fotky SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "fotky SPOLEČENSKÁ RUBRIKA"

Transkript

1 4

2

3

4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci říjnu uzavřeli sňatek: Jiří Michálek, Brno Jana Bláhová, Brno, Petr Peňáz, Letovice Soňa Čížková, Cetkovice, Jiří Rybář, Klepačov Irena Demlová, Letovice V sobotu 25. října 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto: Ema Krčová, Agáta Jarošová, Daniel Kobelka, Damián Bažant, Šimon Pravec, Markéta Peňázová, Barbora Vránová, Karin Kejíková, 2. foto: Eliška Perničková, Filip Včelař, Jakub Martinek, Rozálie Koláčková, Ludmila Bendlová, Libor Zbořil, Tobiáš Dvořáček, 3. foto: Karolína Škrancová, Tomáš Prchal, Denisa Dvořáčková, Lilian Poláková, Sára Pitáková, Ladislav Toman, Eva Medunová, Leoš Dvořáček, 4. foto: Daniel Zemánek, Iva Brožková, Karolína Bělehradová, Karin Kalibánová, Viola Sílová, Roman Staněk, Anna Hlaváčková, Tobias Švanda. Vítání občánků proběhlo za přítomnosti pana Miloslava Krejsy (5. foto), který dlouhá léta vedl a zajišťoval hudební doprovod ať již při vítání občánků, svatbách či jiných slavnostních příležitostech. Touto cestou mu ještě jednou děkujeme a přejeme mu, ať si ve zdraví a pohodě užívá zasloužený odpočinek. První letovická trojčata - Eliška, Michaela a Jakub (6. foto) - se narodila v měsíci září 2014 manželům Prudilovým z ulice Boční. 1 2 fotky 4

5 3 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

6 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci říjnu oslavili svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let: Pavla Šichová Josef Hejl Emilia Bočková Kamil Nezval Antonín Štulpa Lubomír Toman Miloslava Vitoulová Vlastimil Dočekal Vlasta Šimková Jarmila Vybíhalová Stanislav Vinkler Marie Felcmanová Jiřina Pazuchová Milada Holíková Vladimír Váša Karel Šír Františka Všianská Marie Karásková Blanka Zmeková Maria Kocinová Bohumil Kobylka Hedvika Parolková Karel Trnečka Drahoslava Langerová Stanislav Dvořáček Josef Šurý Vladimír Hejl Josef Dočekal Emilie Kacetlová Anežka Kubínová Alžběta Vráblíková Karel Hoder Božena Nečasová Ludmila Sedláková Josef Janoušek Stanislav Toman Marie Tomanová Jaroslava Burkoňová Stanislav Všianský Lidmila Jochmanová V měsíci říjnu oslavila krásné životní jubileum - 90 let - paní Jaroslava Burkoňová, ul. Bezručova. K tomuto významnému jubileu jí osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města a za SPOZ paní Věra Jílková. Srdečně blahopřejeme. Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad: Holek Karel, Brněnská, ve věku 80 let, Petráková Ludmila, Masarykovo náměstí, ve věku 92 let, Vacula Miroslav, Brahmsova, ve věku 74 let, Procházková Růžena, Kladoruby, ve věku 89 let. Čest jejich památce! Poděkování Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s mým manželem Miroslavem Vaculou, a zároveň děkuji za krásné květinové dary. Jaroslava Vaculová Zemřel vynikající odborník V sobotu 18. října 2014 zemřel po krátké těžké nemoci v nedožitých 75 letech Ing. Miroslav Vacula. Ing. Miroslav Vacula po absolvování Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích nastoupil v n. p. Tylex Letovice, kde prošel mnoha profesemi až po výrobně-technického náměstka a v letech technického ředitele a. s. Tylex Letovice. Znalosti výroby celého výrobního sortimentu získával odborným studiem, kontakty s výrobci textilních strojů a účastí na veletrzích a výstavách doma a v zahraničí, kde mu pomáhala znalost cizích řečí. V průběhu let se stal vynikajícím odborníkem na výrobu záclon, krajek, tylů a technických textilií, zasloužil se o kvalitní výrobky a tím věhlas Tylexu Letovice. Měl velký podíl na tom, že v roce 1995 byla a. s. Tylex Letovice vyhlášena Hospodářskou komorou České republiky nejlepším podnikem v oblasti textilního, oděvního a kožedělného průmyslu České republiky. Všichni jeho bývalí spolupracovníci budou na něho s úctou rádi vzpomínat. Ing. Jiří Musikant, bývalý generální ředitel Tylex Letovice, a. s. Vzpomínka na Ing. Miroslava Vaculu V Tělovýchovné jednotě Sokol Letovice Ing. Miroslav Vacula mnoho let působil jako trenér volejbalu, později jako člen výboru volejbalu. Za svoji záslužnou sportovní činnost obdržel několik ocenění v roce 2005 medaili Dr. Otakara Koutského za zásluhy o rozvoj volejbalu, které je jedno z nejvyšších ocenění Krajského volejbalového svazu v Brně. V roce 2010 mu byla udělena Výkonným výborem Českého svazu tělesné výchovy medaile za celoživotní práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy. Rada města Letovice mu udělila titul Osobnost města za rok Město Letovice a TJ Sokol Letovice v Ing. Miroslavu Vaculovi ztrácejí člověka, který byl pro město i Sokol velkým přínosem. Vladimír Stejskal, starosta města Letovice, místopředseda TJ Sokol Letovice. 6

