Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007"

Transkript

1 Usnesení 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e plán procesu komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici n rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. b e r e n v ě d o m í návrh čsového plánu procesu komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici n rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 3. u k l á d á vedoucímu odboru finncí zprcovt částku ,- Kč do návrhu rozpočtu měst n rok 2007 dle bodu 1 tohoto usnesení Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí Zhodnocení činnosti Klubu Kmrád z rok 2006 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1 Plán činnosti Klubu Kmrád n rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2.2 Stnovení popltků z způjčování sportovního vybvení techicko - výtvrné dílny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2.3 Stnovení příspěvků z pobytové kce Klubu Kmrád víkendové letní tábor ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2.4 by vedoucí Klubu Kmrád rozhodovl o stnovení příspěvků n kci s přespáním v KK příspěvků n celodenní kci v rozmezí 5,- Kč - 20,- Kč 2.5 Stnovení strvovcí jednotky n osobu den pro děti doprovod ve výši mximálně 65,- Kč/osobu/den 2.6 Stnovení částek n nákup odměn do soutěží mximálně ve výši 15,- Kč/ dítě/ víkendová kce 60,- Kč/dítě/ tábor Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření dodtku č. 6 zřizovcí listiny Středisk sociálních služeb měst Kopřivnice, 1

2 příspěvkové orgnizce se sídlem v Kopřivnici, ul. Česká 320, IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s o u h l s í s uzvřením smlouvy o nájmu k bytu v Domě s pečovtelskou službou v mjetku měst Kopřivnice jko pronjímtel osobou, uvedenou v důvodové zprávě, jejímž předmětem je pronájem bytu zvláštního určení v Domě s pečovtelskou službou z podmínek specifikovných v důvodové zprávě podkldového mteriálu 2. z m o cňuje Mgr. Jromír Nvrátil - ředitele příspěvkové orgnizce Středisko soc. služeb měst Kopřivnice k uzvření smluvních vzthů dle podmínek uvedených v důvodové zprávě podkldového mteriálu 3. p o věřuje Mgr. Jromír Nvrátil - ředitele příspěvkové orgnizce Středisko soc. služeb měst Kopřivnice k podpisu smlouvy dle bodu č. 1 tohoto usnesení Rd měst po projednání 1. j m e n u j e v souldu s 102 odst. 2 písm. h) zákon o obcích členy Komise prevence kriminlity protidrogové prevence: 1.1 pní Blnku Mikundovou 1.2 pní Jiřinu Mikulenkovou 1.3 pní Ing. Rdomíru Michálkovou 1.4 pn Mgr. Krl Rdiměřského 1.5 pn Jn Müller 1.6 pn Bc. Tomáše Dohnl 1.7 pní Tťánu Gelnrovou 1.8 pní Mgr. Rdku Chlúpkovou 1.9 pní Jnu Svobodovou 1.10 pn Michl Ršku 1.11 pní Dgmr Rysovou Rd měst po projednání b e r e n vědomí zprávu o činnosti Městské policie Kopřivnice z rok 2006 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí zprávu o činnosti Policie České republiky z rok 2006 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. n e s c h v l u j e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od část čtvrtá, článek XI. - udělování výjimek odst. 1, těmto 2

3 ždtelům: 1.1 Věře Krestové (žádost ze dne příloh č. 1) 1.2 Jně Štixové (žádost ze dne příloh č. 2) 1.3 Evě Šmítové (žádost ze dne příloh č. 4) ve znění jednotlivě předložených žádostí prostřednictvím přílohy č. 1, 2, 4 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od část čtvrtá, článek XI. - udělování výjimek odst. 1, těmto ždtelům: 2.1 Zbyňku Frydrychovi o velikosti 1+1 (žádost ze dne příloh č. 3) ve znění předložené žádosti prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s o u h l s í s Dohodou o výměně bytů, která byl uzvřen dne pnem Jnem Ryšálkem pnem Jiřím Ryšálkem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e uzvření smlouvy o kuci n byt městem Kopřivnice jko pronjímtel pnem Jiřím Ryšálkem jko nájemce, jejímž předmětem je kuce n byt, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 3. z r u š u j e bod v usnesení č. 168 přijté n 3. schůzi Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 nájemce bytu pn Jroslv Špčk ve znění důvodové zprávy bodu 1.1, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu z dohodnuté měsíční 3

4 nájemné ve výši 22 Kč/m 2 Usnesení 1.2 nájemce bytu pn Petr Weber ve znění důvodové zprávy bodu 1.2, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 18 Kč/m Rd měst po projednání 1. v y h o v u j e 1.1 žádosti pn Pvl Frdy ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 žádosti pní Stnislvy Slovákové ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1 uzvření dohody o skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p n ulici Štefánikov v Kopřivnici městem Kopřivnice jko pronjímtel pnem Pvlem Frdou, s místem podnikání v Novém Jičíně, Máchov 1687/56, IČ , jko nájemce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2.2 uzvření dohody o skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p n ulici Frncouzská v Kopřivnici městem Kopřivnice jko pronjímtel pní Stnislvou Slovákovou, s místem podnikání v Kopřivnici, N Pinkvce 1424/9, IČ jko nájemce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu. 3. s c h v l u j e 3.1 zveřejnění záměru pronjmout nebytový prostor sestávjící se ze 2 místností o celkové výměře 33,00 m 2 ncházející se v přízemí bytového domu č. p. 1074, k.ú. Kopřivnice, prcel číslo 871 n ulici Štefánikov v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 3.2 zveřejnění záměru pronjmout nebytový prostor sestávjící se z 1 místností o celkové výměře 17,00 m 2 ncházející se v přízemí bytového domu č. p. 1196, k.ú. Kopřivnice, prcel číslo 1340/22 n ulici Frncouzská v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 4

