Projektová dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektová dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj"

Transkript

1 Projektová dokumentace rekonstrukce hlavního přívodu elektrické energie pro výpočetní středisko MMR HIP: Odp.proj. profese Vypracoval: Kontroloval: Ing. S. Richter Ing. J. Holub Investor: Formát: Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Datum: VI/10 Místo instalace: Stupeň PD: jednostupňová Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Číslo revize: Název akce: rekonstrukce hlavního přívodu Datum revize: pro výpočetní středisko MMR Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Archívní číslo: SR Profese: Elektro Číslo paré: Označení přílohy: Název přílohy: Projektová dokumentace Stránka 1 z 39

2 Obsah: 0. Průvodní zpráva 1. Projektová dokumentace elektroinstalace nn Stránka 2 z 39

3 rekonstrukce hlavního přívodu elektrické energie pro výpočetní středisko MMR HIP: Odp.proj. profese Vypracoval: Kontroloval: Ing. S. Richter Ing. J. Holub Investor: Formát: Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Datum: VI/10 Místo instalace: Stupeň PD: jednostupňová Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Číslo revize: Název akce: rekonstrukce hlavního přívodu Datum revize: pro výpočetní středisko MMR Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Archívní číslo: SR Profese: Elektro Číslo paré: Označení přílohy: Název přílohy: Průvodní zpráva 0 Stránka 3 z 39

4 Obsah: A. Průvodní zpráva... 5 A.1.1 Identifikační údaje akce a investora... 5 A.1.2 Zdůvodnění... 5 A.1.3 Základní údaje... 5 A.1.4 Výchozí podklady pro zpracování projektové dokumentace... 6 A.1.5 Souhrnný přehled... 6 A.1.6 Členění akce... 7 A.1.7 Přerušení provozu výpočetního střediska... 7 A.1.8 Postup provádění prací... 7 A.1.9 Harmonogram... 8 Stránka 4 z 39

5 A. Průvodní zpráva A.1.1 Identifikační údaje akce a investora Název akce: Místo akce: Okres akce: Kraj akce: Investor: HIP: Zpracovatel: Dodavatel: Stupeň PD: rekonstrukce hlavního přívodu pro výpočetní středisko MMR Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Praha Praha Praha 1, Staroměstské náměstí 6 ing. Jaromír Holub PowerTech spol. s r.o. Lovosická Praha 9 ing. Stanislav Richter PowerTech spol. s r.o. Lovosická Praha 9 dle výběru investora jednostupňová A.1.2 Zdůvodnění Poskytování záložních služeb primárnímu pracovišti centrálního monitorovacího systému strukturálních fondů EU Centra pro regionální rozvoj ČR vyvolalo potřebu navýšení systémové a komunikační kapacity výpočetního střediska MMR. Plánované rozšíření infrastruktury výpočetního střediska způsobí zvýšení příkonu pro napájení a chlazení instalovaných technologií. Současný přívod nemá dostatečnou kapacitu k přenesení požadovaného výkonu. Je třeba vybudovat nový hlavní přívod el. energie z hlavní rozvodny do prostor výpočetního střediska ve 2. patře MMR. A.1.3 Základní údaje Předmětem projektové dokumentace je zhotovení hlavního přívodu el. energie z hlavní rozvodny do prostor výpočetního střediska ve 2. patře MMR. Nový přívod bude napojen v RH v hlavní rozvodně a veden do serverovny zčásti ve stávajících a zčásti v nově vybudovaných kabelových trasách. Dieselelektrický náhradní zdroj není předmětem této projektové dokumentace. Instalace dieselektrického náhradního zdroje bude řešena samostatnou projektovou dokumentací. Před zahájením prací provede bezpečnostní technik investora školení bezpečnosti práce pro pracovníky dodavatele. Stránka 5 z 39

6 Napojení nového přívodu si vyžádá celkovou odstávku hlavní rozvodny na dobu 4-6 hodin. A.1.4 Výchozí podklady pro zpracování projektové dokumentace Podklady: - Studie možnosti řešení systému záložního napájení MMR Ivan Rezek, REMA s.r.o. - technologie motorgenerátoru studie proveditelnosti ALTRON - prohlídka místa instalace serverovny MMR 2. patro a hlavní rozvodny RH - výkresová dokumentace objekty č. p. 932, 934, 935 Atelier A4 s.r.o - požadavky a připomínky zadavatele a investora - MMR - schéma kabelových rozvodů ve 3.NP technické místnosti ProTel - blokové schéma slaboproudých rozvodů - ProTel - projekt infrastruktura MMR pro záložní středisko MMR - projekt provozní infrastruktura pro primární a záložní středisko monitorovacího systému MMR z března PowerTech spol. s r.o - revizní zpráva elektroinstalace serverovny VS č. 205 z února 2010 Lumír Kříž - technická dokumentace k UPS MGE GALAXY3000, APC SYMMETRA PX160 - technická dokumentace klimatizace Fujitsu - normy ČSN Použité názvosloví: DA náhradní dieselelektrický zdroj R-ATS rozvaděč přepínaní mezi veřejnou el.sítí a DA VS výpočetní středisko UPS záložní zdroj bateriový CMI centrální monitorovací systém provozní infrastruktury a provozního prostředí EZS elektronický zabezpečovací systém EPS elektrický požární systém PD projektová dokumentace SHZ stabilní hasicí zařízení VZT vzduchotechnika KLIMA odvod ztrátového tepla A.1.5 Souhrnný přehled Charakteristika: Předmětem projektové dokumentace je vnitřní a venkovní standardní elektroinstalace nn. Napěťová soustava: 3+PEN, AC, 400/230V, 50 Hz, TN-C Energetická bilance: Stránka 6 z 39

