P O Z N Á V A C Í Z Á J E Z D Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O Z N Á V A C Í Z Á J E Z D Y"

Transkript

1 P O Z N Á V A C Í Z Á J E Z D Y ŠPANĚLSKÉ SLAVNOSTI ohnivé Las Fallas FIESTA - oslavy v Oropese výborná polopenze - bufet vvvvvvrná TERMÍN: Fallas CENA: 8.580,-Kč Fiesta 8.980,-Kč 1. den: Ráno odjezd z ČR. Trasa dle nástupních míst, buď přes Německo a Francii nebo přes Rakousko, Itálii a Francii. 2. den: Ráno příjezd do BARCELONY - prohlídka. Příjezd do Oropesy ve večerních hodinách. Ubytování v aparthotelu. Nocleh, večeře. 3. den: Snídaně, prohlídka Oropesy (přístav, staré město, aréna). Výlet do PENISCOLY s dominujícím středověkým templářským hradem, stojícím na skále nad mořem. Večeře, nocleh. 4. den: Snídaně. FALLAS - Návštěva VALENCIE hlavní město valencijské oblasti, prohlídka, účast na oslavách LAS FALLAS slavnostní průvody, překrásná výzdoba, atrakce, ohňostroj, možnost účasti na býčích zápasech (fakultativně). Návrat ve večerních hodinách. FIESTA - Návštěva VALENCIE.Večeře, nocleh. 5. den: Snídaně, volno. FALLAS - Fakultativní výlet na trhání pomerančů, večeře. Po večeři odjezd do BURRIANY na pálení soch. FIESTA - volno, účast na oslavách, koupání. Večeře, nocleh. 6. den: Snídaně, výlet-návštěva CASTELLÓNU + BENICASIMU. Výjezd do pohoří Desierto de las Palmas - prohlídka klášteru řádu Bosých Karmelitánů. BENICASIM - návštěva likérky, kde se dodnes podle původní karmelitánské receptury vyrábí likéry a vína. Součástí prohlídky je ochutnávka z soudků. V provinčním městě CASTELLÓN se projdeme zajímavým rybářským přístavem a dle možností navštívíme velký rybí trh. Na závěr výletu se zastavíme v obchodním centru na levné nákupy. Večeře, nocleh. 7. den: Snídaně, vyklizení pokojů, odjezd. Odjezd na prohlídku kláštera v MONTSERRATU s ČERNOU MADONOU. FALLAS - Návštěva ministátu ANDORRA (kouzelná krajina, daňový ráj). Přejezd do MONAKA. 8. den: Velká prohlídka MONACKÉHO KNÍŽECTVÍ, při které uvidíte všechny místní krásy a zajímavosti, např. Jardin exotic (cca 7 EUR), park Sv. Antoniety, novou tržnici, knížecí palác (Rainier III), knížecí přístav, katedrála bílý skvost MONAKA (leží zde také princezna GRACE), oceánografické muzeum (cca 10 EUR), čtvrť LA CONDAMINE, světoznámé KASINO s přilehlými objekty a parky, část tratě FORMULE 1, překrásné JAPONSKÉ ZAHRADY,. Odpoledne odjezd domů. 9. den: příjezd domů v odpoledních hodinách. U FIESTY je program zájezdu o 1 den delší účast na oslavách + koupání. Cena obsahuje: doprava busem, 5x (u Fiesty 6x) ubytování s polopenzí, průvodce Cena neobsahuje: vstupné Ubytování: v Oropese v aparthotelu ve dvoulůžkových ložnicích apartmánů, vybavených společnou kuchyňkou a sociálním zařízením, lůžka jsou s povlečením. V APT nejsou ručníky a věci osobní a hygienické potřeby. Stravování: v místní restauraci, 5x (u Fiesty 6x) polopenze formou bufetu. V ceně jsou také nápoje (pivo, víno nebo voda). Pojištění: léčebné výlohy, storno, zavazadla, odpovědnost za způsobenou škodu a úraz á 295,-Kč (u Fiesty 330,-Kč 95

2 BALKÁNSKÉ LAHŮDKY ALBÁNIE, ČERNÁ HORA, KOSOVO, MAKEDONIE TERMÍN: CENA: 9.880,-Kč 1.den: Odjezd z ČR v dopoledních hodinách, směr Maďarsko, Srbsko průjezd Bělehradem, dále Niš. 2. den: Vjezd do KOSOVA, směr PRIŠTINA- průjezd, případně krátká zastávka. PRIZREN prohlídka malebného města v Kosovu se starou tureckou čtvrtí a pevností nad městem. Ubytování, nocleh. 3. den: Odjezd směr Djakonice, DĚČANSKÝ MONASTÝR nejvíce dochovalá sakrální stavba. Dále Dečani, Peč (Peja). Vjezd do ČERNÉ HORY. KOLAŠIN středisko NP Biogradská gora. Velice atraktivní cestou kolem řeky Morača směr PODGORICA hlavní město Černé Hory. Navečer příjezd do města duchů STARI BAR. Ubytování, nocleh. 4.den: Odjezd do ALBÁNIE. SKADAR návštěva města, mešity, katedrály, tržnice. Výhled na soutok tří řek a Skadarské jezero. Pevnost ROZAFA - rozkládá se na skále nad řekou Drin, její celková rozloha je 9 ha. Dříve se zde nacházel hrad, jež střežil přístupové cesty do města. Odjezd ze Skadaru a návštěva města LEZHE - mauzoleum národního hrdiny Skanderbega, který zde v 60. letech 15. století zemřel; SHËNGJIN ubytování, nocleh. 5.den: Návštěva města KRUJË rodné město albánského národního hrdiny Skanderbega, hrad, proslulý turecký bazar. Odjezd do TIRANY hlavní město Albánie, návštěva centra, mešity, náměstí Matky Terezy, náměstí Skanderbega,... Návštěva města DURRËSI monumentální římský amfiteátr, archeologické muzeum, městské hradby, přístav. Odjezd na ubytování, nocleh. 6.den: BERAT také nazývaný Albánský Bělehrad - jedno z nejstarších a nejkrásnějších albánských měst, město mnoha kostelů a starobylých mešit. APOLLONIA antické město a středověký klášter Panny Marie. VLORË živé město, krásná mešita Muradia, Památník albánské nezávislosti s panoramatickým výhledem na město. Ubytování, nocleh. 7.den: Přejezd do MAKEDONIE.OHRIDSKÉ JEZERO na hranicích Makedonie a Albánie, vzniklo před 3 až 4 miliony let. OHRID - na přelomu 9. a 10. století se Ochrid stal útočištěm žáků sv. Ciryla a sv. Metoděje vyhnaných z Velkomoravské říše, klášter Sv. Nauma. Ubytování, nocleh. 8.den: Odjezd směr Srbsko, Maďarsko, Slovensko. 9. den: Příjezd do ČR v ranních (dopoledních) hodinách. Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 6x ubytování (hotely, apartmány, penziony), 5x polopenze, průvodce Cena nezahrnuje: vstupy cca ; kompletní pojištění (léčebné výlohy, storno, úraz, zavazadla, odpovědnost za škodu) á 297,-Kč/os. Zájezd je pojištěn proti úpadku CK. 96

3 BENELUX OKRUH ZEMĚMI BENELUXU Termín: cena: 5.580,-Kč příspěvek ZVO 2000,-Kč ORIENTAČNÍ PROGRAM ZÁJEZDU: 1.den Odjezd v odpoledních hodinách, směrem Rozvadov, Norimberk. 2.den Ráno příjezd do LUXEMBURGU - s dominantou středověkého knížecího hradu. Další zastávkou bude jedno z nejznámějších evropských bojišť WATERLOO. Po prohlídce navštívíme hlavní město Belgie BRUSEL. Shlédneme Dolní a Horní město, Velké tržní náměstí s impozantní radnicí, jejíž věž je vysoká 89 m a je zakončena sochou Sv. Michala patrona města, Královské náměstí, Šibeniční pahorek, kde se nachází největší evropský Justiční palác, budova Nejvyššího soudu a objekt Ministerstva spravedlnosti. Neopomeneme ani na komplexy budov EHS či Královský palác oficiální sídlo krále Alberta II a budovu Královské akademie. Odjezd na ubytování do Gentu. 3.den Po snídani krátká prohlídka GENTU a poté pokračujeme do historického středověkého hanzovního města ve Flandrech do BRUGG, nazývaných právem Benátky severu prohlídka vč. náměstí Grote Markt skvost evropské architektury. Návštěva neméně půvabného města DELFT někdejšího sídelního města holandských hrabat a proslaveného známou delfskou keramikou (fajánsí). Zbytek dne strávíme prohlídkou královského sídelního města DEN HAAG, s možností návštěvy Madurodamu, kde najdeme nejzajímavější holandské stavby v měřítku 1:25. Ubytování. 4.den Po snídani odjedeme k prohlídce ZAANSE SCHANZ živý skanzen s větrnými mlýny, ukázky výroby dřeváků a sýrů. Závěr našeho pobytu v Nizozemí bude patřit AMSTERDAMU pěší prohlídka města, návštěva brusírny diamantů firmy Coster Diamonds a květinového trhu semen a cibulí na Singlu, neopomeneme na náměstí Dam s Královským palácem, fakultativní projížďka lodí po grachtech. Ve večerních hodinách odjezd do ČR. 5.den Předpokládaný návrat v poledních hodinách Cena zahrnuje: dopravu busem, 2x ubytování v hotelu ve 2 lůžkových pokojích, průvodce Příplatek: Fakultativně 2x snídaně 400,- Kč; komplexní pojištění vč. storna 165,Kč/os. á Sleva: 3.osoba na pokoji 450,- Kč Zájezd je pojištěn proti úpadku CK 97