5 zpětvzetí výpovědi nájmu bytu ze dne podle 711 odst. 1 písm. d) Občnského zákoníku ve znění pltném do předné pnu Miloši Novákovi dne z r u š u j e usnesení č přijté n 33. schůzi Rdy měst Kopřivnice ze dne s c h v l u j e výpověď z nájmu bytu dle 711 odst. 2 občnského zákoníku v pltném znění nájemcům: 3.1 p. Miloši Novákovi ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1; bodu 2 podkldového mteriálu 3.2 p. Dnielu Opčitému pí Ivně Opčité ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1; bodu 3 podkldového mteriálu 3.3 p. Aleši Richterovi pí Dgmr Richterové ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1; bodu 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání n e v y h o v u j e žádosti pní Lucie Petrové ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření smlouvy o poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu ve výši ,-Kč městem Kopřivnice jko poskytovtel dotce Bytovým družstvem Krátká 1102, se sídlem v Kopřivnici, Krátká 1102, IČ , zstoupeným pí Jnou Brožkovou předsedou družstv p. Frntiškem Eliášem pověřeným členem družstv jko příjemce dotce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření smlouvy o poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu ve výši ,-Kč městem Kopřivnice jko poskytovtel dotce Bytovým družstvem Máchov 1131, se sídlem v Kopřivnici, Máchov 1131, IČ , zstoupeným p. Pvlínou Kühpstovou předsedou družstv p. Romnem Musilem pověřeným členem družstv jko příjemce dotce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 5

6 237 - Rd měst po projednání s c h v l u j e postup při výměně oken z plstová v domě č.p n ulici Obránců míru v Kopřivnici z podmínek uvedených v důvodové zprávě podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dohody městem Kopřivnice jko pronjímtel mnžely Milnem Hnou Mikušovými jko nájemci, jejímž předmětem je finnční vyrovnání z práce relizovné nájemci v pronjtém bytě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. v y h o v u j e žádosti pn Miroslv Hofmnn ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e nájemce bytu pn Miroslv Hofmnn ve znění důvodové zprávy z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 22,- Kč/m 2 dále z podmínky vrácení stávjícího bytu zpět pronjímteli městu Kopřivnice 3. n e v y h o v u j e žádosti pn Richrd Polch ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst n e s c h v á l i t zřzení bytového domu č.p n ulici Obránců míru do seznmu bytových domů určených k prodeji 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t Prvidl prodeje bytových domů 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e prvidl zvyšování nájemného v obecních bytech v mjetku měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 6

7 s c h v l u j e uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dodávce tepelné energie číslo ze dne městem Kopřivnice jko odběrtel společností Teplo Kopřivnice, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, zstoupenou Ing. Miroslvem Krmelou - jedntelem společnosti jko dodvtel, jehož předmětem je dodávk tepelné energie do bytových domů v mjetku měst Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e vyplcení části náhrdy škody ze dne vzniklé MVDr. Pvlu Tomáškovi ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á odboru finncí zslt náhrdu této škody poškozenému dle bodu 1 tohoto usnesení 3. p o v ě ř u j e odbor finncí k kceptci oprávněných poždvků poškozených, kdy je Město Kopřivnice shledáno pojistným ústvem jko strnou povinnou k náhrdě škody k výpltě spoluúčsti měst ve prospěch těchto poškozených z rozpočtu odboru finncí Rd měst po projednání 1. d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1 uzvření dodtku č. 4 ke Smlouvě o úvěru finnčním příspěvku číslo UG ze dne městem Kopřivnice jko zástvce Českomorvskou záruční rozvojovou bnkou,.s., se sídlem v Prze 1, Jeruzlémská 964/4, IČ , zstoupenou Ing. Jiřím Kelerem ředitelem pobočky Ostrv jko záruční bnk ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o zřízení zástvního práv Regionální rozvojový fond číslo N2 městem Kopřivnice jko zástvce Českomorvskou záruční rozvojovou bnkou,.s., se sídlem v Prze 1, Jeruzlémská 964/4, IČ , zstoupenou Ing. Jiřím Kelerem ředitelem pobočky Ostrv jko záruční bnk 7

8 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1 rozpočet měst Kopřivnice n rok 2007 v celkovém objemu ,4 tis.kč n strně zdrojů (úhrn všech rozpočtových příjmů vč. zdrojů z minulého období cizích zdrojů) součsně ve stejném objemu n strně plteb (úhrn všech rozpočtových výdjů vč. splátek cizích zdrojů rezervy) ve struktuře ukztelů ve znění uprveného doplněného návrhu předloženého prostřednictvím Přílohy č. 1 ( str. 1-14) Přílohy č. 2 podkldového mteriálu - podle rozpočtové skldby (po konsolidci) : - úhrn rozpočtových příjmů ve výši ,0 tis.kč - úhrn rozpočtových výdjů ve výši ,9 tis.kč - úhrn finncování ve výši ,9 tis.kč 1.2 plán hospodářské(ekonomické) činnosti zjišťovné firmou REKAZ n zákldě mndátní smlouvy ve výši tis.kč n strně výnosů nákldů plán hospodářské (ekonomické) činnosti zjišťovné z úrovně městského úřdu městské policie ve výši ,4 tis.kč n strně výnosů 8 878,5 tis.kč n strně nákldů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím Přílohy č.1 (str ) 2. b e r e n vědomí návrh nových jmenovitých kcí (jejich následné zřzení do rozpočtu měst prostřednictvím rozpočtového optření je podmíněno získáním dodtečných rozpočtových zdrojů ) ve znění návrhu předloženého prostřednictvím Přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí zhodnocení kontrolní činnosti oddělení kontroly z 2. pololetí 2006 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e Zásdy pro určení pltu odměn ředitelům škol školských zřízení s právní subjektivitou, zřízených městem Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. z r u š u j e Zásdy pro stnovení výše přípltku z vedení, pro poskytování osobního přípltku, zvláštního přípltku odměn ředitelům škol, předškolních školských zřízení s právní subjektivitou, které zřizuje obec schválené rdou měst usnesením č. 191 ze dne

