ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 6/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 6/2013"

Transkript

1 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 6/2013

2 Toto číslo bylo financováno z projektu: Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit (č. CZ.1.07/2.3.00/ ), který je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Webové stránky projektu: projekty.slu.cz/historizace

3 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 6/2013 Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav historických věd Opava 2013

4 Redakční rada interní členové Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (předseda) Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. externí členové Prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno) Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha) Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Historický ústav AV ČR) Prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (Všeodborový archiv ČMKOS, Praha) Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. (Univerzita Karlova, Praha) Prof. PaedDr. et PhDr. Jindřich Vybíral, CSc. (Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha) Doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (Jihočeská univerzita, České Budějovice) Doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D. (Univerzita Palackého, Olomouc) Dr. Christiane Brenner (Collegium Carolinum, Mnichov) Dr. Lucyna Harc (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) Redakční kruh Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Univerzita Karlova, Praha) Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha) Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha) Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. (Archiv AV ČR, Praha) Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. (Univerzita Karlova, Praha) Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (Praha) PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica) PhDr. Juraj Marušiak, PhD. (Ústav politických vied SAV, Bratislava) Doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (Ostravská univerzita, Ostrava) Adrian Portmann, Ph.D. (Masarykova univerzita; Švýcarsko) PhDr. Karel Müller (Zemský archiv, Opava) Dr. Wojciech Dominiak (Muzeum Ziemi Prudnickiej, Prudnik) Autors, 2013 Slezská univerzita, 2013 ISSN X 4

5 OBSAH STUDIE Jana Janišová Struktura Moravského zemského zřízení z roku 1516 se zřetelem na úpravu právního postavení sirotků, majetkové a dědické právo (11-27) Marian Hochel Dominique-Vivant Denon známý i neznámý: arbitr, censor a Napoleonův hlavní poradce v otázkách umění a vkusu (29-50) Petr Jirák Myšlenka rozporu v tragickém myšlení (51-62) Veronika Dulíková Maria Stona na cestě po Egyptě (63-73) Andrea Pokludová Posilování etnické identity německého obyvatelstva českých zemí na přelomu 19. a 20. století prostřednictvím tisku (Komparace novinového zpravodajství o osobnosti Hanse Kudlicha) (75-88) Jana Burešová Miloš Trapl Obraz československého emigrantského prokomunistického spolku ve druhé polovině 20. století Československý kroužek v Sydney v Austrálii (89-107) Zdeněk Jirásek Jana Stuchlíková K otázkám přeshraničního styku mezi Polskem a Československem v letech ( ) Christiane Brenner Troublemakers! Dealing with Juvenile Deviance and Delinquency in Socialist Czechoslovakia ( ) 5

6 Pavel Jirásek Historie, metody a výzkumné projekty v oblasti dlouhodobého uchování kulturního dědictví v ČR ( ) Miloš Zapletal Ivan Murin Ekomuzeum jako přirozený habitat ( ) EDICE Pavel Šopák Jakub Deml píše Čeňku a Marii Vořechovým (Addenda k vzájemné korespondenci) ( ) RECENZE A ANOTACE ( ) ČEHOVSKÝ, Petr: Kamenné skulptury v Podyjí (Hana Prixová Dvorská) KŘESŤAN, Jiří: Zdeněk Nejedlý politik a vědec v osamění. (Martin Štoll) ČINÁTL, Kamil: Dějiny a vyprávění. (Iveta Rosolová) KERSHAW, IAN: Konec. Německo (Lubomír Hlavienka) MAŁKIEWICZ, Andrzej: Samobójstwo demokracji. Czechosłowacja w okresie II Republiki (Rudolf Žáček) FRANC, Martin KNAPÍK, Jiří: Volný čas v českých zemích (František Švábenický) FASORA, Lukáš HANUŠ, Jiří MALÍŘ, Jiří NEČASOVÁ, Denisa (edd.): Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. (Richard Kajzar) SLAVÍČKOVÁ, Pavla: Konfliktní soužití. Městská společnost ve světle soudních sporů. Sonda do života měšťanů ve Vodňanech v druhé polovině 16. století. (Hana Komárková) 6

7 DARNTON, Robert: Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie. (Petr Chlebec) BÖHM, Marcin: Konrad VII Biały (ok lutego 1452). Pan Oleśnicy i Koźla. Książę zapomniany. (Hana Komárková) FUČÍK, Josef: Válka Běda poraženým. (Vojtěch Szajkó) REGIONALIA DORKO, Branislav: Jan Zajíc. (Jaromíra Knapíková) SKALÍK, Tomáš: Tiché dominanty veřejného prostoru / OPAVSKÉ SOCHY II. / Opavská předměstí. (Jaromír Olšovský) KRONIKA ( ) Ústav historických věd v roce 2013 (Jiří Knapík) Opavská pobočka Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872) v akademickém roce 2012/2013 (Martin Sosna) Workshop Děti, mládež a socialismus (Tomáš Hruda) Workshop Komunikace ve středověkých městech (Hana Komárková) Letní škola Dějiny umění a muzea (minulost přítomnost budoucnost) (David Váhala) Konzervátorské centrum ÚHV v roce 2013 a projekt OPVK (Tomáš Skalík) Zámek Duchcov otevřel třináctou komnatu Napoleonovu (Marián Hochel) Seznam přispěvatelů ( ) Pokyny pro autory příspěvků (234) Dosud vyšlo ( ) 7