7 OKÉNKO STAROSTY Tak tu máme poslední měsíc v roce. Měsíc, ve k teré m s e většinou hodnotí a bilancuje. Jinak je tomu zde na radnici. Po volbách se noví radní a zastupitelé seznámili s podstatou jejich práce a již začali pracovat. Proto byli ostatně i zvoleni. Někteří však pořád dokola řeší spíš politiku, než vlastní práci, ale to ať pak vysvětlují svým voličům. Jako kdyby je nezajímala práce a činnost ve městě. Na rozdíl od některých v koalici již dávno pracujeme a poctivě připravujeme plán úkolů a jejich realizaci na nastávající čtyři roky. Materiál chceme předložit v měsíci lednu Toto opravdu jen pro začátek, aby nás někteří zase nenapadali, že pracujeme bez vize a opravujeme jen chodníky. Je smutné, že takové prohlášení dá pro tisk zastupitel města. Asi pro samé politikaření nemá čas sledovat dění na radnici. Jak jsem již několikrát předeslal, úkolů je mnoho, ale financí poměrně málo. V žádném případě nemáme v úmyslu město neúměrně zadlužit. Studie nového kulturního domu či náměstí s vlakovou zastávkou jsou sice krásná věc, ale jsou jistě potřebnější věci. Budeme dělat to, na co máme. Za minulé volební období jsme ukázali, že to umíme, a asi nás za to občané volili. Nechci vás ale zatěžovat jen pracovní problematikou. Doba adventu je dobou očekávání, nastávají Vánoce, kdy budeme mít více času a možností se věnovat více rodinám. Pak oslavíme společně příchod nového roku, na tradiční silvestrovský večer vás všechny srdečně zvu na náměstí. No a pak zase pořád dokola. Do nového roku s novým elánem. Pro nás ve vedení města je důležité, abychom plnili úkoly, se kterými jsme do voleb šli. Proto nám občané dali důvěru a jen jim se budeme zpovídat. Občana zajímá, aby měl všechno potřebné pro život ve městě a integrovaných obcích, aby žil v krásném a stále se zlepšujícím prostředí a v moderním městě. Přeji všem klidné Vánoce a mnoho úspěchu do roku Vladimír Stejskal - starosta města MĚSTO LETOVICE INFORMUJE ZPRÁVY Z RADNICE RADA MĚSTA LETOVICE NA SVÝCH SCHŮZÍCH DNE 13. a PROJEDNALA 1. Žádost SDH Letovice týkající se požadavku na dokončení oprav hasičské zbrojnice a zařazení finančního požadavku do návrhu rozpočtu na rok Přehled pohledávek po splatnosti k Dispozice s majetkem města. 4. Přípravy rozpočtu města na rok Zprávu k vyhodnocení letní sezóny na městském koupališti. 6. Informace k zahájení akce Oprava vodovodu v ul. Nádražní. 7. Postup prací na opravě vodovodu v ul. Jevíčská. 8. Zahájení akce Letovice, ul. Purkyňova a P. F. Krchňáka, chodníky pro pěší. 9. Informace z družební návštěvy v polském Chelmnu. 10. Informace z jednání Školské rady ZŠ Letovice. 11. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit provedení rozpočtového opatření dle písemného materiálu. 12. Rada města schválila: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. JI/VY/2014/141 na akci Komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova se společností COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, a pověřila starostu města jeho podpisem, Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 007/2014 na akci Letovice, ul. Brahmsova oprava chodníku pro pěší II. etapa se společností HOLAS CZ, s.r.o., Lazinov 97, Křetín, a pověřila starostu města jeho podpisem, vyřazení automobilu typu CAS 32 T 148 vedeného pod inventárním číslem z majetku města z důvodu budoucí nevyužitelnosti majetku SDH Letovice, prodej vyřazeného automobilu typu CAS 32 T 148 fo r m o u o s l o vení p o tenciálních zá j e m c ů a zveřejněním nabídky na bazaru a zapojení příjmů z prodeje tohoto automobilu do rozpočtově neurčených prostředků rozpočtu města, přidělení zakázky Výměna oken administrativní budovy TS firmě RI OKNA a.s., Blansko, Masarykova 12, pořízení nástavby vozidla multicar sypače vozovek a svozové nástavby pro komunální odpad z investičního fondu Technických služeb Letovice, úpravu odpisového plánu Technických služeb Letovice o částku odpisů na zametací vůz BUCHER pro rok 2014, 7

