Akce byla realizována na základě projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akce byla realizována na základě projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK)"

Transkript

1 Akce byla realizována na základě projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/ Charita Olomouc

2 Charita Olomouc, 2012 ISBN

3 DVACET LET VÝVOJE BEZDOMOVECTVÍ V NAŠÍ SPOLEČNOSTI ROZŠÍŘENÝ SBORNÍK Z KONFERENCE CHARITY OLOMOUC KONANÉ U PŘÍLEŽITOSTI 10. ROČNÍKU DNŮ O BEZDOMOVECTVÍ A V RÁMCI OSLAV 20. VÝROČÍ VZNIKU STŘEDISKA SAMARITÁN PRO LIDI BEZ DOMOVA pod záštitou Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, a primátora statutárního města Olomouce Martina Novotného

4 Úvodní slovo ke sborníku Ludmila Gottwaldová, ředitelka Charity Olomouc Vážení čtenáři, konference pořádané k různým aspektům problematiky bezdomovectví se staly pro Charitu Olomouc již tradiční akcí na začátku zimy. Jejich zaměření ukazuje, že je mnoho témat, která v této souvislosti můžeme otevírat. Je samozřejmě klíčové, abychom dobře poskytovali naše služby, ale současně je důležité, abychom se uměli s nadhledem nad naší každodenní praxí zamyslet. Kultivace odborné diskuse proto není bez významu a zpětně se praxe znovu dotýká. Tato konference nám připomíná, že je za námi již dvacet let činnosti služeb pro lidi bez domova, které Charita v Olomouci provozuje. Překotný vývoj ve společnosti, který se nezastavuje ani dnes, má své pozitivní i negativní dopady. S překvapením sledujeme, že otevření naší společnosti přineslo svobodu a rozvoj, ale jiným i ztrátu jistot a propad na společenské dno. Za zmíněnou dobu se rozvíjely prospěšné občanské iniciativy, ovšem nejenom ony. V některých oblastech vysvítá stále více nemorální zneužívání druhých tam, kde to umožňuje právní vakuum. Konference Dvacet let vývoje bezdomovectví v naší společnosti je příležitostí k ohlédnutí. Všechny příspěvky se nepodařilo zpracovat písemně. Sborník jsme však rozšířili o dva (poslední) příspěvky kolegů z praxe. Děkuji všem, kdo se problematice bezdomovectví věnují a kterým není vývoj naší společnosti lhostejný. 3

5 Člověk na ulici před dvaceti lety a dnes Antonín Plachý, Armáda spásy ČR o.s. Přeji dobrý den a prosím vyslechněte zprávu z tisku: Uplynulo 22 let od událostí, které vedly k překotnému přerodu socialistické společnosti v tak zvaně kapitalistickou. A událo se toho mnoho. Například oproti roku 1989 klesla návštěva kin z 51,4 mil. návštěvníků na 12,9. Sňatků ubylo takřka o polovinu z 81,2 tisíce na 46,7. Snad pro naše potěšení se zvedl průměrný věk ženichů z 25 let na 32 let a nevěst z 22 let na 29 let. Je to jistě radostné zjištění, že lidé dozrávají aspoň v této oblasti, ovšem pokud se vůbec svatby slaví. Ani s alkoholem na tom nejsme špatně, tedy s výjimkou spotřeby piva, tam jsme klesli o jednu desetinu, ale doháníme to ve zvýšené spotřebě vína o více než 5% a lihovin o 2 %. To pivo snad nějak doženeme. Dále se zvýšilo například množství ponožek. Kdysi nám stačilo deset párů na rok, nyní sedmnáct. Také zajímavé číslo. Ale to není všechno. Byť rapidně klesla spotřeba mléka na osobu o 33,5 litrů, naopak kapitalistické krávy zvýšily dojivost z litrů na A ještě jedna důležitá zpráva, která nás jistě povzbudí, v roce 1989 bylo odstřeleno divočáků, tedy divokých prasat a v uplynulém roce už plných Inu statistik má určitě radost a počty odstřelených prasat určitě něco vypovídají o stavu společnosti 1. Přátelé, promiňte mi ten úvod, nechtěl jsem mně nabídnuté téma zlehčit, jen mne zaujalo to, co se zkoumá. Dobrý sociolog je možná schopen z těchto čísel vytvořit solidní obraz růstu naší společnosti. Petr Prinz pro mne vymyslel velice zajímavé téma. Člověk na ulici před dvaceti lety a dnes. Není mi sice zřejmý motiv, proč zrovna já mám hovořit na toto téma a narušit tak kvalitní sdělení mých předřečníků, praktického badatele v sociální oblasti Libora Musila a člověka s laskavou moudrosti Ilji Hradeckého, ale život nás staví před veliké úkoly, tak pojďme do toho. Ne, nebojte se, nebude se jednat o řadu vzpomínek, které zůstávají člověku mého věku jen 1 Zdroj Mladá fronta DNES z

