Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program 2012-2015"

Transkript

1 Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Herrmannova 510/1, Olomouc Odloučené pracoviště:mateřská škola Baarova 5, Olomouc Chomoutov Školní vzdělávací program Pohádky naší babičky č.j.msh/296/12 Motto: Ukážu ti,co potřebuješ vědět. To ti pomůže,nebo taky ne,podle toho, jak s tím naložíš. Sokrates Program projednán na pedagogické radě dne Účinnost od na období 3 let s pravidelnou aktualizací. Zpracovala: Uršula Kubíková ředitelka MŠ

2 Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizace, program dne Řízení mateřské školy Personální zajištění Spoluúčast rodičů Školní řád mateřské školy 4. Organizace vzdělávání Vnitřní organizace školy Kritéria přijímání dětí do mateřské školy Charakteristika tříd 5. Charakteristika vzdělávacího programu Idea ŠVP Integrované bloky a témata Vzdělávací cíle a záměry Metody a formy práce 6. Vzdělávací obsah(tématické celky) 7. Doplňující programy a další aktivity Zájmové kroužky Akce pro rodiče ve spolupráci se SRPŠ Akce pro veřejnost Spolupráce se základní školou Spolupráce s FIT centrem Gambare Spolupráce s dalšími organizacemi a spolky 8. Přehled evaluační činnosti Oblasti evaluace a hodnocení Evaluace na úrovni školního programu Evaluace na úrovni třídy Hodnocení pedagoga v rámci školy 9. Analýza uplynulého školního roku

3 Ad 1. Identifikační údaje Název a adresa školy :Mateřská škola Olomouc,příspěvková organizace Herrmannova 510/1, Olomouc Odloučené pracoviště :Mateřská škola Baarova 5,Olomouc - Chomoutov Zřizovatel :Statutární město Olomouc Právní forma : příspěvková organizace IČO : Ředitelka školy :Uršula Kubíková Zástupkyně MŠ Herrmannova :Libuše Pluháčková Zástupkyně MŠ Baarova :Naděžda Kelnarová Sídlo příspěvkové org. : Herrmannova 510/1, Olomouc Telefon :MŠ Herrmannova MŠ Baarova Výdejna stravy skolka ms-herrmannova.cz Internetové stránky : Počet pedagog.pracovnic : MŠ Herrmannova 10 MŠ Baarova - 4 Počet provoz. pracovnic : MŠ Herrmannova 3 MŠ Baarova - 1 Počet zam.výdejny stravy : 2 Stravu zajišťuje :Školní jídelna při ZŠ Řezníčkova 1, Olomouc Tel: Platnost dokumentu : Vypracovala : Uršula Kubíková,ředitelka MŠ a kolektiv Přílohu vypracovala : Naděžda Kelnarová, zástupkyně MŠ Baarova Podpis ředitelky školy: Razítko školy

4 Ad 2.Obecná charakteristika školy Mateřská škola Herrmannova byla vybudována a dána do provozu v září roku 1983, jako součást veřejné vybavenosti na sídlišti Lazce v Olomouci. Na přelomu let 2011 a 2012 byla v rámci projektu energetických opatření celá budova zateplena a opatřena novou nápaditou fasádou včetně dokončení výměny všech původních oken za plastová a opravy střech. Nachází se na břehu řeky Moravy v klidné části s výhledem na Klášterní Hradisko, je obklopená velkou školní zahradou a v blízkosti se nachází dostatek volné přírody. V současné době obsahuje mateřská škola 5 oddělení s kapacitou 28 dětí starších 3 let v jednom oddělení,tj.celkem 140 dětí. Každé oddělení má samostatnou šatnu, třídu, hernu, přípravnu stravy, šatnu a sociální zařízení pro personál. Jednotlivé pavilóny jsou navzájem propojené chodbou. Do každého oddělení je samostatný vchod. Ad 3.Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinám i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. Je průběžně obnovováno, doplňováno a plně využíváno. Vše je umístěno tak, aby je děti viděly a mohly si je samostatně brát a zpět ukládat. Pro využívání jsou stanovena pravidla pro pedagogy i děti. Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě a úpravě interiéru školky, tak, aby dětské práce mohli obdivovat rodiče i ostatní návštěvníci školky. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje školní zahrada, která byla v roce 2003 přebudována podle projektu Hřiště bílé velryby. Nachází se zde řada netradičních prvků, které dětem umožňují rozmanité aktivity. Nechybí velké pískoviště, houpačky, skluzavky, polezové stěny a v horkých dnech nejoblíbenější vodotrysk. Školní zahrada je v odpoledních hodinách, víkendech, svátcích i prázdninách volně přístupná veřejnosti. Vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů.

