SWět602. » Datové schránky. » a zase datové schránky. » Novinky: UPC, Ingersoll Rand, Nemocnice Počátky,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SWět602. » Datové schránky. » a zase datové schránky. » Novinky: UPC, Ingersoll Rand, Nemocnice Počátky,"

Transkript

1 č e r v e n e c SWět602 B u lle tin o počítačov ých technologiích, díky kterým s e lidem lé pe pr acuje» Datové schránky» a zase datové schránky» Novinky: UPC, Ingersoll Rand, Nemocnice Počátky,» Novinky: Olomouc, Přerov, Štvrtok na Ostrove

2 V UPC si pořídili 602XML Největší český provozovatel kabelové televize a vysokorychlostního internetu - společnost UPC - začal pokrývat některé interní procesy oběhem inteligentních formulářů 602XML. Od tohoto rozhodnutí očekává, že zaměstnanci budou trávit podstatně méně času administrativou a že se zároveň zlepší centrální přehled. Interaktivní formuláře i nastavování pravidel pro jejich oběh budou dělat sami zaměstnanci UPC, experti Software602 jim budou poskytovat podporu. Rozhodnutí pro technologii od Software602 padlo na základě pilotního projektu, v jehož rámci byly pokryty první procesy (žádosti o přidělení služebního vozu a jejich schvalování a další finanční administrativa). Pilotní projekt měl původně trvat tři měsíce, ale už po dvou týdnech se v UPC ujistili, že inteligentní formuláře 602XML plně vyhovují jejich požadavkům. Elektronická karta pacienta a výkazy pro pojišťovny v Nemocnici Počátky Nemocnice Počátky na Vysočině se rozhodla nasadit inteligentní formuláře 602XML. V první fázi se bude jednat o 12 formulářů, z nichž jeden bude sloužit jako karta pacienta, další pro evidenci provedených úkonů, další pro vytváření přehledů pro zdravotní pojišťovny apod. Formulářové řešení pokryje celý životní cyklus dokumentů, tedy jejich vytváření, oběh, schvalování i archivaci. To by mělo přinést urychlení schvalovacích procesů i zlepšení přehledu o všech úkonech i výdajích. Druhý 602XML Form Server v Olomouci Formuláře pro malé slovenské obce Firma Software602 a Štvrtok na Ostrove (1800 obyvatel) společně vytvořily sadu 27 inteligentních formulářů pokrývajících některé velmi často řešené životní situace. Jedná se o pilotní projekt, jehož výsledky budou k dispozici i dalším menším obcím na Slovensku. Všechny formuláře byly vytvořeny za pouhé tři týdny, a to zejména díky velikému zájmu na straně obce, kde se do projektu osobně zapojil i starosta Mgr. Péter Őr y. Formuláře jsou ve slovenštině, návod na jejich vyplnění je dvojjazyčný (slovenština a maďarština). Interní žádanky a e-fakturace pro globálního výrobce klimatizací Magistrát města Olomouce využije inteligentní formuláře 602XML pro evidenci výpisů a dalších dokumentů vydaných stanovištěm Czech POINTu, který úřad provozuje. Stejným způsobem vyřeší také obsluhu datové schránky, tedy pravidelné vybírání zaslaných zpráv, jejich distribuci v rámci úřadu, dlouhodobé ukládání a také odesílání dokumentů do datové schránky. S inteligentními formuláři od 602, včetně systému pro jejich oběh 602XML Form Server, pracuje už několik let krajský úřad Olomouckého kraje. Tam slouží převážně ke zjednodušování interních agend, jako je například vyúčtování a schvalování služebních cest. Podepisování PDF v Přerově Magistrát statutárního města Přerov nasadí Print2PDF. Přibližně 350 uživatelů tak získá možnost vytvářet PDF soubory s různými profily a podepisovat je elektronickým podpisem. Jak uvedla vedoucí oddělení informatiky Ing. Jitka Kučerová, impulzem pro toto rozšíření programového vybavení je nutnost vypořádat se s požadavky nové legislativy, zejména vypracovávání dokumentů pro vkládání do datové schránky. Spisová služba, kterou město v současné době má, totiž podepisování elektronickým certifikátem neumožňuje. Oba klíčové produkty Software602 tedy inteligentní formuláře 602XML a podnikový nástroj pro vytváření a podepisování PDF souborů Print2PDF si objednala česká pobočka mezinárodní skupiny Ingersoll Rand. Skupina Ingersoll Rand s centrálou v New Jersey zaměstnává více než lidí ve 120 pobočkách celého světa. Patří mezi největší globální výrobce chlazení a klimatizací, zabývá se rovněž vývojem a výrobou zabezpečovacích systémů. V České republice má 550 zaměstnanců v závodech v Kolíně, Hostivicích a Uničově. Mezi prvními procesy, na které se zaměří, bude administrativa služebních cest do zahraničí, včetně evidence a propojení na aktuální kurzy ČNB. V dalším kroku by mělo přijít také vydávání faktur ve formátu PDF.

