TROLEJÁŘ. REKONSTRUKCE R 110 kv a T 110 kv TRAKČNÍ MĚNÍRNY PEČKY TROLEJÁŘ. Slavnostní zahájení stavby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TROLEJÁŘ. REKONSTRUKCE R 110 kv a T 110 kv TRAKČNÍ MĚNÍRNY PEČKY TROLEJÁŘ. Slavnostní zahájení stavby"

Transkript

1 TROLEJÁŘ OBČASNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI EŽ PRAHA červen 2012 / zdarma REKONSTRUKCE R 110 kv a T 110 kv TRAKČNÍ MĚNÍRNY PEČKY Slavnostní zahájení stavby V úterý dne proběhlo v areálu trakční měnírny Pečky slavnostní zahájení stavby Rekonstrukce R 110 kv a T 110 kv trakční měnírny Pečky. Tuto zakázku naše firma získala na základě vyhraného výběrového řízení a jako hlavní dodavatel stavby zahájila práce v lednu tohoto roku. Dokončení je plánováno na prosinec roku Jedná se o další významnou stavbu, kde je investorem SŽDC, s. o., a která je spolufinancována Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Slavnostního aktu zahájení stavby se zúčastnili zástupci SŽDC, s. o., dále hosté z Ministerstva dopravy, ze Státního fondu dopravní infrastruktury, z Evropské unie, zástupci generálního projektanta stavby SUDOP Praha a.s., zástupce města Pečky a další. Jak už to tak bývá se slavnostními akcemi vždy hraje hlavní roli počasí, protože tyto záležitosti se odehrávají venku pod širým nebem. Duben už slibuje zpravidla hezké počasí, a v letošním roce to vypadalo, že po horkém březnu už duben nemůže být jiný. Ale stalo se asi deset dnů před zahájením stavby začalo intenzivně pršet a ochladilo se o několik stupňů oproti březnovým a aprílovým teplotám. Naši pracovníci ze střediska 018 a 028, kteří mají stavbu na starosti, proto měli poměrně dost práce s tím, aby upravili venkovní plochu, na které se mělo slavnostní zahájení stavby uskutečnit, do přijatelného stavu. Den před akcí nádvoří aktivně využívala těžká vozidla typu Tatra a z nebe padal hustý déšť. Montéři chodili v holínkách a na ploše, kde bylo plánováno postavení technického zázemí pro ceremoniál to vypadalo spíše jako na tankodromu. Pomalu jsme přestávali věřit, že bude možné akci uspořádat venku, déšť neustával a vyjeté koleje od náklaďáků byly hlubší a hlubší. Museli jsme tedy doufat, že předpověď meteorologů, která věstila na úterý slunečné a suché počasí, se vyplní a my tak budeme moci zajistit důstojnou slavnostní akci. Pan Stehlík, vedoucí střediska 028 s kolegy zajistili, že na plochu bylo navezeno asi 1

2 10 nákladních vozů jemného štěrku, který plochu vyrovnal a částečně vysušil tak, aby bylo možné připravit technické zázemí pro akci postavení krytého pódia pro slavnostní projevy zástupců investora, zhotovitele a města, postavení propagačních bannerů a instalace stojanu s vlajkami. Vše se nakonec v dobré obrátilo. Ráno svítilo slunce, ani nekáplo a plocha, kde se mělo vše odehrát, byla suchá a upravená. Proto mohli nastoupit technici z produkční agentury Romax, kteří postavili pódium a zajistili ozvučení akce, mohly se postavit reklamní bannery investora a zhotovitele a nezbytný informační panel s údaji o stavbě. Díky větříku měly efekt i vlajky partnerů instalované do speciálního stojanu. V plánovaném čase se na místo dostavili kromě hostů i hlavní zástupci investora, zhotovitele a města Pečky, kteří přednesli své projevy. Jako první dostal slovo pan Ing. Jiří Martínek, náměstek GŘ SŽDC, s.o. pro modernizaci dráhy, dále vystoupil náš generální ředitel pan Ing. Karel Mora, a poté starosta města Pečky pan Milan Urban. Ve svých vystoupeních se všichni shodli na významném přínosu této stavby, a to zejména pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti vnitrostátní a mezinárodní kolejové dopravy na I. tranzitním železničním koridoru. Dále bylo konstatováno, že realizace stavby přinese výrazné snížení nákladů na provoz a údržbu a přinese i eliminaci ekologické zátěže. Stávající TM byla vybudována již v padesátých letech minulého století a nyní je na hranici své životnosti. Vzhledem k tomu, že je zásadním napájecím bodem ve vztahu k napájení pro vnitrostátní a mezinárodní železniční dopravu i pro Výzkumný ústav železniční ve Velimi a distribuční soustavu 110 kv společnosti ČEZ Distribuce a.s., je její kompletní rekonstrukce krokem kupředu. Pánové tedy popřáli stavbě Rekonstrukce R 110 kv a T 110 kv trakční měnírny Pečky zdárný a bezproblémový průběh této rekonstrukce. Držme tedy palce i my našim realizačním týmům, které na stavbě pracují. Věříme, že během realizace zakázky nedojde k žádným zásadním problémům a že nás v některém z dalších čísel Trolejáře budou kolegové informovat o jejím průběhu. Nicméně pokud pojedete vlakem do Peček, tak si můžete u TM všimnout velkého billboardu, který je z vlaku dobře viditelný, a který dává jasně najevo, co se v přilehlém objektu děje. A zcela určitě budou v areálu stavby vidět pracovníci a auta s logem EŽ, což je dobrou vizitkou pro naši firmu, že stále máme co nabídnout na stavbách tak velkého významu. Text a foto Daniela Hnídková Rekonstrukce R 110 kv a T 110 kv trakční měnírny Pečky Technické údaje Napájecí stanice Pečky se nachází na I. tranzitním železničním koridoru v úseku Praha Kolín cca 1,2 km před železniční stanicí Pečky. Byla vybudována v roce 1957 a nyní se dočká své rekonstrukce. Komplexní rekonstrukce se dotkne technologie rozvodny 110 kv s nasazením moderního systému kontroly a řízení. Oproti současnému stavu bude stání transformátorů prefabrikované, zastřešené se záchytnými jímkami pro stoprocentní objem oleje v případě jeho úniku. Budou instalovány dva transformátory 110/23 kv o výkonu 16 MVA a nově i plynem izolovaná rozvodna 22 kv skříňového provedení. Rozvodna bude sloužit k napájení tří usměrňovacích transformát or ů, transformátorů vlastní spotřeby a trans formátorů pro napájení rozvodu 6 kv 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení. Stejně tak instalovaná plynem izolovaná rozvodna 6 kv bude skříňového provedení. Stejnosměrná část 3 kv pro napájení trakčního vedení kolejové dopravy bude zajištěna pomocí 3 ks usměrňovačů skříňového provedení na výsuvných vozících. V neposlední řadě je třeba zmínit novou dispečerskou řídící techniku pro bezobslužné Foto: J. Fidler Foto: J. Fidler 2

