Ochrana přírody a krajiny v kraji Vysočina Zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana přírody a krajiny v kraji Vysočina Zpravodaj"

Transkript

1 1 Ročník II, číslo 1, leden 2008 Ochrana přírody a krajiny v kraji Vysočina Zpravodaj Obsah: Projekt Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina str.2 4 Stalo se a proběhlo v druhé polovině roku 2007 str Zajímavosti z Vysočiny str Nevládní organizace v kraji Vysočina str Praktický rádce str Připravované akce na únor až červen 2008 str Vydáno v rámci projektu Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina

2 Vážení a milí dobrovolní a profesionální ochránci přírody, milí milovníci přírody, jsme rádi, že vydávání Zpravodaje, který Vám přináší informace o ochraně přírody v kraji Vysočina, může pokračovat. Další dvě čísla Zpravodaje vyjdou díky podpoře z projektu Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Nositelem projektu jsou Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, partnery jsou Sdružení Krajina Počítky a SEV Mravenec z Pelhřimova. Projekt má za cíl posílení ochrany přírody, krajiny a životního prostředí na Vysočině díky spolupráci neziskových organizací se zaměřením na ochranu přírody (dále jen NNO-ŽP), veřejnosti a veřejné správy. V rámci projektu vytváříme informační systém pro zapojování veřejnosti do ochrany přírody. NNO-ŽP nabízíme možnost rozesílky zpráv a pozvánek na NNO-ŽP v kraji a na média a jejich umístění na internetové stránky Informace a pozvánky zasílejte na: V roce 2007 k vám proběhly dvě výzvy na možnost podpory akcí zaměřených na praktickou ochranu přírody, do kterých je zapojena veřejnost. Ještě proběhne jarní kolo. Hlásit se můžete na Sdružení Krajina: Jako příklady akcí mohou sloužit: Mezinárodní workcamp na pomoc přírodě pořádaný ZO ČSOP Kněžice, akce při údržbě chráněných luk ZO ČSOP Bory nebo ZO ČSOP Kámen, oživení studánek ZO ČSOP Pacov apod. Od července do prosince 2007 bylo takto podpořeno 10 akcí v délce 31 dnů, kterých se zúčastnilo 237 dobrovolníků, kteří odpracovali na pomoc přírodě hodin dobrovolné práce. Na jaro 2008 je připravována kampaň Otevírání přírody na Vysočině, která by měla zahrnout asi 10 akcí pro více než účastníků po celém kraji. I k účasti na této kampani jste již byli vyzváni a stále se můžete hlásit na Středisku Mravenec: V rámci kampaně budou podporovány Dny Země, vítání ptačího zpěvu, exkurze do přírody, otvírání studánek apod. Dalším dílčím cílem projektu je posílení kapacity NNO, a to prostřednictvím odborných seminářů pro dobrovolníky a pracovníky NNO. Celkem proběhnou 3 semináře v délce 4 dnů a v rozsahu 20 hodin. Prvním byl seminář na téma Účast ve správních řízení, který navázal na setkání NNO-ŽP, druhým je dvoudenní seminář Aktuální trendy v péči o přírodně cenné lokality a třetím bude v únoru seminář na téma Jak komunikovat s médii. Pozvánky viz Plán akcí. V rámci projektu chceme také zmapovat činnost NNO-ŽP v kraji vydat o ní souhrnné Výroční zprávy. První průzkum činnosti proběhl již za rok 2006, ale nesešla se ani polovina rozeslaných návratek, takže jsme od samostatné zprávy za rok 2006 upustili a zahrneme ji do zprávy za rok V nejbližších dnech budeme opět rozesílat formulář o přehledu činnosti a prosíme o jeho včasné a úplné vyplnění a zaslání zpět. Myslíme si, že je velmi důležité, aby se každý dozvěděl, co vše dělají neziskové organizace na Vysočině pro ochranu přírody a osvětu. Rádi bychom Výroční zprávu představili zejména zástupcům kraje a pracovníkům krajského úřadu. Bližší informace o projektu a o možnosti zapojení do projektu získáte u Ivety Vorlíčkové: tel redakce Zpravodaje 2

3 Projekt Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina FINANČNÍ PODPORA NNO NA JARNÍ OSVĚTOVÉ AKCE KAMPAŇ OTVÍRÁNÍ PŘÍRODY NA VYSOČINĚ JARO 2008 V rámci projektu Zapojování veřejnosti do ochrany přírody na Vysočině se bude konat celokrajská kampaň nazvaná Otvírání přírody na Vysočině v rámci které budou finančně podpořeny jednotlivé akce pro veřejnost pořádané různými neziskovými organizacemi. Pro celou kampaň bude připravena jednotná propagace v rámci kraje Vysočina. Podpořeny budou akce typu: Den Země Otvírání studánek Vítání jara Ptačí zpěvy a další akce týkající se přírody na Vysočině Kdo může o podporu požádat: NNO z Vysočiny a to i ve spolupráci s obcemi. Výše podpory: bude od Kč do Kč. Jak požádat: stačí zaslat nebo dopis na adresu: SEV Mravenec, Masarykovo nám. 17, Pelhřimov s těmito údaji: Název akce: Popis akce (co se bude dělat): Místo akce: Navrhovaný termín akce: Předpokládaná doba trvání akce: Předpokládaný počet účastníků akce: Historie akce (popište, zda obdobná akce již někdy proběhla a s jakou účastí a výsledkem): Kontakt na místní NNO, která by spoluorganizovala akci: Jméno, kontaktní údaje (tel., ), podpis: Termín pro doručení návrhů: (pro akce pořádané od 1. dubna do 25. května 2008) Případné dotazy zodpovíme na výše uvedeném mailu nebo na telefonu: , Věříme, že se přihlásí co nejvíce NNO a že budeme moci podpořit vaši činnost. Václav Kos a Marta Rodová 3

4 Projekt Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina FINANČNÍ PODPORA NNO V PÉČI O PŘÍRODU Hledáme náměty na akce a spoluorganizátory aktivity v rámci projektu Zapojení veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina. Celkem se předpokládá realizace přibližně 15 akcí pro zapojení dobrovolníků do péče o přírodu a životní prostředí. Podpora na spoluorganizaci jednotlivé akce bude cca od 2.000,- do 8.000,- Kč, dle rozsahu akce. Charakteristika akce: zaměření na některou z těchto oblastí: péče o zvláště chráněná území (chráněná příroda), přírodně cenné lokality, stromořadí, veřejnou zeleň ve městech a obcích, zeleň v krajině; údržba a čištění studánek, oprava drobných kulturních staveb v krajině apod. aktivní zapojení veřejnosti (dospělých, rodin s dětmi, mládeže) do práce v rámci těchto činností minimální délka akce je 4 hodiny a minimální počet účastníků je 15 Kritéria pro výběr akcí: splnění charakteristiky akce zaměření na komunitu v kraji Vysočina, rovnoměrnost rozložení do jednotlivých okresů předpokládaný počet účastníků předpokládaná doba trvání (hod/den) Předpokládaná role spoluorganizátorů: spolupráce na technickém zajištění akce a zajištění místní propagace. Termín pro doručení Vašich návrhů je (pro akce plánované od do ) Návrhy akcí či případné dotazy zasílejte na adresu: Sdružení Krajina, Počítky čp. 2, Žďár nad Sázavou nebo em na (do předmětu uveďte návrh akce ) Návratka: Název akce: Popis akce (co se bude dělat): Místo akce: Navrhovaný termín akce: Předpokládaná doba trvání akce (hodin, dnů): Předpokládaný počet účastníků akce: Předpokládaný počet odpracovaných hodin (součet hodin za všechny účastníky): Historie akce (popište, zda obdobná akce již někdy proběhla a s jakou účastí a výsledkem): Kontakt na místní NNO, která by spoluorganizovala akci: 4

