Projektová dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektová dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj"

Transkript

1 Projektová dokumentace rekonstrukce hlavního přívodu elektrické energie pro výpočetní středisko MMR HIP: Odp.proj. profese Vypracoval: Kontroloval: Ing. S. Richter Ing. J. Holub Investor: Formát: Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Datum: VI/10 Místo instalace: Stupeň PD: jednostupňová Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Číslo revize: Název akce: rekonstrukce hlavního přívodu Datum revize: pro výpočetní středisko MMR Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Archívní číslo: SR Profese: Elektro Číslo paré: Označení přílohy: Název přílohy: Projektová dokumentace Stránka 1 z 39

2 Obsah: 0. Průvodní zpráva 1. Projektová dokumentace elektroinstalace nn Stránka 2 z 39

3 rekonstrukce hlavního přívodu elektrické energie pro výpočetní středisko MMR HIP: Odp.proj. profese Vypracoval: Kontroloval: Ing. S. Richter Ing. J. Holub Investor: Formát: Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Datum: VI/10 Místo instalace: Stupeň PD: jednostupňová Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Číslo revize: Název akce: rekonstrukce hlavního přívodu Datum revize: pro výpočetní středisko MMR Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Archívní číslo: SR Profese: Elektro Číslo paré: Označení přílohy: Název přílohy: Průvodní zpráva 0 Stránka 3 z 39

4 Obsah: A. Průvodní zpráva... 5 A.1.1 Identifikační údaje akce a investora... 5 A.1.2 Zdůvodnění... 5 A.1.3 Základní údaje... 5 A.1.4 Výchozí podklady pro zpracování projektové dokumentace... 6 A.1.5 Souhrnný přehled... 6 A.1.6 Členění akce... 7 A.1.7 Přerušení provozu výpočetního střediska... 7 A.1.8 Postup provádění prací... 7 A.1.9 Harmonogram... 8 Stránka 4 z 39

5 A. Průvodní zpráva A.1.1 Identifikační údaje akce a investora Název akce: Místo akce: Okres akce: Kraj akce: Investor: HIP: Zpracovatel: Dodavatel: Stupeň PD: rekonstrukce hlavního přívodu pro výpočetní středisko MMR Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Praha Praha Praha 1, Staroměstské náměstí 6 ing. Jaromír Holub PowerTech spol. s r.o. Lovosická Praha 9 ing. Stanislav Richter PowerTech spol. s r.o. Lovosická Praha 9 dle výběru investora jednostupňová A.1.2 Zdůvodnění Poskytování záložních služeb primárnímu pracovišti centrálního monitorovacího systému strukturálních fondů EU Centra pro regionální rozvoj ČR vyvolalo potřebu navýšení systémové a komunikační kapacity výpočetního střediska MMR. Plánované rozšíření infrastruktury výpočetního střediska způsobí zvýšení příkonu pro napájení a chlazení instalovaných technologií. Současný přívod nemá dostatečnou kapacitu k přenesení požadovaného výkonu. Je třeba vybudovat nový hlavní přívod el. energie z hlavní rozvodny do prostor výpočetního střediska ve 2. patře MMR. A.1.3 Základní údaje Předmětem projektové dokumentace je zhotovení hlavního přívodu el. energie z hlavní rozvodny do prostor výpočetního střediska ve 2. patře MMR. Nový přívod bude napojen v RH v hlavní rozvodně a veden do serverovny zčásti ve stávajících a zčásti v nově vybudovaných kabelových trasách. Dieselelektrický náhradní zdroj není předmětem této projektové dokumentace. Instalace dieselektrického náhradního zdroje bude řešena samostatnou projektovou dokumentací. Před zahájením prací provede bezpečnostní technik investora školení bezpečnosti práce pro pracovníky dodavatele. Stránka 5 z 39

6 Napojení nového přívodu si vyžádá celkovou odstávku hlavní rozvodny na dobu 4-6 hodin. A.1.4 Výchozí podklady pro zpracování projektové dokumentace Podklady: - Studie možnosti řešení systému záložního napájení MMR Ivan Rezek, REMA s.r.o. - technologie motorgenerátoru studie proveditelnosti ALTRON - prohlídka místa instalace serverovny MMR 2. patro a hlavní rozvodny RH - výkresová dokumentace objekty č. p. 932, 934, 935 Atelier A4 s.r.o - požadavky a připomínky zadavatele a investora - MMR - schéma kabelových rozvodů ve 3.NP technické místnosti ProTel - blokové schéma slaboproudých rozvodů - ProTel - projekt infrastruktura MMR pro záložní středisko MMR - projekt provozní infrastruktura pro primární a záložní středisko monitorovacího systému MMR z března PowerTech spol. s r.o - revizní zpráva elektroinstalace serverovny VS č. 205 z února 2010 Lumír Kříž - technická dokumentace k UPS MGE GALAXY3000, APC SYMMETRA PX160 - technická dokumentace klimatizace Fujitsu - normy ČSN Použité názvosloví: DA náhradní dieselelektrický zdroj R-ATS rozvaděč přepínaní mezi veřejnou el.sítí a DA VS výpočetní středisko UPS záložní zdroj bateriový CMI centrální monitorovací systém provozní infrastruktury a provozního prostředí EZS elektronický zabezpečovací systém EPS elektrický požární systém PD projektová dokumentace SHZ stabilní hasicí zařízení VZT vzduchotechnika KLIMA odvod ztrátového tepla A.1.5 Souhrnný přehled Charakteristika: Předmětem projektové dokumentace je vnitřní a venkovní standardní elektroinstalace nn. Napěťová soustava: 3+PEN, AC, 400/230V, 50 Hz, TN-C Energetická bilance: Stránka 6 z 39

7 Energetická bilance je zpracována na základě podkladů a informací předaných investorem při místním šetření. uvažovaný instalovaný výkon[kw] soudobost zálohovaná spotřeba počet jednotek jednotkový výkon[kw] stávající IT v č. 206 a ** 1 12,80 12, ,80 spotřeba stávající IT [kw] 12,80 12,8 předpokládaný výkon[kw] Motorgenerátor UPS nové datové stojany v místnosti č ,6 15,6 1 15,6 EZS, EPS, SHZ, atd. 1 2,0 2,0 1 2,0 rezerva 5,6 5,6 1 5,6 navýšení po rozšíření [kw] 23,2 23,2 celkem [kw] *** 36,0 36,0 nabíjení baterií v UPS celkem 1 3,6 3,6 1 3,6 ztráty UPS celkem 1 2,5 2,5 1 2,5 klimatizace celkem 1 32,0 32,0 1 32,0 osvětlení 20 0,04 0,8 1 0,8 rezerva 1 19,0 19,0 1 19,0 Součet v kw 93,9 93,9 ** 16kVA při P.F. = 0,8 *** nový zdroj UPS Předpokládané provozní parametry Nejvyšší předpokládaný příkon VS Napěťová soustava VS 94 kw Un 400/230V, 50 Hz, TN-C A.1.6 Členění akce Členění akce: 1. Příprava kabelových tras 2. položení přívodů 3. osazení a montáž rozvaděče R-ATS 4. úpravy rozvaděče RH v hlavní rozvodně v 1.PP 5. zapojení přívodů, měření, zkoušky A.1.7 Přerušení provozu výpočetního střediska Pro úpravy a připojení přívodu v RH hlavní rozvodny je zapotřebí vypnout hlavní přívod do RH hlavní rozvodny. Předpokládá se odstávka hlavní rozvodny na dobu 4-6 hodin. A.1.8 Postup provádění prací Stránka 7 z 39