8

9 STUDIE

10

11 STRUKTURA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ Z ROKU 1516 SE ZŘETELEM NA ÚPRAVU PRÁVNÍHO POSTAVENÍ SIROTKŮ, MAJETKOVÉ A DĚDICKÉ PRÁVO 1 Jana Janišová Abstract: The Moravian Land Code of 1516 clearly reflects the increased activity of the Moravian Land Diet from the turn of the 15 th and 16 th centuries. The document does not show any special taxonomy, even with regard to the briefness of the printing. From the material point of view, its structure can be divided into eight general topics which, however, do not form an internally consistent text. Keywords: Land Code, Moravian land law, orphans, property right, hereditary right K významným právním pramenům, které se v Evropě objevily koncem středověku a provázely vývoj práva až k moderním kodifikacím 19. a 20. století, patřily soubory domácího práva jednotlivých zemí, které velmi záhy využily knihtisku. 2 Na přelomu 15. a 16. století se takové písemně zakotvené soubory právních ustanovení, nejčastěji označované jako zemská zřízení (Landesordnung), objevují také v zemích České koruny i v širším středoevropském prostoru. Kodifikační procesy v rovině zemského práva registrujeme ve střední Evropě již ve středověku. První snahy o kodifikaci se objevují ojediněle již ve 13. století. Juristická úroveň jednotlivých pokusů byla velmi různá. Značnou část z nich tvořila soukromá sepsání práva v podobě právních knih, objevují se ovšem také kodifikace práva, jejichž úroveň byla natolik dobrá, že mnohá z jejich ustanovení přetrvala až do postosvícenského práva. 3 1 Studie byla zpracována s podporou Grantové agentury ČR v rámci grantového projektu č. P405/12/ K problematice publikování právních předpisů obsáhle HOLZBORN, Timo: Die Geschichte der Gesetzespublikation insbesondere von den Anfängen des Buchdrucks 1450 um bis zur Einführung von Gesetzesblättern im 19. Jahrhundert. Berlin 2003, s. 69 aj. 3 WOLF, Armin: Die Gesetzgebung der entstehenden Territorialstaaten. In: Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, I. Band. Mittelalter ( ) Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung. Hg. von H. Coing. München 1973, s. 517 aj.; KÖBLER, 11

12 STRUKTURA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ Z ROKU 1516 Nejstarší zemské zřízení v rámci zemí České koruny bylo kodifikováno v Čechách, a to již roku 1500, kdy bylo vytištěno Vladislavské zřízení zemské. Toto zemské zřízení ovlivnilo další kodifikační procesy v Čechách v průběhu 16. století. Na rozdíl od kodifikace českého zemského práva, při níž nejdůležitější úlohu sehrály nálezy českého zemského soudu a sněmovní usnesení, 4 na Moravě měla v otázce konstituování prvního zemského zřízení klíčovou roli Tovačovská právní kniha a institut landfrýdu. Patnácté století bylo v českých zemích spojeno s dobou válek, bezvládí a soupeřením mocenských uskupení v rámci rodícího se stavovského státu. 5 V obou zemích, v Čechách i na Moravě, byla opakovaně přerušována činnost zemských soudů, které tak po řadu let či dokonce desetiletí nezasedaly. Na Moravě zemský soud přerušil svá zasedání na prahu husitské revoluce v roce Do obnovení činnosti v roce 1490 se zasedání uskutečnila jen v pěti krátkých intervalech (1437, , 1464, 1466, ). 6 V průběhu druhé poloviny 15. století se na Moravě konstituoval zemský sněm jako základní stavovská instituce, na které zasedaly všechny čtyři moravské stavy. 7 Od konce 15. století se mezi sněmovními usneseními objevují obsáhlejší soubory ustanovení Gerhard: Recht, Gesetz und Ordnung im Mittelalter. In: Funktion und Form. Quellen und Methodenprobleme der mittelalterlichen Rechtsgeschichte. Hg. von K. Kroeschell A. Cordes. Berlin 1996, s ; FLOSSMANN, Ursula: Landrechte als Verfassung. Wien New York 1976, s. 19 aj.; FRANSEN, Gérard KROESCHELL, Karl LYON, Bryce VISMARA, Giulio WOLF, Armin: Gesetzgebung. In: Lexicon des Mittelalters (= LexM) IV. München Zürich 1989, sl ; KüHN, Ulrich JANSSEN, Wilhelm: Gesetz. In: LexM IV, sl ; JANIŠ, Dalibor: Moravské zemské zřízení z roku K otázce vzniku zemských zřízení v českých zemích na přelomu 15. a 16. století. In: Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. Edd. J. MIKULEC M. POLÍVKA. 1. sv. Praha 2007, s Ke vzniku této kodifikace podrobně KREUZ, Petr MARTINOVSKÝ, Ivan (edd.): Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny (Svatováclavská smlouva a Zřízení o ručnicích). Edice. Dolní Břežany 2007, s ; MARTINOVSKÝ, Ivan: Vznik a počátky Vladislavského zemského zřízení. In: Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích ( ). Edd. K. MALÝ J. PÁNEK D. JANIŠ. Praha 2001, s ; TÝŽ: Okolnosti vzniku Vladislavského zřízení zemského. In: Ústecký sborník historický 1979, s ; TÝŽ: Zápas o uznání Vladislavského zřízení zemského. In: Ústecký sborník historický 1983, s ; PÁNEK, Jaroslav: Zemská zřízení v kontextu ústavních proměn ve střední Evropě v 16. a na počátku 17. století. In: Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích ( ). Edd. K. MALÝ J. PÁNEK D. JANIŠ. Praha 2001, s ; JANIŠ, Dalibor (ed.): Práva a zřízení Markrabství moravského z roku 1545 (Pokus moravských stavů o revizi zemského zřízení). Brno 2005, s K vývoji následujících českých zemských zřízení nověji PÁNEK, Jaroslav: Land Codes of the Bohemian Kingdom in Relation to Constitutional Changes in Central Europe on the Threshold of the Early Modern Age. In: Historica 9, 2002, s. 7 39; JANIŠ, D. (ed.): Práva, s JANIŠ, D.: Moravské zemské zřízení, s K poměrům na Moravě přehledně VÁLKA, Josef: Středověká Morava. Dějiny Moravy 1. Brno 1991, s. 115 aj.; TÝŽ: Husitství na Moravě Náboženská snášenlivost Jan Amos Komenský. Brno 2005, s ; nověji souborně ČORNEJ, Petr BART- LOVÁ, Milena: Velké dějiny zemí Koruny české. VI Praha Litomyšl 2007, s VÁLKA, J.: Středověká Morava, s. 169 (zde uvedená data byla upřesněna na základě příslušných zápisů v zemských deskách). 7 Ke vzniku a činnosti moravského zemského sněmu viz JANIŠ, Dalibor: Ústavní základy moravského zemského práva na počátku novověku. In: Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích ( ). Edd. K. MALÝ J. PÁNEK D. JANIŠ. Praha 2001, s ; KAMENÍČEK, František: Zemské sněmy a sjezdy moravské. Jejich složení, obor 12

