Léto roku V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Léto roku 2013. V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen!"

Transkript

1 Léto roku 2013 V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen!

2 Socha sv. Cyrila a Metoděje v Brně 6. června 2013 posvětil v Brně na Petrově biskup Mons. Vojtěch Cikrle novou sochu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Třímetrová socha z jednoho kamene naznačuje spojení obou bratří a jejich společné dílo. Úzká štěrbina mezi postavami prořezaná do všech světových stran má tvar patriarchálního kříže se dvěma vodorovnými břevny. Večer je socha uvnitř osvícena, protože bratři ve svých srdcích přinesli světlo víry a poznání. Místem, kam chodíme odedávna čerpat sílu, je v Brně hora pojmenovaná podle sv. Petra - Petrov. Již před staletími bylo zasvěcení chrámu rozšířeno i na svatého Pavla. Jsme velmi rádi, že můžeme nyní projevit vděk a úctu k velikosti osobností sv. Cyrila a Metoděje i jejich činů pro naši historii. Připomenout si, že bychom měli být také takoví. Pozvednout se z malichernosti malých sporů i strachů, vidět celek dějin a naši úlohu v něm: jako odvážnou službu ostatním lidem všude na světě. Stejně jako sloužili solunští bratři před 1150 lety nám. Na úsvitu kulturních dějin naší země stáli dva muži, kteří projevili nesmírnou odvahu. Totiž odvahu sloužit svým intelektem lidem v cizí zemi, vydat se na nebezpečné cesty do neprobádaných krajin, konat věci a skutky, které tam nebyly obvyklé, zvěstovat nové duchovní pravdy o světě. A všechna rizika (a ta bývala často pro misionáře smrtelná) svěřit vyšší moci. Jejich mise mohla ztroskotat na stovkách náhod a detailů. Nestalo se. Ctnost jejich odvahy a víry otevřela a posílila v naší zemi Kristův pramen. Těžíme z něj vědomě či nevědomě všichni dodnes. Kéž bychom my dnes v naší pohodlné době měli alespoň zlomek jejich odhodlání! sochař Vladimír Matoušek Socha je vidět z více stran, a proto musí být z každé strany zajímavá. Vycházeli jsme z toho, co se nám vybaví pod slovy Cyril a Metoděj. Víme jen, že byli dva. Jejich podobu neznáme, ale ta ani není důležitá. Podstatné je, co přinesli: hlaholici a především víru. architekt Radim Horák Obrázek na 1. straně Hlasu: svatí Cyril a Metoděj Postavit v Brně sochu spolupatronům Evropy inicioval biskup Vojtěch Cikrle. Před 2 roky vyhlásilo biskupství soutěž, do které se přihlásilo 29 umělců. Porota pak vybrala vítěze. Je to dílo pokorné, výrazné i sdělné, současné i tradiční, sdělilo brněnské biskupství. Stojí u schodiště před katedrálou, v blízkosti soch sv. Petra a Pavla. Dílo vytvořili sochař Vladimír Matoušek a architekt Radim Horák. Její pořízení stálo 2,5 mil. Kč, sbírá se na ni po celé brněnské diecézi. Oslavy 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje Národní pouť na Velehradě bude ve dnech července Papež František pověřil záhřebského arcibiskupa kardinála Josipa Božaniče, aby jej zastupoval při hlavní bohoslužbě. Očekává se mnoho tisíc poutníků z celého světa např. i ze Slovinska a Číny. Slovenská národní pouť se koná 5. července v Nitře. Papežským legátem je kardinál Franco Rodé, emeritní prefekt Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života dubna se na Velehradě konala Pouť kněží všech českých a moravských diecézí. Zúčastnilo se jí asi 600 kněží, biskupové, papežský nuncius Giuseppe Leanza, předseda Slovenské biskupské konference Stanislav Zvolenský a mnoho věřících. 8. června se na Velehradě sešli na své pouti řeckokatolíci z Česka, Slovenska a Ukrajiny. Bohoslužbě předsedal košický eparcha Mons. Milan Chautur, CSsR. V průběhu slavnosti byly bazilice věnovány ostatky řeckokatolických mučedníku Pavla Gojdiče, Vasiľa Hopka a Metoděje Trčky. Všichni tři bývali pravidelnými účastníky unionistických sjezdů, které se na Velehradě konaly v první polovině minulého století června se na Velehradě uskutečnila Světová konference o trvalém jáhenství. Svou účast přislíbil mj. i indický kardinál Oswald Gracias. Během roku se konají z mnoha míst vlasti i ze zahraničí na Velehrad pěší poutě. Nejdelší z nich je Soluň (Istanbul) Velehrad. Štafetová pouť rozdělená na dvě etapy měří 1703 km. Ve vlasti i v cizině probíhají výstavy, přednášky, sympozia a další akce zaměřené ke sv. Cyrilu a Metodějovi. Bylo natočeno několik filmů, vyšly knihy a studie. 2

