Nový projekt na záchranu tetřívků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový projekt na záchranu tetřívků"

Transkript

1 ZAJÍMAVOSTI Z PŘÍRODY I ZE ŽIVOTA OBYVATEL I Z HISTORIE ČTVRTLETNÍK SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA LÉTO 2014 I 45 Kč Nový projekt na záchranu tetřívků Rozhovor s bývalým i novým ředitelem Šumavy l Na Šumavě žije královna marmelád l Šumavský Baťa l V příloze: Sběratelské kartičky a plakát pro malé čtenáře

2 Šumava I Editorial Vážení čtenáři, posíláme Vám letní číslo Šumavy, které, mimo další výměny ředitelů, zachycuje spíše to, kam se ubírá naše poznání šumavské přírody. Poznání o jelenovitých nebo o tetřívcích. Protože právě poznávání šumavské přírody je to krásné, co nás láká a drží pohromadě, ať jsme z té či oné party. Někdy si říkám, jak by nás asi viděly stromy, zvířata či rostliny, kdyby měly naše oči a naše uvažování. Jak by se asi vyjadřovaly k otázkám, které se jich týkají, popřípadě, jak by volily ve svých komunálních volbách. Protože i oni nás poznávají, my jen nevíme jak a zdali vůbec takové poznání nějak vyhodnocují. Ale zdá se, že neustálé hodnocení je vlastní jen nám, lidem. Stále se zabýváme tím, co je lepší a co horší, co funguje podle našich představ a co nikoli. Ale pozorování volně žijící přírody má jeden obrodný účinek: nelze z jejího chování vyčíst, co je dobré či špatné. V přírodě se jedno mění v druhé, mnohé se opakuje, ale vždy s novou a novou tváří a s novou jedinečností. Takže při pozorování přírody docela selhává naše touha stále něco hodnotit. Přeji Vám v tomto létě co nejvíce zážitků a pozorování přírody, která nebudete muset vyhodnocovat. Jen je vnímat a užívat si jejich působení Pavel Hubený Ředitel Správy NP a CHKO Šumava Turisté na Tříjezerní slati. Vydavatel Správa NP a CHKO Šumava, rezortní organizace MŽP Adresa redakce Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260, Vimperk tel.: , fax Redakční rada Jana Blažíčková, Jiří Mánek, Jan Kozel, Tomáš Fait, Emil Kintzl, Josef Štemberk, Václav Sklenář, Radovan Holub, František Janout, Štěpán Rosenkranz Redaktor časopisu Pavel Pechoušek Fotografie Fotografie titulní strana: Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) - jeden z nejznámějších druhů Šumavy. Foto Marek Drha. Fotografie - zadní strana: Meandry Teplé Vltavy ve Vltavském luhu. Foto Dana Zývalová. Grafická úprava a tisk Tiskárna Macík, s.r.o., Sedlčany Distribuce Mediaprint Kapa, PNS a další distributoři Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p., ředitelstvím odštěpného závodu Jižní Čechy v Českých Budějovicích, j.zn: P-2986/96 ze dne 6. června 1996 Předplatné Vyřizuje redakce, časopis vychází čtyřikrát ročně, ceny výtisku je 45 Kč, celoroční předplatné 145 Kč. Registrační číslo: MK ČR E 7518 Uzávěrka čísla: Datum vydání: Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracenjí. 2 léto 2014

3 Nový ředitel Správy NP a CHKO Šumava Pavel Hubený Co upřednostní v péči o svěřené území? 06 Jiří Mánek odvolaný ředitel Správy NP a CHKO Šumava komentuje tři poslední léta na Šumavě 08 Královna světové marmelády má svou kavárnu přímo v lůně Národního parku Šumava 10 Historie splouvání na Šumavě Chyby, výhody, perspektivy 12 Šumavský Baťa 160 let od narození Johana Steinbrenera 14 Co dělají šumavští jeleni v létě? 16 Mezi Luzným a Roklanem, aneb ráj ptáků a pohorek 18 Historie revíru Borová Lada Jednoho z nejstarších na Šumavě 19 Dobrovolníci zastanou práci za stovky tisíc 20 Programy pro veřejnost Pozvánka na letní akce na Šumavě 21 Přišel ze Slovenska Osud jedné rodiny ze Zelené hory 22 Občanské sdružení Karel Klostermann Již 15 let pečují o odkaz apoštola smíření 24 Fotograf Šumavy Vladislav Hošek Legenda šumavské fotografie 26 Více než padesátiletá vzpomínka na dobu, kdy byla založena CHKO Šumava 27 Nový projekt na záchranu tetřívků Setkání s losem evropským na Šumavě v roce 1976 Výprava za polárním kruhem Šumava I Obsah 32 Pozvánka do střediska environmentální výchovy Správy NP a CHKO Šumava v Kašperských Horách 34 Aktuality 35 Ubytovny Levné ubytování na území Národního parku Šumava

4 Text Radovan Holub I Foto archiv Správy NP a CHKO Šumava Nový ředitel Šumavy: Nejhorší vyjednavači. Od 1. května má Národní park a chráněná krajinná oblast Šumava nového ředitele. Ministr životního prostředí Richard Brabec pověřil vedením jejich správy Pavla Hubeného, dlouholetého šéfa Správy CHKO Šumava. Jeho mandát je omezený do výběrového řízení na tuto ostře sledovanou pozici. Pavel Hubený pro časopis Šumava líčí své plány a vize se svěřeným územím. Pavel Hubený Byl jste na počátku 90. let v týmu, který měl za cíl vytvořit na Šumavě národní park podle mezinárodních kritérií s tím, že některé obce budou stagnovat. Jak jsou vaše tehdejší představy blízké nebo vzdálené dnešní realitě? Vzdálené. Realita se vyvíjela jiným směrem. Původní jádrové území mělo přes 20 procent. Rozvoj sídel v národním parku měl být omezený, u některých malých téměř vyloučený a měly se vytvořit rezervy pro rozvoj v CHKO. Výsledek je dnes spíše opačný k 23 procentům bezzásahového území jsme se dopracovali po více jak 20 letech a hlavní stavební rozvoj se odehrává na území národního parku. Sám jste při převzetí funkce ředitele správy konstatoval, že předchozí ředitel Jiří Mánek provedl několik úkonů, které nebyly právně čisté. Tyhle úkony, ať už to bylo používání chemických prostředků proti kůrovci, vytváření rozsáhlých holin a velkoplošné kácení nebo kácení v I. zónách, se ale týkaly každého, kdo vedl národní park v minulosti, s výjimkou Aloise Pavlíčka. Právě Jiří Mánek od těchto praktik ustoupil. Kde vidíte jeho chybu, za kterou musel být odvolán a jak budete postupovat vy? Zákon o ochraně přírody a krajiny na území národního parku platí už od roku 1992 s poměrně malými změnami. Různá vedení Správy si ho vykládala různým způsobem, zatímco oponenti Správy byli v jeho výkladu poměrně konzistentní. Ale protože o rozličných odlišných postupech nerozhodovaly soudy, ale převážně lidé z rezortu, který to jaksi celospolečensky viděl jinak, dalo by se říci, že včasnou eliminací žalobců se nedostali ke slovu ani soudci. Dnes je situace jiná. Dřívější vykladač zá- 4 léto 2014