3 Foto: D. Hnídková řízení technologických celků trakční měnírny a rozvodny 110 kv z řídicího systému elektrodispečinku v Praze. Po dobu rekonstrukce je nezbytné zajistit náhradní napájení rozvodu 3 kv DC pro trakční vedení a rozvodu 6 kv AC pro zabezpečovací zařízení. V předstihu musí být proto vybudován provizorní napaječ 110 kv včetně rozvodny 22 kv, instalována převozná kon tejnerová měnírna 3 kv DC, rozvodna 6 kv pro zajištění stoprocentního napájení trakčního vedení a rozvodu pro napájení zabezpečovacího zařízení po dobu rekonstrukce. Nového vzhledu se dočká celý areál. Části budov, které jsou pro novou technologii nevyužity, budou zdemolovány a zbylé technologické budovy kompletně opraveny, vše bude nově oploceno a osvětleno. Celý projekt pamatuje i na novou příjezdovou komunikaci a komunikace uvnitř areálu. Na stavbu, jejímž investorem je SŽDC, s. o., navazuje stavba rozvodny 110 kv společnosti ČEZ Distribuce a.s. Generálním projektantem rekonstrukce R 110 kv a T 110 kv trakční měnírny Pečky je společnost SUDOP PRAHA a. s. a zhotovitelem, jak je již zmíněno v úvodu článku, naše společnost Elektrizace železnic Praha a. s. Po dokončení stavby dojde k výrazně vyšší spolehlivosti systému napájení trakčního vedení a napájecího rozvodu pro zabezpečovací zařízení. K výraznému omezení provozu železniční dopravy na I. tranzitním železničním koridoru v úseku Praha Kolín nedojde. Hynek Máče Modernizace trati Votice Benešov u Prahy Trakční vedení: Heřmaničky Votice a žst. Votice V prvním kvartálu roku 2012 jsme v denních výlukách natáhli trakční vedení spojky SP2 ve stanici a kompletně zalaníčkovali celou trať i stanice tak, abychom efektivně využili čas, kdy jsme čekali na další stavební připravenost zejména v železniční stanici Olbramovice. Dále jsme odstranili drobné vady a nedodělky a upravili ukolejnění dle požadavků zabezpečovacích techniků. Votice Olbramovice V poslední dubnové dekádě jsme zregulovali vedení 2. traťové koleje mezistaničního úseku vedeného skrz Votický (ano, to je ten s vypadávajícími chemickými kotvami popsáno v minulém čísle Trolejáře ) a Olbramovický tunel. V květnu se rozvinulo nosné lano a trolejový drát kotevního úseku 2c. znamenalo nejprve zdemontovat zbylé staré trakční vedení včetně trakčních podpěr a základů. Vytrháním starých kolejí se uvolnil prostor pro do té doby kolizní základy č. 12, 14 a 16. Jejich realizace se podařila včetně osazení stožárů a výstroje s velkým předstihem ještě před odchodem na Vánoce. Dva základy trakčních podpěr, konkrétně 6 a 56A, pro zdárné ukončení etapy připadající na 14. května 2012 ještě na svou realizaci teprve čekaly, protože v místě situování scházel dokončit násep za křídly nově budovaných mostů. Vzhledem k tomu, že některé ze zúčastněných firem na stavbě překvapila mrazivá zima, termíny realizací těchto základů byly několikrát odsouvány. Další komplikací byla protihluková stěna. Realizovala jí firma, kterou ředitel stavby dle jeho slov na jedné z prvních koordinačních porad v měsíci lednu vykázal ze stavby z důvodu neplnění dílčích termínů. Nicméně firma nakonec realizovala protihlukovou stěnu v celé délce. Aby toho nebylo málo, tak se změnil způsob zakládání protihlukové stěny a projektová dokumentace byla doručena na stavbu až 4. dubna Což pochopitelně značně ovlivnilo harmonogram výstavby včetně termínů realizace našich výše zmiňovaných Žst. Olbramovice Po konci stavebního postupu liché kolejové skupiny v žst. Olbramovice 25. listopadu 2011 se překlopila výstavba do skupiny sudé. Pro naši firmu to Heřmaničky Votice Laníčkování 3