7 Energetická bilance je zpracována na základě podkladů a informací předaných investorem při místním šetření. uvažovaný instalovaný výkon[kw] soudobost zálohovaná spotřeba počet jednotek jednotkový výkon[kw] stávající IT v č. 206 a ** 1 12,80 12, ,80 spotřeba stávající IT [kw] 12,80 12,8 předpokládaný výkon[kw] Motorgenerátor UPS nové datové stojany v místnosti č ,6 15,6 1 15,6 EZS, EPS, SHZ, atd. 1 2,0 2,0 1 2,0 rezerva 5,6 5,6 1 5,6 navýšení po rozšíření [kw] 23,2 23,2 celkem [kw] *** 36,0 36,0 nabíjení baterií v UPS celkem 1 3,6 3,6 1 3,6 ztráty UPS celkem 1 2,5 2,5 1 2,5 klimatizace celkem 1 32,0 32,0 1 32,0 osvětlení 20 0,04 0,8 1 0,8 rezerva 1 19,0 19,0 1 19,0 Součet v kw 93,9 93,9 ** 16kVA při P.F. = 0,8 *** nový zdroj UPS Předpokládané provozní parametry Nejvyšší předpokládaný příkon VS Napěťová soustava VS 94 kw Un 400/230V, 50 Hz, TN-C A.1.6 Členění akce Členění akce: 1. Příprava kabelových tras 2. položení přívodů 3. osazení a montáž rozvaděče R-ATS 4. úpravy rozvaděče RH v hlavní rozvodně v 1.PP 5. zapojení přívodů, měření, zkoušky A.1.7 Přerušení provozu výpočetního střediska Pro úpravy a připojení přívodu v RH hlavní rozvodny je zapotřebí vypnout hlavní přívod do RH hlavní rozvodny. Předpokládá se odstávka hlavní rozvodny na dobu 4-6 hodin. A.1.8 Postup provádění prací Stránka 7 z 39

8 Práce budou prováděny v následujícím pořadí koordinovaně s důrazem na omezení kolizí mezi jednotlivými profesemi. Nekolidující činnosti mohou být prováděny souběžně. 1. Zadání výroby rozvaděče R-ATS dieselagregátu 2. Zaškolení pracovníků bezpečnostním technikem investora 3. Doprava a stěhování materiálu na pracoviště 4. Uvolnění prostoru pro nový přívod demontáží nepoužívaných kabelů ze stávajících kabelových roštů v hlavní rozvodně a na chodbě 1.PP 5. Příprava průrazů stěn pro vedení nového přívodu 6. Vybudování nových kabelových tras a jejich napojení na stávající 7. Uložení kabelů do připravených kabelových tras 8. Doprava rozvaděče R-ATS na místo instalace, osazení a zapojení 9. Úpravy RH v hlavní rozvodně a připojení nového přívodu - součástí bude 4-6 hodinová celková odstávka hlavní rozvodny 10. měření, zkoušky 11. likvidace odpadů - průběžně 12. odstraňování závad 13. zaškolení obsluhy 14. předání díla A.1.9 Harmonogram Odevzdání PD pro výběr dodavatele: polovina června 2010 Výběr dodavatele: červenec 2010 Zahájení akce: začátek srpna 2010 Ukončení akce: začátek září 2010 Návrh harmonogramu provádění prací pracovní den kontrolní den 1 výroba R-ATS 2 školení bezpečnosti práce 3 doprava a stěhování materiálu 4 demontáže, uvolnění tras pro přívod 5 bourací práce - průrazy stěn 6 budování kabelových tras 7 uložení kabelů do kabelových tras 8 osazení R-ATS a zapojení 9 úpravy RH, zapojení přívodu, odstávka O 10 měření, zkoušky, odstraňování závad 11 zaškolení obsluhy, předání díla O - celková odstávka hlavní rozvodny - provedení úprav a zapojení přívodu Stránka 8 z 39

