Ochrana přírody a krajiny v kraji Vysočina Zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana přírody a krajiny v kraji Vysočina Zpravodaj"

Transkript

1 1 Ročník II, číslo 1, leden 2008 Ochrana přírody a krajiny v kraji Vysočina Zpravodaj Obsah: Projekt Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina str.2 4 Stalo se a proběhlo v druhé polovině roku 2007 str Zajímavosti z Vysočiny str Nevládní organizace v kraji Vysočina str Praktický rádce str Připravované akce na únor až červen 2008 str Vydáno v rámci projektu Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina

2 Vážení a milí dobrovolní a profesionální ochránci přírody, milí milovníci přírody, jsme rádi, že vydávání Zpravodaje, který Vám přináší informace o ochraně přírody v kraji Vysočina, může pokračovat. Další dvě čísla Zpravodaje vyjdou díky podpoře z projektu Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Nositelem projektu jsou Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, partnery jsou Sdružení Krajina Počítky a SEV Mravenec z Pelhřimova. Projekt má za cíl posílení ochrany přírody, krajiny a životního prostředí na Vysočině díky spolupráci neziskových organizací se zaměřením na ochranu přírody (dále jen NNO-ŽP), veřejnosti a veřejné správy. V rámci projektu vytváříme informační systém pro zapojování veřejnosti do ochrany přírody. NNO-ŽP nabízíme možnost rozesílky zpráv a pozvánek na NNO-ŽP v kraji a na média a jejich umístění na internetové stránky Informace a pozvánky zasílejte na: V roce 2007 k vám proběhly dvě výzvy na možnost podpory akcí zaměřených na praktickou ochranu přírody, do kterých je zapojena veřejnost. Ještě proběhne jarní kolo. Hlásit se můžete na Sdružení Krajina: Jako příklady akcí mohou sloužit: Mezinárodní workcamp na pomoc přírodě pořádaný ZO ČSOP Kněžice, akce při údržbě chráněných luk ZO ČSOP Bory nebo ZO ČSOP Kámen, oživení studánek ZO ČSOP Pacov apod. Od července do prosince 2007 bylo takto podpořeno 10 akcí v délce 31 dnů, kterých se zúčastnilo 237 dobrovolníků, kteří odpracovali na pomoc přírodě hodin dobrovolné práce. Na jaro 2008 je připravována kampaň Otevírání přírody na Vysočině, která by měla zahrnout asi 10 akcí pro více než účastníků po celém kraji. I k účasti na této kampani jste již byli vyzváni a stále se můžete hlásit na Středisku Mravenec: V rámci kampaně budou podporovány Dny Země, vítání ptačího zpěvu, exkurze do přírody, otvírání studánek apod. Dalším dílčím cílem projektu je posílení kapacity NNO, a to prostřednictvím odborných seminářů pro dobrovolníky a pracovníky NNO. Celkem proběhnou 3 semináře v délce 4 dnů a v rozsahu 20 hodin. Prvním byl seminář na téma Účast ve správních řízení, který navázal na setkání NNO-ŽP, druhým je dvoudenní seminář Aktuální trendy v péči o přírodně cenné lokality a třetím bude v únoru seminář na téma Jak komunikovat s médii. Pozvánky viz Plán akcí. V rámci projektu chceme také zmapovat činnost NNO-ŽP v kraji vydat o ní souhrnné Výroční zprávy. První průzkum činnosti proběhl již za rok 2006, ale nesešla se ani polovina rozeslaných návratek, takže jsme od samostatné zprávy za rok 2006 upustili a zahrneme ji do zprávy za rok V nejbližších dnech budeme opět rozesílat formulář o přehledu činnosti a prosíme o jeho včasné a úplné vyplnění a zaslání zpět. Myslíme si, že je velmi důležité, aby se každý dozvěděl, co vše dělají neziskové organizace na Vysočině pro ochranu přírody a osvětu. Rádi bychom Výroční zprávu představili zejména zástupcům kraje a pracovníkům krajského úřadu. Bližší informace o projektu a o možnosti zapojení do projektu získáte u Ivety Vorlíčkové: tel redakce Zpravodaje 2

3 Projekt Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina FINANČNÍ PODPORA NNO NA JARNÍ OSVĚTOVÉ AKCE KAMPAŇ OTVÍRÁNÍ PŘÍRODY NA VYSOČINĚ JARO 2008 V rámci projektu Zapojování veřejnosti do ochrany přírody na Vysočině se bude konat celokrajská kampaň nazvaná Otvírání přírody na Vysočině v rámci které budou finančně podpořeny jednotlivé akce pro veřejnost pořádané různými neziskovými organizacemi. Pro celou kampaň bude připravena jednotná propagace v rámci kraje Vysočina. Podpořeny budou akce typu: Den Země Otvírání studánek Vítání jara Ptačí zpěvy a další akce týkající se přírody na Vysočině Kdo může o podporu požádat: NNO z Vysočiny a to i ve spolupráci s obcemi. Výše podpory: bude od Kč do Kč. Jak požádat: stačí zaslat nebo dopis na adresu: SEV Mravenec, Masarykovo nám. 17, Pelhřimov s těmito údaji: Název akce: Popis akce (co se bude dělat): Místo akce: Navrhovaný termín akce: Předpokládaná doba trvání akce: Předpokládaný počet účastníků akce: Historie akce (popište, zda obdobná akce již někdy proběhla a s jakou účastí a výsledkem): Kontakt na místní NNO, která by spoluorganizovala akci: Jméno, kontaktní údaje (tel., ), podpis: Termín pro doručení návrhů: (pro akce pořádané od 1. dubna do 25. května 2008) Případné dotazy zodpovíme na výše uvedeném mailu nebo na telefonu: , Věříme, že se přihlásí co nejvíce NNO a že budeme moci podpořit vaši činnost. Václav Kos a Marta Rodová 3

4 Projekt Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina FINANČNÍ PODPORA NNO V PÉČI O PŘÍRODU Hledáme náměty na akce a spoluorganizátory aktivity v rámci projektu Zapojení veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina. Celkem se předpokládá realizace přibližně 15 akcí pro zapojení dobrovolníků do péče o přírodu a životní prostředí. Podpora na spoluorganizaci jednotlivé akce bude cca od 2.000,- do 8.000,- Kč, dle rozsahu akce. Charakteristika akce: zaměření na některou z těchto oblastí: péče o zvláště chráněná území (chráněná příroda), přírodně cenné lokality, stromořadí, veřejnou zeleň ve městech a obcích, zeleň v krajině; údržba a čištění studánek, oprava drobných kulturních staveb v krajině apod. aktivní zapojení veřejnosti (dospělých, rodin s dětmi, mládeže) do práce v rámci těchto činností minimální délka akce je 4 hodiny a minimální počet účastníků je 15 Kritéria pro výběr akcí: splnění charakteristiky akce zaměření na komunitu v kraji Vysočina, rovnoměrnost rozložení do jednotlivých okresů předpokládaný počet účastníků předpokládaná doba trvání (hod/den) Předpokládaná role spoluorganizátorů: spolupráce na technickém zajištění akce a zajištění místní propagace. Termín pro doručení Vašich návrhů je (pro akce plánované od do ) Návrhy akcí či případné dotazy zasílejte na adresu: Sdružení Krajina, Počítky čp. 2, Žďár nad Sázavou nebo em na (do předmětu uveďte návrh akce ) Návratka: Název akce: Popis akce (co se bude dělat): Místo akce: Navrhovaný termín akce: Předpokládaná doba trvání akce (hodin, dnů): Předpokládaný počet účastníků akce: Předpokládaný počet odpracovaných hodin (součet hodin za všechny účastníky): Historie akce (popište, zda obdobná akce již někdy proběhla a s jakou účastí a výsledkem): Kontakt na místní NNO, která by spoluorganizovala akci: 4

