Příloha 1 lekce Válka a život po ní. Vlajka Vietnamu. Příloha 2 lekce Válka a život po ní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 1 lekce Válka a život po ní. Vlajka Vietnamu. Příloha 2 lekce Válka a život po ní"

Transkript

1 Příloha 1 lekce Válka a život po ní Vlajka Vietnamu Zdroj: Wikimedia Commons: Vietnamská vlajka. - ( ) Příloha 2 lekce Válka a život po ní Vietnamská válka Vietnamská válka byla součástí indočínských válek. Boje na území dnešního Vietnamu, Laosu a Kambodži probíhaly od roku 1946 až do roku 1975 a vyžádaly si celkem 2,3 až 3,8 miliónu obětí. Samotná vietnamská válka probíhala v letech 1964 až O dva roky později padl Saigon a v roce 1976 byl Vietnam sjednocen pod nadvládou komunistického severu. Od roku 1946 až roku 1954 probíhala indočínská válka mezi Francií, která se snažila udržet koloniální nadvládu, a osvobozeneckým hnutím. V roce 1954 válku skončila krutou porážkou Francie u Dien Bien Phu. Byly vyhlášeny nezávislé státy Laos a Kambodža a samotný Vietnam byl rozdělen na 17. rovnoběžce na severní komunistický a jižní prozápadní. V průběhu dvou let se měly konat volby, které měly rozhodnout o sjednocení Vietnamu. Tyto volby se ale nikdy nekonaly. V roce 1956 prezident jihovietnamské republiky zahájil kampaň proti komunistům, během které došlo k zabíjení a uvězňování oponentů. Reakcí ze severu byla podpora partyzánských vojsk Vietkongu na jihu. Situace eskalovala v roce 1959, kdy Ho-či-min změnil taktiku a rozhodl se podporovat ozbrojený boj na jihu země. Vietkong proto začal s většími operacemi. Tento rok se považuje

2 za zahájení druhé indočínské války. V roce 1960 byla na jihu ustavena Národní fronta osvobození. Američané proto začali na jih posílat své vojáky, v roce 1963 jich tam bylo již Zahájení vietnamské války Konflikt mezi USA a Vietnamskou demokratickou republikou přerostl ve válku v roce 1964 po incidentech v Tonkinském zálivu. Američané ale bojovali na dvou frontách, bombardovali sever a současně vedli protipartyzánskou válku na jihu, kde bylo v roce 1965 na partyzánů. Konflikt proto eskaloval a rozrůstal se. Na konci roku už bylo na jihu Vietnamu amerických vojáků. Jihovietnamská armáda nebyla schopná čelit nejen partyzánským útokům, ale ani běžným taktikám boje. Jižní Vietnam byl politicky zcela rozložený, k převratům vedení jižního Vietnamu docházelo každý rok, což partyzány posilovalo. USA se proto rozhodly získat podporu spojenců ze zahraničí - z Austrálie, Nového Zélandu, Korejské republiky, Thajska a Filipín. Tato strategie však selhala, když v roce 1968 zahájily osvobozenecké síly severu překvapivou ofenzívu Tet, kdy bylo napadeno přes sto měst včetně velvyslanectví USA v Saigonu. Odpor proti válce po masakru v My-Lai Až při protiútoku se podařilo dobýt Hue, které ale bylo z 80 procent srovnáno se zemí. I když vojensky byla ofenzíva pro osvobozenecké síly pohromou, změnila veřejné mínění a Američané začali proti válce masově protestovat. Kobercové bombardování si vyžádalo značné civilní oběti války a velké množství vážně zraněných lidí, popálených napalmem nebo otrávených defolianty zbavujícími stromy v džungli listí, aby se partyzáni neměli kde ukrývat. Odpor proti válce zesílil po masakru v My-lai z března 1968, kde američtí vojáci brutálně znásilnili, umučili a vyvraždili mezi čtyřmi a pěti sty obyvateli stejnojmenné vesnice. Odpor rostl i proto, že mladí Američané nechtěli rukovat do války. Odváděno jich však bylo stále více. Na konci dubna 1969 dosáhl počet amerických vojáků ve Vietnamu svého vrcholu, bojovalo jich tam Vietnamizace a nálety na Laos a Kambodžu Američtí politici proto přišli v roce 1972 s ideou vietnamizace války, kdy by proti sobě stáli jen severovietnamští a jihovietnamští vojáci. Jih však nikdy nebyl dost silný. To vedlo ke snížení americké účasti na vojáků. Nový prezident Richard Nixon také začal klást důraz na jednání. Nedosáhl však toho, aby Čína a SSSR přestaly podporovat Severní Vietnam a partyzány. Idea vietnamizace však selhala, jakmile jihovietnamští vojáci narazili na odpor, utíkali, opouštěli svá vozidla a žádali o evakuaci za pomoci vrtulníků. I tak ale pokračovalo americké stahování, už v roce 1971 poklesl počet amerických vojáků ve válce pod a do jara jich bylo staženo dalších Odešli i Australané a Novozélanďané. Konec války a sjednocení Vietnamu Washington se začal přiklánět k jednání. Ovšem sever se cítil na koni a teprve další bombardovací ofenzíva jej dovedla k mírovému stolu. V roce 1973 byla podepsána mírová dohoda mezi USA, Jižním Vietnamem, Vietkongem a Severním Vietnamem. Severní Vietnam se ale svých plánů na sjednocení země nevzdal, v roce 1975 zahájil ofenzívu. V dubnu téhož roku padl Saigon a 2. července 1976 byla vyhlášená sjednocená Vietnamská socialistická republika.