5 Stalo se a proběhlo v druhé polovině roku 2007 PESTRÁ ČINNOST JIHLAVSKÝCH OCHRÁNCŮ Karel Holub, ČSOP Jihlava Na prosincové výroční schůzi zhodnotili ochránci přírody z jihlavské ČSOP ZO 59/11 svou činnost v roce Ornitologové uspořádali několik vycházek Hledání skorce, Vítání ptačího zpěvu, Podzimní festival ptactva aj. vyvěsili a zkontrolovali 10 ptačích budek na Staré plovárně, vyčistili 62 budek na Heulose a v ZOO a dalších 15 v lesích u Bílého Kamene. Se ZOO Jihlava spolupracovali na Dnu ptactva v ZOO. Studánkáři zmapovali dalších 7 studánek, uspořádali Studánkový pochod kolem Brtnice (30 zájemců) a Hledání jara. S hudební skupinou Epy De Mye (vítězem Porty) otevírali tradičně studánku Emanuelu pod Vysokým kamenem u Jihlavy (30 zájemců). Nechali provést hygienické rozbory u pěti studánek na dusičnany. Obnovili studánku Nad Zaječím u Smrčné, hlavně zásluhou Karla Hobzy. V soutěži o nejhezčí studánku Vysočiny skončila na druhém místě jejich Kamenná studánka u Hosova, také třetí a čtvrté místo patřily jihlavským. Čtyři akce uspořádal Pozemkový spolek s vedoucím Pavlem Pokorným, např. Skřípání na lukách u Trojanu. Věnoval se údržbě vybraných lokalit v okolí Větrného Jeníkova. Ochránci pečovali o dvě chráněná území, Jersínskou stráň a Vílanecké rašeliniště. Zachraňovali obojživelníky v době jejich jarní migrace ve spolupráci se ZŠ Kamenice u Jihlavy a se skauty v Lukách nad Jihlavou. Vydařily se oba zájezdy na zoologické sbírky do Budišova a na Mohelenskou hadcovou step a druhý do Záchranné stanice fauny ve Voticích, spojený s návštěvou našich největších sekvojí v Radslavicích. Velký podíl na tom měl Petr Touš. Členové kroužku mladých ochránců vyhráli s přehledem přírodovědně ekologickou soutěž Jihlavský lístek a v regionálním kole Zlatého listu byli šestí. V jejich celoroční náplni byly vycházky, testy, hry a kvízy. Přitom spolupracovali s Muzeem Vysočiny. Nejmladším ochráncům, kteří teprve nastoupili do školy, se intenzivně věnoval Dan Stejskal. Fotokroužek Rosnička uspořádal několik fotosoutěží, jejíž vítězové byli odměněni drobnými cenami. Ochránci vedou pravidelně svou kroniku, koncem roku změnili klubovnu. Nová adresa: Znojemská ul. 40 v Jihlavě (Na Slunci, u tesaře a památkáře p. Kloudy). Na výroční členské schůzi v závěru roku byl staronovým předsedou ZO zvolen Miloslav Bartoš, pracovník ZOO Jihlava a místopředsedou Mgr. Jaromír Maštera, pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny v Havlíčkově Brodě. V novém roce počítají ochránci s obdobným programem jako v roce Mladí ochránci by rádi uspěli lépe v regionální soutěži Zlatý list, který se bude konat v květnu na Pelhřimovsku. 5

6 Stalo se a proběhlo v druhé polovině roku 2007 HRABÁNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE KLADINSKÝ POTOK ČERVENCE 2007 Marta Rodová, Středisko ekologické výchovy MRAVENEC Již podruhé se Středisko ekologické výchovy Mravenec rozhodlo pro akci hrabání Kladinské louky. Je to loučka o výměře asi 4,5 ha, nepříliš široká zato přes půl kilometru dlouhá. Rozhodli jsme se louku shrabat za pomoci dobrovolníků, kteří se zrovna nehrnuli, ale naštěstí se našlo 16 lidí, kteří se do akce pustili. Počasí nám zrovna nepřálo neboť bylo pod mrakem a co chvíli ze shora padala voda, takže o seně se určitě hovořit nedalo. Tahání té zmoklé neurčité hmoty na plachtách k okrajím pozemků bylo skutečně činem takřka nadlidským, nicméně se nám to vše během dvou dnů podařilo. Do budoucna doufáme, že se nám podaří zlákat více dobrovolníků a akci budeme moci opakovat pravidelně i v dalších letech. Foto V. Kos MEZINÁRODNÍ PÉČE O PŘÍRODU VYSOČINY Iveta Vorlíčková, ZO ČSOP Kněžice Na přelomu července a srpna 2007 proběhla na Chaloupkách již třetí mezinárodní letní akce na pomoc chráněným územím. Ve spolupráci s organizací INEX-SDA přijelo dalších 8 zahraničních účastníků ze 6 zemí světa Srbsko, Anglie, Francie, Belgie, Jižní Korea, Španělsko. Dále se k nim mimo tuto organizaci připojili 3 účastníci z Austrálie a 1 účastníce ze Slovenska. I s účastníky z Čech se nás sešlo 37, někteří čeští účastníci však jen na kratší dobu. Na účastníky po úvodním seznámení čekala především práce na pomoc chráněným územím a v areálu střediska Chaloupky. Zbyl ale i dostatek času na výlety po krásách Vysočiny, na volnočasové aktivity, na povídání si a seznamování se navzájem a s životem v jiných zemích. Hlavní náplní mezinárodního workcampu byla práce na dvou podmáčených vstavačových loukách ruční sečení, usušení a odvoz sena. ČSOP Kněžice se o PR Na Podlesích u Hrutova a o PP Urbánkův palouk u Nové Brtnice stará více jak 22 let. Obě louky mají rozlohu přes 3 ha. A jak bylo slíbeno, kromě práce také legrace. Volný čas byl plný rukodělných činností (z pedigu, drátování, výroba smaltovaných a drátěných šperků, výroba svíček z včelího vosku), sportu, hudební večer přinesl seznámení s primitivními a tradičními nástroji různých národů z celého světa, ale hlavně potěšily výlety do Třebíče, Brtnice, do Telče a Jihlavy. Podpora z Fondu Vysočiny a z grantu v rámci projektu Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina výraznou měrou přispěly k pestrosti a kvalitě připraveného programu, především pak na důkladnou přípravu celé akce. Každý účastník obdržel CD s fotodokumentací. 6

7 Stalo se a proběhlo v druhé polovině roku 2007 PÉČE O CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ POD PATRONACÍ ČSOP JIHLAVA V ROCE 2007 Mgr. Jaromír Maštera, ČSOP Jihlava Základní organizace ČSOP Jihlava pečovala v roce 2007 o dvě zvláště chráněná území v okrese Jihlava. Tímto jménem ochránců děkuji všem zúčastněným a věří, že se péči o tato území budou věnovat i v dalších letech. Zároveň bych chtěl vyzvat další milovníky přírody k zapojení se do její praktické ochrany formou péče o uvedená chráněná území. V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím autora tohoto článku. PR VÍLANECKÉ RAŠELINIŠTĚ Tradičně jsme zde od srpna do října prováděli kosení dvou rašelinných luk o celkové výměře zhruba 0,8 ha. Kromě kosení a odnosu pokosené hmoty z luk jsme provedli i prořezávku keřů na nejcennější ploše rašeliniště a odklizení zbylých větví z plochy rašeliniště po lesnické likvidaci polomu. V listopadu a prosinci jsme na okraji hlavní rašelinné louky ručně vybudovali tři menší tůně pro obojživelníky o výměrách cca 2, 4 a 6 m2 a maximální hloubce do 1 m. K jejich vybudování byly účelně využity vyjeté koleje od lesnických těžebních strojů, odklízejících polom po jarním orkánu Kyrill. V příštích letech plánujeme pokračovat v kosení těchto rašelinných luk. PP JERSÍNSKÁ STRÁŇ Péči o suchomilnou stráň se slabou populací hořečku českého se naše organizace věnovala poprvé. V průběhu roku jsme provedli dvě seče různých lučních částí území dle pokynů AOPK ČR Havlíčkův Brod, první v květnu a druhou v srpnu. Pro příští roky je plánováno, kromě kosení, i kácení a prořezávka smrkových porostů na okraji chráněného území. Foto: K. Holub 7

