PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák)"

Transkript

1 PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák) (I když se jedná o tematické studium, jednotlivé kapitoly vycházejí z Bible a je tedy třeba se do ní ponořit ) Od str. 14 je pomoc pro vedoucího při přípravě na jednotlivá setkání) OBSAH: 1. Úvod 2. Kdo je přítel 3. Být přítel 4. Budování přátelství 5. Rozchod, hádka 6. Osamělost 7. Nejlepší přítel 8. Společenství 1.lekce ÚVOD Před začátkem studií na téma přátelství si pokuste udělat následující test. Na konci studií si tento test budete moci udělat znovu, abyste viděli, v čem se změnily některé vaše pohledy. Jednotlivé odpovědi podujte od 1 do 5 (1 znamená vůbec) Vím, co to znamená mít dobrého přítele Mám opravdový zájem o lidi O to, co mám, se dělím s druhými Lidé mě mají rádi a jsem vítán v různých kolektivech Bráním své přátele 1

2 Přátelím se se svými rodiči Jsem přítel se svými sourozenci Mám mnoho přátel Mám několik skutečně hlubokých vztahů 1. Kdo je tvým nejlepším přítelem? 2. Co si na něm, ní nejvíc ceníš? 3. Jaký si myslíš, že je rozdíl mezi kamarádem a přítelem? Divili jste se někdy tomu, pro jsou určití lidé schopni zaujmout pozornost druhých a získat si rychle přátele? Zatrhněte ty kvality, o kterých si myslíte, že jsou nutné k zaujetí druhých. pěkné oblečení otevřenost hezký úsměv velkorysost vřelost duchovní hloubka hezký vzhled morální závazky hodně peněz popularita inteligence upřímnost osobnost silná vůle hodně zájmů dobré známosti Nyní se znovu zamyslete nad těmito kvalitami a označte prvních pět, o kterých si myslíte, že jsou nejdůležitější pro přátelství. Sdílejte své výsledky se skupinou a chvíli nad nimi diskutujte. 4. Největší dar, který mi přítel může dát, je (zatrhněte první tři). naslouchání mi nenechá mě, i kdyby mě všichni opustili udrží jazyk za zuby 2

3 bude s ním legrace bude se mnou při mých zraněních bude svou bolest sdílet se mnou nechá mě být, když budu mít špatný den bude mě povzbuzovat, 5. Největší zranění, které jsem v přátelství zažil nebo kterého bych se nejvíc bál (zatrhněte dvě ) zneužití pro vlastní cíle sražení mého sebevědomí zesměšnění před druhými ignorace náhlé opuštění nespravedlivé obvinění pomluvy jiné ti nebo méně slovy napište svou definici přítele. Začněte takto: "Přítel je ten, kdo..." 7. Chtěli byste během následujících šesti týdnů, kdy budete studovat tento kurz, nejen patřit do vaší skupinky, ale i riskovat prohloubení vzájemného přátelství? (A tím většího vzájemného se poznání). Zakroužkujte jednu odpověď. a. v žádném případ b. nejsem si jist c. pokud ale budou chtít i ostatní d. možná e. určitě f. zeptejte se mě příští týden 2. lekce KDO JE PŘÍTEL? V prvním setkání jste diskutovali, co to vlastně je přátelství a hlavně, kdo je přítel. Možná někoho takového máte, možná po něm pouze toužíte. V tomto studiu se podíváme na jeden z nejkrásnějších příklad přátelství v Písmu. Jedná se o přátelství Davida a Jonatána. První krok: Odpovězte na následující otázku a sdílejte odpovědi se skupinkou. 3

4 Kterou vlastnost bys u svého přítele nesnesl? Proč? Druhý krok: Čtěte 1 Samuelova 18:1-4, 19: David i Jónatan byli dva největší kandidáti na izraelský trůn (David jako pomazaný Hospodin, Jónatan jako nejstarší syn). Co byste mezi nimi očekávali? Našli byste něco podobného ve vašich životech? 2.V.1...miloval ho jako sám sebe. Srv. Mt.22: Kde je hranice mezi egocentrismem, sebeláskou a tím, co radí Písmo? 3.Ve verších 3. a 4. čteme, že Jonatán dal Davidovi věci určené ke své osobní ochraně. Tím se mu vlastně "dává všanc". V našich přátelstvích jsou často vlastnosti, za které se schováváme a které se bojíme otevřít, protože se bojíme zranění od toho, před kým bychom je otevřeli. Jsou to určité obranné zóny jako nap. arogance, nedostatek času, přehnaný hněv, nenaslouchání, agresivita atd. Pokuste se diskutovat o tom, které jsou vaše ochranné zóny, a co dělat pro to, abychom se jich zbavili. Srv. Řím. 15:7. 4. V.5...David měl úspěchy na základ toho, co pro něj udělal Jonatán. Srv. Řím. 12:10 a Fil.2:4-8. Co v souvislosti s tímto oddílem vidíš jako úskalí, na kterém může přátelství zkrachovat? 5. 1Sam 19:1-2. Jonatán dokonce riskuje i svou reputaci. Jak bychom měli jednat, kdy se náš přítel dostane do úzkých nebo je zraněn? Srv. Žid.10:24, Gal.6:2. Pokuste se nepoužívat odpovědi typu "pomoci mu". Zamyslete se, jak konkrétně aplikovat uvedené verše. 6. Všimněte si, jak o Davidovi Jonatán mluví před Saulem - v.5. Srv. P.18:21,.101:5. Zamyslete se, jak mluvíte o lidech, které máte rádi, ale i o těch, které příliš v lásce nemáte. Jak myslíte, že ostatní mluví o vás? V čem je nám Jonatán velikým příkladem a inspirací? 7. Pokuste se na základ přečteného oddílu vypsat několik vlastností, které vás u Davida a Jónatana na jejich přátelství zaujaly. 3. lekce BÝT PŘÍTEL Přátelství a vlastně jakýkoli vztah na nás vyžaduje určitou investici. Určitou energii, kterou do vztahu musíme vložit. V ideálním přátelství se nelze pouze "vézt". V následujícím studiu se budeme zamýšlet nad příběhem Barnabáše a Pavla, kteří se stali dobrými přáteli. První krok: Pokuste se odpovědět na následující otázky a sdílejte odpovědi se skupinkou. 4