9 248 - Rd měst po projednání 1. u r č u j e 1.1 plty s účinností od ředitelům příspěvkových orgnizcí měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 plt s účinností od ředitelce Středisk sociálních služeb měst Kopřivnice Ing. Evě Mündleinové ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst při výkonu funkce vlné hromdy obchodní společnosti Teplo, s. r. o., po projednání 1. s o u h l s í 1.1 se zrušením dispozičního práv k bnkovnímu účtu společnosti Teplo Kopřivnice, s.r.o. vedeného u České spořitelny.s., ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 1.2 se zřízením dispozičního práv k bnkovnímu účtu společnosti Teplo Kopřivnice s.r.o. vedeného u České spořitelny.s. pro Ing. Josef Jlůvku, strostu měst Kopřivnice, Mgr. Zdeňk Krjčír, předsedu dozorčí rdy společnosti Ing. Mrtin Hrnčárk, člen dozorčí rdy společnosti ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. p o věřuje Ing. Miroslv Krmelu - jedntele společnosti Teplo Kopřivnice s.r.o., zjištěním změn v dispozičních právech k bnkovnímu účtu společnosti Teplo Kopřivnice s.r.o. ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst při výkonu funkce vlné hromdy obchodní společnosti Teplo, s. r. o., po projednání 1. s c h v l u j e peněžitý dr pnu Krlu Březinovi ve znění návrhu předloženého prostřednictvím doplněné důvodové zprávy 2. b e r e n vědomí rezignci pn Krl Březiny, r.č /031, bytem Kopřivnice, Pod Zhrdmi 1293 n funkci jedntele společnosti Teplo Kopřivnice s.r.o. ke dni , ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 30 ke smlouvě č. SWR/95/36 o převodu softwrových progrmů ze dne ve znění dodtků č městem Kopřivnice jko odběrtel společností VERA, spol. s r. o., se sídlem v Prze 6 Vokovicích, Lužná 2, 9

10 IČ , zstoupenou Ing. Jiřím Mtouškem jedntelem společnosti jko dodvtel, jehož předmětem rozšíření stávjícího progrmového vybvení Rdnice Ver o podsystém Evidence smluv, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí udělení resortní ceny Ministerstv vnitr ČR Orgnizce zvyšující kvlitu veřejné služby, udělené dne 17. ledn 2007 Městskému úřdu měst Kopřivnice v rámci 3. Národní konference kvlity ve veřejné správě z implementci metody sebehodnocení orgnizce CAF z výsledky dosžené v rámci zvedení MA 21 gendy Zdrvé město ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání n e v y h o v u j e žádosti zástupců společnosti Červený kámen, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Plckého 514 o úprvu termínů v návrhu dohody o zásdách způsobu vypořádání movitého nemovitého mjetku schváleného Rdou měst Kopřivnice dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst v z í t n vědomí prvomocný rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně sp. zn 16 C 351/ ze dne ve věci žlobce Okresního bytového podniku, s. p. Nový Jičín v likvidci proti městu Kopřivnice o určení vlstnictví, práv hospodření návrhu n vyklizení nemovitostí ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. j m e n u j e v souldu s 122 odst. 2 písm. h) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ) osttními členy Komise pro národní vzthy Rdy měst Kopřivnice 1.1 Mgr. Ludmilu Březinovou 1.2 Annu Burgetovou 1.3 Mgr. Petru Cvíčkovou 1.4 Mgr. Rdku Chlúpkovou 1.5 Ing. Josef Jlůvku 1.6 Věru Khánkovou 1.7 Mgr. Krl Kočiše 1.8 Mgr. Ivnku Kysovou 1.9 Václv Piger 1.10 Mgr. Miroslv Přívětivého 1.11 Ing. Hynk Rulíšk 1.12 Dnielu Schwrzerovou 1.13 Ing. Josef Skřivánk 10

11 1.14 Vendulku Sopuchovou 1.15 Mgr. Alenu Vvrečkovou. 2. s t n o v u j e podle čl. 2 odst. 2 jedncího řádu komisí rdy měst působnost Komise pro národní vzthy Rdy měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu, 3. u k l á d á Komisi pro národní vzthy Rdy měst Kopřivnice postupovt při své činnosti v souldu s jedncím řádem v rámci působnosti, která je vymezen bodem 1 tohoto usnesení Rd měst po projednání s c h v l u j e zpojení měst do kce Vljk pro Tibet formou vyvěšení Tibetské vljky n budově Městského úřdu v Kopřivnici dne 10. březn 2007 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 dokumentci o zčlenění do ktegorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 požární řád pro budovu Městského úřdu Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3 požární řád pro zsedcí místnost zstupitelstv měst ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4 požární poplchové směrnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 1.5 evkuční plán ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1 záměr měst Kopřivnice, podílet se n finnčním krytí prokztelné ztráty osttní doprvní obslužnosti n rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy 1.2 zmocnění měst Nový Jičín k jednání s příslušnými doprvci (Connex Morv.s., Ostrv TQM.s., Opv ) o podsttných náležitostech smluvního závzkového vzthu, jehož předmětem bude provedení úhrdy prokztelné ztráty osttní doprvní obslužnosti n rok