3 Za 15 minut dvanáct Letní měsíce 2009 jsou tím nejlepším časem pro zahájení přípravy na práci s datovými schránkami Kdy jindy by se měly podniky začít připravovat na správu datové schránky než během náběhového provozu? Samozřejmě, zcela jistě se najdou tací, kteří problém odloží do posledních říjnových dnů, i tací, kteří se nad ním začnou zamýšlet až poté, co přijdou o cenné dokumenty nebo zbytečně ztratí možnost odvolat se proti nějakému rozhodnutí. Těm, kdo k nim patřit nechtějí, snad přijde vhod pár praktických podnětů. Projděme si nejprve klíčové body, jak je na červnové snídani klubu finančních ředitelů zmínil obchodní ředitel Software602 Pavel Nemrava. Jak tehdy zdůraznil, největší chybou je aktivovat datovou schránku dříve, než bude firma připravená. K nechtěné aktivaci může dojít třeba tak, že do podniku přijde obálka s přístupovými údaji a jednatel neznalý právních souvislostí otevře internetové rozhraní, přihlásí se a běda! Datová schránka je aktivní, orgány veřejné moci mohou zasílat a začínají běžet lhůty. Jak tehdy zdůraznil, největší chybou je aktivovat datovou schránku dříve, než bude firma připravená. Samozřejmě, každá datová schránka bude dříve či později aktivována, ale před tím by měla proběhnout příprava. Jak Pavel Nemrava na zmíněné akci uvedl, před řešením technologických záležitostí by si v každé organizaci měli odpovědět na následující otázky: Je mi datová schránka zřizována ze zákona? Kolik zásilek od orgánů veřejné moci mohu očekávat (lze určit nejlépe na základě toho, kolik dnes chodí do firmy doporučených dopisů)? O jaké zásilky se bude jednat? Budou mezi nimi i takové zásilky, kde by zpoždění reakce mělo vážné důsledky? Budu chtít v roce 2010 využívat i komerční datové schránky k posílání faktur? Kolik takových faktur mohu naopak očekávat od svých dodavatelů? Budu chtít využívat komerční datovou schránku pro komunikaci se svými obchodními partnery, dealery atd.? Kdo zná odpověď na všechny tyto otázky, může přemýšlet o tom, jak budou vypadat procesy a postupy pro správu datové schránky, kdo bude mít tyto činnosti na starosti a jaké softwarové vybavení k tomu bude organizace potřebovat. Pavel Nemrava zároveň zmínil čtyři základní oblasti, které je zapotřebí pokrýt a seřadil je podle priorit. Za prvé. Je nutné zajistit vybírání zásilek došlých do datové schránky a zajistit, že se tyto zásilky dostanou dost rychle k tomu, kdo má tu kterou záležitost na starosti. A to tak, že se žádná zpráva neztratí a že zprávy budou archivovány tak, že každou z nich bude možné v budoucnu snadno najít. K nalezení musí být nejen elektronický dokument (podání, rozhodnutí apod.), ale také obálka elektronický formulář opatřený elektronickým podpisem a časovým razítkem, který poslouží jako doklad o odeslání nebo přijetí a rovněž elektronická doručenka. Za druhé. Sjednocení práce s elektronickými a papírovými dokumenty. Jinak totiž hrozí, že se vytvoří dva typy paralelních procesů, se všemi dopady na efektivitu a míru chybovosti jedny pro elektronické originály dokumentů, které přišly datovou schránkou, druhé pro papírové originály, které dorazily v běžné obálce.

