Léto roku V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Léto roku 2013. V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen!"

Transkript

1 Léto roku 2013 V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen!

2 Socha sv. Cyrila a Metoděje v Brně 6. června 2013 posvětil v Brně na Petrově biskup Mons. Vojtěch Cikrle novou sochu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Třímetrová socha z jednoho kamene naznačuje spojení obou bratří a jejich společné dílo. Úzká štěrbina mezi postavami prořezaná do všech světových stran má tvar patriarchálního kříže se dvěma vodorovnými břevny. Večer je socha uvnitř osvícena, protože bratři ve svých srdcích přinesli světlo víry a poznání. Místem, kam chodíme odedávna čerpat sílu, je v Brně hora pojmenovaná podle sv. Petra - Petrov. Již před staletími bylo zasvěcení chrámu rozšířeno i na svatého Pavla. Jsme velmi rádi, že můžeme nyní projevit vděk a úctu k velikosti osobností sv. Cyrila a Metoděje i jejich činů pro naši historii. Připomenout si, že bychom měli být také takoví. Pozvednout se z malichernosti malých sporů i strachů, vidět celek dějin a naši úlohu v něm: jako odvážnou službu ostatním lidem všude na světě. Stejně jako sloužili solunští bratři před 1150 lety nám. Na úsvitu kulturních dějin naší země stáli dva muži, kteří projevili nesmírnou odvahu. Totiž odvahu sloužit svým intelektem lidem v cizí zemi, vydat se na nebezpečné cesty do neprobádaných krajin, konat věci a skutky, které tam nebyly obvyklé, zvěstovat nové duchovní pravdy o světě. A všechna rizika (a ta bývala často pro misionáře smrtelná) svěřit vyšší moci. Jejich mise mohla ztroskotat na stovkách náhod a detailů. Nestalo se. Ctnost jejich odvahy a víry otevřela a posílila v naší zemi Kristův pramen. Těžíme z něj vědomě či nevědomě všichni dodnes. Kéž bychom my dnes v naší pohodlné době měli alespoň zlomek jejich odhodlání! sochař Vladimír Matoušek Socha je vidět z více stran, a proto musí být z každé strany zajímavá. Vycházeli jsme z toho, co se nám vybaví pod slovy Cyril a Metoděj. Víme jen, že byli dva. Jejich podobu neznáme, ale ta ani není důležitá. Podstatné je, co přinesli: hlaholici a především víru. architekt Radim Horák Obrázek na 1. straně Hlasu: svatí Cyril a Metoděj Postavit v Brně sochu spolupatronům Evropy inicioval biskup Vojtěch Cikrle. Před 2 roky vyhlásilo biskupství soutěž, do které se přihlásilo 29 umělců. Porota pak vybrala vítěze. Je to dílo pokorné, výrazné i sdělné, současné i tradiční, sdělilo brněnské biskupství. Stojí u schodiště před katedrálou, v blízkosti soch sv. Petra a Pavla. Dílo vytvořili sochař Vladimír Matoušek a architekt Radim Horák. Její pořízení stálo 2,5 mil. Kč, sbírá se na ni po celé brněnské diecézi. Oslavy 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje Národní pouť na Velehradě bude ve dnech července Papež František pověřil záhřebského arcibiskupa kardinála Josipa Božaniče, aby jej zastupoval při hlavní bohoslužbě. Očekává se mnoho tisíc poutníků z celého světa např. i ze Slovinska a Číny. Slovenská národní pouť se koná 5. července v Nitře. Papežským legátem je kardinál Franco Rodé, emeritní prefekt Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života dubna se na Velehradě konala Pouť kněží všech českých a moravských diecézí. Zúčastnilo se jí asi 600 kněží, biskupové, papežský nuncius Giuseppe Leanza, předseda Slovenské biskupské konference Stanislav Zvolenský a mnoho věřících. 8. června se na Velehradě sešli na své pouti řeckokatolíci z Česka, Slovenska a Ukrajiny. Bohoslužbě předsedal košický eparcha Mons. Milan Chautur, CSsR. V průběhu slavnosti byly bazilice věnovány ostatky řeckokatolických mučedníku Pavla Gojdiče, Vasiľa Hopka a Metoděje Trčky. Všichni tři bývali pravidelnými účastníky unionistických sjezdů, které se na Velehradě konaly v první polovině minulého století června se na Velehradě uskutečnila Světová konference o trvalém jáhenství. Svou účast přislíbil mj. i indický kardinál Oswald Gracias. Během roku se konají z mnoha míst vlasti i ze zahraničí na Velehrad pěší poutě. Nejdelší z nich je Soluň (Istanbul) Velehrad. Štafetová pouť rozdělená na dvě etapy měří 1703 km. Ve vlasti i v cizině probíhají výstavy, přednášky, sympozia a další akce zaměřené ke sv. Cyrilu a Metodějovi. Bylo natočeno několik filmů, vyšly knihy a studie. 2

