Portállu veřejjné správy IISVS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Portállu veřejjné správy IISVS"

Transkript

1 Portál veřejné správy Žádost o regiistracii iinformačníího systému veřejjné správy pro účelly využííváníí autentiizačníí sllužby Portállu veřejjné správy IISVS - Regiistrace IISVS - Změna parametrů IISVS - Zrušeníí,, pozastaveníí nebo obnoveníí regiistrace IISVS Vytvořeno dne: Aktualizováno: Verze: 2.00

2 Obsah 2009 Software602, a.s. 1. Úvod Předpoklady úspěšné registrace ISVS Obecné vlastnosti elektronického formuláře Ověření bezpečnosti formuláře Základní vlastnosti formuláře Popis operací v elektronickém formuláři Registrace ISVS (a zveřejnění odkazu na ISVS v rámci PVS) Krok Registrace ISVS Krok Připojení odkazu na ISVS Krok Odeslání žádosti Změna parametrů registrovaného ISVS Krok Změna parametrů Krok - Odeslání žádosti Zrušení, pozastavení nebo obnovení registrovaného ISVS Krok Zrušení, pozastavení, obnovení služby Krok - Odeslání žádosti Zpracování žádosti v datové schránce příjemce... 22

3 1. Úvod Cílem dokumentu je popsat proces, kterým pracovník subjektu orgánu veřejné moci (OVM) umožní uživatelům Portálu veřejné správy (PVS) přístup k neveřejným informacím informačního systému veřejné správy (ISVS) pomocí autentizace k Informačnímu systému datových schránek (ISDS) na produkčním nebo testovacím prostředí. Dokument je určen pracovníkům subjektů (OVM). Obsahuje popis procesu zaslání žádosti: - O registraci ISVS pro účely využívání autentizační služby PVS. - Žádosti o zveřejnění URL odkazu na rozhraní ISVS (pouze pro registraci ISVS na produkčním prostředí ISDS) Dokument dále popisuje způsob změny parametrů registrovaného ISVS i případné zrušení, pozastavení nebo obnovení registrace služby ISVS. Vyjmenované procesy jsou prováděny výhradně odesláním datové zprávy v prostředí Informačního systému datových schránek. Příjemcem datové zprávy je datová schránka Ministerstvo vnitra. V případě zveřejnění odkazu na ISVS v PVS je příjemcem datové zprávy datová schránka Automat PVS (Ministerstvo vnitra). Celý proces automaticky zajišťuje elektronický formulář, který je umístěn: - -V seznamu formulářů a odkazů zveřejněných Ministerstvem vnitra - -Formulářem umístěným ve Služby pro orgány veřejné moci / Zveřejnění / Formulář elektronického podání. Registrovaný ISVS je evidován v servisním modulu Ministerstva vnitra v rámci ISDS. Zveřejněný odkaz na ISVS je na Portálu veřejné správy umístěn na zvláštní webové stránce schránky>/, která je dostupná ze Seznamu datových schránek z detailu konkrétního zveřejňujícího subjektu. Na tuto stránku jsou umísťovány automaticky všechny zveřejněné záležitosti konkrétního subjektu. Pokud subjekt nic nezveřejnil, zmíněná webová stránka není dostupná. Zveřejněné odkazy na ISVS jsou také dostupné ze sekce Formuláře a odkazy, OVM / Seznam formuláře a odkazy. 1

4 Detail zveřejněného záznamu s odkazem na ISVS: 2

5 2. Předpoklady úspěšné registrace ISVS o o o o o Oprávnění pro operace s ISVS (registrace, změna parametrů, zrušení, obnovení, pozastavení) mají všechny datové schránky orgánů veřejné moci. Oprávnění pro zveřejnění odkazu na ISVS v rámci PVS mají také pouze orgány veřejné moci. Zveřejnění odkazu na ISVS je zároveň nutnou podmínkou pro registraci ISVS na produkčním prostředí ISDS. Předpokladem pro provedení operace s ISVS i pro zveřejnění odkazu na ISVS v rámci PVS je zaslání datové zprávy obsahující jako přílohu právě jeden XML soubor v definované struktuře. Operaci s ISVS (změna parametrů, zrušení, obnovení, pozastavení) může být proveden pouze z datové schránky subjektu, který v minulosti zaslal žádost o registraci. Použití podporovaného a testovaného prohlížeče. Jejich výčet je dostupný zde: https://portal.gov.cz/portal/obcan/pristupnost.html. 3