5 Šumava jsou zabarikádovaní kona ministerstvo životního prostředí, dnes není hlavním vykladačem zákona. Tím je soud. A tak mnohé zažité postupy se ukazují jako protizákonné. I proto nabyli na síle oponenti rozhodnutí ředitelů Správy stále častěji se stává, že v jejich pohledu spatřuje soud větší logiku, než v konání Správy parku. Někteří moji předchůdci šli i za takovéto situace dál a hledali způsob, jak i už vyjasněná pravidla obejít. Většinou s přesvědčením, že je ministerstvo životního prostředí nebo přímo ministr ochrání. Ale před rozhodnutím soudu vás žádný ministr nezabezpečí. V tom je současná situace nová a jsem přesvědčen, že konečně správná. No a já chci postupovat plně v souladu s pravidly danými zákonem a nehodlám je obcházet ani ignorovat. Hodláte navázat na vytváření projektu přeshraniční divočiny, která měla v minulosti název Divoké srdce Evropy a měla podle již schváleného návrhu obou šumavských parků přejít do vysokého stupně divočiny IB podle IUCN? Můj mandát je krátký a nemám v úmyslu vytvářet dlouhodobé vize. Pro mne je daností plán péče, který vymezuje určité režimy území. Tím se hodlám řídit. Nicméně tento plán péče vymezuje oblast divoké přírody navazující na podobně velkou část v Národním parku Bavorský les, takže tu cosi jako Divoké srdce Evropy už máme. Byl schválen Plán péče o Národní park Šumava. Jak se bude měnit dosavadní management lesa? Nový plán péče stanovuje různé stupně managementů v území a téměř vůbec se neopírá o původní zonaci z roku Takže on počítá s tím, že i v současných II. zónách bude na konkrétně vymezených územích bezzásahový režim. Budete prosazovat, aby vznikl zákon o NPŠ? V tom se s Jiřím Mánkem dost odlišujeme. Já jsem přesvědčený, že podrobný zákon k Národnímu parku Šumava není nutný, protože není nutné mít příliš striktně stanovená pravidla. Zákon nemůže myslet na všechno a nemůže předjímat všechny situace, které se v území stanou, ani zájmy, které vzniknou. Mohlo by se stát, že aktuálně zcela dokonalý zákon se zcela jasnými pravidly se stane noční můrou těch, kteří jej předkládají už za pár let. Ale nehodlám nic prosazovat nejsem lokální ani regionální politik, tohle je kompetence našeho rezortu a politické reprezentace a já budu ctít jejich postup, pokud se na něm shodnou. Jaké podniknete kroky, abyste uklidnil znovu vzedmutou situaci v regionu? Chci, aby se Správa parku chovala předvídatelně a podle platných zákonů. Aby prostě poctivě a jasně hrála svoji roli a nevtělovala se do role jiných partnerů. Takové chování snadno způsobí chaos, pnutí, neporozumění. Modrý sloup je toho příkladem: mnozí ředitelé si tak moc přáli ten přechod otevřít, že zapomínali na zákonem stanovené postupy, popřípadě je chtěli obejít. No a takový postup se už nevyplácí, je drahý, nevděčný a ze Správy parku dělá nespolehlivou organizaci. Ale nechci být v té věci nečinný. V jádrovém území tetřeva není jen Modrý sloup, ale spousta jiných provozovaných i plánovaných aktivit, myslím, že musíme začít od podstaty zjistit, co všechno ten tetřev unese. Posoudit tedy všechny aspekty jádrového území tetřeva v řádném legislativním procesu. A vejde-li se do toho Modrý sloup, pak hurá! Proč podle vašeho názoru nebyly nikdy splněny cíle projektů O Šumavě společně, Konečně společně koncepčně, Šumava 2020 apod.? Protože jsem některé z těch projektů zažil, došel jsem k závěru, že tudy cesta nevede. Konkrétní strukturu vztahů mezi konkrétními lidmi neudělá žádná vize ani teambuilding. Žádný závazek, že budeme komunikovat. Buď opravdu komunikujeme, pokud možno tak, aby míra důvěry a porozumění rostla, nebo to neděláme, a pak nemůžeme mít ani jednoduchý názorový soulad. Jasně, že někteří lidé se už ze své podstaty nemohou sblížit, ale to jsou jen výjimečné případy. Moje zkušenost z CHKO mi říká, že nemusí mezi lidmi panovat zrovna láska, aby byli schopní se rozumně domluvit co a jak vyřešit. Stačí se jen poslouchat navzájem. Víte, nejhorší jsou zabarikádovaní vyjednavači. Všiml jsem si, že důvěra mezi parkem a obcemi se buduje na malých věcech. Např. před likvidací roty pohraniční stráže nad Černým jezerem v roce 2009 předcházel v roce 2006 slib Správy, že na tomto místě vybuduje stylový kiosek i s občerstvením a suvenýry. Tento slib zazněl i v médiích. Nestalo se. Nemyslíte, že takové drobnosti by bylo třeba zlepšit? V roce 2010 byly připraveny finanční prostředky na přestavbu objektu a splnění daného slibu. Příchod hospodářské krize a masívní škrtání v rozpočtech státních institucí tento projekt vymazal. Bohužel mezi prvními. V posledních zhruba dvou letech se Správa parku snažila o novou aktivitu v území. Směřovala ji do zcela problematické vize. Toto zařízení nechtěla postavit na svém pozemku získaném po pohraniční policii, ale na hrázi Černého jezera na pozemku jiného vlastníka a v nejcennější zóně CHKO. Už na počátku této vize bylo zřejmé, že její naplnění bude mnohem složitější a delší, než pouhá přestavba chátrajícího objektu Správy opodál. Takže dnes jsme zase v podobné situaci jako v roce 2010 a hledáme peníze na přestavbu již o něco zpustlejšího objektu. Radovan Holub Bývalý mluvčí Správy NP a CHKO Šumava Vladimír Dolejský uvádí do funkce Pavla Hubeného. léto

6 Text Radovan Holub I Foto Štěpán Rosenkranz a archiv Správy NP a CHKO Šumava Stálé výměny ředitelů jsou tragédií Šumavy Jiří Mánek, dnes již bývalý ředitel Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava zhodnotil své působení v čele našeho největšího národního parku. Během jeho ředitelování se podařila celá řada klíčových věcí. Správa šumavského parku má nový návštěvní řád, plán péče, který zvětšuje území I. zóny o 100 procent. Správa parku je v ekonomické kondici jako nikdy předtím. Je zde rozjetých 90 projektů. V příštích letech jsme chtěli opravit vimperský zámek. Vrátit do něj sídlo Správy NP a CHKO Šumava. Právě teď bych chtěl být ředitelem Správy šumavského parku a sklízet plody toho, co jsme za poslední tři roky tvrdě odpracovali. Budu si přát, aby se v projektech pokračovalo, aby Šumava vzkvétala, uvádí Jiří Mánek v rozhovoru pro časopis Šumava Jiří Mánek v Luzenském údolí při cestě na Modrý sloup. Ministr životního prostředí Richard Brabec vás odvolal. Bylo toto odvolání podle vašeho názoru dobře opodstatněné? Můj život jde dál, patlat se v minulosti je vysilující a já se snažím vždy zabývat jen věcmi, které mohu ovlivnit. Co ovlivnit nemohu, nechávám jiným. Ministr ředitele jmenuje a odvolává, je to jeho práce, ale také odpovědnost. K takovému kroku by si měl dobrý manažer udělat poměrně širokou rozvahu, aby se rozhodoval objektivně. Myslím, že pan ministr dnes sám dobře ví, zda takovou rozvahu udělal a zda tento jeho manažerský krok byl nebo nebyl správný. 6 léto 2014 Jaká plus a jaká negativa vidíte po svém dvouletém působení v křesle ředitele Správy a po několikaletém působení v pozici náměstka? Na Správě mám celkem odpracováno 14 let, 5 let z toho ve vrcholových funkcích. Myslím, že znám dobře prostředí i všechny hráče a jejich názory, postoje i metody práce. Když jsem se na Správu před třemi roky vrátil, přišel jsem, abych pracoval. To se snad podařilo a zůstala za mnou řada dokončených věcí. Dotáhli jsme s regionem strategický dokument Krajinný integrovaný plán rozvoje NP Šumava, máme po deseti letech provizorií pevný návštěvní řád na dobu neurčitou. Se zonací se nedařilo 19 let pohnout, ačkoli ji všichni kritizovali a jen mluvili. My zvětšili I. zónu o 100 procent, vše po legitimním projednání s regionem a obcemi. Nemuseli jsme na obce hrát žádné habaďůry, jen jsme vytrvale jednali. Odpracovali jsme tisíce hodin na přípravě zákona a ten je již velmi blízko cíle. Konečně se začalo hovořit o způsobech, jak otevřít Modrý Sloup a přestaly se hledat nesmyslné argumenty, proč to nemůže jít. A máme také hotový Plán péče, který tu měl být už před čtyřmi roky. Podle mě je Plán péče naprosto zbytečně jen na 3 roky, mohl být na 15 let. Za tři roky jsme pře-

7 Šumava vrátili negativní obraz Národního parku Šumava do pozitivna. Vyplývá to i z analýzy asi mediálních výstupů. Komunikovali jsme jak s nevládkami, tak s vědci i se zahraničím. Nekomunikoval jsem a nepodléhal ekoteroristickým fanatikům. Jak hodnotíte plánované scelení I. zón? Je to na jedné straně nutný krok, na druhé straně není jádrové území NPŠ stále tak kompaktní, aby nemusely být kolem něho vytvářeny rozsáhlé holiny a používána chemie k zastavení kůrovce? První zóna byla scelena, ze 135 ostrůvků je dnes 30 bloků. Vzhledem k charakteru šumavské přírody je to maximum, jakého bylo možné dosáhnout. Kůrovec dnes není problém. Pokud někdo nebude neuváženě rozšiřovat bezzásahové zóny, tak s kůrovcem na dlouhá léta problém nebude. Pokud se bude držet kůrovec na uzdě, jako jsme to dělali my, nebude zapotřebí ani chemie. Snad se odpovědní činitelé z chyb minulosti dostatečně poučili. Co chce od národního parku šumavský region, tedy obce? Region chce to samé jako každý jiný region v národních parcích světa. Šumava je unikátní tím, že je v národním parku tolik obcí. V centrální Evropě podobný nenajdete. Lidé zde umí a chtějí žít v souladu s přírodou. Region jistě chce mít krásnou přírodu, plnou života a rozmanitosti. Chce mít lesy plné tetřevů, ptactva, rysů a zvěře. Určitě chce mít i na části národního parku divočinu, která ale musí být přístupná veřejnosti a turistům. Nejde národní park ukazovat jen na obrázcích, je třeba ho zažít na vlastní kůži. Pak si ho lidé budou vážit. Region chce ve svém regionu žít a mít práva o něm spolurozhodovat. Rozhodně ale nechce, aby o jeho životním prostředí rozhodoval někdo z Prahy, Brna a Ostravy, aniž by měl jakékoli kompetence a odpovědnosti. Podařilo se vám národní park ekonomicky stabilizovat. Jak se vám to podařilo? Jednoduše. Pracovali jsme se státním podnikem jako bychom hospodařili s vlastními prostředky. Chtěli jsme pracovat pro Šumavu. Utáhli jsme šrouby, kde bylo třeba. Vytvořili podmínky pro efektivní chod. Komunikovali jsme tam, kde bylo třeba, zajistili projektové peníze. Rozhodně je vše o lidech a já měl fantastický tým. Podařilo se nám dotáhnout všechny důležité koncepční věci. Navíc je v pořádku i ekonomická situace. Když jsem Správu přebíral, bylo to v období po největších těžbách v dějinách Zleva Jaroslav Tůma, ředitel pivovaru Dudák, Dagmar Vlková, sládková pivovaru Dudák, Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava. Národního parku Šumava. Z lesa šlo v letech skoro 1,5 milionu kubíků dřeva, přitom příspěvky na činnost od Ministerstva životního prostředí ČR byly ve výších přes 200 milionů ročně. My netěžili ani třetinu dřeva a příspěvek na činnost jsme měli méně než poloviční. Přesto jsem převzal organizaci, kdy bylo na účtech pouze na jediný plat zaměstnanců. A dnes je tam 180 milionů. Přebíral jsem Správu, kdy nebylo připraveno moc projektů k řešení, dnes běží nebo je připraveno na 90 projektů, na většinu jsme sami sehnali prostředky. Jen v roce 2014 bylo možno použít 350 miliónů do investic. Byli jsme připraveni v příštích 5-6 letech opravit vimperský zámek za seriózní peníze a přestěhovat do něj sídlo Správy NP a CHKO Šumava. Právě teď nastala doba, kdy bych chtěl být ředitelem Správy Národního parku Šumava a sklízet plody toho, co jsme za poslední tři roky tvrdě odpracovali. Budu si přát, aby se v projektech pokračovalo, aby Šumava vzkvétala. Jak hodnotíte neustálé výměny na pozici ředitelů správy, od Jiřího Kece J. Mánek a J. Stráský rozpráví při otevření vyhlídky na Černé hoře. přes Ivana Žlábka a Aloise Pavlíčka až po Pavla Hubeného? Není těch ředitelů a s tím i protichůdných představ o parku trochu moc? To je naprostá tragédie Šumavy. Myslím, že žádný z ředitelů nebyl úplně špatný ředitel. Každý Šumavě něco přinesl. To, co je naprosto fatální, jsou pravidla pro práci. Bují pak pokusy nezodpovědných fanatiků ovládnout situaci. Pokud nejsou jasná pravidla, je to prostor pro svévoli a intriky. Pokud se pravidla mohou měnit dle pohledu ministra a ředitele, je to tragédie. Tragédie pro přírodu, tragédie pro region a tragédie pro zaměstnace Správy. Lidé na správě jsou pak demotivovaní, protože se bojí udělat krok vpřed, aby po změně ředitele zase nemuseli dělat kroky vzad. Proto jednoznačně podporuji samostatný a přesný zákon o NP Šumava a budu ho podporovat i po svém odchodu ze Správy. Radovan Holub Bývalý mluvčí Správy NP a CHKO Šumava léto