3 sobota 6. července NÁRODNÍ POUŤ KE SV. METODĚJOVI DO ELLWANGEN (JAGST) slavnostní poutní bohoslužba v basilice sv. Víta na náměstí s Mons. Josefem Žákem, generálním vikářem plzeňské diecéze průvod a modlitba u pamětní desky sv. Metoděje společný oběd v exercičním domě na Schönenbergu mariánská pobožnost s požehnáním na Schönenbergu, požehnání aut rozloučení Samozřejmě jsou zváni dámy, děti i páni v krojích. Poutní menu stojí 16 : předkrm, hlavní jídlo, zákusek, káva. Přihlášky ke společnému obědu adresujte na misii v Mnichově. Těšíme se na shledanou! 3

4 Východ a Západ se setkaly v Mikulčicích Ve dnech května 2013 navštívil Českou republiku nejvyšší představitel ortodoxní církve, ekumenický patriarcha a arcibiskup Konstantinopole Bartoloměj. V Praze se setkal s kardinálem Dominikem Dukou a dalšími zástupci katolické církve. V Mikulčicích, kam podle tradice přišli svatí Cyril a Metoděj, vedl hlavní liturgii pravoslavných oslav k výročí jejich příchodu. Patriarcha v Praze řekl: Snažíme se rozvíjet bratrské vztahy s církví římskokatolickou a udržujeme dialog i s druhými křesťanskými vyznáními. Rád bych ovšem zdůraznil zvláště dobrý vztah mezi Římem starým a novým, tedy Konstantinopolí. Do Mikulčic přijeli zástupci mnoha ortodoxních církví z celého světa. Nechyběli poutníci z Čech, Moravy, Slovenska, Bulharska a Ruska. Při slavnostní bohoslužbě, kdy zazněla staroslovanština, čeština a řečtina, byli přítomni i olomoucký arcibiskup Jan Graubner a kardinál Miloslav Vlk. Patriarcha Bartoloměj v kázání řekl: Přišli jsme dnes mezi vás, abychom symbolicky přinesli duchovní vůni konstantinopolské církve české zemi a jejímu zbožnému a ušlechtilému lidu, který naši církev všeobecně považuje za svoji duchovní matku a vlast. Přicházíme, abychom si připomněli svá dřívější a krásná obohacující setkání s představiteli českého národa. Prožíváme velkou duchovní radost, protože se nacházíme v zemi, která je už více než 10 století díky cyrilometodějské misii součástí křesťanského kulturního okruhu. Patriarcha Bartoloměj poté navštívil Slovensko, slavil liturgii v Prešově a v Košicích; v Bratislavě se setkal s prezidentem Slovenska. Předchůdce Bartoloměje, patriarcha Fotios, vyslal na žádost (poselství) moravského knížete Rastislava na naše území dva vzdělané muže, kteří stáli na počátku křesťanství naší země. Součástí slavnosti bylo předání kopie tohoto poselství. V Mikulčicích byly oslavy nazvány Setkání kultur. Na Velehradě se již v minulosti ujal název Velehrad - Dny lidí dobré vůle. Velehrad v Londýně nový za starý Stoletá budova Velehradu na Ladbroke Square byla původně stavěna jako velká vila pro jednu rodinu. Po získání domu v roce 1958 se stala střediskem česky a slovensky mluvících krajanů. Otec a motor všeho byl P. Josef Lang SJ. ( ), později mu pomáhal P. Josef Pazderka SJ. ( 2002). Posledních 20 let byl dům využíván především jako hostel pro levné ubytování návštěvníků z Československa. Po letech intenzivního používání potřeboval dům stále více zásadní investici, díky které by budova mohla dále sloužit svému účelu podle současných bezpečnostních předpisů. V domě byly nedostatečné společenské prostory, malá kapacita ubytování i kaple. Tato investice by přesahovala více než 2 milióny, které nebyly k dispozici. Výhodou Velehradu byla jeho dobrá dostupnost a lokalita, kde jsou velmi drahé pozemky. Po několika letech hledání řešení se správní rada rozhodla k zásadnímu kroku: Dům bude prodán a koupí se nový, vhodnější objekt. V dubnu 2013 byl dům prodán, v současnosti probíhají právní jednání ohledně získání jiného domu. České bohoslužby jsou v kapli Maria Assunta, Kensington Square, kam o prázdninách 1x za měsíc přiletí P. Dr. Vojtěch Eliáš z Prahy. Dnes už minulost: Dům Velehrad Ladbroke Square 22 London W11 3NA 4