4 BOSNA A HERCEGOVINA a její lahůdky TERMÍN: CENA: 5.970,-Kč příspěvek ZVO 2000,-Kč 1.den: Odjezd z ČR v odpoledních (večerních) hodinách, směr Slovensko, Maďarsko. 2. den: Ráno příjezd do oblasti Sarajeva. Prohlídka VRELO BOSNE park, kde pramení řeka Bosna je oblíbeným místem romantických procházek. SARAJEVO prohlídka historického města, (Baščaršija turecká čtvrť, tržnice, Tunel spasa sarajevský tunel, který byl v letech jedinou zásobovací a únikovou cestou během obléhání a ostřelování Sarajeva). Ubytování, nocleh. 3.den: Ráno odjezd do MOSTARU prohlídka starobylého města, ležícího na řece Neretva (Stari most, Karadozbegova mešita, ). VRELO BUNE pramen řeky Bruny, kerý tvoří téměř 100metrová kolmá vápencová stěna, z níž vyvěrá proud vody a vytéká do prostoru pod skalní stěnou, dervišský klášter tekiji. Ubytování, nocleh. 4. den: Ráno odjezd směr POČITELJ malebné středověké městečko, ležící na levém břehu řeky Neretva. MEDUGORJE slavné poutní místo. Vodopády KRAVICA na řece Trebižat, jejich šířka je celkem 120 metrů a spouštějí se z výšky 28 metrů. Přejezd k Jaderskému moři, ubytování, nocleh. 5.den: Ranní koupání v moři, odjezd směr Makarská. VEPRIČ poutní místo. Přejezd zpět do vnitrozemí Bosny a Hercegoviny. JAJCE kratší prohlídka města (Starý hrad, Medvědí věž, ). 6. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách. Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování (hotely, penziony), 2x polopenze, 1x snídaně, průvodce Cena nezahrnuje: vstupy; kompletní pojištění (léčebné výlohy, storno, úraz, zavazadla, odpovědnost za škodu) á 198,-Kč/os. Zájezd je pojištěn 98

5 ČERNÁ HORA & ALBÁNIE STARI BAR NP LOVČEN NJEGOŠOVO MAUZOLEUM CETINJE SKADARSKÉ JEZERO BOKA KOTORSKÁ KOTOR BUDVA BEČIČI SV. STEFAN SHKODRA MORAČA BIOGRADSKÁ GORA TARA ŽABLJAK NP DURMITOR ČERNÉ JEZERO TERMÍN: CENA: 7.970,-Kč 1.den: Odjezd z ČR. 2.den: Ráno příjezd do Černé Hory. Návštěva města duchů STARI BAR. Odpoledne u moře, ubytování, večeře, nocleh. 3.den: Po snídani odjezd do NP LOVČEN, jehož strmé vápencové svahy spadají do Boky Kotorské a k černohorskému pobřeží. Výstup k symbolu černohorské nezávislosti NJEGOŠOVU MAUZOLEU, odkud se naskýtá nádherný výhled. Návštěva prvního hlavního města CETINJE (Cetinjský klášter, Etnografické muzeum aj.), které leží na krasové náhorní plošině. SKADARSKÉ JEZERO nejkrásnější balkánské jezero, domov mnoha vzácných ryb i ptáků. Večeře, nocleh. 4.den: Snídaně. Výlet do BOKY KOTORSKÉ, jedno z nejkrásnějších míst na pobřeží, záliv podobající se skandinávským fjordům zařezávající se do strmých svahů pohoří Orjen a Lovčen. Prohlídka historického města KOTOR nejzachovalejší středověké město v Černé Hoře, které je zapsáno do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Prohlídka centra městečka BUDVA starobylé město se spletí úzkých a křivolakých uliček, průchodů a malých náměstí. Odpoledne koupání na pláči v BEČIČI, která získala modrou vlajku pro čistotu svého moře. Zastávka u perly Jaderského moře poloostrova SV. STEFAN. Večeře, nocleh. 5.den: Snídaně, výlet do zapomenuté země Evropy ALBÁNIE. Návštěva města SHKODRA. Večeře, nocleh. 6.den: Po snídani odjezd do vnitrozemí Černé Hory. Návštěva kláštera MORAČA, jedné z nejdůležitějších středověkých památek země. Krátká túra v NP BIOGRADSKÁ GORA kolem stejnojmenného jezera, kde okolní hluboký prales přispívá k tajuplnosti místa. Poté průjezd divokým vnitrozemím (vysoké hory, kaňony) do Durmitoru. Vrcholem cesty je průjezd KAŇONEM ŘEKY TARA, který je nejhlubším v Evropě. Strmé skály kaňonu se zde vypínají nad modrozelenou vodou řeky Tary. Večeře, nocleh. 7.den: Snídaně. Pobyt v NP Durmitor. ŽABLJAK - horské středisko. NP DURMITOR vysokohorské krasové vápencové pohoří, které patří k nejzajímavějším v Evropě. Procházka kolem malebného ČERNÉHO JEZERA, na jehož jižní straně se zdvíhají vysoké vrcholy. Možnost prodloužení túry až na rozmezí vrstvy jehličnatých lesů a kosodřeviny na planinu Brojiště, ze které jsou již vrcholy masivu Durmitoru jako na dlani. V podvečer odjezd do Čech. 8. den: Návrat do Čech ve večerních hodinách. Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 5x ubytování, 5x polopenzi, pojištění léčebných výloh a storna. Zájezd je pojištěn proti úpadku CK. 99

6 MALEBNÁ ELBA Elba je italský ostrov v Tyrhénském moři, který patří k Toskánsku a leží asi 10 kilometrů od pobřežního města Piombino. Svojí rozlohou jde o největší ostrov Toskánských ostrovů a po Sicílii a Sardinii je to třetí největší italský ostrov. U nás je spíše známý jako vyhnanství Napoleona, vyniká malebností, překrásnou horskou přírodou a zejména rozmanitostí pláží. TERMÍN: CENA: 8.970,-Kč 1.den: Odjezd v odpoledních - večerních hodinách směr Itálie. 2.den: Příjezd do přístavu Piombino, nalodění. Odplutí trajektem na ELBU, do přístavu Portoferaio. Odjezd na ubytování. Dle časových možností koupání (bazén, moře). Nocleh. 3.den: Prohlídka metropole ostrova PORTOFERAIO - procházka, možnost koupání, návrat do kempu. Nocleh. 4.den: Okruh západní částí ostrova s vyhlídkami a možností koupání na divoké pláži na jihu ostrova nebo na městské pláži. Možná individuální prohlídka turistického městečka CAMPO NELL ELBA. Nocleh. 5. den: Odjezd do horského městečka RIO NELL ELBA, kde se zastavil čas, dále přístav RIO MARINA, Muzeum elbských minerálů. Jedinečné CAPOLIVERI s osobním volnem v kouzelné atmosféře uliček starého města; přístav PORTO AZZURRO s individuálním volnem; sirné jezírko LAGHETTO DI TERRANERA kratší zastávka, možnost koupání na Spiaggia Reale nebo na útesech. Nocleh. 6.den: Individuální volno, koupání, opalování. Nocleh. 7.den: Výlet do MARCIANA MARINAv západní části ostrova, výjezd lanovkou (cca 18 ) na nejvyšší horu Elby MONTE CAPANNE (1018 m) kouzelný panoramatický výhled na celý ostrov. Nebo možnost pěší tůry. Koupání na pláži Spiaggia Fenicia. Nocleh. 8. den: Individuální volno, koupání, opalování. Nocleh. 9.den: Předání bungalovů, poslední koupání, odplutí trajektem na pevninu. Přes noc jízda do ČR. 10.den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách. Cena obsahuje: dopravu busem, 7x ubytování (4 osoby v MH 4/5), vstup do bazénu, průvodce, trajekty. Cena neobsahuje: vstupy, loďky, (cca 50 ); případně turistickou taxu a kauci; závěrečný úklid a spotřeby á 15 /os. (platba na místě). Při ubytování 3 osob v MH příplatek 950,-Kč/os. Při ubytování 5 os. V MH sleva 500,-Kč/os. Cestovní pojištění: komplexní pojištění (léčebné výlohy, storno, úraz, odpovědnost za škodu, zavazadla) á 330,-Kč/os., děti do15 r. á 230,-Kč Ubytování: v atraktivním kempu s bazény, dětským areálem a menší botanickou zahradou, cca 400 m od pláže. Ubytování v tzv. mobilhomech (MH) pro 4-5 osob (obytná kuchyň s gaučem, dvě 2lůžkové ložnice, sociální zařízení, terasa). Lůžka jsou s povlečením. Věci osobní a hygienické potřeby nutné vzít s sebou (ručníky, utěrky, toaletní papír apod.). CK KO-TOUR Polička 100

7 HOLANDSKO květinové korzo Kvetoucí pole tulipánů, narcisů, hyacintů, větrné mlýny, starobylá města, romantický venkov, nádherná muzea, Severní moře, sýrové trhy, květinová burza, Amsterodam,... Termín: Cena: 5.770,-Kč příspěvek ZVO 2000,-Kč ORIENTAČNÍ PROGRAM ZÁJEZDU: 1.den: odjezd z ČR v odpoledních hodinách 2.den: příjezd do květinového parku KEUKENHOF v ranních hodinách, květinové korzo, ZAANSE SCHANS - skanzen řemesel a lidové architektury s větrnými mlýny, ubytování 3.den: prohlídka ROTTERDAMU (starý delftský přístav, Euromast, obytné kostky, projížďka lodí po přístavu), prohlídka DEN HAAGU (centrum, sídlo parlamentu a vlády Binnenhof, město miniatur Madurodam), přímořské lázně Scheveningen 4.den: květinová burza AALSMEER, sýrová farma, prohlídka AMSTERDAMU (historické centrum, květinový trh, projížďka lodí po průplavech, čtvrť červených luceren), odjezd ve večerních hodinách 5.den: příjezd do ČR v dopoledních hodinách Ubytování: 2-3lůžkové pokoje v soukromí nebo v kempu ve 4lůžkových bungalovech, vlastní nebo společné sociální zařízení. Ručníky a věci osobní a hygienické potřeby nutné vzít s sebou. Cena zahrnuje: 2x ubytování, dopravu autobusem, komplexní pojištění vč. storna, místní poplatek, průvodce Cena nezahrnuje: vstupy do objektů; projížďky loděmi (doporučujeme cca 50 EUR) Zájezd je pojištěn proti úpadku CK KO-TOUR Polička 101

