YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG"

Transkript

1 YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu pro mladé a začínající architekty KATALOG

2 O soutěži Schopnost měnit kulturu společnosti a posouvat ji kupředu je s mládím spojována obecně. A mladí architekti v tomto ohledu nejsou výjimkou. Ing. arch. Michal Šourek, MS GROUP Cílem architektonické soutěže Young Architect Award 2010 je zmapovat tvorbu mladých začínajících architektů, pomoci najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, porovnat kvalitu studentských prací z různých škol, přilákat potencionální studenty architektury a v neposlední řadě přiblížit architekturu široké veřejnosti. Soutěž probíhala jako neanonymní jednokolová přehlídka studií, školních prací a již realizovaných staveb. Soutěžní přehlídky se mohli zúčastnit studenti či absolventi oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury a autodidakti vzdělaní v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání soutěžních prací nepřesáhli věk 33 let. Kritéria hodnocení \ kvalita architektonického/urbanistického řešení udržitelnost z environmentálního hlediska Kategorie \ studie školní práce realizace Odborná porota \ doc. akad. arch. Imrich Vaško, předseda poroty, VŠVU Bratislava Mgr. akad. arch. Roman Brychta, PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. Ing. Milan Jirovec, člen představenstva ČKA, m4 architekti s.r.o. Ing. arch. Petr Parolek, Ph.D., FA PAROLLI, s.r.o. prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc., Nadace Nadání J., M. a Z. Hlávkových Ing. arch. Michal Šourek, MS GROUP Ing. arch. Ivan Wahla, Ateliér RAW Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná společnost ABF, a.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

3 Slovo předsedy poroty Porota měla za úkol posoudit ve třech kategoriích 128 přihlášených prací mladých a začínajících architektů a studentů architektury z České republiky, středoevropského regionu, z dalších krajin EU či dokonce ze zámoří a z celého světa. Médium soutěže normovaný jeden panel na každý přihlášený soutěžní návrh s grafickým a textovým představením studentské práce, studie a realizace porotě postačovalo na pochopení příčiny vyslání autorské architektonické zprávy na posouzení. Porotě tak představený soutěžní materiál poskytl velmi zajímavý prostor pro porovnávání jednotlivých autorských strategií, všeobecných sociopolitických tendencí ve společnosti a architektuře, ale i náhled do kvality současné české a mezinárodní architektonické scény. Soutěž porotě nabídla různé zajímavé sondy do směřování architektonického vzdělávání. Nejpřekvapivějším poznatkem poroty byla počtem přihlášených malá (18), ale architektonicky kvalitně dotovaná a vyrovnaná kategorie realizací, kde porota konstatovala vysokou úroveň standardu přihlášených prací. Porota očekávala aktivnější a pestřejší nabídku v kategorii studie (39 přihlášených), kde nabídnutá kolekce vytvořila dost reprezentativní náhled situace na architektonickém trhu. Obě dvě kategorie mladých a začínajících architektů přinesly zajímavé podněty a z předložených prací se porota shodla na identifikaci impulzů a podnětů reprezentujících poslání soutěže. Porota se domnívá, že oceněné projekty reálně charakterizují měnící se pozici architekta v dnešní komplexně se měnící globální společnosti v post-teoretické době. Kategorie školních prací s největším počtem přihlášených projektů (71) poskytla porotě velký prostor pro otevřenou, bouřlivou a podnětnou diskuzi o profilu studenta či absolventa architektonické školy, současných tendencích v architektuře, metodách architektonického navrhování a zodpovědnosti poroty. Porota se sice dokázala dohodnout na metodě kvalitativního síta velmi různorodých školních zadání, pedagogických a autorských přístupů a nestejných východiskových manifestů, konečné rozhodnutí však bylo pro porotu kontroverzní z důvodu paralelních a těžko slučitelných hodnotících argumentů. Porota diskutovala nejen samotné studentské práce, ale charakteristiku škol, na kterých tyto práce vznikaly. Rozhodnutí o vítězovi bylo přijaté jen těsným rozdílem hlasování, ve shodném názoru, že rozhodování v této kategorii bylo nejtěžší. Nejednoznačné rozhodnutí je však reprezentativní z hlediska turbulentně se vyvíjející profese. doc. akad. arch. Imrich Vaško předseda poroty

4 Přihlášené práce - studie VISUTÁ OBSERVATOŘ NOVÁ HUSTOTA BYTOVÝ DŮM CORE & BOX CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ A DESIGNU RODINNÝ DŮM BUDOUCNOSTI NOVÁ BUDOVA ZÁPADOČESKÉ GALERIE V PLZNI INFO POINT / KOŠICE 2013 UMĚLCŮV DŮM RODINNÝ DŮM ATRIUM - ZELENÝ VRCH BAHAMSKÝ PLÁŽOVÝ DŮM BAZILIKA V LIBREVILLE, GABON VESMÍR VYSOČINY ROZVOJ ÚZEMÍ HYNČIC POD SUŠINOU PAVILON SLOVANSKÉ EPOPEJE ALFONSE MUCHY NÁVRH MODULÁRNÍHO OBYTNÉHO SOUBORU V NITŘE RODINNÝ DŮM OBECNÍ DŮM V PŘEZLETICÍCH - VEŘEJNÝ PROSTOR PRO ŽIVOT ZAHRADNÍ DŮM VODNÍ DŮM VEDALOCI VĚDECKÉ CENTRUM V TARTU, ESTONSKO DŘEVĚNÝ PROSTOROVÝ DŮM ESTERO BICENTENARIO PARK 2010 / MEXICO VISUTÝ PARK NAD ÚSTÍM TUNELU BLANKA REGIONÁLNÍ MUZEUM KRAJINY A PŘÍRODY ROZHLEDNA NAD OBCÍ HEŘMANICE ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI MUZEUM VODY CHRÁNĚNÁ DÍLNA PRO PŘÍPRAVU NAKLÁDANÝCH HERMELÍNŮ A UTOPENCŮ V DAVLI CIHLOVÝ DŮM DO 2,5 MILIONU KORUN 2061 ZAHRADNÍ LABYRINT NÁVRH REKONSTRUKCE SCHODŮ A OKOLÍ KOSTELA V DUKOVANECH KOLEKTIVNÍ BYDLENÍ V MANILE, FILIPÍNY ŘÍMSKÝ DŮM 2010 URBANISTICKÁ STUDIE REVITALIZACE AREÁLU VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE MODRÝ PAVILON FN MOTOL KANCELÁŘ MONITORINGU A INTERPRETACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, GUARDA, PORTUGALSKO REZIDENČNÍ DŮM NOVÁ STARÁ - DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH RODINNÝ DŮM VE VELKÝCH HAMRECH