4 K nalezení musí být nejen elektronický dokument (podání, rozhodnutí apod.), ale také obálka elektronický formulář opatřený elektronickým podpisem a časovým razítkem. Za třetí. Napojení zpracování dokumentů na informační systémy. Tady už jde o to, aby se nemuselo zbytečně přepisovat, aby správa datové schránky navazovala na elektronický oběh dokumentů (pokud je ve firmě zaveden), zkrátka, aby se věci dělaly nejen správně, ale také efektivně. Za čtvrté. Vytváření dokumentů a jejich odesílání informačním systémem datových schránek. To už je vlastně nepovinná úloha. Nepovinná pro ty, kdo nejsou orgány veřejné moci a nezáleží jim na nákladech. Form Management System Firma Software602 představila ucelené řešení pokrývající všechny oblasti správy datových schránek ve větších organizacích Vytváření in-house archivu všech doručených i odeslaných datových zpráv, automatické vybírání schránky a přidělování zpráv jednotlivým útvarům a pracovníkům nebo možnost prodloužit řízenou cestu dokumentů kamkoliv po organizaci to jsou nejčastější důvody, proč chtějí některé české podniky spravovat datovou schránku za podpory nového řešení společnosti Software602 a jejích partnerů. Komerčním subjektům, které od úřadů obdrží jen pár dopisů do roka, bude nejspíš plně stačit standardní internetové rozhraní. Problém začíná, když zásilek přibývá. A nemusí se jednat hned o tisíce zpráv. Do datové schránky můžeme dostat stavební povolení nebo jiný dokument, kde pár dnů nehraje roli, ale taky třeba předvolání k soudu, kde prošvihnutí termínu může způsobit velké problémy, shrnul to nedávno pro SWět602 IT manažer Spedexu Miroslav Wajda. V této souvislosti je dobré si uvědomit, že orgány veřejné moci nejsou jen soudy a exekutoři, ale téměř všechny úřady státní správy i další organizace (například některé profesní komory). Datová schránka se tedy bude plnit spoustou různých dotazníků, přehledů, oznámení, výzev a dalších dokumentů, které je zapotřebí zpracovat (kdyby nic jiného, tak alespoň archivovat) a mezi nimiž se může kritické rozhodnutí ztratit velice snadno. Navíc i ten, kdo zvládne provoz letos na podzim, může mít těžkou hlavu příští rok, až do datové schránky začnou posílat zprávy i obchodní partneři. zvolit některé z omezených řešení, jež mohou v některých situacích stačit a která popisujeme v následujícím článku. Funkcionality FMS lze v zásadě rozdělit do tří oblastí. Zpracování příchozí pošty Když přijde datová zpráva, systém jí přidělí evidenční číslo, zapíše položku do deníku příchozí pošty a přílohu umístí do úložiště (od této chvíle po firmě obíhají jen odkazy). Na základě údajů jako odesilatel, název zásilky, číslo organizační jednotky apod. pak systém vyhodnotí, komu by mohla být zpráva určena a předá Pokud tedy mechanické stahování z internetového rozhraní nevyhovuje a podnik si nechce nechat programovat nějaké řešení úplně na míru, má v zásadě jen dvě možnosti. Nasadit Form Management System (FMS), který pokrývá celou tuto oblast, nebo