8 Text: Pavel Pechoušek I Foto: Pavel Pechoušek a archiv Blanky Milfaitové Je na marmeládovém turné. Až se vrátí, chce na Šumavě otevřít hotel s delikatesami Utrhne ze stromu pomeranč, citron nebo hrušku. Uvaří marmeládu ve speciálním mosazném hrnci podle vlastní receptury, samozřejmě s nějakou originální přísadou. Vznikne marmeláda, za kterou dvakrát dostane titul světového šampiona. Blanka Milfaitová královna světové marmelády. Blanka Milfaitová při své zastávce na Srní, během marmeládového turné. Až si budete číst tyto řádky, bude pravděpodobně vařit marmeládu. Není divu, je v tom nejlepší na světě. Těžko říct, kde přesně i z čeho. V Bulharsku, ve Španělsku, na Kypru, na Sicílii? Z červených pomerančů, z korsického kiwi, z novohradských hrušek, z klementinek s levandulí? Jedno je ale téměř jisté, že o té její marmeládě ještě hodně uslyšíme. Stejně, jako o celé řadě jejích předchozích jedinečných dobrot bez chemie a ze stoprocentního ovoce. Šumavský patriot Blanka Milfaitová známá též jako Lady Džem nebo Paní Marmeláda, vyrazila loni na podzim na neuvěřitelnou marmeládovou cestu, při které chce procestovat Afriku i Evropu. Plán má jednoduchý. Na místech, kde se jí líbí, zastaví, podle možností sesbírá ze stromů nebo nakoupí na trhu místní ovoce, nasype do svého speciálního mosazného hrnce a vaří podle aktuálního nápadu. Během své tour mimo jiné v konkurenci více než dvou tisíc vzorků získala čtyři zlaté medaile v soutěži World s Marmalade Awards 2014 v anglickém Dalemainu, což je jakési neoficiální mistrovství světa ve vaření marmelády. Majitelka šumavské manufaktury na domácí marmeládu tak obhájila své postavení královny tohoto kulinářského odvětví, vždyť její výtvory ráda snídá i anglická královna. Uspět ve světové soutěži dvakrát za sebou a přivézt si z Great Taste Awards dvakrát dvě zlaté hvězdy, to je úspěch, který se nikdy žádné české potravině nepodařil. Dům Blanky Milfaitové na Srní. Ještě včera jsem byla malá holka ze šumavské samoty, bez zkušeností a jistě ne pokukující po nejvyšších metách, ze dne na den pak holka ze samoty, která ale dělá nejlepší marmošku na světě a navíc je její manufaktura označena za tu nejlepší na světě. Byl to šok. Vlastně pořád se tomu divím. Pro mě je tento úspěch a i ten z Great taste Awards, ale i česká ocenění závazkem. Ne malým. Ale především jsou mi jasnou odpovědí, že kdokoli chce, může. Že je možné být dobrým, užitečným i poptávaným, stačí jen nebýt líným ňoumou a sny nezatloukat do země, ale snít a žít!, říká Blanka Milfaitová. Co stojí za jejími úspěchy? Recept je jednoduchý. Marmelády nejsou strojově vyráběné, ale poctivě dělané z těch nejkvalitnějších surovin. Mojí nejdůležitější zásadou, spíše motorem, je, že mě to ukrutně baví. Žít v polodivočině, nemít doma signál mobilu, o vše se muset postarat sama, protože kilometry nikde nikdo a napráskat to firmám z celého světa, které mnohdy desítky let staví svoji pozici na marmeládovém nebi, je docela dobrej pocit. A když to samé uděláte za rok, je to nádhera, doplňuje. V průběhu března své marmeládové turné na několik dní přerušila a zastavila se krátce doma na Srní, kde má mimo jiné otevřenou originální cukrárnu a kavárnu. 8 léto 2014

9 Šumava Moc se mi stýská po manufaktuře, kolegyňkách a přírodě všude okolo, ano, ale lidská závist, škodolibost, podlost a malost mně tak nějak naznačují, že není něco v Čechách v pořádku. A i proto raději zase vyrazím na další část expedice, vypráví. Doma toho mnoho nestihla. Dát rozhovory několika novinářům vyprat a vybalit dobroty, které jsem přivezla pro koutek delikates v mé kavárně, jmenuje. Po několika dnech znovu nasedla do speciálně upraveného obřího obytného vozu a společně se svým druhem Pavlem a zhruba roční dcerou Eliškou se znovu vydala na marmeládové turné. Při šampionátu, při kterém arbitři hodnotí neoznačené vzorky, získala celkem deset medailí - marmelády oceněné stříbrnými a bronzovými medailemi byly vyrobeny z pomerančů s Earl greyem, čistých pomerančů, citrónu s vanilkou a pomerančů s kardamomem. Úspěch na světovém mistrovství slavila Blanka Milfaitová, která vaří marmelády střídavě v Pohoří na Šumavě a na Srní, již po druhé. Po prvním triumfu se její výrobky začaly prodávat v Curychu, v Paříži, Římě či Berlíně. Objevily se ale i na stole v britském královském paláci. Úspěch v této soutěži zaručuje kontrakt s londýnským Fortnum & Mason, který je nejen kultovním shopem všech světových gurmánů, ale především obchodem, kde osobně nakupuje královská rodina. Lady Džem strčila do kapsy všechny marmelády z celého světa! Den, který jí změnil celý život. Obchody od malých po velké, řetězce po celém světě, všichni najednou chtěli stovky jejích marmelád. V Londýně se marmelády prodalo čtyřikrát více, než byl plán, v Římě se o možnost prodeje marmelád ze Šumavy i pohádali a v Curychu jsou na ni fronty dodnes. Na samotě v Novohradských horách, kde také žije, vařila své lahůdky 20 hodin denně, sháněla pomocníky a otevírala nové obchody v evropských metropolích. Bylo to neuvěřitelné. Netušila jsem, co to odstartuje. Hlavně ten mediální kolotoč. Ze dne na den se mi otočil svět, lidé mě poznávali a stavěli na ulici a v obchodech. Chtěli si povídat, chtěli můj podpis či se jen tak zasmát do foťáku, vypráví. A obchod šel skvěle. Od soukromých objednávek do celého světa, místním úřadům a institucím přes marmelády pro Pražský hrad, pro různé osobnosti nejen českého společenského života, až po tisíce běžných klientů, kteří mi prakticky zavařili výrobu, popisuje. Ozývaly se také obchodní řetězce, jejichž zástupci nechtěli vůbec chápat, že s nimi Blanka nechce spolupracovat. K ní domů začaly jezdit zájezdové autobusy s koupěchtivými turisty. Loňské léto jsem měla denně doma v průměru sedmdesát návštěv. Byl to masakr, vzpomíná. I když jí skvěle rozběhnutá živnost začala výtečně vydělávat, rozhodla se Blanka Milfaitová zpomalit. Pro letošek omezila prodej svých jedinečných marmelád na jeden obchod v Praze a dva na Šumavě. Dalším zájemcům bude své výrobky posílat poštou. Více, než jakékoliv komerční sebeuspokojování, mě těší obyčejné české trhy. Nebo gastro vychytávky typu Prague Food Festival nebo Gastro fest v Českých Budějovicích, kde potkávám klienty, mám zpětnou vazbu a cítím okolo stánku nefalšované nadšení, vysvětluje královna marmelád. Obchodníky i klienty mé rozhodnutí moc mrzí. Na druhou stranu poctivá ruční malosériová výroba by tím trpěla a jedinečnost naší značky by ztrácela. Tak raději zpomalím, zdůvodnila šumavská patriotka, která se do Srní, ležícího v samém lůně Národního parku Šumava, přestěhovala z Plzně. Před pěti lety si zde otevřela svou vlastní Slunečnou kavárnu, o které odjakživa snila. Chtěla si tu otevřít i malý krámek s místními specialitami. Ukázalo se, že jich vlastně moc není. Proto vyrobila svou první marmeládu broskvovou s mátou. Ta se brzy prodala. Proto uvařila další a potom začaly přibývat další a další druhy. Loni na výletě v Provence dostala během sběru levandule zajímavou nabídku. Přišel místní sedlák a povídá, zda nechceme bílé broskve z jeho sadu. Byly jako z ráje! Souhlasili jsme a moc nás mrzelo, že nemáme s sebou nic, abychom uvařili hned tam na místě marmeládu z bílých broskví s levandulí, vypráví. Cestou zpět jejího partnera napadlo, že by byla zajímavá akce jezdit po Evropě všude tam, kde zraje ovoce, a rovnou na místě ho zavařit. Nejdříve na něj koukala jako na blázna. Už za dva měsíce si ale koupili vlastní obytňák. Jeli jsme do Afriky, kde naše roční pouť začala vařením marmelád na Západní Sahaře. Směnili jsme pár cetek a od Berberů získali divoké minibanány, obří zlaté rozinky a kaktusový med, vzpomíná. Pak přišly na řadu další státy, do konce roku jich mají v plánu navštívit celkem 38 a společně chtějí svou misi zakončit za Severním polárním kruhem s ledovou marmeládou. Díky pomalovanému autu nás všude staví lidé, propagujeme naši práci, Šumavu i zlaté české ručičky, diskutujeme, občas přijetí na ambasádě, vaříme i prodáváme, žijeme on the road. V pětitunovém autě vezeme několik set skleniček, maxikočárek, polní kuchyňku, třicet kilo hrnců, jmenuje Blanka Milfaitová, která si celou cestu platí sama. Musíme souběžně i vydělávat. Rozhodně mi nikdo nedal miliony. Hlavním sponzorem je mi moje vlastní manufaktura a moje Slunečná kavárna na Srní, doplňuje. A jaké má královna marmelád plány do budoucna? Pod kavárnou na šumavském Srní instaluje butik s dobrotami. Jejím snem je nádherný horský hotel na Šumavě. Chci nabídnout přidanou hodnotu, která povětšinou okolnímu ubytování chybí. Kuchyni, kde si mlaskne i zarytý škarohlíd a kde budeme většinu prodávaných delikates i vyrábět, péct, zavařovat, udit. Znám podobná místa v Alpách, Dolomitech i Pyrenejích a jsem přesvědčená, že podobný hotel mému kraji pořád chybí, uzavírá. Čtyři džemy, za které získala zlaté medaile v soutěži World s Marmalade Awards Pomeranč & čokoláda Amedei Porcelana je ze sladkých bio pomerančů ze sicilské Palagonie, které Blanka Milfaitová vlastnoručně sbírala loni v prosinci, a z čokolády Amedei 70% Porcelana. Citron & hruška, bourbon vanilka se skládá z bio citronů z italského Sorrenta, které byly také vlastnoručně sklizeny loni v prosinci, z hrušek z Novohradských hor a bio bourbonu vanilka z Madagaskaru. Citron & Champagne L. Roederer Cristal Brut je z bio citronů z italského Sorrenta a šampaňského Louis Roederer Cristal Brut Vintage Pomeranč & limetka, kardamom je ze sladkých bio pomerančů ze sicilské Palagonie loni vlastnoručně sklizených, limetky a kardamomu. Pavel Pechoušek léto