6 jako útržky paměti. Pokusím se opravdu zamyslet nad jakýmsi posunem společnosti a obzvláště posunem lidí bez přístřeší. Začnu citátem nebo spíše volně pronesenou poznámkou národního velitele Armády spásy Mike Stannetta, který po příchodu do tehdejší Československé federativní republiky někdy v roce 1991 pronesl s mírným údivem větu: Čeští bezdomovci jsou nějak tak pokorní, nemají zdravé sebevědomí, nedovedou bojovat za svá práva. Zapomněl jsem se ho zeptat, jak vidí tuto situaci dnes, ale už je to asi jiné. Snad jsme se posunuli a to nejen v negativní rovině. Určitě se tedy neočekává povídání pamětníka, který se zaplete a dojímá vlastními vzpomínkami, byť úplně bez těchto vzpomínek nelze hovořit. Dovolil jsem si téma rozdělit na několik skupin, takže poslouchejte nebo neposlouchejte, záleží jen na vás: 1. My jako poskytovatelé. Péče o bezdomovce byla po roce 1989 úplně nová věc, snad trochu s nadsázkou mohu říci, že jsme dělali pionýrskou práci. Svým způsobem jsme se všichni tak trochu zapsali do dějin, byť to ještě asi tato doba neodhalila, ale snad další generace badatelů, kterým Libor Musil jednou předá žezlo, si to uvědomí. To byla nadsázka. Fakt, že jsme vstupovali na neznámou půdu s nadšením, s minimálními zkušenostmi, ale s vědomím, že je potřeba těmto lidem, lidem na ulici, nějakým způsobem pomoci. Určité zahraniční zkušenosti měl Ilja Hradecký se svou manželkou a pak Armáda spásy, která nově vstoupila do této země. Vzpomínám s vděčností, jak začaly obzvláště v křesťanských organizacích vznikat služby pro bezdomovce. Jak už jsem říkal, vznikaly možná mnohdy naivně, ale s plným nasazením a s jasným motivem - pomáhat těm nejpotřebnějším, kterým nikdo nepomáhá. Vše ještě urychlila tolik kritizovaná amnestie prezidenta Václava Havla, která prověřila naše schopnosti. Možná bych lehkovážným kritikům tohoto skutku vzkázal, aby se na věc podívali s určitým nadhledem dané doby. Pokud by amnestie byla po částech, jak by to dopadlo v tehdy velice napjaté atmosféře ve 5

7 věznicích? A vzpomeňme si, jak se k amnestii postavily mnohé státní úřady a obce, které svým postojem a bojkotováním celé akce chtěly dokázat, jak nová garnitura dělá vše špatně. Bezdomovci vždy v této zemi byli, jen se to řešilo tím, že podniky museli zaměstnávat i ty, kteří o práci neměli zájem, čímž tehdy ušetřili na mzdovém fondu. Bylo zde plno ubytoven, různých stavebních buněk, maringotek a podobně. Těm, kteří si nic nenašli, například Okresní národní výbor v Opavě platil ubytování v jednom hotelu asi třetí třídy. A záleželo na osvícenosti tehdejších sociálních kurátorů, jak k této problematice přistupovali. Když jsem s nimi později hovořil, tak velice pozitivně přijali vznik azylových domů. Bylo charakteristické, že prvními poskytovateli byly církevní organizace. Zajisté to nebylo náhodou. Vždyť Písmo svaté hovoří o bezdomovcích. Křesťanská povinnost vyplývající ze živé víry velí pomáhat těm odstrkovaným, podceňovaným a nepřijímaným. Jak už jsem řekl, vstupovali jsme na neznámou půdu, často i dost naivně. Když jsme budovali koncepci opavského Samaritánu, tak jsme nazývali naše budoucí uživatele titulem hosté. Jistě udělalo se mnoho chyb, ale ne zásadních. Naopak, vzniklo zde důležité podhoubí, na kterém můžeme stavět i dnes, a pevně věřím, že stavíme. Je to přece přirozený vývoj, že se věci mění, zdokonalují a někdy jdou trochu jiným směrem, než jsme si původně mysleli. Díky za všechny otce a matky zakladatele, za podporu představitelů církví, křesťanských společenství a všech dobrých lidí, kteří se zapojovali, pracovali a přinášeli i své oběti, a to nejen finanční. Čas šel dále a poskytovatelé služeb se měnili, a to vzhledem k postupnému vývoji. Začalo nám být jasné, že nevystačíme jen s nadšením, jen s nasazením, ale musíme se naučit pracovat odborně. Sociální práce přece není jen nadšení, ale i veliká odpovědnost. Pracujeme s lidskou bolestí, s osamocením, možná jsme někdy pro mnohé naše uživatele již ta poslední instance. A oni potřebují nejen milosrdenství, což je hodně důležité, ale také hledání cesty jak dále, jak se 6

