ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 6/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 6/2013"

Transkript

1 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 6/2013

2 Toto číslo bylo financováno z projektu: Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit (č. CZ.1.07/2.3.00/ ), který je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Webové stránky projektu: projekty.slu.cz/historizace

3 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 6/2013 Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav historických věd Opava 2013

4 Redakční rada interní členové Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (předseda) Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. externí členové Prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno) Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha) Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Historický ústav AV ČR) Prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (Všeodborový archiv ČMKOS, Praha) Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. (Univerzita Karlova, Praha) Prof. PaedDr. et PhDr. Jindřich Vybíral, CSc. (Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha) Doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (Jihočeská univerzita, České Budějovice) Doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D. (Univerzita Palackého, Olomouc) Dr. Christiane Brenner (Collegium Carolinum, Mnichov) Dr. Lucyna Harc (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) Redakční kruh Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Univerzita Karlova, Praha) Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha) Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha) Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. (Archiv AV ČR, Praha) Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. (Univerzita Karlova, Praha) Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (Praha) PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica) PhDr. Juraj Marušiak, PhD. (Ústav politických vied SAV, Bratislava) Doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (Ostravská univerzita, Ostrava) Adrian Portmann, Ph.D. (Masarykova univerzita; Švýcarsko) PhDr. Karel Müller (Zemský archiv, Opava) Dr. Wojciech Dominiak (Muzeum Ziemi Prudnickiej, Prudnik) Autors, 2013 Slezská univerzita, 2013 ISSN X 4

5 OBSAH STUDIE Jana Janišová Struktura Moravského zemského zřízení z roku 1516 se zřetelem na úpravu právního postavení sirotků, majetkové a dědické právo (11-27) Marian Hochel Dominique-Vivant Denon známý i neznámý: arbitr, censor a Napoleonův hlavní poradce v otázkách umění a vkusu (29-50) Petr Jirák Myšlenka rozporu v tragickém myšlení (51-62) Veronika Dulíková Maria Stona na cestě po Egyptě (63-73) Andrea Pokludová Posilování etnické identity německého obyvatelstva českých zemí na přelomu 19. a 20. století prostřednictvím tisku (Komparace novinového zpravodajství o osobnosti Hanse Kudlicha) (75-88) Jana Burešová Miloš Trapl Obraz československého emigrantského prokomunistického spolku ve druhé polovině 20. století Československý kroužek v Sydney v Austrálii (89-107) Zdeněk Jirásek Jana Stuchlíková K otázkám přeshraničního styku mezi Polskem a Československem v letech ( ) Christiane Brenner Troublemakers! Dealing with Juvenile Deviance and Delinquency in Socialist Czechoslovakia ( ) 5

6 Pavel Jirásek Historie, metody a výzkumné projekty v oblasti dlouhodobého uchování kulturního dědictví v ČR ( ) Miloš Zapletal Ivan Murin Ekomuzeum jako přirozený habitat ( ) EDICE Pavel Šopák Jakub Deml píše Čeňku a Marii Vořechovým (Addenda k vzájemné korespondenci) ( ) RECENZE A ANOTACE ( ) ČEHOVSKÝ, Petr: Kamenné skulptury v Podyjí (Hana Prixová Dvorská) KŘESŤAN, Jiří: Zdeněk Nejedlý politik a vědec v osamění. (Martin Štoll) ČINÁTL, Kamil: Dějiny a vyprávění. (Iveta Rosolová) KERSHAW, IAN: Konec. Německo (Lubomír Hlavienka) MAŁKIEWICZ, Andrzej: Samobójstwo demokracji. Czechosłowacja w okresie II Republiki (Rudolf Žáček) FRANC, Martin KNAPÍK, Jiří: Volný čas v českých zemích (František Švábenický) FASORA, Lukáš HANUŠ, Jiří MALÍŘ, Jiří NEČASOVÁ, Denisa (edd.): Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. (Richard Kajzar) SLAVÍČKOVÁ, Pavla: Konfliktní soužití. Městská společnost ve světle soudních sporů. Sonda do života měšťanů ve Vodňanech v druhé polovině 16. století. (Hana Komárková) 6

7 DARNTON, Robert: Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie. (Petr Chlebec) BÖHM, Marcin: Konrad VII Biały (ok lutego 1452). Pan Oleśnicy i Koźla. Książę zapomniany. (Hana Komárková) FUČÍK, Josef: Válka Běda poraženým. (Vojtěch Szajkó) REGIONALIA DORKO, Branislav: Jan Zajíc. (Jaromíra Knapíková) SKALÍK, Tomáš: Tiché dominanty veřejného prostoru / OPAVSKÉ SOCHY II. / Opavská předměstí. (Jaromír Olšovský) KRONIKA ( ) Ústav historických věd v roce 2013 (Jiří Knapík) Opavská pobočka Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872) v akademickém roce 2012/2013 (Martin Sosna) Workshop Děti, mládež a socialismus (Tomáš Hruda) Workshop Komunikace ve středověkých městech (Hana Komárková) Letní škola Dějiny umění a muzea (minulost přítomnost budoucnost) (David Váhala) Konzervátorské centrum ÚHV v roce 2013 a projekt OPVK (Tomáš Skalík) Zámek Duchcov otevřel třináctou komnatu Napoleonovu (Marián Hochel) Seznam přispěvatelů ( ) Pokyny pro autory příspěvků (234) Dosud vyšlo ( ) 7

