YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG"

Transkript

1 YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu pro mladé a začínající architekty KATALOG

2 O soutěži Schopnost měnit kulturu společnosti a posouvat ji kupředu je s mládím spojována obecně. A mladí architekti v tomto ohledu nejsou výjimkou. Ing. arch. Michal Šourek, MS GROUP Cílem architektonické soutěže Young Architect Award 2010 je zmapovat tvorbu mladých začínajících architektů, pomoci najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, porovnat kvalitu studentských prací z různých škol, přilákat potencionální studenty architektury a v neposlední řadě přiblížit architekturu široké veřejnosti. Soutěž probíhala jako neanonymní jednokolová přehlídka studií, školních prací a již realizovaných staveb. Soutěžní přehlídky se mohli zúčastnit studenti či absolventi oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury a autodidakti vzdělaní v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání soutěžních prací nepřesáhli věk 33 let. Kritéria hodnocení \ kvalita architektonického/urbanistického řešení udržitelnost z environmentálního hlediska Kategorie \ studie školní práce realizace Odborná porota \ doc. akad. arch. Imrich Vaško, předseda poroty, VŠVU Bratislava Mgr. akad. arch. Roman Brychta, PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. Ing. Milan Jirovec, člen představenstva ČKA, m4 architekti s.r.o. Ing. arch. Petr Parolek, Ph.D., FA PAROLLI, s.r.o. prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc., Nadace Nadání J., M. a Z. Hlávkových Ing. arch. Michal Šourek, MS GROUP Ing. arch. Ivan Wahla, Ateliér RAW Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná společnost ABF, a.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

3 Slovo předsedy poroty Porota měla za úkol posoudit ve třech kategoriích 128 přihlášených prací mladých a začínajících architektů a studentů architektury z České republiky, středoevropského regionu, z dalších krajin EU či dokonce ze zámoří a z celého světa. Médium soutěže normovaný jeden panel na každý přihlášený soutěžní návrh s grafickým a textovým představením studentské práce, studie a realizace porotě postačovalo na pochopení příčiny vyslání autorské architektonické zprávy na posouzení. Porotě tak představený soutěžní materiál poskytl velmi zajímavý prostor pro porovnávání jednotlivých autorských strategií, všeobecných sociopolitických tendencí ve společnosti a architektuře, ale i náhled do kvality současné české a mezinárodní architektonické scény. Soutěž porotě nabídla různé zajímavé sondy do směřování architektonického vzdělávání. Nejpřekvapivějším poznatkem poroty byla počtem přihlášených malá (18), ale architektonicky kvalitně dotovaná a vyrovnaná kategorie realizací, kde porota konstatovala vysokou úroveň standardu přihlášených prací. Porota očekávala aktivnější a pestřejší nabídku v kategorii studie (39 přihlášených), kde nabídnutá kolekce vytvořila dost reprezentativní náhled situace na architektonickém trhu. Obě dvě kategorie mladých a začínajících architektů přinesly zajímavé podněty a z předložených prací se porota shodla na identifikaci impulzů a podnětů reprezentujících poslání soutěže. Porota se domnívá, že oceněné projekty reálně charakterizují měnící se pozici architekta v dnešní komplexně se měnící globální společnosti v post-teoretické době. Kategorie školních prací s největším počtem přihlášených projektů (71) poskytla porotě velký prostor pro otevřenou, bouřlivou a podnětnou diskuzi o profilu studenta či absolventa architektonické školy, současných tendencích v architektuře, metodách architektonického navrhování a zodpovědnosti poroty. Porota se sice dokázala dohodnout na metodě kvalitativního síta velmi různorodých školních zadání, pedagogických a autorských přístupů a nestejných východiskových manifestů, konečné rozhodnutí však bylo pro porotu kontroverzní z důvodu paralelních a těžko slučitelných hodnotících argumentů. Porota diskutovala nejen samotné studentské práce, ale charakteristiku škol, na kterých tyto práce vznikaly. Rozhodnutí o vítězovi bylo přijaté jen těsným rozdílem hlasování, ve shodném názoru, že rozhodování v této kategorii bylo nejtěžší. Nejednoznačné rozhodnutí je však reprezentativní z hlediska turbulentně se vyvíjející profese. doc. akad. arch. Imrich Vaško předseda poroty

4 Přihlášené práce - studie VISUTÁ OBSERVATOŘ NOVÁ HUSTOTA BYTOVÝ DŮM CORE & BOX CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ A DESIGNU RODINNÝ DŮM BUDOUCNOSTI NOVÁ BUDOVA ZÁPADOČESKÉ GALERIE V PLZNI INFO POINT / KOŠICE 2013 UMĚLCŮV DŮM RODINNÝ DŮM ATRIUM - ZELENÝ VRCH BAHAMSKÝ PLÁŽOVÝ DŮM BAZILIKA V LIBREVILLE, GABON VESMÍR VYSOČINY ROZVOJ ÚZEMÍ HYNČIC POD SUŠINOU PAVILON SLOVANSKÉ EPOPEJE ALFONSE MUCHY NÁVRH MODULÁRNÍHO OBYTNÉHO SOUBORU V NITŘE RODINNÝ DŮM OBECNÍ DŮM V PŘEZLETICÍCH - VEŘEJNÝ PROSTOR PRO ŽIVOT ZAHRADNÍ DŮM VODNÍ DŮM VEDALOCI VĚDECKÉ CENTRUM V TARTU, ESTONSKO DŘEVĚNÝ PROSTOROVÝ DŮM ESTERO BICENTENARIO PARK 2010 / MEXICO VISUTÝ PARK NAD ÚSTÍM TUNELU BLANKA REGIONÁLNÍ MUZEUM KRAJINY A PŘÍRODY ROZHLEDNA NAD OBCÍ HEŘMANICE ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI MUZEUM VODY CHRÁNĚNÁ DÍLNA PRO PŘÍPRAVU NAKLÁDANÝCH HERMELÍNŮ A UTOPENCŮ V DAVLI CIHLOVÝ DŮM DO 2,5 MILIONU KORUN 2061 ZAHRADNÍ LABYRINT NÁVRH REKONSTRUKCE SCHODŮ A OKOLÍ KOSTELA V DUKOVANECH KOLEKTIVNÍ BYDLENÍ V MANILE, FILIPÍNY ŘÍMSKÝ DŮM 2010 URBANISTICKÁ STUDIE REVITALIZACE AREÁLU VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE MODRÝ PAVILON FN MOTOL KANCELÁŘ MONITORINGU A INTERPRETACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, GUARDA, PORTUGALSKO REZIDENČNÍ DŮM NOVÁ STARÁ - DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH RODINNÝ DŮM VE VELKÝCH HAMRECH

5 kategorie studie VISUTÁ OBSERVATOŘ Autoři: Roman Jesus Cordero Tovar / PLUG Přihlašovatel: Roman Jesus Cordero Tovar / PLUG Cíl - Povodně jsou přírodní jevy, jejich síla může zcela zničit vesnice, které jim stojí v cestě. Observatoř Usumacinta umístěná v Tenosique ve státě Chiapas v jižní části Mexika se bude používat ke studiu růstu hladiny řeky, návrhu infrastrukturních projektů ke kontrole povodní a zároveň bude poskytovat účtočiště postiženým obyvatelům. Další program bude vodní muzeum a malá ubytovna pro výzkumníky či studenty. Navržený projekt by měl zvýšit povědomí o realitě, která je stejně nebezpečná, jako je nevyhnutelná. Místo - V protikladu k přírodní krajině okolo řeky Usumacinta vyčnívá do dálky přítomnost mostu boca del cerro, který dnes plní roli důležitého spojení a referenční bod pro město Tenosique. Je zajímavé, jak kromě funkce mostu (pro chodce, automobily a vlaky) jeho pozice jasně označuje dramatickou změnu v topografi i místa a kaňonu řeky, čímž tvoří bránu, která vede oběma směry do krajiny. Jsme přesvědčeni, že zachování rázu krajiny vyžaduje práci s podmínkami, které nám poskytuje. Idea - Navrhujeme použít most jako podpůrnou strukturu pro to, co program vyžaduje, aby bylo možné zanechat okolí nedotčené, což vyjadřuje ideu stavby na již postaveném a neinvazivní přístup k panenskému území. Výsledkem je lehká budova, visutá struktura, která organizuje program v podélném směru a je v souladu se strukturní logikou objektu, se kterým je spojena. Podoben obrácené rozhledně, pozoruje most prostředí, kterému vděčí za svou existenci: vodě. Design se snaží o soulad a začlenění komplexního systému proudů, které existují v jeho okolí (vodní doprava, železnice, automobily a chodci). NOVÁ HUSTOTA CENA VEŘEJNOSTI Autor: Diana Cristóbal Olave Přihlašovatel: Diana Cristóbal Olave Rozvoj měst je v dnešní době důležitým architektonickým jevem. Šířící se výstavba založená na rodinných domech se považuje za typ rozvoje, který jde proti určitým ekologickým hodnotám; na druhé straně ovšem existuje i názor stavějící se proti hustotě zastavění prostřednictvím vícepatrových staveb. Jak zvýšit hustotu v městech jako Barcelona nebo Praha bez vysokých budov a zároveň udržet důležitost veřejných ploch, jako jsou parky a náměstí? Vezměme si jako příklad rozměry bloku (110 m x 100 m), který vytvořil Cerda v Barceloně. Vyvinula se tak budova s vysokou hustotou, která však využívá pouze polovinu pozemku. Se čtyřmi patry dosahuje téže hustoty jako běžné stavby, ponechává ovšem prázdný prostor pro veřejné využití. Hlavní využití je obytné, ovšem počítá s obchodním využitím přízemí a s konkrétní vybaveností, jako jsou muzea či kanceláře... to dodává modelu směsici využití, kterou považujeme pro město za velmi důležitou. Ve velkých městech se ulice změnily v hlučné místo, kde je každý den méně slunečního světla. V reakci na to navrhujeme obytný model s jedním nebo více soukromými dvory pro každý dům, který zajišťuje soukromí, ticho a světlo. Při čtyřech podlažích přichází do každého bytu přirozené světlo, a protože každý dům má svůj vlastní dvůr, je tak zajištěno i soukromí. Skutečnost, že je důraz kladen na přirozené světlo a vlastní místo na výhled, stává se tento model vhodný pro město, nemá však smysl v přímořských či horských lokalitách. Pro strukturu a byty je použita pravidelná mřížka. Cílem je navrhnout budovu, která je jedinečná svým konceptem, nikoli svým tvarem, čímž vzniká model, který je otevřený změnám. Taková budova se stává kontejnerem pro různé typologie bytů. Snažíme se poskytnout architektonické možnosti pro různé druhy uživatelů, kteří dnes existují. Jednopodlažní domy mísíme s dvoupodlažními a trojpodlažními; byty s jednou ložnicí s byty o dvou, třech nebo čtyřech ložnicích. Střecha je velký zelený prostor, který je částečně průchozí a přístupný z velkého dvora vybavenosti. Tento nový městský park pomáhá udržovat teplotu budovy jako izolace a rovněž sbírá dešťovou vodu k použití v síti uvnitř budovy. Velká pergola ze solárních panelů shromažďuje energii a zároveň poskytuje stín pro průchozí oblast.

