Projektová dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektová dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj"

Transkript

1 Projektová dokumentace rekonstrukce hlavního přívodu elektrické energie pro výpočetní středisko MMR HIP: Odp.proj. profese Vypracoval: Kontroloval: Ing. S. Richter Ing. J. Holub Investor: Formát: Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Datum: VI/10 Místo instalace: Stupeň PD: jednostupňová Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Číslo revize: Název akce: rekonstrukce hlavního přívodu Datum revize: pro výpočetní středisko MMR Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Archívní číslo: SR Profese: Elektro Číslo paré: Označení přílohy: Název přílohy: Projektová dokumentace Stránka 1 z 39

2 Obsah: 0. Průvodní zpráva 1. Projektová dokumentace elektroinstalace nn Stránka 2 z 39

3 rekonstrukce hlavního přívodu elektrické energie pro výpočetní středisko MMR HIP: Odp.proj. profese Vypracoval: Kontroloval: Ing. S. Richter Ing. J. Holub Investor: Formát: Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Datum: VI/10 Místo instalace: Stupeň PD: jednostupňová Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Číslo revize: Název akce: rekonstrukce hlavního přívodu Datum revize: pro výpočetní středisko MMR Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Archívní číslo: SR Profese: Elektro Číslo paré: Označení přílohy: Název přílohy: Průvodní zpráva 0 Stránka 3 z 39

4 Obsah: A. Průvodní zpráva... 5 A.1.1 Identifikační údaje akce a investora... 5 A.1.2 Zdůvodnění... 5 A.1.3 Základní údaje... 5 A.1.4 Výchozí podklady pro zpracování projektové dokumentace... 6 A.1.5 Souhrnný přehled... 6 A.1.6 Členění akce... 7 A.1.7 Přerušení provozu výpočetního střediska... 7 A.1.8 Postup provádění prací... 7 A.1.9 Harmonogram... 8 Stránka 4 z 39

5 A. Průvodní zpráva A.1.1 Identifikační údaje akce a investora Název akce: Místo akce: Okres akce: Kraj akce: Investor: HIP: Zpracovatel: Dodavatel: Stupeň PD: rekonstrukce hlavního přívodu pro výpočetní středisko MMR Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Praha Praha Praha 1, Staroměstské náměstí 6 ing. Jaromír Holub PowerTech spol. s r.o. Lovosická Praha 9 ing. Stanislav Richter PowerTech spol. s r.o. Lovosická Praha 9 dle výběru investora jednostupňová A.1.2 Zdůvodnění Poskytování záložních služeb primárnímu pracovišti centrálního monitorovacího systému strukturálních fondů EU Centra pro regionální rozvoj ČR vyvolalo potřebu navýšení systémové a komunikační kapacity výpočetního střediska MMR. Plánované rozšíření infrastruktury výpočetního střediska způsobí zvýšení příkonu pro napájení a chlazení instalovaných technologií. Současný přívod nemá dostatečnou kapacitu k přenesení požadovaného výkonu. Je třeba vybudovat nový hlavní přívod el. energie z hlavní rozvodny do prostor výpočetního střediska ve 2. patře MMR. A.1.3 Základní údaje Předmětem projektové dokumentace je zhotovení hlavního přívodu el. energie z hlavní rozvodny do prostor výpočetního střediska ve 2. patře MMR. Nový přívod bude napojen v RH v hlavní rozvodně a veden do serverovny zčásti ve stávajících a zčásti v nově vybudovaných kabelových trasách. Dieselelektrický náhradní zdroj není předmětem této projektové dokumentace. Instalace dieselektrického náhradního zdroje bude řešena samostatnou projektovou dokumentací. Před zahájením prací provede bezpečnostní technik investora školení bezpečnosti práce pro pracovníky dodavatele. Stránka 5 z 39

6 Napojení nového přívodu si vyžádá celkovou odstávku hlavní rozvodny na dobu 4-6 hodin. A.1.4 Výchozí podklady pro zpracování projektové dokumentace Podklady: - Studie možnosti řešení systému záložního napájení MMR Ivan Rezek, REMA s.r.o. - technologie motorgenerátoru studie proveditelnosti ALTRON - prohlídka místa instalace serverovny MMR 2. patro a hlavní rozvodny RH - výkresová dokumentace objekty č. p. 932, 934, 935 Atelier A4 s.r.o - požadavky a připomínky zadavatele a investora - MMR - schéma kabelových rozvodů ve 3.NP technické místnosti ProTel - blokové schéma slaboproudých rozvodů - ProTel - projekt infrastruktura MMR pro záložní středisko MMR - projekt provozní infrastruktura pro primární a záložní středisko monitorovacího systému MMR z března PowerTech spol. s r.o - revizní zpráva elektroinstalace serverovny VS č. 205 z února 2010 Lumír Kříž - technická dokumentace k UPS MGE GALAXY3000, APC SYMMETRA PX160 - technická dokumentace klimatizace Fujitsu - normy ČSN Použité názvosloví: DA náhradní dieselelektrický zdroj R-ATS rozvaděč přepínaní mezi veřejnou el.sítí a DA VS výpočetní středisko UPS záložní zdroj bateriový CMI centrální monitorovací systém provozní infrastruktury a provozního prostředí EZS elektronický zabezpečovací systém EPS elektrický požární systém PD projektová dokumentace SHZ stabilní hasicí zařízení VZT vzduchotechnika KLIMA odvod ztrátového tepla A.1.5 Souhrnný přehled Charakteristika: Předmětem projektové dokumentace je vnitřní a venkovní standardní elektroinstalace nn. Napěťová soustava: 3+PEN, AC, 400/230V, 50 Hz, TN-C Energetická bilance: Stránka 6 z 39