5 1. Při výběru zaměstnání bych dal přednost a. nudné práci, která ale bude bezpečná b. zajímavé práci s určitým nebezpečím c. začít podnikat bez jakéhokoli zabezpečení 2. Rád jím a. to, co znám, co vím, ž mi chutná b. nějakou specialitu, kterou trochu znám c. n co, co jsem nikdy nejedl 3. Ve větší partě lidí a. se držím svých přátel b. začnu se bavit s člověkem, kterého neznám c. koukám, s kolika novými lidmi bych se mohl poznat 4. Ve známosti bych dal přednost a. někomu, koho mám rád b. někomu, o kom si myslím, že bych ho měl rád c. někomu, s kým jsem se ještě nikdy před tím nesetkal 5. Když s někým začnu vztah, obvykle a. nechám druhého mluvit b. snažím se, aby to bylo s mluvením nastejno c. přebírám iniciativu 6. Dal bych přednost životu a. bez riskování v bezpečí b. trochu riskovat, trochu bezpečí c. hodně riskování a žádné bezpečí 7. Když řídím (auto, kolo, motorku) a. jezdím opatrně b. občas zariskuji c. jezdím jak blázen Součet: 1 bod za každé a, 2 body za b, 3 body za c. Součet pak vyznačte na nakreslené ose. 5

6 máš hodně rád jistotu jsi "divoký jezdec" Druhý krok: Čtětte Skutky 9:19-21, Pokuste se příběh zopakovat ve dvaceti slovech, pak v deseti, v pěti a nakonec ve dvou slovech. 2. Co bylo nejdůležitějším okamžikem, který spojil Barnabášův život s Pavlovým? Co vlastně "nastartovalo" jejich přátelství? 3. Jak důležitý se ti zdá risk, který Barnabáš udělal? 4. Jak důležitá je zde důvěra, kterou Barnabáš Pavlovi ukázal? Jak vidíš u sebe schopnost důvěřovat? Co ti v důvěře brání? 5. Barnabáš se Pavla ujal. Tím ukázal na důležitou věc v přátelství, kterou je sdílení a to nejen ve smyslu mluvení, ale i sdílení cílů, nápadů věcí. Srv. s 1Tes.2:8. Které dvě věci chtěl Pavel s Tesalonickými sdílet? Jak byste to aplikovali na váš nejbližší vztah, na vaši skupinku? Pokuste se na základ testu zamyslet, do jaké míry jste schopni se sdílet o... Dobré jídlo peníze duchovních zápasech svých hříších radostech vizích Barnabáš o Pavla také pečoval, srv. Fil.2:4. V jakých oblastech si myslíš, že je třeba pečovat o své přátele? Kde je hranice péče a vlezlosti? Kdy naopak začíná lhostejnost? 7. Pokuste se vypsat vlastnosti, které prokázal Barnabáš, kdy se ujal Pavla. Jak byste je chtěli konkrétně projevit ve vašich vztazích? 6

7 4. lekce BUDOVÁNÍ PŘÁTELSTVÍ Jak bylo naznačeno ji v minulé lekci, přátelství vyžaduje nejen přijímání, ale i dávání, na kterém se podílí obě strany. Jako každé budování i budování přátelství stojí určitou námahu a úsilí, které se však vyplatí. Je mnoho lidí, kteří přátelství nikdy nepoznali ne proto, že mají smůlu na lidi, ale proto, že odmítli investovat do vztahů. V této lekci se budeme zabývat tím, co znamená budovat přátelství a jak žít jako přátelé. První krok: Odpovězte následující otázky a odpovědi sdílejte se skupinkou. 1. Přemýšlejte nad tím, komu jste z dobrých známých poslední dobou telefonovali. 2. Komu byste telefonovali v následujících případech? (z lidí uvedených v první otázce, popř. i někomu dalšímu) - potřebujete ručení - dostali jste se do průšvihu, který jste si sami zavinili - máte duchovní problémy, se kterými se potřebujete svěřit - máte z něčeho úžasnou radost - nevíte, kam v život dál Druhý krok: Čtěte Koloským 3:12-14 a 1 Tesalonickým 5:11 Diskutujte nad otázkami. 1. Vypište všechny vlastnosti, o kterých jste četli a seřaďte je podle toho, ve kterých jste nejsilnější až po ty, ve kterých jste nejslabší. 2. Jaké synonymum bys dal za slovo soucit? Napadají tě některé události ze života Ježíšova, kdy Ježíš projevil soucit? 3. Vlastnost, které se říká dobrota, najdeme i ve výčtu ovoce Ducha v Galatským 6:22. Srv. 2Kor.6:6, Ef.2:2, Tit.3:4. Pokuste se dobrotu popsat n kolika slovy a poté se zamyslete, jak ji aplikovat v přátelství. Čím se liší od soucitu? 4. Pokuste se zamyslet nad tím, kdo byl nejskromnější člověk, se kterým jste se kdy setkali. V čem se jeho skromnost projevovala? Srv. Kol.3:12, Jak. 4:6,7, Sk.8: V několika větách se pokus definovat rozdíl mezi skromností a pokorou. Srv. s Mt.11:29. Jak myslíš, že se pokora může konkrétně projevit v přátelství? 7