5 Životospráva Strava se do MŠ dováží 2 krát denně ze školní jídelny ZŠ Řezníčkova. Z přivezených termoportů se strava připravuje ve výdejně. Výdej obědů zajišťuje školnice a p.učitelky v jednotlivých odděleních. Děti mají v průběhu dne k dispozici dostatek tekutin. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsoben počasí a kvalitě ovzduší. Při silném mrazu (od -10st.C), silném větru a dešti a při inverzi se pobyt venku nerealizuje a jsou zařazeny náhradní činnosti. Pro pobyt venku se využívá jak školní zahrada, tak okolí mateřské školy, hřiště, louky aj. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, odpočinku a spánku. Děti odpočívají na hygienicky atestovaných lehátkách, každé dítě má své lůžkoviny označené značkou. Lehátka denně připravuje paní školnice. Pro děti s nižší potřebou spánku je po 30-ti minutovém odpočinku při poslechu pohádek nebo relaxační hudby nabídnut náhradní program formu zájmových kroužků, kreativního tvoření nebo individuálního programu. Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Psychosociální podmínky Děti i dospělí se v prostředí mateřské školy mají cítit dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Nově příchozí dítě má možnost adaptovat se na nové prostředí i situaci. Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají k jejich uspokojování. Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jakékoli projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné. Volnost a osobní svoboda dětí je přiměřeně vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Děti se samy podílejí na stanovení pravidel chování tak, aby se cítily v kamarádském prostředí spokojeně. Pedagogický styl, způsob, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikaci pedagoga s dětmi. Je vyloučeno manipulování s dítětem. Jakákoli komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí je nepřípustná.

6 Je počítáno s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodování dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, je uznalý, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reaguje pozitivním oceněním. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. Pedagog se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patalogických jevů u dětí). Organizace, Program dne Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí na aktuální potřeby a změny. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid a bezpečí a soukromí. Při vstupu do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společenských činností v středně velkých i velkých skupinách. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to dítě potřebuje, má možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně, apod. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Program dne: 6,30 8,30 příchod dětí, spontánní činnosti dle volby dětí, individuální činnosti, úklid, hygiena 8,30 9,00 pohybová aktivita, hygiena 9,00 9,20 svačina 9,20 9,50 společná aktivita řízené činnosti 9,50 11,50 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku 11,50 12,30 převlékání, hygiena, oběd

7 12,30 14,30 hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, individuální program 14,30 15,00 oblékání, hygiena, odpolední svačina 15,00 16,30 hry a zájmové činnosti dětí, rozcházení Tento program lze vhodně pozměnit podle různých situací s ohledem na počasí, zájem dětí a nabízené aktivity (např.kulturní akce, sportovní akce, saunování, předplavecký výcvik, aj) Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče. Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětnou vazbu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se základní školou i s jinými organizacemi. Personální a pedagogické zajištění Všichni pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Dále se vzdělávají. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. Speciální služby, jako je logopedie, rehabilitace nebo péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky. Učitelky mateřských škol jsou kompetentní: vést dítě tak, aby mohlo získat a rozvíjet své sebevědomí a sebedůvěru, aby bylo relativně samostatné, nebálo se odlišovat, aby dokázalo být samo sebou, uplatňovat své schopnosti, potřeby a svou vůli uspokojovat citové potřeby dítěte, posilovat jeho pozitivní citové ladění, citlivost a citovou kultivovanost ve vztahu ke svému okolí, rozvíjet jeho estetický vztah ke světu vytvářet podmínky k tomu, aby se každé dítě učilo žít ve společnosti ostatních, aby dokázalo navozovat a udržovat vztahy s ostatními, aby se