6 3. Obecné vlastnosti elektronického formuláře 3.1. Ověření bezpečnosti formuláře Uživatel ověří, zda je formulář otevírán na PVS do nového okna prohlížeče a zda je použit protokol HTTPS Základní vlastnosti formuláře Formulář po otevření. o o Výběr prostředí informačního systému datových schránek: - Produkční prostředí informačního systému datových schránek produkční prostředí (www.mojedatovaschranka.cz). - Testovací prostředí informačního systému datových schránek prostředí určené pro veřejný test (www.czebox.cz). Po výběru prostředí se přejde do dalšího kroku na výběr operací. Funkční tlačítka ve formuláři: - Nápověda k formuláři po kliknutí zobrazí návod k vyplnění formuláře ve formátu PDF. - Zavřít formulář vyvolá dialog pro potvrzení akce a po potvrzení formulář zavře bez uložení. 4

7 Výběr operací pro vybrané prostředí ISDS. o o Tímto servisním formulářem je možno provádět následující operace: - Registrace ISVS. - Změna parametrů ISVS. - Zrušení, pozastavení nebo obnovení registrace ISVS. Po vybrání jedné z možnosti začíná samotné vyplňování formuláře. Vyplnění formuláře je pro lepší přehlednost rozděleno do jednotlivých fází, které zobrazuje navigační lišta. Uživatel má díky podsvícení aktuální fáze jasnou představu o tom, v jaké části vyplňování formuláře se nachází. 5

8 o Formulář obsahuje povinná pole, bez jejichž vyplnění nemůže uživatel postoupit do další fáze vyplňování. Povinná pole jsou ve formuláři označena červenou hvězdičkou a jsou červeně orámována. Pohyb mezi jednotlivými fázemi vyplňování je možný přímo kliknutím na vybranou položku navigační lišty nebo v dolní části formuláře tlačítky Další případně Zpět. o Soubor s přílohou je možno do formuláře vložit stiskem tlačítka Vybrat Přidání dalšího přílohového pole je možno provést stiskem zeleného symbolu se znaménkem plus. Odstranění přílohového pole je možno provést stiskem červeného symbolu s křížkem. o Jednotlivé operace jsou podrobně popsány v další kapitole. 6

9 4. Popis operací v elektronickém formuláři V této kapitole jsou podrobně popsány jednotlivé operace, které je možno provádět v servisním formuláři. Výběr prostředí informačního systému datových schránek Před výběrem operace je nutné zvolit prostředí ISDS, pro které je operace požadována. - Produkční prostředí informačního systému datových schránek vybere žadatel v případě, že chce registrovat ISVS nebo změnit již registrované ISVS pro produkční prostředí ISDS (www.mojedatovaschranka.cz). Při výběru této možnosti je zároveň s registrací ISVS nutné zveřejnit odkaz na ISVS na Portálu veřejné správy. - Testovací prostředí informačního systému datových schránek vybere žadatel v případě, že chce registrovat ISVS nebo změnit již registrované ISVS pro testovací prostředí ISDS (www.czebox.cz). Při registraci ISVS pro testovací prostředí se nezveřejňuje odkaz na ISVS na Portálu veřejné správy. Vybrané prostředí je dále zobrazeno v záhlaví formuláře s možností změny Registrace ISVS (a zveřejnění odkazu na ISVS v rámci PVS) Registrace ISVS (a zveřejnění odkazu na ISVS v rámci PVS) je rozděleno do třech fází (kroků), které jsou popsány v následujících bodech Krok Registrace ISVS V prvním kroku Registrace ISVS žadatel vyplní údaje o ISVS, které se chystá registrovat. - Do pole Identifikátor datové schránky správce ISVS vyplní žadatel ID datové schránky subjektu, který se chystá ISVS registrovat. - Název ISVS žadatel vyplní název služby ISVS - Identifikátor ISVS v ISoISVS žadatel zadá identifikátor ISVS, který se chystá registrovat. 7

