Obsah Zprávy z radnice Co se d Školní okénko anská sonda Kulturní a spole enský p ehled Okénko p írody Sportovní okénko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah Zprávy z radnice Co se d Školní okénko anská sonda Kulturní a spole enský p ehled Okénko p írody Sportovní okénko"

Transkript

1 Obsah Pranostiky na červenec a srpen Zprávy z radnice Starostovo okénko Výpis z usnesení Rady města Jemnice Víceúčelová vodní nádrž Jemnice Oznámení České správy sociálního zabezpečení Třebíč Pečovatelská služba Jemnice Provolby městského úřadu Co nového na Vysočině? Co se děje Víte, že... Podnikatelský inkubátor Aktivity projektu Znovu pracuji Oční ambulance Dačice Jemnická knihovna Mlynáři, mlynářský znak a mlynářské vodní právo Červenec a srpen v pranostikách Prázdninové dovolování Školní okénko Vodníci Dopravní soutěž Úspěch v Dačicích Sportovní den Velký úspěch jemnických atletů na Poháru rozhlasu 2007 Nestlé basket 2007 Občanská sonda Občanské ohlédnutí Zbouráme kapli sv. Anny? Člověče, probuď se! Víte, že... Kulturní a společenský přehled Program kulturních a společenských pořadů Kino Jemnice Den dětí v Panenské Renomé skupiny Lucemburk Lucemburk v pohádkovém lese EHO Dny evropského dědictví Společenská kronika Okénko přírody Kavka obecná Rdesno ptačí Sova pálená Rozmarýna lékařská Želetavka Sportovní okénko ME 2007 Slovenko Těrchová Střelecká soutěž O putovní pohár Barchanu Výsledky barchanických turnajů ve volejbale 1

2 Hola, hola, krajský přebor volá!! Úspěchy siláků Barchanický turnaj v košíkové Obce Jemnického mikroregionu Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu Radotice Obrazový seriál Pranostiky na červenec a srpen Jaký červenec takový leden. Zvětšují-li mravenci na sv. Annu své hromady, lze očekávati tuhou zimu. Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší. Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy. Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. Co srpen nedovaří, září nedopeče. 2

3 Vážení spoluobčané, ZPRÁVY Z RADNICE Starostovo okénko rád bych se s Vámi podělil o několik postřehů za uplynulé období a zároveň objasnil některé okolnosti, které se již tradičně stávají předmětem dohadů a spekulací. Musím začít, ač nerad, s reakcí na články v červnových Jemnických listech, které se týkají zámku a turistického ruchu v Jemnici. V prvním případě mě trochu zaráží, že členka rady města, která má dostatek informací a vyslechla řadu argumentů je schopna toto pominout a napsat článek, ve kterém prezentuje hlavně své pocity a emoce. Už vůbec nechápu poznámku o nepoučení se z chyb minulosti, protože v podobné situaci se město nachází poprvé. Dále mě mrzí, že místo seriózní diskuse o problému se doslova postraními cestami a dokonce nefér způsobem snaží určitá skupina lidí situaci zvrátit, aniž by své názory řekla otevřeně a tam, kde zaznít mají, to jest na zastupitelstvu města nebo na radnici. Možná se někomu zdá, že zájemce, se kterým se jedná o prodeji zámku, příliš hájím, ale tak tomu v žádné případě není. Jde mi jen o to, neházet pod stůl zajímavou nabídku pro využití zámku jen na základě emocí a také o to, aby se město Jemnice chovalo jako důvěryhodný partner. Nemůžu totiž do očí někomu tvrdit, že jeho nabídka je zajímavá a budeme dále jednat, ale na druhé straně podnikat možné i nemožné kroky pro to, abych od dohody ustoupil. To se bohužel právě děje. Se zámkem souvisí článek pana Zoufala. Uvádí zde, že nechce spekulovat, ale v témže odstavci se to spekulacemi jen hemží. To co v článku napsal o prodeji neexistující čínské společnosti za každou cenu svědčí o tom, že o samotném postupu od schválení v zastupitelstvu až po probíhající přípravy smlouvy nic neví. A tentýž ministr Jehlička, který podle pana Zoufala prohlásil, že města vlastnící zámky mohou jednat o jejich předání na stát, na shromáždění Svazku historických sídel Čech, Moravy a Slezska v Brně letos na jaře prohlásil, že prostředky na údržbu a obnovu památek jsou nedostatečné a je jich čím dál méně. A to mluvil pouze o památkách ve vlastnictví státu. Nebudu se již dále zabývat těmito články, které samozřejmě vyjadřují názory jejich autorů. Chci jen upozornit na to, že šikovně napsaný článek ve vhodné době může být matoucí a ovlivnit názor lidí i když neobsahuje zcela objektivní informace. Na rozdíl od pana Zoufala si myslím, že v Jemnici se stále něco pozitivního děje. Jistě jste si všimli, že v centru města dochází v rekonstrukci ve třech restauracích, budují se ubytovací kapacity, nové služby, v rámci Programu regenerace městských památkových zón se budou opravovat hradby, střecha měšťanského domu, pokračuje oprava vstupní části ohradní zdi hřbitova se sochami 2 andělů, bude restaurován kamenný kříž u kostela sv. Stanislava a vitrážová okna v tomtéž kostele, pokračuje se na opravě kostela sv. Víta, od září se začne se zateplením panelového domu na ulici Větrná, v srpnu bude dokončen nový dům s chráněnými byty na Předlískách. Dále probíhá příprava a připravuje se realizace cyklostezky Jihlava Třebíč Jemnice - Raabs, budují se další ubytovací kapacity v bývalém družstevním domě, začalo se s přípravou pro výstavbu marketu atd. Město Jemnice společně s Dětským domovem Jemnice se staly spolupořadateli v rámci Hudebních slavností pod záštitou krajů Vysočina a Jihomoravského. Minulá slavnost Barchan ukázala, že její průběh může být klidný a důstojný, že se ne- 3

4 musíme stydět pozvat na tuto slavnost přátele a hosty. Je zajímané, že právě hosté, kteří do Jemnice zavítají oceňují množství zeleně, park, poklidnou atmosféru a malebnost. A to i za současného stavu. Asi vidí to, co nám místním někdy uniká. Tím nechci samozřejmě říci, že máme být spokojeni se současným stavem. Je mnohé co se musí zlepšit ale myslím, že by byla chyba snažit se o zásadní změnu kulturního a společenského stylu života místních lidí. K tomu by mělo docházet postupně a z jejich vlastní vůle. Jedině pak tuto změnu občané přijmou. Nadcházející období je pro řadu lidí časem dovolených, odpočinku, příležitostí nasbírat nové síly, pro žáky a studenty je to asi nejkrásnější část roku. Přeji proto všem, aby tento čas strávili ve zdraví a pokud možno podle svých představ. Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice Rada města schvaluje: Výpis z usnesení č. 5/2007 Rady města Jemnice ze dne Zápis ze schůze Rady města Jemnice č. 4/2007 ze dne Záměr prodeje pozemku p.č o výměře 1342 m2 v k.ú.jemnice s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem. 3. Změnu ve svozu plastů v letních měsících (červen až srpen 2007) každý týden pouze v Jemnici, v Louce a Panenské zůstává 14-denní svoz. 4. Pronájem nebytových prostor v areálu bývalého vojenského autoparku na ulici Budějovická. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, výše nájemného bude stanovena dle platného ceníku. 5. Výběr firem, které budou obeslány k podání cenové nabídky na realizaci akcí: 1/ oprava hradeb, parc. č. 183, 2/ oprava střechy domu v Husově ul. č.p. 98 v Jemnici 3/ sanace podzemí u kostela sv. Víta a restaurování vnějšího pláště kostela. 6. Výběrové řízení na pojištění odpovědnosti za škody v souvislosti s poskytováním sociálních služeb s tím, že se na prvním místě umístila Česká pojišťovna a.s. 7. Ceník vstupného do areálu víceúčelové vodní nádrže v Jemnici pro rok 2007 dle předloženého návrhu. 8. Žádost Agentury Free Time Jemnice o.s., se sídlem Třešńová 993, Jemnice o prominutí poplatku za umístění plakátu v Jemnických listech / červen 2007/ na akci konanou ke Dni dětí v termínu Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Jemnice jako dárcem a Dětským domovem Jemnice, se sídlem Třešňová 748, Jemnice jako obdarovaným, na poskytnutí jednorázové finanční částky z výtěžku koncertu v rámci festivalu hudebních slavností ve výši 9.102,- Kč. 10. Přidělení bytu č. 10 / 1+1/ v ul. Tyršova 872. Rada města bere na vědomí: 4

5 10. Žádost o koupi pozemku p.č o výměře 1342 m2 v k.ú. Jemnice. 11. Žádost o koupi pozemku p.č. 773/1 o výměře 920 m2 v k.ú. Jemnice. 12. Návrh zásad pro lokalizaci investorů v průmyslové zóně města, předložený starostou města Ing. Miloslavem Nevěčným. 13. Zprávu pana Vladimíra Nováčka o činnosti Muzejního spolku v Jemnici. 14. Informaci o přípravě historické slavnosti Barchan Záměr demolice kaple sv. Anny u kostela sv. Víta v Jemnici a doporučuje ZM ke schválení. Rada města neschvaluje : 16. Záměr prodeje pozemku p.č. 773/1 o výměře 920 m2 v k.ú.jemnice. 17. Žádosti o přidělení bytu. 18. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 na ul. Větrná 1057 v Jemnici. Pro JL Ing. Bc. Pavol Bátor, místostarosta města Otevřena od pátku od hodin. Otevírací doba: Pondělí Úterý - Neděle Ceník vstupného: a) celodenní - dospělá osoba nad 15 let - 30,- Kč - děti let - 20,- Kč - děti do 6-ti let zdarma b) po hodině - dítě a dospělá osoba nad 15 let - 15,- Kč - děti do 6-ti let zdarma Víceúčelová vodní nádrž Jemnice Pro JL Dana Šulková Oznámení České správy sociálního zabezpečení Třebíč Oznamujeme, že s účinností od nebudou zaměstnanci OSSZ Třebíč zajišťovat úřední dny ve Vašem městě a to z následujících důvodů. Od 1. ledna 2007 všechny žádosti o důchod sepisují příslušné OSSZ více na Česká správa sociálního zabezpečení proto vytvořila elektronický program navázaný na další systémy výpočetní techniky ČSSZ, které o nich rozhoduje a zajišťuje jejich centrální výplatu. Z technických a bezpečnost- 5

6 ních důvodů však není možné nainstalovat potřebnou aplikaci (program) na cizí počítače mimo on-line systém ČSSZ. Legislativa totiž přesně stanovuje, kdo a za jakých podmínek může spravovat nebo se seznamovat s citlivými, tedy osobními, údaji klientů správ sociálního zabezpečení. O dávky důchodového pojištění mohou občané žádat na OSSZ Třebíč v kterýkoli pracovní den. OSSZ Třebíč je pro veřejnost přístupná v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a v ostatní dne od 8 do 15 hodin. Odbor vnitřních věcí Pečovatelská služba Jemnice je určena pro občany města Jemnice a pro občany místních částí Louka a Panenská, kteří kvůli svému věku a zdravotnímu stavu potřebují zvýšenou péči a nemohou si ji zajistit sami nebo s pomocí rodinných příslušníků. Jedná se zejména o osoby v důchodovém věku, s chronickým onemocněním, zdravotním postižením a o rodiny s dětmi, jejichž situace potřebuje pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech v době od 7 do hod. v domácnostech klientů. Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu a pracovního volna je k dispozici pohotovostní služba na telefonu, kterou zajišťuje jedna z pracovnic pečovatelské služby. Cílem Pečovatelské služby Jemnice je podporovat samostatný způsob života výše uvedených občanů tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve známém prostředí a nemuseli přerušit celoživotní sociální a společenské vazby. Služba je poskytována s ohledem na individuální potřeby uživatelů a na zachování jejich důstojnosti a soukromí. Chtěli bychom, aby se i nadále zúčastňovali společenského života a nezůstali v izolaci. Pečovatelská služba Jemnice zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla, oblékání a svlékání, přesun na lůžko nebo vozík, doprovod k lékaři) při osobní hygieně (základní péče o vlasy a nehty, pomoc při použití WC) při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla výběr mezi dvěma dodavateli, pomoc při podání jídla a pití) při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, velký úklid domácnosti, topení v kamnech včetně donášky topiva, běžné nákupy a pochůzky, zajištění velkého nákupu) praní a žehlení, popř. drobné opravy prádla základní sociální poradenství Co udělat, pokud máte zájem o pečovatelskou službu: Kontaktujte pracovnice sociálního odboru Městského úřadu Jemnice. Můžete: zavolat na číslo telefonu linka 103 nebo 104 napsat na adresu Městský úřad, Husova 103, Jemnice napsat na osobně se dostavit na sociální odbor Městského úřadu v Jemnici 6

7 Naše pracovnice Vás navštíví a seznámí Vás s nabídkou poskytovaných služeb. Při rozhovoru zjistí, jestli můžeme Vaše potřeby uspokojit a sepíše s Vámi záznam z místního šetření, na jehož základě je vyhotovena smlouva o poskytnutí sociální služby. I když nebudeme moci Vašim požadavkům vyhovět, poradíme Vám, jaké další možnosti k vyřešení své životní situace můžete využít. Pro JL napsala Václava Mátlová, sociální odbor Provolby městského úřadu V poslední době se množí případy, kdy občané s úmyslem volat na MěÚ v Jemnici špatně používají provolby a tím volají jiná telefonní čísla, než jaká používá městský úřad. Nejenže provolají své peníze, ale navíc se dovolají většinou do bytových stanic jiných jemnických občanů. Následující tabulky by měly připomenout, jak správně volat na MěÚ v Jemnici. Přímé telefonní linky MěÚ disponuje pouze 4 (čtyřmi) přímými telefonními linkami starosta města sekretariát / číslo k následné provolbě FAX Provolbu lze použít pouze po vytočení přímého telefonního čísla nebo a následně po vyzvání použít provolbu odbor / funkce provolba jméno, příjmení, funkce starosta města 203 Ing. Miloslav Nevěčný místostarosta města 202 Ing.Bc. Pavol Bátor tajemník 204 Ing. Miloš Pacas odbor vnitřních věcí 205 Ivana Hampapová, vedoucí odboru 201 Jana Šavrdová, sekretářka, podatelna 102 Jana Váková, matrika,evidence obyvatel 101 Rudolf Tesař, místní hospodářství, doprava 113 Dana Šulková, kultura odbor sociální 104 Václava Mátlová, vedoucí odboru 103 Lenka Čarnická, sociální věci odbor výstavby a ŽP 207 Vladimír Čajka, vedoucí odboru 109 Antonín Bařinka, stavební úřad 111 Jana Krejčí, životní prostředí,pozemky odbor finanční a plánovací 206 Ing. Miloslav Kadlec vedoucí odboru 107 Jana Habrová, účetnictví města a mikroregionu 108 Ilona Hobzová, mzdová účetní, pokladna odbor investic a výstavby 208 Ing. Světlana Kubíčková investice a výstavba advokát 115 JUDr. Karel Holub 7

