K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ E. ČÍSLO: MK ČR E Ze schránky zpravodaje. Usnesení č. 41. napsali jste nám. zprávy ze zastupitelstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ 6. 8. 2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295. Ze schránky zpravodaje. Usnesení č. 41. napsali jste nám. zprávy ze zastupitelstva"

Transkript

1 VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ napsali jste nám Ze schránky zpravodaje Uveřejňujeme fotografie, kterými jeden z našich čtenářů přispěl do redakční schránky pod názvem "Krásy Křižanova". Omlouváme se, že zde pro nedostatek místa nemůžeme uveřejnit všechny. K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Dobrovolníci z Vodotrysku renovující čekárnu na náměstí. Celý interiér vylíčili a vymalovali figurálními motivy. Jedna ze série fotografií Krásy Křižanova. Jak jsou různí lidé, jsou samozřejmě různé i jejich náhledy na pořádek. Okolí, kterým se obklopujeme, může být vizitkou naší osobnosti. Říká se, že jaký máme pořádek ve věcech, takový máme pořádek i v životě. Většina lidí se obklopuje věcmi, po kterých touží a které uspokojují jejich potřeby (praktické, estetické,...). Problém je pak v tom, že se pohledem na tyto "nádhery" musí kochat i jiní, třeba zcela opačného založení. Další fotografie ze série Krásy Křižanova. Je v moci každého člověka, aby si k obrazu svému přetvářel nejen věci své, ale i cizí. Narážím tím na ničení a znehodnocování cizího majetku. Odhazování odpadků na veřejných místech, zakládání černých skládek, čmárání a špinění fasád domů, autobusových zastávek,... Zajímalo by mě, zda se autoři výtvorů ve veřejných čekárnách zvládají každý den kochat nádherou svého díla? Nebo se k němu nakonec obrací zády, protože je jim z něj jednoduše šoufl, stejně jako ostatním? Nejsou mi známy žádné případy těchto hyzditelů, kteří by uznali svou chybu a stav věcí vrátili do původního stavu. Neměli bychom spoléhat na to, že za nás nepořádek uklidí někdo jiný. Je jen na nás, jakou variantu utváření prostředí si vybereme. Jsou jen dvě: pozitivní a negativní. Andrejs Usnesení č. 41 zprávy ze zastupitelstva ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne v zasedací místnosti na radnici Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: - kontrolu usnesení ze zasedání č výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu městyse Křižanova za duben 2009 a oznámení o možnosti účastnit se soutěže Obec přátelská rodině" - zprávu o údržbě potoka Nový v k.ú. Křižanov (Zem. vodohospodářská správa) - zprávu o výsledku kontroly placení pojistného na zdravotní pojištění, provedla VZP ČR s výsledkem bez závad - nutnost opravy okapů u zámku (u obec. bytů), bude hrazeno z rozpočtu - kontrolu hospodaření SK FC Křižanov na r informaci p. starosty o opravě silnice (průtahu) přes Křižanov II. schvaluje: - prodej p. č v k. ú. Křižanov o vým m 2 p. Josefu Smejkalovi, Křižanov 385 k výsadbě rychlerostoucích stromů jednomyslně - úprava rozpočtu městyse k jednomyslně - směrnici o vytvoření a použití účelových prostředků FRB v území obce Křižanov jednomyslně - poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč pro sdružení Raná péče 9 pro, 3 se zdrželi hlasování - povolení stavby (na pozemku obce) správní budovy pro SK FC Křižanov jednomyslně - počet členů zastupitelstva městyse do podzimních voleb v počtu pro, 2 proti - přidělení Kč pro ZŠ Křižanov na opravu střechy u tělocvičny, vložení drátu do okapů a vybudování hromosvodu

