentace). VÝSLEDEK RESTAUROVÁNÍ 1. DÍLU: Kopie o délce 376,6 m (355,4 m bez nově přidaných úvodních a závěrečných titulků) PŘÍLOHY návrh na restaurování restaurátorský deník výsledky rekonstrukce enzurní spis filmu Děvče z Podskalí ze dne

6 velikost POPIS ZÁBĚRU obsah Název filmu bereme z nitrátní kopie 1. 0, , , 9 Námět, kamera, výprava, ateliéry 2. 6, 1 Režie 3. 2, 5 Obsazení , 6 Obsazení , 5 TITULEK: Typickým květem starého pražského Podskalí byla Pepča... SUZANNE MARWILLE NITRÁTNÍ KOPIE č AETÁTNÍ NEGATIV č nově přidaný titulek B. Veselým > nevkládáme 6. 3, 3 VÝSLEDNÁ KOPIE Poznámka Hudební ilustrace: Zrno Košťál bereme z nitrátní kopie, rozkopírovat 2. 0, , 9 1. díl bereme z nitrátní kopie, rozkopírovat 3. 0, , 1 Pepča bereme z nitrátní kopie, rozkopírovat 4. 1, , , 6 žlutá P Skupina kluků si hraje; kruhová maska do nitrátní kopie na konci záběru doplníme 25 oken z negativu 5. 1, ,5 5. 1, 5 žlutá Pepča na začátek záběru vložíme 28 oken negativu 6. 0, , , 7 žlutá U pumpy, Pepča polévá kluky a utíká v nitrátní kopii celkem 7 slepek; do 2. slepky doplníme 5 oken, do 7. slepky doplníme 19 oken, zbývající slepky nemáme z čeho doplnit 7. 7, ,8 7. 8, 0 žlutá Pepča utíká, kluci za ní v nitrátní kopii celkem 3 slepky; do 3. slepky doplníme 18 oken z negativu 8. 0, , , 6 žlutá zůstává skok v obraze Roztmívačka, Béda s matkou u necek bereme z negativu 12. 5, , 3 D Tvář matky bereme z negativu 13. 1, , 7 TITULEK: Pepčin bratr Béda byl zedníkem...vladimír Majer 14. 2, 7 Béda mluví bereme z negativu 15. 3, , 2 Interiér světnice, přichází Pepča na začátku doplníme 2 okna z negativu, na konci 9 oken z negativu 9. 5, , , 9 žlutá viráž v nitrátu TITULEK: Tak už dost, Bédo, nesluší ti to! 17. 1, 6 AP Pepča s Bédou, Béda odchází, zatmívačka v 1. a 2. slepce chybí jen 1 okno > nedoplníme; úsek od 3. do 5. slepky doplníme z negativu (vloženo 39 oken); rovněž závěr záběru, kde po sobě blízko následují 4 slepky nahradíme částí z negativu (vloženo 26 oken) 10. 7, , , 6 žlutá V kruhová roztmívačka, Podskalí, nábřeží do slepky vložíme 15 oken z negativu, na konci 2 okna z negativu 11. 4, , , 0 žlutá Pepča s Bédou na začátek záběru vložíme 6 oken z negativu (spolu s 2 okny z předchozího záběru) 12. 0, , , 5 žlutá P Muž se ženou, kruhová maska na konec záběru vložíme 12 oken z negativu 13. 0, , , 9 žlutá Pepča s Bédou, Pepča odchází na začátek vložíme 5 oken z negativu 14. 3, , , 9 žlutá

