Základní škola Jihlava, Demlova 32

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Jihlava, Demlova 32"

Transkript

1 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: b) Školní družinu a školní klub, IZO: c) Školní knihovnu, IZO: Plán práce školy 2014/ Organizace školního roku 2014/ důležitá data 2. Organizace školy 3. Počty tříd a žáků, vedení školy, pedagogičtí pracovníci 4. Pověření funkcemi, vedoucí PT, MS, vedoucí kabinetů, správci pracoven 5. Nepovinné předměty ročník, zájmové kroužky 6. Hlavní úkoly školy: materiální zabezpečení výuky DVPP vzdělávací a výchovné úkoly obecné úkoly spolupráce s rodičovskou veřejností 7. Učební plán ročník 2014/ Přílohy: plán práce MS - I. stupeň plány práce jednotlivých PT plán práce výchovného poradce plán práce ŠD projekty minimální preventivní program

2 Organizace školního roku 2014/2015 srpen přípravný týden, příprava školy na nový školní rok schůzky MS a PT září slavnostní zahájení školního roku přivítání prvních tříd a přípravné třídy v divadle A, 6.B - outdoorový kurz A - Úřad práce v Jihlavě tématické plány + plány IVP třídní schůzky SRPDŠ schůzka Školské rady A - Vrakbar B, 5.A - Vrakbar p. Prošková - konzultace A, 6.B - Vrakbar schůzka - ŠD + ředitel školy A, 7.B - Vrakbar přihlášky žáků do Logické olympiády - Mensa říjen A - návštěva SŠ stavební v Jihlavě A, 8.B - Vrakbar Scio testy 6. ročník nominační kolo - Logická olympiáda - 2. Stupeň B - Vrakbar pí Prošková - konzultace A - Vrakbar žákovská rada státní svátek podzimní prázdniny 6. a 7. ročník - exkurze - Lednicko-valtický areál, Mikulčice Pythagoriáda listopad pedagogické informační odpoledne schůzky PT a MS Scio testy 9. ročník výstava Patchwork (pod záštitou KÚ Vysočina) blokové vyučování pedagogická rada pí Prošková - konzultace schůzka - pedagogické asistentky + ředitel školy okresní kolo ve florbalu - tělocvična přehlídka středních škol Hrátky 2014 (2. stupeň návštěva divadla) žákovská rada schůzka - ŠD + ředitel školy

3 odevzdání přihlášek na stř. školy uměl. směru Genius logicus - 2. stupeň akce pro děti z MŠ v tělocvičně 8. ročník - návštěva knihovny prosinec A, 3.B - Vrakbar pí Prošková - konzultace stupeň - p. Řezníček - Kouzelný vlak stupeň - vánoční zpívání vánoční prázdniny výstava vánočních dekorací zdobení vánočního stromečku na Mas. náměstí - ŠD koncert flétnových souborů Všímálek olympiáda ČJ akce pro děti z MŠ v tělocvičně leden 1.1. státní svátek A, 4.B - Vrakbar A, 5.B - Vrakbar třídní schůzky SRPDŠ, schůzka rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní schůzky MS a PT schůzka - pedagogické asistentky + ředitel školy schůzka - ŠD + ředitel školy zápis dětí do 1. ročníku pedagogická rada - hodnocení I. pololetí ukončení I. pololetí pololetní prázdniny 1. stupeň - recitační soutěž - školní kolo akce pro děti z MŠ - divadlo Den otevřených dveří pí Prošková - konzultace únor jarní prázdniny A a 6. B - Vrakbar žákovská rada A - Vrakbar A a 7. B - Vrakbar A a 9. A - Vrakbar olympiáda - anglický jazyk - okresní kolo olympiáda - dějepis - okresní kolo 1. stupeň - karneval ročník - LVVZ