8 I S L A N D ISLAND země ohně a ledu Vám nabídne pohledy na gejzíry, činné sopky, horké prameny, ledovce, fjordy, ledovcová jezera, lávová pole, Věřte, že zájezd nadchne každého cestovatele i milovníka přírody. Termín: Cena: ,- Kč Odjezd v poledních hodinách směr Praha a přes noc přejezd německým územím do Dánska. Ráno příjezd do přístavu Hirtshals, nalodění na trajekt, odjezd směr ISLAND, nocleh na lodi. Celý den plavba trajektem, technická zastávka na FAERSKÝCH OSTROVECH (cca 30 min). Nocleh na lodi. Ráno (cca v 8:30 hod.) příjezd do islandského přístavu SEYDISFJÖRDUR, vylodění. Odjezd přes EGILSSTADIR centrum východu ostrova, ležící u žlabovitého jezera LOGURINN. Dále směrem k Atlantiku podél úchvatných fjordů, kolem pobřeží přes rybářskou vesničku DJUPIVOGUR a poté kolem barevných hor v pohoří STAFAFELL do města HÖFN brány k největšímu ledovci Evropy VATNAJÖKULLU. Nocleh. Cesta kolem pobřeží na jih, přijedeme k ledovcové laguně JÖKULSÁRLÓN, možnost projížďky obojživelným vozidlem. Vycházka k ledovcovému splazu Svínafellsjökull. V národním parku SKAFTAFELL podnikneme krátký výlet k tzv. Černému vodopádu SVARTIFOSS černé čedičové varhany. Přejezd přes lávové pole sopky LAKI na samotný jih ostrova. VÍK nejjižnější bod Islandu. Procházka po černé sopečné pláži s čedičovou jeskyní. Mys DYRHÓLAEY skalní brána a skalní útesy s četnými ptačími koloniemi. Nocleh. Dále jedeme k vodopádu SKÓGAFOSS (60 m), potom jízda pod činným vulkánem HEKLA. SKALHOLT biskupství, které je duchovním centrem Islandu. Odjezd do nejznámější oblasti Islandu. Procházka oblastí gejzírů, GEYSIR starý otec všech gejzírů (již málo činný), STROKKUR syn, který každých cca 10 minut chrlí proud horké vody do výše až 25 m. Dále gigantický ZLATÝ VODOPÁD GULLFOSS. Národní park THINGVELIR místo styku evropské a americké litosférické desky, místo vyhlášení nejstaršího parlamentu světa ALTING. Nocleh. Prohlídka hlavního města REYKJAVÍK vila HÖFDI místo schůzky prezidenta Reagana a Gorbačova, radnice, parlament, katedrála, moderní kostel HALLGRÍMSKIRKJA, vodojem PERLAN s otočnou restaurací. Odjezd do činné oblasti KRÍSUVÍK, koupání v proslulé termální MODRÉ LAGUNĚ v blízkosti geotermální elektrárny. Nocleh. Osada REYKHOLT s historickým a moderním kostelem, HRAUNFOSSAR výjimečné vodopády v lávě. Odjezd na sever ostrova, kráter GRÁBRÓK, přes osadu PINGEYRAR s vyzdobeným kostelem ke skanzenu GLAUMBAER, který ukazuje nelehký život Islanďanů. AKUREYRI hlavní město severu, druhé největší město ostrova, nová katedrála s mozaikami. Nocleh. GODAFFOS vodopád bohů, u nějž údajně skončilo pohanství. Fakultativní výlet na pozorování velryb v HÚSAVÍKU. Dále ÁSBYRGI bájná hora vikingského boha Ódina, HLJÓDAKLETTAR červené skály s jeskyní skřítků. V národním parku JÖKULSÁRGLJÚFUR si prohlédneme nejmohutnější vodopád Evropy DETTIFOSS šířka 100 m. Nocleh. Velice zajímavá oblast u jezera MÝVATN Komáří jezero, aktivní vulkanická oblast. Projdeme se tajemným lávovým městem DIMMUBORGIR temné hrady, výstup na některý sopečný kráter např. HVERFJALL. NAMASKARD Námafjall - bahenní sopky; sopečný kráter VITI, který je součástí činné sopky KRAFLA. Nocleh. Ráno přejezd do přístavu SEYDISFJÖRDUR, nalodění na trajekt, odjezd (v cca 10:30 hod.) severním Atlantikem k FAERSKÝM OSTROVŮM. Nocleh na lodi. 12) Celý den plavba Atlantickým oceánem, technická zastávka v TORSHAVNU - hlavní město na Faerských ostrovech (cca ve 3:00 hod), dále plavba mezi souostrovím SHETLANDY a ORKNEJE, směr Dánsko, nocleh na lodi. 10. Kolem poledne dorazíme do dánského přístavu HIRTSHALS, vylodíme se a pokračujeme autobusem přes Německo do ČR. 11. Průjezd Německem, příjezd domů v časných ranních hodinách. Cena obsahuje: dopravu busem, 7x ubytování turistického typu (ubytovny 2lůžkové i vícelůžkové pokoje, příslušenství vlastní nebo společné na chodbě); 4 x v nocležnách (pro 6-9 osob - palandy) na trajektu Dánsko Island Dánsko; 4 x oběd na trajektu (platí pouze pro nocležny); průvodce. 102

9 Cena nezahrnuje: vstupné; pojištění léčebných výloh, úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu á 528,-Kč/os. Lůžko ve 4lůžkové vnitřní kajutě na trajektu (lůžkoviny, ručníky, WC, sprcha, klimatizace) za příplatek 980,-Kč/os. (4 noclehy). Klienti si mohou přiobjednat snídaně (bufet) á cca 15 /os./den, oběd (dle denní nabídky) á cca 12 /os./den, večeře (bufet) á cca 28 /os./den nutné objednat předem na cestovní smlouvě. Různé: celý program lze absolvovat pouze v případě příznivého počasí. Některé úseky nemusí být průjezdné. Nocležna na trajektu je pro 6-9 osob (dvou-třípatrové palandy), sociální zařízení je společné na chodbě. Zájezd je pojištěn proti úpadku CK. 103

10 ANDORRA PRO TURISTY Pyreneje jsou ideálním terénem pro vysokohorskou turistiku vzhledem k dostupnosti vrcholů s dalekými výhledy, množství ples s možností koupání, vodopádů, květeny a zvířeny. Výhodou je také pravidelně příznivé počasí. Vzhledem k neexistenci daní a cel je zde možnost cenově výhodných nákupů. Termín: Cena: ,-Kč 1. den: Odjezd v dopoledních hodinách. 2. den: Příjezd do ANDORRY v odpoledních hodinách, nákup vín a destilátů, ubytování, volný program, večeře, nocleh. 3. den: Snídaně, celodenní výlet z lyžařského střediska Grau Roig největším ledovcovým karem CIRC DELS PESSONS s mnoha jezery na horu PIC DELS PESSONS (+800m), večeře, nocleh. 4. den: Snídaně, celodenní návštěva hlavního města ANDORRA LA VELLA (gotická čtvrť, obchodní centrum, možnost koupání v termálních lázních Caldea a možnost nákupů), večeře, nocleh. 5. den: Snídaně, celodenní výlet z místa Cruce de la Plana údolím VALLE DEL MADRIU PERAFITA CLAROR, zařazeném na Seznam světového dědictví UNESCO (+965m,- 965m), večeře, nocleh. 6. den: Snídaně, dopolední výlet z lyžařského střediska Ordino Arcalís k jezeru ESTANY DE CREUSSANTS a na hlavní hřeben Pyrenejí (+400m) a zpět, odpolední piknik, procházka po naučných stezkách, večeře, nocleh. 7. den: Snídaně, celodenní výlet z lyžařského střediska Arinsal na nejvýše položená, celoročně zamrzlá jezera ESTANYS DE MONTMANTEL (+1280m) a zpět, večeře, nocleh. 8. den: Snídaně, celodenní výlet z místa Portell de Sortény údolím národního parku VALL DE SORTÉNY na druhý nejvyšší vrchol Andorry PIC DE L ESTANYÓ (+1035m) a zpět, večeře, nocleh. 9. den: Snídaně, odjezd z Andorry. 10. den: Příjezd do nástupních míst v dopoledních a odpoledních hodinách. Cena zahrnuje: dopravu lůžkovým autobusem, 7x ubytování, 7x polopenzi, místní poplatek, služby průvodců Cena nezahrnuje: vstup do termálních lázní Caldea a piknik; komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, storno, úraz, zavazadla, odpovědnost za škodu) á 330,-Kč Ubytování: v El Serratu (1600 m n.m.), v horní části údolí končícího pod majestátními velikány hlavního hřebene Pyrenejí. Odtud budeme podnikat výlety do hor se dvěma průvodci ve skupinách podle fyzické kondice. Ubytování v hotelu***, ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Hotel má též 3 a 4 lůžkové pokoje. Je zde restaurace, kavárna, venkovní terasa a salon. Stravování: Snídaně formou bufetu, večeře servírované o třech chodech včetně vína nebo nealko. Různé: 1lůžkový pokoj za příplatek 4.100,-Kč Zájezd je pojištěn proti úpadku CK. 104

11 LAHŮDKY AZUROVÉHO POBŘEŽÍ TERMÍN: CENA: 6.880,-Kč příspěvek ZVO 2000,-Kč 1.den: Odjezd z ČR v ranních hodinách, směr H. Králové, Litomyšl, Praha, Plzeň. 2. den: Časně ráno příjez do MARSEILLE prohlídka (rybí trh, výstup k Notre Dame de la Garde, individuální prohlídka bazilika, výhledy z výšky cca 160m; individuální návrat do přístavu), výlet lodí na ostrov IF. Odjezd na ubytování, nocleh. 3.den: Po snídani odjezd do ST. TROPEZ prohlídka, koupání. Návštěva přístavu PORT GRIMAUD. večer ubytování, nocleh možnost nákupu nedaleko hotelu nebo večeře. 4.den: Snídaně, odjezd do výrobny parfému v GRASSE, přejezd ke GRAND CANYONU DU VERDON, jezero ST. CROIX, dle počasí možnost koupání nebo projížďka lodí. Návrat na ubytování, nocleh. 5.den: Po snídani přejezd do NICE a CANNES kratší prohlídka, dále prohlídka MONACA + MONTE CARLA. Dle počasí možnost koupání. Ve večerních hodinách odjezd do ČR. 6.den: Příjezd ve večerních hodinách. Cena zahrnuje: dopravu busem, 3x ubytování se snídaní (2lůžkový pokoj), průvodce Cena nezahrnuje: kompletní pojištění (léčebné výlohy, úraz, zavazadla, odpovědnost za škodu a storno zájezdu) za příplatek 198,-Kč/os., do 15 roků za 138,-Kč/os.; vstupy do objektů, lodičky Slevy: při ubytování 3 osob na pokoji sleva 500,-Kč/os. Zájezd je pojištěn proti úpadku CK. 105