3 sobota 6. července NÁRODNÍ POUŤ KE SV. METODĚJOVI DO ELLWANGEN (JAGST) slavnostní poutní bohoslužba v basilice sv. Víta na náměstí s Mons. Josefem Žákem, generálním vikářem plzeňské diecéze průvod a modlitba u pamětní desky sv. Metoděje společný oběd v exercičním domě na Schönenbergu mariánská pobožnost s požehnáním na Schönenbergu, požehnání aut rozloučení Samozřejmě jsou zváni dámy, děti i páni v krojích. Poutní menu stojí 16 : předkrm, hlavní jídlo, zákusek, káva. Přihlášky ke společnému obědu adresujte na misii v Mnichově. Těšíme se na shledanou! 3

4 Východ a Západ se setkaly v Mikulčicích Ve dnech května 2013 navštívil Českou republiku nejvyšší představitel ortodoxní církve, ekumenický patriarcha a arcibiskup Konstantinopole Bartoloměj. V Praze se setkal s kardinálem Dominikem Dukou a dalšími zástupci katolické církve. V Mikulčicích, kam podle tradice přišli svatí Cyril a Metoděj, vedl hlavní liturgii pravoslavných oslav k výročí jejich příchodu. Patriarcha v Praze řekl: Snažíme se rozvíjet bratrské vztahy s církví římskokatolickou a udržujeme dialog i s druhými křesťanskými vyznáními. Rád bych ovšem zdůraznil zvláště dobrý vztah mezi Římem starým a novým, tedy Konstantinopolí. Do Mikulčic přijeli zástupci mnoha ortodoxních církví z celého světa. Nechyběli poutníci z Čech, Moravy, Slovenska, Bulharska a Ruska. Při slavnostní bohoslužbě, kdy zazněla staroslovanština, čeština a řečtina, byli přítomni i olomoucký arcibiskup Jan Graubner a kardinál Miloslav Vlk. Patriarcha Bartoloměj v kázání řekl: Přišli jsme dnes mezi vás, abychom symbolicky přinesli duchovní vůni konstantinopolské církve české zemi a jejímu zbožnému a ušlechtilému lidu, který naši církev všeobecně považuje za svoji duchovní matku a vlast. Přicházíme, abychom si připomněli svá dřívější a krásná obohacující setkání s představiteli českého národa. Prožíváme velkou duchovní radost, protože se nacházíme v zemi, která je už více než 10 století díky cyrilometodějské misii součástí křesťanského kulturního okruhu. Patriarcha Bartoloměj poté navštívil Slovensko, slavil liturgii v Prešově a v Košicích; v Bratislavě se setkal s prezidentem Slovenska. Předchůdce Bartoloměje, patriarcha Fotios, vyslal na žádost (poselství) moravského knížete Rastislava na naše území dva vzdělané muže, kteří stáli na počátku křesťanství naší země. Součástí slavnosti bylo předání kopie tohoto poselství. V Mikulčicích byly oslavy nazvány Setkání kultur. Na Velehradě se již v minulosti ujal název Velehrad - Dny lidí dobré vůle. Velehrad v Londýně nový za starý Stoletá budova Velehradu na Ladbroke Square byla původně stavěna jako velká vila pro jednu rodinu. Po získání domu v roce 1958 se stala střediskem česky a slovensky mluvících krajanů. Otec a motor všeho byl P. Josef Lang SJ. ( ), později mu pomáhal P. Josef Pazderka SJ. ( 2002). Posledních 20 let byl dům využíván především jako hostel pro levné ubytování návštěvníků z Československa. Po letech intenzivního používání potřeboval dům stále více zásadní investici, díky které by budova mohla dále sloužit svému účelu podle současných bezpečnostních předpisů. V domě byly nedostatečné společenské prostory, malá kapacita ubytování i kaple. Tato investice by přesahovala více než 2 milióny, které nebyly k dispozici. Výhodou Velehradu byla jeho dobrá dostupnost a lokalita, kde jsou velmi drahé pozemky. Po několika letech hledání řešení se správní rada rozhodla k zásadnímu kroku: Dům bude prodán a koupí se nový, vhodnější objekt. V dubnu 2013 byl dům prodán, v současnosti probíhají právní jednání ohledně získání jiného domu. České bohoslužby jsou v kapli Maria Assunta, Kensington Square, kam o prázdninách 1x za měsíc přiletí P. Dr. Vojtěch Eliáš z Prahy. Dnes už minulost: Dům Velehrad Ladbroke Square 22 London W11 3NA 4

