Léto roku V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Léto roku 2013. V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen!"

Transkript

1 Léto roku 2013 V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen!

2 Socha sv. Cyrila a Metoděje v Brně 6. června 2013 posvětil v Brně na Petrově biskup Mons. Vojtěch Cikrle novou sochu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Třímetrová socha z jednoho kamene naznačuje spojení obou bratří a jejich společné dílo. Úzká štěrbina mezi postavami prořezaná do všech světových stran má tvar patriarchálního kříže se dvěma vodorovnými břevny. Večer je socha uvnitř osvícena, protože bratři ve svých srdcích přinesli světlo víry a poznání. Místem, kam chodíme odedávna čerpat sílu, je v Brně hora pojmenovaná podle sv. Petra - Petrov. Již před staletími bylo zasvěcení chrámu rozšířeno i na svatého Pavla. Jsme velmi rádi, že můžeme nyní projevit vděk a úctu k velikosti osobností sv. Cyrila a Metoděje i jejich činů pro naši historii. Připomenout si, že bychom měli být také takoví. Pozvednout se z malichernosti malých sporů i strachů, vidět celek dějin a naši úlohu v něm: jako odvážnou službu ostatním lidem všude na světě. Stejně jako sloužili solunští bratři před 1150 lety nám. Na úsvitu kulturních dějin naší země stáli dva muži, kteří projevili nesmírnou odvahu. Totiž odvahu sloužit svým intelektem lidem v cizí zemi, vydat se na nebezpečné cesty do neprobádaných krajin, konat věci a skutky, které tam nebyly obvyklé, zvěstovat nové duchovní pravdy o světě. A všechna rizika (a ta bývala často pro misionáře smrtelná) svěřit vyšší moci. Jejich mise mohla ztroskotat na stovkách náhod a detailů. Nestalo se. Ctnost jejich odvahy a víry otevřela a posílila v naší zemi Kristův pramen. Těžíme z něj vědomě či nevědomě všichni dodnes. Kéž bychom my dnes v naší pohodlné době měli alespoň zlomek jejich odhodlání! sochař Vladimír Matoušek Socha je vidět z více stran, a proto musí být z každé strany zajímavá. Vycházeli jsme z toho, co se nám vybaví pod slovy Cyril a Metoděj. Víme jen, že byli dva. Jejich podobu neznáme, ale ta ani není důležitá. Podstatné je, co přinesli: hlaholici a především víru. architekt Radim Horák Obrázek na 1. straně Hlasu: svatí Cyril a Metoděj Postavit v Brně sochu spolupatronům Evropy inicioval biskup Vojtěch Cikrle. Před 2 roky vyhlásilo biskupství soutěž, do které se přihlásilo 29 umělců. Porota pak vybrala vítěze. Je to dílo pokorné, výrazné i sdělné, současné i tradiční, sdělilo brněnské biskupství. Stojí u schodiště před katedrálou, v blízkosti soch sv. Petra a Pavla. Dílo vytvořili sochař Vladimír Matoušek a architekt Radim Horák. Její pořízení stálo 2,5 mil. Kč, sbírá se na ni po celé brněnské diecézi. Oslavy 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje Národní pouť na Velehradě bude ve dnech července Papež František pověřil záhřebského arcibiskupa kardinála Josipa Božaniče, aby jej zastupoval při hlavní bohoslužbě. Očekává se mnoho tisíc poutníků z celého světa např. i ze Slovinska a Číny. Slovenská národní pouť se koná 5. července v Nitře. Papežským legátem je kardinál Franco Rodé, emeritní prefekt Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života dubna se na Velehradě konala Pouť kněží všech českých a moravských diecézí. Zúčastnilo se jí asi 600 kněží, biskupové, papežský nuncius Giuseppe Leanza, předseda Slovenské biskupské konference Stanislav Zvolenský a mnoho věřících. 8. června se na Velehradě sešli na své pouti řeckokatolíci z Česka, Slovenska a Ukrajiny. Bohoslužbě předsedal košický eparcha Mons. Milan Chautur, CSsR. V průběhu slavnosti byly bazilice věnovány ostatky řeckokatolických mučedníku Pavla Gojdiče, Vasiľa Hopka a Metoděje Trčky. Všichni tři bývali pravidelnými účastníky unionistických sjezdů, které se na Velehradě konaly v první polovině minulého století června se na Velehradě uskutečnila Světová konference o trvalém jáhenství. Svou účast přislíbil mj. i indický kardinál Oswald Gracias. Během roku se konají z mnoha míst vlasti i ze zahraničí na Velehrad pěší poutě. Nejdelší z nich je Soluň (Istanbul) Velehrad. Štafetová pouť rozdělená na dvě etapy měří 1703 km. Ve vlasti i v cizině probíhají výstavy, přednášky, sympozia a další akce zaměřené ke sv. Cyrilu a Metodějovi. Bylo natočeno několik filmů, vyšly knihy a studie. 2