8 Práce budou prováděny v následujícím pořadí koordinovaně s důrazem na omezení kolizí mezi jednotlivými profesemi. Nekolidující činnosti mohou být prováděny souběžně. 1. Zadání výroby rozvaděče R-ATS dieselagregátu 2. Zaškolení pracovníků bezpečnostním technikem investora 3. Doprava a stěhování materiálu na pracoviště 4. Uvolnění prostoru pro nový přívod demontáží nepoužívaných kabelů ze stávajících kabelových roštů v hlavní rozvodně a na chodbě 1.PP 5. Příprava průrazů stěn pro vedení nového přívodu 6. Vybudování nových kabelových tras a jejich napojení na stávající 7. Uložení kabelů do připravených kabelových tras 8. Doprava rozvaděče R-ATS na místo instalace, osazení a zapojení 9. Úpravy RH v hlavní rozvodně a připojení nového přívodu - součástí bude 4-6 hodinová celková odstávka hlavní rozvodny 10. měření, zkoušky 11. likvidace odpadů - průběžně 12. odstraňování závad 13. zaškolení obsluhy 14. předání díla A.1.9 Harmonogram Odevzdání PD pro výběr dodavatele: polovina června 2010 Výběr dodavatele: červenec 2010 Zahájení akce: začátek srpna 2010 Ukončení akce: začátek září 2010 Návrh harmonogramu provádění prací pracovní den kontrolní den 1 výroba R-ATS 2 školení bezpečnosti práce 3 doprava a stěhování materiálu 4 demontáže, uvolnění tras pro přívod 5 bourací práce - průrazy stěn 6 budování kabelových tras 7 uložení kabelů do kabelových tras 8 osazení R-ATS a zapojení 9 úpravy RH, zapojení přívodu, odstávka O 10 měření, zkoušky, odstraňování závad 11 zaškolení obsluhy, předání díla O - celková odstávka hlavní rozvodny - provedení úprav a zapojení přívodu Stránka 8 z 39

9 rekonstrukce hlavního přívodu elektrické energie pro výpočetní středisko MMR HIP: Odp.proj. profese Vypracoval: Kontroloval: Ing. S. Richter Ing. J. Holub Investor: Formát: Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Datum: VI/10 Místo instalace: Stupeň: jednostupňová Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Číslo revize: Název akce: Datum revize: rekonstrukce hlavního přívodu pro výpočetní středisko MMR Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Archívní číslo: SR Profese: Elektro Číslo paré: Označení přílohy: Název přílohy: Technická zpráva titulní list, obsah 1 Stránka 9 z 39

10 Obsah: TE001 TE002 TE003 TE004 Technická zpráva Kabelový list Výkaz výměr Výkresová dokumentace Přehledové schéma Stránka 10 z 39

11 rekonstrukce hlavního přívodu elektrické energie pro výpočetní středisko MMR HIP: Odp.proj. profese Vypracoval: Kontroloval: Ing. S. Richter Ing. J. Holub Investor: Formát: Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Datum: VI/10 Místo Stupeň PD: jednostupňová instalace: Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Číslo revize: Název akce: rekonstrukce hlavního přívodu Datum revize: pro výpočetní středisko MMR Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Archívní číslo: SR Profese: Elektro Číslo paré: Označení přílohy: Název přílohy: Technická zpráva TE001 Stránka 11 z 39

12 Obsah: A. Technická zpráva A.1.1 Úvodní údaje A.1.2 Zdůvodnění A.1.3 Výchozí podklady pro zpracování projektové dokumentace A.1.4 Členění akce A.1.5 Identifikační údaje akce A.1.6 Identifikační údaje investora B. Průvodní technická zpráva B.1.1 Charakteristika území B.2 Charakteristika a rozsah prováděných prací B.3 Orientační údaje B.3.1 Předpokládaný termínový průběh montážních prací B.3.2 Předpokládané uvedení do provozu B.3.3 Předpokládaný počet pracovníků pro realizaci C. Souhrnná technická zpráva C.1 Popis montáže elektroinstalace C.1.1 Popis prací C.1.2 Objem prací C.2 Stanovení podmínek pro provádění prací C.2.1 Průzkumné práce a místní šetření C.2.2 Požadavek na stavební připravenost C.2.3 Demontáže C.2.4 Nároky na potřebnou mechanizaci C.2.5 Přerušení provozu výpočetního střediska C.2.6 Zajištění bezpečného provozu VS při provádění prací C.3 Popis provedení C.3.1 Dotčená území a prostory C.3.2 požadavky na rozvodnou skříň R-ATS C.4 Všeobecný popis Stránka 12 z 39

13 A. Technická zpráva A.1.1 Úvodní údaje Název akce: Místo akce: Okres akce: Kraj akce: Investor: HIP: Zpracovatel: Zhotovitel: Stupeň PD: rekonstrukce hlavního přívodu pro výpočetní středisko MMR Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Praha Praha Praha 1, Staroměstské náměstí 6 ing. Jaromír Holub PowerTech spol. s r.o. Lovosická Praha 9 ing. Stanislav Richter PowerTech spol. s r.o. Lovosická Praha 9 dle výběru investora jednostupňová A.1.2 Zdůvodnění Předmětem projektu je zhotovení hlavního přívodu el. energie z hlavní rozvodny do prostor výpočetního střediska ve 2. patře MMR. Plánované rozšíření infrastruktury výpočetního střediska je příčinou zvýšení příkonu pro napájení a chlazení instalovaných technologií. Současný přívod nemá dostatečnou kapacitu pro přenesení požadovaného příkonu. Nový přívod bude napojen v hlavní rozvodně a veden do serverovny zčásti ve stávajících a zčásti v nově vybudovaných kabelových trasách. Součástí nového přívodu je rozvaděč R-ATS dieselagregátu. Rozvaděč R-ATS a dieselagregát budou umístěny nad úrovní hladiny dosažené při povodni v roce Výhoda začlenění rozvaděče R-ATS do fáze zhotovení hlavního přívodu serverovny spočívá v usnadnění následné instalace dieselagregátu, která bude moci být provedena bez přerušení dodávky energie do serverovny. Stránka 13 z 39

14 Instalace dieselelektrického náhradního zdroje není předmětem této projektové dokumentace. S následnou dodávkou dieselagregátu bude zpracována samostatná projektová dokumentace. A.1.3 Výchozí podklady pro zpracování projektové dokumentace Podklady: 1. Studie možnosti řešení systému záložního napájení MMR Ivan Rezek, REMA s.r.o. 2. technologie motorgenerátoru studie proveditelnosti ALTRON 3. prohlídka místa instalace serverovny MMR 2. patro a hlavní rozvodny RH 4. výkresová dokumentace objekty č. p. 932, 934, 935 Atelier A4 s.r.o 5. požadavky a připomínky zadavatele a investora - MMR 6. schéma kabelových rozvodů ve 3.NP technické místnosti ProTel 7. blokové schéma slaboproudých rozvodů - ProTel 8. projekt infrastruktura MMR pro záložní středisko MMR 9. projekt provozní infrastruktura pro primární a záložní středisko monitorovacího systému MMR z března PowerTech spol. s r.o 10. revizní zpráva elektroinstalace serverovny VS č. 205 z února 2010 Lumír Kříž 11. technická dokumentace k UPS MGE GALAXY3000, APC SYMMETRA PX technická dokumentace klimatizace Fujitsu 13. normy ČSN V této projektové dokumentaci je použito označení objektů a místností převzaté z výkresové dokumentace 4 - Atelier A4 s.r.o. Označení použité v ostatních podkladech může být odlišné. Použité názvosloví: RH hlavní rozvaděč DA náhradní dieselelektrický zdroj R-ATS rozvaděč přepínaní mezi veřejnou el. sítí a DA VS výpočetní středisko UPS záložní zdroj bateriový EZS elektronický zabezpečovací systém EPS elektrický požární systém PD projektová dokumentace SHZ stabilní hasicí zařízení VZT vzduchotechnika KLIMA odvod ztrátového tepla Stránka 14 z 39