5 Stalo se a proběhlo v druhé polovině roku 2007 PESTRÁ ČINNOST JIHLAVSKÝCH OCHRÁNCŮ Karel Holub, ČSOP Jihlava Na prosincové výroční schůzi zhodnotili ochránci přírody z jihlavské ČSOP ZO 59/11 svou činnost v roce Ornitologové uspořádali několik vycházek Hledání skorce, Vítání ptačího zpěvu, Podzimní festival ptactva aj. vyvěsili a zkontrolovali 10 ptačích budek na Staré plovárně, vyčistili 62 budek na Heulose a v ZOO a dalších 15 v lesích u Bílého Kamene. Se ZOO Jihlava spolupracovali na Dnu ptactva v ZOO. Studánkáři zmapovali dalších 7 studánek, uspořádali Studánkový pochod kolem Brtnice (30 zájemců) a Hledání jara. S hudební skupinou Epy De Mye (vítězem Porty) otevírali tradičně studánku Emanuelu pod Vysokým kamenem u Jihlavy (30 zájemců). Nechali provést hygienické rozbory u pěti studánek na dusičnany. Obnovili studánku Nad Zaječím u Smrčné, hlavně zásluhou Karla Hobzy. V soutěži o nejhezčí studánku Vysočiny skončila na druhém místě jejich Kamenná studánka u Hosova, také třetí a čtvrté místo patřily jihlavským. Čtyři akce uspořádal Pozemkový spolek s vedoucím Pavlem Pokorným, např. Skřípání na lukách u Trojanu. Věnoval se údržbě vybraných lokalit v okolí Větrného Jeníkova. Ochránci pečovali o dvě chráněná území, Jersínskou stráň a Vílanecké rašeliniště. Zachraňovali obojživelníky v době jejich jarní migrace ve spolupráci se ZŠ Kamenice u Jihlavy a se skauty v Lukách nad Jihlavou. Vydařily se oba zájezdy na zoologické sbírky do Budišova a na Mohelenskou hadcovou step a druhý do Záchranné stanice fauny ve Voticích, spojený s návštěvou našich největších sekvojí v Radslavicích. Velký podíl na tom měl Petr Touš. Členové kroužku mladých ochránců vyhráli s přehledem přírodovědně ekologickou soutěž Jihlavský lístek a v regionálním kole Zlatého listu byli šestí. V jejich celoroční náplni byly vycházky, testy, hry a kvízy. Přitom spolupracovali s Muzeem Vysočiny. Nejmladším ochráncům, kteří teprve nastoupili do školy, se intenzivně věnoval Dan Stejskal. Fotokroužek Rosnička uspořádal několik fotosoutěží, jejíž vítězové byli odměněni drobnými cenami. Ochránci vedou pravidelně svou kroniku, koncem roku změnili klubovnu. Nová adresa: Znojemská ul. 40 v Jihlavě (Na Slunci, u tesaře a památkáře p. Kloudy). Na výroční členské schůzi v závěru roku byl staronovým předsedou ZO zvolen Miloslav Bartoš, pracovník ZOO Jihlava a místopředsedou Mgr. Jaromír Maštera, pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny v Havlíčkově Brodě. V novém roce počítají ochránci s obdobným programem jako v roce Mladí ochránci by rádi uspěli lépe v regionální soutěži Zlatý list, který se bude konat v květnu na Pelhřimovsku. 5

6 Stalo se a proběhlo v druhé polovině roku 2007 HRABÁNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE KLADINSKÝ POTOK ČERVENCE 2007 Marta Rodová, Středisko ekologické výchovy MRAVENEC Již podruhé se Středisko ekologické výchovy Mravenec rozhodlo pro akci hrabání Kladinské louky. Je to loučka o výměře asi 4,5 ha, nepříliš široká zato přes půl kilometru dlouhá. Rozhodli jsme se louku shrabat za pomoci dobrovolníků, kteří se zrovna nehrnuli, ale naštěstí se našlo 16 lidí, kteří se do akce pustili. Počasí nám zrovna nepřálo neboť bylo pod mrakem a co chvíli ze shora padala voda, takže o seně se určitě hovořit nedalo. Tahání té zmoklé neurčité hmoty na plachtách k okrajím pozemků bylo skutečně činem takřka nadlidským, nicméně se nám to vše během dvou dnů podařilo. Do budoucna doufáme, že se nám podaří zlákat více dobrovolníků a akci budeme moci opakovat pravidelně i v dalších letech. Foto V. Kos MEZINÁRODNÍ PÉČE O PŘÍRODU VYSOČINY Iveta Vorlíčková, ZO ČSOP Kněžice Na přelomu července a srpna 2007 proběhla na Chaloupkách již třetí mezinárodní letní akce na pomoc chráněným územím. Ve spolupráci s organizací INEX-SDA přijelo dalších 8 zahraničních účastníků ze 6 zemí světa Srbsko, Anglie, Francie, Belgie, Jižní Korea, Španělsko. Dále se k nim mimo tuto organizaci připojili 3 účastníci z Austrálie a 1 účastníce ze Slovenska. I s účastníky z Čech se nás sešlo 37, někteří čeští účastníci však jen na kratší dobu. Na účastníky po úvodním seznámení čekala především práce na pomoc chráněným územím a v areálu střediska Chaloupky. Zbyl ale i dostatek času na výlety po krásách Vysočiny, na volnočasové aktivity, na povídání si a seznamování se navzájem a s životem v jiných zemích. Hlavní náplní mezinárodního workcampu byla práce na dvou podmáčených vstavačových loukách ruční sečení, usušení a odvoz sena. ČSOP Kněžice se o PR Na Podlesích u Hrutova a o PP Urbánkův palouk u Nové Brtnice stará více jak 22 let. Obě louky mají rozlohu přes 3 ha. A jak bylo slíbeno, kromě práce také legrace. Volný čas byl plný rukodělných činností (z pedigu, drátování, výroba smaltovaných a drátěných šperků, výroba svíček z včelího vosku), sportu, hudební večer přinesl seznámení s primitivními a tradičními nástroji různých národů z celého světa, ale hlavně potěšily výlety do Třebíče, Brtnice, do Telče a Jihlavy. Podpora z Fondu Vysočiny a z grantu v rámci projektu Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina výraznou měrou přispěly k pestrosti a kvalitě připraveného programu, především pak na důkladnou přípravu celé akce. Každý účastník obdržel CD s fotodokumentací. 6

7 Stalo se a proběhlo v druhé polovině roku 2007 PÉČE O CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ POD PATRONACÍ ČSOP JIHLAVA V ROCE 2007 Mgr. Jaromír Maštera, ČSOP Jihlava Základní organizace ČSOP Jihlava pečovala v roce 2007 o dvě zvláště chráněná území v okrese Jihlava. Tímto jménem ochránců děkuji všem zúčastněným a věří, že se péči o tato území budou věnovat i v dalších letech. Zároveň bych chtěl vyzvat další milovníky přírody k zapojení se do její praktické ochrany formou péče o uvedená chráněná území. V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím autora tohoto článku. PR VÍLANECKÉ RAŠELINIŠTĚ Tradičně jsme zde od srpna do října prováděli kosení dvou rašelinných luk o celkové výměře zhruba 0,8 ha. Kromě kosení a odnosu pokosené hmoty z luk jsme provedli i prořezávku keřů na nejcennější ploše rašeliniště a odklizení zbylých větví z plochy rašeliniště po lesnické likvidaci polomu. V listopadu a prosinci jsme na okraji hlavní rašelinné louky ručně vybudovali tři menší tůně pro obojživelníky o výměrách cca 2, 4 a 6 m2 a maximální hloubce do 1 m. K jejich vybudování byly účelně využity vyjeté koleje od lesnických těžebních strojů, odklízejících polom po jarním orkánu Kyrill. V příštích letech plánujeme pokračovat v kosení těchto rašelinných luk. PP JERSÍNSKÁ STRÁŇ Péči o suchomilnou stráň se slabou populací hořečku českého se naše organizace věnovala poprvé. V průběhu roku jsme provedli dvě seče různých lučních částí území dle pokynů AOPK ČR Havlíčkův Brod, první v květnu a druhou v srpnu. Pro příští roky je plánováno, kromě kosení, i kácení a prořezávka smrkových porostů na okraji chráněného území. Foto: K. Holub 7