13 zemského práva, označované zpravidla jako zřízení nebo svolení. V letech 1505, 1508 a 1511 byla na zemském sněmu přijata obsáhlejší zřízení, která svým charakterem a obsahem jednotlivých ustanovení připomínala budoucí tištěná zemská zřízení 16. století. 8 *** Lednový olomoucký zemský sněm v roce 1516 přijal obsáhlé sněmovní usnesení, které se stalo základem prvního tištěného moravského zemského zřízení. 9 Moravské zemské zřízení z roku nemá v zásadě žádnou koncepčně promyšlenou strukturu ustanovení. Ostatně ani pozdější zemská zřízení na Moravě, která jsou daleko rozsáhlejší, se nevyznačují precizní systematikou. Velmi často bývá v moravských zemských zřízeních v rámci jednoho článku řešeno několik otázek a nezřídka dochází k prolínání předpisů hmotněprávního charakteru s procesními pravidly. 11 Základem prvního tištěného moravského zemského zřízení, stejně jako základem všech pozdějších, je landfrýd (obr. 1). 12 Struktura a charakter ZZ 1516, které je poměrně krátké (pouze 26 článků), působnosti a význam od nastoupení na trůn krále Ferdinanda I. až po vydání Obnoveného zřízení zemského ( ). I. díl. Brno 1900, s KAMENÍČEK, František (ed.): Jednání sněmovní a veřejná v markrabství Moravském od počátku 15. století až do přijetí krále Ferdinanda I. za markrabí Moravského roku I. díl. In: Archiv český X. Praha 1890, s , , Moravský zemský archiv Brno (= MZA), fond G 21 Staré tisky, inv. č. 870, sg. III-526, konvolut (Tovačovská kniha, ZZ 1516, Vladislavské zřízení zemské), f. 96r 108v; Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc (= ZAO), fond Arcibiskupství Olomouc II, inv. č. 35, Kopiář biskupa Stanislava Thurza č. 1, f. 10v 15r, 21v 31r. Neúplnou a dnes již nevyhovující edici tisku ZZ 1516 otiskl KAMENÍČEK, F. (ed.): Jednání, II. In: Archiv český XI. Praha 1892, s Tisk ZZ 1516 (a související ustanovení) je aktuálně zpracováván v kritické edici, která bude součástí monografie JANIŠOVÁ, Jana JANIŠ, Dalibor: Zemské zřízení Markrabství moravského z roku 1516 (Počátky kodifikace zemského práva na Moravě). Olomouc 2013 (v přípravě). 10 K okolnostem vzniku ZZ 1516 viz JANIŠ, D.: Moravské zemské zřízení, s Předkládaná studie navazuje na uvedený článek D. Janiše, který se podrobněji nezabývá strukturou ZZ 1516 a věnuje se především okolnostem vzniku zemského zřízení a problematice landfrýdu a souvisejících ustanovení policejního charakteru. 11 Srov. JANIŠ, D.: Moravské zemské zřízení, s ; ČÁDA, František (ed.): Zemské zřízení moravské z roku 1535 spolu s tiskem z roku 1562 nově vydaným. Praha 1937, s. XVIII LXVII; JANIŠ, D. (ed.): Práva, s Z další literatury k moravským předbělohorským zemským zřízením viz KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, I, s ; KAPRAS, Jan: Právní dějiny zemí Koruny české. Díl I. Právní prameny a vývoj právnictví. Praha 1913, s ; DVOŘÁK, Jindřich: Moravská zřízení zemská. Brno 1900; JIREČEK, Hermenegild: Právnický život v Čechách a na Moravě v tisícileté době od konce IX. do konce XIX. století. Praha Brno 1903, s , , , 349, , ; KALOUSEK, Josef.: České státní právo. Praha , s Zemská zřízení z let 1516, 1545 a 1604 mají text landfrýdu zařazen v úvodní části, zemská zřízení z let 1535 a 1562 naopak zařazují text do závěrečné pasáže (ČÁDA, F. (ed.): Zemské zřízení, s , čl. 133; JANIŠ, D. (ed.): Práva, s , čl. 3; Moravská zemská knihovna Brno, Sbírka rukopisů a starých tisků, sg. ST a, Zřízení zemské Markrabství moravského, s povolením jeho milosti císařské etc. a s poručením všech čtyř pánův stavův znovu vytištěné. Olomouc 1604 (= ZZ 1604), list VIIr XVv). 13

14 STRUKTURA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ Z ROKU 1516 Obr. 1. Začátek textu zemského zřízení Markrabství moravského z roku 1516 (Moravský zemský archiv Brno, G 21 Staré tisky, inv. č. 870, sg. III-526, fol. 96r). 14