2 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 2 - na nové přístavbě jednomyslně - zvýšení rozpočtu SDH Křižanov o Kč - jednomyslně - uvolnění tis. Kč z rozpočtu městyse na opravu místní komunikace v Bojanově jednomyslně - věcné břemeno pro přípojku NN Navrátil - jednomyslně III. zamítá - žádost Hany Cendelínové, Křižanov 443 o pronájem budovy čp. 136 k podnikání (důvod: budova není v dobrém stavu a není vhodná k podnikání a bydlení) jednomyslně Usnesení č. 42 ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne v zasedací místnosti na radnici Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: - kontrolu usnesení ze zasedání č výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu městyse Křižanova za květen 2009 a informaci p. starosty o provedeném odbahnění rybníků - informaci o přípravě projektu odbahnění rybníka Králmožný - zpětvzetí stížnosti SK FC Křižanov na neoprávněné vypouštění odpadních vod - zápis z jednání kontrolního výboru II. schvaluje: - úpravu vjezdu na pole za traktorkou na základě žádosti občanů ul. Za Branou z důvodu přívalových vodních srážek a tím zatopení sklepů jejich domů - jednomyslně - příspěvek ve výši Kč pro Hospicové hnutí - Vysočina, Nové Město na Moravě jednomyslně - uvolnění finančních prostředků na zbudování těžební linky u rybníka Pávek v celkové výši 350 tis. Kč jednomyslně - nákup 6 ks pláštěnek pro hasiče za 13 tis. Kč jednomyslně - povolení stavby (na pozemku obce) správní budovy pro SK FC Křižanov jednomyslně - půjčku z FRB p. Milanu Čechovi, Křižanov 353 ve výši Kč na půdní vestavbu a žádost p. Šárky Hrbáčkové o půjčku na zateplení domu čp. 344 ve výši Kč jednomyslně - možnost zřízení učebny ZŠ v Přírodě jednomyslně - žádost p. Silvie Tomšíkové (za společenství domu čp. 422) o souhlas stavby zahradního altánku na p. č. 1592/2 jednomyslně schváleno provedení na betonových patkách s volně položenou dlažbou - výměnu bojleru v domě s pečovatelskou službou v bytě p. Marie Hublové - jednomyslně - uzavření smlouvy o sml. budoucí na zřízení přípojky NN p. Širhal, ul. Polní a následně po provedení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - jednomyslně III. odkládá - žádost p. Anděla o uznání věcného břemene jednomyslně - žádost SK FC Křižanov o příspěvek ve výši Kč na odstranění škod po deštích a bouřkách do příštího zasedání jednomyslně - stížnost p. Bajera Pavla, Křižanov 129 s tím, že bude požádán, aby si předmětné pozemky nechal zaměřit - jednomyslně starosta Antonín Kania místostarostka Marie Smejkalová informace pro občany Oznámení Zveme všechny příznivce stolního tenisu, aby si přišli zahrát a to vždy v pondělí a ve středu do místní sokolovny od 17 do 18:20 hod. K dispozici jsou dva nové stoly. Je možno dohodnout se i na jiný den a hodinu. Cena je deset korun na hodinu. Informace na telefonu Jiří Coufal společenská kronika Životní jubilea V červnu a červenci oslavili svá životní jubilea tito občané Křižanova: Pazderová Vlasta 87 let Křižanov 51 Syslová Marie 86 let Křižanov 148 Vodička Jindřich 85 let Křižanov 184 Halešová Růžena 80 let Křižanov 165 Parajka Štefan 80 let Křižanov 329 Jurková Dana 75 let Křižanov 315 Kolářová Bedřiška 75 let Křižanov 150 Vážení jubilanti, k Vašemu krásnému životnímu jubileu Vám přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí, spokojenost, lásku a pohodu v kruhu svých blízkých. V červnu se dožila paní Marie Jelínková, nejstarší obyvatelka Křižanova, krásných 100 let, přejeme ji hodně zdraví do dalších let. Zlatá svatba V červenci před padesáti lety nastoupili společnou cestu životem manželé Marie a Antonín Podrábských. Přejeme Vám, aby radostná a tichá pohoda vyplnila všechna příští léta, abyste všechny dny a roky prožili ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti. Narozené děti Od posledního vydání zpravodaje se v Křižanově narodila tři děvčátka: Michaela Rohovská, Beata Říhová, Denisa Švarcová Vážení rodiče, přejeme Vašim dětem hodně společných chvil plných lásky, tolerance a trpělivosti. Odešli z našich řad,,a přišla dlouhá noc a po ní žádné ráno..." Olga Scheinpflugová

