Regulátor pro jednotlivé místnosti s Fancoily

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulátor pro jednotlivé místnosti s Fancoily"

Transkript

1 SAUTER EY-modulo 4 PDS cz Katalogový list EY-RC401 ecos401: Regulátor pro jednotlivé místnosti s Fancoily Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Individuální regulace místností, vybavených jednotkami Fancoil a chladicími stropy s využitím energeticky optimalizovaných regulačních strategií Oblast použití Pro aplikace s jednotkami Fancoil nebo chladicími stropy Možnost řízení 3-otáčkového ventilátoru, elektrického dohřívače, dvoutrubkových systémů topení / chlazení Vlastnosti Kompaktní regulátor pro Fancoily s komunikačním rozhraním LON Podpora LonMark, funkční profil #8020 Certifikace LonMark podle předpisu pro interoperabilitu verze 33 Oddělitelný spodní díl krytu pro samostatnou instalaci svorek a elektroniky Konektor pro rychlé připojení do sítě LON LNS Plug-In pro jednoduchou konfiguraci požadovaných funkcí Technický popis Napájecí napětí 24 V~ 6 univerzálních vstupů, konfigurovatelných pomocí SW 2 univerzální výstupy, konfigurovatelné pomocí SW 5 digitálních výstupů Rozhraní LON TP/FT 10, rychlost 78 kbit/s Procesor Neuron 3150 Produkty Typ EY-RC401F001 Popis Regulátor pro jednotlivé místnosti s Fancoily Technické údaje Elektrické napájení Normy, směrnice Napájecí napětí 24 V~ (50/60 Hz) ± 15% Krytí IP 10 (EN 60529) Příkon: max 15 VA Bezpečnostní třída I Prostředí 3K3 (IEC 60721) Vstupy, výstupy Konformita CE dle: Vstupy směrnice 2004/108/EG EN Univerzální 6 EN Možnost použití: Digitální vstup bezpotenciálový kontakt Přípustné okolní podmínky Analogový vstup U/I/R Provozní teplota 0 50 C Měření teploty NTC, Pt100, Pt1000 Teplota při skladování a přepravě C Potenciometr R Vlhkost 0 90% rv bez kondenzace Výstupy Digitální Triak 1,0 A 5 Montáž Univerzální 0 10 V 2 Rozměry š x v x h (mm) 145 x 120 x V (zap/vyp) Váha (kg) 0,35 pulzně-šířková modul Doplňující informace Rozhraní, komunikace Montážní předpis; P Protokol LonTalk Materiálová deklarace MD Transceiver FT-X1 Síť TP/FT-10, 78 kbps Rozměrový výkres M11424 Připojení LON Audio Jack mono 1/8" M11425 Schéma připojení A10601 Příslušenství Typ Popis Ovládací jednotky EY-RU481F001 EY-RU481F002 EY-RU481F003 Ovládací jednotka - čidlo NTC Ovládací jednotka - čidlo NTC, tlačítko Přítomnost Ovládací jednotka - čidlo NTC, tlačítka Přítomnost a Žádaná hodnota wwwsauter-controlscom 1/5