12 LONDÝN, WINDSOR TERMÍN: CENA: 6.580,-Kč příspěvek ZVO 2000,-Kč den: Odjezd v odpoledních hodinách směr hraniční přechod Rozvadov. Noční průjezd Německem a Francií. 2.den: V ranních hodinách trajekt z Calais přes kanál La Manche do Doveru. Přejezd do centra Londýna. Katedrála sv. Pavla, Tower Bridge a Tower - prohlídka královského hradu a jeho muzeí. Křižník Belfast. Odjezd na ubytování do hotelu. 3.den: Snídaně, odjezd do Windsoru ke královskému hradu - prohlídka letního sídla královny Alžběty II.. Návrat do Londýna - Piccadily Circus, Soho, Hyde Park, Speakers corner, Oxford st. Odjezd na ubytování do hotelu. 4.den: Snídaně, odjezd do centra. Westminster Abbey - prohlídka katedrály, parlament, Big Ben, kostel Sv. Margarety, Downing Street, White Hall (Horse Guards), Buckinghamský palác, Admirality Arch, Trafalgar Square, kostel sv. Martina, Národní galerie. Fakultativně možnost návštěvy muzea voskových figurín Madame Tussauds a planetária nebo londýnského kola. Ve večerních hodinách odjezd do ČR (trajekt nebo tunel). Přes noc jízda Belgií a Německem. 5.den: V dopoledních hodinách přejezd přes hraniční přechod Rozvadov a návrat do ČR. Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autobusem, 2x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích v hotelu v Londýně se snídaní, trajekt přes kanál La Manche nebo průjezd tunelem, průjezd Německem. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění (vč. léčebných výloh a storna zájezdu) á 165,-Kč/os.; vstupy. Zájezd je pojištěn proti úpadku CK. 106

13 PETROHRAD A PETRODVORCE S NÁVŠTĚVOU POBALTSKÝCH REPUBLIK Pro ty, kteří nemají mnoho času, jsme připravili podrobný týdenní zájezd do Pobaltských republik, které jakožto řádní členové EU jsou již snadno přístupné. Litva, Lotyšsko i Estonsko nabízejí nespočetně krás, i když jsou to země převážně rovinaté. Nejvíce jich můžete objevovat v jejich hlavních městech, která jsou všechna zapsána na seznamu UNESCO. Termín: Cena: ,-Kč ,-Kč Orientační program zájezdu: 1. den Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách. Noční přejezd přes Polsko. 2. den VILNIUS (UNESCO) hlavní a největší město Litvy, které svým půvabem a atmosférou připomíná Prahu, staré město patří k nejrozsáhlejším městským jádrům v Evropě. Nocleh. 3. den Přejezd do Lotyšska. Nejznámější národní park Lotyšska NP GAUJA. Unikátní přírodní scenérie se zalesněným údolím řeky Gauji, cihlový HRAD TURAIDA, který se tyčí přímo nad jejími vodami. Dojezd na nocleh v Tallinnu. 4. den TALLINN (UNESCO) město ležící u Finského zálivu. V průběhu prohlídky navštívíme Staré město, hanzovní cechovní a kupecké domy, Katedrální vrch Toompea, starobylé kostely. Tallinn nabízí také mnoho romantických uliček a náměstíček s možnostmi příjemného posezení. Přejezd do Ruska. Nocleh u Petrohradu. 5. den Celodenní prohlídka klenotu carského Ruska PETROHRADU (UNESCO): procházka historickým centrem této metropole na Něvě - Petropavlovská pevnost, Palácové náměstí s Alexandrovým sloupem, chrám Vzkříšení Krista, který vyrostl na místě, kde byl v r zabit car Alexandr II., Něvský prospekt, křižník Aurora a další. 6. den Návštěva jednoho z vrcholů celého zájezdu - parku PETRODVORCE, jehož srdcem je Velká kaskádová vodní třída. CARSKOJE SELO u Petrohradu monumentální palác, který pro carevnu Alžbětu postavil architekt Rastrelli, a který byl symbolicky pojmenován na počest Kateřiny Veliké. Kopie slavné Jantarové komnaty dle fotografií originálu ztraceného během 2. sv. války. 7. den Dokončení prohlídky PETROHRADU: Zimní palác, jedinečná galerie Ermitáž, možnost plavby lodí po Něvě. Noční přejezd do Lotyšska. 8. den Hlavní město Lotyšska RIGA (UNESCO) (9hodinová prohlídka) se starým městem na východním břehu Daugavy. Kromě starého centra s historickými, architektonickými a kulturními památkami od 14. stol. se v Rize nachází také několik ulic s množstvím krásných secesních domů, díky kterým je Riga skvostem secesní architektury. Nocleh. 9. den Přejezd přes Litvu. Návštěva vodního hradu TRAKAI, jedinečná památka v přírodním parku nedaleko Vilniusu. Dále cesta přes Polsko do ČR. 10. den Příjezd v ranních hodinách. Cena zahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna, dopravu autobusem, průvodce, 6x nocleh (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 6x snídani. Cena nezahrnuje: vízum do Ruska á 1.690,-Kč (990,- vízum, 700,- povinný poplatek vízovému centru) vyřídí CK cca 2 měsíce před odjezdem 107

14 RUMUNSKO VELKÝ OKRUH - hory, kláštery, Drákulova Transylvánie Termín: Cena: ,-Kč 1. den Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, noční přejezd do Rumunska. 2. den Návštěva proslulého VESELÉHO HŘBITOVA (UNESCO) v SAPINTÉ, procházka klášterním komplexem sestávajícím z lidových staveb ve vesnici BARSANA. 3. den Návštěva malovaných klášterů VORONET (UNESCO), který je též nazýván Sixtinskou kaplí východu a poklidnějšího, dřevěnou hradbou chráněného kláštera HUMOR (UNESCO), prohlídka jednoho z nejstarších obydlených klášterů Moldavie, klášter NEAMT, život místních popů. 4. den Celodenní turistika v pohoří CEAHLAU. Výstup k turistické chatě FINTINALE. Odtud buď možnost pokračovat ve výstupu na nejvyšší vrchol TOACU (1904 m), nebo se vydat k vodopádům DURATOIDEA. 5. den Přejezd do BIKAZSKÉ SOUTĚSKY (úzká silnička je sevřena až 300m vysokými srázy), pěší výlet mezi skalními stěnami, jezero LACU ROSU. 6. den BIERTAN impozantní opevněný gotický kostel zařazený do kulturního dědictví UNESCO. Středověké město SIGHISOARA (UNESCO) přezdívané sedmihradský Norimberk s rodným domem Vlada Tepese Drákuly, které díky svému starobylému rázu tvoří skvělou bránu do Transylvánie. Dojezd do oblasti u městečka Sinaia. 7. den Horské městečko BUSTENI ležící v blízkosti nejvyšších útesů Evropy, výjezd lanovkou na BABELE do výšky 2200 m, nádherné skalní útvary včetně známé Babelské sfingy, několik variant túr dle náročnosti. Zpět lanovkou do Busteni. 8. den Horské městečko SINAIA. Procházka k SINAISKÉMU KLÁŠTERU. Dále královský zámek PELES s nádhernými bohatě zdobenými interiéry, krátký přejezd k domnělému tajemnému Drákulovu hradu BRAN. Zastávka ve městě BRASOV, prohlídka historického jádra s Černým kostelem. 9. den Přejezd do pohoří FAGARAŠ nejvyššího horského hřebene Karpat, procházka kolem největšího fagarašského jezera LACUL BALEA. Historické město SIBIU s romantickým malebným městským jádrem, které je nyní rychle renovováno. Odjezd do ČR. 10. den Návrat do Čech v poledních hodinách. Cena zahrnuje: poj. léčebných výloh a storna, 7x nocleh v hotelu s polopenzí dvoulůžkových pokojích, dopravu autobusem, průvodce. ve Zájezd je pojištěn proti úpadku CK. 108

15 SKANDINAVIE VELKÝ POLÁRNÍ OKRUH Tento podrobný okruh propojuje nejkrásnější partie severního Norska (čarokrásné souostroví Lofoty s malebnými tmavě červenými rybářskými vesničkami, nad nimiž se tyčí rozeklané vrcholky hor) s přírodními krásami středního a jižního Norska (ledovec Svartisen, Zlatá cesta Severu přes hory a fjordy začínající proslulou cestou Trollů, pokračující plavbou přes Norddalsfjord a končící u nejkrásnějšího fjordu Geiranger). Zájezd neopomíjí ani kulturní památky země, navštívíme největší severskou gotickou katedrálu v Trondheimu, světoznámý skanzen v Lillehammeru, věhlasná muzea v Oslu. Termín: Cena: ,-Kč Orientační program zájezdu: 1. den Odjezd z Prahy ve večerních hodinách. Krátkým trajektem z Německa do Dánska a novým ØRESUNDSKÝM MOSTEM z Kodaně do Malmö ve Švédsku. 2. den LUND významné kulturní středisko v jižním Švédsku s pěknou románskou katedrálou, v historii dokonce největší město Skandinávie. 3. den Zastávka u hraničního fjordu IDDEFJORD. Vyhlídková jízda podél nejdelšího norského jezera MJØSA. Návštěva městečka LILLEHAMMER turistické a sportovní centrum, dějiště zimních olympijských her, věhlasný skanzen. 4. den Průjezd nejdelším norským údolím GUDBRANDSDALEN, které je nazýváno srdcem Norska, a národním parkem DOVREFJELL s vyhlídkou na jeho drsnou přírodu. Devítihodinová prohlídka TROND-HEIMU třetí největší město Norska s katedrálou, která je považována za nejkrásnější gotickou stavbu severní Evropy. Noční přejezd den Souostroví LOFOTY patří k nejmalebnějším místům ve Skandinávii. Rybářské vesničky jsou rozprostřené podél mořských zálivů a nad nimi se tyčí rozeklané vrcholky hor. Jsou považovány za ráj turistů, malířů a rybářů. Hlavní město SVOLVAER, UNESCEM chráněný fjord NUSFJORD, městečko SUND známé kovářskou výrobou, městečko REINE vyhlášené nejkrásnějším místem Norska, městečko Å na nejjižnějším cípu Lofot aj. 7. den Přejezd nově otevřenou silnicí s mnoha dlouhými tunely a trajektem zpět na pevninu s pohledy na skalnaté hory vyrůstající přímo z mořské hladiny. Dále cesta divokou krajinou NORDLANDU podél nesčetných jezer a hlubokých fjordů s okouzlující scenérií majestátních hor. Přestávky na zajímavých místech. Turistika v národním parku RAGO. Městečko FAUSKE. 8. den Zastávka na POLÁRNÍM KRUHU prohlídka návštěvního centra. SVARTISEN výlet k nejznámějšímu ledovcovému splazu druhého největšího norského ledovce. MO I RANA město na břehu Ranafjordu, obchodní centrum oblasti. Noční přejezd. 9. den Procházka tundrou v DOVREFJELLU v okolí Dombasu. Královská cesta, kterou putovali králové na korunovaci do katedrály v Trondheimu. Ubytování. 10. den ZLATÁ CESTA SEVERU začíná jedinečným stavitelským dílem silnicí TROLLSTIGVEIEN s úchvatnou vyhlídkou, pokračuje přes hory k NORDDALSFJORDU a po jeho přeplutí trajektem dále k nejkrásnějšímu fjordu GEIRANGER (UNESCO), jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami vodopádů. Cesta malebným údolím OTTADALEN se zastávkou v městečku LOM s kostelíkem a dřevěnou architekturou. Nocleh. 11. den OSLO vzdušná a zelená metropole Norska s množstvím kulturních památek i s věhlasnými muzei. Nocleh. 12. den MALMÖ třetí největší město Švédska, jež si zachovalo řadu stavebních památek. Odjezd do Čech. 13. den Příjezd do Prahy v ranních hodinách. Cena zahrnuje: poj. léčebných výloh a storna, dopravu autobusem, trajekty, 8x ubytování v 4 5 lůžkových chatičkách s možností vaření nebo v ubytovnách, průvodce. 109