6 kategorie studie BYTOVÝ DŮM CORE & BOX Autoři: Bc. Veronika Dobešová / Bc. Gabriela Blažková Přihlašovatel: Bc. Veronika Dobešová / Bc. Gabriela Blažková Core & Box je bytový dům pro 21. století, který lze postavit velmi rychle a prakticky kdekoliv za použití vysoké míry prefabrikace a s minimem mokrých procesů. Bytový dům se skládá z nosného jádra a ze zavěšených obytných boxů. Obytné boxy jsou navrženy ve třech velikostních variantách S, M, L jsou samonosné a samostatně tepelně izolované. Boxy jsou navzájem propojitelné, a tím lze vytvářet byty o nejrůznějších velikostech, které mohou být složené z více boxů jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru. Jednotlivé boxy lze ze systému vyjmout, anebo lze na jádro připevnit nové modernější jednotky. Dále je možné celý box přemístit na jiné nosné jádro. To znamená, že byty se mohou měnit spolu s obyvateli nebo se s nimi mohou dokonce stěhovat. Bytový dům Core & Box je možné umístit na pevnině nebo i na vodě. Systém Core & Box je velmi fl exibilní a umožňuje vytvářet velké množství variant bytů podle aktuálních potřeb obyvatel. CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ A DESIGNU Autoři: Ing. arch. Irena Šebová / Ing. arch. Tomáš Král Přihlašovatel: Ing. arch. Tomáš Král Dům současného umění a designu je jedním z našich soutěžních návrhů domů umění v centru města Plzně, takové prostory totiž městu bytostně scházejí. Náš návrh vznikl jako příspěvek do diskuse o veřejném prostoru a o potřebě veřejných investic městotvorného charakteru. Zabývali jsme se otázkou zda stavět či nestavět a s jakým dopadem na život města i kraje. V ideové urbanisticko-architektonické soutěži jsme navrhli zastavění městského pozemku domem současného umění. Domem, kde se umění vystavuje, kde se produkuje, kde se prodává, vyučuje. Domem, kde má umění dostatečné zázemí, kde si na sebe vydělá a kde žije! Návrh vychází z myšlenky vytvoření kvalitního veřejného prostoru pod střechou umělecké instituce. Navrhujeme mnohovrstevný prostorový objekt, kde venku je součástí uvnitř a naopak. Objekt reaguje na danosti okolí a jeho tradici. Navrhujeme objekt na principu galerií výstavních či nákupních, veřejně přístupné umělecké laboratoře, kde nejpřístupnější jsou nejvyužívanější prostory. Pracujeme se světlem a také s barevností města. Náš návrh byl v soutěži oceněn.

7 kategorie studie RODINNÝ DŮM BUDOUCNOSTI Autoři: Ing. arch. Irena Šebová / Ing. arch. Tomáš Král Přihlašovatel: Ing. arch. Tomáš Král Představujeme soutěžní návrh rodinného domu, kterým odpovídáme na otázku vyhlašovatele, jak by mohl vypadat rodinný dům budoucnosti z kompletního cihlového systému Porotherm. Dům budoucnosti chápeme jako dům pro budoucnost jedné i více generací, přirozený dům, který nemůže vzniknout natruc svému okolí. Náš návrh je neortodoxní, nejde mu o programové vymezení se. Využíváme přirozených vlastností obyvatel, tj. improvizace na základě aktuálních potřeb. Návrh počítá s konečnou velikostí 5+kk. Finanční vklad může být rozvrstvený v čase. Dalším přínosem domu je poskytnutí domova všem členům rodiny při zachování komfortu, soukromí a bezpečí každého člena. Architektonická forma důsledně vychází z uvedené koncepce. Navrhujeme živelnou estetiku jednotlivých objektů. Na začátku má rodina pouze předlohu domu a plán bude postupně podle potřeb a možností naplňovat. První fází stavby je jádro domu - obývací prostor s kuchyní a servisními místnostmi, tj. 38 % programu. Na tento převýšený společný prostor budou přilepovány buňky - mini byty členů rodiny s hygienickým zařízením i vstupem do zahrady. Dům je bezbariérový a umožňuje členům rodiny důstojný samostatný život, společný prostor uprostřed je místem setkávání. Dům využívá pasivní solární energii. NOVÁ BUDOVA ZÁPADOČESKÉ GALERIE V PLZNI Autoři: Ing. arch. Irena Šebová / Ing. arch. Tomáš Král Přihlašovatel: Ing. arch. Tomáš Král Nová budova ZČG v Plzni je naším druhým soutěžním návrhem domu umění v centru města Plzně. Ten vychází ze stanovených prostorových potřeb ZČG. Navrhujeme dům do historického centra na místě strženého domu, kam vracíme chybějící konturu parku v podobě oblé linie. Dům musí být perlou města, ochrannou skořápkou svému obsahu. Musí být čitelný, neokázalý, přesto současný. Inspirovali jsme se přírodou i v její exaktní podobě vejce Cassiniho ovál ovoid v poměru zlatého řezu. Navrhli jsme dům, který vyjadřuje otevřenost instituce vůči veřejnosti. Prostory navrhujeme tak, aby návštěvníky přímo vyzývaly k objevení, v úrovni parteru je necháváme vstoupit přes archeologickou památku kostela, kterou odkrýváme a vracíme do hry fenomén podzemí. Stejně ukazujeme ateliéry, studovny i učebny, kde jsou a jak je použít. V galerii zapojujeme město jako součást expozice, neboť ZČG představuje především lokální umění. Kromě fi lozofi e a představy promítáme do architektury budovy také řadu technických opatření, abychom dodrželi vhodné podmínky pro vystavení a archivaci děl a zároveň pro pobyt osob. Navrhli jsme dvojitou fasádu, která se podílí na stabilním klimatu uvnitř domu stejně jako dutina světelného podhledu, kudy přivádíme a rozptylujeme denní světlo do výstavních prostor. Navrhujeme automatický parkovací systém. Všechna opatření se podílejí na snížení spotřeby energie i provozních nákladů. Návrh v soutěži postoupil.