8 pokusit život znovu naplnit, možná i zachránit. A tady už nevystačíme jen s tím mám tě rád. 2. Bezdomovci, bezdomovkyně a bezdomovčata. Tady asi došlo k hodně zásadní změně. V počátcích to byli lidé zklamaní, lidé, kteří buď již navazovali na bývalý způsob života (těch bylo méně) anebo lidé, kteří se dostali najednou do nové situace (těch bylo více.) Zrušili jim ubytovny, přišli o práci, zůstali najednou sami. A z doby, kdy jim někdo dával nějakou podporu, někdo je vedl, dával jistoty, se bez jakéhokoliv varování dostali do situace, kdy se měli rozhodovat sami, neměli žádné zkušenosti, nedovedli se orientovat. A samozřejmě zde byli ti, kteří jejich situace rádi ve svůj prospěch využili. Vstupoval do toho i vliv tehdejších pohrobků komunistů, kteří razili (a ještě razí) heslo čím hůře, tím lépe. Tehdejší bezdomovci tedy neměli žádné zkušenosti, často prožívali veliké zklamání typu, "celý život jsem pro ně pracoval, teď mne vyrazili a já nemám ani na činži." A víme, že pocit hořkosti a sebelítosti je prvním krokem a hodně důležitým k pádu člověka. To byl ten typ lidí, ke kterým se vázal již výše citovaný výrok Mika Stannetta. Byli to lidé, kteří se za svůj stav styděli, bylo jim trapně, raději někde zalezli, neměli odvahu přijmout nabízenou ruku pomoci. Postupně se typy bezdomovců samozřejmě měnili a mění. Určitě jsou zde stále ti, kteří se za svůj stav stydí, neumí se s tím vyrovnat, určitě je zde také velká skupina těch, kteří svůj života na ulici už nějakým způsobem přijali a samozřejmě jsou zde i ti, kteří v tom zkrátka dovedou chodit, mají již své vyšlapané chodníčky. Moc bych se bál charakterizovat změny u našich uživatelů, jen snad mohu říci, že i tato skupina našich spoluobčanů, bližních, je jakýmsi odrazem této doby, atmosféry ve společnosti. I mezi bezdomovci jsou silní a slabí, ale snad se mohu odvážit říci, že většina z nich jsou ti slabí. 7

9 3. Společnost V době před dvaceti lety byla vnímavá. Možná to byla i daň doby, kdy vše nové nahrávalo pozitivnímu veřejnému mínění. Samozřejmě svou roli zde hrála i již zmiňována amnestie a možná také příchod běženců z různých rozvojových zemí. Byli vnímání jako potřební, ale také jako jakési ohrožení naší společnosti, mne samotného. A určitě si nedělejme iluze o tom, že péče o bezdomovce byla záležitost, která byla pro společnost prioritní a zabývala se jí každý den. Už v této době byla práce s bezdomovci méně poutavá a zajímavá než sociální práce s jinými cílovými skupinami. Děláte to za trest? Postoj společnost se ale změnil. Jako by, snad si to mohu dovolit vyjádřit, z mírného zájmu, až nezájmu se pohled na lidi bez domova stal pohledem opovrhujícím až nepřátelským. Samozřejmě k tomu přispěla politická reprezentace. Jen si namátkou vzpomeňme na politiku vyhoštění bezdomovců radního Janečka z ODS v Praze, na hlídky Věci veřejných, které si mohli lidé zavolat, když viděli bezdomovce nebo na billboardy sociální demokracie. Nakonec ani nynější postup ministra práce a sociálních věcí, který buduje svou kariéru na odejmutí dávek nepřidává tomuto pohledu nic pozitivního. Lidé chtějí slyšet o zneužití dávek, nakonec se tím dají dobře maskovat jiné finančně jistě zajímavější ztráty a podvody. Jen na okraj, bylo zjištěno, že v Evropě je zneužíváno asi 10% dávek, my jsme národ koumavý, dá se to tedy odhadnout asi na 15%. Díky za to, jsou zde lidé, kteří problém bezdomovství cítí, snaží se jej podchytit, snaží se pomáhat. V praxi to bohužel znamená jen ojedinělou dobrovolnici poslankyni z českého parlamentu, která pomáhá jako dobrovolník v Naději v Praze. Závěrečné ohlédnutí Určitě bychom neměli sklouznout v naříkání a žehrání nad nepřízní osudu a nad tím, jací jsme chudáci. Na druhou stranu je potřeba dost nahlas říci, že zde problematika bezdomovství existuje a je akutní. Dá se předpokládat, že bude narůstat a že je 8

10 potřeba budovat kvalitní koncepce, které by měly sloužit v praxi. A nebát se o této problematice hovořit nahlas. Vždyť bezdomovec není jen ten, který chodí kolem pražského nádraží nebo jezdí v tramvaji a smrdí. Bezdomovci jsou také ostatní muži, ženy, maminky s dětmi a všichni ti chudí, kterých i přes silné řeči finančníků bude přibývat. Co bych měl říci závěrem? Asi nějaké povzbuzení, což rád udělám. Práce s lidmi bez domova je potřebná, byť není populární, ale co populární je? Díky této práci jsem za osmnáct let mohl poznat plno lidských životních cest. Cest, které často vedly mimo rodinu, mimo přátele, mimo domov, do osamocení. Mohl jsem s mnoha lidmi na okraji, s lidmi nešťastnými hovořit, být jim nablízku, některé ve chvíli nejtěžší, tedy umírání, doprovázet nebo dokonce držet za ruku. Dospěl jsem také k názoru, že zde není čas ani místo na odsuzování nebo dokonce na souzení, na to je nakonec jiná instituce, která to má v popisu práce. Sídlí někde mimo lidské vnímání, nedá se ovlivnit a naštěstí my lidé do toho nemůžeme vůbec mluvit, byť bychom ten poslední soud přece jen rádi aspoň trochu ovlivnili. Protože se jedná o specifickou oblast, získal jsem z prostředí lidí, kteří se snaží pomáhat potřebným, dost dobrých přátel a poznal jsem plno vzácných lidí. Závěrem si tedy kladu otázky. Změnili jsme se nějak? Změnilo se prostředí? Změnil nás profesionalismus k horšímu? Jeden můj přítel pořád rád vzpomíná na dobu šťastného amatérismu. Vzala nám nová pravidla prostor pro pomáhání? Tím, že naplňujeme standardy, nemáme už čas na to být s lidmi? Nevím, odpověď na každou z těchto otázek by potřebovala hlubší analýzu, větší rozhovor. Osobně jsem ale přesvědčen, že to, s tím čím jsme kdysi do této služby šli a znovu vstupujeme, to je pomoc všem potřebným na základě opravdového lidství, chceteli i na základě křesťanského poslání, nám nic nebrání. Jen jsme snad méně naivní a známe prostředky, jak opravdu pomoci. Zakončím citátem zakladatele Armády spásy Williama Bootha, který celý svůj život zasvětil právě těm nejubožejším a nejpotřebnějším: Dokud budou ženy plakat, nepřestanu 9