8 učilo spolupodílet se, získalo pocit sounáležitosti, mělo porozumění pro potřeby jiných a dokázalo se prosazovat s ohledem na druhé dbát na rozvoj vyjadřovacích schopností a komunikativních dovedností každého dítěte podporovat fyzické zdraví, zdatnost dítěte, vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj zdravých životních návyků a postojů, rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné k ochraně jeho zdraví a bezpečnosti uspokojovat zvídavost dítěte a motivovat je k dalšímu učení, zprostředkovávat mu elementární poznatky o světě, pomáhat mu orientovat se v běžných životních situacích, v základních mravních a životních hodnotách podporovat rozvoj intelektu dítěte i jeho dalších schopností a dovedností potřebných k učení a dalšímu vzdělávání

9 MŠ Hermannova školní rok 2012/2013 aprobace: Pedagogické pracovnice: Kubíková Uršula ředitelka - ÚSO předškolní pedagogika Pluháčková Libuše zástupkyně řed.- ÚSO předškolní pedagogika,tč.studium na VŠ spec.pedagogika Doležel Jan,Bc. - ÚSO předškolní pedagogika,tč.studium na VŠ UP Olomouc, fakulta TV Kopečná Renáta -ÚSO předškolní pedagogika tč.studium na VŠ UP Olomouc, fakulta TV Kudličková Vendula,Mgr. -VŠ předškolní pedagogika,spec. Navrátilová Iveta - ÚSO předškolní pedagogika Sládečková Hana,Mgr. -VŠ UP Olomouc, pedagogika předškolního věku Stránělová Karla,Bc. -VŠ UP Olomouc, pedagogika předškolního věku Tesaříková Hana - ÚSO předškolní pedagogika Vondráčková Eva - ÚSO předškolní pedagogika Provozní pracovnice: Panáčková Romana Benešová Emília Sedláčková Hana - školnice - uklizečka - uklizečka Zaměstnankyně výdejny stravy MŠ Herrmannova: Dvořáková Marcela ( + péče o prádlo) Riedlová Zuzana ( + hospodářka ) Zaměstnanci pečující o školní zahradu MŠ Herrmannova: Bureš Pavel,Ing. Tomášková Marie MŠ Baarova - školní rok 2012/ aprobace: Pedagogické pracovnice: Kelnarová Naděžda zástupkyně řed. na odloučeném pracovišti - ÚSO předškolní pedagogika Crháková Miluše - ÚSO předškolní pedagogika Navrátilová Eva - ÚSO předškolní pedagogika Štenclová Ladislava - ÚSO předškolní pedagogika Provozní pracovnice: Tkadlecová Monika školnice

10 Spoluúčast rodičů Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči má panovat oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. Jsou pravidelně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Mohou se podílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů. Pedagogové pravidelné informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. Hledají společná řešení při výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. V mateřské škole Herrmannova pracuje výbor SRPŠ. Výborové schůzky se budou konat každé první úterý v měsíci ve 3.třídě mateřské školy od 16,00 hodin. Z jednotlivých tříd se budou účastnit zástupci třídní důvěrníci, kteří budou zastupovat svými podněty a připomínkami názory ostatních rodičů. Rovněž přístup veřejnosti na tyto schůzky je žádoucí. Spolupráce se SRPŠ při MŠ Herrmannova Členské schůzky: září : -volba nového představenstva, třídních důvěrníků -odsouhlasení výše členských příspěvků -plán práce na školní rok -organizační pokyny leden : červen : -pololetní hodnocení práce -připravenost dětí na vstup do ZŠ účast zástupců ZŠ Demlova,Komenia -plán akcí na II.pololetí -závěrečné hodnocení práce MŠ -rozloučení s předškoláky