16 TURECKO VELKÝ OKRUH Termín: Cena: ,-Kč 1. den Odjezd z Prahy, H. Králové, Pardubic a Brna v ranních hodinách. Přejezd přes Maďarsko, Srbsko a Bulharsko. 2. den Odpoledne příjezd do Istanbulu, ubytování. 3. den ISTANBUL (UNESCO) různorodé město na dvou kontinentech s množstvím byzantských a osmanských památek (chrám Hagia Sofia, Modrá mešita, Sulejmanova mešita, palác Topkapi, Yerebatanská cisterna). Nocleh v Istanbulu. 4. den Dokončení prohlídky ISTANBULU. Odpoledne přejezd do Ankary. Nocleh. 5. den ANKARA hlavní město Turecka se známým archeologickým muzeem Anatolských civilizací. Nocleh v Kappadokii. 6. den Údolí GÖREME (UNESCO) a CAVUSIN jedny z největších přírodních zajímavostí v Turecku, kde byl v sopečných tufech dešťovou vodou vymodelován pohádkový barevný svět skalních pyramid a různých bizarních útvarů, ve kterých lidé vyhloubili řady kostelů, skalních klášterů i měst. Návštěva osady UCHISAR. Podzemní město DERINKUYU nebo KAYMAKLI. Nocleh v Kappadokii. 7. den Odjezd v časných ranních hodinách do Konye. KARAVANSERAY SULTANHANI malá pevnost, která sloužila jako ochrana při odpočinku obchodních karavan. Prohlídka KONYE významného města muslimských věřících s věhlasnou mešitou. Dojezd na nocleh. 8. den TURECKÁ RIVIÉRA PERGE impozantní zříceniny významného antického města, monumentální brány, stadion, antické lázně, sloupová kolonáda. ASPENDOS s jedinečně dochovaným římským divadlem. Vodopády KURSUNLU soustava jezírek propojených vodopády připomínající zmenšená Plitvická jezera. Prohlídka starého centra ANTALYE - nejvýznamnějšího letoviska na jižní riviéře. Nocleh. 9. den PAMUKKALE (UNESCO) travertinové kaskády a jezírka. Jeden z nejzajímavějších přírodních útvarů světa. Antické město HIERÁPOLIS (UNESCO). Jedna z nejkrásnějších antických lokalit AFRODISIAS. Příjezd k Egejskému moři. Nocleh. 10. den EFES archeologický areál unikátních antických staveb, trosky jednoho z divů světa - ARTEMIDINA CHRÁMU. DIDYMA ve starověku proslulá věštírna. PRIÉNÉ vykopávky antického města zajímavé svojí pěknou polohou. 11. den PERGAMON antické město s akropolí na vysoké skále, ze které je pěkný rozhled. Pozdě večer příjezd do Istanbulu, nocleh. 12. den Odjezd z Turecka. Přejezd. 13. den Příjezd do ČR dopoledne. Cena zahrnuje: poj. léčebných výloh a storna, dopravu autobusem s klimatizací, průvodce, 10x ubytování se snídaní (dvoulůžkové pokoje). Fakultativní služby: 9x večeře 1350 Kč. 110

17 RUMUNSKO Maramureš, Rodna - pokračování Podkarpatské Rusi a kláštery UNESCO Během týdenního putování po severu Rumunska poznáme chudé vesničky Maramureše s vyřezávanými branami a dřevěnými kostelíky. Jednodenní výlety nás dovedou mezi horské masívy romantické Rodny, kde bude naší jedinou společností pestrá a téměř nedotčená příroda. Úzkorozchodnou železnicí se vydáme do nitra maramurešských hor na rumunskoukrajinském pomezí. Nevynecháme také malá sousední pohoří Suhard a Rărau, kde na nás čekají vrcholy s výhledy na překrásné rumunské hory. Na závěr navštívíme historické město Sighetu Marmatei s ojedinělými památky. Základnu s ubytováním budeme mít po celý týden v turistickém centru Borsa, odkud každý den budeme vyrážet za jedinečnými zážitky. Termín: Cena: 9.990,- Kč - ***hotel s polopenzí pro 30 platících provází Petr Kylián 1. den: odjezd z ČR, přejezd přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska. 2. den: ranní příjezd do MARAMUREŠE, zastávka u kostelíků UNESCO v DESESTI a BIRSANĚ, procházka mezi dřevěnými kostelíky z 17. a 18. stol. v městečkách IEUD a POIENILE IZEI v údolí říčky IZA, prohlídka tesařských architektonických skvostů, autobusem přejezd na ubytování do BORSY, naší celotýdenní základny, odpoledne krátká túra z hornického městečka Baia Borsa. 3. den: z turistického komplexu v Borse se vydáme lanovkou pod horu Stiol v pohoří Rodna, zdoláme krátký úsek do sedla PRISLOP (1 416 m), odtud výstup na hřeben a krásná hřebenovka přes horu CERCĂNEL (1 847 m) a následný strmý sestup do údolí poblíž hotelu, možnost lehčí varianty - sestup přes kolibu lesem do údolí a pěší návrat po silnici k hotelu. 4. den: z městečka Borsa náročný výstup na nejvyšší vrchol RODNY - kamenitý PIETROSUL (2 303 m) s výhledem do nitra liduprázdné Rodny - na panenskou přírodu charakteristickou holými hřebeny pokrytými alpinskými loukami, na porosty rododendronů (pěnišníků), (nebo alternativně turistika nad Borsou) stejnou cestou zpět do Borsy. 5. den: brzy ráno autobusem přejezd do městečka VISEU DE SUS, výlet poslední funkční karpatskou úzkokolejkou(cca 15 EUR) sloužící k přepravě dřeva i dřevorubců údolím řeky VASER do nitra hor, výstup ve stanici FAINA, odtud pěšky přes hlavní hřeben kolem hory TOROIAGA (1 930 m), následný sestup areálem dolů na měď do industriálního městečka Baia Borsa, návrat autobusem na ubytování. 6. den: lanovkou znovu výjezd pod horu Stiol, tentokrát vyjdeme na hřeben pohoří RODNA, po kterém se vydáme do nitra těchto romantických skalnatých hor k horskému jezírku IZVORU BISTRITEI, dolů do horského střediska sejdeme podél 60 m vysokého KOŇSKÉHO VODOPÁDU. 7. den: najatým mikrobusem (cca10 Eur/os) přesun do pohoří SUHARD, přes sedlo ROTUNDA vyjdeme na rozlehlé zelené louky za jedinečnými výhledy na řadu okolních pohoří náležících do východních Karpat (Rodna, Rarãu, Cãliman, Giumalãu), výstup na nejvyšší vrchol Suhardských hor VÃRFUL OMUL (1932 m), autobusem návrat zpět na ubytování. 8. den: autobusem dopoledne odjezd do živoucího města na rumunsko-ukrajinských hranicích SIGHETU MARMATIEI (obávané totalitní vězení ministrů přeměněné na muzeum, stará vesnice - skanzen, poslední nákupy), návštěva VESELÉHO HŘBITOVA v SAPINTĚ, odjezd přes Maďarsko a Slovensko do ČR. 9. den: příjezd do ČR v dopoledních hodinách. STRAVOVÁNÍ: často bude možné využít místních chat, restaurací, bufetů a prodejen. Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem (2 800 km), 6x ubytování v ***hotelu 111

18 s polopenzí, vedoucí zájezdu, informační materiál. Cena nezahrnuje: vstupné do památek, lanovky, vláček, mikrobus, fakultativní akce a náklady s nimi spojené, případná místní doprava a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci Cena zahrnuje. Příplatek: 1lůžkový pokoj v hotelu Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně připojištění storna zájezdu a pojištění na turistiku 220 Kč. Nástupní místa: Hradec Králové Přihlášky a další informace: ing. Ropek, tel ve FN HK, 112

19 PAŘÍŽ + LONDÝN + JIŽNÍ ANGLIE Termín: Cena: 9.590,-Kč den: Odjezd v poledních hodinách, směr Praha, Rozvadov, noční průjezd SRN. 2.den: Ráno přejezd kanálu La Manche. Dopoledne prohlídka Londýna: střídání stráží u Buckingamského paláce, White Hall, Westminsterské opatství a parlament, Trafalgarské nám., obří kolo, Ubytování, nocleh v hotelu. 3. den: Snídaně, Windsor největší obydlený hrad na světě. Stonehenge unikátní prehistorická zajímavost (vstupné cca 13,90GBP nutné objednat při přihlášení!!!). Winchester ve zdejší katedrále bylo korunováno 36 anglických panovníků, večerní procházka po Piccadilli Circus a SOHO. Nocleh v hotelu. 4.den: Snídaně, procházka po Londýně od chrámu sv. Dánů přes katedrálu sv. Pavla, City do Toweru nejnavštěvovanější atrakce v Anglii. Odtud výletní lodí na Greenwich (cca 6-7GBP), v noci přejezd trajektem do Francie. 5.den: Versailles - zámek západně od Paříže s řadou muzeí a historických památek. La Defense moderní pařížská čtvrť. Fakultativně projížďka lodí po Seině. Ubytování v F1, nocleh. 6.den: Snídaně, celodenní prohlídka francouzské metropole PAŘÍŽ: Louvre a jeho muzea, katedrála Notre-Damme, Invalidovna, náměstí Cocord, Vítězný oblouk, Lucemburská zahrada, Panteon, večerní projížďka městem, Montmartr a bazilika Sacre Coeur aj. Nocleh v F1. 7. den: Snídaně, Eiffelova věž a dokončení prohlídky pařížských monumentů. Po poledni odjezd do ČR. V průběhu cesty zastávka v Remeši u korunovační katedrály francouzských panovníků. Přes noc průjezd do ČR. 8.den: Příjezd do ČR v poledních (odpoledních) hodinách. Cena zahrnuje: doprava zájezdovým autobusem, 2x nocleh v hotelu v Londýně ve 2L pokojích a 2x nocleh v Paříži ve 3L pokojích (2L pokoj za příplatek 360,-Kč/os.), 4x snídaně, průvodce. Cena nezahrnuje: vstupné a fakultativní služby; kompletní cestovní pojištění vč. storna zájezdu á 260,-Kč/os. 113