9 rekonstrukce hlavního přívodu elektrické energie pro výpočetní středisko MMR HIP: Odp.proj. profese Vypracoval: Kontroloval: Ing. S. Richter Ing. J. Holub Investor: Formát: Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Datum: VI/10 Místo instalace: Stupeň: jednostupňová Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Číslo revize: Název akce: Datum revize: rekonstrukce hlavního přívodu pro výpočetní středisko MMR Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Archívní číslo: SR Profese: Elektro Číslo paré: Označení přílohy: Název přílohy: Technická zpráva titulní list, obsah 1 Stránka 9 z 39

10 Obsah: TE001 TE002 TE003 TE004 Technická zpráva Kabelový list Výkaz výměr Výkresová dokumentace Přehledové schéma Stránka 10 z 39

11 rekonstrukce hlavního přívodu elektrické energie pro výpočetní středisko MMR HIP: Odp.proj. profese Vypracoval: Kontroloval: Ing. S. Richter Ing. J. Holub Investor: Formát: Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Datum: VI/10 Místo Stupeň PD: jednostupňová instalace: Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Číslo revize: Název akce: rekonstrukce hlavního přívodu Datum revize: pro výpočetní středisko MMR Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Archívní číslo: SR Profese: Elektro Číslo paré: Označení přílohy: Název přílohy: Technická zpráva TE001 Stránka 11 z 39

12 Obsah: A. Technická zpráva A.1.1 Úvodní údaje A.1.2 Zdůvodnění A.1.3 Výchozí podklady pro zpracování projektové dokumentace A.1.4 Členění akce A.1.5 Identifikační údaje akce A.1.6 Identifikační údaje investora B. Průvodní technická zpráva B.1.1 Charakteristika území B.2 Charakteristika a rozsah prováděných prací B.3 Orientační údaje B.3.1 Předpokládaný termínový průběh montážních prací B.3.2 Předpokládané uvedení do provozu B.3.3 Předpokládaný počet pracovníků pro realizaci C. Souhrnná technická zpráva C.1 Popis montáže elektroinstalace C.1.1 Popis prací C.1.2 Objem prací C.2 Stanovení podmínek pro provádění prací C.2.1 Průzkumné práce a místní šetření C.2.2 Požadavek na stavební připravenost C.2.3 Demontáže C.2.4 Nároky na potřebnou mechanizaci C.2.5 Přerušení provozu výpočetního střediska C.2.6 Zajištění bezpečného provozu VS při provádění prací C.3 Popis provedení C.3.1 Dotčená území a prostory C.3.2 požadavky na rozvodnou skříň R-ATS C.4 Všeobecný popis Stránka 12 z 39

13 A. Technická zpráva A.1.1 Úvodní údaje Název akce: Místo akce: Okres akce: Kraj akce: Investor: HIP: Zpracovatel: Zhotovitel: Stupeň PD: rekonstrukce hlavního přívodu pro výpočetní středisko MMR Praha 1, Staroměstské náměstí 6 Praha Praha Praha 1, Staroměstské náměstí 6 ing. Jaromír Holub PowerTech spol. s r.o. Lovosická Praha 9 ing. Stanislav Richter PowerTech spol. s r.o. Lovosická Praha 9 dle výběru investora jednostupňová A.1.2 Zdůvodnění Předmětem projektu je zhotovení hlavního přívodu el. energie z hlavní rozvodny do prostor výpočetního střediska ve 2. patře MMR. Plánované rozšíření infrastruktury výpočetního střediska je příčinou zvýšení příkonu pro napájení a chlazení instalovaných technologií. Současný přívod nemá dostatečnou kapacitu pro přenesení požadovaného příkonu. Nový přívod bude napojen v hlavní rozvodně a veden do serverovny zčásti ve stávajících a zčásti v nově vybudovaných kabelových trasách. Součástí nového přívodu je rozvaděč R-ATS dieselagregátu. Rozvaděč R-ATS a dieselagregát budou umístěny nad úrovní hladiny dosažené při povodni v roce Výhoda začlenění rozvaděče R-ATS do fáze zhotovení hlavního přívodu serverovny spočívá v usnadnění následné instalace dieselagregátu, která bude moci být provedena bez přerušení dodávky energie do serverovny. Stránka 13 z 39