8

9 STUDIE

10

11 STRUKTURA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ Z ROKU 1516 SE ZŘETELEM NA ÚPRAVU PRÁVNÍHO POSTAVENÍ SIROTKŮ, MAJETKOVÉ A DĚDICKÉ PRÁVO 1 Jana Janišová Abstract: The Moravian Land Code of 1516 clearly reflects the increased activity of the Moravian Land Diet from the turn of the 15 th and 16 th centuries. The document does not show any special taxonomy, even with regard to the briefness of the printing. From the material point of view, its structure can be divided into eight general topics which, however, do not form an internally consistent text. Keywords: Land Code, Moravian land law, orphans, property right, hereditary right K významným právním pramenům, které se v Evropě objevily koncem středověku a provázely vývoj práva až k moderním kodifikacím 19. a 20. století, patřily soubory domácího práva jednotlivých zemí, které velmi záhy využily knihtisku. 2 Na přelomu 15. a 16. století se takové písemně zakotvené soubory právních ustanovení, nejčastěji označované jako zemská zřízení (Landesordnung), objevují také v zemích České koruny i v širším středoevropském prostoru. Kodifikační procesy v rovině zemského práva registrujeme ve střední Evropě již ve středověku. První snahy o kodifikaci se objevují ojediněle již ve 13. století. Juristická úroveň jednotlivých pokusů byla velmi různá. Značnou část z nich tvořila soukromá sepsání práva v podobě právních knih, objevují se ovšem také kodifikace práva, jejichž úroveň byla natolik dobrá, že mnohá z jejich ustanovení přetrvala až do postosvícenského práva. 3 1 Studie byla zpracována s podporou Grantové agentury ČR v rámci grantového projektu č. P405/12/ K problematice publikování právních předpisů obsáhle HOLZBORN, Timo: Die Geschichte der Gesetzespublikation insbesondere von den Anfängen des Buchdrucks 1450 um bis zur Einführung von Gesetzesblättern im 19. Jahrhundert. Berlin 2003, s. 69 aj. 3 WOLF, Armin: Die Gesetzgebung der entstehenden Territorialstaaten. In: Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, I. Band. Mittelalter ( ) Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung. Hg. von H. Coing. München 1973, s. 517 aj.; KÖBLER, 11

12 STRUKTURA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ Z ROKU 1516 Nejstarší zemské zřízení v rámci zemí České koruny bylo kodifikováno v Čechách, a to již roku 1500, kdy bylo vytištěno Vladislavské zřízení zemské. Toto zemské zřízení ovlivnilo další kodifikační procesy v Čechách v průběhu 16. století. Na rozdíl od kodifikace českého zemského práva, při níž nejdůležitější úlohu sehrály nálezy českého zemského soudu a sněmovní usnesení, 4 na Moravě měla v otázce konstituování prvního zemského zřízení klíčovou roli Tovačovská právní kniha a institut landfrýdu. Patnácté století bylo v českých zemích spojeno s dobou válek, bezvládí a soupeřením mocenských uskupení v rámci rodícího se stavovského státu. 5 V obou zemích, v Čechách i na Moravě, byla opakovaně přerušována činnost zemských soudů, které tak po řadu let či dokonce desetiletí nezasedaly. Na Moravě zemský soud přerušil svá zasedání na prahu husitské revoluce v roce Do obnovení činnosti v roce 1490 se zasedání uskutečnila jen v pěti krátkých intervalech (1437, , 1464, 1466, ). 6 V průběhu druhé poloviny 15. století se na Moravě konstituoval zemský sněm jako základní stavovská instituce, na které zasedaly všechny čtyři moravské stavy. 7 Od konce 15. století se mezi sněmovními usneseními objevují obsáhlejší soubory ustanovení Gerhard: Recht, Gesetz und Ordnung im Mittelalter. In: Funktion und Form. Quellen und Methodenprobleme der mittelalterlichen Rechtsgeschichte. Hg. von K. Kroeschell A. Cordes. Berlin 1996, s ; FLOSSMANN, Ursula: Landrechte als Verfassung. Wien New York 1976, s. 19 aj.; FRANSEN, Gérard KROESCHELL, Karl LYON, Bryce VISMARA, Giulio WOLF, Armin: Gesetzgebung. In: Lexicon des Mittelalters (= LexM) IV. München Zürich 1989, sl ; KüHN, Ulrich JANSSEN, Wilhelm: Gesetz. In: LexM IV, sl ; JANIŠ, Dalibor: Moravské zemské zřízení z roku K otázce vzniku zemských zřízení v českých zemích na přelomu 15. a 16. století. In: Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. Edd. J. MIKULEC M. POLÍVKA. 1. sv. Praha 2007, s Ke vzniku této kodifikace podrobně KREUZ, Petr MARTINOVSKÝ, Ivan (edd.): Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny (Svatováclavská smlouva a Zřízení o ručnicích). Edice. Dolní Břežany 2007, s ; MARTINOVSKÝ, Ivan: Vznik a počátky Vladislavského zemského zřízení. In: Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích ( ). Edd. K. MALÝ J. PÁNEK D. JANIŠ. Praha 2001, s ; TÝŽ: Okolnosti vzniku Vladislavského zřízení zemského. In: Ústecký sborník historický 1979, s ; TÝŽ: Zápas o uznání Vladislavského zřízení zemského. In: Ústecký sborník historický 1983, s ; PÁNEK, Jaroslav: Zemská zřízení v kontextu ústavních proměn ve střední Evropě v 16. a na počátku 17. století. In: Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích ( ). Edd. K. MALÝ J. PÁNEK D. JANIŠ. Praha 2001, s ; JANIŠ, Dalibor (ed.): Práva a zřízení Markrabství moravského z roku 1545 (Pokus moravských stavů o revizi zemského zřízení). Brno 2005, s K vývoji následujících českých zemských zřízení nověji PÁNEK, Jaroslav: Land Codes of the Bohemian Kingdom in Relation to Constitutional Changes in Central Europe on the Threshold of the Early Modern Age. In: Historica 9, 2002, s. 7 39; JANIŠ, D. (ed.): Práva, s JANIŠ, D.: Moravské zemské zřízení, s K poměrům na Moravě přehledně VÁLKA, Josef: Středověká Morava. Dějiny Moravy 1. Brno 1991, s. 115 aj.; TÝŽ: Husitství na Moravě Náboženská snášenlivost Jan Amos Komenský. Brno 2005, s ; nověji souborně ČORNEJ, Petr BART- LOVÁ, Milena: Velké dějiny zemí Koruny české. VI Praha Litomyšl 2007, s VÁLKA, J.: Středověká Morava, s. 169 (zde uvedená data byla upřesněna na základě příslušných zápisů v zemských deskách). 7 Ke vzniku a činnosti moravského zemského sněmu viz JANIŠ, Dalibor: Ústavní základy moravského zemského práva na počátku novověku. In: Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích ( ). Edd. K. MALÝ J. PÁNEK D. JANIŠ. Praha 2001, s ; KAMENÍČEK, František: Zemské sněmy a sjezdy moravské. Jejich složení, obor 12