5 kategorie studie VISUTÁ OBSERVATOŘ Autoři: Roman Jesus Cordero Tovar / PLUG Přihlašovatel: Roman Jesus Cordero Tovar / PLUG Cíl - Povodně jsou přírodní jevy, jejich síla může zcela zničit vesnice, které jim stojí v cestě. Observatoř Usumacinta umístěná v Tenosique ve státě Chiapas v jižní části Mexika se bude používat ke studiu růstu hladiny řeky, návrhu infrastrukturních projektů ke kontrole povodní a zároveň bude poskytovat účtočiště postiženým obyvatelům. Další program bude vodní muzeum a malá ubytovna pro výzkumníky či studenty. Navržený projekt by měl zvýšit povědomí o realitě, která je stejně nebezpečná, jako je nevyhnutelná. Místo - V protikladu k přírodní krajině okolo řeky Usumacinta vyčnívá do dálky přítomnost mostu boca del cerro, který dnes plní roli důležitého spojení a referenční bod pro město Tenosique. Je zajímavé, jak kromě funkce mostu (pro chodce, automobily a vlaky) jeho pozice jasně označuje dramatickou změnu v topografi i místa a kaňonu řeky, čímž tvoří bránu, která vede oběma směry do krajiny. Jsme přesvědčeni, že zachování rázu krajiny vyžaduje práci s podmínkami, které nám poskytuje. Idea - Navrhujeme použít most jako podpůrnou strukturu pro to, co program vyžaduje, aby bylo možné zanechat okolí nedotčené, což vyjadřuje ideu stavby na již postaveném a neinvazivní přístup k panenskému území. Výsledkem je lehká budova, visutá struktura, která organizuje program v podélném směru a je v souladu se strukturní logikou objektu, se kterým je spojena. Podoben obrácené rozhledně, pozoruje most prostředí, kterému vděčí za svou existenci: vodě. Design se snaží o soulad a začlenění komplexního systému proudů, které existují v jeho okolí (vodní doprava, železnice, automobily a chodci). NOVÁ HUSTOTA CENA VEŘEJNOSTI Autor: Diana Cristóbal Olave Přihlašovatel: Diana Cristóbal Olave Rozvoj měst je v dnešní době důležitým architektonickým jevem. Šířící se výstavba založená na rodinných domech se považuje za typ rozvoje, který jde proti určitým ekologickým hodnotám; na druhé straně ovšem existuje i názor stavějící se proti hustotě zastavění prostřednictvím vícepatrových staveb. Jak zvýšit hustotu v městech jako Barcelona nebo Praha bez vysokých budov a zároveň udržet důležitost veřejných ploch, jako jsou parky a náměstí? Vezměme si jako příklad rozměry bloku (110 m x 100 m), který vytvořil Cerda v Barceloně. Vyvinula se tak budova s vysokou hustotou, která však využívá pouze polovinu pozemku. Se čtyřmi patry dosahuje téže hustoty jako běžné stavby, ponechává ovšem prázdný prostor pro veřejné využití. Hlavní využití je obytné, ovšem počítá s obchodním využitím přízemí a s konkrétní vybaveností, jako jsou muzea či kanceláře... to dodává modelu směsici využití, kterou považujeme pro město za velmi důležitou. Ve velkých městech se ulice změnily v hlučné místo, kde je každý den méně slunečního světla. V reakci na to navrhujeme obytný model s jedním nebo více soukromými dvory pro každý dům, který zajišťuje soukromí, ticho a světlo. Při čtyřech podlažích přichází do každého bytu přirozené světlo, a protože každý dům má svůj vlastní dvůr, je tak zajištěno i soukromí. Skutečnost, že je důraz kladen na přirozené světlo a vlastní místo na výhled, stává se tento model vhodný pro město, nemá však smysl v přímořských či horských lokalitách. Pro strukturu a byty je použita pravidelná mřížka. Cílem je navrhnout budovu, která je jedinečná svým konceptem, nikoli svým tvarem, čímž vzniká model, který je otevřený změnám. Taková budova se stává kontejnerem pro různé typologie bytů. Snažíme se poskytnout architektonické možnosti pro různé druhy uživatelů, kteří dnes existují. Jednopodlažní domy mísíme s dvoupodlažními a trojpodlažními; byty s jednou ložnicí s byty o dvou, třech nebo čtyřech ložnicích. Střecha je velký zelený prostor, který je částečně průchozí a přístupný z velkého dvora vybavenosti. Tento nový městský park pomáhá udržovat teplotu budovy jako izolace a rovněž sbírá dešťovou vodu k použití v síti uvnitř budovy. Velká pergola ze solárních panelů shromažďuje energii a zároveň poskytuje stín pro průchozí oblast.