15 A.1.4 Členění akce Členění akce: 1. Příprava kabelových tras, úpravy v hlavní rozvodně RH 2. Osazení rozvaděče dieselagregátu R-ATS 3. Uložení a zapojení kabelů hlavního přívodu 4. Provozní zkouška, měření, revize A.1.5 Identifikační údaje akce Název akce: Místo provedení: Charakter akce: rekonstrukce hlavního přívodu pro výpočetní středisko MMR Praha 1, Staroměstské náměstí 6 hlavní rozvodna 1. PP a výpočetní středisko 2. patro elektroinstalace nn A.1.6 Identifikační údaje investora Investor: Sídlo investora: Praha 1, Staroměstské náměstí 6 B. Průvodní technická zpráva B.1.1 Charakteristika území Předmětem projektové dokumentace jsou vnitřní a vnější elektroinstalace nn hlavního přívodu výpočetního střediska ve 2. patře v budově MMR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1. B.2 Charakteristika a rozsah prováděných prací Tento projekt řeší zhotovení nového hlavního přívodu elektrické energie pro výpočetní středisko MMR ve 2. patře. Z hlavního přívodu bude napájen centrální záložní napájecí zdroj UPS, klimatizační jednotky sálů VS a dále SHZ, EZS a EPS výpočetního střediska. Nový přívod bude napojen v hlavní rozvodně z pole č. 8 a veden do serverovny zčásti ve stávajících kabelových trasách v 1. PP objektu č. p. 932, zčásti v nově vybudovaných kabelových trasách v 1. PP objektu č.p.932, v nově vybudovaných kabelových trasách ve dvoře mezi objekty č. p. 932, 934, 935 a dále vertikálně po fasádě objektu č. p. 935 a po průchodu obvodovou stěnou pod zdvojenou podlahou VS a ukončen v rozvaděči RPP ve VS. Součástí dodávky a instalace hlavního přívodu není přepojení VS na tento nový přívod. Přepojení proběhne při následné plánované odstávce během prací na rozšíření infrastruktury VS MMR. Vedení kabelové trasy je zakresleno ve výkresové dokumentaci. Venkovní trasy provedené Stránka 15 z 39

16 z uzavřených neperforovaných kabelových FeZn žlabů budou opatřeny nátěrem v odstínu povrchů, po nichž budou vedeny. Součástí nového přívodu je instalace rozvaděče dieselagregátu R-ATS ve venkovním provedení, který bude osazen v místě plánované instalace náhradního dieselelektrického zdroje ve vnitřním dvoře mezi objekty č. p. 932, 934, 935 nad místností archivu č viz výkresová dokumentace. V rozvaděči bude provedena příprava pro napojení dieselagregátem zálohovaných přívodů pro kancelář ministra, zabezpečení III. patro, ostraha I. patro viz 2 Technologie motorgenerátoru, Altron Přívody pro kancelář ministra, zabezpečení III. patro, ostraha I. patro nejsou předmětem této projektové dokumentace. Na tyto přívody bude jejich zhotovitelem zpracována samostatná projektová dokumentace. Součástí instalace hlavního přívodu budou úpravy pole č. 8 RH - náhrada stávajícího hlavního jističe DEON 250A a instalace pojiskového odpojovače hlavního přívodu VS. B.3 Orientační údaje B.3.1 Předpokládaný termínový průběh montážních prací Zahájení prací: začátek srpna 2010 Ukončení prací: začátek zář 2010 B.3.2 Předpokládané uvedení do provozu Předání a uvedení do provozu: začátek září 2010 B.3.3 Předpokládaný počet pracovníků pro realizaci Potřebám montáže elektroinstalace odpovídá montážní četa 4-6 montérů. C. Souhrnná technická zpráva C.1 Popis montáže elektroinstalace C.1.1 Popis prací Součástí nového hlavního přívodu serverovnu jsou následující dodávky a montáže. 1. Úpravy místa připojení hlavního přívodu - pole č. 8 v RH hlavní rozvodny, místnost č. 126 v 1PP objektu č. p Rozvaděč R-ATS dieselagregátu umístěný v rohu oddělující stěny dvora viz výkresová dokumentace. 3. Kabelová trasa 3xCHBU95+CHBU70 přívodu z HR do rozvaděče R-ATS 4. Kabelová trasa 3xCHBU50+CHBU35 z rozvaděče R-ATS do rozvaděče RPP5.3.1 výpočetního střediska ve 2. patře Stránka 16 z 39

17 C.1.2 Objem prací Jako součást celku díla se rozumí dodávka a montáž kabelů, přístrojů, spojovacího a pomocného materiálu, zařízení souvisejících se stavební částí, funkčního a provozního celku technického a technologického zařízení staveb včetně osvětlení a podporující činnost příslušných technologií. Popis provozních, funkčních a jiných možných vazeb je uveden v technické zprávě. Součástí díla se také rozumí pomocné konstrukce pro rošty, žlaby, zakrytí rozvodů proti náhodnému možnému mechanickému poškození, zhotovení i zakrytí dílčích otvorů atd. Protipožární ucpávky je nutno nárokovat u specializované firmy. C.2 Stanovení podmínek pro provádění prací C.2.1 Průzkumné práce a místní šetření Bylo provedeno místní šetření ve spolupráci se zástupcem investora. Budova je památkově chráněným objektem. Investor musí mít před započetím prací potřebná platná povolení dotčených orgánů státní správy pro provádění prací souvisejících s úpravami prostor VS. Investor je povinen zhotoviteli poskytnout platné povolení nebo rozhodnutí, které umožní zhotoviteli zahájit práce a plnit své závazky ze smlouvy bez zbytečných prostojů a rizik. C.2.2 Požadavek na stavební připravenost Není vznesen. C.2.3 Demontáže Z kabelových roštů pod stropem chodby objektu č. p. 932 budou zhotovitelem demontovány nepoužívané kabely, končící ve stěně mezi objekty č. p. 932 a č. p Do uvolněného prostoru na kabelovém roštu bude uložen nový hlavní přívod do VS. Investor označí nepoužívané kabely, které je možno odstranit. Zhotovitel kabely odstraní a zajistí jejich ekologickou likvidaci. C.2.4 Nároky na potřebnou mechanizaci Zhotovitel bude používat vlastní nástroje, nářadí a vybavení. C.2.5 Přerušení napájení hlavní rozvodny K provedení úpravy pole č. 8 RH a připojení hlavního přívodu VS je zapotřebí vypnout hlavní přívod do RH objektu. Předpokládá se celkové přerušení napájení RH dobu nejméně 4 6 hodin. C.2.6 Zajištění bezpečného provozu VS při provádění prací Z pohledu zajištění bezpečného provozu výpočetního střediska je kritickou fází instalace hlavního přívodu v prostorách VS. Práce mimo prostory VS nemají na bezpečnost provozu VS vliv. Hlavní přívod VS bude po průchodu obvodovou stěnou v úrovni podlahy 3.NP veden v nově instalované trase tvořené plechovým žlabem s víkem pod zdvojenou podlahou místností č. 313 (č. 205 dle 6), č. 314 (č. 206 dle 6) a č. 316 č dle 6) a ukončen v rozvaděči RPP Stránka 17 z 39

