České pojetí sociálního podnikání a zahraniční zkušenosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České pojetí sociálního podnikání a zahraniční zkušenosti"

Transkript

1 České pojetí sociálního podnikání a zahraniční zkušenosti

2 ČESKÉ POJETÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ široké, důraz kladen na podnikání zaměstnávání znevýhodněných osob poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti sociálního začleňování a místního rozvoje včetně ekologicky orientovaných činností jednotlivci ze znevýhodněných skupin věnující se podnikání doplňkové činnosti NNO s cílem použití výnosů v hlavní obecně prospěšné činnosti

3 Co je sociální podnikání? podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí hraje důležitou roli v místním rozvoji vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním zisk je z větší části použit pro další rozvoj SP pro SP je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu SP naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech SP vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu ekonomického, sociálního a environmentálního

4 Jaká je právní forma? jednotlivec fyzická osoba společnost s ručením omezeným družstvo nově sociální družstvo jiné typy obchodních společností obecně prospěšná společnost církevní právnická osoba a další

5 Principy sociálního podniku Sociální prospěch provozuje aktivity prospívající společnosti či specifické skupině v obecném zájmu založen z iniciativy občanů (přímo nebo nepřímo) demokratické rozhodování (o osudu a rozvoji podniku, nikoli v provozně manažerské rovině)

6 Principy sociálního podniku Naplňování principu sociálního prospěchu zaměstnávání znevýhodněných osob vůle zakladatelů dělat něco prospěšného zaměstnanci se mohou vyjádřit ke strategii podniku jsou informováni o dění v podniku jsou povzbuzováni ke spoluúčasti jsou vedeni ke spoluodpovědnosti za chod podniku jsou rozvíjeny jejich znalosti a dovednosti

7 Principy sociálního podniku Ekonomický prospěch není závislý na veřejných a soukromých institucích (nepatří sem obce a příspěvkové organizace) vykonává soustavné a udržitelné ekonomické aktivity (= podniká), se kterými je spojen alespoň minimální podíl placené práce nese vlastní (často zvýšená) ekonomická rizika případný zisk je použit přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplňování veřejně prospěšných cílů (sociální mise) může využívat vícezdrojového financování

8 Principy sociálního podniku Naplňování principu ekonomického prospěchu soustavná výroba zboží / poskytování služeb nadpoloviční část zisku je reinvestována do rozvoje sociálního podniku, darována na rozvoj komunity nebo dána zakládající NNO na její poslání vlastní zodpovědnost za zisk / ztrátu samostatnost v rozhodování a řízení

9 Principy sociálního podniku Enviro a místní prospěch spolupracuje se zainteresovanými partnery (stakeholdery) a respektuje jejich postoje podílí se na přednostním uspokojování místních potřeb a využívání místních zdrojů podporuje smysl pro sociální zodpovědnost na místní úrovni využívá inovativní přístupy zohledňuje ekologické aspekty

10 Principy sociálního podniku Naplňování principu enviro a místního prospěchu využívání místních zdrojů a orientace na lokalitu služby a výroba šetrná k ŽP zapojení do spolupráce v lokálním a regionálním prostředí se stakeholdery podíl na řešení lokálních a regionálních problémů reakce na regionální rozvojové strategie zapojení dobrovolníků identifikování místních tradic a možnosti jejich využití, obnovení

11 Situace sociálních podniků v ČR (únor 2014) Registrováno 143 sociální podniků (v říjnu 2014 již 208) (www.ceske-socialni-podnikani.cz) Region 23% Praha, 11% olomoucký, 10% Ústecký a Moravskoslezský kraj Aktivity 23% zahradnické služby, 19% pohostinství a ubytování a 18% potravinářská výroba a prodej Cílová skupina 67% zdravotně postižení Hlavní problémy 49% finance, 44% nedostatek času, 26% zakázky

12 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI SEE LIGHT Social Economy and Entrepreneurship for the Labour Integration of Groups Hit by Troubles Je projekt financovaný EU, v němž si formou vzájemných návštěv a exkurzí vyměňují partneři zkušenosti se sociálním podnikáním Tohoto projektu se účastní Dánsko, Velká Británie, Španělsko, Litva, Itálie, Česká republika.