8 6. Jsi typ člověka, který to po prvním neúspěchu vzdá nebo bojuješ i když to nejde? Srv.2Kor.12:12. V čem si myslíš, že je trpělivost v přátelství důležitá? 7. V přátelství nastávají i konflikty, po kterých musí přijít odpuštění. Jaké jsou důvody toho, že nejsme někdy schopni odpustit a ani se navzájem přijmout? Proč si myslíte, že v tomto verši je v kontextu našeho odpuštění, odpuštění Kristovo? Srv. Luk.7: Tes.5:11. Zamyslete se nad tím, kdy jste naposledy svého přítele povzbudili. Rozdělte se ve skupince do dvojic a v několika minutách řekněte druhému, co se vám na něm líbí. Poté upřímně řekněte, jaký jste měli pocit, když jste o sobě slyšeli něco pozitivního. Proč myslíte, že máme často tendenci se spíš kárat nebo i pomlouvat, než se povzbuzovat? 9. Proč si myslíte, že máme jako křesťané být komu oporou? 10. Podívejte se zpět na výčet v prvním bodě a k jednotlivým vlastnostem připište, jak se chcete v těchto vlastnostech změnit ve vztahu se svým přítelem nebo někým blízkým. 5. lekce ROZCHOD, HÁDKA Na první pohled by tato lekce do série o přátelství snad ani neměla patřit. Přemýšlíme přece o přátelství a ne o tom, co přátelství není. Přesto však i hádky a rozchody k přátelství patří. A někdy dokonce tyto nepříjemné zkušenosti přátelství ještě stmelují - dojde-li k usmíření. V této lekci se budeme společně zabývat těmito nepříjemnými situacemi. Zjistíme, že se něco podobného stalo i apoštolu Pavlovi a podíváme se na to, jak se s tím Pavel vyrovnával. První krok: Odpovězte na následující otázky a odpovědi sdílejte se skupinkou 1.Přemýšlejte nad tím, kdy jste se naposledy s někým pohádali. Čí myslíte, že to byla vina? U jste se smířili? 2. Právě jsem rozzloben na počet lidí. 3. Kdy se rozzlobím, chovám se jako (napište nějaké zvíře). Sdílejte své odpovědi ve skupince. Druhý krok: Biblické studium Čtěte Skutky 12:25, 15:

9 2 Tim.4:9-11(Pavel píše Timoteovi) 1. Popiš svými slovy roztržku mezi Pavlem a Barnabášem. Jaká vlastnost Jana Marka byla pro Pavla nepřijatelná? 2. Proč si myslíte, že to byl Barnabáš, kdo se Jana Marka ujal? Odpovězte na tuto otázku na základ toho, co jste si již o Barnabášovi říkali, zvláště v souvislosti s jednou jeho mimořádnou vlastností. 3. Jak si myslíte, že se cítil Jan Marek po té, co dostal druhou šanci od Barnabáše. Jaké byly pozitivní a jaké negativní následky rozchodu Pavla a Barnabáše? 4. Ef. 4:26 Pokuste se hovořit o tomto verši ve světle probíraného příběhu. Myslíte, že Písmo hněv zcela vylučuje nebo ho spíš dává do určitého kontextu? Pokud myslíte to druhé, pokuste se na základ textu z knihy Efezským určit do jakého. 5. Srv. text uvedený ve 2Tim. s Kol. 4:10, Fil. 24. Co se zde dozvídáme o vztahu mezi Pavlem a Janem Markem? Co se na tom můžeme od Pavla učit v souvislosti s hádkou? 6. Pokuste se ke každému následujícímu výrazu uvést paralelu z probíraného příběhu. Poskytnutí druhé šance Obnovení důvěry Nedůvěra na základě předchozího zklamání Povzbuzení i přes předchozí zklamání Hádka zapříčiňující rozchod 7. Pokuste se několika slovy napsat, co nás zde Boží slovo učilo o tom, co dělat při krizích ve vztazích. Vypište několik kroků vedoucích k usmíření, které jste si uvědomili. 6. sejití OSAMĚLOST Pokud rozchod byl diskutabilní ve smyslu zda ho zařadit do této studijní série, pak osamělost je ještě diskutabilnější. Přesto však každý z nás tento pocit alespoň někdy okusil. Je to vlastně přesný opak vztahů. A toto mě vedlo k tomu, abych osamělost zařadil právě do této série. Pokud zažijeme osamělost, můžeme lépe ocenit krásu dobrého vztahu. Osamělost lze zažít ve smyslu úplného odloučení od lidí, ale i uprostřed lidí, kteří nás dobře znají. Je to stav, který nemáme rádi, protože jako lidské bytosti jsme byli stvořeni ke vztahům a ne k samotě. Přesto se ale čas od času s osamělostí musíme vyrovnávat. A právě o tom budeme přemýšlet v tomto studiu. 9

10 První krok Pokuste se pomocí daných otázek určit, co pro vás znamená osamělost Osamělost je... to když vím, ze školy, zaměstnání půjdu opět...sám jet na prázdniny bez někoho, kdo je v mém věku vnitřní pocit, že mi nikdo nerozumí nemít opravdového přítele odloučení od Boha kvůli hříchu když nemám s kým chodit Kdy jste se cítili v život nejvíc osamělí? Druhý krok: Čtěte Žalm 22: Nepřipomínají vám n co první slova tohoto Žalmu? Na kterém místě Písma bychom našli stejný výkřik? 10

