P O Z N Á V A C Í Z Á J E Z D Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O Z N Á V A C Í Z Á J E Z D Y"

Transkript

1 P O Z N Á V A C Í Z Á J E Z D Y ŠPANĚLSKÉ SLAVNOSTI ohnivé Las Fallas FIESTA - oslavy v Oropese výborná polopenze - bufet vvvvvvrná TERMÍN: Fallas CENA: 8.580,-Kč Fiesta 8.980,-Kč 1. den: Ráno odjezd z ČR. Trasa dle nástupních míst, buď přes Německo a Francii nebo přes Rakousko, Itálii a Francii. 2. den: Ráno příjezd do BARCELONY - prohlídka. Příjezd do Oropesy ve večerních hodinách. Ubytování v aparthotelu. Nocleh, večeře. 3. den: Snídaně, prohlídka Oropesy (přístav, staré město, aréna). Výlet do PENISCOLY s dominujícím středověkým templářským hradem, stojícím na skále nad mořem. Večeře, nocleh. 4. den: Snídaně. FALLAS - Návštěva VALENCIE hlavní město valencijské oblasti, prohlídka, účast na oslavách LAS FALLAS slavnostní průvody, překrásná výzdoba, atrakce, ohňostroj, možnost účasti na býčích zápasech (fakultativně). Návrat ve večerních hodinách. FIESTA - Návštěva VALENCIE.Večeře, nocleh. 5. den: Snídaně, volno. FALLAS - Fakultativní výlet na trhání pomerančů, večeře. Po večeři odjezd do BURRIANY na pálení soch. FIESTA - volno, účast na oslavách, koupání. Večeře, nocleh. 6. den: Snídaně, výlet-návštěva CASTELLÓNU + BENICASIMU. Výjezd do pohoří Desierto de las Palmas - prohlídka klášteru řádu Bosých Karmelitánů. BENICASIM - návštěva likérky, kde se dodnes podle původní karmelitánské receptury vyrábí likéry a vína. Součástí prohlídky je ochutnávka z soudků. V provinčním městě CASTELLÓN se projdeme zajímavým rybářským přístavem a dle možností navštívíme velký rybí trh. Na závěr výletu se zastavíme v obchodním centru na levné nákupy. Večeře, nocleh. 7. den: Snídaně, vyklizení pokojů, odjezd. Odjezd na prohlídku kláštera v MONTSERRATU s ČERNOU MADONOU. FALLAS - Návštěva ministátu ANDORRA (kouzelná krajina, daňový ráj). Přejezd do MONAKA. 8. den: Velká prohlídka MONACKÉHO KNÍŽECTVÍ, při které uvidíte všechny místní krásy a zajímavosti, např. Jardin exotic (cca 7 EUR), park Sv. Antoniety, novou tržnici, knížecí palác (Rainier III), knížecí přístav, katedrála bílý skvost MONAKA (leží zde také princezna GRACE), oceánografické muzeum (cca 10 EUR), čtvrť LA CONDAMINE, světoznámé KASINO s přilehlými objekty a parky, část tratě FORMULE 1, překrásné JAPONSKÉ ZAHRADY,. Odpoledne odjezd domů. 9. den: příjezd domů v odpoledních hodinách. U FIESTY je program zájezdu o 1 den delší účast na oslavách + koupání. Cena obsahuje: doprava busem, 5x (u Fiesty 6x) ubytování s polopenzí, průvodce Cena neobsahuje: vstupné Ubytování: v Oropese v aparthotelu ve dvoulůžkových ložnicích apartmánů, vybavených společnou kuchyňkou a sociálním zařízením, lůžka jsou s povlečením. V APT nejsou ručníky a věci osobní a hygienické potřeby. Stravování: v místní restauraci, 5x (u Fiesty 6x) polopenze formou bufetu. V ceně jsou také nápoje (pivo, víno nebo voda). Pojištění: léčebné výlohy, storno, zavazadla, odpovědnost za způsobenou škodu a úraz á 295,-Kč (u Fiesty 330,-Kč 95

2 BALKÁNSKÉ LAHŮDKY ALBÁNIE, ČERNÁ HORA, KOSOVO, MAKEDONIE TERMÍN: CENA: 9.880,-Kč 1.den: Odjezd z ČR v dopoledních hodinách, směr Maďarsko, Srbsko průjezd Bělehradem, dále Niš. 2. den: Vjezd do KOSOVA, směr PRIŠTINA- průjezd, případně krátká zastávka. PRIZREN prohlídka malebného města v Kosovu se starou tureckou čtvrtí a pevností nad městem. Ubytování, nocleh. 3. den: Odjezd směr Djakonice, DĚČANSKÝ MONASTÝR nejvíce dochovalá sakrální stavba. Dále Dečani, Peč (Peja). Vjezd do ČERNÉ HORY. KOLAŠIN středisko NP Biogradská gora. Velice atraktivní cestou kolem řeky Morača směr PODGORICA hlavní město Černé Hory. Navečer příjezd do města duchů STARI BAR. Ubytování, nocleh. 4.den: Odjezd do ALBÁNIE. SKADAR návštěva města, mešity, katedrály, tržnice. Výhled na soutok tří řek a Skadarské jezero. Pevnost ROZAFA - rozkládá se na skále nad řekou Drin, její celková rozloha je 9 ha. Dříve se zde nacházel hrad, jež střežil přístupové cesty do města. Odjezd ze Skadaru a návštěva města LEZHE - mauzoleum národního hrdiny Skanderbega, který zde v 60. letech 15. století zemřel; SHËNGJIN ubytování, nocleh. 5.den: Návštěva města KRUJË rodné město albánského národního hrdiny Skanderbega, hrad, proslulý turecký bazar. Odjezd do TIRANY hlavní město Albánie, návštěva centra, mešity, náměstí Matky Terezy, náměstí Skanderbega,... Návštěva města DURRËSI monumentální římský amfiteátr, archeologické muzeum, městské hradby, přístav. Odjezd na ubytování, nocleh. 6.den: BERAT také nazývaný Albánský Bělehrad - jedno z nejstarších a nejkrásnějších albánských měst, město mnoha kostelů a starobylých mešit. APOLLONIA antické město a středověký klášter Panny Marie. VLORË živé město, krásná mešita Muradia, Památník albánské nezávislosti s panoramatickým výhledem na město. Ubytování, nocleh. 7.den: Přejezd do MAKEDONIE.OHRIDSKÉ JEZERO na hranicích Makedonie a Albánie, vzniklo před 3 až 4 miliony let. OHRID - na přelomu 9. a 10. století se Ochrid stal útočištěm žáků sv. Ciryla a sv. Metoděje vyhnaných z Velkomoravské říše, klášter Sv. Nauma. Ubytování, nocleh. 8.den: Odjezd směr Srbsko, Maďarsko, Slovensko. 9. den: Příjezd do ČR v ranních (dopoledních) hodinách. Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 6x ubytování (hotely, apartmány, penziony), 5x polopenze, průvodce Cena nezahrnuje: vstupy cca ; kompletní pojištění (léčebné výlohy, storno, úraz, zavazadla, odpovědnost za škodu) á 297,-Kč/os. Zájezd je pojištěn proti úpadku CK. 96

3 BENELUX OKRUH ZEMĚMI BENELUXU Termín: cena: 5.580,-Kč příspěvek ZVO 2000,-Kč ORIENTAČNÍ PROGRAM ZÁJEZDU: 1.den Odjezd v odpoledních hodinách, směrem Rozvadov, Norimberk. 2.den Ráno příjezd do LUXEMBURGU - s dominantou středověkého knížecího hradu. Další zastávkou bude jedno z nejznámějších evropských bojišť WATERLOO. Po prohlídce navštívíme hlavní město Belgie BRUSEL. Shlédneme Dolní a Horní město, Velké tržní náměstí s impozantní radnicí, jejíž věž je vysoká 89 m a je zakončena sochou Sv. Michala patrona města, Královské náměstí, Šibeniční pahorek, kde se nachází největší evropský Justiční palác, budova Nejvyššího soudu a objekt Ministerstva spravedlnosti. Neopomeneme ani na komplexy budov EHS či Královský palác oficiální sídlo krále Alberta II a budovu Královské akademie. Odjezd na ubytování do Gentu. 3.den Po snídani krátká prohlídka GENTU a poté pokračujeme do historického středověkého hanzovního města ve Flandrech do BRUGG, nazývaných právem Benátky severu prohlídka vč. náměstí Grote Markt skvost evropské architektury. Návštěva neméně půvabného města DELFT někdejšího sídelního města holandských hrabat a proslaveného známou delfskou keramikou (fajánsí). Zbytek dne strávíme prohlídkou královského sídelního města DEN HAAG, s možností návštěvy Madurodamu, kde najdeme nejzajímavější holandské stavby v měřítku 1:25. Ubytování. 4.den Po snídani odjedeme k prohlídce ZAANSE SCHANZ živý skanzen s větrnými mlýny, ukázky výroby dřeváků a sýrů. Závěr našeho pobytu v Nizozemí bude patřit AMSTERDAMU pěší prohlídka města, návštěva brusírny diamantů firmy Coster Diamonds a květinového trhu semen a cibulí na Singlu, neopomeneme na náměstí Dam s Královským palácem, fakultativní projížďka lodí po grachtech. Ve večerních hodinách odjezd do ČR. 5.den Předpokládaný návrat v poledních hodinách Cena zahrnuje: dopravu busem, 2x ubytování v hotelu ve 2 lůžkových pokojích, průvodce Příplatek: Fakultativně 2x snídaně 400,- Kč; komplexní pojištění vč. storna 165,Kč/os. á Sleva: 3.osoba na pokoji 450,- Kč Zájezd je pojištěn proti úpadku CK 97

