K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ E. ČÍSLO: MK ČR E Ze schránky zpravodaje. Usnesení č. 41. napsali jste nám. zprávy ze zastupitelstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ 6. 8. 2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295. Ze schránky zpravodaje. Usnesení č. 41. napsali jste nám. zprávy ze zastupitelstva"

Transkript

1 VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ napsali jste nám Ze schránky zpravodaje Uveřejňujeme fotografie, kterými jeden z našich čtenářů přispěl do redakční schránky pod názvem "Krásy Křižanova". Omlouváme se, že zde pro nedostatek místa nemůžeme uveřejnit všechny. K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Dobrovolníci z Vodotrysku renovující čekárnu na náměstí. Celý interiér vylíčili a vymalovali figurálními motivy. Jedna ze série fotografií Krásy Křižanova. Jak jsou různí lidé, jsou samozřejmě různé i jejich náhledy na pořádek. Okolí, kterým se obklopujeme, může být vizitkou naší osobnosti. Říká se, že jaký máme pořádek ve věcech, takový máme pořádek i v životě. Většina lidí se obklopuje věcmi, po kterých touží a které uspokojují jejich potřeby (praktické, estetické,...). Problém je pak v tom, že se pohledem na tyto "nádhery" musí kochat i jiní, třeba zcela opačného založení. Další fotografie ze série Krásy Křižanova. Je v moci každého člověka, aby si k obrazu svému přetvářel nejen věci své, ale i cizí. Narážím tím na ničení a znehodnocování cizího majetku. Odhazování odpadků na veřejných místech, zakládání černých skládek, čmárání a špinění fasád domů, autobusových zastávek,... Zajímalo by mě, zda se autoři výtvorů ve veřejných čekárnách zvládají každý den kochat nádherou svého díla? Nebo se k němu nakonec obrací zády, protože je jim z něj jednoduše šoufl, stejně jako ostatním? Nejsou mi známy žádné případy těchto hyzditelů, kteří by uznali svou chybu a stav věcí vrátili do původního stavu. Neměli bychom spoléhat na to, že za nás nepořádek uklidí někdo jiný. Je jen na nás, jakou variantu utváření prostředí si vybereme. Jsou jen dvě: pozitivní a negativní. Andrejs Usnesení č. 41 zprávy ze zastupitelstva ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne v zasedací místnosti na radnici Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: - kontrolu usnesení ze zasedání č výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu městyse Křižanova za duben 2009 a oznámení o možnosti účastnit se soutěže Obec přátelská rodině" - zprávu o údržbě potoka Nový v k.ú. Křižanov (Zem. vodohospodářská správa) - zprávu o výsledku kontroly placení pojistného na zdravotní pojištění, provedla VZP ČR s výsledkem bez závad - nutnost opravy okapů u zámku (u obec. bytů), bude hrazeno z rozpočtu - kontrolu hospodaření SK FC Křižanov na r informaci p. starosty o opravě silnice (průtahu) přes Křižanov II. schvaluje: - prodej p. č v k. ú. Křižanov o vým m 2 p. Josefu Smejkalovi, Křižanov 385 k výsadbě rychlerostoucích stromů jednomyslně - úprava rozpočtu městyse k jednomyslně - směrnici o vytvoření a použití účelových prostředků FRB v území obce Křižanov jednomyslně - poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč pro sdružení Raná péče 9 pro, 3 se zdrželi hlasování - povolení stavby (na pozemku obce) správní budovy pro SK FC Křižanov jednomyslně - počet členů zastupitelstva městyse do podzimních voleb v počtu pro, 2 proti - přidělení Kč pro ZŠ Křižanov na opravu střechy u tělocvičny, vložení drátu do okapů a vybudování hromosvodu