10 - Návratové URL musí být zadáno ve tvaru https://..., nebo www Návratovým URL se definuje, kam bude uživatel po odhlášení z ISVS přesměrován. - Komerční systémový certifikát je nutné přiložit certifikát pro ISVS s příponou DER. - Seznam atributů, které ISVS bude využívat z ISDS žadatel definuje výčet atributů (o schránce a uživateli schránky), které ISDS předá ISVS po úspěšné autentizaci uživatele do datové schránky. Pro zjednodušený výběr všech atributů je možné použít volbu Vybrat vše. Všechna pole jsou povinná. Musí být zaškrtnutý minimálně jeden atribut, který ISDS poskytuje ISVS. 8

11 Přechod do další fáze je možný stiskem tlačítka Další (v dolní části) nebo kliknutím na další položku navigační lišty Připojení odkazu na ISVS Krok Připojení odkazu na ISVS V druhém kroku Připojení odkazu na ISVS žadatel uvede parametry odkazu. Tento krok se provádí pouze v případě, chce-li žadatel registrovat ISVS pro produkční prostředí ISDS. Při registraci ISVS pro testovací se tento krok neprovádí. - Název záznamu název záznamu pod kterým je odkaz na ISVS zveřejněn v rámci PVS. - Přiložení URL odkazu na ISVS stiskem tlačítka Vložit odkaz žadatel zadá nejprve URL adresu a následně Textový název odkazu je zveřejněn na PVS. Zadání URL adresy a názvu odkazu. 9

12 - Přiložení doplňujících URL odkazů - stiskem tlačítka Vložit odkaz žadatel zadá URL adresu a následně Textový název doplňujícího odkazu je zveřejněn na PVS. Je možno připojit až 10 doplňujících odkazů. Již zadané odkazy lze případně upravovat nebo mazat. Zveřejněný odkaz na PVS je znázorněn na obrázku. 10

13 Krok Odeslání žádosti Ve třetím kroku Odeslání žádosti vybere žadatel preferovaný způsob jejího odeslání. Oba způsoby zaslání vedou přes Informační systém datových schránek. Přímé odeslání z formuláře do ISDS Předpoklady: Žadatel má k dispozici přístupové údaje k datové schránce subjektu, který žádá o provedení konkrétní operace. Žadatel má možnost přímo z formuláře automaticky odeslat žádost prostřednictvím Informačního systému datových schránek. Po úspěšném přihlášení do datové schránky žadatele (OVM) budou automaticky odeslány dvě žádosti (dvě datové zprávy): - o Registraci služby ISVS - do datové schránky Ministerstvo vnitra". - o zveřejnění URL odkazu na ISVS v PVS - do datové schránky Automat PVS (Ministerstvo vnitra). Při registraci ISVS pro testovací prostředí ISDS se neprovádí zveřejnění odkazu na PVS. Podmínkou zařazení žádosti ke schválení je, aby žadatel byl OVM. Alternativní způsob odeslání Předpoklady: Žadatel nemá k dispozici přístupové údaje k datové schránce subjektu, který žádá o provedení konkrétní operace. Žadatel má možnost odeslat žádost jako přílohu standardním způsobem připravované datové zprávy přes Informační systém datových schránek. 11