7 Energetická bilance je zpracována na základě podkladů a informací předaných investorem při místním šetření. uvažovaný instalovaný výkon[kw] soudobost zálohovaná spotřeba počet jednotek jednotkový výkon[kw] stávající IT v č. 206 a ** 1 12,80 12, ,80 spotřeba stávající IT [kw] 12,80 12,8 předpokládaný výkon[kw] Motorgenerátor UPS nové datové stojany v místnosti č ,6 15,6 1 15,6 EZS, EPS, SHZ, atd. 1 2,0 2,0 1 2,0 rezerva 5,6 5,6 1 5,6 navýšení po rozšíření [kw] 23,2 23,2 celkem [kw] *** 36,0 36,0 nabíjení baterií v UPS celkem 1 3,6 3,6 1 3,6 ztráty UPS celkem 1 2,5 2,5 1 2,5 klimatizace celkem 1 32,0 32,0 1 32,0 osvětlení 20 0,04 0,8 1 0,8 rezerva 1 19,0 19,0 1 19,0 Součet v kw 93,9 93,9 ** 16kVA při P.F. = 0,8 *** nový zdroj UPS Předpokládané provozní parametry Nejvyšší předpokládaný příkon VS Napěťová soustava VS 94 kw Un 400/230V, 50 Hz, TN-C A.1.6 Členění akce Členění akce: 1. Příprava kabelových tras 2. položení přívodů 3. osazení a montáž rozvaděče R-ATS 4. úpravy rozvaděče RH v hlavní rozvodně v 1.PP 5. zapojení přívodů, měření, zkoušky A.1.7 Přerušení provozu výpočetního střediska Pro úpravy a připojení přívodu v RH hlavní rozvodny je zapotřebí vypnout hlavní přívod do RH hlavní rozvodny. Předpokládá se odstávka hlavní rozvodny na dobu 4-6 hodin. A.1.8 Postup provádění prací Stránka 7 z 39

8 Práce budou prováděny v následujícím pořadí koordinovaně s důrazem na omezení kolizí mezi jednotlivými profesemi. Nekolidující činnosti mohou být prováděny souběžně. 1. Zadání výroby rozvaděče R-ATS dieselagregátu 2. Zaškolení pracovníků bezpečnostním technikem investora 3. Doprava a stěhování materiálu na pracoviště 4. Uvolnění prostoru pro nový přívod demontáží nepoužívaných kabelů ze stávajících kabelových roštů v hlavní rozvodně a na chodbě 1.PP 5. Příprava průrazů stěn pro vedení nového přívodu 6. Vybudování nových kabelových tras a jejich napojení na stávající 7. Uložení kabelů do připravených kabelových tras 8. Doprava rozvaděče R-ATS na místo instalace, osazení a zapojení 9. Úpravy RH v hlavní rozvodně a připojení nového přívodu - součástí bude 4-6 hodinová celková odstávka hlavní rozvodny 10. měření, zkoušky 11. likvidace odpadů - průběžně 12. odstraňování závad 13. zaškolení obsluhy 14. předání díla A.1.9 Harmonogram Odevzdání PD pro výběr dodavatele: polovina června 2010 Výběr dodavatele: červenec 2010 Zahájení akce: začátek srpna 2010 Ukončení akce: začátek září 2010 Návrh harmonogramu provádění prací pracovní den kontrolní den 1 výroba R-ATS 2 školení bezpečnosti práce 3 doprava a stěhování materiálu 4 demontáže, uvolnění tras pro přívod 5 bourací práce - průrazy stěn 6 budování kabelových tras 7 uložení kabelů do kabelových tras 8 osazení R-ATS a zapojení 9 úpravy RH, zapojení přívodu, odstávka O 10 měření, zkoušky, odstraňování závad 11 zaškolení obsluhy, předání díla O - celková odstávka hlavní rozvodny - provedení úprav a zapojení přívodu Stránka 8 z 39

9 rekonstrukce hlavního přívodu elektrické energie pro výpočetní středisko MMR HIP: Odp.proj. profese Vypracoval: Kontroloval: Ing. S. Richter Ing. J. Holub Investor: Formát: Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Datum: VI/10 Místo instalace: Stupeň: jednostupňová Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Číslo revize: Název akce: Datum revize: rekonstrukce hlavního přívodu pro výpočetní středisko MMR Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Archívní číslo: SR Profese: Elektro Číslo paré: Označení přílohy: Název přílohy: Technická zpráva titulní list, obsah 1 Stránka 9 z 39

10 Obsah: TE001 TE002 TE003 TE004 Technická zpráva Kabelový list Výkaz výměr Výkresová dokumentace Přehledové schéma Stránka 10 z 39

11 rekonstrukce hlavního přívodu elektrické energie pro výpočetní středisko MMR HIP: Odp.proj. profese Vypracoval: Kontroloval: Ing. S. Richter Ing. J. Holub Investor: Formát: Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Datum: VI/10 Místo Stupeň PD: jednostupňová instalace: Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Číslo revize: Název akce: rekonstrukce hlavního přívodu Datum revize: pro výpočetní středisko MMR Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Archívní číslo: SR Profese: Elektro Číslo paré: Označení přílohy: Název přílohy: Technická zpráva TE001 Stránka 11 z 39