8 Stalo se a proběhlo v druhé polovině roku 2007 PÉČE O VZÁCNÉ DRUHY MRAVENCŮ V OKOLÍ PROSETÍNA A BRŤOVÍ. František Faktor, ZO ČSOP Dalečín Mraveniště mravence pastvinného (Formica exsecta) na lokalitě Prvníky. Foto F. Faktor Brněnský entomolog Dr. Pavel Lauterer se již více než 50 let věnuje sledování hmyzu na východním okraji Českomoravské Vysočiny a při svých entomologických pozorováních zjistil v této oblasti mj. i výskyt dvou vzácných druhů mravenců, a to mravence pastvinného (Formica exsecta) a mravence Forelova (Formica foreli). Se znepokojením sledoval postupný zánik několika lokalit a před několika lety upozornil v odborném tisku na silné ohrožení posledních tří lokalit nacházejících se v okolí Prosetína a Brťoví. Mravenec pastvinný (Formica exsecta) se v ČR vyskytuje jen na několika desítkách míst a u Prosetína se vyskytuje na dvou lokalitách s názvem Nad Chudobovým mlýnem (cca 30 mravenišť) a Prvníky (cca 50 mravenišť). Největší raritou je výskyt mravence Forelova (Formica foreli) na lokalitě Kamenice u Brťoví. Zdejší kolonie, ve které je přibližně 90 mravenišť, je jedinou velkou kolonií tohoto druhu v ČR! Další výskyt mravence Forelova byl zjištěn na jižní Moravě, ale tam se jedná jen o několik samostatných mravenišť. Oba uvedené druhy mravenců mají oproti příbuzným lesním mravencům menší velikost, odlišný tvar hlavy a některé další méně nápadné anatomické rozdíly. Markantní je ale rozdíl v materiálu použitém ke stavbě mravenišť, v němž namísto jehličí převládají kousky suché trávy. Z mateřské kupy se odděluje řada dceřiných kup a u mravence pastvinného (Formica exsecta) může za příznivých podmínek dojít až k vytvoření dlouhého pásu spojených kup, který pak působí dojmem jednoho dlouhého mraveniště. Z dlouhodobého hlediska se u obou druhů mravenců negativně projevuje skutečnost, že při zastínění mravenišť okolní vegetací nedochází k jejich přestěhování jako u lesních mravenců, ale kolonie mravenců zůstává na místě a postupně zanikne. Tímto způsobem zanikla řada kolonií poté, co přestaly být vypásány meze a lesní okraje. Dalším nebezpečím je používání chemikálií a též přímé poškozování mravenišť při zemědělském a lesnickém hospodaření. Na práci Dr. Lauterera navázali myrmekologové Klára a Pavel Bezděčkovi z Muzea Vysočiny, kteří navrhli provedení ochranných opatření vycházejících z výše uvedených skutečností. Realizace těchto opatření se ujala naše ZO ČSOP Dalečín a její první etapa byla provedena v loňském roce. V rámci naplánované péče jsme na všech třech lokalitách provedli odstranění stínících keřů, vykosení trávy v okolí mravenišť a ruční vystřihání trávy v jejich těsné blízkosti. Na lokalitě Nad Chudobovým mlýnem jsme instalovali dřevěné zábrany, které brání pojezdu zemědělských strojů v těsné blízkosti mravenišť. Finanční prostředky na tyto práce nám poskytl KÚ Kraje Vysočina. V tomto roce budeme v péči o lokality pokračovat a kromě kosení nainstalujeme i dřevěné zábrany na lokalitách Prvníky a Kamenice. Všechny tři lokality též vybavíme informačními tabulemi. Kromě technických ochranných opatření probíhají i jednání o územní ochraně všech tří lokalit, a to formou registrace významných krajinných prvků (VKP). Podklady pro registraci VKP připravili pracovníci havlíčskobrodského střediska AOPK a vlastní registraci provádí OŽP MěÚ Bystřice n/pern. V loňském roce byl již zaregistrován VKP Kamenice a zbývající dva VKP by měly být zaregistrovány letos. Věříme, že pravidelná péče spolu s územní ochranou zajistí nejen přežití, ale i rozvoj populací obou vzácných druhů mravenců. 8

9 Stalo se a proběhlo v druhé polovině roku 2007 Z AKCE FALCO 2007 Miloslav Bartoš, ČSOP Jihlava Stejně jako minulé roky, i loni jsme se s Pavlem Hobzou zúčastnili hlídání hnízd sokolů stěhovavých v Teplických skalách v CHKO Broumovsko. Hlídání předcházela již naše březnová návštěva na Správě CHKO, kde nás již dobře znají. Již naše první pochůzka vedla do Teplických skal. Sokoli přilétají ze zimovišť koncem února až začátkem března, ale v Teplických skalách zůstal stálý pár po celou zimu. Při naší návštěvě 14. března již docházelo ke kopulaci. Bylo to příjemné zjištění. Také jsme objevili, kam sokoli zalétávají, kde asi letos bude hnízdo. To nám později potvrdil místní ornitolog p. Vrána, který již byl s celou situací obeznámen. Příští den jsme navštívili Adršpach, kde byl také pár sokolů, ale ten loni nezahnízdil. Dále jsme navštívili Jiráskovy a Supí skály, kde bylo pozorování negativní. Na Slavenské vyhlídce jsme zahlédli letět sokola, ale nepotvrdilo se, že je tu pár. Strážci sokolů Josef Malík, Míla Bartoš a Pavel Hobza v Teplických skalách. Foto J. Vrána Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) sedí na vejcích 28 až 29 dnů. Krmení mláďat trvá 38 až 42 dnů. Spočítali jsme si, kdy asi budou mláďata sokolů vylétávat a na tu dobu jsme se přihlásili na hlídání hnízda. Na akci Falco jezdíme již hodně let, ale při vylétávání mláďat jsme ještě nikdy nebyli. Předloni jsem se zúčastnil posledních dnů mláďat před vylétnutím na pozvání p. Vrány. Tenkrát jsem si vzal dovolenou a okamžitě odjel do Teplických skal. Ale neměl jsem štěstí. Mláďata, byla čtyři, vylétla až 44. den po líhnutí, to bylo o den později než mi skončila dovolená. Teď se to ale nesmělo stát a tak jsme 2. června nastoupili v Teplických skalách na hlídání. Měli jsme posilu, Evu Korábovou z Týniště nad Orlicí, která byla skvělou pomocnicí, protože se mimo pozorování sokolů též starala i o přípravu oběda. Spali jsme ve skalách pod převisem, přímo na turistické značce, takž jsme se od hnízda nehnuli ani na krok. Kromě J. Vrány chodil na kontrolu i Jiří Malík, zaměstnanec Správy CHKO, který zde, zavěšen na skalním komíně, nebo v důmyslně zbudovaném krytu, natáčel film o hnízdění sokolů a povedly se mu unikátní záběry. Na hnízdě byla tři mláďata. Podle velikosti jsme je odhadli na 2 kluky a jednu holku. Mláďata chodí po skalních římsách a k okraji hnízdní skály a protřepávají křídla. Už už se zdá, že poletí Samice je přestala krmit a s potravou v pařátu sedí na protější skále a láká mláďata k sobě. Mláďata jsou nejistá, je to pro ně první krok do prostoru, a co dál? Opravdu to bude létat? Udrží mě křídla? Konečně se to stalo! První dvě mláďata opustila hnízdo 5. června ráno. Je jasný den, v 7:30 sedí obě mláďata na nižší skále vpravo a vlevo od hnízda. Samice je pravidelně krmí. Třetí mládě se vylíhlo o den později, odhadujeme ho na samici, protože je větší a proto i těžší. Ještě nenašlo odvahu. Stalo se to až další den vyskočilo z hnízda, ale křídla ho neunesly a mládě se propadá pod hnízdo. Dlouho jsme o něm nevěděli. V této době je mládě sokola, ale i ostatních ptáků, velice zranitelné. Mohou je zabít poblíž hnízdící poštolky, v noci hrozí nebezpečí od predátorů. Konečně odpoledne bylo mládě objeveno sedící na nízké skále v mlází pod hnízdem. Samice přilétá s kořistí, aby ho nakrmila. Pracovníci CHKO se radí, jak dál postupovat. Bylo rozhodnuto mládě odchytit, vynést ho na skálu a vypustit. Snad ho bude samice dál krmit a jak mládě získá jistotu v křídlech, už bude pánem vzduchu. Odchytu se zúčastnili J. Vrána a J. Malík. My ostatní pozorujeme vše zdáli našimi dalekohledy. Jirka se plíží jako indián a zůstává bez pohybu, když 9