13 zemského práva, označované zpravidla jako zřízení nebo svolení. V letech 1505, 1508 a 1511 byla na zemském sněmu přijata obsáhlejší zřízení, která svým charakterem a obsahem jednotlivých ustanovení připomínala budoucí tištěná zemská zřízení 16. století. 8 *** Lednový olomoucký zemský sněm v roce 1516 přijal obsáhlé sněmovní usnesení, které se stalo základem prvního tištěného moravského zemského zřízení. 9 Moravské zemské zřízení z roku nemá v zásadě žádnou koncepčně promyšlenou strukturu ustanovení. Ostatně ani pozdější zemská zřízení na Moravě, která jsou daleko rozsáhlejší, se nevyznačují precizní systematikou. Velmi často bývá v moravských zemských zřízeních v rámci jednoho článku řešeno několik otázek a nezřídka dochází k prolínání předpisů hmotněprávního charakteru s procesními pravidly. 11 Základem prvního tištěného moravského zemského zřízení, stejně jako základem všech pozdějších, je landfrýd (obr. 1). 12 Struktura a charakter ZZ 1516, které je poměrně krátké (pouze 26 článků), působnosti a význam od nastoupení na trůn krále Ferdinanda I. až po vydání Obnoveného zřízení zemského ( ). I. díl. Brno 1900, s KAMENÍČEK, František (ed.): Jednání sněmovní a veřejná v markrabství Moravském od počátku 15. století až do přijetí krále Ferdinanda I. za markrabí Moravského roku I. díl. In: Archiv český X. Praha 1890, s , , Moravský zemský archiv Brno (= MZA), fond G 21 Staré tisky, inv. č. 870, sg. III-526, konvolut (Tovačovská kniha, ZZ 1516, Vladislavské zřízení zemské), f. 96r 108v; Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc (= ZAO), fond Arcibiskupství Olomouc II, inv. č. 35, Kopiář biskupa Stanislava Thurza č. 1, f. 10v 15r, 21v 31r. Neúplnou a dnes již nevyhovující edici tisku ZZ 1516 otiskl KAMENÍČEK, F. (ed.): Jednání, II. In: Archiv český XI. Praha 1892, s Tisk ZZ 1516 (a související ustanovení) je aktuálně zpracováván v kritické edici, která bude součástí monografie JANIŠOVÁ, Jana JANIŠ, Dalibor: Zemské zřízení Markrabství moravského z roku 1516 (Počátky kodifikace zemského práva na Moravě). Olomouc 2013 (v přípravě). 10 K okolnostem vzniku ZZ 1516 viz JANIŠ, D.: Moravské zemské zřízení, s Předkládaná studie navazuje na uvedený článek D. Janiše, který se podrobněji nezabývá strukturou ZZ 1516 a věnuje se především okolnostem vzniku zemského zřízení a problematice landfrýdu a souvisejících ustanovení policejního charakteru. 11 Srov. JANIŠ, D.: Moravské zemské zřízení, s ; ČÁDA, František (ed.): Zemské zřízení moravské z roku 1535 spolu s tiskem z roku 1562 nově vydaným. Praha 1937, s. XVIII LXVII; JANIŠ, D. (ed.): Práva, s Z další literatury k moravským předbělohorským zemským zřízením viz KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, I, s ; KAPRAS, Jan: Právní dějiny zemí Koruny české. Díl I. Právní prameny a vývoj právnictví. Praha 1913, s ; DVOŘÁK, Jindřich: Moravská zřízení zemská. Brno 1900; JIREČEK, Hermenegild: Právnický život v Čechách a na Moravě v tisícileté době od konce IX. do konce XIX. století. Praha Brno 1903, s , , , 349, , ; KALOUSEK, Josef.: České státní právo. Praha , s Zemská zřízení z let 1516, 1545 a 1604 mají text landfrýdu zařazen v úvodní části, zemská zřízení z let 1535 a 1562 naopak zařazují text do závěrečné pasáže (ČÁDA, F. (ed.): Zemské zřízení, s , čl. 133; JANIŠ, D. (ed.): Práva, s , čl. 3; Moravská zemská knihovna Brno, Sbírka rukopisů a starých tisků, sg. ST a, Zřízení zemské Markrabství moravského, s povolením jeho milosti císařské etc. a s poručením všech čtyř pánův stavův znovu vytištěné. Olomouc 1604 (= ZZ 1604), list VIIr XVv). 13

14 STRUKTURA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ Z ROKU 1516 Obr. 1. Začátek textu zemského zřízení Markrabství moravského z roku 1516 (Moravský zemský archiv Brno, G 21 Staré tisky, inv. č. 870, sg. III-526, fol. 96r). 14