4 BOSNA A HERCEGOVINA a její lahůdky TERMÍN: CENA: 5.970,-Kč příspěvek ZVO 2000,-Kč 1.den: Odjezd z ČR v odpoledních (večerních) hodinách, směr Slovensko, Maďarsko. 2. den: Ráno příjezd do oblasti Sarajeva. Prohlídka VRELO BOSNE park, kde pramení řeka Bosna je oblíbeným místem romantických procházek. SARAJEVO prohlídka historického města, (Baščaršija turecká čtvrť, tržnice, Tunel spasa sarajevský tunel, který byl v letech jedinou zásobovací a únikovou cestou během obléhání a ostřelování Sarajeva). Ubytování, nocleh. 3.den: Ráno odjezd do MOSTARU prohlídka starobylého města, ležícího na řece Neretva (Stari most, Karadozbegova mešita, ). VRELO BUNE pramen řeky Bruny, kerý tvoří téměř 100metrová kolmá vápencová stěna, z níž vyvěrá proud vody a vytéká do prostoru pod skalní stěnou, dervišský klášter tekiji. Ubytování, nocleh. 4. den: Ráno odjezd směr POČITELJ malebné středověké městečko, ležící na levém břehu řeky Neretva. MEDUGORJE slavné poutní místo. Vodopády KRAVICA na řece Trebižat, jejich šířka je celkem 120 metrů a spouštějí se z výšky 28 metrů. Přejezd k Jaderskému moři, ubytování, nocleh. 5.den: Ranní koupání v moři, odjezd směr Makarská. VEPRIČ poutní místo. Přejezd zpět do vnitrozemí Bosny a Hercegoviny. JAJCE kratší prohlídka města (Starý hrad, Medvědí věž, ). 6. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách. Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování (hotely, penziony), 2x polopenze, 1x snídaně, průvodce Cena nezahrnuje: vstupy; kompletní pojištění (léčebné výlohy, storno, úraz, zavazadla, odpovědnost za škodu) á 198,-Kč/os. Zájezd je pojištěn 98

5 ČERNÁ HORA & ALBÁNIE STARI BAR NP LOVČEN NJEGOŠOVO MAUZOLEUM CETINJE SKADARSKÉ JEZERO BOKA KOTORSKÁ KOTOR BUDVA BEČIČI SV. STEFAN SHKODRA MORAČA BIOGRADSKÁ GORA TARA ŽABLJAK NP DURMITOR ČERNÉ JEZERO TERMÍN: CENA: 7.970,-Kč 1.den: Odjezd z ČR. 2.den: Ráno příjezd do Černé Hory. Návštěva města duchů STARI BAR. Odpoledne u moře, ubytování, večeře, nocleh. 3.den: Po snídani odjezd do NP LOVČEN, jehož strmé vápencové svahy spadají do Boky Kotorské a k černohorskému pobřeží. Výstup k symbolu černohorské nezávislosti NJEGOŠOVU MAUZOLEU, odkud se naskýtá nádherný výhled. Návštěva prvního hlavního města CETINJE (Cetinjský klášter, Etnografické muzeum aj.), které leží na krasové náhorní plošině. SKADARSKÉ JEZERO nejkrásnější balkánské jezero, domov mnoha vzácných ryb i ptáků. Večeře, nocleh. 4.den: Snídaně. Výlet do BOKY KOTORSKÉ, jedno z nejkrásnějších míst na pobřeží, záliv podobající se skandinávským fjordům zařezávající se do strmých svahů pohoří Orjen a Lovčen. Prohlídka historického města KOTOR nejzachovalejší středověké město v Černé Hoře, které je zapsáno do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Prohlídka centra městečka BUDVA starobylé město se spletí úzkých a křivolakých uliček, průchodů a malých náměstí. Odpoledne koupání na pláči v BEČIČI, která získala modrou vlajku pro čistotu svého moře. Zastávka u perly Jaderského moře poloostrova SV. STEFAN. Večeře, nocleh. 5.den: Snídaně, výlet do zapomenuté země Evropy ALBÁNIE. Návštěva města SHKODRA. Večeře, nocleh. 6.den: Po snídani odjezd do vnitrozemí Černé Hory. Návštěva kláštera MORAČA, jedné z nejdůležitějších středověkých památek země. Krátká túra v NP BIOGRADSKÁ GORA kolem stejnojmenného jezera, kde okolní hluboký prales přispívá k tajuplnosti místa. Poté průjezd divokým vnitrozemím (vysoké hory, kaňony) do Durmitoru. Vrcholem cesty je průjezd KAŇONEM ŘEKY TARA, který je nejhlubším v Evropě. Strmé skály kaňonu se zde vypínají nad modrozelenou vodou řeky Tary. Večeře, nocleh. 7.den: Snídaně. Pobyt v NP Durmitor. ŽABLJAK - horské středisko. NP DURMITOR vysokohorské krasové vápencové pohoří, které patří k nejzajímavějším v Evropě. Procházka kolem malebného ČERNÉHO JEZERA, na jehož jižní straně se zdvíhají vysoké vrcholy. Možnost prodloužení túry až na rozmezí vrstvy jehličnatých lesů a kosodřeviny na planinu Brojiště, ze které jsou již vrcholy masivu Durmitoru jako na dlani. V podvečer odjezd do Čech. 8. den: Návrat do Čech ve večerních hodinách. Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 5x ubytování, 5x polopenzi, pojištění léčebných výloh a storna. Zájezd je pojištěn proti úpadku CK. 99

6 MALEBNÁ ELBA Elba je italský ostrov v Tyrhénském moři, který patří k Toskánsku a leží asi 10 kilometrů od pobřežního města Piombino. Svojí rozlohou jde o největší ostrov Toskánských ostrovů a po Sicílii a Sardinii je to třetí největší italský ostrov. U nás je spíše známý jako vyhnanství Napoleona, vyniká malebností, překrásnou horskou přírodou a zejména rozmanitostí pláží. TERMÍN: CENA: 8.970,-Kč 1.den: Odjezd v odpoledních - večerních hodinách směr Itálie. 2.den: Příjezd do přístavu Piombino, nalodění. Odplutí trajektem na ELBU, do přístavu Portoferaio. Odjezd na ubytování. Dle časových možností koupání (bazén, moře). Nocleh. 3.den: Prohlídka metropole ostrova PORTOFERAIO - procházka, možnost koupání, návrat do kempu. Nocleh. 4.den: Okruh západní částí ostrova s vyhlídkami a možností koupání na divoké pláži na jihu ostrova nebo na městské pláži. Možná individuální prohlídka turistického městečka CAMPO NELL ELBA. Nocleh. 5. den: Odjezd do horského městečka RIO NELL ELBA, kde se zastavil čas, dále přístav RIO MARINA, Muzeum elbských minerálů. Jedinečné CAPOLIVERI s osobním volnem v kouzelné atmosféře uliček starého města; přístav PORTO AZZURRO s individuálním volnem; sirné jezírko LAGHETTO DI TERRANERA kratší zastávka, možnost koupání na Spiaggia Reale nebo na útesech. Nocleh. 6.den: Individuální volno, koupání, opalování. Nocleh. 7.den: Výlet do MARCIANA MARINAv západní části ostrova, výjezd lanovkou (cca 18 ) na nejvyšší horu Elby MONTE CAPANNE (1018 m) kouzelný panoramatický výhled na celý ostrov. Nebo možnost pěší tůry. Koupání na pláži Spiaggia Fenicia. Nocleh. 8. den: Individuální volno, koupání, opalování. Nocleh. 9.den: Předání bungalovů, poslední koupání, odplutí trajektem na pevninu. Přes noc jízda do ČR. 10.den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách. Cena obsahuje: dopravu busem, 7x ubytování (4 osoby v MH 4/5), vstup do bazénu, průvodce, trajekty. Cena neobsahuje: vstupy, loďky, (cca 50 ); případně turistickou taxu a kauci; závěrečný úklid a spotřeby á 15 /os. (platba na místě). Při ubytování 3 osob v MH příplatek 950,-Kč/os. Při ubytování 5 os. V MH sleva 500,-Kč/os. Cestovní pojištění: komplexní pojištění (léčebné výlohy, storno, úraz, odpovědnost za škodu, zavazadla) á 330,-Kč/os., děti do15 r. á 230,-Kč Ubytování: v atraktivním kempu s bazény, dětským areálem a menší botanickou zahradou, cca 400 m od pláže. Ubytování v tzv. mobilhomech (MH) pro 4-5 osob (obytná kuchyň s gaučem, dvě 2lůžkové ložnice, sociální zařízení, terasa). Lůžka jsou s povlečením. Věci osobní a hygienické potřeby nutné vzít s sebou (ručníky, utěrky, toaletní papír apod.). CK KO-TOUR Polička 100