15 je tak zcela určena charakterem landfrýdu, na který se váže většina dalších ustanovení obsažených v tomto zřízení. Z věcného hlediska lze strukturu ZZ 1516 rozdělit do osmi základních okruhů: 1. Landfrýd a další ustanovení policejního charakteru 2. Zemský soud 3. Půhony k zemskému soudu (půhon zátkyně) 4. Dokazování u soudu (svědectví) 5. Institut odpovědi 6. Vyslýchání zločinců (tortura) 7. Sirotci a poručenství 8. Majetkové a dědické právo Nejdůležitější a nejobsáhlejší část tisku ZZ 1516 tvoří úplný text landfrýdu, který byl uzavřen dne 9. ledna 1516 v době konání olomouckého zemského sněmu. Landfrýd představoval soubor základních právních předpisů, které se týkaly bezpečnosti v zemi a na které přímo navazovala další ustanovení policejního charakteru přijatá na sněmu v lednu Vyjma samotných ustanovení v landfrýdu, která se týkají především povinnosti vzájemné pomoci mezi členy landfrýdu a zákazu svévolného a násilného řešení sporů, se nově objevují další předpisy. ZZ 1516 je uvozeno obsáhlým čl. Zřízení zemské o honění nepřátel, na který navazují další obdobné policejní předpisy týkající se problematiky zemské hotovosti, pobytu vojska v zemi, nošení zbraní (ručnic) apod. 13 Dalším okruhem, který ZZ 1516 obsahuje, je problematika zemského soudu jako jedné ze základních stavovských institucí. 14 Primárně je řešena otázka doby zasedání této soudní instituce. Ve starším období soud zasedal pravidelně a teprve válečné události v 15. století zapříčinily, že se na Moravě soudy v poměrně dlouhých obdobích nekonaly. Chod zemského soudu byl přerušen v roce 1420 a v období do roku 1490 byl několikrát krátkodobě obnoven (1437, , 1464, 1466, ). 15 Pro- 13 Obecněji k problematice landfrýdů v západoevropském prostředí a v českých zemích viz WADLE, Elmar: Landfrieden, Strafe, Recht. Zwölf Studien zum Mittelalter. Berlin 2001; ANGER- MEIER, Hans: Königtum und Landfriede im deutschen Spätmittelalter. München 1966; nověji např. FAHRNER, Matthias: Der Landfrieden im Elsass. Recht und Realität einer interterritorialen Friedensordnung im späten Mittelalter. Marburg 2007; KAPRAS, Jan: Právní dějiny zemí Koruny české. Díl I. Právní prameny a vývoj právnictví. Praha 1913, s ; KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, I, s ; RAUSCHER, Rudolf: Zemské míry na Moravě. Praha 1919, s. 7 13; ŠVÁBENSKÝ, Mojmír: Nové moravské landfrídy. Brno v minulosti a dnes (= BMD) 7, 1965, s ; JANIŠ, Dalibor: K úloze institutu landfrýdu v moravském zemském právu na prahu novověku (Vznik a vývoj landfrýdů a role panovníka). Folia Historica Bohemica (= FHB) 25, 2010, s. 7 28; BERAN, Zdeněk: Boleslavský landfrýd Krajský landfrýdní spolek v pohusitských Čechách. České Budějovice 2011, s K zemskému soudu ve středověku nověji viz JAN, Libor: Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy. Brno 2000, s K vývoji v 15. a 16. století viz zejména KAMENÍČEK, František: Zemské sněmy a sjezdy moravské. Jejich složení, obor působnosti a význam od nastoupení na trůn krále Ferdinanda I. až po vydání Obnoveného zřízení zemského ( ). II. díl. Brno 1902, s Srov. VÁLKA, J.: Středověká Morava, s

16 STRUKTURA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ Z ROKU 1516 blematice řádného a pravidelného chodu moravského zemského soudu byla věnována pozornost již ve starších landfrýdech. Vyjma ustanovení v landfrýdu, která řeší otázku termínů soudu, obsahuje ZZ 1516 samostatný článek O soudu zemském, který se týká řádného zasedání zemského soudu a především povinnosti soudců účastnit se jednání. Případná neúčast musela být písemně omluvena zemského hejtmanovi a ostatním soudcům. Neomluvená neúčast mohla být podle uvážení zemských soudců trestána. 16 Jeden z dochovaných opisů sněmovního usnesení z roku 1516 zahrnuje článek, který tisk neobsahuje a který zakazoval nošení zbraní a zbroje v místě zasedání zemského sněmu (soudu). 17 Problematika pohánění k zemskému soudu je v ZZ 1516 zastoupena několika články, které ovšem nepředstavují nějakou ucelenější úpravu týkající se půhonů. Především ZZ 1516 podrobněji upravuje problematiku půhonu zátkyně. Otázka půhonů je zmíněna také v dalších článcích, které se týkají svědectví u zemského soudu. Jeden z rukopisů v Thurzově kopiáři obsahuje tři samostatné články, které nebyly do tisku ZZ 1516 zařazeny a které se týkají půhonů proti olomoucké kapitule a půhonu ve věci svědectví. S problematikou půhonů souvisí také ustanovení z tisku ZZ 1516, které se týká výše částky uvedené v žalobním nároku. 18 Všechna pozdější tištěná zemská zřízení obsahují značné množství ustanovení týkajících se problematiky pohánění k soudu. V rámci zemských zřízení se jedná o jednu z nejlépe a nejpodrobněji upravených oblastí práva. Ustanovení v ZZ 1516 v čl. O puohon zátkyni reagovalo na dynamický vývoj tohoto právního institutu na začátku 16. století. 19 Svým zněním přímo navazuje na ustanovení z usnesení olomouckého sněmu z roku Institut půhonu zátkyně zajišťoval doručení půhonu osobě, která neměla vlastní statky a nebyla trvale usedlá. Směřoval vůči dané pozemkové vrchnosti (držiteli nemovitosti), u které pohnaný pobýval. Vrchnost byla povinna zajistit doručení půhonu a pohnaného zavázat slibem, aby se dostavil před zemský soud. Textace ZZ 1516 tento postup zakotvuje u příslušníků všech čtyř stavů. Osoba, které byl půhon doručován, se musela těšit všeobecně dobré pověsti, aby mohla vykonat závazek cti a víry. ZZ 1516 explicitně stanovuje, že lehký člověk neměl skládat závazek, ale vrchnost byla povinna zajistit jeho dostavení k soudu jinými prostředky MZA, G 21, inv. č. 870, sg. III-526, f. 102v. 17 ZAO, fond Arcibiskupství Olomouc II, inv. č. 35, Kopiář biskupa Stanislava Thurza č. 1, f. 14v. 18 MZA, G 21, inv. č. 870, sg. III-526, f. 103r 104r; ZAO, fond Arcibiskupství Olomouc II, inv. č. 35, Kopiář biskupa Stanislava Thurza č. 1, f. 15r. 19 K problematice půhonu zátkyně viz MARKOV, Josef: Přípravné řízení procesní v českém právu zemském XIII. XVII. stol. Bratislava 1930, s ; BRANDL, Vincenc: O staročeském řízení soudním. Právník 8, 1869, s ; KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, II, s ; JANIŠOVÁ, Jana (ed.): Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě (Edice rokové knihy zemského hejtmana Václava z Ludanic z let ). Brno 2007, s , 154 aj.; TÁŽ: Královské město v moravských předbělohorských zemských zřízeních. Kapitola O stavu městským v právním spisu Karla staršího ze Žerotína. BMD 22, 2009, s ; ČÁDA, František: K osobní exekuci podle čes. práva zemského. I. část. Praha 1920, s MZA, fond G 10 Sbírka rukopisů, inv. č. 252, Usnesení moravského zemského sněmu ( ), f. 13v 14r; KAMENÍČEK, F. (ed.): Jednání, I, s. 345, č. 94, čl K závazku cti a víry viz JANIŠOVÁ, J. (ed.): Spory, passim; TÁŽ: Delikt urážka na cti v českém a moravském zemském právu. Právní normy a právní praxe. In: BOROVSKÝ, Tomáš JANIŠ, Dalibor 16