7 TITULEK: Ta je pěkná, co? vložíme nově vyrobený mezititulek 23. 0, , 1 pravděpodobnou polohu mezititulku určujeme podle pozůstatku papírové značky, kterou se na kopiích označovala místa, kam má být vložen mezititulek; znění mezititulku čerpáme z titulkové listiny V AP V Pokračuje záběr Pepči a Bédy s nůší; oba odchází po titulku vložíme 31 oken z negativu, do následující slepky 13 oken z negativu a další dvě blízko umístěné slepky nahradíme 15 okny z negativu, na konec záběru vložíme 7 oken z negativu na začátek záběru vložíme celkem 52 oken z negativu, do slepky dalších 13 oken, v další slepce jsme přišli jen o 2 okna > viz výše (záběr bez titulku) 24. 0, , 7 žlutá Podskalí, Pepča si prohlíží procházející par nedoplníme 15. 5, , , 9 žlutá do slepky vložíme 11 oken z negativu, na konec záběru 5 oken (spolu s dalšími z Pepča dřepí a zvedá dívce sukni následujícího záběru) 16. 1, , , 7 žlutá na začátek vložíme 13 oken z negativu, na Pár, dívka se zlobí konec záběru 8 oken z negativu 17. 1, , , 3 žlutá na začátek vložíme 9 oken z negativu, na konec záběru 7 oken spolu s jedním dalším Pepča dřepí z následujícího záběru 18. 1, , , 3 žlutá začátek záběru viz výše, na konec záběru Pár odchází doplníme z negativu 12 oken 19. 0, , , 7 žlutá Pepča je sleduje, vyplazuje jazyk a utíká pryč bereme z nitrátní kopie 20. 3, , , 8 žlutá na začátek vložíme 5 oken z negativu, do 1. slepky 9 oken, do 2. slepky 6 oken z Béda, přibíhá Pepča; prolínačka negativu 21. 2, 3 / 2, , 1 / 2, , 5 / 3, 0 žlutá metráž do začátku prolínačky/do konce prolínačky AP prolínačka; Pepča s Bédou na konec záběru vložíme 5 oken z negativu 22. 1, , , 1 žlutá od konce prolínačky TITULEK: NITRÁT: Bédo, Bédo ona měla i na kalhotách pentličky! / AETÁTNÍ NEGATIV: Bédo, ona má i na koťatech bereme z nitrátní kopie; 2 řádky textu > pentle! rozkopírovat na 2 m 23. 1, , , 0 Béda s Pepčou, Béda odchází, Pepča píská na prsty na konec záběru doplníme 7 oken z negativu 24. 9, , , 1 žlutá Béda odchází, kruhová maska záběr doplníme z negativu 35. 0, , 6 Pepča u koše s prádlem, mává záběr doplníme z negativu 36. 1, , 7 Béda, kruhová maska záběr doplníme z negativu 37. 1, , 3 Pepča bere prádlo z koše na začátek záběru doplněno 41 oken z negativu, do 1. slepky 37 oken, na konec doplněno 12 oken z negativu 25. 1, , , 0 žlutá P Rybář na loďce do slepky bychom mohli vložit 5 oken z negativu, ale pohyb by plynule nenavazoval (chybí další okna) > bereme celý záběr z nitrátní kopie 26. 1, , , 8 žlutá