2 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 2 - na nové přístavbě jednomyslně - zvýšení rozpočtu SDH Křižanov o Kč - jednomyslně - uvolnění tis. Kč z rozpočtu městyse na opravu místní komunikace v Bojanově jednomyslně - věcné břemeno pro přípojku NN Navrátil - jednomyslně III. zamítá - žádost Hany Cendelínové, Křižanov 443 o pronájem budovy čp. 136 k podnikání (důvod: budova není v dobrém stavu a není vhodná k podnikání a bydlení) jednomyslně Usnesení č. 42 ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne v zasedací místnosti na radnici Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: - kontrolu usnesení ze zasedání č výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu městyse Křižanova za květen 2009 a informaci p. starosty o provedeném odbahnění rybníků - informaci o přípravě projektu odbahnění rybníka Králmožný - zpětvzetí stížnosti SK FC Křižanov na neoprávněné vypouštění odpadních vod - zápis z jednání kontrolního výboru II. schvaluje: - úpravu vjezdu na pole za traktorkou na základě žádosti občanů ul. Za Branou z důvodu přívalových vodních srážek a tím zatopení sklepů jejich domů - jednomyslně - příspěvek ve výši Kč pro Hospicové hnutí - Vysočina, Nové Město na Moravě jednomyslně - uvolnění finančních prostředků na zbudování těžební linky u rybníka Pávek v celkové výši 350 tis. Kč jednomyslně - nákup 6 ks pláštěnek pro hasiče za 13 tis. Kč jednomyslně - povolení stavby (na pozemku obce) správní budovy pro SK FC Křižanov jednomyslně - půjčku z FRB p. Milanu Čechovi, Křižanov 353 ve výši Kč na půdní vestavbu a žádost p. Šárky Hrbáčkové o půjčku na zateplení domu čp. 344 ve výši Kč jednomyslně - možnost zřízení učebny ZŠ v Přírodě jednomyslně - žádost p. Silvie Tomšíkové (za společenství domu čp. 422) o souhlas stavby zahradního altánku na p. č. 1592/2 jednomyslně schváleno provedení na betonových patkách s volně položenou dlažbou - výměnu bojleru v domě s pečovatelskou službou v bytě p. Marie Hublové - jednomyslně - uzavření smlouvy o sml. budoucí na zřízení přípojky NN p. Širhal, ul. Polní a následně po provedení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - jednomyslně III. odkládá - žádost p. Anděla o uznání věcného břemene jednomyslně - žádost SK FC Křižanov o příspěvek ve výši Kč na odstranění škod po deštích a bouřkách do příštího zasedání jednomyslně - stížnost p. Bajera Pavla, Křižanov 129 s tím, že bude požádán, aby si předmětné pozemky nechal zaměřit - jednomyslně starosta Antonín Kania místostarostka Marie Smejkalová informace pro občany Oznámení Zveme všechny příznivce stolního tenisu, aby si přišli zahrát a to vždy v pondělí a ve středu do místní sokolovny od 17 do 18:20 hod. K dispozici jsou dva nové stoly. Je možno dohodnout se i na jiný den a hodinu. Cena je deset korun na hodinu. Informace na telefonu Jiří Coufal společenská kronika Životní jubilea V červnu a červenci oslavili svá životní jubilea tito občané Křižanova: Pazderová Vlasta 87 let Křižanov 51 Syslová Marie 86 let Křižanov 148 Vodička Jindřich 85 let Křižanov 184 Halešová Růžena 80 let Křižanov 165 Parajka Štefan 80 let Křižanov 329 Jurková Dana 75 let Křižanov 315 Kolářová Bedřiška 75 let Křižanov 150 Vážení jubilanti, k Vašemu krásnému životnímu jubileu Vám přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí, spokojenost, lásku a pohodu v kruhu svých blízkých. V červnu se dožila paní Marie Jelínková, nejstarší obyvatelka Křižanova, krásných 100 let, přejeme ji hodně zdraví do dalších let. Zlatá svatba V červenci před padesáti lety nastoupili společnou cestu životem manželé Marie a Antonín Podrábských. Přejeme Vám, aby radostná a tichá pohoda vyplnila všechna příští léta, abyste všechny dny a roky prožili ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti. Narozené děti Od posledního vydání zpravodaje se v Křižanově narodila tři děvčátka: Michaela Rohovská, Beata Říhová, Denisa Švarcová Vážení rodiče, přejeme Vašim dětem hodně společných chvil plných lásky, tolerance a trpělivosti. Odešli z našich řad,,a přišla dlouhá noc a po ní žádné ráno..." Olga Scheinpflugová