15 je tak zcela určena charakterem landfrýdu, na který se váže většina dalších ustanovení obsažených v tomto zřízení. Z věcného hlediska lze strukturu ZZ 1516 rozdělit do osmi základních okruhů: 1. Landfrýd a další ustanovení policejního charakteru 2. Zemský soud 3. Půhony k zemskému soudu (půhon zátkyně) 4. Dokazování u soudu (svědectví) 5. Institut odpovědi 6. Vyslýchání zločinců (tortura) 7. Sirotci a poručenství 8. Majetkové a dědické právo Nejdůležitější a nejobsáhlejší část tisku ZZ 1516 tvoří úplný text landfrýdu, který byl uzavřen dne 9. ledna 1516 v době konání olomouckého zemského sněmu. Landfrýd představoval soubor základních právních předpisů, které se týkaly bezpečnosti v zemi a na které přímo navazovala další ustanovení policejního charakteru přijatá na sněmu v lednu Vyjma samotných ustanovení v landfrýdu, která se týkají především povinnosti vzájemné pomoci mezi členy landfrýdu a zákazu svévolného a násilného řešení sporů, se nově objevují další předpisy. ZZ 1516 je uvozeno obsáhlým čl. Zřízení zemské o honění nepřátel, na který navazují další obdobné policejní předpisy týkající se problematiky zemské hotovosti, pobytu vojska v zemi, nošení zbraní (ručnic) apod. 13 Dalším okruhem, který ZZ 1516 obsahuje, je problematika zemského soudu jako jedné ze základních stavovských institucí. 14 Primárně je řešena otázka doby zasedání této soudní instituce. Ve starším období soud zasedal pravidelně a teprve válečné události v 15. století zapříčinily, že se na Moravě soudy v poměrně dlouhých obdobích nekonaly. Chod zemského soudu byl přerušen v roce 1420 a v období do roku 1490 byl několikrát krátkodobě obnoven (1437, , 1464, 1466, ). 15 Pro- 13 Obecněji k problematice landfrýdů v západoevropském prostředí a v českých zemích viz WADLE, Elmar: Landfrieden, Strafe, Recht. Zwölf Studien zum Mittelalter. Berlin 2001; ANGER- MEIER, Hans: Königtum und Landfriede im deutschen Spätmittelalter. München 1966; nověji např. FAHRNER, Matthias: Der Landfrieden im Elsass. Recht und Realität einer interterritorialen Friedensordnung im späten Mittelalter. Marburg 2007; KAPRAS, Jan: Právní dějiny zemí Koruny české. Díl I. Právní prameny a vývoj právnictví. Praha 1913, s ; KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, I, s ; RAUSCHER, Rudolf: Zemské míry na Moravě. Praha 1919, s. 7 13; ŠVÁBENSKÝ, Mojmír: Nové moravské landfrídy. Brno v minulosti a dnes (= BMD) 7, 1965, s ; JANIŠ, Dalibor: K úloze institutu landfrýdu v moravském zemském právu na prahu novověku (Vznik a vývoj landfrýdů a role panovníka). Folia Historica Bohemica (= FHB) 25, 2010, s. 7 28; BERAN, Zdeněk: Boleslavský landfrýd Krajský landfrýdní spolek v pohusitských Čechách. České Budějovice 2011, s K zemskému soudu ve středověku nověji viz JAN, Libor: Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy. Brno 2000, s K vývoji v 15. a 16. století viz zejména KAMENÍČEK, František: Zemské sněmy a sjezdy moravské. Jejich složení, obor působnosti a význam od nastoupení na trůn krále Ferdinanda I. až po vydání Obnoveného zřízení zemského ( ). II. díl. Brno 1902, s Srov. VÁLKA, J.: Středověká Morava, s

16 STRUKTURA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ Z ROKU 1516 blematice řádného a pravidelného chodu moravského zemského soudu byla věnována pozornost již ve starších landfrýdech. Vyjma ustanovení v landfrýdu, která řeší otázku termínů soudu, obsahuje ZZ 1516 samostatný článek O soudu zemském, který se týká řádného zasedání zemského soudu a především povinnosti soudců účastnit se jednání. Případná neúčast musela být písemně omluvena zemského hejtmanovi a ostatním soudcům. Neomluvená neúčast mohla být podle uvážení zemských soudců trestána. 16 Jeden z dochovaných opisů sněmovního usnesení z roku 1516 zahrnuje článek, který tisk neobsahuje a který zakazoval nošení zbraní a zbroje v místě zasedání zemského sněmu (soudu). 17 Problematika pohánění k zemskému soudu je v ZZ 1516 zastoupena několika články, které ovšem nepředstavují nějakou ucelenější úpravu týkající se půhonů. Především ZZ 1516 podrobněji upravuje problematiku půhonu zátkyně. Otázka půhonů je zmíněna také v dalších článcích, které se týkají svědectví u zemského soudu. Jeden z rukopisů v Thurzově kopiáři obsahuje tři samostatné články, které nebyly do tisku ZZ 1516 zařazeny a které se týkají půhonů proti olomoucké kapitule a půhonu ve věci svědectví. S problematikou půhonů souvisí také ustanovení z tisku ZZ 1516, které se týká výše částky uvedené v žalobním nároku. 18 Všechna pozdější tištěná zemská zřízení obsahují značné množství ustanovení týkajících se problematiky pohánění k soudu. V rámci zemských zřízení se jedná o jednu z nejlépe a nejpodrobněji upravených oblastí práva. Ustanovení v ZZ 1516 v čl. O puohon zátkyni reagovalo na dynamický vývoj tohoto právního institutu na začátku 16. století. 19 Svým zněním přímo navazuje na ustanovení z usnesení olomouckého sněmu z roku Institut půhonu zátkyně zajišťoval doručení půhonu osobě, která neměla vlastní statky a nebyla trvale usedlá. Směřoval vůči dané pozemkové vrchnosti (držiteli nemovitosti), u které pohnaný pobýval. Vrchnost byla povinna zajistit doručení půhonu a pohnaného zavázat slibem, aby se dostavil před zemský soud. Textace ZZ 1516 tento postup zakotvuje u příslušníků všech čtyř stavů. Osoba, které byl půhon doručován, se musela těšit všeobecně dobré pověsti, aby mohla vykonat závazek cti a víry. ZZ 1516 explicitně stanovuje, že lehký člověk neměl skládat závazek, ale vrchnost byla povinna zajistit jeho dostavení k soudu jinými prostředky MZA, G 21, inv. č. 870, sg. III-526, f. 102v. 17 ZAO, fond Arcibiskupství Olomouc II, inv. č. 35, Kopiář biskupa Stanislava Thurza č. 1, f. 14v. 18 MZA, G 21, inv. č. 870, sg. III-526, f. 103r 104r; ZAO, fond Arcibiskupství Olomouc II, inv. č. 35, Kopiář biskupa Stanislava Thurza č. 1, f. 15r. 19 K problematice půhonu zátkyně viz MARKOV, Josef: Přípravné řízení procesní v českém právu zemském XIII. XVII. stol. Bratislava 1930, s ; BRANDL, Vincenc: O staročeském řízení soudním. Právník 8, 1869, s ; KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, II, s ; JANIŠOVÁ, Jana (ed.): Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě (Edice rokové knihy zemského hejtmana Václava z Ludanic z let ). Brno 2007, s , 154 aj.; TÁŽ: Královské město v moravských předbělohorských zemských zřízeních. Kapitola O stavu městským v právním spisu Karla staršího ze Žerotína. BMD 22, 2009, s ; ČÁDA, František: K osobní exekuci podle čes. práva zemského. I. část. Praha 1920, s MZA, fond G 10 Sbírka rukopisů, inv. č. 252, Usnesení moravského zemského sněmu ( ), f. 13v 14r; KAMENÍČEK, F. (ed.): Jednání, I, s. 345, č. 94, čl K závazku cti a víry viz JANIŠOVÁ, J. (ed.): Spory, passim; TÁŽ: Delikt urážka na cti v českém a moravském zemském právu. Právní normy a právní praxe. In: BOROVSKÝ, Tomáš JANIŠ, Dalibor 16