8 Stalo se a proběhlo v druhé polovině roku 2007 PÉČE O VZÁCNÉ DRUHY MRAVENCŮ V OKOLÍ PROSETÍNA A BRŤOVÍ. František Faktor, ZO ČSOP Dalečín Mraveniště mravence pastvinného (Formica exsecta) na lokalitě Prvníky. Foto F. Faktor Brněnský entomolog Dr. Pavel Lauterer se již více než 50 let věnuje sledování hmyzu na východním okraji Českomoravské Vysočiny a při svých entomologických pozorováních zjistil v této oblasti mj. i výskyt dvou vzácných druhů mravenců, a to mravence pastvinného (Formica exsecta) a mravence Forelova (Formica foreli). Se znepokojením sledoval postupný zánik několika lokalit a před několika lety upozornil v odborném tisku na silné ohrožení posledních tří lokalit nacházejících se v okolí Prosetína a Brťoví. Mravenec pastvinný (Formica exsecta) se v ČR vyskytuje jen na několika desítkách míst a u Prosetína se vyskytuje na dvou lokalitách s názvem Nad Chudobovým mlýnem (cca 30 mravenišť) a Prvníky (cca 50 mravenišť). Největší raritou je výskyt mravence Forelova (Formica foreli) na lokalitě Kamenice u Brťoví. Zdejší kolonie, ve které je přibližně 90 mravenišť, je jedinou velkou kolonií tohoto druhu v ČR! Další výskyt mravence Forelova byl zjištěn na jižní Moravě, ale tam se jedná jen o několik samostatných mravenišť. Oba uvedené druhy mravenců mají oproti příbuzným lesním mravencům menší velikost, odlišný tvar hlavy a některé další méně nápadné anatomické rozdíly. Markantní je ale rozdíl v materiálu použitém ke stavbě mravenišť, v němž namísto jehličí převládají kousky suché trávy. Z mateřské kupy se odděluje řada dceřiných kup a u mravence pastvinného (Formica exsecta) může za příznivých podmínek dojít až k vytvoření dlouhého pásu spojených kup, který pak působí dojmem jednoho dlouhého mraveniště. Z dlouhodobého hlediska se u obou druhů mravenců negativně projevuje skutečnost, že při zastínění mravenišť okolní vegetací nedochází k jejich přestěhování jako u lesních mravenců, ale kolonie mravenců zůstává na místě a postupně zanikne. Tímto způsobem zanikla řada kolonií poté, co přestaly být vypásány meze a lesní okraje. Dalším nebezpečím je používání chemikálií a též přímé poškozování mravenišť při zemědělském a lesnickém hospodaření. Na práci Dr. Lauterera navázali myrmekologové Klára a Pavel Bezděčkovi z Muzea Vysočiny, kteří navrhli provedení ochranných opatření vycházejících z výše uvedených skutečností. Realizace těchto opatření se ujala naše ZO ČSOP Dalečín a její první etapa byla provedena v loňském roce. V rámci naplánované péče jsme na všech třech lokalitách provedli odstranění stínících keřů, vykosení trávy v okolí mravenišť a ruční vystřihání trávy v jejich těsné blízkosti. Na lokalitě Nad Chudobovým mlýnem jsme instalovali dřevěné zábrany, které brání pojezdu zemědělských strojů v těsné blízkosti mravenišť. Finanční prostředky na tyto práce nám poskytl KÚ Kraje Vysočina. V tomto roce budeme v péči o lokality pokračovat a kromě kosení nainstalujeme i dřevěné zábrany na lokalitách Prvníky a Kamenice. Všechny tři lokality též vybavíme informačními tabulemi. Kromě technických ochranných opatření probíhají i jednání o územní ochraně všech tří lokalit, a to formou registrace významných krajinných prvků (VKP). Podklady pro registraci VKP připravili pracovníci havlíčskobrodského střediska AOPK a vlastní registraci provádí OŽP MěÚ Bystřice n/pern. V loňském roce byl již zaregistrován VKP Kamenice a zbývající dva VKP by měly být zaregistrovány letos. Věříme, že pravidelná péče spolu s územní ochranou zajistí nejen přežití, ale i rozvoj populací obou vzácných druhů mravenců. 8

9 Stalo se a proběhlo v druhé polovině roku 2007 Z AKCE FALCO 2007 Miloslav Bartoš, ČSOP Jihlava Stejně jako minulé roky, i loni jsme se s Pavlem Hobzou zúčastnili hlídání hnízd sokolů stěhovavých v Teplických skalách v CHKO Broumovsko. Hlídání předcházela již naše březnová návštěva na Správě CHKO, kde nás již dobře znají. Již naše první pochůzka vedla do Teplických skal. Sokoli přilétají ze zimovišť koncem února až začátkem března, ale v Teplických skalách zůstal stálý pár po celou zimu. Při naší návštěvě 14. března již docházelo ke kopulaci. Bylo to příjemné zjištění. Také jsme objevili, kam sokoli zalétávají, kde asi letos bude hnízdo. To nám později potvrdil místní ornitolog p. Vrána, který již byl s celou situací obeznámen. Příští den jsme navštívili Adršpach, kde byl také pár sokolů, ale ten loni nezahnízdil. Dále jsme navštívili Jiráskovy a Supí skály, kde bylo pozorování negativní. Na Slavenské vyhlídce jsme zahlédli letět sokola, ale nepotvrdilo se, že je tu pár. Strážci sokolů Josef Malík, Míla Bartoš a Pavel Hobza v Teplických skalách. Foto J. Vrána Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) sedí na vejcích 28 až 29 dnů. Krmení mláďat trvá 38 až 42 dnů. Spočítali jsme si, kdy asi budou mláďata sokolů vylétávat a na tu dobu jsme se přihlásili na hlídání hnízda. Na akci Falco jezdíme již hodně let, ale při vylétávání mláďat jsme ještě nikdy nebyli. Předloni jsem se zúčastnil posledních dnů mláďat před vylétnutím na pozvání p. Vrány. Tenkrát jsem si vzal dovolenou a okamžitě odjel do Teplických skal. Ale neměl jsem štěstí. Mláďata, byla čtyři, vylétla až 44. den po líhnutí, to bylo o den později než mi skončila dovolená. Teď se to ale nesmělo stát a tak jsme 2. června nastoupili v Teplických skalách na hlídání. Měli jsme posilu, Evu Korábovou z Týniště nad Orlicí, která byla skvělou pomocnicí, protože se mimo pozorování sokolů též starala i o přípravu oběda. Spali jsme ve skalách pod převisem, přímo na turistické značce, takž jsme se od hnízda nehnuli ani na krok. Kromě J. Vrány chodil na kontrolu i Jiří Malík, zaměstnanec Správy CHKO, který zde, zavěšen na skalním komíně, nebo v důmyslně zbudovaném krytu, natáčel film o hnízdění sokolů a povedly se mu unikátní záběry. Na hnízdě byla tři mláďata. Podle velikosti jsme je odhadli na 2 kluky a jednu holku. Mláďata chodí po skalních římsách a k okraji hnízdní skály a protřepávají křídla. Už už se zdá, že poletí Samice je přestala krmit a s potravou v pařátu sedí na protější skále a láká mláďata k sobě. Mláďata jsou nejistá, je to pro ně první krok do prostoru, a co dál? Opravdu to bude létat? Udrží mě křídla? Konečně se to stalo! První dvě mláďata opustila hnízdo 5. června ráno. Je jasný den, v 7:30 sedí obě mláďata na nižší skále vpravo a vlevo od hnízda. Samice je pravidelně krmí. Třetí mládě se vylíhlo o den později, odhadujeme ho na samici, protože je větší a proto i těžší. Ještě nenašlo odvahu. Stalo se to až další den vyskočilo z hnízda, ale křídla ho neunesly a mládě se propadá pod hnízdo. Dlouho jsme o něm nevěděli. V této době je mládě sokola, ale i ostatních ptáků, velice zranitelné. Mohou je zabít poblíž hnízdící poštolky, v noci hrozí nebezpečí od predátorů. Konečně odpoledne bylo mládě objeveno sedící na nízké skále v mlází pod hnízdem. Samice přilétá s kořistí, aby ho nakrmila. Pracovníci CHKO se radí, jak dál postupovat. Bylo rozhodnuto mládě odchytit, vynést ho na skálu a vypustit. Snad ho bude samice dál krmit a jak mládě získá jistotu v křídlech, už bude pánem vzduchu. Odchytu se zúčastnili J. Vrána a J. Malík. My ostatní pozorujeme vše zdáli našimi dalekohledy. Jirka se plíží jako indián a zůstává bez pohybu, když 9