12 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s o u h l s i t s uzvřením smluvního závzkového vzthu podle bodu 1.2. tohoto usnesení Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření smlouvy o spolupráci při zjištění osttní doprvní obslužnosti provedení pltby n úhrdu prokztelné ztráty osttní doprvní obslužnosti n rok 2007 městem Kopřivnice n strně jedné městem Nový Jičín, se sídlem v Novém Jičíně, Msrykovo náměstí 1, zstoupeným pnem Mgr. Ivnem Týle strostou měst n strně druhé ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o grntových prvidlech Ndce ČEZ ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 2. s o u h l s í s podáním Žádosti o ndční příspěvek v rámci vyhlášeného grntového témtu Ornžové hřiště Ndce ČEZ se sídlem v Prze 3, Seifertov 570/55, n relizci dětského hřiště v loklitě ul. Máchov Horní v Kopřivnici Rd měst po projednání 1. s t n o v u j e 1.1 podle čl. 2 odst. 2 jedncího řádu komisí rdy měst působnost Komise pro projekt Zdrvé město Místní Agendu 21 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu, 1.2 počet členů Komise pro projekt Zdrvé město Místní Agendu 21 n sedmnáct. 2. j m e n u j e v souldu s 102 odst. 2 písm. h) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ) 2.1 Mgr. Rdku Chlúpkovou tjemníkem Komise pro projekt Zdrvé město Místní Agendu 21, 2.2 dlší členy Komise pro projekt Zdrvé město Místní Agendu 21 to: Jiřího Novák, Bc. Mrián Kálnu, Bc. Evu Mikuškovou Mgr. Dgmr Jnčálkovou, MVDr. Hnu Chocholtou, Ing. Hynk Rulíšk, 12

13 2.2.7 Robert Ksík, Ing. Rdomíru Michálkovou, Bc. Evu Müllerovou, Blnku Mikundovou, Dvid Monsport, Ing. Richrd Petr, Mgr. Lukáše Filip, Mgr. Miroslv Přívětivého, Annu Burgetovou Usnesení 2.3 Jiřinu Mikulenkovou jko náhrdního člen Komise pro projekt Zdrvé město Místní Agendu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst 1.1 zřídit Komisi pro strtegický rozvoj 1.2 z v o l i t Ing. Josef Jlůvku předsedou Ronld A. Admse místopředsedou Komise pro strtegický rozvoj 1.3 v y d t sttut Komise pro strtegický rozvoj ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 2. b e r e n vědomí dlší členy Komise pro strtegický rozvoj ve znění uprveného doplněného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání u r č u j e pn Vldislv Kryškeho - místostrostu měst, zstupitelem pro potřeby pořízení územního plánu podle zákon č. 183/2006 Sb., stvební zákon, to v návznosti n usnesení č. 16 Zstupitelstv měst Kopřivnice ze dne v souldu s čl. 3 odst. 2 přílohy č. 1 Jedncího řádu Rdy měst Kopřivnice Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o projednání Návrhu zdání změny č. 9 územního plánu měst Kopřivnice včetně místních částí Lubin, Mniší, Vlčovice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t dle 47 odst. 5 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování stvebním řádu (stvební zákon), Návrh zdání změny č. 9 územního plánu měst Kopřivnice včetně místních částí Lubin, Mniší, Vlčovice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 č. 5 13

14 podkldového mteriálu Rd měst po projednání Usnesení 1. b e r e n vědomí návrh n pořízení změny územního plánu n pozemcích p.č. PK 482/1 PK 485 v k.ú. Drnholec nd Lubinou ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst n e s c h v á l i t pořízení změny č.10 pltného územního plánu Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst prodt pozemek v k.ú. Drnholec n. Lubinou prc. 419/2 trvlý trvní porost o výměře 5408 m2 firmě AXIMA Morv, s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Kdláčkov 894 pro podnikání ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e záměr měst pronjmout část pozemku v k.ú. Drnholec nd Lubinou prc. 547/6 osttní ploch o výměře cc 35 m2 ždteli z účelem umístění firemního poutče n dobu neurčitou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst prodt pozemky v k.ú. Kopřivnice prc. 1983/7 zhrd o výměře 61 m2 prc. 1983/8 zhrd o výměře 95 m2 zájemcům ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejněného záměru d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjící pní Vldimírou Friedlovou jko kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku v k.ú. Větřkovice u Lubiny oddělené geometrickým plánem č /2006, to díl b o výměře 94 m2 z prc. dle zjednodušené evidence (PK) 1136 d1, z 30,- Kč/m2 + nákldy n převod ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření nájemní smlouvy 14

15 městem Kopřivnice jko nájemce ČR Úřd pro zstupování státu ve věcech mjetkových se sídlem v Prze 2, Ršínovo nábřeží 42, z kterou jedná Ing. Krol Siwek, ředitel územního prcoviště Ostrv jko pronjímtel, jejímž předmětem je nájem pozemků v k.ú. Kopřivnice : - prc. 1705/14 zstvěná ploch nádvoří 173 m2, - prc. 1705/15 zstvěná ploch nádvoří 752 m2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření kupní směnné smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjící směňující, mnžely Alenou Rudolfem Cckovými jko kupující mnžely Boženou Pvlem Orkáčovými jko směňující jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. 1133/1 směn pozemků p.č. 1133/2 p.č.1134/3 v ktstrálním území Větřkovice u Lubiny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 Plnou moc společnosti RECTE.CZ, s.r.o. k zstupování měst při orgnizci výběrového řízení n veřejnou zkázku Příprv nebytových prostor pro Českou poštu, Štefánikov č.p ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 Obchodní podmínky k veřejné zkázce Příprv nebytových prostor pro Českou poštu, Štefánikov č.p ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 1.3 Komisi pro otevírání hodnocení nbídek pro veřejnou zkázku Příprv nebytových prostor pro Českou poštu, Štefánikov č.p ve složení: Ing. Josef Jlůvk jeho náhrdník Ing. Miroslv Kopečný p. Vldislv Kryške jeho náhrdník pní Dgmr Rysová Ing. Ivn Viskupič jeho náhrdník p. Vldimír Zákutný Ing. Lukáš Heryán jeho náhrdník pí Vldimír Mrtiníková p. Miloš Sopuch jeho náhrdník p. Ludvík Michlec p. Ivn Telřík jeho náhrdník Mgr. Iren Hnáková Mgr. Zdeněk Krjčír jeho náhrdník Ing. Oldřich Jšek Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 4 ke smlouvě o odvozu zneškodnění tuhých odpdů ze dne

