TROLEJÁŘ. REKONSTRUKCE R 110 kv a T 110 kv TRAKČNÍ MĚNÍRNY PEČKY TROLEJÁŘ. Slavnostní zahájení stavby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TROLEJÁŘ. REKONSTRUKCE R 110 kv a T 110 kv TRAKČNÍ MĚNÍRNY PEČKY TROLEJÁŘ. Slavnostní zahájení stavby"

Transkript

1 TROLEJÁŘ OBČASNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI EŽ PRAHA červen 2012 / zdarma REKONSTRUKCE R 110 kv a T 110 kv TRAKČNÍ MĚNÍRNY PEČKY Slavnostní zahájení stavby V úterý dne proběhlo v areálu trakční měnírny Pečky slavnostní zahájení stavby Rekonstrukce R 110 kv a T 110 kv trakční měnírny Pečky. Tuto zakázku naše firma získala na základě vyhraného výběrového řízení a jako hlavní dodavatel stavby zahájila práce v lednu tohoto roku. Dokončení je plánováno na prosinec roku Jedná se o další významnou stavbu, kde je investorem SŽDC, s. o., a která je spolufinancována Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Slavnostního aktu zahájení stavby se zúčastnili zástupci SŽDC, s. o., dále hosté z Ministerstva dopravy, ze Státního fondu dopravní infrastruktury, z Evropské unie, zástupci generálního projektanta stavby SUDOP Praha a.s., zástupce města Pečky a další. Jak už to tak bývá se slavnostními akcemi vždy hraje hlavní roli počasí, protože tyto záležitosti se odehrávají venku pod širým nebem. Duben už slibuje zpravidla hezké počasí, a v letošním roce to vypadalo, že po horkém březnu už duben nemůže být jiný. Ale stalo se asi deset dnů před zahájením stavby začalo intenzivně pršet a ochladilo se o několik stupňů oproti březnovým a aprílovým teplotám. Naši pracovníci ze střediska 018 a 028, kteří mají stavbu na starosti, proto měli poměrně dost práce s tím, aby upravili venkovní plochu, na které se mělo slavnostní zahájení stavby uskutečnit, do přijatelného stavu. Den před akcí nádvoří aktivně využívala těžká vozidla typu Tatra a z nebe padal hustý déšť. Montéři chodili v holínkách a na ploše, kde bylo plánováno postavení technického zázemí pro ceremoniál to vypadalo spíše jako na tankodromu. Pomalu jsme přestávali věřit, že bude možné akci uspořádat venku, déšť neustával a vyjeté koleje od náklaďáků byly hlubší a hlubší. Museli jsme tedy doufat, že předpověď meteorologů, která věstila na úterý slunečné a suché počasí, se vyplní a my tak budeme moci zajistit důstojnou slavnostní akci. Pan Stehlík, vedoucí střediska 028 s kolegy zajistili, že na plochu bylo navezeno asi 1

2 10 nákladních vozů jemného štěrku, který plochu vyrovnal a částečně vysušil tak, aby bylo možné připravit technické zázemí pro akci postavení krytého pódia pro slavnostní projevy zástupců investora, zhotovitele a města, postavení propagačních bannerů a instalace stojanu s vlajkami. Vše se nakonec v dobré obrátilo. Ráno svítilo slunce, ani nekáplo a plocha, kde se mělo vše odehrát, byla suchá a upravená. Proto mohli nastoupit technici z produkční agentury Romax, kteří postavili pódium a zajistili ozvučení akce, mohly se postavit reklamní bannery investora a zhotovitele a nezbytný informační panel s údaji o stavbě. Díky větříku měly efekt i vlajky partnerů instalované do speciálního stojanu. V plánovaném čase se na místo dostavili kromě hostů i hlavní zástupci investora, zhotovitele a města Pečky, kteří přednesli své projevy. Jako první dostal slovo pan Ing. Jiří Martínek, náměstek GŘ SŽDC, s.o. pro modernizaci dráhy, dále vystoupil náš generální ředitel pan Ing. Karel Mora, a poté starosta města Pečky pan Milan Urban. Ve svých vystoupeních se všichni shodli na významném přínosu této stavby, a to zejména pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti vnitrostátní a mezinárodní kolejové dopravy na I. tranzitním železničním koridoru. Dále bylo konstatováno, že realizace stavby přinese výrazné snížení nákladů na provoz a údržbu a přinese i eliminaci ekologické zátěže. Stávající TM byla vybudována již v padesátých letech minulého století a nyní je na hranici své životnosti. Vzhledem k tomu, že je zásadním napájecím bodem ve vztahu k napájení pro vnitrostátní a mezinárodní železniční dopravu i pro Výzkumný ústav železniční ve Velimi a distribuční soustavu 110 kv společnosti ČEZ Distribuce a.s., je její kompletní rekonstrukce krokem kupředu. Pánové tedy popřáli stavbě Rekonstrukce R 110 kv a T 110 kv trakční měnírny Pečky zdárný a bezproblémový průběh této rekonstrukce. Držme tedy palce i my našim realizačním týmům, které na stavbě pracují. Věříme, že během realizace zakázky nedojde k žádným zásadním problémům a že nás v některém z dalších čísel Trolejáře budou kolegové informovat o jejím průběhu. Nicméně pokud pojedete vlakem do Peček, tak si můžete u TM všimnout velkého billboardu, který je z vlaku dobře viditelný, a který dává jasně najevo, co se v přilehlém objektu děje. A zcela určitě budou v areálu stavby vidět pracovníci a auta s logem EŽ, což je dobrou vizitkou pro naši firmu, že stále máme co nabídnout na stavbách tak velkého významu. Text a foto Daniela Hnídková Rekonstrukce R 110 kv a T 110 kv trakční měnírny Pečky Technické údaje Napájecí stanice Pečky se nachází na I. tranzitním železničním koridoru v úseku Praha Kolín cca 1,2 km před železniční stanicí Pečky. Byla vybudována v roce 1957 a nyní se dočká své rekonstrukce. Komplexní rekonstrukce se dotkne technologie rozvodny 110 kv s nasazením moderního systému kontroly a řízení. Oproti současnému stavu bude stání transformátorů prefabrikované, zastřešené se záchytnými jímkami pro stoprocentní objem oleje v případě jeho úniku. Budou instalovány dva transformátory 110/23 kv o výkonu 16 MVA a nově i plynem izolovaná rozvodna 22 kv skříňového provedení. Rozvodna bude sloužit k napájení tří usměrňovacích transformát or ů, transformátorů vlastní spotřeby a trans formátorů pro napájení rozvodu 6 kv 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení. Stejně tak instalovaná plynem izolovaná rozvodna 6 kv bude skříňového provedení. Stejnosměrná část 3 kv pro napájení trakčního vedení kolejové dopravy bude zajištěna pomocí 3 ks usměrňovačů skříňového provedení na výsuvných vozících. V neposlední řadě je třeba zmínit novou dispečerskou řídící techniku pro bezobslužné Foto: J. Fidler Foto: J. Fidler 2