4 základů. Vzhledem k napěchovanosti termínů zůstal na realizaci základů vždy jeden předem daný den. Konkrétně pro základ č duben 2012 a pro č. 56A 30. březen března ale měla výrobní jednotka p. Bokroše dekádní volno a po 30. březnu se na pražském zhlaví již pokládaly koleje. Proto jsme byli nuceni nakonec základ zrealizovat za pomoci kolejových mechanismů. Samo o sobě to není nic zvláštního, ale vzhledem k tomu, Olbramovice Tažení TV že se již přes rok realizují veškeré základy výhradně ze země za pomocí kolových mechanismů z důvodu velké části nového kolejiště vedeného v nové stopě oproti původnímu stavu, je to celkem perlička. Stožár č. 6 se na základ montoval pomocí auta s hydraulickou rukou a č. 56A až z koleje kolejovým jeřábem. Na konci stavebního postupu v dubnu a květnu bylo potřeba natáhnout trakční vedení úseku 2a 2. staniční koleje a koleje č. 4 a 6. V nepřetržité výluce od 7. do 14. května ještě zůstaly vytáhnout spojky SP1, SP2 a SP4. Úsek 2b zůstal stávající, protože zasahuje do starého stavu traťového úseku Olbramovice Tomice. Nový úsek 2b půjde do provozu až 30. listopadu 2012 včetně posledního, do té doby kolizního, základu č. 86. Výhybna Tomice Na začátku nepřetržité výluky , kdy skrz stavbu nejezdily vlaky, se zdemontovalo trakční vedení 3. koleje ve výhybně Tomice, aby se daly vytrhat koleje a tím se uvolnil prostor pro budování 1. traťové koleje z Olbramovic až do Bystřice u Benešova. Termín zprovoznění tohoto traťového úseku připadá na 29. srpna Žst. Bystřice u Benešova V dubnu se v denních výlukách odizolovala část trakčního vedení 3. staniční koleje a zdemontovalo obcházecí vedení, tím se připravilo pracoviště pro zhotovitele propustku a sanace mostu. Dále se po vytrhání kusých kolejí od 21. dubna reali zovaly základy trakčních podpěr č , 221 a P3. Základy P3, 218 a 221 byly důležité, protože od konce nepřetržité výluky 14. května 2012 nesou provizorně trakční vedení části 3. a 5. staniční koleje. Od tohoto data se jezdí skrz Bystřici jen po jedné koleji. Aby se toto dalo uskutečnit, byl potřeba nemalý zásah do trakčního vedení na obou zhlavích včetně spojkování trolejového drátu různého průřezu a následně se zbylé trakční vedení zdemontovalo (část 3., 1. a 2. kolej). Silnoproud: Žst. Olbramovice Jak bylo komplikované dokončit trakční vedení v Olbramovicích, tak neméně komplikované bylo zvládnout vybudovat zejména veškeré kabelové trasy rozvodů nn, osvětlení, elektrického ohřevu výměn a dálkového ovládání úsekových odpojovačů na sudé straně stanice. I zde sehrála velkou roli opožděná protihluková stěna, protože výkopy jednotlivých kabelových tras jdou poblíž zmíněné protihlukové stěny a daly se tedy realizovat až po vybudování základů pro svislé sloupky stěny. Vzhledem k velkému výskytu skály bylo také nutné přeprojektovat jeden základ pro osvětlovací věž, ostatní již byly typizované. Osazení osvětlovacích věží na základy již nebyl pro pracovníky střediska 018 problém, stejně jako připravit základy a osvětlovací stožárky do nově budovaného peronu či namontovat sestavu K na vybrané trakční podpěry. Zahradnický tunel Délka zahradnického tunelu činí m a zhruba uprostřed je vybaven únikovou štolou zakončenou únikovou šachtou vedoucí na povrch. Vedle východu z únikové šachty stojí technologický objekt, který zajišťuje svou vybaveností zejména záložní napájení z distribuční sítě, popřípadě z dieselagregátu. Vzhledem k tomu, že byl tunel vybudován v poměrně velkém předstihu před zahájením provozu jízdy vlaků, mohlo se již z kraje roku začít s postupnou kabelizací a montáží silnoproudých zařízení a částí osvětlení, jak v samotném tunelu, tak i v jeho dalších přidružených objektech. Text a foto: Michal Beneš, DiS Bystřice Betonáž základů Votice Laníčkování 4

5 Rekonstrukce měnírny TM Poruba pro Dopravní podnik Ostrava V loňském roce naše firma vyhrála zakázku na rekonstrukci měnírny v Ostravě-Porubě. Jedná se o tramvajovou měnírnu a předmětem rekonstrukce byla kompletní výměna technologické části spolu se stavebními úpravami bez možnosti přerušení provozu. Naším cílem bylo provést tuto rekonstrukci v co nejvyšší kvalitě, protože jsme vstupovali na nový segment trhu a tato zakázka by se dala považovat za zakázku referenční. Že ostravský dopravní podnik je jeden z největších v naší republice budu ilustrovat v několika číslech. DP Ostrava provozuje celkem 470 km tratí MHD. Tramvajové trati měří celkem 65,7 km, trolejbusové linky 29,3 km a 375 km představují trati, po nichž jezdí autobusy. Na těchto tratích je 22 trakčních měníren. V budoucnu se má stavět nová trolejbusová trať na ostravskou část Porážková Karolína a hledá se také řešení, jak za pomocí dotací vybudovat další trolejbusovou linku na terminál Hranečník a kolejové propojení Pavlovova Plzeňská; ve hře zůstávají i rekonstrukce původních měníren. Podmínky rekonstrukce byly velmi tvrdé a i počáteční nedůvěra investora a přístup provozovatele byly velice chladné, hraničící až s nedůvěrou. Naším cílem bylo tuto bariéru překonat, získat důvěru a ukázat, že na to máme. Bylo potřeba vytvořit velmi podrobný harmonogram, aby práce na technologii a stavebních pracích probíhaly bez zbytečných průtahů. Vše ztěžoval ještě fakt, že na vše jsme měli jen 50 hodin výluk a i ve výlukách jsme museli nepřetržitě napájet vozovnu autobusů a trolejbusů. Aby toho nebylo málo, rozvodna 22 kv byla kobková a tuto koncepci jsme museli zachovat, což představuje nekonečné množství ruční práce, kdy se musela kompletně demontovat stará technologie a kompletně pře zbrojit kobka po kobce jak po stránce zámečnické, stavebně, tak i technologicky; podobné podmínky nás čekaly i v kobkách usměrňovačů. Na celou rekonstrukci jsme měli pouhých sto dnů! 5