3 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 3 V měsíci červnu zemřela paní Božena Zmeškalová ve věku 81 let a pan Arnošt Požár ve věku 66 let, v červenci paní Jaroslava Králová ve věku 96 let. kulturní okénko JE MODRÁ DOBRÁ? Galerie Dvorek v Křižanově rozkvetla modře a v noci snad i svítí modrými hvězdami. Takový byl a je můj dojem z návštěvy vernisáže výstavy Modrá je dobrá, kterou zorganizovali Michaela Janáková a Jaromír Bursa u nich na Dvorku. Galerie funguje již několik let a má za sebou pěknou řádku akcí. Je prostorem, kde se prolínají a potkávají díla známých, uznávaných autorů s kvalitní a nápaditou tvorbou umělců z regionu. A nejedná se jen o malíře. Ve vzácné shodě zde naleznete díla ze skla, dřeva a keramiky, umělecké objekty, vytvářené rozličnými technikami. Vždy jsou to však předměty a artefakty, které byly vytvořeny proto, aby šířily radost a krásu mezi lidmi. Tato vlastnost je společná všemu, co je na Dvorku k vidění. Snad díky tomu zde panuje velmi specifické, umělecky inspirativní a zároveň milé prostředí. V rámci modré výstavy jsou v galerii poprvé vystaveny také fotografické básně Petra Uhlíře. Jsou to díla, jejichž podloží a základy vycházejí z okolní krajiny, z její krásy, detailů i celku tak, jak je denně vídáme a můžeme vnímat. Pro označení neobvyklé kombinační techniky, kterou autor používá, když propojuje uměleckou fotografii a poezii, se mi podsouvá slovo plakáty, a to ve smyslu alšovských knižních kreseb a ilustrací, jejichž samozřejmou a nedílnou součástí jsou i texty. Jak autor uvedl, tato kolekce byla ovlivněna vyhlášeným tématem a vytvořena v odstínu modré, ale pohledy a krásy, které se snaží ukázat mají mnohem širší záběr. Nedalo mi to a zeptala jsem se autora vystavovaných poetických plakátů pana Petra Uhlíře na to, jaký byl a je jeho vztah k poezii, kdy a proč začal psát básně: Jak to, že k Vám přicházejí slova, poslouchají vás a vy je ovládáte tak, že nabírají nevídanou váhu, získávají přesně vymezený obsah, filozofický rozměr a přitom neztrácejí lehkost? Odpovědí bylo kratičké mlčení a úsměv, po kterém následovalo prohlášení: No to já nevím. Je to něco jako žonglování s míčky nebo hraní si s kuličkami skleněnkami, nebo cákání se ve vodě tekoucí tak, až slunce udělá duhu a lidi na to koukají, co jsem to vyvedl, a já taky. A jestli se jim to líbí a usmívají se a nevadí jim, že se i namočí, tak to je krása. Co pro vás znamená poezie a umění vůbec? No - poezie a umění jsou velká slova a vykládají se a dají se vykládat všelijak. Pro mne je umění darem člověka člověku. Je to sdílení, kdy někdo má dar vidět a předávat, a ten druhý umí, má schopnost vnímat a přijímat. Považujete tedy umění skládat básně za dar? Jednoznačně ano. Stejně tak je dar umění vnímat. Jak tohoto svého daru užíváte, případně plánujete užívat? To je dobrá otázka, a proto odpověď na ni není jednoduchá. Co cítím jako povinnost je užívat tuhle svoji schopnost k radosti druhým. Ukazovat lidem krásu krajiny kolem nás, obyčejnou krásu míst, kudy denně procházíme a ke své škodě, zavaleni denními starostmi, ji nevnímáme. Byl bych moc a nevýslovně rád, kdyby se mi tohle dařilo a lidé, třeba jen maličko skrze slova do básní složených si uvědomili, že krajina kolem nás je nesmírně krásná a skutečně malebná a aby v ní žili rádi. A ti, kteří tuhle naši krajinu neznají, aby zatoužili ji objevit a pak se sem vracet jako domů. A vím, není to přání skromné. Však skromnost v tomto případě, tedy v lásce a obdivu k lidem a krajině není na místě. Fotografické básně Petra Uhlíře jsou neobvyklým spojením schopnosti vidět, vyjádřit a předat magickou krásu všedního světa, který se náhle stává neobyčejným a nevšedním. Jejich umělecké zpracování nese filozofický podtext, zamyšlení, souznění člověka a krajiny Křižanovska. Všemi těmito vyjadřovacími rovinami se přesto prolíná lehkost a úsměvné pohlazení po duši. Pro své nesporné kvality si vystavovaná kolekce, stejně jako celá zajímavě připravená výstava v Galerii Dvorek našla už řadu příznivců. Ano, modrá je dobrá. Obdivovat a odnést si krásný modrý zážitek, či dokonce umělecký předmět v této barvě lze do konce srpna. Vystavujícím autorům i galeristům - paní Janákové a panu Bursovi zbývá popřát mnoho dalších podobně inspirativních nápadů a vnímavé diváky, kteří představovanou krásu chtějí a umějí sdílet. Mgr. Milada Krásenská, manažer v oblasti umění NÁPOVĚDA CHVÍLE MILOVANÍ STOČENÁ DO KLUBÍČKA, NEBO SNAD ROLNIČKA, ČI PÍSMENKA SLABIKÁŘE, KOUSEK DUHY ZATOULANÝ, NEBO SNAD SVATOZÁŘE? JAK MOC CHTĚLI BYCHOM VŠEMU DÁT JMÉNA. VŠAK ZKUSME ŽASNOUT ALESPOŇ JEDNOU JEN TAK ZAPOMENOUT SLOVA TÉMA, SCHEMA, TO SE NEMÁ... autor: Petr Uhlíř