3 sobota 6. července NÁRODNÍ POUŤ KE SV. METODĚJOVI DO ELLWANGEN (JAGST) slavnostní poutní bohoslužba v basilice sv. Víta na náměstí s Mons. Josefem Žákem, generálním vikářem plzeňské diecéze průvod a modlitba u pamětní desky sv. Metoděje společný oběd v exercičním domě na Schönenbergu mariánská pobožnost s požehnáním na Schönenbergu, požehnání aut rozloučení Samozřejmě jsou zváni dámy, děti i páni v krojích. Poutní menu stojí 16 : předkrm, hlavní jídlo, zákusek, káva. Přihlášky ke společnému obědu adresujte na misii v Mnichově. Těšíme se na shledanou! 3

4 Východ a Západ se setkaly v Mikulčicích Ve dnech května 2013 navštívil Českou republiku nejvyšší představitel ortodoxní církve, ekumenický patriarcha a arcibiskup Konstantinopole Bartoloměj. V Praze se setkal s kardinálem Dominikem Dukou a dalšími zástupci katolické církve. V Mikulčicích, kam podle tradice přišli svatí Cyril a Metoděj, vedl hlavní liturgii pravoslavných oslav k výročí jejich příchodu. Patriarcha v Praze řekl: Snažíme se rozvíjet bratrské vztahy s církví římskokatolickou a udržujeme dialog i s druhými křesťanskými vyznáními. Rád bych ovšem zdůraznil zvláště dobrý vztah mezi Římem starým a novým, tedy Konstantinopolí. Do Mikulčic přijeli zástupci mnoha ortodoxních církví z celého světa. Nechyběli poutníci z Čech, Moravy, Slovenska, Bulharska a Ruska. Při slavnostní bohoslužbě, kdy zazněla staroslovanština, čeština a řečtina, byli přítomni i olomoucký arcibiskup Jan Graubner a kardinál Miloslav Vlk. Patriarcha Bartoloměj v kázání řekl: Přišli jsme dnes mezi vás, abychom symbolicky přinesli duchovní vůni konstantinopolské církve české zemi a jejímu zbožnému a ušlechtilému lidu, který naši církev všeobecně považuje za svoji duchovní matku a vlast. Přicházíme, abychom si připomněli svá dřívější a krásná obohacující setkání s představiteli českého národa. Prožíváme velkou duchovní radost, protože se nacházíme v zemi, která je už více než 10 století díky cyrilometodějské misii součástí křesťanského kulturního okruhu. Patriarcha Bartoloměj poté navštívil Slovensko, slavil liturgii v Prešově a v Košicích; v Bratislavě se setkal s prezidentem Slovenska. Předchůdce Bartoloměje, patriarcha Fotios, vyslal na žádost (poselství) moravského knížete Rastislava na naše území dva vzdělané muže, kteří stáli na počátku křesťanství naší země. Součástí slavnosti bylo předání kopie tohoto poselství. V Mikulčicích byly oslavy nazvány Setkání kultur. Na Velehradě se již v minulosti ujal název Velehrad - Dny lidí dobré vůle. Velehrad v Londýně nový za starý Stoletá budova Velehradu na Ladbroke Square byla původně stavěna jako velká vila pro jednu rodinu. Po získání domu v roce 1958 se stala střediskem česky a slovensky mluvících krajanů. Otec a motor všeho byl P. Josef Lang SJ. ( ), později mu pomáhal P. Josef Pazderka SJ. ( 2002). Posledních 20 let byl dům využíván především jako hostel pro levné ubytování návštěvníků z Československa. Po letech intenzivního používání potřeboval dům stále více zásadní investici, díky které by budova mohla dále sloužit svému účelu podle současných bezpečnostních předpisů. V domě byly nedostatečné společenské prostory, malá kapacita ubytování i kaple. Tato investice by přesahovala více než 2 milióny, které nebyly k dispozici. Výhodou Velehradu byla jeho dobrá dostupnost a lokalita, kde jsou velmi drahé pozemky. Po několika letech hledání řešení se správní rada rozhodla k zásadnímu kroku: Dům bude prodán a koupí se nový, vhodnější objekt. V dubnu 2013 byl dům prodán, v současnosti probíhají právní jednání ohledně získání jiného domu. České bohoslužby jsou v kapli Maria Assunta, Kensington Square, kam o prázdninách 1x za měsíc přiletí P. Dr. Vojtěch Eliáš z Prahy. Dnes už minulost: Dům Velehrad Ladbroke Square 22 London W11 3NA 4