8 notář 122 JUDr. Miroslav Michálek Tipy a triky provolbu můžete zadávat již při prvním slově úvodní zprávy Dobrý den na telefonních přístrojích s pulzní volbou je nutné před číslem provolby stisknout hvězdičku aktivace tónové volby funguje na většině tlačítkových přístrojích čísla volaného účastníka včetně provolby si lze uložit do paměti telefonního přístroje s pauzou (nebo i několika) nutno prakticky odzkoušet mezi číslem a provolbou např PP102 toto lze použít i na mobilních telefonech, nejrychlejší spojení se spojovatelkou je zadání provolby 201 během prvních slov úvodní zprávy Nejste-li si jisti, jak použít provolbu, vyčkejte na spojení se sekretářkou a ona Vás ochotně přepojí, případně i sdělí, zda je daný úředník přítomen či nikoli. Josef Karpíšek, správce IT Co nového na Vysočině červen 2007 Opravy silnic probíhají naplno Více než 700 miliónů korun vydá kraj Vysočina v tomto roce na opravy silnic druhé a třetí třídy. Vyjmenované akce lze nalézt na Právě poměrně masivní investice kraje do oprav krajských silnic společně s investičními akcemi na krajské silniční síti, které jsou v této době současně realizovány obcemi, městy a státem, způsobují vznik řady problémů pro řidiče. Je nám jasné, že dopravní prostupnost Vysočiny je opravami silnic omezená, ale chceme-li efektivně využít úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou a především chceme-li alespoň částečně snížit obrovskou zanedbanost naší krajské silniční sítě, nemáme jinou možnost, než intenzivně opravovat, rekonstruovat a investovat. Samozřejmě, věci se mají dělat promyšleně a s rozmyslem. Stejně jako ostatní řidiče i mě zlobí čas od času nekvalitně označená objízdná trasa nebo existující značka, která nemá žádný smysl, protože oprava ještě nezačala, nebo neprobíhá nebo již dávno skončila. Všechny tyto věci se stávají. Proto prosím nejen řidiče, ale i starosty a vůbec zaměstnance obecních úřadů a samozřejmě i další občany, aby na nedostatky Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny upozorňovali (krajský dispečer ). Zároveň je však nutné si uvědomit, že zhotovitelů staveb jsou desítky a rovněž se u různých staveb mohou lišit i investoři (kraj, obec, město, stát apod.), proto nemusí být vždy jednoduché nápravu oznámené závady rychle zajistit. Vzdělávání seniorů Možná si toho spousta občanů ani nevšimla, ale na začátku června proběhla v Rančířově u Jihlavy pod patronací Vysoké školy polytechnické Jihlava mezinárodní konference s názvem Současnost a perspektivy seniorského vzdělávání na vysokých 8

9 školách v České republice a v Evropě. Konference se konala u příležitosti 20. výročí založení seniorského vzdělávání u nás. Účastníky byli zástupci všech vysokých škol v České republice a také zástupci z Francie a Holandska. O konání této akce se zmiňuji zejména ze dvou důvodů. Tím první důvodem je, že považuji za důležité upozornit, že se naší veřejné Vysoké škole polytechnické v Jihlavě podařilo velmi rychle zaujmout významné místo v oblasti vzdělávání seniorů. Univerzita třetího věku se stává velmi úspěšným projektem a já věřím, že se postupně bude rozšiřovat do oblasti celé Vysočiny. Tím druhým důvodem mého zájmu o tuto konferenci je potom vlastní smysl a důležitost realizace projektu vzdělávání seniorů na Vysočině. Je jasné, že ke spokojenému životu patří nejen fyzická, ale také duševní svěžest. Právě Univerzita třetího věku skvělým způsobem umožňuje seniorům nejen získávat další znalosti, ale také zúročit a zhodnotit své životní zkušenosti. Některé závěrečné práce z oblasti historie, umění nebo sesbírání statistických údajů jsou totiž velmi cenné, a to buď dalším obohacením naší historie nebo i možností jejich praktického využití. Co je již dnes zřejmé, je skutečnost, že kapacita Univerzity třetího věku přestává stačit poptávce zájemců a rovněž tak je zřejmá i obtížnější dostupnost studia pro seniory ze vzdálenějších míst kraje. Na druhé straně nic nebrání konání výjezdních přednášek a kurzů. Za sebe si dovedu představit, že kraj by takovéto aktivity třeba i různých vysokých škol na základě dopředu domluveného systému a pravidel podpořil. Pro JL napsal Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny CO SE DĚJE Víte, že... Jemnice má dvě sochy Jana Nepomuckého? Jedna je netradičně umístěna nedaleko kostela sv. Stanislava na náměstí Svobody /socha sv. Jana Nepomuckého umístěná u mostu, brodu a podobně/. Socha stávala až do roku 1811 v místě dnešní sákristie, kde dříve bývala kaple. Po jejím zrušení byla uschována v domě č.p.70. V roce 1816 byla postavena na náměstí. Kamenný podstavec se dvěma nápisy na přední a zadní straně zhotovil kameník - sochař Neuwirt. Socha sv. Jana Nepomuckého u mostu v Podolí patří k nejstarším v Jemnici, pochází z roku Železná ohrádka, kterou již několik rokuů opravuje umělecký kovář pan Fučík, je z roku Socha byla restaurovaná v roce 1975 a dále pak provedena oprava 9/2004. Snad se tedy tato opravená socha dočká železné ohrádky a po vybudování nové autobusové zastávky možná i přenesení a opravy kamenného kříže, který před výstavbou nového mostu v roce 1962 stával naproti. Po zboření stávající čekárny by po úpravě zde bylo důstojné místo pro sochu i kříž. Nebo je jiné řešení? Ve stávající čekárně bývala trafika pana Křivánka, kde se scházívali sousedé z Podolí říkalo se, že je zde malý parlament. Řešily se zde různé starosti a problémy, ale i ostatní záležitosti. Trafika byla zavřena v roce V domě v pozadí bývala dílna pana Kačenky výroba sporáků, později klempířská dílna pana Oulehly. Na samotné soše je zajímavý nápis na podstavci: JANCE NEPOMUCENUS DA VI NULLUS FAMA CADAT FEMDAT AENS

10 Bylo by dobré zjistit, doplnit a přeložit tento nápis. Možná, že někdo ze čtenářů Jemnických listů ví více o nápisu a mohl by jej v JL zveřejnit. Děkuji. Pro JL napsal Vladimír Hrbek Podnikatelský inkubátor Podnikatelské inkubátory jsou tvořeny 8 nemovitostmi (7 inkubátorů + 1 výzkumné a poradenské centrum), celkem 68 podnikatelských jednotek a m 2 nájemních ploch ve městech: Třebíč, Mor. Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Okříšky a Hrotovice. Podnikatelské inkubátory poskytují zázemí pro začínající a rozvíjející se podnikatele zahrnující nebytové prostory pro dílenské, výrobní i kancelářské aktivity včetně poskytování navazujících služeb a základních služeb pro podnikatele. Podnikatelé sídlící v inkubátorech současně mohou používat společné zařízení telefony, kopírky, faxy a další kancelářské stroje, čímž sníží své vstupní náklady na zahájení podnikání a mohou dále využívat služeb asistenta podnikatelského inkubátoru. Klienti vstupují do inkubátoru na základě podnájemních smluv uzavíraných mezi EU- RONEST s.r.o. a konkrétními klienty se souhlasem rady příslušného města. Nájemné klientů se zvyšuje podle skutečné doby od zahájení podnikání, tedy např. začínající podnikatel, který na začátku platil 250,- Kč, bude od měsíce následujícího měsíci, ve kterém jeho oprávnění k podnikání je starší než 6 měsíců, platit 290,- Kč/m 2 /rok. Podnájemní smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. V současné době jsou k dispozici volné nebytové prostory ve městech Jemnice, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Náměšť nad Oslavou a Okříšky. Aktuální nabídku volných prostor najdete na internetových stránkách. V případě zájmu nebo jakéhokoli dotazu nás neváhejte kontaktovat: EURONEST s.r.o. Tel.: Pro JL napsala Irena Křivánková, EURONEST s.r.o. Aktuality projektu Znovu pracuji Jedná se o projekt realizovaný občanským sdružením Za sociální společnost za finanční podpory ESF a státního rozpočtu. Jeho cílem je usnadnit matkám po mateřské dovolené začlenění do pracovního procesu. 1

11 Deset účastnic prošlo motivačním kursem a právní minimem. Výuka nyní pokračuje kursem Informační a komunikační technologie, ve kterém se seznamují s obsluhou PC a některými programy. Celkově budou účastnice absolvovat 134 hodin výuky. Partnery projektu jsou město Jemnice a Jemnický mikroregion. Pro JL napsala Václava Mátlová, vedoucí sociálního odboru Oční ambulance Dačice Oční ambulance Dačice v letním období NEORDINUJE v tyto dny: , 29. června 4., , července , srpna Pro JL napsal MUDr. Mario Novák Jemnická knihovna Když se při literárních besedách zeptám dětí, ať zvedne ruku, kdo má doma počítač, zvedne ji skoro celá třída. S tímto faktem je spojen úbytek dětských čtenářů. Častějšími návštěvníky knihoven však jsou studenti středních a vysokých škol. S žáky základní školy je to složitější. Při besedách se ukazuje, že vyhledat informaci v knihách děti moc neumí. Potíže s přečtením krátkého textu mají i někteří žáci druhého stupně ZŠ. I přes menší zájem dětí o četbu jsou však statistické výsledky jemnické knihovny docela uspokojivé. Předem upozorňuji, že knihovna nemůže zájem lidí nijak uměle vylepšovat. Počítač přesně ukáže všechny výsledky jak v počtu zájemců, tak i v počtu výpůjček. V současné době máme do knihovny přihlášených 297 dětí ZŠ a 110 studentů. Celkem navštěvuje pravidelně jemnickou knihovnu 806 čtenářů. Další návštěvníci přichází na internet. Ve statistickém žebříčku výsledků knihoven kraje Vysočina za rok 2006 jsme přesně uprostřed. Tento rozbor výsledků 40 profesionálních knihoven kraje Vysočina ukazuje, že čtenářství v Jemnici není na ústupu. Vzhledem k počtu obyvatel Jemnice se můžeme pochlubit průměrem 13 výpůjček na obyvatele. A ten patří do té lepší poloviny. Z rozborů číselných výsledků vychází, že čtenářem městské knihovny je 20 procent našich obyvatel. To jistě není málo. Z toho je 27 procent žáků ZŠ a přiznáváme, že bychom si přáli, aby jich bylo víc. Potěšitelné však je, že se do jemnické knihovny vrací studenti. Fondy naší knihovny uspokojují běžné požadavky středních škol. Vysokoškolákům pak 1

12 literaturu objednáváme z větších knihoven. V současné době se v Jemnici těší velkému obdivu nové informační centrum. Ale knihovna je takovým zařízením už ze své podstaty. I když možná méně nápadně, ale zato už 4 desetiletí poskytuje informace široké veřejnosti. Knihovny však mají i své kulturní závazky a také potřebu každodenní odborné knihovnické práce. Proto otevírací doba je omezena na 3 dny v týdnu. Přesto internet v knihovně využívá velká část veřejnosti. Od července 2007 budou tyto služby pro registrované čtenáře zvýhodněny. Prvních 15 minut použití internetu budou mít naši čtenáři zdarma. Neregistrovaní zájemci budou platit i nadále 0,50 haléřů za minutu připojení. Na závěr bych chtěla vyslovit přání, aby jemnická knihovna byla stále vyhledávána návštěvníky, abychom mohli čtenářům poskytnout dostatek nových krásných knih, aby od nás lidé spokojeni. Pro JL napsala Jana Jánská Mlynáři, mlynářský znak a mlynářské vodní právo Existují čtyři kategorie mlynářů: 1. Mlynáři v náchlební službě majitel si je najímal za mzdu. Pokud byl v místě mlynářský cech, musel majitel mlýna žádat o mlynáře a chasu o příslušný cech a náležitě za ně zaplatit. 2. Mlynáři nájemní brali určitý díl důchodu a stejným dílem platili nebo hradili náklady spojené s provozem mlýna. Výše nájemného určoval vlastník. 3. Mlynáři úroční mlýn odkoupili se závazkem stanovením ročního důchodu. Mlýn mohl zůstat v dědickém držení. Dědické právo bývalo někdy podmíněno souhlasem původního majitele s případným prodejem mlýna. 4. Mlynáři samostatně hospodařící zpočátku jich bylo málo, neboť stavba nového mlýna a jeho vybavení představovaly značné náklady a rovněž ceny stávajících mlýnů byly příliš vysoké. Tzv. svobodný mlýn zůstával součástí panství a převod vyžadoval souhlas vrchnosti. Mlynářský znak Jde o zlacený štít rozdělený na dvě poloviny. Levá strana z pohledu nositele na bílé půdě jsou zobrazeny tři červené šikmé pruhy a na pravé straně žluté pateční ozubené kolo a kružítko. Tento znak býval na budovách mlýnů, na cechovních praporcích a na pohřebních štítech. Ke třem červeným pruhům v bílém poli se váže legenda o hrdinském počinu mlynáře Jiřího Doupovce z Doupova. Podle romantické legendy za panování knížete Vladislava I. při střetu českého vojska s uherským králem Štěpánem na řece Olšavě roku 1116, která tvořila hranici mezi zemí Panonskou /Uhry/ a Moravou, české vojsko ustupovalo a český praporec se dostal do nepřátelských rukou. Toto přimělo mladíka v bílé mlynářské sukni, aby se samojediný vrhl mezi nepřátele a 1

