Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika"

Transkript

1 Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika Děti v České republice mají 2,5x více zkažených zubů než děti stejného věku např. ve Švýcarsku. Přitom jednoznačně platí, že: Zkažené zuby představují infekční ložisko, které s sebou dále přináší riziko vzniku kolemčelistního zánětu, kdy je nutná hospitalizace a jde o život ohrožující stav Mléčné zkažené zuby bolí, malé děti si život bez bolesti zubů nepamatují. Zubní kaz je nakažlivý pokud je zkažený jeden zub, je jen otázkou času, kdy vznikne kazivá léze na zubu sousedním, kterým může být od 5 let věku dítěte zub stálý. Zkažený dočasný zub může také poškodit zárodek stálého zubu. Děti s vícečetnými kazivými lézemi hůře prospívají než jejich vrstevníci. Při předčasné ztrátě dočasných zubů často dochází ke špatnému vývoji výslovnosti, špatnému vývoji řeči. Tato ztráta představuje estetický handicap. Stálé zuby pak prořezávají nesprávně a zvyšuje se pravděpodobnost, že bude třeba nákladná ortodontická léčba. Pokud nemá dítě zažitou správnou péči o dočasný chrup, velmi obtížně se tento návyk vštěpuje později. Zanedbaná péče o dočasný chrup s sebou přináší zvýšenou pravděpodobnost nutných velkých výdajů v budoucnosti. Informovanost veřejnosti (t. j. cílových skupin projektu Dětský úsměv) je omezená. Podpora státu je minimální. Projekt Dětský úsměv vychází ze skutečnosti, že zubním kazům lze zabránit správnou péčí o chrup. Cílem projektu Dětský úsměv je zlepšení situace v České republice. Při realizaci projektu Dětský úsměv je zřejmé, že metodické podklady jsou nutnou pomůckou pro zajištění kvality projektu.

2 Očekávanými výstupy sub-projektu, který přímo navazuje na projekt Dětský úsměv, byly: - Metodické podklady (100 vytištěných výtisků CD nosičů) - Posílení odborné kapacity žadatele - Zvýšení povědomí veřejnosti o dané problematice Předpokládaný přínos sub-projektu: - aktivity projektu směřují do oblasti zlepšování zdravotní prevence (prevence zubního kazu a zlepšení orálního zdraví), jejíž úroveň v ČR stále neodpovídá evropským standardům. A jako takový přímo participuje na snižování sociálních rozdílů mezi jednotlivými euroregiony. Kvalita zdraví populace přímo souvisí s jejím ekonomickým potenciálem. Vysoká kazivost v ČR generuje vysoké výdaje na odstraňování jejích důsledků a handicapuje ze sociálního hlediska. Sub-projekt přímo přispěje ke zkvalitnění realizace projektu Dětský úsměv, jehož cílem je snížení kazivosti. - Projekt Dětský úsměv vychází ze švýcarského vzoru. Metodika projektu se vyvíjí od jeho zahájení v roce 2001 postupným sbíráním zkušeností. Získání licence na metodické podklady se Švýcarska, ve kterých jsou koncentrovány dlouholeté zkušenosti, by pro rozšíření projektu byla velkým přínosem. Během desetileté realizace projektu Dětský úsměv v ČR vznikl a postupně se rozšiřoval tým instruktorek, které během své působnosti získaly řadu zkušeností, které budou uplatněny při adaptaci přeložených metodických podkladů, tak aby odpovídaly podmínkám v ČR. Tyto metodické podklady pak usnadní instruktorkám přípravu lekcí a přispějí ke kvalitě výuky. Dále tyto materiály usnadní předávání know-how novým instruktorkám. Sub-projekt Podstatou projektu byla spolupráce mezi švýcarskými a českými subjekty. Při realizaci sub-projektu došlo k posílení bilaterálních vztahů mezi partnery a dále došlo ke zkvalitnění realizovaného projektu Dětský úsměv. Účelem sub-projektu byla také účast experta ČZK, o.p.s. na seminářích a získání metodických podkladů. Tyto podklady budou sloužit při realizaci