6 kategorie studie BYTOVÝ DŮM CORE & BOX Autoři: Bc. Veronika Dobešová / Bc. Gabriela Blažková Přihlašovatel: Bc. Veronika Dobešová / Bc. Gabriela Blažková Core & Box je bytový dům pro 21. století, který lze postavit velmi rychle a prakticky kdekoliv za použití vysoké míry prefabrikace a s minimem mokrých procesů. Bytový dům se skládá z nosného jádra a ze zavěšených obytných boxů. Obytné boxy jsou navrženy ve třech velikostních variantách S, M, L jsou samonosné a samostatně tepelně izolované. Boxy jsou navzájem propojitelné, a tím lze vytvářet byty o nejrůznějších velikostech, které mohou být složené z více boxů jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru. Jednotlivé boxy lze ze systému vyjmout, anebo lze na jádro připevnit nové modernější jednotky. Dále je možné celý box přemístit na jiné nosné jádro. To znamená, že byty se mohou měnit spolu s obyvateli nebo se s nimi mohou dokonce stěhovat. Bytový dům Core & Box je možné umístit na pevnině nebo i na vodě. Systém Core & Box je velmi fl exibilní a umožňuje vytvářet velké množství variant bytů podle aktuálních potřeb obyvatel. CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ A DESIGNU Autoři: Ing. arch. Irena Šebová / Ing. arch. Tomáš Král Přihlašovatel: Ing. arch. Tomáš Král Dům současného umění a designu je jedním z našich soutěžních návrhů domů umění v centru města Plzně, takové prostory totiž městu bytostně scházejí. Náš návrh vznikl jako příspěvek do diskuse o veřejném prostoru a o potřebě veřejných investic městotvorného charakteru. Zabývali jsme se otázkou zda stavět či nestavět a s jakým dopadem na život města i kraje. V ideové urbanisticko-architektonické soutěži jsme navrhli zastavění městského pozemku domem současného umění. Domem, kde se umění vystavuje, kde se produkuje, kde se prodává, vyučuje. Domem, kde má umění dostatečné zázemí, kde si na sebe vydělá a kde žije! Návrh vychází z myšlenky vytvoření kvalitního veřejného prostoru pod střechou umělecké instituce. Navrhujeme mnohovrstevný prostorový objekt, kde venku je součástí uvnitř a naopak. Objekt reaguje na danosti okolí a jeho tradici. Navrhujeme objekt na principu galerií výstavních či nákupních, veřejně přístupné umělecké laboratoře, kde nejpřístupnější jsou nejvyužívanější prostory. Pracujeme se světlem a také s barevností města. Náš návrh byl v soutěži oceněn.

7 kategorie studie RODINNÝ DŮM BUDOUCNOSTI Autoři: Ing. arch. Irena Šebová / Ing. arch. Tomáš Král Přihlašovatel: Ing. arch. Tomáš Král Představujeme soutěžní návrh rodinného domu, kterým odpovídáme na otázku vyhlašovatele, jak by mohl vypadat rodinný dům budoucnosti z kompletního cihlového systému Porotherm. Dům budoucnosti chápeme jako dům pro budoucnost jedné i více generací, přirozený dům, který nemůže vzniknout natruc svému okolí. Náš návrh je neortodoxní, nejde mu o programové vymezení se. Využíváme přirozených vlastností obyvatel, tj. improvizace na základě aktuálních potřeb. Návrh počítá s konečnou velikostí 5+kk. Finanční vklad může být rozvrstvený v čase. Dalším přínosem domu je poskytnutí domova všem členům rodiny při zachování komfortu, soukromí a bezpečí každého člena. Architektonická forma důsledně vychází z uvedené koncepce. Navrhujeme živelnou estetiku jednotlivých objektů. Na začátku má rodina pouze předlohu domu a plán bude postupně podle potřeb a možností naplňovat. První fází stavby je jádro domu - obývací prostor s kuchyní a servisními místnostmi, tj. 38 % programu. Na tento převýšený společný prostor budou přilepovány buňky - mini byty členů rodiny s hygienickým zařízením i vstupem do zahrady. Dům je bezbariérový a umožňuje členům rodiny důstojný samostatný život, společný prostor uprostřed je místem setkávání. Dům využívá pasivní solární energii. NOVÁ BUDOVA ZÁPADOČESKÉ GALERIE V PLZNI Autoři: Ing. arch. Irena Šebová / Ing. arch. Tomáš Král Přihlašovatel: Ing. arch. Tomáš Král Nová budova ZČG v Plzni je naším druhým soutěžním návrhem domu umění v centru města Plzně. Ten vychází ze stanovených prostorových potřeb ZČG. Navrhujeme dům do historického centra na místě strženého domu, kam vracíme chybějící konturu parku v podobě oblé linie. Dům musí být perlou města, ochrannou skořápkou svému obsahu. Musí být čitelný, neokázalý, přesto současný. Inspirovali jsme se přírodou i v její exaktní podobě vejce Cassiniho ovál ovoid v poměru zlatého řezu. Navrhli jsme dům, který vyjadřuje otevřenost instituce vůči veřejnosti. Prostory navrhujeme tak, aby návštěvníky přímo vyzývaly k objevení, v úrovni parteru je necháváme vstoupit přes archeologickou památku kostela, kterou odkrýváme a vracíme do hry fenomén podzemí. Stejně ukazujeme ateliéry, studovny i učebny, kde jsou a jak je použít. V galerii zapojujeme město jako součást expozice, neboť ZČG představuje především lokální umění. Kromě fi lozofi e a představy promítáme do architektury budovy také řadu technických opatření, abychom dodrželi vhodné podmínky pro vystavení a archivaci děl a zároveň pro pobyt osob. Navrhli jsme dvojitou fasádu, která se podílí na stabilním klimatu uvnitř domu stejně jako dutina světelného podhledu, kudy přivádíme a rozptylujeme denní světlo do výstavních prostor. Navrhujeme automatický parkovací systém. Všechna opatření se podílejí na snížení spotřeby energie i provozních nákladů. Návrh v soutěži postoupil.