10 Stalo se a proběhlo v druhé polovině roku 2007 na něj samice útočí. Konečně se dostal do blízkosti a bezbranné mládě uchopil. Samice mládě brání, ale jakmile je jednou chyceno, odlétá, pochopí, že další boj je marný. Tak už je to v přírodě zařízeno, aby silnější žil, musí slabší zemřít. Naše mládě ale mělo štěstí. Nestalo se potravou, ale bylo vypuštěno na vrcholu hnízdní skály. Tím naše hlídání skončilo. Ještě jsme přespali ve skalách a na druhý den jsme byli pozvání k Jiřímu Malíkovi domů. Kde nám pustil, co natočil o sokolech ve skalách. Jednou z toho bude film o hnízdění sokolů v Teplických skalách. Přespali jsme u Malíků a ráno jsme vyjeli s J. Vránou do Krkonoš, na další pozorování sokolů. Večer při návratu se stavujeme ještě v Teplických skalách. Je třeba odstranit zábrany na turistické stezce. Vedení CHKO rozhodlo, že již tento víkend budou skály průchozí pro turisty. Na pozorovatelně sedí Jirka Malík. Jeho dalekohled je namířen vzhůru. Společně pozorujeme dva dospělé sokoly a tři mláďata kroužící nad teplickými skalami A K C E F A L C O Hlavní náplní projektu Falco je zajišťování ostrahy ohrožených hnízd vzácných dravců v rámci Akce Falco a Akce Aquila. Okrajově se snažíme sledovat problematiku ilegálního obchodu s ohroženou přírodou a tzv. ptačí kriminality. Více informací o projektu lze nalézt na stránkách: (podstránka Programy a projekty) VÝSLEDKY III. ROČNÍKU FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE POŘÁDANÉ JIHLAVSKÝM FOTOKLUBEM ROSNIČKA Vladimír Jirků DiS., ČSOP Jihlava Fotoklub Rosnička připravil i na rok 2007 fotografickou soutěž pro milovníku fotografických záběrů, tentokrát na téma SLUNCE ZDROJ ŽIVOTA Počet soutěžních snímků přesáhl číslo 150 a porota měla těžký úkol. Nakonec do užšího finále se dostala zhruba jedna třetina fotografií, tyto fotografie porota pečlivě studovala, hodnotila a bodovala. Nakonec nejvíce bodu a s přehledem si první místo odnáší fotograf z Vysočiny Milan Slavinger, který zkompletoval kytku s pozadím vycházejícího slunce. Ovšem největší boj se doslova rozzuřil o místo třetí. Pouhopouhý jeden bod rozhodl, že si třetí místo s fotografií Krumlovského jezera získal Bohumil Doležal. Jen pro zajímavost hned na 4. místě se seřadili tři autoři se stejným počtem bodů. Porota v tomto složení mluvčí ZOO Jihlava Kateřina Kosová, aranžér ZOO Jihlava Mirek Venda, fotograf Pavel Hájek a fotograf Vladimír Jirků rozhodla o tomto pořadí (uvádíme jen do 10. místa): 1. místo Milan Slavinger kytka a východ slunce 2. místo Daniela Brabcová ráno v údolí teplé 2 3. místo Bohumil Doležal krumlovské zámecké jezero místo Jiří Římánek Bezděz za ranních červánků Milan Slavinger barevné nebe Johana Římánková průnik slunce 7. místo Jana Bednářová 8. místo Radovan Kudělásek geodet 9. místo Jiří Římánek strom po probuzení 10. místo Alexandra Schoříková Vítězům Rosnička gratuluje a prvním třem zašle drobné ceny. Všem ostatním zúčastněným přejí pořadatelé, porotce a Rosnička Dobré světlo a moc a moc pěkných záběrů. V březnu bude prvních deset fotografií vystaveno v ZOO Jihlava v pavilonu šelem. Srdečně zve ZOO Jihlava. 10

11 Stalo se a proběhlo v druhé polovině roku 2007 ZPRÁVA O POZEMKOVÉM SPOLKU GALLINAGO V ROCE TŘETÍM Ing. Pavel Pokorný, ČSOP Jihlava Pozemkový spolek Gallinago vznikl při Českém svazu ochránců přírody v Jihlavě v roce 2005; od začátku roku 2008 působí pod křídly Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině. Jeho prvým zájmovým územím zůstávají především mokřady a luční lada ve volné krajině (zejména v oblasti Javořické a Křemešnické vrchoviny). Podařilo se uzavřít několik nájemních smluv na luční pozemky u Hajnice. A tak jsme se v časném předjaří pustili do prořezávek a obnovy povrchových stružek na Hajnici, aby nám ty louky hned tak nezarostly skřípinami a vrbinou. Mohly by tu jednou zase vykvést desítky prstnatců májových, snad opět zahnízdit bekasiny. Mnohé vrbičky jsme tam nechali kam by se přece poděly sluky, hnědaví skokani a zakleté luční královničky ropuchy. Během jednoho perného jarního týdne vyhloubil Jirka Haberman v zanedbané části lučních lad na Hajnici tůni; chrání ji důkladně uhutněná zemní hrázka. Nemalé díky patří odboru životního prostředí jihlavského magistrátu za finanční podporu těchto prací. V horkém létě na lukách vyrostlo ti-pii z režného plátna. Nalezli v něm zázemí naši brigádníci (Jana Dvořáková, Vítek Wodák, Pavel Baše), kteří se podíleli na sklízení Hajnických luk i lučního prameniště u samoty Bethán. Pomoci přijeli také mladí lidé z Hnutí Brontosaurus. Díky vstřícnosti obce Šimanov v průběhu července mohli na Hajnici prožít 2 týdny plné práce i jiných zážitků (více na stránkách Byli to právě oni, kteří pokosili jádrové partie rašeliniště Pod Trojanem bezmála 50 let od té doby, kdy tu místní hospodáři naposledy sklízeli chudé ostřicové seno jako podestýlku do chléva. Obnova stružky na loukách v PCHP Hajnice. Foto P. Pokorný PŘEHLED AKCÍ PS GALLINAGO ZA ROK 2007 akce Přibližný rozsah prací (hodin) 1. prořezávky nárostů dřevin, obnova povrchových stružek na Hajnici 2. vyhloubení tůně na Hajnici 3. kosení lučního prameniště pod Bethanem Objem prací (v Kč) ze zdrojů cca 90 bm 3 stružek Kč MMJi výkop + 21 m zeminy, hloubka 0,15 0,56m Kč MMJi 0,46 ha Kč MMJi 4. kosení luk na Hajnici 2,14 ha Kč MŽP FINANČNÍ ZDROJE, Z NICHŽ BYL HRAZENY PROVEDENÉ PRÁCE: MMJi Magistrát města Jihlavy, ekologický fond v dikci odboru životního prostředí MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR, dotace z Programu péče o krajinu Kč 11