11 2. Pokuste se v textu najít, kým se žalmista cítí opuštěn. 3. Vypište n kolik oblastí, kvůli kterým se někdy cítíte Bohem opuštěni. Srovnejte s následujícími verši; Iz. 41:14, 43:1-2, Řím. 8:35, 2 Tim. 2:13,. 27:10, 5Moj. 31:6. Myslíte, že byl žalmista opravdu Bohem zcela opuštěn? Myslíte, že nás Bůh může nechat zcela "napospas osudu"? Proč to někdy tak pociťujeme? 4. Žalmista prožívá i opuštěnost lidmi vv.7-9. Jak se to projevuje, jak bys to aplikoval na svoji situaci? Jaký vidíš rozdíl mezi tím, jak na žalmistovu samotu reagují lidé a jak reaguje Bůh? 5. Jaké rysy Božího charakteru si ve své samot žalmista připomíná? 6. Proč v situaci samoty žalmista začíná Boha chválit? Srv. Řím.8:28, Fil.4:4 7. V žalmista odvrací o i od lidí zpět k Bohu. Od "já" v.7, k "ty" v.10. Co si zde připomíná? Jak bys to aplikoval do svého života? Srv.1P. 5:7 8. Podívejme se na podobnou situaci, ve které se ocitl Pavel. 2Tim.4:10,11,16,17. V čem je nám jeho postoj příkladem? Proč se nám někdy stává, že za ztrátou vztah s lidmi následuje i ztráta vztahu s Bohem? 9. Zamysli se nad tím, zda ve tvém okolí není n kdo osamocený. Třeba ve sboru, v mládeži, v sousedství. Pokus se ho nějak zkontaktovat, nabídnout mu kamarádství, někam ho pozvat. Právě ty se pro něj můžeš stát cestou zpět nejen do kolektivu, ale možná i k Bohu. Napiš si jeho jméno. Poté se ve skupince podělte o nápady, jak dotyčného kontaktovat, jak ho oslovit. 7. lekce NEJLEPŠÍ PŘÍTEL Asi každý z nás má svého nejlepšího přítele a možná také mnozí z nás pro někoho nejlepšími přáteli jsou. Přesto jsou lidé, kteří nemají mnoho přátel, mají pouze kamarády. Asi souhlasíte, že mezi kamarádem a přítelem je rozdíl. I nejlepší přítel však může zklamat. Existuje jen jeden přítel, který nezklame, který nám dal i dokonalý příklad toho, co to znamená být přítelem. Jak asi víte, je to Kristus. A nad jeho přátelstvím s námi a jeho příkladem pro nás, se budeme zamýšlet v této lekci. První krok: Přemýšlejte nad otázkami a své odpovědi sdílejte se skupinkou. 11

12 1. Pokuste se vystihnout rozdíl mezi přátelstvím a kamarádstvím. 2. Pokuste se vystihnout rozdíl mezi partnerstvím a přátelstvím. Druhý krok: Biblické studium Čtěte Jan 15: Pokuste se vyjmenovat příklady, na kterých Ježíš během svého života konkrétně dokázal svou lásku, o které se v tomto oddíle hovoří. 2. Na základ uvedených pasáží se pokuste vypsat n kolik charakteristických vlastností Ježíšovy lásky. Mt26:39, Mk.10:43-45 Jan 13: 1,4-5 Jan 15:13, Fil. 2: V kterých dvou oblastech se sebezapření projevilo u Pána Ježíše? Jak bys Ježíš v příklad aplikoval do rodinného života svojí skupinky nejbližších vztahů do sboru 4. Napadá vás nějaká paralela s dnešním světem v souvislosti se zvykem obmytí nohou v Ježíšových dobách? V čem je nám zde Ježíš příkladem? 5. V jakých oblastech byste mohli svým přátel m posloužit, ale nechcete? Proč je tomu tak? 6. Vypište si n kolik oblastí, které lze obětovat pro své přátele.poté je očíslujte podle toho, o které se nejvíc bojíte až po ty, na kterých vám tolik nezáleží. 7. V čem vidíte mimo ukřižování největší oběť, kterou nám Ježíš přinesl. Jak bychom to mohli aplikovat na naše přátelství. Srv. Fil.2: V jakých oblastech můžeme čestně vyznat, že je nám Ježíš nejlepším přítelem? 12

13 8. lekce SPOLEČENSTVÍ V předcházejících studiích jsme se zabývali přátelstvím i vztahy spíš z pohledu mezi dvěma lidmi. Tato poslední studie se bude týkat přátelských vztah v kontextu celého společenství. N kdy jsme schopni udržet přátelství s jedním člověkem, ale pro společenství přínosem nejsme. Důvodů může být víc, ale jedním bývá ten, že své představy o společenství milujeme víc ne společenství samo. V této lekci se budeme zamýšlet nejen nad smyslem společenství, ale i nad skupinkou, se kterou jsme absolvovali toto studium. První krok: Odpovězte na následující otázky a sdílejte odpovědi se skupinkou. 1. Co si myslíte, že je nejdůležitější pro dobré společenství. 2. Na jaký kolektiv vzpomínáte nejraději? Proč? Druhý krok: Biblické studium Čtěte Skutky 2: Co myslíte, že bylo na společenství popsaném ve Skutcích nejpřitažlivější pro lidi, kteří se do něj dostali? 2. Vypište svými slovy činnosti, které první křesťané dělali. 3. Které činnosti se orientovali spíš "dovnitř " a které "ven"? 4. Zamyslete se nad svojí skupinkou a porovnejte to, co děláte vy, s tím, co dělali první křesťané. 5. Ve verši 45 čteme, že dokonce "prodávali svůj majetek". To ukazuje na jistotu, kterou jim dával nejen vztah s jejich Pánem, ale i vzájemný vztah. Pokuste se vypsat několik věcí, které ve společenství mohou vést k vytvoření opravdové jistoty. 6. Ve verši 46 čteme, že se scházeli na dvou úrovních. Pokuste se vystihnout důležitost a nezastupitelnost každé této úrovni 13