6 Do první výluky jsme měli čtyři dny a za tu dobu jsme zprovoznili náhradní napájení za pomoci mobilní trafostanice 22/0,4 kv, paralelní připojení diesel agregátu, ná hradní připojení vlastní spotřeby a za počaly také stavební práce spočívající ve vybudování nového schodiště pro vstup do kabelového prostoru. Nastal den první výluky, kdy jsme demontovali část zařízení VN, jednu třetinu stejnosměrné části, dále část vlastní spotřeby a uvedli vše do provozuschopného stavu za patnáct hodin. Vše se podařilo, ledy se prolomily a my jsme konečně získali důvěru a postupně také nemalou podporu investora a provozovatele. To byl dobrý začátek, ale byli jsme teprve na počátku a měli před sebou další výluky, montáž nové technologie, další demontáže, stavební úpravy, DŘT a MŘS. Napětí na stavbě bylo mnohdy až neúnosné, ale provozovatel a investor viděli, že pro danou věc děláme maximum, a tím jsme si postupně získali respekt a vstřícný přístup. Nakonec jsme vše zvládli a myslím si, že v ostravském regionu jsme odvedli kus velmi poctivé a profesionální práce a z referencí, které se ke mně dostávají vím, že Dopravní podnik Ostrava si naši práce velmi cení a přeje si s námi do budoucna spolupracovat. Závěrem bych chtěl poděkovat našim pracovníkům, a to zejména partám Ivana Marhonse, Bedřicha Ďopana za nadlidské úsilí a nervy, které na této stavbě zanechali. Rovněž děkuji za přínos partě Františka Knotka a všem z České Třebové, bez nichž bychom se neobešli. Nemalý podíl na tomto úspěchu má také příprava, Jindra Kašpar a vůbec celé středisko 018, všem velký dík. Text: Jiří Šimunský, foto: J. Fidler Stavba tramvajové trati Podbaba z pohledu trolejového vedení Přesunutí tramvajové smyčky Podbaba od hotelu Crown plaza /dříve Internacionál/ před železniční most tratě Praha Roztoky u Prahy se na první pohled jeví jako samoúčelné, je to však první krok v záměru vybudovat v této lokalitě nový přestupní uzel ČD MHD BUS. Stavba byla termínově naplánována na hranici reálných možností a to, spolu se skutečností, že se realizační dokumentace dokončovala po etapách v průběhu stavby a při stavbě navíc probíhal archeologický výzkum, vyžadovalo od všech firem podílejících se na realizaci mimořádné nasazení a flexibilitu. Z tohoto pohledu musím konstatovat, že hlavní zhotovitel stavby, firma Eurovia zastoupená v tomto případě ředitelem stavby Ing. Jiřím Hájkem, průběh a realizaci stavby zvládl výborně. Elektrizace železnic Praha se na této stavbě podílela rekonstrukcí měnírny Střešovice, prováděné za provozu a kompletní výstavbou trolejového vedení. V tomto článku se zabývám trolejovým vedením. Trolejové vedení bylo projektováno tak, jak je v Praze v posledních letech zvykem, tj. vedení prosté s izolačním přídavným lanem (delta závěsem) a plně kompenzované. Trolejové vedení v městské dopravě je s dvojitou izolací, trolejový drát Cu 120 mm 2 je proto zavěšený na sklolaminátových výložnících, které tvoří druhou izolaci, nebo na příčných lanech, do kterých jsou vložené přídavné izolátory. Materiálově je TV, včetně závěsů TD, kotvení lan na stožárech a izolátorů provedeno z nerezavějících materiálů lana FeCr 25 mm 2 a 35 mm 2, odlitky z hliníkového bronzu nebo mosazi a izolátory a boční držáky epoxidové a sklolaminátové. Napínání troleje na stavbě Podbaba je zajištěno pomocí ozubeného kladkostroje s převodem 1 : 3. Na rozdíl od ČD je závaží pro kotvení obdélníkové a je umístěné uvnitř stožárů z HEB profilu (HEB320), toto řešení je do města esteticky vhodné a umožňuje snadnou kontrolu funkce Foto: Z. Reich 6