11 ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Herrmannova 1 v Olomouci pro školní rok 2012 / Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 let. O přijetí rozhoduje ředitelka mateřské školy a odbor školství Statutárního města Olomouce. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku takto: 1.tř.- Motýlci (4 5leté děti p.uč.mgr.sládečková Hana,p.uč.Bc.Stránělová Karla 2.tř.-Draci ( 5,5-6,5 leté děti) p.uč. Bc.Doležel Jan, p.uč.kopečná Renáta 3.tř.-Berušky ( 3 4 leté děti) p.řed.kubíková Uršula, p.uč.tesaříková Hana 4.tř.-Veverky (3 4leté děti) p.uč.pluháčková Libuše, p.uč Navrátilová Iveta 5.tř.-Žabky (5 6 leté děti) - p.uč.mgr.kudličková Vendula, p.uč Vondráčková Eva 2. Paní učitelky zajišťují výchovně vzdělávací práci. Řídí se pracovním řádem a Školním vzdělávacím programem mateřské školy vypracovaným na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. 3. Do mateřské školy mohou docházet jen zdravé děti. Onemocní-li dítě, jsou rodiče povinni vyhledat lékařskou péči a dítě do mateřské školy nedávat. Při výskytu infekční nemoci v rodině jsou rodiče povinni ihned informovat mateřskou školu. 4. Provoz mateřské školy je v době od 6,30 do 16,30 hodin. Od 6,30 hodin jsou v provozu přízemní třídy (tj. Motýlci, Berušky, Žabky). V dalších třídách začíná provoz od 7,00 hodin. Odpolední provoz je u Berušek do 16,30 hodin, v ostatních třídách do 16,00 hodin. Rodiče jsou povinni předat dítě paní učitelce osobně do třídy a včas si dítě vyzvednout. V případě, že dítě do MŠ přivádí, nebo vyzvedává jiná osoba, doplňte údaje do přílohy evidenčního listu. Nenechávejte děti bez dozoru na zahradě mateřské školy! 5. Je vhodné přivádět dítě do MŠ do 8,00 hodin. Každé dítě má svou značku. Zejména u mladších dětí je nutno označit oblečení a obutí jménem dítěte. Oblékejte děti přiměřeně k počasí. 6. Pomáhejte nám vést děti k samostatnosti, dbejte, aby mělo pořádek ve svých věcech. Dítě, které začíná navštěvovat MŠ by mělo samostatně jíst a používat WC. Veďte děti k čistotě, kázni, zdvořilosti, pracovitosti a pravdomluvnosti. Buďte dětem dobrým vzorem, spolupracujte s p.učitelkami. 7. Stravování zajišťuje školní jídelna při ZŠ Řezníčkova. Stravné se hradí předem, a to složenkou, nebo převodem z Vašeho účtu. Při nepřítomnosti dítěte je nutné stravu odhlásit den předem do 8,30 hodin v mateřské škole, popřípadě telefonicky ve školní jídelně. V případě, že dítě nebude včas odhlášeno, jste povinni stravu uhradit a oběd si v MŠ vyzvednout do 12,30 hodin do vlastního jídlonosiče. Přihlašování po nepřítomnosti musí být provedeno rovněž den předem, jinak bude dítě přijato pouze s vlastní stravou. Využívejte v těchto případech telefon do školní výdejny číslo , nebo do školní jídelny na ZŠ Řezníčkova - číslo