4 2. stupeň - recitační soutěž - školní kolo pí Prošková - konzultace březen A - Vrakbar B, 1.C - Vrakbar D, 2.A - Vrakbar B, 2.C - Vrakbar stupeň - Planeta Země schůzka - ŠD + ředitel školy přihlášky na střední školy Pythagoriáda - školní kolo Olympiáda - zeměpis - okresní kolo Olympiáda - matematika - okresní kolo recitační soutěž - oblastní kolo Všímálek 2. stupeň - návštěva divadelního představení vítání občánků jazykové dovednosti ročník - LVVZ pí Prošková - konzultace duben velikonoční prázdniny státní svátek pedagogické informační odpoledne schůzky MS a PT pedagogická rada schůzka - pedagogické asistentky + ředitel školy žákovská rada stupeň - Den čarodějnic ročník - Matematický klokan 9.A - přijímací zkoušky nanečisto vycházející žáci - přijímací řízení 6. ročník - návštěva knihovny pí Prošková - konzultace Všímálek vítání občánků blokové vyučování výstava velikonočních dekorací 1. stupeň - ročníkové dny květen 1. 5., státní svátky C - Vrakbar školní výlety schůzka - ŠD + ředitel školy 1. stupeň - čtenářská soutěž

5 ročník - sportovní kurz pí Prošková - konzultace ročník - exkurze Praha koncert flétnových souborů schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 1. stupeň - ročníkové dny červen Den dětí žákovská rada pedagogické informační odpoledne, SRPDŠ schůzky MS a PT schůzka - pedagogické asistentky + ředitel školy pedagogická rada - hodnocení II. pololetí C - škola v přírodě ukončení školního roku 2014/ závěrečná pedagogická rada - hodnocení plánu práce srovnávací prověrky -1. stupeň 1. stupeň - čtenářská soutěž 2. A - škola v přírodě 1. stupeň - pobyt v Chorvatsku 8. A, 8. B - přednáška výchova k rodičovství pí Prošková - konzultace Termíny dalších akcí budou upřesněny - První pomoc do škol, sběrové akce, exkurze, burza Dětem Afriky, koncerty Organizace školy třídy počty žáků třídní učitel přípravná třída 19 Mgr. Marečková 1. A 26 Mgr. Müllerová 1. B 26 Mgr. Bílková 1. C 25 Mgr. Kasáčková 1. D 8 Mgr. Špinarová 2. A 24 Mgr. Hamáčková 2. B 22 Mgr. Svobodová 2. C 17 Mgr. Punčochářová

6 3. A 26 Mgr. N. Kokešová 3. B 27 Mgr. Pátková 3. C (speciální) 11 Mgr. Růžičková 4. A 23 Mgr. Daňková 4. B 14 Mgr. Homová 5. A 27 Mgr. Tomanová 5. B (speciální) 13 Mgr. J. Kokešová 6. A 26 Mgr. Golská 6. B 21 Ing. Cejpková 7. A 23 Mgr. Špejtek 7. B 12 Mgr. Kalinová 8. A 27 Mgr. Mauleová 8. B (speciální) 15 Mgr. Medunová 9. A 27 Mgr. Tůma celkem žáků: 459 Netřídní učitelé: Mgr. Rychecká Mgr. Štorková Mgr. Vydrářová Mgr. Kodetová Mgr. Novotná Mgr. Kasalová Ing. Vaněček

7 Asistentky pedagoga: pí Pospíšilová pí Vaňková DiS. Hubáčková Bc. Mičková Celkový přehled přípravná třída tříd I. st tříd II. st. 151 průměr třídy průměr speciálních tříd průměr tříd bez spec. tříd 21 žáků 13 žáků 23,3 žáků vedení školy: ředitel Mgr. Zdeněk Nosek zástupce ředitele Mgr. Stanislav Novotný školní družina a školní klub: ŠD - vedoucí vychovatelka - pí Prchalová 1. oddělení Bc. Kubíčková 2. oddělení Bc. Eliášová 3. oddělení pí Michnová 4. oddělení pí Procházková 5. oddělení pí Dudová