2 Všeobecný popis funkce regulátoru pro jednotlivé místností Stanice pro individuální regulaci místností ecos401 je mikroprocesorový volně programovatelný regulátor pro řízení a regulaci různých zařízení v oblasti vzduchotechniky a tepelné techniky, pracující na základě technologie LON Stanice pro individuální regulaci místností ecos401 používají komunikační protokol LonTalk ; příslušné vstupní objekty při použití profilu Sensor (profil č 1) a příslušné výstupní objekty při použití profilu Actuator (profil č 3) mají certifikaci LonMark Stanice ecos401 podporuje LonMark profil #8020 Volně programovatelný integrovaný provozní program načítá všechny hardwarové i softwarové adresy, zpracovává uživatelský program, aktualizuje výstupy a zajišťuje nezbytnou komunikaci s jinými stanicemi v síti, nebo s řídící úrovní Uživatelský program může být nahrán do regulátoru z libovolného místa v síti LON pomocí programu SAUTER CASE LON Engine S podpůrným programem pro správu sítě SAUTER CASE LON Engine nebo s libovolnou aplikací pracující s databází LNS lze využít moduly Plug-In pro programování nebo parametrování regulátoru Pokyny k projektování Montáž a zapojení Stanici pro individuální regulaci místností ecos401 jsou určeny pro montáž do rozvaděče na instalační lištu (EN 60715) Montáž na zeď se provádí pomocí montážních otvorů v spodním dílu krytu Při instalaci a připojování automatizační stanice je možné oddělit horní díl krytu od spodní části Periferie se připojují do šroubovacích svorek Při připojování musí být splněny následující podmínky: Průřez vodičů: Síť LON: min 0,82 mm² (AWG 18), max 2 mm² (AWG 13) při dodržení příslušných norem a národních předpisů min 0,65 mm² (AWG 22), stíněný kroucený pár Při realizaci různých topologií sítě se používají ukončovací prvky sítě (terminátory) Při nedodržení tohoto pravidla se mohou vyskytnout v komunikaci mezi automatizačními stanicemi přenosové chyby Není dovoleno používání kabelů různých průřezů v jednom segmentu sítě Podrobné pokyny pro navrhování a instalaci sítí LonWorks krouceným párem vodičů byly publikovány společností Echelon (wwwecheloncom) Připojení: Síť LON: 2 (audio konektor mono 1/8"/3,5 mm) Počet svorek-kostra: 9 Počet svorek I/O: 13 Svorky LS-MM: 24 V ~ Hardware: Stanice pro individuální regulaci místností ecos401 se skládá z následujících prvků: Procesor Neuron 3150 ; 8 bit; 10 MHz Paměť energeticky nezávislá paměť Flash 64 kb (uživatelský program -APB) Komunikace protokol LonTalk Kanál TP/FT-10, 78 kbit/s Signalizace stavu zelená LED: stav napájení a vysílání dat na sběrnici LON oranžová LED: provoz a příjem dat na sběrnici LON Popis vstupů a výstupů Stanice pro individuální regulaci místností ecos401 má 6 univerzálních vstupů a 2 univerzální výstupy Dále je k dispozici 5 ových výstupů Všechny vstupy a výstupy je možné konfigurovat pomocí parametrovacího programu Rozlišení vstupních signálů je 16 bitů, rozlišení výstupních signálů je 10 bitů Vstupy a výstupy je možné použít takto: Vstup Snímač teploty: Potenciometr: Proud: Napětí: Digitální: Čítač: NTC, Pt 10 kω, 100 kω 0 20 ma (4 20 ma) 0 10 V bezpotenciálový kontakt bezpotenciálový kontakt Výstup Napětí 0 10 V= Digitální: 0 12 V=, (I/O) pulzně šířková modulace (PWM) U vstupů konfigurovaných pro měření proudu, napětí potenciometrů nebo teploty je vzorkovací interval 1 sekunda U vstupů konfigurovaných jako digitální nebo čítací je vzorkovací interval 500 ms Univerzální vstupy se mohou zatížit napětím max 24 V Technická specifikace vstupů a výstupů Měření teploty (NTC, Pt) Čidla Pt1000 se připojují dvouvodičovým vedením mezi svorku některého z univerzálních vstupů (UI01 UI06) a příslušnou svorku kostry Vstupy nevyžadují žádnou kalibraci a lze na ně přímo připojit čidla typu NTC / Pt Výběr připojeného čidla a případný posun hodnoty se provádí pomocí parametrovacího programu NTC typ 2, 10 kω Přesnost: ±0,5 C NTC typ 3, 10 kω Přesnost: ±0,5 C Zapojení Doba trvání Hodnota zkrat/ Override *) < 5 s > 5 s >15 s Override = zapnuto Override = vypnuto Vstup = +199,9 odpojení ,9 Pt1000, 1 kω Přesnost: ±1 C Pt100, 100 Ω Měřící rozsah: C Přesnost: ±1 C Zapojení Doba trvání Hodnota zkrat/ Override *) < 5 s > 5 s >15 s Override = zapnuto Override = vypnuto Vstup = +199,9 odpojení ,9 *) Pokud je vstup krátkodobě zkratován, může se tento stav interpretovat jako Override; tj příslušný regulační obvod se přepne z provozního režimu Neobsazeno do režimu Obsazeno/ Override Měření potenciometrů (Pot) Na univerzální vstupy lze připojit potenciometry s odporem 10 kω nebo 100 kω V rámci konfigurace lze změřenou hodnotu odporu omezit pomocí mezních hodnot a přepočítat na libovolný rozsah C Potenciometr se připojuje mezi vstupní svorku některého z univerzálních vstupů (UI01 UI06) a příslušnou svorku kostry Přesnost měření je ± 0,5% 2/5 wwwsauter-controlscom