3 Foto: D. Hnídková řízení technologických celků trakční měnírny a rozvodny 110 kv z řídicího systému elektrodispečinku v Praze. Po dobu rekonstrukce je nezbytné zajistit náhradní napájení rozvodu 3 kv DC pro trakční vedení a rozvodu 6 kv AC pro zabezpečovací zařízení. V předstihu musí být proto vybudován provizorní napaječ 110 kv včetně rozvodny 22 kv, instalována převozná kon tejnerová měnírna 3 kv DC, rozvodna 6 kv pro zajištění stoprocentního napájení trakčního vedení a rozvodu pro napájení zabezpečovacího zařízení po dobu rekonstrukce. Nového vzhledu se dočká celý areál. Části budov, které jsou pro novou technologii nevyužity, budou zdemolovány a zbylé technologické budovy kompletně opraveny, vše bude nově oploceno a osvětleno. Celý projekt pamatuje i na novou příjezdovou komunikaci a komunikace uvnitř areálu. Na stavbu, jejímž investorem je SŽDC, s. o., navazuje stavba rozvodny 110 kv společnosti ČEZ Distribuce a.s. Generálním projektantem rekonstrukce R 110 kv a T 110 kv trakční měnírny Pečky je společnost SUDOP PRAHA a. s. a zhotovitelem, jak je již zmíněno v úvodu článku, naše společnost Elektrizace železnic Praha a. s. Po dokončení stavby dojde k výrazně vyšší spolehlivosti systému napájení trakčního vedení a napájecího rozvodu pro zabezpečovací zařízení. K výraznému omezení provozu železniční dopravy na I. tranzitním železničním koridoru v úseku Praha Kolín nedojde. Hynek Máče Modernizace trati Votice Benešov u Prahy Trakční vedení: Heřmaničky Votice a žst. Votice V prvním kvartálu roku 2012 jsme v denních výlukách natáhli trakční vedení spojky SP2 ve stanici a kompletně zalaníčkovali celou trať i stanice tak, abychom efektivně využili čas, kdy jsme čekali na další stavební připravenost zejména v železniční stanici Olbramovice. Dále jsme odstranili drobné vady a nedodělky a upravili ukolejnění dle požadavků zabezpečovacích techniků. Votice Olbramovice V poslední dubnové dekádě jsme zregulovali vedení 2. traťové koleje mezistaničního úseku vedeného skrz Votický (ano, to je ten s vypadávajícími chemickými kotvami popsáno v minulém čísle Trolejáře ) a Olbramovický tunel. V květnu se rozvinulo nosné lano a trolejový drát kotevního úseku 2c. znamenalo nejprve zdemontovat zbylé staré trakční vedení včetně trakčních podpěr a základů. Vytrháním starých kolejí se uvolnil prostor pro do té doby kolizní základy č. 12, 14 a 16. Jejich realizace se podařila včetně osazení stožárů a výstroje s velkým předstihem ještě před odchodem na Vánoce. Dva základy trakčních podpěr, konkrétně 6 a 56A, pro zdárné ukončení etapy připadající na 14. května 2012 ještě na svou realizaci teprve čekaly, protože v místě situování scházel dokončit násep za křídly nově budovaných mostů. Vzhledem k tomu, že některé ze zúčastněných firem na stavbě překvapila mrazivá zima, termíny realizací těchto základů byly několikrát odsouvány. Další komplikací byla protihluková stěna. Realizovala jí firma, kterou ředitel stavby dle jeho slov na jedné z prvních koordinačních porad v měsíci lednu vykázal ze stavby z důvodu neplnění dílčích termínů. Nicméně firma nakonec realizovala protihlukovou stěnu v celé délce. Aby toho nebylo málo, tak se změnil způsob zakládání protihlukové stěny a projektová dokumentace byla doručena na stavbu až 4. dubna Což pochopitelně značně ovlivnilo harmonogram výstavby včetně termínů realizace našich výše zmiňovaných Žst. Olbramovice Po konci stavebního postupu liché kolejové skupiny v žst. Olbramovice 25. listopadu 2011 se překlopila výstavba do skupiny sudé. Pro naši firmu to Heřmaničky Votice Laníčkování 3

4 základů. Vzhledem k napěchovanosti termínů zůstal na realizaci základů vždy jeden předem daný den. Konkrétně pro základ č duben 2012 a pro č. 56A 30. březen března ale měla výrobní jednotka p. Bokroše dekádní volno a po 30. březnu se na pražském zhlaví již pokládaly koleje. Proto jsme byli nuceni nakonec základ zrealizovat za pomoci kolejových mechanismů. Samo o sobě to není nic zvláštního, ale vzhledem k tomu, Olbramovice Tažení TV že se již přes rok realizují veškeré základy výhradně ze země za pomocí kolových mechanismů z důvodu velké části nového kolejiště vedeného v nové stopě oproti původnímu stavu, je to celkem perlička. Stožár č. 6 se na základ montoval pomocí auta s hydraulickou rukou a č. 56A až z koleje kolejovým jeřábem. Na konci stavebního postupu v dubnu a květnu bylo potřeba natáhnout trakční vedení úseku 2a 2. staniční koleje a koleje č. 4 a 6. V nepřetržité výluce od 7. do 14. května ještě zůstaly vytáhnout spojky SP1, SP2 a SP4. Úsek 2b zůstal stávající, protože zasahuje do starého stavu traťového úseku Olbramovice Tomice. Nový úsek 2b půjde do provozu až 30. listopadu 2012 včetně posledního, do té doby kolizního, základu č. 86. Výhybna Tomice Na začátku nepřetržité výluky , kdy skrz stavbu nejezdily vlaky, se zdemontovalo trakční vedení 3. koleje ve výhybně Tomice, aby se daly vytrhat koleje a tím se uvolnil prostor pro budování 1. traťové koleje z Olbramovic až do Bystřice u Benešova. Termín zprovoznění tohoto traťového úseku připadá na 29. srpna Žst. Bystřice u Benešova V dubnu se v denních výlukách odizolovala část trakčního vedení 3. staniční koleje a zdemontovalo obcházecí vedení, tím se připravilo pracoviště pro zhotovitele propustku a sanace mostu. Dále se po vytrhání kusých kolejí od 21. dubna reali zovaly základy trakčních podpěr č , 221 a P3. Základy P3, 218 a 221 byly důležité, protože od konce nepřetržité výluky 14. května 2012 nesou provizorně trakční vedení části 3. a 5. staniční koleje. Od tohoto data se jezdí skrz Bystřici jen po jedné koleji. Aby se toto dalo uskutečnit, byl potřeba nemalý zásah do trakčního vedení na obou zhlavích včetně spojkování trolejového drátu různého průřezu a následně se zbylé trakční vedení zdemontovalo (část 3., 1. a 2. kolej). Silnoproud: Žst. Olbramovice Jak bylo komplikované dokončit trakční vedení v Olbramovicích, tak neméně komplikované bylo zvládnout vybudovat zejména veškeré kabelové trasy rozvodů nn, osvětlení, elektrického ohřevu výměn a dálkového ovládání úsekových odpojovačů na sudé straně stanice. I zde sehrála velkou roli opožděná protihluková stěna, protože výkopy jednotlivých kabelových tras jdou poblíž zmíněné protihlukové stěny a daly se tedy realizovat až po vybudování základů pro svislé sloupky stěny. Vzhledem k velkému výskytu skály bylo také nutné přeprojektovat jeden základ pro osvětlovací věž, ostatní již byly typizované. Osazení osvětlovacích věží na základy již nebyl pro pracovníky střediska 018 problém, stejně jako připravit základy a osvětlovací stožárky do nově budovaného peronu či namontovat sestavu K na vybrané trakční podpěry. Zahradnický tunel Délka zahradnického tunelu činí m a zhruba uprostřed je vybaven únikovou štolou zakončenou únikovou šachtou vedoucí na povrch. Vedle východu z únikové šachty stojí technologický objekt, který zajišťuje svou vybaveností zejména záložní napájení z distribuční sítě, popřípadě z dieselagregátu. Vzhledem k tomu, že byl tunel vybudován v poměrně velkém předstihu před zahájením provozu jízdy vlaků, mohlo se již z kraje roku začít s postupnou kabelizací a montáží silnoproudých zařízení a částí osvětlení, jak v samotném tunelu, tak i v jeho dalších přidružených objektech. Text a foto: Michal Beneš, DiS Bystřice Betonáž základů Votice Laníčkování 4