12 Stalo se a proběhlo v druhé polovině roku 2007 CHRÁNIT PŘÍRODNÍ LOKALITY NA JIHLAVSKU JAK DÁLE? Každým dnem se znovu přesvědčujeme o tom, jak vzrůstá tlak na okolní krajinu. I na zdánlivě rozlehlé Vysočině přibývá rozsáhlých investičních záměrů a s tím vyvstává nutnost obhájit svobodný, nezastavěný krajinný prostor pro volné nadechnutí i jiné tvory. I mnohé lokality ve volné krajině na Jihlavsku si zasluhují větší pozornosti, ale především péče: vlhké louky Na Hajnici, Skřivánku, U Šeredů, rašeliniště Pod Trojanem, niva Jiřínského potoka, horní tok říčky Jihlavy, Vílanecká střelnice, mokřady jako Frejlach u Horní Cerekve, Na Dolňáku pod Větrným Jeníkovem, Nad Svitákem, nebo Dolnohuťský, významné hnízdní lokality: rybníky Broum u Bukové, Mlýnský u Stříteže, Starý u Příseky, Hruškovec za Starou Říší i další na Telčsku, Pelhřimovsku nebo dokonce Třebíčsku. Nezáleží přitom jen na výši ambiciózního grantu, jenž se pokusíme připravit; ani přijetí právního aktu zvláštní ochrany nemusí být tím pravým řešením. Tím rozhodujícím, přijde mi, je přání a vůle, vložit něco ze sebe samého do péče o malou, avšak konkrétní část krajiny. Nemusí to být rozsáhlý hnízdní mokřad nebo louka někdy úplně postačí jen kousek vlastního záhonku před vaším domem, rašící stromek vysazený vedle cesty či remízku nebo snad potají vyčištěná tůňka kdesi v polích. Děkuji za sebe a přeji, ať se i Vám podaří nacházet radost z mnoha takových míst nebo setkání. P. Pokorný Starý rybník u Příseky. Foto J. Maštera 12

13 Zajímavosti z Vysočiny O HLEDÁNÍ NEJKRÁSNĚJŠÍ STUDÁNKY KRAJE VYSOČINA Pavel Koubek, sdružení Zelené srdce Studánka Vysočiny roku 2007 U příležitosti svátku Dne Země 2007 vyhlásilo občanské sdružení Zelené srdce anketu Studánka Vysočiny roku 2007 o nejkrásnější, nejlepší, nejmilejší, nejchutnější studánku kraje Vysočina. Vítěznou studánkou, kterou vybrala porota z pěti navržených, se stala studánka s ne příliš poetickým jménem Prdlavka, kterou lze nalézt nedaleko Rozsochatce na okrese Havlíčkův Brod. Studánka ocenění získala za krásnou obnovu a péči, kterou ji věnují žáci ze Základní školy Wolkerova z Havlíčkova Brodu. Studánka získala tabulku s označením Studánka Vysočiny roku 2007 a vítězný návrh odměnili pořadatelé knihou o studánkách. Na dalších místech se umístili Pramen u zeleného oka u Hybrálce. Foto J. Maštera studánky z okolí Jihlavy a to Kamenná studánka, Eliška a Nad Zaječím, které obnovili a vzorně o ně pečují členové místní organizace Českého svazu ochránců přírody. Pětici uzavírá studánka U Malé Černé nedaleko Pacova na okrese Pelhřimov, kterou navrhl pan Ladislav Švec z Pacova. Tato studánka patří v současné době mezi ty zapomenuté. Cílem ankety je upozornit na krásná místa v kraji Vysočina, mezi které studánky bezesporu patří, ale také na jejich stav, který je v některých případech žalostný. Studánka Vysočiny roku 2008 Občanské sdružení Zelené srdce vyhlašuje druhý ročník ankety Studánka Vysočiny roku Chceme tak přispět k propagaci těchto pozapomenutých zdrojů čisté vody a zajímavých míst naší přírody opředených mnoha pověstmi. Navrhněte nejkrásnější, nejmilejší, nejlepší, nejvydatnější, nejoblíbenější. studánku. Každý návrh by měl obsahovat jméno studánky, popis cesty kde ji hledat, fotografii, kontakt na navrhovatele a především zdůvodnění, proč si myslíte, že právě vaše studánka by měla získat titul Studánka Vysočiny roku Do 31. října 2008 vybere odborná porota nejlepší návrh, který odměníme knihou a vítězné studánce bude věnována všemožná péče včetně označení Studánka Vysočiny roku Návrhy zasílejte do 21. září 2008 na adresu: Občanské sdružení Zelené srdce Mladé Bříště č Humpolec. 13

14 Zajímavosti z Vysočiny CENTRUM OCHRANY PŘÍRODY ZO ČSOP KNĚŽICE PR Na Podlesích péči o tuto lokalitu realizuje ZO ČSOP Kněžice s pomocí dobrovolníků již více než 20 let. Foto V. Křivan ZO ČSOP Kněžice zahajuje činnost Centra ochrany přírody, které navazuje na dosavadní dlouholeté aktivity ZO ČSOP Kněžice v oblasti ochrany přírody v regionu. Hlavními aktivitami centra bude odborná a praktická činnost v ochraně přírody zejména zoologické inventarizační průzkumy se zaměřením na hmyz, obojživelníky, plazy, ptáky, monitoring evropsky významných druhů živočichů, odborné posudky v oblasti ochrany přírody, zpracování plánů péče o maloplošná zvláště chráněná území, evropsky významné lokality, plánování a realizace péče o přírodně cenné lokality, poradenství pro obce, vlastníky a zájmová sdružení v oblasti péče o krajinu, monitoring výskytu a likvidace invazních druhů rostlin a další. V oblasti odborných aktivit v ochraně přírody bude činnost centra zaměřena kromě Vysočiny také na oblast Znojemska a Dačicka, případně dalších navazujících regionů. Praktická ochrana spočívající ve vyhledávání, inventarizaci a zajištění nezbytné péče o významné přírodní lokality bude soustředěna především na jižní část Jihlavska a západní část Třebíčska. Pro zajištění efektivní a udržitelné péče o významné přírodní lokality v regionu bude zahájena činnost Pozemkového spolku Podhorácko, jehož cílem bude získávání dlouhodobých nájmů a výkup pozemků v MZCHÚ, EVL a dalších přírodně cenných lokalitách v regionu. Dalším okruhem aktivit bude účast ve správních řízeních na základě 70 zákona 114/92 v regionu Jihlavska a Třebíčska zejména v oblasti ochrany dřevin rostoucích mimo les, zásahů do VKP, výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů a dalších oblastech. Odborným garantem těchto aktivit bude Ing. Václav Křivan, v případě zájmu o podrobnější informace týkající se aktivit Centra ochrany přírody ZO ČSOP Kněžice nás můžete kontaktovat na ové adrese: nebo na telefonních číslech a