13 praporec zachránil. Tento čin podnítil další české bojovníky, aby se přidali a Češi nakonec zvítězili. Kníže Vladislav I. si nechal statečného mlynáře předvolat, aby mu poděkoval. Když měl Jiří podat svému knížeti ruku, všiml si, že je zakrvácená od poranění. Proto si ji utřel o svoji bílou suknici. Kníže Vladislav pasoval statečného mládence na rytíře a zeptal se svého bratra Soběslava, jaký erb má dáti tomuto mladému rytíři. Soběslav bez rozmyšlení odpověděl: Jaký jiný, než tři červené pruhy v bílém poli /tři pruhy krve na bělavé suknici/. Kníže navíc ustanovil Jiřího z Doupova správcem žateckého kraje. Kosmas ve své Kronice české k roku 1116 píše:... nenadálá, neblahá a předem nerozmyšlená bitva, krutá a krvavá, v níž dne 13. května s jinými předními muži z téhož hradu padl statečně bojující syn stanu jménem Jiřík, správce hradu žateckého, velmi statečný bojovník. Mlynářské vodní právo Vodní právo zaručovalo právo vodního toku k provozu mlýna a bylo vyznačeno písmeny HAM a bývalo vytesáno do kamene na potoku, kde začínal mlýn odebírat vodu ke svému provozu a končilo místem, kde se opět tato voda vracela do svého původního koryta. Pro JL napsal František Bastl Červenec a srpen v pranostikách Svatá Anna - chladna z rána. /26.červenec/ Tohle rčení asi zná skoro každý. Ale málokdo ví, o jakou Annu se to vlastně jedná. A proč je svatá. Svatost získávali křesťané zpočátku za hrdinskou smrt za víru; za výjimečné skutky. Svatost té naší Anny je tak trochu výjimkou - jde o osobnost z počátků křesťanství, která však nezahynula násilnou smrtí - naopak život stvořila, a to život, který ovlivnil další dějiny lidstva. O životě matky Panny Marie nejsou žádné historické zprávy. Anna a její muž Jáchym neměli ani po mnoha letech manželství děti. Jáchym zahanbený jejich bezdětností se čtyřicet dní postil a modlil v poušti, zatímco Anna se modlila pod vavřínovým keřem. Oběma se zjevil anděl a ujistil je, že dítě mít budou. Když se čas naplnil, narodila se jim dcera Marie. Největší obliby měla svatá Anna v 16.století, kdy jméno Anna patřilo k nejrozšířenějším. Svaté Anně jsou zasvěceny desítky kostelů v Čechách a i proto tradiční Anenská pouť patřívala k největším a nejslavnějším poutím u nás. Známá je pověra, že okolo svátku svaté Anny kvete po tři dny plné tři hodiny voda. Které dny a které hodiny to jsou, nikdo nevěděl. Pokud by se prý někdo koupal v jednom z těch tří dnů v jednu z těch tří hodin, dostal by prašivinu. Svatá Anna je patronkou těhotenství a všech těhotných žen. Žně Žně bývaly velkým svátkem pro celou ves. Každý, kdo měl ve vsi zdravé ruce a nohy, pomáhal na poli. Pole plné zlatavých klasů se brzy zaplnilo zpěvem ženců a vazaček. Když přišli ženci na pole, smekli a nábožně se pokřižovali. Pak vzali kosy do rukou a udělali s nimi ve vzduchu kříž nad obilím. Kosení přerušovali jen kvůli kratičké svačině a broušení nástrojů. Potřebný brousek nosili v toulci, zhotoveném z kravského rohu. Se- 1

14 káči neúnavně kosili zralé obilí a ženy za nimi se srpem v rukou dočišťovaly a vázaly. Obilí se kladlo po hrstech na povřísla a vázaly se snopy. Než se začalo vázat, mělo se povříslo třikrát otočit, aby se sklidilo šťastně. Aby se žně vydařily, uvazovala první snop obyčejně hospodyně. K večeru se ze snopů stavěli panáci. Navečer, když se končilo s kosením, bylo zvykem, že sekáč zabrousil kosu. Prý proto, aby čert nevěděl, co se sekalo. Druhého dne se šlo hned, jakmile začalo svítat. Práce spojené se žněmi musely skončit co nejdříve, dokud přálo počasí. Ke kosení obilí se vázalo několik pověr. Jestliže byl například některý klas ještě stále kvetoucí, znamenalo to hlad pro celý kraj. Dvojitý klas znamenal, že obilí nabude na ceně. Pokud se takovýto klas protáhl novorozeněti skrze prsty, čekalo na dítě v budoucnu velké štěstí a bohatství. Když se sekalo první pole a blížila se bouřka, vrhali se všichni při prvním zahřmění k zemi ve víře, že je nebude po celý rok bolet v kříži. Velmi oblíbeným zvykem bývalo, že ženci svazovali nebo ovazovali obilím ruce a nohy tomu, kdo za nimi jako první přišel na pole se slovy: Pěkně vítáme pane hosti, do naší práce s uctivostí. My toho práva nabýváme, že můžeme vázati hrabata, knížata i samého krále. Pročež jim přejem, aby hojnou úrodu letos měli a nám na džbán piva dali a přitom se také dobře měli. Pozdrav Pán Bůh! Ať to byl hospodář nebo někdo z jeho rodiny, byl svázán a musel se vykoupit penězi na pivo. Jinde návštěvníka pole nesvazovali, vazačka nebo žnečka položila před kolemjdoucího dvě hrsti obilí křížem na zem a přitom říkala: Poníženě vítáme, my to právo máme, svázati císaře i krále. I my to právo máme, vyprositi na soudek piva i na sklenici vína, by se svlažila naše žíznivá huba. Kdo tu hrstičku zaplatí, nic na kapse neztratí, tomu dá Pán Bůh zdraví, štěstí, po smrti nebeský království. Když došlo na odvoz obilí z pole, zastavil první vůz u potoka, řeky či rybníka, hospodář vzal z vozu tři klasy, které namočil ve vodě. Činil tak ve víře, že mu obilí ve stodole neshoří. Při cestě z pole nesměl hospodář celou cestu promluvit. Tím ochránil obilí před hlodavci. Hráči, karbaníci a milovníci číselné loterie si brali hrst obilí sváženého z pole doma pod polštář. Sny, které si jim tu noc zdály, byly šťastné a napovídaly mnoho o budoucí výhře. Dožínky (obžínky, dožatá) Dožínky byly slavnost, spojená s radovánkami na oslavu ukončení žní, při níž se čeleď veselila na účet hospodáře. Příprava začínala už týden před dožínkami, kdy začínala děvčata plést ohromný věnec z klasů obilí všeho druhu. Do věnce se zaplétalo ovoce, cukrovinky a koláče. S ním pak doprovázela poslední vůz (zvaný baba) směřující z pole do dvora. Věnec nesla obyčejně nejhezčí a hlavně nejvýřečnější žnečka. Ostatní nesla ověnčené hrábě. Součástí průvodu byly i velmi oblíbené živé snopy. Většinou je představovali dva mládenci a dvě děvčata. Ti si na svůj oděv našili vrstvy slámy klasy směřujícími od pasu nahoru a opět od pasu dolů. Na hlavu si upletli jednoduchý věnec z obilí. Před vraty hospodářství se povoz s průvodem zastavil a žnečka nesoucí dožínkový věnec zvolala: Panímámo zlatá, otvírejte vrata, neseme Vám věnec ze samého zlata! Nato se vrata otevřela a vyšel hospodář s panímámou, aby si poslechli obžínkové přání. 1

15 Se srdečným přáním a vážným vinšováním vstoupili jsme do příbytku Vašeho. Pantáto a panímámo, to Vám vinšujem, aby Vás Bůh ještě mnohá léta, ve zdraví a čerstvosti zachovati ráčil, tak abyste ku potěšení a oblažení ještě hodně hojnech žní požívati mohli. Uznalý hospodář neváhal a obdaroval chasu penězi a panímáma nabídla chase občerstvení. Na Královéhradecku pekly hospodyně ke slavnosti tzv. mílové buchty (1 pekáč = 2 buchty), které se rozdávaly mezi žence a žnečky. Večer se všichni přemístili do hospody, kde byla taneční zábava. Tu otevřel prvním tancem hospodář s hospodyní. Obžínky a obžínkové veselice, u kterých nesměla chybět muzika, dobrá nálada a bohatě prostřený stůl, měly mnoho podob v závislosti na regionu a době konání a jako takové byly památkou na staré zvyky z dob pohanských, kdy naši předkové obětovali první a poslední snop bohům úrody. Velmi starým zvykem, který patřil k obžínkové veselici, bývalo stínání hlavy živému beránku, jako škůdci mladého osení. Tento brutální zvyk byl úřady zakazován, až docela vymizel. Po žních a obžínkách následovalo mlácení obilí pomocí cepů. Pytlík vymláceného zrní (obřadní zrní) se nechával po celou zimu na další setí. Věřilo se, že poslední plod v sobě skrývá magickou sílu a moc země, která se projeví při novém setí. Dana Šulková /zdroj:www stránky/ Prázdninové dovolování Zrušííít krok! Tak nám pokaždé velel tělocvikář Hovorka, když jsme přecházeli dřevěný mostek přes přítok řeky Sázavy. Obvykle jsme se za panem profesorem táhli jako stádo, ale houpající konstrukce nad vodou nás vždy sjednotila a vyprovokovala k testování její aktuální statiky. Jako studentům na stavárně v Havlíčkově Brodě nám bylo jasné, že únavné teorie mechaniky je nutné oživit a také i potvrdit praxí. Při rytmickém pochodu za zpěvu písně: Okolo Hradce v malé zahrádce se totiž dožívající stavba snadno vychylovala vlevo i vpravo, nahoru i dolů. Navíc takto zpestřený přechod doprovázelo vřeštění několika děvčat z naší třídy, a to jsme si vždy zvláště vychutnali. Věčně nám totiž svou horlivostí kazily normy. Na každou hodinu se nechutně nabiflovaly, a tak nám byly dávány soustavně za vzor. Jedinou výjimkou byla Věra. Ta měla naopak samý průšvih. Z hodin tělocviku se obyčejně ze zdravotních důvodů omluvila a pak se nenápadně vytratila. Šla totiž na stopa do Jihlavy, odkud každé ráno dojížděla. Zápisy do třídní knihy, týkající se její docházky, se málokdy konaly bez poznámky: No jó, aby zase nechyběla Gardlovka! Pochopitelně. Kdo chtěl ušetřit za autobus, ten si nikdy nemohl být jistý, že stopem dojede včas Ale vraťme se zpět k první větě: Zrušit krok. Obsahuje přímo prázdninový program. Znamená totiž zásadní narušení celoročního stereotypu. Změna zaběhlého rytmu je důležitá a také se plánuje. Zvláště tam, kde únava povážlivě oslabila radost a nadšení z plnění školních a pracovních povinností, je nejvyšší čas dopřát si oddechu a nabrat nový vítr do plachet. Dovolené a prázdniny jsou také důležité, aby se člověk vymanil 1

16 z vyjetých kolejí a získal zdravý odstup od činnosti, která ho často i pohlcuje a uvězňuje. Nic se však nesmí přehánět! Známý slogan: Nevaž se, odvaž se může být i zavádějící. Proto kdosi sestavil program minima práv a povinností a dal mu název: Desatero na prázdniny 1. Nezapomeň, že nejen z chleba žije člověk Těš se z nových známostí, ale nezapomínej na jména svých starých přátel. 3. Vezmi si dobré boty, aby ti vydržely na cestu do kostela. 4. Než odcestuješ, rozluč se s rodiči a dávej jim pak o sobě vědět. 5. Starej se nejenom o sebe, ale všímej si i druhých, možná potřebují tvou pomoc. 6. Při užívání odpočinku a uspokojování svých potřeb pamatuj i na vůli Boží. 7. Obdivuj krásu přírody, ale nechtěj všechno jen pro sebe. 8. Aby ses domů vrátil odpočatý a osvěžený, žij v pravdě a poctivosti. 9. Pozoruj a všímej si všeho, co potěší, ale chraň své srdce před zablouděním. 10. Všechno, co vidíš, nemůžeš vlastnit, ale ze všeho se můžeš těšit. Zrušit krok je vojenský povel a náš tělocvikář Hovorka nás tímto chtěl chránit před pádem do vody. Také mu bylo líto díla našich předků a chtěl je zachovat pro další generace. Také Boží láska nás chce doprovázet na všech cestách, po kterých jdeme. A nejen nás, ale i ty další, kterým vyšlapáváme cestu. Proto nikomu z nás neříká: Dělej, si co chceš, ale i nad námi bdí. Svým stvořitelským dílem nás obdarovává a vede k úžasu a svým moudrým slovem nás laskavě upozorňuje na hranice naší svobody. Nechce nás omezovat, ale ochraňovat. Řečeno jinými slovy: Nezapomeňte, že všechny houby je možné jíst, ale některé jen jednou A tak Vám přeji, vážení a milí, maximální potěšení z prázdnin a dovolených, ale také bezpečný a šťastný návrat domů. Pro JL napsal P.Josef Brychta, jemnický farář Školní okénko V hodinách čtení, ale i při četbě ve svém volném čase se děti setkávají s pohádkovými bytostmi. Jak si představují jejich oblíbenou pohádkovou postavu, si nyní můžete přečíst sami v pracích žáků z 5.C. Mgr. Vladimíra Koprová Zlý vodník Můj vodník s jmenuje Krapítko. Nejčastěji sedává na vrbě a kouří dýmku. Vypadá jako trpaslík. Krapítko musí mít vždy mokrý šos, aby se z něj nestala ryba. Občas si zajdek k bratranci, který má rybník nedaleko od jeho rybníka. Dokonce se jednou dostal do Černého moře, kde už byli 2 vodníci. Proto se vrátil do svého rybníka pod Černou skalkou. Krapítko má nejvyšší počet dušiček (má jich 200), protože když někdo skočí nebo spadne do vody, Krapítko ho utopí! Proto ho nikdo nemá rád. Dominik Niederhofer 1

17 O fešném vodníkovi Byl jednou jeden vodník, který se jmenoval Bažinka. Na sobě nosí černý nebo zelený fráček, pruhované kalhoty a ještě motýlka, aby byl fešný. Na hlavě má rádiovku, pod kterou má bujnou kštici brčálově zelených, dlouhých vlasů. Je velmi hodný a laskavý. Jeho sbírka dušiček je asi 2 4 dušičky, které zdědil po prarodičích. Má svého vlastního podvodního taxíka nejlepšího kamaráda sumce Lojzíka. Lojzík ho vozí po celém jeho rybníku, který se nazývá Brčálník a má rozlohu asi kolem 7 ha. A proto je vždy Lojzík po objížďce rybníka unaven. A jednoho dne se vydal na výlet se svým kamarádem Lojzíkem do nedalekého sousedního rybníka, kde se seznámil s krásnou vodní panenkou Zelinkou. Na první pohled Bažinku Zelinka okouzlila a on jí nabídl celé své podvodní království. Jestli neumřeli, tak tam žijí spokojeně dodnes. Jakub Doležal Vodník Rybička Vodník je pohádková bytost. Bydlí v hlubokém rybníku Kaňce. Nesmí nikdy být suchý, jinak je s ním amen. Jeho šos je červenozelený, na vlasech má copánky a na nohách i na rukách blány. Jeho nejlepší jídlo jsou buchty. Chodí do mlýna k mlynáři. Každý večer vysedává na vrbě, přemýšlí a šije si botičky do sucha i do vodičky. Stahuje do vody zlé lidi, aby měl mnoho dušiček. Jeho kamarádi jsou: žába skokanová, štika vodová a další vodní zvířata. Všichni vodníka mají rádi, protože je dobrosrdečný. Veronika Fučíková O vodníkovi Vodník jménem Krapítko bydlel v rybníce Olšovník nedaleko olší. V něm měl: postel, stůl, židle a i skříň...zkrátka vše, co se hodí vodníkovi. Ale nejraději míval svou polici s malovanými hrnečky, které si rád prohlížel. Nosil červený cylindr a zelený frak, k tomu modré boty. Často sedával na olši a pokuřoval svou fajfku při měsíčku. Jeho rybník byl nedaleko vesnice Olšov. Byl to moc a moc starý a hodný vodník. Měl moc rád děti a nikoho neutopil. Každý ho znal a byl moc rád, že tu čistí vodu. Hynek Trachta O vodníku Šupinkovi Byl jednou jeden vodník Šupinka, který měl kamaráda sumce Aleše. Když vodník pískne, sumec Aleš hned připluje. Jednoho den si Šupinka řekl, že se také propluje na Alešovi. Když jeli okolo mlýna, tak si všiml, že se netočí mlýnské kolo, protože je v něm zamotané lano. Mlynář se ho snažil vymotat, ale nešlo mu to. Vodník se vynořil nad hladinu a nabídl mlynáři svou pomoc. Mlynář nabídku rád přijal, a tak se vodník ponořil a lano vymotal. Mlynář Franta mu byl vděčný, a proto mu nabídl, že až bude něco potřebovat on, ať mu dá vědět. Už za týden, při velké bouřce, spadly do řeky tři stromy. Šupinka šel říct mlynáři Frantovi o pomoc. Mlynář zapřáhl koně a stromy vytáhl na břeh. Pak si z nich nasekal dříví na zimu. Mlynář i vodník byli 1