11 bojovat. Dokud budou děti hladovět, nepřestanu bojovat. Dokud se budou muži vracet do vězení, nepřestanu bojovat. Dokud tady budou opilci a prostitutky, dokud tady bude jediná duše bez Božího světla, nepřestanu bojovat. Budu bojovat až do úplného konce. 10

12 Bezdomovci a sociální služby Ilja Hradecký, Naděje o.s. Úvod Příspěvek přednesený v listopadu 2011 na olomoucké konferenci o bezdomovství je zavzpomínáním nad dvacetiletou historií bezdomovství a sociálních služeb lidem bez domova. Je také osobním zamyšlením nad naší společností, nad jejím vztahem k lidem snad nejpohrdanějším. Ano, je to subjektivní pohled, který se nechce tvářit odborně ani vědecky. Ale přece: Udělali jsme společně hodně dobré práce. Mnoha lidem jsme pomohli. Možná jsme zachránili některé lidské životy. Ale nejen to, pokračujeme, máme před sebou celou řadu příležitostí! Začátky po roce 1989 Novodobá historie bezdomovství začíná bezprostředně po politických a společenských proměnách v roce 1989, předchází dokonce i ekonomickou transformaci. Před těmito změnami byla v Československu přímo ústavou uzákoněna povinnost pracovat 2. Nebyla viditelná nezaměstnanost, státní podniky byly povinny zaměstnávat plánované počty pracovníků, zřizovaly své ubytovny. Lidé, kteří se neuměli nebo nechtěli do pracovního procesu zařadit, tedy ti, kteří nebyli uměle zaměstnaní, bývali často hospitalizováni v psychiatrických léčebnách nebo bývali odsouzeni do vězení za trestný čin příživnictví. Česká právní úprava platná do konce roku 2006 byla ve vztahu k lidem bez domova velmi vágní. Zahrnovala je do kategorie občanů společensky nepřizpůsobených nebo 2 Zákon č. 100/1960 Sb. Ústava Československé socialistické republiky, Čl. 19, odst. 2: Proto je práce ve prospěch celku přední povinností a právo na práci předním právem každého občana. 11

13 dokonce nepřizpůsobivých 3. Tyto pojmy v českých zákonech dosud přetrvávají. První významnou skupinou bezdomovců v Československu se už na začátku roku 1990 stali lidé propuštění z vězení po presidentské amnestii Václava Havla. Tehdy vyšlo z vězení v krátkém časovém období patnáct tisíc osob, převážně mužů, a tisíce z nich zůstaly bez domova. Přežívali zejména ve větších městech na nádražích a kolem nich. Toto pak bylo prvním setkáním naší veřejnosti s viditelnými bezdomovci a s jejich problémem. Nikdo tehdy nebyl připraven na to, že na nádražích přebývají dnem i nocí stovky lidí bez domova. Všechny jejich přirozené potřeby a tělesné projevy se tam odehrávaly před očima veřejnosti, včetně dětí. Pomoc tehdy lidé nabízeli sporadicky, a to jen jednotlivci. Nevládní organizace neexistovaly, veřejná správa byla bezradná. Bezdomovství bylo jevem neznámým, který vzbuzoval v obyvatelstvu odpor a strach, nutno přiznat, že mnohdy oprávněný. Tento stav trval několik měsíců, někteří z amnestovaných se po oteplení rozptýlili po celém území státu, mnozí se do vězení vrátili. Dalším překvapením byli uprchlíci a migranti, když pomineme krátkou epizodu exodu z Německé demokratické republiky v roce V první polovině roku 1990 projížděly ve vlacích přes území Československa početné skupiny Rumunů, kteří mířili do Německa. Když se uprostřed léta pro ně uzavřely hranice, bezradně setrvávali na našem území. Na velkých nádražích po celé trase, zejména v Praze a v severních Čechách, zůstávaly 3 Např. zákon č. 100/1988 Sb. o sociální péči nebo NV č. 104/2005 Sb. katalog činností v bezpečnostních sborech. Nutno dodat, že stigmatizující výraz nepřizpůsobivý byl naposledy použit v roce Nález Ústavního soudu č. 221/1997 Sb. konstatuje o jedné městské vyhlášce, že její aplikaci jen na určitou skupinu osob, kterou zcela nekonkrétně označuje jako "sociálně nepřizpůsobivé obyvatele", je svou podstatou diskriminační a tedy rozporná s čl. 1 Ústavy, jakož i s čl. 1 a s čl. 3 odst. 1 Listiny. 12