5 Rekonstrukce měnírny TM Poruba pro Dopravní podnik Ostrava V loňském roce naše firma vyhrála zakázku na rekonstrukci měnírny v Ostravě-Porubě. Jedná se o tramvajovou měnírnu a předmětem rekonstrukce byla kompletní výměna technologické části spolu se stavebními úpravami bez možnosti přerušení provozu. Naším cílem bylo provést tuto rekonstrukci v co nejvyšší kvalitě, protože jsme vstupovali na nový segment trhu a tato zakázka by se dala považovat za zakázku referenční. Že ostravský dopravní podnik je jeden z největších v naší republice budu ilustrovat v několika číslech. DP Ostrava provozuje celkem 470 km tratí MHD. Tramvajové trati měří celkem 65,7 km, trolejbusové linky 29,3 km a 375 km představují trati, po nichž jezdí autobusy. Na těchto tratích je 22 trakčních měníren. V budoucnu se má stavět nová trolejbusová trať na ostravskou část Porážková Karolína a hledá se také řešení, jak za pomocí dotací vybudovat další trolejbusovou linku na terminál Hranečník a kolejové propojení Pavlovova Plzeňská; ve hře zůstávají i rekonstrukce původních měníren. Podmínky rekonstrukce byly velmi tvrdé a i počáteční nedůvěra investora a přístup provozovatele byly velice chladné, hraničící až s nedůvěrou. Naším cílem bylo tuto bariéru překonat, získat důvěru a ukázat, že na to máme. Bylo potřeba vytvořit velmi podrobný harmonogram, aby práce na technologii a stavebních pracích probíhaly bez zbytečných průtahů. Vše ztěžoval ještě fakt, že na vše jsme měli jen 50 hodin výluk a i ve výlukách jsme museli nepřetržitě napájet vozovnu autobusů a trolejbusů. Aby toho nebylo málo, rozvodna 22 kv byla kobková a tuto koncepci jsme museli zachovat, což představuje nekonečné množství ruční práce, kdy se musela kompletně demontovat stará technologie a kompletně pře zbrojit kobka po kobce jak po stránce zámečnické, stavebně, tak i technologicky; podobné podmínky nás čekaly i v kobkách usměrňovačů. Na celou rekonstrukci jsme měli pouhých sto dnů! 5

6 Do první výluky jsme měli čtyři dny a za tu dobu jsme zprovoznili náhradní napájení za pomoci mobilní trafostanice 22/0,4 kv, paralelní připojení diesel agregátu, ná hradní připojení vlastní spotřeby a za počaly také stavební práce spočívající ve vybudování nového schodiště pro vstup do kabelového prostoru. Nastal den první výluky, kdy jsme demontovali část zařízení VN, jednu třetinu stejnosměrné části, dále část vlastní spotřeby a uvedli vše do provozuschopného stavu za patnáct hodin. Vše se podařilo, ledy se prolomily a my jsme konečně získali důvěru a postupně také nemalou podporu investora a provozovatele. To byl dobrý začátek, ale byli jsme teprve na počátku a měli před sebou další výluky, montáž nové technologie, další demontáže, stavební úpravy, DŘT a MŘS. Napětí na stavbě bylo mnohdy až neúnosné, ale provozovatel a investor viděli, že pro danou věc děláme maximum, a tím jsme si postupně získali respekt a vstřícný přístup. Nakonec jsme vše zvládli a myslím si, že v ostravském regionu jsme odvedli kus velmi poctivé a profesionální práce a z referencí, které se ke mně dostávají vím, že Dopravní podnik Ostrava si naši práce velmi cení a přeje si s námi do budoucna spolupracovat. Závěrem bych chtěl poděkovat našim pracovníkům, a to zejména partám Ivana Marhonse, Bedřicha Ďopana za nadlidské úsilí a nervy, které na této stavbě zanechali. Rovněž děkuji za přínos partě Františka Knotka a všem z České Třebové, bez nichž bychom se neobešli. Nemalý podíl na tomto úspěchu má také příprava, Jindra Kašpar a vůbec celé středisko 018, všem velký dík. Text: Jiří Šimunský, foto: J. Fidler Stavba tramvajové trati Podbaba z pohledu trolejového vedení Přesunutí tramvajové smyčky Podbaba od hotelu Crown plaza /dříve Internacionál/ před železniční most tratě Praha Roztoky u Prahy se na první pohled jeví jako samoúčelné, je to však první krok v záměru vybudovat v této lokalitě nový přestupní uzel ČD MHD BUS. Stavba byla termínově naplánována na hranici reálných možností a to, spolu se skutečností, že se realizační dokumentace dokončovala po etapách v průběhu stavby a při stavbě navíc probíhal archeologický výzkum, vyžadovalo od všech firem podílejících se na realizaci mimořádné nasazení a flexibilitu. Z tohoto pohledu musím konstatovat, že hlavní zhotovitel stavby, firma Eurovia zastoupená v tomto případě ředitelem stavby Ing. Jiřím Hájkem, průběh a realizaci stavby zvládl výborně. Elektrizace železnic Praha se na této stavbě podílela rekonstrukcí měnírny Střešovice, prováděné za provozu a kompletní výstavbou trolejového vedení. V tomto článku se zabývám trolejovým vedením. Trolejové vedení bylo projektováno tak, jak je v Praze v posledních letech zvykem, tj. vedení prosté s izolačním přídavným lanem (delta závěsem) a plně kompenzované. Trolejové vedení v městské dopravě je s dvojitou izolací, trolejový drát Cu 120 mm 2 je proto zavěšený na sklolaminátových výložnících, které tvoří druhou izolaci, nebo na příčných lanech, do kterých jsou vložené přídavné izolátory. Materiálově je TV, včetně závěsů TD, kotvení lan na stožárech a izolátorů provedeno z nerezavějících materiálů lana FeCr 25 mm 2 a 35 mm 2, odlitky z hliníkového bronzu nebo mosazi a izolátory a boční držáky epoxidové a sklolaminátové. Napínání troleje na stavbě Podbaba je zajištěno pomocí ozubeného kladkostroje s převodem 1 : 3. Na rozdíl od ČD je závaží pro kotvení obdélníkové a je umístěné uvnitř stožárů z HEB profilu (HEB320), toto řešení je do města esteticky vhodné a umožňuje snadnou kontrolu funkce Foto: Z. Reich 6