8 kategorie studie INFO POINT / KOŠICE 2013 Autoři: Lukas Goebl / Oliver Ulrich Přihlašovatel: Lukas Goebl / Oliver Ulrich / Explicit Architecture Město Košice bude Evropským městem kultury 2013, což přináší možnost přivést pozornost ke kulturnímu, sociálnímu i ekonomickému významu nejen města, ale i celého regionu. Cílem projektového návrhu Infopavilonu je vytvořit silnou dočasnou dominantu v samotném centru Košic, která na jedné straně vyzařuje progresivní dispozici a na druhé straně v ní mohou pobývat chodci obsahuje kavárnu, informační přepážku a výstavní prostor, tiskový prostor a radiostanici. Základem návrhu jsou dvě olověné plastiky vyrobené během tradiční hry lití olova na Nový rok 2008/2009. Při hledání nových tvarů jsme je spojili tak, aby vytvořily zvláštní entitu, kterou jsme pak přetvořili přes několik pracovních modelů do konstruktivního, formálního a funkčně proveditelného pavilónu. Pavilón je navržen jako dočasná stavba, která spojuje funkčnost s udržitelností a architektonickým expresivním designem. Všechny části lze znovu použít nebo recyklovat, jsou neutrální vzhledem ke spodní vodě, vyrobené z recyklovaného materiálu nebo v opětném použití, což je případ dvou kontejnerů, které kryjí radiostanici, tiskový prostor a hygienické zařízení. Konstruktivním základem je prostorová ocelová skeletová konstrukce. Ocel byla vybrána pro svou dlouhou životnost, vysokou strukturní integritu a tedy materiálovou efektivitu, perfektní recyklační schopnosti a neutrálnost vůči životnímu prostředí. Další použité materiály jsou dřevo pro podlahové krytiny a obkladové panely a přírodní kámen jako protiváha markýz, které jsou vyrobeny z plátna. UMĚLCŮV DŮM Autor: Sergiy Prokof`yev Přihlašovatel: Sergiy Prokof`yev V dnešní době můžeme pouze zřídka vidět architektonické objekty, které se dotýkají problematiky tvaru, harmonie a image. Architekti jen vzácně dostávají za úkol nalézt nové formy a styly. Podle mého názoru musí každá budova mít svou vlastní image, která zcela refl ektuje její účel, a všechny technické inovace jsou pouze nástrojem, který by neměl v architektuře zaujímat první místo. Hlavní ideou této stavby je složitá kompozice ploch a linií, které se dosahuje pomocí vnějšího schodiště, letní terasy a dalších konstrukcí - ty vytvářejí složitý stín na povrchu zdi, která ztělesňuje malířské plátno. Zeď má kovové lemování s difúzním odrazem a je určitým druhem zrcadla. Ve spojení se všemi faktory (konstrukce budovy, zrcadlící povrch zdi a složitý dynamický stín) se objevuje komplexní originální kompozice hry světla a stínu, odrazu a konstrukce. Dosažená forma připomíná nejspíše abstraktní obraz a odráží účel budovy: umělcův dům. Grafi cká kompozice je variabilní a mění se s pohybem slunce. Budova je umístěna na strmém svahu břehu jezera na ukrajinském Krymu. Z ulice přicházíme do obývacího pokoje. Přízemí: Obývací pokoj s kuchyní-nikou, která je rovněž výstavní galerií. Uvnitř obývacího pokoje je vnitřní schodiště s jednostranně vetknutým nosníkem. Ložnice pro hosty s přilehlou koupelnou a oddělenou koupelnou. Z tohoto podlaží vede východ k vnějšímu schodišti a na terasu. Do prvního patra vede schodiště z obývacího pokoje i z vnějšího letního schodiště. Hlavní místností prvního patra je umělcův ateliér. Z jedné strany k ateliéru přiléhá kabinet a knihovna, z druhé strany ložnice s koupelnou a šatnou. Vnější schodiště propojuje všechna patra i suterén. Z vnějšího schodiště se můžeme dostat k plošině nad vodou a odsud k technickým místnostem v suterénu. Na plošinu je přístup z břehu i z vody.

9 kategorie studie RODINNÝ DŮM ATRIUM - ZELENÝ VRCH Autor: Ing. arch. Stanislav Srnec Přihlašovatel: Ing. arch. Stanislav Srnec Rodinný dům je situován do nově vznikající čtvrti satelitního městečka, je koncipován jako dům atriového typu. Stěžejním prvkem v uspořádání a celkovém členění objektu je venkovní centrální prostor atrium, které je ze tří stran obestavěno, jižní strana zůstává volná a otevírá výhledy do volné krajiny. Jednotlivá křídla mají rozdílnou funkční náplň a jsou také rozdílně výrazově ztvárněna. Směrem do ulice je dům odcloněn hmotou z pohledového zdiva. Ve východním křídle, sousedícím s komunikací, jsou umístěny nástupní prostory, garáž a technické zázemí, dále sportovní a oddychová část domu. Jižní část domu je tvořena hlavním obytným křídlem. Západní křídlo objektu v sousedství lesa představuje klidovou část domu. Křídlo je tvarováno do mírného oblouku, čímž objekt reaguje na přítomnost lesa a uzavírá se do vnitřního atria. Západní křídlo volně přechází přes pergolu do zahradního domku. Zahradní domek výrazově navazuje na klidovou část. BAHAMSKÝ PLÁŽOVÝ DŮM Autor: Felipe Wagner Přihlašovatel: Felipe Wagner Filozofi e našeho návrhu lze vysvětlit čtyřmi důležitými body: 1) Chránit dům před sluncem a rušnou silnicí. Otevírat pohledy k moři a proti větru z oceánu. Čtyři dřevěné skořepiny využívají topografi e pobřeží a jsou umístěny tak, aby otevíraly přední část domu k moři a zadní část uzavíraly před ulicí. Dům pak vytváří dokonalou scénografi i se třemi rozlehlými terasami s bazénem, který funguje jako spojení mezi pláží a budovou. Celá geometrie je založena na pevném jádru, které obsahuje schodiště a krb v samém srdci domu. Všechny veřejné a soukromé prostory jsou organizovány okolo tohoto elementu. 2) Převést komplexní program do jednoduchého funkčního domu. Udržovat běžný chod rodinného života a každodenních činností. V přízemí je vnitřní prostor spojen s vnějšími terasami, aby se integrovalo využití obou částí. Tyto dva různé prostory však mohou být snadno odděleny pouhým zavřením lesklé fasády. V prvním patře je dům dále rozdělen, čímž každý člen rodiny získá své soukromí. Všechny soukromé prostory jsou propojeny jediným nezávislým obestavěním okolo celého domu, které umožňuje jasnou komunikaci mezi prostory. 3) Poskytnout dramatický přístup do domu, který přirozeně vznikl odkloněním jednotlivých částí domu. Tento dvůr poskytuje všem členům rodiny určité místo pro ztišení, útočiště a také místo pro wellness a hřiště. Vytváří podmínky pro soukromou činnost venku, ovšem v chráněnější a kontrolovanější situaci. 4) Do projektu je plně integrováno využití recyklovatelných materiálů a nasazení konceptů úspory energie. Dřevěná struktura s lněnou izolací, celulózou a dřevovláknitými deskami je řešení, které bylo vybráno k dosažení součinitele tepelné vodivosti s průměrnou hodnotou 0,14 W/m2.K pro všechny fasády. Dřevěné skořepiny mohou být těsně uzavřeny posuvným bedněním, čímž se dá ovládat světlo a chránit dům v případě hurikánu. Všechny pokoje mají systém příčného větrání, aby bylo možné co nejvíce omezit použití klimatizačních systémů. Rovněž se nabízí použití fotovoltaiky na střeše a kolektor dešťové vody.