7 HOLANDSKO květinové korzo Kvetoucí pole tulipánů, narcisů, hyacintů, větrné mlýny, starobylá města, romantický venkov, nádherná muzea, Severní moře, sýrové trhy, květinová burza, Amsterodam,... Termín: Cena: 5.770,-Kč příspěvek ZVO 2000,-Kč ORIENTAČNÍ PROGRAM ZÁJEZDU: 1.den: odjezd z ČR v odpoledních hodinách 2.den: příjezd do květinového parku KEUKENHOF v ranních hodinách, květinové korzo, ZAANSE SCHANS - skanzen řemesel a lidové architektury s větrnými mlýny, ubytování 3.den: prohlídka ROTTERDAMU (starý delftský přístav, Euromast, obytné kostky, projížďka lodí po přístavu), prohlídka DEN HAAGU (centrum, sídlo parlamentu a vlády Binnenhof, město miniatur Madurodam), přímořské lázně Scheveningen 4.den: květinová burza AALSMEER, sýrová farma, prohlídka AMSTERDAMU (historické centrum, květinový trh, projížďka lodí po průplavech, čtvrť červených luceren), odjezd ve večerních hodinách 5.den: příjezd do ČR v dopoledních hodinách Ubytování: 2-3lůžkové pokoje v soukromí nebo v kempu ve 4lůžkových bungalovech, vlastní nebo společné sociální zařízení. Ručníky a věci osobní a hygienické potřeby nutné vzít s sebou. Cena zahrnuje: 2x ubytování, dopravu autobusem, komplexní pojištění vč. storna, místní poplatek, průvodce Cena nezahrnuje: vstupy do objektů; projížďky loděmi (doporučujeme cca 50 EUR) Zájezd je pojištěn proti úpadku CK KO-TOUR Polička 101

8 I S L A N D ISLAND země ohně a ledu Vám nabídne pohledy na gejzíry, činné sopky, horké prameny, ledovce, fjordy, ledovcová jezera, lávová pole, Věřte, že zájezd nadchne každého cestovatele i milovníka přírody. Termín: Cena: ,- Kč Odjezd v poledních hodinách směr Praha a přes noc přejezd německým územím do Dánska. Ráno příjezd do přístavu Hirtshals, nalodění na trajekt, odjezd směr ISLAND, nocleh na lodi. Celý den plavba trajektem, technická zastávka na FAERSKÝCH OSTROVECH (cca 30 min). Nocleh na lodi. Ráno (cca v 8:30 hod.) příjezd do islandského přístavu SEYDISFJÖRDUR, vylodění. Odjezd přes EGILSSTADIR centrum východu ostrova, ležící u žlabovitého jezera LOGURINN. Dále směrem k Atlantiku podél úchvatných fjordů, kolem pobřeží přes rybářskou vesničku DJUPIVOGUR a poté kolem barevných hor v pohoří STAFAFELL do města HÖFN brány k největšímu ledovci Evropy VATNAJÖKULLU. Nocleh. Cesta kolem pobřeží na jih, přijedeme k ledovcové laguně JÖKULSÁRLÓN, možnost projížďky obojživelným vozidlem. Vycházka k ledovcovému splazu Svínafellsjökull. V národním parku SKAFTAFELL podnikneme krátký výlet k tzv. Černému vodopádu SVARTIFOSS černé čedičové varhany. Přejezd přes lávové pole sopky LAKI na samotný jih ostrova. VÍK nejjižnější bod Islandu. Procházka po černé sopečné pláži s čedičovou jeskyní. Mys DYRHÓLAEY skalní brána a skalní útesy s četnými ptačími koloniemi. Nocleh. Dále jedeme k vodopádu SKÓGAFOSS (60 m), potom jízda pod činným vulkánem HEKLA. SKALHOLT biskupství, které je duchovním centrem Islandu. Odjezd do nejznámější oblasti Islandu. Procházka oblastí gejzírů, GEYSIR starý otec všech gejzírů (již málo činný), STROKKUR syn, který každých cca 10 minut chrlí proud horké vody do výše až 25 m. Dále gigantický ZLATÝ VODOPÁD GULLFOSS. Národní park THINGVELIR místo styku evropské a americké litosférické desky, místo vyhlášení nejstaršího parlamentu světa ALTING. Nocleh. Prohlídka hlavního města REYKJAVÍK vila HÖFDI místo schůzky prezidenta Reagana a Gorbačova, radnice, parlament, katedrála, moderní kostel HALLGRÍMSKIRKJA, vodojem PERLAN s otočnou restaurací. Odjezd do činné oblasti KRÍSUVÍK, koupání v proslulé termální MODRÉ LAGUNĚ v blízkosti geotermální elektrárny. Nocleh. Osada REYKHOLT s historickým a moderním kostelem, HRAUNFOSSAR výjimečné vodopády v lávě. Odjezd na sever ostrova, kráter GRÁBRÓK, přes osadu PINGEYRAR s vyzdobeným kostelem ke skanzenu GLAUMBAER, který ukazuje nelehký život Islanďanů. AKUREYRI hlavní město severu, druhé největší město ostrova, nová katedrála s mozaikami. Nocleh. GODAFFOS vodopád bohů, u nějž údajně skončilo pohanství. Fakultativní výlet na pozorování velryb v HÚSAVÍKU. Dále ÁSBYRGI bájná hora vikingského boha Ódina, HLJÓDAKLETTAR červené skály s jeskyní skřítků. V národním parku JÖKULSÁRGLJÚFUR si prohlédneme nejmohutnější vodopád Evropy DETTIFOSS šířka 100 m. Nocleh. Velice zajímavá oblast u jezera MÝVATN Komáří jezero, aktivní vulkanická oblast. Projdeme se tajemným lávovým městem DIMMUBORGIR temné hrady, výstup na některý sopečný kráter např. HVERFJALL. NAMASKARD Námafjall - bahenní sopky; sopečný kráter VITI, který je součástí činné sopky KRAFLA. Nocleh. Ráno přejezd do přístavu SEYDISFJÖRDUR, nalodění na trajekt, odjezd (v cca 10:30 hod.) severním Atlantikem k FAERSKÝM OSTROVŮM. Nocleh na lodi. 12) Celý den plavba Atlantickým oceánem, technická zastávka v TORSHAVNU - hlavní město na Faerských ostrovech (cca ve 3:00 hod), dále plavba mezi souostrovím SHETLANDY a ORKNEJE, směr Dánsko, nocleh na lodi. 10. Kolem poledne dorazíme do dánského přístavu HIRTSHALS, vylodíme se a pokračujeme autobusem přes Německo do ČR. 11. Průjezd Německem, příjezd domů v časných ranních hodinách. Cena obsahuje: dopravu busem, 7x ubytování turistického typu (ubytovny 2lůžkové i vícelůžkové pokoje, příslušenství vlastní nebo společné na chodbě); 4 x v nocležnách (pro 6-9 osob - palandy) na trajektu Dánsko Island Dánsko; 4 x oběd na trajektu (platí pouze pro nocležny); průvodce. 102

9 Cena nezahrnuje: vstupné; pojištění léčebných výloh, úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu á 528,-Kč/os. Lůžko ve 4lůžkové vnitřní kajutě na trajektu (lůžkoviny, ručníky, WC, sprcha, klimatizace) za příplatek 980,-Kč/os. (4 noclehy). Klienti si mohou přiobjednat snídaně (bufet) á cca 15 /os./den, oběd (dle denní nabídky) á cca 12 /os./den, večeře (bufet) á cca 28 /os./den nutné objednat předem na cestovní smlouvě. Různé: celý program lze absolvovat pouze v případě příznivého počasí. Některé úseky nemusí být průjezdné. Nocležna na trajektu je pro 6-9 osob (dvou-třípatrové palandy), sociální zařízení je společné na chodbě. Zájezd je pojištěn proti úpadku CK. 103