16 městem Kopřivnice jko objedntel Slumeko, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 58, IČ , zstoupenou p. Krlem Březinou pí Dgmr Křístkovou - jednteli, jko dodvtel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice jko pronjímtel CENTURY TRADE s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská 195/21, IČ , zstoupenou jedntelem Petrem Shorným, jko nájemce, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor, místnosti č o výměře 32,89 m 2, v 8 ndzemním podlží objektu č.p.1163, p.č.1921/1, k.ú.kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření Dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice jko pronjímtel TEPLO Kopřivnice s.r.o, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , zstoupenou Ing. Miroslvem Krmelou - jedntelem jko nájemce, jejímž předmětem je skončení nájmu místnosti č.0942 o výměře 34,27 m 2, v 9 ndzemním podlží objektu č.p.1163, p.č.1921/1, k.ú.kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření Smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice jko pronjímtel TEPLO Kopřivnice s.r.o, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , zstoupenou Ing. Miroslvem Krmelou - jedntelem, jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti č o výměře 33,80 m 2, v 8 ndzemním podlží objektu č.p.1163, p.č.1921/1, k.ú.kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 1.3 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor místnost č.0942 o výměře 34,27 m 2, v 9 ndzemním podlží objektu č.p.1163, p.č.1921/1, k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor k umístění provozování peněžního bnkomtu 16

17 městem Kopřivnice jko pronjímtel Českou spořitelnou,.s., zstoupenou, n zákldě pověření, ředitelem odboru řízení stvebních investic, úseku řízení mjetku centrály České spořitelny.s. Ing. Jnem Dvidem, se sídlem v Prze 4, Olbrchtov 1929/62, PSČ , IČ , jko nájemce, jejíž předmětem je nájem nebytových prostor, místnosti č o výměře 7,25 m 2 pro umístění bnkomtu, v 1 ndzemním podlží objektu č.p.1163, p.č.1921/1, k.ú.kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č.3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne městem Kopřivnice jko pronjímtel Miroslvou Šubjákovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Lidická 1040, IČ , jko nájemce, jehož předmětem je snížení plochy předmětu nájmu nebytových prostor v objektu č.p.1181, p.č.1340/3, k.ú. Kopřivnice, n ulici Frncouzská v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 zveřejnění záměru měst vypůjčit nebytový prostor v CO krytu Obránců míru 1048 místnosti s oznčením č.09-2 o výměře 17,65 m2 č.12-1 o výměře 14,36 m2 v objektu č.p.1048, p.č.733, k.ú. Kopřivnice, ulice Obránců míru v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory v CO krytu pod ZŠ 17.listopdu místnosti s oznčením č.02 výměr 8,33 m 2, č.03 výměr 50,81 m 2, č.04 výměr 20,52 m 2, č.05 výměr 86,55 m 2, č.07 výměr 142,94 m 2, č.26 výměr 4,31 m 2, č.27 výměr 6,15 m 2, č.29 výměr 10,66 m 2, č.30 výměr 1,85 m 2, v objektu č.p.1225, p.č.1377/55, k.ú. Kopřivnice, n ulici 17.listopdu v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice jko pronjímtel Ing. Jiřím Kopencem, CSc., s místem podnikání v Kopřivnici, Frncouzská 1317/14A, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru v budově čp. 244, 17

18 prcel č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, z účelem poskytování výpočtové podpory průmyslových orgnizcí ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření nájemní smlouvy městem Kopřivnice jko pronjímtel CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 244, IČ , zstoupené Ing. Jiřím Huškem jedntelem společnosti jko nájemce, jejímž předmětem je pronájem části střechy budovy čp. 190, Vlčovice, Kopřivnice, p.č. st. 208 z účelem umístění 1 ks zákznického modulu Cnopy SM Module 5400, 1 ks bezdrátového přístupového bodu Compex WP-54AG 1 ks nízkoprofilové směrové ntény ES58-17, ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření dodtku č. 2 dohody o nrovnání č.1 ke Usnesení ze dne městem Kopřivnice jko odběrtel Energetikou Kopřivnice,.s., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , zstoupenou Ing.Vldislvem Tesřem - ředitelem společnosti jko dodvtel, jehož předmětem je změn ceny elektrické energie pro odběrné místo Štefánikov 1163, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření dodtku č.1 dohody o nrovnání č.1 ke Usnesení ze dne městem Kopřivnice jko odběrtel Energetikou Kopřivnice,.s., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , zstoupenou Ing.Vldislvem Tesřem - ředitelem společnosti jko dodvtel, jehož předmětem je změn ceny elektrické energie pro odběrné místo Štefánikov 244, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření dodtku č.1 ke smlouvě č o dodávce tepelné energie ze dne městem Kopřivnice jko odběrtel 18