17 Důležitou součástí řízení před zemským soudem bylo dokazování. ZZ 1516 se této problematice věnuje ve třech článcích a také oba rukopisy obsahují do tisku nepojaté články, které se věnují otázkám svědectví před zemským soudem. 22 Právní úprava zachycená v ZZ 1516 a obou rukopisech se týká zejména otázek podávání písemného svědectví před zemským soudem, 23 předvolávání svědků z řad poddaných, svědectví neurozených osob v záležitostech hraničních sporů či placení mýta svědky při cestě na soud. Specifický právní institut v rámci ZZ 1516 tvoří tzv. odpověď. Problematika je upravena v samostatném článku pod rubrikou O odpovědi v věrné a pokojné zemi a ústní i listovní nepořádné. 24 Otázka záští, nepřátelství a soukromých válek se objevuje v četných pramenech moravského i českého zemského práva v pozdním středověku. Samotné záští, které je v pramenech označováno jako odpověď, představovalo poměrně přesně právem vymezenou kategorii, kterou nelze jednoduše zaměňovat např. s krevní mstou či dokonce s různými typy deliktního jednání (loupež, krádež apod.). Středověké záští ve skutečnosti představovalo specifický právní institut, který umožnil použití svépomoci (kontrolovaného násilí) podle určitých pravidel. Regulovalo právní spory mezi stranami v okamžiku, kdy nebylo možné do řešení konfliktu zapojit příslušnou nadřízenou instituci, zejména zemský soud. V tomto ohledu plnilo záští do jisté míry nezastupitelnou roli a takto bylo vnímáno i zemským právem. 25 Termín odpověď označoval v moravském zemském právu formalizované vyhlášení nepřátelství. 26 Právě podmínka vyhlášení nepřátelství v právem stanovené podobě je obecně považována za jeden z hlavních znaků záští v širším středoevropském prostoru. 27 V návaznosti na úpravu problematiky stíhání zemských škůdců a nepřátel, která je zachycena jak v landfrýdu, tak v dalších ustanoveních ZZ 1516, 28 byla do tisku prvního moravského zemského zřízení zařazena také ustanovení, která upravovala podmínky výslechu takových osob před soudy s trestní jurisdikcí (popravy). Tyto předpisy MALANÍKOVÁ, Michaela a kol.: Spory o čest ve středověku a raném novověku. Brno 2010, s ; RAUSCHER, Rudolf: K rukojemství v českém právu zemském. Praha 1923, s. 3 14, MZA, G 21, inv. č. 870, sg. III-526, f. 103v 104r; ZAO, fond Arcibiskupství Olomouc II, inv. č. 35, Kopiář biskupa Stanislava Thurza č. 1, f. 14v 15r, 31r. 23 MARKOV, Josef: Kapitoly z dějin českého zemského soudního řízení XII. XVII. století. Praha 1967, s Srov. KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, II, s MZA, G 21, inv. č. 870, sg. III-526, f. 107r 108r. 25 K problematice záští viz URFUS, Valentin: Záští v Čechách v polovině 15. století. Právněhistorické studie 3, 1957, s ; HOFFMANN, František: K povaze drobné války, záští a násilných činů před husitskou revolucí. In: Pocta akademiku Václavu Vaněčkovi k 70. narozeninám. Ed. K. MALÝ. Praha 1975, s ; MAUR, Eduard: Lokální záští a předpoklady husitství v západních Čechách. Minulostí Západočeského kraje 29, 1993, s Srov. SLEZÁKOVÁ, Veronika: Opověď nebo odpověď? In: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Edd. T. BOROVSKÝ L. JAN M. WIHODA. Brno 2003, s PATSCHOVSKY, Alexander: Fehde im Recht. Eine Problemskizze. In: Recht und Reich im Zeitalter der Reformation. Festschrift für Horst Rabe. Hg. von Ch. Roll B. Braun H. Stratenwerth. Frankfurt am Main 1996, s Podobná ustanovení se objevují v českém zemském právu. Viz k tomu KREUZ, P. MARTI- NOVSKÝ, I. (edd.): Vladislavské zřízení zemské, passim. Také pozdější česká zemská zřízení obsahují ustanovení týkající se vyslýchání zločinců (JANIŠOVÁ, J. (ed.): Šlechtické spory, s ). 17