5 Otec biskup Mons. Václav Malý v Mnichově Druhou neděli v květnu každoročně slavíme poděkování za Rádio Svobodná Evropa, které z kostela sv. Štěpána v letech každou neděli vysílalo do éteru české a slovenské bohoslužby. Současně je i Svátek matek. Letos tuto neděli korunovala návštěva pražského světícího biskupa Václava Malého spojená s udílením svátosti biřmování. Otec biskup Václav Malý byl v září loňského roku Českou biskupskou konferencí jmenován novým zodpovědným za krajany v zahraničí. Dosavadní zodpovědný za krajany, Otec biskup Petr Esterka v Kalifornii, chce nadále navštěvovat krajany v zámoří. Slavnostní mariánská bohoslužba v neděli 12. května začala srdečným uvítáním Otce biskupa naším lektorem Zdeňkem Říhou. V kázání biskup mj. podtrhl potřebu statečnosti a vytrvalosti ve víře. Okamžik udílení svátosti třem biřmovancům byl chvílí modlitby a prosby. V závěru bohoslužby jsme písní poděkovali našim maminkám, každá žena dostala růži. Po požehnání se biskup s každým osobně před kostelem pozdravil. Bylo to velmi srdečné. V sále naproti kostelu slavnost pokračovala výborným obědem, několika zdravicemi a slovem Otce biskupa o životě církve ve vlasti. Bylo možné s panem biskupem osobně promluvit. Dík patří Otci biskupovi, ministrantům, kuchaři a velkému pracovnímu týmu v kuchyni. Díky všem, kteří se slavnosti zúčastnili. Díky i farnosti sv. Petra, která nám propůjčila velký farní sál. Mons. Václav Malý, pomocný (světící) biskup pražský Biskupské heslo: Pokora a pravda. Narozen 21. září 1950 v Praze. Vysvěcen na kněze 26. června 1976 v Praze kaplan ve Vlašimi a Plzni. V únoru 1977 podepsal Chartu 77, v roce 1981 byl jejím mluvčím bez státního souhlasu, byl vězněn, pak pracoval jako topič, stal se spoluzakladatelem Občanského fóra farář v několika pražských farnostech. 11. ledna 1997 přijal biskupské svěcení. 5

6 Sprecher vedoucí České duchovní služby v Německu března: Duchovní obnova na Svaté Hoře obnovu vedli: Mons. Josef Žák (Plzeň), jáhen Josef Jonáš (Zdice) a P. B. Švehla dubna: Zasedání výboru Velehradu v Římě (pro nemoc nepřítomen) 16. května: Oslava sv. Jana Nepomuckého v Mnichově spolu s Ackermann-Gemeinde (em. biskup Dr. Franz Dietl, Mons. Johann Tasler) 20. května: Bohoslužba pro Sokoly v rakouském Oetzu 14. června: Setkání krajanských skupin v Mnichově pořadatel: generální konzulát, Mgr. Josef Hlobil 16. května - Svatý Jan Nepomucký v Mnichově Kdo by neznal sv. Jana Nepomuckého? Jeho socha stojí na mnoha mostech, zvláště v tuto dobu velké vody a záplav jej vzýváme o pomoc a přímluvu. Každý rok se spolu s Ackermann-Gemeinde scházíme v mnichovském Asamkirche, kostele zasvěceném sv. Janu Nepomuckému. Letošní bohoslužbě předsedal mnichovský emeritní biskup Mons. Dr. Franz Dietl. Kostel byl plný, pohoštění na Velehradě výborné. Pan biskup u stolu velmi srdečně vyprávěl o svých návštěvách Prahy i jiných míst naší vlasti. Tři věty z přímluv, které zazněly při mši svaté: Svatý Jene Nepomucký, daruj mocným svého svatého Ducha, aby se drželi tvých zákonů a podporovali slabé. Zbav nás strachu, že pro svou víru sklidíme posměch a urážky. Posiluj touhu po křesťanských hodnotách a upevňuj víru v Evropě. Slavnost Božího Těla v Mnichově Ve čtvrtek 30. května jsme v Mnichově slavili Fronleichnam - Boží Tělo. Na náměstí Marienplatz byla slavná mše svatá. Bohoslužbu vedl arcibiskup Reinhard kardinál Marx, přítomen byl i Friedrich kardinál Wetter a další biskupové. Počasí moc nepřálo, několik dní předtím pršelo a byla zima, to se odrazilo i na účasti. Samotný čtvrtek dopoledne naštěstí při mši sv. to vydrželo, při průvodu se ukázalo i slunce. Kvůli chladnému počasí šla česká skupinka v civilu, jen jedna žena nás reprezentovala v moravském kroji. Průvod s Nejsvětější svátostí vyšel z náměstí Marienplatz ke kostelu St. Ludwig, kde byl druhý oltář a zpět na náměstí. Tam slavným Bože tebe chválíme a požehnáním lidu i městu slavnost vyvrcholila. V průvodu bylo mnoho kněží, ministrantů a řeholních sester. Za nimi šli představitelé university, zástupci vlády a města, buršové se šavlemi, řezníci, truhláři a další řemeslníci v zástěrách, jednotlivé farnosti s prapory a mnozí další. 6