17 Důležitou součástí řízení před zemským soudem bylo dokazování. ZZ 1516 se této problematice věnuje ve třech článcích a také oba rukopisy obsahují do tisku nepojaté články, které se věnují otázkám svědectví před zemským soudem. 22 Právní úprava zachycená v ZZ 1516 a obou rukopisech se týká zejména otázek podávání písemného svědectví před zemským soudem, 23 předvolávání svědků z řad poddaných, svědectví neurozených osob v záležitostech hraničních sporů či placení mýta svědky při cestě na soud. Specifický právní institut v rámci ZZ 1516 tvoří tzv. odpověď. Problematika je upravena v samostatném článku pod rubrikou O odpovědi v věrné a pokojné zemi a ústní i listovní nepořádné. 24 Otázka záští, nepřátelství a soukromých válek se objevuje v četných pramenech moravského i českého zemského práva v pozdním středověku. Samotné záští, které je v pramenech označováno jako odpověď, představovalo poměrně přesně právem vymezenou kategorii, kterou nelze jednoduše zaměňovat např. s krevní mstou či dokonce s různými typy deliktního jednání (loupež, krádež apod.). Středověké záští ve skutečnosti představovalo specifický právní institut, který umožnil použití svépomoci (kontrolovaného násilí) podle určitých pravidel. Regulovalo právní spory mezi stranami v okamžiku, kdy nebylo možné do řešení konfliktu zapojit příslušnou nadřízenou instituci, zejména zemský soud. V tomto ohledu plnilo záští do jisté míry nezastupitelnou roli a takto bylo vnímáno i zemským právem. 25 Termín odpověď označoval v moravském zemském právu formalizované vyhlášení nepřátelství. 26 Právě podmínka vyhlášení nepřátelství v právem stanovené podobě je obecně považována za jeden z hlavních znaků záští v širším středoevropském prostoru. 27 V návaznosti na úpravu problematiky stíhání zemských škůdců a nepřátel, která je zachycena jak v landfrýdu, tak v dalších ustanoveních ZZ 1516, 28 byla do tisku prvního moravského zemského zřízení zařazena také ustanovení, která upravovala podmínky výslechu takových osob před soudy s trestní jurisdikcí (popravy). Tyto předpisy MALANÍKOVÁ, Michaela a kol.: Spory o čest ve středověku a raném novověku. Brno 2010, s ; RAUSCHER, Rudolf: K rukojemství v českém právu zemském. Praha 1923, s. 3 14, MZA, G 21, inv. č. 870, sg. III-526, f. 103v 104r; ZAO, fond Arcibiskupství Olomouc II, inv. č. 35, Kopiář biskupa Stanislava Thurza č. 1, f. 14v 15r, 31r. 23 MARKOV, Josef: Kapitoly z dějin českého zemského soudního řízení XII. XVII. století. Praha 1967, s Srov. KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, II, s MZA, G 21, inv. č. 870, sg. III-526, f. 107r 108r. 25 K problematice záští viz URFUS, Valentin: Záští v Čechách v polovině 15. století. Právněhistorické studie 3, 1957, s ; HOFFMANN, František: K povaze drobné války, záští a násilných činů před husitskou revolucí. In: Pocta akademiku Václavu Vaněčkovi k 70. narozeninám. Ed. K. MALÝ. Praha 1975, s ; MAUR, Eduard: Lokální záští a předpoklady husitství v západních Čechách. Minulostí Západočeského kraje 29, 1993, s Srov. SLEZÁKOVÁ, Veronika: Opověď nebo odpověď? In: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Edd. T. BOROVSKÝ L. JAN M. WIHODA. Brno 2003, s PATSCHOVSKY, Alexander: Fehde im Recht. Eine Problemskizze. In: Recht und Reich im Zeitalter der Reformation. Festschrift für Horst Rabe. Hg. von Ch. Roll B. Braun H. Stratenwerth. Frankfurt am Main 1996, s Podobná ustanovení se objevují v českém zemském právu. Viz k tomu KREUZ, P. MARTI- NOVSKÝ, I. (edd.): Vladislavské zřízení zemské, passim. Také pozdější česká zemská zřízení obsahují ustanovení týkající se vyslýchání zločinců (JANIŠOVÁ, J. (ed.): Šlechtické spory, s ). 17