10 Stalo se a proběhlo v druhé polovině roku 2007 na něj samice útočí. Konečně se dostal do blízkosti a bezbranné mládě uchopil. Samice mládě brání, ale jakmile je jednou chyceno, odlétá, pochopí, že další boj je marný. Tak už je to v přírodě zařízeno, aby silnější žil, musí slabší zemřít. Naše mládě ale mělo štěstí. Nestalo se potravou, ale bylo vypuštěno na vrcholu hnízdní skály. Tím naše hlídání skončilo. Ještě jsme přespali ve skalách a na druhý den jsme byli pozvání k Jiřímu Malíkovi domů. Kde nám pustil, co natočil o sokolech ve skalách. Jednou z toho bude film o hnízdění sokolů v Teplických skalách. Přespali jsme u Malíků a ráno jsme vyjeli s J. Vránou do Krkonoš, na další pozorování sokolů. Večer při návratu se stavujeme ještě v Teplických skalách. Je třeba odstranit zábrany na turistické stezce. Vedení CHKO rozhodlo, že již tento víkend budou skály průchozí pro turisty. Na pozorovatelně sedí Jirka Malík. Jeho dalekohled je namířen vzhůru. Společně pozorujeme dva dospělé sokoly a tři mláďata kroužící nad teplickými skalami A K C E F A L C O Hlavní náplní projektu Falco je zajišťování ostrahy ohrožených hnízd vzácných dravců v rámci Akce Falco a Akce Aquila. Okrajově se snažíme sledovat problematiku ilegálního obchodu s ohroženou přírodou a tzv. ptačí kriminality. Více informací o projektu lze nalézt na stránkách: (podstránka Programy a projekty) VÝSLEDKY III. ROČNÍKU FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE POŘÁDANÉ JIHLAVSKÝM FOTOKLUBEM ROSNIČKA Vladimír Jirků DiS., ČSOP Jihlava Fotoklub Rosnička připravil i na rok 2007 fotografickou soutěž pro milovníku fotografických záběrů, tentokrát na téma SLUNCE ZDROJ ŽIVOTA Počet soutěžních snímků přesáhl číslo 150 a porota měla těžký úkol. Nakonec do užšího finále se dostala zhruba jedna třetina fotografií, tyto fotografie porota pečlivě studovala, hodnotila a bodovala. Nakonec nejvíce bodu a s přehledem si první místo odnáší fotograf z Vysočiny Milan Slavinger, který zkompletoval kytku s pozadím vycházejícího slunce. Ovšem největší boj se doslova rozzuřil o místo třetí. Pouhopouhý jeden bod rozhodl, že si třetí místo s fotografií Krumlovského jezera získal Bohumil Doležal. Jen pro zajímavost hned na 4. místě se seřadili tři autoři se stejným počtem bodů. Porota v tomto složení mluvčí ZOO Jihlava Kateřina Kosová, aranžér ZOO Jihlava Mirek Venda, fotograf Pavel Hájek a fotograf Vladimír Jirků rozhodla o tomto pořadí (uvádíme jen do 10. místa): 1. místo Milan Slavinger kytka a východ slunce 2. místo Daniela Brabcová ráno v údolí teplé 2 3. místo Bohumil Doležal krumlovské zámecké jezero místo Jiří Římánek Bezděz za ranních červánků Milan Slavinger barevné nebe Johana Římánková průnik slunce 7. místo Jana Bednářová 8. místo Radovan Kudělásek geodet 9. místo Jiří Římánek strom po probuzení 10. místo Alexandra Schoříková Vítězům Rosnička gratuluje a prvním třem zašle drobné ceny. Všem ostatním zúčastněným přejí pořadatelé, porotce a Rosnička Dobré světlo a moc a moc pěkných záběrů. V březnu bude prvních deset fotografií vystaveno v ZOO Jihlava v pavilonu šelem. Srdečně zve ZOO Jihlava. 10

11 Stalo se a proběhlo v druhé polovině roku 2007 ZPRÁVA O POZEMKOVÉM SPOLKU GALLINAGO V ROCE TŘETÍM Ing. Pavel Pokorný, ČSOP Jihlava Pozemkový spolek Gallinago vznikl při Českém svazu ochránců přírody v Jihlavě v roce 2005; od začátku roku 2008 působí pod křídly Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině. Jeho prvým zájmovým územím zůstávají především mokřady a luční lada ve volné krajině (zejména v oblasti Javořické a Křemešnické vrchoviny). Podařilo se uzavřít několik nájemních smluv na luční pozemky u Hajnice. A tak jsme se v časném předjaří pustili do prořezávek a obnovy povrchových stružek na Hajnici, aby nám ty louky hned tak nezarostly skřípinami a vrbinou. Mohly by tu jednou zase vykvést desítky prstnatců májových, snad opět zahnízdit bekasiny. Mnohé vrbičky jsme tam nechali kam by se přece poděly sluky, hnědaví skokani a zakleté luční královničky ropuchy. Během jednoho perného jarního týdne vyhloubil Jirka Haberman v zanedbané části lučních lad na Hajnici tůni; chrání ji důkladně uhutněná zemní hrázka. Nemalé díky patří odboru životního prostředí jihlavského magistrátu za finanční podporu těchto prací. V horkém létě na lukách vyrostlo ti-pii z režného plátna. Nalezli v něm zázemí naši brigádníci (Jana Dvořáková, Vítek Wodák, Pavel Baše), kteří se podíleli na sklízení Hajnických luk i lučního prameniště u samoty Bethán. Pomoci přijeli také mladí lidé z Hnutí Brontosaurus. Díky vstřícnosti obce Šimanov v průběhu července mohli na Hajnici prožít 2 týdny plné práce i jiných zážitků (více na stránkách Byli to právě oni, kteří pokosili jádrové partie rašeliniště Pod Trojanem bezmála 50 let od té doby, kdy tu místní hospodáři naposledy sklízeli chudé ostřicové seno jako podestýlku do chléva. Obnova stružky na loukách v PCHP Hajnice. Foto P. Pokorný PŘEHLED AKCÍ PS GALLINAGO ZA ROK 2007 akce Přibližný rozsah prací (hodin) 1. prořezávky nárostů dřevin, obnova povrchových stružek na Hajnici 2. vyhloubení tůně na Hajnici 3. kosení lučního prameniště pod Bethanem Objem prací (v Kč) ze zdrojů cca 90 bm 3 stružek Kč MMJi výkop + 21 m zeminy, hloubka 0,15 0,56m Kč MMJi 0,46 ha Kč MMJi 4. kosení luk na Hajnici 2,14 ha Kč MŽP FINANČNÍ ZDROJE, Z NICHŽ BYL HRAZENY PROVEDENÉ PRÁCE: MMJi Magistrát města Jihlavy, ekologický fond v dikci odboru životního prostředí MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR, dotace z Programu péče o krajinu Kč 11

12 Stalo se a proběhlo v druhé polovině roku 2007 CHRÁNIT PŘÍRODNÍ LOKALITY NA JIHLAVSKU JAK DÁLE? Každým dnem se znovu přesvědčujeme o tom, jak vzrůstá tlak na okolní krajinu. I na zdánlivě rozlehlé Vysočině přibývá rozsáhlých investičních záměrů a s tím vyvstává nutnost obhájit svobodný, nezastavěný krajinný prostor pro volné nadechnutí i jiné tvory. I mnohé lokality ve volné krajině na Jihlavsku si zasluhují větší pozornosti, ale především péče: vlhké louky Na Hajnici, Skřivánku, U Šeredů, rašeliniště Pod Trojanem, niva Jiřínského potoka, horní tok říčky Jihlavy, Vílanecká střelnice, mokřady jako Frejlach u Horní Cerekve, Na Dolňáku pod Větrným Jeníkovem, Nad Svitákem, nebo Dolnohuťský, významné hnízdní lokality: rybníky Broum u Bukové, Mlýnský u Stříteže, Starý u Příseky, Hruškovec za Starou Říší i další na Telčsku, Pelhřimovsku nebo dokonce Třebíčsku. Nezáleží přitom jen na výši ambiciózního grantu, jenž se pokusíme připravit; ani přijetí právního aktu zvláštní ochrany nemusí být tím pravým řešením. Tím rozhodujícím, přijde mi, je přání a vůle, vložit něco ze sebe samého do péče o malou, avšak konkrétní část krajiny. Nemusí to být rozsáhlý hnízdní mokřad nebo louka někdy úplně postačí jen kousek vlastního záhonku před vaším domem, rašící stromek vysazený vedle cesty či remízku nebo snad potají vyčištěná tůňka kdesi v polích. Děkuji za sebe a přeji, ať se i Vám podaří nacházet radost z mnoha takových míst nebo setkání. P. Pokorný Starý rybník u Příseky. Foto J. Maštera 12