19 Teplem Kopřivnice, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , zstoupeným Ing. Miroslvem Krmelou - jedntelem jko dodvtel, jehož předmětem je změn ceny studené vody pro teplou vodu pro objekty měst Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření dodtku č.1 ke smlouvě č o dodávce tepelné energie ze dne městem Kopřivnice jko odběrtel městem Kopřivnice zstoupené Josefem Zimou Relitní kncelář REKAZ, se sídlem v Kopřivnici, Česká 685, IČ jko odběrtel plátce Teplem Kopřivnice, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , zstoupeným Ing. Miroslvem Krmelou - jedntelem jko dodvtel, jehož předmětem je změn ceny studené vody pro teplou vodu pro objekty měst Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě o dílo č ze dne n kci Tepelný zdroj měst Kopřivnice" městem Kopřivnice jko objedntel firmou TENZA,.s., se sídlem v Brně, Svtopetrská 7, IČ , zstoupenou Dr. Ing. Dliborem Králem předsedou předstvenstv, jko zhotovitel, jehož předmětem je úprv článků II. Předmět díl, článku III.. Termíny provedení díl článku IV. Cen z dílo, smlouvy o dílo č ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 udělení plné moci v uprveném znění (vyvoláno nvýšením tepelného výkonu zdroje s tím spojenou úprvou názvu projektové dokumentce) k zstupování objedntele měst Kopřivnice při jednáních v záležitostech územního stvebního řízení výše uvedené kce, zmocněnci TENZA,.s., se sídlem v Brně, Svtopetrská 7, IČ , zstoupenou Dr. Ing. Dliborem Králem předsedou předstvenstv, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. b e r e n v ě d o m í posouzení návrh řešení kogenerční výroby elektrické energie (zprcovné firmou Teplo Kopřivnice, s.r.o.) v souvislosti se zprcováváním projektové dokumentce výše uvedené kce, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. zřizuje Prcovní skupinu pro zbezpečení kce : Aglomerce Kopřivnice-Místní část Lubin, odknlizování 19

20 2. j m e n u j e 2.1 předsedou prcovní skupiny pn místostrostu Vldislv Kryškeho 2.2 dlší členovy prcovní skupiny ve složení Ing. Ivn Viskupič vedoucí odboru správy mjetku měst investic Iv Šumšlová- referent odboru správy mjetku měst investic Ing. Hynek Rulíšek vedoucí odboru životního prostředí zemědělství Mgr. Dušn Krompolc- vedoucí odboru právního Ing. Mrtin Hrnčárek vedoucí odboru finncí Ing. rch. Miln Šmíd vedoucí odboru úz. plánování, pmátkové péče mrketingu Ing. Šárk Fbiánová vedoucí stvebního úřdu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t Koncepci Aglomerce Kopřivnice- místní část Lubin, odknlizování ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1, 2 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e znění vzorové smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve věci zbezpečení mjetkoprávní gendy pro vyprcování projektové dokumentce pro stvební řízení získání stvebního povolení n kci Aglomerce Kopřivnice-místní část Lubin, odknlizování ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o dílo zk.č.: 1533/DSP-2006 n vyprcování projektové dokumentce inženýrské činnosti n kci: AGLOMERACE KOPŘIVNICE - MÍSTNÍ ČÁST LUBINA, ODKANALIZOVÁNÍ ze dne městem Kopřivnice jko objedntel firmou KONEKO spol. s r.o., se sídlem v Ostrvě- Mriánské Hory, ulice Výstvní 2224/8, zstoupenou Ing. Oldřichem Kzdou - jedntelem společnosti jko zhotovitel, jehož předmětem je vyprcování projektové dokumentce zjištění inženýrské činnosti pro stvební povolení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 vyhodnocení hospodření v Lesích měst Kopřivnice z rok 2006 ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 1.2 rozbory výsledků hospodření v Lesích měst Kopřivnice z období 1999 ž 2006 ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 2 č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 20

21 1. b e r e n vědomí informce o Místním progrmu zlepšování kvlity ovzduší pro město Kopřivnice obce v územně správním celku Kopřivnice jko obce s rozšířenou působností ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí informce o Místním progrmu zlepšování kvlity ovzduší pro město Kopřivnice obce v územně správním celku Kopřivnice jko obce s rozšířenou působností ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání b e r e n vědomí informce o Studii vlivu Průmyslové oblsti v Kopřivnici n kvlitu ovzduší ve městě Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í informci o stvu příprv zprcování Hlukové studie měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o výběrovém řízení n zjištění systému nkládání s biologicky rozložitelným komunálním odpdem n území měst Kopřivnice v roce 2007 ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. j m e n u j e ve smyslu zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů komisi pro posouzení hodnocení nbídek podných v rámci vypsných veřejných zkázek n: I. Zjištění systému nkládání s biologicky rozložitelným komunálním odpdem n území měst Kopřivnice v roce 2007 prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů II. Zjištění systému nkládání s biologicky rozložitelným komunálním odpdem n území měst Kopřivnice v roce 2007 prostřednictvím plstových pytlů 2.1 předsedou komise pn Mgr. Zdeňk Krjčír, místostrostu jeho náhrdníkem pní Dgmr Rysovou, místostrostku 2.2. členy komise ve složení: Vldislv Kryške, místostrost jeho náhrdník Ing. Jroslv Jiřík,odbor ŽPZ Ing. Hynek Rulíšek, odbor ŽPZ jeho náhrdník Ing. Jroslv Dvořáček, odbor ŽPZ Bc. Monik Pličková, odbor ŽPZ její náhrdník Zuzn Gřesíková, odbor ŽPZ Ing. Pvlín Blhutová, odbor ŽPZ její náhrdník Ing. Jiří Sopuch, odbor ŽPZ Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o zjišťování nepřetržité hvrijní služby n vodách prcovníky odboru ŽPZ 21

