1.1. Základní životní náležitosti.adresa: National Union of Students, 3, Endsleigh street, London W.C.1, England. (Dopisy mi budou schovávat 3 msíce)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1. Základní životní náležitosti.adresa: National Union of Students, 3, Endsleigh street, London W.C.1, England. (Dopisy mi budou schovávat 3 msíce)"

Transkript

1 LONDÝN 1.1. Základní životní náležitosti.adresa: National Union of Students, 3, Endsleigh street, London W.C.1, England. (Dopisy mi budou schovávat 3 msíce) Nocujeme v obecné škole. Zaízení pro trpaslíky, dvíka jak do kozího chlívku. Když jde lovk na záchod, bouchne hlavou do trámu a když se usadí, je ho vidt od pasu nahoru. Ráno se koná pehlídka koukajících hlav. Je to legrace. V 9,00 se všichni lidi vyženou ven a dlejte si co chcete, vrátit se smíte až v 17, opatili jsme si stravenky pro cizince a lenství v Youth Hostels Association (obdoba našeho Klubu s. Turist). Do legitimace KT mi dali papírek s razítkem = nárok na levné ubytování. Máme pár liber, které nám vymnila NB. Šetíme než si nco vydláme Snídali jsme v automatu LYON s. U pultu s ajem je miska s malinkými kostikami cukru a s cedulkou ONE LUMP ONLY. To není oslovení žádného lumpa, ale žádost: Ne víc než jednu kostku. Nikdo si víc nevzal a naše úcta k Britm stoupla.veeeli jsme ve skromném bufetu FISCH AND CHIPS. Ryba byla výborná, hoice ábelská. Nedalo se posedt. Rychle sníst, zaplatit a odejít, aby se kšefty hejbaly. The Tower, esky vž, ve skutenosti hrad se tymi vžemi.vedle vysokého mostu pes Temži vypadá kapánek piprcatle. Jeho djiny = jeden krvák za druhým. Po dešti jsme si lehli na trávník a sušili jsme se. Piapkalo k nám pár havran, dali hlavy na stranu a koukali. Jsou dležití, protože podle legendy chrání britské imperium. Hrad je v sousedství nejchudší tvrti East End, zniené nmeckým náletem = nyní planina trosek. Mimo Tower zstala vyhlídková vž Monument na památku požáru roku 1666 (tch asi 300 schod jsme samozejm vyšlápli), smradlavá ulika Fishstreet plná odpadk a rybích fujtajbl a také ošklivé budovy skladiš a dok a podél eky jeáby, které byly jakoby nalomené vejpl. Ty doky m lákaly. Kamarádm se veer nikam nechtlo. Šla jsem tedy sama. K ece jsem nenašla pístup až na jednu lávku zahrazenou etzem. Bylo tam ticho a nepotkala jsem ani živáka krom jednoho erného dlníka. Ml zájem, pro si kreslím tu lávku a odkud jsem, a myslel, že SR je nkde na Sibii. Tak jsem mu na kus papíru nartla Evropu s SR uprosted. On mi za to vnoval básniku, kterou vyškubl z notesu. Ale né!!! Nemjte strach nebo Vám píšt už nic nenapíšu. Byl inteligentní. A vbec, pro jsem trénovala jiu-jitsu?

2 Parlament - ohromnánská dlouhatánská stavba, strašn moc složitá.ozdobuje nábeží a je na ni hezký pohled z mostu. Tváí se jako starobylost a pitom jí není ani sto let. Za parlamentem vykukuje Westminsterské opatství, parádní gotika, snad až moc parádní. Mocnái britské íše se tam žení, vdávají, korunují a ukládají do parádních hrobek. Slavní umlci a vdci se jednoduše jen ukládají. Já na tyhle vci moc nejsem, ale sebral m hrob neznámého vojína uprosted hlavní lodi, vlastn jen ta poslední vta po njakých zbytených slovech: They burried him among the kings, because he has done good towards God and Nation. Oxfordstreet byla prý ped válkou jednou z nejhezích londýnských ulic. Je asi 8km dlouhá a pkn široká, ale místo dom ji lemují zídky naskládané z rozbitého zdiva po nmeckém bombardování. Za zídkami se táhnou hluboké propasti - jámy, do nichž se propadly zdi a všechno co v nich bývalo. Podobné to bylo v Norimberku a v Kolín, ale já stále nemohu pochopit, jak se ze tírozmrného baráku stane najednou nic. Vozovka je upravená i chodníky. Ulicí jezdí auta, taxíky, kola a jednoposchoové autobusy. Vylezeme vždycky po schdkách nahoru, ale není to jen tak, protože autobus s sebou hrozn hází, takže je lovk našup nkomu na hlav. Subway, Londýnské metro, je úžasná vc. Byla jsem trochu vyjevená, jak to šlo ráz dva a pry. Nejkrásnjší je pohyblivé schodišt. Po rovin leze koberec, najednou se zane skládat jako pásovec, jsou z toho schody a jedou. S nimi jede zábradlí. Po pohyblivém schodišti se dá chodit i pedbíhat, což jsme dlali, ale Angliani to nedlají. Každý stojí dstojn na svém schdku a sune se, nejvýš pitom te noviny. Vypadají jako apoštolové na orloji a je to dsná psina. Nejradši bychom byli jezdili poád nahoru/dol, ale stydli jsme se dát najevo, že u nás tu vymoženost nemáme. Hydepark je nco jako pražská Stromovka, ale mén upravená. Lidé se povalují všude na trávnících a ty trávníky jsou ubohé asi jako íanské fotbalové hišt. Vidla jsem ovšem jen malý kousek z londýnských park, tak nechci pomlouvat. Hydepark Corner je pesn takový, jak jej líí Karel apek. Vynoí se pán s bedýnkou, vyleze na ni a zane: Ladies and gentlemen... V okruhu pti metr není živé duše, stojím ped ním