14 Instalace dieselelektrického náhradního zdroje není předmětem této projektové dokumentace. S následnou dodávkou dieselagregátu bude zpracována samostatná projektová dokumentace. A.1.3 Výchozí podklady pro zpracování projektové dokumentace Podklady: 1. Studie možnosti řešení systému záložního napájení MMR Ivan Rezek, REMA s.r.o. 2. technologie motorgenerátoru studie proveditelnosti ALTRON 3. prohlídka místa instalace serverovny MMR 2. patro a hlavní rozvodny RH 4. výkresová dokumentace objekty č. p. 932, 934, 935 Atelier A4 s.r.o 5. požadavky a připomínky zadavatele a investora - MMR 6. schéma kabelových rozvodů ve 3.NP technické místnosti ProTel 7. blokové schéma slaboproudých rozvodů - ProTel 8. projekt infrastruktura MMR pro záložní středisko MMR 9. projekt provozní infrastruktura pro primární a záložní středisko monitorovacího systému MMR z března PowerTech spol. s r.o 10. revizní zpráva elektroinstalace serverovny VS č. 205 z února 2010 Lumír Kříž 11. technická dokumentace k UPS MGE GALAXY3000, APC SYMMETRA PX technická dokumentace klimatizace Fujitsu 13. normy ČSN V této projektové dokumentaci je použito označení objektů a místností převzaté z výkresové dokumentace 4 - Atelier A4 s.r.o. Označení použité v ostatních podkladech může být odlišné. Použité názvosloví: RH hlavní rozvaděč DA náhradní dieselelektrický zdroj R-ATS rozvaděč přepínaní mezi veřejnou el. sítí a DA VS výpočetní středisko UPS záložní zdroj bateriový EZS elektronický zabezpečovací systém EPS elektrický požární systém PD projektová dokumentace SHZ stabilní hasicí zařízení VZT vzduchotechnika KLIMA odvod ztrátového tepla Stránka 14 z 39

15 A.1.4 Členění akce Členění akce: 1. Příprava kabelových tras, úpravy v hlavní rozvodně RH 2. Osazení rozvaděče dieselagregátu R-ATS 3. Uložení a zapojení kabelů hlavního přívodu 4. Provozní zkouška, měření, revize A.1.5 Identifikační údaje akce Název akce: Místo provedení: Charakter akce: rekonstrukce hlavního přívodu pro výpočetní středisko MMR Praha 1, Staroměstské náměstí 6 hlavní rozvodna 1. PP a výpočetní středisko 2. patro elektroinstalace nn A.1.6 Identifikační údaje investora Investor: Sídlo investora: Praha 1, Staroměstské náměstí 6 B. Průvodní technická zpráva B.1.1 Charakteristika území Předmětem projektové dokumentace jsou vnitřní a vnější elektroinstalace nn hlavního přívodu výpočetního střediska ve 2. patře v budově MMR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1. B.2 Charakteristika a rozsah prováděných prací Tento projekt řeší zhotovení nového hlavního přívodu elektrické energie pro výpočetní středisko MMR ve 2. patře. Z hlavního přívodu bude napájen centrální záložní napájecí zdroj UPS, klimatizační jednotky sálů VS a dále SHZ, EZS a EPS výpočetního střediska. Nový přívod bude napojen v hlavní rozvodně z pole č. 8 a veden do serverovny zčásti ve stávajících kabelových trasách v 1. PP objektu č. p. 932, zčásti v nově vybudovaných kabelových trasách v 1. PP objektu č.p.932, v nově vybudovaných kabelových trasách ve dvoře mezi objekty č. p. 932, 934, 935 a dále vertikálně po fasádě objektu č. p. 935 a po průchodu obvodovou stěnou pod zdvojenou podlahou VS a ukončen v rozvaděči RPP ve VS. Součástí dodávky a instalace hlavního přívodu není přepojení VS na tento nový přívod. Přepojení proběhne při následné plánované odstávce během prací na rozšíření infrastruktury VS MMR. Vedení kabelové trasy je zakresleno ve výkresové dokumentaci. Venkovní trasy provedené Stránka 15 z 39

16 z uzavřených neperforovaných kabelových FeZn žlabů budou opatřeny nátěrem v odstínu povrchů, po nichž budou vedeny. Součástí nového přívodu je instalace rozvaděče dieselagregátu R-ATS ve venkovním provedení, který bude osazen v místě plánované instalace náhradního dieselelektrického zdroje ve vnitřním dvoře mezi objekty č. p. 932, 934, 935 nad místností archivu č viz výkresová dokumentace. V rozvaděči bude provedena příprava pro napojení dieselagregátem zálohovaných přívodů pro kancelář ministra, zabezpečení III. patro, ostraha I. patro viz 2 Technologie motorgenerátoru, Altron Přívody pro kancelář ministra, zabezpečení III. patro, ostraha I. patro nejsou předmětem této projektové dokumentace. Na tyto přívody bude jejich zhotovitelem zpracována samostatná projektová dokumentace. Součástí instalace hlavního přívodu budou úpravy pole č. 8 RH - náhrada stávajícího hlavního jističe DEON 250A a instalace pojiskového odpojovače hlavního přívodu VS. B.3 Orientační údaje B.3.1 Předpokládaný termínový průběh montážních prací Zahájení prací: začátek srpna 2010 Ukončení prací: začátek zář 2010 B.3.2 Předpokládané uvedení do provozu Předání a uvedení do provozu: začátek září 2010 B.3.3 Předpokládaný počet pracovníků pro realizaci Potřebám montáže elektroinstalace odpovídá montážní četa 4-6 montérů. C. Souhrnná technická zpráva C.1 Popis montáže elektroinstalace C.1.1 Popis prací Součástí nového hlavního přívodu serverovnu jsou následující dodávky a montáže. 1. Úpravy místa připojení hlavního přívodu - pole č. 8 v RH hlavní rozvodny, místnost č. 126 v 1PP objektu č. p Rozvaděč R-ATS dieselagregátu umístěný v rohu oddělující stěny dvora viz výkresová dokumentace. 3. Kabelová trasa 3xCHBU95+CHBU70 přívodu z HR do rozvaděče R-ATS 4. Kabelová trasa 3xCHBU50+CHBU35 z rozvaděče R-ATS do rozvaděče RPP5.3.1 výpočetního střediska ve 2. patře Stránka 16 z 39

