Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program 2012-2015"

Transkript

1 Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Herrmannova 510/1, Olomouc Odloučené pracoviště:mateřská škola Baarova 5, Olomouc Chomoutov Školní vzdělávací program Pohádky naší babičky č.j.msh/296/12 Motto: Ukážu ti,co potřebuješ vědět. To ti pomůže,nebo taky ne,podle toho, jak s tím naložíš. Sokrates Program projednán na pedagogické radě dne Účinnost od na období 3 let s pravidelnou aktualizací. Zpracovala: Uršula Kubíková ředitelka MŠ

2 Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizace, program dne Řízení mateřské školy Personální zajištění Spoluúčast rodičů Školní řád mateřské školy 4. Organizace vzdělávání Vnitřní organizace školy Kritéria přijímání dětí do mateřské školy Charakteristika tříd 5. Charakteristika vzdělávacího programu Idea ŠVP Integrované bloky a témata Vzdělávací cíle a záměry Metody a formy práce 6. Vzdělávací obsah(tématické celky) 7. Doplňující programy a další aktivity Zájmové kroužky Akce pro rodiče ve spolupráci se SRPŠ Akce pro veřejnost Spolupráce se základní školou Spolupráce s FIT centrem Gambare Spolupráce s dalšími organizacemi a spolky 8. Přehled evaluační činnosti Oblasti evaluace a hodnocení Evaluace na úrovni školního programu Evaluace na úrovni třídy Hodnocení pedagoga v rámci školy 9. Analýza uplynulého školního roku

3 Ad 1. Identifikační údaje Název a adresa školy :Mateřská škola Olomouc,příspěvková organizace Herrmannova 510/1, Olomouc Odloučené pracoviště :Mateřská škola Baarova 5,Olomouc - Chomoutov Zřizovatel :Statutární město Olomouc Právní forma : příspěvková organizace IČO : Ředitelka školy :Uršula Kubíková Zástupkyně MŠ Herrmannova :Libuše Pluháčková Zástupkyně MŠ Baarova :Naděžda Kelnarová Sídlo příspěvkové org. : Herrmannova 510/1, Olomouc Telefon :MŠ Herrmannova MŠ Baarova Výdejna stravy skolka ms-herrmannova.cz Internetové stránky : Počet pedagog.pracovnic : MŠ Herrmannova 10 MŠ Baarova - 4 Počet provoz. pracovnic : MŠ Herrmannova 3 MŠ Baarova - 1 Počet zam.výdejny stravy : 2 Stravu zajišťuje :Školní jídelna při ZŠ Řezníčkova 1, Olomouc Tel: Platnost dokumentu : Vypracovala : Uršula Kubíková,ředitelka MŠ a kolektiv Přílohu vypracovala : Naděžda Kelnarová, zástupkyně MŠ Baarova Podpis ředitelky školy: Razítko školy

4 Ad 2.Obecná charakteristika školy Mateřská škola Herrmannova byla vybudována a dána do provozu v září roku 1983, jako součást veřejné vybavenosti na sídlišti Lazce v Olomouci. Na přelomu let 2011 a 2012 byla v rámci projektu energetických opatření celá budova zateplena a opatřena novou nápaditou fasádou včetně dokončení výměny všech původních oken za plastová a opravy střech. Nachází se na břehu řeky Moravy v klidné části s výhledem na Klášterní Hradisko, je obklopená velkou školní zahradou a v blízkosti se nachází dostatek volné přírody. V současné době obsahuje mateřská škola 5 oddělení s kapacitou 28 dětí starších 3 let v jednom oddělení,tj.celkem 140 dětí. Každé oddělení má samostatnou šatnu, třídu, hernu, přípravnu stravy, šatnu a sociální zařízení pro personál. Jednotlivé pavilóny jsou navzájem propojené chodbou. Do každého oddělení je samostatný vchod. Ad 3.Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinám i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. Je průběžně obnovováno, doplňováno a plně využíváno. Vše je umístěno tak, aby je děti viděly a mohly si je samostatně brát a zpět ukládat. Pro využívání jsou stanovena pravidla pro pedagogy i děti. Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě a úpravě interiéru školky, tak, aby dětské práce mohli obdivovat rodiče i ostatní návštěvníci školky. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje školní zahrada, která byla v roce 2003 přebudována podle projektu Hřiště bílé velryby. Nachází se zde řada netradičních prvků, které dětem umožňují rozmanité aktivity. Nechybí velké pískoviště, houpačky, skluzavky, polezové stěny a v horkých dnech nejoblíbenější vodotrysk. Školní zahrada je v odpoledních hodinách, víkendech, svátcích i prázdninách volně přístupná veřejnosti. Vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů.