3 samotinká. Za chvíli je kolem plno. Pán, kterého oslovují Mister speaker, eže do labourist a oponenti si to nedají líbit. Pánovi chybí pední zub a mluví anglitinou, kterou jsme se neuili. Nerozumím mu, ale je to jedno, mn zase chybí ta správná anglitina. Lidi se chechtají, pan eník se chechtá, já se taky chechtám, i když slovní híky jsou nad moje chápání. - O kus dál mladý muž ve špinavé košili ení o svém pánbíkovi a naproti vstí njaký prorok konec svta a taky jsme byli v katedrále St,Paul s a vidli jsme Londýn z výšky ochozu. Navštívili jsme Tate Galery, dlouho jsme ji hledali, ale stálo to za to. Z anglických impresionist se mi líbil Turnerv noní vlak se sršícími jiskrami. Myslím, že Francouzi nepovažují Turnera za impresionistu. Od Picassa je tam Chlapec s konm a Žena v košili z jeho ranného období, kdy ješt maloval pro normální lidi. Do Národního musea, které je velice úctyhodné, jsme jen nakoukli. Mli jsme málo asu. Narazili jsme na faraony a mumie a ty já zrovna nemiluju. GLOSY Londýn jsem navštívila ješt nkolikrát, ale až po dob tém pl století. Starý East End už neexistoval. To nové je ohromující a stále nco pibývá. Po válce trvalo dlouho než East End vzlétl z popela.výsledkem je ušlechtilá mstská a prmyslová architektura: obchodní oblast Docklands, kulturní komplex Barbican, rezidenní tvr a lehká nadzemní železnika, skoro jako hraka, která spojuje tuto novou ást msta se tvrtí Greenwich na druhém behu. Tam je Královská observato se slavným nultým poledníkem. Dole na Temži stojí napí tokem deset obích ocelových tles mobilní ovladatelné pehrady, jeden z div stavitelství vodních dl druhé poloviny 20. století. Také jsem se podívala do Toweru. Zkontrolovala jsem towerské havrany a uklidnilo m, že stále ješt zajišují existenci Spojeného království. Ve svých upovídaných dopisech jsem nenašla zmínku o zážitku z návštvy koncertu v síni Albert Hall. Na program, jméno dirigenta ani na název orchestru se nepamatuji. Nezapomenutelné zstalo povznášející plynutí a splývání s hudbou, kterou jsem vnímala vsed na podlaze sálu za nejlevnjší vstupné. Nevím, jestli jsme tam byli všichni ti nebo jestli jsem mla to štstí jen já.ale je jisté, že tam sedlo na zemi se mnou mnoho mladých lidí a já jsem mezi n patila. Londýn ml ústední magistrát, který sídlil v pompézní viktoriánské budov. Jednou z neodmyslitelných náležitostí magistrátu byl krásný živý mourovatý kocour dstojn sedící ve vstupní hale na speciálním vyvýšeném míst. Když paní Thatcherová barák prodala za balík penz, Londýané byli poboueni, že pišli o ústední radnici a taky proto,že mli obavy o osud radniního maskota. To je další sympatický rys Anglian. Kocour dopadl dobe jak jsem etla v novinách The Times. Tato událost z dob vlády Železné lady nemá samozejm nic spoleného s mými nalezenými dopisy. Podle zpráv britského tisku autobus typu double decker vyjel do londýnských ulic naposled dne Nahradil jej nový typ, který odpovídá požadavkm EU. Více než 80 % Londýan protestovalo marn.

4 Toto je nový horizont East Endu. Bývaly tu staré doky. Tady nkde je asi místo, kde jsem kreslila lávku k ece se špalírem dnes už neexistujících jeáb. Tu darovanou básniku jsem bohužel bhem let ztratila; moc toho lituji. Pi jedné návštv Londýna jsem vkroila do parlamentu s pítelkyní Jarkou a její rodinou. Cítili jsme skoro posvátnou úctu. Zdi jsou nasycené demokratickými tradicemi do té míry, že vstup byl možný tém bez formalit a omezený jen potem zájemc. (Sebevražední teroristé se v Londýn objevili až za nkolik let; v souasné dob je vstup urit písn chránný.) Asi hodinu jsme poslouchali diskusi o njakém nám vzdáleném tématu vnitní politiky. Moc jsme z toho nepochopili, ale bylo to pkné divadlo. Když jsem byla v Londýn s Eduardem, znovu jsem se poklonila neznámému mladému muži a všem mladým mužm, kteí by byli mohli prožít pkné obyejné životy s obyejnými manželkami a obyejn zlobivými dtmi. Naivní okouzlení londýnským metrem pohaslo. Není co dodat ani k Oxfordstreet, která již dávno stojí obnovená v plném lesku výkladních skíní. Hyde Park Corner, pokud jsem mohla postehnout, má trvale na repertoáru záhubu svta. Takhle vypadá z helikoptéry. 1.2.