3 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 3 V měsíci červnu zemřela paní Božena Zmeškalová ve věku 81 let a pan Arnošt Požár ve věku 66 let, v červenci paní Jaroslava Králová ve věku 96 let. kulturní okénko JE MODRÁ DOBRÁ? Galerie Dvorek v Křižanově rozkvetla modře a v noci snad i svítí modrými hvězdami. Takový byl a je můj dojem z návštěvy vernisáže výstavy Modrá je dobrá, kterou zorganizovali Michaela Janáková a Jaromír Bursa u nich na Dvorku. Galerie funguje již několik let a má za sebou pěknou řádku akcí. Je prostorem, kde se prolínají a potkávají díla známých, uznávaných autorů s kvalitní a nápaditou tvorbou umělců z regionu. A nejedná se jen o malíře. Ve vzácné shodě zde naleznete díla ze skla, dřeva a keramiky, umělecké objekty, vytvářené rozličnými technikami. Vždy jsou to však předměty a artefakty, které byly vytvořeny proto, aby šířily radost a krásu mezi lidmi. Tato vlastnost je společná všemu, co je na Dvorku k vidění. Snad díky tomu zde panuje velmi specifické, umělecky inspirativní a zároveň milé prostředí. V rámci modré výstavy jsou v galerii poprvé vystaveny také fotografické básně Petra Uhlíře. Jsou to díla, jejichž podloží a základy vycházejí z okolní krajiny, z její krásy, detailů i celku tak, jak je denně vídáme a můžeme vnímat. Pro označení neobvyklé kombinační techniky, kterou autor používá, když propojuje uměleckou fotografii a poezii, se mi podsouvá slovo plakáty, a to ve smyslu alšovských knižních kreseb a ilustrací, jejichž samozřejmou a nedílnou součástí jsou i texty. Jak autor uvedl, tato kolekce byla ovlivněna vyhlášeným tématem a vytvořena v odstínu modré, ale pohledy a krásy, které se snaží ukázat mají mnohem širší záběr. Nedalo mi to a zeptala jsem se autora vystavovaných poetických plakátů pana Petra Uhlíře na to, jaký byl a je jeho vztah k poezii, kdy a proč začal psát básně: Jak to, že k Vám přicházejí slova, poslouchají vás a vy je ovládáte tak, že nabírají nevídanou váhu, získávají přesně vymezený obsah, filozofický rozměr a přitom neztrácejí lehkost? Odpovědí bylo kratičké mlčení a úsměv, po kterém následovalo prohlášení: No to já nevím. Je to něco jako žonglování s míčky nebo hraní si s kuličkami skleněnkami, nebo cákání se ve vodě tekoucí tak, až slunce udělá duhu a lidi na to koukají, co jsem to vyvedl, a já taky. A jestli se jim to líbí a usmívají se a nevadí jim, že se i namočí, tak to je krása. Co pro vás znamená poezie a umění vůbec? No - poezie a umění jsou velká slova a vykládají se a dají se vykládat všelijak. Pro mne je umění darem člověka člověku. Je to sdílení, kdy někdo má dar vidět a předávat, a ten druhý umí, má schopnost vnímat a přijímat. Považujete tedy umění skládat básně za dar? Jednoznačně ano. Stejně tak je dar umění vnímat. Jak tohoto svého daru užíváte, případně plánujete užívat? To je dobrá otázka, a proto odpověď na ni není jednoduchá. Co cítím jako povinnost je užívat tuhle svoji schopnost k radosti druhým. Ukazovat lidem krásu krajiny kolem nás, obyčejnou krásu míst, kudy denně procházíme a ke své škodě, zavaleni denními starostmi, ji nevnímáme. Byl bych moc a nevýslovně rád, kdyby se mi tohle dařilo a lidé, třeba jen maličko skrze slova do básní složených si uvědomili, že krajina kolem nás je nesmírně krásná a skutečně malebná a aby v ní žili rádi. A ti, kteří tuhle naši krajinu neznají, aby zatoužili ji objevit a pak se sem vracet jako domů. A vím, není to přání skromné. Však skromnost v tomto případě, tedy v lásce a obdivu k lidem a krajině není na místě. Fotografické básně Petra Uhlíře jsou neobvyklým spojením schopnosti vidět, vyjádřit a předat magickou krásu všedního světa, který se náhle stává neobyčejným a nevšedním. Jejich umělecké zpracování nese filozofický podtext, zamyšlení, souznění člověka a krajiny Křižanovska. Všemi těmito vyjadřovacími rovinami se přesto prolíná lehkost a úsměvné pohlazení po duši. Pro své nesporné kvality si vystavovaná kolekce, stejně jako celá zajímavě připravená výstava v Galerii Dvorek našla už řadu příznivců. Ano, modrá je dobrá. Obdivovat a odnést si krásný modrý zážitek, či dokonce umělecký předmět v této barvě lze do konce srpna. Vystavujícím autorům i galeristům - paní Janákové a panu Bursovi zbývá popřát mnoho dalších podobně inspirativních nápadů a vnímavé diváky, kteří představovanou krásu chtějí a umějí sdílet. Mgr. Milada Krásenská, manažer v oblasti umění NÁPOVĚDA CHVÍLE MILOVANÍ STOČENÁ DO KLUBÍČKA, NEBO SNAD ROLNIČKA, ČI PÍSMENKA SLABIKÁŘE, KOUSEK DUHY ZATOULANÝ, NEBO SNAD SVATOZÁŘE? JAK MOC CHTĚLI BYCHOM VŠEMU DÁT JMÉNA. VŠAK ZKUSME ŽASNOUT ALESPOŇ JEDNOU JEN TAK ZAPOMENOUT SLOVA TÉMA, SCHEMA, TO SE NEMÁ... autor: Petr Uhlíř