7 kotvení. HEB stožár je možné použít pro kotvení jedné nebo dvou tramvajových trolejí na jeden stožár v Podbabě jsou na jeden stožár kotvené 2 troleje. Napínání troleje nor málně odpovídá standardním Foto: R. Lužný 100 N/mm 2, v případě tratě v Podbabě však byla tato hodnota, vzhledem k inflexnímu bodu v místě přejezdu tratě do smyčky, snížena ve směru ke smyčce na 80 N/mm 2. Základy byly projektované železo betonové hranolové, některé tvaru obráceného L, dále pilotované a několik základů bylo součástí jižní opěrné zdi. Při realizaci však bylo nutné vzhledem k místním podmínkám základy přeprojektovat a cca 1/4 základů byla nakonec atypických. Stožáry byly projektované (i dodané) ocelové, osmiboké, v provedení do dutiny a na přírubu. Samostatnou kapitolou u stožárů v Praze je požadavek DP na ochranu stožárů proti vylepování plakátů. Běžně prováděný nános ostré drti v přídavné vrstvě na vrchní nátěr je problematický z hlediska záruk za nátěrový systém, zkusili jsme proto přídavný nátěr od rakouského dodavatele, avizovaný jako protiplákátová ochrana, ale výsledek není na první pohled přesvědčivý uvidíme, jak se nátěr osvědčí v tvrdé pražské praxi. Při stavbě TV bylo největším oříškem dodržení přesné polohy základů a stožárů. Polohy stožárů byly totiž v řadě případů naprojektovány s minimální tolerancí vzhledem k průjezdnému profilu tramvajové tratě. V této souvislosti se nedostatek času na přípravu projektu podle mého mínění promítl negativně do výsledné podoby tramvajové smyčky. Smyčka je totiž kvůli prostorovým možnostem vyprojektována z hlediska norem (i reálného provozu) v minimalizované variantě. Minimální poloměr kolejí ve smyčce je proto 20 m a na stožáry u severní opěrné zdi zbylo opravdu minimum místa bylo nutné navrhnout speciální základy a stožáry postavit do přesné polohy. Jsem si jistý, že kdyby měl projektant na dokumentaci víc času, tak by základy pro tyto stožáry byly součástí zdi a smyčka by pak vypadala lépe. Z technického hlediska stojí ještě za zmínku mazníky kolejí ve smyčce. Tyto mazníky jsou napájené z trolejového vedení a při průjezdu vozidla koleje v kritických místech (před obloukem) přimazávají speciálním mazadlem, takže se významně snižuje jejich opotřebení. Celkově hodnotím rekonstrukci a prodloužení tramvajové tratě do nové smyčky v Podbabě jako stavbu pro všechny dodavatele velmi náročnou, konečný výsledek ale určitě většinu lidí potěšil, přestal randál ze stavby a zelená jízdní dráha je výrazným zlepšením vzhledu této části Prahy. Ing. Zdeněk Reich Foto: Z. Reich 7

8 Stavba Zbiroh Rokycany v další etapě Rok uběhl jako voda a tak mi dovolte, abych se zde v Trolejáři zmínil o tom, co se na této stavbě v loňském roce událo a kam jsme postoupili. Stavba dospěla do svého posledního roku výstavby a tím i k dokončení posledních úseků stavby. Nyní bych jen zrekapituloval, co se nám za minulý rok podařilo vybudovat. Loni byl zrekonstruován úsek trati z Holoubkova do žst. Kařízek, v obou kolejích. Součástí stavby byla cca 350 m dlouhá přeložka a nová napájecí stanice v Mýtě u Rokycan. Technologii napájecí stanice realizovalo středisko 018 pod vedením pana Mikuše. V žst. Holoubkov před vánoci proběhla výměna nosného lana a trolejového drátu v obou hlavních kolejích, cca rok po stavebních postupech. Zde bylo nutné ponechat starou trolej k zajištění stavebních prací a tím pádem bylo nutné do TV vkládat děliče či izolace tak, aby i ostatní profese mohly dokončovat práce na mezistaničním úseku. Další stavební postupem byla zrekonstruována stanice Kařízek, která prošla i velkým vytažením směrem k žst. Holoubkov. Měl zde být i podchod, ale ten byl z úsporných důvodů zrušen a nahrazen lávkou mezi nástupišti. Pro letošní rok 2012 zbylo tedy dokončit poslední úsek trati ze stanice Kařízek do Zbirohu, tedy až cca 600 m za stanici Zbiroh, kde se napojí na již dokončenou stavbu Optimalizace trati Beroun Zbiroh. Stanice Zbiroh zanikne a místo ní vznikne v obci Kařez zastávka, která je nedaleko a více v blízkosti vsi. Na jaře, až do , probíhal stavební postup v 1. TK Zbiroh Kařízek, kde nová stopa trati míjí budoucí bývalou žst. Zbiroh, ze které se stane jen nákladiště. Stavební postupy na této stavbě zakončí poslední stavební postup v 2 TK. Zbiroh Kařízek, tedy Po těchto stavebních postupech bude nutno vyměnit staré TV, které bylo použito pro snadnější usjízdnění problematických úseků, tj. 2 kotevní úseky hlavních kolejí v žst. Kařízek a v traťovém úseku Zbiroh Kařízek, to vše by se mělo uskutečnit do konce srpna V měsíci září 2012 by na této stavbě měly proběhnout napěťové zkoušky a poté pantografová zkouška statických a dynamických vlastností trakčního vedení na projektovanou rychlost. Doufám, že se vše podaří hned na poprvé. Tomu by měly přispět šikovné ruce pana Farbáka a pana Okapala. Jelikož se jedná o poslední zmínku z této stavby, chtěl bych všem, co se za naší firmu na realizaci podíleli, především tedy pánové Igor Farbák, Marián Okapal, Pavel Svatoš, Zoltán Mikuš, a dále těm, kteří nám tu vypomáhali pánové Juraj Leco a Ján Bokroš, poděkovat. Text a foto: Radovan Švec 8