5 Životospráva Strava se do MŠ dováží 2 krát denně ze školní jídelny ZŠ Řezníčkova. Z přivezených termoportů se strava připravuje ve výdejně. Výdej obědů zajišťuje školnice a p.učitelky v jednotlivých odděleních. Děti mají v průběhu dne k dispozici dostatek tekutin. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsoben počasí a kvalitě ovzduší. Při silném mrazu (od -10st.C), silném větru a dešti a při inverzi se pobyt venku nerealizuje a jsou zařazeny náhradní činnosti. Pro pobyt venku se využívá jak školní zahrada, tak okolí mateřské školy, hřiště, louky aj. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, odpočinku a spánku. Děti odpočívají na hygienicky atestovaných lehátkách, každé dítě má své lůžkoviny označené značkou. Lehátka denně připravuje paní školnice. Pro děti s nižší potřebou spánku je po 30-ti minutovém odpočinku při poslechu pohádek nebo relaxační hudby nabídnut náhradní program formu zájmových kroužků, kreativního tvoření nebo individuálního programu. Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Psychosociální podmínky Děti i dospělí se v prostředí mateřské školy mají cítit dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Nově příchozí dítě má možnost adaptovat se na nové prostředí i situaci. Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají k jejich uspokojování. Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jakékoli projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné. Volnost a osobní svoboda dětí je přiměřeně vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Děti se samy podílejí na stanovení pravidel chování tak, aby se cítily v kamarádském prostředí spokojeně. Pedagogický styl, způsob, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikaci pedagoga s dětmi. Je vyloučeno manipulování s dítětem. Jakákoli komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí je nepřípustná.

6 Je počítáno s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodování dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, je uznalý, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reaguje pozitivním oceněním. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. Pedagog se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patalogických jevů u dětí). Organizace, Program dne Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí na aktuální potřeby a změny. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid a bezpečí a soukromí. Při vstupu do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společenských činností v středně velkých i velkých skupinách. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to dítě potřebuje, má možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně, apod. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Program dne: 6,30 8,30 příchod dětí, spontánní činnosti dle volby dětí, individuální činnosti, úklid, hygiena 8,30 9,00 pohybová aktivita, hygiena 9,00 9,20 svačina 9,20 9,50 společná aktivita řízené činnosti 9,50 11,50 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku 11,50 12,30 převlékání, hygiena, oběd

7 12,30 14,30 hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, individuální program 14,30 15,00 oblékání, hygiena, odpolední svačina 15,00 16,30 hry a zájmové činnosti dětí, rozcházení Tento program lze vhodně pozměnit podle různých situací s ohledem na počasí, zájem dětí a nabízené aktivity (např.kulturní akce, sportovní akce, saunování, předplavecký výcvik, aj) Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče. Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětnou vazbu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se základní školou i s jinými organizacemi. Personální a pedagogické zajištění Všichni pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Dále se vzdělávají. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. Speciální služby, jako je logopedie, rehabilitace nebo péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky. Učitelky mateřských škol jsou kompetentní: vést dítě tak, aby mohlo získat a rozvíjet své sebevědomí a sebedůvěru, aby bylo relativně samostatné, nebálo se odlišovat, aby dokázalo být samo sebou, uplatňovat své schopnosti, potřeby a svou vůli uspokojovat citové potřeby dítěte, posilovat jeho pozitivní citové ladění, citlivost a citovou kultivovanost ve vztahu ke svému okolí, rozvíjet jeho estetický vztah ke světu vytvářet podmínky k tomu, aby se každé dítě učilo žít ve společnosti ostatních, aby dokázalo navozovat a udržovat vztahy s ostatními, aby se