8 kategorie studie INFO POINT / KOŠICE 2013 Autoři: Lukas Goebl / Oliver Ulrich Přihlašovatel: Lukas Goebl / Oliver Ulrich / Explicit Architecture Město Košice bude Evropským městem kultury 2013, což přináší možnost přivést pozornost ke kulturnímu, sociálnímu i ekonomickému významu nejen města, ale i celého regionu. Cílem projektového návrhu Infopavilonu je vytvořit silnou dočasnou dominantu v samotném centru Košic, která na jedné straně vyzařuje progresivní dispozici a na druhé straně v ní mohou pobývat chodci obsahuje kavárnu, informační přepážku a výstavní prostor, tiskový prostor a radiostanici. Základem návrhu jsou dvě olověné plastiky vyrobené během tradiční hry lití olova na Nový rok 2008/2009. Při hledání nových tvarů jsme je spojili tak, aby vytvořily zvláštní entitu, kterou jsme pak přetvořili přes několik pracovních modelů do konstruktivního, formálního a funkčně proveditelného pavilónu. Pavilón je navržen jako dočasná stavba, která spojuje funkčnost s udržitelností a architektonickým expresivním designem. Všechny části lze znovu použít nebo recyklovat, jsou neutrální vzhledem ke spodní vodě, vyrobené z recyklovaného materiálu nebo v opětném použití, což je případ dvou kontejnerů, které kryjí radiostanici, tiskový prostor a hygienické zařízení. Konstruktivním základem je prostorová ocelová skeletová konstrukce. Ocel byla vybrána pro svou dlouhou životnost, vysokou strukturní integritu a tedy materiálovou efektivitu, perfektní recyklační schopnosti a neutrálnost vůči životnímu prostředí. Další použité materiály jsou dřevo pro podlahové krytiny a obkladové panely a přírodní kámen jako protiváha markýz, které jsou vyrobeny z plátna. UMĚLCŮV DŮM Autor: Sergiy Prokof`yev Přihlašovatel: Sergiy Prokof`yev V dnešní době můžeme pouze zřídka vidět architektonické objekty, které se dotýkají problematiky tvaru, harmonie a image. Architekti jen vzácně dostávají za úkol nalézt nové formy a styly. Podle mého názoru musí každá budova mít svou vlastní image, která zcela refl ektuje její účel, a všechny technické inovace jsou pouze nástrojem, který by neměl v architektuře zaujímat první místo. Hlavní ideou této stavby je složitá kompozice ploch a linií, které se dosahuje pomocí vnějšího schodiště, letní terasy a dalších konstrukcí - ty vytvářejí složitý stín na povrchu zdi, která ztělesňuje malířské plátno. Zeď má kovové lemování s difúzním odrazem a je určitým druhem zrcadla. Ve spojení se všemi faktory (konstrukce budovy, zrcadlící povrch zdi a složitý dynamický stín) se objevuje komplexní originální kompozice hry světla a stínu, odrazu a konstrukce. Dosažená forma připomíná nejspíše abstraktní obraz a odráží účel budovy: umělcův dům. Grafi cká kompozice je variabilní a mění se s pohybem slunce. Budova je umístěna na strmém svahu břehu jezera na ukrajinském Krymu. Z ulice přicházíme do obývacího pokoje. Přízemí: Obývací pokoj s kuchyní-nikou, která je rovněž výstavní galerií. Uvnitř obývacího pokoje je vnitřní schodiště s jednostranně vetknutým nosníkem. Ložnice pro hosty s přilehlou koupelnou a oddělenou koupelnou. Z tohoto podlaží vede východ k vnějšímu schodišti a na terasu. Do prvního patra vede schodiště z obývacího pokoje i z vnějšího letního schodiště. Hlavní místností prvního patra je umělcův ateliér. Z jedné strany k ateliéru přiléhá kabinet a knihovna, z druhé strany ložnice s koupelnou a šatnou. Vnější schodiště propojuje všechna patra i suterén. Z vnějšího schodiště se můžeme dostat k plošině nad vodou a odsud k technickým místnostem v suterénu. Na plošinu je přístup z břehu i z vody.

9 kategorie studie RODINNÝ DŮM ATRIUM - ZELENÝ VRCH Autor: Ing. arch. Stanislav Srnec Přihlašovatel: Ing. arch. Stanislav Srnec Rodinný dům je situován do nově vznikající čtvrti satelitního městečka, je koncipován jako dům atriového typu. Stěžejním prvkem v uspořádání a celkovém členění objektu je venkovní centrální prostor atrium, které je ze tří stran obestavěno, jižní strana zůstává volná a otevírá výhledy do volné krajiny. Jednotlivá křídla mají rozdílnou funkční náplň a jsou také rozdílně výrazově ztvárněna. Směrem do ulice je dům odcloněn hmotou z pohledového zdiva. Ve východním křídle, sousedícím s komunikací, jsou umístěny nástupní prostory, garáž a technické zázemí, dále sportovní a oddychová část domu. Jižní část domu je tvořena hlavním obytným křídlem. Západní křídlo objektu v sousedství lesa představuje klidovou část domu. Křídlo je tvarováno do mírného oblouku, čímž objekt reaguje na přítomnost lesa a uzavírá se do vnitřního atria. Západní křídlo volně přechází přes pergolu do zahradního domku. Zahradní domek výrazově navazuje na klidovou část. BAHAMSKÝ PLÁŽOVÝ DŮM Autor: Felipe Wagner Přihlašovatel: Felipe Wagner Filozofi e našeho návrhu lze vysvětlit čtyřmi důležitými body: 1) Chránit dům před sluncem a rušnou silnicí. Otevírat pohledy k moři a proti větru z oceánu. Čtyři dřevěné skořepiny využívají topografi e pobřeží a jsou umístěny tak, aby otevíraly přední část domu k moři a zadní část uzavíraly před ulicí. Dům pak vytváří dokonalou scénografi i se třemi rozlehlými terasami s bazénem, který funguje jako spojení mezi pláží a budovou. Celá geometrie je založena na pevném jádru, které obsahuje schodiště a krb v samém srdci domu. Všechny veřejné a soukromé prostory jsou organizovány okolo tohoto elementu. 2) Převést komplexní program do jednoduchého funkčního domu. Udržovat běžný chod rodinného života a každodenních činností. V přízemí je vnitřní prostor spojen s vnějšími terasami, aby se integrovalo využití obou částí. Tyto dva různé prostory však mohou být snadno odděleny pouhým zavřením lesklé fasády. V prvním patře je dům dále rozdělen, čímž každý člen rodiny získá své soukromí. Všechny soukromé prostory jsou propojeny jediným nezávislým obestavěním okolo celého domu, které umožňuje jasnou komunikaci mezi prostory. 3) Poskytnout dramatický přístup do domu, který přirozeně vznikl odkloněním jednotlivých částí domu. Tento dvůr poskytuje všem členům rodiny určité místo pro ztišení, útočiště a také místo pro wellness a hřiště. Vytváří podmínky pro soukromou činnost venku, ovšem v chráněnější a kontrolovanější situaci. 4) Do projektu je plně integrováno využití recyklovatelných materiálů a nasazení konceptů úspory energie. Dřevěná struktura s lněnou izolací, celulózou a dřevovláknitými deskami je řešení, které bylo vybráno k dosažení součinitele tepelné vodivosti s průměrnou hodnotou 0,14 W/m2.K pro všechny fasády. Dřevěné skořepiny mohou být těsně uzavřeny posuvným bedněním, čímž se dá ovládat světlo a chránit dům v případě hurikánu. Všechny pokoje mají systém příčného větrání, aby bylo možné co nejvíce omezit použití klimatizačních systémů. Rovněž se nabízí použití fotovoltaiky na střeše a kolektor dešťové vody.

10 kategorie studie BAZILIKA V LIBREVILLE, GABON Autor: Ing. arch. Alena Mocová Přihlašovatel: Ing. arch. Alena Mocová Republika Gabon se nachází na západním pobřeží rovníkové Afriky, díky prozápadní hospodářské orientaci a bohatým přírodním zdrojům je jednou z nejlépe prosperujících zemí subsaharské Afriky. Její populace činí 1,3 mil. obyvatel, z nichž právě 68 % jsou katolíci. Zadáním soutěžní studie pro návrh baziliky bylo vytvoření nové architektonické dominanty hlavního města Gabonu Libreville. Bazilika je součástí celého areálu, jenž využívá přírodního zvlnění krajiny. Hlavní kompoziční osa areálu je spojnicí ideových ohnisek baziliky a náměstí s kolonádou, jež symbolicky propojuje most. Na vyšším pahorku je umístěna samotná bazilika, která pojme až čtyři tisíce věřících. Konstrukce baziliky vytváří prostorovou strukturu, jejíž linie v sobě odráží symboliku křesťanství a africké přírody. Symbolika se promítá do jednotlivých architektonických prvků. Návštěvník areálu tak může vnímat motiv sepjatých rukou, rozevřené náruče, plamene svíčky či motiv archy. VESMÍR VYSOČINY Autor: Ing. arch. Martin Franěk Přihlašovatel: Atelier Penta v.o.s. Pozemek uvažovaný k výstavbě hvězdárny Vesmír vysočiny se nalézá v severním cípu parcely 280/1, k.ú. Vysoká u Jihlavy při křižovatce silnice III/4062 Jihlava Pístov Popice s polní cestou k rekreační oblasti Okrouhlík. Jednoduchá tvarová kompozice objemů spočívá v kombinaci válcového tělesa centrálního výstavního sálu, na který jsou zavěšovány jednotlivé paprsky ostatních místností. Vzhledem k tomu, že byl již od počátku kladen důraz na nízkoenergetické řešení projektu, objekt je z větší části skryt pod terénním násypem a vzniklý umělý pahorek je pak pouze lokálně prořezáván věžemi s pozorovacími kopulemi, přístupy, sekcemi oken a dále objemem promítacího sálu. Celek by měl harmonicky vplout do okolní krajiny a působit zcela přirozeným dojmem, zároveň však svým konstrukčním a materiálovým řešením jasně odkazovat ke stávajícím moderním tendencím ve stavebnictví a architektuře.