13 Zajímavosti z Vysočiny O HLEDÁNÍ NEJKRÁSNĚJŠÍ STUDÁNKY KRAJE VYSOČINA Pavel Koubek, sdružení Zelené srdce Studánka Vysočiny roku 2007 U příležitosti svátku Dne Země 2007 vyhlásilo občanské sdružení Zelené srdce anketu Studánka Vysočiny roku 2007 o nejkrásnější, nejlepší, nejmilejší, nejchutnější studánku kraje Vysočina. Vítěznou studánkou, kterou vybrala porota z pěti navržených, se stala studánka s ne příliš poetickým jménem Prdlavka, kterou lze nalézt nedaleko Rozsochatce na okrese Havlíčkův Brod. Studánka ocenění získala za krásnou obnovu a péči, kterou ji věnují žáci ze Základní školy Wolkerova z Havlíčkova Brodu. Studánka získala tabulku s označením Studánka Vysočiny roku 2007 a vítězný návrh odměnili pořadatelé knihou o studánkách. Na dalších místech se umístili Pramen u zeleného oka u Hybrálce. Foto J. Maštera studánky z okolí Jihlavy a to Kamenná studánka, Eliška a Nad Zaječím, které obnovili a vzorně o ně pečují členové místní organizace Českého svazu ochránců přírody. Pětici uzavírá studánka U Malé Černé nedaleko Pacova na okrese Pelhřimov, kterou navrhl pan Ladislav Švec z Pacova. Tato studánka patří v současné době mezi ty zapomenuté. Cílem ankety je upozornit na krásná místa v kraji Vysočina, mezi které studánky bezesporu patří, ale také na jejich stav, který je v některých případech žalostný. Studánka Vysočiny roku 2008 Občanské sdružení Zelené srdce vyhlašuje druhý ročník ankety Studánka Vysočiny roku Chceme tak přispět k propagaci těchto pozapomenutých zdrojů čisté vody a zajímavých míst naší přírody opředených mnoha pověstmi. Navrhněte nejkrásnější, nejmilejší, nejlepší, nejvydatnější, nejoblíbenější. studánku. Každý návrh by měl obsahovat jméno studánky, popis cesty kde ji hledat, fotografii, kontakt na navrhovatele a především zdůvodnění, proč si myslíte, že právě vaše studánka by měla získat titul Studánka Vysočiny roku Do 31. října 2008 vybere odborná porota nejlepší návrh, který odměníme knihou a vítězné studánce bude věnována všemožná péče včetně označení Studánka Vysočiny roku Návrhy zasílejte do 21. září 2008 na adresu: Občanské sdružení Zelené srdce Mladé Bříště č Humpolec. 13

14 Zajímavosti z Vysočiny CENTRUM OCHRANY PŘÍRODY ZO ČSOP KNĚŽICE PR Na Podlesích péči o tuto lokalitu realizuje ZO ČSOP Kněžice s pomocí dobrovolníků již více než 20 let. Foto V. Křivan ZO ČSOP Kněžice zahajuje činnost Centra ochrany přírody, které navazuje na dosavadní dlouholeté aktivity ZO ČSOP Kněžice v oblasti ochrany přírody v regionu. Hlavními aktivitami centra bude odborná a praktická činnost v ochraně přírody zejména zoologické inventarizační průzkumy se zaměřením na hmyz, obojživelníky, plazy, ptáky, monitoring evropsky významných druhů živočichů, odborné posudky v oblasti ochrany přírody, zpracování plánů péče o maloplošná zvláště chráněná území, evropsky významné lokality, plánování a realizace péče o přírodně cenné lokality, poradenství pro obce, vlastníky a zájmová sdružení v oblasti péče o krajinu, monitoring výskytu a likvidace invazních druhů rostlin a další. V oblasti odborných aktivit v ochraně přírody bude činnost centra zaměřena kromě Vysočiny také na oblast Znojemska a Dačicka, případně dalších navazujících regionů. Praktická ochrana spočívající ve vyhledávání, inventarizaci a zajištění nezbytné péče o významné přírodní lokality bude soustředěna především na jižní část Jihlavska a západní část Třebíčska. Pro zajištění efektivní a udržitelné péče o významné přírodní lokality v regionu bude zahájena činnost Pozemkového spolku Podhorácko, jehož cílem bude získávání dlouhodobých nájmů a výkup pozemků v MZCHÚ, EVL a dalších přírodně cenných lokalitách v regionu. Dalším okruhem aktivit bude účast ve správních řízeních na základě 70 zákona 114/92 v regionu Jihlavska a Třebíčska zejména v oblasti ochrany dřevin rostoucích mimo les, zásahů do VKP, výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů a dalších oblastech. Odborným garantem těchto aktivit bude Ing. Václav Křivan, v případě zájmu o podrobnější informace týkající se aktivit Centra ochrany přírody ZO ČSOP Kněžice nás můžete kontaktovat na ové adrese: nebo na telefonních číslech a

15 Zajímavosti z Vysočiny SOVÍ NOC NA KŘEMEŠNÍKU Pavel Koubek, sdružení Zelené srdce Sovy patří stále mezi tajemné obyvatele naší přírody. Díky jejich skrytému nočnímu životu se s nimi ve volné přírodě setkáváme spíše náhodně. Jelikož už tak často nechodíme noční tmou, uniká nám i jejich houkání. Pro všechny zájemce, kteří by se chtěli o těchto královnách noci něco dozvědět a nebo jen zažít něco netradičního, připravilo sdružení Zelené srdce akci nazvanou Soví noc. Po setmění se vydáme na výpravu do lesa na Křemešníku a budeme naslouchat sovímu houkání. Sovy budeme také lákat na magnetofonovou nahrávku jejich hlasu, na kterou reagují. Vzhledem k tomu, že se jedná o výpravu za volně žijícími sovami, tak samozřejmě není vyloučeno, že houkat nebudou. Není dopředu dané jaká setkání nás čekají a právě i v tom je kouzlo noční výpravy. Za sovím houkáním se můžete vydat v sobotu 1. března 2008 v 18,30 hodin od hotelu na Křemešníku nedaleko Pelhřimova. Sebou potřebujete baterku, teplé oblečení a zimní obuv. Za větrného počasí a sněžení sovy nehoukají a akce bude zrušena. Konání akce lze ověřit a další informace získat na tel VIDĚLI LEDŇÁČKA I SKORCE První letošní akcí jihlavských ornitologů byla v úterý 1. ledna vycházka Hledáme skorce vodního. Skupinka pod vedením ornitologa Pavla Hobzy prošla úsek podél řeky Jihlavy v severovýchodní části města. Pomocí stativového dalekohledu pozorovala nejen skorce, krahujce, dlaska, volavky a další druhy, ale i vzácného ledňáčka říčního. Ledňáček i skorec mohou lovit ve vodním živlu díky tomu, že řeka zatím nezamrzla. Skorce se podařilo i vyfotit. Zdařilou vycházku zakončili milovníci přírody buřtovou přesnídávkou v zahradní chatce jednoho z účastníků. Další informace ochránců přírody si můžete přečíst na jejich nástěnkách ve ZVEREXU, Dvořákova ul. 1 a na hlavní poště, nebo na webové stránce: JIHLAVŠTÍ OCHRÁNCI PŘÍRODY VYDALI PROPAGAČNÍ CD Ing. Jaroslav Kněžíček, ČSOP Jihlava V listopadu vydal Český svaz ochránců přírody v Jihlavě v prozatímním nákladu 100 ks propagační CD o své činnosti z let 2002 až Na tomto CD najdete v elektronické podobě informace o organizaci, bohatou a různorodou činnost jednotlivých sekcí, kalendář akcí a vydané publikace. Dále všechny Zpravodaje, závěrečné zprávy o činnosti, internetové odkazy a prezentace z jednotlivých akcí, doplněné mnoha obrázky. Z některých akcí si lze přehrát i video. Na grafickém a obsahovém zpracování CD se podílel Jaroslav Kněžíček, fotografiemi přispěli Miloslav Bartoš, Karel Holub, Pavel Jelínek a Tomáš Kněžíček, příspěvky zpracovali Vojtěch Kodet, Jaromír Maštera, Pavel Pokorný, Petr Touš, Hana Matějíčková a Vladimír Jirků. Svým dílem přispěli i Pavel Hobza, Mirek Večeřa, Filip Hruška, Dan Stejskal a Eman Tomek. Za finanční podporu děkujeme odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy, zejména jeho vedoucí Ing. Kataríně Ruschkové a za zhotovení CD obchodu s výpočetní technikou Computer Centrum Jihlava. Zájemci mohou CD získat na členských schůzích, na některé z akcí pořádaných ČSOP Jihlava pro veřejnost, případně si o něj mohou napsat na 15

