Komentář k plnění rozpočtu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář k plnění rozpočtu"

Transkript

1 Příjmy: Komentář k plnění rozpočtu Správní poplatky položka 1361 evidence motorových a přípojných vozidel 3 858,1 tis.kč VHP 697,0 tis.kč za vydávání OP a cestovních dokladů 639,4 tis.kč živnostenské listy 433,5 tis.kč za úřední výkon 392,2 tis.kč stavební povolení 179,8 tis.kč rybářské lístky 94,2 tis.kč za povolení VH staveb 93,9 tis.kč výstup z ISVS 124,0 tis.kč Czech Point 72,2 tis.kč matrika 39,6 tis.kč za užívání komunikace 14,7 tis.kč za lovecké lístky 7,9 tis.kč ostatní 43,6 tis.kč 6 690,1 tis.kč Vnitřní obchod příjmy ze služeb IC Ostatní správa pokuty Stavebního úřadu Doprava náhrada škody za poškozenou dopr. značku příspěvek H z K na infrastrukturu prodej vyřazené dlažby pokuty odboru dopravy Předškolní zařízení odvod MŠ Sluníčko pojistná náhrada MŠ Humpolka příspěvek DD za žáky MŠ Základní školy příspěvek DD za žáky ZŠ Ostatní záležitosti kultury přeplatek roku 2007 za teplo Ostatní záležitosti kultury, církví příjmy z plesu Osobní asistenční a pečovatelská služba příjmy z poskytovaných služeb DPS Králova DPS K Čimperku PS příjmy z pronájmu DPS Králova byty nebyty movitých věcí DPS K Čimperku příjmy z prodeje majetku 2 bubnové pračky pojistné náhrady 16,1 tis.kč 14,0 tis.kč 1,7 tis.kč 62,8 tis.kč 3,1 tis.kč 488,5 tis.kč 556,1 tis.kč 200,0 tis.kč 29,9 tis.kč 5,5 tis.kč 235,4 tis.kč 76,4 tis.kč 58,2 tis.kč 104,1 tis.kč 7 211,6 tis.kč 1 075,1 tis.kč 943,1 tis.kč 1 073,8 tis.kč 218,8 tis.kč 300,7 tis.kč 6 71,0 tis.kč 6,9 tis.kč ,0 tis.kč 1

2 Místní správa za služby telefon, kopírování, reklama z pronájmu majetku informační systém a používání sloupů VO pokuty ŽÚ, ŽP a OP prodej drobného majetku neinvestiční dary na Memoriál Ivo Medka pojistné náhrady příspěvky a náhrady vyúčtování frankostroje vymožené pohledávky ostatní nedaňové příjmy nečerpané mzdy za 12/07 náklady řízení ostatní 64,0 tis.kč 170,5 tis.kč 91,8 tis.kč 1,0 tis.kč 1 15,4 tis.kč 37,9 tis.kč 37,5 tis.kč 362,5 tis.kč 99,5 tis.kč 23,3 tis.kč 918,4 tis.kč Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství ozdravování zvířat pěstební činnost správa v lesním hospodářství Vnitřní obchod informační centrum a prezentace města Doprava čištění a zimní údržba místních komunikací opravy místních komunikací dopravní značení výkup ulice M. Pavlíkové ulice Formánkova nám. 28. října pozastávka z roku 2007 čištění a zimní údržba chodníků opravy chodníků Jamborova, Halasova, Květnická rekonstrukce ulicí Květnická a Polní dopravní obslužnost Vodní hospodářství srážkové vody Vzdělávání příspěvek na provoz MŠ MŠ Humpolka oprava střechy a rozvodů vody MŠ Sluníčko stavební opravy MŠ Humpolka výměna oken MŠ Sluníčko rekonstrukce soc. zařízení příspěvek na provoz ZŠ za žáky jiným obcím nákup materiálu cement rekonstrukce kotelny ZŠ Smíškova příspěvek Gymnázium Tišnov 20,7 tis.kč 464,5 tis.kč 1 811,7 tis.kč 2 296,9 tis.kč 227,4 tis.kč 962,7 tis.kč 552,4 tis.kč 164,9 tis.kč ,6 tis.kč 140,7 tis.kč 419,1 tis.kč 1 311,9 tis.kč 5 714,8 tis.kč 415,8 tis.kč ,9 tis.kč 139,4 tis.kč 2 380,0 tis.kč 248,2 tis.kč 329,8 tis.kč 186,6 tis.kč 75,2 tis.kč 6 200,0 tis.kč 13,9 tis.kč 0,2 tis.kč 1 149,7 tis.kč 7,0 tis.kč ,6 tis.kč 2