12 Obsah: A. Technická zpráva A.1.1 Úvodní údaje A.1.2 Zdůvodnění A.1.3 Výchozí podklady pro zpracování projektové dokumentace A.1.4 Členění akce A.1.5 Identifikační údaje akce A.1.6 Identifikační údaje investora B. Průvodní technická zpráva B.1.1 Charakteristika území B.2 Charakteristika a rozsah prováděných prací B.3 Orientační údaje B.3.1 Předpokládaný termínový průběh montážních prací B.3.2 Předpokládané uvedení do provozu B.3.3 Předpokládaný počet pracovníků pro realizaci C. Souhrnná technická zpráva C.1 Popis montáže elektroinstalace C.1.1 Popis prací C.1.2 Objem prací C.2 Stanovení podmínek pro provádění prací C.2.1 Průzkumné práce a místní šetření C.2.2 Požadavek na stavební připravenost C.2.3 Demontáže C.2.4 Nároky na potřebnou mechanizaci C.2.5 Přerušení provozu výpočetního střediska C.2.6 Zajištění bezpečného provozu VS při provádění prací C.3 Popis provedení C.3.1 Dotčená území a prostory C.3.2 požadavky na rozvodnou skříň R-ATS C.4 Všeobecný popis Stránka 12 z 39

13 A. Technická zpráva A.1.1 Úvodní údaje Název akce: Místo akce: Okres akce: Kraj akce: Investor: HIP: Zpracovatel: Zhotovitel: Stupeň PD: rekonstrukce hlavního přívodu pro výpočetní středisko MMR Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Praha Praha Praha 1, Staroměstské náměstí 6 ing. Jaromír Holub PowerTech spol. s r.o. Lovosická Praha 9 ing. Stanislav Richter PowerTech spol. s r.o. Lovosická Praha 9 dle výběru investora jednostupňová A.1.2 Zdůvodnění Předmětem projektu je zhotovení hlavního přívodu el. energie z hlavní rozvodny do prostor výpočetního střediska ve 2. patře MMR. Plánované rozšíření infrastruktury výpočetního střediska je příčinou zvýšení příkonu pro napájení a chlazení instalovaných technologií. Současný přívod nemá dostatečnou kapacitu pro přenesení požadovaného příkonu. Nový přívod bude napojen v hlavní rozvodně a veden do serverovny zčásti ve stávajících a zčásti v nově vybudovaných kabelových trasách. Součástí nového přívodu je rozvaděč R-ATS dieselagregátu. Rozvaděč R-ATS a dieselagregát budou umístěny nad úrovní hladiny dosažené při povodni v roce Výhoda začlenění rozvaděče R-ATS do fáze zhotovení hlavního přívodu serverovny spočívá v usnadnění následné instalace dieselagregátu, která bude moci být provedena bez přerušení dodávky energie do serverovny. Stránka 13 z 39

14 Instalace dieselelektrického náhradního zdroje není předmětem této projektové dokumentace. S následnou dodávkou dieselagregátu bude zpracována samostatná projektová dokumentace. A.1.3 Výchozí podklady pro zpracování projektové dokumentace Podklady: 1. Studie možnosti řešení systému záložního napájení MMR Ivan Rezek, REMA s.r.o. 2. technologie motorgenerátoru studie proveditelnosti ALTRON 3. prohlídka místa instalace serverovny MMR 2. patro a hlavní rozvodny RH 4. výkresová dokumentace objekty č. p. 932, 934, 935 Atelier A4 s.r.o 5. požadavky a připomínky zadavatele a investora - MMR 6. schéma kabelových rozvodů ve 3.NP technické místnosti ProTel 7. blokové schéma slaboproudých rozvodů - ProTel 8. projekt infrastruktura MMR pro záložní středisko MMR 9. projekt provozní infrastruktura pro primární a záložní středisko monitorovacího systému MMR z března PowerTech spol. s r.o 10. revizní zpráva elektroinstalace serverovny VS č. 205 z února 2010 Lumír Kříž 11. technická dokumentace k UPS MGE GALAXY3000, APC SYMMETRA PX technická dokumentace klimatizace Fujitsu 13. normy ČSN V této projektové dokumentaci je použito označení objektů a místností převzaté z výkresové dokumentace 4 - Atelier A4 s.r.o. Označení použité v ostatních podkladech může být odlišné. Použité názvosloví: RH hlavní rozvaděč DA náhradní dieselelektrický zdroj R-ATS rozvaděč přepínaní mezi veřejnou el. sítí a DA VS výpočetní středisko UPS záložní zdroj bateriový EZS elektronický zabezpečovací systém EPS elektrický požární systém PD projektová dokumentace SHZ stabilní hasicí zařízení VZT vzduchotechnika KLIMA odvod ztrátového tepla Stránka 14 z 39