5 na příslušné pracoviště. Pracovník dostane em upozornění, že elektronický dokument přišel, klikne na odkaz v těle mailu, tím otevře datovou zprávu, zkontroluje, že je skutečně pro něj a potvrdí. Pokud pro něj zpráva určena není, odmítne ji, takže může být v dalším kole přidělena ručně. Dokument může absolvovat i složitější cestu přes několik stolů, kdy pracovníci různých útvarů věc schvalují k vyřízení a připojují poznámky. Když někdo nereaguje ve stanoveném čase, dostane upomínku a když to nestačí, přijde upozornění šéfovi. Systém zajišťuje i obvyklé funkce typu zastupování v nepřítomnosti. Řešení může být rozšiřováno o další interaktivní šablony dokumentů a mohou jím být pokrývány další procesy, které s datovými schránkami souvisí jen velmi omezeně. Způsob dalšího zpracování pošty závisí na organizaci. Může pokračovat řízený oběh dokumentu s centrální evidencí pohybu, mohou být využity y, nějaké centrální úložiště nebo třeba vytištěný papírový náhled. Dostane em upozornění, že elektronický dokument přišel, klikne na odkaz v těle mailu, tím otevře datovou zprávu, zkontroluje, že je skutečně pro něj a potvrdí. Archivace a evidence Všechno, co do firmy přichází a co z ní odchází, je ukládáno do jednotného úložiště, kde jsou uchovávány celé datové zprávy v originální podobě, tedy nejen odeslaný dokument, ale i obálka s elektronickým podpisem a časovým razítkem dokládající, co byl odesláno a kdy, a doručenkou dokládající, že bylo doručeno (tím, že adresát otevřel datovou schránku nebo tím, že ji po stanovený počet dnů neotevřel). Snadné vyhledávání a řízení uživatelských práv, kdy každý vidí jen ty dokumenty, k nimž má mít přístup, je samozřejmostí. Zároveň jsou vytvářeny podací deníky příchozí i odchozí pošty (strukturované seznamy položek). Kromě toho umožňuje FMS sjednotit veškerou korespondenci, která do firmy přichází, takže se stejným způsobem přidělují a archivují i y a skeny papírů. Správa odchozí pošty Každý zaměstnanec s příslušným oprávněním může otevřít inteligentní formulář, vybrat z číselníku adresáta, vytvořit dokument nebo vložit přílohu a poslat do schvalovacího kolečka, na jehož konci je odeslání. Dokument může být vložen do datové schránky, vytištěn a poslán na papíře, může být využito služeb hybridní pošty (Česká pošta převezme elektronický soubor a zajistí vytištění a předání) nebo může jít třeba elektronicky podepsané PDF em. FMS je zpravidla integrován s databází zákazníků a obchodních partnerů, odkud bere adresy, na něž má být doručováno. Pokud firma takovou databázi nemá, je postupně vytvářena přímo ve FMS. Databázi je možné libovolně rozšiřovat a pochopitelně je možné vyhledávat přímo v informačním systému datových schránek. Tolik vše potřebné ke správě datových zpráv a datových schránek, což ale zdaleka není vše důležité o Form Management Systemu. Jsou uchovávány celé datové zprávy v originální podobě, tedy nejen odeslaný dokument, ale i obálka s elektronickým podpisem a časovým razítkem dokládající, co bylo odesláno a kdy, a s doručenkou dokládající, že bylo doručeno. Ve svých dalších vydáních ukáže SWět602, jak s jeho pomocí řešit konverzi dokumentů z listinné do elektronické podoby, jak jej použít ke správě elektronických identit zaměstnanců a obchodních partnerů a jak pokrývat i některé další oblasti. Z technologického hlediska se jedná o 602XML Form Server, sadu připravených inteligentních formulářů, novellovské nástroje pro řízení identit a zajištění jednotného přihlašování a potřebný balík služeb, včetně integrace se stávajícími systémy organizace.