5 Otec biskup Mons. Václav Malý v Mnichově Druhou neděli v květnu každoročně slavíme poděkování za Rádio Svobodná Evropa, které z kostela sv. Štěpána v letech každou neděli vysílalo do éteru české a slovenské bohoslužby. Současně je i Svátek matek. Letos tuto neděli korunovala návštěva pražského světícího biskupa Václava Malého spojená s udílením svátosti biřmování. Otec biskup Václav Malý byl v září loňského roku Českou biskupskou konferencí jmenován novým zodpovědným za krajany v zahraničí. Dosavadní zodpovědný za krajany, Otec biskup Petr Esterka v Kalifornii, chce nadále navštěvovat krajany v zámoří. Slavnostní mariánská bohoslužba v neděli 12. května začala srdečným uvítáním Otce biskupa naším lektorem Zdeňkem Říhou. V kázání biskup mj. podtrhl potřebu statečnosti a vytrvalosti ve víře. Okamžik udílení svátosti třem biřmovancům byl chvílí modlitby a prosby. V závěru bohoslužby jsme písní poděkovali našim maminkám, každá žena dostala růži. Po požehnání se biskup s každým osobně před kostelem pozdravil. Bylo to velmi srdečné. V sále naproti kostelu slavnost pokračovala výborným obědem, několika zdravicemi a slovem Otce biskupa o životě církve ve vlasti. Bylo možné s panem biskupem osobně promluvit. Dík patří Otci biskupovi, ministrantům, kuchaři a velkému pracovnímu týmu v kuchyni. Díky všem, kteří se slavnosti zúčastnili. Díky i farnosti sv. Petra, která nám propůjčila velký farní sál. Mons. Václav Malý, pomocný (světící) biskup pražský Biskupské heslo: Pokora a pravda. Narozen 21. září 1950 v Praze. Vysvěcen na kněze 26. června 1976 v Praze kaplan ve Vlašimi a Plzni. V únoru 1977 podepsal Chartu 77, v roce 1981 byl jejím mluvčím bez státního souhlasu, byl vězněn, pak pracoval jako topič, stal se spoluzakladatelem Občanského fóra farář v několika pražských farnostech. 11. ledna 1997 přijal biskupské svěcení. 5