18 Práce v prostorách výpočetního střediska budou prováděny za provozu IT. Je nezbytné provádět práce koordinovaně v dohodě s investorem, aby se předešlo náhodnému přerušení provozu VS! Před zahájením prací je třeba provést proškolení pracovníků dodavatele bezpečnostním technikem investora o bezpečnosti práce. Před zahájením prací v serverovně je nezbytné deaktivovat požární signalizaci a stabilní hasicí zařízení SHZ, aby nemohlo dojít k jeho náhodnému spuštění. Deaktivaci provede pověřený pracovník investora. Při aktivovaném systému EPS a SHZ je zakázána v prostorách výpočetního střediska manipulace s otevřeným ohněm, kouření, svařování, broušení, práce s hořlavými a těkavými látkami a jakékoli další práce, jejichž následkem by mohlo dojít k aktivaci EPS a SHZ. Při přípravných montážních pracích prováděných v místnosti č. 313 (č. 205 dle 6) je třeba dodržet podmínku zavřených spojovacích dveří do sálu č. 314 (č. 206 dle 6) zamezení pronikání prachu a nečistot. Je třeba utěsnit dveře přelepením spár lepicí páskou apod. pro zabránění pronikání prachu a nečistot do prostor s pracující IT - sály č. 314 (č. 206 dle 6) a č. 316 č dle 6). V sálech č. 314 (č. 206 dle 6) a č. 316 (č dle 6) budou práce omezeny pouze na otevření zdvojené podlahy, instalaci kabelové trasy a uložení kabelů. Bezprostředně po zhotovení přívodu bude zdvojená podlaha uvedena do původního stavu. Dělení a opracování materiálu bude prováděno mimo prostory č. 314 (č. 206 dle 6) a č. 316 (č dle 6) aby se zabránilo vniknutí prachu a nečistot do IT. Při činnostech produkujících prach a nečistoty, které nelze provádět mimo prostory VS např. průrazy stěn apod. je třeba pomocí vhodných opatření zamezit šíření prachu a nečistot, např. účinným odsáváním nečistot v místě jejich vzniku. Vstup pracovníků zhotovitele do prostor stávající serverovny č. 314 (č. 206 dle 6) a č. 316 (č dle 6) je možný pouze po předchozím souhlasu a za doprovodu pověřeného pracovníka investora! Je třeba řídit se pokyny pověřeného pracovníka a všechny zamýšlené úkony předem s pověřeným pracovníkem předem projednat nejen po stránce provedení, ale zejména z pohledu rizika ohrožení provozu IT. Je zakázáno manipulovat s přístroji rozvaděčů RPP5.3.1, RPP5.3.2, RPP5.3.3 a RPP5.3.4 bez přítomnosti a předběžného odsouhlasení pověřeného pracovníka investora! Elektrické nářadí je dovoleno připojovat pouze na zásuvkové okruhy oddělené od zálohovaných okruhů VS, z nichž je napájena infrastruktura IT! C.3 Popis provedení C.3.1 Dotčená území a prostory Následující text popisuje provedení kabelových tras. Prostupy mezi oddělenými požárními úseky je nutno utěsnit protipožárními ucpávkami. Popis řešení hlavního přívodu Hlavní přívod VS sestává ze dvou navazujících úseků. Stránka 18 z 39

19 První úsek označený v přehledovém schema WL0001 je napojen v poli č.8 RH v hlavní rozvodně, prochází ve stávajících a nově zhotovených kabelových trasách a je ukončen v rozvaděči dieselagregátu R-ATS na dvoře objektu. Druhý úsek označený v přehledovém schema WL0002 je napojen v R-ATS, pokračuje v nově vybudovaných trasách do prostor VS ve 2. patře objektu č. 935, kde je ukončen v rozvaděči RPP Hlavní rozvodna objektu - místnost č a chodba 1. PP, objekt č. p. 932 Demontovat nepoužívané kabely z kabelových tras v 1. PP v hlavní rozvodně a chodbě tvořené navazujícími prostorami č. -121, -104, -103, -105 a -106 a tím uvolnit místo na kabelových roštech pro uložení hlavního přívodu VS. Úprava pole č.8 rozvaděče RH demontovat 2ks stávající DEON 250A. DEON na hlavním přívodu do RH nahradit typem BH 630 NE305 s nastavitelnou nadproudovou spouští SE-BH DTV3 nastavenou na In=315A. Druhý, nepoužívaný DEON 250A nahradit pojistkovým odpojovačem SH1-3A/F 3 250A pro jištění hlavního přívodu VS. První úsek hlavního přívodu VS bude zhotoven z flexibilních vodičů s dvojitou gumovou izolací 3x CHBU95 + CHBU70 a bude připojen na pojistkový odpojovač FU101 SH1-3A/F 3 250A. CHBU vodiče jsou vyráběny pouze v černé barvě, proto budou vodiče odpovídajícím způsobem zřetelně přeznačeny. Hlavní přívod VS bude veden stávajícími a nově vybudovanými kabelovými trasami a bude ukončen v rozvaděči dieselagregátu R-ATS. Souběžně s hlavním přívodem bude veden hlavní ochranný přívod vodičem H07V-K50 zž připojený na hlavní ochrannou přípojnici RH v hlavní rozvodně. K ochrannému přívodu budou připojeny veškeré vodivé části kabelové trasy. Přívod bude ukončen na ochranné přípojnici rozvodné skříně dieselagregátu R-ATS. Po průchodu stěnou z hlavní rozvodny č do prostoru před rozvodnou č. 121 bude hlavní přívod VS pokračovat po kabelovém roštu stávající kabeláže pod stropem chodby v 1. PP objektu č. p. 932 k odbočení v prostoru č Kabelová trasa na chodbě 1. PP je tvořena stávajícím kabelovým roštem upevněným na konzolích pod stropem chodby. Hlavní přívod VS uložit na místo uvolněné demontáží nepoužívaných silových kabelů. Délka kabelové trasy po stávajícím kabelovém roštu z rozvodny po odbočení Počet prostupů přes zeď ( mm) Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) 50 m 5 x 1 sada Chodba 1. PP odbočení chodba 1. PP objekt č. 932 Pro odbočení kabelové trasy ze stávajícího kabelového roštu bude v v chodbě 1. PP, prostoru - 106, zhotoven nový otevřený kabelový rošt. Tento kabelový rošt bude zavěšen na stropních úchytech v prostoru -111 nad stávajícím potrubím topení. Tato část trasy propojuje stávající kabelový rošt k prostupu přes zeď do prostoru chodby 1. PP v části před komínem. Otevřený kabelový rošt, min. š=250 mm Stropní úchyty, pomocný materiál 6 m 1 sada Stránka 19 z 39

20 Počet prostupů přes zeď (1000 mm) Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) 1 x 1 sada Chodba 1. PP část ke komínu objekt č. 932 V tomto prostoru č chodby 1. PP bude kabelová trasa pokračovat novým otevřeným kabelovým roštem. Rošt bude veden pod stropem chodby v prostoru nad stávajícím potrubím topení obloukem směrem ke komínovému tělesu vedle výtahové šachty. Tato část trasy je ukončena prostupem přes zeď do prostoru výtahu a komínového tělesa. Otevřený kabelový rošt, min. š=250 mm Stropní úchyty, pomocný materiál Počet prostupů přes zeď (>1 000 mm) Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) 10 m 1 sada 1 x 1 sada Stoupací trasa komínovým tělesem na dvůr objekt č. 932 V prostoru prostoru komínového tělesa vedle výtahové šachty pokračuje kabelová trasa novým otevřeným kabelovým roštem a po průchodu prostupem ve stěně komínového tělesa stoupá nepoužívaným komínovým tělesem do úrovně prostoru dvora, kde prostupem ve stěně komínového tělesa přechází do kabelové trasy tvořené kabelovým žlabem. Otevřený kabelový rošt, min. š=250 mm Stropní úchyty, pomocný materiál Počet prostupů přes zeď ( mm) Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) 2 m 1 sada 2 x 1 sada Prostor dvora 1.NP V prostoru dvora bude kabelová trasa tvořena kovovým neděrovaným kabelovým žlabem FeZn 250/100mm uzavřeným víkem. Od prostupu z komína je žlab veden po podlaze tvořené stropní nástavbou, kde přechází na boční atiku této nástavby. Po atice je veden ve výšce cca 1,2 m až k dělící zdi dvora. Zde prostupem přes tuto zeď prochází hlavní přívod zdí a je zakončen v rozvodné skříni R-ATS dieselagregátu. V této části trasy bude kabelový žlab opatřen vrchním nátěrem v barvě zdi. Kovový žlab FeZn 250/100 včetně víka Tvarovky žlabu různé Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) Počet prostupů přes zeď ( mm) 23 m 1 sada 1 sada Rozvodná skříň R-ATS - fasáda objektu č. 935 Druhý úsek hlavního přívodu VS bude zhotoven z flexibilních vodičů s dvojitou gumovou izolací 3x CHBU50 + CHBU35 a bude připojen na odpovídající vývod rozvaděče R-ATS. CHBU vodiče jsou vyráběny pouze v černé barvě, proto budou vodiče odpovídajícím způsobem zřetelně 1 x Stránka 20 z 39