13 Kodaň Madrid Vilnius Londýn Miláno SEE LIGHT Social Economy and Entrepreneurship for the Labour Integration of Groups Hit by Troubles

14 Litva - Vilnius Salad Bar MANO GURU projekt návratu osob s drogovou a alkoholovou závislosti zpět do běžného života. Osoby, které zde pracují, získávají praxi

15 Litva - Klajpeda Mezinárodní konference o sociálním podnikání (Klaipeda) představení projektů sociální podnikání, informace o možnostech sociálního podnikání, informace, jak žádat o prostředky na tyto projekty (prezentace banky a její nadace)

16 Velká Británie - Londýn Organizace Beyond Food, Food foundation - luxusní restaurace se zaměřením na cílovou skupinu osob bez domova, kteří mají zájem změnit svou situaci. Spolupracují s agenturami práce, s jinými sociálními službami. Osoby, které mají zájem zúčastnit se projektu, nejdříve absolvují 6 týdenní trénink v rámci vzdělávacího centra, poté absolvují 6 měsíční praxi v rámci restaurace, kdy si postupně vyzkouší všechny profese (číšník, kuchař, šéfkuchař, přípravář apod.) a následně ještě mnoha měsíční praxi v jiných hotelech a restauracích. Osoba je placena mzdou, postupně pod hranicí min. mzdy, následně klasicky. Majitel takovou firmu vybudoval sám sám si restauraci zrenovoval, vzal si hypotéku, rozhodl se pomáhat.

17

18 Velká Británie - Londýn (mimo organizaci St. Mungos) Suitcase studio počítačová gramotnost, tvorba webových stránek, úprava fotografií apod. Opravna kol Nigel oprava kol pro osoby bez domova, kteří si poté kolo mohou vzít a jezdit na něm (v Londýně je drahá doprava do práce kolo je levné). Rovněž důraz na disciplínu, na to být čistý (nepít, nebrat drogy), chodit do práce včas. Zajímavé motto pro opravnu kol: Oprav si kolo, ušetři peníze za dopravu vlakem či autobusem a za ušetřené peníze se zaplať vzdělávací kurz a najdi si práci nebo si zlepši své postavení ve firmě.

19

20 Velká Británie Londýn Diskuse o sociálním podnikání resp. o sociálních návratech investice. Diskuse byla zaměřena na sociální dopady podnikání a umění interpretovat svá data nejen co se týče počtu klientů, vytíženosti služby atd., ale také sociální dopady příslušné služby, podnikání na celkový systém co přinášíme občanům, co přinášíme obci, kraji, státu.

21

22 Dánsko Kodaň Včelí farma BYBI Lidé bez domova mohou pomáhat či získat praxi a zaměstnání jako prodavači medu či pomocníci v projektu, který byl vybrán v roce 2010 jako jeden z deseti nejlepších sociálních inovací v EU a vyhrál Danish Social Enterprise Award V Kodani jsou rozmístěny stovky malých úlů a BYBI vyrábí několik druhů medů a různých včelích produktů. Projekt přispívá k informovanosti veřejnosti o prospěšnosti včel a také spolupracuje s několika školami a školkami na praktických a vzdělávacích akcích.

23

24 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI V červnu 2015 vznikne v rámci projektu brožura mapující sociální podnikání v jednotlivých partnerských zemích s příklady sociálních podniků, popisem situace a systému sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích. Více informací naleznete na a

25 Zahraniční zkušenosti a Charita Opava Od českého pojetí sociálního podnikání se řada projektů lišila. Některé projekty jsme vnímali, převedeno na české prostředí, spíše jako rekvalifikační kurzy s praxí, kde např. cílová skupina nebyla zaměstnána na pracovní smlouvu, ale byli začleněni převážně jako dobrovolníci, jako klienti a nebo jako pouliční prodejci v případě BIG ISSUE apod. Sociální systém v jednotlivých zemích je zcela odlišný, mentalita v přístupu k pomoci také. Vnímání co je a není sociální podnikání je velmi pestré. Velmi nás oslovil přístup či úvaha o sociálních návratech investice. A jak se blíží Charita Opava k sociálnímu podnikání?