14 skupiny uprchlíků. Veřejná správa byla v přerodu a na takovou situaci nebyla připravena. V té době se již začaly formovat první nevládní organizace, které se snažily lidem na nádražích pomáhat. Česká ekonomika prošla v devadesátých letech šokovou terapií s překotnou privatizací průmyslu a obchodu a značnou liberalizací trhu. Zvláštností českého prostředí byla oficiálně uváděná velmi nízká míra nezaměstnanosti, která několik let oscilovala kolem hodnoty 3 % (v Praze a jejím okolí dokonce pod 1 %) a patřila k nejnižším v Evropě. A to i přesto, že probíhala transformace ekonomiky. Byl to ojedinělý jev. Při nízké míře nezaměstnanosti byli mezi registrovanými lidmi bez práce hlavně ti, kteří byli z hlediska zaměstnavatele málo zajímaví: lidé propuštění z vězení, lidé se zdravotním postižením, matky s malými dětmi, absolventi středních škol bez praxe, osoby romského původu, lidé s problematickým chováním, ale zejména lidé, u kterých se kumuluje více různých handicapů. Tento postoj se od té doby do dneška nijak nezlepšil. Významný negativní sociální dopad mělo hromadné rušení podnikových dělnických ubytoven v důsledku privatizace. Většina z nich se proměnila v komerční hotely a skrytá fáze bezdomovství se projevila viditelně. Jiné příčiny bezdomovství se výrazně neodlišovaly od členských států Evropské unie na západ a na sever od nás. V devadesátých letech pak začali přicházet za prací ekonomičtí migranti, zejména z balkánských zemí a z bývalého Sovětského svazu. Samostatnou kapitolou by bylo pojednání o českých Vietnamcích. Nutno připomenout, že mnozí migranti, zejména ti, kteří jsou zaměstnaní ilegálně, žili a dosud žijí způsobem velmi podobným životu bezdomovců. Nadstandardní vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem umožňovaly už před vstupem do Evropské unie vzájemné zaměstnávání občanů druhého státu bez nutnosti pracovního 13

15 povolení. Když koncem devadesátých let na Slovensku kulminovaly sociální reformy, vláda snížila sociální dávky a tehdy se současně zvýšila nezaměstnanost. To přineslo zájem Slováků o práci v České republice. Mnozí slovenští nezaměstnaní hledali v České republice práci, často nekvalifikovanou. Když ji nenalezli nebo ztratili, pak se zpravidla připojovali k českým bezdomovcům. Jejich podíl ve velkých českých městech osciluje kolem 10 %. První sociální služby a nevládní organizace Změna politického klimatu dala možnost občanům svobodně se sdružovat a rozvíjet veřejně prospěšné iniciativy. Spolky a sdružení různého zaměření mohou vznikat a vyvíjet svou činnost podle zákona přijatého již v březnu Církevní organizace, zejména katolická Charita a evangelické Diakonie, mohly svobodně rozvinout svou činnost na církevních strukturách sice omezených, ale existujících. Pozitivní vliv měl návrat Armády spásy do Československa. Při zřizování služeb pro bezdomovce se projevila překvapivě velká aktivita církví a jejich členů. Přes nízký podíl religiozity v České republice mají církevní a další křesťanské organizace na práci s bezdomovci dosud významný podíl. Pro porovnání na Slovensku je podíl křesťanských organizací ještě výraznější. Od roku 1990 se začaly spontánně utvářet nejprve ve velkých městech první sociální služby pro bezdomovce. Zpočátku dobrovolnické organizace se časem přeměnily v profesionální poskytovatele sociálních služeb. Během krátkých pěti let se vytvořila funkční celostátní síť sociálních služeb včetně střešní organizace. České nevládní organizace formálně i neformálně spolupracují na společných projektech. 4 Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. 14

16 Zejména v začátcích bylo vidět velké osobní nasazení zakladatelů a jejich blízkých spolupracovníků a silný vliv aktivních jednotlivců. Na různých místech se našli lidé, kterým záleželo na pomoci lidem bez domova. Aktivita v České republice byla velmi výrazná, ve své době bylo možno hovořit o českém fenomenu. Mám za to, že v devadesátých letech veřejná správa nevyužila tento obrovský lidský potenciál. Je to škoda, je to promarněná šance státu. Problémem bylo od počátku financování nestátních sociálních služeb, protože předlistopadové zákony státu neumožňovaly poskytovat dotace 5. Zákon neznal pojem sociální služby. Pro jejich poskytování nevládními subjekty vytvořila možnost novela 6 účinná od dubna Už od roku 1991 stát začal podporovat nevládní organizace. Přesto způsob financování nevládních poskytovatelů sociálních služeb zůstává značně proměnlivý a přináší každoroční nejistoty. Rozvoj však po celá léta provází morální síla nevládních organizací překonávat existenční nejistoty, včetně výrazně podprůměrných mezd zaměstnanců. Projevuje se u nich až na výjimky snaha být před veřejností důvěryhodnými. Modely práce nevládních organizací V činnosti nevládních organizací byly v devadesátých letech patrné obě očekávané tendence, importované cizí modely i původní vlastní koncepce. V době, kdy všechny nevládní organizace hledaly svůj přístup a formulovaly vlastní metody práce nebo aplikovaly importované, byly služby dosti rozmanité. To přinášelo pestrou nabídku služeb, ale současně rozdíly 5 6 Zákon č. 100/1988 Sb. o sociální péči. Zákon č. 100/1988 Sb., novela 73a: Sociální služby mohou poskytovat též organizace a občané. Stát může organizacím a občanům, poskytujícím sociální služby, poskytovat příspěvky na úhradu nákladů za tyto služby 15