21 přeznačeny. Hlavní přívod VS bude veden nově vybudovanými kabelovými trasami a bude ukončen v rozvaděči RPP5.3.1 v prostorách VS ve 2. patře. Souběžně s hlavním přívodem bude veden ochranný přívod vodičem H07V-K25 zž připojený na ochrannou přípojnici R-ATS. K ochrannému přívodu budou připojeny veškeré vodivé části kabelové trasy. Přívod bude ukončen na ochranné přípojnici HOP-S serverovny VS. Kabelová trasa od rozvodné skříně R-ATS dieselagregátu bude vedena po dělící zdi dvora a stěně přístavku na dvoře. Bude zhotovena z kovového neděrovaného kabelového žlabu FeZn 125/50 s víkem velikosti. Po průchodu prostupem dělící zdí dvora bude trasa vedena po druhé straně dělící zdi a dále obvodové zdi přístavku ve výšce v=3,0 m až k obvodové zdi objektu č V této části trasy bude kabelový žlab opatřen vrchním nátěrem v barvě zdi. Kovový žlab FeZn 125/50 včetně víka Tvarovky žlabu různé Počet prostupů přes zeď ( mm) Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) 30 m 1 sada 2 x 1 sada Stoupací trasa po fasádě objektu č. 935 Trasa je tvořena kabelovým žlabem neděrovaným FeZn 125/100 vedeným svisle po fasádě objektu č. 935 v prostoru vedle okapu. Žlab bude připevněn do obvodové zdi objektu a bude opatřen vrchním nátěrem v barvě fasády objektu. Na úrovni podlahy 3.NP prostupem přes obvodovou zeď vstupuje trasa do prostor technické místnosti serverovny. Prostup je nutno utěsnit protipožární ucpávkou. Kovový žlab FeZn 125/100 včetně víka Tvarovky žlabu různé Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) Počet prostupů přes zeď ( mm) 12 m 1 sada 1 sada Kabelová trasa v serverovně 3.NP objekt č. 935 Kabelová trasa v serverovně VS je tvořena kabelovým žlabem uloženým v dvojité podlaze technických místností. Trasa je zakončena prostupem do niky rozvaděče RPP5.3.1 určeného pro zakončení přívodu kabeláže od záložního zdroje. Kovový žlab FeZn 125/50 včetně víka Tvarovky žlabu různé Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) Počet prostupů přes zeď ( mm) 1 x 24 m 1 sada 1 sada 3 x C.3.2 požadavky na rozvodnou skříň R-ATS Návrh řešení rozvodné skříně R-ATS není předmětem této projektové dokumentace. Předpokládá se subdodávka vybavené rozvodné skříně od specializovaného tuzemského výrobce nebo dodávka originální rozvodné skříně od výrobce dieselagregátu. Součástí dodávky rozvodné skříně bude samostatná projektová dokumentace R-ATS. Rozvodná skříň R-ATS dieselagregátu musí vyhovět následujícím požadavkům: Stránka 21 z 39

22 rozměry v x š x hl x 1000 x 500mm venkovní provedení s krytím IP65/20 provedení z ocelového plechu s kvalitní antikorozní úpravou a povrchovou úpravou trvanlivým lakem hlavní spínací prvky dimenzované pro In 315A automatika startu dieselagregátu při ztrátě napájení s možností nastavení základních parametrů signalizace stavů na dispečerské pracoviště vybavení svodičem přepětí, topením, ventilaci a vnitřní osvětlením dveře opatřeny uzamykatelnou kliku, aretaci dveří, signalizací 24VDC přívody a vývody provedeny spodem ochranná stříška nad skříní proti dešti C.4 Všeobecný popis Elektroinstalace: Kabelové trasy budou provedeny v soustavě TN-C samostatnými vodiči typu CHBU. Vodiče budou veden se vzájemným odstupem pro dosažení optimálních podmínek pro jejich ochlazování. Souběžně s hlavním přívodem bude veden vodič hlavního ochranného přívodu připojený na hlavní ochrannou přípojnici RH v hlavní rozvodny. V prostorech požárních únikových cest budou rozvody provedeny bezhalogenovými kabely event. budou kabely uloženy v kabelových žlabech s odolností proti požáru. Vedení musí být uložena a provedena tak, aby byla přehledná a aby se křižovala co nejméně. Vedení budou kladena přímočaře, a to svisle nebo vodorovně tak, aby byla co nejkratší. Barevné značení vodičů Dle ČSN Popisy zařízení Rozvaděče budou na dveřích popsány vč. napěťové soustavy a dveře budou opatřeny zámkem a kapsou na dokumentaci. Rozvaděče budou vybaveny příslušenstvím pro montáž rozvaděče dle doporučení výrobce vč. štítků pro popis rozvaděče, přístrojů a vývodů. Kabely budou na obou koncích popsány typ kabelu, označení kabelu, směr kabelu, popis funkce kabelu. Popsána budou také všechna elektrická zařízení napěťová soustava, popis provedených ochran, výstražné tabulky a upozornění. Ochrana při zkratu a přetížení Zařízení bude připojeno na hlavní rozvodnou soustavu s odstupňovaným jištěním jističi a pojistkami. Ochrana proti přetížení rozvodů je navržena odstupňovaným jištěním rozvodů mezi rozváděči a jednotlivých vývodů jističi. Ochrana před úrazem el. proudem Stránka 22 z 39

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO Obsah 1. Identifikace stavby...2 2. Předmět projektu...2 3. Obecné informace...2 3.1. Ochrana před nebezpečným dotykem...4 3.2. Ochrana před přepětím...5 3.3. Protipožární opatření...5

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY POSÍLENÍ PROUDOVÉ ZATÍŽITELNOSTI KUCHYNĚ Věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou ELEKTROINSTALACE INVESTOR Věznice Světlá

Více

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

Rekonstrukce sociálního zařízení, vnitřního a venkovního schodiště v budově SPÚ

Rekonstrukce sociálního zařízení, vnitřního a venkovního schodiště v budově SPÚ plan inženýrská a projekční kancelář Rekonstrukce sociálního zařízení, vnitřního a venkovního schodiště v budově SPÚ Název stavby: Místo stavby: Objednatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov,

Více

Výměna podhledu nad školní jídelnou a jevištěm ZŠ a MŠ Angel, Angelova 15/3185 Praha 4 - Modřany. Elektroinstalace silnoproud Technická zpráva

Výměna podhledu nad školní jídelnou a jevištěm ZŠ a MŠ Angel, Angelova 15/3185 Praha 4 - Modřany. Elektroinstalace silnoproud Technická zpráva Výměna podhledu nad školní jídelnou a jevištěm ZŠ a MŠ Angel, Angelova 15/3185 Praha 4 - Modřany Elektroinstalace silnoproud Technická zpráva Vypracoval: Jiří Flosman Odpovědný projektant: Josef Tietz

Více

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel.

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel. Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Elektrické ovládání oken v tělocvičně ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova ul. 933, Mor. Budějovice

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I Stavba

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ D.3 - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY NÁZEV AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ MÍSTO STAVBY : ČESKÁ TŘEBOVÁ DATUM : 5/2015 INVESTOR : EKO BI s.r.o. KRYTÝ BAZÉN U TEPLÁRNY 617 560 02

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 OBSAH: 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Bleskosvod 5. Závěrem SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvodní údaje Identifikační údaje - akce: CHOTĚBOŘ

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE STAVBA : OPRAVA BYTU Č.8 (2.NP) ul. DEHTOVÁ Č.1450/9, OSTRAVA-VÍTKOVICE PROJEKTOVÁ ČÁST

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Všeobecná část. 1.1 Základní údaje. Státní pozemkový úřad Oprava serverovny. Místo stavby: Husinecká 1024/11a, Praha 3

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Všeobecná část. 1.1 Základní údaje. Státní pozemkový úřad Oprava serverovny. Místo stavby: Husinecká 1024/11a, Praha 3 BREMA, spol s r.o. Modletice 127, 251 01 Říčany Státní pozemkový úřad Oprava serverovny TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Všeobecná část 1.1 Základní údaje Stavba: Státní pozemkový úřad Oprava serverovny Místo stavby:

Více

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy Inpros F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy Inpros F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka Tato projektová dokumentace je majetkem firmy Inpros F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

Administrativní a bytový komplex, ulice Lomnického, Praha 4 Nusle, budova A

Administrativní a bytový komplex, ulice Lomnického, Praha 4 Nusle, budova A Administrativní a bytový komplex, ulice Lomnického, Praha 4 Nusle, budova A SO 01.13 Dieselagregát Technická zpráva OBSAH: 1. ÚVOD A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU...