14 Žádost o registraci služby ISVS Stiskem tlačítka Uložit PDF dokument a Uložit XML data žadatel uloží na disk následující soubory: - sluzba_autentizace_6bnaawp.xml - sluzba_autentizace_6bnaawp.pdf Oba soubory následně připojí jako přílohu k ručně připravované datové zprávě a odešlete do datové schránky příjemce: 6bnaawp - Ministerstvo vnitra. Žádost o zveřejnění odkazu na PVS Provádí se pouze při registraci ISVS pro produkční prostředí ISDS. Stiskem tlačítka Uložit XML data žadatel uloží na disk soubor zverejneni_odkazu_pvs_uur3q2i.xml. Následně ho připojí jako přílohu k ručně připravované datové zprávě a odešlete do datové schránky příjemce: uur3q2i - Automat PVS (Ministerstvo vnitra). Po výběru způsobu odeslání musí žadatel zaškrtnutím boxu Prohlašuji a beru na vědomí souhlasit s podmínkami provozu služby se všemi náležitostmi. Po odsouhlasení má žadatel možnost uvést přímý kontakt na zodpovědnou osobu pro případ, že by v budoucnu došlo ke kontaktu ze strany redakce SMPVS. Připojení kontaktních informací není povinné. Uvedené údaje nebudou zveřejněny! 12

15 V případě, že žadatel zvolil Přímé odeslání žádosti do ISDS, má ve formuláři zobrazeno tlačítko Odeslat datové zprávy. Po stisku tlačítka je vyvolána přihlašovací stránka pro výběr způsobu přihlášení do datové schránky žadatele. Po úspěšném přihlášení do datové schránky dojde k automatickému odeslání žádostí. O úspěšném / neúspěšném odeslání datových zpráv bude žadatel informován přímo ve formuláři. Při úspěšném odeslání datové bude do formuláře vráceno ID datových zpráv. 13

16 Odeslaná datová zpráva s žádostí o registraci služby ISVS obsahuje automaticky vyplněnou věc a dvě přílohy PDF soubor s přehledem údajů registrovaného ISVS a soubor s XML daty. Odeslaná datová zpráva s žádostí o zveřejnění odkazu na PVS obsahuje automaticky vyplněnou věc s XML daty v příloze. Úspěšné odeslání datových zpráv může uživatel ověřit po přihlášení v datové schránce v sekci Odeslané datové zprávy. V případě, že žadatel zvolil Alternativní způsob odeslání, má zobrazena tlačítka pro uložení jednotlivých souborů do přílohy odpovídající datové zprávy. Po stisku tlačítek je vyvolán dialog pro uložení souboru na disk. 14

17 Soubory žadatel následně přiloží jako přílohu k ručně připravované datové zprávě. Jako příjemce datové zprávy použije žadatel ID datové zprávy uvedené v názvu uloženého souboru. Úspěšné odeslání datových zpráv může uživatel ověřit po přihlášení v datové schránce v sekci Odeslané datové zprávy Změna parametrů registrovaného ISVS Subjekt, který dříve registroval službu ISVS může změnit parametry služby nebo definovat jinou množinu atributů, které bude ISDS předávat ISVS. Proces změny parametrů je rozdělen do dvou kroků Krok Změna parametrů V prvním kroku žadatel uvádí údaje identifikující registrované ISVS. - ID registrované služby je nutné vyplnit pro přesnou identifikaci služby. - Do pole Identifikátor datové schránky správce ISVS vyplní žadatel ID datové schránky subjektu, který registroval ISVS. - Název služby žadatel vyplní název služby. - Návratové URL musí být zadáno ve tvaru https://..., nebo www Návratovým URL se definuje, kam bude uživatel po odhlášení z ISVS přesměrován. - Komerční systémový certifikát je nutné přiložit certifikát pro ISVS s příponou DER. - Seznam atributů, které ISVS bude využívat z ISDS žadatel definuje výčet atributů (o schránce a uživateli schránky), které ISDS předá ISVS po úspěšné autentizaci uživatele do datové schránky. Pro zjednodušený výběr všech atributů je možné použít tlačítko Vybrat vše. Všechna pole jsou povinná. Hodnoty v polích přepíšou hodnoty ve stávající registraci tzn. Je třeba vyplnit i pole, ve kterých nenastala změna. 15