8 učilo spolupodílet se, získalo pocit sounáležitosti, mělo porozumění pro potřeby jiných a dokázalo se prosazovat s ohledem na druhé dbát na rozvoj vyjadřovacích schopností a komunikativních dovedností každého dítěte podporovat fyzické zdraví, zdatnost dítěte, vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj zdravých životních návyků a postojů, rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné k ochraně jeho zdraví a bezpečnosti uspokojovat zvídavost dítěte a motivovat je k dalšímu učení, zprostředkovávat mu elementární poznatky o světě, pomáhat mu orientovat se v běžných životních situacích, v základních mravních a životních hodnotách podporovat rozvoj intelektu dítěte i jeho dalších schopností a dovedností potřebných k učení a dalšímu vzdělávání

9 MŠ Hermannova školní rok 2012/2013 aprobace: Pedagogické pracovnice: Kubíková Uršula ředitelka - ÚSO předškolní pedagogika Pluháčková Libuše zástupkyně řed.- ÚSO předškolní pedagogika,tč.studium na VŠ spec.pedagogika Doležel Jan,Bc. - ÚSO předškolní pedagogika,tč.studium na VŠ UP Olomouc, fakulta TV Kopečná Renáta -ÚSO předškolní pedagogika tč.studium na VŠ UP Olomouc, fakulta TV Kudličková Vendula,Mgr. -VŠ předškolní pedagogika,spec. Navrátilová Iveta - ÚSO předškolní pedagogika Sládečková Hana,Mgr. -VŠ UP Olomouc, pedagogika předškolního věku Stránělová Karla,Bc. -VŠ UP Olomouc, pedagogika předškolního věku Tesaříková Hana - ÚSO předškolní pedagogika Vondráčková Eva - ÚSO předškolní pedagogika Provozní pracovnice: Panáčková Romana Benešová Emília Sedláčková Hana - školnice - uklizečka - uklizečka Zaměstnankyně výdejny stravy MŠ Herrmannova: Dvořáková Marcela ( + péče o prádlo) Riedlová Zuzana ( + hospodářka ) Zaměstnanci pečující o školní zahradu MŠ Herrmannova: Bureš Pavel,Ing. Tomášková Marie MŠ Baarova - školní rok 2012/ aprobace: Pedagogické pracovnice: Kelnarová Naděžda zástupkyně řed. na odloučeném pracovišti - ÚSO předškolní pedagogika Crháková Miluše - ÚSO předškolní pedagogika Navrátilová Eva - ÚSO předškolní pedagogika Štenclová Ladislava - ÚSO předškolní pedagogika Provozní pracovnice: Tkadlecová Monika školnice

10 Spoluúčast rodičů Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči má panovat oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. Jsou pravidelně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Mohou se podílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů. Pedagogové pravidelné informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. Hledají společná řešení při výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. V mateřské škole Herrmannova pracuje výbor SRPŠ. Výborové schůzky se budou konat každé první úterý v měsíci ve 3.třídě mateřské školy od 16,00 hodin. Z jednotlivých tříd se budou účastnit zástupci třídní důvěrníci, kteří budou zastupovat svými podněty a připomínkami názory ostatních rodičů. Rovněž přístup veřejnosti na tyto schůzky je žádoucí. Spolupráce se SRPŠ při MŠ Herrmannova Členské schůzky: září : -volba nového představenstva, třídních důvěrníků -odsouhlasení výše členských příspěvků -plán práce na školní rok -organizační pokyny leden : červen : -pololetní hodnocení práce -připravenost dětí na vstup do ZŠ účast zástupců ZŠ Demlova,Komenia -plán akcí na II.pololetí -závěrečné hodnocení práce MŠ -rozloučení s předškoláky