18 STRUKTURA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ Z ROKU 1516 se týkaly především vrchnostenského soudnictví, reprezentovaného zpravidla soudy v poddanských městech. 29 Článek O těch, ktož na koho vyznají na mukách v ZZ stanovil, že všichni zločinci, kteří ve své výpovědi zmínili v souvislosti s deliktním jednáním někoho z panského nebo rytířského stavu, neměli být následně popraveni, ale měli být předáni zemskému hejtmanovi. Ten měl svým listem ve výpovědi jmenované osoby předvolat (obeslat) před zemský soud, aby vznesená nařčení objasnili. Jejich případné potrestání náleželo zemským soudcům. Článek dále uvádí, že každý takový zločinec měl být popraven za přítomnosti nařčeného šlechtice. Znění článku v ZZ 1516 výslovně odkazuje také na trestní jurisdikci královských měst. 31 *** Problematika sirotků a poručenství Předpisy týkající se právní ochrany nezletilých osob a jejich majetku patří ve všech právních okruzích našeho staršího práva k těm nejlépe propracovaným. Největší pozornost byla ve starším právu věnována problematice poručnictví, správy sirotčího majetku a procesním ustanovením. 32 ZZ 1516 řeší tyto otázky hned v několika článcích (O sirotciech, od koho opatřeni a řiezeni býti mají; O statku sirotčiem; Aby bratr starší mladšiemu statku neutrácel). 33 Také první rukopis v Thurzově kopiáři se tohoto tématu dotýká v sérii článků, které se věnují problematice zaopatření sirotků a které do tisku ZZ 1516 nevstoupily K tomu nověji FRANCEK, Jindřich: Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, sv. III. Zločinnost a bezpráví. Praha Litomyšl 2011, s. 14 aj. K základům vrchnostenské trestní jurisdikce JAN, L.: Vznik, s , k pozdějšímu období nověji MATLAS, Pavel: Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní? Hranice trestní disciplinace poddanského obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v století. Praha K trestnímu právu, včetně odkazů na starší české práce a řadu zahraničních výzkumů, viz KREUZ, Petr: Postavení a působnost komorního soudu v soustavě českého zemského trestního soudnictví doby předbělohorské v letech Praha 2000, s MZA, G 21, inv. č. 870, sg. III-526, f. 108r-v. 31 Srov. JANIŠOVÁ, J.: Královské město, s K problematice poručenství HANěL, Jaromír: O poručenství starého práva českého se zřetelem k právu moravskému. Právník 8, 1869, s , ; JIČÍNSKÝ, Karel: Vývin českého právnictví v stručném nástinu s obzvláštním ohledem na jeho zdroje. Praha 1862, s ; RUBER, Ignaz: Beiträge zur Geschichte des Vormundschaftsrechtes in Mähren. Brünn 1883; HORMAYER, Joseph: Ueber Minderjährigkeit, Vormundschaft und Großjährigkeit im österreichischen Kaiserstaat und Kaiserhause. Wien 1808; LIPPERT, Julius: Socialgeschichte Böhmens in vorhussitischer Zeit. Band I. Prag Wien Leipzig 1896, s. 306 aj., KAPRAS, Jan: Poručenství nad sirotky v právu českém se zřetelem k právu římskému, německému a v Rakousích platnému. Praha 1904; TÝŽ: Vrchní poručenství v českém právu. Sborník věd právních a státních 4, , s ; TÝŽ: Dohled vrchnoporučenský v starém právu českém. Ochrana mládeže 3, 1913, s , ; URBÁNKOVÁ-HRUBÁ, Libuše: Ze sirotčí agendy na Moravě v 16. století. Registra zemských sirotků z let Časopis Matice moravské 76, 1957, s MZA, G 21, inv. č. 870, sg. III-526, f. 105r-106r. 34 ZAO, fond Arcibiskupství Olomouc II, inv. č. 35, Kopiář biskupa Stanislava Thurza č. 1, f. 13v 14r. 18