3 Nakonec zemřelo ve Vietnamu na amerických vojáků, válka si celkem vyžádala do svého konce roku 1973 přes dva milióny lidských životů. Typickými znaky pro tuto válku byla krutost a také ničení životního prostředí. Zdroj: KAMAS, D. (1997): Válka ve Vietnamu: Votobia, Olomouc, 263 s. Příloha 3 lekce Válka a život po ní Co jsou defolianty? Agent Orange je kódové označení používané armádou USA pro směs dvou herbicidů. V letech 1962 až 1971 byla tato směs použita Spojenými státy americkými v jižním Vietnamu a v přilehlých územích dalších států s cílem zničit rostlinstvo v rozsáhlých oblastech tak, aby mohly být snáze bombardovány základny a zásobovací trasy nepřátelských jednotek. V jižním Vietnamu byl roztok Agent Orange rozprašován z letadel, vrtulníků i pozemních vozidel na lesy a na zemědělskou půdu. Odhaduje se, že celkem bylo rozprášeno asi 70 tisíc tun defoliantů, které mohly obsahovat asi 150 kg dioxinu. I po desetiletích mají obyvatelé Biên Hòa, odkud vzlétala letadla rozprašující Agent Orange, asi stokrát více dioxinu v krvi než obyvatelé míst, kde Agent Orange nebyl používán, jako je Hanoj. Zvýšené koncentrace dioxinu v krvi mají i lidé, kteří do oblasti postižených Agent Orange přišli až po válce, a děti narozené poté, kdy se Agent Orange přestal používat. Celosvětově byly největšími výrobci Agent Orange americké agrochemické firmy Monsanto a Dow Chemical. Jedna ze složek Agent Orange se od roku 1965 vyráběla i v Československu v chemičce Spolana Neratovice a přes podnik zahraničního obchodu prodáván za valuty západoevropskému prostředníkovi, který dodával pesticid na americké letecké základy ve Vietnamu pro výrobu Agent Orange. Během krátké doby vážně onemocněly desítky zaměstnanců Spolany, kteří se podíleli na výrobě pesticidu, a proto byla výroba v roce 1968 ukončena a provozy uzavřeny. Zdroj: Wikipedie: Agent Orange. - ( ) Příloha 4 aktivita Válka a život po ní Definice humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Humanitární pomoc Humanitární pomoc (v britském prostředí možná trochu výstižněji nazývaná jako pomoc krizová) zahrnuje aktivity, které představují bezprostřední reakci na humanitární krizi. Ta se obecně popisuje jako situace, ve které jsou běžné prostředky lidí, které jim garantují důstojný život, narušeny v důsledku přírodní katastrofy nebo lidmi zaviněné krize. Je to tedy krátkodobá pomoc, která lidem zasaženým humanitární krizí pomáhá uspokojit jejich základní životní potřeby a také znovu obnovit důstojný život do podoby, jakou měl před danou krizí. Každá taková humanitární intervence je poskytována ve čtyřech základních sektorech (voda/hygiena, potraviny/výživa, obydlí, zdravotní péče), pro něž jsou od roku 1998 v souborech norem Sphere Standards, vydaných několika renomovanými západními humanitárními organizacemi, pevně stanoveny určité základní postupy a povinnosti každého