16 Zajímavosti z Vysočiny BUDOUCNOST JÁDRA NA VYSOČINĚ Jitka Svatošová, tisková mluvčí Krajského úřadu Starosta obce Dukovany Miloš Kudera, starosta obce Rouchovany Vladimír Černý, starosta městyse Mohelno Jiří Kostelník, starosta obce Studenec a zároveň předseda Energoregionu 2020 Josef Zahradníček, senátor Vítězslav Jonáš a jednatel Energoregionu 2020 Bedřich Mozor sdělili hejtmanovi kraje Vysočina Miloši Vystrčilovi na společném jednání své obavy z další budoucnosti provozu Jaderné elektrárny Dukovany. Projektovaná životnost Jaderné elektrárny Dukovany totiž končí v letech Starostové ve svých prohlášeních požadují od skupiny ČEZ, a. s. jasné stanovisko. To se má týkat budoucnosti stávajících bloků, případně zvážení výstavby dalších, což umožňuje i chladící kapacita řeky Jihlavy. Na základě vlastních zkušeností upozornili na nutnost včasných dlouhodobých řešení této problematiky. Starostové předali hejtmanovi kraje Vysočina Miloši Vystrčilovi stanoviska Zastupitel obcí Dukovan a Rouchovan. Zástupci Energoregionu 2020 předali prohlášení Rady Energoregionu 2020, které se k prohlášením obcí přidává. Starostové vč. senátora požádali hejtmana o stanovisko orgánů kraje k budoucnosti jádra na Vysočině. Hejtman toto přislíbil. Více informací starosta obce Dukovany Miloš Kudera, tel.: , Energoregion 2020 Josef Zahradníček, tel.: , starosta městyse Mohelno Jiří Kostelník, tel.: , starosta obce Rouchovany Vladimír Černý, tel.: STUDÁNKY V OKRESE JIHLAVA 2007 Karel Holub, ČSOP Jihlava V roce 2007 se zabývali naši studánkáři vedle mapování také dalšími aktivitami. V dubnu to bylo Otevírání studánky Emanuely u Pávova (8. ročník) s hudbou a opékáním špekáčků, na které přišlo na 30 zájemců, hlavně turistů. Ekolog RNDr. Milan Macháček zde pokřtil II. díl publikace ČSOP Jihlava Studánky a prameny okresu Jihlava. Při další celostátní akci Hledání jara byla otevřena Kamenná studánka u Hosova (15 osob, vedl Petr Touš). Byla obnovena studánka Nad Zaječím (zvaná místními Lajtna), osazena skruží a zastřešena, hlavně zásluhou truhláře Karla Hobzy. V soutěži Studánka Vysočiny obsadily námi nominované studánky Kamenná u Hosova, Eliška u Vysokého Kamene a Nad Zaječím 2., 3. a 4. místo. Pro turisty z KČT jsme uspořádali třetí ročník Studánkového pochodu kolem Brtnice, který vedl Karel Holub. Zúčastnilo se na 30 pochodujících, z toho polovina z Pionýru Jihlava. Někteří si v Brtnici zasoutěžili v rámci Dne sportu a zdraví, který zde pořádala Střední zdravotnická škola se Zdravotním ústavem a Městským úřadem v Brtnici. Spolupracovali jsme s turisty také při Pochodu podle vody, který vedl údolím řeky Brtnice, kde je rovněž několik studánek. Na základě nabídky Zdravotního ústavu jsme nechali bezplatně provést hygienické rozbory pěti studánek na obsah dusičnanů (studánky Pod Černým rybníkem, Eliška, Noskova u Černého rybníka, U Havlíčků nedaleko Pekelského mlýna a V Břízkách za ZŠ Demlova v Jihlavě). U všech studánek byl zjištěn obsah do 15 mg dusičnanů v l, což je splnění normy pro kojeneckou vodu (jiné parametry však nebyly zkoumány). Zamapováno bylo pouze 6 dalších studánek: Brtnice Nad Žabárnou a v Rokštejnské ulici, Nad Brtničkou u Střížova, Zámecká na hradě Roštejn, na Jersínské stráni a pramen u Petrovického mlýna. Vydali jsme ve spolupráci s městskou knihovnou v Brtnici brožuru Z přírody a pověstí Brtnicka, kde je soupis a popis všech studánek v Brtnici a okolí. V prodejně Foto-kino Barborka se prodala celá stovka CD s prvním dílem publikace Studánky a prameny okresu Jihlava. V příštím roce chceme pokračovat v mapování zejména v okolí Polné, Batelova a Třeště. Dále máme nabídku Rady dětí a mládeže na digitální mapové zakreslení zjištěných studánek, kterou bychom rádi využili. Opět zorganizujeme akce Otevírání studánky Emanuely, Studánkový pochod a Hledání jara. Chceme připravit CD, na kterém by byly všechny doposud zmapované studánky. Je nutné poděkovat všem, kteří se na studánkových akcích podíleli, zejména bratrům Karlovi a Pavlovi Hobzovým, Petru Toušovi, Danielu Stejskalovi, Tomáši Kněžíčkovi, Honzíku Plevovi a z odboru životního prostředí Magistrátu Ing. Milanu Slavingerovi. Potěšitelný je také zájem mladých ochránců přírody našeho oddílu Veselý ježek. 16

17 Zajímavosti z Vysočiny Miloslav Bureš Otvírání studánek /úryvek/ Studánky s prameny tu zbyly a v nich tolik utajené síly, u nohou opět blatouch, petrklíč. I ve mně leckdy pramen bláto zaneslo a zvadlé listí, znovu jej hledám a hloubky čistím, třeba mi není už tak do zpěvu. Ale za to vroucněji a odevzdaně má ruka v hloubce s pramenem se setká jak dvě pevné dlaně a srdce spíš než ústa vzpomene dávného nápěvu. Z těch dědů a bab, co přede mnou vodám cestu písní otvírali, co zde studny roubili a pevné plátno tkali, z těch jsem a vracím se k nim znova. Co na tom, že jejich dny jsou nenávratně pryč, z ruky do ruky si stále podáváme klíč klíč od domova. MÍSTNÍ AGENDA 21 A MALÉ OBCE Ing. Tomáš Blažek, Sdružení Krajina Jsou to především obyvatelé venkova, kdo pečuje o volnou krajinu a udržují ji v kulturním stavu. Sdružení Krajina z Počítek, dlouhodobě pečuje o přírodně cenné lokality, proto musí být v kontaktu i s venkovskými obcemi. Z tohoto propojení vznikla zhruba před třemi roky ve Sdružení Krajina myšlenka podporovat udržitelný rozvoj malých venkovských obcí a ulehčit obcím v jejich komplikované situaci. V roce 2006 nám rozvinutí této myšlenky umožnil grant Ministerstva životního prostředí a následně grant Nadace rozvoje občanské společnosti. Nejprve bylo potřeba zmapovat situaci obcí. Jako nástroj jsme zvolili metodiku Místní agendy 21. Z cca 50 oslovených obcí nacházejících se na území mikroregionu žďárska a novoměstska projevilo zájem o spolupráci necelých dvacet. V těchto obcích jsme zahájili týmovou práci v zastupitelstvu obce, které se dle situace v konkrétní obci účastnili 17