20 PAŘÍŽ + VERSAILLES TERMÍN: CENA: 4.580,-Kč příspěvek ZVO 1800,-Kč den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR. 2.den: V ranních hodinách příjezd do PAŘÍŽE - celodenní prohlídka (Palais de Justice, Conciergerie, Centre Pompidou, Les Halles, Palais Royale, Cour Napoleon v Louvru, Panthéon, Sorbonne, Latinská čtvrť, Notre Dame, ). Večer odjezd na ubytování. 3.den: Po snídani návštěva Montmartru, trh La Défense, odpoledne návštěva VERSAILLES, večerní projížďka Paříží s návštěvou Montmartru bazilika Sacré Coeur, Place du Tertre. Nocleh. 4.den: Po snídani přejezd do centra Eiffelova věž, Place de la Concorde, zahrady Tuilerie, Louvre, Museé d Orsay. Individuální volno. Večer fakultativní projížďka lodí po Seině a odjezd do SRN. 5.den: Příjezd domů v odpoledních hodinách. Cena zahrnuje: 2x ubytování (2L pokoj), dopravu busem, průvodce. Cena neobsahuje: 1lůžkový pokoj ,-Kč; 2x snídaně +330,-Kč/os.; komplexní cestovní pojištění +165,-/os. Vstupné do objektů při prohlídkách, projížďku lodí po Seině. (doporučujeme cca 50EUR) Sleva: 3L pokoj sleva 400,-Kč/os. Zájezd je pojištěn proti úpadku CK. 114

Velká Británie - Londýn. již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!!

Velká Británie - Londýn. již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!! Velká Británie - Londýn již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!! Budovy Parlamentu s věží Big Ben, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, Tower of London, Tower Bridge, Katedrála Sv. Pavla,

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

ŠPANĚLSKO KATALÁNSKO A BARCELONA

ŠPANĚLSKO KATALÁNSKO A BARCELONA LAST MINUTE ZÁJEZD ZA POZNÁNÍM ŠPANĚLSKO Pobyt u moře s výlety KATALÁNSKO A BARCELONA BARCELONA GOTICKÁ KLÁŠTER MONTSERRAT FIGUERAS (MUZEUM DALÍHO) CASTELLO D EMPÚRIAS CADAQUES BARCELONA MODERNISTICKÁ

Více

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Vážení rodiče, Nabízíme Vašim dětem cestování za poznáním a zdokonalením jazykových znalostí do Anglie. Jedná se o 6-denní zájezd

Více

Krásy Toskánska neopakovatelná italská krása s výletem na ostrov Elba + návštěva dvou vinařských oblastí s ochutnávkou vína

Krásy Toskánska neopakovatelná italská krása s výletem na ostrov Elba + návštěva dvou vinařských oblastí s ochutnávkou vína Krásy Toskánska neopakovatelná italská krása s výletem na ostrov Elba + návštěva dvou vinařských oblastí s ochutnávkou vína Termín: 20.-25. 6. 17 Cena: 6 490,- Program: 1. den: - odjezd z Ochoze u Brna

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 SVATÝ KONSTANTIN

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 SVATÝ KONSTANTIN NABÍDKA VÝLETŮ 2017 SVATÝ KONSTANTIN Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Výlet do Nesebru Výlet autobusem do architektonické rezervace se starobylými kostely a chrámy, která je zahrnuta do seznamu UNESCO od

Více

Kč* Pětidenní zájezd do Francie Paříž a zámky na Loiře. Ne čt

Kč* Pětidenní zájezd do Francie Paříž a zámky na Loiře. Ne čt 8 5 300 Kč* Pětidenní zájezd do Francie Paříž a zámky na Loiře Pojeď také na školní zájezd za nejkrásnějšími místy Francie! Dva dny strávíme v Paříži, kde si nejdříve uděláme okružní jízdu, při které poprvé

Více

termín 1.-10.7.2016 a 5.-14.8.2016 Cena 7 300,- polopenze, cca 500,-- kolo Osoba na 5.lůžku v mobilhomu 4300,-

termín 1.-10.7.2016 a 5.-14.8.2016 Cena 7 300,- polopenze, cca 500,-- kolo Osoba na 5.lůžku v mobilhomu 4300,- Francouzská riviéra - Antibes Naše cestovní kancelář Vám nabízí možnost strávit Vaší dovolenou v srdci francouzské Riviéry v malebném historickém městečku Antibes, které leží mezi letovisky Nice (cca.

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Aquapark v Primorsku AQUAPLANET pro všechny věkové kategorie a každý si zde najde to své. Čeká Vás den plný zábavy, příjemných zážitků, skluzavky,

Více

Nabídka výletů. Albánie - Skadar. Noční Budva. Montenegro tour, Cetinje, Njeguši

Nabídka výletů. Albánie - Skadar. Noční Budva. Montenegro tour, Cetinje, Njeguši Nabídka výletů Albánie - Skadar Tento výlet Vás provede černohorským pobřežím přes Bar a Ulcinj až k hraničnímu přechodu Sukobin. Za hraničním přechodem následuje krátká přestávka v kafe-baru. Program

Více

KRÁSY FRANCOUZSKÉ RIVIÉRY

KRÁSY FRANCOUZSKÉ RIVIÉRY LIBUŠE TRAVEL CESTOVNÍ AGENTURA www. LibuseTravel.cz KRÁSY FRANCOUZSKÉ RIVIÉRY Francouzská riviéra nabízí středomořské podnebí, zářící slunce, významná přímořská letoviska, historická městečka, ale hlavně

Více

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie.

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. To nejlepší z Anglie Termín: 23. 4. - 29. 4. 2016 Program: 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. 2 den:. Celodenní návštěva hlavního města EU Bruselu. Dopoledne

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Aquapark v Primorsku AQUAPLANET pro všechny věkové kategorie a každý si zde najde to své. Čeká Vás den plný zábavy, příjemných zážitků, skluzavky,

Více

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 (8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 La Défense La Défense je název obchodní čtvrtě, která je charakteristická supemoderními stavbami a mrakodrapy. Leží na předměstí Paříže severozápadně od centra.

Více

OKRUH VELKOU BRITÁNIÍ, ANGLIE SKOTSKO WALES BUS

OKRUH VELKOU BRITÁNIÍ, ANGLIE SKOTSKO WALES BUS OKRUH VELKOU BRITÁNIÍ, ANGLIE SKOTSKO WALES BUS 12 - denní zájezd Londýn - York - Jedburgh - Edinburgh - Pitlochry - Blair Athol - Inverness - Loch Ness - Loch Lomond - Chester - Cardiff - Bath - Torquay

Více

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Riga je přístav a hlavní město Lotyšska. Rozkládá se na pobřeží Baltského moře, u Rižského zálivu a na březích řeky Daugavy. Riga je největší

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. ITÁLIE Ischia. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezony.

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. ITÁLIE Ischia. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezony. NABÍDKA VÝLETŮ 2015 ITÁLIE Ischia Půldenní výlet kolem ostrova Ischia Půldenní okruh kolem ostrova Ischia s českým průvodcem. Prohlídky a zastávky na nejzajímavějších místech ostrova, výjezd do nejvýše

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

Poznávací okruh Islandem

Poznávací okruh Islandem Poznávací okruh Islandem Termín cesty: 25. 7. 2. 8. 2015 Objevte magickou energii a nikdy nekončící dny pohádkového Islandu. Navštivte společně s námi zemi, která proslula největší koncentrací činných

Více

Ř E C K O. Termín : 20. -29. září 2014. Relaxačně-poznávací zájezd

Ř E C K O. Termín : 20. -29. září 2014. Relaxačně-poznávací zájezd Ř E C K O Termín : 20. -29. září 2014 Relaxačně-poznávací zájezd ŘECKO - CHALKIDIKI I v roce 2014 nabízím pobyt v jedné z nejatraktivnějších oblastí Řecka, ve východní oblasti poloostrova Chalkidiki. Čisté

Více

Plavba: Z Athén po krásách východního Středomoří III na lodi Horizon (Středozemní moře)

Plavba: Z Athén po krásách východního Středomoří III na lodi Horizon (Středozemní moře) Plavba: Z Athén po krásách východního Středomoří III na lodi Horizon (Středozemní moře) Plavba s českým delegátem! Akční plavba! Středomořské sluníčko, krásné památky a teplé moře. To všechno vás čeká

Více

Plavba: Z Terstu po krásách východního Středomoří I na lodi Horizon (Středozemní moře)

Plavba: Z Terstu po krásách východního Středomoří I na lodi Horizon (Středozemní moře) Plavba: Z Terstu po krásách východního Středomoří I na lodi Horizon (Středozemní moře) Plavba s českým delegátem! Poplujte s námi podél východního pobřeží Jaderského moře a navštivte ty nejhezčí přístavy,

Více

Plavba: Z Athén po krásách východního Středomoří I na lodi Horizon (Středozemní moře)

Plavba: Z Athén po krásách východního Středomoří I na lodi Horizon (Středozemní moře) Plavba: Z Athén po krásách východního Středomoří I na lodi Horizon (Středozemní moře) Plavba s českým delegátem! Vydejte se na plavbu po kouzelném východním Středomoří. Vyplouváme z Athén, odkud se vydáme