4 humanitárního pracovníka. Nově se k nim v poslední době přiřazuje i obor pomoci psychosociální. Rozvojová spolupráce (ZRS = zahraniční rozvojová spolupráce nebo ODA = official development assistance) je způsob, jakým vyspělé státy pomáhají řešit problémy rozvojových zemí. Na rozdíl od humanitární pomoci, která reaguje na okamžitou potřebu (např. po přírodních katastrofách, ve válce atd.) má rozvojová spolupráce řešit problémy rozvojových zemí dlouhodobě. Jedná se jak o podporu finanční a materiální (např. stavba škol, nemocnic), tak i předávání know-how (např. vzdělávání učitelů, školení porodních asistentek i státní správy). Oproti dříve užívanému termínu rozvojová pomoc je dnes preferováno spojení rozvojová spolupráce, což má zdůraznit partnerství mezi zemí poskytovatele a příjemce při plánování i realizaci projektů. Zdroj: Rozvojovka: Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce. - ( ) Příloha 5 lekce Válka a život po ní Výchozí stav, projekty 1 4 Výchozí stav Dne 10. Srpna 1961 začala americká armáda se systematickým zamořováním vietnamského území prostředkem, který označovala jako Agent-Orange. I dnes, po 50 letech se ve Vietnamu rodí děti s různým postižením jako důsledek použití této chemické bojové látky. Amerika byla tehdy s Vietnamem ve válce a v pralesích a vietnamské džungli nebyla schopna uplatnit svoji technologickou převahu. Vznikl tedy plán, jak se pralesů ve Vietnamu zbavit. Americká armáda tehdy použila několik typů herbicidů na bázi dioxinů a začala tento jed rozstřikovat z letadel nad zalesněným územím Vietnamu. Nebyly zasaženy jen rostliny, ale i zvířata a lidé. Rozptýlené dioxiny vyvolaly alergické reakce na pokožce, krvavé průjmy, zvracení, zástavu dechu, krvácení ze sliznic, oslepnutí atd. Mnoho místních obyvatel kvůli intoxikaci zemřelo během několika málo dnů. I při malých dávkách docházelo u těhotných žen k potratům. Díky trvalému zamoření prostředí jsou následky použití chemických bojových látek patrné do současnosti. Dioxiny jako již zmíněný Agent-Orange způsobují u nově narozených dětí deformace a genetické mutace. Často jsou to chybějící končetiny, zdeformované kosti, nedostatečný růst lebky, mentální postižení a jiné. Přeživší oběti Agent-Orange, pokud měly to štěstí, byly ošetřeny v místních polních nemocnicích. Následky si ale Vietnamci nesou do současnosti. Dětem s genetickým postižením a deformacemi nemohla být nabídnuta v poválečných letech adekvátní léčba. Rodiče, většinou farmáři, nebyli často schopni se o takto postižené děti starat, a proto z nich většina skončila v útulcích a sirotčincích. Aby se zabránilo dalšímu vzniku chorob a genetických vad, musí být oblasti s výskytem Agent-Orange důkladně vyčištěny. Zdroj: Pravdu.cz: Agent Orange mrzačí lidi i po 50 letech aneb dioxiny v praxi - ( )

5 Projekt č. 1 Rehabilitace provincie Thua Thien Hue zasažené dioxiny ( ), realizuje Dekonta, a.s. Příspěvek ČR: 23 mil. Kč Projekt se realizoval v lokalitách, kde bylo během americko-vietnamské války v letech americkou armádou rozprášeno velké množství herbicidu Agent Orange s vysokým obsahem toxických dioxinů. Projekt se skládal ze tří hlavních cílů: 1. zhodnocení stavu znečištění, včetně identifikace ekologických a zdravotních rizik, vyplývajících z dioxinové kontaminace, 2. snížení ekologických a zdravotních rizik formou preventivních opatření 3. a zajištění přístupu k nezávadné pitné vodě. Součástí projektu bylo i předání zkušeností v oblasti průzkumu ekologických zátěží a jejich vyhodnocování. Dekonta zkoumala hlavně jeho obsah v půdě, vodě, rostlinách a ve zvířatech. Průzkum firmy probíhal v komunitě Phuong My, která obývá jednu z nejchudších oblastí Vietnamu. Lidé živí hlavně zemědělství a rybolov a právě rostliny a ryby jsou podle předběžných výsledků studnicí velkých koncentrací dioxinů. "Průběžně vyrábíme jakési kuchařky pro ženy, že když používají ryby, mají je nejprve zbavit kůže, v níž se objevuje největší koncentrace," popisuje Mothejl. Studie kromě soudního procesu posloužila Vietnamu hlavně k vyčištění a rozvoji oblasti. Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky: Vietnam. - /dalsi_zeme/vietnam.html ( ) Projekt č. 2 Stálá podpora Střediska pro péči o dioxinové oběti - funkční rehabilitace a učňovské vzdělávání (2012), realizuje Vietnam Association for Agent Orange/Dioxin victims Příspěvek ČR: Kč Projekt navázal na výstupy z realizovaných projektů v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR v minulých letech. Thai Binh patří mezi provincie s největší koncentrací dioxinových obětí ve Vietnamu. Přestože provincie nebyla přímo zasažena dioxinovými postřiky, po skončení války se sem vrátil vysoký počet vojáků kontaminovaných dioxiny. Provincie v současné době eviduje 36 tis. osob postižených dioxinovou kontaminací. V provincii bylo proto zřízeno jedno ze tří vietnamských rehabilitačních center pro dioxinové oběti. ČR podpořila středisko již v r. 2011; pomoc byla určená pro nákup prostředků k výuce postižených učňů při výrobě šperků a dřevěných obrazů, z jejichž prodeje je následně financován také provoz střediska. Tento malý lokální projekt v r byl určen na vybavení zdravotními prostředky a ubytovacích prostor.