11 kategorie studie ROZVOJ ÚZEMÍ HYNČIC POD SUŠINOU CENA STAVEBNÍHO FÓRA PILOT IN ARCHITECTURE ZA NÁVRH STAVBY UKAZUJÍCÍ CESTU ROZVOJE LIDSKÝCH SÍDEL NOMINACE NA TITUL YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 Zdůvodnění poroty: Studie je příkladem měnící se úlohy a zodpovědnosti architekta v současnosti. Jde o porovnatelný krajinný zásah k městským zásahům, kde se analyzuje celkový urbanizmus krajiny, vyhodnocují se historické a současné aspekty problematiky a přinášejí se koncepční návrhy nejen pro designérská řešení, ale pro celý regionální a komunální management. Autor: MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek - ječmen studio Přihlašovatel: MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek Rozvoj území Hynčic pod Sušinou (dříve Heizendorf), zapadlého údolí západně od Starého Města pod Sněžníkem na pomezí Moravy, Čech a Kladska. Sudety opuštěné původními obyvateli. Rozvolněná zástavba na svazích údolí se změnila v hustě zastavěnou rekreační osadu na dně údolí, zmizela pole a přibylo lesů. Dnešní nová role obyvatel - lidé z města dojíždějící na odpočinek. Cílem návrhu je vytvořit závazný podklad pro tvorbu nové kulturní krajiny, tj. návrat života do opouštěného kraje, znovuzobytnění svahů údolí. Úlohou není vrátit stav do doby před odsunem německého obyvatelstva, ale vytvořit živou výletnickou obec. V předjaří byl porovnán starý katastr s torzy cest a domů. V těchto souvislostech začal vznikat koncept. Volba obnovy starých cest jako základní koncepční prostředek návrhu. Nová zastavení při putování - rovnaniny v lese jako lesní kaple, nová Kalvárie nad zmizelým Štěpánovem, posun funkce bunkrů, landart a jiné. Protipólem novému rybníku bude horská botanická zahrada. Fungující zimní středisko bude rozšířeno. Plán nové epochy obce. PAVILON SLOVANSKÉ EPOPEJE ALFONSE MUCHY Autoři: Zdeněk Chmel / Jan Kokeš / Miroslav Malý Přihlašovatel: Zdeněk Chmel Objekt Galerie Muchovy Slovanské epopeje jsme situovali na místo bývalého Stalinova pomníku v Praze na Letné. Slovanská epopej by měla být umístěna na výrazném místě v souznění s přírodou i městem. Galerii samotnou tvoří dvě hlavní hmoty; hmota spodní stavby zapuštěná do terénu, která obsahuje přidružené výstavní prostory (pavilon Bosna, Muchovo muzeum a aktuální výstavy), kavárnu s terasou s výhledem na Prahu a vstupní halu s centrálním schodištěm a přidruženými prostory. V provozní zóně spodní stavby jsou umístěny studovny, archivy, denní místnost personálu a kanceláře. Hmota horní stavby - nejdůležitější část expozice - Slovanská epopej má klidný organický (doslova vzletný) charakter. Obsahuje plátna Slovanské epopeje a dva multimediální sály. Dispoziční systém expozice Slovanské epopeje je inspirován Muchovým návrhem.

12 kategorie studie NÁVRH MODULÁRNÍHO OBYTNÉHO SOUBORU V NITŘE NOMINACE NA TITUL YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 Zdůvodnění poroty: Projekt rozvíjí modernistickou koncepci záhradního města současnými urbanistickými a architektonickými prostředky, se znalostí porovnatelných studií a projektů dnešní generace zahušťování existujících měst. Zodpovědný, svěží a fundovaný autorský přístup k zadání. Autoři: Bc. Ondřej Fiala / Bc. Tomáš Henel Přihlašovatel: Bc. Ondřej Fiala Cílem návrhu bylo navržení bytového souboru malometrážních bytových jednotek startovacích bytů, s využitím pozitiv montované modulové technologie. Důraz byl kladen především na funkční a provozní řešení jednotlivých bytů, budov i celého areálu. S přihlédnutím k charakteru stávající okolní zástavby bylo celkové řešení navrženo se snahou z této rozvolněné zastavěnosti hmotově vycházet, ale zároveň nabídnout vyšší hustotu obyvatel. V souladu s touto ideou byly navrženy izolované bytové domy s malým počtem bytových jednotek, volně rozmístěné po pozemku. Tím vzniká koncept, který nabízí v rámci bytových domů prvky z rodinného bydlení, které je zastoupeno v nejbližším okolí. Tato skutečnost by měla vést k plynulému začlenění nového souboru do stávající zástavby. První obytné podlaží je umístěno jedno patro nad terénem. Parter je ponechán volný. Území je pak volně průchozí v celé své ploše a je řešeno jako nepřerušený park s aktivními prvky dětská hřiště, drobná sportoviště apod. Navržen je také malý lokální obchod se základním sortimentem. Charakter fasád se snaží co nejméně narušovat vytvořené parkové prostředí. Perforované desky v bílé barvě doplňují textilní rolety, které umožňují úplné uzavření domu, který pak tvoří jednolitý kompaktní celek fungující pouze na principu kontrastu měkkého a tvrdého materiálu. Jednotlivé budovy jsou rozmístěny na pozemku tak, aby byly maximalizovány sluneční zisky z jihu. Severní fasády jsou naopak kompletně uzavřené. Tím je kromě snížení energetické náročnosti také docíleno soukromí ve výhledech jednotlivých bytů. RODINNÝ DŮM Autoři: Bc. Ondřej Fiala / Bc. Tomáš Henel Přihlašovatel: Bc. Tomáš Henel Cílem návrhu byla především snaha najít formu soudobého rodinného domu, který by zároveň respektoval a spoluvytvářel přirozený charakter městské a venkovské zástavby. Dům by měl vytvářet pohodlné zázemí pro život rodiny, se schopností reagovat na její generační obměny. Rodinný dům se svojí hmotovou koncepcí obrací na tradiční české venkovské stavení, do něhož implementuje prostory a funkce potřebné pro současné požadavky na bydlení. Vychází z umístění v ulici tradičního typu, kde se přirozeně uzavírá od veřejného prostoru, avšak hmotově a členěním fasády se od ulice nedistancuje. Základní koncept počítá s variabilitou dispozice v průběhu životnosti domu. Nabízí možnost změny od prvotního modelového uspořádní rodiče a dvě děti, přes možné ubytování prarodičů, až po dvě samostatně fungující jednotky. Důležitým prvkem návrhu je snaha o pozitivní vliv na životní prostředí. Základem je orientace ke světovým stranám a tepelně akumulační jádro. Důraz je kladen i na hospodaření s vodou, kdy je využíváno dešťových a šedých odpadních vod.

13 kategorie studie OBECNÍ DŮM V PŘEZLETICÍCH - VEŘEJNÝ PROSTOR PRO ŽIVOT Autoři: MgA. Lenka Křemenová / MgA. David Maštálka / A1Architects Přihlašovatel: MgA. Lenka Křemenová / MgA. David Maštálka / A1Architects Obec Přezletice se rozroste téměř na šestinásobek své stávající velikosti - je to úděl většiny vesnic v okolí Prahy, obyvatelé velkoměsta se na noc a víkendy stěhují hromadně mimo město s touhou po životě na venkově. Z mnoha obcí se tak již stala jednolitá periferie bez vlastního charakteru. Přezletice podle nás svého genia loci stále mají a náš návrh Obecního domu se snaží tuto jedinečnost a venkovský ráz vědomě podpořit. Architektonické řešení pracuje s archetypem podélného venkovského domu se sedlovou střechou. Soubor budov Obecního domu je složen ze 6 navzájem propojených domů a samostatného objektu kaple na Horní návsi. V jižní části jsou směrem do centra situovány hlavní prostory pro vykonávání úřadu. Vstupní hala úřadu je společná i pro mediatéku s infocentrem. V patře je možné z budovy úřadu plynule projít na galerii mediatéky a z ní přes lávku i do domu s klubovnami a objektu s obecním sálem. Samostatnou trojici domů tvoří sál z jedné strany spojený s klubovnami a z druhé s kavárnou, která se může stát pro vhodné akce jeho přirozenou součástí. ZAHRADNÍ DŮM Autor: Ing. arch. Marian Lanc Přihlašovatel: Ing. arch. Marian Lanc Tento objekt je navržen jako víkendový dům, případně jako stále obývaný relativně skromný dům za relativně neskromné peníze. Je určen pouze pro dva obyvatele. Jako celoročně využívaný se hodí pro samostatně žijící pár. Je možné ho využít i jako volně stojící ubytování pro hosty v zahradě stávajícího domu. Přesto, že jde o stavbu malou svou rozlohou, není levná a vyžaduje kolem sebe velké množství prostoru. Nejlépe stabilizovanou udržovanou zahradou se vzrostlými stromy. Dům není vizuálně nijak oddělen od svého okolí a stírá rozdíly mezi uvnitř a venku. (To samozřejmě předpokládá, že stavebník má na věc podobný názor. Takový dům totiž neposkytuje stejnou míru soukromí jako běžné stavby.) Jediné dělítko mezi vnitřním prostorem a zahradou představuje výškový rozdíl, o který je dům zvednut nad okolní terén. Toto řešení umožňuje, podobně jako je tomu například v tradičních japonských domech, usadit se na okraj (a popíjet čaj, třeba japonský proč ne?) a vnímat klid zahrady.