Více

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace EL1. Seznam příloh, technická zpráva, výpis materiálu.......5 EL2. Půdorys 1.PP......3 EL3. Půdorys 1.NP......4 EL4. Půdorys 2.NP......3

Více

REKONSTRUKCE PRODEJNY

REKONSTRUKCE PRODEJNY Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE :

STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice 7 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : Ing. Ondřej Červenka Voznice 64 STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č. 1043 DOKUMENTACE DLE PŘÍL. 1 VYHL. 499/2006 Sb. D.1.4.b VYTÁPĚNÍ

Více

Investor: PURUM s.r.o. NÁRODNÍ 961/25, PRAHA 1 Akce: ZPEVNĚNÁ PLOCHA V AREÁLU FIRMY PURUM s. r. o. STARÉ MĚSTO DPPS TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor: PURUM s.r.o. NÁRODNÍ 961/25, PRAHA 1 Akce: ZPEVNĚNÁ PLOCHA V AREÁLU FIRMY PURUM s. r. o. STARÉ MĚSTO DPPS TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: PURUM s.r.o. NÁRODNÍ 961/25, 11 000 PRAHA 1 Akce: ZPEVNĚNÁ PLOCHA V AREÁLU FIRMY PURUM s. r. o. STARÉ MĚSTO DPPS SO 07 - ROZVODY ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/ ÚČEL A ROZSAH PROJEKTU Projekt řeší

Více

: Rekonstrukce školní kuchyně SOUz Chvaletice

: Rekonstrukce školní kuchyně SOUz Chvaletice OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 1.1. VÝCHOZÍ PODKLADY 3 1.2. ÚČEL A ROZSAH PROJEKTU 3 1.3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 3 1.3.1. Zajištění energie 3 1.3.2. Celkové bilanční údaje 3 1.3.3. Napěťová soustava 3 1.3.4.

Více

Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice

Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova 933, Mor. Budějovice, na

Více

MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice , č.p.: st. 45, 825/1

MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice , č.p.: st. 45, 825/1 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PROJEKTANT: TOMÁŠ BEHINA TOMÁŠ BEHINA INVESTOR: OBEC BITOZEVES, BITOZEVES 50, 44001 LOUNY AKCE: MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice 702374, č.p.: st. 45, 825/1 STUPEŇ DOKUMENTACE:

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha Ing. arch. Michal Vondra AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT A.T.A. STUDIO ARCHITEKTONICKO TECHNICKÝ ATELIER IČ: 43014186 DIČ: CZ6206160334 ČÍSLO AUTORIZACE ČKA: 1319 Sídlo: Ing. arch. Michal Vondra Šumberova 2/329

Více

Epj-elektroprojekty. Ing. Blanka Jeníčková Mitrovická 252 7 3 9 2 1 PASKOV

Epj-elektroprojekty. Ing. Blanka Jeníčková Mitrovická 252 7 3 9 2 1 PASKOV Epj-elektroprojekty Ing. Blanka Jeníčková Mitrovická 252 7 3 9 2 1 PASKOV Akce: ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v.v.i., STUDENTSKÁ 1768, OSTRAVA - PORUBA, VÝMĚNA ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ Objednatel: ÚSTAV GEONIKY AV ČR,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice STUPEŇ: DATUM: 9/2014

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice STUPEŇ: DATUM: 9/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY - MEKTEC NA POZEMKU P.Č.1815/1 A 1815/5, V K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 D.2 PRODEJNÍ SKLAD LEVNÉ ELEKTRO D.2.4.g ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNICKY VČETNĚ BLESKOSVODŮ

Více

Tietz- Projekty elektro F.X. Procházky 42, Brandýs nad Labem, Stavební úpravy prodejny. Z.č. 16/06

Tietz- Projekty elektro F.X. Procházky 42, Brandýs nad Labem, Stavební úpravy prodejny. Z.č. 16/06 Tietz- Projekty elektro F.X. Procházky 42, Brandýs nad Labem, Stavební úpravy prodejny. Z.č. 16/06 Projekt Technická zpráva Elektroinstalace- D-1.4.3. Seznam dokumentace Textová část: 1. Technická zpráva.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. PODKLADY, PŘEDMĚT PROJEKTU Podklady - projektová dokumentace vytápění - projektová dokumentace stávajícího silnoproudu - projektová dokumentace stávajícího měření a regulace - státní

Více

PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE Veřejná zakázka 1 / 2 SUSEN Elektroinstalace v objektech F2 a G2 Technická specifikace Místo stavby: K.ú. Skvrňany, ulice Morseova, pozemek č.1538/160, č1538/161 Obec:

Více

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Změny dispozice 2NP budovy C Část: D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO prosinec 2015 strana 1. Předmět projektu 3 2. Použité podklady

Více

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ Domov mládeže Gorkého 35 E23/12 Rekonstrukce elektroinstalace - DPS SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Domově mládeže na Gorkého 35 s provede rekonstrukce elektroinstalace. Ta je

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod. Projekt pro provedení stavby. DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod. Projekt pro provedení stavby. DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice, včetně výměny zdroje vytápění, č. p. 39 na parcele č. 461 Část: F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod

Více

-PROJEKTOVÁNÍ -STAVEBNÍ DOZOR -ŘÍZENÍ STAVEB.

-PROJEKTOVÁNÍ -STAVEBNÍ DOZOR -ŘÍZENÍ STAVEB. -PROJEKTOVÁNÍ -STAVEBNÍ DOZOR -ŘÍZENÍ STAVEB www.bhing.cz OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Rozsah projektu, popis stávajícího stavu 3. Textová část dle Vy. č. 62/2013 Sb. a) Základní technické údaje elektroinstalace

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.4 - SK, EKV, DS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.4 - SK, EKV, DS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.4 - SK, EKV, DS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) STAVEBNÍ ÚPRAVY, VESTAVBA ŠATNY A SKLADU 11/2015 STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY MEKTEC na pozemku p.č. 1815/1 a 1815/5, v k.ú. Č. Budějovice ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) VYPRACOVAL: STUPEŇ:

Více

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje 1. Všeobecný popis Technická dokumentace řeší elektrickou instalaci silových, sdělovacích obvodů, hromosvodu a uzemnění pro rekonstrukci bytových domů č.p. 637 a 638 v ulici Přemysla Otakara a domu č.p.