4 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 4 Školní rok v Duhové školce v Křižanově, tentokrát v číslech V uplynulém školním roce navštěvovalo křižanovskou MŠ 68 dětí, z toho 47 místních a 21 z okolních obcí. Do 1. třídy ZŠ odešlo 17 dětí. Ve školce byly integrovány 2 děti, které vyžadují zvýšenou péči a pracují s nimi asistentky pedagoga. K zápisu pro školní rok 2010/2011 přišlo 33 rodičů, přijímací řízení probíhalo podle předem stanovených kritérií. Bylo přijato 16 dětí, 14 z Křižanova a dva předškoláci ze spádových obcí. Kapacita MŠ je 67 dětí, do Kuřátek jich nastoupí 17, do Berušek 26 a v Žabičkách se na vstup do školy bude připravovat 24 dětí. V současné době probíhají další nutné stavební úpravy, které by měly do budoucna tento počet uhájit. Investiční náklady, které jsou průběžně vynakládány na rekonstrukci zařízení, nemají vliv na výši úplaty, kterou MŠ vybírá. Rodiče přihlášených dětí jsou povinni podle vyhlášky č. 43/2006 Sb. hradit tzv. Úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole. Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy. Od úplaty jsou osvobozeni rodiče dětí v posledním roce předškolní docházky, tedy rodiče budoucích prvňáčků. Zastupitelstvo městyse schválilo a stanovilo výši úplaty na 300 Kč za 1 kalendářní měsíc. Hradí se za období září červen, tedy 10x. Ve školním roce 2009/2010 hospodařila MŠ s celkovou částkou Kč ( Kč městys a stát, Kč úplata od 47 rodičů dětí). Na schůzce s rodiči, která proběhne v pátek 3. září v odpoledních hodinách v mateřské škole, budou oznámeny termíny, kdy budou rodiče úplatu hradit. Vybírá se vždy pro období září prosinec a poté leden červen. Na nové i stávající děti se v září těší celý kolektiv MŠ. janast Boží muka Nová boží muka na Šibeníku. Vážený pane starosto, městská rado městyse Křižanova, chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za umožnění stavby Božích muk na vrcholu kopce Šibeník a informovat Vás o této stavbě. V červnu 2010 jsme v centrální části pozemku postavili sloupová Boží muka, která vyrobil kamenický mistr pan Matoušek Vlastimil z Mrákotína. Použita byla žlutobílá žula z mrákotínského lomu. Na podstavci je nápis A.M.D.G. a letopočet A.M.D.G. - zkratka Ad maiorem Dei gloriam", tj. latinsky K větší slávě Boží". Heslo jezuitů, které je podobné heslu benediktinů Ut in omnibus glorificetur Deus", tj. latinsky Nechť je ve všem oslaven Bůh". Původce hesla A.M.D.G., je svatý Ignác z Loyoly ( ), který žádal, aby pohnutkou všeho počínání byla vždy větší čest a sláva Boží. V horní části Božích muk - v tzv. kaplici je nika, do které bude v září osazen obrázek Panny Marie Bolestné, jehož autorem je akademický malíř pan Jiří Štourač z Bystrého u Poličky. S pozdravem František a Dagmar Kazdovi Jak jsme bojovali v Jihlavě aneb Tři velké okamžiky křižanovské žirafy Možná si někteří z vás vzpomínají (a nebo také ne), děti ze školní družiny a členové Vodotrysku se loni zúčastnili soutěže o nejvyšší žirafu. Se svou žirafou, sestavenou z PET lahví se umístili na 2. místě. Jednalo se o akci v rámci programu SAPELI přivádí žirafy do Jihlavy, na které se podílí ZOO Jihlava, magistrát a firma SAPELI. Křižanovští vítězové. (foto JIHLAVSKÉ LISTY) Letos byl vyhlášen druhý ročník, tentokrát o žirafu nejdelší, kde hlavní cenou byl nocleh v africké vesničce Matongo v jihlavské ZOO. A to by nebyla Radomíra Schmidová, vychovatelka školní družiny, patronka Vodotrysku a šéfka Křižanovského zpravodaje, kdyby se do něčeho takového nepustila znovu. Plán byl velkolepý vytvořit žirafu z kartónu, podbitého dřevěnými laťkami a polepeného malými žirafkami představující skvrny. Celý měsíc tedy s dětmi ve školní družině i v hodinách výtvarné výchovy společně s Ladislavou Jurkovou plánovaly, kreslily a tvořily. A když konečně přišel očekávaný den 3. červen vyrazili jsme s bojovou náladou do krajského města zvítězit. Na jihlavském náměstí jsme byli v početní převaze bylo nás téměř padesát, což je skoro polovina ze 119 soutěžících z šesti týmů. Kdo nesestavoval žirafu, skotačil a soutěžil s Hitrádiem Vysočina a Milanem Řezníčkem, který celou akci moderoval. Kýžená třetí hodina, kdy začalo přeměřování žiraf, odbila a náměstí ovládlo napětí. Začalo přeměřování. Na dodržování tělesných proporcí žiraf dohlížela ředitelka ZOO Eliška Kubíková. Pomalu jsme se vzdávali naděje na první místo, tekly slzy, padala silná slova. Radka ale všechny ujistila, že to dopadne dobře. Pak přišlo na řadu vyhlašování a my jsme hrdě a s řádnou dávkou nadšení převzali ceny za třetí místo a také speciální ocenění za nejvyšší počet žiraf na nejmenší ploše měli jsme jich přesně 602. A jak bylo řečeno, tak se také stalo noc v africké vesničce Matongo nakonec získaly všechny zúčastněné týmy.