6 Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky: Vietnam. - /dalsi_zeme/vietnam.html ( ) Projekt č. 3 Finanční podpora učňovského vzdělávání a sociální integrace postižených osob (2012), realizuje Thua Thien Hue Dapartment of Foreign Affairs Příspěvek ČR: Kč Provincie Hue patří k nejvíce postiženým dioxiny ve Vietnamu z období války. ČR v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce již v minulosti zde řešila odstraňování následků kontaminace dioxiny. Učňovské středisko pro zdravotně postižené patří mezi největší svého druhu ve Vietnamu a poskytuje studentům jak vzdělání, tak i ubytování a stravování. V rámci projektu bylo poskytnuto učňovské vzdělání 41 postiženým studentům (12 pracovníků pro průmyslovou výrobu oděvů - šití, 21 uměleckých řezbářů, 8 opravářů motocyklů). Dále byly v rámci projektu nakoupeny nové sportovní potřeby a elektronické varhany. O úspěchu projektu svědčí skutečnost, že 70 % absolventů ihned po ukončení šestiměsíčního kurzu získalo uplatnění v místních podnicích. Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky: Vietnam. - /dalsi_zeme/vietnam.html ( ) Projekt č. 4 Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu (od r. 2009), realizuje Občanské sdružení Info- Dráček Příspěvek ČR: veřejná sbírka Občanské sdružení Info-Dráček zahájilo v roce 2009 projekt Pomoc postiženým dioxiny a společně s občanským sdružením Development Worldwide a vyhlásilo sbírku na rekonstrukci rehabilitačního centra v provincii Thái Bi nh. Společně s neziskovou organizací ve Vietnamu VAVA (Vietnam Association of Victims of Agent Orange/Dioxin) chtějí zrekonstruovat rehabilitační centrum, zajistit rehabilitační pomůcky, finanční příspěvky pro zdravotnický personál (lékaři, zdravotní sestry) a vybudovat dílny na výrobu ozdobných předmětů a dřevěných uměleckých obrazů (jediné možné profese pro handicapované). Po třech letech se za pomoci sbírek zrekonstruovala jedna z budov rehabilitačního centra, zakoupil se brousící stroj, zdravotní pomůcky. Cílem je postavit moderní rehabilitační centrum. Na projekt je možné přispět formou DMS, konají se veřejné sbírky. První výtěžek charitativní sbírky ve výši Kč byl předán vietnamské straně již v listopadu Miss Vietnam ČR tehdy předala řediteli rehabilitačního střediska první výtěžek sbírky ve výši Kč a následně věnovala středisku také osobní dar ve výši Kč. Druhý výtěžek ve výši Kč převzal ředitel střediska z rukou první vicemiss

7 Vietnam ČR dne Třetí výtěžek ve výši 6900 USD (cca Kč) byl předán Zdroj: INFO-DRÁČEK: Projekt Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu - May2.pdf ( ) Rozšiřující informace pro učitele: Válka ve Vietnamu Ozbrojený konflikt probíhající na půdě dnešního Vietnamu trval od roku 1964 do roku Příčiny války lze vysledovat již v roce 1945, kdy se moci ve Vietnamu ujímá Ho Či Min se svou skupinou Viet Minh. Francie se ale nechtěla vzdát své předválečné kolonie, takže vypukly první nepřátelské boje a také došlo k rozdělení Vietnamu, kdy se Ho Či Min usídlil v Hanoji Severní Vietnam, kdežto Francouzi se usadili v Saigonu Jižní Vietnam. Boje trvaly několik let. Od roku 1956 se navíc na území Jižního Vietnamu začaly objevovat skupiny komunistických guerill vietkong, jejichž úkolem bylo připravit půdu pro ovládnutí území Ho Či Minem a převzetí moci nad Jižním Vietnamem. Situace se brzy začala zhoršovat, nastalo období politické nestability a převratů, sílila podpora partyzánů. Od poloviny padesátých let přicházejí na pomoc Jihu američtí odborníci a pozorovatelé, kteří se prozatím bojů neúčastnili. Záminkou pro zapojení se do bojů se nakonec stal incident v Tonkinském zálivu, kdy se Američané nechali vyprovokovat a potopili čluny blížící se v bojovných útočných formacích k jejich torpédoborci Maddox. Podle Američanů následovaly vzápětí další útoky na jejich torpédoborce, což ospravedlnilo oficiální vstup Američanů do války. Boje na pomoc Jižnímu Vietnamu proti komunistickému Severu nakonec trvaly až do roku Na Jihu měly podobu pozemní války, na Severu se bombardovalo. Partyzáni se postupně stahovali, avšak odpor ve Spojených státech i celém světě proti tomuto konfliktu Američany do pozice vítězů nestavěl. Mírové hnutí sílilo a veřejnost odmítala další boje podporovat. Od roku 1969 byla zahájena tzv. vietnamizace konfliktu, postupné stahování amerických jednotek, v roce 1973 k tomu přibyla mírová jednání tzv. Pařížské dohody, které nakonec ukončily válečný konflikt. V lednu byla podepsána Dohoda o ukončení války a obnovení míru ve Vietnamu. Přes uzavření dohod prováděl vietkong i nadále teroristické útoky. Válka pokračovala dál avšak bez účasti USA a ostatních spojenců. Skončila v dubnu 1975, kdy vietkong dobyl Saigon. V červenci následujícího roku vznikla sjednocením Vietnamské demokratické republiky a Vietnamské republiky Vietnamská socialistická republika. Zahraniční rozvojová spolupráce ČR Česká republika projevuje solidaritu s lidmi v málo rozvinutých zemích a cítí svůj díl zodpovědnosti na řešení globálních problémů, které do značné míry souvisejí s chudobou. Jedním z témat zahraniční politiky je i rozvojová spolupráce. Realizováním projektů rozvojové spolupráce přispívá ČR k zajištění bezpečnosti a stability na globální úrovni i k předcházení konfliktů na regionální a lokální úrovni, omezení nežádoucí migrace, bezpečnosti v oblasti životního prostředí, podpoře demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a posilování právního státu. Zahraniční rozvojová spolupráce se podle cesty a způsobu, jak je realizována, dělí na dvoustrannou a mnohostrannou. Podíl dvoustranné a mnohostranné rozvojové spolupráce je součástí koncepčního plánování zahraniční rozvojové spolupráce. Dvoustranná rozvojová spolupráce je klíčovou součástí české zahraniční rozvojové spolupráce. Jejím těžištěm jsou víceleté programy spolupráce s prioritními zeměmi a v prioritních sektorech, v jejichž rámci je lépe možné koncentrovat český přínos a českou expertízu a zvyšovat tak efektivnost pomoci. Dále může být bilaterální spolupráce realizována v ostatních zemích