17 v rozsahu a kvalitě. Oba koncepty se vzájemně ovlivňují a dnes již v praxi nelze rozeznat, který převládá. Z hlediska vzniku a řízení organizací pracujících s lidmi bez domova také vedle sebe koexistují organizace původně domácí, které vznikly z místních iniciativ, a organizace, které podléhají mezinárodnímu řízení nebo jsou součástí mezinárodních sítí. Pro vývoj sociálních služeb lidem bez domova je typickým jevem, že mnohé nevládní organizace, vzniklé zejména v raných devadesátých letech, vyrůstají z křesťanského prostředí nebo jsou to přímo organizace založené jako církevní právnické osoby. Díky tomuto jevu nabízí většina z nich vedle sociálních služeb také spirituální péči a pastoraci. Česká katolická charita Od roku 1990 se znovu zřizují diecézní charity. Kolem farností spontánně vznikají farní a městské charity různého zaměření, některé jsou dobrovolnické, jiné poskytují profesionální sociální služby. Dnes existuje více než tři sta padesát farních, oblastních a městských charit, které realizují přes pět set projektů. Armáda spásy Začátkem dubna 1990 přijeli do Prahy na oficiální návštěvu dva nejvyšší představitelé z Nizozemska. Mezi tím se v Praze scházeli někdejší členové, kteří tehdy byli ve věku okolo 90 let, se skupinkou mladších lidí, aby připravili podmínky. Začátkem činnosti Armády spásy v Československu byla příprava zázemí pro církevní sbory. Svou sociální práci začala pak o rok později, první azylový dům otevřela v Ostravě. Slezská diakonie Je církevní organizace Slezské evangelické církve. Jejím posláním je poskytování kvalitních sociálních a sociálně zdravotních služeb potřebným lidem na základě křesťanských hodnot. Slezská 16

18 diakonie působí především na území Moravskoslezského kraje, kde navázala na dřívější charitativní činnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání započatou v prvních letech 20. století. Naděje Vznikla spontánně, bez předchozího plánování. Začátky v srpnu 1990 byly příznačné pro svou dobu: dobrovolná práce bez peněz na provoz, podávání jídla na nádražích rumunským uprchlíkům. Několik prvních měsíců se vyznačovalo dobrovolnou prací v uprchlických táborech. Nový Prostor Byl založen v roce 1999 v Praze jako občanské sdružení. Jeho posláním je rozvoj sociálního podnikání, destigmatizace bezdomovců, medializace sociální problematiky v časopise typu street-paper. Vydává časopis Nový prostor. Místní a regionální organizace Už brzy na začátku devadesátých let začaly vznikat nevládní organizace, většinou jako občanská sdružení, která se snažila pomáhat lidem bez domova na místní nebo regionální úrovni. Mnohé z těchto organizací jsou dnes registrovanými poskytovateli sociálních služeb. Teprve od roku 1995 jsou zakládány obecně prospěšné společnosti 7, jednak transformací z jiných právnických osob, jednak jako nové subjekty. Vězeňská duchovenská péče Duchovní služba se dostala do věznic v Československu již v roce Bylo však nutno změnit zákon, aby se církve mohly podílet na dění ve společnosti. Díky pochopení nového vedení Vězeňské 7 Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. 17

19 služby mohli duchovní absolvovat intenzivní kurs a začít vstupovat do věznic. V roce 1994 vznikla nevládní organizace, ve které se spojily všechny církve participující na této službě. Ta se stala počátkem profesionální kaplanské služby ve věznicích. Jedním z dobrých předpokladů pro prevenci bezdomovství je vystihnout problematiku osob ve vězení. Jak jsme začínali v Naději Obr. 1. Role denního centra u hlavního nádraží v Praze v principu Integračního programu 18

20 V Československu, ve společnosti dosud značně uzavřené, v té době nebyly zkušenosti s pomocí bezdomovcům. Proto jsme v roce 1990 podnikli krátké cesty do Německa, Rakouska, Itálie, Švýcarska a Nizozemí, abychom získali informace, poznali praxi, a hlavně abychom se inspirovali cizími vzory. Již v roce 1994 se Naděje stala členem FEANTSA a tím získala přístup k informacím z dalších států. Poznatky jsme pak aplikovali se znalostí místních podmínek do domácího prostředí. Tak Naděje definovala první integrační program koncipovaný jako stavebnice, kterou časem modifikujeme a doplňujeme o nové moduly podle potřeby a vývoje ve společnosti. Začátky byly hodně intuitivní, program se průběžně korigoval a stále se koriguje podle nových poznatků. Obr. 2. Princip Integračního programu: komerční ubytovna a nájemní bydlení jsou externí součástí (realizace je mimo kompetence Naděje), sociální bydlení s podporou se ověřuje pilotně na několika bytech. Základním stupněm integračního programu je denní centrum s nabídkou uspokojení základních fyziologických potřeb (hygieny, nasycení, ošacení), s umožněním rozhovoru se sociálním pracovníkem a psychologem, s poradenstvím a pomocí při 19