7 kotvení. HEB stožár je možné použít pro kotvení jedné nebo dvou tramvajových trolejí na jeden stožár v Podbabě jsou na jeden stožár kotvené 2 troleje. Napínání troleje nor málně odpovídá standardním Foto: R. Lužný 100 N/mm 2, v případě tratě v Podbabě však byla tato hodnota, vzhledem k inflexnímu bodu v místě přejezdu tratě do smyčky, snížena ve směru ke smyčce na 80 N/mm 2. Základy byly projektované železo betonové hranolové, některé tvaru obráceného L, dále pilotované a několik základů bylo součástí jižní opěrné zdi. Při realizaci však bylo nutné vzhledem k místním podmínkám základy přeprojektovat a cca 1/4 základů byla nakonec atypických. Stožáry byly projektované (i dodané) ocelové, osmiboké, v provedení do dutiny a na přírubu. Samostatnou kapitolou u stožárů v Praze je požadavek DP na ochranu stožárů proti vylepování plakátů. Běžně prováděný nános ostré drti v přídavné vrstvě na vrchní nátěr je problematický z hlediska záruk za nátěrový systém, zkusili jsme proto přídavný nátěr od rakouského dodavatele, avizovaný jako protiplákátová ochrana, ale výsledek není na první pohled přesvědčivý uvidíme, jak se nátěr osvědčí v tvrdé pražské praxi. Při stavbě TV bylo největším oříškem dodržení přesné polohy základů a stožárů. Polohy stožárů byly totiž v řadě případů naprojektovány s minimální tolerancí vzhledem k průjezdnému profilu tramvajové tratě. V této souvislosti se nedostatek času na přípravu projektu podle mého mínění promítl negativně do výsledné podoby tramvajové smyčky. Smyčka je totiž kvůli prostorovým možnostem vyprojektována z hlediska norem (i reálného provozu) v minimalizované variantě. Minimální poloměr kolejí ve smyčce je proto 20 m a na stožáry u severní opěrné zdi zbylo opravdu minimum místa bylo nutné navrhnout speciální základy a stožáry postavit do přesné polohy. Jsem si jistý, že kdyby měl projektant na dokumentaci víc času, tak by základy pro tyto stožáry byly součástí zdi a smyčka by pak vypadala lépe. Z technického hlediska stojí ještě za zmínku mazníky kolejí ve smyčce. Tyto mazníky jsou napájené z trolejového vedení a při průjezdu vozidla koleje v kritických místech (před obloukem) přimazávají speciálním mazadlem, takže se významně snižuje jejich opotřebení. Celkově hodnotím rekonstrukci a prodloužení tramvajové tratě do nové smyčky v Podbabě jako stavbu pro všechny dodavatele velmi náročnou, konečný výsledek ale určitě většinu lidí potěšil, přestal randál ze stavby a zelená jízdní dráha je výrazným zlepšením vzhledu této části Prahy. Ing. Zdeněk Reich Foto: Z. Reich 7

8 Stavba Zbiroh Rokycany v další etapě Rok uběhl jako voda a tak mi dovolte, abych se zde v Trolejáři zmínil o tom, co se na této stavbě v loňském roce událo a kam jsme postoupili. Stavba dospěla do svého posledního roku výstavby a tím i k dokončení posledních úseků stavby. Nyní bych jen zrekapituloval, co se nám za minulý rok podařilo vybudovat. Loni byl zrekonstruován úsek trati z Holoubkova do žst. Kařízek, v obou kolejích. Součástí stavby byla cca 350 m dlouhá přeložka a nová napájecí stanice v Mýtě u Rokycan. Technologii napájecí stanice realizovalo středisko 018 pod vedením pana Mikuše. V žst. Holoubkov před vánoci proběhla výměna nosného lana a trolejového drátu v obou hlavních kolejích, cca rok po stavebních postupech. Zde bylo nutné ponechat starou trolej k zajištění stavebních prací a tím pádem bylo nutné do TV vkládat děliče či izolace tak, aby i ostatní profese mohly dokončovat práce na mezistaničním úseku. Další stavební postupem byla zrekonstruována stanice Kařízek, která prošla i velkým vytažením směrem k žst. Holoubkov. Měl zde být i podchod, ale ten byl z úsporných důvodů zrušen a nahrazen lávkou mezi nástupišti. Pro letošní rok 2012 zbylo tedy dokončit poslední úsek trati ze stanice Kařízek do Zbirohu, tedy až cca 600 m za stanici Zbiroh, kde se napojí na již dokončenou stavbu Optimalizace trati Beroun Zbiroh. Stanice Zbiroh zanikne a místo ní vznikne v obci Kařez zastávka, která je nedaleko a více v blízkosti vsi. Na jaře, až do , probíhal stavební postup v 1. TK Zbiroh Kařízek, kde nová stopa trati míjí budoucí bývalou žst. Zbiroh, ze které se stane jen nákladiště. Stavební postupy na této stavbě zakončí poslední stavební postup v 2 TK. Zbiroh Kařízek, tedy Po těchto stavebních postupech bude nutno vyměnit staré TV, které bylo použito pro snadnější usjízdnění problematických úseků, tj. 2 kotevní úseky hlavních kolejí v žst. Kařízek a v traťovém úseku Zbiroh Kařízek, to vše by se mělo uskutečnit do konce srpna V měsíci září 2012 by na této stavbě měly proběhnout napěťové zkoušky a poté pantografová zkouška statických a dynamických vlastností trakčního vedení na projektovanou rychlost. Doufám, že se vše podaří hned na poprvé. Tomu by měly přispět šikovné ruce pana Farbáka a pana Okapala. Jelikož se jedná o poslední zmínku z této stavby, chtěl bych všem, co se za naší firmu na realizaci podíleli, především tedy pánové Igor Farbák, Marián Okapal, Pavel Svatoš, Zoltán Mikuš, a dále těm, kteří nám tu vypomáhali pánové Juraj Leco a Ján Bokroš, poděkovat. Text a foto: Radovan Švec 8