17 C.1.2 Objem prací Jako součást celku díla se rozumí dodávka a montáž kabelů, přístrojů, spojovacího a pomocného materiálu, zařízení souvisejících se stavební částí, funkčního a provozního celku technického a technologického zařízení staveb včetně osvětlení a podporující činnost příslušných technologií. Popis provozních, funkčních a jiných možných vazeb je uveden v technické zprávě. Součástí díla se také rozumí pomocné konstrukce pro rošty, žlaby, zakrytí rozvodů proti náhodnému možnému mechanickému poškození, zhotovení i zakrytí dílčích otvorů atd. Protipožární ucpávky je nutno nárokovat u specializované firmy. C.2 Stanovení podmínek pro provádění prací C.2.1 Průzkumné práce a místní šetření Bylo provedeno místní šetření ve spolupráci se zástupcem investora. Budova je památkově chráněným objektem. Investor musí mít před započetím prací potřebná platná povolení dotčených orgánů státní správy pro provádění prací souvisejících s úpravami prostor VS. Investor je povinen zhotoviteli poskytnout platné povolení nebo rozhodnutí, které umožní zhotoviteli zahájit práce a plnit své závazky ze smlouvy bez zbytečných prostojů a rizik. C.2.2 Požadavek na stavební připravenost Není vznesen. C.2.3 Demontáže Z kabelových roštů pod stropem chodby objektu č. p. 932 budou zhotovitelem demontovány nepoužívané kabely, končící ve stěně mezi objekty č. p. 932 a č. p Do uvolněného prostoru na kabelovém roštu bude uložen nový hlavní přívod do VS. Investor označí nepoužívané kabely, které je možno odstranit. Zhotovitel kabely odstraní a zajistí jejich ekologickou likvidaci. C.2.4 Nároky na potřebnou mechanizaci Zhotovitel bude používat vlastní nástroje, nářadí a vybavení. C.2.5 Přerušení napájení hlavní rozvodny K provedení úpravy pole č. 8 RH a připojení hlavního přívodu VS je zapotřebí vypnout hlavní přívod do RH objektu. Předpokládá se celkové přerušení napájení RH dobu nejméně 4 6 hodin. C.2.6 Zajištění bezpečného provozu VS při provádění prací Z pohledu zajištění bezpečného provozu výpočetního střediska je kritickou fází instalace hlavního přívodu v prostorách VS. Práce mimo prostory VS nemají na bezpečnost provozu VS vliv. Hlavní přívod VS bude po průchodu obvodovou stěnou v úrovni podlahy 3.NP veden v nově instalované trase tvořené plechovým žlabem s víkem pod zdvojenou podlahou místností č. 313 (č. 205 dle 6), č. 314 (č. 206 dle 6) a č. 316 č dle 6) a ukončen v rozvaděči RPP Stránka 17 z 39