8 poplatek za stavební odpad ve výši 380,- Kč za jednu tunu při převzetí ve Sběrném dvoru města Letovice Červený vrch, účast MŠ Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvkové organizace, v programu MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015, udělit souhlas s podáním žádosti MŠ Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvkové organizace, o přidělení grantu z Nadace ČEZ v rámci programu Oranžové hřiště, uzavření pojistné ochrany s Kooperativou pojišťovnou, a. s., se sídlem Praha 1, Templova 747, MŠ Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvkovou organizací, dle předloženého písemného materiálu, provedení rozpočtových opatření č. 21/2014 dle písemného materiálu, navrhovaný způsob ohodnocení nalezených věcí a způsob vyřazení z majetku města v roce 2014 dle písemného materiálu, žádost o uzavření smlouvy o připojení existujícího odběrného místa na základě změny způsobu měření typ B mezi městem Letovice, Masarykovo nám. 210/19, Letovice, a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, kompletní výměnu dvou oken včetně demontáže vitrín a zapravení parapetů v domě Pod Kostelem 1, Letovice, dle předloženého návrhu technického odboru, vyhovět žádosti nájemníků domu Družstevní 1084/22, Letovice, o opravu havarijního stavu vodoinstalace v bytové jednotce č. 1, 2 v tomto domě, vyhlásit anketu Osobnost roku 2014, příspěvek města ZUŠ Letovice na zajištění Mezinárodního festivalu dechových orchestrů v Letovicích ve výši 25 tis. Kč, poskytnutí účelového transferu pro rodinu Prudilových, na zakoupení sušičky prádla, poskytnutí mimořádné pomoci pro rodinu Prudilových formou poukázek za účelem nákupu hygienických a farmaceutických výrobků pro trojčata v lékárně Milosrdných bratří v Letovicích a v lékárně - Mgr. Lenka Štarhové, provedení rozpočtového opatření č. 23/2014. Městský úřad Letovice oznamuje, že ve dnech 31. prosince 2014 a 2. ledna 2015 bude pro veřejnost uzavřen. V případě potřeby je nutné si návštěvu úřadu dopředu domluvit s konkrétním pracovníkem. MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Letovice dne 3. listopadu Zastupitelstvo města Letovice schvaluje předložený program jednání. 2. Volba mandátové komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu 2.1. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje mandátovou komisi ve složení: Michal Bula, Mgr. Petr Novotný, RNDr. Petr Janoušek, Ing. Jaroslava Konůpková, Daniela Ottová Zastupitelstvo města Letovice schvaluje návrhovou komisi ve složení: Michal Bula, Mgr. Petr Novotný, Ing. Jaroslava Konůpková Zastupitelstvo města Letovice schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Mgr. Radka Procházku a Mgr. Vlastimila Šimáka Zastupitelstvo města Letovice určuje zapisovatelkou paní Lenku Dvořákovou. 3. Zastupitelstvo města Letovice bere na vědomí zprávu mandátové komise. 4. Volba uvolněných členů zastupitelstva města a ostatních členů rady města 4.1. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje zvolení jednoho místostarosty Zastupitelstvo město Letovice v souladu s ust. 84 odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni dnem Zastupitelstvo města Letovice v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanoví pro volební období sedm členů rady města Zastupitelstvo města Letovice schvaluje volbu starosty, místostarosty a členů rady veřejným hlasováním Zastupitelstvo města Letovice schvaluje, aby průběh veřejné volby starosty, místostarosty a členů rady řídil předsedající Zastupitelstvo města Letovice zvolilo dle ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana Vladimíra Stejskala do funkce starosty města Letovice Zastupitelstvo města Letovice zvolilo dle ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana Ing. Jiřího Palbuchtu do funkce místostarosty města Letovice. 8

9 4.8. Zastupitelstvo města Letovice zvolilo dle ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana Ing. Marka Chládka do funkce člena Rady města Letovice Zastupitelstvo města Letovice zvolilo dle ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana RNDr. Petra Janouška do funkce člena Rady města Letovice Zastupitelstvo města Letovice zvolilo dle ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana Bohuslava Kuda do funkce člena Rady města Letovice Zastupitelstvo města Letovice zvolilo dle ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, paní Evu Pařilovou do funkce člena Rady města Letovice Zastupitelstvo města Letovice zvolilo dle ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana Karla Válka do funkce člena Rady města Letovice. 5. Různé 5.1. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 22/2014 dle písemného materiálu Zastupitelstvo města Letovice pověřuje pana Bohuslava Kudu zastupováním města Letovice na valné hromadě Národní sítě Zdravých měst ČR dne Zastupitelstvo města Letovice zvolilo zástupcem města ve Svazku vodovodů a kanalizací okresu Blansko starostu města Vladimíra Stejskala. Městský úřad Letovice vyzývá občany! Městský úřad Letovice vyzývá občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za komunální odpad za rok 2014 nebo dřívější období a poplatek za psa za rok 2014, aby svoje nedoplatky neprodleně uhradili nebo se dostavili na městský úřad, finanční odbor k řešení termínu jejich úhrady, jinak bude přistoupeno k vymáhání exekucí. Nedoplatky lze uhradit v hotovosti na pokladně městského úřadu nebo převodem na účet města Letovice, číslo účtu /0100. MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Variabilním symbolem při platbě poplatku za odpad je rodné číslo občana, za něhož je poplatek hrazen, pro vlastníky rekreačních objektů nebo bytů a rodinných domů, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, je stanoven speciální variabilní symbol. Speciální variabilní symbol je rovněž stanoven pro úhradu poplatku za psa. Městský úřad Letovice dále upozorňuje občany, aby nezapomínali na ohlašovací povinnost, která pro ně vyplývá z Obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 upravující poplatek za odpad. Jedná se o oznámení vzniku povinnosti hradit poplatek za odpad v případech, kdy se občan přihlásil k trvalému pobytu v Letovicích nebo místních částech, při narození dítěte a při nabytí stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Rovněž je třeba ohlásit zánik povinnosti platit poplatek při odstěhování občana nebo při úmrtí rodinného příslušníka. Ohlašovací povinnost a povinnost hradit poplatek za komunální odpad se vztahuje také na cizince, kterým byl podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt delší než 90 dnů nebo kteří pobývají na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců. Vznik a zánik poplatkové povinnosti a změnu údajů uvedených v ohlášení je poplatník (občan, cizinec) povinen oznámit městskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. Tiskopisy pro přihlášení, odhlášení, změny, osvobození nebo úlevy obdržíte na finančním odboru Městského úřadu Letovice nebo na webových stránkách města Letovice Bližší informace získáte na tel. čísle Městský úřad Letovice děkuje všem občanům, kteří řádně a včas plní své poplatkové povinnosti. 9