15 A.1.4 Členění akce Členění akce: 1. Příprava kabelových tras, úpravy v hlavní rozvodně RH 2. Osazení rozvaděče dieselagregátu R-ATS 3. Uložení a zapojení kabelů hlavního přívodu 4. Provozní zkouška, měření, revize A.1.5 Identifikační údaje akce Název akce: Místo provedení: Charakter akce: rekonstrukce hlavního přívodu pro výpočetní středisko MMR Praha 1, Staroměstské náměstí 6 hlavní rozvodna 1. PP a výpočetní středisko 2. patro elektroinstalace nn A.1.6 Identifikační údaje investora Investor: Sídlo investora: Praha 1, Staroměstské náměstí 6 B. Průvodní technická zpráva B.1.1 Charakteristika území Předmětem projektové dokumentace jsou vnitřní a vnější elektroinstalace nn hlavního přívodu výpočetního střediska ve 2. patře v budově MMR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1. B.2 Charakteristika a rozsah prováděných prací Tento projekt řeší zhotovení nového hlavního přívodu elektrické energie pro výpočetní středisko MMR ve 2. patře. Z hlavního přívodu bude napájen centrální záložní napájecí zdroj UPS, klimatizační jednotky sálů VS a dále SHZ, EZS a EPS výpočetního střediska. Nový přívod bude napojen v hlavní rozvodně z pole č. 8 a veden do serverovny zčásti ve stávajících kabelových trasách v 1. PP objektu č. p. 932, zčásti v nově vybudovaných kabelových trasách v 1. PP objektu č.p.932, v nově vybudovaných kabelových trasách ve dvoře mezi objekty č. p. 932, 934, 935 a dále vertikálně po fasádě objektu č. p. 935 a po průchodu obvodovou stěnou pod zdvojenou podlahou VS a ukončen v rozvaděči RPP ve VS. Součástí dodávky a instalace hlavního přívodu není přepojení VS na tento nový přívod. Přepojení proběhne při následné plánované odstávce během prací na rozšíření infrastruktury VS MMR. Vedení kabelové trasy je zakresleno ve výkresové dokumentaci. Venkovní trasy provedené Stránka 15 z 39

16 z uzavřených neperforovaných kabelových FeZn žlabů budou opatřeny nátěrem v odstínu povrchů, po nichž budou vedeny. Součástí nového přívodu je instalace rozvaděče dieselagregátu R-ATS ve venkovním provedení, který bude osazen v místě plánované instalace náhradního dieselelektrického zdroje ve vnitřním dvoře mezi objekty č. p. 932, 934, 935 nad místností archivu č viz výkresová dokumentace. V rozvaděči bude provedena příprava pro napojení dieselagregátem zálohovaných přívodů pro kancelář ministra, zabezpečení III. patro, ostraha I. patro viz 2 Technologie motorgenerátoru, Altron Přívody pro kancelář ministra, zabezpečení III. patro, ostraha I. patro nejsou předmětem této projektové dokumentace. Na tyto přívody bude jejich zhotovitelem zpracována samostatná projektová dokumentace. Součástí instalace hlavního přívodu budou úpravy pole č. 8 RH - náhrada stávajícího hlavního jističe DEON 250A a instalace pojiskového odpojovače hlavního přívodu VS. B.3 Orientační údaje B.3.1 Předpokládaný termínový průběh montážních prací Zahájení prací: začátek srpna 2010 Ukončení prací: začátek zář 2010 B.3.2 Předpokládané uvedení do provozu Předání a uvedení do provozu: začátek září 2010 B.3.3 Předpokládaný počet pracovníků pro realizaci Potřebám montáže elektroinstalace odpovídá montážní četa 4-6 montérů. C. Souhrnná technická zpráva C.1 Popis montáže elektroinstalace C.1.1 Popis prací Součástí nového hlavního přívodu serverovnu jsou následující dodávky a montáže. 1. Úpravy místa připojení hlavního přívodu - pole č. 8 v RH hlavní rozvodny, místnost č. 126 v 1PP objektu č. p Rozvaděč R-ATS dieselagregátu umístěný v rohu oddělující stěny dvora viz výkresová dokumentace. 3. Kabelová trasa 3xCHBU95+CHBU70 přívodu z HR do rozvaděče R-ATS 4. Kabelová trasa 3xCHBU50+CHBU35 z rozvaděče R-ATS do rozvaděče RPP5.3.1 výpočetního střediska ve 2. patře Stránka 16 z 39

17 C.1.2 Objem prací Jako součást celku díla se rozumí dodávka a montáž kabelů, přístrojů, spojovacího a pomocného materiálu, zařízení souvisejících se stavební částí, funkčního a provozního celku technického a technologického zařízení staveb včetně osvětlení a podporující činnost příslušných technologií. Popis provozních, funkčních a jiných možných vazeb je uveden v technické zprávě. Součástí díla se také rozumí pomocné konstrukce pro rošty, žlaby, zakrytí rozvodů proti náhodnému možnému mechanickému poškození, zhotovení i zakrytí dílčích otvorů atd. Protipožární ucpávky je nutno nárokovat u specializované firmy. C.2 Stanovení podmínek pro provádění prací C.2.1 Průzkumné práce a místní šetření Bylo provedeno místní šetření ve spolupráci se zástupcem investora. Budova je památkově chráněným objektem. Investor musí mít před započetím prací potřebná platná povolení dotčených orgánů státní správy pro provádění prací souvisejících s úpravami prostor VS. Investor je povinen zhotoviteli poskytnout platné povolení nebo rozhodnutí, které umožní zhotoviteli zahájit práce a plnit své závazky ze smlouvy bez zbytečných prostojů a rizik. C.2.2 Požadavek na stavební připravenost Není vznesen. C.2.3 Demontáže Z kabelových roštů pod stropem chodby objektu č. p. 932 budou zhotovitelem demontovány nepoužívané kabely, končící ve stěně mezi objekty č. p. 932 a č. p Do uvolněného prostoru na kabelovém roštu bude uložen nový hlavní přívod do VS. Investor označí nepoužívané kabely, které je možno odstranit. Zhotovitel kabely odstraní a zajistí jejich ekologickou likvidaci. C.2.4 Nároky na potřebnou mechanizaci Zhotovitel bude používat vlastní nástroje, nářadí a vybavení. C.2.5 Přerušení napájení hlavní rozvodny K provedení úpravy pole č. 8 RH a připojení hlavního přívodu VS je zapotřebí vypnout hlavní přívod do RH objektu. Předpokládá se celkové přerušení napájení RH dobu nejméně 4 6 hodin. C.2.6 Zajištění bezpečného provozu VS při provádění prací Z pohledu zajištění bezpečného provozu výpočetního střediska je kritickou fází instalace hlavního přívodu v prostorách VS. Práce mimo prostory VS nemají na bezpečnost provozu VS vliv. Hlavní přívod VS bude po průchodu obvodovou stěnou v úrovni podlahy 3.NP veden v nově instalované trase tvořené plechovým žlabem s víkem pod zdvojenou podlahou místností č. 313 (č. 205 dle 6), č. 314 (č. 206 dle 6) a č. 316 č dle 6) a ukončen v rozvaděči RPP Stránka 17 z 39