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace Přípojka do sítě NN Název stavby: Místo: Kraj: Zde zadej název Zde místo Moravskoslezský Investor: GF a SPŠEI Frenštát p. R. Zpracovatel projektu: Jan Novák Odp. projektant: Jan

Více

Projektová kancelář Sokolská 199, Liberec 1, , Tel , IČO:

Projektová kancelář Sokolská 199, Liberec 1, , Tel , IČO: 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci pro vybraná zařízení a ochranu před bleskem v rámci zateplení objektu v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Při návrhu technického

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA. Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, Bystřice, IČ: , DIČ: CZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA. Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, Bystřice, IČ: , DIČ: CZ TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Název stavby: Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 275 51 Bystřice, IČ: 00231525, DIČ: CZ 00231525 STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE Místo stavby:, Dr. E. Beneše 300,

Více

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY ING. JOSEF KNOT - ELEKTRO Projektování v elektrotechnice IČO 120 77 143 Mánesova ul. 1580 470 01 Česká Lípa 487 870 411 elektro knotcl.net OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ V BYTOVÉM DOMĚ ČESKÁ LÍPA, NA

Více

Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace

Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH: Textová část 01.4.1. Protokol o určení vnějších vlivů (Díl 3. zdravotní technika) Výkresová část 01.4.2. 2NP

Více

1592 Skladovací hala Tenza Technická zpráva elektro strana 2/6

1592 Skladovací hala Tenza Technická zpráva elektro strana 2/6 1592 Skladovací hala Tenza Technická zpráva elektro strana 1/6 REVIZE DATUM POPIS REVIZE ZPRACOVAL PODPIS Zpracovatel: Hlavní inženýr projektu: Ing. Dostál Švec Odpovědný projektant: Kontrola úplnosti:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 11111-EL-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA ULICI ŠPÁLOVA 9 OSTRAVA-PŘÍVOZ SEZNAM DOKUMENTACE: 11111-EL-10. Výkaz materiálů Slepý rozpočet

TECHNICKÁ ZPRÁVA 11111-EL-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA ULICI ŠPÁLOVA 9 OSTRAVA-PŘÍVOZ SEZNAM DOKUMENTACE: 11111-EL-10. Výkaz materiálů Slepý rozpočet SEZNAM DOKUMENTACE: Technická zpráva Výkaz materiálů Slepý rozpočet HDS+ER Půdorys 1.PP-Elektroinstalace Půdorys 1.NP-Elektroinstalace Půdorys 2.NP-Elektroinstalace Půdorys Podkroví-Elektroinstalace Rozvaděč

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVANÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVANÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVANÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD ELEKTOINSTALACE Vyhotovení: A. Identifikační údaje Investor: Místo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Kryry. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p Praha 7. Nová , Bystřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Kryry. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p Praha 7. Nová , Bystřice MARCEL PILÁT Nová 502, 257 51 Bystřice IČ: 74549197 DIČ: CZ8003111754 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: Čepro a.s. - středisko Kryry OBJEKT: ČÁST: sklad Kryry Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii

Více

Kabely v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č.23/2008 splňující požární odolnost a zajištění funkce dle kategorie B2ca, s1, d0.

Kabely v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č.23/2008 splňující požární odolnost a zajištění funkce dle kategorie B2ca, s1, d0. ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD profese P.Č. Popis MJ Množství celkem Jednotková cena Cena celkem Elektroinstalace silnoproud, hromosvod, přípojka NN, náhradní zdroje - ceny bez DPH 1.000 SVÍTIDLA - dodávka,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dělnická 12, Praha 7, 6.NP. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p Praha 7. Nová , Bystřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dělnická 12, Praha 7, 6.NP. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p Praha 7. Nová , Bystřice MARCEL PILÁT Nová 502, 257 51 Bystřice IČ: 74549197 DIČ: CZ8003111754 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: Čepro a.s. - Praha OBJEKT: ČÁST: Dělnická 12, Praha 7, 6.NP Rozšíření rozvodů SKR pro IP

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : Ing. Bohuslav

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE listů 6 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stupeň projektu: Projektová dokumentace pro ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY Název akce: Centrum denních služeb v ZŠ Hrdlovská, Osek D1:SO 101 Denní centrum D1:SO 101.8 Silnoproudá elektrotechnika

Více

Skalní 1088, Hranice. parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice

Skalní 1088, Hranice. parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice Název: Investor: CIDEM Hranice, a.s. Skalní 1088, 753 01 Hranice Místo stavby: parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice Část projektu: D.1.4.2 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů Vypracoval:

Více

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA :

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA : 1.ÚVOD : Tato technická zpráva řeší silnoproudý el. rozvod pro akci Oprava fasád, sanace suterénu a přístavba vstupu Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, v rozsahu prováděcího projektu a zároveň projektu

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2013287

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2013287 TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2013287 Zakázka : Odběratel: Oprava elektroinstalace společných prostor domu na HS 437, ul. ul.pískovec č.p. 896;897, 471 14 Kamenický Šenov OSBD,Česká Lípa Barvířská č.p.738 Datum:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn ČOV Cerhovice. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Investor : Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, Horní Těrlicko Těrlicko

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Investor : Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, Horní Těrlicko Těrlicko TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, Horní Těrlicko 419 735 42 Těrlicko Název : Rekonstrukce elektroinstalace - MŠ Těrlicko Část : D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Více

Projektová dokumentace k akci

Projektová dokumentace k akci Čeká školní inspekce Čj. ČŠIG-2058/12-G22 ČŠI Brno generální oprava elektroinstalace Projektová dokumentace k akci ČŠI Brno generální oprava elektroinstalace Výměna elektroinstalace a napojení na rozvodnou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : OPLOCENÍ NTM CHOMUTOV : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY STUPEŇ E - ELEKTROINSTALACE PŘÍLOHA E - 1

TECHNICKÁ ZPRÁVA : OPLOCENÍ NTM CHOMUTOV : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY STUPEŇ E - ELEKTROINSTALACE PŘÍLOHA E - 1 AKCE STUPEŇ : OPLOCENÍ NTM : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁST : E - ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA E - 1 DATUM : 04/2013 VYPRACOVALI : ING.MILAN ŠKVÁRA PAVEL BUCHTA ÚVODNÍ ÚDAJE: akce :

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace Akce: Stavební opravy kuchyně mateřské školy Dyjákovice, č. p. 310, parc. č. 1196, k. ú. Dyjákovice - vnitřní el. instalace Investor: Obec Dyjákovice Projektant: ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo TECHNICKÁ

Více

NPROSAN D TECHNICKÁ ZPRÁVA

NPROSAN D TECHNICKÁ ZPRÁVA Razítko: Číslo paré: Název: VZOROVÉ PATRO BUDOVY "A" - KRÁTKÁ CHODBA STAVEBNÍ ÚPRAVY Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré nám. 3, 161 02 Praha 6 NPROSAN - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace

Více

1. Identifikační údaje stavby Název stavby STŘEDISKO TECHNICKÝCH SLUŽEB MTBS HOLÝŠOV

1. Identifikační údaje stavby Název stavby STŘEDISKO TECHNICKÝCH SLUŽEB MTBS HOLÝŠOV 1. Identifikační údaje stavby 1.1. Název stavby STŘEDISKO TECHNICKÝCH SLUŽEB MTBS HOLÝŠOV 1.2. Místo stavby parc. č.. 1379/8, 1379/20, 941/1, k.ú. Holýšov 1.3. Investor Město Holýšov, náměstí 5.května

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPLNĚNÍ VO 1.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPLNĚNÍ VO 1.1 A4 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPLNĚNÍ VO 1.1 - - 1- ZČ.341-09-15 DPS Obsah TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. ROZSAH PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ... 2 3. STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY... 3 4. BEZPEČNOST

Více

Technická zpráva MĚŘENÍ A REGULACE. Výměna VZT jednotky Pošta, Běchyňská 638, Praha 9 - Letňany

Technická zpráva MĚŘENÍ A REGULACE. Výměna VZT jednotky Pošta, Běchyňská 638, Praha 9 - Letňany MĚŘENÍ A REGULACE Výměna VZT jednotky Pošta, Běchyňská 638, Praha 9 - Letňany V Praze: 05/2017 1/6 2/6 Obsah : 1) Úvod 2) Podklady pro zpracování projektu 3) Popis stávajícího stavu 4) Požadavky na návrh

Více

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Technická zpráva Obsah : a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,... 2 b) požadavky na vybavení,... 3 c) napojení na stávající technickou infrastrukturu,...