8 6. oddělení pí Prchalová 7. oddělení Bc. Mičková rozdělení funkcí: zdravotník bezpečnostní technik vedení kroniky sběr léčivých bylin informační centrum Klub mladých čtenářů redakční činnost Všímálek výzdoba školy péče o květiny vedení žákovské rady školní metodik prevence volba povolání - vých. poradce Mgr. Kalinová Mgr. Nosek Mgr. Daňková Mgr. Homová pí Pospíšilová Mgr. Kasáčková Mgr. Mauleová Ing. Cejpková Mgr. Homová Mgr. Medunová Mgr. Medunová Mgr. Medunová vedení skladu učebnic ročník Mgr. Kasáčková ročník Mgr. Štorková, Mgr. Rychecká vedoucí předmětových týmů: český jazyk cizí jazyky matematika přírodopis, chemie fyzika informatika Mgr. Mauleová Mgr. Tůma Mgr. Golská Mgr. Kalinová Mgr. Novotný Mgr. Novotná

9 hudební výchova dějepis tělesná výchova zeměpis občanská výchova MS r. MS spec. tříd výtvarná výchova Mgr. Kodetová Mgr. Kasalová Mgr. Špejtek Mgr. Medunová Mgr. Kasalová Mgr. Pátková Mgr. Růžičková Ing. Cejpková kabinety: r. Mgr. Müllerová r. Mgr. Růžičková Čj cizí jazyky M D Z Hv Pč-poz. Tv kuchyňka F Vv Pč - dí Dv ŠD Mgr. Rychecká Mgr. Štorková Mgr. Golská Mgr. Tůma Mgr. Medunová Mgr. Kodetová Mgr. Homová Mgr. Špejtek Mgr. Homová Mgr. Novotný Ing. Cejpková Mgr. Novotný Mgr. Svobodová pí Dudová

10 Ch Př Ov Inf. kabinet spec. pedagogiky Mgr. Kalinová Mgr. Kalinová Mgr. Golská Mgr. Novotný Mgr. Růžičková správci pracoven: cizí jazyky přírodopis + chemie fyzika informatika divadelní sál učebna Hv školní dílny cvičná kuchyňka školní pozemek skleník Mgr. Štorková Mgr. Kalinová Mgr. Novotný Mgr. Novotný Mgr. Nosek Mgr. Kodetová Mgr. Novotný Mgr. Homová Mgr. Homová Mgr. Homová nepovinné předměty sportovní průprava výtvarný seminář přírodopis v životě plavání příprava na přijímací řízení Čj příprava na přijímací řízení Ma Mgr. Špejtek Ing. Cejpková Mgr. Kalinová Mgr. Špejtek Mgr. Mauleová Mgr. Novotná

11 mediální výchova Mgr. Mauleová zájmové kroužky: počítačový počítačová grafika a fotografie sportovní keramický flétnový grafomotorika logopedický logopedický dopravní náprava řeči a čtení Mensa club plavecký angličtina 2. ročník zeměpisný hrátky s papírem florbalový Mgr. Novotný Mgr. Novotný Mgr. Müllerová DiS. Hubáčková Mgr. Pátková Mgr. Růžičková Mgr. J. Kokešová Mgr. Hamáčková Mgr. Tomanová Mgr N. Kokešová Mgr. Medunová, Mgr. Tůma Mgr. Müllerová Mgr. Hamáčková Mgr. Medunová Mgr. N. Kokešová Bc. Polák