9 Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín Podepsáním smlouvy dne byla zahájená další etapa rekonstrukce trakčního vedení stavby Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín. Účelem této optimalizace byla, mimo jiných stavebních úprav, rekonstrukce zastaralého trakčního vedení vybu dovaného v 60. letech minulého století na objektech Bystřice nad Olší Třinec, žst. Třinec a Třinec Český Těšín, vytažení závěsného kabelu 22 kv na trakčních stožárech pro napájení osvětlení zastávek a žst., rekonstrukce zabezpečovacího zařízení, EOV a další. V zastávkách a žst. Třinec se jedná o montáž osvětlení na trakčních stožárech + kabelový rozvod závěsným kabelem pro napájení tohoto osvětlení. Hlavní odpovědnost za vedení těchto stavebních prací mělo a má stř. 038 v České Třebové. V průběhu stavebních postupů byly vybudovány nové základy trakčních podpěr, postaveny stožáry a provedena montáž nového trakčního vedení na projektovanou rychlost 160 km/hod. U montážních prací na kabelových vedeních stř. 038 vypomáhalo stř. 018 a to hlavně při spojkování kabelů, montáži koncovek a zapojování osvětlení. Velké problémy způsobily staré prefabrikované základy z dřívějších rekonstrukcí, které se musely demontovat v celé velikosti; nebo problémy se snášením staré přechodové lávky pro pěší v Třinci (Žižkova ulice), u které nebylo rozhodnuto, zda zůstane nebo se bude demontovat. Tím, že tato stavba předběhla realizaci stavebních úprav v Českém Těšíně a s výstavbou provizorní výhybny Konská, která se rušila až v březnu a dubnu letošního roku, nebylo možno ukončit všechny stavební práce do konce minulého roku, jak původně předpokládal plán a SOD. V mrazivých měsících leden až únor proběhly poslední montážní práce při výměně NL a TD v hlavních kolejích žst. Třinec a zrušení TV výhybny Konská. Tímto byly práce na TV ukončeny a bylo požádáno o provedení rychlé pantografické zkoušky sjízdnosti TV hlavních kolejí, která proběhla ve dnech 9. a 10. května 2012 měřícím vozem TUDC na konstrukční rychlosti železničního svršku, maximálně však 160 km/hod. Text a foto: Ing. Jaroslav Večeřa 9

10 Výroba uměleckého díla ve Vlkově Produkce střediska 091 Vlkov v posledních několika letech zaznamenala významný odklon od výroby standardních výrobků směrem k výrobě nestandardní, atypické. Přitom výroba ocelových konstrukcí pro drážní provoz tvořila po celou dobu existence střediska vždy páteřní program výroby a potažmo hospodaření. Příčiny není třeba dlouho hledat, každý, kdo sleduje dopravní politiku posledních vlád ví, že budování dopravní infrastruktury železnic se přesunulo na periferii zájmu, byť neprávem. Převážně z těchto důvodů se výroba střediska začala orientovat na jiné zakázky, z nichž postupně převládla výroba ocelových konstrukcí pro energetiku. Specifický pro tyto konstrukce je fakt, že přinejmenším stejně vysoké požadavky na kvalitu svařování, jeho přípravou počínaje, vlastním provedením svarů a výstupní kontrolou konče, jsou bezpodmínečně vyžadovány i při montáži vyráběných dílů zařízení kdekoliv na stavbách. Tato skutečnost je podmíněna řemeslnou zručností pracovníků, neboť z dřívějších dob středisko není příliš vybaveno pro strojní obrábění, už jen pro ten výše uvedený fakt, že pomyslná osa orientace výroby stř. 091 v historii vždy byla svaření výrobku povrchová úprava expedice na stavbu. I díky kvalitnímu potenciálu lidského faktoru tímto úskalím procházíme relativně bez větších problémů. Jinou věcí je kvalita projektové a konstrukční dokumentace od zadavatelů, ovšem i toto se ve spolupráci s útvarem TR daří víceméně úspěšně řešit. Pro nás velmi nemilým faktem zůstává, že nynější zadavatelé neprojevují zájem o naše vyspělé technologie povrchových úprav a dávají přednost žárovému zinkování. Pro nás to znamená malé využití technologických celků lakovny a metalizace, které se mj. výrazně promítá do hospodářského výsledku střediska. Je škoda, že zadavatelé neberou v úvahu třeba jen takovou maličkost, že kvalitativní norma závazná pro zinkování ponorem ČSN EN ISO 1461 např. připouští nepokovenou plochu 0,5 procenta plochy výrobku, což je hodnota pro naše technologie naprosto nepřijatelná. Výběr provedení povrchové úpravy je ovšem plně v kompetenci zadavatele a nám nezbývá než doufat, že se situace opět stabilizuje a najdou se způsoby jak prodávat naše kvalitní technologie povrchové úpravy prováděné kvalitně a výhodně. Ze STD výrobků jsou to tedy hlavně osvětlovací stožáry v délkách 20 m a 25 m (mimo minima břeven a několika stožárů MHD), které vyrábíme pro naše montážní střediska. 10

11 Na závěr malá perlička: že ani duše strojaře nemusí být těžkopádně vázána k zemi, jak by se mohlo z výchozího materiálu těžkého železa zdát, ale že je schopna se povznést do éterické krásy výtvarného umění dokazuje dílenské zpracování plastiky podle návrhu Mistra ve svém oboru pana Pavla Tasovského nazvanou Mezi krajinou a obrazem. Sám autor návrhu o svém díle skromně říká: Přenos obrazu okolního světa pomocí malého otvoru na matnici je primitivní optické zařízení používané jako pomůcka malířů a předchůdce fotoaparátu známé již v 11 století. Camera obscura se tak stává součástí přenosu a záznamu obrazu fotografických přístrojů. V roce 1923 Hanke Martin zakládá firmu na výrobu a distribuci doplňků pro fotografické přístroje. Hama se stává velmi úspěšnou na trhu a zvláště v posledních letech se těší velkému rozmachu. Dostavbou distribučního skladu a administrativní budovy centrály v Monheimu v roce 2012 potvrzuje svou významnou pozici na světovém trhu. Prostor před budovou doplňuje kovovým objektem Mezi krajinou a obrazem. A já jen doufám, že každý, kdo se bude kochat pohledem na toto impozantní dílo, ocení nejen výtvarnou fantazii a uměleckou odvahu Pavla Tasovského, ale i precizní práci všech pracovníků našeho střediska, kteří se na tomto projektu podíleli. Text: Oldřich Rašovský, foto: Pavel Tasovský, Oldřich Rašovský 11