10 MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Opět se mění podmínky pro kácení stromů Od platí nová vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění podmínky pro kácení stromů. Dosavadní vyhláška, která platila od července loňského roku, volné kácení dřevin na vlastních zahradách s výjimkou tzv. památných stromů umožňovala a byla poněkud benevolentní. I v našem okolí se objevilo několik případů zneužití, kdy majitelé pokáceli zbytečně vzrostlé stromy. Vlastníci vzrostlých stromů je pokáceli často jen kvůli tomu, že nechtěli hrabat listí nebo si pokácením zajistili topení na zimu. Takové stromy mají však i významnější hodnoty, např. krajinářské, zdravotní nebo estetické. Nově tedy není třeba povolení ke kácení pouze ovocných dřevin rostoucích na kultuře zahrada, zastavěná plocha nebo ostatní plocha zeleň. Rozhodující je zápis druhu kultury na listu vlastnictví. Na všechny ostatní dřeviny s obvodem kmene větším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí je třeba povolení. O povolení kácení ve městě a jeho místních částech je třeba žádat odbor výstavby a ŽP MěÚ Letovice a vydání povolení je zcela zdarma. OVŽP MěÚ Letovice Ještě ke sběrnému dvoru odpadů V minulém čísle Letovického zpravodaje jste si mohli přečíst praktické informace související s otevřením nového sběrného dvora odpadů města Letovice na Červeném vrchu. V této souvislosti dochází také k ukončení smluv, na jejichž základě plnila funkci sběrného dvora pro město Letovice společnost Remat Letovice, s.r.o. ve své provozovně v Pražské ulici. Jedná se zejména o sběr nebezpečných odpadů (viz. specifikaci v minulém čísle), které bude od možné odkládat bez poplatku pouze ve sběrném dvoře na Červeném vrchu. Dále se jedná o zpětný odběr elektrozařízení (chladící technika, pračky, drobné elektrospotřebiče a nářadí, televizory a další audio a video zařízení, výpočetní technika, světelné zdroje, baterie,...), které bude společnost Remat nadále odebírat ve své režii. Ostatní služby provozovny Remat Letovice v Pražské ulici (výkup papíru, kovů a některých druhů plastů) zůstávají beze změn. M. Hoder, tech. odbor MěÚ Letovice MĚSTO LETOVICE zajistilo na 28. prosince hod. pro občany města Letovice a místních částí Zimní stadion Boskovice Doprava po vlastní ose. Průkaz totožnosti alespoň jednoho člena rodiny je vstupenkou do areálu. MĚSTO LETOVICE zajistilo na 6. prosince hod. 20. prosince hod. 27. prosince hod. pro občany města Letovice a místních částí Městské lázně Boskovice Doprava po vlastní ose. Průkaz totožnosti alespoň jednoho člena rodiny je vstupenkou do areálu. 10

11 MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE Nastává jedno z nejkrásnějších období v roce a tím jsou Vánoce. Těmto svátkům ovšem předchází shon a nákupní horečka. Blíží se však také období, na které se těší ještě někdo. Rozzářené oči radostí mají i kapsáři!!! Přišel jejich čas. Dobře míněná rada přichází především v souvislosti s nadcházejícím vánočním obdobím a nákupy. Co se týče Letovic, tak největším lákadlem pro kapsáře jsou lidé, kteří se na předvánočních nákupech pohybují v nákupních centrech. Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, hlavně tedy již zmíněná nákupní centra, ale také trhy a různé vánoční akce. Využívají nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osobními doklady. Samotná krádež bývá bleskově rychlá a předem pečlivě nacvičená. Kapsáři kradou tak dokonale a nepozorovaně, že se okradený o chybějících dokladech či peněžence dozví často až mnohem později a zcela na jiném místě, než ke krádeži došlo. Jak se tedy chovat, abyste se nestali obětí kapesních zlodějů? muži, vše důležité noste v náprsních, popř. uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních kapsách u kalhot ženy, nenechávejte peněženku a jiné cennosti navrchu tašek či kabelek nenoste své osobní doklady v peněžence nemějte při sobě větší finanční hotovost čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) si zapamatujte a nikdy je nemějte poznamenáno u platební karty v případě krádeže platební karty okamžitě volejte pobočku banky, krádež oznamte a kartu zablokujte zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu tašky, batohy, kde máte peníze, nebo jiné cennosti nenoste na zádech, kam nevidíte, neukládejte je do nákupního vozíku nebo košíku ženy, noste kabelku pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla nenechávejte v restauracích svá zavazadla a oblečení bez kontroly ani jdete-li jen k baru či na toaletu při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, zavazadla, stále na očích vozidlo uzamykejte, i když se od něho vzdálíte jen na krátkou dobu (vrácení nákupního vozíku) Mějte své věci neustále pod kontrolou a neusnadňujte kapsářům práci! Městská policie přeje všem občanům příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce! 11