18 Krok - Odeslání žádosti Ve druhém kroku Odeslání žádosti vybere žadatel nejprve preferovaný způsob jejího odeslání. Oba způsoby zaslání vedou přes Informační systém datových schránek. 16

19 Přímé odeslání z formuláře do ISDS Předpoklady: Žadatel má k dispozici přístupové údaje k datové schránce subjektu, který žádá o provedení konkrétní operace. Žadatel chce přímo z tohoto formuláře automaticky odeslat žádost prostřednictvím Informačního systému datových schránek. Alternativní způsob odeslání Předpoklady: Žadatel nemá k dispozici přístupové údaje k datové schránce subjektu, který žádá o provedení konkrétní operace. Žadatel může odeslat žádost jako přílohu standardním způsobem připravované datové zprávy přes Informační systém datových schránek. V případě, že žadatel zvolil Přímé odeslání žádosti do ISDS, má ve formuláři zobrazeno tlačítko Odeslat datovou zprávu. Po stisku tlačítka je vyvolána přihlašovací stránka pro výběr způsobu přihlášení do datové schránky žadatele. 17

20 Po úspěšném přihlášení do datové schránky žadatele bude žádost zaslána automaticky do datové schránky Ministerstvo vnitra - 6bnaawp. Žádat o změnu parametrů registrovaného ISVS lze pouze z té schránky, ze které byla provedena registrace ISVS. O úspěšném / neúspěšném odeslání datové zprávy bude žadatel informován přímo ve formuláři. Při úspěšném odeslání datové zprávy bude do formuláře vráceno ID datové zprávy. Odeslaná datová zpráva obsahuje automaticky vyplněnou věc a dvě přílohy - PDF soubor s přehledem údajů registrovaného ISVS a soubor s XML daty. Úspěšné odeslání datové zprávy může uživatel ověřit po přihlášení v datové schránce v sekci Odeslané datové zprávy. V případě, že žadatel zvolil Alternativní způsob odeslání, má ve formuláři zobrazena tlačítka Uložit PDF dokument a Uložit XML data. Po stisku je vyvolán dialog pro uložení PDF souboru nebo XML souboru na disk. Soubory žadatel následně přiloží do přílohy k ručně připravované datové zprávě. Jako příjemce datové zprávy je nutné uvést Ministerstvo vnitra - 6bnaawp. Úspěšné odeslání datové zprávy může uživatel ověřit po přihlášení v datové schránce v sekci Odeslané datové zprávy. O výsledku zpracování bude žadatel informován datovou zprávou. 18

21 4.3. Zrušení, pozastavení nebo obnovení registrovaného ISVS Žadatel resp. subjekt, který provedl registraci ISVS, může požádat o zrušení, pozastavení, případně obnovení před časem pozastavené služby ISVS Krok Zrušení, pozastavení, obnovení služby V prvním kroku žadatel vybere požadovanou operaci. Dále vyplní ID registrované služby pro přesnou identifikaci a Identifikátor datové schránky správce ISVS Krok - Odeslání žádosti Ve druhém kroku Odeslání žádosti vybere žadatel nejprve preferovaný způsob jejího odeslání. Oba způsoby zaslání vedou přes Informační systém datových schránek. 19

22 Přímé odeslání z formuláře do ISDS Předpoklady: Žadatel má k dispozici přístupové údaje k datové schránce subjektu, který žádá o provedení konkrétní operace. Žadatel chce přímo z tohoto formuláře automaticky odeslat žádost prostřednictvím Informačního systému datových schránek. Alternativní způsob odeslání Předpoklady: Žadatel nemá k dispozici přístupové údaje k datové schránce subjektu, který žádá o provedení konkrétní operace. Žadatel může odeslat žádost jako přílohu standardním způsobem připravované datové zprávy přes Informační systém datových schránek. V případě, že žadatel zvolil Přímé odeslání žádosti do ISDS, má ve formuláři zobrazeno tlačítko Odeslat datovou zprávu. Po stisku tlačítka je vyvolána přihlašovací stránka pro výběr způsobu přihlášení do datové schránky žadatele. 20