11 ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Herrmannova 1 v Olomouci pro školní rok 2012 / Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 let. O přijetí rozhoduje ředitelka mateřské školy a odbor školství Statutárního města Olomouce. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku takto: 1.tř.- Motýlci (4 5leté děti p.uč.mgr.sládečková Hana,p.uč.Bc.Stránělová Karla 2.tř.-Draci ( 5,5-6,5 leté děti) p.uč. Bc.Doležel Jan, p.uč.kopečná Renáta 3.tř.-Berušky ( 3 4 leté děti) p.řed.kubíková Uršula, p.uč.tesaříková Hana 4.tř.-Veverky (3 4leté děti) p.uč.pluháčková Libuše, p.uč Navrátilová Iveta 5.tř.-Žabky (5 6 leté děti) - p.uč.mgr.kudličková Vendula, p.uč Vondráčková Eva 2. Paní učitelky zajišťují výchovně vzdělávací práci. Řídí se pracovním řádem a Školním vzdělávacím programem mateřské školy vypracovaným na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. 3. Do mateřské školy mohou docházet jen zdravé děti. Onemocní-li dítě, jsou rodiče povinni vyhledat lékařskou péči a dítě do mateřské školy nedávat. Při výskytu infekční nemoci v rodině jsou rodiče povinni ihned informovat mateřskou školu. 4. Provoz mateřské školy je v době od 6,30 do 16,30 hodin. Od 6,30 hodin jsou v provozu přízemní třídy (tj. Motýlci, Berušky, Žabky). V dalších třídách začíná provoz od 7,00 hodin. Odpolední provoz je u Berušek do 16,30 hodin, v ostatních třídách do 16,00 hodin. Rodiče jsou povinni předat dítě paní učitelce osobně do třídy a včas si dítě vyzvednout. V případě, že dítě do MŠ přivádí, nebo vyzvedává jiná osoba, doplňte údaje do přílohy evidenčního listu. Nenechávejte děti bez dozoru na zahradě mateřské školy! 5. Je vhodné přivádět dítě do MŠ do 8,00 hodin. Každé dítě má svou značku. Zejména u mladších dětí je nutno označit oblečení a obutí jménem dítěte. Oblékejte děti přiměřeně k počasí. 6. Pomáhejte nám vést děti k samostatnosti, dbejte, aby mělo pořádek ve svých věcech. Dítě, které začíná navštěvovat MŠ by mělo samostatně jíst a používat WC. Veďte děti k čistotě, kázni, zdvořilosti, pracovitosti a pravdomluvnosti. Buďte dětem dobrým vzorem, spolupracujte s p.učitelkami. 7. Stravování zajišťuje školní jídelna při ZŠ Řezníčkova. Stravné se hradí předem, a to složenkou, nebo převodem z Vašeho účtu. Při nepřítomnosti dítěte je nutné stravu odhlásit den předem do 8,30 hodin v mateřské škole, popřípadě telefonicky ve školní jídelně. V případě, že dítě nebude včas odhlášeno, jste povinni stravu uhradit a oběd si v MŠ vyzvednout do 12,30 hodin do vlastního jídlonosiče. Přihlašování po nepřítomnosti musí být provedeno rovněž den předem, jinak bude dítě přijato pouze s vlastní stravou. Využívejte v těchto případech telefon do školní výdejny číslo , nebo do školní jídelny na ZŠ Řezníčkova - číslo