18 Práce v prostorách výpočetního střediska budou prováděny za provozu IT. Je nezbytné provádět práce koordinovaně v dohodě s investorem, aby se předešlo náhodnému přerušení provozu VS! Před zahájením prací je třeba provést proškolení pracovníků dodavatele bezpečnostním technikem investora o bezpečnosti práce. Před zahájením prací v serverovně je nezbytné deaktivovat požární signalizaci a stabilní hasicí zařízení SHZ, aby nemohlo dojít k jeho náhodnému spuštění. Deaktivaci provede pověřený pracovník investora. Při aktivovaném systému EPS a SHZ je zakázána v prostorách výpočetního střediska manipulace s otevřeným ohněm, kouření, svařování, broušení, práce s hořlavými a těkavými látkami a jakékoli další práce, jejichž následkem by mohlo dojít k aktivaci EPS a SHZ. Při přípravných montážních pracích prováděných v místnosti č. 313 (č. 205 dle 6) je třeba dodržet podmínku zavřených spojovacích dveří do sálu č. 314 (č. 206 dle 6) zamezení pronikání prachu a nečistot. Je třeba utěsnit dveře přelepením spár lepicí páskou apod. pro zabránění pronikání prachu a nečistot do prostor s pracující IT - sály č. 314 (č. 206 dle 6) a č. 316 č dle 6). V sálech č. 314 (č. 206 dle 6) a č. 316 (č dle 6) budou práce omezeny pouze na otevření zdvojené podlahy, instalaci kabelové trasy a uložení kabelů. Bezprostředně po zhotovení přívodu bude zdvojená podlaha uvedena do původního stavu. Dělení a opracování materiálu bude prováděno mimo prostory č. 314 (č. 206 dle 6) a č. 316 (č dle 6) aby se zabránilo vniknutí prachu a nečistot do IT. Při činnostech produkujících prach a nečistoty, které nelze provádět mimo prostory VS např. průrazy stěn apod. je třeba pomocí vhodných opatření zamezit šíření prachu a nečistot, např. účinným odsáváním nečistot v místě jejich vzniku. Vstup pracovníků zhotovitele do prostor stávající serverovny č. 314 (č. 206 dle 6) a č. 316 (č dle 6) je možný pouze po předchozím souhlasu a za doprovodu pověřeného pracovníka investora! Je třeba řídit se pokyny pověřeného pracovníka a všechny zamýšlené úkony předem s pověřeným pracovníkem předem projednat nejen po stránce provedení, ale zejména z pohledu rizika ohrožení provozu IT. Je zakázáno manipulovat s přístroji rozvaděčů RPP5.3.1, RPP5.3.2, RPP5.3.3 a RPP5.3.4 bez přítomnosti a předběžného odsouhlasení pověřeného pracovníka investora! Elektrické nářadí je dovoleno připojovat pouze na zásuvkové okruhy oddělené od zálohovaných okruhů VS, z nichž je napájena infrastruktura IT! C.3 Popis provedení C.3.1 Dotčená území a prostory Následující text popisuje provedení kabelových tras. Prostupy mezi oddělenými požárními úseky je nutno utěsnit protipožárními ucpávkami. Popis řešení hlavního přívodu Hlavní přívod VS sestává ze dvou navazujících úseků. Stránka 18 z 39