4 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 4 Školní rok v Duhové školce v Křižanově, tentokrát v číslech V uplynulém školním roce navštěvovalo křižanovskou MŠ 68 dětí, z toho 47 místních a 21 z okolních obcí. Do 1. třídy ZŠ odešlo 17 dětí. Ve školce byly integrovány 2 děti, které vyžadují zvýšenou péči a pracují s nimi asistentky pedagoga. K zápisu pro školní rok 2010/2011 přišlo 33 rodičů, přijímací řízení probíhalo podle předem stanovených kritérií. Bylo přijato 16 dětí, 14 z Křižanova a dva předškoláci ze spádových obcí. Kapacita MŠ je 67 dětí, do Kuřátek jich nastoupí 17, do Berušek 26 a v Žabičkách se na vstup do školy bude připravovat 24 dětí. V současné době probíhají další nutné stavební úpravy, které by měly do budoucna tento počet uhájit. Investiční náklady, které jsou průběžně vynakládány na rekonstrukci zařízení, nemají vliv na výši úplaty, kterou MŠ vybírá. Rodiče přihlášených dětí jsou povinni podle vyhlášky č. 43/2006 Sb. hradit tzv. Úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole. Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy. Od úplaty jsou osvobozeni rodiče dětí v posledním roce předškolní docházky, tedy rodiče budoucích prvňáčků. Zastupitelstvo městyse schválilo a stanovilo výši úplaty na 300 Kč za 1 kalendářní měsíc. Hradí se za období září červen, tedy 10x. Ve školním roce 2009/2010 hospodařila MŠ s celkovou částkou Kč ( Kč městys a stát, Kč úplata od 47 rodičů dětí). Na schůzce s rodiči, která proběhne v pátek 3. září v odpoledních hodinách v mateřské škole, budou oznámeny termíny, kdy budou rodiče úplatu hradit. Vybírá se vždy pro období září prosinec a poté leden červen. Na nové i stávající děti se v září těší celý kolektiv MŠ. janast Boží muka Nová boží muka na Šibeníku. Vážený pane starosto, městská rado městyse Křižanova, chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za umožnění stavby Božích muk na vrcholu kopce Šibeník a informovat Vás o této stavbě. V červnu 2010 jsme v centrální části pozemku postavili sloupová Boží muka, která vyrobil kamenický mistr pan Matoušek Vlastimil z Mrákotína. Použita byla žlutobílá žula z mrákotínského lomu. Na podstavci je nápis A.M.D.G. a letopočet A.M.D.G. - zkratka Ad maiorem Dei gloriam", tj. latinsky K větší slávě Boží". Heslo jezuitů, které je podobné heslu benediktinů Ut in omnibus glorificetur Deus", tj. latinsky Nechť je ve všem oslaven Bůh". Původce hesla A.M.D.G., je svatý Ignác z Loyoly ( ), který žádal, aby pohnutkou všeho počínání byla vždy větší čest a sláva Boží. V horní části Božích muk - v tzv. kaplici je nika, do které bude v září osazen obrázek Panny Marie Bolestné, jehož autorem je akademický malíř pan Jiří Štourač z Bystrého u Poličky. S pozdravem František a Dagmar Kazdovi Jak jsme bojovali v Jihlavě aneb Tři velké okamžiky křižanovské žirafy Možná si někteří z vás vzpomínají (a nebo také ne), děti ze školní družiny a členové Vodotrysku se loni zúčastnili soutěže o nejvyšší žirafu. Se svou žirafou, sestavenou z PET lahví se umístili na 2. místě. Jednalo se o akci v rámci programu SAPELI přivádí žirafy do Jihlavy, na které se podílí ZOO Jihlava, magistrát a firma SAPELI. Křižanovští vítězové. (foto JIHLAVSKÉ LISTY) Letos byl vyhlášen druhý ročník, tentokrát o žirafu nejdelší, kde hlavní cenou byl nocleh v africké vesničce Matongo v jihlavské ZOO. A to by nebyla Radomíra Schmidová, vychovatelka školní družiny, patronka Vodotrysku a šéfka Křižanovského zpravodaje, kdyby se do něčeho takového nepustila znovu. Plán byl velkolepý vytvořit žirafu z kartónu, podbitého dřevěnými laťkami a polepeného malými žirafkami představující skvrny. Celý měsíc tedy s dětmi ve školní družině i v hodinách výtvarné výchovy společně s Ladislavou Jurkovou plánovaly, kreslily a tvořily. A když konečně přišel očekávaný den 3. červen vyrazili jsme s bojovou náladou do krajského města zvítězit. Na jihlavském náměstí jsme byli v početní převaze bylo nás téměř padesát, což je skoro polovina ze 119 soutěžících z šesti týmů. Kdo nesestavoval žirafu, skotačil a soutěžil s Hitrádiem Vysočina a Milanem Řezníčkem, který celou akci moderoval. Kýžená třetí hodina, kdy začalo přeměřování žiraf, odbila a náměstí ovládlo napětí. Začalo přeměřování. Na dodržování tělesných proporcí žiraf dohlížela ředitelka ZOO Eliška Kubíková. Pomalu jsme se vzdávali naděje na první místo, tekly slzy, padala silná slova. Radka ale všechny ujistila, že to dopadne dobře. Pak přišlo na řadu vyhlašování a my jsme hrdě a s řádnou dávkou nadšení převzali ceny za třetí místo a také speciální ocenění za nejvyšší počet žiraf na nejmenší ploše měli jsme jich přesně 602. A jak bylo řečeno, tak se také stalo noc v africké vesničce Matongo nakonec získaly všechny zúčastněné týmy.