12 Zavádění nových technologií na středisku výrobního provozu v České Třebové V letošním roce byly pořízeny v rámci strojních investic střediska 071 dva stroje pro strojírenskou výrobu, zejména pro automobilový průmysl pro firmu SOR a dále pro výrobu prvků TV a výrobu rozvaděčů. První strojní investice byla pořízená z důvodu zvýšených kvalitativních a kvantitativních požadavků na povrchovou úpravu pískováním, hlavně v oblasti výroby polotovarů pro dílce pro firmu SOR (dveře motorového prostoru a další polotovary) a prvků TV (pískování odlitků pro MHD a Ameriku) vznikly požadavky na pořízení nového stroje pískovačky. Do dnešního dne jsme využívali kooperací, které nebyly tak pružné a byly cenově nákladné a omezené na rozměry, které nám u určitých typů polotovarů nevyhovovaly. Pořízením nového stroje upraveného na míru pro potřeby výroby střediska 071 CNC fréza typ HAAS VF4 po ukončení práce na obrábění U profilu se nám nejen zkrátil celý výrobní proces, ale uspořily se náklady za dopravu do kooperace a vznikla možnost nabídnout služby nejen pro firmu SOR, ale i pro další zákazníky. Při výběru stroje jsme zvolili technické řešení s injektorovým tryskacím systém s kombinovaným obslužným i bezobslužným provozem s možností vkládání dlouhých obrobků s uzavřenou filtrací a čelním otvíráním pracovního prostoru. Bylo vybráno kabinové tryskací zařízení pískovačka typ ITK 1100 speciál od firmy Spolmont s.r.o. Další důležitou investicí střediska bylo pořízení nové CNC frézy typ HAAS VF 4 od dodavatele firmy Teximp a amerického výrobce HASS. CNC fréza má nahradit staré a značně opotřebované tři frézy, které jsou v provozu od roku Frézy se dnes využívají na celou směnu, frézují Pískovačka typ ITK 1100 speciál po instalaci se na ní nejen polotovary pro rozváděče (sběrny Cu a plastové dílce) a polotovary pro výrobu prvků trakčního vedení, ale hlavně se využívají pro výrobu polotovarů v automobilovém průmyslu pro firmu SOR. Tyto stroje jsou na středisku svou důležitostí a využitelností jedny z klíčových pro zajištění strojní výroby. Pořízením tohoto stroje dojde ke zvýšení produktivity, přesnosti a efektivity výroby, stažení všech obráběných kooperací a možnosti zvýšení objemu výroby. Jednodušším a inteligentnějším nastavením stroje dojde ke zkrácení přípravných časů pro frézování, využití možností více operací bez přípravných časů. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem spolupracovníkům, kteří se podílí na zavádění nových technologií ve výrobním procesu našeho střediska. Text a foto: Ing. Jiří Svoboda Nejlepší právník roku 2012 Unie podnikových právníků udělovala letos poprvé ceny pro nejlepší právníky pracující ve firmách. Ocenění kandidáti byli vyhlášeni na slavnostním večeru, který se konal dne 5. dubna 2012 v prostorách společnosti Česká spořitelna, a.s. v Rytířské ulici v Praze. A proč tuto zajímavost zmiňujeme v Trolejáři? Protože mezi oceněnými v kategorii závazkové právo uspěla naše milá kolegyně paní Zora Pelikánová! Toto ocenění získala za svou celoživotní práci v oboru práva a my jí k tomuto úspěchu gratulujeme. 12 Text: Daniela Hnídková, foto: Lukáš Bíba Vydává společnost EŽ Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4. Odpovědná redaktorka Daniela Hnídková, tel.: Jen pro vnitřní potřebu! Neprodejné! Za správnost příspěvku zodpovídá autor, jejich obsah nemusí být totožný s názory redakce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí Grafická příprava, tisk: D&S design prague, s.r.o.

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ V době od 10.9.2009 do 10.12.2009 probíhají hlavní stavební práce spojené s Elektrizací trati Lysá nad Labem - Milovice Od 20.8.2009

Více

Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I Postup č Dle stavebních postupů Zahájení stavby 096 dny 4 096 dny 4 0 dny 79 dny 04 4-0 5-0a přpr práce, opěry, kabelová lávka, kabelovod, základy TS 79

Více

TRAKČNÍ VEDENÍ TYPU J a S. Elektrizace železnic Praha a. s.

TRAKČNÍ VEDENÍ TYPU J a S. Elektrizace železnic Praha a. s. Vývoj, projektování, výroba a montáž TV a technologických celků pro železnici a MHD. Vývoj, projektování, výroba a montáž TV a technologických celků pro železnici a MHD. Vývoj, projektování, výroba a montáž

Více

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE 1 OBSAH: 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ... 3 2. POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY... 3 3. PŘEHLED

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj Přípravné práce Uzel Plzeň, 2. stavba: časový harmonogram činností Mikulášská, první rok stavby termín doprovodná činnost železniční provoz tramvaj trolejbus chodce Přeložka NTL plynu v Mikulášské ulici

Více

SŽDC E2 čl. 2 Zásady pro provoz, konstrukci a výrobu zařízení EOV musí odpovídat podmínkám vyhlášky: 100/1995 Sb. SŽDC E2 čl. 4 Zařízení pro EOV musí být vybaveno provozní dokumentací v souladu s nařízením

Více

A Průvodní zpráva. Zvýšení traťové rychlosti Ústí n. L. Cheb projektová dokumentace, úsek Hájek Karlovy Vary. Stavba: Přípravná dokumentace

A Průvodní zpráva. Zvýšení traťové rychlosti Ústí n. L. Cheb projektová dokumentace, úsek Hájek Karlovy Vary. Stavba: Přípravná dokumentace A Průvodní zpráva Stavba: Zvýšení traťové rychlosti Ústí n. L. Cheb projektová dokumentace, Stupeň dokumentace: Přípravná dokumentace Prosinec 2012 Ing. Tomáš Traksl A.1 Identifikační údaje stavby Název

Více

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ Čj.: 30-1259a/08-DÚ/Sg Plzeň 16. dubna 2009 Oprávněná úřední osoba: Ing. Karel Souček, tel. 972 524 098-linka 228 mobil: 602 669

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 č.j. S 40218 SŽDC-O14-2015 TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Prosvětlené informační tabule Číslo TS 1/2015

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA stavební sekce-oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA stavební sekce-oblast Praha *crdux001rxc0* CRDUX001RXC0 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0393/10-2/Su V Praze dne 4. června 2010 Č. j.: DUCR-28578/10/Su Telefon: 602668956 Oprávněná

Více

PROJEKTY PRO IV. KORIDOR

PROJEKTY PRO IV. KORIDOR PROJEKTY PRO IV. KORIDOR Ing. Miloš Krameš SUDOP a.s. 1. ÚVOD Tento příspěvek se soustředí na charakteristiku současného stavu přípravy staveb IV. železničního koridoru v jeho jižní větvi, která není v

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražsk ského metra - Nově koncipovaný moderní systém lehkého kolejového metra - Plně automatizovaný provoz bez řidiče - Zabezpečení nástupišť oddělovací stěnou od kolejiště - Vrchní odběr trakční

Více

TECHNOLOGIE DOPRAVA INOVACE. VÝVOJ A VÝROBA KOMPONENT PRO HROMADNÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

TECHNOLOGIE DOPRAVA INOVACE. VÝVOJ A VÝROBA KOMPONENT PRO HROMADNÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY TECHNOLOGIE DOPRAVA INOVACE VÝVOJ A VÝROBA KOMPONENT PRO HROMADNÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY www.parskomponenty.cz ČESKÁ STROJÍRENSKÁ A TECHNOLOGICKÁ SPOLEČNOST ZALOŽENO 1998 TRADICE VÝROBY 115 LET RODINNÁ FIRMA

Více

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Želaktuel 2013 Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Vedoucí oddělené koncepce infrastruktury Odbor strategie 16.5.2013, Praha Výchozí požadavky Požadavky dopravců (ČD