6 KOMENTUJEME: OPRAVY OBECNĚ OBLÍBENÝCH OMYLŮ O DATOVÝCH SCHRÁNKÁCH Omyl první: Jedná se o velkého bratra, který otevírá cestu k neomezeného sledování občanů Uvedení na pravou míru: I kdybychom si představili hypotetickou situaci, že tyranský vládce bude ilegálně prohlížet logy, nezjistí nic víc, než který úřad komu posílá doporučené dopisy. To není přesně to, co si typicky představujeme, když hovoříme o špiclování soukromí občanů. Omyl druhý: Datové schránky zavádějí doručení fikcí. Nyní se může stát, že člověk dostane rozhodnutí a nestihne se odvolat třeba proto, že bude v cizině, v nemocnici apod. Uvedení na pravou míru: Správní řád platný od roku 2005 zavádí princip, že nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení (na poště pozn. redakce), považuje se poslední den této lhůty za den doručení (fikce doručení), i když se adresát o uložení nedozvěděl. Datové schránky tedy naopak změkčují již existující ustanovení tím, že umožňují vidět všechny doručené dokumenty z jednoho rozhraní a podívat se do tohoto rozhraní odkudkoliv. Omyl třetí: Hned v prvních dnech nevydržel informační systém datových schránek nápor uživatelů a zkolaboval. Uvedení na pravou míru: Plánovaná odstávka byla provedena v době, kdy ještě nebyly aktivovány žádné datové schránky. Navíc je architektura systému založena na tom, že jednotlivé požadavky jsou distribuovány na různé servery podle toho, jak vzrůstá celková zátěž. I kdyby tedy došlo k vyřazení několika serverů, na provozu by se to neprojevilo. Kromě toho je k dispozici záložní centrum o stejné kapacitě jako primární. Během náběhového provozu budou provedeny i další odstávky potřebné pro připojení dalších informačních systémů veřejné správy. Omyl čtvrtý: Systém datových schránek není dostatečně zabezpečen. Uvedení na pravou míru: Informační systém datových schránek počítá s tím, že vstup do datové schránky bude chráněn elektronickým certifikátem založeným na technologii PKI, která dosud nebyla prolomena a z běžně dostupných prostředků poskytuje nejvyšší míru bezpečnosti. Rozhodnutí, zda využít tuto možnost nebo se spokojit se jménem a heslem, je na uživateli. Omyl pátý: Zavedení datových schránek znamená obohacení České pošty na úkor orgánů veřejné moci, protože nový kanál nahradí veškerou dosavadní úřední komunikaci, včetně ů. Uvedení na pravou míru: Datové zprávy nahrazují doporučené dopisy s doručenkou (obálky s pruhem), nikoliv běžnou komunikaci. Vzhledem k tomu, že za doporučený dopis se platí minimálně 26 korun, žádná z diskutovaných variant ceny placené za datovou zprávu by pro žádný subjekt neznamenala náklady navíc. Omyl šestý: Datové schránky jsou vlastně jen dalším ovým systémem. Uvedení na pravou míru: Funkce systému datových schránek nekopírují ovou komunikaci, ale systém doručování doporučených dopisů. Mimo jiné to znamená, že systém vydává potvrzení o odeslání zásilky, potvrzení o jejím doručení a vše další, co je potřeba pro řádný průběh administrativních procesů.