6 Sprecher vedoucí České duchovní služby v Německu března: Duchovní obnova na Svaté Hoře obnovu vedli: Mons. Josef Žák (Plzeň), jáhen Josef Jonáš (Zdice) a P. B. Švehla dubna: Zasedání výboru Velehradu v Římě (pro nemoc nepřítomen) 16. května: Oslava sv. Jana Nepomuckého v Mnichově spolu s Ackermann-Gemeinde (em. biskup Dr. Franz Dietl, Mons. Johann Tasler) 20. května: Bohoslužba pro Sokoly v rakouském Oetzu 14. června: Setkání krajanských skupin v Mnichově pořadatel: generální konzulát, Mgr. Josef Hlobil 16. května - Svatý Jan Nepomucký v Mnichově Kdo by neznal sv. Jana Nepomuckého? Jeho socha stojí na mnoha mostech, zvláště v tuto dobu velké vody a záplav jej vzýváme o pomoc a přímluvu. Každý rok se spolu s Ackermann-Gemeinde scházíme v mnichovském Asamkirche, kostele zasvěceném sv. Janu Nepomuckému. Letošní bohoslužbě předsedal mnichovský emeritní biskup Mons. Dr. Franz Dietl. Kostel byl plný, pohoštění na Velehradě výborné. Pan biskup u stolu velmi srdečně vyprávěl o svých návštěvách Prahy i jiných míst naší vlasti. Tři věty z přímluv, které zazněly při mši svaté: Svatý Jene Nepomucký, daruj mocným svého svatého Ducha, aby se drželi tvých zákonů a podporovali slabé. Zbav nás strachu, že pro svou víru sklidíme posměch a urážky. Posiluj touhu po křesťanských hodnotách a upevňuj víru v Evropě. Slavnost Božího Těla v Mnichově Ve čtvrtek 30. května jsme v Mnichově slavili Fronleichnam - Boží Tělo. Na náměstí Marienplatz byla slavná mše svatá. Bohoslužbu vedl arcibiskup Reinhard kardinál Marx, přítomen byl i Friedrich kardinál Wetter a další biskupové. Počasí moc nepřálo, několik dní předtím pršelo a byla zima, to se odrazilo i na účasti. Samotný čtvrtek dopoledne naštěstí při mši sv. to vydrželo, při průvodu se ukázalo i slunce. Kvůli chladnému počasí šla česká skupinka v civilu, jen jedna žena nás reprezentovala v moravském kroji. Průvod s Nejsvětější svátostí vyšel z náměstí Marienplatz ke kostelu St. Ludwig, kde byl druhý oltář a zpět na náměstí. Tam slavným Bože tebe chválíme a požehnáním lidu i městu slavnost vyvrcholila. V průvodu bylo mnoho kněží, ministrantů a řeholních sester. Za nimi šli představitelé university, zástupci vlády a města, buršové se šavlemi, řezníci, truhláři a další řemeslníci v zástěrách, jednotlivé farnosti s prapory a mnozí další. 6