8 na začátek záběru vložíme 0, 7 m z Pepča klečí a máchá prádlo; trikový záběr negativu, dále do slepky 0, 8 m, do další 4, na chvíli si představuje, že máchá krajkové 9 m (= triková část) a do poslední slepky 4 P spodky okna z negativu 27. 4, , , 6 žlutá v nitrátu chybí triková část P Rybář na loďce bereme z nitrátní kopie 28. 0, , , 9 žlutá Pepča pere, přibíhají kluci, shodí prádlo, Pepča běží za nimi v 1. slepce se přišlo o 1 okno > nedoplníme; do 2. slepky doplníme z negativu 0, 7 m, ve 3. slepce se přišlo o 2 okna > nedoplníme; do 4. slepky z negativu doplníme 0, 7m (+ 2 okna ze začátku dalšího záběru) 29. 4, , , 6 žlutá D Prádlo v řece první 2 okna z negativu 30. 1, , , 6 žlutá Pepča běží z rukama a chytí je na začátek doplníme 5 oken z negativu, do 2. a 3. slepky nedoplňujeme nic (v negativu tato část chybí) 31. 2, , , 1 žlutá Přichází matka bereme z nitrátní kopie 32. 1, , , 1 žlutá AP Pepča bije kluky, kluci utíkají bereme z nitrátní kopie (slepku nelze doplnit, protože v negativu příslušná část chybí) 33. 2, , , 5 žlutá AP Matka hrozí pěstí, odchází ze záběru na konec záběru vložíme 8 oken z negativu (spolu s 2 z dalšího záběru) 34. 1, , , 3 žlutá AP Pepča kouká; a odchází ze záběru první 2 okna z negativu (viz výše), na konci 9 oken z negativu (+ 1 okno z dalšího záběru) 35. 1, , , 9 žlutá D Prádlo v řece se potápí 1. okénko z negativu (viz výše), zbytek bereme z nitrátní kopie 36. 1, , , 8 žlutá Pepča přichází k nůši s prádlem, za ní matka, nadává na začátku 3 okna z negativu, zbytek z nitrátní kopie 37. 4, , , 0 žlutá P Rybář zbystří bereme z nitrátní kopie 38. 0, , , 7 žlutá D Rybářský splávek, kruhová maska bereme z nitrátní kopie 39. 0, , , 6 žlutá P Rybář bereme z nitrátní kopie 40. 1, , , 3 žlutá D Spodky na rybářském prutu; kruhová maska bereme z nitrátní kopie 41. 1, , , 6 žlutá Rybář usilovně táhne a vstává bereme z nitrátní kopie 42. 0, , 9 žlutá Rybář vytahuje na prutu podvlíkačky z vody do slepky doplníme 18 oken z negativu 43. 1, , , 8 žlutá na začátek záběru doplníme 9 oken z Pepča s matkou na břehu negativu 44. 0, , , 7 žlutá Rybář vytahuje spodky do slepky doplníme 5 oken z negativu 45. 0, , , 0 žlutá Pepča s matkou, Pepča mává bereme z nitrátní kopie 46. 1, , , 5 žlutá Rybář jim háje spodky bereme z nitrátní kopie 47. 1, , , 6 žlutá Pepča s matkou, přiletí spodky, Pepča je sebere, matka ji bije, kruhová zatmívačka bereme z nitrátní kopie 48. 3, , , 0 žlutá TITULEK: NIT: Pepča měla strýce a ten dělal rakve. K němu chodila si pohrát s dětmi. Byla to ubohá hůďata, jež dostala více bití než jídla... / A: Pepča si občas přišla pohrát s dětmi strýce rakváře. bereme z nitrátní kopie 49. 4, , , 0

9 P Kruhová roztmívačka, rakvářova rodina v místnosti Rakvář pracuje se dřevem Interiér světnice, strýc, děti Dítě v neckách pláče, ostatní na něj házejí piliny Rodina ve světnici Žena s dítětem, válí těsto Interiér světnice, strýc hrozí dětem tyčí, vchází Pepča, vítá se s dětmi bereme celé z nitrátní kopie; ve slepce se přišlo jen o 1 okno, na konci záběru o , , , 5 žlutá do slepky v nitrátní kopii doplníme 0, 2 m z negativu, na konec záběru 0, 4 m (+ 3 okna na začátek dalšího záběru) 51. 1, , , 8 žlutá první 3 okna z negativu, na konec záběru doplníme 7 oken z negativu (+ 3 z dalšího záběru) 52. 1, , , 2 žlutá první 3 okna z negativu (viz výše), zbytek z nitrátní kopie 53. 4, , , 2 žlutá začátek záběru v negativu o 2 okna delší > nedoplníme; na konec doplníme 11 oken z negativu (+ 4 z dalšího záběru) 54. 0, , , 0 žlutá na začátek doplníme z negativu 4 okna (viz výše); na konec záběru 8 oken z negativu 55. 2, , , 3 žlutá bereme celé z nitrátní kopie (ve slepce se přišlo jen o 2 okna > nedoplníme; na konci se přišlo o 3 okna, ale pohyb plynule nenavazuje > nedoplníme) 56. 8, , , 0 žlutá P P Pepča s dětmi dřepí u necek Pepča vytahuje ze zástěry štěně Pepča s dětmi u necek, zvedají se a odcházejí (pohyb kamery nahoru) bereme celé z nitrátní kopie (v negativu na začátku o 1 okno navíc > nedoplníme) 57. 1, , , 9 žlutá do slepky vložíme 4 okna z negativu, na konec záběru 11 oken (spolu s dalšími 8 z dalšího záběru) 58. 5, , , 7 žlutá prvních 8 oken z negativu (viz výše), do slepky vloženo z negativu 17 oken, na konec záběru 9 oken , , , 1 žlutá nepatrně jiná barva viráže (více do oranžova); zřejmě i jiný Pepča jde do obchodu, děti čekají před krámem, Pepča se vrací bereme z nitrátní kopie 60. 7, , 3 žlutá materiál: oba AGFA, na jednom je nápis AGFA silnějším písmem Po ulici běží Pepča s dětmi, sedají si před dům k vratům bereme z negativu 72. 4, , 0 P Pepča s dětmi sedí před domem bereme z negativu 73. 2, , 4 Otec na schodech, kruhová maska na začátek vložíme 11 oken z negativu 61. 0, , , 1 žlutá vrací se původní žlutá viráž TITULEK: NIT: Táta se vracel z vorů domů, a to bylo pro Pepču posvícení! / A: Táta, vorař Mestek, se vrací z cesty... ALOIS SEDLÁČEK bereme z nitrátní kopie + rozkopírovat na 2, 5 m 62. 1, , , 5 P Táta na konec záběru vložíme 8 oken z negativu 63. 2, , , 7 žlutá Pepča s dětmi na ulici (před vraty) bereme z negativu 77. 2, , 6