7 Naše hroby P. Jan Holas Narozen 6. května 1934 v Havlíčkově Brodě Emigrace do Říma v r Kněžské svěcení 24. února 1973 v Římě Zemřel 5. června 2013 v Prachaticích I když se smrtí se musí počítat, okamžik odchodu ze zdejšího světa je vždy překvapující a vede k zamyšlení. Když přišel Jan Holas do Nepomucena v Římě, já jsem již odcházel do duchovní správy v Německu, kde on také později působil. Vždy jsme byli v kontaktu. Obdivoval jsem jeho hlubokou zbožnost. Uměl např. nazpaměť latinsky celou Loretánskou litanii, což často využíval, když jsme jeli autem. Měl dobrou povahu a krásný charakter, obojí vkládal s celou svou osobností do služby našeho Pána a jeho svaté církve. P. ThDr. Emil Valášek, Passau Jan Holas studoval a byl vysvěcen na kněze v římském Nepomucenu. Nemohl se vrátit do vlasti, proto po svém kněžském svěcení začal svou duchovní službu v italské Norcii; pak působil v německém Rohru a ve Vídni. V letech vedl českou farnost ve Frankfurtu nad Mohanem. Od 1. října 1997 byl ustanoven děkanem v Opočně, později jmenován čestným kanovníkem Kolegiátní kapituly litomyšlské. Ve svých 74 letech v roce 2008 odešel ze zdravotních důvodů do důchodu, přestěhoval se do jihočeských Prachatic, kde v domě sv. Jana Neumanna působí sestry boromejky. Jedna z nich S. M. Julita je jeho rodnou sestrou. P. Jan Holas zemřel po delší nemoci v Prachaticích 5. června. Bylo mu 79 let. Pohřben byl 13. června do rodinného hrobu v Havlíčkově Borové. Ať odpočívá v pokoji! Německo naše farnost P. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, München 089/ , fax: 089/ sál Velehradu: Dachauerstr. 23, München 089/ bankovní spojení: LigaBank München; konto , BLZ Prelát Pavel Kučera, Sluneční náměstí 1, Praha 5 - Stodůlky P. ThDr. Emil Valášek, Kühberg 9, Passau P. Waldemar Obrębski CMF Polnische Katholische Gemeinde, Hühnerweg 25, Frankfurt 0173/ Mons. Karel Fořt, Rheinstr. 39, München 089/ Kněžský domov, Želivského 3, České Budějovice 00420/ Jáhen Ing. Jan Kaplan, Akazienweg 2, Petershausen 08137/99265 Jáhen Luboš Šourek, Seniorenheim, Köln am Rhein Jáhen Josef Jonáš, Černín 73, Zdice u Berouna 00420/ Slovenské katolické misie v Německu: Sprecher Mons. Rudolf Maslák, Landsberger Str München (089) Pfr. Arpád Bernath (zodpovědný za Norimberk), Friedrichstr Veitsbronn (0911) Pfr. Peter Ceľuch, Gemeinde St. Gorazd, Philipp-Fleck-Str Frankfurt am Main (069) Pfr. Peter Hudymač, August Bebel Str Mannheim (0621) Dva pro radost: Člověče, manželka šla včera pro brambory do sklepa a ještě se nevrátila! - A co budeš dělat? - Já nevím, asi rýži. Holandské léto: Mám rád léto, je to můj nejoblíbenější den v roce. Irské léto: V bibli se píše, že pršelo 40 dní a říkají tomu potopa. U nás tomu říkáme léto. 7