7 Naše hroby P. Jan Holas Narozen 6. května 1934 v Havlíčkově Brodě Emigrace do Říma v r Kněžské svěcení 24. února 1973 v Římě Zemřel 5. června 2013 v Prachaticích I když se smrtí se musí počítat, okamžik odchodu ze zdejšího světa je vždy překvapující a vede k zamyšlení. Když přišel Jan Holas do Nepomucena v Římě, já jsem již odcházel do duchovní správy v Německu, kde on také později působil. Vždy jsme byli v kontaktu. Obdivoval jsem jeho hlubokou zbožnost. Uměl např. nazpaměť latinsky celou Loretánskou litanii, což často využíval, když jsme jeli autem. Měl dobrou povahu a krásný charakter, obojí vkládal s celou svou osobností do služby našeho Pána a jeho svaté církve. P. ThDr. Emil Valášek, Passau Jan Holas studoval a byl vysvěcen na kněze v římském Nepomucenu. Nemohl se vrátit do vlasti, proto po svém kněžském svěcení začal svou duchovní službu v italské Norcii; pak působil v německém Rohru a ve Vídni. V letech vedl českou farnost ve Frankfurtu nad Mohanem. Od 1. října 1997 byl ustanoven děkanem v Opočně, později jmenován čestným kanovníkem Kolegiátní kapituly litomyšlské. Ve svých 74 letech v roce 2008 odešel ze zdravotních důvodů do důchodu, přestěhoval se do jihočeských Prachatic, kde v domě sv. Jana Neumanna působí sestry boromejky. Jedna z nich S. M. Julita je jeho rodnou sestrou. P. Jan Holas zemřel po delší nemoci v Prachaticích 5. června. Bylo mu 79 let. Pohřben byl 13. června do rodinného hrobu v Havlíčkově Borové. Ať odpočívá v pokoji! Německo naše farnost P. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, München 089/ , fax: 089/ sál Velehradu: Dachauerstr. 23, München 089/ bankovní spojení: LigaBank München; konto , BLZ Prelát Pavel Kučera, Sluneční náměstí 1, Praha 5 - Stodůlky P. ThDr. Emil Valášek, Kühberg 9, Passau P. Waldemar Obrębski CMF Polnische Katholische Gemeinde, Hühnerweg 25, Frankfurt 0173/ Mons. Karel Fořt, Rheinstr. 39, München 089/ Kněžský domov, Želivského 3, České Budějovice 00420/ Jáhen Ing. Jan Kaplan, Akazienweg 2, Petershausen 08137/99265 Jáhen Luboš Šourek, Seniorenheim, Köln am Rhein Jáhen Josef Jonáš, Černín 73, Zdice u Berouna 00420/ Slovenské katolické misie v Německu: Sprecher Mons. Rudolf Maslák, Landsberger Str München (089) Pfr. Arpád Bernath (zodpovědný za Norimberk), Friedrichstr Veitsbronn (0911) Pfr. Peter Ceľuch, Gemeinde St. Gorazd, Philipp-Fleck-Str Frankfurt am Main (069) Pfr. Peter Hudymač, August Bebel Str Mannheim (0621) Dva pro radost: Člověče, manželka šla včera pro brambory do sklepa a ještě se nevrátila! - A co budeš dělat? - Já nevím, asi rýži. Holandské léto: Mám rád léto, je to můj nejoblíbenější den v roce. Irské léto: V bibli se píše, že pršelo 40 dní a říkají tomu potopa. U nás tomu říkáme léto. 7

8 * Jsme jedna rodina * Všichni jsme bratři * Jsme jedna rodina * Svátost biřmování: Jaroslav Verner, Marie Popeláková, Nora Schulz v Mnichově Svátost manželství: Kateřina Müllerová a Radim Pokorný, Bernried svatba Malá Skála Železný Brod Opustili nás: Jaroslava Pospíšilová ve věku 80 let Maria Seidl, maminka paní varhanice v Mnichově ve věku nedožitých 90 let P. Jan Holas, Prachatice dříve Frankfurt am Main ve věku 79 let František Valášek, Kelsterbach, dříve Mörfelden ve věku 78 let Naši jubilanti: 20 let biskupství v Plzni (31. 5.) 25 let Veronika Krůtová, USA dříve Norimberk (30. 5.) 30 let Kamila Malchárek, Frankfurt (24. 4.) 50 let Tomáš Mrtvý, Mnichov (29. 4.) Lucie Krůtová, USA dříve Norimberk ( 7. 5.) Jan Mojto, Mnichov (13. 5.) Silvie Tutschka, Tübingen (31. 5.) 55 let Dr. Helena Kodlová, Norimberk (25. 4.) 60 let Marie Čemus, Lochhausen Mnichov ( 8. 4.) Helmuth Hasenkopf, Karlsruhe (20. 6.) Mons. Pavel Posád, světící biskup v Č. Buděj. (28. 6.) 65 let Dr. Jiřina König, Mnichov (21. 4.) Zdeněk Říha, Mnichov ( 9. 5.) Mons. Dieter Olbrich, Mnichov (12. 5.) 70 let Mons. Jiří Paďour, biskup, České Budějovice ( 4. 4.) P. ThDr. Jan Horák SDB., Vídeň (10. 4.) Jiří Brei, Mnichov (15. 4.) Hana Drážďanská, Mnichov (26. 4.) Dominik kardinál Duka, Praha (26. 4.) Vítězslava Kodlová Kaspar, Fürth (27. 4.) Lumír Wendling, Pfungstadt (30. 5.) Jan Kout, Mnichov (24. 6.) 75 let Mons. Karlheinz Frühmorgen, Rottendorf (29. 4.) Andreas Wolf, Aschaffenburg (20. 5.) 81 let Prelát Pavel Kučera, Praha (27. 5.) 85 let Vladimír Beneš, Mnichov ( 1. 4.) Anna Krebsová, Norimberk (13. 4.) P. Ludvík Ambruster SJ., Praha (16. 5.) Dipl. Ing. Pavel Riha, Praha - dříve Fürth ( 9. 6.) 89 let Nina Bogdanovič, Mnichov (18. 6.) 100 let se nedožil arciopat Anastáz Opasek OSB (20. 4.) 101 let Pfr. Rudolf Zdražil, Baden Baden (12. 6.) 50 let výročí svatby: Lumír a Jana Wendling, Pfungstadt (29. 6.) a všichni, o jejichž jubileu jsme se nedozvěděli. Pokřtění ať vytrvají, v manželství ať pokoj mají, zemřelé vem do nebe, prosíme, Pane, tebe! A jubilantům? - Živió, živió,. Výročí ordinace: 40 let Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický v Praze Mons. Jan Graubner, arcibiskup v Olomouci v Olomouci Mons. Karel Herbst, světící biskup pražský v Praze 45 let Miloslav kardinál Vlk, Praha v Českých Budějovicích 65 let Mons. Karel Fořt, Mnichov České Budějovice v Českých Budějovicích Hlas sv. Cyrila a Metoda Seelsorgebrief Hrsg.: Tschechische katholische Seelsorge Verantwortung und Redaktion Pfr. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, München korektury: Vendula Bílková; tisk Typografik, Plzeň 8

Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen!

Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen! Léto roku 2012 Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen! Ellwangen po ty icáté!?! Trochu jsem listoval v archivu eské misie. P edch dce našeho Hlasu se jmenoval Pastora ní

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 Naším úkolem není být Matkou Terezou V polovině října proběhne blahořečení Matky Terezy. Snad nikdo nepochybuje o jejím významu. Matka Tereza rozvinula sociální činnost,

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více

Farní zpravodaj. Letní prázdniny 2014. Římskokatolická farnost Dolní Loučky

Farní zpravodaj. Letní prázdniny 2014. Římskokatolická farnost Dolní Loučky Letní prázdniny 2014 Římskokatolická farnost Dolní Loučky Úvodní slovo Milí bratři a sestry - čtenáři Farního zpravodaje, dovolte mi jedno malé prázdninové povzbuzení pro všechny pracující. Existuje jedna

Více

SVATÁ HORA. Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro

SVATÁ HORA. Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro SVATÁ HORA ČÍSLO 4 2008 Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro Kardinál Giovanni Coppa na Svaté Hoře Dobrá kniha Pekařský učedník ze

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK Rozhodnutí je jistým závazkem Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se rodí

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 5 květen 2013 ročník XXIII. Mons. Pavel Posád se zdraví se Svatým otcem Františkem. Více o pouti katechetů najdete

Více

Červenokostelecká farnost po roce 2000

Červenokostelecká farnost po roce 2000 Červenokostelecká farnost po roce 2000 2001 Sprškami ohňostrojů se svět rozloučil s dvacátým stoletím a trochu neklidně vstoupil do prvního roku století nového. Také pro římskokatolickou církev začalo

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2014

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2014 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2014 Papež František: Radost evangelia Evangelii Gaudium (česky Radost evangelia) je apoštolská exhortace,

Více

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 23 březen 2015 7,75% 0,1% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 4,5% NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM SETKÁNÍ JÁHNŮ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

Ve dvou zahraničních časopisech

Ve dvou zahraničních časopisech Úvodní slovo Proč se nám narodil Ve dvou zahraničních časopisech jsem sledoval anketu Moje pojetí Boha. Bylo mně z toho smutno. Lidé se pokoušeli o duchaplné odpovědi, ale zřejmě nechali bokem (nebo nikdy

Více

čtvrtletník Matice svatohostýnské

čtvrtletník Matice svatohostýnské březen 2014 číslo 1 ročník XVIII www.hostyn.cz čtvrtletník Matice svatohostýnské Snímek Ivo Buráň přehled poutních slavností v roce 2014 NE 16. 3. Svatojosefská pouť mužů PÁ SO 4. 5. 4. Pěší pouť ze Svatého

Více