10 prvních 6 oken vložíme z negativu; do 1. slepky vložíme 6 oken; do 2. a 3. slepky, které jsou blízko sebe doplníme celkem 5 oken; ve 4 slepce se přišlo jen o 1 okno > Pepča běží k otci, vítají se, odcházejí ze záběru nedoplníme; od 5. slepky do konce záběru doplníme část z negativu (1 m) 64. 5, , , 8 žlutá Děti na ulici, prochází Pepča s otcem bereme z negativu 79. 2, , 7 Interiér světnice Mestkových do 1. slepky doplníme 4 okna z negativu; na konci 2 okna z negativu spolu s 9 okny z dalšího záběru 65. 5, , , 9 žlutá Pepča jí klobásu, druhý konec ukusuje štěně prvních 9 oken z negativu; do 1. slepky vkládáme 8 oken z negativu 66. 7, , , 7 žlutá AP Pepča, přichází a odchází matka, Pepča se vzteká na začátku doplněna 4 okna z negativu; na konci 9 oken z negativu 67. 6, , , 4 žlutá Rodina ve světnici na konci vložíme 15 oken z negativu (+ 2 z dalšího záběru) 68. 3, , , 2 žlutá AP Pepča se vzteká první 2 okna z negativu (viz výše); na konci vložíme z negativu 13 oken 69. 1, , , 9 žlutá AP P Rodina ve světnici do slepky doplníme 15 oken z negativu (pohyb však kvůli chybějícím oknům v negativu i kopii přesně nenavazuje) 70. 5, , , 8 žlutá do slepky doplněno 10 oken z negativu; na Pepča s Bédou a otcem, otec odchází, Béda konci doplníme 6 oken (zatmívačky) z ukusuje Pepče jitrnici, kruhová zatmívačka negativu , , , 2 žlutá zatmívačka jen v acetátním negativu TITULEK: NIT: A když bylo po večeři... bereme z nitrátní kopie; rozkopírovat 72. 0, , 0 Kruhová roztmívačka, lidé sedí na schodech bereme z nitrátní kopie 73. 3, , 3 modrá do 1. slepky vložíme 13 oken z negativu, 2. slepku nedoplníme (příslušná okna v negativu chybí), do 3. slepky vložíme 13 Pepča sedí u stolu, prolínačka oken z negativu 74. 6, 7 /7, , 7/6, , 9 / 7, 8 žlutá Pepča sedí (z profilu), vstává, jde ke skříni a bere z ní matčiny pentličky do slepky doplníme 12 oken z negativu 75. 9, , , 8 žlutá Lidé na schodech, Béda vstává a odchází bereme z nitrátní kopie 76. 4, , 2 modrá Pepča sedí, šije, prolínačka bereme z nitrátní kopie 77. 5, 2 / 5, , 2 / 5, 7 žlutá Pepča sedí (frontální záběr), přichází Béda bereme z nitrátní kopie 78. 8, , , 3 žlutá Béda jí a pije do 1. slepky doplníme 13 oken; na konci bereme 5 oken z negativu spolu s dalšími 2 z následující scény 79. 4, , , 9 žlutá