10 Text: František Nykles I Foto: archiv Správy NP a CHKO Šumava Z historie splouvání šumavských řek aneb Jak to všechno můžeme zkazit Není žádným tajemstvím, že mezi největší problémy Návštěvního řádu Národního parku Šumava vždycky patřilo, a pravděpodobně i nadále bude patřit, stanovení podmínek splouvání vodních toků nacházejících se na území parku. Platí to i přesto, že se jedná z počtu všech šumavských řek a potoků pouze o splouvání krátkých úseků řek Vydry, Otavy a Teplé Vltavy. Vodácký průvodce František Nykles. I když současný Návštěvní řád Národního parku Šumava platí na dobu neurčitou, neplatí to pro splouvání Teplé Vltavy, které je podmíněno každoročním sledováním a hlavně vyhodnocováním vlivů splouvání na přírodu tohoto území. Jinými slovy, v podmínkách splouvání není nic definitivního. Největší problémy jsou kolem splouvání Teplé Vltavy, jejíž historie splouvání je téměř stejně stará, jako sama vodní turistika. Charakter obtížnosti řeky je sice na nejnižším stupni, takže splouvání pro adrenalinové vodáky nic zajímavého nepřináší, ale pro vodáka romantika je tato řeka srdeční záležitostí. Rychlá a čistá řeka (téměř na úrovni pitné vody), proudící v neskutečných meandrech krásnou přírodou Vltavského Luhu, který je Státní přírodní rezervací od roku 1948, obklopená několika tisícimetrovými vrcholy, nemá na území republiky konkurenci. Odpůrci splouvání často zapomínají, že je to také jediná 10 léto 2014 cesta, která vede středem tohoto výjimečného a jinak nepřístupného území. Když byl v roce 1991 Vládním nařízením č.163/91 založen Národní park Šumava a následně byl vydán zákon č. 114/1992 o Ochraně přírody a krajiny, dalo se předpokládat, že přitvrdí podmínky pro sportovní aktivity v národních parcích a splouvání šumavských řek bude mít brzy, jak se říká, na kahánku. Naštěstí se však, jak na straně pracovníků parku, tak na straně vodáků, našli rozumní lidé, kterým bylo jasné, že lze zájmy turistů skloubit se zájmy ochrany přírody. Na základě společných jednání bylo rozhodnuto, že správa parku zkušebně povolí sjíždění některých řek, a po následném vyhodnocení se rozhodne, jak dál. Již v roce 1993 sestavil Český svaz kanoistů spolu s Klubem českých turistů, za vydatné pomoci Ministerstva školství a tělovýchovy, první pravidla splouvání Teplé Vltavy (Borová Lada Nová Pec), Vydry (Modrava Antýgl) a Otavy (Čeňkova Pila - Rejštejn). Pravidla ve tvaru skládanky byla zpracována obdivuhodně a hlavně velice rychle. Byla jednoduchá, srozumitelná a kupodivu již tříjazyčná. Obsahovala všechno, co bylo potřeba základní informace o tocích, obtížnost úseků, nástupní a výstupní místa, dobu a datum povoleného splouvání a podmínky splouvání neboli žádné zbytečné povídání, prostě práce zkušených vodáků. Garantem splouvání byl určen vodácký oddíl TJ Kotva Braník Praha, který měl zajišťovat i organizaci splouvání. Podle uvedených pravidel se již v té době o povolení splouvat uvedené řeky žádalo písemně nebo telefonicky a na adresu uvedeného vodáckého klubu. Podmínkou bylo uvedení jmen účastníků, jejich adresy, úsek splouvané řeky, datum, počet lodí, jméno vedoucího skupiny a způsob dopravy lodí k řece. Obratem byl žadatel vyrozuměn a obdržel samolepky, které jej, po nalepení na loď, opravňovaly ke splutí řeky. V pravidlech bylo také napsáno, cituji: V průběhu roku bude vliv vodáků na přírodu monitorován a podle výsledků bude provozování vodní turistiky v národním parku upraveno pro příští léta, nebo zakázáno. Záleží proto na nás všech, vodácích, jak tomu v budoucnu bude. To bylo před 21 roky. Nesehnal jsem dostatek podkladů o tom, jak dlouho tento systém pracoval. Pravděpodobně však dlouho ne, protože stoupající zájem, zejména o splouvání Teplé Vltavy, musel garanta splouvání brzy převálcovat. Více jak deset následujících let se splouvalo nejen bez jakékoliv regulace, ale i bez jakéhokoliv zájmu příslušných orgánů řešit vzrůstající počet lodí na řece. Splouvání českých řek se totiž stalo módní záležitostí a projevilo se zejména zájmem o Vltavu, která díky lipenské přehradě zajišťovala po celý rok dostatek čisté a rychlé vody. Kdo nejel Vltavu, jakoby vodácky neexistoval. To by ještě nebyla tak velká tragédie, kdyby se splouvání Vltavy obvykle nespojovalo se splutím Teplé Vltavy. V roce 1999, kdy

11 Šumava Mapa splouvání Vltavy, archiv Správy NP a CHKO Šumava. se začal počet lodí evidovat, splulo již tuto řeku lodí a počet lodí stoupal každým rokem až do rekordního a nepřijatelného počtu lodí v roce Teplá Vltava již nebyla řekou romantiků a fajnšmekrů, ale řekou, po které se přesouval nepřetržitý proud lodí s rozjařenými a hlučnými posádkami. Volný vodácký mrav se přenesl i na tuto řeku tekoucí územím I. zóny Národního parku Šumava. Území Malé Nivy, Malého a Mrtvého Luhu, která jsou součástí evropsky významné lokality, Ptačí oblasti a patří do evropské soustavy chráněných území Natura 2000, splouvaly lodě všech druhů, od kajaků až po pramice, rafty a různá další plavidla. Dalo se očekávat, že tento stav nebude mít dlouhého trvání. Po více jak deseti letech nezájmu a neřešené regulace splouvání se jako houby po dešti objevovala jedna studie za druhou. Všechny se shodly na tom, že na poškozování podvodních rostlin a na ohrožování perlorodky říční mají největší podíl vodáci. Studie sice také poukázaly na další problémy, ale s mnohem složitějším řešením a také s diskutabilním efektem řešení. Jednalo se o neustále se snižující počty pstruha obecného, který je nenahraditelným článkem ve vývojovém cyklu perlorodky, o řešení čistoty Volarského potoka, zlepšení osvěty vůči vodácké veřejnosti atd. Nejsnáze napadnutelným nepřítelem přírody však byli vodáci. Vodáci na Teplé Vltavě, foto archiv. Vzrušené diskuze probíhaly i prostřednictvím medií a svoje názory, jak je v problematice Šumavy obvyklé, přednášeli i účastníci, kteří měli o splouvání často jen mlhavé představy. Pozadu nezůstali ani ekologičtí aktivisté, kteří se v souvislosti se splouváním řeky mj. cítili zkráceni na svém právu na příznivé životní prostředí. Problémy splouvání řešili nejen podáním stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu, ale i stížností do Bruselu. Situace vyvrcholila v roce 2008, kdy mělo být splouvání úplně zakázané. Naštěstí se to však nepodařilo realizovat. Zvyšováním limitu výšky vodní hladiny a dalším zpřísňováním podmínek pro splouvání klesal počet lodí rok od roku, až na stav lodí v roce 2012 a lodí v roce Konec diskuzím a definitivní podmínky pro splouvání stanovil Návštěvní řád NP Šumava s účinností od Z pěti navržených variant, které byly podrobeny hodnocení vlivu splouvání na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast v úseku Soumarský most - most u Pěkné, byla vybrána varianta, která jako jediná neměla významný negativní vliv na hodnocené území. Kolem vodáckého sportu se pohybuji již 60 let a s některými podmínkami splouvání zásadně nesouhlasím a totéž se týká i některých praktik monitorování. Je však třeba si uvědomit, že po létech tvrdých diskuzí se konečně podařilo splouvání Teplé Vltavy ze Soumarského Mostu do Pěkné zachránit. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, odborníci, kteří na to mají z hlediska ochrany přírody papír, vydali nekompromisní podmínky, o kterých je zbytečné diskutovat, a které je nutno respektovat. Nedodržování těchto podmínek může mít jediný dopad zákaz splouvání. A že tyto podmínky budou kontrolovány nejen orgány ochrany přírody, ale také nadšenými ochránci přírody je nad slunce jasné. Je užitečné diskutovat s vodáky na řadu témat. Například že řeka v první zóně národního parku není nejvhodnějším místem pro seznamování se s vodáckým sportem, můžeme poradit těm, kteří nejsou schopni uřídit loď ani několik desítek metrů, přesvědčovat ty, kteří zarputile drží pádlo jako koště a nedají si vymluvit, že pádlo se drží jinak. Elegantním dámám můžeme doporučit, že v bílé halence, dlouhých kalhotách a v lodičkách za doprovodu pejska na vodítku se jim nepoplave dobře. Nejdůležitější však je přesvědčit vodáky o potřebě dodržování pravidel splouvání a zejména registrace. Je třeba si uvědomit, že všichni ti koumesové, kteří se snaží obejít zejména podmínky registrace, napomáhají tomu, aby byla řeka definitivně pro splouvání uzavřena. Pro řadu lidí je to vroucné přání. Počet řešených přestupků a udělených pokut svědčí o tom, že v tomto směru ještě není všem vodákům jasno. Vzpomeňme na již zmiňovanou větu prvních pravidel z roku 1993: Záleží proto na nás všech, vodácích, jak tomu v budoucnu bude! František Nykles člen Rady národního parku Šumava léto