18 nakonec spokojeni. Václav Kadrnožka O spravedlivém vodníkovi Kdysi dávno žil v rybníce Kačálkov vodník. Jmenoval se Potočka. Vodník sedával rád na staré vrbě a bafal ze své dýmky. Ta vrba stále vedle rybníka odjakživa. Pod vrbou si hrávaly děti, vodník si s nimi vyprávěl příběhy, a tak trochu je i hlídal. Lidé z okolí byli zvyklí na svého hodného vodníka. Potočka měl dobré hospodářství. Rybník měl velký, ale byl veselý s dětmi a celý den se smál. Jednou takhle večer, když se chystal ulehnout, slyšel podivné zvuky z hráze od vrby. Vystrčil hlavu a viděl, jak mu někdo kácí vrbu. Stáhl nezbedníka pod vodu a dal si první dušičku do hrníčku. Druhý den ráno smutný vodník vyprávěl vše dětem. Spoleně zasadili novou vrbu a než vrba vyrostla, sedával vodník na stavidle. Michal Svítil Vodník Dušička Vodník Dušička bydlí poblíž starého mlýna. V tom mlýně bydlí hodný mlynář. Vodník Dušička je také hodný, malý, starý a hlavně zelený. Nosí zelenožlutý kabátek, zelenožluté kalhoty a zelený klobouk s pentličkami. Bydlí v rybníce, ve kterém má: stolek se židlí - vlastně se dvěma, protože k němu chodí spousta jiných vodníků, tak aby se měli kam posadit, postel z mechu a jako každý vodník poličky s hrníčky a své houpací křeslo. U svého rybníka má vrbu, na které každý večer kouří svoji stoletou dýmku. Je to moc hodný vodník. Každý den si hraje s dětmi u své vrby. Vodník Dušička se nikdy nenudí. Buď si hraje s dětmi, nebo si povídá s nějakým tím vodníkem, nebo si zajde do vesničky si s někým popovídat. Nikola Dvořáková Dopravní soutěž Žáci naší školy se dne zúčastnili již III.ročníku Dopravní soutěže mladých cyklistů 2007 správní oblasti Moravských Budějovic. Vyhlašovateli soutěže jsou: Ministerstvo dopravy a spojů BESIP Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Soutěžní družstva jsou 4členná, tvořená 2 dívkami a 2 chlapci a jsou rozdělena do dvou kategorií I. kategorie se účastní žáci ročníků, II. kategorie je určena pro žáky ročníků. Plní úkoly v těchto oblastech: 1. teoretická část Přezkoušení pravidel silničního provozu testem Zásady poskytování první pomoci 2. praktická část 1

19 Jízda zručnosti Jízda městským provozem Mladší kategorii zastupovali: Martin Polák 5.A Jakub Kopr 5.B Vendula Dvořáková 5.C Michaela Bařinková 5.B Toto družstvo obsadilo pěkné 3. místo. Starší kategorii zastupovali: David Čermák 8.B Ondřej Malotín 7.C Dana Doležalová 8.B Christine Klausová 8.B Starší žáci obsadili 2.místo a velmi úspěšná byla Christine Klausová, která byla vyhodnocena mezi jednotlivci jako 2. nejlepší soutěžící v této kategorii se ztrátou pouhých 14 bodů. Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Pro JL napsala Mgr. Vladimíra Koprová Úspěch v Dačicích Ve středu se žáci 4.a 5. tříd zúčastnili atletické soutěže základních škol nazvané O štít města Dačice, který organizačně zajišťuje ZŠ Komenského v Dačicích. Soutěže se zúčastnilo celkem 7 škol. V každé disciplíně závodilo kolem 20 chlapců a 20 děvčat tříd. Cílem všech našich sportovců bylo obhájit loňské a předloňské vítězství a získat tak putovní pohár pro naši školu. Skvělé sportovní výkony nakonec naše sportovce k tomuto cíli dovedly. Naši žáci získali pohár vítěze a putovní pohár Štít města Dačice. Výkony našich sportovců nyní uvádíme: 60 m: 1. Dobeš Michal 8,9 2. Dvořáková Nikola 9,2 2. Svačina Tomáš 9,0 3.Chapčáková Petra 9,4 5. Reegen Ervín 9,5 8. Kinclová Kamila 10,0 Skok do dálky: 1. Dobeš Michal 415 cm 3. Dvořáková Vendula 410cm 2. Novák Lukáš 400cm 4. Karbanová Kristýna 401cm 4. Boček Michal 392cm 5. Navrátilová Veronika 389cm Hod kriketovým míčkem: 2. Polák Martin 47,67m 5. Vrchotová Pavla 29,90m 3. Liška Martin 44,37m 10. Cafourková Jitka 26,03m 1

20 14. Novák Lukáš 32,10m 16. Piroutková Marie 20,84m Vytrvalostní běh ( chlapci 800m, dívky 600m) 1. Slosarčík Lukáš 2:44,8 = nový rekord 1. Dvořáková Nikola 2:07,20 3. Polák Martin 2:59,8 2. Dvořáková Vendula 2:08,8 7. Fučík Jan 3:06,7 6. Karásková Radka 2:20,0 Štafeta ( 100m, 200m, 300m, 400m ) 1. Boček Michal 2:59,60 2. Dvořáková Nikola - 3:12,90 Reegen Ervín Kinclová Kamila Svačina Tomáš Chapčáková Petra Slosarčík Lukáš Karbanová Kristýna Pro zajímavost uvádíme výslednou tabulku: CH D 1. ZŠ Jemnice bodů ZŠ Masarykova Telč bodů ZŠ Komenského Dačice A bodů ZŠ Lubnice bodů ZŠ Hradecká Telč bodů ZŠ Komenského Dačice B bodů ZŠ Staré Hobzí bod Touto cestou děkujeme všem sportovcům za vzornou reprezentaci naší školy a dík patří i Mgr. Šárce Kalužové, která vítězné družstvo trénovala. Přejeme mnoho dalších úspěchů. Za ZŠ napsala Mgr. Vladimíra Koprová Sportovní den Na přelomu dubna a května se žáci zúčastnili atletického sportovního dne, nejlepší žáci byli vybráni do družstev, která se zúčastnila okresního kola Poháru rozhlasu v Třebíči. Vítězové školního přeboru byli odměněni medailemi. jméno 50 metrů jméno Skok do dálky Buček 6. C 7,3 Smetana 6.C 412 Smetana 6.B 7,5 Sedláček 6.B 392 Štumfol 6. A 7,5 Buček 6.B 370 Štumfol 6.A 370 Šulek 6.C 350 Sedláčková 6.C 7,8 Klauszová 6.A 360 2

21 Klauszová 6.A 8,2 Morongová 6.C 354 Judová 6.B 8,3 Danicsová 6.C 340 Kubíková M. 6.B 8,4 Sedláčková 6.C 340 Šimková 6.A 8,4 Šimková 6.A 335 Tesař R. 7.A 7,2 Nevrkla 7.A 434 Šerý M. 7.C 7,3 Šerý M. 7.C 422 Nevrkla 7.A 7,3 Tesař R. 7.A 420 Karpíšek 7.A 7,4 Karpíšek 7.A 404 Tesař K. 7.A 7,8 Danics 7.C 390 Šesták 7.B 390 Kunzová 7.A 7,8 Štroblová 7.A 385 Burianová 7.C 7,8 Danicsová 7.C 380 Štroblová 7.A 7,9 Bastlová 7.C 373 Bastlová 7.C 8 Burianová 7.C 370 Danicsová 7.C 8,3 Mocharová 7.C 360 Krpec 8.D 6,7 Krpec 8.D 472 Kovařík 8.A 6,9 Kovařík 8.A 467 Konvalina I. 8.B 7,1 Liška 8.B 446 Tobolka 8.B 7,1 Tobolka 7.B 427 Liška 8.B 7,3 Schneider 8.D 424 Pažitková 8.C 7,5 Krejčí 8.C 407 Mandátová 8.D 7,5 Hedbávná 8.B 402 Vávrů 8.C 7,6 Skoukopová 8.D 394 Krejčí 8.C 7,7 Mandátová 8.D 384 Karbanová 8.A 7,8 Malečková 8.D 381 Soukopová 8.D 7,8 Beneš 9.A 6,6 Veselý 9.C 490 Křivan 9.B 6,8 Štěpán R. 9.C 486 Koudelka 9.B 6,9 Štolhof 9.C 483 Vyhnálek 9.B 6,9 Křivan 9.B 481 Veselý 9.C 6,9 Koudelka 9.B 476 Kadrnožková 9.A 7,7 Šedivá 9.C 408 2

22 Masláková 9.B 7,8 Masláková 9.B 372 Štumfolová 9.C 7,8 Kadrnožková 9.A 364 Šedivá 9.C 8,1 Štumfolová 9.C 375 Tomaluková 9.C 8,3 Pykalová 9.C 347 jméno Míček/Koule jméno Skok do výšky Buček 6.B 50 Smetana 6.C 145 Šulek 6.C 46,5 Buček 6.B 140 Horák 6.C 46,3 Štumfol 6.A 130 Smetana 6.C 42 Máca 6.B 130 Štumfol 6.A 42 Prášek 6.B 125 Mochar 6.B 125 Kubíková M. 6.B 41 Danicsová 6.C 125 Kubíková K.6.B 36 Judová 6.B 120 Morongová 6.C 34 Klauszová 6.A 120 Nečesalová 6.A 32 Kubíková M. 6.B 115 Matějková 6.A 31 Morongová 6.C 115 Pejčochová 6.A 115 Šerý M. 7.C 64 Šerý M. 7.C 150 Tesař K. 7.A 62 Nevrkla 7.A 140 Karpíšek 7.A 51 Tesař R.7.A 135 Nevrkla 7.A 47 Tesař K. 7.A 135 Danics 7.C 46 Navrátil 7.B 130 Bastl T. 7.C 130 Danicsová 7.C 41,3 Štroblová 7.A 130 Štroblová 7.A 41 Bastlová 7.C 125 Kunzová 7.A 35 Kunzová 7.A 125 Kubecová 7.B 34 Danicsová 7.C 125 Stehlíková 7.C 32 Prášková 7.C 115 Stehlíková 7.C 115 Konvalina I. 8.B 980 Schneider 8.D 160 Schneider 8.D 950 Tobolka 8.B 155 Konvalina V. 8.B 945 Krpec 8.D 150 2

23 Kovařík 8.A 905 Bastl J. 8.A 140 Krpec 8.D 870 Chvátal 8.B 140 Pažitková 8.C 965 Hedbávná 8.B 135 Hotová 8.B 830 Soukopová 8.D 135 Křivanová 8.C 790 Malečková 8.D 130 Dolejská 8.A 790 Hotová 8.B 125 Doležalová 8.B 750 Pažitková 8.C 125 Selingerová 8.B 750 Krejčí 8.C 125 Mandátová 8.D 125 Doležalová 8.B 125 Mochar 9.C 11,15 Štepán R. 9.C 165 Vyhnálek 9.B 10,65 Křivan 9.B 160 Vyskočil 9.A 10,55 Buček T. 9.B 155 Pichl 9.A 10,31 Chaloupka 9.B 150 Kodelka 9.B 10,21 Beneš 9.A 150 Štolhof 9.C 150 Štumfolová 9.C 880 Štumfolová 9.C 125 Šavlová 9.A 875 Nahodilová 9.A 125 Vlčková 9.B 790 Masláková 9.B 120 Findová 9.B 770 Tomaluková 9.C 120 Masláková 9.B 760 Klincová 9.C 120 Celkové pořadí tříd Chlapci Dívky Celkem 1. místo 7.A místo 9.C místo 7.C místo 6.C místo 8.B místo 6.B místo 8.D místo 9.B místo 6.A místo 9.A

24 11. místo 8.C místo 8.A místo 7.B Pro JL napsali Josef Novák a Aleš Krajčí, učitelé TV Velký úspěch jemnických atletů na Poháru rozhlasu 2007 Na přelomu dubna a května 2007 jsme uspořádali nominační závody v lehké atletice. Vybraní žáci: Jméno Školní kolo Okresní kolo Pořadí Krajské kolo Pořadí Poznámka Mladší žákyně 60 m Michaela Burianová 8,6 3.místo 8,85 1.místo Barbora Kunzová 8,9 8, m Caroline Klauszová 00:02:01 1.místo Eliška Vyhnálková 02:09,30 02:07,20 Michaela Bastlová 01:59,24 3.místo Zdeňka Štumfolová 02:12,40 Štafeta 4x60 A 34,4 1.místo 33,9 2.místo Skok do výšky Nikola Štroblová místo místo Kateřina Danicsová Barbora Kunzová Skok do dálky Michaela Danicsová místo 403 Michaela Burianová místo Nikola Štroblová Hod míčkem -školní rekord -školní rekord vyrovnán -školní rekord 2

25 Michaela Danicsová 41,3 37,87 4.místo 42,73 4.místo Markéta Kubíková 41 40,24 2.místo 38,39 Kateřina Kubíková 36 35,15 Celkový počet bodů: místo místo -zlepšení +470 bodů Mladší žáci 60 m Radek Tesař 8,3 2.místo 8,24 2.místo Jakub Buček 8,5 Aleš Karpíšek 8,5 Ondřej Navrátil 8, m Petr Štumfol 03:24,80 03:39,90 Ondřej Navrátil 04:02,60 Tomáš Šerý Lukáš Niederhofer 03:43,20 Štafeta 4x60 A B Skok do výšky Diskvalifikace 32 1.místo Diskvalifikace 03:20,06 2.místo 32,6 3.místo Marek Šerý místo místo Michal Smetana Jakub Buček Pavel Nevrkla místo Skok do dálky Radek Tesař místo místo Ondřej Navrátil místo Pavel Nevrkla místo Hod míčkem Marek Šerý 64 65,73 1.místo 67,21 1.místo Karel Tesař 62 56,08 59,92 2.místo Aleš Karpíšek 51 50,12 -přeskočil svojí výšku -školní rekord -školní rekord 2

26 Celkový počet bodů: místo místo Mladší žáci měli šanci na postup do celostátního finále 8 nejlepších z celé ČR -zlepšení +375 bodů Starší žáci 60 m Miroslav Krpec 8,03 8,07 Jiří Koudelka 8,1 Pavel Křivan 8,15 8, m Zdeněk Štolhof 04:52,00 2.místo 05:02:00 Václav Vyhnálek 05:07:00 Miroslav Krpec 05:08:00 Marek Kotulek 05:03:00 Štafeta 4x60 A 29,87 4.místo 30,25 B 30,74 Skok do výšky Radek Štěpán místo místo Pavel Křivan místo 160 Tomáš Buček místo 160 V okresním kole se odehrálo mistrovství Jemnice pod otevřeným nebem Skok do dálky Radim Veselý místo 511 Radek Štěpán Zdeněk Štolhof Vrh koulí 4 kg Dominik Mochar 11,15 12,36 1.místo 12,14 2.místo Jiří Koudelka 10,21 11,06 10,36 Václav Vyhnálek 10,65 10,86 Celkový počet bodů: místo místo Starší žáci postoupili do krajského kola jako nejlepší team z 2.míst, v okresním kole podlehli o pouhé 2 body. -ztráta -247 bodů Starší žákyně 60 m 2

27 Dominika Pažitková 8,72 2.místo Eliška Mandátová 8,99 Sabina Vávrů 8, m Lucie Masláková 02:58,00 Sabina Vávrů 02:55,00 4.místo Kateřina Krejčí 03:13:00 Štafeta 4x60 A 33,58 3.místo B 34,5 Skok do výšky Karolína Hedbávná Jana Malečková Jana Soukopová zranila se Skok do dálky Karolína Hedbávná místo Stanislava Šedivá Kateřina Krejčí 372 Vrh koulí 3 kg Dominika Pažitková 9,65 9,2 2.místo Barbora Šavlová 8,75 8,7 5.místo Kateřina Štumfolová 8,8 8,45 Celkový počet bodů: místo Starší žákyně nepostoupily do krajského kola. Překonané školní rekordy 2006/2007 -skok do Mladší žáci dálky 800 m 2 -původní rekord Radek Tesař 493 Martin Anděl 491 Rok 2003 Pavel Nevrkla 493 Tomáš Šerý 02:37,50 Miloš Fresl 02:41,20 Rok skok Mladší žákyně do dálky Štafeta 4x60 Michaela Burianová 455 Kateřina Hroudná 432 Rok 1996 Burianová 33,94 Vráblová 34,2 Rok 2004 Danicsová M. Kuchtová Štroblová Štroblová V.