8 * Jsme jedna rodina * Všichni jsme bratři * Jsme jedna rodina * Svátost biřmování: Jaroslav Verner, Marie Popeláková, Nora Schulz v Mnichově Svátost manželství: Kateřina Müllerová a Radim Pokorný, Bernried svatba Malá Skála Železný Brod Opustili nás: Jaroslava Pospíšilová ve věku 80 let Maria Seidl, maminka paní varhanice v Mnichově ve věku nedožitých 90 let P. Jan Holas, Prachatice dříve Frankfurt am Main ve věku 79 let František Valášek, Kelsterbach, dříve Mörfelden ve věku 78 let Naši jubilanti: 20 let biskupství v Plzni (31. 5.) 25 let Veronika Krůtová, USA dříve Norimberk (30. 5.) 30 let Kamila Malchárek, Frankfurt (24. 4.) 50 let Tomáš Mrtvý, Mnichov (29. 4.) Lucie Krůtová, USA dříve Norimberk ( 7. 5.) Jan Mojto, Mnichov (13. 5.) Silvie Tutschka, Tübingen (31. 5.) 55 let Dr. Helena Kodlová, Norimberk (25. 4.) 60 let Marie Čemus, Lochhausen Mnichov ( 8. 4.) Helmuth Hasenkopf, Karlsruhe (20. 6.) Mons. Pavel Posád, světící biskup v Č. Buděj. (28. 6.) 65 let Dr. Jiřina König, Mnichov (21. 4.) Zdeněk Říha, Mnichov ( 9. 5.) Mons. Dieter Olbrich, Mnichov (12. 5.) 70 let Mons. Jiří Paďour, biskup, České Budějovice ( 4. 4.) P. ThDr. Jan Horák SDB., Vídeň (10. 4.) Jiří Brei, Mnichov (15. 4.) Hana Drážďanská, Mnichov (26. 4.) Dominik kardinál Duka, Praha (26. 4.) Vítězslava Kodlová Kaspar, Fürth (27. 4.) Lumír Wendling, Pfungstadt (30. 5.) Jan Kout, Mnichov (24. 6.) 75 let Mons. Karlheinz Frühmorgen, Rottendorf (29. 4.) Andreas Wolf, Aschaffenburg (20. 5.) 81 let Prelát Pavel Kučera, Praha (27. 5.) 85 let Vladimír Beneš, Mnichov ( 1. 4.) Anna Krebsová, Norimberk (13. 4.) P. Ludvík Ambruster SJ., Praha (16. 5.) Dipl. Ing. Pavel Riha, Praha - dříve Fürth ( 9. 6.) 89 let Nina Bogdanovič, Mnichov (18. 6.) 100 let se nedožil arciopat Anastáz Opasek OSB (20. 4.) 101 let Pfr. Rudolf Zdražil, Baden Baden (12. 6.) 50 let výročí svatby: Lumír a Jana Wendling, Pfungstadt (29. 6.) a všichni, o jejichž jubileu jsme se nedozvěděli. Pokřtění ať vytrvají, v manželství ať pokoj mají, zemřelé vem do nebe, prosíme, Pane, tebe! A jubilantům? - Živió, živió,. Výročí ordinace: 40 let Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický v Praze Mons. Jan Graubner, arcibiskup v Olomouci v Olomouci Mons. Karel Herbst, světící biskup pražský v Praze 45 let Miloslav kardinál Vlk, Praha v Českých Budějovicích 65 let Mons. Karel Fořt, Mnichov České Budějovice v Českých Budějovicích Hlas sv. Cyrila a Metoda Seelsorgebrief Hrsg.: Tschechische katholische Seelsorge Verantwortung und Redaktion Pfr. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, München korektury: Vendula Bílková; tisk Typografik, Plzeň 8

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

podzim roku 2013 Světové dny mládeže Rio de Janiero 23. 28. července 2013 Dny víry, nadšení, dny evangelizace celého světa.

podzim roku 2013 Světové dny mládeže Rio de Janiero 23. 28. července 2013 Dny víry, nadšení, dny evangelizace celého světa. podzim roku 2013 Světové dny mládeže Rio de Janiero 23. 28. července 2013 Dny víry, nadšení, dny evangelizace celého světa. Díky, Otče Františku za tvá povzbuzení mladým a překvapivě i starším. František

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917 2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézí. Při hlavní bohoslužbě 100.