12 Text: Ladislav Čepička I Foto: archiv Muzea Vimperk při Správě NP a CHKO Šumava Šumavský Baťa udělal miliony kalendářů i modlitebních knížek V příštím roce uplyne 160 let od narození Johanna Steinbrenera. Dnes poněkud zapomenutá postava typického selfmademana druhé poloviny 19. století patřila k nejvýznamnějším podnikatelům Rakousko-uherské monarchie a jím vybudovaná firma k pilířům typografického průmyslu socialistického Československa. Originální ilustrace Steinbrenerových kalendářů ze sbírek Muzea Vimperk při Správě NP a CHKO Šumava. 12 léto 2014 Neprávem opomíjený a mimo Vimperk téměř neznámý tiskárenský průmyslník, jehož firemním heslem byl slogan All zeit voran. Mein Feld ist die Welt - Vždy kupředu. Mým polem je svět, patřil ve svém oboru k podnikatelům typu Emila Kolbena, Vincenta Daňka, Františka Křižíka či Josefa Waltera, Václava Laurina a Václava Klementa. Vyučený knihař začal tisknout první knihy ve svých dvaceti letech pod vimperským náměstím v otcově domě U slona. Navázal tak na starobylou vimperskou tiskařskou tradici, která je spojená s druhou nejstarší tiskárnou v českých zemích a s osobou tiskaře Johana Alacrawa, který v roce 1484 vytiskl ve Vimperku nejstarší český kalendář. Johann Steinbrener zprvu tiskl knihy sám, po svatbě v roce 1860 mu pomáhala jeho manželka. Po požáru domu v roce 1861 opět obnovil výrobu a začal rozšiřovat svoji skromnou dílnu. V roce 1867 pracoval se čtyřmi pomocníky, o tři roky později to již bylo 15 pracovníků a v roce 1875 čtyřicet zaměstnanců. Na podzim roku 1873 Johann Steinbrener rozjel svůj nejúspěšnější podnikatelský produkt. Začal připravovat do tisku tři typy lidových kalendářů: Velký domácí a rodinný kalendář, Mariánský kalendář a Katolický kalendář času a věčnosti. V srpnu následujícího roku vytiskl prvních 8 tisíc kalendářů na rok 1875 a do konce roku je rozprodal. Navázal tak po téměř čtyřech stech letech na středověkou tiskařskou produkci ve Vimperku. Od té doby se jeho hlavní typografickou produkcí stávají právě lidové kalendáře, které vydával ve všech jazycích habsburské monarchie. Mimo němčinu, maďarštinu a češtinu také v srbochorvatštině, polštině, ukrajinštině, posléze se ještě přidala angličtina pro odběratele v zámoří. Počet vytištěných kalendářů prudce stoupal, v roce 1880 to již bylo 222 tisíc kusů, o deset let později přes dva miliony a v roce 1900

13 Šumava provozy osm miliónů vytištěných a prodaných kalendářů. Rok po smrti zakladatele firmy produkovala 18 miliónů a koncem třicátých let přes 40 miliónů tisků. Druhým stěžejním produktem Steinbrenerových závodů byl tisk modlitebních knížek, které v dobách největší slávy vycházely ve 23 jazycích, a jejich náklad dosáhl téměř stovky miliónů. Firma postupně budovala obchodní sklady a zastoupení po celém světě. První zahraniční knižní sklad zřídila v roce 1877 ve Vídni, v roce 1890 přibyl druhý sklad v Budapešti a třetí byl v témže roce založen v New Yorku. S jejím jménem bychom se mohli setkat nejen po celé Evropě, ale také v Jižní (Bogota, Lima, Santiago de Chile, Rio de Janeiro, México City) či Severní Americe (New York, Chicago), stejně jako třeba v Kapském městě, Manile nebo Šanghaji. Vimperk v době Johanna Steinbrenera. provozy Spolu se stoupající produkcí bylo nutné modernizovat technologické zázemí a budovat nové výrobní prostory. A tak kolem roku 1900 stálo ve Vimperku osm výrobních objektů, ve kterých pracovalo kolem tisíce lidí na nejmodernějších tiskařských rotačních strojích. V tiskárně byli zaměstnáni nejen sazeči, tiskaři, vazači knih a pomocný personál, ale i gravíristé, malíři a zlatiči. Výrobky Steinbrenerovy tiskárny dosáhly světové pověsti nejen pro kvalitu tisku, ale zejména knižních vazeb. Z rukou vimperských tiskařů a knihařů vycházely do světa bohatě umělecky zdobené knihy v krásných vazbách v plátně, umělé i pravé kůži, v celuloidu, v rohovině, slonové kosti, v želvovině, v pravé i v umělé perleti a v hadí kůži. Rozvoj Steinbrenerových tiskařských podniků měl velký vliv na další hospodářský život a růst města. Po vybudování prvního továrního objektu následovaly stavby dalších. Byly postaveny tovární objekty na místě Malého mlýna na pravém břehu Volyňky a dále na místě Paulíkova mlýna na levém břehu Volyňky. Tam byla později vybudována vodní elektrárna, která od roku 1898 zásobovala elektrickým proudem celé město i s blízkou obcí Skláře. V továrně bylo elektrické osvětlení instalováno již tři roky předtím. Hluboce věřící Johann Steinbrener ve svém podnikatelském úsilí nezapomínal ani na své dělníky a další pracovníky. Již v roce 1878 založil pro své zaměstnance nemocenský a penzijní spolek. Kromě výrobních objektů byl postaven sociální ústav pro děti v Hrabicích, penzijní dům pro zaměstnance tiskáren Rupertinum ve městě a na třicet obytných, vesměs dvoupatrových domů pro pracovníky podniku. Také založil několik nadací a spolků pro podporu nemocných a nemajetných obyvatel města. Za svoji činnost na poli podnikatelském i sociálním byl Johann Steinbrener mnohokrát oceněn. V roce 1901 byl jmenován čestným občanem města Vimperka. V roce 1905 při své návštěvě města navštívil jeho podniky císař František Josef I. a předal mu rytířský řád Františka Josefa. V témže roce obdržel od papeže Pia X. rytířský Řád svatého Silvestra, papežské vyznamenání za zásluhy o Svatý stolec určené laikům. Jan Steinbrener se nesmrtelně zapsal do dějin Vimperka i celé Šumavy. Zemřel ve svých 74 letech, dne 6. května Jeho pohřbu se zúčastnily tisíce lidí. PhDr. Ladislav Čepička Vedoucí zámku a muzea Vimperk léto

14 Text: Pavel Šustr I Foto: archiv Pavla Šustra a Marek Drha Unikátní výzkum ukazuje, co děl jeleni přes léto Ve druhém díle serialu o životě šumavských jelenů se můžete dozvědět, co dělají šumavští jeleni přes léto. Léto je obdobím, kdy jeleni doplňují zásoby po skončené zimě a připravují se na další. V létě jsou také nejvíc rušeni turisty, kteří na Šumavu přijedou. V minulém čísle časopisu Šumava se čtenáři mohli seznámit s prostorovými aktivitami a chováním jelena evropského na jaře. Na základě výsledků GPS telemetrického sledování těchto zvířat. Tentokrát se podíváme, co dělá jelen na Šumavě v letním období. Letní období je pro jeleny a laně na Šumavě na jednu stranu obdobím hojnosti, kdy je všude dostatek potravy a tak je třeba dohnat nedostatky po dlouhé zimě a připravit se na další. Na druhou stranu ale v letním období přijíždí na Šumavu velké množství návštěvníků a turistů, kteří působí rušivě a způsobují stresové situace, na které zvířata musí reagovat. Podíváme-li se na mapku zobrazující více jelenů společně, je zde patrný velký rozdíl mezi migranty a usedlíky. Zatímco migrující jeleni (červená, fialová, zelená barva) jsou již přesunuti do vrcholových partií Šumavy, tedy do oblastí kolem státní hranice, usedlí jeleni (oranžová, modrá barva) zůstávají nadále ve středních polohách v okolí obůrek a na hřebeny nechodí. Nicméně velikost jejich měsíčního domovského okrsku je podobná, ať jsou na hřebenech nebo v údolích, a to kolem 5 km 2. Pohybová aktivita sledovaných jelenů v červenci. 14 léto 2014