15 Zajímavosti z Vysočiny SOVÍ NOC NA KŘEMEŠNÍKU Pavel Koubek, sdružení Zelené srdce Sovy patří stále mezi tajemné obyvatele naší přírody. Díky jejich skrytému nočnímu životu se s nimi ve volné přírodě setkáváme spíše náhodně. Jelikož už tak často nechodíme noční tmou, uniká nám i jejich houkání. Pro všechny zájemce, kteří by se chtěli o těchto královnách noci něco dozvědět a nebo jen zažít něco netradičního, připravilo sdružení Zelené srdce akci nazvanou Soví noc. Po setmění se vydáme na výpravu do lesa na Křemešníku a budeme naslouchat sovímu houkání. Sovy budeme také lákat na magnetofonovou nahrávku jejich hlasu, na kterou reagují. Vzhledem k tomu, že se jedná o výpravu za volně žijícími sovami, tak samozřejmě není vyloučeno, že houkat nebudou. Není dopředu dané jaká setkání nás čekají a právě i v tom je kouzlo noční výpravy. Za sovím houkáním se můžete vydat v sobotu 1. března 2008 v 18,30 hodin od hotelu na Křemešníku nedaleko Pelhřimova. Sebou potřebujete baterku, teplé oblečení a zimní obuv. Za větrného počasí a sněžení sovy nehoukají a akce bude zrušena. Konání akce lze ověřit a další informace získat na tel VIDĚLI LEDŇÁČKA I SKORCE První letošní akcí jihlavských ornitologů byla v úterý 1. ledna vycházka Hledáme skorce vodního. Skupinka pod vedením ornitologa Pavla Hobzy prošla úsek podél řeky Jihlavy v severovýchodní části města. Pomocí stativového dalekohledu pozorovala nejen skorce, krahujce, dlaska, volavky a další druhy, ale i vzácného ledňáčka říčního. Ledňáček i skorec mohou lovit ve vodním živlu díky tomu, že řeka zatím nezamrzla. Skorce se podařilo i vyfotit. Zdařilou vycházku zakončili milovníci přírody buřtovou přesnídávkou v zahradní chatce jednoho z účastníků. Další informace ochránců přírody si můžete přečíst na jejich nástěnkách ve ZVEREXU, Dvořákova ul. 1 a na hlavní poště, nebo na webové stránce: JIHLAVŠTÍ OCHRÁNCI PŘÍRODY VYDALI PROPAGAČNÍ CD Ing. Jaroslav Kněžíček, ČSOP Jihlava V listopadu vydal Český svaz ochránců přírody v Jihlavě v prozatímním nákladu 100 ks propagační CD o své činnosti z let 2002 až Na tomto CD najdete v elektronické podobě informace o organizaci, bohatou a různorodou činnost jednotlivých sekcí, kalendář akcí a vydané publikace. Dále všechny Zpravodaje, závěrečné zprávy o činnosti, internetové odkazy a prezentace z jednotlivých akcí, doplněné mnoha obrázky. Z některých akcí si lze přehrát i video. Na grafickém a obsahovém zpracování CD se podílel Jaroslav Kněžíček, fotografiemi přispěli Miloslav Bartoš, Karel Holub, Pavel Jelínek a Tomáš Kněžíček, příspěvky zpracovali Vojtěch Kodet, Jaromír Maštera, Pavel Pokorný, Petr Touš, Hana Matějíčková a Vladimír Jirků. Svým dílem přispěli i Pavel Hobza, Mirek Večeřa, Filip Hruška, Dan Stejskal a Eman Tomek. Za finanční podporu děkujeme odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy, zejména jeho vedoucí Ing. Kataríně Ruschkové a za zhotovení CD obchodu s výpočetní technikou Computer Centrum Jihlava. Zájemci mohou CD získat na členských schůzích, na některé z akcí pořádaných ČSOP Jihlava pro veřejnost, případně si o něj mohou napsat na 15

16 Zajímavosti z Vysočiny BUDOUCNOST JÁDRA NA VYSOČINĚ Jitka Svatošová, tisková mluvčí Krajského úřadu Starosta obce Dukovany Miloš Kudera, starosta obce Rouchovany Vladimír Černý, starosta městyse Mohelno Jiří Kostelník, starosta obce Studenec a zároveň předseda Energoregionu 2020 Josef Zahradníček, senátor Vítězslav Jonáš a jednatel Energoregionu 2020 Bedřich Mozor sdělili hejtmanovi kraje Vysočina Miloši Vystrčilovi na společném jednání své obavy z další budoucnosti provozu Jaderné elektrárny Dukovany. Projektovaná životnost Jaderné elektrárny Dukovany totiž končí v letech Starostové ve svých prohlášeních požadují od skupiny ČEZ, a. s. jasné stanovisko. To se má týkat budoucnosti stávajících bloků, případně zvážení výstavby dalších, což umožňuje i chladící kapacita řeky Jihlavy. Na základě vlastních zkušeností upozornili na nutnost včasných dlouhodobých řešení této problematiky. Starostové předali hejtmanovi kraje Vysočina Miloši Vystrčilovi stanoviska Zastupitel obcí Dukovan a Rouchovan. Zástupci Energoregionu 2020 předali prohlášení Rady Energoregionu 2020, které se k prohlášením obcí přidává. Starostové vč. senátora požádali hejtmana o stanovisko orgánů kraje k budoucnosti jádra na Vysočině. Hejtman toto přislíbil. Více informací starosta obce Dukovany Miloš Kudera, tel.: , Energoregion 2020 Josef Zahradníček, tel.: , starosta městyse Mohelno Jiří Kostelník, tel.: , starosta obce Rouchovany Vladimír Černý, tel.: STUDÁNKY V OKRESE JIHLAVA 2007 Karel Holub, ČSOP Jihlava V roce 2007 se zabývali naši studánkáři vedle mapování také dalšími aktivitami. V dubnu to bylo Otevírání studánky Emanuely u Pávova (8. ročník) s hudbou a opékáním špekáčků, na které přišlo na 30 zájemců, hlavně turistů. Ekolog RNDr. Milan Macháček zde pokřtil II. díl publikace ČSOP Jihlava Studánky a prameny okresu Jihlava. Při další celostátní akci Hledání jara byla otevřena Kamenná studánka u Hosova (15 osob, vedl Petr Touš). Byla obnovena studánka Nad Zaječím (zvaná místními Lajtna), osazena skruží a zastřešena, hlavně zásluhou truhláře Karla Hobzy. V soutěži Studánka Vysočiny obsadily námi nominované studánky Kamenná u Hosova, Eliška u Vysokého Kamene a Nad Zaječím 2., 3. a 4. místo. Pro turisty z KČT jsme uspořádali třetí ročník Studánkového pochodu kolem Brtnice, který vedl Karel Holub. Zúčastnilo se na 30 pochodujících, z toho polovina z Pionýru Jihlava. Někteří si v Brtnici zasoutěžili v rámci Dne sportu a zdraví, který zde pořádala Střední zdravotnická škola se Zdravotním ústavem a Městským úřadem v Brtnici. Spolupracovali jsme s turisty také při Pochodu podle vody, který vedl údolím řeky Brtnice, kde je rovněž několik studánek. Na základě nabídky Zdravotního ústavu jsme nechali bezplatně provést hygienické rozbory pěti studánek na obsah dusičnanů (studánky Pod Černým rybníkem, Eliška, Noskova u Černého rybníka, U Havlíčků nedaleko Pekelského mlýna a V Břízkách za ZŠ Demlova v Jihlavě). U všech studánek byl zjištěn obsah do 15 mg dusičnanů v l, což je splnění normy pro kojeneckou vodu (jiné parametry však nebyly zkoumány). Zamapováno bylo pouze 6 dalších studánek: Brtnice Nad Žabárnou a v Rokštejnské ulici, Nad Brtničkou u Střížova, Zámecká na hradě Roštejn, na Jersínské stráni a pramen u Petrovického mlýna. Vydali jsme ve spolupráci s městskou knihovnou v Brtnici brožuru Z přírody a pověstí Brtnicka, kde je soupis a popis všech studánek v Brtnici a okolí. V prodejně Foto-kino Barborka se prodala celá stovka CD s prvním dílem publikace Studánky a prameny okresu Jihlava. V příštím roce chceme pokračovat v mapování zejména v okolí Polné, Batelova a Třeště. Dále máme nabídku Rady dětí a mládeže na digitální mapové zakreslení zjištěných studánek, kterou bychom rádi využili. Opět zorganizujeme akce Otevírání studánky Emanuely, Studánkový pochod a Hledání jara. Chceme připravit CD, na kterém by byly všechny doposud zmapované studánky. Je nutné poděkovat všem, kteří se na studánkových akcích podíleli, zejména bratrům Karlovi a Pavlovi Hobzovým, Petru Toušovi, Danielu Stejskalovi, Tomáši Kněžíčkovi, Honzíku Plevovi a z odboru životního prostředí Magistrátu Ing. Milanu Slavingerovi. Potěšitelný je také zájem mladých ochránců přírody našeho oddílu Veselý ježek. 16