10 kategorie studie BAZILIKA V LIBREVILLE, GABON Autor: Ing. arch. Alena Mocová Přihlašovatel: Ing. arch. Alena Mocová Republika Gabon se nachází na západním pobřeží rovníkové Afriky, díky prozápadní hospodářské orientaci a bohatým přírodním zdrojům je jednou z nejlépe prosperujících zemí subsaharské Afriky. Její populace činí 1,3 mil. obyvatel, z nichž právě 68 % jsou katolíci. Zadáním soutěžní studie pro návrh baziliky bylo vytvoření nové architektonické dominanty hlavního města Gabonu Libreville. Bazilika je součástí celého areálu, jenž využívá přírodního zvlnění krajiny. Hlavní kompoziční osa areálu je spojnicí ideových ohnisek baziliky a náměstí s kolonádou, jež symbolicky propojuje most. Na vyšším pahorku je umístěna samotná bazilika, která pojme až čtyři tisíce věřících. Konstrukce baziliky vytváří prostorovou strukturu, jejíž linie v sobě odráží symboliku křesťanství a africké přírody. Symbolika se promítá do jednotlivých architektonických prvků. Návštěvník areálu tak může vnímat motiv sepjatých rukou, rozevřené náruče, plamene svíčky či motiv archy. VESMÍR VYSOČINY Autor: Ing. arch. Martin Franěk Přihlašovatel: Atelier Penta v.o.s. Pozemek uvažovaný k výstavbě hvězdárny Vesmír vysočiny se nalézá v severním cípu parcely 280/1, k.ú. Vysoká u Jihlavy při křižovatce silnice III/4062 Jihlava Pístov Popice s polní cestou k rekreační oblasti Okrouhlík. Jednoduchá tvarová kompozice objemů spočívá v kombinaci válcového tělesa centrálního výstavního sálu, na který jsou zavěšovány jednotlivé paprsky ostatních místností. Vzhledem k tomu, že byl již od počátku kladen důraz na nízkoenergetické řešení projektu, objekt je z větší části skryt pod terénním násypem a vzniklý umělý pahorek je pak pouze lokálně prořezáván věžemi s pozorovacími kopulemi, přístupy, sekcemi oken a dále objemem promítacího sálu. Celek by měl harmonicky vplout do okolní krajiny a působit zcela přirozeným dojmem, zároveň však svým konstrukčním a materiálovým řešením jasně odkazovat ke stávajícím moderním tendencím ve stavebnictví a architektuře.

11 kategorie studie ROZVOJ ÚZEMÍ HYNČIC POD SUŠINOU CENA STAVEBNÍHO FÓRA PILOT IN ARCHITECTURE ZA NÁVRH STAVBY UKAZUJÍCÍ CESTU ROZVOJE LIDSKÝCH SÍDEL NOMINACE NA TITUL YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 Zdůvodnění poroty: Studie je příkladem měnící se úlohy a zodpovědnosti architekta v současnosti. Jde o porovnatelný krajinný zásah k městským zásahům, kde se analyzuje celkový urbanizmus krajiny, vyhodnocují se historické a současné aspekty problematiky a přinášejí se koncepční návrhy nejen pro designérská řešení, ale pro celý regionální a komunální management. Autor: MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek - ječmen studio Přihlašovatel: MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek Rozvoj území Hynčic pod Sušinou (dříve Heizendorf), zapadlého údolí západně od Starého Města pod Sněžníkem na pomezí Moravy, Čech a Kladska. Sudety opuštěné původními obyvateli. Rozvolněná zástavba na svazích údolí se změnila v hustě zastavěnou rekreační osadu na dně údolí, zmizela pole a přibylo lesů. Dnešní nová role obyvatel - lidé z města dojíždějící na odpočinek. Cílem návrhu je vytvořit závazný podklad pro tvorbu nové kulturní krajiny, tj. návrat života do opouštěného kraje, znovuzobytnění svahů údolí. Úlohou není vrátit stav do doby před odsunem německého obyvatelstva, ale vytvořit živou výletnickou obec. V předjaří byl porovnán starý katastr s torzy cest a domů. V těchto souvislostech začal vznikat koncept. Volba obnovy starých cest jako základní koncepční prostředek návrhu. Nová zastavení při putování - rovnaniny v lese jako lesní kaple, nová Kalvárie nad zmizelým Štěpánovem, posun funkce bunkrů, landart a jiné. Protipólem novému rybníku bude horská botanická zahrada. Fungující zimní středisko bude rozšířeno. Plán nové epochy obce. PAVILON SLOVANSKÉ EPOPEJE ALFONSE MUCHY Autoři: Zdeněk Chmel / Jan Kokeš / Miroslav Malý Přihlašovatel: Zdeněk Chmel Objekt Galerie Muchovy Slovanské epopeje jsme situovali na místo bývalého Stalinova pomníku v Praze na Letné. Slovanská epopej by měla být umístěna na výrazném místě v souznění s přírodou i městem. Galerii samotnou tvoří dvě hlavní hmoty; hmota spodní stavby zapuštěná do terénu, která obsahuje přidružené výstavní prostory (pavilon Bosna, Muchovo muzeum a aktuální výstavy), kavárnu s terasou s výhledem na Prahu a vstupní halu s centrálním schodištěm a přidruženými prostory. V provozní zóně spodní stavby jsou umístěny studovny, archivy, denní místnost personálu a kanceláře. Hmota horní stavby - nejdůležitější část expozice - Slovanská epopej má klidný organický (doslova vzletný) charakter. Obsahuje plátna Slovanské epopeje a dva multimediální sály. Dispoziční systém expozice Slovanské epopeje je inspirován Muchovým návrhem.