15 Šumava ají šumavští Například pohybová aktivita nemigrujícího jelena Richarda z přezimovací obůrky Hejhal u Železné Rudy. V průběhu června 2008 zůstával víceméně trvale na jednom místě, nedaleko své domovské přezimovací obůrky. Nejvzdálenější body jeho výskytu jsou od sebe vzdálené cca 3 kilometry, využívaná plocha je velká přibližně 5 km 2. Takto malé území je pravděpodobně způsobeno již dostatečnou potravní nabídkou. Stejným způsobem se tento jelen choval i po celý zbytek léta. Druhým jelenem, na kterého se podíváme blíže, je jelen Lojza z přezimovací obůrky Čtyřka. Ve sledované době, v roce 2006, dosahoval věku sedmi let. Jelen Lojza patřil k migrujícím jelenům. Když postupně začal odtávat sníh, postupoval tento jelen do stále vyšších partií Šumavy. V prvních květnových dnech Lojza v tomto roce teprve opouštěl přezimovací obůrku Čtyřka v údolí Křemelné a v podstatě okamžitě se přesunul do oblasti Velkého Boru, Zelené hory a okolí. V této oblasti je dostatek otevřených bezlesých ploch a tedy i dostatek jarní potravy. V polovině května, konkrétně , se přemístil přes Javoří Pilu do prostoru mezi Modravou a Rokytou. Tento přesun byl asi 15 km dlouhý. V červnu se potom opakovaně pokoušel dostat ještě výše, o čemž svědčí řada cest směrem k Medvědí hoře a zase zpět. Délka tohoto červnového přesunu byla o něco menší, a to přibližně 8 km, celkově se jelen od obůrky vzdálil vzdušnou čarou 14 km. Tento jelen pak zbytek léta strávil ve vyšších nadmořských výškách, vzdálený od své přezimovací obůrky. Podobně jako jeleni se chovají i laně, také přibližně polovina z nich zůstává v okolí obůrek a druhá polovina přechází na léto do hřebenových partií. Jeleni i laně si během letního období udržují relativně malé domovské okrsky, jsou ovšem pravděpodobně rušeni (naznačují to naše data aktivity). Toto rušení se stává důvodem k náhlému odchodu z domovského území. Důvodem těchto odchodů je vyrušení jedince buď člověkem, nebo nějakou šelmou (v letních měsících to může být často i pes). Tito jedinci se obvykle vzdálí ze svého okrsku na jeden nebo několik dní a poté se opět vracejí do svého území. Pokud se týče laní, nevzdalují se ze svých okrsků tak často jako jeleni a neodcházejí do tak velkých vzdáleností. Pohybová aktivita laně Elena. Na obrázku můžeme sledovat čtyřletou laň Elenu, jejíž měsíční okrsek měl velikost jen 3,8 km 2 a vzdálila se od něj pouze na 2,3 kilometru. Podobně se choval i jelen Izábel u Rokyty u Srní. Tento dvouletý jelen opustil svůj okrsek v průběhu měsíce dokonce dvakrát. Jeho okrsek měl velikost jen 6,3 km 2, výlety ale podnikl na vzdálenost 5,3 a 6,3 kilometru. Ze 40 sledovaných zvířat opustilo přechodně své okrsky 23 jedinců (58 procent), přesuny byly obvykle na nepříliš velké vzdálenosti (1,5-11 km), rychlost těchto přesunů byla 0,5-2,8 km/hod. Obvykle se zvíře během několika hodin, případně druhý den vrátilo zpět do svého domovského okrsku. Výjimečně setrvalo mimo svůj okrsek několik dní, pak se vrátilo na své území. Celkově se tyto přesuny vyskytovaly více u jelenů než u laní. Počátky přechodných odchodů z okrsků jsou rovnoměrně rozptýlené v průběhu dne, což podporuje myšlenku, že tyto přesuny jsou způsobené náhodným silným stresem, rušením člověkem nebo predátorem. Mgr. Pavel Šustr, PhD. Bývalý vedoucí Telemetry teamu Správy NP a CHKO Šumava Pohybová aktivita jelena Izábel. léto

16 Text: Pavel Storch I Foto: archiv Správy NP Bavorský les Mezi Luzným a Roklanem, aneb ráj ptáků a pohorek Turistická stezka z Luzného na Roklan prochází i kamenným mořem Teufelsloch. Foto Alice Alteneder Pro znalce to není žádná novinka, ale vyplatí se ji před letní sezónou připomenout. Chcete-li vlastní nohy potěšit celodenním výšlapem, při kterém se asfaltu dotknete jen krátce na začátku a na konci, plánujte svou túru také v Národním parku Bavorský les. Národní park Bavorský les byl založený podobně jako Šumava v relativně smíšeném, ale ne moc výjimečném hospodářském lese. Zpřístupněn byl hustou sítí lesních cest a některé byly už v sedmdesátých letech čerstvě vyasfaltované. Při zpřístupnění nového parku by bylo jistě nejjednodušší vyznačit hlavní stezky po těchto liniích a leckde udělat cyklostezky. Ale to by tuto úlohu nesměl dostat na starosti tehdy mladý lesník Hartmut Strunz (v roce 2011 odešel do důchodu). A ten měl pověst přemýšlivého milovníka přírody, který ví, co chce. Podporoval jej skvělý znalec místních poměrů, dlouholetý revírník ve Waldhäuseru Gerhard Fritsch. Jejich zadání znělo: Koncept stezek v prvním Národním parku v Německu. Bylo těžké se inspirovat v Americe nebo Alpách, kde jsou pralesy nebo skály umožňující vybrat jen jednu cestu. Jednou mi řekl, že jej vedla vize, aby to bylo jiné, aby lidé přijíždějící do Národního parku pochopili, že toto místo je výjimečné a ne že se jedná o nějaký větší rekreační lesík. Začal proto studovat staré mapy a objevoval v krajině skoro zaniklé pochůzkové kamenné chodníky prvních lesníků z 19. století. Tam, kde už v jejich ose šla široká lesní cesta, neváhal ji po ukončení lesnického hospodaření v nové bezzásahové oblasti zrušit pomocí bagru a ponechat jen úzkou pěšinu pro turistu. Dnes po 30 letech od jejich práce si výsledků užívají nejen turisté, ale ze snížení provozu celé oblasti má velikou radost i celá řada někdy i velice vzácných druhů citlivých na rušení. To není zdaleka jen tolik promílaný tetřev hlušec. Turisté si libují v pohorkách na úzkých hliněných nebo kamenných stezkách, tu a tam se mísící s kratšími úseky lesních cest. Z nepřerušeného zápoje korun stromů nad jejich hlavami mají v listnatých lesích radost kuny, veverky i plši. Tam, kde lesy padly za oběť kůrovci, jsou turistické stezky udržovány přístupné prořezáním stezky v spleti padlých kmenů. Kdo zná cestu z Plešného jezera na vrchol Plechého, ví, co si může představit. Letos bylo prvně od osmdesátých let v Národním parku prokázáno úspěšné hnízdění silně ohroženého a neuvěřitelně plachého strakapouda bělohřbetého. Největší lesní sova puštík bělavý také na několika zlomených stromech vyvádí mladé. Před jeho odchodem do důchodu jsem měl možnost s panem Strunzem vyrazit na túru. Se zápalem mi vysvětloval jak rozdíl v rychlosti mezi pěším turistou a cyklistou dá přírodě ráno a večer několik hodin klidu navíc. Jak mají rangeři u návštěvníků větší respekt a snadněji zapře- 16 léto 2014

17 Šumava Lesník Národního parku Hartmut Strunz Foto: Jaroslav Červenka dou rozhovor, když se potkají s batohem na zádech, a ne kynout jen rukou z projíždějícího auta, zatímco turista či cyklista uskakuje do příkopu. Ale ze všeho nejvíc si pěšího turisty s pohorkami váží kapka vody. Když je cesta zaříznutá do svahu, často skončí svou pomalou pouť mezi hrudkami půdy a kamením v rychle tekoucím příkopu a propustek na cestě jí pustí do lesa na místě, kde by možná původně bývalo sucho. No a posledním důvodem jsou obyčejné peníze, smál se: Opravit turistickou pěšinu umí skupina šikovných rangerů vlastníma rukama. Na lesní cestu po letních průtržích potřebuji skoro vždycky bagr a náklaďák štěrku. Svou poslední exkurzi pro návštěvníky před odchodem do důchodu věnoval Hartmut Strunz studentům lesnictví z pražského Suchdola. Přivítal je slavnostnějším projevem o tom, jak ho těší, že se na těchto stezkách mohou potkávat dva národy, které v dobách, kdy trasování stezek plánoval, byly rozděleny neprostupnou železnou oponou. Má nejoblíbenější dlouhá stezka pro náročnou celodenní túru (je možné jít i jen kousek): Finsterau Luzný Teufelsloch Roklanské jezero Roklan Oberfrauenau. Krásný je výstup na Luzný z parkoviště/ zastávky autobusu Igelbus Sagwasser u Weidhütte údolím stejnojmenného potoka a zpět přes Tummelplatz. Ze Spiegelau se dá jít od nádraží k Racheldiensthütte a nahoru k Roklanskému jezeru a vrátit se na zastávku autobusu Igelbusu na Gfäll. Krátká túra bez velikého převýšení je některý z okruhů tzv. oblastí skalních stezek dostupných z parkoviště Jugendwaldheim, 6 km od Mauthu směrem na Spiegelau. Kdo chce vidět nespoutanost lesa zbičovaného kůrovcem i vichry, musí ale s kočárkem zůstat na pevné cestě, ten si přijde na své na cyklostezce Schönbuchartstraße vedoucí z vsi Waldhäuser (kam se bez problému dostanete autobusem) k infocentru Hans Eisenmann Haus u Neuschönau. Autobusové spoje v Bavorsku naleznete na: Pavel Storch česko - německá spolupráce Národní park Bavorský les Datlík tříprstý vyhledává stromy napadené kůrovcem a vyklovává dutiny, v kterých vyvádí mladé. Foto:Christoph Moning Ty pak s oblibou osídluje naše nejmenší sova kulíšek nejmenší. Foto:Christoph Moning léto