12 8. Výše školného byla stanovena pro školní rok 2012/20123na částku 500,- Kč za každý kalendářní měsíc. Způsob úhrady je v hotovosti ve vypsaném termínu v daném měsíci. Děti, které navštěvují MŠ pouze 4 hodiny denně, hradí školné ve výši 290,-Kč; děti.které navštěvují MŠ pouze 5 dnů v měsíci (před dovršením 3 let veku) hradí školné ve výši 330,-Kč. Pokud je dítě nepřítomno v MŠ ze zdravotních důvodů déle než 1 měsíc, je možné zpětně požádat na stanoveném formuláři o vrácení 50% školného. V případě, že rodina pobírá jakékoli sociální dávky, má možnost na stanoveném formuláři požádat o osvobození od úhrady školného. Rodiče dětí, které budou nastupovat do MŠ v průběhu školního roku, budou po dobu před nástupem hradit 50% školného každý měsíc. Zmíněné formuláře v případě potřeby vyžádejte ve své třídě. 9. Dotazy, připomínky nebo pohovory o Vašem dítěti je možno provádět denně s paní učitelkou, popř.u ředitelky MŠ mimo přímou výchovnou práci ( nejlépe v době od 13,00 hodin, nebo po 16,00 hodině). V zájmu dobré spolupráce rodiny a mateřské školy navštěvujte pravidelné schůzky SRPŠ, třídní schůzky, pečlivě sledujte vývěsky s informacemi, popř. se zúčastněte výborové schůzky SRPŠ, která se bude konat v pravidelných měsíčních intervalech. 10. Školní rok 2012/2013 začíná v pondělí , končí v pátek Podzimní prázdniny s omezeným provozem budou ve čtvrtek a v pátek V období vánočních prázdnin,tj. od soboty do středy bude mateřská škola uzavřena. V době jarních prázdnin, tj. od do bude omezený provoz podle potřeb rodičů. Provoz o letních prázdninách bude zajištěn takto: : MŠ Zeyerova : MŠ Baarova, Olomouc Chomoutov :a mateřská škola uzavřena bez náhradní MŠ : MŠ Petřkova, Olomouc - Černovír : MŠ Herrmannova Telefon : Mateřská škola Hermannova Školní výdejna Herrmannova Školní jídelna Řezníčkova Číslo účtu MŠ : / 0800 u České spořitelny a.s. Olomouc Uršula Kubíková, ředitelka MŠ

13 Ad 4.Organizace vzdělávání Vnitřní organizace školy - školní rok 2012/2013 Počet tříd, věkové složení, pracovníci MŠ Herrmannova 1.tř.- Motýlci (4-5leté děti) p.uč.mgr.sládečková Hana, p.uč.bc.stránělová Karla 2.tř.-Draci (5,5-6,5 leté děti) p.uč. Bc.Doležel Jan, p.uč.kopečná Renáta 3.tř.-Berušky (3-4 leté děti) p.řed.kubíková Uršula, p.uč.tesaříková Hana 4.tř.-Veverky (3-4leté děti) p.uč.pluháčková Libuše, p.uč Navrátilová Iveta 5.tř.-Žabky (5-6 leté děti) p.uč.mgr.kudličková Vendula, p.uč Vondráčková Eva MŠ Baarova - školní rok 2012/ třída: 3-4,5 leté 2.třída:4,5-6 leté p.uč.štenclová Ladislava, p.uč.navrátilová Eva p.uč.kelnarová Naděžda, p.uč.crháková Miluše Tvorba životního a pracovního prostředí Bezpečnost a.hygiena prostředí: odpovídá: termín: -proškolení zaměstnanců Pracovní řád ředitelka září Proškolení zaměstnanců:bozp,po ředitelka leden - dodržování pokynů o ochraně objektu před vloupáním, uzamykání budovy, řádné uzavření oken všichni denně - používat ochranný pracovní oděv a obuv všichni denně - nenechávat volně položené čistící prostředky provozní denně - uzavírat vodovodní baterie všichni denně - případné závady hlásit ihned ředitelce všichni dle potřeby - provést prověrku BOZP řed.,školnice říjen Vybavení a údržba interiéru a exteriéru školy: - péče o květiny provozní dle potřeby - péče o školní zahradu pověření pracovníci duben-říjen