5 K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J strana 5 Nakonec zkrátka všechno dobře dopadlo. Výsledky: 1. místo 6.C, ZŠ Otokara Březiny, Jihlava délka 122,75 m 2. místo 5.C, ZŠ Otokara Březiny, Jihlava délka 86,40 m 3. místo Vodotrysk a školní družina, ZŠ a MŠ Křižanov délka 28,50 m 4. místo Šikulové, ZŠ a MŠ Okrouhlice délka 19,40 m 5. místo Bouráci, ZŠ Speciální Jihlava délka 7,93 m 6. místo Žirafky z Demlovky, ZŠ Demlova, Jihlava délka 149,60 m (diskvalifikováni) Co ale s naší žirafou? Rozhodli jsme se, že ji 10. června představíme i na našem náměstí. Složení žirafy nám značně komplikoval vítr, takže na řadu přišly odpadkové koše, láhve, batohy i naše vlastní těla. Kolem velké žirafy pak děti křídami nakreslily spoustu dalších žiraf, za což dostaly sladké odměny. Na závěr si někteří zatancovali v rytmu oblíbených hitů Dády Patrasové. A dříve, než bychom se nadáli, tu byl 23. červen a náš tolik očekávaný výlet s nocí v jihlavské ZOO. Odjezd byl naplánován na šestou hodinu, ale už dlouho předtím se tu shromažďovali rodiče se svými ratolestmi a kupami spacáků, batohů a karimatek. Pak už jen sem tam utřeli slzu, popřáli šťastnou cestu a zamávali odjíždějícímu autobusu. V zoologické zahradě čekali průvodci, kteří nás v africké vesničce Matongo seznámili s programem na oba dny a ve dvou Výherci výletu s nocí v Jihlavské ZOO. skupinách provedli po liduprázdné večerní ZOO. Kromě základních informací jsme se také dozvěděli, jak se které zvíře jmenuje, co má a nemá rádo nebo jak dlouho v ZOO žije. Jakmile jsme se vrátili do vesničky, popadli špekáčky a rohlíky, šlo se opékat. A ejhle, čímpak si špekáčky nařežeme? Naštěstí Radka Schmidová, i když není muž, měla u sebe nůž, čímž nás všechny zachránila. V deset už jsme v Matongu zalézali do spacáků. Bylo to něco úžasného ležet a poslouchat klapání hejna hnízdících plameňáků, skřeky lemurů a vřeštění opic jako v Africe. Během noci vyděsil holky ježek a k ránu kolem nás přešlapoval kohout. Po snídani jsme si opět prohlédli celou ZOO, podívali se na cvičení sokolníků a spoustu času strávili na hřišti. Plni dojmů, ale také pořádně unaveni jsme nasedli do autobusu a vrátili se zpátky do Křižanova. Za to všechno ředitelství ZOO Jihlava děkujeme a těšíme se do plánovaného výběhu pro žirafy. Velký dík patří také sponzorům, díky kterým jsme se mohli soutěže zúčastnit, VV SKLO s. r. o., Autodoprava pan Zalaba a pan Miloš Svoboda. ON Tábor Všichni jistě znáte tábor, který pořádají nadšenci z Katolického domu. Děti, teepee, spacáky, kadibudky, ohniště. Ovšem již třetím rokem se pořádá upload této dětské verze. Tábor pro rodiny s malými dětmi. Zní to dost bojovně, leč realita je naprosto jiná. Krásná příroda, klid, civilizace daleko. To je jen několik předností, které nám pořadatelé nabízejí. Tak například Čapkova pejska a kočičku v nadživotní, tedy lidské, velikosti. Pro ty s lepší představivostí Mirča Sýkora v hnědém chlupatém oblečku, na hlavě čelenku s dlouhýma ušima to mluví za vše. Nejen, že děti byly nadšené, ale i rodiče se náležitě pobavili. Pobyt venku unavuje a hlad je obrovský. Co kuchyně? Největší pojem Lenka Kamanová. To snad ani není možné, co všechno tato... a jezdilo se i na koni. pohledná slečna umí uvařit a navíc v jaké vynikající kvalitě. Kdo tedy bude jednou pozván k Lence na večeři, ten si může gratulovat. A jestli si bude moct objednat jídlo,