14 7. Podle vlastní úvahy vyplňte otázky v kontextu vaší Skupinky a sboru 1...nejslabší atd. Apoštolské vyučování: "Vytrvale poslouchali učení apoštol, byli spolu, lámali chléb a modlili se" Duchovní vitalita: "Skrze apoštoly se stalo mnoho zázrak a znamení" Společenství/soucit s potřebnými PVD 1. Jedná se zde o problém rivality nebo závisti. V našich podmínkách se nejedná o následnictví trůnu, ale může se jednat o touhu vyniknout na úkor druhého, dokázat druhému, že jsem někdo lepší atd. Určitě najdete další důvody. 2. Kdy Písmo píše "jako sám sebe", znamená to mít k sobě úctu, vidět se jako Boží stvoření a ne jako něco, co se Bohu moc nepovedlo. Správným předpokladem je podle Matoušova evangelia láska k Bohu, který mi dává reálný pohled na sebe sama. Egocentrismus a sebeláska má na prvním míst moje potřeby. Já sám jsem pro sebe malým bohem a druzí jsou zde od toho, aby tyto potřeby naplnili. 3. Nejsme schopni přijmout sami sebe, tak jako přijímáme druhé, protože se jich vlastně bojíme. Bojíme se, že odhalí, kdo jsme a my prožijeme zranění. Výsledkem je, že si lidi držíme od těla uvedenými vlastnostmi, i vlastnostmi dalšími. Zbavit se těchto vlastností, které nás oddělují od druhých, znamená riskovat zranění spojené s tím, kdy se otevíráme. Co tedy s tím? Jedna z věcí, kterou můžeme udělat, je napsána v Římanům v 15. kapitole. Dát lidem jasně znát, že je přijímáme, jako nás přijal Kristus - tzn. bez podmínek. Že po nich nechceme "obchod" typu kdy ty něco uděláš pro mě, budeme přátelé. Druhá věc je to, že my musíme první začít riskovat zranění z toho, že nás druzí poznají. My musíme první svlékat ochranné zóny. Tohoto však budeme schopni pouze tehdy, kdy si uvědomíme, že i přes naše chyby, které jsme nejenom měli, ale které i máme, nás Bůh přijal, a že tento fakt nás osvobozuje od druhých lidí. 4. Jonatán přeje Davidovi úspěchy. David se stává brzy úspěšnější než Jonatán. V našich přátelstvích se toto může stát kamenem úrazu. Zvláště Kristův příklad uvedený v epištole Filipským je pro nás velikým vzorem, co to znamená prakticky vidět druhého víc než sebe a co to znamená mu přát. Naopak Saul je křiklavou výstrahou toho, kdy člověk neunese úspěchy druhých, a to i těch nejbližších. 14

15 5. V dnešní době toho všichni máme tolik, že na nějaké nošení břemen druhých prostě není nejen čas, ale ani energie. Přesto nás k tomu Písmo vybízí - kniha Židům dokonce k "zájmu o druhé". Jak to v přátelství myslíme vážně se většinou ukáže tehdy, kdy jde o naši reputaci, kdy se druhého máme zastat a něco nás to bude stát. I zde je nám Jonatán příkladem. Ale nejen on - ještě větší příklad máme v našem Pánu, v jeho smrti za nás. Diskutujte nad tím, jak chcete nést břemena svým blízkým a jaká břemena chcete, aby nesli oni vám. 6. Dalším "prubířským kamenem" našich přátelství a vztahů vůbec je to, jak mluvíme o druhých. Všimněme si, že Jonatán Davida dokonce chválí. Mluví o něm pozitivně - tzn. dělá víc, než že by pouze mlčel. Často negativní mluvení o druhých je pro nás určitou formou kompenzace toho, v čem jsme špatní, kde nás kouše svědomí. 7. Tato otázka je zcela na vašem vlastním úsudku. Několik linií, které jsme sledovali v tomto studiu: přejícnost, zranitelnost - otevřenost, láska k druhému jako k sobě sama, hezké mluvení o druhém, riskování reputace kvůli druhému atd. Nenechte se tímto výčtem omezit a hledejte vlastní odpovědi. Podívejte se také na Davida, který v tomto příběhu hraje zdánlivě pasivní roli. Následnou diskusi se pokuste usměrnit k tomu, aby lidé přemýšleli, jak aplikovat některé principy, které jste viděli u Jonatána a Davida. 3.PVD Test na začátku tohoto studia má vést k zamyšlení nad tím, jak moc se bojíme riskovat, něco začínat, do něčeho investovat.často to jsou přátelské vztahy, které všechny tyto vlastnosti zahrnují. 1. Tento bod se zaměřuje k pomoci lépe formulovat daný text. Podobný souhrn může být pomocí. Poslední dvě slova by měla ukázat na zdůraznění přátelství, péče, zájmu o druhého. 2. Jsou to věci, o kterých ještě budete mluvit v dalších bodech. Jedná se o důvěru, risk a vstřícnost. Bez těchto vlastností, které se projevily zvláště u Barnabáše, by jejich vztah asi těžko vznikl. 3. Smyslem této otázky není vyplnit test, ale zaměřit se na jeho podklad k samotnému risku jako vlastnosti, která patří k přátelství. Je na nás, abychom udělali první krok a někdy tím i riskovali nepochopení nebo i jiné věci. Největším příkladem nám v tomto je Kristus, který udělal první krok ve vztahu k nám. 4. Barnabáš měl mnoho důvodů Pavlovi nevěřit a dát mu to patřičně najevo. Přesto mu však pomáhá. Upozorněte skupinku na to, že podobně pak Pavel přistupoval k těm, kterým psal své dopisy. Mnohokrát je spíš povzbuzuje, dává jim najevo svou důvěru. Pokuste se přečíst pár úvodů do jeho listů. Důvod, proč o druhých tak často pochybujeme, je asi mnoho a stojí za to si je na skupince formulovat. 15