19 První úsek označený v přehledovém schema WL0001 je napojen v poli č.8 RH v hlavní rozvodně, prochází ve stávajících a nově zhotovených kabelových trasách a je ukončen v rozvaděči dieselagregátu R-ATS na dvoře objektu. Druhý úsek označený v přehledovém schema WL0002 je napojen v R-ATS, pokračuje v nově vybudovaných trasách do prostor VS ve 2. patře objektu č. 935, kde je ukončen v rozvaděči RPP Hlavní rozvodna objektu - místnost č a chodba 1. PP, objekt č. p. 932 Demontovat nepoužívané kabely z kabelových tras v 1. PP v hlavní rozvodně a chodbě tvořené navazujícími prostorami č. -121, -104, -103, -105 a -106 a tím uvolnit místo na kabelových roštech pro uložení hlavního přívodu VS. Úprava pole č.8 rozvaděče RH demontovat 2ks stávající DEON 250A. DEON na hlavním přívodu do RH nahradit typem BH 630 NE305 s nastavitelnou nadproudovou spouští SE-BH DTV3 nastavenou na In=315A. Druhý, nepoužívaný DEON 250A nahradit pojistkovým odpojovačem SH1-3A/F 3 250A pro jištění hlavního přívodu VS. První úsek hlavního přívodu VS bude zhotoven z flexibilních vodičů s dvojitou gumovou izolací 3x CHBU95 + CHBU70 a bude připojen na pojistkový odpojovač FU101 SH1-3A/F 3 250A. CHBU vodiče jsou vyráběny pouze v černé barvě, proto budou vodiče odpovídajícím způsobem zřetelně přeznačeny. Hlavní přívod VS bude veden stávajícími a nově vybudovanými kabelovými trasami a bude ukončen v rozvaděči dieselagregátu R-ATS. Souběžně s hlavním přívodem bude veden hlavní ochranný přívod vodičem H07V-K50 zž připojený na hlavní ochrannou přípojnici RH v hlavní rozvodně. K ochrannému přívodu budou připojeny veškeré vodivé části kabelové trasy. Přívod bude ukončen na ochranné přípojnici rozvodné skříně dieselagregátu R-ATS. Po průchodu stěnou z hlavní rozvodny č do prostoru před rozvodnou č. 121 bude hlavní přívod VS pokračovat po kabelovém roštu stávající kabeláže pod stropem chodby v 1. PP objektu č. p. 932 k odbočení v prostoru č Kabelová trasa na chodbě 1. PP je tvořena stávajícím kabelovým roštem upevněným na konzolích pod stropem chodby. Hlavní přívod VS uložit na místo uvolněné demontáží nepoužívaných silových kabelů. Délka kabelové trasy po stávajícím kabelovém roštu z rozvodny po odbočení Počet prostupů přes zeď ( mm) Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) 50 m 5 x 1 sada Chodba 1. PP odbočení chodba 1. PP objekt č. 932 Pro odbočení kabelové trasy ze stávajícího kabelového roštu bude v v chodbě 1. PP, prostoru - 106, zhotoven nový otevřený kabelový rošt. Tento kabelový rošt bude zavěšen na stropních úchytech v prostoru -111 nad stávajícím potrubím topení. Tato část trasy propojuje stávající kabelový rošt k prostupu přes zeď do prostoru chodby 1. PP v části před komínem. Otevřený kabelový rošt, min. š=250 mm Stropní úchyty, pomocný materiál 6 m 1 sada Stránka 19 z 39

20 Počet prostupů přes zeď (1000 mm) Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) 1 x 1 sada Chodba 1. PP část ke komínu objekt č. 932 V tomto prostoru č chodby 1. PP bude kabelová trasa pokračovat novým otevřeným kabelovým roštem. Rošt bude veden pod stropem chodby v prostoru nad stávajícím potrubím topení obloukem směrem ke komínovému tělesu vedle výtahové šachty. Tato část trasy je ukončena prostupem přes zeď do prostoru výtahu a komínového tělesa. Otevřený kabelový rošt, min. š=250 mm Stropní úchyty, pomocný materiál Počet prostupů přes zeď (>1 000 mm) Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) 10 m 1 sada 1 x 1 sada Stoupací trasa komínovým tělesem na dvůr objekt č. 932 V prostoru prostoru komínového tělesa vedle výtahové šachty pokračuje kabelová trasa novým otevřeným kabelovým roštem a po průchodu prostupem ve stěně komínového tělesa stoupá nepoužívaným komínovým tělesem do úrovně prostoru dvora, kde prostupem ve stěně komínového tělesa přechází do kabelové trasy tvořené kabelovým žlabem. Otevřený kabelový rošt, min. š=250 mm Stropní úchyty, pomocný materiál Počet prostupů přes zeď ( mm) Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) 2 m 1 sada 2 x 1 sada Prostor dvora 1.NP V prostoru dvora bude kabelová trasa tvořena kovovým neděrovaným kabelovým žlabem FeZn 250/100mm uzavřeným víkem. Od prostupu z komína je žlab veden po podlaze tvořené stropní nástavbou, kde přechází na boční atiku této nástavby. Po atice je veden ve výšce cca 1,2 m až k dělící zdi dvora. Zde prostupem přes tuto zeď prochází hlavní přívod zdí a je zakončen v rozvodné skříni R-ATS dieselagregátu. V této části trasy bude kabelový žlab opatřen vrchním nátěrem v barvě zdi. Kovový žlab FeZn 250/100 včetně víka Tvarovky žlabu různé Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) Počet prostupů přes zeď ( mm) 23 m 1 sada 1 sada Rozvodná skříň R-ATS - fasáda objektu č. 935 Druhý úsek hlavního přívodu VS bude zhotoven z flexibilních vodičů s dvojitou gumovou izolací 3x CHBU50 + CHBU35 a bude připojen na odpovídající vývod rozvaděče R-ATS. CHBU vodiče jsou vyráběny pouze v černé barvě, proto budou vodiče odpovídajícím způsobem zřetelně 1 x Stránka 20 z 39