7 Úspora času a urychlení komunikace Co čekají komerční organizace od zavedení datových schránek Jak pohlížejí na datové schránky firmy a organizace, které vystupují v čistě uživatelské roli? Na to jsme se zeptali Jana Pelikánová generální ředitelka Ivan Chrástek jednatel kanceláře IC Tour Tomáš Prouza člen představenstva Martin Lukáš advokát kanceláře Oldřich Petržilka senior konzultant nakladatelství specializované na zážit- poradenské firmy Partners Weinhold Legal České plynárenské unie IDG Czech kovou turistiku for Life Planning Co očekáváte od zavedení datových schránek? Ivan Chrástek: Jasnou a neoddiskutovatelnou adresnost, protože Češi jsou mistři světa ve vyhýbání se všemu. A taky jednodušší efektnější a tím snad i levnější komunikaci se státní správou Martin Lukáš: Pro advokáty by zavedení datových schránek mělo přinést zejména zefektivnění komunikace se soudy a státní správou. Doručování do datových schránek zajistí advokátům větší kontrolu nad doručovanou korespondencí, neboť snad již nebude docházet k tomu, že by se dopis od soudu toulal někde po kanceláři nebo nebylo zcela jisté s ohledem na běh příslušných lhůt, kdy a zda vůbec byl dopis doručen. Současně bude korespondence doručována již v elektronické podobě a odpadne tedy skenování, které beztak vždy provádíme. Konečně očekáváme, že budeme moci využít datové schránky i jako prostředek komunikace od nás směrem k soudům a orgánům státní správy, která zatím probíhala na bázi elektronického podpisu. Jana Pelikánová: Úsporu času. Nebudu muset chodit na poštu v místě bydliště!!! A také odpadne vyzvedávání firemních dopisů do vlastních rukou (např. z finančního úřadu). Oldřich Petržilka: Předpokládám zjednodušení styku s úřady a zpočátku trochu zmatku z neúplné znalosti systému. Tomáš Prouza: Očekávám především zrychlení komunikace a také nižší náklady jak pro státní správu, tak i pro firmy. Je přece jen jednodušší přeposlat dokument než nosit papíry. Zároveň se ale obávám zmatků, protože mnoho lidí nebere elektronické dokumenty tak vážně jako papíry s oficiálním razítkem. Předpokládáte, že práce s datovými schránkami bude součástí každodenních administrativních procesů ve vaší firmě? Ivan Chrástek: Jako menší firma orientovaná na služby nebudeme datovou schránku využívat zdaleka tak často jako třeba vývozní firmy exportující kusové zboží do regionů mimo Evropskou unii. Takže bych neřekl každodenních. Martin Lukáš: Zcela jistě. Korespondence doručovaná do datových schránek je považována za doručenou přihlášením se do této schránky. Takže předpokládáme, že si stanovíme dny, kdy se budeme do datových schránek přihlašovat a vybírat je. Počínaje těmito dny nám začnou běžet i příslušné lhůty. Opět se tak zvýši kontrola nad doručovanou korespondencí a bude to pro nás svým způsobem i pohodlnější. Jana Pelikánová: Ze začátku zřejmě každodenních ne. Dejme tomu týdenních až měsíčních. Oldřich Petržilka: Doufám, že ne každodenních