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2013!

Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2013! Vánoce roku 2012 Bůh vzal na sebe lidskou slabost, aby z ní učinil sílu a abychom ji dokázali snáze přijímat u sebe i u druhých. Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2013! přejí duchovní, redakce

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného.

Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného. Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného. Dochované základy kostela na Vrchu sv. Klimenta u Osvětiman. Jednoduchá úprava pro poutní mše

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

Velikonoce roku Svatý Otec papež František. Víru ve vzkříšení, sílu k vytrvalosti a lásku ke všem, s nimiž se o Velikonocích potkáte!

Velikonoce roku Svatý Otec papež František. Víru ve vzkříšení, sílu k vytrvalosti a lásku ke všem, s nimiž se o Velikonocích potkáte! Velikonoce roku 2013 Svatý Otec papež František Víru ve vzkříšení, sílu k vytrvalosti a lásku ke všem, s nimiž se o Velikonocích potkáte! Neobvyklá velikonoční meditace Pokud se necháme prostoupit Duchem

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Kněží z kostelecké farnosti

Kněží z kostelecké farnosti Kněží z kostelecké farnosti P. Josef Mach narozen 7.2.1820 v Kostelci vysvěcen na kněze kol. roku 1844 děkan a vikář náchodský, čestný občan města Náchoda zemřel 17.5.1884 v Náchodě P. Leodegar Vacek narozen

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Skládačka. Autorkou všech fotografií je Ivana Pekárková. Fotografie byly pořízeny v Archeoskanzenu Modrá u Velehradu.

Skládačka. Autorkou všech fotografií je Ivana Pekárková. Fotografie byly pořízeny v Archeoskanzenu Modrá u Velehradu. Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním, 2) karta s odpověďmi, 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice V roce 00 prožívá katolická církev v České republice dvě významné události. V roce 003 jsme při národní cyrilometodějské pouti na Velehradě prožili vrchol slavení Středoevropských

Více

Velehradská bazilika od severovýchodu.

Velehradská bazilika od severovýchodu. Velehradská bazilika od severovýchodu. Pohled na areál kláštera Velehrad od východu. Kovové předměty z doby Velkomoravské. Nahoře vlevo: gombík a prsten zdobený granulací, Mikulčice, 9. stol. Nahoře vpravo:

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Řada XXV, č. 1. Řím o velikonocích 1991

Řada XXV, č. 1. Řím o velikonocích 1991 Řada XXV, č. 1. Řím o velikonocích 1991 Drazí bratři, Skoro se mi ulevilo, když jsem zjistil, že poslední číslo Vincula vyšlo ještě v roce 1990. Není to tedy tak zlé, jak mě mé svědomí strašilo. Přesto

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen!

Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen! Léto roku 2012 Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen! Ellwangen po ty icáté!?! Trochu jsem listoval v archivu eské misie. P edch dce našeho Hlasu se jmenoval Pastora ní

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Cyril a Metoděj základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova:

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý Pán ať nás provází po celý život!

Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý Pán ať nás provází po celý život! Velikonoce roku 2012 Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý Pán ať nás provází po celý život! 2 Meditace: Umění žít Umění ţít není samozřejmě ţádnou jednoduchou uměleckou disciplínou, na ţádné umělecké škole se jí

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

SVATÁ HORA V ROCE 2012 Personál 6 kněž ěží z toho 1 vietnamský kněz kromě Svaté Hory spravujeme tyto kostely: Obořiště Pracují u nás n (celkem 9 osob): kuchyně 2 osoby kostelník varhaník exerciční dům

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Září 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, tak zase začíná nová pastorační sezona, nebo chcete-li nový školní rok. Novinkou

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

PŘEDSTAVENÍ HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČR. ZA ROK 2015 Praha,