12 kategorie studie NÁVRH MODULÁRNÍHO OBYTNÉHO SOUBORU V NITŘE NOMINACE NA TITUL YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 Zdůvodnění poroty: Projekt rozvíjí modernistickou koncepci záhradního města současnými urbanistickými a architektonickými prostředky, se znalostí porovnatelných studií a projektů dnešní generace zahušťování existujících měst. Zodpovědný, svěží a fundovaný autorský přístup k zadání. Autoři: Bc. Ondřej Fiala / Bc. Tomáš Henel Přihlašovatel: Bc. Ondřej Fiala Cílem návrhu bylo navržení bytového souboru malometrážních bytových jednotek startovacích bytů, s využitím pozitiv montované modulové technologie. Důraz byl kladen především na funkční a provozní řešení jednotlivých bytů, budov i celého areálu. S přihlédnutím k charakteru stávající okolní zástavby bylo celkové řešení navrženo se snahou z této rozvolněné zastavěnosti hmotově vycházet, ale zároveň nabídnout vyšší hustotu obyvatel. V souladu s touto ideou byly navrženy izolované bytové domy s malým počtem bytových jednotek, volně rozmístěné po pozemku. Tím vzniká koncept, který nabízí v rámci bytových domů prvky z rodinného bydlení, které je zastoupeno v nejbližším okolí. Tato skutečnost by měla vést k plynulému začlenění nového souboru do stávající zástavby. První obytné podlaží je umístěno jedno patro nad terénem. Parter je ponechán volný. Území je pak volně průchozí v celé své ploše a je řešeno jako nepřerušený park s aktivními prvky dětská hřiště, drobná sportoviště apod. Navržen je také malý lokální obchod se základním sortimentem. Charakter fasád se snaží co nejméně narušovat vytvořené parkové prostředí. Perforované desky v bílé barvě doplňují textilní rolety, které umožňují úplné uzavření domu, který pak tvoří jednolitý kompaktní celek fungující pouze na principu kontrastu měkkého a tvrdého materiálu. Jednotlivé budovy jsou rozmístěny na pozemku tak, aby byly maximalizovány sluneční zisky z jihu. Severní fasády jsou naopak kompletně uzavřené. Tím je kromě snížení energetické náročnosti také docíleno soukromí ve výhledech jednotlivých bytů. RODINNÝ DŮM Autoři: Bc. Ondřej Fiala / Bc. Tomáš Henel Přihlašovatel: Bc. Tomáš Henel Cílem návrhu byla především snaha najít formu soudobého rodinného domu, který by zároveň respektoval a spoluvytvářel přirozený charakter městské a venkovské zástavby. Dům by měl vytvářet pohodlné zázemí pro život rodiny, se schopností reagovat na její generační obměny. Rodinný dům se svojí hmotovou koncepcí obrací na tradiční české venkovské stavení, do něhož implementuje prostory a funkce potřebné pro současné požadavky na bydlení. Vychází z umístění v ulici tradičního typu, kde se přirozeně uzavírá od veřejného prostoru, avšak hmotově a členěním fasády se od ulice nedistancuje. Základní koncept počítá s variabilitou dispozice v průběhu životnosti domu. Nabízí možnost změny od prvotního modelového uspořádní rodiče a dvě děti, přes možné ubytování prarodičů, až po dvě samostatně fungující jednotky. Důležitým prvkem návrhu je snaha o pozitivní vliv na životní prostředí. Základem je orientace ke světovým stranám a tepelně akumulační jádro. Důraz je kladen i na hospodaření s vodou, kdy je využíváno dešťových a šedých odpadních vod.

13 kategorie studie OBECNÍ DŮM V PŘEZLETICÍCH - VEŘEJNÝ PROSTOR PRO ŽIVOT Autoři: MgA. Lenka Křemenová / MgA. David Maštálka / A1Architects Přihlašovatel: MgA. Lenka Křemenová / MgA. David Maštálka / A1Architects Obec Přezletice se rozroste téměř na šestinásobek své stávající velikosti - je to úděl většiny vesnic v okolí Prahy, obyvatelé velkoměsta se na noc a víkendy stěhují hromadně mimo město s touhou po životě na venkově. Z mnoha obcí se tak již stala jednolitá periferie bez vlastního charakteru. Přezletice podle nás svého genia loci stále mají a náš návrh Obecního domu se snaží tuto jedinečnost a venkovský ráz vědomě podpořit. Architektonické řešení pracuje s archetypem podélného venkovského domu se sedlovou střechou. Soubor budov Obecního domu je složen ze 6 navzájem propojených domů a samostatného objektu kaple na Horní návsi. V jižní části jsou směrem do centra situovány hlavní prostory pro vykonávání úřadu. Vstupní hala úřadu je společná i pro mediatéku s infocentrem. V patře je možné z budovy úřadu plynule projít na galerii mediatéky a z ní přes lávku i do domu s klubovnami a objektu s obecním sálem. Samostatnou trojici domů tvoří sál z jedné strany spojený s klubovnami a z druhé s kavárnou, která se může stát pro vhodné akce jeho přirozenou součástí. ZAHRADNÍ DŮM Autor: Ing. arch. Marian Lanc Přihlašovatel: Ing. arch. Marian Lanc Tento objekt je navržen jako víkendový dům, případně jako stále obývaný relativně skromný dům za relativně neskromné peníze. Je určen pouze pro dva obyvatele. Jako celoročně využívaný se hodí pro samostatně žijící pár. Je možné ho využít i jako volně stojící ubytování pro hosty v zahradě stávajícího domu. Přesto, že jde o stavbu malou svou rozlohou, není levná a vyžaduje kolem sebe velké množství prostoru. Nejlépe stabilizovanou udržovanou zahradou se vzrostlými stromy. Dům není vizuálně nijak oddělen od svého okolí a stírá rozdíly mezi uvnitř a venku. (To samozřejmě předpokládá, že stavebník má na věc podobný názor. Takový dům totiž neposkytuje stejnou míru soukromí jako běžné stavby.) Jediné dělítko mezi vnitřním prostorem a zahradou představuje výškový rozdíl, o který je dům zvednut nad okolní terén. Toto řešení umožňuje, podobně jako je tomu například v tradičních japonských domech, usadit se na okraj (a popíjet čaj, třeba japonský proč ne?) a vnímat klid zahrady.