22 v roce 2006 ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání 1. zřizuje prcovní skupinu pro dotční progrm n podporu ktivit v oblsti životního prostředí enviromentálního vzdělávání, výchovy osvěty 2. j m e n u j e 2.1 předsedou pn Mgr. Zdeňk Krjčír místostrostu 2.2. osttními členy ve složení: pní Dgmr Rysová, pní Ing. Věrk Šblturová, pní Mgr. Rdk Chlúpková pn Ing. Hynek Rulíšek 2.3. náhrdníkem pn Ing. Jroslv Jiřík Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e systém zprostředkování prodeje dříví z lesů drobných vlstníků ve znění návrhu předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. p o věřuje pn Ing. Hynk Rulíšk - vedoucího odboru životního prostředí zemědělství podpisem smluv o koupi dodávkách dříví v rámci systému zprostředkování prodeje dříví z lesů drobných vlstníků Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy č. 1/2007/OŽP o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel společností EKO-KOM,. s., se sídlem v Prze 4, N Pnkráci č. p. 1685/17, IČ , zstoupenou n zákldě plné moci pnem Mrkem Hruškou jko vypůjčitel, jejímž předmětem je bezpltné užívání 3 ks odpdových nádob o objemu 1100 l n seprovný sběr brevného skl, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s o u h l s í s umístěním sídl Domu dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkové orgnizce v nemovitosti, která se nchází v ktstrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, občnská vybvenost č.p.1077 umístěná n pozemku prcel číslo zstvěná ploch nádvoří 2. p o t v r z u j e Bc. Evu Müllerovou ve funkci ředitelky Domu dětí mládeže, Kopřivnice, 22

23 Kpt. Jroše 1077, příspěvkové orgnizce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost ředitelky příspěvkové orgnizce Mteřské školy Kopřivnice o posouzení postupu při vymáhání dlužných plteb od zákonných zástupců dětí ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e posut v záležitosti vymáhání dlužných plteb v souldu s vrintou B obsženou v návrhu předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření dodtku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotce ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtel společností LUDVÍK MORAVIA, s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Sokolovská 404, IČ zstoupenou pnem Lubomírem Szovským - jedntelem jko příjemce, jehož předmětem je úprv progrmové činnosti KDK uvedené v Příloze č. 1 smlouvy o poskytnutí dotce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í informci o činnosti letopisecké komise z uplynulé funkční období ( ) ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r u š u j e bod 1.3 v usnesení č. 198 přijté n 3. schůzi Rdy měst Kopřivnice ze dne s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupující Pro Music Center, s.r.o., se sídlem v Brně, Rooseveltov 565/4, IČ , zstoupenou Ing. Jiřím Svítilem - jedntelem jko prodávjící, jejímž předmětem je zesilovč Crown XLS602, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření dodtku č.6 ke zřizovcí listině příspěvkové orgnizce Správ sportovišť Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového 23

24 mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 informci o příprvě zprcování koncepce sportovních reálů pod Červeným kmenem ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 informci o problemtice U rmpy umístěné v reálu Skteprku ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í informci o prezentci měst Kopřivnice n veletrhu turistických možností v regionech Regiontour, konném v Brně ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst městem Kopřivnice jko poskytovtel Regionálním muzeem v Kopřivnici, o. p. s., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 369, zstoupeným pnem Dnielem Šigutem pověřeným zstupováním ředitele jko příjemce, jejímž předmětem je zbezpečení provozu činnosti kopřivnických muzeí v roce 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í výběr projektů přihlášených do dotčních progrmů OSK1- OSK5 ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst městem Kopřivnice jko poskytovtel 2.1 Zákldní uměleckou školou Zdeňk Burin, Kopřivnice, příspěvkovou orgnizcí se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská 294, IČ , zstoupenou Mgr. Zdeňkem Bbincem ředitelem školy jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n projekty: Zhrdní výtvrná slvnost ZUŠ Zdeňk Burin Svět dobrodružství fntzie Vybvení školy, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 3 podkldového mteriálu 24

25 návrhu rozpočtu n rok 2007 ve výši ,- Kč 2.2 Sdružením přátel Městského dechového orchestru Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, ul. Obránců míru 368,Kulturní dům, IČ , zstoupeným Ing. Dgmr Krestovou předsedkyní jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n: Zbezpečení činnosti Sdružení přátel Městského dechového orchestru spoluúčinkujících mžoretek n trdičních kcích ve městě v regionu účsti n soutěžích festivlech v ČR zhrničí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 3 podkldového mteriálu 2.3 ASK Ttr Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, IČ zstoupenou Evženem Knězkem Milnem Okřesíkem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy, činnost, n projekt 100 let tělovýchovy v Kopřivnici trdiční kce v roce 2007, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 3 podkldového mteriálu 2.4 FBC Vikings Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská 1096, IČ , zstoupeným Mrkem Jehlárem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy činnost v roce 2007, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 3 podkldového mteriálu 2.5 FC Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Komenského 830, IČ , zstoupeným Zdeňkem Kurečkou jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy činnost v roce 2007, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 3 podkldového mteriálu 2.6 FC Vlčovice - Mniší, se sídlem v Kopřivnici Vlčovice, IČ , zstoupeným Václvem Lichnovským Ing. Vojtěchem Jlůvkou jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy činnost v roce 2007, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 3 podkldového mteriálu 2.7 Klubem házené Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Sportovní 741, IČ , zstoupeným Ing.Frntiškem Šáchou Miroslvem Brtoňem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy, činnost trdiční kce v roce 2007, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 3 podkldového mteriálu 2.8 Klubem vodních sportů Kopřivnice,o.s. se sídlem v Kopřivnici, Husov 1340, IČ zstoupeným René Lkomým jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy, činnost, reprezentci trdiční kce v roce 2007, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 3 podkldového mteriálu 2.9 Klubem volejblu Ttr Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Náměstí TG Msryk 540, IČ zstoupeným Jindřichem Tndlerem Mojmírem Neuschlem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy, činnost trdiční kce v roce 2007, 25