5 Otec biskup Mons. Václav Malý v Mnichově Druhou neděli v květnu každoročně slavíme poděkování za Rádio Svobodná Evropa, které z kostela sv. Štěpána v letech každou neděli vysílalo do éteru české a slovenské bohoslužby. Současně je i Svátek matek. Letos tuto neděli korunovala návštěva pražského světícího biskupa Václava Malého spojená s udílením svátosti biřmování. Otec biskup Václav Malý byl v září loňského roku Českou biskupskou konferencí jmenován novým zodpovědným za krajany v zahraničí. Dosavadní zodpovědný za krajany, Otec biskup Petr Esterka v Kalifornii, chce nadále navštěvovat krajany v zámoří. Slavnostní mariánská bohoslužba v neděli 12. května začala srdečným uvítáním Otce biskupa naším lektorem Zdeňkem Říhou. V kázání biskup mj. podtrhl potřebu statečnosti a vytrvalosti ve víře. Okamžik udílení svátosti třem biřmovancům byl chvílí modlitby a prosby. V závěru bohoslužby jsme písní poděkovali našim maminkám, každá žena dostala růži. Po požehnání se biskup s každým osobně před kostelem pozdravil. Bylo to velmi srdečné. V sále naproti kostelu slavnost pokračovala výborným obědem, několika zdravicemi a slovem Otce biskupa o životě církve ve vlasti. Bylo možné s panem biskupem osobně promluvit. Dík patří Otci biskupovi, ministrantům, kuchaři a velkému pracovnímu týmu v kuchyni. Díky všem, kteří se slavnosti zúčastnili. Díky i farnosti sv. Petra, která nám propůjčila velký farní sál. Mons. Václav Malý, pomocný (světící) biskup pražský Biskupské heslo: Pokora a pravda. Narozen 21. září 1950 v Praze. Vysvěcen na kněze 26. června 1976 v Praze kaplan ve Vlašimi a Plzni. V únoru 1977 podepsal Chartu 77, v roce 1981 byl jejím mluvčím bez státního souhlasu, byl vězněn, pak pracoval jako topič, stal se spoluzakladatelem Občanského fóra farář v několika pražských farnostech. 11. ledna 1997 přijal biskupské svěcení. 5