5 K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J strana 5 Nakonec zkrátka všechno dobře dopadlo. Výsledky: 1. místo 6.C, ZŠ Otokara Březiny, Jihlava délka 122,75 m 2. místo 5.C, ZŠ Otokara Březiny, Jihlava délka 86,40 m 3. místo Vodotrysk a školní družina, ZŠ a MŠ Křižanov délka 28,50 m 4. místo Šikulové, ZŠ a MŠ Okrouhlice délka 19,40 m 5. místo Bouráci, ZŠ Speciální Jihlava délka 7,93 m 6. místo Žirafky z Demlovky, ZŠ Demlova, Jihlava délka 149,60 m (diskvalifikováni) Co ale s naší žirafou? Rozhodli jsme se, že ji 10. června představíme i na našem náměstí. Složení žirafy nám značně komplikoval vítr, takže na řadu přišly odpadkové koše, láhve, batohy i naše vlastní těla. Kolem velké žirafy pak děti křídami nakreslily spoustu dalších žiraf, za což dostaly sladké odměny. Na závěr si někteří zatancovali v rytmu oblíbených hitů Dády Patrasové. A dříve, než bychom se nadáli, tu byl 23. červen a náš tolik očekávaný výlet s nocí v jihlavské ZOO. Odjezd byl naplánován na šestou hodinu, ale už dlouho předtím se tu shromažďovali rodiče se svými ratolestmi a kupami spacáků, batohů a karimatek. Pak už jen sem tam utřeli slzu, popřáli šťastnou cestu a zamávali odjíždějícímu autobusu. V zoologické zahradě čekali průvodci, kteří nás v africké vesničce Matongo seznámili s programem na oba dny a ve dvou Výherci výletu s nocí v Jihlavské ZOO. skupinách provedli po liduprázdné večerní ZOO. Kromě základních informací jsme se také dozvěděli, jak se které zvíře jmenuje, co má a nemá rádo nebo jak dlouho v ZOO žije. Jakmile jsme se vrátili do vesničky, popadli špekáčky a rohlíky, šlo se opékat. A ejhle, čímpak si špekáčky nařežeme? Naštěstí Radka Schmidová, i když není muž, měla u sebe nůž, čímž nás všechny zachránila. V deset už jsme v Matongu zalézali do spacáků. Bylo to něco úžasného ležet a poslouchat klapání hejna hnízdících plameňáků, skřeky lemurů a vřeštění opic jako v Africe. Během noci vyděsil holky ježek a k ránu kolem nás přešlapoval kohout. Po snídani jsme si opět prohlédli celou ZOO, podívali se na cvičení sokolníků a spoustu času strávili na hřišti. Plni dojmů, ale také pořádně unaveni jsme nasedli do autobusu a vrátili se zpátky do Křižanova. Za to všechno ředitelství ZOO Jihlava děkujeme a těšíme se do plánovaného výběhu pro žirafy. Velký dík patří také sponzorům, díky kterým jsme se mohli soutěže zúčastnit, VV SKLO s. r. o., Autodoprava pan Zalaba a pan Miloš Svoboda. ON Tábor Všichni jistě znáte tábor, který pořádají nadšenci z Katolického domu. Děti, teepee, spacáky, kadibudky, ohniště. Ovšem již třetím rokem se pořádá upload této dětské verze. Tábor pro rodiny s malými dětmi. Zní to dost bojovně, leč realita je naprosto jiná. Krásná příroda, klid, civilizace daleko. To je jen několik předností, které nám pořadatelé nabízejí. Tak například Čapkova pejska a kočičku v nadživotní, tedy lidské, velikosti. Pro ty s lepší představivostí Mirča Sýkora v hnědém chlupatém oblečku, na hlavě čelenku s dlouhýma ušima to mluví za vše. Nejen, že děti byly nadšené, ale i rodiče se náležitě pobavili. Pobyt venku unavuje a hlad je obrovský. Co kuchyně? Největší pojem Lenka Kamanová. To snad ani není možné, co všechno tato... a jezdilo se i na koni. pohledná slečna umí uvařit a navíc v jaké vynikající kvalitě. Kdo tedy bude jednou pozván k Lence na večeři, ten si může gratulovat. A jestli si bude moct objednat jídlo,