18 Text: Daniel Černý, Raimund Paleczek I Foto: archiv Daniela Černého Před 290 lety byl založený lesnický revír Borová Lada Historie revíru Borová Lada je také historií lesnictví na dnešním území Národního parku Šumava. Lesnický revír Borová Lada patří mezi nejstarší. Jeho vznik a nejstarší dějiny popisuje následující článek. Budova fořtovny, polesí, lesní správy a v dnešní době územního pracoviště Borová Lada v roce Před budovou je revírník Adolf Šterbík sloužící na Borových Ladech plných 18 let. Revír Borová Lada byl založen dnem rozdělením vimperského zámeckého revíru. Při založení revíru v roce 1724 je revír brán pouze pro užitek z lovné zvěře a částečně i vedlejších produktů z lesa. Nad ním dohlíží Blažej Janovský, který má funkci Waldverbereiter, tzv. lesní pojezdný, lze říci, že je to první lesní správce na Borových Ladech. Již v roce 1734 byl revír Borová Lada popsán takto: Revír Borová Lada leží v horské oblasti, lesy jsou zde vyvráceny větrem, dřevo se nezužitkuje pro značnou vzdálenost a špatné cesty, jedině se zde těží pilařské výřezy, dříví na louče pro potřebu zámku a pivovaru, dvou dvorů a dvou mlýnů, jakož i potřebné vodovodní roury a šindel pro potřebu panství. Je zde nová sklárna, patřící skláři z Michlovy Huti, ale nepracuje se v ní. Revír má rovněž spornou hranici s Pasovským biskupstvím. Pokud si chceme alespoň přiblížit velikost revíru v polovině 18. století, lze vycházet z popisu revírníka z Borových Lad Jakuba Rossenfeldera z roku 1749: Revír má hranici podél Vltavy okolo luk z Borových Lad až po zdíkovskou hranici podél Pasovské zemské hranice. Představíme-li si toto tvrzení v praxi, šla přibližná hranice od Poleckého mostu směrem k Borovým Ladám, přes Mergart, dále přes Svinnou Ladu na Františkov, z Františkova po majetkové hranici s panstvím Velký Zdíkov přes Bučinu na Knížecí Pláně a zpět po střední cestě na Polku. Výměra revíru činila cca hektarů. V roce 1779 byl revír Borová Lada pro svou drsnou polohu předčasně zrušen, o 14 let později byl znovu založen, a to z důvodu zlepšení odbytu dříví. Současně s ním je zřízen revír Schönne Ebene, později přejmenován na Knížecí Pláně. Z tohoto důvodu se také mění výměra revíru. Dalším údajem o výměře revíru je stabilní katastr, v roce 1837 má revír Borová Lada výměru katastrálních jiter, tedy ha. Zařizování lesů a druhová skladba Přesnější informace o druhové skladbě borovoladských lesů máme až z roku 1858, kdy je revír poprvé zařízen podle Saské metody zařizovaní lesů. V prvním lesním zařizovacím plánu (Wirtschaftplann) je uveden následující popis: Dominuje smrk s jedlí a bukem, tvoří na sušších půdách přirozené směsi, na mokrých půdách je čistý smrk. Jednotlivě je přimíšen javor klen. V původním pralese se vyskytují celkem zdravé jedle o stáří přes 400 let a o hmotě 8 15 sáhů (v přepočtu od 15 do 28 prostorových metrů), o výšce sáhů (v přepočtu od m) a o průměru na pařezu palců (v přepočtu od 89 do 132 cm). Na mokrých půdách jsou jen čisté smrkové porosty do 180 let věku, plnodřevné, bezsuké. Revír o výměře ha byl rozdělen na 7 lesních tratí s 36 odděleními. Stav nejen borovoladských lesů ovlivnila v roce 1868 a následně 1870 vichřice. O vichřicích ze a z 26. na bylo napsáno mnoho. Pouze je nutné zdůraznit, že vichřicím předcházelo velmi teplé a dusné počasí. Po vichřicích následovala gradace lýkožrouta smrkového a za období 1868 až 1883 bylo v revíru zpracováno prostorových metrů dřevní hmoty, v přepočtu na plochu bylo polomem a kůrovcem postiženo 494 ha porostní plochy. Vždy po deseti letech se uskutečnilo nové zařízení lesních porostů dle Saské metody v zařizovaní lesů, první v roce 1858 a poslední v roce Na jejich základě můžeme vysledovat stav lesů v příslušné době. Za období schwarzenberského spravování jich bylo sedm. Dne bylo vimperské panství zestátněno a ve Vimperku vznikla Správa státních lesů (dále SSL) a v roce 1938 byla SSL Vimperk rozdělena na SSL Boubín a SSL Zdíkov. Polesí Borová Lada náleželo k SSL Zdíkov. V období okupace 1939 až 1945 vznikly tři lesní úřady: Lesní úřad Vimperk západ, jih, východ. Po roce 1945 byly znovu obnoveny Správy státních lesů Boubín a Zdíkov se sídlem ve Vimperku. V roce 1947 byl revír (polesí) Borová Lada přejmenován na Břízu. Organizačně spadal pod SSL Prameny Vltavy. V roce 1949 proběhla další reorganizace, vznikly Lesní závody Boubín a Prameny Vltavy, měla však trvání pouhé dva roky. V roce 1952 proběhla další reorganizace a vznikla Správa lesního hospodářství Boubín a Správa lesního hospodářství Prameny Vltavy, lesnictví bylo rozděleno na těžební činnost a pěstební činnost. Těžební činnost vykonával Šumavský lesní průmysl, pěstební činnost měla na starosti Správa lesního hospodářství Prameny Vltavy, která měla 11 pěstebních středisek. Tato reorganizace se neosvědčila a v roce 1955 vznikly dva staronové Lesní závody Boubín a Prameny Vltavy. V roce 1970 byl LZ Boubín rozhodnutím ministra lesního a vodního hospodářství Ing. Františka Kaliny zrušen. Vznikl LZ Vimperk a LZ Prachatice, polesí Borová Lada náleželo k LZ Vimperk. Poděkování za spolupráci při psaní článku patří Karlu Běhounovi, bývalému technikovi polesí Borová Lada a Jiřímu Chvátalovi, bývalému fořtovi polesí Borová Lada. Daniel Černý Správa NP a CHKO Šumava 18 léto 2014

19 Text: Ivo Hrazánek I Foto: Václav Hřebek Šumava Dobrovolníci zastanou práci za stovky tisíc V lesích Národního parku Šumava pomáhají také stovky dobrovolníků, hlavně zaměstnanců z velkých firem. O víkendech sází stromky, opravují oplocenky, uklízí odpadky. Nic za to nechtějí, hřeje je dobrý pocit z pomoci Šumavě, kterou milují. Šumavě často pomáhají dobrovolníci. Firmy si dobrovolnou práci pro Šumavu pokládají za čest. Když se v lednu roku 2007 nad šumavskými hvozdy přehnal ničivý orkán Kyrill, zanechal po sobě více než kubíků padlého dřeva, nastala podobná situace, kterou dobře známe z četby Klostermannových románů, ve kterých popisuje zpracování velké větrné kalamity z roku Opět nastalo velké šumavské hemžení. Za prací na Šumavu okamžitě začaly proudit zástupy lidí a firem nabízející své služby při likvidaci následků orkánu. Ve sdělovacích prostředcích proběhly zprávy o tom, kolik šumavského lesa bylo smeteno. A zde se dostáváme k velké vlně solidarity, kterou tyto zprávy způsobily. Velké společnosti, zejména z bankovního sektoru, okamžitě nabízely svou pomoc. Nešlo jen o pouhé předání finančního daru Správě NP a CHKO Šumava, ale i o manuální pomoc jejich zaměstnanců při obnově porostů. Na Územním pracovišti Borová Lada jsme jako první přivítali dobrovolníky z řad zaměstnanců Komerční banky. Této historicky první brigády se zúčastnilo celkem 113 zaměstnanců, kteří na kalamitních plochách uklízeli klest po těžbě a uklizené plochy zalesňovali zpevňujícími dřevinami. Morální stránku této akce podtrhoval i fakt, že se této akce zúčastnil i generální ředitel banky Laurent Goutard se svojí rodinou a nutno dodat, že jeho pomoc nebyla jen symbolická, ale že přiložil ruku k dílu stejně, jako ostatní dobrovolníci. Výsledky jejich práce dnes po sedmi letech můžeme vidět na úpatí hory Přilba u státní silnice z Kvildy na Vimperk. Z dalších společností, které se rozhodly zdarma nabídnout pracovní pomoc svých zaměstnanců, je třeba uvést zejména společnosti GE Volunteersa TESCO. Pro dobrovolníky z řad zaměstnanců společnosti GE se pracovní pomoc našemu územnímu pracovišti stala tradicí, která přetrvává dodnes. Například tento rok ve spolupráci s GE Volunteers, o.s., pořádáme šest pracovních víkendů, z toho tři na jaře a tři na podzim, a to vždy v počtu pracovníků. V září přijede asi 20 zaměstnanců TESCA. Nejčastější činnosti, které dobrovolníci z GE provádějí, jsou vyzvedávání náletových semenáčků buku, které jsou dále předány do lesních školek na další pěstování, shazování klestu po těžbě na hromady, zalesňování, stavba jednotlivých ochran a oplocenek a revitalizace rašelinišť. Tím ale výčet činností nekončí. Dobrovolníci už například uklízeli odpadky z turistických stezek nebo prováděli velký posezónní úklid v přezimovací obůrce Špičák. Nutno dodat, že dobrovolníci, kteří se k nám vrací, se často zajímají o svoje starší výsadby a jsou rádi že jejich stromečky dobře rostou. Zanedbatelný není ani ekonomický efekt těchto akcí, který šetří Správě NP a CHKO Šumava nemalé finanční prostředky. Pro zajímavost od roku 2007 na našem pracovišti zdarma pracovalo celkem 550 zaměstnanců GE, 230 zaměstnanců Komerční banky, 130 zaměstnanců Společnosti TESCO-Unilever, 22 směn odpracovali zaměstnanci firmy Alpiq. Dobrovolníci tedy jen na našem územním pracovišti pro Šumavu odpracovali 932 směn v hodnotě cca Kč. Je dobré si položit otázku: Proč lidé například z Prahy nebo Ostravy váží v pátek odpoledne dlouhou cestu na Šumavu, aby mohli celou sobotu zdarma pracovat a v neděli se s dobrým pocitem Práce na revitalizaci rašeliniště Malá slať. vracet domů? Proč dají přednost těžké práci v lese, mnohdy v dešti, před pohodlnějšími činnostmi doma se svojí rodinou? Odpověď je prostá a uspokojivá. Stále je v naší společnosti dostatek lidí, kterým osud pro ně vzdálené a krásné Šumavy není lhostejný a svojí dobrovolnou prací vyjadřují podporu přírodním hodnotám, které je potřeba uchovat. Za jejich snahu bychom jim tímto rádi poděkovali! Ing. Ivo Hrazánek Referent výchovy lesních ekosystémů léto