14 Kritéria přijímání dětí do mateřské školy Ředitelka Mateřské školy Olomouc, příspěvkové organizace,herrmannova 1 v Olomouci, jejíž odloučeným pracovištěm je Mateřská škola Baarova 5 v Olomouci Chomoutově stanovuje kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Do mateřské školy jsou až do naplnění kapacity přijímány děti v tomto pořadí: 1. Děti předškolního věku. 2. Děti rodičů, kteří jsou již zaměstnaní. 3. Děti rodičů, kteří přinesli k přihlášce potvrzení od zaměstnavatele o nástupu do práce. 4. Děti rodičů, kteří uvedli, že nastupují do zaměstnání, ale potvrzení nepřinesli, protože si zaměstnání teprve budou hledat. 5. Děti umístěné v jiné MŠ a žádají o převod do naší MŠ. 6. Děti rodičů, kteří jsou na další mateřské dovolené. 7. Děti rodičů, kteří jsou na mateřské dovolené a chtějí dítě zařadit pouze na dopolední provoz (4 hodiny denně). Pokud bude více žádostí na rozhodujícím stupni kritéria o přijetí, bude přijato dítě věkově starší.

15 Charakteristika tříd ve školním roce 2012/2013 MŠ Herrmannova 1.třída: 4 5leté rozvoj schopností, dovedností, poznatků,postojů a hodnot v míře odpovídající věkovým a individuálním 2.třída: 5,5 6,5leté 3.třída: 3 4leté 4.třída: 3-4leté 5.třída: 5 6leté potřebám a možnostem dané třídy a skupiny dětí dosažení očekávaných výstupů v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální adaptace na nové prostředí, sebeobslužné činnosti, základy slušného chování, rozvoj pohybových dovedností, rozvoj řeči, slovní zásoby, rozvoj hrubé motoriky adaptace na nové prostředí, sebeobslužné činnosti, základy slušného chování, rozvoj pohybových dovedností, rozvoj řeči, slovní zásoby, rozvoj hrubé motoriky dosažení očekávaných výstupů v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální MŠ Baarova 1.třída: 3-4,5leté 2.třída:4,5-6leté adaptace na nové prostředí, sebeobslužné činnosti, základy slušného chování, rozvoj pohybových dovedností, rozvoj řeči, slovní zásoby, rozvoj hrubé motoriky rozvoj schopností, dovedností, poznatků,postojů a hodnot v míře odpovídající věkovým a individuálním potřebám a možnostem dané třídy a skupiny dětí, dosažení očekávaných výstupů v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální

16 Ad 5.Charakteristika vzdělávacího programu Idea ŠVP Pohádky naší babičky Idea ŠVP mateřské školy Herrmannova v Olomouci vychází z rámcového programu pro předškolní vzdělávání, z dlouhodobých cílů a úkolů z dřívějších období, současně z poznatků pedagogických pracovnic a hlavně z potřeb dětí. Hlavní snahou je zajistit zdraví dítěte, jeho duševní pohodu a přirozenou životní perspektivu. Školní vzdělávací program respektuje přirozená práva a potřeby dítěte, podporuje jeho osobnostní rozvoj, umožňuje mu porozumět okolnímu světu, učí je žít mezi lidmi, probouzí jeho chuť poznávat, tvořit a učit se. Základní principy ŠVP jsou respektování rozdílných potřeb dětí jako subjektů výchovy a vzdělávání, vstřícnost, vlídnost a autentičnost vzdělávacího prostředí, rovnováha mezi sociálním rozvojem dítěte, vyrovnávání podmínek pro všechny děti včetně skupin sociálně, ekonomicky, zdravotně, etnicky či jazykově znevýhodněných. K podstatným rysům našeho ŠVP patří osobnostní a sociální výchova zaměřená k pozitivnímu sebepojetí dítěte, ke spolupráci, rozhodování a odpovědnosti. Důležitými komponenty jsou citové a morální aspekty. Integrované bloky a témata 1.téma : Pohádka o klukovi z plakátu. - moji kamarádi, každý jsme jiný - cestování, vzpomínáme na dovolenou - multikulturní společenství - voda, vodička, od pramene k moři 2.téma: 3.téma: 4.téma: Pohádka o ovocnáčkovi. - dozrávání plodin a plodů - na poli - na zahradě - v lese Pohádka o Kaštánkovi a stromových skřítcích. - barevný podzim, stromy, keře - co umí vítr a déšť - moje tělo a zdraví - když kamarád stůně Pohádka o vánočním stromečku. - mikulášování - těšíme se na vánoce - dárkování