10 ANDORRA PRO TURISTY Pyreneje jsou ideálním terénem pro vysokohorskou turistiku vzhledem k dostupnosti vrcholů s dalekými výhledy, množství ples s možností koupání, vodopádů, květeny a zvířeny. Výhodou je také pravidelně příznivé počasí. Vzhledem k neexistenci daní a cel je zde možnost cenově výhodných nákupů. Termín: Cena: ,-Kč 1. den: Odjezd v dopoledních hodinách. 2. den: Příjezd do ANDORRY v odpoledních hodinách, nákup vín a destilátů, ubytování, volný program, večeře, nocleh. 3. den: Snídaně, celodenní výlet z lyžařského střediska Grau Roig největším ledovcovým karem CIRC DELS PESSONS s mnoha jezery na horu PIC DELS PESSONS (+800m), večeře, nocleh. 4. den: Snídaně, celodenní návštěva hlavního města ANDORRA LA VELLA (gotická čtvrť, obchodní centrum, možnost koupání v termálních lázních Caldea a možnost nákupů), večeře, nocleh. 5. den: Snídaně, celodenní výlet z místa Cruce de la Plana údolím VALLE DEL MADRIU PERAFITA CLAROR, zařazeném na Seznam světového dědictví UNESCO (+965m,- 965m), večeře, nocleh. 6. den: Snídaně, dopolední výlet z lyžařského střediska Ordino Arcalís k jezeru ESTANY DE CREUSSANTS a na hlavní hřeben Pyrenejí (+400m) a zpět, odpolední piknik, procházka po naučných stezkách, večeře, nocleh. 7. den: Snídaně, celodenní výlet z lyžařského střediska Arinsal na nejvýše položená, celoročně zamrzlá jezera ESTANYS DE MONTMANTEL (+1280m) a zpět, večeře, nocleh. 8. den: Snídaně, celodenní výlet z místa Portell de Sortény údolím národního parku VALL DE SORTÉNY na druhý nejvyšší vrchol Andorry PIC DE L ESTANYÓ (+1035m) a zpět, večeře, nocleh. 9. den: Snídaně, odjezd z Andorry. 10. den: Příjezd do nástupních míst v dopoledních a odpoledních hodinách. Cena zahrnuje: dopravu lůžkovým autobusem, 7x ubytování, 7x polopenzi, místní poplatek, služby průvodců Cena nezahrnuje: vstup do termálních lázní Caldea a piknik; komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, storno, úraz, zavazadla, odpovědnost za škodu) á 330,-Kč Ubytování: v El Serratu (1600 m n.m.), v horní části údolí končícího pod majestátními velikány hlavního hřebene Pyrenejí. Odtud budeme podnikat výlety do hor se dvěma průvodci ve skupinách podle fyzické kondice. Ubytování v hotelu***, ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Hotel má též 3 a 4 lůžkové pokoje. Je zde restaurace, kavárna, venkovní terasa a salon. Stravování: Snídaně formou bufetu, večeře servírované o třech chodech včetně vína nebo nealko. Různé: 1lůžkový pokoj za příplatek 4.100,-Kč Zájezd je pojištěn proti úpadku CK. 104

11 LAHŮDKY AZUROVÉHO POBŘEŽÍ TERMÍN: CENA: 6.880,-Kč příspěvek ZVO 2000,-Kč 1.den: Odjezd z ČR v ranních hodinách, směr H. Králové, Litomyšl, Praha, Plzeň. 2. den: Časně ráno příjez do MARSEILLE prohlídka (rybí trh, výstup k Notre Dame de la Garde, individuální prohlídka bazilika, výhledy z výšky cca 160m; individuální návrat do přístavu), výlet lodí na ostrov IF. Odjezd na ubytování, nocleh. 3.den: Po snídani odjezd do ST. TROPEZ prohlídka, koupání. Návštěva přístavu PORT GRIMAUD. večer ubytování, nocleh možnost nákupu nedaleko hotelu nebo večeře. 4.den: Snídaně, odjezd do výrobny parfému v GRASSE, přejezd ke GRAND CANYONU DU VERDON, jezero ST. CROIX, dle počasí možnost koupání nebo projížďka lodí. Návrat na ubytování, nocleh. 5.den: Po snídani přejezd do NICE a CANNES kratší prohlídka, dále prohlídka MONACA + MONTE CARLA. Dle počasí možnost koupání. Ve večerních hodinách odjezd do ČR. 6.den: Příjezd ve večerních hodinách. Cena zahrnuje: dopravu busem, 3x ubytování se snídaní (2lůžkový pokoj), průvodce Cena nezahrnuje: kompletní pojištění (léčebné výlohy, úraz, zavazadla, odpovědnost za škodu a storno zájezdu) za příplatek 198,-Kč/os., do 15 roků za 138,-Kč/os.; vstupy do objektů, lodičky Slevy: při ubytování 3 osob na pokoji sleva 500,-Kč/os. Zájezd je pojištěn proti úpadku CK. 105

12 LONDÝN, WINDSOR TERMÍN: CENA: 6.580,-Kč příspěvek ZVO 2000,-Kč den: Odjezd v odpoledních hodinách směr hraniční přechod Rozvadov. Noční průjezd Německem a Francií. 2.den: V ranních hodinách trajekt z Calais přes kanál La Manche do Doveru. Přejezd do centra Londýna. Katedrála sv. Pavla, Tower Bridge a Tower - prohlídka královského hradu a jeho muzeí. Křižník Belfast. Odjezd na ubytování do hotelu. 3.den: Snídaně, odjezd do Windsoru ke královskému hradu - prohlídka letního sídla královny Alžběty II.. Návrat do Londýna - Piccadily Circus, Soho, Hyde Park, Speakers corner, Oxford st. Odjezd na ubytování do hotelu. 4.den: Snídaně, odjezd do centra. Westminster Abbey - prohlídka katedrály, parlament, Big Ben, kostel Sv. Margarety, Downing Street, White Hall (Horse Guards), Buckinghamský palác, Admirality Arch, Trafalgar Square, kostel sv. Martina, Národní galerie. Fakultativně možnost návštěvy muzea voskových figurín Madame Tussauds a planetária nebo londýnského kola. Ve večerních hodinách odjezd do ČR (trajekt nebo tunel). Přes noc jízda Belgií a Německem. 5.den: V dopoledních hodinách přejezd přes hraniční přechod Rozvadov a návrat do ČR. Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autobusem, 2x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích v hotelu v Londýně se snídaní, trajekt přes kanál La Manche nebo průjezd tunelem, průjezd Německem. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění (vč. léčebných výloh a storna zájezdu) á 165,-Kč/os.; vstupy. Zájezd je pojištěn proti úpadku CK. 106

13 PETROHRAD A PETRODVORCE S NÁVŠTĚVOU POBALTSKÝCH REPUBLIK Pro ty, kteří nemají mnoho času, jsme připravili podrobný týdenní zájezd do Pobaltských republik, které jakožto řádní členové EU jsou již snadno přístupné. Litva, Lotyšsko i Estonsko nabízejí nespočetně krás, i když jsou to země převážně rovinaté. Nejvíce jich můžete objevovat v jejich hlavních městech, která jsou všechna zapsána na seznamu UNESCO. Termín: Cena: ,-Kč ,-Kč Orientační program zájezdu: 1. den Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách. Noční přejezd přes Polsko. 2. den VILNIUS (UNESCO) hlavní a největší město Litvy, které svým půvabem a atmosférou připomíná Prahu, staré město patří k nejrozsáhlejším městským jádrům v Evropě. Nocleh. 3. den Přejezd do Lotyšska. Nejznámější národní park Lotyšska NP GAUJA. Unikátní přírodní scenérie se zalesněným údolím řeky Gauji, cihlový HRAD TURAIDA, který se tyčí přímo nad jejími vodami. Dojezd na nocleh v Tallinnu. 4. den TALLINN (UNESCO) město ležící u Finského zálivu. V průběhu prohlídky navštívíme Staré město, hanzovní cechovní a kupecké domy, Katedrální vrch Toompea, starobylé kostely. Tallinn nabízí také mnoho romantických uliček a náměstíček s možnostmi příjemného posezení. Přejezd do Ruska. Nocleh u Petrohradu. 5. den Celodenní prohlídka klenotu carského Ruska PETROHRADU (UNESCO): procházka historickým centrem této metropole na Něvě - Petropavlovská pevnost, Palácové náměstí s Alexandrovým sloupem, chrám Vzkříšení Krista, který vyrostl na místě, kde byl v r zabit car Alexandr II., Něvský prospekt, křižník Aurora a další. 6. den Návštěva jednoho z vrcholů celého zájezdu - parku PETRODVORCE, jehož srdcem je Velká kaskádová vodní třída. CARSKOJE SELO u Petrohradu monumentální palác, který pro carevnu Alžbětu postavil architekt Rastrelli, a který byl symbolicky pojmenován na počest Kateřiny Veliké. Kopie slavné Jantarové komnaty dle fotografií originálu ztraceného během 2. sv. války. 7. den Dokončení prohlídky PETROHRADU: Zimní palác, jedinečná galerie Ermitáž, možnost plavby lodí po Něvě. Noční přejezd do Lotyšska. 8. den Hlavní město Lotyšska RIGA (UNESCO) (9hodinová prohlídka) se starým městem na východním břehu Daugavy. Kromě starého centra s historickými, architektonickými a kulturními památkami od 14. stol. se v Rize nachází také několik ulic s množstvím krásných secesních domů, díky kterým je Riga skvostem secesní architektury. Nocleh. 9. den Přejezd přes Litvu. Návštěva vodního hradu TRAKAI, jedinečná památka v přírodním parku nedaleko Vilniusu. Dále cesta přes Polsko do ČR. 10. den Příjezd v ranních hodinách. Cena zahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna, dopravu autobusem, průvodce, 6x nocleh (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 6x snídani. Cena nezahrnuje: vízum do Ruska á 1.690,-Kč (990,- vízum, 700,- povinný poplatek vízovému centru) vyřídí CK cca 2 měsíce před odjezdem 107