9 Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín Podepsáním smlouvy dne byla zahájená další etapa rekonstrukce trakčního vedení stavby Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín. Účelem této optimalizace byla, mimo jiných stavebních úprav, rekonstrukce zastaralého trakčního vedení vybu dovaného v 60. letech minulého století na objektech Bystřice nad Olší Třinec, žst. Třinec a Třinec Český Těšín, vytažení závěsného kabelu 22 kv na trakčních stožárech pro napájení osvětlení zastávek a žst., rekonstrukce zabezpečovacího zařízení, EOV a další. V zastávkách a žst. Třinec se jedná o montáž osvětlení na trakčních stožárech + kabelový rozvod závěsným kabelem pro napájení tohoto osvětlení. Hlavní odpovědnost za vedení těchto stavebních prací mělo a má stř. 038 v České Třebové. V průběhu stavebních postupů byly vybudovány nové základy trakčních podpěr, postaveny stožáry a provedena montáž nového trakčního vedení na projektovanou rychlost 160 km/hod. U montážních prací na kabelových vedeních stř. 038 vypomáhalo stř. 018 a to hlavně při spojkování kabelů, montáži koncovek a zapojování osvětlení. Velké problémy způsobily staré prefabrikované základy z dřívějších rekonstrukcí, které se musely demontovat v celé velikosti; nebo problémy se snášením staré přechodové lávky pro pěší v Třinci (Žižkova ulice), u které nebylo rozhodnuto, zda zůstane nebo se bude demontovat. Tím, že tato stavba předběhla realizaci stavebních úprav v Českém Těšíně a s výstavbou provizorní výhybny Konská, která se rušila až v březnu a dubnu letošního roku, nebylo možno ukončit všechny stavební práce do konce minulého roku, jak původně předpokládal plán a SOD. V mrazivých měsících leden až únor proběhly poslední montážní práce při výměně NL a TD v hlavních kolejích žst. Třinec a zrušení TV výhybny Konská. Tímto byly práce na TV ukončeny a bylo požádáno o provedení rychlé pantografické zkoušky sjízdnosti TV hlavních kolejí, která proběhla ve dnech 9. a 10. května 2012 měřícím vozem TUDC na konstrukční rychlosti železničního svršku, maximálně však 160 km/hod. Text a foto: Ing. Jaroslav Večeřa 9

10 Výroba uměleckého díla ve Vlkově Produkce střediska 091 Vlkov v posledních několika letech zaznamenala významný odklon od výroby standardních výrobků směrem k výrobě nestandardní, atypické. Přitom výroba ocelových konstrukcí pro drážní provoz tvořila po celou dobu existence střediska vždy páteřní program výroby a potažmo hospodaření. Příčiny není třeba dlouho hledat, každý, kdo sleduje dopravní politiku posledních vlád ví, že budování dopravní infrastruktury železnic se přesunulo na periferii zájmu, byť neprávem. Převážně z těchto důvodů se výroba střediska začala orientovat na jiné zakázky, z nichž postupně převládla výroba ocelových konstrukcí pro energetiku. Specifický pro tyto konstrukce je fakt, že přinejmenším stejně vysoké požadavky na kvalitu svařování, jeho přípravou počínaje, vlastním provedením svarů a výstupní kontrolou konče, jsou bezpodmínečně vyžadovány i při montáži vyráběných dílů zařízení kdekoliv na stavbách. Tato skutečnost je podmíněna řemeslnou zručností pracovníků, neboť z dřívějších dob středisko není příliš vybaveno pro strojní obrábění, už jen pro ten výše uvedený fakt, že pomyslná osa orientace výroby stř. 091 v historii vždy byla svaření výrobku povrchová úprava expedice na stavbu. I díky kvalitnímu potenciálu lidského faktoru tímto úskalím procházíme relativně bez větších problémů. Jinou věcí je kvalita projektové a konstrukční dokumentace od zadavatelů, ovšem i toto se ve spolupráci s útvarem TR daří víceméně úspěšně řešit. Pro nás velmi nemilým faktem zůstává, že nynější zadavatelé neprojevují zájem o naše vyspělé technologie povrchových úprav a dávají přednost žárovému zinkování. Pro nás to znamená malé využití technologických celků lakovny a metalizace, které se mj. výrazně promítá do hospodářského výsledku střediska. Je škoda, že zadavatelé neberou v úvahu třeba jen takovou maličkost, že kvalitativní norma závazná pro zinkování ponorem ČSN EN ISO 1461 např. připouští nepokovenou plochu 0,5 procenta plochy výrobku, což je hodnota pro naše technologie naprosto nepřijatelná. Výběr provedení povrchové úpravy je ovšem plně v kompetenci zadavatele a nám nezbývá než doufat, že se situace opět stabilizuje a najdou se způsoby jak prodávat naše kvalitní technologie povrchové úpravy prováděné kvalitně a výhodně. Ze STD výrobků jsou to tedy hlavně osvětlovací stožáry v délkách 20 m a 25 m (mimo minima břeven a několika stožárů MHD), které vyrábíme pro naše montážní střediska. 10

11 Na závěr malá perlička: že ani duše strojaře nemusí být těžkopádně vázána k zemi, jak by se mohlo z výchozího materiálu těžkého železa zdát, ale že je schopna se povznést do éterické krásy výtvarného umění dokazuje dílenské zpracování plastiky podle návrhu Mistra ve svém oboru pana Pavla Tasovského nazvanou Mezi krajinou a obrazem. Sám autor návrhu o svém díle skromně říká: Přenos obrazu okolního světa pomocí malého otvoru na matnici je primitivní optické zařízení používané jako pomůcka malířů a předchůdce fotoaparátu známé již v 11 století. Camera obscura se tak stává součástí přenosu a záznamu obrazu fotografických přístrojů. V roce 1923 Hanke Martin zakládá firmu na výrobu a distribuci doplňků pro fotografické přístroje. Hama se stává velmi úspěšnou na trhu a zvláště v posledních letech se těší velkému rozmachu. Dostavbou distribučního skladu a administrativní budovy centrály v Monheimu v roce 2012 potvrzuje svou významnou pozici na světovém trhu. Prostor před budovou doplňuje kovovým objektem Mezi krajinou a obrazem. A já jen doufám, že každý, kdo se bude kochat pohledem na toto impozantní dílo, ocení nejen výtvarnou fantazii a uměleckou odvahu Pavla Tasovského, ale i precizní práci všech pracovníků našeho střediska, kteří se na tomto projektu podíleli. Text: Oldřich Rašovský, foto: Pavel Tasovský, Oldřich Rašovský 11