21 přeznačeny. Hlavní přívod VS bude veden nově vybudovanými kabelovými trasami a bude ukončen v rozvaděči RPP5.3.1 v prostorách VS ve 2. patře. Souběžně s hlavním přívodem bude veden ochranný přívod vodičem H07V-K25 zž připojený na ochrannou přípojnici R-ATS. K ochrannému přívodu budou připojeny veškeré vodivé části kabelové trasy. Přívod bude ukončen na ochranné přípojnici HOP-S serverovny VS. Kabelová trasa od rozvodné skříně R-ATS dieselagregátu bude vedena po dělící zdi dvora a stěně přístavku na dvoře. Bude zhotovena z kovového neděrovaného kabelového žlabu FeZn 125/50 s víkem velikosti. Po průchodu prostupem dělící zdí dvora bude trasa vedena po druhé straně dělící zdi a dále obvodové zdi přístavku ve výšce v=3,0 m až k obvodové zdi objektu č V této části trasy bude kabelový žlab opatřen vrchním nátěrem v barvě zdi. Kovový žlab FeZn 125/50 včetně víka Tvarovky žlabu různé Počet prostupů přes zeď ( mm) Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) 30 m 1 sada 2 x 1 sada Stoupací trasa po fasádě objektu č. 935 Trasa je tvořena kabelovým žlabem neděrovaným FeZn 125/100 vedeným svisle po fasádě objektu č. 935 v prostoru vedle okapu. Žlab bude připevněn do obvodové zdi objektu a bude opatřen vrchním nátěrem v barvě fasády objektu. Na úrovni podlahy 3.NP prostupem přes obvodovou zeď vstupuje trasa do prostor technické místnosti serverovny. Prostup je nutno utěsnit protipožární ucpávkou. Kovový žlab FeZn 125/100 včetně víka Tvarovky žlabu různé Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) Počet prostupů přes zeď ( mm) 12 m 1 sada 1 sada Kabelová trasa v serverovně 3.NP objekt č. 935 Kabelová trasa v serverovně VS je tvořena kabelovým žlabem uloženým v dvojité podlaze technických místností. Trasa je zakončena prostupem do niky rozvaděče RPP5.3.1 určeného pro zakončení přívodu kabeláže od záložního zdroje. Kovový žlab FeZn 125/50 včetně víka Tvarovky žlabu různé Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) Počet prostupů přes zeď ( mm) 1 x 24 m 1 sada 1 sada 3 x C.3.2 požadavky na rozvodnou skříň R-ATS Návrh řešení rozvodné skříně R-ATS není předmětem této projektové dokumentace. Předpokládá se subdodávka vybavené rozvodné skříně od specializovaného tuzemského výrobce nebo dodávka originální rozvodné skříně od výrobce dieselagregátu. Součástí dodávky rozvodné skříně bude samostatná projektová dokumentace R-ATS. Rozvodná skříň R-ATS dieselagregátu musí vyhovět následujícím požadavkům: Stránka 21 z 39

22 rozměry v x š x hl x 1000 x 500mm venkovní provedení s krytím IP65/20 provedení z ocelového plechu s kvalitní antikorozní úpravou a povrchovou úpravou trvanlivým lakem hlavní spínací prvky dimenzované pro In 315A automatika startu dieselagregátu při ztrátě napájení s možností nastavení základních parametrů signalizace stavů na dispečerské pracoviště vybavení svodičem přepětí, topením, ventilaci a vnitřní osvětlením dveře opatřeny uzamykatelnou kliku, aretaci dveří, signalizací 24VDC přívody a vývody provedeny spodem ochranná stříška nad skříní proti dešti C.4 Všeobecný popis Elektroinstalace: Kabelové trasy budou provedeny v soustavě TN-C samostatnými vodiči typu CHBU. Vodiče budou veden se vzájemným odstupem pro dosažení optimálních podmínek pro jejich ochlazování. Souběžně s hlavním přívodem bude veden vodič hlavního ochranného přívodu připojený na hlavní ochrannou přípojnici RH v hlavní rozvodny. V prostorech požárních únikových cest budou rozvody provedeny bezhalogenovými kabely event. budou kabely uloženy v kabelových žlabech s odolností proti požáru. Vedení musí být uložena a provedena tak, aby byla přehledná a aby se křižovala co nejméně. Vedení budou kladena přímočaře, a to svisle nebo vodorovně tak, aby byla co nejkratší. Barevné značení vodičů Dle ČSN Popisy zařízení Rozvaděče budou na dveřích popsány vč. napěťové soustavy a dveře budou opatřeny zámkem a kapsou na dokumentaci. Rozvaděče budou vybaveny příslušenstvím pro montáž rozvaděče dle doporučení výrobce vč. štítků pro popis rozvaděče, přístrojů a vývodů. Kabely budou na obou koncích popsány typ kabelu, označení kabelu, směr kabelu, popis funkce kabelu. Popsána budou také všechna elektrická zařízení napěťová soustava, popis provedených ochran, výstražné tabulky a upozornění. Ochrana při zkratu a přetížení Zařízení bude připojeno na hlavní rozvodnou soustavu s odstupňovaným jištěním jističi a pojistkami. Ochrana proti přetížení rozvodů je navržena odstupňovaným jištěním rozvodů mezi rozváděči a jednotlivých vývodů jističi. Ochrana před úrazem el. proudem Stránka 22 z 39

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Technická zpráva SO02 Parkovací terasy

Technická zpráva SO02 Parkovací terasy Technická zpráva SO02 Parkovací terasy 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 3 2 ÚVOD 4 3

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet )

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet ) Obsah dokumentace : - Technická zpráva - Schéma rozvaděče MaR část 1 - Schéma rozvaděče MaR část 2 - Schéma rozvaděče MaR část 3 - Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

ROZPOČET - REKAPITULACE

ROZPOČET - REKAPITULACE Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka Objekt: hlavní vedení, do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ v Pasece akce: obor: předmět: elektro projekt Elektro-silnoproud provedení přívodů NN vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

C.2.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : OBEC KOBYLNICE, NA BUDÍNKU 240, 664 51 KOBYLNICE Akce : NÁSTAVBA MŠ A ZŠ KOBYLNICE Zak. číslo: 17-2011 Stupeň : DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA F1.7 Zařízení silnoproudé