14 RUMUNSKO VELKÝ OKRUH - hory, kláštery, Drákulova Transylvánie Termín: Cena: ,-Kč 1. den Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, noční přejezd do Rumunska. 2. den Návštěva proslulého VESELÉHO HŘBITOVA (UNESCO) v SAPINTÉ, procházka klášterním komplexem sestávajícím z lidových staveb ve vesnici BARSANA. 3. den Návštěva malovaných klášterů VORONET (UNESCO), který je též nazýván Sixtinskou kaplí východu a poklidnějšího, dřevěnou hradbou chráněného kláštera HUMOR (UNESCO), prohlídka jednoho z nejstarších obydlených klášterů Moldavie, klášter NEAMT, život místních popů. 4. den Celodenní turistika v pohoří CEAHLAU. Výstup k turistické chatě FINTINALE. Odtud buď možnost pokračovat ve výstupu na nejvyšší vrchol TOACU (1904 m), nebo se vydat k vodopádům DURATOIDEA. 5. den Přejezd do BIKAZSKÉ SOUTĚSKY (úzká silnička je sevřena až 300m vysokými srázy), pěší výlet mezi skalními stěnami, jezero LACU ROSU. 6. den BIERTAN impozantní opevněný gotický kostel zařazený do kulturního dědictví UNESCO. Středověké město SIGHISOARA (UNESCO) přezdívané sedmihradský Norimberk s rodným domem Vlada Tepese Drákuly, které díky svému starobylému rázu tvoří skvělou bránu do Transylvánie. Dojezd do oblasti u městečka Sinaia. 7. den Horské městečko BUSTENI ležící v blízkosti nejvyšších útesů Evropy, výjezd lanovkou na BABELE do výšky 2200 m, nádherné skalní útvary včetně známé Babelské sfingy, několik variant túr dle náročnosti. Zpět lanovkou do Busteni. 8. den Horské městečko SINAIA. Procházka k SINAISKÉMU KLÁŠTERU. Dále královský zámek PELES s nádhernými bohatě zdobenými interiéry, krátký přejezd k domnělému tajemnému Drákulovu hradu BRAN. Zastávka ve městě BRASOV, prohlídka historického jádra s Černým kostelem. 9. den Přejezd do pohoří FAGARAŠ nejvyššího horského hřebene Karpat, procházka kolem největšího fagarašského jezera LACUL BALEA. Historické město SIBIU s romantickým malebným městským jádrem, které je nyní rychle renovováno. Odjezd do ČR. 10. den Návrat do Čech v poledních hodinách. Cena zahrnuje: poj. léčebných výloh a storna, 7x nocleh v hotelu s polopenzí dvoulůžkových pokojích, dopravu autobusem, průvodce. ve Zájezd je pojištěn proti úpadku CK. 108

15 SKANDINAVIE VELKÝ POLÁRNÍ OKRUH Tento podrobný okruh propojuje nejkrásnější partie severního Norska (čarokrásné souostroví Lofoty s malebnými tmavě červenými rybářskými vesničkami, nad nimiž se tyčí rozeklané vrcholky hor) s přírodními krásami středního a jižního Norska (ledovec Svartisen, Zlatá cesta Severu přes hory a fjordy začínající proslulou cestou Trollů, pokračující plavbou přes Norddalsfjord a končící u nejkrásnějšího fjordu Geiranger). Zájezd neopomíjí ani kulturní památky země, navštívíme největší severskou gotickou katedrálu v Trondheimu, světoznámý skanzen v Lillehammeru, věhlasná muzea v Oslu. Termín: Cena: ,-Kč Orientační program zájezdu: 1. den Odjezd z Prahy ve večerních hodinách. Krátkým trajektem z Německa do Dánska a novým ØRESUNDSKÝM MOSTEM z Kodaně do Malmö ve Švédsku. 2. den LUND významné kulturní středisko v jižním Švédsku s pěknou románskou katedrálou, v historii dokonce největší město Skandinávie. 3. den Zastávka u hraničního fjordu IDDEFJORD. Vyhlídková jízda podél nejdelšího norského jezera MJØSA. Návštěva městečka LILLEHAMMER turistické a sportovní centrum, dějiště zimních olympijských her, věhlasný skanzen. 4. den Průjezd nejdelším norským údolím GUDBRANDSDALEN, které je nazýváno srdcem Norska, a národním parkem DOVREFJELL s vyhlídkou na jeho drsnou přírodu. Devítihodinová prohlídka TROND-HEIMU třetí největší město Norska s katedrálou, která je považována za nejkrásnější gotickou stavbu severní Evropy. Noční přejezd den Souostroví LOFOTY patří k nejmalebnějším místům ve Skandinávii. Rybářské vesničky jsou rozprostřené podél mořských zálivů a nad nimi se tyčí rozeklané vrcholky hor. Jsou považovány za ráj turistů, malířů a rybářů. Hlavní město SVOLVAER, UNESCEM chráněný fjord NUSFJORD, městečko SUND známé kovářskou výrobou, městečko REINE vyhlášené nejkrásnějším místem Norska, městečko Å na nejjižnějším cípu Lofot aj. 7. den Přejezd nově otevřenou silnicí s mnoha dlouhými tunely a trajektem zpět na pevninu s pohledy na skalnaté hory vyrůstající přímo z mořské hladiny. Dále cesta divokou krajinou NORDLANDU podél nesčetných jezer a hlubokých fjordů s okouzlující scenérií majestátních hor. Přestávky na zajímavých místech. Turistika v národním parku RAGO. Městečko FAUSKE. 8. den Zastávka na POLÁRNÍM KRUHU prohlídka návštěvního centra. SVARTISEN výlet k nejznámějšímu ledovcovému splazu druhého největšího norského ledovce. MO I RANA město na břehu Ranafjordu, obchodní centrum oblasti. Noční přejezd. 9. den Procházka tundrou v DOVREFJELLU v okolí Dombasu. Královská cesta, kterou putovali králové na korunovaci do katedrály v Trondheimu. Ubytování. 10. den ZLATÁ CESTA SEVERU začíná jedinečným stavitelským dílem silnicí TROLLSTIGVEIEN s úchvatnou vyhlídkou, pokračuje přes hory k NORDDALSFJORDU a po jeho přeplutí trajektem dále k nejkrásnějšímu fjordu GEIRANGER (UNESCO), jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami vodopádů. Cesta malebným údolím OTTADALEN se zastávkou v městečku LOM s kostelíkem a dřevěnou architekturou. Nocleh. 11. den OSLO vzdušná a zelená metropole Norska s množstvím kulturních památek i s věhlasnými muzei. Nocleh. 12. den MALMÖ třetí největší město Švédska, jež si zachovalo řadu stavebních památek. Odjezd do Čech. 13. den Příjezd do Prahy v ranních hodinách. Cena zahrnuje: poj. léčebných výloh a storna, dopravu autobusem, trajekty, 8x ubytování v 4 5 lůžkových chatičkách s možností vaření nebo v ubytovnách, průvodce. 109