12 8. Výše školného byla stanovena pro školní rok 2012/20123na částku 500,- Kč za každý kalendářní měsíc. Způsob úhrady je v hotovosti ve vypsaném termínu v daném měsíci. Děti, které navštěvují MŠ pouze 4 hodiny denně, hradí školné ve výši 290,-Kč; děti.které navštěvují MŠ pouze 5 dnů v měsíci (před dovršením 3 let veku) hradí školné ve výši 330,-Kč. Pokud je dítě nepřítomno v MŠ ze zdravotních důvodů déle než 1 měsíc, je možné zpětně požádat na stanoveném formuláři o vrácení 50% školného. V případě, že rodina pobírá jakékoli sociální dávky, má možnost na stanoveném formuláři požádat o osvobození od úhrady školného. Rodiče dětí, které budou nastupovat do MŠ v průběhu školního roku, budou po dobu před nástupem hradit 50% školného každý měsíc. Zmíněné formuláře v případě potřeby vyžádejte ve své třídě. 9. Dotazy, připomínky nebo pohovory o Vašem dítěti je možno provádět denně s paní učitelkou, popř.u ředitelky MŠ mimo přímou výchovnou práci ( nejlépe v době od 13,00 hodin, nebo po 16,00 hodině). V zájmu dobré spolupráce rodiny a mateřské školy navštěvujte pravidelné schůzky SRPŠ, třídní schůzky, pečlivě sledujte vývěsky s informacemi, popř. se zúčastněte výborové schůzky SRPŠ, která se bude konat v pravidelných měsíčních intervalech. 10. Školní rok 2012/2013 začíná v pondělí , končí v pátek Podzimní prázdniny s omezeným provozem budou ve čtvrtek a v pátek V období vánočních prázdnin,tj. od soboty do středy bude mateřská škola uzavřena. V době jarních prázdnin, tj. od do bude omezený provoz podle potřeb rodičů. Provoz o letních prázdninách bude zajištěn takto: : MŠ Zeyerova : MŠ Baarova, Olomouc Chomoutov :a mateřská škola uzavřena bez náhradní MŠ : MŠ Petřkova, Olomouc - Černovír : MŠ Herrmannova Telefon : Mateřská škola Hermannova Školní výdejna Herrmannova Školní jídelna Řezníčkova Číslo účtu MŠ : / 0800 u České spořitelny a.s. Olomouc Uršula Kubíková, ředitelka MŠ

13 Ad 4.Organizace vzdělávání Vnitřní organizace školy - školní rok 2012/2013 Počet tříd, věkové složení, pracovníci MŠ Herrmannova 1.tř.- Motýlci (4-5leté děti) p.uč.mgr.sládečková Hana, p.uč.bc.stránělová Karla 2.tř.-Draci (5,5-6,5 leté děti) p.uč. Bc.Doležel Jan, p.uč.kopečná Renáta 3.tř.-Berušky (3-4 leté děti) p.řed.kubíková Uršula, p.uč.tesaříková Hana 4.tř.-Veverky (3-4leté děti) p.uč.pluháčková Libuše, p.uč Navrátilová Iveta 5.tř.-Žabky (5-6 leté děti) p.uč.mgr.kudličková Vendula, p.uč Vondráčková Eva MŠ Baarova - školní rok 2012/ třída: 3-4,5 leté 2.třída:4,5-6 leté p.uč.štenclová Ladislava, p.uč.navrátilová Eva p.uč.kelnarová Naděžda, p.uč.crháková Miluše Tvorba životního a pracovního prostředí Bezpečnost a.hygiena prostředí: odpovídá: termín: -proškolení zaměstnanců Pracovní řád ředitelka září Proškolení zaměstnanců:bozp,po ředitelka leden - dodržování pokynů o ochraně objektu před vloupáním, uzamykání budovy, řádné uzavření oken všichni denně - používat ochranný pracovní oděv a obuv všichni denně - nenechávat volně položené čistící prostředky provozní denně - uzavírat vodovodní baterie všichni denně - případné závady hlásit ihned ředitelce všichni dle potřeby - provést prověrku BOZP řed.,školnice říjen Vybavení a údržba interiéru a exteriéru školy: - péče o květiny provozní dle potřeby - péče o školní zahradu pověření pracovníci duben-říjen

14 Kritéria přijímání dětí do mateřské školy Ředitelka Mateřské školy Olomouc, příspěvkové organizace,herrmannova 1 v Olomouci, jejíž odloučeným pracovištěm je Mateřská škola Baarova 5 v Olomouci Chomoutově stanovuje kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Do mateřské školy jsou až do naplnění kapacity přijímány děti v tomto pořadí: 1. Děti předškolního věku. 2. Děti rodičů, kteří jsou již zaměstnaní. 3. Děti rodičů, kteří přinesli k přihlášce potvrzení od zaměstnavatele o nástupu do práce. 4. Děti rodičů, kteří uvedli, že nastupují do zaměstnání, ale potvrzení nepřinesli, protože si zaměstnání teprve budou hledat. 5. Děti umístěné v jiné MŠ a žádají o převod do naší MŠ. 6. Děti rodičů, kteří jsou na další mateřské dovolené. 7. Děti rodičů, kteří jsou na mateřské dovolené a chtějí dítě zařadit pouze na dopolední provoz (4 hodiny denně). Pokud bude více žádostí na rozhodujícím stupni kritéria o přijetí, bude přijato dítě věkově starší.