16 5. Přátelství není jen důvěra, ale i sdílení. A to nejen ve smyslu slov. Pavel sboru v Tesalonice chce odevzdat nejen evangelium, ale celý svůj život. Jako by si nechtěl nechat nic pro sebe. Jedná se zde o opak toho "držet si n koho od těla". Pavel nechce, aby jeho adresáti vid li krásnou masku, ale Pavla, takového jaký je. Sdílení často znamená, že investujeme bez toho, abychom čekali na návrat. Test, který je v otázce, měl posloužit k zamyšlení nad touto otázkou. 6. Péče znamená něco dlouhodobějšího. Je to dlouhodobý zájem o druhého, snaha mu pomoci v jeho zápasech. V době, která se často spojuje s lhostejností, je toto cesta za člověkem. 7. Barnabáš nám zde dal příklad v ochotě riskovat, v důvěře, sdílení a péči. Veďte členy skupinky k tomu, aby se pokusili aplikovat tyto principy na vztah, který prožívají - se skupinkou - s nejbližším přítelem - s kamarádem Vlastnosti, které nám v souvislosti s přátelstvím ukazuje Barnabáš, nám nejsou vlastní. Je třeba prosit Ježíše o zmocnění k těmto vlastnostem. 4. PVD 1. Otázky v prvním kroku a první otázka v kroku druhém mají vést k hlubšímu zamyšlení nad uvedeným tématem. Věnujte jim dostatek času, na druhou stranu si dejte pozor, aby tyto otázky nespotřebovaly čas, který si určíte k studiu Písma. 2. Jedno synonymum by mohlo být vžití se, možná také lítost, ale určitě najdete další. O P.J. čteme, že když viděl Jeruzalém, "byl pohnut lítostí", kdy viděl zástupy, které byly jako ovce bez pastř e, "bylo mu jich líto", kdy viděl, že Lazar zemřel, "vstoupily mu do očí slzy" atd. Z Ježíšova života vidíme, že se nejednalo o jakýsi záchvat sentimentality, ale opravdovou spoluúčast. 3. Na základ uvedených pasáží vidíme, že se jedná o pozitivní vztah vyjádřený dobrým skutkem. Asi by nám moc nepomohla Boží dobrota, která by se projevila kdesi v nebi na andělích. Možná jeden z rozdíl mezi dobrotou a soucitem je to, že v dobrotě je víc racionality než citu. Tím ale nelze říci, že v soucitu racionalita chybí. Vymezení těchto vlastností však záleží na vaší skupince. 4. Odpověď záleží na subjektivní zkušenosti. Z uvedených pasáží vidíme, že pokorní lidé nejsou slaboši ale spíš ti, kdo si uvědomují svoje omezení před P.B. a tedy to, že co jsou, jsou pouze díky Boží milosti. Za pokorné lidi hovoří charakter hlasitěji ne jejich slova. 5. Tyto dvě vlastnosti se dost prolínají a asi je lze těžko od sebe oddělit. Je zajímavé že příkaz "učte se ode mne", je Ježíšem dán pouze v souvislosti právě s pokorou. 6. Jedna z nejvíce ceněných charakterových vlastností v N.Z. je trpělivost nebo také vytrvalost. Bez toho nelze v přátelství obstát. Zvláště v okamžicích neporozumění i zklamání iluzí z druhého. Někdy toto jsou totiž okamžiky, ve kterých se ukazuje na čem naše vztahy stojí. 16

17 7. V příběhu u Lukáše vidíme, že komu bylo mnoho odpuštěno, nebo lépe kdo si uvědomuje, jak mnoho mu bylo odpuštěno, ten dokáže odpustit i druhým. To, že si tento fakt neuvědomujeme má za následek neodpuštění a vzájemné se nepřijetí. Často jsme nepochopili, že Kristus přijal nás a že to by mělo být důvodem našeho přijetí druhých lidí. 8. Tento bod by m l povzbudit k tomu, abychom se naučili povzbuzovat. Je to cosi, co v našich společenstvích neumíme, čeho se spíš bojíme. Mnohokrát u nás převažuje řečeno s Karlem Čapkem "patologický negativismus". 9. Základní věcí je mít sám oporu a to u Boha. Pokud oporu postrádám, lehce se mi stane, že dotyčný přítel mě se svými problémy stáhne s sebou. Největší oporou by pro mě měl být Bůh a až pak lově k, přítel. Pokud tomu tak není, jsem v pokušení od druhého požadovat to, co mi může dát pouze Bůh - dokonalé přijetí. 10. Tento bod je zaměřen na praktickou aplikaci, která nám je někdy velmi protivná, protože se dotýká našich životů. Pokuste se ale zbytek času touto aplikací strávit. 5. PVD Jako v předešlých lekcích, i v této je několik "rozehřívacích" otázek. Snažte se o vzájemnou otevřenost - jinak tyto otázky postrádají smysl. 1. Pavel se chtěl vydat na druhou misijní cestu a potřeboval s sebou vzít spolehlivé spolupracovníky, kteří by byli schopni nést útrapy této cesty. A právě toto se stává jablkem sváru mezi Pavlem a Barnabášem. Jak jsme mohli číst, Marek Pavla opustil v Pamfylii, a to hned na začátku první misijní cesty. Nevíme přesně proč, ale lze se domnívat, že to byl strach z dalších problém, které se daly očekávat. To, co Pavla u Jana Marka asi nejvíce rozzlobilo, byla jeho nespolehlivost a snad i bázlivost. 2. Z předešlé lekce víme, že Barnabáš znamená "syn potěšení". Tato vlastnost se u n j projevila práv v této roztržce. Jan Marek totiž v Pamfylii neopustil jen Pavla, ale i Barnabáše, který mu ale dává druhou šanci. Přesto, že Jan Marek v prvním přátelství zklamal, nedává mu to Barnabáš svým postojem najevo. Toto se stává novou cestou k znovuuzavření přátelství. 3. Bible nám na tuto otázku neodpovídá přímo, ale jak se ukazuje z dalších verš, Jan Marek druhou možnost již využil. Zřejmě to pro něj byla veliká motivace zkusit to znova. Je špatné, když nad svými přáteli lámeme příliš brzy hůl. Pravděpodobně krok, který Barnabáš udělal, byl pro Jana Marka velikým povzbuzením. 4. Písmo nehovoří o hněvu jako o něčem, co nemá mezi křesťany existovat. Hříchem však je, když hněv v sobě začneme živit, když s ním jdeme spát, když nás začne stravovat. Roztržka, ke které došlo, není komentována jako něco hříšného, špatného ani jako něco pozitivního. Je prostě brána jako fakt. V dalších otázkách uvidíme, že nad hněvem, který vzplanul mezi Pavlem a Barnabášem,"slunce zapadlo". 5. Z těchto pasáží vidíme, že Pavel s Janem Markem opět počítá, že v sobě neživí staré roztržky a zranění. Možná, že na Pavlově místě bychom měli tendenci na Jana Marka zapomenout, protože přizvání k další práci by mohlo ukázat, že jsme jednali ukvapeně, že jsme se měli zachovat spíš jako Barnabáš. I v tom je nám Pavel velikým příkladem, jak navazovat ztracené vztahy. Prostě - nepřipomínat minulá zklamání. 6. Odpovědi mají vést k hlubšímu pochopení příběhu i k tomu, abyste se znovu zamysleli nad všemi aspekty, které souvisely s rozchodem Pavla s Barnabášem a Janem Markem. 17