18 STRUKTURA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ Z ROKU 1516 se týkaly především vrchnostenského soudnictví, reprezentovaného zpravidla soudy v poddanských městech. 29 Článek O těch, ktož na koho vyznají na mukách v ZZ stanovil, že všichni zločinci, kteří ve své výpovědi zmínili v souvislosti s deliktním jednáním někoho z panského nebo rytířského stavu, neměli být následně popraveni, ale měli být předáni zemskému hejtmanovi. Ten měl svým listem ve výpovědi jmenované osoby předvolat (obeslat) před zemský soud, aby vznesená nařčení objasnili. Jejich případné potrestání náleželo zemským soudcům. Článek dále uvádí, že každý takový zločinec měl být popraven za přítomnosti nařčeného šlechtice. Znění článku v ZZ 1516 výslovně odkazuje také na trestní jurisdikci královských měst. 31 *** Problematika sirotků a poručenství Předpisy týkající se právní ochrany nezletilých osob a jejich majetku patří ve všech právních okruzích našeho staršího práva k těm nejlépe propracovaným. Největší pozornost byla ve starším právu věnována problematice poručnictví, správy sirotčího majetku a procesním ustanovením. 32 ZZ 1516 řeší tyto otázky hned v několika článcích (O sirotciech, od koho opatřeni a řiezeni býti mají; O statku sirotčiem; Aby bratr starší mladšiemu statku neutrácel). 33 Také první rukopis v Thurzově kopiáři se tohoto tématu dotýká v sérii článků, které se věnují problematice zaopatření sirotků a které do tisku ZZ 1516 nevstoupily K tomu nověji FRANCEK, Jindřich: Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, sv. III. Zločinnost a bezpráví. Praha Litomyšl 2011, s. 14 aj. K základům vrchnostenské trestní jurisdikce JAN, L.: Vznik, s , k pozdějšímu období nověji MATLAS, Pavel: Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní? Hranice trestní disciplinace poddanského obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v století. Praha K trestnímu právu, včetně odkazů na starší české práce a řadu zahraničních výzkumů, viz KREUZ, Petr: Postavení a působnost komorního soudu v soustavě českého zemského trestního soudnictví doby předbělohorské v letech Praha 2000, s MZA, G 21, inv. č. 870, sg. III-526, f. 108r-v. 31 Srov. JANIŠOVÁ, J.: Královské město, s K problematice poručenství HANěL, Jaromír: O poručenství starého práva českého se zřetelem k právu moravskému. Právník 8, 1869, s , ; JIČÍNSKÝ, Karel: Vývin českého právnictví v stručném nástinu s obzvláštním ohledem na jeho zdroje. Praha 1862, s ; RUBER, Ignaz: Beiträge zur Geschichte des Vormundschaftsrechtes in Mähren. Brünn 1883; HORMAYER, Joseph: Ueber Minderjährigkeit, Vormundschaft und Großjährigkeit im österreichischen Kaiserstaat und Kaiserhause. Wien 1808; LIPPERT, Julius: Socialgeschichte Böhmens in vorhussitischer Zeit. Band I. Prag Wien Leipzig 1896, s. 306 aj., KAPRAS, Jan: Poručenství nad sirotky v právu českém se zřetelem k právu římskému, německému a v Rakousích platnému. Praha 1904; TÝŽ: Vrchní poručenství v českém právu. Sborník věd právních a státních 4, , s ; TÝŽ: Dohled vrchnoporučenský v starém právu českém. Ochrana mládeže 3, 1913, s , ; URBÁNKOVÁ-HRUBÁ, Libuše: Ze sirotčí agendy na Moravě v 16. století. Registra zemských sirotků z let Časopis Matice moravské 76, 1957, s MZA, G 21, inv. č. 870, sg. III-526, f. 105r-106r. 34 ZAO, fond Arcibiskupství Olomouc II, inv. č. 35, Kopiář biskupa Stanislava Thurza č. 1, f. 13v 14r. 18