15 Charakteristika tříd ve školním roce 2012/2013 MŠ Herrmannova 1.třída: 4 5leté rozvoj schopností, dovedností, poznatků,postojů a hodnot v míře odpovídající věkovým a individuálním 2.třída: 5,5 6,5leté 3.třída: 3 4leté 4.třída: 3-4leté 5.třída: 5 6leté potřebám a možnostem dané třídy a skupiny dětí dosažení očekávaných výstupů v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální adaptace na nové prostředí, sebeobslužné činnosti, základy slušného chování, rozvoj pohybových dovedností, rozvoj řeči, slovní zásoby, rozvoj hrubé motoriky adaptace na nové prostředí, sebeobslužné činnosti, základy slušného chování, rozvoj pohybových dovedností, rozvoj řeči, slovní zásoby, rozvoj hrubé motoriky dosažení očekávaných výstupů v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální MŠ Baarova 1.třída: 3-4,5leté 2.třída:4,5-6leté adaptace na nové prostředí, sebeobslužné činnosti, základy slušného chování, rozvoj pohybových dovedností, rozvoj řeči, slovní zásoby, rozvoj hrubé motoriky rozvoj schopností, dovedností, poznatků,postojů a hodnot v míře odpovídající věkovým a individuálním potřebám a možnostem dané třídy a skupiny dětí, dosažení očekávaných výstupů v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální

16 Ad 5.Charakteristika vzdělávacího programu Idea ŠVP Pohádky naší babičky Idea ŠVP mateřské školy Herrmannova v Olomouci vychází z rámcového programu pro předškolní vzdělávání, z dlouhodobých cílů a úkolů z dřívějších období, současně z poznatků pedagogických pracovnic a hlavně z potřeb dětí. Hlavní snahou je zajistit zdraví dítěte, jeho duševní pohodu a přirozenou životní perspektivu. Školní vzdělávací program respektuje přirozená práva a potřeby dítěte, podporuje jeho osobnostní rozvoj, umožňuje mu porozumět okolnímu světu, učí je žít mezi lidmi, probouzí jeho chuť poznávat, tvořit a učit se. Základní principy ŠVP jsou respektování rozdílných potřeb dětí jako subjektů výchovy a vzdělávání, vstřícnost, vlídnost a autentičnost vzdělávacího prostředí, rovnováha mezi sociálním rozvojem dítěte, vyrovnávání podmínek pro všechny děti včetně skupin sociálně, ekonomicky, zdravotně, etnicky či jazykově znevýhodněných. K podstatným rysům našeho ŠVP patří osobnostní a sociální výchova zaměřená k pozitivnímu sebepojetí dítěte, ke spolupráci, rozhodování a odpovědnosti. Důležitými komponenty jsou citové a morální aspekty. Integrované bloky a témata 1.téma : Pohádka o klukovi z plakátu. - moji kamarádi, každý jsme jiný - cestování, vzpomínáme na dovolenou - multikulturní společenství - voda, vodička, od pramene k moři 2.téma: 3.téma: 4.téma: Pohádka o ovocnáčkovi. - dozrávání plodin a plodů - na poli - na zahradě - v lese Pohádka o Kaštánkovi a stromových skřítcích. - barevný podzim, stromy, keře - co umí vítr a déšť - moje tělo a zdraví - když kamarád stůně Pohádka o vánočním stromečku. - mikulášování - těšíme se na vánoce - dárkování