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU D r á ž n í ú ř a d sekce stavební oblast Praha Wilsonova 80 121 06 Praha 2 č.j. 10-1642/05-O-DÚ/Vv V Praze dne 4. 4. 2006 Vyřizuje: Ing. Miloslav Vlasák tel.: 602 668 810 O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux00ajzfu* CRDUX00AJZFU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0561/16-4/Ka V Praze dne 26. října 2016 Č. j.: DUCR-58209/16/Ka Telefon: +420 972

Více

ZÁSADY REKONSTRUKCÍ NA REGIONÁLNÍCH TRATÍCH VE VLASTNICTVÍ STÁTU

ZÁSADY REKONSTRUKCÍ NA REGIONÁLNÍCH TRATÍCH VE VLASTNICTVÍ STÁTU ZÁSADY REKONSTRUKCÍ NA REGIONÁLNÍCH TRATÍCH VE VLASTNICTVÍ STÁTU Ing. Radovan KOVAŘÍK, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha 8 - Karlín Z důvodů stanovení

Více

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 26. 3. 2015 Definice AVV automatizační systém určený pro automatizaci řízení vozidel (zařízení ATO - Automatic Train

Více

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s. 123. Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha 1 ČD Cargo v roce 2011 Strategické záměry společnosti Nákladní doprava a rozvoj infrastruktury Významné

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Příbram 28.3.2011. Společenství vlastníků Renoirova 653,4, Praha

Příbram 28.3.2011. Společenství vlastníků Renoirova 653,4, Praha Společenství vlastníků Renoirova 653,4, Praha Příbram 28.3.2011 Věc: Nabídka na rekonstrukci-podstatnou změnu 2ks výtahů č. 37/2011 v bytovém domě Praha,Renoirova 653,4 - šachetní dveře budou ponechány

Více

*CRDUX001H634* CRDUX001H634

*CRDUX001H634* CRDUX001H634 *CRDUX001H634* CRDUX001H634 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0035/10-5/Km V Olomouci dne 11. března 2010 Č. j.: DUCR-12678/10/Km Telefon: 602668934

Více

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Správa a rozvoj komunikací v Plzni Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Město Plzeň leží v ploché kotlině, kterou protékají čtyři řeky, členící terén na vyvýšené terasy. Na těchto terasách

Více

Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb.

Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb. Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux001u3n8* CRDUX001U3N8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0296/10-2/Kp V Olomouci dne 22. června 2010 Č. j.: DUCR-31775/10/Kp Telefon: +4209727

Více

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Konference Inovace & Železnice 13. prosinec 2016, Praha Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Ing. Dan Ťok ministr dopravy Hlavní témata prezentace Základní cíle

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Rozvody elektrické energie v dolech a lomech

Rozvody elektrické energie v dolech a lomech Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-TU Ostrava 1. Transformovny na povrchových dolech Hlavní rozvodna na povrchovém dole je na napětí 100, 35 nebo 22kV. Napájení rozvodny je provedeno minimálně dvěma

Více

Rozvoj čisté mobility v Praze statické a dynamické elektrobusy

Rozvoj čisté mobility v Praze statické a dynamické elektrobusy Rozvoj čisté mobility v Praze statické a dynamické elektrobusy Ing. Jan Barchánek 19. září 2017 Elektromobilita v pražské MHD od 1891 tramvaje rozvoj sítě, modernizace infrastruktury 1936 1972 trolejbusy

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux008szw6* CRDUX008SZW6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0159/15-5/Kr V Praze dne 28. července 2015 Č. j.: DUCR-43411/15/Kr Telefon: +420

Více

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY 2012 27. 29. března 2012 MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY Ing. Michal Žák GJW spol. s.r.o. Modernizace stavby Votice-Benešov u Prahy řeší zdvoukolejnění trati a její celková délka je 18,472 km.

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

# Závěry / Témata / Úkoly

# Závěry / Témata / Úkoly Organizace ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Datum jednání 5.1.2017 v 9.30 11.30 Místo jednání: Konviktská 292/20, 110 00 Praha 1-Staré Město, č.dv. 501 Důvod / téma jednání: Fakulta dopravní: Téma jednání:

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E 1. DĚLENÍ ROZVÁDĚČŮ 2. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY Ostrava, listopad

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou Podklady pro poradu Dispozice vedení Varianty řešení 1. 2. 3. 4. 5. 6. Střídavé kabelové vedení 110 kv Stejnosměrné kabelové vedení 110 kv Kompaktní (estetické)

Více

Mechanizace pro údržbu tratí. Ing. Miroslav Hollan

Mechanizace pro údržbu tratí. Ing. Miroslav Hollan Ing. Miroslav Hollan Železniční dopravní cesta 2012, Praha 27.-29.3.2012 Úvod Základním předpokladem pro spolehlivé a bezpečné provozování železniční dopravy je kvalita železniční dopravní cesty. Pro její

Více

Problematika provozování dráhy na tratích s malými poloměry

Problematika provozování dráhy na tratích s malými poloměry Konference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA České Budějovice 8. 10. 4. 2014 Problematika provozování dráhy na tratích s malými poloměry Josef Hendrych OŘ Plzeň V obvodu Oblastního ředitelství Plzeň se nachází

Více

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby jeřáby Jsou zařízení s vodorovným otáčením výložníku pro přepravu břemene vhodné na jakékoliv pracoviště, kde optimálně doplňují další zařízení manipulační techniky Usnadňují a zefektivňují práci, nahrazují

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad VÁŠ DOPIS ZN.: 6540/2012-SS OLC-U1 ZE DNE: 15.10.2012 ČÍSLO JEDNACÍ: MMK/004307/2014 SPISOVÁ ZNAČKA: MMK/127733/2012 OSŽP/Va Správa

Více

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Pardubice Beroun Ostrava Olomouc Uherský Brod 29 532 063 CHF PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Vrámci tzv. Švýcarského příspěvku (Swiss Contribution) poskytlo

Více

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Správce MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Udržovatel MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Uživatelé MPBP: České dráhy a.s., DKV Praha Elektrizace železnic Praha a.s. SŽDC, státní organizace, SDC Praha

Více

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux004duok* CRDUX004DUOK DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0339/12-2/Vb V Olomouci dne 31. května 2012 Č. j.: DUCR-29129/12/Vb Telefon: +420 972 741

Více

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Integrovaná doprava mobilita měst i regionů Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie SŽDC 22. 11. 2013 Železniční uzel Praha 2 Železniční uzel Praha délka

Více

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN www.volmut.cz HISTORIE FIRMY Firma VOLMUT vznikla v roce 1991 jako fyzická osoba. K transformaci na společnost s ručením omezeným došlo začátkem roku

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Věc: Plánovací smlouva - Bytová výstavba Polní Pavlovice Stručný obsah: Žadatel J. K.,

Více

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2014. autoři fotografií: Vladimír Lender, Libor Mařík, Martin Pospíšil, Miloš Voštera