19 Již Tovačovská kniha obsahuje nejstarší normativní pravidla týkající se poručnictví a sirotků pro moravské zemské právo. Některá z těchto ustanovení byla později převzata do tištěných zemských zřízení a byla postupně doplňována usneseními moravského zemského sněmu. 35 Poručnictví bylo v zemském právu chápáno jako opatření týkající se zajištění práv nezletilého dítěte a majetku, 36 které nahrazovalo otcovskou moc. Poručenská správa tak nastupovala v okamžiku smrti otce, a to i tehdy, pokud žila matka dítěte (vdova). 37 Ta se však za určitých okolností mohla stát poručnicí vlastních dětí. Pokud tedy prameny zemského práva hovoří o sirotcích, nemuselo se v takových případech vždy nutně jednat o děti, které neměly oba rodiče. Rozhodování o ustanovení poručníka tak náleželo otci a zemské právo zachycené v Tovačovské knize znalo tři základní způsoby, jakými bylo možné poručenskou správu stanovit. Pokud měl šlechtic svobodné zemskodeskové statky, mohl poručenství zřídit zvláštním vkladem do zemských desek. 38 V příslušném zápise tak byla jmenována osoba či osoby, které se staly (spolu)poručníky. Tištěné ZZ 1516 obsahovalo na rozdíl od Tovačovské knihy pouze základní úpravu poručenské správy. Čl. O sirotciech, od koho opatřeni a řiezeni býti mají, který byl nově textován pro toto zemské zřízení, stanovil, že pokud sirotci zůstali bez otcem ustanovených poručníků anebo dospělých příbuzných (strýců), připadlo rozhodování o sirotčí správě zemskému hejtmanovi. Ten se měl poradit s osobami, které byly sirotkům blízké (přátelé, sousedé), a následně měl navrhnout řešení vzniklé situace a předložit je k posouzení zemskému soudu. Článek byl v nezměněné podobě přejat do sněmovního usnesení z roku 1518 a odtud do ZZ 1535, 1545, 1562 a Následující čl. O statku sirotčiem v ZZ 1516 stanovil základní podmínku v případě prodeje předluženého sirotčího statku, který zemský hejtman směl odprodat pouze se souhlasem zemského soudu. Stejně jako předchozí článek byl i tento přejat do sněmovního usnesení z roku 1518 a odtud dále do tištěných zemských zřízení, přičemž ZZ 1604 doplnilo ustanovení o postoupení statku sirotkovi ve chvíli, kdy do- 35 DEMUTH, Karel Josef (ed.): Kniha Tovačovská aneb Pana Ctibora z Cimburka a z Tovačova zemského hejtmana markrabství Moravského sepsání obyčejů, řádů, zvyklostí starodávných a práv markrabství Moravského. Brno 1858, s ; ČÁDA, F. (ed.): Zemské zřízení, s , čl ; JANIŠ, D. (ed.): Práva, s , čl ; ZZ 1604, list LXVIIIv LXXVIr. 36 V souvislosti s problematikou poručnictví je však třeba upozornit i na dobová specifika (manželského) majetkového i dědického práva k tomu srov. KAPRAS, Jan: Manželské právo majetkové dle českého práva zemského. Praha 1908; KAMENÍČEK, František: Glossy k věnnému a vdovskému právu moravskému na statcích svobodných za 16. století. In: Sborník prací historických k šedesátým narozeninám dvor. rady prof. dra. Jaroslava Golla. Praha 1906, s ; RAUSCHER, Rudolf: Dědické právo podle českého práva zemského. Bratislava Ke vztahům rodičů a dětí v šlechtickém prostředí nověji MAŤA, Petr: Svět české aristokracie ( ). Praha 2004, s Formu vkladu uvádí DEMUTH, K. J. (ed.): Kniha Tovačovská, s. 63. Příslušné ustanovení bylo převzato do panovníkem neschváleného ZZ 1545 (JANIŠ, D. (ed.): Práva, s. 166, čl. 131). 39 JANIŠ, Dalibor (ed.): Moravský zemský sněm na prahu novověku. Edice Památek sněmovních z let Památky sněmovní I. Praha 2010, s. 66, č. 19; ČÁDA, F. (ed.): Zemské zřízení, s. 91, čl. 79; JANIŠ, D. (ed.): Práva, s , čl. 184; ZZ 1604, list LXXIIr. 19

20 STRUKTURA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ Z ROKU 1516 Obr. 2. Sirotčí agenda z roku 1556 vedená moravským zemským hejtmanem (Zámecká knihovna Mnichovo Hradiště, Pozůstalost Tomáše Pešiny z Čechorodu, sg , Sirotčí knihy Václava z Ludanic a Zdeňka z Valdštejna, půhony a nálezy moravského zemského soudu z 16. století, fol. 74r). sáhne plnoletosti. 40 Podle normativních pramenů i praxe zemského soudu měl hejtman obezřetně postupovat při prodeji sirotčích statků zatížených dluhy a mohl v těchto 40 JANIŠ, D. (ed.): Moravský zemský sněm, s. 66, č. 20; ČÁDA, F. (ed.): Zemské zřízení, s. 91, čl. 80; JANIŠ, D. (ed.): Práva, s. 190, čl. 185; ZZ 1604, list LXXIIIv. 20

Právní úprava myslivosti v moravském zemském právu v 16. a na počátku 17. století 1

Právní úprava myslivosti v moravském zemském právu v 16. a na počátku 17. století 1 HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED HISTORICKÉ ŠTÚDIE 48B bratislava 2014 Právní úprava myslivosti v moravském zemském právu v 16. a na počátku 17. století 1 Jana Janišová JANIŠOVÁ, Jana. Hunting

Více

Vznik zemského soudu a jeho kompetence v době předbělohorské

Vznik zemského soudu a jeho kompetence v době předbělohorské 1. Vznik zemského soudu a jeho kompetence v době předbělohorské 1.1 Počátky soudu Počátky českého zemského soudu jsou zahaleny závoji nejasnosti, které se doposud přes veškeré vynaložené úsilí nepodařilo

Více

Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva

Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Diana Sedlaříková Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva Diplomová práce Vedoucí práce: Prof.

Více

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století Zuzana Bratterová 2007/2008 Prohlašují tímto, že jsem

Více

SBORNÍK. Státního okresního archivu Přerov

SBORNÍK. Státního okresního archivu Přerov SBORNÍK Státního okresního archivu Přerov Přerov 2007 ISBN 978-80-86388-51-9 ISSN 1214-4762 Sborník Státního okresního archivu Přerov 2007 Obsah Jiří Lapáček Úřad a obec půhončí........................................