6 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 6 na kterém si pochutná, pak doporučuji lilek. Ten nemá chybu!!! Bříško už je plné, oči dětí se zavírají. Po dnech plných zábavy a pohybu se jim v tee-pee krásně usíná. Spacáky si děti naprosto zamilovaly, některé z nich vyžadují tento druh přikrývky i doma. Děti spí a co rodiče? Oheň praská, chlapík z lesa - Tomáš Kotík - štípe kulány, Kidos Forlán neúnavně přikládá, pan Vala mlátí šlehací metličkou do cedníku, pan Sýkora skřehotá, Aleš Pocit brnká na kytaru, Péťa Pop tluče na bubínek, kozy mečí, psi štěkají. Martino Popová, díky za to!!!! Suchi Pernštejn letos co bylo a bude Vlastně se nic zvláštního nestalo. Přesně tolik, kolik se nás, poslední červnovou sobotu na cestu vydalo, tak tolik nás došlo do cíle (někteří i zpět). Počasí bylo nezaslouženě krásné, neboť tak krásné počasí na pěší pouť si zasloužit snad ani nejde. Kafíčko na rychtě u Buchtů v Habří bylo stejně jako to počasí více než skvělé. Vše, co pro nás bylo připravené, to nejde popsat, a asi ani napodobit. Neboť když se věci dělají s láskou, jako u Buchtů, nelze je jen tak napodobit. A ještě k tomu zasluhování si - já ani tak hodný nejsem, abych si tohle všechno nějak zasloužil, či dokonce to způsobit. A tak každému, kdo se snažil a pomáhal mi, patří poděkování moje veliké, stejně tak, jako vám všem, kteří jste se na cestu vydali a v pohodě a s úsměvem ji prošli. No ale abych nesetrvával v samých děkováních a chválách, a tím vlastně už ve vzpomínkách. Tak tedy zvu Vás na Pernštejnské putování podzimní. Náš cíl bude hrad Pernštejn krásnější o výstavu aranžování rostlých květin i suchých vazeb a vůbec všeho, co lze krásného na podzim ve volné přírodě, v zahradách, případně sklenících (pozor, ne sklenicích) najít. Vyjdeme v sobotu 18. září, tradičně v 5:45 od kašny u radnice. Jako obvykle na podzim bude tma a chladno. Počasí objednat (ani si zasloužit) neumím. No ale vše ostatní je jasné cesta a krajina naše malebná, skvělé kafíčko a dobroty u Buchtů, odpočinek u hájenky na Lopatách, pak pod lipami u Jednoty ve Stříteži a nakonec hrad krásnější než obvykle. Co víc si můžeme přát? Tedy přát si samozřejmě můžeme. Ale byla by to asi samá aby a co by mělo a mohlo být. Místo těch všech rádoby přání raději pojďme putovat, přijímat a užívat dnů takových, jaké jsou. Protože věřte nebo ne, ale každý den, tedy skoro každý, může být krásný. Petr Uhlíř Léto s Vodotryskem Už je to tu zase. Neformální skupina mladých Vodotrysk opět získala v rámci programu Make a Connection společnosti Nadace rozvoje občanské společnosti a společnosti NOKIA grant na realizaci projektu Léto s Vodotryskem. Loni nám byl přidělen grant Kč a díky tomu mohl proběhnout ekologicky směrovaný projekt Do hlubin Vodotrysku aneb Cesta tam a snad už nikdy zpět. Letošní projekt, jak už název napovídá, proběhne během letních prázdnin. První část projektu malování autobusové zastávky už máme úspěšně za sebou. Když jsme se v pátek 9. července sešli na křižanovském náměstí, pořádně jsme nevěděli, co bude dál. Každý měl svoji jasnou představu o tom, jak by se čekárna dala vyzdobit, o které si myslel, že je ta nejdokonalejší, a nehodlal ze svých postojů ustoupit. Pak padl návrh na jednoduché ztvárnění lidských postav a shodli jsme se na pouhých siluetách postav s omezením barev. Nejprve jsme bíle vymalovali a na čisté zdi nám Andrea načrtla obrysy postav. Druhý den ráno jsme se znovu sešli, popadli barvy a štětce a už to jelo. Do 13 hodin bylo vymalováno. Ze zdí na nás shlíželi kulturista, policista, maminka s holčičkou, babička, povaleč, řeznice, pes a kočka. Na závěr jsme umyli okna a podlahu čekárny a obnovili nátěr nástěnky s jízdními řády. Velký dík patří MgA. Andree Stehlíkové, která je autorkou návrhů siluet, též panu starostovi Antonínu Kaniovi za finanční příspěvek na zakoupení barev a nám, kteří jsme se chopili štětců Radce a Martině Schmidovým, Nikol Doležalové, Evě Hammerové, Katce Ficové a Ondrovi Nagyovi. Jsme rádi, že jsme dostali příležitost zkrášlit (alespoň dle našeho mínění) čekárnu na našem náměstí. Účastníci akce malování autobusové zastávky při rozjímání nad motivem, který se objeví na jejích zdech. Další částí bude workshop víkend, který se uskuteční 7. a 8. srpna Čekat na vás bude taneční workshop, kde se naučíte základům scénického a moderního tance pod vedením Ing. Katky Suchánkové, Ivy Majtnerové a Hany Bednářové, a také fotografický workshop Camera obscura pod vedením Iva Karase. Ovšem vyvrcholením celého projektu bude Filmový nonstop víkend, jenž proběhne od pátku 13. srpna do neděle 15. srpna v Katolickém domě. Těšit se můžete na spoustu filmů různých žánrů, od různých režisérů a s různými herci například Twilight sága: Zatmění, Prokletý ostrov, Stáhni mě do pekla, Vykoupení z věznice Shawshank, Vzhůru do oblak, Mladí v partě, Někdo to rád blond, Oko nad Prahou a spoustu dalších (plný program zjistíte z letáčků). Během celé akce se budete moci občerstvovat, včetně snídaní, obědů a večeří, míchaných koktejlů a zmrzlinových pohárů. Pro děti a ty hyperaktivnější z vás bude přichystán i venkovní program na tzv. provětrání :) ON Červený rybíz alà brusinky hobby koutek 1kg rybízu; 0,25 l vody; 0,25 l octa; g krystalového cukru; kousky skořice; aspoň 5 ks hřebíčku Opraný rybíz přelijeme svařenou vodou s octem a scedíme. Do kastrolu odměříme 0,5 dcl vody, přidáme cukr, okapaný rybíz a koření. Vaříme asi 10 minut. Horké plníme do menších skleniček, zavíčkujeme, obrátíme dnem vzhůru a necháme vychladnout. Ze dvou dávek je asi skleniček od přesnídávek. Suchi