14 kategorie studie VODNÍ DŮM Autoři: Mimosa architekti s.r.o. / Ing. arch. Petr Moráček / Ing. arch. Pavel Matyska / Ing. arch. Jana Zoubková Přihlašovatel: Mimosa architekti s.r.o. Vodní dům je příběhem vody v krajině, neuzavírá ji do galerie ani jí nestaví pomník, ale ukazuje ji v její přirozené krajinné formě. Krajina se stává exponátem představujícím různé biotopy vodní nádrže Želivka. V nejvyšším bodě je tato krajinářská expozice zastřešena a do přírodního prostředí vstupuje člověk formou jednoduchého přístřešku, střechy plovoucí nad okolní zelení. Téma vody v krajině se mění v téma vody využívané člověkem a jeho vztahu k ní. Vnitřní prostor domu je vymezen křehkou skleněnou hranicí, která svým tvarováním defi nuje prostor vstupu a částečně kryté dětské hřiště. Striktně geometrická střecha se svým natočením v totožném směru jako přehradní hráz hlásí k souvislosti s touto stavbou, svou lehkostí je ale jejím ideovým opakem. Téma Voda v krajině je popsáno prostřednictvím biotopů vyskytujících se v rámci vodní nádrže Želivka. Jednotlivé biotopy jsou vytvořeny v rámci teras krajinářsky rozdělujících svah na jednotlivé výškové úrovně, jsou zpřístupněny dvěma prohlídkovými okruhy. Voda a člověk je tématem interiérové audiovizuální expozice Vodního domu. VEDALOCI VĚDECKÉ CENTRUM V TARTU, ESTONSKO Autor: Ina Reinecke Přihlašovatel: Ina Reinecke Umístění - vědecké centrum je umístěno v centru města Tartu v Estonsku na Toomemägi, kopci Toome blízko observatoře Tähetorn, kde německý astronom W. von Struve v 19. století pracoval na zjištění přesné velikosti Země. Výsledek jeho práce je Struveho geodetický oblouk, řetěz měřicích triangulací táhnoucí se od Norska až k Černému moři, který je dnes zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Koncept muzea - hlavní informace pro návštěvníky našeho vědeckého centra je o třech světech MAKRO-, MESO- a MIKROkosmu a lidském místě ve vesmíru. Nenavrhli jsme pouze výstavní prostory, ale rovněž zvláštní druh fenomenologické architektury a percepční krajinu. Mesoprostor - postavili jsme prostranné pole masivních bloků o velikosti úhlových vteřin geodetické sítě Země. Návštěvník tak může snadno srovnat svou pozici s velikostí zemského glóbu díky vizualizaci jednotek. Může například spočítat vzdálenost bloků ke Špicberkám. Makroprostor - jsou zde speciální místa, kde návštěvník může sledovat polohu Slunce od úsvitu do soumraku při zvláštních příležitostech (např. letní slunovrat). Samotná stavba slouží jako měřicí nástroj a tvar střechy muzea je defi nován úhlem dopadu slunečního svitu. Pozorovatel se tak stává částí kosmické události, což mu umožňuje uvědomit si, že všichni žijeme ve větším rámci sluneční soustavy, galaxie mezi miliony dalších galaxií. Mikroprostor - denní světlo dopadá difrakčními mřížkami ve střeše a je rozděleno do několika barevných paprsků jako umělá duha. Tento jednoduchý fyzikální pokus ukazuje miniaturní součásti světla, které se považuje za nehmotné. Ale všechno v celém vesmíru - včetně lidí - sestává z infi nitesimálních materiálních částic, které jsou nepozorovatelné a neviditelné. Architektura & materiál - pracujeme přímo v místní krajině, přičemž využíváme předem dané plochy a masivu kopce modifi kujeme je odčítáním a sčítáním. Začleňujeme muzeum a pozorovací místa do celistvosti kopce a zakrýváme vnitřní prostory skleněnou střechou adaptovanou do tvaru krajiny, která je napojena na povrch kopce. Jako materiály používáme nízkolegovanou ocel pro střešní strukturu a vnější mříž hraničící s druhými bloky oblouku, stlačený beton pro podlahy a sklo pro průhlednou střechu. Venkovní prostory jsou osazeny zvláštní zelení a stromy, jejichž domovem je tajga a které mají v Estonsku kulturní význam.

15 kategorie studie DŘEVĚNÝ PROSTOROVÝ DŮM Autoři: Ing. arch. Radek Sátora / Ing. arch. Martin Cviček Přihlašovatel: Ing. arch. Radek Sátora / Ing. arch. Martin Cviček Rodinný dům tvoří kompaktní tvar, převýšená hmota minimalizuje zastavěnou plochu při zachování komfortní dispozice. Dům tvoří 1. pp, 1. np, 2. np a podkroví. 2. np tvoří galerii domu. Dům má raumplan umožňující vizuální propojení jednotlivých místností domu do jednolitého celku a pomocí hry oken nabízí zajímavé průhledy do zahrady. Parkování je otevřený carport, je oddělen od objektu. Svislé nosné konstrukce tvoří dřevěné sloupky, mezi nimiž je vláknitá izolace. Nosnou konstrukci ztužuje OSB deska, která slouží jako parobrzda. Povrchy stěn jsou tvořeny sádrokartonem. Z vnější strany jsou nosníky ztuženy OSB deskou poté zaizolované, na níž je kontaktní difúzní fólie, dále široká provětrávaná mezera a modřínový obklad. Stropy jsou trámové. Ze spodní strany je sádrokarton jako podhled, horní část horizontálně ztužena OSB deskou. V podlaze je vedení potrubí VZT. Krov je navržen z krokví s vloženou izolací. Střecha je titanzinková na dřevěném bednění, provětrávaná. Okna jsou dřevěná s trojitým zasklením. ESTERO BICENTENARIO PARK 2010 / MEXICO Autor: Benjamin Scharf Přihlašovatel: fabrik B architektur San José del Cabo // Baja California Sur // Mexiko Studie města, které má být společným místem pro všechny své obyvatele. Veřejný prostor je tedy daleko důležitější s ohledem na volnost přístupu k němu. Zeleň funguje jako atraktor tak, že zvyšuje hodnotu území. Estero je jednou z nejdůležitějších a největších přírodních rezervací, které Baja California má. V okresu Los Cabos se nacházejí hned čtyři: San Lucas, Sierra la Laguna, Národní park Cabo Pulmo a Estuár San José. Vytváří unikátní ekosystém s velkým významem pro region a všechny stěhovavé druhy. Naším cílem je využití prostoru opuštěné přírodní rezervace v San José. Kombinací dvou atraktorů (aktivity zeleň) je možné v této oblasti vytvořit centrum dění. Přimět obyvatele k tomu, aby je využívali a byli odpovědní při ochraně tohoto místa. Vytvořit různé zábavní i vzdělávací aktivity a přitom být v kontaktu s nejdůležitější zelenou oblastí státu Baja California Sur. Bez těchto aktivit padne Estero za oběť náhodným požárům a developerům, kteří nejsou schopni ocenit a respektovat komunitu, prostředí a ducha země.