8 Tomáš Prouza: Ano, s úřady komunikujeme poměrně často a datovou schránku proto budeme využívat často. Třeba Česká národní banka na elektronickou komunikaci přechází zhruba rok a nám jako regulovaným subjektům to šetří významné náklady. Informační systém datových schránek umožní od poloviny roku 2010 i komunikaci mezi podniky. Předpokládáte, že budete této možnosti využívat a místo listin posílat elektronické originály? Ivan Chrástek: Ve vyspělých dodavatelských řetězcích dovoluje integrace informačních systémů sdílení obchodních dokladů již nyní (dodací listy, faktury, reklamace, zápočty, odsouhlasování vzájemných pohledávek, ). Tam, kde tato integrace není na takovém stupni, se datové schránky určitě uplatní. V našem případě to bude komplikovanější, protože máme většinu obchodních partnerů v zahraničí. Martin Lukáš: Je to možné, ale takto daleko jsme ještě nepřemýšleli. Zatím budeme rádi, pokud se podaří zprovoznit tento komunikační kanál se soudy a orgány státní správy. Teprve podle získaných zkušeností se jeho použití asi bude dál rozšiřovat. Pro komunikaci mezi podniky navzájem je v tuto chvíli ale používán převážně a nevidím úplně důvod toto měnit. Jana Pelikánová: Určitě by to bylo fajn. Oldřich Petržilka: Jsme sdružením společností v plynárenském oboru, proto záleží více na přání našich členů, než na našich vlastních. Nicméně, tento způsob komunikace může být využíván. Tomáš Prouza: Ano, našimi partnery jsou vedle desítek finančních institucí také přes dva tisíce živnostníků, takže pokud budou mít elektronickou schránku, budeme ji využívat velmi často. Kdykoliv je to jen trochu možné, zavádíme elektronickou komunikaci a výměnu informací, abychom jednotlivé procesy zrychlili a zlevnili. Pokud ano, jakých typů dokumentů se to bude týkat? Ivan Chrástek: Dodací listy, faktury, zápočty pohledávek, reklamace Martin Lukáš: Určitě se to bude týkat především oficiálních dokumentů jako jsou např. soudní rozhodnutí, která se přeposílají klientům, atd. Jana Pelikánová: Zcela jednoznačně zasílání faktur. Tomáš Prouza: Půjde o různé výzvy k plnění smluvních povinností, úpravy smluvních vztahů, dodatky ke smlouvám a podobně. Datová schránka bude velmi užitečná i pro zaslání daňových potvrzení našim partnerům a pro pravidelná finanční vyúčtování. Myslíte naopak, že je nějaká administrativní oblast, kde elektronické dokumenty nikdy nenahradí listiny? Martin Lukáš: Těžko v tuto chvíli říct. Osobně si dovedu představit, že může dojít k nahrazení veškerých listin jejich elektronickými ekvivalenty. Vždy však záleží na účelu, ke kterému je ten který dokument používán. Pokud bude jeho použití vyžadovat papírovou formu, pak asi nebude existovat potřeba jej převádět do elektronické podoby a bude se používat dosavadní listina. Jana Pelikánová: Vedení archivů. Alespoň zatím. Oldřich Petržilka: V tomto okamžiku to zatím nedokážu identifikovat ani kladně, ani záporně, zřejmě vše ukáže život sám. Datové schránky zajistí advokátům větší kontrolu nad doručovanou korespondencí. Snad již nebude docházet k tomu, že by nebylo vůbec jisté, kdy a zda vůbec byl dopis doručen. Tomáš Prouza: Myslím, že v některých oblastech (například výpisy z katastru nemovitostí) budou lidé stále preferovat papírovou verzi s originálním razítkem. Ale obecně nevidím jediný důvod, proč by firmy a podnikatelé měli preferovat papír před elektronickou verzí dokumentů. Jen se budou muset naučit s novým formátem pracovat a dělat to, na co lidé často zapomínají zálohovat svá data a chovat se zodpovědně. Umíte si představit, že byste požádal například všechny externí spolupracovníky, aby si nechali zřídit datové schránky a komunikoval s nimi tímto způsobem? Tomáš Prouza: Nejen že si to umím představit, ale počítám s tím. Pokládáte za možné, že vývoj půjde tím směrem, že právní firmy budou spravovat datové schránky svých klientů? Martin Lukáš: Lze si takovou službu představit. Nicméně si spíš myslím, že správa schránek bude doménou jiných firem než advokátních kanceláří. Mám na mysli zejména společnosti, které již dnes nabízejí prodeje hotových společností, pronájem sídla, statutárního orgánu, atd. U nich bych čekal, že rozšíří nabídku svých služeb i o správu datových schránek. Pokládáte za možné, že by veškerá vaše komunikace s členskými organizacemi (včetně smluv atd.) se mohla dít elektronicky? Oldřich Petržilka: Rozhodně ano, ovšem nevidím to jako záležitost několika nejbližších let, a to především u obchodních smluv.