16 TURECKO VELKÝ OKRUH Termín: Cena: ,-Kč 1. den Odjezd z Prahy, H. Králové, Pardubic a Brna v ranních hodinách. Přejezd přes Maďarsko, Srbsko a Bulharsko. 2. den Odpoledne příjezd do Istanbulu, ubytování. 3. den ISTANBUL (UNESCO) různorodé město na dvou kontinentech s množstvím byzantských a osmanských památek (chrám Hagia Sofia, Modrá mešita, Sulejmanova mešita, palác Topkapi, Yerebatanská cisterna). Nocleh v Istanbulu. 4. den Dokončení prohlídky ISTANBULU. Odpoledne přejezd do Ankary. Nocleh. 5. den ANKARA hlavní město Turecka se známým archeologickým muzeem Anatolských civilizací. Nocleh v Kappadokii. 6. den Údolí GÖREME (UNESCO) a CAVUSIN jedny z největších přírodních zajímavostí v Turecku, kde byl v sopečných tufech dešťovou vodou vymodelován pohádkový barevný svět skalních pyramid a různých bizarních útvarů, ve kterých lidé vyhloubili řady kostelů, skalních klášterů i měst. Návštěva osady UCHISAR. Podzemní město DERINKUYU nebo KAYMAKLI. Nocleh v Kappadokii. 7. den Odjezd v časných ranních hodinách do Konye. KARAVANSERAY SULTANHANI malá pevnost, která sloužila jako ochrana při odpočinku obchodních karavan. Prohlídka KONYE významného města muslimských věřících s věhlasnou mešitou. Dojezd na nocleh. 8. den TURECKÁ RIVIÉRA PERGE impozantní zříceniny významného antického města, monumentální brány, stadion, antické lázně, sloupová kolonáda. ASPENDOS s jedinečně dochovaným římským divadlem. Vodopády KURSUNLU soustava jezírek propojených vodopády připomínající zmenšená Plitvická jezera. Prohlídka starého centra ANTALYE - nejvýznamnějšího letoviska na jižní riviéře. Nocleh. 9. den PAMUKKALE (UNESCO) travertinové kaskády a jezírka. Jeden z nejzajímavějších přírodních útvarů světa. Antické město HIERÁPOLIS (UNESCO). Jedna z nejkrásnějších antických lokalit AFRODISIAS. Příjezd k Egejskému moři. Nocleh. 10. den EFES archeologický areál unikátních antických staveb, trosky jednoho z divů světa - ARTEMIDINA CHRÁMU. DIDYMA ve starověku proslulá věštírna. PRIÉNÉ vykopávky antického města zajímavé svojí pěknou polohou. 11. den PERGAMON antické město s akropolí na vysoké skále, ze které je pěkný rozhled. Pozdě večer příjezd do Istanbulu, nocleh. 12. den Odjezd z Turecka. Přejezd. 13. den Příjezd do ČR dopoledne. Cena zahrnuje: poj. léčebných výloh a storna, dopravu autobusem s klimatizací, průvodce, 10x ubytování se snídaní (dvoulůžkové pokoje). Fakultativní služby: 9x večeře 1350 Kč. 110

17 RUMUNSKO Maramureš, Rodna - pokračování Podkarpatské Rusi a kláštery UNESCO Během týdenního putování po severu Rumunska poznáme chudé vesničky Maramureše s vyřezávanými branami a dřevěnými kostelíky. Jednodenní výlety nás dovedou mezi horské masívy romantické Rodny, kde bude naší jedinou společností pestrá a téměř nedotčená příroda. Úzkorozchodnou železnicí se vydáme do nitra maramurešských hor na rumunskoukrajinském pomezí. Nevynecháme také malá sousední pohoří Suhard a Rărau, kde na nás čekají vrcholy s výhledy na překrásné rumunské hory. Na závěr navštívíme historické město Sighetu Marmatei s ojedinělými památky. Základnu s ubytováním budeme mít po celý týden v turistickém centru Borsa, odkud každý den budeme vyrážet za jedinečnými zážitky. Termín: Cena: 9.990,- Kč - ***hotel s polopenzí pro 30 platících provází Petr Kylián 1. den: odjezd z ČR, přejezd přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska. 2. den: ranní příjezd do MARAMUREŠE, zastávka u kostelíků UNESCO v DESESTI a BIRSANĚ, procházka mezi dřevěnými kostelíky z 17. a 18. stol. v městečkách IEUD a POIENILE IZEI v údolí říčky IZA, prohlídka tesařských architektonických skvostů, autobusem přejezd na ubytování do BORSY, naší celotýdenní základny, odpoledne krátká túra z hornického městečka Baia Borsa. 3. den: z turistického komplexu v Borse se vydáme lanovkou pod horu Stiol v pohoří Rodna, zdoláme krátký úsek do sedla PRISLOP (1 416 m), odtud výstup na hřeben a krásná hřebenovka přes horu CERCĂNEL (1 847 m) a následný strmý sestup do údolí poblíž hotelu, možnost lehčí varianty - sestup přes kolibu lesem do údolí a pěší návrat po silnici k hotelu. 4. den: z městečka Borsa náročný výstup na nejvyšší vrchol RODNY - kamenitý PIETROSUL (2 303 m) s výhledem do nitra liduprázdné Rodny - na panenskou přírodu charakteristickou holými hřebeny pokrytými alpinskými loukami, na porosty rododendronů (pěnišníků), (nebo alternativně turistika nad Borsou) stejnou cestou zpět do Borsy. 5. den: brzy ráno autobusem přejezd do městečka VISEU DE SUS, výlet poslední funkční karpatskou úzkokolejkou(cca 15 EUR) sloužící k přepravě dřeva i dřevorubců údolím řeky VASER do nitra hor, výstup ve stanici FAINA, odtud pěšky přes hlavní hřeben kolem hory TOROIAGA (1 930 m), následný sestup areálem dolů na měď do industriálního městečka Baia Borsa, návrat autobusem na ubytování. 6. den: lanovkou znovu výjezd pod horu Stiol, tentokrát vyjdeme na hřeben pohoří RODNA, po kterém se vydáme do nitra těchto romantických skalnatých hor k horskému jezírku IZVORU BISTRITEI, dolů do horského střediska sejdeme podél 60 m vysokého KOŇSKÉHO VODOPÁDU. 7. den: najatým mikrobusem (cca10 Eur/os) přesun do pohoří SUHARD, přes sedlo ROTUNDA vyjdeme na rozlehlé zelené louky za jedinečnými výhledy na řadu okolních pohoří náležících do východních Karpat (Rodna, Rarãu, Cãliman, Giumalãu), výstup na nejvyšší vrchol Suhardských hor VÃRFUL OMUL (1932 m), autobusem návrat zpět na ubytování. 8. den: autobusem dopoledne odjezd do živoucího města na rumunsko-ukrajinských hranicích SIGHETU MARMATIEI (obávané totalitní vězení ministrů přeměněné na muzeum, stará vesnice - skanzen, poslední nákupy), návštěva VESELÉHO HŘBITOVA v SAPINTĚ, odjezd přes Maďarsko a Slovensko do ČR. 9. den: příjezd do ČR v dopoledních hodinách. STRAVOVÁNÍ: často bude možné využít místních chat, restaurací, bufetů a prodejen. Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem (2 800 km), 6x ubytování v ***hotelu 111

18 s polopenzí, vedoucí zájezdu, informační materiál. Cena nezahrnuje: vstupné do památek, lanovky, vláček, mikrobus, fakultativní akce a náklady s nimi spojené, případná místní doprava a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci Cena zahrnuje. Příplatek: 1lůžkový pokoj v hotelu Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně připojištění storna zájezdu a pojištění na turistiku 220 Kč. Nástupní místa: Hradec Králové Přihlášky a další informace: ing. Ropek, tel ve FN HK, 112

19 PAŘÍŽ + LONDÝN + JIŽNÍ ANGLIE Termín: Cena: 9.590,-Kč den: Odjezd v poledních hodinách, směr Praha, Rozvadov, noční průjezd SRN. 2.den: Ráno přejezd kanálu La Manche. Dopoledne prohlídka Londýna: střídání stráží u Buckingamského paláce, White Hall, Westminsterské opatství a parlament, Trafalgarské nám., obří kolo, Ubytování, nocleh v hotelu. 3. den: Snídaně, Windsor největší obydlený hrad na světě. Stonehenge unikátní prehistorická zajímavost (vstupné cca 13,90GBP nutné objednat při přihlášení!!!). Winchester ve zdejší katedrále bylo korunováno 36 anglických panovníků, večerní procházka po Piccadilli Circus a SOHO. Nocleh v hotelu. 4.den: Snídaně, procházka po Londýně od chrámu sv. Dánů přes katedrálu sv. Pavla, City do Toweru nejnavštěvovanější atrakce v Anglii. Odtud výletní lodí na Greenwich (cca 6-7GBP), v noci přejezd trajektem do Francie. 5.den: Versailles - zámek západně od Paříže s řadou muzeí a historických památek. La Defense moderní pařížská čtvrť. Fakultativně projížďka lodí po Seině. Ubytování v F1, nocleh. 6.den: Snídaně, celodenní prohlídka francouzské metropole PAŘÍŽ: Louvre a jeho muzea, katedrála Notre-Damme, Invalidovna, náměstí Cocord, Vítězný oblouk, Lucemburská zahrada, Panteon, večerní projížďka městem, Montmartr a bazilika Sacre Coeur aj. Nocleh v F1. 7. den: Snídaně, Eiffelova věž a dokončení prohlídky pařížských monumentů. Po poledni odjezd do ČR. V průběhu cesty zastávka v Remeši u korunovační katedrály francouzských panovníků. Přes noc průjezd do ČR. 8.den: Příjezd do ČR v poledních (odpoledních) hodinách. Cena zahrnuje: doprava zájezdovým autobusem, 2x nocleh v hotelu v Londýně ve 2L pokojích a 2x nocleh v Paříži ve 3L pokojích (2L pokoj za příplatek 360,-Kč/os.), 4x snídaně, průvodce. Cena nezahrnuje: vstupné a fakultativní služby; kompletní cestovní pojištění vč. storna zájezdu á 260,-Kč/os. 113