17 Zajímavosti z Vysočiny Miloslav Bureš Otvírání studánek /úryvek/ Studánky s prameny tu zbyly a v nich tolik utajené síly, u nohou opět blatouch, petrklíč. I ve mně leckdy pramen bláto zaneslo a zvadlé listí, znovu jej hledám a hloubky čistím, třeba mi není už tak do zpěvu. Ale za to vroucněji a odevzdaně má ruka v hloubce s pramenem se setká jak dvě pevné dlaně a srdce spíš než ústa vzpomene dávného nápěvu. Z těch dědů a bab, co přede mnou vodám cestu písní otvírali, co zde studny roubili a pevné plátno tkali, z těch jsem a vracím se k nim znova. Co na tom, že jejich dny jsou nenávratně pryč, z ruky do ruky si stále podáváme klíč klíč od domova. MÍSTNÍ AGENDA 21 A MALÉ OBCE Ing. Tomáš Blažek, Sdružení Krajina Jsou to především obyvatelé venkova, kdo pečuje o volnou krajinu a udržují ji v kulturním stavu. Sdružení Krajina z Počítek, dlouhodobě pečuje o přírodně cenné lokality, proto musí být v kontaktu i s venkovskými obcemi. Z tohoto propojení vznikla zhruba před třemi roky ve Sdružení Krajina myšlenka podporovat udržitelný rozvoj malých venkovských obcí a ulehčit obcím v jejich komplikované situaci. V roce 2006 nám rozvinutí této myšlenky umožnil grant Ministerstva životního prostředí a následně grant Nadace rozvoje občanské společnosti. Nejprve bylo potřeba zmapovat situaci obcí. Jako nástroj jsme zvolili metodiku Místní agendy 21. Z cca 50 oslovených obcí nacházejících se na území mikroregionu žďárska a novoměstska projevilo zájem o spolupráci necelých dvacet. V těchto obcích jsme zahájili týmovou práci v zastupitelstvu obce, které se dle situace v konkrétní obci účastnili 17

18 Zajímavosti z Vysočiny Foto: T. Blažek i další aktivní občané. V 15 obcích vznikl jednoduchý dokument MA21, který naznačil, jakým směrem by se obec měla v budoucnu ubírat. Jedenáct obcí (Křídla, Mirošov, Malá Losenice, Spělkov, Počítky, Obyčtov, Cikháj, Radostín, Hodíškov, Kadov, Račice) se zaregistrovalo do databáze MA21, kterou spravuje česká informační agentura životního prostředí CENIA (http://ma21.cenia.cz). Seřazení opatření podle důležitosti umožnilo vybrat nejčastěji se opakující problémy a připravit modelové postupy k jejich řešení. Často se v obcích na poměrně vysokém stupni důležitosti opakovalo například opatření zaměřené na obnovu a úpravu veřejných prostranství s cílem vytvoření příjemného prostředí k setkávání a relaxaci obyvatel obce. Ve čtyřech aktivních obcích vznikly projekty, řešící tuto prioritu. Podařilo se nám získat podporu z Ministerstva pro místní rozvoj a v roce 2007 proběhly tři úspěšné realizace úprav veřejných prostranství. Ke konci roku 2007 se třem obcím podařilo získat dotaci na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 z rozpočtu kraje Vysočina. Z dotace byly financovány vzdělávací aktivity, aktualizace dokumentu MA21 a vydání průvodce naučnou stezkou. V roce 2008 máme v plánu další rozvojové projekty. Je však potřeba mít na paměti, že zavádění aktivit směřujících k udržitelnému rozvoji malých obcí je běh na dlouhou trať a trvalé výsledky nebo změny k lepšímu se této oblasti dostaví až po několika letech soustavné práce. E-LEARING NOVÁ METODA PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ poradce v systému ekologického zemědělství kurz zákonných podmínek pro zahájení ekologického hospodaření, výroby biopotravin a ostatních bioproduktů. domovní kompostování komunitní kompostování logistika systému svozu a třídění bioodpadu podnikový ekolog Informace jsou v dnešní době jednou z nejžádanějších komodit. Z toho důvodu roste zájem o různé formy vzdělávání. Kromě klasické prezenční výuky se nabídka vzdělávacích služeb rozšiřuje o nové možnosti tzv. e-learningu. Jedná se o výuky prostřednictvím internetu. Velkou výhodou této formy vzdělávání je její snadná dostupnost a flexibilita. Studovat je možno v kteroukoliv dobu z pohodlí svého domova či kanceláře. Student si může tempo studia naplánovat dle svých časových možností. Chybějící přímý kontakt s lektorem i spolužáky je zajištěn pomocí společných internetových diskuzí. 18

19 Zajímavosti z Vysočiny Na tuto potřebu zareagovala ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s. vytvořením e-learningového portálu dostupného na adrese: Výuka prostřednictví internetu doplňuje řadu kurzů konaných v Náměšti nad Oslavou. V tomto případě mají studenti v prostředí e-learningu dostupné prezentace a další výukové materiály, použité v prezenční výuce a mohou i po skončení kurzu komunikovat se spolužáky a tutorem kurzu. Agentura ZERA však také nabízí plně distanční, tedy e-learningové kurzy u kterých není nutná osobní návštěva v sídle agentury a veškerá výuka probíhá pouze přes internet. V současné době je již k dispozici kurz z kategorie Správná zemědělská a ekologická praxe: Kurz zákonných podmínek pro zahájení ekologického hospodaření, výroby biopotravin a ostatních bioproduktů. Postupně budou do této kategorie přibývat další kurzy, které postupně pokryjí celou šíři problematiky křížové shody (cross compliance). Naplnění všech požadavků legislativy provázané takzvanou křížovou shodou je základní podmínkou efektivního hospodaření a udržení dotací. Tyto kurzy jsou určeny pro zemědělce a poradce v zemědělství. Další oblastí na kterou se e-learningové kurzy agentury ZERA soustředí je odpadové hospodářství. V této odbornosti se postupně zpracovávají kurzy: domovní kompostování, komunitní kompostování, logistika systému svozu a třídění bioodpadu, podnikový ekolog. Pilotní ověřování a úprava výukových modulů podle připomínek uživatelů by mělo být ukončeno do poloviny roku 2008, poté bude provedena konverze do off-line verze na CD, aby všechny výukové programy byli přístupné také uživatelům, kteří nemají možnost připojení na internet. Projekt Nové metody profesního vzdělávání ekologie byl podpořen z Operačního programu rozvoje lidských zdrojů. STRAVITELNÉ KAPITOLKY O VODĚ Není ku škodě, přečíst si něco o vodě Karel Holub, ČSOP Jihlava Z publikace Studánky a prameny v o. Jihlava, díl druhý, vydané ČSOP Jihlava r Víte, že... voda nemá žádné státní hranice a její ochrana na Zemi vyžaduje mezinárodní spolupráci? veškerý objem vody na zeměkouli tvoří 97,2% vody slané (moře, oceány) a pouze 2,8 % vody sladké? voda je jedinou substancí, která se nachází v přírodě ve všech třech skupenstvích jako pára, kapalina či led? více než 70% lidského těla je tvořeno vodou, která musí být neustále obnovována? chemicky čistá voda má maximální hustotu a nejmenší objem při 4 stupních C? Při zvyšování teploty se objem vody zvětšuje, totéž se děje při ochlazování pod 4 stupně C? na jaře a na podzim se objevují ve vodě teplotní vrstvy od 1 do 3 stupňů C a dochází k promíchávání teplotních vrstev a k proudění vody ve svislém směru? anomálie hustoty vody ochraňují v zimě život u dna? Voda u dna nezamrzá a umožňuje tím vodním živočichům přežití zimního období? mezi fyzikální vlastnosti vody patří např. teplota, barva, zákal, průhlednost, chuť a pach? senzorické (organoleptické) vlastnosti vody jsou ty vlastnosti, které jsou zjistitelné našimi smysly zrakem, čichem, chutí a hmatem? barva vody je ovliňována rozptýlenými a rozpuštěnými látkami? Barvu ovlivňuje na příklad hnití rostlin v rašeliništích či půdě, lignitové látky či třísloviny rostlin? (tzv. koloidní látky) zákal bývá způsobován rozptýlenými nerozpuštěnými látkami (anorganickými nebo organickými) - jíl, bakterie, plankton a jiné? průhlednost závisí na barvě a zákalu? pach vody ovlivňují: l. látky přirozeně obsažené ve vodě (sirovodík), 2. látky biologického původu (sinice, řasy, bakterie, houby aj.), 3. znečištění vody chemickými látkami (ropné látky, pesticidy, hnojiva, ředidla, čpavek)? 19