12 KULTURNÍ PŘEHLED MKS LETOVICE KULTURNÍ DŮM Nová 71/1, tel.: , mob.: tel.: vstupenky , , ekonomka: Zajišťuje předprodej vstupenek na pořádané kulturní pořady Slevy na vstupném uvedené u konkrétních pořadů jsou určeny pro důchodce, děti a studenty, držitele průkazu ZTP a ZTP/P, včetně průvodce (u studentů a držitelů ZTP a ZTP/P na základě předložení průkazu). Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 7 dní před konáním akce. V prosinci jsme pro Vás připravili: Divadelní představení Vyhazovači Úterý 2. prosince 2014 v hod. Účinkuje: Divadlo Radka Brzobohatého: Ondřej Brzobohatý / Přemysl Pálek, Ernesto Čekan, Petr Vágner, Vojtěch Hájek Vstupné: předprodej 200,- Kč / 250,- Kč Pohádka Betlém Úterý 9. prosince 2014 v hod. Účinkuje: Divadlo Koráb Brno Vstupné: 40,- Kč Vánoční koncert PAVEL VÍTEK Vánoční přání Sobota 13. prosince 2014 v hod. Vstupné: předprodej 250,- Kč / na místě 300,- Kč VÁNOČNÍ DÁREK Divadelní představení SVĚTÁCI Pondělí 16. března 2015 v hod. Účinkuje: Divadelní společnost HÁTA Vstupné: vánoční předprodej do ,- Kč předprodej od ,- Kč na místě 350,- Kč Připravujeme: Koncert KPH NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM STAROSTY Středa 7. ledna 2015 v hod. Účinkují: Moravské klavírní trio a sólistka tokijské opery Miki Isochi Miki Isochi zpěv / Jana Ryšánková klavír / Jiří Jahoda housle / Miroslav Zicha violoncello Vstupné: 150,- Kč / na koncert platí předplatné KPH Studenti uměleckých škol zdarma. Koncert TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ Neděle 11. ledna 2015 v hod. Kostel sv. Prokopa v Letovicích Pohádka O perníkové chaloupce Úterý 13. ledna 2015 v hod. Účinkuje: Divadlo DUHA Polná Vstupné: 40,- Kč 12

13 GALERIE DOMINO Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ VÝSTAVU BETLÉMŮ, historických dřevěných hraček, vánoční výzdoby, obrazů se zimní tématikou Vernisáž se koná v pátek 12. prosince 2014 v hod. V kulturním programu zazpívá vánoční koledy dětský pěvecký sbor Carmina ZuŠ Letovice pod vedením Mgr. Marie Nečasové za doprovodu Dagmar Lžičařové Výstava bude otevřena do neděle 18. ledna 2015 v době Po Pá hod., So hod., Ne hod. Zavřeno od do soboty mimo neděle a Galerie DOMINO, Havírna 55 (u čerpací stanice Shell), Letovice Turistické informační centrum MKS Letovice Tyršova 2, Letovice Otevírací doba říjen - květen: Pondělí - pátek: , Turistické informační centrum bude od do UZAVŘENO. Těšíme se na Vás opět v pátek tel.: , TIC Letovice nabízí tyto služby: veřejný internet, kopírování (max. formát A3), černobílý a barevný tisk, prodej pohlednic, turistických map a cyklomap, turistických známek, turistických vizitek, turistických magnetek, prodej publikací o Letovicích a mikroregionu Letovicko, prodej Letovického zpravodaje, informace o turistických zajímavostech a památkách města a okolí, tipy na výlet, informace o dopravě, stravovacích a ubytovacích možnostech v regionu, přehledy kulturních a sportovních akcí, rezervace a předprodej vstupenek na vybrané akce, průvodcovské služby. Informace a propagační materiály jsou poskytovány zdarma. KULTURNÍ PŘEHLED KNIHOVNA UZAVŘENÍ KNIHOVNY O VÁNOCÍCH Dospělé oddělení knihovny bude uzavřeno od úterý do Otevřeno bude opět v pátek Oddělení pro dospělé Tyršova 2, Letovice, tel.: Výpůjční doba: Pondělí , Úterý , Pátek , NÁVRATY KUCHAŘKY výstava knih plná receptů a rad o vaření na dospělém oddělení. STŘÍPKY průřez fotografickou tvorbou pana Adama Wiltsche. Výstava fotografií v prostorách chodby knihovny. PRODEJNÍ VÝSTAVA VÁNOČNÍCH KVĚTINOVÝCH DEKORACÍ. Od pondělí do pátku Těšit se můžete na květinové vazby Šárky Trubákové z květinářství KVĚTINY GLORIE. KOUZELNICKÉ VYSTUPENÍ LUKÁŠE MISTRA v hod. Lukáš Mistr vystoupí se svými kouzelnickými triky v rámci turné pořádaného DDM Letovice v dospělém oddělení knihovny. Dětské oddělení Tyršova 2, Letovice, tel.: Otevírací a výpůjční doba: Po - Pá: DĚTSKÉ ODDĚLENÍ KNIHOVNY BUDE UZAVŘENO OD DO Otevřeno opět v pondělí Po celý prosinec: Vánoce klepou na dveře! - výstavka knih s vánoční a zimní tematikou. Knihy o vánočních tradicích a obyčejích, andělech a čertech, sněhu a chumelenicích. LOVCI PEREL ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ Zakončení celoroční čtenářské hry. Přijďte si vyzvednout diplomy, své šňůry perel a vybrat odměny ve vánočním obchůdku. Pracovnice Městské knihovny přejí všem čtenářům a nejen jim příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce

14 KALENDÁŘ 2015 v prodeji v Turistickém informačním centru Letovice 120,- Kč

15

16 KULTURNÍ PŘEHLED ADVENTNÍ KONCERT KOSTEL SV. JiŘÍ V KOCHOVĚ NEDĚLE 14. PROSINCE 2014 V HOD. Účinkují: posluchačky Konzervatoře Pardubice Bc. Lucia Bildová zpěv Eva Kocourková housle Dagmar Lžičařová varhany a klavír a místní kostelní sbor ADVENTNÍ KONCERT Klášterní kostel sv. Václava v Letovicích Neděle 7. prosince 2014 v hodin ÚČINKUJÍ: Mgr. Barbora Dürr soprán MgA. Mgr. Kamila Sokolová Ph.D. soprán Petr Kadidlo tenor Petr Jeníček flétna Milan Kalhous Karolína klarinet, Pavlů sopránsaxofon (15 let): Sloni Natálie Kulina housle BcA. Eva Kratochvílová - klavír Schola klášterního kostela sbor MUDr. Hana Kratochvílová varhany, klavír Vstupné dobrovolné. ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ Své příspěvky do této rubriky zasílejte na ovou adresu: MŠ Komenského Letovice Brigáda pro rodiče i děti V měsíci říjnu se každá zahrada připravuje k zimnímu spánku. Jejich majitelé mají mnoho práce, protože cokoliv dobrého na podzim pro zahradu udělají, na jaře jim to několikanásobně vrátí. My jsme si toho dobře vědomi, a proto v úterý 14. října Město Letovice ve spolupráci s MŠ Komenského uspořádalo na školní přírodní zahradě Brigádu pro rodiče i děti. Ještě předtím, než se začalo na zahradě pracovat, Ing. Dana Křivánková z Lipky (školského zařízení pro environmentální vzdělávání) připravila seminář na téma vyvýšené záhony. Po jeho skončení jsme se chopili nářadí a na zahradě se začaly dít věci,. Asi po hodině práce byly vytvořeny vyvýšené záhony, zasazeny nové stromy a keře, vznikl nový okrasný záhon, shrabalo se listí, zametly se chodníky, opravilo se krmítko pro ptáky a ještě mnoho dalšího. Na zahradě panovala báječná atmosféra, rodiče, prarodiče i přátelé byli velmi vstřícní a ochotní, neodradila je žádná práce. Skvělými pomocníky byly také děti, které pracovaly s takovou radostí, že představa, že by práci místo nich udělali dospěláci, byla naprosto nepřijatelná. Příjemnou tečkou na konci brigády bylo opékání párků. Rozzářené dětské oči u večerního ohně a spokojení rodiče, nám byli tou největší odměnou. Na závěr bychom rádi poděkovala všem, kteří se brigády zúčastnili a přiložili ruku k dílu, velmi si vaší pomoci vážíme. Tuto akci podpořil Jihomoravský kraj a Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí. Jana Leinveberová, MŠ Komenského 16

17 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ Partnerství Letovic s německým Kirchlintelnem Kromě již tradičních výměnných pobytů našich a německých žáků probíhala partnerská setkání vedení obou měst i škol. V tomto roce navštívili naši němečtí přátelé Letovice dvakrát. Poprvé v měsíci srpnu, kdy si vyzkoušeli závody dračích lodí a obdivovali brněnskou vilu Tugendhat, podruhé koncem října. Tentokrát jsme německým hostům mimo jiné ukázali netradiční pohled na Letovice a okolí, ten letecký. Jaké bylo jejich překvapení při návštěvě muzea v Lošticích, když zjistili, že zakladatel výroby syrečků Alois Wessels pocházel z města Brémy, které je v blízkosti Kirchlintelnu. Bylo velmi inspirující jakým kultivovaným způsobem se němečtí přátelé zajímali o právě probíhající povolební vyjednávání. Význam naší spolupráce ovšem nestojí na vzájemné prezentaci kulturních Karolína Pavlů (15 let): Sloni a přírodních památek, ale při každé společné činnosti se vždy řeč směřuje ke konkrétním problémům letovické i kirchlintelnské radnice či školy a způsoby jejich řešení přinášejí nové pohledy, nápady i motivaci ke změně. Poděkování za finanční podporu při zajištění tohoto partnerství náleží Nadaci města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí. Miloš Randula, ředitel základní školy Medvědí palouček před školou oživl spolu s Podzimníčky Podzimní čas nemusí být jen smutný, vždyť příroda nám nabízí spoustu zajímavých barev a produktů. Přesně s tímto pracovaly děti se svými vychovatelkami a učitelkami ve všech osmi odděleních školní družiny, spolu se žáky 1. P na naší škole. A tak krátce před říjnovými prázdninami spojenými se svátkem naší země se začaly dít kouzelné věci před vchodem do školy. Kolem kamenných medvědů se začaly zabydlovat roztodivné postavičky Podzimníčci. Jsou to bytosti přírodní, podoby skřítkovské, zvířecí či pohádkové a každopádně se jim u školy již poněkolikáté líbí. Snad jen všechny, jak Podzimníčky, tak hlavně jejich autory děti moc mrzelo, že se našli takoví lidé, které ani mocné kouzlo skřítků nedokázalo zastavit v tvorbě ničení. Vše nakonec ale dobře dopadlo. Těm skřítkům, kterým šlo pomoct, věnovali všichni novou péči a medvědí palouček lákal kolemjdoucí k příjemnému zastavení. A co teď, když se naše podzimní postavičky uložily k dalšímu ročnímu spánku? Nebojte se, palouček i letovické náměstí se pomalu, ale jistě začne naplňovat kouzlem vánočním. ZŠ Letovice Za ŠD a 1. P E. Hejlová, ZŠ Letovice 17