PŘEDSTAVENÍ HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČR. ZA ROK 2015 Praha, PŘEDSTAVENÍ HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČR ZA ROK 2015 Praha, 23. 11. 2016 Nový způsob hospodářského zabezpečení církve s sebou nese větší míru svobody, ale zároveň i zodpovědnosti a i s finančním

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo. (červen 2012)

ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo. (červen 2012) ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo (červen 2012) OBSAH 1. MĚSÍC ČERVEN...3 Charakteristika... 3 Pranostiky... 3 Významné události... 4 Narození a úmrtí významných osobností... 4 2. STALO SE...5 Mezinárodní den

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 2)Období zápasu dvou kulturstaroslověnské a latinské (= 10. a 11.stol.) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol

Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol konaná u příležitosti Dnů lidí dobré vůle - Velehrad 2006 pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého Pořadatel soutěže: Arcibiskupství

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních duchovních správců v Malých Svatoňovicích. Je jich jen čtrnáct.

Více

Základní údaje o organizaci

Základní údaje o organizaci Obsah Úvodní slovo...3 Základní údaje o organizaci...4 Profil arcidiecéze...5 Struktura arcidiecéze...6 Kronika roku 2014...7 Pastorační činnost... 20 Charitní činnost... 29 Kultura a památky... 32 Hospodaření

Více

Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2014!

Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2014! Vánoce roku 2013 Jsou Vánoce! Naše tápající lidstvo þeká na tebe, betlémské DítČ, jež pĝicházíš zjevit Otcovu lásku. Ty, Králi pokoje, nás vybízíš právč dnes, abychom se nebáli a otevĝeli dokoĝán svá srdce

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007

Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007 Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007 Tak jako každý rok i letos se v naší farnosti konala Tříkrálová sbírka. Začátek této sbírky začalo požehnáním koledníků v kostele. Ti se pak rozešli ve skupinkách

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Velikonoce roku 2016 Jaký je náš svět? Bez lásky, bez víry, bez naděje, bez důvěry, bez Boha?

Velikonoce roku 2016 Jaký je náš svět? Bez lásky, bez víry, bez naděje, bez důvěry, bez Boha? Velikonoce roku 2016 Jaký je náš svět? Bez lásky, bez víry, bez naděje, bez důvěry, bez Boha? Kéţ jsme prostoupeni Ukřiţovaným a Zmrtvýchvstalým Kristem! Poţehnané Velikonoce 2016 1 Modlitba - zamyšlení

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

na 42. pou do Ellwangen v sobotu 5. ervence 2014! Mnohdy se uzavíráme sami do sebe. Pane, pomoz mi vyjít sm rem k jiným, sloužit t m nejslabším!

na 42. pou do Ellwangen v sobotu 5. ervence 2014! Mnohdy se uzavíráme sami do sebe. Pane, pomoz mi vyjít sm rem k jiným, sloužit t m nejslabším! Léto roku 2014 Srde n zveme na 42. pou do Ellwangen v sobotu 5. ervence 2014! Mnohdy se uzavíráme sami do sebe. Pane, pomoz mi vyjít sm rem k jiným, sloužit t m nejslabším! papež František Marko Rupnik

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu

Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu Životopis Sv. Cyrila a Metoděje Svatí Cyril a Metoděj se narodili v řecké Soluni. Pocházeli

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 13. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

domů až několik měsíců po jejím skončení. Mluvili o daleké cizině, kde prožili velká dobrodružství, a ta jistě inspirovala. Vyprávěli o duchovních,

domů až několik měsíců po jejím skončení. Mluvili o daleké cizině, kde prožili velká dobrodružství, a ta jistě inspirovala. Vyprávěli o duchovních, V Hradci Králové J. Em. ThLic. Dominik Jaroslav kardinál Duka OP se narodil 26. dubna 1943 na Pražském Předměstí Hradce Králové, města ležícího na soutoku Labe a Orlice ve východních Čechách. Ve středověku

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

VY_32_INOVACE_2Kuch. Velkomoravská říše

VY_32_INOVACE_2Kuch. Velkomoravská říše Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_2Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Současná úcta ke sv. Cyrilu a Metoději v tradici křesťanského Západu

Současná úcta ke sv. Cyrilu a Metoději v tradici křesťanského Západu Současná úcta ke sv. Cyrilu a Metoději v tradici křesťanského Západu Pavel Ambros Cyrilometodějské teologická fakulty UP v Olomouc, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc (pavel.ambros@upol.cz) Mezinárodní rozvoj

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více