6 Sprecher vedoucí České duchovní služby v Německu března: Duchovní obnova na Svaté Hoře obnovu vedli: Mons. Josef Žák (Plzeň), jáhen Josef Jonáš (Zdice) a P. B. Švehla dubna: Zasedání výboru Velehradu v Římě (pro nemoc nepřítomen) 16. května: Oslava sv. Jana Nepomuckého v Mnichově spolu s Ackermann-Gemeinde (em. biskup Dr. Franz Dietl, Mons. Johann Tasler) 20. května: Bohoslužba pro Sokoly v rakouském Oetzu 14. června: Setkání krajanských skupin v Mnichově pořadatel: generální konzulát, Mgr. Josef Hlobil 16. května - Svatý Jan Nepomucký v Mnichově Kdo by neznal sv. Jana Nepomuckého? Jeho socha stojí na mnoha mostech, zvláště v tuto dobu velké vody a záplav jej vzýváme o pomoc a přímluvu. Každý rok se spolu s Ackermann-Gemeinde scházíme v mnichovském Asamkirche, kostele zasvěceném sv. Janu Nepomuckému. Letošní bohoslužbě předsedal mnichovský emeritní biskup Mons. Dr. Franz Dietl. Kostel byl plný, pohoštění na Velehradě výborné. Pan biskup u stolu velmi srdečně vyprávěl o svých návštěvách Prahy i jiných míst naší vlasti. Tři věty z přímluv, které zazněly při mši svaté: Svatý Jene Nepomucký, daruj mocným svého svatého Ducha, aby se drželi tvých zákonů a podporovali slabé. Zbav nás strachu, že pro svou víru sklidíme posměch a urážky. Posiluj touhu po křesťanských hodnotách a upevňuj víru v Evropě. Slavnost Božího Těla v Mnichově Ve čtvrtek 30. května jsme v Mnichově slavili Fronleichnam - Boží Tělo. Na náměstí Marienplatz byla slavná mše svatá. Bohoslužbu vedl arcibiskup Reinhard kardinál Marx, přítomen byl i Friedrich kardinál Wetter a další biskupové. Počasí moc nepřálo, několik dní předtím pršelo a byla zima, to se odrazilo i na účasti. Samotný čtvrtek dopoledne naštěstí při mši sv. to vydrželo, při průvodu se ukázalo i slunce. Kvůli chladnému počasí šla česká skupinka v civilu, jen jedna žena nás reprezentovala v moravském kroji. Průvod s Nejsvětější svátostí vyšel z náměstí Marienplatz ke kostelu St. Ludwig, kde byl druhý oltář a zpět na náměstí. Tam slavným Bože tebe chválíme a požehnáním lidu i městu slavnost vyvrcholila. V průvodu bylo mnoho kněží, ministrantů a řeholních sester. Za nimi šli představitelé university, zástupci vlády a města, buršové se šavlemi, řezníci, truhláři a další řemeslníci v zástěrách, jednotlivé farnosti s prapory a mnozí další. 6