14 kategorie studie VODNÍ DŮM Autoři: Mimosa architekti s.r.o. / Ing. arch. Petr Moráček / Ing. arch. Pavel Matyska / Ing. arch. Jana Zoubková Přihlašovatel: Mimosa architekti s.r.o. Vodní dům je příběhem vody v krajině, neuzavírá ji do galerie ani jí nestaví pomník, ale ukazuje ji v její přirozené krajinné formě. Krajina se stává exponátem představujícím různé biotopy vodní nádrže Želivka. V nejvyšším bodě je tato krajinářská expozice zastřešena a do přírodního prostředí vstupuje člověk formou jednoduchého přístřešku, střechy plovoucí nad okolní zelení. Téma vody v krajině se mění v téma vody využívané člověkem a jeho vztahu k ní. Vnitřní prostor domu je vymezen křehkou skleněnou hranicí, která svým tvarováním defi nuje prostor vstupu a částečně kryté dětské hřiště. Striktně geometrická střecha se svým natočením v totožném směru jako přehradní hráz hlásí k souvislosti s touto stavbou, svou lehkostí je ale jejím ideovým opakem. Téma Voda v krajině je popsáno prostřednictvím biotopů vyskytujících se v rámci vodní nádrže Želivka. Jednotlivé biotopy jsou vytvořeny v rámci teras krajinářsky rozdělujících svah na jednotlivé výškové úrovně, jsou zpřístupněny dvěma prohlídkovými okruhy. Voda a člověk je tématem interiérové audiovizuální expozice Vodního domu. VEDALOCI VĚDECKÉ CENTRUM V TARTU, ESTONSKO Autor: Ina Reinecke Přihlašovatel: Ina Reinecke Umístění - vědecké centrum je umístěno v centru města Tartu v Estonsku na Toomemägi, kopci Toome blízko observatoře Tähetorn, kde německý astronom W. von Struve v 19. století pracoval na zjištění přesné velikosti Země. Výsledek jeho práce je Struveho geodetický oblouk, řetěz měřicích triangulací táhnoucí se od Norska až k Černému moři, který je dnes zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Koncept muzea - hlavní informace pro návštěvníky našeho vědeckého centra je o třech světech MAKRO-, MESO- a MIKROkosmu a lidském místě ve vesmíru. Nenavrhli jsme pouze výstavní prostory, ale rovněž zvláštní druh fenomenologické architektury a percepční krajinu. Mesoprostor - postavili jsme prostranné pole masivních bloků o velikosti úhlových vteřin geodetické sítě Země. Návštěvník tak může snadno srovnat svou pozici s velikostí zemského glóbu díky vizualizaci jednotek. Může například spočítat vzdálenost bloků ke Špicberkám. Makroprostor - jsou zde speciální místa, kde návštěvník může sledovat polohu Slunce od úsvitu do soumraku při zvláštních příležitostech (např. letní slunovrat). Samotná stavba slouží jako měřicí nástroj a tvar střechy muzea je defi nován úhlem dopadu slunečního svitu. Pozorovatel se tak stává částí kosmické události, což mu umožňuje uvědomit si, že všichni žijeme ve větším rámci sluneční soustavy, galaxie mezi miliony dalších galaxií. Mikroprostor - denní světlo dopadá difrakčními mřížkami ve střeše a je rozděleno do několika barevných paprsků jako umělá duha. Tento jednoduchý fyzikální pokus ukazuje miniaturní součásti světla, které se považuje za nehmotné. Ale všechno v celém vesmíru - včetně lidí - sestává z infi nitesimálních materiálních částic, které jsou nepozorovatelné a neviditelné. Architektura & materiál - pracujeme přímo v místní krajině, přičemž využíváme předem dané plochy a masivu kopce modifi kujeme je odčítáním a sčítáním. Začleňujeme muzeum a pozorovací místa do celistvosti kopce a zakrýváme vnitřní prostory skleněnou střechou adaptovanou do tvaru krajiny, která je napojena na povrch kopce. Jako materiály používáme nízkolegovanou ocel pro střešní strukturu a vnější mříž hraničící s druhými bloky oblouku, stlačený beton pro podlahy a sklo pro průhlednou střechu. Venkovní prostory jsou osazeny zvláštní zelení a stromy, jejichž domovem je tajga a které mají v Estonsku kulturní význam.