18 7. Tento příběh je ukázkou toho, že ani hádka, a dokonce ani rozchod nemá být v přátelství konečnou. Několik výrazných okamžiků, které mohou být inspirací i pro naše situace: Poskytnutí nové důvěry J. Markovi Barnabášem, obnovení Pavlovy důvěry, nepřipomínání starých selhání. Pokuste se najít některé další příklady, které byste chtěli aplikovat v podobných situacích ve vašich životech. 6. PVD 1. Stejná slova řekl P.J. na kříži. Mt. 27:46, Mk. 15:34. Práv na tomto Žalmu si můžeme ještě lépe uvědomit hrůzu toho, co náš Pán musel prožívat, abychom mohli nejenom žít, ale třeba i dělat tato studia. 2. V zásad se zde jedná o pocit opuštěnosti Bohem a lidmi. 3. Důvodů jist najdete několik. Někdy se jedná o hřích, jindy o to, že prostě s Bohem nekomunikujeme. Kvůli velikému zklamání, někdy z důvodů velikých zkoušek. Pokuste se ale najít své důvody. Zmíněné verše nám ukazují na Boží věrnost a na to, že naše pocity opuštěnosti Bohem nejsou žádným ukazatelem reality. I když bychom si to zasloužili, Bůh nás nenechá napospas osudu, ale pečuje o nás. Je důležité, abyste tuto otázku pečlivě probrali a přečetli všechny uvedené verše. Často je náš vztah s Bohem tak trochu byznys. Čím více se budu snažit, tím menší pravděpodobnost, že mě Bůh opustí... Pokuste se v přípravě na tuto lekci najít ještě další verše týkající se Boží věrnosti. 4. Jednou z lidských vlastností je neschopnost pochopit, co druzí prožívají, a někdy i zlehčování jejich problém. Podobně jako žalmista to můžeme prožívat i dnes. Neporozumění bolí, výsměch pálí... Základní rozdíl v přístupu Božím a lidském v tomto žalmu je ten, že Bůh zde nikde neříká, že žalmistu opustil, kde to lidé ho opustili. To, co Bůh udělal v žalmistově životě hovoří o Boří věrnosti. 5. Svatý, vládce, zachránce, ten kdo slyší, útočiště 6. Chválou se naše pozornost přesouvá od sebe samých k Bohu. Naše samota se stává ještě hroznější, kdy se na sebe příliš zaměřujeme. Na pozadí zmíněných novozákonních veršů vidíme, že zkoušky mají smysl, a že právě v těžkých situacích se ukazuje, kde je vlastně zdroj naší radosti. Zda dobré vztahy s lidmi nebo B h sám. Je zajímavé, že mnoho zbožných lidí i v nejtěžších zkouškách našlo důvody k chvále. 7. Žalmista si připomíná svoji naprostou závislost na Bohu, a to již od svého narození, ale i to, že ho Bůh "choval", že ho nikdy neopustil, že s ním měl. Právě v okamžiku, kdy žalmista přiznává, že mu v jeho samotě nikdo nepomůže, prosí o Boží blízkost. Toto není fatalistická rezignace, ale spíš vložení důvěry na Boha s tím, že on se postará o vše - tzn. i o pozemské přátele. Někdy žel k tomu, abychom si uvědomili, kdo je Bůh, potřebujeme zakusit hluboký pocit opuštěnosti. 8. Pavel vyznává, že ho "všichni opustili". Toto je velmi smutné vyznání. Tímto ale Pavel nekončí. V dalších verších vidíme, že se Pavel spoléhá na Boha. Pavlova síla nepocházela od přátel a dobrých vztahů s nimi, ale z jeho vztahu s Bohem. Toto je velikou inspirací pro každého z nás. 18

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Nejdůležitější. seznam přání LEKCE 28 >> TÝDEN 1. Největší dar PRO UČITELE

Nejdůležitější. seznam přání LEKCE 28 >> TÝDEN 1. Největší dar PRO UČITELE LEKCE 28 TÝDEN 1 BIBLICKÉ TEXTY: Matouš 6,25 34; Lukáš 2,8 14; Jan 1,9 12; 3,16 17; 15,9 11; 16,33; Římanům 5,6 8; 2. Korintským 3,3; Galatským 5,22 23; Filipským 4,6 7; 4,19; Židům 2,18; 1. Janův 3,16;

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří,

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří, Nečekám, že budete nemusíte si půjčovat konali dobro. Existuje dělat něco dalšího. Protože nevím, zda můžete, víte? Situace každého je jiná. Proto nenutíme lidi, aby dělali dobré věci, i když je to dobré.