18 Zajímavosti z Vysočiny Foto: T. Blažek i další aktivní občané. V 15 obcích vznikl jednoduchý dokument MA21, který naznačil, jakým směrem by se obec měla v budoucnu ubírat. Jedenáct obcí (Křídla, Mirošov, Malá Losenice, Spělkov, Počítky, Obyčtov, Cikháj, Radostín, Hodíškov, Kadov, Račice) se zaregistrovalo do databáze MA21, kterou spravuje česká informační agentura životního prostředí CENIA (http://ma21.cenia.cz). Seřazení opatření podle důležitosti umožnilo vybrat nejčastěji se opakující problémy a připravit modelové postupy k jejich řešení. Často se v obcích na poměrně vysokém stupni důležitosti opakovalo například opatření zaměřené na obnovu a úpravu veřejných prostranství s cílem vytvoření příjemného prostředí k setkávání a relaxaci obyvatel obce. Ve čtyřech aktivních obcích vznikly projekty, řešící tuto prioritu. Podařilo se nám získat podporu z Ministerstva pro místní rozvoj a v roce 2007 proběhly tři úspěšné realizace úprav veřejných prostranství. Ke konci roku 2007 se třem obcím podařilo získat dotaci na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 z rozpočtu kraje Vysočina. Z dotace byly financovány vzdělávací aktivity, aktualizace dokumentu MA21 a vydání průvodce naučnou stezkou. V roce 2008 máme v plánu další rozvojové projekty. Je však potřeba mít na paměti, že zavádění aktivit směřujících k udržitelnému rozvoji malých obcí je běh na dlouhou trať a trvalé výsledky nebo změny k lepšímu se této oblasti dostaví až po několika letech soustavné práce. E-LEARING NOVÁ METODA PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ poradce v systému ekologického zemědělství kurz zákonných podmínek pro zahájení ekologického hospodaření, výroby biopotravin a ostatních bioproduktů. domovní kompostování komunitní kompostování logistika systému svozu a třídění bioodpadu podnikový ekolog Informace jsou v dnešní době jednou z nejžádanějších komodit. Z toho důvodu roste zájem o různé formy vzdělávání. Kromě klasické prezenční výuky se nabídka vzdělávacích služeb rozšiřuje o nové možnosti tzv. e-learningu. Jedná se o výuky prostřednictvím internetu. Velkou výhodou této formy vzdělávání je její snadná dostupnost a flexibilita. Studovat je možno v kteroukoliv dobu z pohodlí svého domova či kanceláře. Student si může tempo studia naplánovat dle svých časových možností. Chybějící přímý kontakt s lektorem i spolužáky je zajištěn pomocí společných internetových diskuzí. 18

19 Zajímavosti z Vysočiny Na tuto potřebu zareagovala ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s. vytvořením e-learningového portálu dostupného na adrese: Výuka prostřednictví internetu doplňuje řadu kurzů konaných v Náměšti nad Oslavou. V tomto případě mají studenti v prostředí e-learningu dostupné prezentace a další výukové materiály, použité v prezenční výuce a mohou i po skončení kurzu komunikovat se spolužáky a tutorem kurzu. Agentura ZERA však také nabízí plně distanční, tedy e-learningové kurzy u kterých není nutná osobní návštěva v sídle agentury a veškerá výuka probíhá pouze přes internet. V současné době je již k dispozici kurz z kategorie Správná zemědělská a ekologická praxe: Kurz zákonných podmínek pro zahájení ekologického hospodaření, výroby biopotravin a ostatních bioproduktů. Postupně budou do této kategorie přibývat další kurzy, které postupně pokryjí celou šíři problematiky křížové shody (cross compliance). Naplnění všech požadavků legislativy provázané takzvanou křížovou shodou je základní podmínkou efektivního hospodaření a udržení dotací. Tyto kurzy jsou určeny pro zemědělce a poradce v zemědělství. Další oblastí na kterou se e-learningové kurzy agentury ZERA soustředí je odpadové hospodářství. V této odbornosti se postupně zpracovávají kurzy: domovní kompostování, komunitní kompostování, logistika systému svozu a třídění bioodpadu, podnikový ekolog. Pilotní ověřování a úprava výukových modulů podle připomínek uživatelů by mělo být ukončeno do poloviny roku 2008, poté bude provedena konverze do off-line verze na CD, aby všechny výukové programy byli přístupné také uživatelům, kteří nemají možnost připojení na internet. Projekt Nové metody profesního vzdělávání ekologie byl podpořen z Operačního programu rozvoje lidských zdrojů. STRAVITELNÉ KAPITOLKY O VODĚ Není ku škodě, přečíst si něco o vodě Karel Holub, ČSOP Jihlava Z publikace Studánky a prameny v o. Jihlava, díl druhý, vydané ČSOP Jihlava r Víte, že... voda nemá žádné státní hranice a její ochrana na Zemi vyžaduje mezinárodní spolupráci? veškerý objem vody na zeměkouli tvoří 97,2% vody slané (moře, oceány) a pouze 2,8 % vody sladké? voda je jedinou substancí, která se nachází v přírodě ve všech třech skupenstvích jako pára, kapalina či led? více než 70% lidského těla je tvořeno vodou, která musí být neustále obnovována? chemicky čistá voda má maximální hustotu a nejmenší objem při 4 stupních C? Při zvyšování teploty se objem vody zvětšuje, totéž se děje při ochlazování pod 4 stupně C? na jaře a na podzim se objevují ve vodě teplotní vrstvy od 1 do 3 stupňů C a dochází k promíchávání teplotních vrstev a k proudění vody ve svislém směru? anomálie hustoty vody ochraňují v zimě život u dna? Voda u dna nezamrzá a umožňuje tím vodním živočichům přežití zimního období? mezi fyzikální vlastnosti vody patří např. teplota, barva, zákal, průhlednost, chuť a pach? senzorické (organoleptické) vlastnosti vody jsou ty vlastnosti, které jsou zjistitelné našimi smysly zrakem, čichem, chutí a hmatem? barva vody je ovliňována rozptýlenými a rozpuštěnými látkami? Barvu ovlivňuje na příklad hnití rostlin v rašeliništích či půdě, lignitové látky či třísloviny rostlin? (tzv. koloidní látky) zákal bývá způsobován rozptýlenými nerozpuštěnými látkami (anorganickými nebo organickými) - jíl, bakterie, plankton a jiné? průhlednost závisí na barvě a zákalu? pach vody ovlivňují: l. látky přirozeně obsažené ve vodě (sirovodík), 2. látky biologického původu (sinice, řasy, bakterie, houby aj.), 3. znečištění vody chemickými látkami (ropné látky, pesticidy, hnojiva, ředidla, čpavek)? 19

20 Zajímavosti z Vysočiny Foto: J. Maštera pach se hodnotí podle šestistupňové stupnice, 0 je žádný pach, 6 je velmi silný pach? chuť vody ovlivňuje např. obsah železa, manganu, zinku, mědi, chloridů, oxidu uhličitého a dalších látek? pokud má voda reakci vody ph nad 8, má louhově mýdlovou chuť? v podzemních vodách získaných z žulových hornin se vyskytuje plyn RADON, který je vhodné z vody určené k pití odvětrat? reakce vody ph podle hygienických předpisů se má pohybovat mezi 6,5 až 9,5? Nižší hodnota než 6,5 ukazuje na určitou agresivitu vody a možnost rozpouštění těžkých kovů v půdě? podzemní vody bývají obvykle tvrdé, zatímco bystřiny mají vodu spíše měkčí? abnormálně tvrdé vody nezpůsobují zdravotní potíže, ale méně se hodí pro vaření, praní a mytí? při vaření se vylučují soli a vytvářejí povlak na nádobách a na vařených potravinách?...dusičnany jsou samy o sobě neškodné, v zažívacím traktu se však mohou redukovat na dusitany? dusitany jsou nebezpečné zejména kojencům (zmodrání kůže kolem úst a na konečcích prstů)? mikroby rodu Escherichia coli žijící ve střevech lidí a zvířat jsou indikátorem fekálního znečištění a podle hygienických předpisů musí dosahovat hodnoty 0? dalším indikátorem fekálního znečištění jsou koliformní bakterie pocházející ze zažívacích traktů lidí a zvířat? Také jejich hodnota pro pitnou vodu je stanovena 0. každé krátké spojení mezi vodou pitnou a vodou odpadní může vést k okamžitému onemocnění přenosnou nemocí (žloutenka, tyfus aj.)? OVZDUŠÍ A JEHO ZNEČIŠŤOVÁNÍ Karel Holub, ČSOP Jihlava Zdroj: webové stránky MŽP Kvalita ovzduší v naší republice, a tím i na Vysočině, se podle údajů Ministerstva ŽP od roku 1989 výrazně zlepšila. Zákony a vyhlášky nutily velké a střední zdroje (kotelny a technologické provozy firem) snižovat emise přechodem na plynové kotelny a na dokonalejší technologie. Nástroje k tomu jsou stanovené emisní limity, poplatky za vypuštěné 20

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY JIHLAVA. - základní organizace č. 59/11

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY JIHLAVA. - základní organizace č. 59/11 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY JIHLAVA - základní organizace č. 59/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Český svaz ochránců přírody Jihlava Český svaz ochránců přírody Jihlava (základní organizace ČSOP č. 59/11)

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku Zpráva z akce pro veřejnost Jaromír Maštera červenec