16 kategorie studie VISUTÝ PARK NAD ÚSTÍM TUNELU BLANKA TITUL YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 Zdůvodnění poroty: Nejzřetelnější příklad měnící se profese architekta a nových forem architektonických zakázek. I když jde o jediný přihlášený projekt z velkého množství městských zásahů Praha ze stejnojmenné pražské iniciativy, studie přináší velmi kvalitní architektonické řešení jednoho z nejbolestnějších důsledků monumentálních urbanisticko-dopravních a inženýrských rozhodnutí bez odborné architektonické účasti. I když návrh pozitivně tlumí environmentální negativa změněného městského prostředí, samotné architektonické řešení dává šanci také nové estetice inženýrského díla dopravní stavby. Autoři: Ing. arch. Jiří Opočenský / Ing. arch. Štěpán Valouch Přihlašovatel: ov-a / opočenský valouch architekti Tunel Blanka, vedený spornou trasou, je typickou ukázkou zvůle dopravního stavění v Praze. Jeho nadzemní vyústění a mimoúrovňové křižovatky vznikají bez veřejné debaty či architektonické soutěže. Křižovatka Malovanka v místě spojení tunelu Blanka se Strahovským tunelem, svým charakterem připomíná mimopražskou periferii, jako otevřená rána škodí městu. Návrh zaceluje ránu v městské struktuře stehy lávek napříč prostorem křižovatky a překrývá dopravu visutým parkem. Mezi lávkami je napnutá nerezová síť zarostlá břečťanem a psím vínem. Nad místy nezasaženými dopravním koridorem jsou parková náměstí s jezírkem a kavárnou. Pěší kráčí parkem přirozeně za svým cílem. Listy popínavých rostlin brání hluku a zároveň stíní řidičův výhled při průjezdu tunely. Auta se noří do zeleného světla, zážitek cestujících se podobá prehistorickým vzpomínkám na život v pralese. REGIONÁLNÍ MUZEUM KRAJINY A PŘÍRODY Autor: Ing. arch. Marcela Plachá Přihlašovatel: Ing. arch. Marcela Plachá Projekt Regionálního muzea krajiny a přírody je koncipován jako zábavně naučné centrum určené pro širokou veřejnost. Záměrem je formou autentických exponátů, informačních panelů a dokumentárních fi lmů přiblížit návštěvníkům muzea krajinu a přírodu v oblasti, ve které se stavba nachází stálá expozice je tedy věnována pouze danému regionu. Prohlídka muzea je řešena jako naučná stezka, návštěvník prochází jednotlivými pavilony (pavilon ZEMĚ, OHNĚ, VZDUCHU, VODY a ČLOVĚKA), jejichž tématika je zaměřena na koncepčně zapadající přírodovědecké obory. Součástí prohlídky je i zhlédnutí dokumentárních fi lmů s odpovídající tématikou, návštěvník tak stráví v muzeu několik desítek minut bez spěchu, kdy je zcela pohlcen prostředím odhalujícím veškeré dění v přírodě kolem něj. Větší část expozice a zázemí je řešeno jako bezbariérové. Jednotlivé stavby pavilony muzea jsou řešeny jako objekty s železobetonovou konstrukcí, opatřené velkoplošným prosklením s hliníkovými rámy. Pavilony jsou jednopodlažní, nepodsklepené - některé sály jsou umístěny v úrovni druhého nadzemního podlaží a přístup do nich je zajištěn vyhlídkovou věží. Interiéry sálů odrážejí jednoduchost a klidnou atmosféru expozice. Objekt muzea je možné realizovat na jakémkoliv velikostně odpovídajícím nesvažitém pozemku, proto může stavba sloužit libovolnému regionu. Možnosti expozice jsou - i přes předem dané schéma inspirované čtyřmi živly - velmi variabilní, výstavy tak mohou mít jak stálý, tak dočasný charakter.

17 kategorie studie ROZHLEDNA NAD OBCÍ HEŘMANICE Autor: Ing. arch. Jan Mach Přihlašovatel: Ing. arch. Jan Mach / mjölk architekti Stavba věže je lehká montovaná dřevostavba, založená v betonovém základě přibližně elipsoidního tvaru o ploše 30 m2. Konstrukce má tvar prohnutého tubusu s typickým průměrem 5 m a výškou 25,2 m. Tento tvar je spleten z tenkých dřevěných profi lů kladených do pěti vrstev, dvakrát vertikálně (stojiny), dvakrát diagonálně (diagonály U a V), a jednou horizontálně (obruče). Tak vzniká hustá samonosná síť se spoji v místech křížení. Spoje jsou ocelové svorníky. Tubus je vnitřně vyztužen šroubovicí tvořenou schodnicemi celkem 102 stupňů. Plášť je tvořen transparentní folií z měkčeného PVC o tloušťce 0,75 mm. Plášť je dělen do 20 horizontálních pruhů o výšce 1200 mm, tento krok odpovídá rozmístění dřevěných obručí v konstrukci. Jednotlivé pruhy jsou vypnuty na trnech trčících z konstrukce v místech spojů. Jednotlivé pruhy jsou přes sebe přepeřeny a ponechávají mezi sebou provětrávanou mezeru mm. Realizace: léto Lokalita: Heřmanice, Frýdlantsko. Náklady: ,-Kč. ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI Autoři: Ing. arch. Petra Hlaváčková / Ing. arch. Petr Synovec / Ing. arch. Martin Čeněk Přihlašovatel: Ing. arch. Martin Čeněk Studie se zabývá řešením nové budovy Západočeské galerie v Plzni. Požadavky na prostorové řešení se dají pojmout protichůdně. Na jedné straně je tu samotný prostor galerie, který vyžaduje možnost soustředění se na umělecké dílo a tedy pokud možno neutrální prostředí, které nerozptyluje lidskou pozornost. Na druhé straně tu máme požadavky na veřejný prostor, pokud možno otevřený a živý. Tato dvojakost prostorových kvalit se pro nás stává konceptem řešení a jeho vyjádření propisujeme do funkčních vazeb, konstrukčního systému a výtvarného ztvárnění. Výsledkem prostorového konceptu je hmotové rozčlenění a rozptýlení různých funkcí po objektu. Pohyb v objektu má rytmus střídání volných a uzavřených míst vyjadřujících tak svoji odlišnou funkci. Prostory nejsou monotónní a odpovídají potřebám člověka na kombinaci soustředění, odpočinku a aktivního trávení času. Věříme, že vznikne budova, která si získá identitu skrze konstrukční, funkční a výtvarné vyjádření konceptu.

18 kategorie studie MUZEUM VODY Autoři: Ing. arch. Jakub Hendrych / Ing. arch. Tomáš Císař Přihlašovatel: Ing. arch. Jakub Hendrych Muzeum vody bylo koncipováno jako ekologické centrum se vztahem k vodní nádrži Želivka. Areál lze chápat jako regulovanou část krajiny, která ji nenarušuje, ale naopak harmonicky obohacuje. Muzeum se stává krajinou a krajina muzeem. Samotné řešení je možno chápat jako tři celky: vodní zahrada, vyhlídková věž a hlavní expozice muzea, která je umístěna jako poklad pod vodní hladinou. Venkovní expozice je tvořena vodní botanickou zahradou s lávkami a vodními exponáty. Vyhlídková věž vyrůstající z vodní zahrady je dominantou celého areálu muzea, kde má návštěvník možnost bezprostředního kontaktu s vodní nádrží a jejím chráněným územím. Stavba centra byla řešena jako energeticky nenáročná stavba. CHRÁNĚNÁ DÍLNA PRO PŘÍPRAVU NAKLÁDANÝCH HERMELÍNŮ A UTOPENCŮ V DAVLI NOMINACE NA TITUL YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 Zdůvodnění poroty: Více než výjimečnost nebo sofi stikovanost architektonického řešení, které je velmi jednoduché a pragmatické, porota ocenila genderový přístup k řešení architektury pro klienta občanské sdružení a jeho chráněnou dílnu. Architektura, která chce vyprávět a komunikovat rečí svých chráněnců, architektura, která nemanifestuje svoje tvůrce, ale uživatele. Autoři: MMM - architekti / Ing. arch. MgA. Klára Makovcová / Ing. arch. Pavlína Macháčková Přihlašovatel: MMM - architekti / Ing. arch. MgA. Klára Makovcová / Ing. arch. Pavlína Macháčková Dům u hlavního toku na Prahu, u silnice a u řeky dům jako Billboard. Dům z dřevěných kostek, jako učební pomůcka pro děti, každá kostka jedno písmenko. Reklamní poutač na hermelín a utopence, (nemáme na mysli utonulé v Povltaví), patro s utopencem ovšem značí úroveň vody v roce Dům svým tvarem připomínající parník s komínem a kapitánským můstkem, kde sídlí ředitel občanského sdružení, jak napovídají písmenka PP - Portus Praha. Modulární architektura jako koncept stavebnice pro zjednodušení, zlevnění a prefabrikaci stavby. Levné dostupné přírodní materiály, které lze použít do záplavových oblastí - dřevo plave. Parcela se nachází na levém břehu Vltavy, od které nás dělí hlavní komunikace směr Štěchovice Praha. Dominantu tvoří 2 věže, jedna kapitánský můstek (14 m) na severním konci stavby. Druhá jednopodlažní, tvořící komín parníku (10,5 m). Věže slouží zároveň jako komunikační jádra s výtahy a schodišti. Dům je dvoupodlažní o výšce 7 m, základní princip stavby je modul 3,5 x 3,5 m kostky. Hlavní princip - koncept kostek - kostka má 6 stran, takže celá strana je z jednoho materiálu. V interiéru jsou místnosti členěny podle modulového systému a je možná vysoká variabilita vnitřních prostor. Na viditelné fasádě z hlavní komunikace jsou do fasádních desek nebo posuvných okenic vyřezána písmena skládající nápis HERMELÍN, UTOPENEC, P.P. a O.S. jako poutač.