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

2. LEKCE STAVBA JÁ, AUTORREGULACE, DOMINIUM ČLOVĚKA

2. LEKCE STAVBA JÁ, AUTORREGULACE, DOMINIUM ČLOVĚKA 2. LEKCE STABA JÁ, AUTORREGULACE, DOMIIUM ČLOĚKA Úvod ycházejme z definice autoregulace jako souboru procesů a psychických mechanismů, které umožňují osobnosti řídit samostatně své chování, tzn. řídit

Více

Konference Ven z krabice HON NA OSOBNOSTI. Můj život s osobnostmi, aneb vedení a motivace výrazného týmu

Konference Ven z krabice HON NA OSOBNOSTI. Můj život s osobnostmi, aneb vedení a motivace výrazného týmu Konference Ven z krabice HON NA OSOBNOSTI Můj život s osobnostmi, aneb vedení a motivace výrazného týmu Výrazná osobnost Definice říká: Osobnost je individuální spojení biologických, psychologických a

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Z čeho máme největší strachy?

Z čeho máme největší strachy? Z čeho máme největší strachy? Lidská mysl je každý den naplněna neuvěřitelným množstvím informací. Svoji hlavní úlohu hraje také stres, který je u většiny lidí žijících nejen - ve velkoměstech na denním

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Kamarádství, přátelství, láska Metodický list

Kamarádství, přátelství, láska Metodický list ství, přátelství, láska Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - vlastnosti přátel, druhy a vlastnosti lásky práce se sešitem - moji přátelé, ti, které miluji námět na domácí přípravu nebo

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami Technika pohovorů a komunikace s dětmi a jejich vztažnými osobami Úvod do techniky pohovorů Spontání otevřený informační pohovor Interview Terapeutický pohovor Spontání otevřený informační pohovor V případě

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Jazyk poskytování služeb

Jazyk poskytování služeb Jazyk poskytování služeb Principy poskytování služeb Nezapomenutelné příjemné zážitky vznikají, pokud pacienti/zákazníci cítí: že jsou vítaní je jim projevováno uznání, cítí se důležití mohou důvěřovat

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Plánování zaměřené na člověka 3. část 10. listopadu 2013 Obsah kurzu Co jsme se naučili u domácích úkolů? Nástroje plánování zaměřeného na člověka: Příběh,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

Programy specifické prevence

Programy specifické prevence Evaluační techniky Programy specifické prevence rizikového chování Struktura programu Ponorky I. pololetí II. pololetí 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Program 1.Důležité já 2.Integrující třída Varianty

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Příklad dobré praxe XVIII

Příklad dobré praxe XVIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XVIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky Vstupní zpráva Jméno: xyz Datum od:.. Zprávu odešlete na kalina@mujkouc.cz Více informací na www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz Životní příběh Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství,

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

1. Úvod 2. Moje jedinečnost 3. Moje zájmy 4. Moje schopnosti 5. Moje problémy 6. Moje hodnoty 7. Moje víra

1. Úvod 2. Moje jedinečnost 3. Moje zájmy 4. Moje schopnosti 5. Moje problémy 6. Moje hodnoty 7. Moje víra IDENTITA, nebo-li moje jedinečnost (napsal David Novák) (I když se jedná o tematické studium, jednotlivé kapitoly vycházejí z Bible a je tedy třeba se do ní ponořit ) 1. Úvod 2. Moje jedinečnost 3. Moje

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Section. Description

Section. Description lhaní Section Description Lež má krátké nohy,ale umí se na ně výborně postavit. unknown Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich pravda / lež Lež vzniká tam, kde

Více

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA / STÁŘÍ / ŽIVOT S POSTIŽENÍM, NEMOC MOJE BABIČKA LIEN

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA / STÁŘÍ / ŽIVOT S POSTIŽENÍM, NEMOC MOJE BABIČKA LIEN aktivita ŽEBŘÍČKY HODNOT Když jsem byla malá, moje babička se o mě starala. Proto se teď starám já o ni ANOTACE: Aktivita vede žáky k respektu a pozitivním postojům vůči seniorům. Jejím prostřednictvím

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Program Impulzu v Břeclavi

Program Impulzu v Břeclavi Program Impulzu v Břeclavi Pátek 5.4. 18:00 MLÁDEŽ AC BŘECLAV - Téma Učednictví (Jason M.) 20:30 Registrace účastníků Impulzu 20:45 Úvod + Večer modliteb 22:00 Pokec včetně drobného občerstvení 0:00 Večerka

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší.

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší. Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Co je lepší Stručná anotace Pomocí příběhu si žáci uvědomují význam spolupráce

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ aktivita VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ ANOTACE: Aktivita vede žáky k propojení informací o osobnosti Václava Havla. Žáci si prostřednictvím různých úkolů utváří povědomí o jeho nástupu do prezidentské

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Internet a autorský zákon (pracovní list)

Internet a autorský zákon (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-04 Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS aktivita KDYŽ NEJDE VYHRÁT ANOTACE: Aktivita vede žáky k zamyšlení nad tím, že neúspěch má mnohdy objektivní příčiny, které nelze ovlivnit. Žáci pracují s emocemi, které neúspěch doprovází, a pokusí se

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více