28 Kunzová Habrová Všem závodníkům chceme poděkovat za výborné výkony, snahu, přístup k závodům a kázeň. V roce 2008 plánujeme účast na Zlaté tretře v Ostravě. Přihlížející trenér mládeže ČR projevil zájem o některé atlety z Jemnice. Pro JL napsali Josef Novák a Aleš Krajčí, učitelé TV NESTLÉ BASKET 2007 Výsledková listina Soutěžní kolo: krajské kraj/okres: Vysočina Pořadatel: ZŠ Otokara Březiny, Demlova34, Jihlava Datum konání: Kategorie: ročník CHLAPCI Účastníci vítězové okresních kol: Okres Tým Vedoucí týmu Havlíčkův Brod ZŠ a MŠ, Wolkerova 2941, Havlíčkův Brod Martin Kubát Jihlava ZŠ Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava Ladislav Urban Pelhřimov ZŠ Horní Cerekev, Tyršova 209 Pavel Kučírek Třebíč ZŠ a MŠ Jemnice, nám. Svobody 88 Josef Novák Žďár nad Sázavou ZŠ Žďár n. S. Švermova 4 Milan Prokop Výsledky: Jemnice Žďár n.s. 21:29 /7:16/ Jihlava Horní Cerekev 24:8 /14:4/ H. Brod Jemnice 20:16 /12:2/ Žďár n.s. Jihlava 18:25 /8:12/ H. Cerekev H. Brod 14:29 /4:16/ Jemnice Jihlava 15:16 /8:7/ H. Brod - Žďár n.s. 21:31 /8:13/ H. Cerekev Jemnice 35:2 /19:0/ Jihlava H. Brod 28:25 /24:15/ H. Cerekev - Žďár n.s. 35:8 /17:4/ 2

29 Tabulka: 1. ZŠ Otokara Březiny, Jihlava : ZŠ Švermova, Žďár n.s : ZŠ Wolkerova, H. Brod : ZŠ v Jemnici : ZŠ Horní Cerekev :123 4 Rozhodčí: Petr Pešout, Zdeněk Überhuber, Pavel Kučírek, Ivan Bauchner Nejlepší střelci: Dominik Socha /ZŠ Žďár n.s./ 52 b. Otto Zelenka /ZŠ Žďár n.s./ 49 b. Kryštof Kabelka /ZŠ O. Březiny/ 31 b. Soupisky a body jednotlivých týmů: ZŠ Horní Cerekev Bidlas Ondřej 2 Cimler Tomáš 8 Chadim Libor 12 Šimek Jakub 2 Klubal Dominik 8 Hečska Petr 0 Kubů Pavel 0 Křížová Denisa 0 Kepka Vojtěch 0 ZŠ Jemnice Tesař Karel 26 Tesař Radek 2 Nevrkla Pavel 25 Šerý Marek 2 Navrátil Ondřej 19 Bastl Tomáš 3 Bastl Michal 0 Danics Ladislav 8 Malotín Ondřej 2 Hotař René 0 ZŠ Havl. Brod Koumar Pavel 3 Lesina Jaroslav 0 Hraboš Jakub 2 Jagoš Petr 28 Fait Jan 6 Kučera Jindřich 6 Matuška David 0 prokeš Martin 26 Obajtek Jan 24 ZŠ Žďár n.s. Socha Dominik 52 Pospíchal Tomáš 0 Freivald Michal 2 Klíma Jakub 10 Pokorný Filip 0 Štěpánek Libor 0 Zelenka Otto 49 Adlt Adam 0 ZŠ Jihlava Urbánek Jan 0 Kliment Jan 0 Kabelka Kryštof 31 Kremláček Jan 0 Hamr Tomáš 17 Vobr Michal 0 Novotný Petr 18 Šiller Oldřich 27 Kremlička Jakub 0 Svěrák david 0 Prchal Matěj 0 Šatera Martin 0 Jemničtí žáci obsadili 4. místo v konkurenci extraligových týmů z Jihlavy, Havlíčkova 2

30 Brodu a Žďáru nad Sázavou. V okresním kole jsme soupeře jednoznačně přehráli o 20 a více bodů, ze soupeřů v Krajském kole jsme měli mírný respekt a l.poločasy jsme prohrávali. V další fázi zápasů jsme se do soupeřů zakousli a přehráli je fyzičkou i herně. Hráči Karel Tesař a Ondřej Navrátil dostali nabídku zkusit své basketbalové umění v ligové Jihlavě, oba chlapci začali trénovat od května společně s žákovským ligovým družstvem. Pro Jemnické listy napsal Josef Novák, učitel TV OBČANSKÁ SONDA Poděkování Vážení spoluobčané, chtěli bychom touto formou vyjádřit poděkování panu Zdeňku Neshybovi za velice obětavý přístup a spolupráci při realizaci prezentace firmy Jemča a.s. na letošní slavnosti Barchan. Za společnost Jemča a.s. Jemnice napsal Miroslav Křivánek, DiS Občanské ohlédnutí Je zase jednou po slavnosti, říkají si mnozí z nás. Jaká ta letošní byla? Názory na slavnost Barchan se samozřejmě různily, různí a různiti se budou. Jak by poznamenal klasik. Letošní Barchan byl po dlouhé době bez deště a stánků, které bývaly mimo centrum města ve značném množství, po obou stranách silnice, která směřuje na Moravské Budějovice. Počasí se ovlivnit nedá. Ale povolení k stánkovému prodeji ano. Jestli to byl krok správným směrem, ukáže čas. Zde je několik postřehů od místních občanů i návštěvníků, kteří se letošní slavnosti zúčastnili. Několik návštěvníků kritizovalo pomalý prodej vstupenek u hlavní brány. Chvíli trvalo, než bylo zřízeno druhé prodejní místo. Mezitím několik návštěvníků z fronty, která se utvořila před prodejním místem vstupenek, odešlo! Mnoho dalších marně hledalo prodejní stánky, které bývaly po obou stranách silnic mimo centrum města; jak byli zvyklí z minulých slavností Barchan. Jiní se divili, že tyto stánky nejsou v přilehlých ulicích sousedících s centrem města, jako v jiných městech, kde se podobné akce pořádají. Další názor zazněl na zlepšení propagace slavnosti, a to jak v regionálním rádiu, tak i v televizním vysílání. Dost hlasů zaznělo chválou nad pestrostí a kvalitou kostýmů, které mohli návštěvníci spatřit v hlavním, ale i dalším průvodu. Také krátká scéna před radnicí a na pódiu v sokolovně byla hodnocena kladně. Dobré hodnocení dostali také pozvaní účinkující jak v odpoledním zábavném pořadu, tak i ve večerních zábavách pořádaných na zámku a v sokolovně. Tohoto roku měl premiéru mázhauz, kde se nepodával alkohol. Soudě podle slov některých návštěvníků tohoto rathausu to byl docela dobrý nápad. A docela velké plus pro děti a jejich rodiče, kteří hledali oázu klidu a pohody v rozbouřeném moři pouťových atrakcí. Návštěvnost oproti jiným ročníkům slavnosti Barchan byla o něco větší, i když tou dobou probíhala středověká slavnost v Třebíči, otevření nového koupaliště v Dačicích a automobilový závod na okruhu u Brna. 3

31 Co na závěr ještě dodat? Snad to, že bylo méně odpadků ve městě a jeho okolí i méně konfliktních situací mezi návštěvníky slavnosti a občany města. Pouze jedinou chybičkou celkového dojmu kostýmovaných průvodů byly brýle, které některé historické postavy měly na očích. A že provedené změny byly letos poprvé uskutečněny v takovém rozsahu. Celkové vyhodnocení průběhu slavnosti Barchan bude chvíli trvat. A až poté se pozná, co se může příště zlepšit. Je ale jisté, že lze nastoupenou cestou jít dál, s přihlédnutím na určitá opatření, která budou nesporně nutná. Pro JL napsal Rudolf Šustr Zbouráme kapli sv. Anny? V současné době se město rozhoduje, jak naložit s domkem č. p. 618 (původně kaple sv. Anny) u bývalého františkánského kláštera. Odrbaná stará kaple se mnoha lidem nelíbí a většinou ani netuší, kde se v těchto místech ten podivný domek vzal. Město gotický kostelík sv. Víta v současnosti opravuje. A leckomu se zdá, že kaple musí zmizet, aby nehyzdila výhled na kostel ze silnice. A tak jsem zapátrala v jemnických kronikách i v zápisech pana Gartnera a také v jemnických pověstech, abych se dozvěděla, o čem se to vlastně rozhoduje. A také jsem si popovídala s panem děkanem Josefem Brychtou, abych zjistila i jeho názor. A to všechno se vám teď, milí čtenáři, budu snažit vypovědět. Co má společného sv. Vít a sv. Anna? Posuďte sami. Svatý Vít, kterému byl zasvěcen kostelík františkánského kláštera v Jemnici, byl chlapec narozený roku 293 našeho letopočtu. Svatým se stal proto, že se nevzdal křesťanské víry ani tváří tvář strašlivému utrpení. Jinak patří mezi patrony české země a jeho jméno dostal jeden z nejmajestátnějších chrámů Evropy na Pražském hradě. Svatý Vít prý také chrání před bouřemi. (Možná proto chodí bouřky většinou kolem Jemnice.) Svatá Anna byla matkou Panny Marie a babičkou Pána Ježíše Krista. Bývá zobrazována spolu se svým manželem sv. Jáchymem. Svaté Anně byly zasvěceny četné kostely. Na její svátek se konaly poutě, ale i různé jiné kratochvíle. Svatá Anna byla, mimo jiné, i patronkou horníků. O jejím svátku chodívali lidé v důlních revírech na mši v uniformách za doprovodu kapely. Svaté Anně byla zasvěcena i jemnická kaple postavená počátkem 18. století u kostela sv. Víta. Kousek pod kaplí stojí také její socha. Takže svatý Vít a svatá Anna by si určitě nepřekáželi. A podle mého soudu, by si neměly překážet ani ty dvě stavby zasvěcené jim v Jemnici. Jejich osudy byly stejně pohnuté a oběma hrozil zánik už několikrát. O dějinách františkánského kláštera a kostelíku sv. Víta se už toho napsalo mnoho. O kapli sv. Anny však existuje jen málo informací. Byla postavena počátkem 18. století, takže dnes by jí mohlo být tak 300 let. Jemnici tehdy vlastnil Maxmilián Arnošt Jankovský z Vlašimi. Město se jen těžko vzpamatovávalo z válečných hrůz třicetileté války. Ani uzavření vestfálského míru neukončilo útrapy lidu. Hospodářská situace jemnických měšťanů byla velmi špatná. Město trpělo četnými požáry a nakažlivými chorobami. Kroniky také uvádí četné spory mezi vrchností a poddanými. Lidová pověst, která byla známá mezi lidmi v Jemnici ještě v polovině 20. století a kterou zapsal ing. Bakeš, vyprávěla o prokletí města Jemnice. Věřilo se, že úpadek města způsobilo vyhnání františkánských mnichů z kláštera u sv. Víta. Na usmíření byla postavena kaple sv. Anny. Poutní mše na návrší za městem se pak konaly nejen o sv. Vítu, ale na svátek sv. Anny 26. července. Jenže pak vydal císař Josef II. v té době tolik očekávané reformy. A ty postihly i kostel sv. Víta a kapli sv. Anny. Kostel sv. Víta měl být 3