17 5.téma: 6.téma: 7.téma: 8.téma: 9.téma: 10.téma: Pohádka o zimní královně. - zimní příroda, zimní počasí - zimní sporty a hry - jak přečkají zimu zvířata, zimní spánek - ptáci v zimě Pohádka o kašpárkovi. - z pohádky do pohádky - masopust - čím budu (profese, zaměstnání) Pohádka o zvědavé sněžence. - jaro v trávě - jaro na zahrádce - velikonoční radovánky Pohádka Jak koťátko zapomnělo mňoukat. - kdo žije na dvorku a ve stáji - kdo žije u potoků, řek a rybníků - kdo žije v lese - kdo žije v ZOO Pohádka Proč maminka nechce Adámka. - kdo patří do mé rodiny - maminky slaví svůj svátek - od kolébky k dospělosti Sluníčková pohádka. - příroda v létě, výlety, škola v přírodě - otužování, koupání - hry a sporty, den dětí - loučíme se se školkou, těšíme se na prázdniny Vzdělávací cíle a záměry Hlavními a základními cíli je: 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení: Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu. Systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení. Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění,motivovat dítě k aktivnímu

18 poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe. Rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání. Přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi. 2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stená hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi. V rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání. Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích. Vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multifunkční společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování. 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Rozvíjet poznávání sama sebe, vlastních zájmů, možností a potřeb. Vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry. Vést dítě k zájmu podílet se společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé). Vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá. Metody a formy práce Dítě předškolního věku se rozvíjí a učí na základě vlastní aktivity. Učí se na základě činností, kterými se ze své vůle a svého zájmu zabývá, které provádí. Učí se, co samo dělá, co si samo zkusí, v čem se aktivně uplatní. Proto musí mít možnost si samo věci vyzkoušet, experimentovat, aktivně prožívat a samo se rozhodovat. Osobnostně orientované vzdělávání mimo jiné znamená, že by mělo být založeno na individuálním získávání kompetencí, nikoli na plnění společného