26 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 3 podkldového mteriálu 2.10 TJ Sprtk Lubin, se sídlem v Kopřivnici, Lubin 182, Kopřivnice,IČ zstoupenou Mgr. Alešem Boháčem - předsedou jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy, činnost trdiční kce v roce 2007, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 3 podkldového mteriálu 2.11 Zákldní školou dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369, okres Nový Jičín, se sídlem v Kopřivnici, IČ zstoupenou Mgr. Lumírem Pospěchem - ředitelem školy jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy trdiční kci v roce 2007, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 3 podkldového mteriálu 2.12 Hockey clubem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo nám. 540, IČ , zstoupeným Ing. Jroslvem Hrubým Jroslvem Bonkem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy, činnost, reprezentci trdiční kce v roce 2007, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 3 podkldového mteriálu 2.13 Zákldní školou svté Zdislvy Kopřivnice se sídlem Štefánkov 117, IČ , Kopřivnice zstoupenou Ing. Pvlem Jnkem ředitelem školy jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n trdiční kce, oprvy, odstrnění nedosttků zjištěných KHS, nákldy n povinnou výuku plvání, ekologickou výchovu, nájem městských sportovních zřízení v roce 2007, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 3 podkldového mteriálu návrhu rozpočtu n rok 2007 ve výši ,- Kč Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 projekt Domu dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkové orgnizce s názvem Jiné světy 1.2 projekt Zákldní školy Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín s názvem Odbornost školního metodik prevence 2. d o p o r učuje 2.1 projekt Domu dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkové orgnizce s názvem Jiné světy k předložení do příslušného vyhlášeného progrmu Morvskoslezského krje 2.2 projekt Zákldní školy Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín s názvem Odbornost školního metodik prevence k předložení do příslušného vyhlášeného progrmu Morvskoslezského krje 3. s o u h l s í 26

27 3.1 s přijetím vypořádáním účelové neinvestiční dotce pro Dům dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkovou orgnizci prostřednictvím rozpočtu měst Kopřivnice dle 28 odst. 6 zákon 250/2000 Sb. 3.2 s přijetím vypořádáním účelové neinvestiční dotce pro Zákldní školu Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín prostřednictvím rozpočtu měst Kopřivnice dle 28 odst. 6 zákon 250/2000 Sb. Vldislv Kryške místostrost Ing. Josef Jlůvk strost 27

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne

Usnesení. konaného dne , 50 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn Miln Kpicy Mgr. Zdeňk Krjčír o ověření zápisu z 2. zsedání zstupitelstv měst ze dne 07. 12. 2006 2. schvluje ověřovtelé

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&7979/2010/Šo ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 513-538 Usnesení 23. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2290/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1776-1799 Usnesení z 56. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 653/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 46-65 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 3. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 4911/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1800-1826 Usnesení z 57. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&37044/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 676-698 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 19. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 12954/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 370-397 Usnesení 16. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 33293/2016 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 289-313 Usnesení 12. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009 Usnesení 65. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 28. 04. 2009 2665 - Rd měst po projednání s ch vluje uzvření dodtku č. 1 k mndátní smlouvě ze dne 03. 03. 2009 městem Kopřivnice jko mndnt Regionálním

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5411/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2035-2079 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 67. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 05.02.2013

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008 Usnesení 52. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2167 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 2008-73 ze dne 04. 09. 2008 městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007 Usnesení 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 839 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci Mobilní kmerový monitorovcí systém firmu Interl s.r.o., se sídlem v Ostrvě

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE uživuživ Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 25434/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2037-2081 Usnesení ze 65.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2468/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2547-2574 Usnesení ze 79. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 415-450 Usnesení 18. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54930/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1611-1638 Usnesení z 51. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 20584/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 529-541 Usnesení 23. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&5479/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 195-252 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 7. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 74850/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1-29 Usnesení z 1. schůze Rdy měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5310/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2575-2600 Usnesení z 80. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 51927/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2360-2389 Usnesení ze 74. schůze

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 62915/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2508-2546 Usnesení ze 78. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 15060/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 232-260 Usnesení ze 7. schůze

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 39807/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 392-432 Usnesení ze 13. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 10302/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1832-1872 Usnesení z 59. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 69739/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3110-3135 Usnesení z 95. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 18790/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1962-1968 Usnesení z 62. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Usnesení 41. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 01. 07. 2008

Usnesení 41. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 01. 07. 2008 Usnesení 41. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1799 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření servisní smlouvy č. 3286 Sú 08/230 městem Kopřivnice jko odběrtel společností IMPROMAT CZ spol. s

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20320/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1969-2015 Usnesení z 63. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 36677/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2955-2976 Usnesení z 91. schůze Rdy

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009 Usnesení 76. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 08. 09. 2009 3020 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zprávu o orgnizčním zbezpečení voleb do Poslnecké sněmovny Prlmentu České republiky, ve

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17220/2014/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 505-530 Usnesení 21. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í z 13A. schůze rady města konané dne 21. července 2015

U S N E S E N Í z 13A. schůze rady města konané dne 21. července 2015 Sttutární město Děčín U S N E S E N Í z 13A. schůze rdy měst konné dne 21. července 2015 Usnesení č. RM 15 13A 30 01 Rd měst projednl personální zbezpečení výkonu gendy správy mjetku měst r o z h o d l

Více

24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004

24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004 Usnesení 24. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1541 - Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy po projednání 1. souhlsí 1.1. s vyřzením dlouhodobého hmotného mjetku z užívání dle předloženého seznmu

Více

Usnesení 5. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 5. schůze rady městského obvodu konané dne 5. schůze rdy městského obvodu konné dne 21.01.2019 čís. 0063/RMOb-Pro/1822/5-0076/RMOb-Pro/1822/5 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/10 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 50/2010/OPE&66002/2011/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 160-193 Návrh Usnesení 7. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&2565/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3415-3459 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 86. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více