26 Charita Opava Patříme k větším neziskovým organizacím a kromě sociálních a zdravotních služeb provozujeme i 3 chráněné dílny a wellness centrum V chráněných dílnách zaměstnáváme více jak 120 lidí se zdravotním či jiným postižením, z celkových 210 Vlastníme řadu živnostenských oprávnění Řešíme problémy se zaměstnaností lidí s postižením z Opavy a okolí Ročně poskytneme služby tisícům klientů Chráněná technická dílna ročně zpracuje více jak 500 tun odpadů, převážně nebezpečných V naší činnosti nám pomáhají stovky dobrovolníků Máme certifikaci pro systémy ISO 9001 a 14001

27 Charita Opava V chráněném zaměstnávání je naším cílem smysluplně zaměstnávat lidi s postižením a zajistit cenově zajímavou prodejnost našich služeb a výrobků. Nejsme asi typický představitel sociálního podniku, ale většinu principů sociálního podnikání naplňujeme.

28 A co vlastně děláme? Myslím, že velmi výstižně to vyjádřili mí kolegové

29 Co děláme? HOUBY, a proto ilustrační foto

30 Co děláme? ZEVLUJEME, Děkuji za pozornost ilustrační foto

31 Co děláme? PÓZUJEME, Děkuji za pozornost ilustrační foto

32 Co děláme? SCHOVÁVÁME SE, ilustrační foto

33 Co děláme? SCHOVÁVÁME SE, ilustrační foto

34 Co děláme? SCHOVÁVÁME SE, ilustrační foto

35 a máme na slunci ustláno. ilustrační foto

36 a když zbude čas KOMPLETUJEME,

37 = +

38

39 ŠIJEME,

40

41 TVOŘÍME,

42

43 ale i ROZEBÍRÁME,

44 LISUJEME,

45 SKARTUJEME

46 a když sklady praskají PRODÁVÁME v Jaktaři

47 PRODÁVÁME na Kolářské v Opavě a v TERNU

48 PRODÁVÁME na

49 PRODÁVÁME suroviny a materiál na BURZE

50 a POTOM POČÍTÁME = / % z 0 = 1mil krát Koeficient PX

51 VYŠLO!!!

52 počítáme DROBNÉ

53 DROBNÉ?

54 počítáme VELKÉ?

55 VELKÉ?

56 A někdy toho máme DOST!

57 dost NALOŽENO,

58 že VIDÍME BÍLÉ MYŠKY,

59 že CEDÍME KREV,

60 a ŠEDIN PŘIBÝVÁ.

61 A k tomu všemu

62 PAPÍRY, ISO, PAPÍRY, ISO.

63 a jako v životě někdo TÁHNE,

64 někdo TLAČÍ,

65 někdo SE VEZE,

66 někdo RELAXUJE,

67 a jiný KOUKÁ NA TV.

68 Naše činnost v chráněném zaměstnávání by nebyla možná bez dlouhodobé podpory Úřadu práce ČR a Statutárního města Opava. Děkujeme.

69 V této prezentaci byly využity materiály společnosti P3 People, Planet, Profit, o.p.s. a byly prezentovány se souhlasem ředitelky společnosti paní Petry Francové

70 Děkuji za pozornost. Ing. Tomáš Schaffartzik manažer chráněného zaměstnávání

71 CHARITA OPAVA Přemyslovců 26, Opava Jaktař tel.: , eshop:

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE Individuální projekt Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Hrdinová Sociální politika a sociální práce - obor Sociální práce

Více

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra Sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Bc.