Více

JAZYKOVĚ-POZNÁVACÍ POBYT FRANCIE, ANGLIE

JAZYKOVĚ-POZNÁVACÍ POBYT FRANCIE, ANGLIE JAZYKOVĚ-POZNÁVACÍ POBYT FRANCIE, ANGLIE Termín:21. 11. 28. 11. 2015 1. den odjezd z ČR přes Německo a Belgii do Paříže. 2. den v ranních hodinách příjezd do PAŘÍŽE: návštěva Eiffelovy věže, pěší prohlídka

Více

Plavba: Z Terstu po krásách východního Středomoří na lodi Horizon III (Středozemní moře)

Plavba: Z Terstu po krásách východního Středomoří na lodi Horizon III (Středozemní moře) Plavba: Z Terstu po krásách východního Středomoří na lodi Horizon III (Středozemní moře) Plavba s českým delegátem! Akční plavba! Ze severní Itálie až do řeckých Athén? Loď Horizon na své trase obepluje

Více

Plavba: Z Kielu za krásami norských fjordů na lodi MSC Musica (Baltské moře, Severní moře a Norské fjordy)

Plavba: Z Kielu za krásami norských fjordů na lodi MSC Musica (Baltské moře, Severní moře a Norské fjordy) Plavba: Z Kielu za krásami norských fjordů na lodi MSC Musica (Baltské moře, Severní moře a Norské fjordy) Plavba s českým delegátem! Akční plavba! Nechte se unést úchvatnými scenériemi severské krajiny

Více

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 CK TURISTA Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 3,4,5,6,7 - denní zájezd Lyžování ve slovinských Alpách je znamenité. V Julských Alpách sice nejsou gigantická

Více

JÓGA NA SARDINII REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII U PLÁŽE NA GOLFOVÉM HŘIŠTI

JÓGA NA SARDINII REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII U PLÁŽE NA GOLFOVÉM HŘIŠTI JÓGA NA SARDINII REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII U PLÁŽE NA GOLFOVÉM HŘIŠTI 17.9. 24.9.2016 7 nocí červen, září 2016 CENA: 7.290 Kč osoba / 7 nocí Cena zahrnuje: 7 x ubytování v apartmánu pro 2

Více

Polopenze 7. 990,- Kč 4. 990,- Kč 1/4

Polopenze 7. 990,- Kč 4. 990,- Kč 1/4 Makarská riviéra Brela, Baška Voda, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora,... 21. 07. - 28. 07. ZDARMA doprava pro dítě do 12 let/3. os./htl. Rivijera! ALEM hotel. depandance u pláže, zahrada RIVIJERA

Více

Plavba: Z Athén ke břehům Španělska na lodi Horizon (Středozemní moře)

Plavba: Z Athén ke břehům Španělska na lodi Horizon (Středozemní moře) Plavba: Z Athén ke břehům Španělska na lodi Horizon (Středozemní moře) Plavba s českým delegátem! Akční plavba! Objevte kouzlo západního Středomoří a vydejte se s námi na plavbu z Řecka až ke břehům slunného

Více

Polopenze 7. 590,- Kč * 5. 990,- Kč 4. 990,- Kč 4 7 let. Polopenze 7. 590,- Kč 4. 990,- Kč 4. 590,- Kč 4 7 let

Polopenze 7. 590,- Kč * 5. 990,- Kč 4. 990,- Kč 4 7 let. Polopenze 7. 590,- Kč 4. 990,- Kč 4. 590,- Kč 4 7 let Makarská riviéra Brela, Baška Voda, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora,... 11. 08. - 18. 08. ZDARMA DOPRAVA pro dítě do 15 let/3.os./htl. Palma, do 12let/3. os./htl.rivijera RIVIJERA superior pokoj,

Více

nabídku zahraniční dovolené na rok 2017

nabídku zahraniční dovolené na rok 2017 Výbor ZO OS KOVO připravil opět pro své členy nabídku zahraniční dovolené na rok 2017 V CK Diamant Club s.r.o. lze sjednat individuální rekreaci ušitou na míru každému z Vás zájemců. Dotace na tuto rekreaci

Více

Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242

Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242 CK TURISTA Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242 4 - denní zájezd Turistika v Alpách, v nejjižnější části Rakouska s nejstálejším počasím. Korutany dělí jen necelých 140 km od

Více

MAR DEL SUR 2** Letecká spol. Termín Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ

MAR DEL SUR 2** Letecká spol. Termín Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ MAR DEL SUR 2** Měna Kč Stravování ALL INCLUSIVE Země a lokalita Kuba, Varadero Letecká spol. Termín 23.02.2017-07.03.2017 51 700 Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ 23.02.2017-07.03.2017 51 700 Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ 23.02.2017-10.03.2017

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně!

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! VLAKOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO ŽELEZNIČÁŘE s jízdenkou FIP: ÖBB a FS TERMÍN: 20.9. - 28.9.2014 CENA: 6 990 Kč Program 1. den Odjezd vlakem

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 NESEBR. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 NESEBR. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2017 NESEBR Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Výlet do Varny s návštěvou Delfinária Odjezd: 09.00 hodin (krátká zastávka u městečka Obzor) Příjezd do Varny: přibližně v 10.15 hodin Návštěva

Více

Cena zájezdu: 7 990,-Kč / student ve vícelůžkovém pokoji

Cena zájezdu: 7 990,-Kč / student ve vícelůžkovém pokoji Studijní poznávací zájezd Krásy Katalánska Termín zájezdu: 27.9 7.10. 2013 Hotel Guitart 3* v letovisku Lloret de Mar, Costa Brava Cena zájezdu: 7 990,-Kč / student ve vícelůžkovém pokoji V ceně zahrnuto:

Více

NABÍDKA ZÁJEZDU SICÍLIE

NABÍDKA ZÁJEZDU SICÍLIE NABÍDKA ZÁJEZDU SICÍLIE Navrhované datum: 24.10. - 28. 10. 2017 Navrhovaný počet osob pro kalkulaci: 50 Navrhovaný přímý let s leteckou společností Ryanair 24. 10. Praha Trapani: 16.40 19.00 28. 10. Trapani

Více

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok MAĎARSKO 2013 BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok Zamárdi HOTEL WELLAMARIN**** Nově postavený hotel se nachází přímo na jižním břehu jezera Balaton v malebném prostředí, s krásným výhledem na severní břeh

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2016 PRIMORSKO. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2016 PRIMORSKO. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2016 PRIMORSKO Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Aquapark v Primorsku AQUAPLANET pro všechny věkové kategorie a každý si zde najde to své. Čeká Vás den plný zábavy, příjemných zážitků, skluzavky,

Více

Plavba: Krásy Norského pobřeží - Z Rostock IV (Baltské moře, Severní moře a Norské fjordy)

Plavba: Krásy Norského pobřeží - Z Rostock IV (Baltské moře, Severní moře a Norské fjordy) Plavba: Krásy Norského pobřeží - Z Rostock IV (Baltské moře, Severní moře a Norské fjordy) Plavba s českým delegátem! Akční plavba! společnost: Pullmantur Cruises loď: Monarch oblast: Baltské moře, Severní

Více

Oropesa del Mar naproti Mallorce Termín: 21.6.2013-30.6.2013 Cena: 8400,00 Kč

Oropesa del Mar naproti Mallorce Termín: 21.6.2013-30.6.2013 Cena: 8400,00 Kč Active-SVČ, příspěvková organizace, Dolní 3, Žďár nad Sázavou activezdar@activezdar, www.activezdar.cz tel.: 608 322 037 Marie Neubauerová NABÍDKA ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ NA ROK 2013 Oropesa del Mar naproti

Více

Polopenze 6. 990,- Kč 4. 990,- Kč 1/4

Polopenze 6. 990,- Kč 4. 990,- Kč 1/4 CHORVATSKO Makarská riviéra Brela, Baška Voda, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora,... 14. 07. - 21. 07. ZDARMA doprava pro dítě do 14 let/3. os./htl.sirena! Ubytování Stravování 1/2 3-12let/*14 let

Více

Pracovní doba: 05. 07.- 07. 07.: 08,00 12, 00 nebo telefon: 602 876 877

Pracovní doba: 05. 07.- 07. 07.: 08,00 12, 00 nebo telefon: 602 876 877 Pracovní doba: 05. 07.- 07. 07.: 08,00 12, 00 nebo telefon: 602 876 877 LAST MINUTE!!! Makarská riviéra Brela, Baška Voda, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora,... 07. 07. - 14. 07. ZDARMA doprava pro

Více

Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok

Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok 16 - denní zájezd Rušné letovisko a ostrov slonů. Resort je tvořen

Více

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 CK TURISTA Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 4,5,6,8 - denní zájezd Lyžování ve Slovinsku, v nádherných Julských Alpách. Ubytování v luxusním hotelu****

Více

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko je domovem světově proslulých turistických ikon, láká návštěvníky již od dob, kdy se zde usadili Etruskové. Malebná krajina se středověkými pevnostmi na vršcích

Více

SEVERNÍ EVROPA. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se státy severní Evropy. Učebnice: Putování po Evropě.

SEVERNÍ EVROPA. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se státy severní Evropy. Učebnice: Putování po Evropě. SEVERNÍ EVROPA Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se státy severní Evropy. Učebnice: Putování po Evropě. STÁTY severní Evropa: Island, Norsko, Švédsko, Finsko,

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2012

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2012 Q POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2012 2008 USA - města a národní parky USA - města a národní parky 55.400,- Kč/os. při ubytování ve 4- lůžkových pokojích 57.600,- Kč/os. při ubytování ve 3- lůžkových pokojích

Více

Jazykový Poznávací zájezd. Londýn a Windsor

Jazykový Poznávací zájezd. Londýn a Windsor Jazykový Poznávací zájezd Londýn a Windsor Obsah Představení společnosti Naše filosofie Výuka jazyků úvod Výuka jazyků na Maltě Návrh programu Ceny a ubytování Kontakt Představení společnosti O nás CK

Více

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Caprici 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Santa Susanna Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 9 150 Kč

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg. č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

NĚMECKO - Údolí Mosely

NĚMECKO - Údolí Mosely NĚMECKO - Údolí Mosely Nabídka incentivní cesty spojené s degustací vín Termín: 26. 30.8. 2015 Počet: 10-15 osob rodí se zde ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský Program cesty Během tohoto

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Polopenze 7. 990,- Kč 4. 990,- Kč 4. 590,- Kč 4 7 let 1/4

Polopenze 7. 990,- Kč 4. 990,- Kč 4. 590,- Kč 4 7 let 1/4 Makarská riviéra Brela, Baška Voda, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora,... 30. 06. - 07. 07. ZDARMA doprava pro dítě do 12 let/3. os./htl.sirena! ALEM hotel. depandance u pláže, zahrada Polopenze 6.