32 dokonce stržen. Celý komplex zachránila hraběnka Daunová tak, že stavby v dražbě roku 1788 zakoupila a v roce 1790 je darovala městu Jemnici. Paní hraběnka jistě netušila, jaké trable svým darem způsobí dnešním představitelům Jemnice. Na místo historických staveb by zde stály paneláky a bylo by po starostech. Město záhy kapli jako takovou zrušilo. Nejprve byla přestavěna na nemocnici, později sloužila jako nouzový příbytek pro chudé. Kdo bydlel do poloviny 20. století u kláštera, patřil mezi nejchudší. Nakonec si tu udělali klubovnu jemničtí myslivci. Když ji opustili, začala bývalá kaple velmi rychle chátrat. Představitelé minulé radnice tam chtěli udělat jakési zázemí ke kostelu sv. Víta, který by měl být využíván i ke kulturním účelům. V současnosti se uvažuje o zbourání domku 618, bývalé to kaple sv. Anny. Pan Jan Gartner, autor publikace Klášter v Jemnici, byl doslova mistr slova. Z jeho brožurky jsem vybrala několik úryvků, které čtenáře o jeho literárním umění přesvědčí, ale také napoví něco málo z historie kaple sv. Anny. Návrší u kláštera je travnaté místo, prořídlý háj lip a než naň vstoupíš, všimni si níže na konci stromořadí pozoruhodné, stářím zvětralé sochy sv. Anny. Uprostřed háje zdvihá se šindelový kryt kostelíka sv. Víta a Modesta s dřevěnou vížkou nad presbyteriem. Po jeho boku stojí budova bývalé kaple sv. Anny, nyní nouzový příbytek pro nebydlící. Jak krásně se sedávalo na jejím prahu v chládku starých stromů pod cibulovým štítem, nyní strženým, pod výklenky s mušlovitými konchami ve vůni a tichu, kdy jenom slabě sem doléhal rachot vzdálených povozů. V bzukotu včel v korunách stromových, v perlivém jásotu skřivánčím nad nivami, pod hrady stříbrných oblaků v blankytném oceánu plujících zde hluboký slavnostní mír u cíle oblíbené vycházky měšťanů za nedělních odpůldnů v létě. Kdo jste dočetli až sem, jistě uznáte, že pan Gartner překrásně vylíčil atmosféru kolem kostela sv. Víta. Další úryvek z jeho brožurky je však daleko dramatičtější. Vichřice r zničila pamětihodnou lípu a lidská bestia triumphalis postupně po celá desetiletí usilovala, aby zátiší u kláštera zbavila kouzla zasněné krásy a odstranila kus půvabu naší domoviny, půvabu, jemuž se poddávala mysl vzdělance tak jako prostá duše našeho venkovana a kochávala se v něm. V letech 80tých min. století shodili cibulový štít kaple sv. Anny, zazdili v průčelí pěkné výklenky pro sochy, zabílili malby na stěnách vnitřku. Povynášeli trámy a fošny a z tohoto skladiska stavitelského harampádí zřídili nemocnici. Z bývalého špitálu pak zřízeny světnice pro nebydlící, čím dál tím hůř. Prchlo bývalé kouzlo samoty, genius loci se vystěhoval, ptactvo se rozplašilo, stromoví hyne, nesvědčíť mu těsná blízkost lidí. Milovník dávných časů uniká před vádou žen a hromádkami vřískající drobotiny. Jen o křížových dnech, pak ve svátek sv. Anny a o pouti 15. června oživnou tato místa svátečními zástupy lidstva. Člověku se teď zdá málo pravděpodobné, že na těchto kdysi odlehlých místech bujel před věky svérázný život, vřela stranická horlivost. Že až sem na periferii státu českého doléhaly vlny vzdáleného dění v letech pokojných i vzrušených a doplňovaly kulturní obraz života malého památného města. Tolik pan Jan Gartner. Co víc dodat, snad jen to, že všechno se dá zbourat. To je to nejlehčí. I dnešní skvostné vilky, které jsou chloubou svých majitelů, budou jednou někomu překážet. Pan děkan Josef Brychta si myslí, že by strohému gotickému kostelíku sv. Víta slušela pěkná barokní kaple. Vůbec si nemyslí, že by si ty dvě stavby překážely. Ale musela by to být kaple opravená a uvedená do původní podoby. Pak by jistě správně dokreslovala tu zvláštní atmosféru kolem kostela sv. Víta, jak o tom napsal pan Jan Gartner. Opravy jsou jistě tou nejtěžší cestou. Ale když tuto zdánlivě bezvýznamnou 3

33 stavbičku zbouráme, zmizí opět kousek historie našeho města. Pro JL napsala Jana Jánská Člověče, probuď se! Ještě nikdy zpátky v dějinách českého národa nebyl jeho lid tak lhostejný, skeptický a uzavřený jako v dnešní době. Člověče, jestli jsi znechucený a unavený současným politickým děním kolem sebe, přestáváš věřit tomu, co politici mluví a co se ve skutečnosti děje, neuzavírej se do sebe. Udělej něco, aby se to změnilo, mysli na budoucnost svých dětí, vnuků, ale i na současný život dnešní generace, hlavně na to, aby bylo lépe. Ohlédni se zpět do dějin českého národa a vzpomeň na Jana Husa, Jana Žižku, na sedláky u Chlumce, něco Ti řekne i Pražská defenestrace, Karel Havlíček Borovský, T. G. Masaryk, který se zasloužil o Českou republiku po rozpadu Rakouska-Uherska. Byla malá, ale byla naše česká. Přišla doba fašismu, Pražské povstání a opět svoboda. Doba totality také pominula. Uvědom si, že vždycky, když českému národu bylo těžko, nemohl už snášet bezpráví, vždycky něco udělal pro to, aby bylo lépe jemu a hlavně příští generaci. Zvaž, co Ti přinesla sametová revoluce, do které většina národa vkládala naděje, která někomu vyhovuje, někomu ne. To vše si musíš srovnat sám. Jen nikdy, a ať se vede sebehůř, neztratili naději v budoucnost, nikdy z mrzutosti nad nynějšími nehodami neházeli vším a zanedbati sám povinnost svou k budoucnosti... Karel Havlíček Borovský Pro JL napsal František Bastl Víte, že... Myslím, že bychom se občas měli zamyslet a posoudit i dění kolem nás. Čas utíká, vzdaluje se a pomalu si nevzpomínáme, jak to bylo v nedávné době. Rozhlas, televize, noviny nás informovaly o úspěších, kterých bylo dosaženo, splnění plánu, překročení výnosů, skvělé výsledky v dopravě, výstavbě atd. Ve skutečnosti nebylo vše tak, jak se psalo, to bylo vidět kolem nás, i když mnoho věcí bylo pozitivních, měřeno zvláště očima starší generace. Doba i přes různé nedostatky byla značným pokrokem, dosáhlo se mnoha dobrých věcí. Dnes naopak přišla doba, kdy se zdá, dle sdělovacích prostředků a prý zájmu širokých vrstev obyvatel, že zájem je jen o různé aféry, vraždy, krádeže, korupci, loupeže, znásilnění a podobně.jako by nebylo i jiných událostí těch pozitivních, kterých bylo dosaženo. Plné obchody zboží, rychlá výstavba, nová auta, cestování doma i do zahraničí a další možnosti se staly samozřejmostí. Slyšíme však jen nářky na vše kolem a skoro se nesetkáváme s tím, že by někdo byl spokojený. Nízké výdělky, nízké důchody, špatné zdravotnictví, potíže v dopravě a řada dalších připomínek. 3

34 Na druhé straně zvyšující se tržby v obchodech, stále nová auta, zahraniční i domácí dovolená. Dokázali jsme prosázet skoro 100 miliard, tak kde je pravda? Jedno je jisté ne každý a ne všude jsou výdělky stejné! Myslím, že by neškodilo podívat se trochu kolem sebe, někdy být i skromnější. Vždyť člověk toho vlastně mnoho nepotřebuje. To si uvědomíme třeba na lůžku v nemocnici, kdy člověk přemýšlí více o sobě. To, kolikrát jste byli v zahraničí, kolik jste měli aut a dalších nepostradatelných věcí, najednou byste měnili za zdraví, které vám chybí. A tak až opět potkáte známé, usmějte se, řekněte, že se máte dobře a pozorujte reakci. Ten dobrý vám bude přát a ten druhý závidět. Tak to v životě chodilo a chodí! Pro JL napsal Vladimír Hrbek KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED Program kulturních pořadů Taneční zábava hraje VICOMT hodin - nádvoří jemnického zámku DISCO Léto hodin - nádvoří jemnického zámku Fotbalový turnaj v minikopané - hasičské cvičiště Taneční zábava hraje Bagr hodin - nádvoří jemnického zámku Rockový festival - areál sokolovny Kino Jemnice červenec, srpen 2007 FILMOVÝ FESTIVAL ČESKÝCH FILMŮ Červenec 8. neděle Maharal: Tajemství talismanu začátek v Dobrodružný rodinný film o dramatickém pátrání po pokladu. Jdou po něm skuteční hledači i policie. Na každém kroku na ně číhá nebezpečí. 13. pátek Vratné lahve začátek v sobota začátek v neděle začátek v Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení. Rodinná komedie scénáristy Zdeňka Svěráka a režiséra Jana Svěráka. 3

35 19. čtvrtek Grandhotel začátek v Po úspěšných Samotářích další nová komedie Davida Ondříčka, která se odehrává převážně na vrcholu libereckého Ještědu. 22. neděle Jedné noci v jednom městě začátek v Nový celovečerní animovaný film s prvky humoru J. Baleje. Víte, co se stane, když si člověk přišije cizí ucho? Můžete v noci na Žižkově potkat džina, který splní všemožná přání. Příběhy, které se budou určitě líbit úterý Tajnosti začátek v Jan Svěrák uvádí nový film Alice Nellis. Julie má všechno, ale jen pod zdánlivě klidným povrchem se skrývá mnoho tajností, které nelze skrývat donekonečna. 26. čtvrtek Kráska v nesnázích začátek v Film o sexu, penězích a dobrém člověku. Hrají: Anna Geislerová, Emilia Vašaryová, Jan Abrahám a další. Srpen 2. čtvrtek Shrek Třetí začátek v Film v české řeči. Animovaná komedie navazuje na divácky úspěšný film Shrek úterý Hory mají oči 2 začátek v Ti šťastnější zemřou rychle. Drsný, divoký a napínavý příběh o obyčejné rodinné dovolené, která se změní v boj o holý život. 12. neděle Artůr a Minimojové začátek v Film v české řeči. Podívaná pro malé i velké. Příběh chlapce, který se dostane do podzemní říše malinkých Minimojů. 16. čtvrtek Spider Man 3 začátek v Film v české řeči. Ta největší bitva na něj teprve čeká. Spider-Man bude tentokrát potřebovat objevit svůj smysl pro slitování, který z něj dělá to, čím ve skutečnosti je, opravdového hrdinu. 25. sobota 300: Bitva u Thermopyl začátek v Věčnou slávu mají na dosah ruky. Dávný příběh odvahy Sparťanů opět povstává v celé síle. 28.úterý Piráti z Karibiku Na konci světa začátek v Další pokračování, které směřuje k pátrání po kapitánu Jacku Sparrowoi až na konec země ke konečné obrovské bitvě. Délka představení 170'. 3

36 Barchan 2007 Historická slavnost Barchan roku 2007 je minulostí. Zbývá jen bilancovat. Naposledy se sejde komise složená z hlavních pořadatelů a představitelů města, aby si všichni otevřeně řekli, co bylo dobré a kde se ukázaly slabiny. Vzápětí se začne připravovat Barchan roku Hlavní příjmy z Barchanu 2007: nájemné - kolotoče poplatek z místa stánky vstupné do bran ,- Kč ,- Kč ,-Kč Srovnání s loňským rokem: nájemné - kolotoče ,- Kč poplatek z místa stánky ,- Kč vstupné do bran ,-Kč Podle vstupného navštívilo brány města více lidí než v roce Přispělo k tomu i počasí, které tentokrát Barchanu nadmíru přálo. Doufáme, že návštěvníci byli spokojeni a poctí naše město i v příštím roce. V době, kdy se tvoří letní číslo Jemnických listů, nejsou známy náklady, které celá slavnost stála. S těmito čísly čtenáře seznámíme v září. Ráda bych poděkovala všem, kteří se na přípravě a průběhu slavnosti podíleli. I všem návštěvníkům, kteří poctili naše město a přišli se podívat. Dana Šulková Den dětí v Panenské Stejně jako minulý rok, tak i letos se v Panenské uskutečnila dvoudenní akce věnovaná dětem. Vše začalo v sobotu 9.6. Věčerníčkovým pohádkovým lesem. Zde měli děti přichystanou trasu lesem, na které našly asi pětadvacet pohádkových stanovišť. Na nich si mohly vyzkoušet nejrůznější soutěže, za které sbíraly razítka a drobné odměny. Po příchodu do cíle si za získaná razítka mohly vybrat různé sladkosti a jiné drobnosti. Pro každého návštěvníka bylo nachystané malé občerstvení a děti dostaly při vstupu do lesa ledňáček. Pro děti byl připraven také dětský skákací hrad a čtyřkolky, které si mohli všichni zdarma vyzkoušet. V podvečer předvedly děti z Panenské krátké vystoupení aerobiku. Na druhý den byly připraveny dětské rybářské závody. Jich se zúčastnilo 44 soutěžících z řad dětí. Vítězem se nakonec stal Rostislav Veselý s celkovou nachytanou délkou 843 cm, druhé místo obsadil Lukáš Beranovský se 495 cm a třetí místo Jakub Šulista se 488 3

37 cm. Trofej za největší úlovek získal Stanislav Křivánek, který ulovil kapra 46cm. Odměna však čekala na všechny soutěžící, kteří neodjeli s prázdnou. Fotografie z této akce najdete na Závěrem patří poděkování všem pořadatelům, kteří pro Vás celou akci připravili. Děkujeme také sponzorům, bez jejichž pomoci by se tato akce nemohla uskutečnit. Pro JL napsal Zdeněk Hopian Renomé skupiny Lucemburk V neděli 3. června 2007 skupina historického a scénického šermu Lucemburk vystoupila na Dětském dnu v Jakubově u Moravských Budějovic. Vystoupení se uskutečnilo s ohledem na trvající déšť v kulturním domě obce. O nic ale nikdo z přítomných nepřišel. Pro děti bylo připraveno mnoho soutěží, kde musely uplatnit svůj důvtip, rychlost a sílu. Všichni se zanedlouho dobře bavili a ani nepostřehli, že se pomalu blíží konec zábavného odpoledne. Než ale nadešel, předvedli členové skupiny Lucemburk několik ukázek ze svého programu. Dostalo se i na šerm. Závěr patřil lukostřelbě, kde si děti i někteří dospělí vyzkoušeli sílu svých paží a jistotu svého oka. Podle ohlasů, které v jakubovském kulturním domě zazněly, byli všichni spokojeni. Mezi spokojené patřili i členi skupiny Lucemburk, kteří si zde získali určité sympatie a dobré renomé s příslibem dalších vystoupení. Pro JL napsal Rudolf Šustr Lucemburk v pohádkovém lese Blíží se pomalu konec školního roku a s tím spojené teplé a slunné dny, ve kterých se uskutečňují různé zábavné akce. Jednou takovou akcí byl Pohádkový les v dačickém zámeckém parku, na kterém vystoupila skupina historického a scénického šermu z královského města Jemnice Lucemburk. Za krásného slunečného sobotního odpoledne 9. června 2007 od 14:00 hodin se tato akce uskutečnila. Členové skupiny na palouku zámeckého parku, který se na několik hodin proměnil na pohádkový les, upravili prostor pro střelbu z luků, pro souboj s dřevěnými meči a holí, dráhu pro chůzi s historickou obuví a pro siláky dřep s drátěnou košilí a kuklou. Zájem dětí i dospělých o tyto disciplíny byl velký. Každý si chtěl zkusit střelbu z luků, šerm s dřevěným mečem, chůzi s dobovou obuví a dřep s ochrannou zbrojí, kde padl rekord, který drží jeden chlapec s 66 dřepy. I zde na sebe skupina Lucemburk upozornila a tím i reprezentovala své město Jemnici. Zájem o skupinu Lucemburk znovu vzrostl i v této oblasti s návazností dalších vystoupení. Pro JL napsal Rudolf Šustr EHD - Dny evropského dědictví Dny evropského dědictví ( European Heritage Days, dále EHD ) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů 3