Více

Seznam příloh. Textová část : Výkresová část : Technická zpráva Specifikace rozváděčů RS1, RS2, RS3 Výpis el.instalačního materiálu Legenda značek

Seznam příloh. Textová část : Výkresová část : Technická zpráva Specifikace rozváděčů RS1, RS2, RS3 Výpis el.instalačního materiálu Legenda značek Seznam příloh Textová část : Technická zpráva Specifikace rozváděčů RS1, RS2, RS3 Výpis el.instalačního materiálu Legenda značek 4 A4 1 A4 2 A4 1 A4 Výkresová část : 1. Přehledové schema instalačního rozvodu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Electric Technology s.r.o. ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD Dokumentace pro provedení stavby PŘEDMĚT

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Electric Technology s.r.o. ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD Dokumentace pro provedení stavby PŘEDMĚT Electric Technology s.r.o. IČ: 05006988 DIČ: 0CZ05006988 tel: +420 601 317 721 info@electric-technology.cz www.electric-technology.cz Společnost, která je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

: Obecní úřad Ostopovice, U Kaple 260/5, Ostopovice. Listů 4/ list 1

: Obecní úřad Ostopovice, U Kaple 260/5, Ostopovice. Listů 4/ list 1 info@kipbrno.cz Listů 4/ list 1 Technická zpráva VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Obsah: 1) Úvod 2) Technické a provozní údaje 3) Popis řešení 4) Uložení kabelu 5) Křížení s komunikací 6) BOZ 7) Nakládání s odpady Identifikační

Více

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Rabčice - rekonštrukcia obecnej

Více

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY intecon Projekce a inženýring I N T E C O N spol. s r. o. Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem Česká republika UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. 58 004

Více

PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY

PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

OBSAH PROJEKTU ZŠ RAKOVSKÉHO. Oprava rozvodu ÚT a podružné regulace PROJEKT MĚŘENÍ A REGULACE. Název

OBSAH PROJEKTU ZŠ RAKOVSKÉHO. Oprava rozvodu ÚT a podružné regulace PROJEKT MĚŘENÍ A REGULACE. Název OBSAH PROJEKTU AKCE: ZŠ RAKOVSKÉHO a podružné regulace PROJEKT MĚŘENÍ A REGULACE Poř.č. Název Textová část: 01 Technická zpráva 02 Specifikace zařízení M+R Výkresy: 11 Schema M+R 12 Půdorys 1.PP sever

Více

Akce: Stavební úpravy skladu na kanceláře, st.p.č. 2862, k.ú. Klatovy, areál Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, ulice Za Kasárny

Akce: Stavební úpravy skladu na kanceláře, st.p.č. 2862, k.ú. Klatovy, areál Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, ulice Za Kasárny TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší silnoproudou a slaboproudou elektrickou instalaci pro stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č. 2862 v katastrálním území Klatovy, obec Klatovy.

Více

D.3.1. Technická zpráva

D.3.1. Technická zpráva D.3.1 Název akce: Čištění odpadních vod Hřivno kanalizace s výtlakem na ČOV Chotětov Část: SO 03 - D.3 Čerpací stanice - Přípojka n.n. Investor: Městys Chotětov Zakázkové číslo: VIS 2/16-006 Stupeň: Projekt

Více

101 TEXTOVÁ ČÁST. Stavební úpravy bytu v objektu Jungmannovo nám. 437, Kutná Hora. D Silnoproudá elektrotechnika. Stupeň:

101 TEXTOVÁ ČÁST. Stavební úpravy bytu v objektu Jungmannovo nám. 437, Kutná Hora. D Silnoproudá elektrotechnika. Stupeň: Josef Pros projekce elektro e-mail: jpros@mybox.cz Vladislavova 335, 284 01 Kutná Hora GSM: 775357933 IČ: 10240578 101 TEXTOVÁ ČÁST Akce: Část: Stupeň: Stavební úpravy bytu v objektu Jungmannovo nám. 437,

Více

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Legenda Výpis materiálu

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Legenda Výpis materiálu SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Legenda Výpis materiálu Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.P.P. půdorysné schéma světelných rozvodů E-02 1:50 1.P.P. půd. schéma zásuvkových a technolog.

Více

B. Technická zpráva technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky

B. Technická zpráva technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky B. Technická zpráva technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky 1. Popis stavby Předkládaná dokumentace řeší výstavbu veřejného osvětlení v obci Lanškroun. Předmětem je napojení nového

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu:

Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu: Petr Slezák - projekty elektro, Bratranců Veverkových 2717, Pardubice Akce: SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZAMĚSTNANCE MHD, PARDUBICE, ul. KOSMONAUTŮ Vedoucí projektant: Ing. Š. Stačinová ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Více

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR M A N D Í K TPM 048/05 PLATÍ OD: 1.2.2005 PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR D1, D2, D3 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 Profese: D.1.4-G EL.SLABOPROUD Strana: 1 / 5 OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...2 2.1 VŠEOBECNĚ...2 2.1.1 Popis objektu...2 2.1.2 Vnější

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE Vyhotovení: A. Identifikaní údaje Investor: Místo stavby:

Více

Příloha č. 4. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) SLZN-Na Baních 1304, Zbraslav - opravy interiéru objektu 01,2

Příloha č. 4. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) SLZN-Na Baních 1304, Zbraslav - opravy interiéru objektu 01,2 Příloha č. 4 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) SLZN-Na Baních 1304, Zbraslav - opravy interiéru objektu 01,2 Zadavatel touto dokumentací upřesňuje podmínky, které musí splňovat

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zařízení silnoproudé elektrotechniky V ZŠ DOBRONÍN. , spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 44, Jihlava

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zařízení silnoproudé elektrotechniky V ZŠ DOBRONÍN. , spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 44, Jihlava , spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 44, Jihlava TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky AKCE : REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V ZŠ DOBRONÍN - ŠKOLNÍ DRUŽINA

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.3 na ulici Rudná

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Kontroloval Soubor tz.doc Měřítko Datum Červen 2012 Obsah Technická zpráva Arch. číslo List/listů (E)-10 1/5

Kontroloval Soubor tz.doc Měřítko Datum Červen 2012 Obsah Technická zpráva Arch. číslo List/listů (E)-10 1/5 Změna Popis Datum Jméno Stavba Zapojení mobilních elektrocentrál pro KKC Objekt Investor POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 30. dubna 24 728 99 Ostrava IČ. 75151502.

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 001 Výtahy jihozápadní

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

Technická zpráva k veřejné zakázce Oprava WC pro uživatele a koupelny

Technická zpráva k veřejné zakázce Oprava WC pro uživatele a koupelny Příloha č.3. Technická zpráva k veřejné zakázce Oprava WC pro uživatele a koupelny a WC pro zaměstnance, oprava přípravny těsta. Rozsah rekonstruovaných objektů v Domově pro seniory Strážnice, příspěvková

Více

SEZNAM PŘÍLOH. 1 Technická zpráva 2 Situace 3 Řezy kabelovou trasou 4 Základ stožáru

SEZNAM PŘÍLOH. 1 Technická zpráva 2 Situace 3 Řezy kabelovou trasou 4 Základ stožáru BENEŠOV, DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ MENDELOVA - DUKELSKÁ SO 434 Úprava veřejného osvětlení SEZNAM PŘÍLOH 1 Technická zpráva 2 Situace 3 Řezy kabelovou trasou 4 Základ stožáru BENEŠOV, DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ MENDELOVA -

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.)

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Napěťové soustavy... 1 4.2 Předpisy a normy... 2 4.3 Ochrana před úrazem elektrickým

Více

investor: OÚ Světlá pod Ještědem

investor: OÚ Světlá pod Ještědem Příloha č.2 VO Rozstání REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ROZSTÁNÍ ------------------------------------------------------------------------------------------- investor: OÚ Světlá pod Ještědem TECHNICKÁ

Více

Technická zpráva JP-O Zprovoznění kuchyně objekt MV ČR Barbora, Praha 5

Technická zpráva JP-O Zprovoznění kuchyně objekt MV ČR Barbora, Praha 5 Technická zpráva JP-O Zprovoznění kuchyně objekt MV ČR Barbora, Praha 5 Základní technické údaje Napětí: 3 x 230/400 V; 50 Hz; AC Příkon: Technologie kuchyně P i = 360 kw; P p = 270 kw Stavební elektroinstalace

Více