18 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ Masarykova střední škola Letovice Zprávičky a důležité upozornění z Masarykovy střední školy Letovice Čtenářům zpravodaje jsme v minulém čísle slíbili, že je budeme informovat o dalších akcích školy. Slib tedy plníme a přinášíme stručné zprávičky o dění ve škole: Studenti prvních až třetích ročníků maturitních oborů stavebnictví, nábytkářství a výtvarníci podnikli exkurzi do Žďáru nad Sázavou. Navštívili Muzeum knihy, cisterciáckou baziliku Minor a kostel na Zelené hoře. Zde je jejich hodnocení: Vidět vystavené originály psány hieroglyfy, nejstarší tisky z Číny, středověké kodexy, zakládací listiny a další památky související s vynálezem knihtisku byl pro nás zážitek. Čerpat zajímavosti jsme mohli napříč všemi obory. Spatřili jsme monumentální chrámové klenby, stavební prvky z období gotiky i baroka, staré fresky, obrazy i sochy. Dnes už víme, že poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, jehož autorem je Jan Blažej Santini-Aichl, byl Karolína Pavlů (15 let): Sloni zařazen do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Exkurzi považujeme za velmi přínosný doplněk výuky. Dne 4. listopadu se zúčastnili studenti 1. ročníků preventivní akce Nedej drogám šanci. Akce se konala v blanenském kině. Přítomným postupně přednášeli odborníci ze Sdružení podané ruce, státní zástupce, kurátor pro mládež, policisté a na závěr žena, jež prošla dlouholetou závislostí na drogách. Studenti se dozvěděli o škodlivosti návykových látek, o jejich tragických následcích a rovněž o právním dopadu zneužívání těchto látek. Během akce studenti vyplnili krátký test a organizátoři poté vylosovali a ocenili tři nejlepší řešitele. Letošní, již 15. ročník konference environmentálního vzdělávání (KONEV 2014) stanovil název Půda poklad ohrožení!. Konferenci pořádala brněnská Lipka (školské zařízení pro environmentální vzdělávání) pro učitele středních a základních škol Jihomoravského kraje a naše škola si ji opět nenechala ujít. Přednášející z řad univerzitních profesorů, starostů a dokonce zástupců evropské unie zaručovali opravdu zajímavé úhly pohledu. Ústředními motivy tak bylo používání organických hnojiv, současné postupy konvenčního zemědělství i kvalita potravin. Na dopolední blok teorie a diskuzí navazovaly praktické workshopy např. praktická ukázka kompostování ve školách, poznávání života organismů v půdě či výroba hliněných pigmentů a jejich použití k malbě. Jsme opravdu rádi, že s Lipkou spolupracujeme také proto, že nám neustále přináší nové podněty pro výuku i pro další zdokonalování prostředí naší Ekoškoly. A na závěr důležité upozornění: pro uchazeče, kteří se přihlásili do konce listopadu do některého z uměleckých oborů (Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu nebo Umělecký keramik) připravila naše škola KURZ PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU. Podmínkou pro přijetí do těchto oborů je úspěšné vykonání přijímací talentové zkoušky (proběhne ve dnech 5. a 6. ledna 2015). V přípravném kurzu uchazeči získají podrobné informace o požadavcích na zkoušku a projdou praktickou přípravou ve výtvarných technikách, které budou předmětem vlastní talentové zkoušky - malbě, kresbě a modelování. Současně si mohou prohlédnout prostředí ateliéru, kde bude zkouška probíhat a seznámit se s akademickým sochařem Lubomírem Hluštíkem, učitelem uměleckých předmětů, který je bude na zkoušku připravovat. Kurz přípravy na talentovou zkoušku se koná v úterý dne 16. prosince 2014 od 8.00 do hodin v ateliéru - 3. poschodí budovy Tyršova 25 (u hřiště) a je určen pro uchazeče, kteří na naší škole odevzdali přihlášku ke studiu do 30. listopadu 2014 ZDARMA. Žádáme zájemce o kurz, aby svoji účast na kurzu nahlásili do pátku buď em na nebo na telefon (popř. mobil ). Vážení čtenáři, pokud jste se nemohli zúčastnit našeho listopadového dne otevřených dveří, přijďte se za námi podívat ve středu 10. prosince Budeme vás očekávat od 9.00 do hodin, jste srdečně zváni. Učitelé a studenti školy. 18