7 Naše hroby P. Jan Holas Narozen 6. května 1934 v Havlíčkově Brodě Emigrace do Říma v r Kněžské svěcení 24. února 1973 v Římě Zemřel 5. června 2013 v Prachaticích I když se smrtí se musí počítat, okamžik odchodu ze zdejšího světa je vždy překvapující a vede k zamyšlení. Když přišel Jan Holas do Nepomucena v Římě, já jsem již odcházel do duchovní správy v Německu, kde on také později působil. Vždy jsme byli v kontaktu. Obdivoval jsem jeho hlubokou zbožnost. Uměl např. nazpaměť latinsky celou Loretánskou litanii, což často využíval, když jsme jeli autem. Měl dobrou povahu a krásný charakter, obojí vkládal s celou svou osobností do služby našeho Pána a jeho svaté církve. P. ThDr. Emil Valášek, Passau Jan Holas studoval a byl vysvěcen na kněze v římském Nepomucenu. Nemohl se vrátit do vlasti, proto po svém kněžském svěcení začal svou duchovní službu v italské Norcii; pak působil v německém Rohru a ve Vídni. V letech vedl českou farnost ve Frankfurtu nad Mohanem. Od 1. října 1997 byl ustanoven děkanem v Opočně, později jmenován čestným kanovníkem Kolegiátní kapituly litomyšlské. Ve svých 74 letech v roce 2008 odešel ze zdravotních důvodů do důchodu, přestěhoval se do jihočeských Prachatic, kde v domě sv. Jana Neumanna působí sestry boromejky. Jedna z nich S. M. Julita je jeho rodnou sestrou. P. Jan Holas zemřel po delší nemoci v Prachaticích 5. června. Bylo mu 79 let. Pohřben byl 13. června do rodinného hrobu v Havlíčkově Borové. Ať odpočívá v pokoji! Německo naše farnost P. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, München 089/ , fax: 089/ sál Velehradu: Dachauerstr. 23, München 089/ bankovní spojení: LigaBank München; konto , BLZ Prelát Pavel Kučera, Sluneční náměstí 1, Praha 5 - Stodůlky P. ThDr. Emil Valášek, Kühberg 9, Passau P. Waldemar Obrębski CMF Polnische Katholische Gemeinde, Hühnerweg 25, Frankfurt 0173/ Mons. Karel Fořt, Rheinstr. 39, München 089/ Kněžský domov, Želivského 3, České Budějovice 00420/ Jáhen Ing. Jan Kaplan, Akazienweg 2, Petershausen 08137/99265 Jáhen Luboš Šourek, Seniorenheim, Köln am Rhein Jáhen Josef Jonáš, Černín 73, Zdice u Berouna 00420/ Slovenské katolické misie v Německu: Sprecher Mons. Rudolf Maslák, Landsberger Str München (089) Pfr. Arpád Bernath (zodpovědný za Norimberk), Friedrichstr Veitsbronn (0911) Pfr. Peter Ceľuch, Gemeinde St. Gorazd, Philipp-Fleck-Str Frankfurt am Main (069) Pfr. Peter Hudymač, August Bebel Str Mannheim (0621) Dva pro radost: Člověče, manželka šla včera pro brambory do sklepa a ještě se nevrátila! - A co budeš dělat? - Já nevím, asi rýži. Holandské léto: Mám rád léto, je to můj nejoblíbenější den v roce. Irské léto: V bibli se píše, že pršelo 40 dní a říkají tomu potopa. U nás tomu říkáme léto. 7

8 * Jsme jedna rodina * Všichni jsme bratři * Jsme jedna rodina * Svátost biřmování: Jaroslav Verner, Marie Popeláková, Nora Schulz v Mnichově Svátost manželství: Kateřina Müllerová a Radim Pokorný, Bernried svatba Malá Skála Železný Brod Opustili nás: Jaroslava Pospíšilová ve věku 80 let Maria Seidl, maminka paní varhanice v Mnichově ve věku nedožitých 90 let P. Jan Holas, Prachatice dříve Frankfurt am Main ve věku 79 let František Valášek, Kelsterbach, dříve Mörfelden ve věku 78 let Naši jubilanti: 20 let biskupství v Plzni (31. 5.) 25 let Veronika Krůtová, USA dříve Norimberk (30. 5.) 30 let Kamila Malchárek, Frankfurt (24. 4.) 50 let Tomáš Mrtvý, Mnichov (29. 4.) Lucie Krůtová, USA dříve Norimberk ( 7. 5.) Jan Mojto, Mnichov (13. 5.) Silvie Tutschka, Tübingen (31. 5.) 55 let Dr. Helena Kodlová, Norimberk (25. 4.) 60 let Marie Čemus, Lochhausen Mnichov ( 8. 4.) Helmuth Hasenkopf, Karlsruhe (20. 6.) Mons. Pavel Posád, světící biskup v Č. Buděj. (28. 6.) 65 let Dr. Jiřina König, Mnichov (21. 4.) Zdeněk Říha, Mnichov ( 9. 5.) Mons. Dieter Olbrich, Mnichov (12. 5.) 70 let Mons. Jiří Paďour, biskup, České Budějovice ( 4. 4.) P. ThDr. Jan Horák SDB., Vídeň (10. 4.) Jiří Brei, Mnichov (15. 4.) Hana Drážďanská, Mnichov (26. 4.) Dominik kardinál Duka, Praha (26. 4.) Vítězslava Kodlová Kaspar, Fürth (27. 4.) Lumír Wendling, Pfungstadt (30. 5.) Jan Kout, Mnichov (24. 6.) 75 let Mons. Karlheinz Frühmorgen, Rottendorf (29. 4.) Andreas Wolf, Aschaffenburg (20. 5.) 81 let Prelát Pavel Kučera, Praha (27. 5.) 85 let Vladimír Beneš, Mnichov ( 1. 4.) Anna Krebsová, Norimberk (13. 4.) P. Ludvík Ambruster SJ., Praha (16. 5.) Dipl. Ing. Pavel Riha, Praha - dříve Fürth ( 9. 6.) 89 let Nina Bogdanovič, Mnichov (18. 6.) 100 let se nedožil arciopat Anastáz Opasek OSB (20. 4.) 101 let Pfr. Rudolf Zdražil, Baden Baden (12. 6.) 50 let výročí svatby: Lumír a Jana Wendling, Pfungstadt (29. 6.) a všichni, o jejichž jubileu jsme se nedozvěděli. Pokřtění ať vytrvají, v manželství ať pokoj mají, zemřelé vem do nebe, prosíme, Pane, tebe! A jubilantům? - Živió, živió,. Výročí ordinace: 40 let Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický v Praze Mons. Jan Graubner, arcibiskup v Olomouci v Olomouci Mons. Karel Herbst, světící biskup pražský v Praze 45 let Miloslav kardinál Vlk, Praha v Českých Budějovicích 65 let Mons. Karel Fořt, Mnichov České Budějovice v Českých Budějovicích Hlas sv. Cyrila a Metoda Seelsorgebrief Hrsg.: Tschechische katholische Seelsorge Verantwortung und Redaktion Pfr. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, München korektury: Vendula Bílková; tisk Typografik, Plzeň 8