17 5.téma: 6.téma: 7.téma: 8.téma: 9.téma: 10.téma: Pohádka o zimní královně. - zimní příroda, zimní počasí - zimní sporty a hry - jak přečkají zimu zvířata, zimní spánek - ptáci v zimě Pohádka o kašpárkovi. - z pohádky do pohádky - masopust - čím budu (profese, zaměstnání) Pohádka o zvědavé sněžence. - jaro v trávě - jaro na zahrádce - velikonoční radovánky Pohádka Jak koťátko zapomnělo mňoukat. - kdo žije na dvorku a ve stáji - kdo žije u potoků, řek a rybníků - kdo žije v lese - kdo žije v ZOO Pohádka Proč maminka nechce Adámka. - kdo patří do mé rodiny - maminky slaví svůj svátek - od kolébky k dospělosti Sluníčková pohádka. - příroda v létě, výlety, škola v přírodě - otužování, koupání - hry a sporty, den dětí - loučíme se se školkou, těšíme se na prázdniny Vzdělávací cíle a záměry Hlavními a základními cíli je: 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení: Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu. Systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení. Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění,motivovat dítě k aktivnímu

18 poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe. Rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání. Přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi. 2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stená hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi. V rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání. Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích. Vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multifunkční společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování. 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Rozvíjet poznávání sama sebe, vlastních zájmů, možností a potřeb. Vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry. Vést dítě k zájmu podílet se společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé). Vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá. Metody a formy práce Dítě předškolního věku se rozvíjí a učí na základě vlastní aktivity. Učí se na základě činností, kterými se ze své vůle a svého zájmu zabývá, které provádí. Učí se, co samo dělá, co si samo zkusí, v čem se aktivně uplatní. Proto musí mít možnost si samo věci vyzkoušet, experimentovat, aktivně prožívat a samo se rozhodovat. Osobnostně orientované vzdělávání mimo jiné znamená, že by mělo být založeno na individuálním získávání kompetencí, nikoli na plnění společného

19 úkolu. Důležité je to, co si dítě osobně odnese, jaké kompetence získá (schopnosti, dovednosti, poznatky, postoje). Náš školní vzdělávací program je postaven tak, aby každému dítěti dal maximum toho, co v rozsahu svých individuálních potřeb a možností může získat. Můžeme shrnout následující: Jako nejvhodnější způsob vzdělávání předškolních dětí považujeme model integrovaného učení hrou a činností na základě integrovaných tematických celků. Takové vzdělávání zahrnuje celou osobnost dítěte, přináší mu poznatky a dovednosti, které reflektují jeho reálné vzdělávací potřeby, podporuje chápání vzájemných souvislostí, umožňuje dítěti orientovat se ve světě, který jej obklopuje. Obsah, který nabízíme dětem v rámci předškolního vzdělávání je proto ve školním vzdělávacím programu vyjádřen formou integrovaných tematických celků (projektů) a pak promítnut do odpovídajících činností a her dětí, které umožňují uplatňovat prožitkový styl učení (v rovině spontánní i řízené). Ad 6.Vzdělávací obsah (tématické celky) 1.téma : Pohádka o klukovi z plakátu. 2.téma: Pohádka o ovocnáčkovi.. 3.téma: Pohádka o Kaštánkovi a stromových skřítcích. 4.téma: Pohádka o vánočním stromečku. 5.téma: Pohádka o zimní královně. 6.téma: Pohádka o kašpárkovi. 7.téma: Pohádka o zvědavé sněžence. 8.téma: Pohádka Jak koťátko zapomnělo mňoukat. 9.téma: Pohádka Proč maminka nechce Adámka. 10.téma: Sluníčková pohádka. Vzdělávací obsah je stanoven pro celou věkovou skupinu (mateřskou školu) společný, tj pro děti od 3 do 7 let. Představuje kompaktní, vnitřně propojený celek, jehož členění do oblastí je pouze pomocné. Přestože jsou cíle, záměry a konečné výstupy členěny do několika oblastí, je nutné zachovat integrované pojetí respektující přirozenou celistvost osobnosti dítěte i jeho postupné začleňování se do životního a sociálního prostředí. Jednotlivé oblasti se vzájemně prolínají, prostupují, ovlivňují a podmiňují. V každé třídě si tedy pedagog zmapuje své děti a podle jejich schopností, dovedností, poznatků, postojů a hodnot v míře odpovídající věkovým a individuálním potřebám a možnostem zvolí dílčí cíle(záměry) a vzdělávací