19 kategorie studie CIHLOVÝ DŮM DO 2,5 MILIONU KORUN Autor: Ing. arch. Peter Požár Přihlašovatel: Ing. arch. Peter Požár Princip 1 - dům je navržen jako přízemní, čtvercového půdorysu s vnitřním átriem. Základním půdorysným prvkem je čtverec 3,75 x 3,75 m. Ze čtverců je sestaveno dispoziční schéma domu. Dům má být uzavřené intaktní formy s dostatečným prostorem pro 3-4 člennou rodinu, které má poskytnout standardní obytný komfort. Princip 2 vnější obvodová zeď defi nuje vztah mezi vnitřním (rodinným) prostředím a vnějším prostředím (společností). Zeď chrání a výrazně odděluje tyto prostory. Princip 3 átrium je centrem domu. Je to intimní prostor rodiny, poskytuje chráněný vnější prostor. Exteriér se vizuálně stává součástí interiéru. Prostor atria má být exteriérovou součástí domu, prostor zahrady má být vnějším prostorem pro pobyt. Architektura dům je určen pro rovnou nebo mírně svažitou parcelu. Vstup je orientován ze severní strany. Parkování je navrženo mimo hmotu domu, místo pro auto je při vstupu. Dům je intaktní, nečleněné kubické hmoty s pultovou střechou vyspádovanou směrem do atria. Všechny fasády jsou téměř identické, jsou tvořené stejnými prvky, čtvercovým oknem a sdruženými dveřmi a pevným zasklením. Výška oken je dána druhem místnosti. Před dveřmi do zahrady je navržena terasa. Fasády v átriu jsou prosklené v kombinaci s pevným zasklením a posuvnými dveřmi. Konstrukční řešení Dům stojí na betonových pásech. Vnější nosná obvodová zeď je navržena z POROTHERM 44 EKO, příčky jsou z 11,5 P+D. Strop /krov/ je dřevěný s podhledem z SDK. Nosné vazné trámy leží na vnější obvodové zdi a na 4 dřevěných sloupech v rozích átria. Materiálové řešení Vnější zdi jsou omítané Porotherm Universal. Vnější okná a dveře jsou dřevěná s izolačním zasklením. Krytina je plechová-titanzinková. Terasy jsou dřevěné. Přístupový chodník a parkovací plocha je z betonu. Všechny vnější kovové části jsou z pozinkovaného plechu nebo z titanzinku Autor: Zuzana Urbancová Přihlašovatel: Zuzana Urbancová Vypadá to na další horký den, teploměr už ráno ukazuje 35 C, předpověď na večer slibuje přívalové deště. To už je takový letní rituál. Hlavní zpráva dne hlásí: protržení hrází a zaplavení dalšího území Beneluxu. Hladina moře tam stále stoupá a přesídlení ohrožené části obyvatelstva pokračuje. Lahovický viadukt už téměř nestačí pokrýt zájem nově příchozích azylantů. Odpoledne máme naplánovánu návštěvu nové expozice DČ v muzeu automobilizmu. Sehnal jsem ještě pár litrů benzínu, tak pojedeme stylově - autem. Je to asi dvě hodiny cesty u bývalého dálničního mostu. V těch místech už jsem nebyl asi deset let - je dobře, že se s tou ruinou konečně začíná něco dít. Obléknu se a chystám se vyrazit do práce. Venku je opravdu nesnesitelné horko. Tak raději zůstanu doma a v klidu se připravím na večer. Ostatně, přece není kam spěchat...

20 kategorie studie ZAHRADNÍ LABYRINT Autor: MgA. Vendula Hladíková, Ing. Lukáš Zimandl, Ing. Jana Ostatnická Přihlašovatel: MgA. Vendula Hladíková / Design4function s.r.o. Na pozemku o rozloze cca 0,75 ha je navržen přírodní labyrint vytvořený terénními vlnami, mezi kterými se nachází naučná stezka. Stezka umožňuje návštěvníkovi odprostit se od okolí a zkoumat faunu a fl óru v jejich přirozeném prostředí. Naučná stezka dále pokračuje i mimo areál a vytváří okruh o délce 1,3 km kolem rozhledny, přes potok a zpět. Ve svazích jednotlivých kopců jsou umístěny voliéry a výběhy, které jsou navrženy tak, aby vytvářely co nejoptimálnější podmínky pro chov. Částečně jsou zapuštěny do terénu a vytvářejí tak chovaným živočichům úkryt. Sadové a zahradnické úpravy dotváří okolí voliér a výběhů, svahy kopců a terén celého labyrintu jsou osázeny stromy, keři, bylinami a květinami vyskytujícími se v prostředí přirozeném pro živočichy chované v areálu. Celý labyrint je rozdělen do čtyř částí. Každá část navozuje atmosféru odlišného prostředí a návštěvník si tak může lépe představit přirozené prostředí chovaných živočichů. NÁVRH REKONSTRUKCE SCHODŮ A OKOLÍ KOSTELA V DUKOVANECH Autoři: Ing. arch. Ivo Pavlík / Ing. arch. Lucie Chytilová / Bc. Dana Nováková Přihlašovatel: Ing. arch. Ivo Pavlík / Ing. arch. Lucie Chytilová / Bc. Dana Nováková Kostel svatého Václava tvoří dominantu obce Dukovany, těžiště prostoru kolem kostela tvoří schodiště, toto schodiště upravujeme. Schodiště ve spojení s kostelem má v křesťanské mytologii mnoho významů: vystupování k nebi, k bohu, vzestup na nejvyšší úroveň a duchovní růst. Koncept hlavního schodiště jsme zvolili jako symbol cesty člověka ke svému duchovnímu obrazu a jako cestu člověka životem. Cesta člověka (život) k bohu je náročná. Vystoupání na schodiště je také náročné díky pozměněné perspektivě schodů. Perspektivně zužující se schodiště symbolizuje naši zkreslenou představu o životě. Schodiště můžeme vidět nezkreslené jen z jednoho bodu. Jde o místo u stropu nad oltářem. Tento pohled symbolizuje, že opravdový a nezkreslený smysl života a světa my nejsme schopni vidět. Schodiště jsme upravili tak, aby vypadalo delší než je. Použili jsme stejný fígl jako u chodby v paláci Spada v Římě. Schodiště se směrem nahoru zužuje. Na konci u kostela je široké jen pro jednoho člověka a je nejpříkřejší. Zábradlí má u schodiště význam opory. Podporuje také perspektivní klam a evokuje biskupskou berlu. Na konci schodiště je vyhlídka. Člověk má možnost obrátit se zpět a vidět svoji cestu. Z vyhlídky je krásný pohled na obec.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ Průvodní zpráva Dům na hraně Valašské Meziříčí, ulice sokolská 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Urbanistický návrh zohledňuje dané místo, navazuje

Více

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO Mapa On-Line OBECNÉ ÚDAJE O DÍLE: Název díla: Dětská Eko-Univerzita Hanspaulka Investiční skupina: stavba pro vzdělávací účely Odborná způsobilost:

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Vzorové domy. Přijďte se přesvědčit...

Vzorové domy. Přijďte se přesvědčit... Vzorové domy Přijďte se přesvědčit... Za účelem návštěvy některého ze vzorových domů nás neváhejte kontaktovat. Rádi vás provedeme interiérem a řekneme vám vše o výstavbě i bydlení v dřevostavbě NEMA.

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT PROJEKT 0 Úvodní údaje Identifikační údaje stavby: Identifikační údaje stavebníka: Městská část Praha 12 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace: IN.SPIRA GROUP, s.r.o. Šejbalové 894, Praha 5 Barrandov,

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů.

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů. ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2014 / 2015 Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně- Komíně Urbanistický koncept Koncept projektu spočívá ve vytvoření struktury bytových domů jako typicky městského způsobu bydlení.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007 1948 m 2 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 140 m 2 8431 m 3 1720 m 2 1112 m 2 780 m 38 předností domu jsou velké pokoje v podkroví poloha kuchyně umožňuje dobré optické a provozní propojení s obývacím pokojem

Více

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BYTOVÝ DŮM, KUTNÁ HORA Atelier KOHOUT TICHÝ ATZBP ZS2011/2012 RICHARD OTT STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE řešené území Morfologie terénu a zástavby Kutné hory m_1:7500 Charakter zástavby rodinné domy -řádkové,

Více

ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU

ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2016 - STRETECH 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ve středu dne 8. června 2016 ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU Michaela Andrlová SPŠ stavební Hradec Králové,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Řešená parcela se nachází v Brně na nároží křižovatky ulice Bratislavské a Staré. Toto území je v blízkosti městského uličního okruhu, které obepíná centrum

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE CITY LIBRARY, LAUSANNE DIPLOMOVÁ

Více

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení,

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení, ...inspirujte se přírodou modulové dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely komfortní způsob bydlení Bydlení v domech na bázi dřeva patři v dnešní

Více

DUAL m Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE A + B obytné místnosti. 2 x 5 zastavěná plocha

DUAL m Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE A + B obytné místnosti. 2 x 5 zastavěná plocha DUAL 1523 ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA KLÍČ 6 970 000 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY ZA MATERIÁL 3 830 000 Kč A + B 2 x 5 882 + 880 m 2 obestavěný prostor 6638 + 6605 m 3 celková užitková plocha 2 x 1360 m 2 celková obytná

Více

Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1

Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1 Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1 O SPOLEČNOSTI Úsporné bydlení s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti výstavby dřevostaveb. V počáteční fázi pomůžeme klientům k vypracování

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE RODINNÝ DŮM - VČELNÁ RODINNÝ DŮM Projektant: Místo stavby: Plocha pozemku: Zastav. plocha domu: Zas. plocha garáže: Obestavěný pr. domu: Zpevněné plochy: Ing. arch. Jan Klein Ing. arch. Jakub Pubal p.č.