7 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 7 historie Vzpomínka na MUDr. Jana Melichara Příjezd Melicharovy rodiny do Křižanova - 2. část Melicharova rodina se seznamovala. Starosta vzkázal pro posla - tak se říkalo jedinému strážníkovi a obecnímu sluhovi - a tomu potom nařídil, aby zítra ráno obstaral přestěhování pana doktora do bytu na radnici. Rodina po celodenním trmácení dobře spala v nádvorní světnici hostinského a probudila se až teprv, když domácí paní donášela na velikém podnose snídani, zasmaženou polévku. Zvědavost, jak asi bude vypadat nový byt a jak vyhlíží městečko, pudila manžely doktorovy ven. Bylo třeba dát v bytě pokyny lidem, jak rozestaviti nábytek. Paní byla spokojena, že budou pokoje prostorné a že z nich bude hezká vyhlídka na dvě strany náměstí. Melicharova rodina. Zatím, co se zaměstnávala po domě, odešel pan doktor z poschodí dolů, kde byl obecní "kancalář" a vyřídil tam vstupní formality. Do místnosti se trousili pantáti, samý "rádní a vébor", jak se představovali. Mezi nimi i pan farář Dr. Stára a pan fošmistr (lesmistr) jako zástupce majitele panství. Byla mimořádná schůze obecního výboru s úřadem vrchnostenským, v níž měl Dr. Melichar skládat slib. Jak bude placen od obce? Starosta ujišťoval, že asi tak jako jeho předchůdce, ale že musí počkat, až se věc vyřídí v Brně u místodržitelství. Nu, čekal půl čtvrta roku. Dne 20. září 1859 mu oznámil krajský úřad v Jihlavě, že mu moravské místodržitelství povoluje roční remuneraci z křižanovského kontribučního fondu 30 zl. rakouské měny ve čtvrtletních, pozadu splatných lhůtách od té doby, kdy zemřel předešlý lékař, tedy od října 1855! A už napřed poznamenáváme, že s tím platem měl novou potíž Tehdy musel 28. ledna podat stížnost k zemskému výboru, že mu byl požitek oněch 30 zl. neprávem zastaven. Věc se táhla. Teprve toho roku zemský výbor stížnosti vyhověl. K poledni odešla paní a brzy nato i pán do hospody podívat se na děti, které se ráno uvolila opatřit sama jirchářka. U dětí zastali děvče, které jim včera večer poradilo nocleh. Byla to Pepička neznámého nám příjmení, dcera chudé vdovy, s kterou dělala "na panském", čili "na tovarychu" za 20 krejcarů denně. Tu Pepičku shledáváme pak ve službě ještě v roce Po hospodském obědě se odebrala už celá rodina do nového bytu, kde ovšem ještě nebylo příliš útulno, ale byli již doma. Navečer bylo nutno oddechnout od uklízení a tu navrhl doktor ženě, aby se šli projít městečkem. Měsíc, tentokrát jasný, jim svítil na cestu. Šli podle Jelínkovy hospody a provazníka Pelikána do mírného kopečka k "štátui" Panny Marie, k Ořechovské bráně, po silnici mezi Kremlovými (Kramerovými), kde byla pošta a Seyfriedovými (koželuh), podle řemenářových (Slámových) dolů tam, kde na jedné straně stála dvojtřídní škola, na druhé odbočovala silnice Medřická. Rovno dál se šlo po páru krocích podle palírny žida Backaka, po mostu přes říčku a stanuli na půdě Horního Města, mnohem již venkovštěji vypadajícího než Dolní. Domky, vesměs jen přízemní, hospodářské, stoupaly do kopečka a doprava uskakovala ulice Na Budíně. Tam, kde zas kopeček přecházel do roviny a ulice se již šířila v náves, stála kaplička "svatyho Jána" a kousek za ní tři zamrzlé rybníčky, za nimiž se svíraly domky s obou stran branou, zvanou Hornoměstskou. Tam už byl konec městečka a tak se doktorovi vraceli. Kde koho cestou potkávali, každý je hezky pozdravoval jako známé. Když vcházeli do radnice, byli v dobré náladě. Městečko se jim zalíbilo a lidé budou snad také dobří, je jim to vidět na tváři. Jen jaké tu bude živobytí! Horský kraj je jistě chudý a výdělky lékařovy nebudou asi valné. Ale což, doktora naučil dosavadní život uskrovňování a choť jeho Aninka je dobrá duše, zcela nenáročná. Jste zvědavi, jak výnosná byla praxe Melicharova? O začátcích nemáme zpráv, ale výdělky se asi mnoho nelišily od těch, které si zaznamenával na každý den v roce do účetní knížky o 15 let později. Vyjímáme odtud několik drobností: -za děvečku u Tomáše Mezníka 1 fl. 30 kr. -za omrzlé nohy J. V. z Radňovse 40 kr. -židovka z Moravce trhání zubu 40 kr. -trhání zubu (těžký případ) 30 kr. -paní Seyfriedové mazání 1 fl. 40 kr. -paní Autratové z Hor. města thé a mazání 1 fl. 2O kr. -pan David pouštění žilou 2 fl. Některé práce byly z povinnosti obecního lékaře v mezích služného a tedy bez honoráře, za některé měl právo brát peníze, tak čteme: - za prohlédnutí tří lipáků (lidí, hnaných postrkem) od obecního úřadu 52 kr. Jistý a stálý příjem měl za Brňátka. To byly nemanželské děti z brněnského "Findelhausu" (nalezince, porodnice), které si braly chudé matky k svým vlastním za neveliký příspěvek na kojení a na výchovu do 6 let. Měli je v evidenci faráři a lékařský dozor byl svěřován doktorovi. Tak dostával Melichar z fary v Křižanově, v Heřmanově, na Moravci a v Horních Borech čtvrtletně dohromady něco přes 60 zlatých. Jednou do roka bylo v Křižanově a po dědinách očkování a komise s tím spojené také něco vynášely. Jistá hmotná výhoda byla také v tom, že Melichar měl domácí lékárnu, na jakou mají právo lékaři v místech, kde není lékárny veřejné. Tenkrát ještě nebylo na našem venkově zvěrolékařů, ba ani tzv. kuršmídů, při dobytčích nemocech pomáhali zkušenější sousedé. K těžkým případům volávali opravdovského doktora. Tak tohle byla malá vzpomínka na lékaře, vědce, spisovatele, velkého vlastence a lidumila MUDr. Jana Melichara. František V. Autrata napsal v úvodu své knihy: "Dědicům jména dobrodince, jehož srdce hřálo soucitem a láskou k trpícím, jména vzácného vlastence a buditele, jména čistého člověka, zapsal jsem a vydal jako zkratku Melicharových zásluh na památku." V Brně 21. prosince Eva Nagyová