38 a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu. EHD v Evropě Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí, mezi jejichž hlavní cíle můžeme zařadit: zlepšovaní informovanosti o jiných kulturách, ochranu kulturního dědictví v nejširším slova smyslu a respektování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíření. EHD jsou od svého začátku hnací silou v prosazování vědomí evropské identity, a to nejen z hlediska kulturního, ale i sociálního, politického a ekonomického. Historicky první "Dny otevřených dveří památek" se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Jejich základní myšlenkou bylo umožnit široké veřejnosti návštěvu nejrůznějších památek, zejména těch, které jsou jinak běžně nepřístupné. Na 2. evropské konferenci ministrů odpovědných za architektonické dědictví, která se konala v roce 1985 ve Španělsku, francouzský ministr kultury navrhl, aby Rada Evropy dala této iniciativě záštitu s mezinárodní působností. Některé evropské země jako Nizozemí, Lucembursko, Malta, Belgie, Velká Británie (Skotsko) a Švédsko brzy poté zorganizovaly podobné akce jako Francie. Po této konferenci začala Rada Evropy uvažovat o založení seskupení všech těchto různorodých iniciativ, aby tím přispěla k jejich soudržnosti a posílila mezinárodní dimenzi. Od roku 1991, kdy byly EHD poprvé představeny evropské veřejnosti, roste jejich význam nejen z hlediska počtu účastnících se zemí (z 11 zemí v roce 1991 na 48 zemí v roce 2003), ale i z hlediska počtu návštěvníků (v roce 2000 navštívilo více než 19 mil. lidí na památek, v roce 2003 takřka 20 mil. návštěvníků památek a sídel. Na Internetové adrese Rady Evropy: nebo na stránkách evropského sekretariátu EHD: naleznete podrobnější informace a mnoho zajímavých odkazů např. o konání Evropského zahájení EHD, o národních tématech a konání EHD v jednotlivých zemích, o historii EHD, virtuální výstavy, apod. EHD v ČR Dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů a i dalších prostor, v nichž všech je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. V České republice se nezpřístupňují pouze historické památky, které jsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami, jako jsou známé hrady, paláce a ka- 3

39 tedrály, ale otevírají se i desítky dveří soukromýcha veřejných budov (radnic, soudů, církevních institucí, škol, obytných domů atd.), které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti a je v nich vybíráno vstupné, bývá v tyto dny nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). Desítky měst a obcí připravují komponované programy pro své občany i turisty. V rámci EHD je obdobným způsobem kladen důraz také na zpřístupnění movitého kulturního dědictví. V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991 v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Partnery hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Dny evropského dědictví v České republice mají podporu vrcholných vládních činitelů a orgánů. Ta dává Dnům evropského dědictví v České republice patřičný význam a rozměr a vůči světu jasně signalizuje vztah nejvyšších autorit státu k našemu zděděnému kulturnímu odkazu. Od roku 2001 se součástí Národního zahájení EHD stalo i udílení titulu Nositel tradice lidových řemesel ministrem kultury ČR. Rok Evropské zahájení Národní zahájení EHD v ČR září Praha-Tábor-Telč- Trnava, ČSFR září Antverpy, Belgie září Lisabon, Portugalsko září Znojmo * září Paříž, Francie 9. září Třeboň září Copenhagen, Dánsko 7. září Kutná Hora 1997 nekonalo se 6. září Nový Jičín září Stockholm, Švédsko 5. září Kroměříž září Glasgow, Skotsko 4. září Jihlava září Bern, Švýcarsko 1.a 2. září Litomyšl září, Riga, Lotyšsko 1. září Olomouc ,. Essen, Bonn, Německo 6. září Praha září, Glendalough, Doublin, Irsko 5. a 6. září Prachatice a 4. září, Barcelona, Španělsko 10. a 11. září Tábor a 3. září, Praha, Česká republika 21. a 22. září, Petrohrad, Ruská federace Národní zahájení EHD 2007 Hostitelem Národního zahájení Dnů evropského dědictví (EHD) 2007 bude ve dnech 8. a 9. září město Uherské Hradiště. 3

40 EHD v Jemnici V roce 2007 v Jemnici v rámci EHD budou zpřístupněny kulturní památky: Kostel sv. Stanislava od 9 00 do a od do Doprovodní program: Varhanní hudební vstup (improvizace) od do Odborný výklad o historii kostela - paní Jana Jánská Kostel sv. Jakuba , Odborný výklad o historii kostela - pan Josef Račický Kostel sv. Víta od 9 00 do a od do Odborný výklad o historii kostela - pan Vladimír Nováček Doprovodní program: Varhanní hudební vstup (improvizace) - od do Pohled do středověku - výstava, pořádá herecké a občanské sdružení Lucemburk, p. Rudolf Šustr od 9 00 do a od do Pohled do středověku - scénické obrazy pořádá herecké a občanské sdružení Lucemburk, p. Rudolf Šustr v a v hodin Pro JL napsala Ing. Světlana Kubíčková Společenská kronika Blahopřání Zástupci města navštívili pana Josefa Š v a n d u z Jemnice, který se dne dožil 85 roků K tomuto významnému životnímu výročí ještě jednou blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody 4

41 Zástupci města navštívili Blahopřání paní Annu U h l ířovou z Jemnice, která se dne dožila 91 roku K tomuto významnému životnímu výročí ještě jednou blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody Blahopřání Zástupci města navštívili pana Emila M a c á š k a z Jemnice, který se dne dožil 80 let K tomuto významnému životnímu výročí ještě jednou blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody Blahopřání Dne 15. července 2007 oslaví své 80. narozeniny manželka, maminka, babička a prababička paní Anna K r e jčová ze Lhotic Touto cestou jí děkují za veškerou lásku a obětavost a do dalších let přejí hodně zdraví, štěstí a spokojenosti manžel, děti Jana, Mirek a Jirka s rodinami, 7 vnoučat a 7 pravnoučat 4

42 Blahopřání Dne oslaví 80 let paní Marie A n d r l í k o v á z Jemnice Za lásku a péči děkují a vše nejlepší k významnému životnímu jubileu, hlavně zdraví přejí dcery Marie, Milena a Dana s rodinami Vzpomínka Vážení, jsem jemnická rodačka, žiji však již více než šedesát roků v Brně. Můj bratr Miroslav Mikula žil celý život v Jemnici. Ale nejen žil, on pro Jemnici přímo dýchal. A protože i já jsem zůstala Jemnici věrná, seznamoval mě s každou věcí, která našemu městu prospěla. 9. července bude mít první výročí úmrtí. Budu Vám velmi vděčná, když mu věnujete vzpomínku. A velmi mě potěší, nezapomene-li na něj i kronikář. Děkuji a jsem s pozdravem Marta Kolaříková, roz. Mikulová *************************************** Dne 9. července 2007 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí pana Miroslava M i k u l u z Jemnice Za tichou vzpomínku děkuje sestra Marta Okénko přírody Kavka obecná První třídu jsem skončil v roce V počtech jsme se dostali k číslu deset. Po prázdninách nás čekaly další záludnosti v početních úkonech, mezi které patřilo počítání nad deset. Rodiče mne na to v průběhu prázdnin připravovali, a proto při každone- 4

43 dělních odpoledních vycházkách se také počítalo. Mimo jiné i mandele, kterým se říkalo bubáci. Jejich počítání bylo snadné, vždyť stáli, nekývali se. Problém pro mne nastal hned v prvních dnech nového školního roku. Dal jsem si za úkol spočítat kavky, které sedávaly na věži. Přes náměstí ke škole ráno jsem se o to snažil, ale hlavně v poledne, kdy byla hodinová přestávka od do hodin. V té jsem chodil na oběd s příbuznými do tehdejší drogerie /dnes Elektro Bartoš/. Času jsem měl dost, abych se občas počítání kavek věnoval A to byl kámen úrazu. Ani ráno, ani v poledne všechny kavky klidně neseděly. Přelétaly a odlétaly z věže na školu nebo do parku nebo, se jen tak prolétly. Dopočítat se jich byl pro mne nadlidský výkon. S tímto problémem jsem se svěřil naší učitelce, dodnes žijící pí Třískové. Poradila mi, abych počítal jen ty sedící. Pak to bylo snazší. Na věži jich sedávalo Samozřejmě, že to nebyly všechny, vždyť část jich byla v parku nebo i jinde. Jdu-li někdy po náměstí, vzpomenu si na ně. Dnes v Jemnici kavky nejsou a tak také není slyšet jejich kjek! Někteří starší spolužáci měli kavky ochočené, doprovázely je někdy ke škole nebo na ně čekaly. Díky jim jsem měl někdy kavku na rameni nebo na ruce, takže jsem si ji mohl zblízka prohlédnout. Naposledy jsem kavku viděl před několika lety v Dačicích. Kavka je pták velikosti holuba, delší jak 30 cm s rozpětím křídel kolem 65 cm. Hnízdí v parcích, lesích, zříceninách, věžích a jinde ve velkých společenstvích. Na 4 6 vajíčkách sedí jenom samička necelých 20 dní v době od dubna do května. Mláďata vylétají z hnízda kolem poloviny června. Jejich potravou je hmyz, červi, spadané ovoce, obilí, různá semena i odpadky na smetištích. Bohužel, někdy berou i násady malých ptáků. Na podzim odlétají do oblastí s mírnějším klimatem, někdy i ve společnosti havranů. Mladé kavky zahnízdí až teprve ve třetím roce. Je škoda, že tento pták, kdysi zde hojný, zde již není. Před padesáti lety byl neodmyslitelnou součástí věže, školy i parku. Pro JL napsal Josef Kasárník Rdesno ptačí Polygenum aviculare Rdesno ptačí /lidově truskavec/ je hojně rozšířený plevel, který nacházíme na cestách, v příkopech, na okrajích polí, luk a lesů. Libuje si na ušlapaných půdách a je variabilní, což z léčitelského hlediska není nutno rozlišovat. Předmětem sběru je kvetoucí nať, sbíraná od konce května do konce září. K obsahovaným látkám patří především flavonové glykosidy jako avicularin, hyperosid nebo kvercitrin, dále značné množství tříslovin, kyselina křemičitý a řada dalších minerálních látek, organické kyseliny, včetně kyseliny askorbové, sacharidy, pryskyřice, stopy silice a slizy. Rdesno ptačí je bylina mimořádně universální. Působí jako velmi účinné jaterní detoxi- 4

44 kans, je značně močopudná a indikujeme ji všude tam, kde potřebujeme zvýšit diurézu. Napomáhá k rozpadu močových kaménků. Drogu řadíme k rostlinám krev čistícím, protože podporuje metabolizmus, zvyšuje vylučování odpadových látek a má vliv protirevmatický i mírně antidiabetický. Uvolňuje hlen, usnadňuje odkašlávání a na plicní a průduškovou tkáň má také účinek regenerační a hojivý. Podporuje hojení a tlumí krvácení, což lze využít jak ve vnitřní, tak i v zevní léčbě, například při bércových vředech nebo formou klyzmat při protokolitidě. Obvyklou formou je odvar vařený však pouze 2 minuty, ale můžeme použít i nálev, podávaný zpravidla 4 šálky denně, v urologických indikacích lze dávku ještě zvýšit. Droga je ideální do směsí i samostatně. Při detoxikaci organizmu je vhodné spojení zejména s čekankou nebo s pampeliškou. Při rozpuštění močových kaménků je vhodná kombinace s přesličkou, vrbicemi a s natí máčky ladní. Při léčbě nemocí cest dýchacích volíme kombinace s anýzem, fenyklem, listem a květem podbělu, natí tymiánu, bazalky, yzopu s listem jitrocele. Podávání drogy nemá kontraindikace a při aplikaci léčebných dávek nejsou známy žádné škodlivé vlivy. Čajovina pro detoxikační, čistící a osvěžující kúru, vhodnou především na jaře, má složení: nať rdesna ptačího 100 g. květ vřesu 50g nať čekanky 50g kořen jehlice trnité 25g nať tymiánu 25g Vrchovatou polévkovou lžíci směsi dáme do 0,4 litru studené vody, přivedeme k varu, vaříme jednu minutu a necháme 30 minut vyluhovat. Přecedíme a rychle vypijeme, užíváme celkem 4x denně. Délka kúry je 3 týdny. Velmi široké použití má následující čaj: 40g natě rdesna ptačího vaříme v 1 litru bílého vína a užíváme 3x denně malou skleničku před jídlem. Užívá se při ledvinových potížích, žaludečních vředech a žaludečním krvácení, narušení žaludeční sliznice i bílém výtoku, ale musíme užívat dostatečně dlouho. Při zadržování moče slouží výborně odvar. Polévkovou lžíci necháme v šálku vody projít krátkým varem, 15 minut vyluhovat a přecedíme. Pijeme 2 šálky denně. Na rány je výborná čerstvá nať krátce namočená do vařící vody, nebo opláchneme vařící vodou a pak jemně pomačkáme. Přikládáme na ránu jako obklad, který pravidelně obměňujeme. Pro JL napsal Ing. Bedřich Stehlík Sova pálená se v Evropě vyskytuje převážně v blízkosti lidských sídlišť. Hnízdí na věžích, ve stodolách a na zříceninách. Dříve byl tento pták zcela běžný a myslím si, že dnes patří k velmi vzácným druhům. Často vzpomínám na dobu prvních let školení docházky, kdy starší spolužáci občas donesli do školy vylétnuvší mládě, které jsme si hladili. Hlavní dobou hnízdění je květen. Samice sedí většinou na 4-7 vejcích a sezení trvá asi 4

45 30-34 dnů, péče o mláďata asi dva měsíce. V prvním týdnu po vysezení mláďat zůstávají samice na hnízdě asi týden - v této době se samec stará o zásobování celé rodiny, jedí asi 3-4 myši denně. Ty jsou jejich hlavní potravou. V letech chudých na potravu rodiče nejslabší mláďata snědí, nebo jimi nakrmí jejich sourozence. Sova pálená někdy zahnízdí podruhé na podzim v době, kdy je myší nadbytek. Mláďata po prvním přezimování pohlavně dospějí a kde se zahnízdí, tam zůstanou po celý zbytek života. Tento druh sovy je stálým ptákem, a proto je vydán na milost a nemilost nepřízni počasí. Mrazy a sněhové pokrývky jsou pro ně největšími nepřáteli. Sovy loví jen v noci, začínají za pozdního šera a nejednou se stávají obětí silničního provozu. Mají poměrně dlouhá, špičatá křídla o rozpětí až do 90 cm. Sova je zajímavá svým pohybovým závojem kolem obličeje, který jí umožňuje silnou, pro nás nesrozumitelnou mimiku, kterou vnímáme jako úšklebek. V klidu působí sova vážně. V místech, kde sovy nemají možnost hnízdění, se může vyvěsit budka s vchodem o průměru pěsti a s tmavým zákoutím. Někdy tyto budky mohou obsadit také městští holubi. Pro JL napsal Josef Kasárník Rozmarýna lékařská Rosmarinus officinalis Rozmarýna lékařská je neopadavý polokeřík s přímým dřevnatějícím stonkem. Pochází ze Středomoří, ale protože nesnáší zimu, je vhodný pouze pro pěstování v květináčích. Drogou je list sbíraný od konce května do srpna. Droga má kořenitý pach a hořkou aromatickou chuť. Rozmarýn poskytuje siličnou drogu s poměrně vysokým obsahem flavoncidů, s tříslovinami, organickými kyselinami a malým množstvím alkaloidů. Jarní a podzimní silice má jinou optickou otáčivost, jiné složení a také jiný léčivý význam. Silice rostlin ze slunné Jugoslávie má opět jiné složení proti našim výpěstkům, takže obsahové složení rozmarýny je velmi proměnlivé. Droga zlepšuje prokrvení trávícího traktu, zlepšuje tvorbu trávících fermentů i tvorbu žluči. Je proto vhodným léčivem proti nadýmání, při nedostatečné tvorbě nebo transportu žluči a vůbec při špatném trávení a bolestech v trávícím ústrojí. Celkové zlepšení psychické a fyzické kondice lze přičíst tomu, že droga vhodně odstraňuje pocit fyzické, ale především psychogenně podmíněné únavy a vyčerpanosti. Působí též močopudně, jako mírné kardiotonikum, zvyšuje chorobně snížený krevní tlat. Zlepšuje prokrvení malé pánve, což napomáhá k otěhotnění. Při zevní aplikaci dochází k rychlému ústupu bolesti v revmatických kloubech. Výhodou rozmarýnových mastí je jejich příznivé působení na 4