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Správní právo a právo životního prostředí Katedra správní vědy a správního práva Dizertační práce Správní rozhodování vysokých škol JUDr. Veronika Kudrová 2012 /

Více

2004 XV-2 ISSN 1214-1836

2004 XV-2 ISSN 1214-1836 2004 XV-2 ISSN 1214-1836 OBSAH: Radomír Vlček, Proč jsme se stěhovali aneb Brňáci v novém; Tomáš Sterneck, První rok společného pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Československá ústava 1920 Devadesát let poté Sborník textů Eva Broklová, Karel Malý, Václav Pavlíček Jan Rychlík, Ferdinand Peroutka, Jan Kuklík Jan Bárta, Petr Wawrosz,

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OSVOJENÍ

PRÁVNÍ ASPEKTY OSVOJENÍ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra občanského práva Rigorózní práce PRÁVNÍ ASPEKTY OSVOJENÍ Mgr. Milan Pečenka 2007 Tímto prohlašuji, že jsem rigorózní práci na téma Právní aspekty osvojení

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ NOVÉHO SOUKROMÉHO PRÁVA V ZAHRANIČÍ

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ NOVÉHO SOUKROMÉHO PRÁVA V ZAHRANIČÍ Nové soukromé právo reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003 PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ NOVÉHO SOUKROMÉHO PRÁVA V ZAHRANIČÍ Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. JUDr.

Více

documenta pragensia xxxi

documenta pragensia xxxi documenta pragensia xxxi documenta pragensia xxxi Řídí Václav Ledvinka a Jiří Pešek Archiv hlavního města Prahy Děti ve velkoměstech od středověku až na práh industriální doby Stati a rozšířené příspěvky

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PRÁVO Jaroslav Zlámal Jana Bellová Jakub Haluza Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...7 PRÁVO A JEHO HISTORICKÝ

Více

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference OBSAH Editorial... 1 Významná událost roku Pět set padesát let mise Jiřího z Poděbrad... 2 Dvůr krále Jiřího z Poděbrad I. kulatý stůl Dvory a rezidence ve středověku (Dana Dvořáčková-Malá)... 2 Mezinárodní

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA Kritická analýza zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2000 PAVEL UHL Univerzita Karlova Právnická fakulta Katedra:

Více

PhDr. Miloslav Macela, Mgr. Daniel Hovorka, Mgr. Adam Křístek, Mgr. Klára Trubačová, JUDr. Zuzana Zárasová, 2015.

PhDr. Miloslav Macela, Mgr. Daniel Hovorka, Mgr. Adam Křístek, Mgr. Klára Trubačová, JUDr. Zuzana Zárasová, 2015. Vzor citace: Macela, M., Hovorka, D., Křístek, A., Trubačová, K., Zárasová, Z. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, 912 s. KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ Právnická fakulta Masarykovy univerzity K a t e d r a o b č a n s k é h o p r á v a DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ JAN HEROUT 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

1/2013. STATĚ Veřejná prospěšnost

1/2013. STATĚ Veřejná prospěšnost 1/2013 STATĚ Veřejná prospěšnost Výživné ve sporném řízení a NOZ Osvojení v NOZ a některé zápisy do matrik Právo na náhradu nemajetkové újmy jako součást pozůstalosti OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY Úvod / Obsah

Více

Řádné a mimořádné opravné prostředky v trestním řízení

Řádné a mimořádné opravné prostředky v trestním řízení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Řádné a mimořádné opravné prostředky v trestním řízení (opravné řízení a prostředky jako možnost změny rozhodnutí) Bakalářská práce Autor: Petr Tichý

Více

Nesporné řízení jako samostatný druh civilního procesu

Nesporné řízení jako samostatný druh civilního procesu Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Barbora Španělová Nesporné řízení jako samostatný druh civilního procesu Diplomová práce Olomouc 2010 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Nesporné

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky nevinné?

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky nevinné? Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra dějin a didaktiky dějepisu Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky nevinné? Odraz dějinných skutečností v matematických slovních úlohách

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa.

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa. Obsah Contents 2 Editorial 3 témaa 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989 Pavel Douša 15 Změna koncepce Národního muzea pod vlivem Františka Palackého Iveta Fürstová 22 muzejní pedagogikaa 22 Česká

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Patenty Marie Terezie vedoucí práce: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová autor: Bc. Eva Andrlová 2012 2 Prohlášení

Více

Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století

Dějiny každodennosti dlouhého 19. století UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století II. díl: Život všední i sváteční Milena Lenderová - Marie Macková - Zdeněk Bezecný - Tomáš Jiránek Univerzita

Více

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE Alena Marešová Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 2 Praha 2011 Autor:

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes.

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

TZV. DĚLENÉ VLASTNICTVÍ V 19. A 20. STOLETÍ (K PROMĚNÁM CHÁPÁNÍ TRADIČNÍHO POJMU V DOMÁCÍ PRÁVNÍ VĚDĚ)

TZV. DĚLENÉ VLASTNICTVÍ V 19. A 20. STOLETÍ (K PROMĚNÁM CHÁPÁNÍ TRADIČNÍHO POJMU V DOMÁCÍ PRÁVNÍ VĚDĚ) TZV. DĚLENÉ VLASTNICTVÍ V 19. A 20. STOLETÍ (K PROMĚNÁM CHÁPÁNÍ TRADIČNÍHO POJMU V DOMÁCÍ PRÁVNÍ VĚDĚ) ONDŘEJ HORÁK Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Abstract in original language Článek

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Katedra dějin umění. Mgr. Veronika Chmelařová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Katedra dějin umění. Mgr. Veronika Chmelařová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra dějin umění Mgr. Veronika Chmelařová Strategie uměleckých objednávek na příkladu malířství v městě Těšíně v letech 1653-1779 Magisterská diplomová

Více

Ján Matejka. Internet. jako objekt práva. Hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Edice CZ.NIC

Ján Matejka. Internet. jako objekt práva. Hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Edice CZ.NIC Ján Matejka Internet jako objekt práva Hledání rovnováhy autonomie a soukromí Edice CZ.NIC Ján Matejka INTERNET JAKO OBJEKT PRÁVA: hledání rovnováhy autonomie a soukromí Vzor citace: MATEJKA, J. Internet

Více