21 jednání s úřady. Od počátku pociťovaná potřeba zdravotní péče se začala naplňovat nejprve na dobrovolné bázi, od roku 1994 jako specializovaná ordinace praktického lékaře. Velkou inspirací byla Wytham Hall v Londýně a povzbuzením návštěva jejího zakladatele doktora Davida el Kabira v Praze. Princip činnosti denního centra a jeho role v Integračním programu znázorňuje obr. 1. Na denní centrum navazují noclehárny a azylové domy různého typu, podpora sociálního pracovníka je samozřejmostí. Na toto základní schéma se postupně připojovaly další specifické služby, např. streetwork v ulicích, squatech a improvizovaných obydlích, služby zaměřené na pomoc mladým lidem, seniorům a lidem bez domova se zdravotním postižením. Domysleli jsme i poslední místo, kterým je hrob pro osamělé lidi na jednom pražském hřbitově. Nový modul integračního programu bývá aplikován v případě, že se ukáže nová potřeba doprovázená finančním zajištěním provozu. Princip Integračního programu znázorňuje obr. 2. Typy sociálních služeb Je patrné, že již první služby zřizované nevládními organizacemi nesly znaky toho, co dnes definuje zákon o sociálních službách. Organizace poskytující služby sociálně vyloučeným osobám, zejména lidem bez domova, soustředily své rané aktivity v devadesátých letech nejprve na zmírnění následků krizových situací klientů. Později navázaly integrační a resocializační programy, které mají za cíl podporu při začlenění klientů do běžného života. Nevládní organizace se musely hodně učit, hledat vzory, přenášet a vyměňovat si zkušenosti a často zkoušet nové způsoby metodou pokusu a omylu. A přitom byly nuceny, a jsou nuceny stále, vyjednávat s veřejnou správou nejen o financování, ale také o potřebnosti služeb, často ji musí k tomu motivovat. 20

22 Nejprve začaly vznikat ubytovny s dostupnou sociální službou a možností delšího pobytu a krátkodobé nebo jednorázové noclehárny jen se základní službou. O něco později se začala otevírat denní centra s nabídkou krizové pomoci, sociálního a právního poradenství, s pomocí při vyřizování osobních dokladů, asistencí při jednání s úřady aj. Denní centra začala poskytovat klientům stravu, nabízet možnost osobní hygieny, rozdávat ošacení a pořádat pro klienty kulturní a vzdělávací programy. Velmi špatný zdravotní stav mnohých klientů denního centra, lidí přežívajících venku, vedl k hledání možností základního zdravotního ošetření přímo v denním centru a následně systematické zdravotní péče. Na několik let se stala vyjímečnou ordinace praktického lékaře v Praze v roce Potřeba zdravotní péče je pociťována i v dalších městech, následovala podobná ordinace v Olomouci v roce 2007 a vloni, v roce 2010, v Plzni. Již brzy v devadesátých letech se začalo pracovat na zásadách zákona o sociálních službách. Od roku 1999 se začaly vytvářet první teze pro standardy kvality sociálních služeb. Přední pracovníci ze služeb pro lidi bez domova se aktivně na jejich tvorbě účastnili, mohli v nich uplatnit své zkušenosti, a také se snažili ovlivnit jejich podobu. Někteří poskytovatelé tyto standardy začali zavádět a uplatňovat dlouho před jejich uzákoněním. Závaznost standardů od roku 2007 na jednu stranu přináší měřítka jako záruku kvality, ale současně potírá onu pestrou rozmanitost typickou pro občanskou společnost. Zákon zavádí typologii sociálních služeb s taxativním výčtem jejich druhů, pro pomoc lidem bez domova je důležitých pět nebo šest druhů terénních, ambulantních i pobytových služeb. Typologie služeb dává přehlednější systém, ale je také překážkou pro vznik nových druhů služeb. Příkladem je praktická absence služby pro skupinu 7 podle ETHOS, tj. pobytová služba pro starší 21

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Tréninkové bydlení v Armádě spásy Antonín Plachý a spolupracovníci 14.5.2014

Tréninkové bydlení v Armádě spásy Antonín Plachý a spolupracovníci 14.5.2014 Tréninkové bydlení v Armádě spásy Antonín Plachý a spolupracovníci 14.5.2014 Motto: Naučit se samostatně bydlet není jen placení nájemného a nákladů na bydlení, ale jsou to také náležitosti, které s tímto

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

bezdomovci v našem prostředí zprávy o konfliktech negace nové konflikty eskalace konfliktů atd. xenofobní prostředí

bezdomovci v našem prostředí zprávy o konfliktech negace nové konflikty eskalace konfliktů atd. xenofobní prostředí ETHOS v prostředí České republiky Mgr. Ilja Hradecký Vnímání očima veřejnosti PODLE AKČNÍHO PLÁNU: nejmenší podporu z veřejných zdrojů si zaslouží bezdomovci 83 % dotázaných vnímá bezdomovce jako problém

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Možnosti nastavení efektivní spolupráce při práci s lidmi bez domova

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Možnosti nastavení efektivní spolupráce při práci s lidmi bez domova Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Možnosti nastavení efektivní spolupráce při práci s lidmi bez domova 15. 5. 2014 DK Akord - Ostrava Pracovní skupina č. 1: I. Vymezení

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení DC008 Hlavní cíl: snížit počet typů domácností

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Skotsko. Robert Aldridge

Skotsko. Robert Aldridge Skotsko Robert Aldridge O Skotsku 5.5 milionu obyvatel 30 % bytů je sociálních (místní úřady a bytové asociace) 32 místních úřadů Pracovní skupina prevence bezdomovectví 45 Nsíc bezdomoveckých 'domácnosq'