8 (neprioritních), pokud jsou naplněny cíle, principy a kritéria české zahraniční rozvojové spolupráce a především zohledněna poptávka ze strany přijímající země. Příkladem dvoustranné rozvojové spolupráce jsou: projekty: v roce 2007 bylo realizováno zhruba 200 projektů v celkové výši cca 560 mil. Kč, vládní stipendia pro studenty z rozvojových a jiných potřebných zemí: v roce 2007 byla poskytnuta stipendia pro cca 250 studentů z 80 zemí v objemu asi 120 mil. Kč, humanitární pomoc: v roce 2007 byla poskytnuta humanitární pomoc do rozvojových zemí ve výši 109 mil. Kč, pomoc uprchlíkům: v roce 2007 byla poskytnuta pomoc uprchlíkům na území ČR ve výši 230 mil. Kč, odpouštění dluhů a řada dalších bilaterálních aktivit. Mnohostrannou zahraniční spolupráci vyvíjí ČR prostřednictvím mezinárodních organizací systému OSN či mezinárodních finančních institucí a formou příspěvku do EU. Podmínkou pro poskytování této formy pomoci je soulad mezi zaměřením aktivit a prioritami jednotlivých organizací a zájmy ČR. Příkladem mnohostranné rozvojové spolupráce jsou: příspěvky do mezinárodních organizací (EU, OSN, OECD) zapojení českých expertů do mezinárodních organizací: čeští odborníci realizují aktivity v rámci projektů řady mezinárodních organizací (UNDP, UNEP, UNFPA, FAO, UNIDO, ITU apod.) V Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období jsou definované základní cíle české rozvojové spolupráce i principy jejího poskytování a stanovené nové teritoriální a sektorové priority. Nové teritoriální priority: Programové země (nejvyšší kategorie partnerských zemí prioritní země s programem spolupráce): Afghánistán Bosna a Hercegovina Etiopie Moldavsko Mongolsko Projektové země (země, ve kterých jsou ve střednědobém horizontu potřebné a žádoucí rozsáhlejší rozvojové aktivity ČR): Gruzie Kambodža Kosovo Palestinská autonomní území Srbsko Dosavadní prioritní země (spolupráce bude pokračovat v jiném rozsahu a zaměření než v předchozím programovém období): Angola Jemen Vietnam Zambie Vietnam a česká zahraniční rozvojová spolupráce Vietnam je jedním z tradičních příjemců české rozvojové pomoci. Přes značný ekonomický pokrok dosažený v minulých letech se země potýká s problémy v oblasti infrastruktury, životního prostředí, stejně tak i s ekologickými následky vietnamsko-amerického vojenského konfliktu. Ve Vietnamu byly v posledních letech realizovány významné reformy, přesto zůstává