3 Měření proudu (I) Měřený obvod se připojuje na jednu ze svorek univerzálních vstupů (UI01 UI06) a příslušnou svorku kostry Signál nesmí být zatížen cizím potenciálem Při použití stanice pro individuální regulaci místností ecos401 pro měření proudu musí být příslušný snímač vybaven vlastním napájením, nebo se musí vřadit do přívodu ke snímači zdroj napájení K tomu lze použít externí zdroj napětí, nebo integrovaný zdroj 15 V= ze stanice ecos401 Dále je nutné zapojit paralelně odpor 249 Ω mezi svorku pro měření proudu a příslušnou svorku kostry Standardně se používá měření proudu v rozsahu 4 20 ma Pro přizpůsobení vstupu pro měření v tomto rozsahu se musí pomocí parametrovacího programu nastavit minimální hodnota na 4 ma Měření napětí (U) Pro měření napětí se používají univerzální vstupy (UI01 UI06) Rozsah měřeného napětí je 0 10 V Měřené napětí se připojuje na jednu ze vstupních svorek pro měření napětí a svorku kostry Signál nesmí být zatížen cizím potenciálem Pomocí parametrovacího programu lze nastavit přepočet změřené hodnoty na různé rozsahy K tomu účelu slouží parametry Min, Max nebo Offset (kompenzace odchylky) Digitální vstupy (DI) Všechny univerzální vstupy (UI01 UI06) lze použít jako digitální vstupy, spínané proti kostře Druh vstupů: beznapěťové kontakty (spínané proti kostře) optočleny tranzistory (otevřený kolektor)) Digitální signály se připojují na jednu ze vstupních svorek univerzálních vstupů (UI01 UI06) a svorku kostry Stanice přivádí na vstupní svorku napětí přibližně 13 V Při standardním nastavení (NORMAL) odpovídá rozepnutý kontakt stavu NEAKTIVNI (bit=0) Při sepnutí kontaktu se stav změní na AKTIVNI (bit=1), napětí na vstupu je 0 V a obvodem protéká proud cca 1 ma Individuálně pro každý vstup lze nastavit hodnotu při stavu AKTIVNI i NEAKTIVNI a smysl působení (normální nebo obrácený) Parametrování stanice pro regulaci jednotlivých místností Síťové proměnné Software regulátoru podporuje všechny strukturované SNVT a UNVT objekty o délce 1 resp 2 Byty K dispozici je celkem 16 objektů NVI a 20 objektů NVO (s nastavitelným typem a délkou) Uživatelský program Snadná konfigurace všech parametrů jednotky, například vstupů, výstupů, nastavení ventilátoru, žádaných hodnot pro topení a chlazení Kromě toho lze parametrovat další integrované funkce jako například optimalizace zapnutí/vypnutí, odlehčení zátěže, mrazová ochrana nebo režim Slave (řízení z hlavní jednotky) Univerzální výstupy Univerzální výstupy (UO06 a UO07) je možné konfigurovat pomocí parametrovacího programu jako napěťové výstupy Výstupní napětí se odebírá mezi výstupní svorkou a příslušnou svorkou kostry (UOx, Com) Druh výstupu 0 10 V= max 60 ma proti kostře Digitální výstupy (DO) Univerzální výstupy (UO06 a UO07) je možné alternativně konfigurovat jako digitální výstupy Na univerzálním výstupu bude výstupní signál 0 V= pro stav Vypnuto a 12 V= pro stav Zapnuto Pokud se bude pomocí univerzálního výstupu ovládat relé, musí být na připojovací svorky paralelně zapojena dioda (série 1N400x) Dioda chrání výstup před přepěťovými špičkami, které vznikají při odpadnutí relé Při použití univerzálního výstupu pro pulzně-šířkovou modulaci je možné konfigurovat délku periody v rozsahu 2 sekundy až 15 minut Délka impulzu ve stavu Zapnuto může být nastavena v rozsahu 0 až 100% délky periody Zatížení výstupů: max 20 ma při 12 V= max zátěž 600 Ω Výstup je vybaven samoresetovací pojistkou Maximální proudové zatížení: 60 ma při 60 C 100 ma při 100 C Triakové výstupy (DO) 5 digitálních výstupů (UO01 UO05) Triak max 1,0 A při 24 V~ externí napájení s externí pojistkou (rychlá 4A pojistka pro větší zátěže) samostatná svorka kostry pro každý výstup wwwsauter-controlscom 3/5