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko = LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko Poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory, pomoci či doprovázení rodinám, matkám či otcům a jejich

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán (RAP) Vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Zajišťuje

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Příspěvek pro Konferenci Progresívne, cenovo dostupné bývanie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoja Slovenskej republiky Informace o plnění úkolu Návrh komplexního řešení sociálního bydlení

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra Veřejné slyšení v Evropském parlamentu organizováno politickou skupinou PPE-DE Systém Evropských škol: Model pro mobilitu a mnohojazyčnost 19. března 2009 (9:00 12:30) sál A3E-2 Návrh vystoupení náměstka

Více

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ Ústí nad Labem 5.11.2014 Mgr. Ilja Hradecký PŘEHLED Souvislosti Současný rámec Struktura péče a související problémy Počty chovanců a jejich struktura Výstup

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Armáda spásy. Průvodce pouliční medicínou. Srdce Bohu, ruce lidem.

Armáda spásy. Průvodce pouliční medicínou. Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy Průvodce pouliční medicínou Srdce Bohu, ruce lidem. OBSAH Předmluva 5,7 Definice 9 Programové prohlášení 9 Filozofie 9 Základní principy 9 12 Praxe 12 Terénní práce 12 14 Oděv a chování při

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký Sociální služby v Rakousku Jiří Horecký Osnova studie 1. Struktura obyvatelstva 2. Státní zřízení Rakouska 3. Legislativní rámec sociálních služeb 4. Financování sociálních služeb 5. Plánování rozvoje

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Sociální bydlení a senioři

Sociální bydlení a senioři Sociální bydlení a senioři Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi Současná situace v oblasti sociálního bydlení Koncepci připravilo MPSV jako hlavní gestor, spolugestorem

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Senior a chudoba. Mgr. P. Zimmelová, Ph.D. Kulatý stůl - RPSS ČB České Budějovice 22.10.2012

Senior a chudoba. Mgr. P. Zimmelová, Ph.D. Kulatý stůl - RPSS ČB České Budějovice 22.10.2012 Senior a chudoba Mgr. P. Zimmelová, Ph.D. Kulatý stůl - RPSS ČB České Budějovice 22.10.2012 Definice chudoba znamená nemajetnost nedostatečný příjem, nedostatečné zdraví a vzdělání, nelidské podmínky práce

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Jak a kde byla za normalizace aplikovaná teorie původně zakázané autorky Marie Krakešové

Jak a kde byla za normalizace aplikovaná teorie původně zakázané autorky Marie Krakešové Jak a kde byla za normalizace aplikovaná teorie původně zakázané autorky Marie Krakešové Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. Fakulta sociálních studií OU 20.5.2015 Teorie Marie Krakešové v kontextu vývoje postpenitenciární

Více

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617)

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne. 2015 o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) 1. Vládní návrh Zákona ze dne... 2015 o státním rozpočtu České republiky

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV)

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) DĚTSKÉ SKUPINY Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266 Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) PROJEKT PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN Operační program

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Sociální poradenství v ČR. Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015

Sociální poradenství v ČR. Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015 Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015 Sociální poradenství je již devátým rokem upraveno zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších novelizací. V rámci tohoto zákona je rozděleno na základní sociální poradenství

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Školní rok: 2016/2017 Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Popis realizace poskytované sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Tento dokument je soubor informací o této sociální službě. Další informace je možno poskytnout a dotazy zodpovědět telefonicky,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE . KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 201 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli je

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s.

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. 1 Elim Vsetín, o. s. Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Novobydžovsko na léta

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Novobydžovsko na léta Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Novobydžovsko na léta 2012-2013 Květen 2012 Ing. Daniela Lusková a kol. 1. OBSAH Kapitola strana 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Závěry průzkumů a jednání pracovních

Více

Systémový přístup pro ukončování bezdomovectví. Štěpán Ripka, Ph. D. Platforma pro sociální bydlení

Systémový přístup pro ukončování bezdomovectví. Štěpán Ripka, Ph. D. Platforma pro sociální bydlení Systémový přístup pro ukončování bezdomovectví Štěpán Ripka, Ph. D. Platforma pro sociální bydlení Konceptuální vymezení Bydlení Romů Neplatičství Holobyty Ubytovny Sociální bydlení Bezdomovectví Obecní

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Nájemní bydlení jak dál?

Nájemní bydlení jak dál? Nájemní bydlení jak dál? Ing. Mgr. Martin LUX, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i Jilská1 110 00 Praha 1 martin.lux@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Východiska SFRB a podpora výstavby nájemních bytů

Více

S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í

S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2008 NAŘÍZENÍ č. 44 o organizaci duchovní služby ve Vězeňské službě České republiky Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona

Více

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 IV. Příloha č. 1 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (prostřednictvím Úřadu vlády ČR) Požadovaná výše finančních

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 0 Analýza finančních zdrojů

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Strategie Královéhradeckého kraje

Strategie Královéhradeckého kraje Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb 2018-2026 http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz Regionální setkání, březen 2017 Cíle setkání Představit cíle dokumentu, strukturu dokumentu

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13.

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13. Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum Ladislav P r ů š a Praha, 13. ledna 2015 představení VÚPSV, v.v.i. první výzkumné pracoviště v resortu

Více