20 PAŘÍŽ + VERSAILLES TERMÍN: CENA: 4.580,-Kč příspěvek ZVO 1800,-Kč den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR. 2.den: V ranních hodinách příjezd do PAŘÍŽE - celodenní prohlídka (Palais de Justice, Conciergerie, Centre Pompidou, Les Halles, Palais Royale, Cour Napoleon v Louvru, Panthéon, Sorbonne, Latinská čtvrť, Notre Dame, ). Večer odjezd na ubytování. 3.den: Po snídani návštěva Montmartru, trh La Défense, odpoledne návštěva VERSAILLES, večerní projížďka Paříží s návštěvou Montmartru bazilika Sacré Coeur, Place du Tertre. Nocleh. 4.den: Po snídani přejezd do centra Eiffelova věž, Place de la Concorde, zahrady Tuilerie, Louvre, Museé d Orsay. Individuální volno. Večer fakultativní projížďka lodí po Seině a odjezd do SRN. 5.den: Příjezd domů v odpoledních hodinách. Cena zahrnuje: 2x ubytování (2L pokoj), dopravu busem, průvodce. Cena neobsahuje: 1lůžkový pokoj ,-Kč; 2x snídaně +330,-Kč/os.; komplexní cestovní pojištění +165,-/os. Vstupné do objektů při prohlídkách, projížďku lodí po Seině. (doporučujeme cca 50EUR) Sleva: 3L pokoj sleva 400,-Kč/os. Zájezd je pojištěn proti úpadku CK. 114

2015 19. sezóna. www.roslo.cz

2015 19. sezóna. www.roslo.cz CK ROSLO s.r.o. nám. Přemysla Otakara II. 84/24 370 01 České Budějovice tel: 386 355 932, 604 919 838 email: roslo@roslo.cz CK ROSLO s.r.o. Neckermann partner, Lannova 57 370 01 České Budějovice tel: 387

Více

26. sezóna. tel.: 553 616 023, mobil: 602 786 895. Obsah: Nyní si Vám dovoluji podat několik základních informací:

26. sezóna. tel.: 553 616 023, mobil: 602 786 895. Obsah: Nyní si Vám dovoluji podat několik základních informací: Cestovní kancelář»vidi«privat: (pro písemný kontakt ) Ing. V. Smolka, Neumannova 16 747 07 Opava, tel.: 553 616 023 Kancelář Opava: (pro osobní kontakt): Horní náměstí 47, 746 01 Opava tel.: 553 616 023,

Více

nám. Přemysla Otakara II. 84/24 370 01 České Budějovice tel: 386 355 932, 604 919 838 email: roslo@roslo.cz

nám. Přemysla Otakara II. 84/24 370 01 České Budějovice tel: 386 355 932, 604 919 838 email: roslo@roslo.cz CK ROSLO s.r.o. nám. Přemysla Otakara II. 84/24 370 01 České Budějovice tel: 386 355 932, 604 919 838 email: roslo@roslo.cz CK ROSLO s.r.o. Neckermann partner Lannova 57 370 01 České Budějovice tel: 387

Více

g zájezdů 2015 Katalo

g zájezdů 2015 Katalo Katalog zájezdů 2015 Katalog zájezdů 2015 Vlasta Radim Slávek Eva Zdeňka Lenka Michal Eva Zdenek Standa Ferda Tonda Lucka Kuba Michal Táňa Martin Tomáš Helča Zbyněk Franta Do nového roku Vám přejeme pevné

Více

nomád cestovní kancelář SVĚT PATŘÍ VÁM

nomád cestovní kancelář SVĚT PATŘÍ VÁM nomád cestovní kancelář SVĚT PATŘÍ VÁM 2015 EVROPA AFRIKA ASIE AMERIKA AUSTRÁLIE SEVER ZEMĚ Č.STRANY Albánie 16 Belgie 10 Bulharsko 7,112 Černá Hora 9,115 Česká republika 118 Dánsko 103 Francie 4,5,12,15,104,106,108,

Více

ZÁJEZDY 2015 ZÁJEZDY 2012. Cestovka Pohoda. U Černé věže 26 370 01 České Budějovice Tel.: 385 310 813, 720 154 400 e-mail: info@cestovkapohoda.

ZÁJEZDY 2015 ZÁJEZDY 2012. Cestovka Pohoda. U Černé věže 26 370 01 České Budějovice Tel.: 385 310 813, 720 154 400 e-mail: info@cestovkapohoda. Cestovka Pohoda s.r.o. Cestovka Pohoda ZÁJEZDY 2015 ZÁJEZDY 2012 www.cestovkapohoda.cz www.acestuj.cz U Černé věže 26 370 01 České Budějovice Tel.: 385 310 813, 720 154 400 e-mail: info@cestovkapohoda.cz

Více

cestovní kancelář nomád SVĚT PATŘÍ VÁM

cestovní kancelář nomád SVĚT PATŘÍ VÁM cestovní kancelář nomád SVĚT PATŘÍ VÁM 2014 EVROPA AFRIKA ASIE AMERIKA AUSTRÁLIE SEVER ZEMĚ Č. STRANY Albánie, Makedonie 15 Bulharsko 10,110 Černá Hora 113 Česká republika 116,117 Dánsko 14,101 Francie

Více

Poznávací zájezdy. Poznávací zájezdy. Termíny zájezdů. www.cdtravel.cz

Poznávací zájezdy. Poznávací zájezdy. Termíny zájezdů. www.cdtravel.cz Je již tradicí, že část katalogu ČD travel je vyhrazena poznávacím zájezdům. Vy, železničáři, nejraději cestujete vlaky, proto se také snažíme uspokojit Vaše požadavky a nabízíme především vlakové zájezdy.

Více

Důležitá upozornění Všeobecné informace

Důležitá upozornění Všeobecné informace Komplexní cestovní pojištění Cestovní kancelář považuje za samozřejmé, že o vás bude dobře postaráno i za nepředvídatelných okolností. Zajistili jsme tedy pro vás komplexní cestovní pojištění u VZP ČR.

Více

Poznávací zájezdy. Španělsko Costa del Sol a perly Andalusie. Vlakový 12denní pobytový zájezd s výlety. www.cdtravel.

Poznávací zájezdy. Španělsko Costa del Sol a perly Andalusie. Vlakový 12denní pobytový zájezd s výlety. www.cdtravel. Španělsko Costa del Sol a perly Andalusie Andalusie je jako nejjižnější výspa nejpestřejším španělským krajem. Za vlády Maurů zde vznikla jedna z nejpokročilejších evropských civilizací středověku. Maurský

Více

Katalog zájezdů 2009. 11. sezona. Cestovní kancelář Mgr. Vladimír Kojan

Katalog zájezdů 2009. 11. sezona. Cestovní kancelář Mgr. Vladimír Kojan 11. sezona Cestovní kancelář Mgr. Vladimír Kojan Katalog zájezdů 2009 turistika cyklistika poznávací zájezdy evropská velkoměsta expedice tuzemské akce vodácké zájezdy jazykové pobyty lázně moře Kalendář

Více

Informace. Riegrova 52, 572 01, tel./fax: 461 724 662, tel.: 461 723 740, e-mail: policka@kotour.cz Pardubice

Informace. Riegrova 52, 572 01, tel./fax: 461 724 662, tel.: 461 723 740, e-mail: policka@kotour.cz Pardubice Informace Pobočky CK KO TOUR (Ladislav Cacek, cestovní kancelář) www.kotour.cz Polička Riegrova 52, 572 01, tel./fax: 461 724 662, tel.: 461 723 740, e-mail: policka@kotour.cz Pardubice Palackého 2418,

Více

Informace. S námi cestujete pohodlně a bezpečně

Informace. S námi cestujete pohodlně a bezpečně Informace Pobočky CK KO TOUR (Ladislav Cacek, cestovní kancelář) Polička Svitavy Riegrova 52, 572 01, tel.: 461 723 740, e-mail: policka@kotour.cz, skype: ko-tour policka info a rezervace všech zájezdů

Více

Poznávací zájezdy PAŘÍŽ A VERSAILLES LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE. 10% do 31.1.