5 Resumé k Londýnu. Bhem svých nkolika návštv Londýna jsem nachodila kilometry po tomto mst, jeho muzeích, galeriích, parcích, zákoutích, nábežích i ulicích a mnoha jiných místech, ale ze všeho nejradji mám Greenwich. Ješt jednou se podívat do Londýna! Ješt jednou se podívat do Greenwich! Prošla bych se po travnatém svahu k observatoi, po tom zeleném kopci s volným výhledem na Docklands, daleko od hluícího davu. A jist bych navštívila dole na ece Temži deset ocelových rytí, chránících msto ped záplavami.. Greenwich koncem 20.století. Pohled pes Námoní muzeum k Temži na Docklands a mrakodrap Canary Wharf.Stojí za povšimnutí, že mrakodrap byl pojmenován po starém doku. Britové by se nesnížili k takovým zrdnostem, jaké trpíme v Praze, na píklad Pankrachouse. Úhel zábru zplošuje obrázek rozlehlého svahu, který je ve skutenosti mnohem hezí. tohoto století vypadal prý horizont jinak. Nco jako malý Manhattan, jak jsem slyšela. V 5. roce Doufám, že britská tradice a rozum ochrání toto místo ped nájezdy stavebních podnikatel a peji mu k tomu hodn štstí na dlouhá léta. (Skutenost zklamala mou víru v britskou tradici dív než jsem staila dokonit redakci svých Nalezených dopis. List The Independent informoval o výstavb ohromného komplexu nejvtšího planetária svta, které vyroste vedle Královské observatoe. Má být oteveno v r Pedpokládá se, že se stane atrakcí pro davy návštvník. Už se tam kope. Náklady se odhadují na 15 milion liber. - Neexistuje nic, co by toto místo ochránilo.)

6

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! agent John Francis Ková 11 PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Jií W. Procházka, 2007 Cover Art Jan Patrik Krásný, 2007 Design Jan Doležálek, 2007 Edition

Více

Britové vnímají Američany jako blízký národ, navíc je vždy celkem bezpečné si tropit žerty a použít britský humor na Američanovi, protože ten se

Britové vnímají Američany jako blízký národ, navíc je vždy celkem bezpečné si tropit žerty a použít britský humor na Američanovi, protože ten se LONDÝN a PAŘÍŽ 2005 Nebylo to ještě ani dva týdny po teroristickém útoku na londýnské metro, když jsme přiletěli 16. července do Anglie my. Přes Londýn jsem letěla už mnohokrát, ale ještě nikdy jsem neměla

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1 ZPRAVODAJ Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008 Oficiální piktogram softballu na OH 2008 Podkladová fotografie pro piktogram softballu Oficiální softballové sportovišt na OH 2008

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

London 24.8. 28.8. 2006 a 30.04. - 07.05.2005

London 24.8. 28.8. 2006 a 30.04. - 07.05.2005 London 24.8. 28.8. 2006 a 30.04. - 07.05.2005 Multikulturní babylon národů a etnik. Neokázalé město nedávající na odiv nic, snad jen přívětivou tvář plnou barů, časných opilců a neurvalých motoristů. Na

Více

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY Napsal JAR.E. SALABA VOJAN rýtun^ "^ L.

Více

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE.

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. V)'' J k v^' i v Svatopluk Gech; vzpomínky z CEST A ŽIVOTA. I. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA. DÍL V. VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA. I. v PRAZE. NAKLADATEL F. TOPI

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ STAVEBNÍ FAKULTA GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ STAVEBNÍ FAKULTA GEODÉZIE A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ STAVEBNÍ FAKULTA GEODÉZIE A KARTOGRAFIE LONDÝN Semestrální projekt Geografie 2 Jan Bartůněk RealHonza@seznam.cz 2012 2 Klíčová slova / Keywords: Londýn, City, Westminster,

Více

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a pátel muzea v Netvoicích Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích Jednoho krásného podzimního dne v roce 1903 vy!la v Národní Politice v"zva, aby rodáci z Netvo#ic p#i!li v ned$li odpoledne do restaurace

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Červenec 2013 (č.7) zovrsovice@seznam.cz

Červenec 2013 (č.7) zovrsovice@seznam.cz Page 1 of 25 ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE Informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace. Červenec 2013 (č.7) Číslo bylo umístěno na web dne 31.7.2013 ve 22.00 hod Vršovická organizace: ZO OSŽ Praha

Více