3 Kultura, církve a sdělovací prostředky různá hudební vystoupení 20,9 tis.kč Concentus 63,1 tis.kč příspěvek Americké jaro knihovna 2 050,5 tis.kč Jamborův dům 116,7 tis.kč příspěvek Umělecká agentura Musica Viva Katolická vzdělávací jednota 22,0 tis.kč KPVU Tišnov 1,0 tis.kč Sdružení SCAN Tišnov 40,0 tis.kč Společnost Anny Pamrové 12,0 tis.kč Letní festival 30,0 tis.kč Umělecké sdružení Tišnov 30,0 tis.kč Moravan kašna 7,6 tis.kč provoz TTV 892,7 tis.kč nákup kamery 768,4 tis.kč digitalizace imfokanálu 103,5 tis.kč tišnovské noviny 903,2 tis.kč příspěvek MěKS 1 800,0 tis.kč opravy MěKS 148,1 tis.kč kniha O Tišnově 143,0 tis.kč ples 91,5 tis.kč ohňostroj 50,0 tis.kč grafické zpracování dětských kreseb 25,2 tis.kč trhy adventní vystoupení 11,0 tis.kč SPOZ 76,6 tis.kč oprava klavíru 4 ostatní 29,2 tis.kč 7 526,2 tis.kč Tělovýchova a zájmová činnost provoz koupaliště 832,5 tis.kč studie rekonstrukce koupaliště 142,8 tis.kč volejbalový turnaj 3,7 tis.kč příspěvek TTC Koral Tišnov 43,0 tis.kč 1. FC Květnice 23,8 tis.kč YCNEGA BIKERS Klub turistů 6,0 tis.kč Auto klub Tišnov 3 TJ Sokol Tišnov (z toho 500 tis. Kč na rekonstrukci hřiště) 843,0 tis.kč AFK Tišnov (z toho 40 tis. Kč na nákup sekačky) 142,8 tis.kč SK HC Tišnov 72,3 tis.kč Atletický klub Tišnov 60,0 tis.kč SK Tenis Tišnov 175,8 tis.kč Železný muž Kynologický klub Tišnov 19,0 tis.kč SK Basketbal Tišnov 62,4 tis.kč Volejbalový klub Tišnov 26,5 tis.kč SSK Tišnov 260,0 tis.kč 3