Více

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

POROTHERM DŮM viladům v intravilánu obce

POROTHERM DŮM viladům v intravilánu obce POROTHERM DŮM 2012-2013 viladům v intravilánu obce koncept modul cílová skupina 9 6 modulové byty 1+kk 2+1 3+1 POROTHERM 2012-2013 VILADŮM V INTRAVILÁNU OBCE SOUČASNÝ POHLED NA TRADIČNÍ FORMU MĚSTSKÉHO

Více

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP... 1:100 PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM... 1:100 POHLEDY... 1:200 ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Více

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3 EUROLINE SLOVAKIA 2012 EKOLINE 1237 4 20 000 Kč 2 20 000 Kč -10 000 Kč POSCHODÍ [plocha 1000 m 2 ] [plocha 1097 m 2 ] předpokl spotřeba energie za rok komfortní moderní dům navržený v souladu s moderními

Více

JUNIOR jednoduché technické řešení umožňuje rychlou svépomocnou m Kč Kč Kč EUROLINE 2006

JUNIOR jednoduché technické řešení umožňuje rychlou svépomocnou m Kč Kč Kč EUROLINE 2006 JUNIOR 630 ilustrační obrázek 3 830 000 Kč 2 100 000 Kč 108 m 2 6360 m 3 1368 m 2 843 m 2 720 m 38 dvojpodlažní dům s obytným podkrovím bez podsklepení malá možnost osazení objektu na menší stavební parcely

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu pro mladé a začínající architekty Schopnost měnit kulturu společnosti a posouvat ji kupředu je s mládím spojována obecně. A mladí architekti v tomto ohledu

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Objevte komfort bydlení ve městě s volností výhledů do okolní krajiny. 1 POPIS PROJEKTU Představujeme Vám nově dokončený projekt viladomu Sv. Václav, jenž v

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) Z hlediska širších vztahů se jedná o lokalitu ležící v centrální části města Brna ve čtvrti Zábrdovice na okraji rozsáhlého

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

VILA 1552. novinka. 186.3 m 2 / 283.8 m 2. 3 330 000 Kč. 26 870 Kč EUROLINE 2015. 2-podl. verz./3-podl. verz. obytné místnosti

VILA 1552. novinka. 186.3 m 2 / 283.8 m 2. 3 330 000 Kč. 26 870 Kč EUROLINE 2015. 2-podl. verz./3-podl. verz. obytné místnosti 1863 m 2 / 2838 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha 913 m 2 ] POSCHODÍ 3np ALT [celková plocha 910 m 2 ] POSCHODÍ 2np [celková plocha 950/1015 m 2 ] 2-podl verz 3-podl verz 6 900 000 Kč 4 240 000 Kč 2-podl verz/3-podl

Více

CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ

CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ Pokud chcete nový dům, jste na správné adrese. Stanete se spoluautory svého nového domu a to je vždy nejlepší postup. Individuální projekt zohlední místní podmínky i vaše požadavky.

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a) Technická zpráva architektonické, výtvarné,

Více

PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE. Tibor Csukás, Petr Slepánek březen 2012

PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE. Tibor Csukás, Petr Slepánek březen 2012 PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP a ŘEZ AA... 1:100 PROSTOROVÉ PŮDORYSNÉ ŘEZY DOMEM PROSTOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE LAUSANNE TŘI PLATFORMY Hlavním tématen při navrhování knihovny v Lausanne bylo prostředí, ve kterém se knihovna nachází. Město se poměrně prudce svažuje od jezera Lac Léman a

Více

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ Souhrnná a průvodní technická zpráva Zadavatel - Nadační fond SV. Hyppolita Stupeň zpracování - Architektonická studie Zpracováno

Více

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM 8. 6. 016 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SITUACE DISPOZICE - SCHÉMA PLOCH PŮDORYS 1.NP PŮDORYS.NP ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ 2014-2015 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBYTNÝ SOUBOR V KOMÍNĚ

FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ 2014-2015 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBYTNÝ SOUBOR V KOMÍNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ 2014-2015 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBYTNÝ SOUBOR V KOMÍNĚ Průvodní zpráva Urbanistické řešení: Městská část Brno Komín, v níž se řešený pozemek nachází, leží na východním okraji

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ NEW

Více

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Základní princip navrhovaného řešení Původní rozloha parku byla postupně zmenšována stavebními zásahy. Ukusování plochy a následné vybudování objektu letního kina přímo

Více

HORNÍ HRAD ZOO STAVBY - HERALDICKÁ ZOO DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXTOVÁ ZPRÁVA

HORNÍ HRAD ZOO STAVBY - HERALDICKÁ ZOO DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXTOVÁ ZPRÁVA HORNÍ HRAD ZOO STAVBY - HERALDICKÁ ZOO DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXTOVÁ ZPRÁVA Vypracovala: Bc. Jana Valchová, 2. ročník magisterského studia, LS 2014/15 Vedoucí práce: Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. 1 FA VUTBR 2

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ TYPOVÉ DOMY DEKHOME VÝBĚR DOMU Volba vhodného a plně vyhovujícího domu je s jistotou jednou ze starostí z kategorie těch příjemných. Na druhou stranu se však

Více

CARLA U HŘIŠTĚ. 2.990.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

CARLA U HŘIŠTĚ. 2.990.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům CARLA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 2.990.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O JEDNOPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Motto: Ing. arch. Jiří Knesl Školitel: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. Ústav navrhování II. FA VUT Brno Podobně jako je výrazem české státnosti státní vlajka

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat.

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat. LINIA 1061 předpokl spotřeba energie za rok vhodný do řadové zástavby nebo jako dvojdům či samostatně stojící dům úzká dispozice vhodná na úzké parcely zasunutá terasa poskytuje soukromí v řadové zástavbě

Více

Domy. s nulovou spotřebou. 118 Stavba

Domy. s nulovou spotřebou. 118 Stavba Domy s nulovou spotřebou Pravděpodobně už od roku 2020 bude v Evropě možné stavět jen energeticky úsporné domy. Optimálně to budou ekologické stavby, které využívají přírodní materiály a mají minimální

Více

Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér

Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér Čtyřčlenná rodina z Bukurešti získala pozemek, na němž chtěla postavit dům. Jeho úzký a dlouhý tvar dával od počátku tušit, že návrh

Více

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění Anotace Návrh se věnuje zátopové oblasti, proto ho z větší části tvoří stavby dočasného charakteru seskládané z nákladních kontejnerů. Odkazujeme tím k Labi jako důležité dopravní cestě. Návrh se zabývá

Více

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY 19. ročník / listopad 2014 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ 11/14 www.dumazahrada.cz MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM SPECIÁLNÍ TÉMA 17STRAN ENERGIE VELKOPLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ ZMĚNA DODAVATELE

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

Centrum krajinných studii

Centrum krajinných studii Centrum krajinných studii Světlá pod Ještědem Vojtěch Stoklasa / 2014 1 Obsah Anotace: Centrum krajinných studíí se nachází ve Světlé pod Ještědem v bývalé faře. Jedná se o dostavbu k výrazné historické

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu soutěžní návrh Marika Dumková Žalov lesní hřbitov Hodonín u Kunštátu Hodonínka Rozsečský potok vesnice les pole vodní plochy a toky objekty

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE LIST Č. - 1 :4,0 1 OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE název souboru - číslo strany datum tisku - 01/2013 formát eatelier 2013 TITULKA ÚVODNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: MATEŘSKÁ ŠKOLA PITKOVICE Parc. č.1/6

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

PŘÍZEMÍ [celková plocha 73.6 m 2 ] SMARTLINE 1503. novinka. . obývací pokoj s krbovými kamny, jídelnou a kuchyní se

PŘÍZEMÍ [celková plocha 73.6 m 2 ] SMARTLINE 1503. novinka. . obývací pokoj s krbovými kamny, jídelnou a kuchyní se 76 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha 76 m 2 ] 2 00 000 Kč 1 510 000 Kč jednoduchý, malý, účelný dům, vhodný i jako chata s nízkými náklady na výstavbu minimální na malé pozemky obývací pokoj s krbovými kamny,

Více

Zápis ze 147. jednání Sboru expertů

Zápis ze 147. jednání Sboru expertů Zápis ze 147. jednání Sboru expertů 4. 2. 2016 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ III. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN III. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

Více

NÁVŠTĚVA 80 DŮM&ZAHRADA

NÁVŠTĚVA 80 DŮM&ZAHRADA Ve svahu Stavět na svažitém pozemku je možné různými způsoby majitelé navštíveného domu zvolili jeden z méně běžných. Na rozdíl od obvyklého zapuštění objektu, které vyžaduje zemní práce v celkem velkém

Více

PŘÍZEMÍ [celková plocha 52.7 m 2 ] POSCHODÍ [celková plocha 87.8 m 2 ] VILA novinka

PŘÍZEMÍ [celková plocha 52.7 m 2 ] POSCHODÍ [celková plocha 87.8 m 2 ] VILA novinka VILA 1754 3 910 000 Kč 2 150 000 Kč 5 1119 m 2 5731 m 3 1284 m 2 723 m 2 6605 m dvoupodlažní moderní dům určený pro 4-5 člennou rodinu vhodný i na úzké parcely přízemí řešeno jako moderní otevřený prostor

Více