20 Text: Petra Střelečková I Foto: Archiv Správy NP a CHKO Šumava Programy pro veřejnost Na Šumavě jsou pro všechny malé i velké návštěvníky opět připraveny programy pro veřejnost. Pojďme společně poznávat šumavskou přírodu, nebo si hrát s lesními skřítky do lesa, vydejme se na výlet v kočáře taženým koňmi, zkusme si ruční tvoření v některém z informačních středisek, přijďte si vyzkoušet focení se světoznámým fotografem Robertem Vanem nebo se na chvíli přidejme k týmu Informační a strážní služby NP Šumava při ukázce záchrany a ošetření zraněných osob. Určitě si z našich více než 220 programů vybere každý. Přijďte do Národního parku Šumava, těšíme se na shledání s Vámi. Petra Střelečková oddělení informačních středisek a ekologické výchovy 20 léto 2014

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu říjen SPOR O KÁCENÍ STROMŮ V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA POHLEDEM ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu Spor o kácení stromů v Národním parku Šumava pohledem české populace

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Negativní trendy vývoje v ochraně přírody Zeleného pásu zde konkrétně v Národním parku Šumava

Negativní trendy vývoje v ochraně přírody Zeleného pásu zde konkrétně v Národním parku Šumava Negativní trendy vývoje v ochraně přírody Zeleného pásu zde konkrétně v Národním parku Šumava Prof. Dr. Hubert Weiger tisková konference v Praze dne 7. ledna 2013 Vážené dámy, vážerí pánové, zástupci médií,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky.

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Plazi jak je neznáte S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Beseda je zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu Zvláště za situace, kdy nebyla jednoznačně vyřešena otázka, zda lze v daném případě udělovat individuální výjimky ze zákazů či souhlasy s vyhrazením míst ke splouvání, měla Správa národního parku vést

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Zájmové území zabírá oddělení 44 a 45 v lesním hospodářském celku Modrava v centru

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Vážený pan ministr Mgr. Richard Brabec Ministerstvo životního prostředí ČR Vršovická 65 100 10 Praha 10 Vršovice

Vážený pan ministr Mgr. Richard Brabec Ministerstvo životního prostředí ČR Vršovická 65 100 10 Praha 10 Vršovice Vážený pan ministr Mgr. Richard Brabec Ministerstvo životního prostředí ČR Vršovická 65 100 10 Praha 10 Vršovice V Českých Budějovicích dne 10. 6. 2014 Věc: Otevřený dopis se žádostí o informace Vážený

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie

Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie Byl studený, sychravý, podzimní den, kdy jsem se svojí manželkou dorazil do Hojsovy Stráže na Železnorudsku. Jako milovníci Šumavy jsme už dlouhé měsíce hledali na internetových stránkách realitních kanceláří

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Projekt Nový prales Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Co je to prales? Prales ve volnějším pojetí je člověkem v podstatě neovlivněný les, kde druhová skladba a prostorová struktura

Více

Nabídka aktivit Vodáckého oddílu Neptun v Centru Vodárna pro všechny školní věkové kategorie

Nabídka aktivit Vodáckého oddílu Neptun v Centru Vodárna pro všechny školní věkové kategorie Nabídka aktivit Vodáckého oddílu Neptun v Centru Vodárna pro všechny školní věkové kategorie Vodácký oddíl Neptun Znojmo a Centrum volnočasových aktivit Stará Vodárna si Vám dovoluje nabídnout vodácké

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ CHCI-LI JIN ÝM UKAZOVATI CESTU, MUSÍM NEJDŘÍVE SÁM PO NÍ JÍTI. VÁCLAV KLEMENT VÁCLAV KLEMENT 16.10.1868, Velvary 13.08.1938, Mladá Boleslav Václav Klement pocházel ze skromných

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_116 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 2

Více

Ochrana volně žijících šelem a dravců

Ochrana volně žijících šelem a dravců Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Ochrana volně žijících šelem a dravců Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.24 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis)

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Zahrádky - Borová Lada ( ř. km 413 ) Kontakt: OÚ Borová Lada, čp. 38, Borová Lada, tel. /fax: 388 434 135 Popis: rozlehlé přírodní tábořiště na travnatých svazích při

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ 14. ročník vědomostní soutěže ZA POZNÁNÍM ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ Vyzkoušejte si své znalosti v našem 14. ročníku vědomostní soutěže Za poznáním Českosaského Švýcarska,

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výstavba NeoRiviéra. Organizátor : Změna pro Prahu 12. www.modranskenoviny.cz

Výstavba NeoRiviéra. Organizátor : Změna pro Prahu 12. www.modranskenoviny.cz Výstavba NeoRiviéra Organizátor : Změna pro Prahu 12 www.modranskenoviny.cz Bylo, je...a bude?... Pohled na cukrovar v roce 1910 Pohled na lokalitu v roce 2010 Situační mapa projektu : fáze F Informační

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Místa konání programů: učebna ekologické výchovy v budově Správy NP a CHKO Šumava okolí Vimperka Délka programů: MŠ 45-60 minut ostatní stupně škol 90 minut terénní programy trvají 1,5 až 4 hodiny. Objednávka

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Pro realizaci protipovodňových opatření potřebujeme mimo jiné projekty + pozemky + peníze. Pozemkové úpravy nám mohou pomoci s každou

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly Orientace Orientováni potřebujeme být obvykle v neznámém prostředí. Zvládnutí základní orientace je předpokladem k použití turistických map a plánů měst. Schopnost určit světové strany nám usnadní přesuny

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Labe

ČESKÁ REPUBLIKA Labe Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Labe Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

Bezpečnost regionů a ochrana přírody ve stínu klimatické změny Mgr.Michael Pondělíček, Ph.D. VŠRR Jak se vlastně tedy vyvíjí klima na naší planetě? Oteplení (masáž novinářů a ekologistů) X Ochlazení (prezentace

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil.

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil. 1. úkol Prvním úkolem je posouzení možností a výběr druhu obnovitelné energie, která by byla vhodná pro to, abychom na našem tábořišti mohli vyrobit takové množství energie, které by rozsvítilo alespoň

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

Vlakem na školní cykloturistický výlet

Vlakem na školní cykloturistický výlet Vlakem na školní cykloturistický výlet Vypracovali: Petr Janíček, PE2 Markéta Somali, PE2 První den: Vlakem na školní cykloturistický výlet. Sraz: 6:50 ve vestibulu železniční stanice České Budějovice

Více

VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Zima B: Práce s dětmi v keramickém kroužku

VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Zima  B: Práce s dětmi v keramickém kroužku VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Žáci se seznámili s vlastnostmi keramické hlíny a šamotu pod vedením zkušené keramičky. Vznikaly první výrobky sluníčka (foto č. 1). Na téma: Co

Více

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ vyplňuje žák Identifikace práce Žák jméno příjmení věk Bydliště ulice, č.p. město PSČ vyplňuje škola Učitel jméno příjmení podpis Škola ulice, č.p. město PSČ jiný kontakt (např. e-mail) A. Přehledový test

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Moje inspirace E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Vážení a milí Děkuji Vám za stažení mého e-booku s názvem Moje inspirace. Co zde najdete? Prozradím Vám něco ze stránek, kam si chodím pro nápady, inspiraci

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS Materiál pro domácí VY_03_Z6E_46 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy. Ing.

Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy. Ing. Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy Ing. Radovan Kovařík Osnova přednášky Úvod bezpečnost priorita SŽDC a jak problém vznikl

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Kampaň Hnutí DUHA za ochranu NP Šumava souhrn práce a výsledků v letech 1994 2004. 29. srpna 2014

Kampaň Hnutí DUHA za ochranu NP Šumava souhrn práce a výsledků v letech 1994 2004. 29. srpna 2014 Kampaň Hnutí DUHA za ochranu NP Šumava souhrn práce a výsledků v letech 1994 2004 29. srpna 2014 1994 Vznik programu Lesy, zahájení kampaně, vznik místní skupiny Hnutí DUHA Sušice 1995 Kritika rozdrobení

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

Financování základen. Medvěd + Šotek

Financování základen. Medvěd + Šotek Financování základen Medvěd + Šotek Obsah představení Kovářova koncept provoz rozvoj základna u Lipenské přehrady 56 km od Českých Budějovic samoobslužná základna s celoročním provozem s kapacitou 30 (max.

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 10. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyka a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

Základní návrh pro jednání o provozu paraglidingu na Pálavě lokalita Stolová Hora

Základní návrh pro jednání o provozu paraglidingu na Pálavě lokalita Stolová Hora Základní návrh pro jednání o provozu paraglidingu na Pálavě lokalita Stolová Hora 1. Vize provozu paraglidingu na Pálavě jsme občanské sdružení s názvem PG Pálava, které by rádo vstoupilo do jednání o

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Milí návštěvníci Šumavy, Pravidla pohybu v přírodě pro (nejen) handicapované turisty:

Milí návštěvníci Šumavy, Pravidla pohybu v přírodě pro (nejen) handicapované turisty: Milí návštěvníci Šumavy, existuje poměrně velká skupina turistů, kteří cestují po vlastech českých a dokonce vyráží i do světa, přestože se potýkají s nějakým omezením. Každý handicap cestování značně

Více

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk...

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk... Obsah Editorial 3 Vítejte u firmy ABEL 5 Vyrábíme tonerové kazety 7 Vyrábíme inkoustové kazety 9 Měříme to, co jiní jen tuší 11 Váš obchodník a asistentka 13 Přinášíme víc než jen úsporu nákladů na tisk

Více