20 Zajímavosti z Vysočiny Foto: J. Maštera pach se hodnotí podle šestistupňové stupnice, 0 je žádný pach, 6 je velmi silný pach? chuť vody ovlivňuje např. obsah železa, manganu, zinku, mědi, chloridů, oxidu uhličitého a dalších látek? pokud má voda reakci vody ph nad 8, má louhově mýdlovou chuť? v podzemních vodách získaných z žulových hornin se vyskytuje plyn RADON, který je vhodné z vody určené k pití odvětrat? reakce vody ph podle hygienických předpisů se má pohybovat mezi 6,5 až 9,5? Nižší hodnota než 6,5 ukazuje na určitou agresivitu vody a možnost rozpouštění těžkých kovů v půdě? podzemní vody bývají obvykle tvrdé, zatímco bystřiny mají vodu spíše měkčí? abnormálně tvrdé vody nezpůsobují zdravotní potíže, ale méně se hodí pro vaření, praní a mytí? při vaření se vylučují soli a vytvářejí povlak na nádobách a na vařených potravinách?...dusičnany jsou samy o sobě neškodné, v zažívacím traktu se však mohou redukovat na dusitany? dusitany jsou nebezpečné zejména kojencům (zmodrání kůže kolem úst a na konečcích prstů)? mikroby rodu Escherichia coli žijící ve střevech lidí a zvířat jsou indikátorem fekálního znečištění a podle hygienických předpisů musí dosahovat hodnoty 0? dalším indikátorem fekálního znečištění jsou koliformní bakterie pocházející ze zažívacích traktů lidí a zvířat? Také jejich hodnota pro pitnou vodu je stanovena 0. každé krátké spojení mezi vodou pitnou a vodou odpadní může vést k okamžitému onemocnění přenosnou nemocí (žloutenka, tyfus aj.)? OVZDUŠÍ A JEHO ZNEČIŠŤOVÁNÍ Karel Holub, ČSOP Jihlava Zdroj: webové stránky MŽP Kvalita ovzduší v naší republice, a tím i na Vysočině, se podle údajů Ministerstva ŽP od roku 1989 výrazně zlepšila. Zákony a vyhlášky nutily velké a střední zdroje (kotelny a technologické provozy firem) snižovat emise přechodem na plynové kotelny a na dokonalejší technologie. Nástroje k tomu jsou stanovené emisní limity, poplatky za vypuštěné 20

Českého svazu ochránců přírody

Českého svazu ochránců přírody 1/2011 ZPRAVODAJ Českého svazu ochránců přírody ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ÚVOD Zpravodaj, který se Vám dostává do rukou vydává Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje díky podpoře

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Listopad 2011 Pro MŽP ČR zpracovala: Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství Kontaktní osoba: Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

Více

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Z OBSAHU Akce ČSO v roce 2005............. 2 Z Evropského festivalu ptactva..... 3 Výsledky akce Pták roku 2004...... 4 Pták roku 2005

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce IX. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2006 Veterinární správa informovala o ptačí chřipce Pracovníci Krajské veterinární správy informovali dne 7. 3. 2006 zástupce obcí o problematice aviární influenzy

Více

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek). Obsah ZPRAVODAJE Novinky a zajímavosti...3 Financování ochrany přírody a krajiny v

Více

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ číslo 14 jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét JARMILA ICHOVÁ Jan Kukrál LESNÍ PEDAGOGIKA Jiří Guth SKEPTICKÝ ENVIRONMENTALISTA Za finanční podpory SFŽP, MŽP,

Více

Jihlavský sborový festival sklidil vysoká hodnocení

Jihlavský sborový festival sklidil vysoká hodnocení Koncerty dechové hudby na Masarykově náměstí 8. 8. v 16.00 ZUBERSKÁ ŠESTKA Promenádní koncert dechové hudby ze Zubří 15. 8. v 16.00 BOHEMIA JIRKY PRAJERA Promenádní koncert dechové hudby z Českých Budějovic

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

Oranžový rok 2006 finišuje. Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek

Oranžový rok 2006 finišuje. Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XIV. n 6 / 2006 Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek Oranžový rok 2006 finišuje 2 OBSAH

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz, www.blanicti-rytiri.cz,

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

Moravskoslezské 1/2015

Moravskoslezské 1/2015 Moravskoslezské 1/2015 Občasník Moravskoslezského kraje zaměřený na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v kraji ročník V, číslo 1, červen 2015 Milé čtenářky, milí čtenáři, vítáme vás u předprázdninového

Více

číslo 16 zima 2010-11 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét VLASTA KROUPOVÁ Zuzana Štětková NENAHRADITELNÍ KOLEGOVÉ

číslo 16 zima 2010-11 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét VLASTA KROUPOVÁ Zuzana Štětková NENAHRADITELNÍ KOLEGOVÉ číslo 16 zima 2010-11 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét VLASTA KROUPOVÁ Zuzana Štětková NENAHRADITELNÍ KOLEGOVÉ Angela Rogner MUSÍ OCHRÁNCE ZVÍŘAT BÝT VEGETARIÁN? Za

Více

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 2 ROČ NÍK 7 DUBEN 2009 BIOZAHRADA V BÍLÉM DOMĚ FANTASTICKÝ SVĚT PŮDY A KAMENÍ NA JEZÍRKU STRUČNÝ PRŮVODCE BIOTEXTILEM BŮH UPLÁCAL ČLOVĚKA Z HLÍNY EMILKA STREJČKOVÁ: Z

Více

Představení rady Hejtmanem Vysočiny 3 je opět Jiří Běhounek. Foto a video na www.ikrajvysocina.cz

Představení rady Hejtmanem Vysočiny 3 je opět Jiří Běhounek. Foto a video na www.ikrajvysocina.cz BAREVNÉ VÁNOCE MĚSÍČNÍK PRO OBČANY VYSOČINY ROČNÍK 9 ČÍSLO 11 Listopad 2012 Náklad 225 000 výtisků 13. prosince 2012 9.30 16.00 hod. sídlo Kraje Vysočina Žižkova ul. 57 Jihlava Více informací na straně

Více

Portrét JAN POKORNÝ. Zdenka Jelenová ZELENÝ DVŮR nebo GARÁŽE? Aleš Máchal PROŽÍT ŽIVOT PLNĚ. Roman Kössl O SMYSLU ZÁCHRANNÝCH STANIC

Portrét JAN POKORNÝ. Zdenka Jelenová ZELENÝ DVŮR nebo GARÁŽE? Aleš Máchal PROŽÍT ŽIVOT PLNĚ. Roman Kössl O SMYSLU ZÁCHRANNÝCH STANIC Portrét JAN POKORNÝ Zdenka Jelenová ZELENÝ DVŮR nebo GARÁŽE? Aleš Máchal PROŽÍT ŽIVOT PLNĚ Roman Kössl O SMYSLU ZÁCHRANNÝCH STANIC PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC CALLA České

Více

Měsíční vydání - SRPEN 2007 Z RCA DLO. Ročník VI. Číslo 14 27. července 2007

Měsíční vydání - SRPEN 2007 Z RCA DLO. Ročník VI. Číslo 14 27. července 2007 ODVOZ AUTOVRAKŮ a železného šrotu Doklad o ekologické likvidaci ZDARMA Odtahová služba - tel.: 774 999 291 Z RCA DLO Ročník VI. Číslo 14 27. července 2007 Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období 1.1.2007 31.12. 2007 Okamžik sestavení výroční

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM ČSOP VLAŠIM Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz,

Více

Litovelské Pomoraví: Sami vypěstovali, sami zasadili

Litovelské Pomoraví: Sami vypěstovali, sami zasadili Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 4 I DUBEN 2012 I zdarma I www.opzp.cz Předpokládaná alokace činí tři miliardy korun. Podle informací, které máme, žadatelé mají o tuto výzvu

Více