9 mezi zeměmi s nízkým příjmem, zaujímá 127. místo na žebříčku zemí dle Indexu lidského rozvoje 1. Dle Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR na léta patří Vietnam do kategorie zemí, ve kterých bude pokračovat rozvojová spolupráce, ale bez uceleného programu spolupráce. V souladu s tímto rozhodnutím bude realizace rozvojových projektů pokračovat v utlumeném rozsahu. ČR zde v rámci ZRS působí především v sektorech: sociální infrastruktura; zásobování vodou a sanitace; průmyslu a těžba surovin; výroba a dodávky energie. Kromě rozvojových projektů v gesci České rozvojové agentury (ČRA) jsou ve Vietnamu rovněž realizovány malé lokální projekty při zastupitelském úřadě (ZÚ) a vietnamským studentům jsou nabízena vládní stipendia. Použité zdroje: Abeceda rozvoje ( ) Agent Orange - cs.wikipedia.org/wiki/agent_orange ( ) Agent Orange mrzačí lidi i po 50 letech aneb dioxiny v praxi - ( ) BENDOVÁ, H. (2010): Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj. Člověk v tísni, Praha, 110 s. ČERNÍK, J. a kol. (2006): S vietnamskými dětmi na českých školách: globální témata pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. H, Jinočany, 334 s. Češi pomáhají bojovat s kletbou Agent Orange - ekonomika.idnes.cz/cesi-pomahaji-bojovats-kletbou-agent-orange-fmm-/ekonomika.aspx?c=a071123_863852_ekonomika_vem ( ) 1 Nejčastěji užívanými ukazateli pro srovnávání ekonomické úrovně zemí jsou hrubý domácí produkt (HDP) a hrubý národní produkt (HNP). HDP a HNP však mají některá omezení - měří totiž pouze formální peněžní ekonomiku země a nezahrnují ekonomiku neformální, ani sociální, politické, kulturní a environmentální aspekty rozvoje. Z tohoto důvodu vytvořil Rozvojový program OSN (UNDP) nový ukazatel rozvoje, který se nazývá Index lidského rozvoje (Human Development Index - HDI). Jeho smyslem je zachytit jak ekonomické, tak sociální aspekty rozvoje. Zaměřuje se tedy spíše na člověka a uspokojování jeho základních potřeb. Index lidského rozvoje (HDI) se stanovuje na základě tří veličin: očekávaná délka života Tento údaj ukazuje, jakého věku se pravděpodobně dožijí lidé v dané zemi. Délka života souvisí s mnoha dalšími jevy, které se nedají tak snadno měřit, například se stavem a dostupností zdravotních služeb nebo dostatečnou výživou. Odráží také skutečnost, že lidský život sám o sobě je pro rozvoj nejvýznamnější hodnotou, vzdělání (gramotnost a počet let školní docházky) Úroveň vzdělání je zjišťována na základě gramotnosti lidí proto, že schopnost číst a psát je prvním krokem k získávání vědění a učení se, hrubý domácí produkt HDP zůstává jedním ze stěžejních ukazatelů úrovně lidského života, neboť na něm závisí možnost uspokojit základní potřeby člověka a žít důstojný život. Pro účely mezinárodního srovnávání je používán HDP na osobu přepočítaný podle kupní síly dané země, aby se vyrovnaly rozdílné ceny zboží v různých zemích (například v Indii si člověk může za deset dolarů koupit mnohem více jídla než v USA).

10 ČR - Vietnam - spolupráce na poli ochrany životního prostředí - ( ) DEMLOVÁ, V. a kol.(2009): Svět do všech předmětů: globální témata pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Společnost pro Fair Trade ve spolupráci s Agenturou rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, 105 s. Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce - ( ) KAMAS, D. (1997): Válka ve Vietnamu: Votobia, Olomouc, 263 s. Letečtí stíhači v boji: Válka ve Vietnamu - letecti-stihaci-v-boji/3360-valka-ve-vietnamu/ ( ) Malé lokální projekty při ZÚ v roce 2012 souhrnná zpráva - souhrn.doc ( ) MUSIL, V. (2009): Risk assessment for polychlorinated pollutants in South and Central Vietnam, ( ) Nahlédněte do pekla vietnamské války. Skončila před 35 lety - zpravy.idnes.cz/obrazem- nahlednete-do-pekla-vietnamske-valky-skoncila-pred-35-lety-p90- /zahranicni.aspx?c=a100504_105723_zahranicni_ipl ( ) Podpora překonávání následků působení herbicidů/dioxinů ve Vietnamu - ( ) Projekt Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu - info-dracek.cz/wpcontent/uploads/2011/01/projekt-dioxiny-2010-update-may2.pdf ( ) ROVENSKÝ, J. (2006): Vietnam: obě tváře bohatství, vietnam-obe-tvare-bohatstvi.htm ( ) Rozvoj. Historický vývoj pojmu rozvoj ve světě - ( ) Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Evropský rok rozvoje (2015) 2014/C 170/16 - eur-lex.europa.eu/legalcontent/cs/txt/?uri=uriserv:oj.c_ ces ( ) Vietnam - /vietnam.html ( ) Vietnam - ( )

11 Vietnam /vietnam.html ( ) Vietnamská vlajka - commons.wikimedia.org/wiki/file:flag_of_vietnam.svg ( ) Vietnamské inspirace. Nejen o projektech rozvojové spolupráce. - ( ) Výroční zpráva za rok ( ) Zahraniční rozvojová spolupráce - ( ) Zahraniční rozvojová spolupráce ČR - ( ) Zpráva o průběhu spolupráce České republiky a Vietnamu v oblasti ochrany životního prostředí za rok ( )

Válka ve Vietnamu. autor neznámý; 2011274071525.jpg; http://www.informuji.cz/data/2011274071525.jpg

Válka ve Vietnamu. autor neznámý; 2011274071525.jpg; http://www.informuji.cz/data/2011274071525.jpg Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Příprava na vyučování Dějepisu s cíli v oblastech OSV, MV a VMEGS a EV. Válka ve Vietnamu. Válka ve Vietnamu. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Dějepisu s cíli v oblastech OSV, MV a VMEGS a EV. Válka ve Vietnamu. Válka ve Vietnamu. Název učební jednotky (téma) Válka ve Vietnamu Příprava na vyučování Dějepisu s cíli v oblastech OSV, MV a VMEGS a EV Název učební jednotky (téma) Válka ve Vietnamu Stručná anotace učební jednotky Válka ve Vietnamu je do dnešní doby

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P o Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie Vláda I. m ě n í usnesení vlády

Více

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st.