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Závěrečná zpráva 23.05.2008 Srovnávací analýza modelů

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva II. verze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

VZTAH SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU JAKO FENOMÉNU EUROPSKÉHO OBČANSTVÍ

VZTAH SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU JAKO FENOMÉNU EUROPSKÉHO OBČANSTVÍ VZTAH SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU JAKO FENOMÉNU EUROPSKÉHO OBČANSTVÍ THE RELATION BETWEEN SOCIAL UNDERTAKING AND SOCIAL TOURISM AS THE EUROPEAN CITIZENSHIP PHENOMENON Abstract (AJ)

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Bc. Alena Peňázová

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Bc. Alena Peňázová SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Bc. Alena Peňázová Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na vědomí, že odevzdáním diplomové práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998

Více

Sociální podniky v cestovním ruchu

Sociální podniky v cestovním ruchu Sociální podniky v cestovním ruchu Diplomová práce Ilnara Kuzbekova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí diplomové

Více

Sociální ekonomika v ČR

Sociální ekonomika v ČR O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Sociální ekonomika v ČR Zpráva o sociologickém šetření Pro občanské sdružení ORFEUS Praha PhDr. Oldřich Čepelka, duben 2008 Dotazníkové šetření je součástí

Více

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor 1/2011 letter Nová ekonomika, o.p.s. www.nova-ekonomika.cz www.socialni-ekonomika.cz www.public-procurement.cz www.diversity-management.cz 02 editorial 01 sociální podnikatel 01 ROZHOVORY 01 ODBORNÝ PŘÍSPĚVEK

Více

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Sborník příkladů dobré praxe Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Obsah Sborník příkladů dobré praxe Úspěšné metody a praxe na poli sociálního začleňování z Belgie a Nizozemska Praha, Karviná,

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

Podnikejme. jinak. Toto sousloví patřilo kdysi snad výhradně. Malá domů. Co najdete uvnitř. Vision 21. Návštěva v Cardiffu u Steva Garretta

Podnikejme. jinak. Toto sousloví patřilo kdysi snad výhradně. Malá domů. Co najdete uvnitř. Vision 21. Návštěva v Cardiffu u Steva Garretta Podnikejme jinak sociální ekonomický environmentální Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov číslo 4 Malá domů Toto sousloví patřilo kdysi snad výhradně ke sportovnímu slangu, dnes se

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže Podnikejme sociální Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže V prosinci minulého roku zahájila Novohradská občanská společnost, o.s. realizaci projektu s názvem Rodina a zaměstnání

Více

Jak začít v ČR sociálně podnikat Petra Francová. Evropské dny handicapu Ostrava 4.10.2012

Jak začít v ČR sociálně podnikat Petra Francová. Evropské dny handicapu Ostrava 4.10.2012 Jak začít v ČR sociálně podnikat Petra Francová Evropské dny handicapu Ostrava 4.10.2012 Poslání P3 People, Planet, Profit, o.p.s. P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem

Více

Sociální ekonomika v České republice Marie Dohnalová

Sociální ekonomika v České republice Marie Dohnalová Sociální ekonomika v České republice Marie Dohnalová Resumé Sociální ekonomika představuje alternativní nebo komplementární možnosti řešení sociálních (sociální vyloučení), ekonomických (nezaměstnanost)

Více

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 [Zadejte text.] Obsah 1 Sociální podnikání...2 1.1 Proč podnikat sociálně?...2 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 1.3. Má mít nový sociální podnik samostatnou právní subjektivitu?...6 1.3.1. Jakou

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY VLÁDY VŮČI NNO SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY VLÁDY VŮČI NNO SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY VLÁDY VŮČI NNO DO ROKU 2020 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Ing. Marek Vyskočil Centrum pro výzkum neziskového sektoru Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita říjen 2014 Obsah:

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series on Advanced Economic Issues www.ekf.vsb.cz/saei Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava saei@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY

Více

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Obsah 1 Úvod... 3 2 Zadání... 4 3 Metodika analýzy... 6 3.1 Objekt a předmět analýzy...

Více

PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha

PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha Sociální ekonomika v území PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha Problematika tzv. sociální ekonomiky se dostává do popředí výzkumu i politické praxe západních zemí

Více

Metodika vzniku sociální firmy

Metodika vzniku sociální firmy Sociální firma Hračkotéka Metodika vzniku sociální firmy Obchod s hračkami jako sociální firma zaměstnávající osoby se zdravotním znevýhodněním Tato metodika vznikla jako jeden z výstupů klíčové aktivity

Více