4 příspěvek na činnost DDM Tišnov 1 000,0 tis.kč vybudování hřiště na ulici Dlouhá 350,4 tis.kč údržba dětských hřišť 97,5 tis.kč příspěvek BRĎO Tišnov Jezdecký klub Loučka 19,0 tis.kč SRPŠ Smíškova KPŠ ZŠ 28. října 21,0 tis.kč Junák Tišnov BRĎO GINGO MC Studánka 43,0 tis.kč ODYSSEA Tišnov 12,0 tis.kč provoz LT Brumov 449,1 tis.kč zájezdy sociální komise 56,9 tis.kč příspěvek Svaz tělesně postižených Svaz chovatelů Tišnov 7,0 tis.kč Za sebevědomé Tišnovsko 1 Diecézní charita 4 Svaz diabetiků Svaz postižených civilizačními chorobami Roska Brno-venkov Radioklub Tišnov 1 Tišnovský kras Občanské sdružení AMICUS Tišnovský komorní orchestr 30,0 tis.kč Tišnovský vozíčkář 8,0 tis.kč Občanské sdružení Ovečka 18,0 tis.kč STREET LIFE 12,0 tis.kč 5 062,5 tis.kč Bydlení, komunální služby a územní rozvoj výdaje na údržbu bytového fondu 2 802,6 tis.kč (z toho rekonstrukce bytového domu Kostelní 705,3 tis. Kč) správa a opravy nebytových prostor 2 499,8 tis.kč rekonstrukce nízkoprahového centra 1 978,7 tis.kč rekonstrukce Katastrálního úřadu 1 124,3 tis.kč rekonstrukce Hotelu Květnice 921,4 tis.kč rekonstrukce kotelny na Poliklinice 459,5 tis.kč veřejné osvětlení 4 388,5 tis.kč pohřebnictví 272,5 tis.kč územní plánování 2 397,9 tis.kč příspěvek na činnost DSO Tišnovsko 83,6 tis.kč mzdy a odvody z veřejně prospěšných prací 563,8 tis.kč projekty 1 264,2 tis.kč nákup pozemků 151,5 tis.kč geometrické plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí aj. 302,1 tis.kč ,4 tis.kč Ochrana životního prostředí sběr a svoz nebezpečných odpadů 103,1 tis.kč sběr a svoz komunálního odpadu 5 868,7 tis.kč plastové nádoby na bio odpad 174,9 tis.kč sběrný dvůr 1 857,7 tis.kč 4

5 veřejná zeleň 3 049,5 tis.kč nám. 28. října 1 486,4 tis.kč nákup vysavače listí 59,4 tis.kč správa v ochraně ŽP 34,1 tis.kč ,8 tis.kč Dávky a podpory v sociálním zabezpečení ,7 tis.kč Sociální péče ostatní sociální péče mládež 16,1 tis.kč komunitní plánování 56,2 tis.kč DPS Králova ,4 tis.kč DPS K Čimperku 970,2 tis.kč Pečovatelská služba 3 899,1 tis.kč ,0 tis.kč Požární ochrana činnost SDH pořízení hasičského auta 6 198,2 tis.kč 6 619,4 tis.kč Územní samospráva zastupitelstvo města 2 917,5 tis.kč volby do zastupitelstva JMK 286,2 tis.kč mzdy včetně odvodů ,2 tis.kč nákup DHM 1 135,1 tis.kč spotřeba materiálu 971,7 tis.kč poštovní služby 1 185,7 tis.kč služby telekomunikací 591,3 tis.kč el. energie, voda, PHM 855,7 tis.kč poradenské služby 298,7 tis.kč školení 465,3 tis.kč opravy 304,5 tis.kč služby 3 093,9 tis.kč příspěvek Svazu měst a obcí, Sdružení obcí JMK a Svazku VaK 55,3 tis.kč vestavba 6 141,5 tis.kč klimatizace 225,4 tis.kč kopírky 3 ks 217,8 tis.kč ostatní výdaje MěÚ 607,9 tis.kč ,1 tis.kč Ostatní činnosti obecné příjmy a výdaje z fin. operací úroky z úvěru a poplatky 118,3 tis.kč pojištění majetku města 507,5 tis.kč daň z příjmů právnických osob za obce 1 870,6 tis.kč finanční vypořádání účelových dotací z roku ,0 tis.kč 3 627,4 tis.kč V Tišnově Ing. Jiljí Sedláček 5

6 6 ved. fin. odboru

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Závěrečný účet obce za rok 2005

Závěrečný účet obce za rok 2005 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce za rok 2005 Údaje o obci: Obec

Více

Přílohy Příloha č.1 Výdaje za období leden - prosinec 2013 dle položek Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - se stanovuje ve výši 0 tisíc Kč. 2013

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

Rozpočet města na rok 2006

Rozpočet města na rok 2006 Rozpočet města na rok 2006 Příjmy: Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin. 6 200 000,- Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. 3 150 000,- Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů 380 000,- Daň z příjmu právnických osob 6

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více