6 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 6 na kterém si pochutná, pak doporučuji lilek. Ten nemá chybu!!! Bříško už je plné, oči dětí se zavírají. Po dnech plných zábavy a pohybu se jim v tee-pee krásně usíná. Spacáky si děti naprosto zamilovaly, některé z nich vyžadují tento druh přikrývky i doma. Děti spí a co rodiče? Oheň praská, chlapík z lesa - Tomáš Kotík - štípe kulány, Kidos Forlán neúnavně přikládá, pan Vala mlátí šlehací metličkou do cedníku, pan Sýkora skřehotá, Aleš Pocit brnká na kytaru, Péťa Pop tluče na bubínek, kozy mečí, psi štěkají. Martino Popová, díky za to!!!! Suchi Pernštejn letos co bylo a bude Vlastně se nic zvláštního nestalo. Přesně tolik, kolik se nás, poslední červnovou sobotu na cestu vydalo, tak tolik nás došlo do cíle (někteří i zpět). Počasí bylo nezaslouženě krásné, neboť tak krásné počasí na pěší pouť si zasloužit snad ani nejde. Kafíčko na rychtě u Buchtů v Habří bylo stejně jako to počasí více než skvělé. Vše, co pro nás bylo připravené, to nejde popsat, a asi ani napodobit. Neboť když se věci dělají s láskou, jako u Buchtů, nelze je jen tak napodobit. A ještě k tomu zasluhování si - já ani tak hodný nejsem, abych si tohle všechno nějak zasloužil, či dokonce to způsobit. A tak každému, kdo se snažil a pomáhal mi, patří poděkování moje veliké, stejně tak, jako vám všem, kteří jste se na cestu vydali a v pohodě a s úsměvem ji prošli. No ale abych nesetrvával v samých děkováních a chválách, a tím vlastně už ve vzpomínkách. Tak tedy zvu Vás na Pernštejnské putování podzimní. Náš cíl bude hrad Pernštejn krásnější o výstavu aranžování rostlých květin i suchých vazeb a vůbec všeho, co lze krásného na podzim ve volné přírodě, v zahradách, případně sklenících (pozor, ne sklenicích) najít. Vyjdeme v sobotu 18. září, tradičně v 5:45 od kašny u radnice. Jako obvykle na podzim bude tma a chladno. Počasí objednat (ani si zasloužit) neumím. No ale vše ostatní je jasné cesta a krajina naše malebná, skvělé kafíčko a dobroty u Buchtů, odpočinek u hájenky na Lopatách, pak pod lipami u Jednoty ve Stříteži a nakonec hrad krásnější než obvykle. Co víc si můžeme přát? Tedy přát si samozřejmě můžeme. Ale byla by to asi samá aby a co by mělo a mohlo být. Místo těch všech rádoby přání raději pojďme putovat, přijímat a užívat dnů takových, jaké jsou. Protože věřte nebo ne, ale každý den, tedy skoro každý, může být krásný. Petr Uhlíř Léto s Vodotryskem Už je to tu zase. Neformální skupina mladých Vodotrysk opět získala v rámci programu Make a Connection společnosti Nadace rozvoje občanské společnosti a společnosti NOKIA grant na realizaci projektu Léto s Vodotryskem. Loni nám byl přidělen grant Kč a díky tomu mohl proběhnout ekologicky směrovaný projekt Do hlubin Vodotrysku aneb Cesta tam a snad už nikdy zpět. Letošní projekt, jak už název napovídá, proběhne během letních prázdnin. První část projektu malování autobusové zastávky už máme úspěšně za sebou. Když jsme se v pátek 9. července sešli na křižanovském náměstí, pořádně jsme nevěděli, co bude dál. Každý měl svoji jasnou představu o tom, jak by se čekárna dala vyzdobit, o které si myslel, že je ta nejdokonalejší, a nehodlal ze svých postojů ustoupit. Pak padl návrh na jednoduché ztvárnění lidských postav a shodli jsme se na pouhých siluetách postav s omezením barev. Nejprve jsme bíle vymalovali a na čisté zdi nám Andrea načrtla obrysy postav. Druhý den ráno jsme se znovu sešli, popadli barvy a štětce a už to jelo. Do 13 hodin bylo vymalováno. Ze zdí na nás shlíželi kulturista, policista, maminka s holčičkou, babička, povaleč, řeznice, pes a kočka. Na závěr jsme umyli okna a podlahu čekárny a obnovili nátěr nástěnky s jízdními řády. Velký dík patří MgA. Andree Stehlíkové, která je autorkou návrhů siluet, též panu starostovi Antonínu Kaniovi za finanční příspěvek na zakoupení barev a nám, kteří jsme se chopili štětců Radce a Martině Schmidovým, Nikol Doležalové, Evě Hammerové, Katce Ficové a Ondrovi Nagyovi. Jsme rádi, že jsme dostali příležitost zkrášlit (alespoň dle našeho mínění) čekárnu na našem náměstí. Účastníci akce malování autobusové zastávky při rozjímání nad motivem, který se objeví na jejích zdech. Další částí bude workshop víkend, který se uskuteční 7. a 8. srpna Čekat na vás bude taneční workshop, kde se naučíte základům scénického a moderního tance pod vedením Ing. Katky Suchánkové, Ivy Majtnerové a Hany Bednářové, a také fotografický workshop Camera obscura pod vedením Iva Karase. Ovšem vyvrcholením celého projektu bude Filmový nonstop víkend, jenž proběhne od pátku 13. srpna do neděle 15. srpna v Katolickém domě. Těšit se můžete na spoustu filmů různých žánrů, od různých režisérů a s různými herci například Twilight sága: Zatmění, Prokletý ostrov, Stáhni mě do pekla, Vykoupení z věznice Shawshank, Vzhůru do oblak, Mladí v partě, Někdo to rád blond, Oko nad Prahou a spoustu dalších (plný program zjistíte z letáčků). Během celé akce se budete moci občerstvovat, včetně snídaní, obědů a večeří, míchaných koktejlů a zmrzlinových pohárů. Pro děti a ty hyperaktivnější z vás bude přichystán i venkovní program na tzv. provětrání :) ON Červený rybíz alà brusinky hobby koutek 1kg rybízu; 0,25 l vody; 0,25 l octa; g krystalového cukru; kousky skořice; aspoň 5 ks hřebíčku Opraný rybíz přelijeme svařenou vodou s octem a scedíme. Do kastrolu odměříme 0,5 dcl vody, přidáme cukr, okapaný rybíz a koření. Vaříme asi 10 minut. Horké plníme do menších skleniček, zavíčkujeme, obrátíme dnem vzhůru a necháme vychladnout. Ze dvou dávek je asi skleniček od přesnídávek. Suchi