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st. GLOBALIZACE Globální - celosvětový Globalizace propojení (propojení) světa v jednu velkou společnost Dochází k odstraňování překážek v mezinárodním pohybu: 1)lidí 2)zboží 3)peněz 4)myšlenek 5)informací

Více

Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy?

Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy? Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy? Michal Kaplan Česká rozvojová agentura Setkání s Diplomatickou akademií MZV Praha, 18. listopadu 2014 Obsah dnešní přednášky 1. Chudoba a nerovnost ve

Více

Kde a jak česká republika pomáhá atlas zahraniční rozvojové spolupráce České republiky

Kde a jak česká republika pomáhá atlas zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Kde a jak česká republika pomáhá atlas zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Jiří Pánek 1 e-mail: jirkapanek@gmail.com Rostislav Nétek 2 e-mail: rostislav.netek@gmail.com 1 Katedra rozvojových

Více

DEVELOPMENT COOPERATION OF THE CZECH REPUBLIC

DEVELOPMENT COOPERATION OF THE CZECH REPUBLIC ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY DEVELOPMENT COOPERATION OF THE CZECH REPUBLIC Klíčová slova: Bc. Pavla Brodská Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Ústav regionálních a bezpečnostních

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

STŘEDNĚDOBÉ VYHODNOCENÍ KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017

STŘEDNĚDOBÉ VYHODNOCENÍ KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 STŘEDNĚDOBÉ VYHODNOCENÍ KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 O B S A H 1. Úvod 3 2. Kontext střednědobého vyhodnocení Koncepce 3 3. Zahraniční rozvojová spolupráce

Více

Znáte organizaci ADRA?

Znáte organizaci ADRA? Znáte organizaci ADRA? Nevládní organizace ADRA mezinárodní humanitární organizace pomoc lidem v nouzi založena v USA před více než 50 lety 125 poboček po celém světě v ČR působí už více jak 20 let poskytuje

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

Válečná žurnalistika na křižovatce PhDr. Markéta Sanalla

Válečná žurnalistika na křižovatce PhDr. Markéta Sanalla Válečná žurnalistika na křižovatce PhDr. Markéta Sanalla Je pravda, že neznám střízlivého válečného reportéra. Hrozně se tam pije a kouří, někteří skončili s různými těžkými depresemi. Ženy z toho většinou

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Česká republika pomáhá. Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky

Česká republika pomáhá. Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky Česká republika pomáhá Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky Obsah Úvod 1 Obsah 1. Úvod 1 2. Priority české rozvojové spolupráce 3 3. Příspěvek České republiky ke snížení chudoby v roce 2011

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Česká republika pomáhá. Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky

Česká republika pomáhá. Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky Česká republika pomáhá Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky 2 Obsah 1. Úvod 2 2. Priority české rozvojové spolupráce 5 3. Příspěvek České republiky ke snížení chudoby v roce 2012 9 4. Dvoustranná

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2013

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2013 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2013 Obsah: 1. Hlavní principy zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2 2. Legislativní, koncepční

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Česká rozvojová pomoc a její efektivita na příkladu pomoci v Kambodži (efektivita prostředků vynaložených na Globální rozvojovou pomoc v ČR)

Česká rozvojová pomoc a její efektivita na příkladu pomoci v Kambodži (efektivita prostředků vynaložených na Globální rozvojovou pomoc v ČR) Česká rozvojová pomoc a její efektivita na příkladu pomoci v Kambodži (efektivita prostředků vynaložených na Globální rozvojovou pomoc v ČR) Mgr.Michael Pondělíček, Ph.D. et al. KRR VŠRR Rok 2015 Evropský

Více

ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY: PŘÍSPĚVEK K ODSTRAŇOVÁNÍ CHUDOBY VE SVĚTĚ

ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY: PŘÍSPĚVEK K ODSTRAŇOVÁNÍ CHUDOBY VE SVĚTĚ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY: PŘÍSPĚVEK K ODSTRAŇOVÁNÍ CHUDOBY VE SVĚTĚ POHLED NEVLÁDNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ SDRUŽENÝCH VE FORS ČESKÉM FÓRU PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI AIDWATCH BRIEFING

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 NÁVRH ZPRÁVY o úloze EU v rámci OSN jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice (2015/2104(INI)) Výbor pro zahraniční

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura Výroční zpráva Česká rozvojová agentura 2014 Česká rozvojová agentura Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: +420 251 108 130 Email: info@czda.cz Web: www.czda.cz PARTNERSKÉ ZEMĚ ZRS ČR Projektové země Programové

Více

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem s Vietnamem s Vietnamem 1 Všeobecné údaje Vietnamská socialistická republika rozloha 331.221 km 2 počet obyvatel 89,7 milionů (2013) 53% obyvatel je mladších 25 let 29% městských obyvatel 71% venkovských

Více

Zkušenosti z vyhledávání a průzkumu ložisek nerostných surovin v zahraničí. Dr. Pavel Lhotský, Dr. Tomáš Pechar

Zkušenosti z vyhledávání a průzkumu ložisek nerostných surovin v zahraničí. Dr. Pavel Lhotský, Dr. Tomáš Pechar Zkušenosti z vyhledávání a průzkumu ložisek nerostných surovin v zahraničí Dr. Pavel Lhotský, Dr. Tomáš Pechar Kde společnost G E T působí: Vysvětlivky: země, ve kterých realizoval nebo realizuje projekty

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Česká republika pomáhá

Česká republika pomáhá Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Česká republika pomáhá Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2009 Obsah 1. Hlavní cíle rozvojové spolupráce České republiky...........................