Více

ARGENTINA A BRAZÍLIE

ARGENTINA A BRAZÍLIE ARGENTINA A BRAZÍLIE Buenos Aires vodopády Iguaçú Manaus Amazon Village - Rio de Janeiro Termín realizace LEDEN 2015, počet účastníků 12+1 průvodce 1. den - odlet z Prahy do Buenos Aires Ve večerních hodinách

Více

TERMÍN: 6. 7. 12. 10. 2013 CENA:

TERMÍN: 6. 7. 12. 10. 2013 CENA: Cestovní kancelář Boca spol. s r. o. 17. listopadu 342, 530 02 Pardubice tel./fax: +420 46 6511041, 46 6530207 e-mail: info@ckboca.cz http://www.ckboca.cz Program zájezdu: 1. den: Odjezd z Českého Těšína

Více

FLORIADE 2012 POZNÁVACÍ ZÁJEZDY DO HOLANDSKA. Floriade - světová zahradnická výstava. Klasické Holandsko a FLORIADE. + 21.4.

FLORIADE 2012 POZNÁVACÍ ZÁJEZDY DO HOLANDSKA. Floriade - světová zahradnická výstava. Klasické Holandsko a FLORIADE. + 21.4. FLORIADE 2012 SVĚTOVÁ ZAHRADNICKÁ VÝSTAVA HOLANDSKO - VENLO 5.4. - 7.10.2012 POZNÁVACÍ ZÁJEZDY DO HOLANDSKA Floriade - světová zahradnická výstava K nejoblíbenějším jarním zájezdům patří tradičně Holandsko

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

katalog zájezdû Itálie Chorvatsko Španělsko

katalog zájezdû Itálie Chorvatsko Španělsko Léto 2005 katalog zájezdû Itálie Chorvatsko Španělsko Itálie Palmová riviéra San Benedetto del Tronto Východní pobřeží střední Itálie má příznivé klimatické podmínky, které umožňují příjemné prožití dovolené

Více

MAĎARSKO AUTOBUSEM Budapešť s relaxací v termálech

MAĎARSKO AUTOBUSEM Budapešť s relaxací v termálech MAĎARSKO AUTOBUSEM Budapešť s relaxací v termálech 1. den odjezd z nástupních míst v ranních hodinách, přejezd přes Slovensko do Maďarska, dopoledne příjezd do Budapešti. Prohlídka starého Budína Matyášův

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

FLORIADE 2012 POZNÁVACÍ ZÁJEZDY DO HOLANDSKA. Floriade - světová zahradnická výstava. Klasické Holandsko a FLORIADE. + 21.4.

FLORIADE 2012 POZNÁVACÍ ZÁJEZDY DO HOLANDSKA. Floriade - světová zahradnická výstava. Klasické Holandsko a FLORIADE. + 21.4. FLORIADE 2012 SVĚTOVÁ ZAHRADNICKÁ VÝSTAVA HOLANDSKO - VENLO 5.4. - 7.10.2012 POZNÁVACÍ ZÁJEZDY DO HOLANDSKA Floriade - světová zahradnická výstava K nejoblíbenějším jarním zájezdům patří tradičně Holandsko

Více

TERMÍN: 11.09. 20.09., 18.09. 27.09.2015, květen/červen/září 2016. CENA: 5.990 Kč

TERMÍN: 11.09. 20.09., 18.09. 27.09.2015, květen/červen/září 2016. CENA: 5.990 Kč FRANCIE POBYT S VÝUKOU FRANCOUZŠTINY Výuka zahrnuje celkem 12 hodin (6 lekcí, 2 hod. denně) s českou lektorkou. Klienti se učí buď v restauraci přímo v kempu, na pláži nebo na hřišti kempu. Pobyt je vhodný

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Cena zájezdu: ,- Kč Záloha: 6500,- Kč do

Cena zájezdu: ,- Kč Záloha: 6500,- Kč do Cyklistický zájezd Makedonie Albánie Černá Hora 2018 Termín: sobota 28.4.2018 sobota 12.5.2018 (14 dní, 8 dní dovolené) Odjezd: sobota 28.4.2018 z Přerova od Evangelického kostela, druhá nástupní zastávka

Více

CHORVATSKO vlakem. průvodce: Libuše Sládečková. Pro železničáře České a Slovenské republiky a jejich rodinné příslušníky.

CHORVATSKO vlakem. průvodce: Libuše Sládečková. Pro železničáře České a Slovenské republiky a jejich rodinné příslušníky. CHORVATSKO vlakem HVAR Ostrov s vůní levandule pobyt u moře s organizovanými výlety strava: ALL INCLUSIVE LIGHT průvodce: Libuše Sládečková Pro železničáře České a Slovenské republiky a jejich rodinné

Více

JIHLAVA přistavení autokaru v 10.40 h OD Billa parkoviště ul. Legionářů Odjezd z Jihlavy 11.00 h /parkoviště u OD Billa, ul.

JIHLAVA přistavení autokaru v 10.40 h OD Billa parkoviště ul. Legionářů Odjezd z Jihlavy 11.00 h /parkoviště u OD Billa, ul. RK TOUR, cestovní kancelář, Žižkova 13, Jihlava ANGLIE Předvánoční Londýn a jeho atraktivní atmosféra.. Poznávací zájezd 5 dní Termín zájezdu : 23. 11. 27. 11. 2011 /středa neděle/ Program zájezdu : 1.

Více

BULHARSKO po slevě 7%

BULHARSKO po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 9.6. 17.6.2015 V ceně : 8. 361,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Doprava kombinovaná

Více

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201 CHALKIDIKI - letovisko NEA VRASNA 2015 letecké zájezdy ODLETY BRNO,OSTRAVA vily VASILIS, VOULA,CHRISTOS II., APOLLON kód zájezdu termín počet dní/nocí 1. a 2. os. STUDIO 1. až 3. os. APARTMÁN 3. a 4. os.

Více

Baia Azzurra *** Novinka! Itálie Sicílie. ITÁLIE Sicílie / Taormina

Baia Azzurra *** Novinka!  Itálie Sicílie. ITÁLIE Sicílie / Taormina Baia Azzurra *** Novinka! Kontakt: Jan Zamykal, tel. 97 22 43 054, mob: 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz ITÁLIE Sicílie / Taormina www.cdtravel.cz Itálie Sicílie / / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

Golf v Alpách - Fee zdarma - panoramahotel*** superior ALLGAUER/ č.8052

Golf v Alpách - Fee zdarma - panoramahotel*** superior ALLGAUER/ č.8052 CK TURISTA Golf v Alpách - Fee zdarma - panoramahotel*** superior ALLGAUER/ č.8052 4 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky uvádíme, že golf již zdaleka nemusí být drahým sportem (i když tomu

Více

2015 ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

2015 ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO apartmány 700-900 m od železniční zastávky San Benedetto del Tronto se nachází ve střední části Jaderského moře na poloviční vzdálenosti mezi městy ANCONA

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností:

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: Tenis program 2008 Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: TENIS CUP 1 : tenisový turnaj v kategoriích dvouhra muži, dvouhra ženy,

Více

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali SICILIE Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali Sikelia, neboť původní obyvatelé se jmenovali Sikelové.

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

Glykorissa Beach*** Novinka! ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel ,

Glykorissa Beach*** Novinka!  ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel , Glykorissa Beach*** ŘECKO Samos / Pythagorion Poloha: oblíbený hotel v klidném prostředí je zasazen do svahu nad mořem asi 2 km od městečka Pythagorionu, ve kterém je krásný přístav, spousta nákupních

Více

SARDINIE REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII S ČESKÝM SERVISEM. CENA JIŽ OD Kč osoba / 7 nocí v apartmánu pro 2 osoby

SARDINIE REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII S ČESKÝM SERVISEM. CENA JIŽ OD Kč osoba / 7 nocí v apartmánu pro 2 osoby SARDINIE REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII S ČESKÝM SERVISEM CENA JIŽ OD 3.695 Kč osoba / 7 nocí v u pro 2 osoby Cena zahrnuje: 7 x ubytování v u pro 2 osoby, český servis v místě pobytu, zajištění

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 4 - denní zájezd Oblíbený wellness hotel. Bazén v budově + whirpool + sauna + fitness = zdarma. Poznejte sílu losinské termální vody. Široká nabídka

Více

Golf u moře - Grado, Resort Tenuta Primero - chata, možnost výhodné unlimited FEE / č.3013

Golf u moře - Grado, Resort Tenuta Primero - chata, možnost výhodné unlimited FEE / č.3013 CK TURISTA Golf u moře - Grado, Resort Tenuta Primero - chata, možnost výhodné unlimited FEE / č.3013 4,5,8 - denní zájezd Golf u moře v krásném severoitalském Gradu, kde můžete hrát golf takřka celoročně

Více

Bournemouth 2.-8. listopadu 2015

Bournemouth 2.-8. listopadu 2015 Bournemouth 2.-8. listopadu 2015 1. den Skřipov Odjezd ze Skřipova v ranních hodinách. Klimatizovaný zahraniční autobus pravděpodobně externího dopravce bude přistaven ke škole. Autobus bude vybaven DVD,

Více

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA Malý penzion rodinného typu, skládající se z několika budov. Leží v malém centru Succhivo na jihu ostrova, které je oblíbené díky umístění

Více

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz Cestovní kancelář Votrok 2014 Kompletní ceny Cestovní kancelář Votrok, Chelčického 967, 500 02 Hradec Králové Telefon 495 534 066 Mobil 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz www.votrok.cz Při zakoupení

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena Bali hotel*** 110 / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný hotel s příjemnou atmosférou, kvalitními službami a s velice dobrým umístěním v atraktivní čtvrti Carihuela, a pouze 50 m od pláže a promenády, na

Více

Bali hotel*** www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena

Bali hotel*** www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena Bali hotel*** Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný hotel s příjemnou

Více

Korutany s all inclusive - hotel Samerhof ****, turistická karta zdarma / č.7223

Korutany s all inclusive - hotel Samerhof ****, turistická karta zdarma / č.7223 CK TURISTA Korutany s all inclusive - hotel Samerhof ****, turistická karta zdarma / č.7223 4 - denní zájezd Úžasná turistická dovolená a rekreace v Jižních Alpách, přímo v pohádkovém okolí proslulého

Více