Více

Transfery obojživelníků u Svitáku 2016

Transfery obojživelníků u Svitáku 2016 Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Transfery obojživelníků u Svitáku 2016 Závěrečná zpráva projektu Foto: Jaromír Maštera Tibor Neskromník,

Více

Hnízdní lokality Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na Vysočině

Hnízdní lokality Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Hnízdní lokality Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Transfery obojživelníků u Svitáku 2015

Transfery obojživelníků u Svitáku 2015 Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Transfery obojživelníků u Svitáku 2015 Závěrečná zpráva projektu Foto: Tibor Neskromník Tibor Neskromník,

Více

Mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem

Mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem Zpráva z projektu Nestlé pro vodu v krajině Jaromír

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody dle Smlouvy č. OSKOL/FRM/000847/2015/Pal o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu statutárního

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Višňovce 1291 Hulín 76824 Pavel Šálek - předseda IČO:65270011 Zdenka Tupá - hospodářka Bankovní spojení:1482174349/0800 Miroslava Matulová -

Višňovce 1291 Hulín 76824 Pavel Šálek - předseda IČO:65270011 Zdenka Tupá - hospodářka Bankovní spojení:1482174349/0800 Miroslava Matulová - Sídlo ZO: Výbor ZO: Višňovce 1291 Hulín 76824 Pavel Šálek - předseda IČO:65270011 Zdenka Tupá - hospodářka Bankovní spojení:1482174349/0800 Miroslava Matulová - revizorka E-mail:zde.tu@seznam.cz Josef

Více

SOKOLÍCI. Kroužek mladých myslivců a ochránců přírody při MS Hrouda Zdice

SOKOLÍCI. Kroužek mladých myslivců a ochránců přírody při MS Hrouda Zdice SOKOLÍCI Kroužek mladých myslivců a ochránců přírody při MS Hrouda Zdice Návštěva pozorovacího srubu volně žijící zvěře v NP Šumava Na návštěvě v NP Šumava lovecká chata, kde jsme bydleli a rybí líheň

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Projekt: Ochrana a podpora genofondu sovy pálené na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti v roce 2008

Projekt: Ochrana a podpora genofondu sovy pálené na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti v roce 2008 Projekt: Ochrana a podpora genofondu sovy pálené na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti v roce 2008 Sova pálená (Tyto alba) patří v ČR k poměrně vzácným druhům sov žijících v otevřené zemědělské

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Pístovské mokřady 2009

Pístovské mokřady 2009 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2009 Zpráva o činnosti na pronajatých pozemcích p.č. 485/1 a 485/3

Více

V roãní zpráva 2004. Pavel Koubek předseda KODAS DZ. Statutární zástupci KODAS DZ: Pavel Koubek David Poláček Věra Malátková

V roãní zpráva 2004. Pavel Koubek předseda KODAS DZ. Statutární zástupci KODAS DZ: Pavel Koubek David Poláček Věra Malátková V roãní zpráva 2004 Klub ochrany dravců a sov při ekologickém sdružení Děti Země vznikl jako organizace s celorepublikovou působností v roce 1990. I v roce 2004 rozvíjel čtyři základní programy zaměřené

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS

Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS 6 1 2 Z programů LEADER podpořila MAS 250 projektů celkovou částkou 82 599 742 Kč Celkově přinesla MAS svou činností do regionu více než 100 000 000,- Kč Projekty

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu Evidenční

Více

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009 Obsah Výroční Základní informace o sdružení Teze sdružení Informace o činnosti v roce 2009 Bilance činnosti v roce 2009 zpráva Projekt časopis Otevřené Úvaly Projekt zelené Slovany Záchrana sochy sv. Jana

Více

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou ================================================ ================================================

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Zaostřeno na Jizerky 2013

Zaostřeno na Jizerky 2013 Jan Strakoš: Ořešník Zaostřeno na Jizerky 2013 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR byla založena v roce 1993, aby podporovala projekty směřující k celkové rehabilitaci místní

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015 1 Strana 1 2 1. Výsadba stromové aleje z jeřábů - bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na Vysočině *mají běžné znalosti o životním prostředí našeho

Více

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě Projekt Monitoring sýčka obecného na Moravě je financován z prostředků EHP a Norských fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí v rámci Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

LESNÍ PEDAGOGIKA

LESNÍ PEDAGOGIKA LESNÍ PEDAGOGIKA Vše o lese najdeš v lese 2 Co je lesní pedagogika a co nám umožňuje Lesní pedagogika (LP) je vzdělávací směr, který jako přírodní učebnu využívá přirozené prostředí lesa. Dozvědět se o

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 14. Energie klasické zdroje Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK11_hadi_ZZ_790_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 790/2011 program:

Více

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, listopad 2013 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o rozmnožovací biotopy = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy, které obývají

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Voda v krajině. Péče, praktická opatření, možnosti financování

Voda v krajině. Péče, praktická opatření, možnosti financování Voda v krajině Péče, praktická opatření, možnosti financování Voda v krajině Obnova a péče o mokřadní biotopy - tůně - rybníky - podmáčené louky Revitalizace vodních toků Vytváření nových tůní vhodné místo

Více

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Poloha obce geografická poloha Moravskoslezský kraj, 15 km východně

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010

Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010 Vojtěch

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA 2000 Dle materiálů M. Banaše Legislativní podklady Směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Havlíček Jan Ing.arch. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1578338/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová/ 5860 19.02.2013

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015 Komunitní kompostárna Náměšť n.o. 28.5.2015 Biologicky rozložitelný odpad Bioodpad je odpad podléhající aerobnímu či anaerobnímu rozkladu, jejich seznam je přílohou Vyhláška 341/2008 Sb. V rámci obce kat.č.

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013. VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik

Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013. VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013 VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik Základní fakta o VLS VLS hospodaří na cca 125 000 hektarech lesní půdy, což představuje přibližně pět procent lesní

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

Mokřady ochrana a management v roce 2013

Mokřady ochrana a management v roce 2013 občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o činnosti občanského sdružení Mokřady ochrana a management v roce 2013

Více

Datlík č. 5. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u

Datlík č. 5. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 2009 Datlík č. 5 Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 5.12.2009 Akce pro následující týdny: Pro širokou veřejnost: Aktuálně nic Pro členy a příznivce: SO 16.1.2010 od 17:30, Coffee shop restaurant,

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu Jaromír Maštera říjen 2013 Obojživelníci na Vysočině Česká republika - 21 druhů Vysočina - 15 druhů: mlok čolek velký čolek horský

Více

PROJEKT - BLOKOVÝ GRANT Harmonie kulturní krajiny na území národní přírodní památky a národní kulturní památky Babiččino údolí

PROJEKT - BLOKOVÝ GRANT Harmonie kulturní krajiny na území národní přírodní památky a národní kulturní památky Babiččino údolí PROJEKT - BLOKOVÝ GRANT Harmonie kulturní krajiny na území národní přírodní památky a národní kulturní památky Babiččino údolí ZÁKLADNÍ INFORMACE Doba trvání: 2 roky (červenec 2008 červen 2010) Realizace:

Více

Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy. LIFE Beskydy LIFE12 NAT/CZ/629

Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy. LIFE Beskydy LIFE12 NAT/CZ/629 Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy LIFE Beskydy LIFE12 NAT/CZ/629 Základní informace Délka trvání projektu 6 let (2014-2019) Předpokládané náklady 607 879 Euro Příjemce podpory ČSOP Salamandr,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

KONCEPCE ŘEŠENÍ. Zastupitelstvo obce Zpracoval : Ing. Josef Port Dne: 15.03.2013 Návaznost na: JANOVICE problematika ovzduší, prezentace, 14.12.

KONCEPCE ŘEŠENÍ. Zastupitelstvo obce Zpracoval : Ing. Josef Port Dne: 15.03.2013 Návaznost na: JANOVICE problematika ovzduší, prezentace, 14.12. JANOVICE problematika ovzduší KONCEPCE ŘEŠENÍ Pro: Zastupitelstvo obce Zpracoval : Ing. Josef Port Dne: 15.03.2013 Návaznost na: JANOVICE problematika ovzduší, prezentace, 14.12.2012 Současný stav Popis

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Obojživelníci bývalého VVP Pístov

Obojživelníci bývalého VVP Pístov Obojživelníci bývalého VVP Pístov a péče o jejich biotopy Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2010 Foto: J.Maštera, J.Dvořák, A.Zedníková Pístovské mokřady Rančířovský tankodrom

Více