19 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ DDM Letokruh Kroužky v DDM začaly Od pondělí 3. listopadu po rozsáhlé rekonstrukci a velkém úklidu opět ožila budova DDM Letokruh. Po téměř dvouměsíčním provizorním provozu, kdy v budově probíhala rekonstrukce elektroinstalace a malování, začaly fungovat kroužky, které mají zázemí v DDM. Na interiérech se neustále pracuje, jednotlivé místnosti se neustále vylepšují, ale prostředí už nyní voní novotou. Touto cestou chceme moc poděkovat všem externím kolegům i pomocníkům z řad rodičů za pomoc při stěhování a úklidu, bez nich bychom to v tak krátké době nezvládli. Teď už se všichni těšíme na vaši návštěvu na našich akcích, v kroužcích a nebo se přijďte za námi podívat, když půjdete kolem. Svátek sv. Martina jsme oslavili oblíbenou přespávačkou a průvodem s lampiónky a teď vás zveme na akce připravované na konec měsíce listopadu a na prosinec 2014: Karolína Pavlů (15 let): Sloni (čtvrtek) Vánoční věnečky, svícny a ozdoby Tradiční tvořivá dílna, děti si vyrobí výzdobu na blížící se adventní období. Začátek v 16 hodin v DDM Letovice. S sebou korpus na adventní věnec, svíčky na adventní věnec nebo svícen, ozdoby na výrobek podle vašich představ (čtvrtek) Čertoviny Mikulášská tvořivá dílna pro děti, výroba papírových dekorací. Začátek v hodin v DDM, konec v hodin (pátek) Vánoční dílna Tvořivá dílna pro děti, které si chtějí vytvořit dárek pod stromek pro svoje rodiče, například voňavou vánoční svíčku. Začátek akce v 15 hodin v DDM Letokruh (neděle) Vánoční turnaj v bowlingu Pro děti 7-15 let. Přihlášky nutné předem, a to do středy (pátek sobota) Vánoční hrátky s přespáním Oblíbená akce s přespáním, tentokrát zaměřená na blížící se vánoční svátky a naladěná do předvánoční atmosféry. Začátek v pátek v 17 hodin v DDM Letokruh, ukončení v sobotu v 10 hodin v DDM Letokruh. Pro rodiče ideální příležitost na poslední předvánoční přípravy. S sebou spacák, polštářek, přezůvky, vhodné převlečení na pobyt v DDM a na spaní, hygienické potřeby. Děti budou vyrábět dáreček, hrát hry aj. Večeře a snídaně součástí pobytu. Kapacita je omezena, přihlášky přijímáme již nyní do jejího naplnění a do S přihlášením neváhejte! Bližší informace o našich akcích najdete na na Facebooku a na plakátech. Hledáme administrativní pracovnici/pracovníka DDM Letokruh hledá administrativní pracovnici / pracovníka na 15 hodin týdně. Náplň práce: pokladní náležitosti, přijímání plateb, registrace přihlášek a ostatní administrativní činnosti. Požadujeme: spolehlivost, přesnost, příjemné vystupování, praxe výhodou. Přihlášky zasílejte do mailem na adresu nebo na adresu DDM Letovice, Českobratrská 5, Letovice. DDM Letokruh přeje všem šťastné, veselé a hravé vánoční svátky, prožití spousty příjemných chvil s rodinou a v roce 2015 jen to nejlepší. 19

20 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ Volnočasový klub Plán B Klub je otevřený všem od 7 do 20 let, kdo chtějí trávit svůj volný čas v příjemném a přátelském prostředí. Scházíme se v klubovně budovy Církve bratrské (Okružní 13) nebo na hřišti u ZŠ. Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje a souteže. Mezi nejčastější aktivity patří ping-pong, fotbálek, šipky, kulečník, hry na počítači, NERF bitvy, různé stolní hry a další. A kdy je klub otevřen? Úterý , Středa zavřeno* Čtvrtek *Z provozních důvodů během podzimu omezujeme setkání klubu na dvě odpoledne týdně. Děkujeme za pochopení. Více info a aktuální program najdete na webových stránkách Zdravá mládež Od září začal již třetí školní rok práce našeho lektora Pavla Kotoučka, který přednáší témata primární prevence a etiky na základních a středních školách v rámci Jihomoravského kraje se zaměřením na Blanensko. Více o tomto projektu a přednášených tématech najdete na našich webových stránkách DOMEČEK Centrum pro rodiče prarodiče a děti Tyršova 2, Letovice Kontakt a bližší info , ÚTERÝ, ČTVRTEK: hod. HERNA PÁTEK: ŠNEČCI nejmladší družinka skautů děti ve věku 0 5 let s rodiči 20

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

HERNÍ ODPOLEDNE ZAHÁJENÍ ADVENTU

HERNÍ ODPOLEDNE ZAHÁJENÍ ADVENTU 1. 12. 1. 12. 4. 12. 5. 12. 7. 12. 7. 12. 8. 12. HERNÍ ODPOLEDNE Ponořte se s námi do světa her a objevte zapomenuté... Více informací na www.wgtrest.blueforum.cz. Kulturní v Třešti ve hod. Pořádá Klub

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Z Á P I S č. 6. Návrh programu:

Z Á P I S č. 6. Návrh programu: Z Á P I S č. 6 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 20. června 2007 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky Hasičský zpravodaj Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 7/2011 Ú v o d n í k : -------------------------------------------------------------------------------------- Vážení čtenáři, blíží se konec roku

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku:

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku: Vážení a milí, abyste věděli, co se na Majáku dělo a dít bude, připravili jsme pro Vás MAJÁKOVÝ ZPRAVODAJ za období LEDEN 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 17. 1. 2012 č. 1 / 2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: 17. mimořádné zasedání ZO: Smlouvu o uzavření

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více