Více

Příloha č. 1 podrobný technický popis. Rekonstrukce elektroinstalace meteorologického radiolokátoru Skalky

Příloha č. 1 podrobný technický popis. Rekonstrukce elektroinstalace meteorologického radiolokátoru Skalky Příloha č. 1 podrobný technický popis Rekonstrukce elektroinstalace meteorologického radiolokátoru Skalky Obecný popis zakázky: Kompletní rekonstrukce elektroinstalace objektu meteorologického radiolokátoru

Více

Slaboproudá elektroinstalace

Slaboproudá elektroinstalace Technická zpráva Slaboproudá elektroinstalace KOMPETENČNÍ CENTRUM KUŘIM DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ OBSAH OBSAH... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 4 TECHNICKÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

HDS RE01 RE1-RE8 RS1. RBn RS1 RE01 HOP HOP OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ BYTOVÉHO DOMU ČESKÁ LÍPA, NA BLATECH Č.P.2057/17 ELEKTROINSTALACE - 1.

HDS RE01 RE1-RE8 RS1. RBn RS1 RE01 HOP HOP OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ BYTOVÉHO DOMU ČESKÁ LÍPA, NA BLATECH Č.P.2057/17 ELEKTROINSTALACE - 1. LEGENDA ELEKTROINSTALACE: HDS RE01 RE1-RE8 RS1 RBn HOP 001 RE01 RS1 HOP 002 SOUSTAVA 3NPE, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S. VEDENÍ KABELY V OCEL.KANÁLECH LKM NA POVRCHU, NA OCEL.STOUPACÍCH ROŠTECH PODLE ČSN

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/1647. Smlouva o Dílo na realizaci akce

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/1647. Smlouva o Dílo na realizaci akce Zadavatel: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/1647 Část A Příloha č. 4 Smlouva o Dílo na realizaci akce DOKUMENTACE D:\USERS\KOSCIELNIK-A\DOCUMENTS\OGŁOSZENIA\2013\VI.2013\26.06.2013_TAMERO\A4

Více

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2.

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2. F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2 index E_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Listopad 2012 DVEŘE

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE Průřez normami Postavení norem z řady PNE 33 0000 v systému národních technických norem na ochranu před přepětím ČSN EN 62 305 - PNE 33 0000-5 ČSN 38 0810, ČSN 33

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny.

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. Výkaz výměr Příloha č. 3 Výkaz výměr Místnost č. S 13: Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Cena v Kč bez DPH Výše DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

BTL-3000 Series Litea 10 50

BTL-3000 Series Litea 10 50 BTL-3000 Series Litea 10 50 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 103JZ14/04/2011CZ OBSAH 1 MANIPULACE A PŘENÁŠENÍ...2 1.1 Manipulace a přenášení schodiště stavby...2 1.2 Manipulace a přenášení - půdorys stavby...3 2

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ Jiří Křivský Břevnická 15 83 583 01 Chotěboř GSM: 604 846 915 jiri.krivsky@post.cz SO 02 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

Dotazník k pojištění majetku a přerušení provozu

Dotazník k pojištění majetku a přerušení provozu Dotazník k pojištění majetku a přerušení provozu Tento dotazník je určen výhradně pro pojištění majetkových rizik průmysl jejichž celková pojistná částka (kumulovaná na všech místech pojištění a částka

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Perspektivy bydlení IV - bezpečnost, komfort, úspory Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Připravil: Ing. Karel Dvořáček ČSN 33 2130 ed. 2:2009 - Elektrické

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér

Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér Sestavení rozpočtu spočívá v tom, že se konstrukce popsaná projektem rozdělí na části s určitými technickými vlastnostmi, nebo s určitým způsobem provedení. Tyto

Více

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA LOGO Firma: TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA Optická kabelová trasa Jindřicha z Lipé - Sokolská, Zámecká Česká Lípa Datum: Vypracoval: Nabídka/ verze: 03.04.2015

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88 parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště F. 1. 4. c 0 1 - T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1/9 Přílohy Textová část : F.1.4.c01 Technická zpráva

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Objednatel: Adresa: Obec: Patro:, byt č.: Tel.:, e: CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Benkova 1691/23, Praha 4 - Chodov IČ: 67935621, Tel.: 774 724 184 info@az-reko.cz, www.az-reko.cz

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s. Strana 1 (celkem 20) Obsah 1 ÚVOD...3 2 POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ...3 3 HLAVNÍ DOMOVNÍ

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení 1. Předpisy pro projektování a výstavbu Veškerá činnost probíhající v rámci územního řízení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy,

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Elektrická zařízení. Povinnosti zhotovitele el. zařízení:

Elektrická zařízení. Povinnosti zhotovitele el. zařízení: 4 Elektrická zařízení Obr. 1 Elektrická zařízení musí být odborně navržena a vyrobena. Před uvedením el. zařízení do provozu musí být provedeny předepsané zkoušky a revize, aby se prověřila jeho správná

Více

1 z 14. Návod k použití. Výrobce: Telstra s.r.o

1 z 14. Návod k použití. Výrobce: Telstra s.r.o 1 z 14 Návod k použití Výrobce: Telstra s.r.o Ovladač čerpadla OVL1 2 z 14 I.OBSAH I. OBSAH II. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE 1. RIZIKA A NEBEZPEČÍ 2. BEZPEČNOST PRÁCE 2.1. MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU

Více