8 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 8 Skončila fotbalová sezóna Nabízíme Vám malé shrnutí již uplynulé sezóny 2009/2010. Bohužel našemu Á-týmu se nepodařilo udržet v I.A třídě skupiny B a po dvouletém účinkování v této druhé nejvyšší krajské soutěži sestupuje o patro níž do I.B třídy. Po podzimu bylo jasné, že hrajeme o záchranu. Vstup do jarní části se nám celkem povedl, uhráli jsme několik remíz s týmy ze špičky tabulky. Poté se však projevila naše největší slabina a tou byla koncovka. Bohužel nemáme střelce, který by dokázal pravidelně střílet branky, což nás sráželo. Od poloviny jarní části nás pak začala trápit rozsáhlá marodka, která naši situaci jen zhoršila. Do nové sezóny jsme si dali za cíl stabilizaci kádru, aby nás nepotkal osud jiných týmů, které po sestupu opustí velký počet hráčů a mají pak problémy i v nižší soutěži. Cíl v podobě rychlého návratu do I.A třídy si rozhodně neklademe, nechceme ani zabřednout do nějakých sestupových problémů. Avšak v případě, že by se nám podařilo sehnat kvalitního útočníka, mohl by náš mladý a nezkušený tým klidně i atakovat špičku tabulky. Shrnul uplynulou sezónu křižanovský trenér Jan Fňukal, jenž se v zimní pauze vrátil z působení u Juniorky VM. Béčku se jarní část sezóny velmi podařila. Prohráli pouze jedno utkání a díky tomu se umístili v tabulce na 6. místě. Dorost po příchodu nového trenéra začal podávat lepší výkony, což sportovní okénko mu přineslo 11. místo v tabulce. Žáci sahali v průběhu jarní části na první pozici okresního přeboru, ale v závěru soutěže ztratili možnost bojů o prvenství a umístili se až na 4. místě. Přípravka ukončila sezónu 7. příčkou. David Nobicht Momentka z utkání. inzerce

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Upravený Plnění k 31.12.2011 %

Upravený Plnění k 31.12.2011 % ( 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) údaie o plnění uříimů a vvdaiů za rok 2011 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci Přítomni: s. Vlastimila Švubová, s. Lenka Trnková, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Mojmír Dostál, br. Roman Mácha, br. Jaroslav Rozsíval, br. Karel Šmoldas, br. Ing. Lukáš Pluháček,, br. Jiří Čepelák, br. Květoslav

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Africké bubny a herečka Bára Hrzánová

Africké bubny a herečka Bára Hrzánová Strana 1 / 1 Africké bubny a herečka Bára Hrzánová Africká vesnice je po orlí voliéře a klokaní expozici třetí novinkou letošní sezony. V sobotu 4. října ve 14:00 přivítá první návštěvníky, kteří budou

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna I N G. P E T R A V O

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více