12 Zavádění nových technologií na středisku výrobního provozu v České Třebové V letošním roce byly pořízeny v rámci strojních investic střediska 071 dva stroje pro strojírenskou výrobu, zejména pro automobilový průmysl pro firmu SOR a dále pro výrobu prvků TV a výrobu rozvaděčů. První strojní investice byla pořízená z důvodu zvýšených kvalitativních a kvantitativních požadavků na povrchovou úpravu pískováním, hlavně v oblasti výroby polotovarů pro dílce pro firmu SOR (dveře motorového prostoru a další polotovary) a prvků TV (pískování odlitků pro MHD a Ameriku) vznikly požadavky na pořízení nového stroje pískovačky. Do dnešního dne jsme využívali kooperací, které nebyly tak pružné a byly cenově nákladné a omezené na rozměry, které nám u určitých typů polotovarů nevyhovovaly. Pořízením nového stroje upraveného na míru pro potřeby výroby střediska 071 CNC fréza typ HAAS VF4 po ukončení práce na obrábění U profilu se nám nejen zkrátil celý výrobní proces, ale uspořily se náklady za dopravu do kooperace a vznikla možnost nabídnout služby nejen pro firmu SOR, ale i pro další zákazníky. Při výběru stroje jsme zvolili technické řešení s injektorovým tryskacím systém s kombinovaným obslužným i bezobslužným provozem s možností vkládání dlouhých obrobků s uzavřenou filtrací a čelním otvíráním pracovního prostoru. Bylo vybráno kabinové tryskací zařízení pískovačka typ ITK 1100 speciál od firmy Spolmont s.r.o. Další důležitou investicí střediska bylo pořízení nové CNC frézy typ HAAS VF 4 od dodavatele firmy Teximp a amerického výrobce HASS. CNC fréza má nahradit staré a značně opotřebované tři frézy, které jsou v provozu od roku Frézy se dnes využívají na celou směnu, frézují Pískovačka typ ITK 1100 speciál po instalaci se na ní nejen polotovary pro rozváděče (sběrny Cu a plastové dílce) a polotovary pro výrobu prvků trakčního vedení, ale hlavně se využívají pro výrobu polotovarů v automobilovém průmyslu pro firmu SOR. Tyto stroje jsou na středisku svou důležitostí a využitelností jedny z klíčových pro zajištění strojní výroby. Pořízením tohoto stroje dojde ke zvýšení produktivity, přesnosti a efektivity výroby, stažení všech obráběných kooperací a možnosti zvýšení objemu výroby. Jednodušším a inteligentnějším nastavením stroje dojde ke zkrácení přípravných časů pro frézování, využití možností více operací bez přípravných časů. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem spolupracovníkům, kteří se podílí na zavádění nových technologií ve výrobním procesu našeho střediska. Text a foto: Ing. Jiří Svoboda Nejlepší právník roku 2012 Unie podnikových právníků udělovala letos poprvé ceny pro nejlepší právníky pracující ve firmách. Ocenění kandidáti byli vyhlášeni na slavnostním večeru, který se konal dne 5. dubna 2012 v prostorách společnosti Česká spořitelna, a.s. v Rytířské ulici v Praze. A proč tuto zajímavost zmiňujeme v Trolejáři? Protože mezi oceněnými v kategorii závazkové právo uspěla naše milá kolegyně paní Zora Pelikánová! Toto ocenění získala za svou celoživotní práci v oboru práva a my jí k tomuto úspěchu gratulujeme. 12 Text: Daniela Hnídková, foto: Lukáš Bíba Vydává společnost EŽ Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4. Odpovědná redaktorka Daniela Hnídková, tel.: Jen pro vnitřní potřebu! Neprodejné! Za správnost příspěvku zodpovídá autor, jejich obsah nemusí být totožný s názory redakce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí Grafická příprava, tisk: D&S design prague, s.r.o.

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha *crdux008sz37* CRDUX008SZ37 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-7/Ce V Praze dne 20. července 2015 Č. j.: DUCR-41468/15/Ce Telefon: 602

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ

PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s. 1. Historie přípravy stavby Úsek Praha Beroun je součástí III. tranzitního železničního koridoru (TŽK). V rámci přípravy Optimalizace

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

PROTIHLUKOVÉ STĚNY A KONSTRUKCE PRO DOPRAVNÍ STAVBY

PROTIHLUKOVÉ STĚNY A KONSTRUKCE PRO DOPRAVNÍ STAVBY PROTIHLUKOVÉ STĚNY A KONSTRUKCE PRO DOPRAVNÍ STAVBY Noviny pod Ralskem 142 tel.: 00420 487 844 140 info@aerolux.cz 471 24 Mimoň fax: 00420 487 844 117 www.aerolux.cz Česká Republika AEROLUX s.r.o. je česká

Více

DOKUMENTACE EIA. Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský, hl.město Praha

DOKUMENTACE EIA. Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský, hl.město Praha DOKUMENTACE EIA podle 8 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 zákona pro záměr Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský,

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC)

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investice SŽDC 2010 Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investiční priority SŽDC Modernizace čtyř železničních koridorů Modernizace vybraných železničních uzlů Interoperabilita vybrané železniční sítě Pokračování

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN www.volmut.cz HISTORIE FIRMY Firma VOLMUT vznikla v roce 1991 jako fyzická osoba. K transformaci na společnost s ručením omezeným došlo začátkem roku

Více

Přehledný mini katalog výrobků

Přehledný mini katalog výrobků Elektrizace železnic Praha a.s. Přehledný mini katalog výrobků Součásti pro tv trolejbusových a tramvajových drah Trolejová vedení pro MHD tramvajová vedení 600 V ss n Trolejové vedení prosté s pevným

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8201 2 1 Sp 1931 8203 8261 Sp 1839 R 626 4 R 1541 8207 8263 8265 R 633 2513

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

AZ Elektrostav, a.s.