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

podzim roku 2013 Světové dny mládeže Rio de Janiero 23. 28. července 2013 Dny víry, nadšení, dny evangelizace celého světa.

podzim roku 2013 Světové dny mládeže Rio de Janiero 23. 28. července 2013 Dny víry, nadšení, dny evangelizace celého světa. podzim roku 2013 Světové dny mládeže Rio de Janiero 23. 28. července 2013 Dny víry, nadšení, dny evangelizace celého světa. Díky, Otče Františku za tvá povzbuzení mladým a překvapivě i starším. František

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2013!

Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2013! Vánoce roku 2012 Bůh vzal na sebe lidskou slabost, aby z ní učinil sílu a abychom ji dokázali snáze přijímat u sebe i u druhých. Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2013! přejí duchovní, redakce

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného.

Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného. Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného. Dochované základy kostela na Vrchu sv. Klimenta u Osvětiman. Jednoduchá úprava pro poutní mše

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice V roce 00 prožívá katolická církev v České republice dvě významné události. V roce 003 jsme při národní cyrilometodějské pouti na Velehradě prožili vrchol slavení Středoevropských

Více

Řada XXV, č. 1. Řím o velikonocích 1991

Řada XXV, č. 1. Řím o velikonocích 1991 Řada XXV, č. 1. Řím o velikonocích 1991 Drazí bratři, Skoro se mi ulevilo, když jsem zjistil, že poslední číslo Vincula vyšlo ještě v roce 1990. Není to tedy tak zlé, jak mě mé svědomí strašilo. Přesto

Více

Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen!

Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen! Léto roku 2012 Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen! Ellwangen po ty icáté!?! Trochu jsem listoval v archivu eské misie. P edch dce našeho Hlasu se jmenoval Pastora ní

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Velehradská bazilika od severovýchodu.

Velehradská bazilika od severovýchodu. Velehradská bazilika od severovýchodu. Pohled na areál kláštera Velehrad od východu. Kovové předměty z doby Velkomoravské. Nahoře vlevo: gombík a prsten zdobený granulací, Mikulčice, 9. stol. Nahoře vpravo:

Více

SVATÁ HORA V ROCE 2012 Personál 6 kněž ěží z toho 1 vietnamský kněz kromě Svaté Hory spravujeme tyto kostely: Obořiště Pracují u nás n (celkem 9 osob): kuchyně 2 osoby kostelník varhaník exerciční dům

Více

ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo. (červen 2012)

ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo. (červen 2012) ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo (červen 2012) OBSAH 1. MĚSÍC ČERVEN...3 Charakteristika... 3 Pranostiky... 3 Významné události... 4 Narození a úmrtí významných osobností... 4 2. STALO SE...5 Mezinárodní den

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý Pán ať nás provází po celý život!

Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý Pán ať nás provází po celý život! Velikonoce roku 2012 Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý Pán ať nás provází po celý život! 2 Meditace: Umění žít Umění ţít není samozřejmě ţádnou jednoduchou uměleckou disciplínou, na ţádné umělecké škole se jí

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních duchovních správců v Malých Svatoňovicích. Je jich jen čtrnáct.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

VY_32_INOVACE_2Kuch. Velkomoravská říše

VY_32_INOVACE_2Kuch. Velkomoravská říše Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_2Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Základní údaje o organizaci

Základní údaje o organizaci Obsah Úvodní slovo...3 Základní údaje o organizaci...4 Profil arcidiecéze...5 Struktura arcidiecéze...6 Kronika roku 2014...7 Pastorační činnost... 20 Charitní činnost... 29 Kultura a památky... 32 Hospodaření

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol

Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol konaná u příležitosti Dnů lidí dobré vůle - Velehrad 2006 pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého Pořadatel soutěže: Arcibiskupství

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

Název dokumentu: Velkomoravskáříše. PhDr. Jana Burianová. Autor: šablony: III/2 VY_32_INOVACE_DE.S9.07. 2 vacíoblast: Člověk a společnost Dějepis

Název dokumentu: Velkomoravskáříše. PhDr. Jana Burianová. Autor: šablony: III/2 VY_32_INOVACE_DE.S9.07. 2 vacíoblast: Člověk a společnost Dějepis Číslo šablony: Číslo materiálu: III/2 Název dokumentu: VY_32_INOVACE_E.S9.07 Velkomoravskáříše Autor: Ročník: Phr. Jana Burianová 2. Vzdělávac vacíoblast: Vzdělávac vacíobor: Člověk a společnost ějepis

Více

Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2014!

Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2014! Vánoce roku 2013 Jsou Vánoce! Naše tápající lidstvo þeká na tebe, betlémské DítČ, jež pĝicházíš zjevit Otcovu lásku. Ty, Králi pokoje, nás vybízíš právč dnes, abychom se nebáli a otevĝeli dokoĝán svá srdce

Více

domů až několik měsíců po jejím skončení. Mluvili o daleké cizině, kde prožili velká dobrodružství, a ta jistě inspirovala. Vyprávěli o duchovních,

domů až několik měsíců po jejím skončení. Mluvili o daleké cizině, kde prožili velká dobrodružství, a ta jistě inspirovala. Vyprávěli o duchovních, V Hradci Králové J. Em. ThLic. Dominik Jaroslav kardinál Duka OP se narodil 26. dubna 1943 na Pražském Předměstí Hradce Králové, města ležícího na soutoku Labe a Orlice ve východních Čechách. Ve středověku

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu

Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu Životopis Sv. Cyrila a Metoděje Svatí Cyril a Metoděj se narodili v řecké Soluni. Pocházeli

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

na 42. pou do Ellwangen v sobotu 5. ervence 2014! Mnohdy se uzavíráme sami do sebe. Pane, pomoz mi vyjít sm rem k jiným, sloužit t m nejslabším!

na 42. pou do Ellwangen v sobotu 5. ervence 2014! Mnohdy se uzavíráme sami do sebe. Pane, pomoz mi vyjít sm rem k jiným, sloužit t m nejslabším! Léto roku 2014 Srde n zveme na 42. pou do Ellwangen v sobotu 5. ervence 2014! Mnohdy se uzavíráme sami do sebe. Pane, pomoz mi vyjít sm rem k jiným, sloužit t m nejslabším! papež František Marko Rupnik

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů.