12 Hlavní úkoly školy 2014 / 2015 Materiální zabezpečení výměna oken, zateplení budovy A výměna oken, zateplení budovy C výměna oken, zateplení budovy ED pokračování v přepracování dendrologické a bylinkové stezky, výsadba stromků a keřů v rámci projektu Přírodní zahrada výměna podlahové krytiny ve zbylých prostorách školy další fáze budování dětského koutku pro 1. stupeň a ŠD - přestávkový dvůr výmalba tříd, úprava a nátěr zárubní vydláždění chodby při vstupu do šaten bazénu oprava prostředního vchodu do budovy Další vzdělávání pedagogických pracovníků využití interaktivní tabule ve výuce - přípravy učitelů pokračování jazykových kurzů funkční studium - p. Novotný dále dle nabídek NIDV, Vysočina Education, CPIV průběžné školení pedagogických pracovníků v systému Bakalář Vzdělávací a výchovné úkoly Hrátky 2014 jazykové dovednosti žáků 2. až 9. tříd ročníkové dny 1. až 5. tříd akce pro děti z mateřských škol propagace školy - zápis do 1. tříd vydávání školního časopisu Všímálek třídění odpadů - sběr baterií, papíru, kůry, léčivých rostlin

13 spolupráce s Vrakbarem projekty: Přírodní zahrada Přírodní vědy na ZŠ v Jihlavě Otevřená škola Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost Učíme se podnikat blokové a projektové vyučování ( 1. světová válka, Mistr Jan Hus) funkční studium - p. Novotný dále dle nabídek NIDV, Vysočina Education, CPIV průběžné školení pedagogických pracovníků v systému Bakalář srovnávací SCIO testy pro 6. a 9. ročník příprava testů pro 1. stupeň spolupráce s poradenskými pracovišti a ostatními institucemi charitativní akce Pomoc dětem z Afriky nabídka sportovních kurzů - LVVZ - 1. a 2. stupeň vodácký kurz + lanové centrum outdoorový kurz - 6.A, 6.B exkurze Praha, Lednicko-valtický areál, Mikulčice Obecné úkoly podpora a upevňování čtení s porozuměním, čtenářská a matematická gramotnost důraz na efektivní využívání PC, interaktivních tabulí a dataprojektorů prevence nežádoucího chování, minimalizace výchovných problémů ve škole důraz na regionální společenské dění v souvislostech dějin 2. poloviny 20. století účast dětí na olympiádách a soutěžích důraz na hodnocení a sebehodnocení žáků dopravní výchova ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí rok české hudby obrana vlasti etická výchova finanční gramotnost 100 let od rozpoutání 1. světové války

14 600 let od mučednické smrti Mistra Jana Husa Spolupráce s rodičovskou veřejností informační nástěnka rozvíjení spolupráce na webových stránkách školy 2 x za rok schůzka SRPDŠ 3 x za rok pedagogické informační odpoledne akce pro veřejnost výstava Patchwork v prostorách školy pod záštitou KÚ Vysočina Učební plány: ročník - RVP ZV: / Plán práce školy byl schválen pedagogickou radou dne a Radou rodičů dne

15

16

17

18

19

20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561, Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Motto: Plán práce není neměnný, ba ani bezchybný dokument. Plán práce školy v průběhu roku upřesníme dle akcí jednotlivých zařízení města (MěK, Muzeum a PG, archiv),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola

Více

Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Dýňové odpoledne akce školní družiny za účasti rodičů Č.j.: Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2012 2013 Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt od 1. 9. 1993

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012 Ve Štramberku 14. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Zdeňka Havlíková ředitelka školy Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík zástupce

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Školní rok 2006/2007. Schváleno v pedagogické radě dne 27.8. 2007. Schváleno školskou radou dne. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová

Školní rok 2006/2007. Schváleno v pedagogické radě dne 27.8. 2007. Schváleno školskou radou dne. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Identifikátor školy: 600 130 142 IZO: 102 943 028 Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽATEC, ZÁŘÍ 2014 SWOT analýza září 2013 Celospolečenské klima Silné stránky Umístění školy centrum města Mikroklima

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Plán a informace na školní rok

Plán a informace na školní rok Plán a informace na školní rok školní rok 2009/2010 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2009/2010 Milena Baďurová: vychovatelka ŠD, učitelka na I. stupni Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010 dle školského zákona č.561/2004, vyhlášky č.48 /2005 o základním vzdělávání a vyhlášky č.15 /2005 a

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více