11 Pepča šije, zálibně si prohlíží výsledek první 2 okna z negativu (viz výše); do úseku mezi 1. a 2. slepkou, které následují hned po sobě, doplníme z negativu 11 oken; do 3. a 4. slepky, které jsou od sebe rovněž vzdáleny jen několik oken, doplníme z negativu celkem 24 oken; na konci záběru obsahuje negativ o 4 okna víc X nevkládáme, poněvadž jsou silně poškozená 80. 6, , , 6 žlutá Béda jí, směje se a vyprskne na konci vložíme 8 oken z negativu 81. 3, , , 4 žlutá Pepča sedí, dívá se na něj do 1. slepky v doplníme 5 oken z negativu; ve 2. slepce se přišlo jen o 2 okna > nedoplníme; na konci vložíme 19 oken z negativu 82. 3, , , 4 žlutá P P P Béda jí a směje se na začátku 4 okna z negativu; do 1. slepky doplněno 12 oken, zbývající 2 slepky nedoplníme (2. slepka: v negativu tato část chybí; 3. slepka: chybí jen 2 okna) 83. 1, , , 2 žlutá do úseku mezi 1. a 2. slepou (následují blízko sebe) doplníme z negativu celkem 0, Béda přichází a přisedá k Pepče 5 m 84. 7, , , 4 žlutá TITULEK: NIT: No, no, neplač Pepka!... I bez kraječek jsi hezká holka. Však jsem si už dávno myslel, že je tě tady škoda pro to věčné praní... // A: Tak už nebreč, Pepka jsi hezká holka i bez kraječek a pentlí! bereme z nitrátní kopie 85. 4, , , 6 ve slepce jsme přišli o 1 okno > nedoplníme; na konci před titulkem Pepča s Bédou u stolu doplníme 7 oken z negativu 86. 3, , , 8 žlutá TITULEK: NIT: No, podívej se, že mám pravdu! bereme z nitrátní kopie 87. 1, , 0 titulek jen v nitrátu, v acetátu pokračuje bez titulku do slepky doplněno 12 oken z negativu, na Pokračuje záběr Pepči a Bédy u stolu; konci doplníme z negativu 2, 4 m dlouhý kruhová zatmívačka kus 88. 1, 9 viz pozn , 6 žlutá Na začátek před původní úvodní titulky vloženy nové úvodní titulky, které kromě podrobnějších údajů o tvůrcích uvádí i stručné informace o rekonstrukci filmu: Děvče z Podskalí 2, 0 Režie 1, 9 Obsazení 1 5, 1 Obsazení 2 3, 9 Autoři rekonstrukce 3, 9 Údaje o vstupních materiálech 3, 0 Na závěr kopie vloženo: černá okénka 0, 3 FAMU NFA, , 1

12 DĚVČE Z PODSKALÍ - VÝSLEDKY REKONSTRUKE 1. DÍLU Výsledky rekonstrukce složeno z DP vyrobeného z dupnegativu vyrobeného z kopie č a z DP vyrobeného z negativu č číslo metry okénka číslo metry okénka číslo metry okénka 1 Poznámky 1. 1, 9 99, , 2 11 rozkopírované úvodní titulky 2. 1, 9 99, , 3 15,78 rozkopírované úvodní titulky 3. 1, 1 57, , 1 5 rozkopírované úvodní titulky 4. 1, 1 84, , 6 84, , 5 78,9 5. 1, 0 52,6 8. 0, , 5 89, , 7 36, , 0 56, , 0 420,8 7. 7, 6 399, , 4 21, , 6 136, , 6 31, , 0 105,2 9. 5, 3 278, , 3 278, , 7 89, , 7 89, , 2 168, , 2 168, , 9 310, , 7 299, , , 6 452, , 6 399, , 0 56, , , 7 247, , , 5 26, , 4 21, , , 9 47, , 7 36, , , 9 47, , 8 42,08 0, , 1 57,86 nově vyrobený mezititulek 19. 3, 7 194, , 5 131, , 9 362, , 6 294, , , 7 89, , 4 73, , , 3 0,