Poznávací zájezdy PAŘÍŽ A VERSAILLES LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE. 10% do 31.1. 10% do 31.1. Poznávací zájezdy PAŘÍŽ A VERSAILLES... se zastávkou v Remeši a koupáním v Ambergu 1. den: Odjezd ve 4.45 hod. z Brna, cesta nonstop přes Německo do Francie, krátká zastávka v Remeši prohlídka

Více

Jan Totter CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Jan Totter CESTOVNÍ KANCELÁŘ PROGRAM ZÁJEZDŮ NA ROK 2015 01.02.-08.02. Itálie-Dolomity-Moena. Šestidenní lyžování PO-SO, skipass Val di Fiemme 4+2 (Alpe Cermis, La- Kč 1.850,- 08.03.-15.03 temar 2200, Tre Valli, Civetta), ubytování

Více

ZÁJEZDY POZNÁVACÍ. Již 20 let jsme tu pro Vás

ZÁJEZDY POZNÁVACÍ. Již 20 let jsme tu pro Vás ZÁJEZDY POZNÁVACÍ 2010 Již 20 let jsme tu pro Vás CESTOVNÍ KANCELÁŘ BRNO Moravské nám. 4, 602 00 Brno tel./fax: +420 542 210 102 e-mail: ck@travel2002.cz STRÁŽNICE Kovářská 396, 696 62 Strážnice tel./fax:

Více

KATALOG ZÁJEZDŮ. poznejte svět s námi

KATALOG ZÁJEZDŮ. poznejte svět s námi cestovní k ancelář KATALOG ZÁJEZDŮ 2012 poznejte svět s námi NABÍZÍME: DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI PROFESIONÁLNÍ SERVIS CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ Online prodej zájezdů www.redok.cz Z pohodlí domova, nejrychlejší rezervace,

Více

Poznávací zájezdy CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Poznávací zájezdy CESTOVNÍ KANCELÁŘ Poznávací zájezdy CESTOVNÍ KANCELÁŘ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2015 klienti a obchodní partneři, milí přátelé, touto cestou bychom Vám rádi poděkovali za projevenou důvěru a využi našich služeb v roce 2014. CK

Více

MYNACESTÁCH 2015 RELAX& FORMULE 1. Paříž. Amsterdam. ... to je zážitek! Londýn. Barcelona Ženeva Řím

MYNACESTÁCH 2015 RELAX& FORMULE 1. Paříž. Amsterdam. ... to je zážitek! Londýn. Barcelona Ženeva Řím MYNACESTÁCH 2015 Paříž Londýn Amsterdam Barcelona Ženeva Řím RELAX& FORMULE 1... to je zážitek! Monatour slaví 23. narozeniny TRAVELCLUB pro ty, kteří s námi cestují a již léta nám důvěřují... Dámy a pánové

Více

Poznávací zájezdy EXOTICKÉ ZÁJEZDY 23. Splňte si své sny! sezóna KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY POZNÁVACÍ OKRUHY POBYTOVÉ ZÁJEZDY S POZNÁVACÍM PROGRAMEM

Poznávací zájezdy EXOTICKÉ ZÁJEZDY 23. Splňte si své sny! sezóna KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY POZNÁVACÍ OKRUHY POBYTOVÉ ZÁJEZDY S POZNÁVACÍM PROGRAMEM 23. sezóna Poznávací zájezdy KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ZÁJEZDY PO ČECHÁCH A MORAVĚ POZNÁVACÍ OKRUHY POBYTOVÉ ZÁJEZDY S POZNÁVACÍM PROGRAMEM ZÁJEZDY S LEHKOU PĚŠÍ TURISTIKOU JEDNODENNÍ A ADVENTNÍ ZÁJEZDY

Více

USA - Velký okruh s Yellowstonem

USA - Velký okruh s Yellowstonem Q USA - Velký okruh s Yellowstonem USA - Velký okruh s Yellowstonem Dvacetidenní okruh po největších turistických zajímavostech USA ve stylu Amerika jednou a provždy. Letecky do Los Angeles a odtud minibusy

Více

Zájezdy se stewardy, poznávání bez starostí... www.bustourist.cz

Zájezdy se stewardy, poznávání bez starostí... www.bustourist.cz 2014 Zájezdy se stewardy, poznávání bez starostí... Milí klienti a přátelé, dostává se vám do rukou nový katalog naší cestovní kanceláře a před vámi je opět ten krásný okamžik rozhodování a vybírání vaší

Více

HOŠKA - TOUR. Kalendář zájezdů na rok 2015. Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků

HOŠKA - TOUR. Kalendář zájezdů na rok 2015. Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků CESTOVNÍ KANCELÁŘ HOŠKA - TOUR Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků Vážení přátelé, děkujeme, že jste otevřeli náš katalog poznávacích a turistických zájezdů. Za čtvrt století jsme

Více

MYNACESTÁCH RELAX& FORMULE 1. Paříž Londýn. Amsterdam. Barcelona Ženeva Řím CHUŤ SNÍT, CHUŤ ŽÍT, CHUŤ CESTOVAT!

MYNACESTÁCH RELAX& FORMULE 1. Paříž Londýn. Amsterdam. Barcelona Ženeva Řím CHUŤ SNÍT, CHUŤ ŽÍT, CHUŤ CESTOVAT! MYNACESTÁCH 2014 Paříž Londýn Amsterdam Barcelona Ženeva Řím RELAX& FORMULE 1 CHUŤ SNÍT, CHUŤ ŽÍT, CHUŤ CESTOVAT! Cestovatelská inspirace Monatour slaví 22. narozeniny Dámy a pánové vítáme Vás v Klubu

Více

5 % poznávací zájezdy. 5 dnů

5 % poznávací zájezdy. 5 dnů do 31.3. PAŘÍŽ, DÁMA NA SEINĚ 5 dnů Notre-Dame PERLY FRANCOUZSKÉHO ALSASKA 3 dny do 28.2. Moulin Rouge Eiffelova věž Paříž je všechno, co chceš. Unikátní památky i fascinující moderna, luxus i neřest,

Více

CESTOVNÍ KANCELÁŘ. Poznávací. zájezdy 2013 SKANDINÁVIE VÝCHODNÍ EVROPA TUZEMSKO STŘEDNÍ EVROPA JIŽNÍ EVROPA ZÁPADNÍ EVROPA

CESTOVNÍ KANCELÁŘ. Poznávací. zájezdy 2013 SKANDINÁVIE VÝCHODNÍ EVROPA TUZEMSKO STŘEDNÍ EVROPA JIŽNÍ EVROPA ZÁPADNÍ EVROPA CESTOVNÍ KANCELÁŘ Poznávací zájezdy 2013 SKANDINÁVIE VÝCHODNÍ EVROPA TUZEMSKO STŘEDNÍ EVROPA JIŽNÍ EVROPA ZÁPADNÍ EVROPA 24 let jsme tu pro Vás! Milí přátelé cestování, dovolete, abychom se s Vámi podělili

Více

NORSKO LOFOTY LAPONSKO FINSKO ŠVÉDSKO DÁNSKO POBALTÍ PETROHRAD

NORSKO LOFOTY LAPONSKO FINSKO ŠVÉDSKO DÁNSKO POBALTÍ PETROHRAD , muzeum vikinských lodí foto: Patrik Dekan NORSKO LOFOTY LAPONSKO FINSKO ŠVÉDSKO DÁNSKO POBALTÍ PETROHRAD Popisy typů ubytování na zájezdech strana 8 Lotyšsko, Estonsko, Finsko poznávací zájezd PŘÍRODOU

Více

Již 24 let na cestách s Vámi. Slevy až 12 % za včasný nákup Slevy pro stálé zákazníky Slevy pro děti. www.kozaktour.cz

Již 24 let na cestách s Vámi. Slevy až 12 % za včasný nákup Slevy pro stálé zákazníky Slevy pro děti. www.kozaktour.cz 2015 Již 24 let na cestách s Vámi Slevy až 12 % za včasný nákup Slevy pro stálé zákazníky Slevy pro děti www.kozaktour.cz Úvod Vážení přátelé cestování, je nám velký potěšením předložit Vám nový katalog

Více

Proč vznikl uvedený OBSAH zájezdů za nejnižší možnou cenu?

Proč vznikl uvedený OBSAH zájezdů za nejnižší možnou cenu? Proč vznikl uvedený OBSAH zájezdů za nejnižší možnou cenu? Je to jednoduché, protože nesouhlasíme s tím, že žákům a studentům jsou podsouvány ceny standardní katalogové pro dospělé! Tyto zájezdy jsou mnohokrát

Více

LYŽOVÁNÍ VE FRANCII A RAKOUSKU

LYŽOVÁNÍ VE FRANCII A RAKOUSKU 2015 LYŽOVÁNÍ VE FRANCII A RAKOUSKU KORUTANY DÖBRIACH VAL THORENS HOTEL ZANKER**** Vitalhotel Zanker **** se nachází v Korutanech, v městečku Döbriach, 80 m od jezera Millstätter See a 12 km od Bad Kleinkirchheimu.

Více