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů. Vážené dámy, vážení pánové, jménem Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov si vás touto cestou dovoluji informovat a pozvat k účasti na konferenci 1. Broumovské diskuse na téma Je naše demokracie

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Řada XXXI, číslo 1 Řím v únoru 1987

Řada XXXI, číslo 1 Řím v únoru 1987 ttmumi PPOLUPKÁCB CĽ»ftCH KMftll Řada XXXI, číslo 1 Řím v únoru 1987 Toto Vinculum vychází opět se zpožděním. Nepodařilo se ani připravit vánoční číslo s blahopřáním, a co je horší, nebylo rozesláno ani

Více

Žalm (Dan 3,52-56) EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ JE V 15.00 HOD. V děkanském kostele v zábřeze

Žalm (Dan 3,52-56) EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ JE V 15.00 HOD. V děkanském kostele v zábřeze 15. 6. 2014 Ročník XXI., číslo 24 slavnost nejsvětější trojice Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

podzim roku 2012 10. Národní svatováclavská pouģ ve Staré Boleslavi se koná v pátek 28. záĝí 2012 v 10 hodin

podzim roku 2012 10. Národní svatováclavská pouģ ve Staré Boleslavi se koná v pátek 28. záĝí 2012 v 10 hodin podzim roku 2012 10. Národní svatováclavská pou ve Staré Boleslavi se koná v pátek 28. zá í 2012 v 10 hodin Bu strážcem, Václave svých ech, chra laskav je v dobách všech, a mír, kterýs jim vyprosil, tak

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy bližší info na www.sar-blochova.cz v sekci AKCE / koncerty, přednášky, semináře aj. LEDEN 16 17.1. OLOMOUC škola praktické muzikoterapie 18.1.

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

25 let od svato e ení 25 let svobody naší zem

25 let od svato e ení 25 let svobody naší zem Vánoce roku 2014 ím: 12. listopadu 1989: "Toto je den, který u inil Hospodin, radujme se z n ho. Na oltá je povýšena ochránkyn církve v eských zemích Anežka eská.... Vaše pou nesmí kon it dnes. Její poslání

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 51. červenec 2014. Cyril a Metoděj

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 51. červenec 2014. Cyril a Metoděj Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 51. červenec 2014 Zámecké listy Cyril a Metoděj 5. červenec je slaven jako Státní svátek České republiky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska)

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) SOUČÁSTÍ FARNOSTI DOMASLAVICE -Fara v Domaslavicích jedna z nejstarších na Těšínsku,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI.

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. V září 2009 navštíví Českou republiku papeţ Benedikt XVI. Na jeho návštěvu se připravují všichni věřící. Diecézní katechetické středisko

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

MICHAEL - SVATÝ DUCH. č.82/velikonoce 2015

MICHAEL - SVATÝ DUCH. č.82/velikonoce 2015 DÁRCE PRAVDY MICHAEL - SVATÝ DUCH občasník farnosti Staré Město č.82/velikonoce 2015 Jednou Sokrates potkal Xenofonta, srdečně se s ním pozdravil a začal se ho vyptávat na to, kde je možné koupit různé

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ Prosinec 2012 Farní listy Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ Kolik to je různých pojmenování: bílé, pohodové, zlaté, šťastné, radostné a já nevím

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2011 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz

neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz Ohlasy od Dřeva neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz registrace u Ministerstva kultury ČR, odbor médií a audiovize v r. 2007 pod evidenčním

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2012 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Velkomoravská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Pojem Velkomoravská říše, popř. Velká Morava není oficiálním názvem, ale pouze ustáleným označením historiků pro státní útvar, který vznikl v první

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Ukrajině. Za věřící se na dnešní Ukrajině považuje: 68% žen

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany

Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany Rok se nám přehoupl v nový a naše dobrovolná služba plyne jako voda. Už máme za sebou čtvrtý měsíc. A co se všechno událo? Když zavzpomínám na začátky v Zagoře, nechápu,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH:

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 2 Jak dopadly volby nové Pastorační rady ZPRÁVY Z DIECÉZE.. str. 3 Blahopřání Otec biskup opět mezi námi Diecézní setkání

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více