4 Funkční profil ecos401 Node Object Type #0 ecos401 Fan Coil Object Type #8020 nvirequest SNVT_obj_request nvostatus SNVT_obj_status nvispacetemp nvoheatoutput Optional nvofiledirectory SNVT_address nvisetpoint SNVT_ppm_f nvocooloutput nvofanspeed Location (optional) Device Major Version (optional) Device Minor Version (optional) nvifanspeedcmd nviapplicmode SNVT_hvac_mode Optional nvoterminalload nvodischairtemp Manufacturer nvofcstate SNVT_state_64 nvofcalarm SNVT_state_64 nvisetptoffset nviwatertemp nvidischairtemp nvospacetemp nvoeffectsetpt nvooccstate SNVT_occupancy Maximum Send Time nvienergyholdoff nvounitstatus SNVT_hvac_status Occ Temperature Set Points (mandatory) Maximum Send Time (mandatory) Minimum Send Time (optional) ecos401 Hardware Input Object Type #1 Offset (optional) Maximum Range (optional) Minimum Range (optional) Minimum Send Delta (optional) Maximum Send Time (optional) Minimum Send Time (optional) Override Value (optional) nvohwinputx (x=1-6) SNVT_xxx nvishedding nvihotwater nvislave nvioutdoortemp nviocccmd SNVT_xxx nvioccmancmd SNVT_occupancy Manufacturer nvowatertemp nvosetptoffset nvoctrloutput1 nvoctrloutput7 Object Major Version Object Minor Version Input Signal Conditioning Hardware Properties Translation Table Default Value Please see the manual for details Plug-In for configuration provided ecos401 Hardware Output Object Type #3 nviextcmdoutputx (x=1-7) Maximum Receive Time (optional) Override Value (optional) Object Major Version Object Minor Version Output Signal Conditioning PWM Period Translation Table Default Value 4/5 wwwsauter-controlscom

5 Rozměrový výkres 144,8 50,8 108,0 119,4 57,2 M11424 M11425 Schéma připojení pojistka 2pólový vypínač napájení relé 12 V = pojistka ext trafo 230 / 24 V výstupy () výstupy (univerzální) servis napájení vstupy (univerzální) NTC 10 kω digitální vstup Pt100 platina 1kΩ-RTD Fr Sauter AG Im Surinam 55 CH-4016 Basel Tel Fax wwwsauter-controlscom wwwsauter-controlscom /5 01 Printed in Switzerland

LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Pro sekvenční regulaci chlazení a/nebo vytápění. Kompletní systém, který se

Více

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej WW-45 Prosvětlovací displej WW-10 Prosvětlovací displej WW-10 Panelové provedení Nástěnné

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ!

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ! Stručná Příručka 2 VACON Doc: DPD00566B3, Vydáno:23.8.2011 BEZPEČNOST Tato stručná příručka obsahuje základní kroky pro snadnou instalaci a nastavení frekvenčního měniče 10. Před uvedením jednotky do provozu

Více

Spínané napájecí zdroje Phaseo ABL4

Spínané napájecí zdroje Phaseo ABL4 Spínané napájecí zdroje ABL Přehled nabídky ABL až 0 W Compact montáž na lištu Napájecí zdroje ABL: až 0 W Compact montáž na lištu Jmenovité vstupní napětí a 00 0 V a 0 V nebo a 0 V a 00 00 V Připojení

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

DIGITRACE NGC-20-C-E a NGC-20-CL-E Montáž v místě instalace Elektronická řídicí jednotka doprovodného otápění

DIGITRACE NGC-20-C-E a NGC-20-CL-E Montáž v místě instalace Elektronická řídicí jednotka doprovodného otápění DIGITACE NGC-20-C-E a NGC-20-CL-E Montáž v místě instalace Elektronická řídicí jednotka doprovodného otápění Přehled výrobku DigiTrace NGC-20 je elektronická řídicí jednotka doprovodného otápění, která

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Kompaktní frekvenční Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Co je harmonie? Harmonii vnímáme jako stav rovnováhy. Pocit, že vytvořené řešení je nejlepší možné pro vaše konkrétní potřeby. Že vybraný dodavatel

Více

BASPELIN KTR. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky KTR2

BASPELIN KTR. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky KTR2 BASPELIN KTR Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky červenec 2000 Baspelin Všeobecný popis Regulátor baspelin je elektronické zařízení určené pro měření a indikaci dvou alogových veličin a pro řízení

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm)

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Digitální regulátor teploty - základní typ /E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Nové základní regulátory teploty s rozšířenými funkcemi a zvýšeným výkonem o rozměrech 96 96 mm a 48 96 mm Přesnější indikace a vylepšená

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více