46 hlouběji uložené tkáně. Tuto vlastnost však do značné míry může ovlivnit masťový základ. Oblíbenou lékovou formou je běžným způsobem připravovaný nálev. Na zevní použití se doporučuje připravovat koncentrovanější výluhy. Jako celkové tonikum často postačí rozmarýn podat jednou denně, nejlépe ráno. Na zvýšení krevního tlaku slouží rozmarýnové víno: 75 g drogy přelijeme jedním litrem tvrdšího bílého vína, např. ryzlinku, ponecháme 8 dní macerovat, potom přecedíme do menších lahví a uložíme v chladu. Obvyklou jednorázovou dávku činí pro ženy 25 ml, pro muže 50 ml rozmarýnového vína. Čaj podáváme jednou nebo dvakrát denně po 125 ml. Droga je velmi vhodná pro samostatné podávání i pro kombinaci do směsí. Protože patří k prudčeji působícím, musíme s ní zacházet opatrně. Nesmí ji používat těhotné a kojící ženy a nelze ji doporučit ani osobám, které prodělaly zánětlivé onemocnění ledvin nebo jatek. Kombinace je vhodná s meduňkou, mátou, routou, hlohem, řebříčkem nebo měsíčkem. Především jsou vhodné inhalace: Deset gramů rozmarýnu dáme do jednoho litru studené vody, přivedeme k varu, odstavíme a necháme 10 minut vyluhovat. Inhalovat několikrát denně s napařováním hlavy. Při bronchitidě je velmi účinné napařování hlavy. V hrnci necháme 1,5 litru vody s jednou polévkovou lžící rozmarýnu silně zavařit a po částečném ochlazení provádíme pětiminutové napařování hlavy. Opakujeme 2x 3x denně. Na pročišťování pokožky při nečisté pleti je nejlepší dešťová voda s rozmarýnem a pomerančovými slupkami: Čtvrt litru dešťové vody s jednou polévkovou lžící nakrájeného rozmarýnu a kůru z jednoho pomeranče necháme pomalu projít varem a necháme přikryté 10 minut vařit. Přecedíme a skladujeme v chladu. Pro JL napsal Ing. Bedřich Stehlík Želetavka je levostranným přítokem řeky Dyje, do níž se vlévá u Bítovského hradu na Vranovské přehradě. Pramení na okrese Třebíč v nadmořské výšce 665 m nad obcí Želetavou pod Hrachovou horou. Délka toku je asi 50 km a celé její povodí má rozlohu necelých 400 km 2. Směr toku je od severu k jihu, částečně místy jihozápadním směrem. Některé její úseky jsou regulovány, např. i v našem městě až pod Bačkovice. Řeka má více jak čtyřicet přítoků a na šedesát bezejmenných svodnic. Z významných přítoků je to Dešovský potok, Bítanka, Blatnice, Kobera, Budíškovický, Lomský, Slatinský, Radkovický potok a dále. Některé přítoky mají vlastní rybníky jako Hříběcí, Farský a jiné. Prvním rybníkem od pramene řeky je Bouzák nad Želetavou, dále Panský, Hudravu, Budečský a posledním po proudu je Červený rybník v Jemnici. Na Želetavce byly i mlýny, které využívaly její vody jako Koberův, Svododův, Kláskův (Zdravuška, Bahnův, Ferdanův, Bolkův a jiné). Československý hydrometeorologický ústav zřídil na toku řeky dvě limigrafní stanice, a to pod Koberovým mlýnem v k.ú. Vysočany a v Jemnici Podolí, jejichž posláním, obecně řečeno, je sledování výšky hladiny a průtok vody. jako na řadě jiných toků byly zbudovány jezy. Na Želetavce je jich řada. V okolí našeho 4

47 města můžeme uvidět jez u černého mostu, dále jez u Ferdanova a Mikešova mlýna, jez nad Zdravuškou a dále. Přes Želetavku vede řada mostů, jen u Jemnice jsou to tři (Černý, v Podolí a mezi Červenomlýnskou a Žižkovou ulicí). Kolem toku Želetavky jsou krásná místa jako nad Kuchařovou hájenkou, okolí Suché skály, pod Lubnicí, Koberova a Pexova mlýna a dále. V povodí Želetavky se vyskytují vzácnější a mnohdy chráněné rostliny. Je jich celá řada jako šněženka, bledule, prvosenka (petrklíč) býkovec a mnohé jiné. I svět zvířat je zastoupen srnci, zajíci, slukami, divočáky, ledňáčky, vydrami, ondatrami, čejkami, konipasy, sýkorami, datly, sovami a samozřejmě jsou to i živočichové žijící ve vodě kapři, pulci, okouni, cejni, štiky, candáti, nechybějí ani žáby a mloci. Popsat krásu řeky, její okolí (včetně přítoků) by si vyžádalo spis o mnoha stránkách a nebyla by to práce na krátký čas a asi ani pro jednoho člověka. Jen například v okolí řeky se těžilo zlato, což samo o sobě by chtělo nemalý výlet do světa nerostů i historie. Cílem článku není popis řeky a jejích přítoků, ale ukázat, že máme krásnou přírodu, které si musíme všichni vážit. Pro JL napsal Josef Kasárník Sportovní okénko ME SLOVENSKO Těrchová června 2007 V letošním roce hostilo Mistrovství Evropy v BIKETRIALU Slovensko. Tato významná mezinárodní soutěž se konala v Těrchové v Národním parku Malá Fatra a to od pátku 1. do neděle 3. června 2007 za účasti 150 nejlepších jezdců z 12 států Evropy. Z našeho klubu AMK CYKLOTRIAL JEMNICE byl nominován na toto mistrovství Josef Táborský. V sobotu se odehrávaly soutěže v mládežnických kategoriích do 15 roků a v neděli se jely závody nejvyšších kategorií. Počasí jezdcům moc nepřálo a zejména v neděli se tratě po nočním vydatném dešti změnily v těžko sjízdný terén. Soutěž se jela na 10 úseků ve dvou okruzích v délce jednoho okruhu cca 3 km. První polovina úseků začínala pod sochou Jánošíka a ve vysokých stráních s kameny. Další část úseků byla situována do horského potoka, kde se jezdilo po balvanech a zaváhání jezdců většinou končilo pádem do vody. Úseky byly během velice krátké doby rozmáčené a pokryté vrstvou bláta a projetí těchto úseků zvládali jen ti nejlepší. V neděli krátce po osmé hodině vystartoval Pepa Táborský v kategorii Junior roků 20 kol. V této nejpočetnější kategorii se postavilo na start 17 nejlepších jezdců Ev- 4

48 ropy. V prvním kole ani na jednom úseku nezaváhal a s počtem 14 bodů byl na druhém místě. Druhé kolo bylo podstatně hůře sjízdné a tím i více trestných bodů, ale podařilo se výsledek udržet. V obou kolech kraloval pětinásobný mistr světa Vašek Kolář a jemnický Pepa Táborský si odvezl titul vicemistra Evropy v Biketrialu Junior 20 pro rok Česká reprezentace získala tři první, tři druhá a šest třetích míst z deseti věkových a výkonnostních kategorií. V Poháru národů obsadila 1. místo před druhým Slovenskem a třetím Polskem. Pro JL napsal Josef Táborský Střelecká soutěž O putovní pohár Barchanu 10. června se na střelnici v Mladoňovicích uskutečnil již sedmý ročník střelecké soutěže O putovní pohár Barchanu.Do soutěže se přihlásilo celkem 35 střelců z řad členů okolních mysliveckých sdružení. Střelby a jejich průběh se konal za velmi horkého letního počasí.v jednom kolo se střílelo celkem 24 terčů, z toho 20 holubů a 4 zajíci, kteří byli vypouštěni z pátého stanoviště současně s holubem (tzv.dvojstřel).vzhledem k tomu, že je tato soutěž dvojkolová, bylo úkolem soutěžících zasáhnout celkem 48 terčů.to se však žádnému z účastníků soutěže nepodařilo. Nejlepšího výsledku 46 terčů a tím i prvního místa dosáhl pan Lubomír Krpoun ml. z Mladoňovic, na druhém místě se umístil pan František Plát z Radotic se 44 terči a třetí místo obsadil s počtem 43 terčů pan ing. Martin Šlechta z Jaroměřic nad Rokytnou. Disciplinovanost závodníků, povzbuzování diváků a dobře zajištěné občerstvení přispělo k řádnému průběhu této soutěže. Děkujeme městu Jemnice za finanční příspěvek na nákup hodnotných cen. Pro JL napsal Petr Šerhák, předseda MS Mladoňovice Výsledky barchanických turnajů ve volejbale Smíšená družstva: 1. místo obhájilo družstvo Morava v sestavě: Liška, Kovář, Fic, Krmníček, Benešová, Tomanová Smíšené debly: Všem vítězům blahopřejeme. 1. místo : Boudná Dagmar, Liška 2. místo: Hopian, Chmelíčková 3. místo: Chvojka, Hotová 4

49 Pro JL napsal Mgr. Chvojka Ivan Hola, hola, krajský přebor volá!!! Ještě lepší drama než Shaekspearův Hamlet přineslo poslední kolo I.A tř.sk B. Na Barchana hrálo 1.FC Jemnicko rozhodující zápas o postup do KP s dosavadním lídrem tabulky Jipapem Přibyslavice. Domácí k postupu potřebovali nutně zvítězit a toto se jim podařilo (1:0) před nádhernou diváckou kulisou (750diváků). Tento nádherný moment se jistě zapíše do kroniky našeho mladého klubu 1.FC Jemnicko, neboť po zaváhání Třebíče jsme postoupili z prvního místa tabulky. Rovněž stojí za zmínku, že se podařilo postoupit do KP i našim žákům, kteří prošli soutěží zcela suverénním způsobem. Pouze jednou poznali hořkost porážky a jednou hráli nerozhodně. Nastříleli přes 100 branek, z čehož polovinu z nich nastřílel kanonýr Kříž. Pro oba celky si přejme, aby se v KP neztratily a dobře reprezentovaly 1.FC Jemnicko. Muži A FC Jemnicko Horácký FK Třebíč B Jipap Přibyslavice Jaroměřice n. R SK Čáslavice Ježek Rantířov FSC Stará Říše Sokol Kouty FC Náměšť n. O Slavoj Třešť Sokol Stonařov Slovan Kamenice n.l Sokol Bedřichov SK Telč 16 St. žáci FC Jemnicko Radostín n. Oslavou Náměšť n. Oslavou Stará Říše Vrchovina B Hrotovice V. Meziříčí B Okříšky Stonařov Měřín Šebkovice FK Borovina 1 4

50 Pro JL napsal Zbyněk Kincl Úspěchy siláků Dne se konalo v Kašavě u Zlína 3. mistrovství ČR masters, juniorů a dorostenců v tlaku v lehu (benchpress). Za jemnický oddíl silového trojboje se přijeli zúčastnit jen dva závodníci. Luboš Urbánek (v kat.m2 do 82,5 kg) a ing. Marcel Anděl (v kat. M1 do 100 kg). Luboš Urbánek obsadil výkonem 115 kg 2. místo v kategorii a Marcel Anděl obsadil výkonem 167,5 kg místo 3. ve své kategorii. Pro ty, kterým označení M1 nebo M2 nic moc neříká, jedná se o věkové kategorie let a let. Soutěží se i v kategorii M3 nad 60 let, ale zde již závodníků ubývá. Pro JL napsal Ing. Marcel Anděl Termín konání : Barchanický turnaj v košíkové 2007 Přihlášená družstva : 1. Šetřete nás Doležalová, Kuchařová, Hotová, Hedbávná, Štroblová, Macálková, Soukopová 2. Černé vdovy - Pocarová, Jandová, Gliganičová, Boudná, Ellingerová L. 3. Jupíci - Müllerová L., Müllerová M., Tomková M., Pacasová, Fillová 4. Čtyřlístek - Štroblová V., Čermáková, Kuchtová, Bátorová, Bastlová, Klincová, 5

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

COOPERŮV TEST- ABSOLUTNÍ POŘADÍ VŠECH ZÁVODNÍKŮ ČÍS. PŘÍJMENÍ Jméno TŘ. výkon (m) 1 Vacula Pavel 8.B 2950 2 Trnavský Martin 6.

COOPERŮV TEST- ABSOLUTNÍ POŘADÍ VŠECH ZÁVODNÍKŮ ČÍS. PŘÍJMENÍ Jméno TŘ. výkon (m) 1 Vacula Pavel 8.B 2950 2 Trnavský Martin 6. COOPERŮV TEST- ABSOLUTNÍ POŘADÍ VŠECH ZÁVODNÍKŮ ČÍS. PŘÍJMENÍ Jméno TŘ. výkon (m) 1 Vacula Pavel 8.B 2950 2 Trnavský Martin 6.B 2850 3 Mandát Vlastimil 8.A 2850 4 Lukš David 9.A 2850 5 Kalášek Jan 9.C

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída

Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída Čísl. ZŠ MŠ LOMNICE/ LUŢNICÍ PSP JDH JZ PSM PP Body 1. Jakub Kodel 25 15 34 1 15 99 2. Pavel Prášek 4 3 34 15 15 134 3. Karolína Řezáčová 3 3 4 2 1 13

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Domácí řád stručně 1. Aktualizace

Domácí řád stručně 1. Aktualizace Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře příspěvková organizace Alejní 375/22, 747 21 Kravaře Domácí řád stručně 1. Aktualizace 1. Naše poslání: - Chceme, abyste u nás mohli prožít klidné a důstojné stáří.

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny. Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.cz

Více

A: Všeobecná ustanovení:

A: Všeobecná ustanovení: Krajské kolo Sportovní ligy základních škol Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie III. + IV. ŠUMPERK 19. 5. 2015 A: Všeobecná ustanovení: Pořadatelé: OR AŠSK ČR Šumperk, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková -

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají. 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů

VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají. 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů Pálavský záchranář TRA 2015 Celodenní soutěžení ve vodě i

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají 1. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů Pálavský záchranář

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY k čj.: 804/2004 VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 25. června 2004 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: Usnesení

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 1 Usnesení zastupitelstva města

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více