18 Práce v prostorách výpočetního střediska budou prováděny za provozu IT. Je nezbytné provádět práce koordinovaně v dohodě s investorem, aby se předešlo náhodnému přerušení provozu VS! Před zahájením prací je třeba provést proškolení pracovníků dodavatele bezpečnostním technikem investora o bezpečnosti práce. Před zahájením prací v serverovně je nezbytné deaktivovat požární signalizaci a stabilní hasicí zařízení SHZ, aby nemohlo dojít k jeho náhodnému spuštění. Deaktivaci provede pověřený pracovník investora. Při aktivovaném systému EPS a SHZ je zakázána v prostorách výpočetního střediska manipulace s otevřeným ohněm, kouření, svařování, broušení, práce s hořlavými a těkavými látkami a jakékoli další práce, jejichž následkem by mohlo dojít k aktivaci EPS a SHZ. Při přípravných montážních pracích prováděných v místnosti č. 313 (č. 205 dle 6) je třeba dodržet podmínku zavřených spojovacích dveří do sálu č. 314 (č. 206 dle 6) zamezení pronikání prachu a nečistot. Je třeba utěsnit dveře přelepením spár lepicí páskou apod. pro zabránění pronikání prachu a nečistot do prostor s pracující IT - sály č. 314 (č. 206 dle 6) a č. 316 č dle 6). V sálech č. 314 (č. 206 dle 6) a č. 316 (č dle 6) budou práce omezeny pouze na otevření zdvojené podlahy, instalaci kabelové trasy a uložení kabelů. Bezprostředně po zhotovení přívodu bude zdvojená podlaha uvedena do původního stavu. Dělení a opracování materiálu bude prováděno mimo prostory č. 314 (č. 206 dle 6) a č. 316 (č dle 6) aby se zabránilo vniknutí prachu a nečistot do IT. Při činnostech produkujících prach a nečistoty, které nelze provádět mimo prostory VS např. průrazy stěn apod. je třeba pomocí vhodných opatření zamezit šíření prachu a nečistot, např. účinným odsáváním nečistot v místě jejich vzniku. Vstup pracovníků zhotovitele do prostor stávající serverovny č. 314 (č. 206 dle 6) a č. 316 (č dle 6) je možný pouze po předchozím souhlasu a za doprovodu pověřeného pracovníka investora! Je třeba řídit se pokyny pověřeného pracovníka a všechny zamýšlené úkony předem s pověřeným pracovníkem předem projednat nejen po stránce provedení, ale zejména z pohledu rizika ohrožení provozu IT. Je zakázáno manipulovat s přístroji rozvaděčů RPP5.3.1, RPP5.3.2, RPP5.3.3 a RPP5.3.4 bez přítomnosti a předběžného odsouhlasení pověřeného pracovníka investora! Elektrické nářadí je dovoleno připojovat pouze na zásuvkové okruhy oddělené od zálohovaných okruhů VS, z nichž je napájena infrastruktura IT! C.3 Popis provedení C.3.1 Dotčená území a prostory Následující text popisuje provedení kabelových tras. Prostupy mezi oddělenými požárními úseky je nutno utěsnit protipožárními ucpávkami. Popis řešení hlavního přívodu Hlavní přívod VS sestává ze dvou navazujících úseků. Stránka 18 z 39

19 První úsek označený v přehledovém schema WL0001 je napojen v poli č.8 RH v hlavní rozvodně, prochází ve stávajících a nově zhotovených kabelových trasách a je ukončen v rozvaděči dieselagregátu R-ATS na dvoře objektu. Druhý úsek označený v přehledovém schema WL0002 je napojen v R-ATS, pokračuje v nově vybudovaných trasách do prostor VS ve 2. patře objektu č. 935, kde je ukončen v rozvaděči RPP Hlavní rozvodna objektu - místnost č a chodba 1. PP, objekt č. p. 932 Demontovat nepoužívané kabely z kabelových tras v 1. PP v hlavní rozvodně a chodbě tvořené navazujícími prostorami č. -121, -104, -103, -105 a -106 a tím uvolnit místo na kabelových roštech pro uložení hlavního přívodu VS. Úprava pole č.8 rozvaděče RH demontovat 2ks stávající DEON 250A. DEON na hlavním přívodu do RH nahradit typem BH 630 NE305 s nastavitelnou nadproudovou spouští SE-BH DTV3 nastavenou na In=315A. Druhý, nepoužívaný DEON 250A nahradit pojistkovým odpojovačem SH1-3A/F 3 250A pro jištění hlavního přívodu VS. První úsek hlavního přívodu VS bude zhotoven z flexibilních vodičů s dvojitou gumovou izolací 3x CHBU95 + CHBU70 a bude připojen na pojistkový odpojovač FU101 SH1-3A/F 3 250A. CHBU vodiče jsou vyráběny pouze v černé barvě, proto budou vodiče odpovídajícím způsobem zřetelně přeznačeny. Hlavní přívod VS bude veden stávajícími a nově vybudovanými kabelovými trasami a bude ukončen v rozvaděči dieselagregátu R-ATS. Souběžně s hlavním přívodem bude veden hlavní ochranný přívod vodičem H07V-K50 zž připojený na hlavní ochrannou přípojnici RH v hlavní rozvodně. K ochrannému přívodu budou připojeny veškeré vodivé části kabelové trasy. Přívod bude ukončen na ochranné přípojnici rozvodné skříně dieselagregátu R-ATS. Po průchodu stěnou z hlavní rozvodny č do prostoru před rozvodnou č. 121 bude hlavní přívod VS pokračovat po kabelovém roštu stávající kabeláže pod stropem chodby v 1. PP objektu č. p. 932 k odbočení v prostoru č Kabelová trasa na chodbě 1. PP je tvořena stávajícím kabelovým roštem upevněným na konzolích pod stropem chodby. Hlavní přívod VS uložit na místo uvolněné demontáží nepoužívaných silových kabelů. Délka kabelové trasy po stávajícím kabelovém roštu z rozvodny po odbočení Počet prostupů přes zeď ( mm) Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) 50 m 5 x 1 sada Chodba 1. PP odbočení chodba 1. PP objekt č. 932 Pro odbočení kabelové trasy ze stávajícího kabelového roštu bude v v chodbě 1. PP, prostoru - 106, zhotoven nový otevřený kabelový rošt. Tento kabelový rošt bude zavěšen na stropních úchytech v prostoru -111 nad stávajícím potrubím topení. Tato část trasy propojuje stávající kabelový rošt k prostupu přes zeď do prostoru chodby 1. PP v části před komínem. Otevřený kabelový rošt, min. š=250 mm Stropní úchyty, pomocný materiál 6 m 1 sada Stránka 19 z 39