13 Výsledky rekonstrukce složeno z DP vyrobeného z dupnegativu vyrobeného z kopie č a z DP vyrobeného z negativu č číslo metry okénka číslo metry okénka číslo metry okénka 22. 1, 3 68, , 0 52, , , 3 68, , 0 52, , , 7 36, , 6 31, , 1 4 Poznámky 25. 3, 8 199, , 8 199, , 0 157, , 7 142, , 3 15,78 do konce prolínačky 27. 1, 1 57, , 0 52, , , 0 105, , 2 63,12 rozkopírovaný mezititulek 29. 9, 1 478, , 0 473, , , 6 31, , 6 31, , 7 89, , 7 89, , 3 68, , 3 68, , 0 157, , 3 68, , 7 89, , 8 94, , 8 94, , 6 557, , 1 215, , 5 341, , 9 47, , 9 47, , 6 294, , 2 220, , 4 73, , 6 84, , 6 84, , , 1 110, , 0 105, , , 1 57, , 1 57, , 5 131, , 5 131, , 3 68, , 1 57, , , 9 99, , 7 89, , , 8 94, , 8 94, , , , 9 257, , 1 3 2

14 Výsledky rekonstrukce složeno z DP vyrobeného z dupnegativu vyrobeného z kopie č a z DP vyrobeného z negativu č číslo metry okénka číslo metry okénka číslo metry okénka 46. 0, 7 36, , 7 36, , 6 31, , 6 31, , 3 68, , 3 68, , 6 84, , 6 84, , 9 47, , 9 47, , 8 94, , 5 78, , , 7 36, , 5 26, , , 0 52, , 9 47, , , 5 78, , 5 78, , 6 84, , 6 84, , 0 157, , 0 157, , 0 210, , 0 210, , 5 78, , 5 78, , 8 199, , 5 78, , 3 120, , 2 63, , 0 52, , , 2 220, , 1 215, , , 0 52, , 8 42, , , 3 120, , 1 110, , , 0 420, , 0 420, , 9 99, , 9 99, , 7 299, , 4 284, , , 1 583, , 5 552, , , 3 383, , 3 383, , 0 210, , 0 210, , 4 126, , 4 126,24 Poznámky 3

15 Výsledky rekonstrukce složeno z DP vyrobeného z dupnegativu vyrobeného z kopie č a z DP vyrobeného z negativu č Poznámky číslo metry okénka číslo metry okénka číslo metry okénka 71. 1, 1 57, , 9 47, , , 5 131, , 1 57,86 rozkopírovaný mezititulek 73. 2, 7 142, , 5 131, , , 6 136, , 6 136, , 8 357, , 5 289, , 3 68, , 7 142, , 7 142, , 9 310, , 8 305, , , 7 405, , 4 389, , , 4 336, , 1 320, , , 2 220, , 9 205, , , 9 99, , 6 84, , , 8 305, , 5 289, , , 2 694, , 9 678, , , 0 52, , 4 21,04 rozkopírovaný mezititulek 85. 3, 3 173, , 3 173, , , 3 383, , 5 26 do konce prolínačky 87. 9, 8 515, , 6 504, , , 2 220, , 2 220, , , 7 299,82 do konce prolínačky 90. 8, 3 436, , 3 436, , 9 257, , 6 241, , , 6 347, , 9 310, , , 4 178, , 2 168, , , 4 178, , 0 157, , , 2 115, , 9 99, , 3 16

16 Výsledky rekonstrukce složeno z DP vyrobeného z dupnegativu vyrobeného z kopie č a z DP vyrobeného z negativu č číslo metry okénka číslo metry okénka číslo metry okénka 96. 7, 4 389, , 9 362, , , 6 241, , 6 241, , 8 199, , 7 194, , , 0 52, , 0 52, , 6 241, , 9 99, , 7 142,02 Poznámky elkem: 355,4 m (respektive 376,6 m včetně nových úvodních a závěrečných titulků) Pozn.: Přesný počet okének je uveden jen tehdy, pokud se jedná o krátký úsek filmu. V ostatních případech byl počet okének vypočítán v poměru 52,6 okének/1 m filmu. 5

I N F O R M A C E O S T U D I U

I N F O R M A C E O S T U D I U I N F O R M A C E O S T U D I U Obsah přijímací zkoušky pro akademický rok 2004 / 2005 strana Všeobecné informace 1 6 Informace pro zahraniční uchazeče 7 Animovaná a multimediální tvorba 8 9 Dokumentární