19 Již Tovačovská kniha obsahuje nejstarší normativní pravidla týkající se poručnictví a sirotků pro moravské zemské právo. Některá z těchto ustanovení byla později převzata do tištěných zemských zřízení a byla postupně doplňována usneseními moravského zemského sněmu. 35 Poručnictví bylo v zemském právu chápáno jako opatření týkající se zajištění práv nezletilého dítěte a majetku, 36 které nahrazovalo otcovskou moc. Poručenská správa tak nastupovala v okamžiku smrti otce, a to i tehdy, pokud žila matka dítěte (vdova). 37 Ta se však za určitých okolností mohla stát poručnicí vlastních dětí. Pokud tedy prameny zemského práva hovoří o sirotcích, nemuselo se v takových případech vždy nutně jednat o děti, které neměly oba rodiče. Rozhodování o ustanovení poručníka tak náleželo otci a zemské právo zachycené v Tovačovské knize znalo tři základní způsoby, jakými bylo možné poručenskou správu stanovit. Pokud měl šlechtic svobodné zemskodeskové statky, mohl poručenství zřídit zvláštním vkladem do zemských desek. 38 V příslušném zápise tak byla jmenována osoba či osoby, které se staly (spolu)poručníky. Tištěné ZZ 1516 obsahovalo na rozdíl od Tovačovské knihy pouze základní úpravu poručenské správy. Čl. O sirotciech, od koho opatřeni a řiezeni býti mají, který byl nově textován pro toto zemské zřízení, stanovil, že pokud sirotci zůstali bez otcem ustanovených poručníků anebo dospělých příbuzných (strýců), připadlo rozhodování o sirotčí správě zemskému hejtmanovi. Ten se měl poradit s osobami, které byly sirotkům blízké (přátelé, sousedé), a následně měl navrhnout řešení vzniklé situace a předložit je k posouzení zemskému soudu. Článek byl v nezměněné podobě přejat do sněmovního usnesení z roku 1518 a odtud do ZZ 1535, 1545, 1562 a Následující čl. O statku sirotčiem v ZZ 1516 stanovil základní podmínku v případě prodeje předluženého sirotčího statku, který zemský hejtman směl odprodat pouze se souhlasem zemského soudu. Stejně jako předchozí článek byl i tento přejat do sněmovního usnesení z roku 1518 a odtud dále do tištěných zemských zřízení, přičemž ZZ 1604 doplnilo ustanovení o postoupení statku sirotkovi ve chvíli, kdy do- 35 DEMUTH, Karel Josef (ed.): Kniha Tovačovská aneb Pana Ctibora z Cimburka a z Tovačova zemského hejtmana markrabství Moravského sepsání obyčejů, řádů, zvyklostí starodávných a práv markrabství Moravského. Brno 1858, s ; ČÁDA, F. (ed.): Zemské zřízení, s , čl ; JANIŠ, D. (ed.): Práva, s , čl ; ZZ 1604, list LXVIIIv LXXVIr. 36 V souvislosti s problematikou poručnictví je však třeba upozornit i na dobová specifika (manželského) majetkového i dědického práva k tomu srov. KAPRAS, Jan: Manželské právo majetkové dle českého práva zemského. Praha 1908; KAMENÍČEK, František: Glossy k věnnému a vdovskému právu moravskému na statcích svobodných za 16. století. In: Sborník prací historických k šedesátým narozeninám dvor. rady prof. dra. Jaroslava Golla. Praha 1906, s ; RAUSCHER, Rudolf: Dědické právo podle českého práva zemského. Bratislava Ke vztahům rodičů a dětí v šlechtickém prostředí nověji MAŤA, Petr: Svět české aristokracie ( ). Praha 2004, s Formu vkladu uvádí DEMUTH, K. J. (ed.): Kniha Tovačovská, s. 63. Příslušné ustanovení bylo převzato do panovníkem neschváleného ZZ 1545 (JANIŠ, D. (ed.): Práva, s. 166, čl. 131). 39 JANIŠ, Dalibor (ed.): Moravský zemský sněm na prahu novověku. Edice Památek sněmovních z let Památky sněmovní I. Praha 2010, s. 66, č. 19; ČÁDA, F. (ed.): Zemské zřízení, s. 91, čl. 79; JANIŠ, D. (ed.): Práva, s , čl. 184; ZZ 1604, list LXXIIr. 19

20 STRUKTURA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ Z ROKU 1516 Obr. 2. Sirotčí agenda z roku 1556 vedená moravským zemským hejtmanem (Zámecká knihovna Mnichovo Hradiště, Pozůstalost Tomáše Pešiny z Čechorodu, sg , Sirotčí knihy Václava z Ludanic a Zdeňka z Valdštejna, půhony a nálezy moravského zemského soudu z 16. století, fol. 74r). sáhne plnoletosti. 40 Podle normativních pramenů i praxe zemského soudu měl hejtman obezřetně postupovat při prodeji sirotčích statků zatížených dluhy a mohl v těchto 40 JANIŠ, D. (ed.): Moravský zemský sněm, s. 66, č. 20; ČÁDA, F. (ed.): Zemské zřízení, s. 91, čl. 80; JANIŠ, D. (ed.): Práva, s. 190, čl. 185; ZZ 1604, list LXXIIIv. 20

ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIAnaE OPAVIENSIS 6/2013

ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIAnaE OPAVIENSIS 6/2013 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIAnaE OPAVIENSIS 6/2013 Toto číslo bylo financováno z projektu: Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Historie české správy. Správa v letech (2. část)

Historie české správy. Správa v letech (2. část) Historie české správy Správa v letech 1436 1620 (2. část) Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Obsah 17 III. Rozložení mocenských sil Základní mocenské složky Moc zákonodárná Moc soudní IV. Městská rada

Obsah 17 III. Rozložení mocenských sil Základní mocenské složky Moc zákonodárná Moc soudní IV. Městská rada 16 Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...5 VORWORT...10 OBSAH...16 ZKRATKY...21 ÚVOD...24 A. GENEZE PRÁVA...27 I. Počátky města a jeho práva ( 1243)...29 1. Zrod města...29 2. Cesta k privilegiu krále Václava I. (iura

Více

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče Král, který létal Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského Památková péče (inovace studijních programů)

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček I. Úvod, periodizace Vznik státu na území Slovenska Prameny práva Vyučující Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Literatura

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ Státní správa Samospráva Územní samospráva: je podstatou demokratického systému. Konkrétní model dělby moci mezi stát a jeho územní části je výsledkem působení specifických podmínek:

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Úvod do rodinného práva

Úvod do rodinného práva HLAVA PRVNÍ Úvod do rodinného práva 1 Rodina a rodinné právo. Pojem a povaha rodinného práva 1. Rodina není v současné době v českém právním řádu definována. O rodině ale mluví jak Listina (čl. 32), tak

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci Praha 4. V Praze dne

Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci Praha 4. V Praze dne Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci 58 140 00 Praha 4 V Praze dne 04.09.2015 Věc: Návrh na změnu Statut redakční rady časopisu Komorní listy Vážené prezidium, dovoluji si Vám předložit

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE. tvorba zákonů v rovině moci výkonné. JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády

SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE. tvorba zákonů v rovině moci výkonné. JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE tvorba zákonů v rovině moci výkonné JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády 1 Počátek procesu většinu zákonů připravují orgány moci výkonné málo známý proces (na

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Předmluva k druhému vydání... IX Obsah...XVII Autoři jednotlivých kapitol...xxxiii Seznam použitých zkratek...xxxv Literatura... XXXIX Obecná část... 1 Kapitola

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo Otázka: Právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): David Macháč Právo souhr norem stanovených a zabezpečených státem každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdy nesmí být nucen činit,

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

Právní úprava myslivosti v moravském zemském právu v 16. a na počátku 17. století 1

Právní úprava myslivosti v moravském zemském právu v 16. a na počátku 17. století 1 HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED HISTORICKÉ ŠTÚDIE 48B bratislava 2014 Právní úprava myslivosti v moravském zemském právu v 16. a na počátku 17. století 1 Jana Janišová JANIŠOVÁ, Jana. Hunting

Více

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte text. Král Zikmund Lucemburský zemřel roku 1437 bez. Jeho smrtí končí vláda rodu v Čechách. Nástupcem se stal jeho zeť, ten vládl krátce

Více

Obsah. Seznam zkratek... 11

Obsah. Seznam zkratek... 11 Seznam zkratek................................................ 11 Kapitola 1 Průběh řízení a dokazování ve zvláštních řízeních soudních.................................... 13 1.1 Formální průběh zvláštních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009

Z á p i s. ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009 Z á p i s ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 5. zasedání Akademické rady

Více

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

20 let Ústavy České republiky

20 let Ústavy České republiky 20 let Ústavy České republiky Ohlédnutí zpět a pohled vpřed Vědecká konference pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha a předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ III. soukromoprávní instituty Zdeňka Králíčková, 2011 LITERATURA MONOGRAFIE Voňková, J., Huňková, M.: Domácí násilí z pohledu žen. Praha: Profem, 2004; Marvánová-Vargová, B.

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

Teorie práva (TePr) Základy práva (ZPr)

Teorie práva (TePr) Základy práva (ZPr) Teorie práva (TePr) Základy práva (ZPr) Mgr. et Mgr. Jan Šmíd PhD. VŠE, VŠFS Literatura ke kurzu: Teorie práva: Povinná: Gerloch Aleš: Teorie práva, Plzeň 2007, nakl. Aleš Čeněk Knapp Viktor: Teorie práva,

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumné a vzdělávací projekty řešené na katedře občanského práva a pracovního práva A. Výzkum s veřejnou podporou Grantové projekty UP s podporou Grantové

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Žižky a to nejen

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 1. Období středověku (10. 16. stol.) - listiny: začínají se výrazněji uplatňovat od 12. stol. (1. dochovaná 1158) - Archiv české koruny původně

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. dubna 2013 Ročník: první Předmět

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty Program jednání Středa 12. listopadu 8:45 9:15 prezence účastníků 9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku 9:30 12:00 I. blok: Vývoj písma a písemné kultury od nejstarších

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU M i n i s t e r s t v o s p r a v e d l n o s t i 1. Zhodnocení stavu současné platné právní úpravy Platný občanský zákoník byl přijat v roce 1964. Vychází z

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ. Čl. I.

ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ. Čl. I. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ Čl. I. Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Dne 26. září 2012 tomu bude přesně 800 let, kdy designovaný císař Fridrich II. potvrdil v Basileji českému králi Přemyslu Otakarovi

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv)

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv) Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv) Mgr. Lukáš Bártl, Ph.D. Dějiny umění a interdisciplinarita projekt číslo: FF_2010_011 Fotograf Rupert Kytka

Více

12 Desky zemské Desky zemské v Čechách

12 Desky zemské Desky zemské v Čechách EDICE STŘEDOVĚKÉHO DIPLOMATICKÉHO MATERIÁLU 12 Desky zemské 12. 1 Desky zemské v Čechách U zemského soudu začínají být od dob vlády Přemysla Otakara II. (od let 1260 1278) vedeny zemské desky, které obsahovaly

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) I. EU-OPVK-ICT-D-20. Číslo DUM:

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) I. EU-OPVK-ICT-D-20. Číslo DUM: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál má podobu pracovního listu, jehož náplň je věnována dědickému právu. Materiál

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Z á p i s z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 53. zasedání Akademické rady

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_15_Jiří z Poděbrad Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR.

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR. Žalovaná strana: I. Národní památkový ústav právní zástupce: JUDr. Miloš Hošek, advokát Žalující strana: II. Colloredo-Mannsfeldové Dědicové: 1) Kristina Colloredo-Mansfeldová nemovitosti po dr. Josefu

Více

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři...

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři... OBSAH Seznam autorů.....................................................ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory.....................xi Seznam zkratek...................................................

Více

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY ZAMĚŘENÝCH NA DĚJINY 1 1802-0364 Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni AA 2 1803-411X Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Slezská univerzita

Více

VYSOKOŠKOLSKÁ SAMOSPRÁVA

VYSOKOŠKOLSKÁ SAMOSPRÁVA VYSOKOŠKOLSKÁ SAMOSPRÁVA ZDENĚK KOUDELKA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Text se zabývá samosprávou vysokých škol. Nejprve je zmíněn historický vývoj na

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Obsah předmětu Opakování mezinárodní právo soukromé, právo EU Evropský justiční prostor pojem, vývoj, současný stav Určování

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 2 roč únor 2017 ISSN

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 2 roč únor 2017 ISSN BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 2 roč. 3 20. únor 2017 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali, že

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

Návrh U S N E S E N Í. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh U S N E S E N Í. Senátu Parlamentu České republiky Návrh U S N E S E N Í Senátu Parlamentu České republiky k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY ZA OBDOBÍ OD XXIX. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za období od XXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR V období

Více