20 Počet prostupů přes zeď (1000 mm) Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) 1 x 1 sada Chodba 1. PP část ke komínu objekt č. 932 V tomto prostoru č chodby 1. PP bude kabelová trasa pokračovat novým otevřeným kabelovým roštem. Rošt bude veden pod stropem chodby v prostoru nad stávajícím potrubím topení obloukem směrem ke komínovému tělesu vedle výtahové šachty. Tato část trasy je ukončena prostupem přes zeď do prostoru výtahu a komínového tělesa. Otevřený kabelový rošt, min. š=250 mm Stropní úchyty, pomocný materiál Počet prostupů přes zeď (>1 000 mm) Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) 10 m 1 sada 1 x 1 sada Stoupací trasa komínovým tělesem na dvůr objekt č. 932 V prostoru prostoru komínového tělesa vedle výtahové šachty pokračuje kabelová trasa novým otevřeným kabelovým roštem a po průchodu prostupem ve stěně komínového tělesa stoupá nepoužívaným komínovým tělesem do úrovně prostoru dvora, kde prostupem ve stěně komínového tělesa přechází do kabelové trasy tvořené kabelovým žlabem. Otevřený kabelový rošt, min. š=250 mm Stropní úchyty, pomocný materiál Počet prostupů přes zeď ( mm) Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) 2 m 1 sada 2 x 1 sada Prostor dvora 1.NP V prostoru dvora bude kabelová trasa tvořena kovovým neděrovaným kabelovým žlabem FeZn 250/100mm uzavřeným víkem. Od prostupu z komína je žlab veden po podlaze tvořené stropní nástavbou, kde přechází na boční atiku této nástavby. Po atice je veden ve výšce cca 1,2 m až k dělící zdi dvora. Zde prostupem přes tuto zeď prochází hlavní přívod zdí a je zakončen v rozvodné skříni R-ATS dieselagregátu. V této části trasy bude kabelový žlab opatřen vrchním nátěrem v barvě zdi. Kovový žlab FeZn 250/100 včetně víka Tvarovky žlabu různé Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) Počet prostupů přes zeď ( mm) 23 m 1 sada 1 sada Rozvodná skříň R-ATS - fasáda objektu č. 935 Druhý úsek hlavního přívodu VS bude zhotoven z flexibilních vodičů s dvojitou gumovou izolací 3x CHBU50 + CHBU35 a bude připojen na odpovídající vývod rozvaděče R-ATS. CHBU vodiče jsou vyráběny pouze v černé barvě, proto budou vodiče odpovídajícím způsobem zřetelně 1 x Stránka 20 z 39

21 přeznačeny. Hlavní přívod VS bude veden nově vybudovanými kabelovými trasami a bude ukončen v rozvaděči RPP5.3.1 v prostorách VS ve 2. patře. Souběžně s hlavním přívodem bude veden ochranný přívod vodičem H07V-K25 zž připojený na ochrannou přípojnici R-ATS. K ochrannému přívodu budou připojeny veškeré vodivé části kabelové trasy. Přívod bude ukončen na ochranné přípojnici HOP-S serverovny VS. Kabelová trasa od rozvodné skříně R-ATS dieselagregátu bude vedena po dělící zdi dvora a stěně přístavku na dvoře. Bude zhotovena z kovového neděrovaného kabelového žlabu FeZn 125/50 s víkem velikosti. Po průchodu prostupem dělící zdí dvora bude trasa vedena po druhé straně dělící zdi a dále obvodové zdi přístavku ve výšce v=3,0 m až k obvodové zdi objektu č V této části trasy bude kabelový žlab opatřen vrchním nátěrem v barvě zdi. Kovový žlab FeZn 125/50 včetně víka Tvarovky žlabu různé Počet prostupů přes zeď ( mm) Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) 30 m 1 sada 2 x 1 sada Stoupací trasa po fasádě objektu č. 935 Trasa je tvořena kabelovým žlabem neděrovaným FeZn 125/100 vedeným svisle po fasádě objektu č. 935 v prostoru vedle okapu. Žlab bude připevněn do obvodové zdi objektu a bude opatřen vrchním nátěrem v barvě fasády objektu. Na úrovni podlahy 3.NP prostupem přes obvodovou zeď vstupuje trasa do prostor technické místnosti serverovny. Prostup je nutno utěsnit protipožární ucpávkou. Kovový žlab FeZn 125/100 včetně víka Tvarovky žlabu různé Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) Počet prostupů přes zeď ( mm) 12 m 1 sada 1 sada Kabelová trasa v serverovně 3.NP objekt č. 935 Kabelová trasa v serverovně VS je tvořena kabelovým žlabem uloženým v dvojité podlaze technických místností. Trasa je zakončena prostupem do niky rozvaděče RPP5.3.1 určeného pro zakončení přívodu kabeláže od záložního zdroje. Kovový žlab FeZn 125/50 včetně víka Tvarovky žlabu různé Pomocný a stavební materiál (chránička, malta, sádra, atd.) Počet prostupů přes zeď ( mm) 1 x 24 m 1 sada 1 sada 3 x C.3.2 požadavky na rozvodnou skříň R-ATS Návrh řešení rozvodné skříně R-ATS není předmětem této projektové dokumentace. Předpokládá se subdodávka vybavené rozvodné skříně od specializovaného tuzemského výrobce nebo dodávka originální rozvodné skříně od výrobce dieselagregátu. Součástí dodávky rozvodné skříně bude samostatná projektová dokumentace R-ATS. Rozvodná skříň R-ATS dieselagregátu musí vyhovět následujícím požadavkům: Stránka 21 z 39