7 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 7 historie Vzpomínka na MUDr. Jana Melichara Příjezd Melicharovy rodiny do Křižanova - 2. část Melicharova rodina se seznamovala. Starosta vzkázal pro posla - tak se říkalo jedinému strážníkovi a obecnímu sluhovi - a tomu potom nařídil, aby zítra ráno obstaral přestěhování pana doktora do bytu na radnici. Rodina po celodenním trmácení dobře spala v nádvorní světnici hostinského a probudila se až teprv, když domácí paní donášela na velikém podnose snídani, zasmaženou polévku. Zvědavost, jak asi bude vypadat nový byt a jak vyhlíží městečko, pudila manžely doktorovy ven. Bylo třeba dát v bytě pokyny lidem, jak rozestaviti nábytek. Paní byla spokojena, že budou pokoje prostorné a že z nich bude hezká vyhlídka na dvě strany náměstí. Melicharova rodina. Zatím, co se zaměstnávala po domě, odešel pan doktor z poschodí dolů, kde byl obecní "kancalář" a vyřídil tam vstupní formality. Do místnosti se trousili pantáti, samý "rádní a vébor", jak se představovali. Mezi nimi i pan farář Dr. Stára a pan fošmistr (lesmistr) jako zástupce majitele panství. Byla mimořádná schůze obecního výboru s úřadem vrchnostenským, v níž měl Dr. Melichar skládat slib. Jak bude placen od obce? Starosta ujišťoval, že asi tak jako jeho předchůdce, ale že musí počkat, až se věc vyřídí v Brně u místodržitelství. Nu, čekal půl čtvrta roku. Dne 20. září 1859 mu oznámil krajský úřad v Jihlavě, že mu moravské místodržitelství povoluje roční remuneraci z křižanovského kontribučního fondu 30 zl. rakouské měny ve čtvrtletních, pozadu splatných lhůtách od té doby, kdy zemřel předešlý lékař, tedy od října 1855! A už napřed poznamenáváme, že s tím platem měl novou potíž Tehdy musel 28. ledna podat stížnost k zemskému výboru, že mu byl požitek oněch 30 zl. neprávem zastaven. Věc se táhla. Teprve toho roku zemský výbor stížnosti vyhověl. K poledni odešla paní a brzy nato i pán do hospody podívat se na děti, které se ráno uvolila opatřit sama jirchářka. U dětí zastali děvče, které jim včera večer poradilo nocleh. Byla to Pepička neznámého nám příjmení, dcera chudé vdovy, s kterou dělala "na panském", čili "na tovarychu" za 20 krejcarů denně. Tu Pepičku shledáváme pak ve službě ještě v roce Po hospodském obědě se odebrala už celá rodina do nového bytu, kde ovšem ještě nebylo příliš útulno, ale byli již doma. Navečer bylo nutno oddechnout od uklízení a tu navrhl doktor ženě, aby se šli projít městečkem. Měsíc, tentokrát jasný, jim svítil na cestu. Šli podle Jelínkovy hospody a provazníka Pelikána do mírného kopečka k "štátui" Panny Marie, k Ořechovské bráně, po silnici mezi Kremlovými (Kramerovými), kde byla pošta a Seyfriedovými (koželuh), podle řemenářových (Slámových) dolů tam, kde na jedné straně stála dvojtřídní škola, na druhé odbočovala silnice Medřická. Rovno dál se šlo po páru krocích podle palírny žida Backaka, po mostu přes říčku a stanuli na půdě Horního Města, mnohem již venkovštěji vypadajícího než Dolní. Domky, vesměs jen přízemní, hospodářské, stoupaly do kopečka a doprava uskakovala ulice Na Budíně. Tam, kde zas kopeček přecházel do roviny a ulice se již šířila v náves, stála kaplička "svatyho Jána" a kousek za ní tři zamrzlé rybníčky, za nimiž se svíraly domky s obou stran branou, zvanou Hornoměstskou. Tam už byl konec městečka a tak se doktorovi vraceli. Kde koho cestou potkávali, každý je hezky pozdravoval jako známé. Když vcházeli do radnice, byli v dobré náladě. Městečko se jim zalíbilo a lidé budou snad také dobří, je jim to vidět na tváři. Jen jaké tu bude živobytí! Horský kraj je jistě chudý a výdělky lékařovy nebudou asi valné. Ale což, doktora naučil dosavadní život uskrovňování a choť jeho Aninka je dobrá duše, zcela nenáročná. Jste zvědavi, jak výnosná byla praxe Melicharova? O začátcích nemáme zpráv, ale výdělky se asi mnoho nelišily od těch, které si zaznamenával na každý den v roce do účetní knížky o 15 let později. Vyjímáme odtud několik drobností: -za děvečku u Tomáše Mezníka 1 fl. 30 kr. -za omrzlé nohy J. V. z Radňovse 40 kr. -židovka z Moravce trhání zubu 40 kr. -trhání zubu (těžký případ) 30 kr. -paní Seyfriedové mazání 1 fl. 40 kr. -paní Autratové z Hor. města thé a mazání 1 fl. 2O kr. -pan David pouštění žilou 2 fl. Některé práce byly z povinnosti obecního lékaře v mezích služného a tedy bez honoráře, za některé měl právo brát peníze, tak čteme: - za prohlédnutí tří lipáků (lidí, hnaných postrkem) od obecního úřadu 52 kr. Jistý a stálý příjem měl za Brňátka. To byly nemanželské děti z brněnského "Findelhausu" (nalezince, porodnice), které si braly chudé matky k svým vlastním za neveliký příspěvek na kojení a na výchovu do 6 let. Měli je v evidenci faráři a lékařský dozor byl svěřován doktorovi. Tak dostával Melichar z fary v Křižanově, v Heřmanově, na Moravci a v Horních Borech čtvrtletně dohromady něco přes 60 zlatých. Jednou do roka bylo v Křižanově a po dědinách očkování a komise s tím spojené také něco vynášely. Jistá hmotná výhoda byla také v tom, že Melichar měl domácí lékárnu, na jakou mají právo lékaři v místech, kde není lékárny veřejné. Tenkrát ještě nebylo na našem venkově zvěrolékařů, ba ani tzv. kuršmídů, při dobytčích nemocech pomáhali zkušenější sousedé. K těžkým případům volávali opravdovského doktora. Tak tohle byla malá vzpomínka na lékaře, vědce, spisovatele, velkého vlastence a lidumila MUDr. Jana Melichara. František V. Autrata napsal v úvodu své knihy: "Dědicům jména dobrodince, jehož srdce hřálo soucitem a láskou k trpícím, jména vzácného vlastence a buditele, jména čistého člověka, zapsal jsem a vydal jako zkratku Melicharových zásluh na památku." V Brně 21. prosince Eva Nagyová