AZ Elektrostav, a.s. Profil společnosti AZ Elektrostav, a.s. Společnost AZ Elektrostav, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve spisové složce 1625/B. Zápis byl proveden dne 4.6.1992. Notářským

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8201 2 1 Sp 1931 8203 8261 Sp 1839 R 626 4 R 1541 8207 8263 8265 R 633 2513

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz POCHOZÍ TRAFOSTANICE PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Přehled výrobního programu prostorových buněk standardních velikostí v závodě Betonbau Praha Řada UF 25 Konstrukční řada UF 25 obsahuje 7 prostorových

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0085cyo* CRDUX0085CYO DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-7/Lh V Praze dne 23. ledna 2015 Č. j.: DUCR-5077/15/Lh Telefon: +420 602 686

Více

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč pozemní stavby Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem I. a II. etapa Investor: Česká pošta s.o., o. z. Ústí nad Labem Doba plnění: 04/2004 05/2006, 10/2006 07/2008 Objem: I. etapa cca 141 mil. Kč, II. etapa

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě Investor: Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.

Více

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty Objednatel: Souprava: Zhotovitel: Projekt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ-170 00 Praha 7 tel: +420 255

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

C.2.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

Pol Popis položky Rozměry (š x hl x v) Popis MJ Počet

Pol Popis položky Rozměry (š x hl x v) Popis MJ Počet 28.2.2013 Pol Popis položky Rozměry (š x hl x v) Popis MJ Počet DENNÍ VZHLED REKLAMNÍHO NÁPISU 900 DÁLKOVÉ OZNAČENÍ STANICE SAMOSTANÝMI PÍSMENY (DLE FIREMNÍHO MANUÁLU A.S., ČÁST A1 VNĚJŠÍ NAVIGAČNÍ SYSTÉM)

Více

ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ V ČR A NA SLOVENSKU 1999 2007. Ing.Petr Strzyž, Asociace českých a slovenských zinkoven

ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ V ČR A NA SLOVENSKU 1999 2007. Ing.Petr Strzyž, Asociace českých a slovenských zinkoven tistun ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ V A NA SLOVENU 1999 27 Ing.Petr Strzyž, Asociace českých a slovenských zinkoven Abstrakt Ve své krátké přednášce v rámci X. konference Ocelové konstrukce 28 bych Vám chtěl přiblížit

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 Správa železniční dopravní cesty SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců s mezinárodní

Více

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte.

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte. PROJEKT servis spol. s r. o. Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 Hloubětín tel.: 281 090 860, fax : 281 866 004 www.projekt-servis.cz, email : firma@projekt-servis.cz Dobrý den, Nabídka zaměstnání dovolujeme

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Spolupráce Skupiny ČEZ s ochránci přírody při ochraně ptactva před úrazy elektrickým proudem

Spolupráce Skupiny ČEZ s ochránci přírody při ochraně ptactva před úrazy elektrickým proudem Spolupráce Skupiny ČEZ s ochránci přírody při ochraně ptactva před úrazy elektrickým proudem Podklady pro účastníky tiskové konference Liberec 26. listopadu 2009 HISTORIE SPOLUPRÁCE Energetici se o ochranou

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Prosinec 2012 Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Zlepšení vlakového spojení Telče, Jihlavy, Havlíčkova Brodu a jejich okolí Shrnutí stavu vlakového spojení Telč Jihlava / Havlíčkův Brod, návrh

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ C E N Í K Y 2 0 1 3 2 REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V JIHLAVĚ JIHLAVA Statutární město Jihlava má 53 000 obyvatel a rozkládá se na 58 km 2. V městské hromadné dopravě je

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

Ocelové konstrukce - oceňování

Ocelové konstrukce - oceňování Zde vložte foto Zde vložte foto Ocelové konstrukce - oceňování Ing, Jakub Cejnar Divize 3/Provoz Ocelových Konstrukcí 1 Cena ocelové konstrukce 2 Cena ocelové konstrukce Fakturuje Ovlivňuje 3 Cena ocelové

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 Spis.zn.: MUC/04359/2012/L Čelákovice, dne 11.10.2012 Č.j.: MUC/10546/2012 Vyřizuje:

Více

Segarcea 2 x 499 KW. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA. www.solidsun.cz email: solidsun@seznam.

Segarcea 2 x 499 KW. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA. www.solidsun.cz email: solidsun@seznam. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA www.solidsun.cz email: solidsun@seznam.cz David Dytrych Project manager +420 608 282 233 Jaroslav Hadinec- Finance

Více

NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 8. - 10. dubna 2014 2014 NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU Ing. Petr Sychrovský SŽDC, Technická ústředna dopravní cesty, Praha 1. ÚVOD Správa železniční dopravní

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1) Zadavatel: ŠROUBY Krupka s.r.o Nádražní 124 417 41 Krupka Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kubáč - ředitel Email: z.kubac@sroubykrupka.cz http:// www.sroubykrupka.cz Sídlo společnosti a místo plnění: Nádražní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE 1 ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 26 01 kap.vii rok 2013 Urgentní opravy POČET STRAN: 7 V LIBERCI: 21. dubna 2013 VYPRACOVAL: Ing. Jiří Khol ANTA.CT s.r.o.,

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové Vlastník: MTH Areály s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle,

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ příloha 2/4 - koncepce a komentář k navrhovaných změnám SSZ 0.394 Černokostelecká - smyčka Počet spojů za

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 1. Výstavní sezóna 2014 sezóna 2014 sezóna 2013 celkový počet výstavních dní 43 74 počet návštěvníků: - celkem 15 130 23 510 - z toho během výstavních dnů (so, ne,

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více