22 rozměry v x š x hl x 1000 x 500mm venkovní provedení s krytím IP65/20 provedení z ocelového plechu s kvalitní antikorozní úpravou a povrchovou úpravou trvanlivým lakem hlavní spínací prvky dimenzované pro In 315A automatika startu dieselagregátu při ztrátě napájení s možností nastavení základních parametrů signalizace stavů na dispečerské pracoviště vybavení svodičem přepětí, topením, ventilaci a vnitřní osvětlením dveře opatřeny uzamykatelnou kliku, aretaci dveří, signalizací 24VDC přívody a vývody provedeny spodem ochranná stříška nad skříní proti dešti C.4 Všeobecný popis Elektroinstalace: Kabelové trasy budou provedeny v soustavě TN-C samostatnými vodiči typu CHBU. Vodiče budou veden se vzájemným odstupem pro dosažení optimálních podmínek pro jejich ochlazování. Souběžně s hlavním přívodem bude veden vodič hlavního ochranného přívodu připojený na hlavní ochrannou přípojnici RH v hlavní rozvodny. V prostorech požárních únikových cest budou rozvody provedeny bezhalogenovými kabely event. budou kabely uloženy v kabelových žlabech s odolností proti požáru. Vedení musí být uložena a provedena tak, aby byla přehledná a aby se křižovala co nejméně. Vedení budou kladena přímočaře, a to svisle nebo vodorovně tak, aby byla co nejkratší. Barevné značení vodičů Dle ČSN Popisy zařízení Rozvaděče budou na dveřích popsány vč. napěťové soustavy a dveře budou opatřeny zámkem a kapsou na dokumentaci. Rozvaděče budou vybaveny příslušenstvím pro montáž rozvaděče dle doporučení výrobce vč. štítků pro popis rozvaděče, přístrojů a vývodů. Kabely budou na obou koncích popsány typ kabelu, označení kabelu, směr kabelu, popis funkce kabelu. Popsána budou také všechna elektrická zařízení napěťová soustava, popis provedených ochran, výstražné tabulky a upozornění. Ochrana při zkratu a přetížení Zařízení bude připojeno na hlavní rozvodnou soustavu s odstupňovaným jištěním jističi a pojistkami. Ochrana proti přetížení rozvodů je navržena odstupňovaným jištěním rozvodů mezi rozváděči a jednotlivých vývodů jističi. Ochrana před úrazem el. proudem Stránka 22 z 39

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Domov pro seniory Elišky Purkyňové Cvičebná 2447/9, Praha 6 F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Zhotovitel: Gruner Czech s.r.o. Objednatel: ANTA, Gymnastivká 2418/2, Praha

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě 1 Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště Praha 2008 Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Stavební provoz Ing. Zdeňka Tesaříková Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 1 OBSAH Hlavní účastníci výstavby...3 Jednotná klasifikace stavebních

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/1647. Smlouva o Dílo na realizaci akce

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/1647. Smlouva o Dílo na realizaci akce Zadavatel: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/1647 Část A Příloha č. 4 Smlouva o Dílo na realizaci akce DOKUMENTACE D:\USERS\KOSCIELNIK-A\DOCUMENTS\OGŁOSZENIA\2013\VI.2013\26.06.2013_TAMERO\A4

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

Datum zpracování: říjen 2014

Datum zpracování: říjen 2014 TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ VHS TURNOV Datum zpracování: říjen 2014 Tento předpis ruší následující předpisy: Technický standard vodohospodářských staveb z července 2008 A OBSAH

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010 Stran: 1 / 32 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Vodovod HLUČÍN -Darkovičky

Vodovod HLUČÍN -Darkovičky TITULNÍ LIST (dle vyhl.č. 195/2002 Sb.) Název vodovodu: Investor: (vlastník) Provozovatel: (správce) Projektant: Vodovod HLUČÍN -Darkovičky Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, 748 01 Hlučín

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více