20 nabídku, které budou směřovat k získání očekávaných výstupů u dítěte ukončujícího předškolní vzdělávání. Dosažení výstupů není pro dítě povinné. Úkolem pedagoga je sledovat proces osvojování všech způsobilostí jak v rámci třídy, tak u jednotlivých dětí a postupovat tak, aby děti získaly co nejvíce. Pedagog bude k tvorbě vzdělávací nabídky, která je prostředkem vzdělávání, přistupovat tvůrčím způsobem a v třídním vzdělávacím programu (TVP) konkretizovat tak, aby nabízené činnosti byly mnohostranné a maximálně pestré a svou úrovní odpovídaly konkrétním možnostem a potřebám dětí. Činnosti nabízené v rámci TVP jsou voleny tak, aby rozvíjely intelektové i praktické schopnosti a dovednosti dítěte, prohlubovaly jeho poznání, obohacovaly jeho praktickou zkušenost a zvyšovaly praktickou využitelnost toho, co se dítě naučí. Integrované bloky (tématické celky) budou na sebe vzájemně navazovat, doplňovat se a prohlubovat, mohou se prolínat a přecházet plynule jeden do druhého. Očekávané výstupy v oblasti biologické dítě a jeho tělo - zachovávat správné držení těla - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci,běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ve vodě, v písku) - koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou - vědomě napodobit jednoduché pohyby podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu - ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) - zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat se, obouvat apod.) - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Jeseník,Fučíkova312 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Připravujeme se na školu. Zpracovala : Alena Rapčanová Příloha ŠVP ZŠ Jeseník,Fučíkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS nejhezčí je dětský smích Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Motivační název Každé dítě může být úspěšné Cílová věková skupina 3 7 let Příloha školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy,

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

OTEVÍRÁME DEŠTNÍK PŘÍBĚHŮ

OTEVÍRÁME DEŠTNÍK PŘÍBĚHŮ Třídní vzdělávací program školní rok 2016/2017 OTEVÍRÁME DEŠTNÍK PŘÍBĚHŮ Zpracoval: Bc. Kateřina Homolová Marta Zoubková Mapa tematických celků Deštník Petrklíč k jaru klíč Souhrnný přehled integrovaných

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Provozní řád mateřské školy I. Údaje o řízení Ředitelka školy Mgr. Alena Vrbická Vedoucí učitelka školy Ivana Pavlová Telefonní číslo školy a do třídy Motýlků 567 219 316 Mobilní telefon do třídy Berušky

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA PAPÍRENSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE Mateřská škola Papírenská ul.23.37007 České Budějovice a odloučené pracoviště Mateřská škola Šafaříkova ul. 14. 37007 České Budějovice.

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č. j. 1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26. 10. 2005 Aktualizace: 1. 9. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana Kolářová ředitelka

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín Č. j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁŠ SVĚT. školní rok: 2013 2014 2014 2015

Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín Č. j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁŠ SVĚT. školní rok: 2013 2014 2014 2015 Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín Č. j. Odloučené pracoviště Mateřská škola Libáň Na Sídlišti 550, Libáň 507 23 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁŠ SVĚT školní rok:

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Orlová- Lutyně Okružní 917 Zpracovala: Mgr. Marie Bardoňová ředitelka MŠ 1 Organizace dne v MŠ 6.00 10.00 scházení dětí spontánní hry individuální práce s potřebnými

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Cestování duhou (2014-2017)

Cestování duhou (2014-2017) Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52, telefon 544223131, 544223073, e-mail zs.krenovice@volny.cz Č.j. 56/2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola ul. Dlouhá 35 a odloučené pracoviště MŠ Fr. Ondříčka 26 České Budějovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (Dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354, Kroměříž

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354, Kroměříž Z á k l a d n í š k o l a S l o v a n, K r o m ě ř í ž, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž e-mail: zs@zsslovan.cz tel.: 573 502 244, fax : 573 502 240 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Školní řád - družina

Školní řád - družina Základní škola a Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Školní řád - družina Č.j.: 40/2013 Účinnost od: 1. 11. 2013 Projednán pedagogickou radou: 8. 10. 2013 Schválen

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více