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Diplomová práce Autor: Bc. Štěpán Bouda Informační

Více

Šetřete čas, nervy a peníze s inteligentními formuláři

Šetřete čas, nervy a peníze s inteligentními formuláři Šetřete čas, nervy a peníze s inteligentními formuláři J e d n o d u c h é a p r a k t i c k é ř e š e n í p r o s b ě r i n f o r m a c í a o b ě h d o k u m e n t ů 02 / 03 jednoduché a praktické řešení

Více

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část D Ů VODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, tj. předávání datových zpráv

Více

Datové schránky. Základní registry. www.egovernment.cz ZIFO AIFO ROB ROS RPP RUIAN

Datové schránky. Základní registry. www.egovernment.cz ZIFO AIFO ROB ROS RPP RUIAN Datové schránky Základní registry ZIFO AIFO ROB ROS RPP RUIAN www.egovernment.cz č. 3 /2008 redakce BUDE TO VELKÝ DEN Pamatujete na Neila Armstronga? Stál na posledním stupínku Apolla 11 a těsně před tím,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK

INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK Základní informace Verze 3.0, červenec 2009 Provozovatelem systému ISDS je Zavádění egovernmentu v ČR spolufi nancuje www.datoveschranky.info infolinka: 270 005 200

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra Mimořádná příloha čísla dvacet časopisu veřejná správa - 2011 (samostatně neprodejná) Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra základní registry Vážení čtenáři, do

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student: Petr Loderer Vedoucí bakalářské práce : Ing. Renáta Kunstová, Ph.D. Oponent bakalářské práce:

Více

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2010 Ing. Karel Nekuža obchodní ředitel 12 Aktualizace 13 POHODA ONLINE 14 Případová studie 16 POHODA E1 17 Efektivní

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ 3 2010 INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ SW PODPORA INTERNÍHO AUDITU ROZHOVOR SE STAROSTOU KUTNÉ HORY, IVO ŠALÁTKEM POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

Více

Vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, říjen 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

Bulletin advokacie. z právní teorie a praxe. z advokacie. obsah. Úvodník. Aktuality. Články. Z judikatury. Z odborné literatury. Sloupek Karla Čermáka

Bulletin advokacie. z právní teorie a praxe. z advokacie. obsah. Úvodník. Aktuality. Články. Z judikatury. Z odborné literatury. Sloupek Karla Čermáka BULLETIN ADVOKACIE 11/2011 Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.cz Vychází 10x ročně, z toho 2 dvojčísla (1-2,

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání

Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání Univerzita Karlova v Praze Filosofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví Studium nových médií Seminární práce Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání Vypracoval:

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce Systémová podpora procesů advokátní kanceláře Bc. Martin

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY Od uzavírání smluv až po exekuce WLW V NOVÉM Nové stránky WLW s poptávkovým

Více

Zákon o e-governmentu

Zákon o e-governmentu Právní základ Na rozdíl od jiných států Evropské unie se Rakousko rozhodlo již od samého počátku zavést celostátní, jednotný systém elektronické veřejné správy (e-government). Prioritou tohoto programu

Více

Úspěšné projekty. Successful projects

Úspěšné projekty. Successful projects Úspěšné projekty Successful projects Projekty realizované v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci Ministerstva vnitra České republiky Vážené

Více

Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU

Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU Euro Info Centrum PlzeÀ Uplatnění českých firem v SRN po vstupu ČR do EU Pro Euro Info Centrum Plzeň zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,CSc. Ing. Petr Král

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Klára Muziková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finanční účetnictví a auditingu Studijní

Více

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD Čtěte také online na www.itzabezpeceni.cz www.managementrizika.cz březen 2014 IT SECURITY & RISK MANAGEMENT Uvnitř 100% Bezpečná síť Dříve mýtus

Více