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2014. autoři fotografií: Vladimír Lender, Libor Mařík, Martin Pospíšil, Miloš Voštera TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2014 autoři fotografií: Vladimír Lender, Libor Mařík, Martin Pospíšil, Miloš Voštera Koncem dubna 1869 začala vlastní stavba na území okresu Sedlec, odkud zakrátko postoupila do

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření PŘÍLOHA Č. P4-02-03 DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření rychlé spojení Liberec Turnov Železný Brod

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla

SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla SKUPINA PŘÍLOH XV Ostatní speciální vozidla Příloha XV /1 k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 Pokladač kabelů SČH 150.K 1. POPIS STROJE Pokladač kabelů SČH 150.K (SHV-pracovní stroj) vznikl rekonstrukcí

Více

Jsme tým, který je připraven splnit Vaše požadavky a předčit Vaše očekávání Sídlo: LOO s.r.o. Krakovská 583/9 Nové město 110 00 Praha 1

Jsme tým, který je připraven splnit Vaše požadavky a předčit Vaše očekávání Sídlo: LOO s.r.o. Krakovská 583/9 Nové město 110 00 Praha 1 Jsme tým, který je připraven splnit Vaše požadavky a předčit Vaše očekávání Sídlo: LOO s.r.o. Krakovská 583/9 Nové město 110 00 Praha 1 Provozovna: Průmyslová zóna 1314 Bystřice nad Pernštejnem 593 01

Více

Krátkodobé plány - uzavřené 46 / 2010

Krátkodobé plány - uzavřené 46 / 2010 rana 1 / 9 Výlukové rameno: 301 staniční kolej traťová kolej ROV: 23039 B Den ukončení výluky: 30.11.2010 v 17:00 hod. ZPŘS: Merta optimalizace Šance odb. - Čadca 1 +, záhlaví čadčanské od vjezdového návěst.

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux007a3oh* CRDUX007A3OH DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha V Praze dne 9. června 2014 Sp. Zn.: MP-SDP0423/14-2/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC Obsah Úvod, představení organizace Železniční tratě ČR zařazené do evropské

Více

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/11 Opava Ostrava Havířov Český Těšín Třinec tvoří hlavní silniční tah severní Moravy a současně ji propojuje se

Více

Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2013

Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 08/2014 Vyšlo 14. 4. 2014 Obsah Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2013... 1 Velikonoční výluka metra A... 1 Velikonoční vlaková výluka na linkách S1 a S7... 2 50

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

Přestupní terminál vlak-bus Milevsko

Přestupní terminál vlak-bus Milevsko Přestupní terminál vlak-bus Milevsko Ing. Jan Křemen SŽDC, Odbor strategie jednání RM, Milevsko, 2. 3. 2016 Železniční trať Tábor Ražice zahájení provozu 1889 dlouhodobě bez větší investice záměr SŽDC

Více

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s.

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. Kontakt: První Elektro, a.s. Bezručova 4174 430 01 Chomutov Tel. +420 474 699 260 Fax: +420 474 699 268 e-mail: prvnielektro@prvnielektro.cz

Více

Informace o realizaci projektu. Přeshraniční propojení komunikací ŠM-Podgórzyn II.etapa registrační číslo projektu CZ.3.22/1.1.00/08.

Informace o realizaci projektu. Přeshraniční propojení komunikací ŠM-Podgórzyn II.etapa registrační číslo projektu CZ.3.22/1.1.00/08. 2012 Informace o realizaci projektu Přeshraniční propojení komunikací ŠM-Podgórzyn II.etapa registrační číslo projektu CZ.3.22/1.1.00/08.00660 V roce 2006 se Městu Špindlerův Mlýn podařilo za pomoci dotace

Více

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (Seznam platných norem s daty účinnosti) Normy PNE jsou tvořeny a schvalovány energetickými společnostmi, ČEPS, případně dalšími organizacemi

Více

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY NA REALIZACI STAVBY. Rekonstrukce žst. Olomouc

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY NA REALIZACI STAVBY. Rekonstrukce žst. Olomouc ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY NA REALIZACI STAVBY Rekonstrukce žst. Olomouc OBSAH: 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ... 3 2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ... 9 3. KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI...

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *crdux008mga3* CRDUX008MGA3 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0266/15-5/Km V Olomouci dne 2. června 2015 Č. j.: DUCR-31370/15/Km Telefon: +420 972 741

Více

Elektroenergetika 1. Přenosová a distribuční soustava

Elektroenergetika 1. Přenosová a distribuční soustava Přenosová a distribuční soustava Přenosová soustava Soubor vedení a zařízení 400 kv, 220 kv a vybraných vedení a zařízení 110 kv sloužící pro přenos elektřiny pro celé území ČR a k propojení s elektrizačními

Více

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Technická zpráva Obsah : a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,... 2 b) požadavky na vybavení,... 3 c) napojení na stávající technickou infrastrukturu,...

Více

Rozváděče nízkého napětí

Rozváděče nízkého napětí Stanislav Korčián, Seminář Energetika v průmyslu, Hotel Vista Dolní Morava, 20.-21.9. Rozváděče nízkého napětí Výkonové jističe řady Emax 2 v rozváděčích Komplexní kontejnerové řešení rozvoden Slide 1

Více

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Prosinec 2012 Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Zlepšení vlakového spojení Telče, Jihlavy, Havlíčkova Brodu a jejich okolí Shrnutí stavu vlakového spojení Telč Jihlava / Havlíčkův Brod, návrh

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/10933/OST/12 Dvo V Rokycanech: 28.3.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: Email: ID datové schránky: MeRo/2546/OST/13 Alena Dvořáková DiS. 371 706 147 alena.dvorakova@rokycany.cz

Více

Příloha č. 2 k Smlouvě o dílo Požadavky na komunikační nástroje publicity 1. Velkoplošný reklamní panel (billboard) Veškerá pravidla pro užití tohoto

Příloha č. 2 k Smlouvě o dílo Požadavky na komunikační nástroje publicity 1. Velkoplošný reklamní panel (billboard) Veškerá pravidla pro užití tohoto Příloha č. 2 k Smlouvě o dílo Požadavky na komunikační nástroje publicity 1. Velkoplošný reklamní panel (billboard) Veškerá pravidla pro užití tohoto prostředku publicity určují Pravidla pro publicitu

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích

Více

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka Příprava staveniště 1 Venkovní vedení 3 Podzemní sítě (proud, voda, kanalizace, plyn, 10 Doprava v okolí staveniště 12 Hlukové emise 13 Imise hluku Zařízení staveniště - obecně 1 Zajištění staveniště ČSN

Více

Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Ing. Pavel Surý

Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Ing. Pavel Surý Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji Ing. Pavel Surý Dopravní konference Pardubice, 7. 9. 2017 Souhrnné údaje v Pardubickém kraji SŽDC v současné době připravuje celkem 13 větších investičních

Více

Praha - Beroun, nové železniční spojení

Praha - Beroun, nové železniční spojení Praha - Beroun, nové železniční spojení Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s. Stavba "Praha - Beroun, nové železniční spojení" je dopravní stavbou železniční infrastruktury a naplňuje vládní rozhodnutí

Více