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA

ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Produkce MAGISTERSKÁ PRÁCE ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA Olga Raitoralová

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK 2008 Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK Státního okresního archivu Přerov Přerov 2008 Sborník Státního okresního archivu Přerov. Vydal Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Přerov. Přerov

Více

Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje. Ivana Jozeková

Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje. Ivana Jozeková Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje Ivana Jozeková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh řešení webové prezentace, konkrétně webové prezentace

Více

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM ZIMA 2014 ČTVRTLETNÍK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Eurorionu Nisa. V nákladu 2 000 ks vydává

Více

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12 Změny v zastupitelstvu Novým zastupitelem se stal Martin Houška Čtěte na straně 2 Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu Čtěte na straně 12!!!! Mistrovství světa v bobbingu na Pustevnách

Více

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon 6/2015 Zlín má svoji Venuši 4 Oprava křižovatky v Malenovicích 7 Archiv zve do svých prostor 30 staré fotky Vážení čtenáři zlínského

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Viktoriafilm (1936) 1939 1953. Inventář

Viktoriafilm (1936) 1939 1953. Inventář Viktoriafilm (1936) 1939 1953 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Viktoriafilm Časový rozsah pomůcky: (1936) 1939 1953 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Vinořský zpravodaj. Ze života školy. Slovo starosty. Místní úřad informuje. Vincent a Bublina

Vinořský zpravodaj. Ze života školy. Slovo starosty. Místní úřad informuje. Vincent a Bublina Vinořský zpravodaj Informační čtvrtletník Městské části Praha-Vinoř ZDARMA č. 116 / podzim 2013 UVNITŘ NAJDETE: Slovo starosty Místní úřad informuje Ze života školy Vincent a Bublina Ahoj, Vinořáci, obrovský

Více

Pedagogické střípky II

Pedagogické střípky II Pedagogické střípky II Sborník metodik inkluzivní praxe volnočasové pedagogiky vypracovaných a obhájených účastníky II. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život tato publikace

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 VK V OLOMOUCI V ROCE 2006 Vědecká knihovna v Olomouci, 2007 ISBN 9788070532744 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2006 Úvod Hodnotímeli 2006 z pohledu

Více

CO SE DOZVÍTE? 1. BÝT NEZAMĚSTNANÝ/Á NEMUSÍ BÝT VAŠE CHYBA... 3 2. JAK BYSTE MĚL/A K HLEDÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ PŘISTUPOVAT?... 7

CO SE DOZVÍTE? 1. BÝT NEZAMĚSTNANÝ/Á NEMUSÍ BÝT VAŠE CHYBA... 3 2. JAK BYSTE MĚL/A K HLEDÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ PŘISTUPOVAT?... 7 CO SE DOZVÍTE? 1. BÝT NEZAMĚSTNANÝ/Á NEMUSÍ BÝT VAŠE CHYBA... 3 2. JAK BYSTE MĚL/A K HLEDÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ PŘISTUPOVAT?... 7 3. UJASNĚTE SI, CO OD NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ ČEKÁTE... 9 4. JAKOU PRÁCI HLEDÁTE?...

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení:

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Základy vztahu k technice a administrativě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

listopad 2000 ročník 5 číslo 11 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

listopad 2000 ročník 5 číslo 11 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti listopad 2000 ročník 5 číslo 11 zdarma DP kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

Access 2010. podrobný průvodce. Slavoj Písek. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4270. publikaci

Access 2010. podrobný průvodce. Slavoj Písek. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4270. publikaci Access 2010 podrobný průvodce Slavoj Písek Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4270. publikaci Odpovědná redaktorka Zuzana Malečková Sazba Tomáš Brejcha Počet stran 160 První

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

Dlaždiči v Poděbradech mají o zábavu postaráno

Dlaždiči v Poděbradech mají o zábavu postaráno w Na ostrově už to zase žije Barvy léta se blíží Dunovský jezdí v Suzance a vyhrává Ročník 20 číslo 7 7. července 2011 www.podebradskenoviny.cz cena 7 Kč Poděbradské noviny si vzaly pod drobnohled stav

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více