3 projektu Dětský úsměv stávajícím instruktorkám jako podklad a pomoc při přípravě jednotlivých lekcí stejně jako zdroj dalších praktických informací z psychologie, pedagogiky a stomatologie. Podklady dále výrazně usnadní zaškolování nových instruktorek v rámci budoucího rozšíření projektu Dětský úsměv. Dalším účelem sub-projektu byla účast experta ČZK, o.p.s. na seminářích pořádaných partnerskou organizací, což přispěje ke zvýšení úrovně řízení projektu Dětský úsměv. Švýcarský partner Nadace pro SZPI byla ve Švýcarsku zřízena, aby přispěla k výchově ke zdraví a správné péči o chrup na základních školách a mateřských školkách. SZPI především zaškoluje školní instruktorky a pořádá pro ně další vzdělávací akce. Nadace také vydává metodické materiály, informační materiály pro veřejnost, ale i místní a školní úřady. Nadace pomáhá obcím a kantonům při zajišťování preventivního programu na základních školách a v mateřských školkách. Dr. Magri vede činnost této nadace řadu let. Partnerství mezi SZPI a ČZK, o.p.s. se zakládá především na předání knowhow v oblastech: pedagogiky a psychologie, přizpůsobení metodických podkladů ze Švýcarska pro Českou republiku, výměně znalostí a zkušeností. Potenciál SZPI umožní ČZK, o.p.s. dosáhnout velmi profesionálních výsledků při realizaci projektu Dětský úsměv. Dlouholeté a velmi úspěšné zkušenosti švýcarského partnera projektu SZPI se mohou nyní využít v České republice. Od roku 1988 buduje SZPI systém, ve kterém jsou jednotlivý účastníci zastupitelní a který je díky tomu flexibilní, Tyto dlouholeté zkušenosti tak byly přeneseny a využity při projektu Dětský úsměv v ČR. Uskutečněné aktivity Adaptace metodických podkladů Adaptované metodické podklady již plně začaly sloužit plánovanému účelu. První dvě části představují pro instruktorky projektu Dětský úsměv vynikající zdroj informací ze stomatologie a pedagogiky. Podstatný je přínos části třetí, ve které jsou náměty pro sestavení programu jednotlivých lekcí. Tato část se

4 nakonec upravovala v mnohem větším rozsahu, než se původně plánovalo. Díky těmto rozsáhlejším úpravám tak jednotlivé kapitoly v metodických podkladech přímo korespondují s jednotlivými částmi pracovních sešitů, které již instruktorky pro projekt Dětský úsměv s úspěchem řadu let používají. Metodické podklady již také byly využity jako podklad k prvním dvěma seminářům, které pro instruktorky zapojené do projektu Dětský úsměv ČZK, o.p.s. pravidelně pořádá každoročně plánujeme podle možností alespoň dva semináře. Metodické podklady budou představovat zásadní přinos při zaškolování nových instruktorek. Studijní cesty První studijní cesta se uskutečnila v termínu Studijní cesty se ze strany ČZK, o.p.s. účastnil expert, MUDr. Hana Zallmannová. Součástí studijní cesty bylo absolvování odborného semináře s názvem Jednodenní úvodní kurz pro lektorky péče o zuby ve školách pořádaného partnerskou

5 organizací SZPI. Kurz vedly zkušené dentální hygienistky a byl věnován problematice pro budoucí instruktorky ve školách. Druhá studijní cesta do Švýcarska proběhla v termínu Studijní cesty se ze strany ČZK, o.p.s. účastnil opět expert, MUDr. Hana Zallmannová. Studijní cesta zahrnovala absolvování odborného semináře na téma Úvodní kurz pro lektorky péče o zuby ve školách pořádaného partnerskou organizací SZPI.

6 Třetí studijní cesta do Švýcarska proběhla v termínu Studijní cesty se ze strany ČZK, o.p.s. opět účastnil její expert, MUDr. Hana Zallmannová. Studijní cesta zahrnovala absolvování odborného kongresu pořádaného partnerskou organizací SZPI v Oltenu. Název kongresu byl 1. švýcarský kongres pro instruktorky péče o zuby ve školách. ČZK navázal nové důležité kontakty, jak mezi špičkovými přednášejícími tak mezi účastníky.

7 Oba semináře a především kongres, který MUDr. Hana Zallmannová během studijních cest navštívila, byly velmi přínosné. Stejně tak podnětné byly i diskuse s členy partnerské organizace i dalšími účastníky seminářů a kongresu. Tyto podněty už jsou využívány pro další vývoj a směřování projektu Dětský úsměv. Veškeré další informace o projektu jsou uvedeny na stránkách

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ

PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ Petr VYHNÁNEK Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 Strašnice, vyhnanek@mup.cz Anotace: Příspěvek

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2006-2010 OBSAH Obsah.... 1 1. Východiska dlouhodobého

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava 3 4 Obsah Úvod 7 Výchozí stav 8 Karty potřeb a opatření 15 Systémová komunikace

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu SOCIÁLNÍ INTEGRACE MLÁDEŽE Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ POMOC DĚTEM ZNEVÝHODNĚNÝCH PŘI VSTUPU NA TRH PRÁCE A UDRŽENÍ SI ZAMĚSTNÁNÍ 1 Identifikace případové studie 1.1

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 OBSAH 1 VYHODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT...

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více