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012 Koncert a výstava ZUŠ ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 25. ledna 3. února 2012... 5. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXII. č. 2 20.

Více

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim / zima 2012 Foto: lucie Hašková Téma: Škola Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem Během několika měsíců vyrostla na

Více

2 červen. Z obsahu. Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem

2 červen. Z obsahu. Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem 2 červen Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem Z obsahu Z jednání zastupitelstva Výsledky voleb do EP PoděkovánÍ V obci se staví za evropské peníze Vzpomínka na Karla

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Červenec - srpen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou. - Vladislav Müller Mgr. Mar tina Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ Besedová z Veřovic. Do

Více

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 1 VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 Zas kouzlo Vánoc obklopí tě, když na seně se zrodí dítě. A že jen láska lásku plodí, myslíš, že na svět náš se hodí? Jak usmívá se hošík sladký, jak dojemně sní vedle matky sen

Více

FILIP T.A.K. JE ČESTNÝM OBČANEM MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ

FILIP T.A.K. JE ČESTNÝM OBČANEM MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY PROSINEC 2013 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2

Více

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013 Ročník 41 LISTOPAD 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tato slova v období předčasných parlamentních voleb a nemohu se nevyjádřit k volební náladě která, ať chceme nebo nechceme, je kolem nás. Tyto

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč,

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Vysmáté léto......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 14. srpna

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

Úvodní slovo. Pozvánka. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 3. Oznamka str. 4. Mikroprojekt Krajné str. 5. Česká hlava 2011. str. 8. Sport, recepty. str.

Úvodní slovo. Pozvánka. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 3. Oznamka str. 4. Mikroprojekt Krajné str. 5. Česká hlava 2011. str. 8. Sport, recepty. str. ročník 17, číslo100 prosinec 2011 Úvodní slovo Vážení přátelé, po ročním působení na radnici jsem se rozhodl na zastupitelstvu dne 31. 10. 2011 odstoupit z rodinných důvodů z funkce starosty, kde následně

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Červenec 2009. Další informace na: www.adra.cz www.clovekvtisni.cz

Červenec 2009. Další informace na: www.adra.cz www.clovekvtisni.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Červenec 2009 Číslo 7 www.dvurkralove.cz 100.000,- Kč na pomoc oblastem postiženým povodněmi V souvislosti s letošními ničivými

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 3/2008 Číslo 3/2008 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Z činnosti ZŠ Z naší školičky Krátce z regionu Podluží Ohlédnutí za kulturou Prušánecká dědina malovaná Slovo má starosta Vážení

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pojmenujme horní rybník FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru 1 Prázdninové slovo starosty Konečně nadešel dětmi tak toužebně očekávaný čas léta a prázdnin, na který jsme se spolu s nimi těšili i my dospělí. Pro mnohé z nás je to čas dovolených a zaslouženého odpočinku.

Více