Více

Obnovitelné zdroje energie pro venkovské oblasti provincie Thua Thien Hue

Obnovitelné zdroje energie pro venkovské oblasti provincie Thua Thien Hue Obnovitelné zdroje energie pro venkovské oblasti provincie Thua Thien Hue Etapová zpráva 2013 Občanské sdružení Development Worldwide (DWW) Praha, prosinec 2013 Civic Association Development Worldwide

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2015

Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2015 Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2015 OBSAH 1. ÚKOLY ČRA PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ PROJEKTOVÉHO CYKLU ZRS V ROCE 2015... 2 2. ALOKACE A PLÁNOVANÉ ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA ZRS V ROCE 2015... 3 3. HLAVNÍ CÍLE

Více

Projekt opravy vodního vrtu v Gurura Bucho v Etiopii.

Projekt opravy vodního vrtu v Gurura Bucho v Etiopii. Projekt opravy vodního vrtu v Gurura Bucho v Etiopii. Etiopie je jednou z nejzaostalejších a nejvíce zalidněných zemí na světě. Dostupnost pitné vody pro obyvatele v Etiopii patří mezi jednu z nejhorších

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s.

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s. Etika pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Cílem společnosti Člověk v tísni je: spolupodílet se na vytvoření tolerantní aotevřené společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Program Studie proveditelnosti

Program Studie proveditelnosti Program Studie proveditelnosti Česká Rozvojová Agentura OBSAH Úvod... 3 1. Základní pojmy... 5 1.1 Ekonomicko rozvojový rozměr připraveného projektu... 5 1.2 Popis výstupu programu Studie proveditelnosti...

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

STŘEDISKO CIMIC PSYOPS

STŘEDISKO CIMIC PSYOPS STŘEDISKO CIMIC PSYOPS CIVIL MILITARY CO-OPERATION OPERATION OLOMOUC 2006 HISTORIE VZNIKU řešení krize má mezinárodní a humánní charakter. přítomnost mezinárodních společenství, vládních a nevládních organizací

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Česká republika pomáhá

Česká republika pomáhá Česká republika pomáhá Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2007 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Publikace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky v roce 2007

Více

Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014

Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014 Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014 Leden 2014 Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014 OBSAH 1. HLAVNÍ CÍLE PRO NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE ČRA V ROCE 2014... 3 2. ÚKOLY ČRA PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. Program rozvojově-ekonomického partnerství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. Program rozvojově-ekonomického partnerství VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Program rozvojově-ekonomického partnerství V roce 2013 byl v gesci Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS) Ministerstva zahraničních věcí ČR spuštěn pilotní Program

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1 Člověk a společnost 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 8

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Úvod do vojenské toxikologie

Úvod do vojenské toxikologie Úvod do vojenské toxikologie plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Cíl přednášky Definice pojmu toxikologie a vojenská toxikologie Chemická

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Česká zahraniční politika a region západního Balkánu

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Česká zahraniční politika a region západního Balkánu Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Česká zahraniční politika a region západního Balkánu Odbor států jižní a jihovýchodní Evropy 2013 Česká zahraniční politika a region západního Balkánu Ministerstvo

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MOLDAVSKO

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MOLDAVSKO PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MOLDAVSKO 2011-2017 Obsah: 1. ÚVOD... 3 2. ROZVOJOVÉ PRIORITY MOLDAVSKÉ REPUBLIKY... 4 2.1 HLAVNÍ STŘEDNÉDOBÉ PRIORITY... 4 2.2 KONKRÉTNÍ PRIORITY V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PRIORITNÍCH

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

a medicína katastrof

a medicína katastrof CIMIC a medicína katastrof 9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF zkušenosti, příprava, praxe Hradec Králové 29. 30. listopadu 2012 MUDr. Bc. Dana Hlaváčková Odborná společnost UM a MK ČLS

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Svět po druhé světové válce

Svět po druhé světové válce Svět po druhé světové válce Anotace:prezentace věnující se tématu dekolonizace po druhé světové válce a vzniku nových států. Pracovní list může posloužit jako zápis, nebo jako opakování látky. Dětský diagnostický

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století

Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století Korejská válka: - trvání: 1950-1953 počátky konfliktu korejský poloostrov byl od r. 1910 japonskou kolonií po 2. světové válce rozdělen na 2 okupační zóny

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR 21. 7. 2014, 14:30 hod Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Andrea

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více