19 úkolu. Důležité je to, co si dítě osobně odnese, jaké kompetence získá (schopnosti, dovednosti, poznatky, postoje). Náš školní vzdělávací program je postaven tak, aby každému dítěti dal maximum toho, co v rozsahu svých individuálních potřeb a možností může získat. Můžeme shrnout následující: Jako nejvhodnější způsob vzdělávání předškolních dětí považujeme model integrovaného učení hrou a činností na základě integrovaných tematických celků. Takové vzdělávání zahrnuje celou osobnost dítěte, přináší mu poznatky a dovednosti, které reflektují jeho reálné vzdělávací potřeby, podporuje chápání vzájemných souvislostí, umožňuje dítěti orientovat se ve světě, který jej obklopuje. Obsah, který nabízíme dětem v rámci předškolního vzdělávání je proto ve školním vzdělávacím programu vyjádřen formou integrovaných tematických celků (projektů) a pak promítnut do odpovídajících činností a her dětí, které umožňují uplatňovat prožitkový styl učení (v rovině spontánní i řízené). Ad 6.Vzdělávací obsah (tématické celky) 1.téma : Pohádka o klukovi z plakátu. 2.téma: Pohádka o ovocnáčkovi.. 3.téma: Pohádka o Kaštánkovi a stromových skřítcích. 4.téma: Pohádka o vánočním stromečku. 5.téma: Pohádka o zimní královně. 6.téma: Pohádka o kašpárkovi. 7.téma: Pohádka o zvědavé sněžence. 8.téma: Pohádka Jak koťátko zapomnělo mňoukat. 9.téma: Pohádka Proč maminka nechce Adámka. 10.téma: Sluníčková pohádka. Vzdělávací obsah je stanoven pro celou věkovou skupinu (mateřskou školu) společný, tj pro děti od 3 do 7 let. Představuje kompaktní, vnitřně propojený celek, jehož členění do oblastí je pouze pomocné. Přestože jsou cíle, záměry a konečné výstupy členěny do několika oblastí, je nutné zachovat integrované pojetí respektující přirozenou celistvost osobnosti dítěte i jeho postupné začleňování se do životního a sociálního prostředí. Jednotlivé oblasti se vzájemně prolínají, prostupují, ovlivňují a podmiňují. V každé třídě si tedy pedagog zmapuje své děti a podle jejich schopností, dovedností, poznatků, postojů a hodnot v míře odpovídající věkovým a individuálním potřebám a možnostem zvolí dílčí cíle(záměry) a vzdělávací

20 nabídku, které budou směřovat k získání očekávaných výstupů u dítěte ukončujícího předškolní vzdělávání. Dosažení výstupů není pro dítě povinné. Úkolem pedagoga je sledovat proces osvojování všech způsobilostí jak v rámci třídy, tak u jednotlivých dětí a postupovat tak, aby děti získaly co nejvíce. Pedagog bude k tvorbě vzdělávací nabídky, která je prostředkem vzdělávání, přistupovat tvůrčím způsobem a v třídním vzdělávacím programu (TVP) konkretizovat tak, aby nabízené činnosti byly mnohostranné a maximálně pestré a svou úrovní odpovídaly konkrétním možnostem a potřebám dětí. Činnosti nabízené v rámci TVP jsou voleny tak, aby rozvíjely intelektové i praktické schopnosti a dovednosti dítěte, prohlubovaly jeho poznání, obohacovaly jeho praktickou zkušenost a zvyšovaly praktickou využitelnost toho, co se dítě naučí. Integrované bloky (tématické celky) budou na sebe vzájemně navazovat, doplňovat se a prohlubovat, mohou se prolínat a přecházet plynule jeden do druhého. Očekávané výstupy v oblasti biologické dítě a jeho tělo - zachovávat správné držení těla - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci,běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ve vodě, v písku) - koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou - vědomě napodobit jednoduché pohyby podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu - ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) - zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat se, obouvat apod.) - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Orlová- Lutyně Okružní 917 Zpracovala: Mgr. Marie Bardoňová ředitelka MŠ 1 Organizace dne v MŠ 6.00 10.00 scházení dětí spontánní hry individuální práce s potřebnými

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu (pro žáky s poruchou komunikace, mentálním postižením a pro žáky ze znevýhodněného

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY UČÍME SE RESPEKTU A VZÁJEMNÉ TOLERANCI Mateřská škola Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Školní rok: 2011/2012 Cíl projektu: - rozvoj sebeúcty, posilování zdravého sebevědomí - osvojování

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zařiďme věci tak, aby je dítě udělalo dobře, a my je za to mohli pochválit a nedopusťme,

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při ZŠ Jenišovice, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice I. Úvod Školní družina (ŠD) je zřízena dle Školského zákona a řídí se zejména prováděcí

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více