23 Po úspěšném přihlášení do datové schránky žadatele bude žádost zaslána automaticky do datové schránky Ministerstvo vnitra - 6bnaawp. Žádat o změnu parametrů registrovaného ISVS lze pouze z té schránky, ze které byla provedena registrace ISVS. O úspěšném / neúspěšném odeslání datové zprávy bude žadatel informován přímo ve formuláři. Při úspěšném odeslání datové zprávy bude do formuláře vráceno ID datové zprávy. Odeslaná datová zpráva obsahuje automaticky vyplněnou věc a dvě přílohy - PDF soubor s přehledem údajů registrovaného ISVS a soubor s XML daty. Úspěšné odeslání datové zprávy může uživatel ověřit po přihlášení v datové schránce v sekci Odeslané datové zprávy. V případě, že žadatel zvolil Alternativní způsob odeslání, má ve formuláři zobrazena tlačítka Uložit PDF dokument a Uložit XML data. Po stisku je vyvolán dialog pro uložení PDF souboru nebo XML souboru na disk. Soubory žadatel následně přiloží do přílohy k ručně připravované datové zprávě. Jako příjemce datové zprávy je nutné uvést Ministerstvo vnitra - 6bnaawp. Úspěšné odeslání datové zprávy může uživatel ověřit po přihlášení v datové schránce v sekci Odeslané datové zprávy. O výsledku zpracování bude žadatel informován datovou zprávou. 21

24 5. Zpracování žádosti v datové schránce příjemce V datové schránce příjemce probíhá: - Kontrola oprávněnosti kontroluje se, zda ID schránky je typu OVM. - Kontrola struktury zasílaných dat kontroluje se správnost struktury zaslaného XML souboru. O výsledku automatického zpracování je žadatel informován datovou zprávou. 22

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

I. Zpracování elektronického formuláře

I. Zpracování elektronického formuláře NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ A ODESLÁNÍ ELEKTRONICKÉHO FORMULÁŘE ŽÁDOST O UDĚLENÍ, ZMĚNU, PRODLOUŽENÍ, ODNĚTÍ, PŘEVOD OPRÁVNĚNÍ K VYUŽÍVÁNÍ ČÍSEL NEBO VRÁCENÍ PŘEPLATKU I. Zpracování elektronického formuláře Pro

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ Uživatelská příručka pro Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ veřejné rozhraní Pro potřebu České národní banky zpracovala

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky Vytvořeno dne: 6.8.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.7 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Školící dokumentace uživatelů IS KRIZKOM (úroveň ORP)

Školící dokumentace uživatelů IS KRIZKOM (úroveň ORP) Školící dokumentace uživatelů IS KRIZKOM (úroveň ORP) (role reader, editor, supervizor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1

Více

Manuál pro poskytovatele vzdělávání

Manuál pro poskytovatele vzdělávání Manuál pro poskytovatele vzdělávání Projekt Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje sekce Pedagogičtí pracovníci reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0013. Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1.

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s.

Více

Elektronické podání vůči

Elektronické podání vůči Elektronické podání vůči Živnostenskému rejstříku Příručka pro podnikatelskou veřejnost Obsah 1. MOŽNOSTI VYUŽITÍ APLIKACE JRF...3 1.1. EPO zaslané podnikatelem na EP ŽR přímo z aplikace JRF...3 1.2. EPO

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Příručka správce Admin Guide

Příručka správce Admin Guide Admin Guide Obsah 1. Co je Long-Term Docs Server... 5 1.1. Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server... 5 1.2. Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server... 5 1.2.1. Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobitu web terminálu... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito

Více