15 kategorie studie DŘEVĚNÝ PROSTOROVÝ DŮM Autoři: Ing. arch. Radek Sátora / Ing. arch. Martin Cviček Přihlašovatel: Ing. arch. Radek Sátora / Ing. arch. Martin Cviček Rodinný dům tvoří kompaktní tvar, převýšená hmota minimalizuje zastavěnou plochu při zachování komfortní dispozice. Dům tvoří 1. pp, 1. np, 2. np a podkroví. 2. np tvoří galerii domu. Dům má raumplan umožňující vizuální propojení jednotlivých místností domu do jednolitého celku a pomocí hry oken nabízí zajímavé průhledy do zahrady. Parkování je otevřený carport, je oddělen od objektu. Svislé nosné konstrukce tvoří dřevěné sloupky, mezi nimiž je vláknitá izolace. Nosnou konstrukci ztužuje OSB deska, která slouží jako parobrzda. Povrchy stěn jsou tvořeny sádrokartonem. Z vnější strany jsou nosníky ztuženy OSB deskou poté zaizolované, na níž je kontaktní difúzní fólie, dále široká provětrávaná mezera a modřínový obklad. Stropy jsou trámové. Ze spodní strany je sádrokarton jako podhled, horní část horizontálně ztužena OSB deskou. V podlaze je vedení potrubí VZT. Krov je navržen z krokví s vloženou izolací. Střecha je titanzinková na dřevěném bednění, provětrávaná. Okna jsou dřevěná s trojitým zasklením. ESTERO BICENTENARIO PARK 2010 / MEXICO Autor: Benjamin Scharf Přihlašovatel: fabrik B architektur San José del Cabo // Baja California Sur // Mexiko Studie města, které má být společným místem pro všechny své obyvatele. Veřejný prostor je tedy daleko důležitější s ohledem na volnost přístupu k němu. Zeleň funguje jako atraktor tak, že zvyšuje hodnotu území. Estero je jednou z nejdůležitějších a největších přírodních rezervací, které Baja California má. V okresu Los Cabos se nacházejí hned čtyři: San Lucas, Sierra la Laguna, Národní park Cabo Pulmo a Estuár San José. Vytváří unikátní ekosystém s velkým významem pro region a všechny stěhovavé druhy. Naším cílem je využití prostoru opuštěné přírodní rezervace v San José. Kombinací dvou atraktorů (aktivity zeleň) je možné v této oblasti vytvořit centrum dění. Přimět obyvatele k tomu, aby je využívali a byli odpovědní při ochraně tohoto místa. Vytvořit různé zábavní i vzdělávací aktivity a přitom být v kontaktu s nejdůležitější zelenou oblastí státu Baja California Sur. Bez těchto aktivit padne Estero za oběť náhodným požárům a developerům, kteří nejsou schopni ocenit a respektovat komunitu, prostředí a ducha země.

16 kategorie studie VISUTÝ PARK NAD ÚSTÍM TUNELU BLANKA TITUL YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 Zdůvodnění poroty: Nejzřetelnější příklad měnící se profese architekta a nových forem architektonických zakázek. I když jde o jediný přihlášený projekt z velkého množství městských zásahů Praha ze stejnojmenné pražské iniciativy, studie přináší velmi kvalitní architektonické řešení jednoho z nejbolestnějších důsledků monumentálních urbanisticko-dopravních a inženýrských rozhodnutí bez odborné architektonické účasti. I když návrh pozitivně tlumí environmentální negativa změněného městského prostředí, samotné architektonické řešení dává šanci také nové estetice inženýrského díla dopravní stavby. Autoři: Ing. arch. Jiří Opočenský / Ing. arch. Štěpán Valouch Přihlašovatel: ov-a / opočenský valouch architekti Tunel Blanka, vedený spornou trasou, je typickou ukázkou zvůle dopravního stavění v Praze. Jeho nadzemní vyústění a mimoúrovňové křižovatky vznikají bez veřejné debaty či architektonické soutěže. Křižovatka Malovanka v místě spojení tunelu Blanka se Strahovským tunelem, svým charakterem připomíná mimopražskou periferii, jako otevřená rána škodí městu. Návrh zaceluje ránu v městské struktuře stehy lávek napříč prostorem křižovatky a překrývá dopravu visutým parkem. Mezi lávkami je napnutá nerezová síť zarostlá břečťanem a psím vínem. Nad místy nezasaženými dopravním koridorem jsou parková náměstí s jezírkem a kavárnou. Pěší kráčí parkem přirozeně za svým cílem. Listy popínavých rostlin brání hluku a zároveň stíní řidičův výhled při průjezdu tunely. Auta se noří do zeleného světla, zážitek cestujících se podobá prehistorickým vzpomínkám na život v pralese. REGIONÁLNÍ MUZEUM KRAJINY A PŘÍRODY Autor: Ing. arch. Marcela Plachá Přihlašovatel: Ing. arch. Marcela Plachá Projekt Regionálního muzea krajiny a přírody je koncipován jako zábavně naučné centrum určené pro širokou veřejnost. Záměrem je formou autentických exponátů, informačních panelů a dokumentárních fi lmů přiblížit návštěvníkům muzea krajinu a přírodu v oblasti, ve které se stavba nachází stálá expozice je tedy věnována pouze danému regionu. Prohlídka muzea je řešena jako naučná stezka, návštěvník prochází jednotlivými pavilony (pavilon ZEMĚ, OHNĚ, VZDUCHU, VODY a ČLOVĚKA), jejichž tématika je zaměřena na koncepčně zapadající přírodovědecké obory. Součástí prohlídky je i zhlédnutí dokumentárních fi lmů s odpovídající tématikou, návštěvník tak stráví v muzeu několik desítek minut bez spěchu, kdy je zcela pohlcen prostředím odhalujícím veškeré dění v přírodě kolem něj. Větší část expozice a zázemí je řešeno jako bezbariérové. Jednotlivé stavby pavilony muzea jsou řešeny jako objekty s železobetonovou konstrukcí, opatřené velkoplošným prosklením s hliníkovými rámy. Pavilony jsou jednopodlažní, nepodsklepené - některé sály jsou umístěny v úrovni druhého nadzemního podlaží a přístup do nich je zajištěn vyhlídkovou věží. Interiéry sálů odrážejí jednoduchost a klidnou atmosféru expozice. Objekt muzea je možné realizovat na jakémkoliv velikostně odpovídajícím nesvažitém pozemku, proto může stavba sloužit libovolnému regionu. Možnosti expozice jsou - i přes předem dané schéma inspirované čtyřmi živly - velmi variabilní, výstavy tak mohou mít jak stálý, tak dočasný charakter.

17 kategorie studie ROZHLEDNA NAD OBCÍ HEŘMANICE Autor: Ing. arch. Jan Mach Přihlašovatel: Ing. arch. Jan Mach / mjölk architekti Stavba věže je lehká montovaná dřevostavba, založená v betonovém základě přibližně elipsoidního tvaru o ploše 30 m2. Konstrukce má tvar prohnutého tubusu s typickým průměrem 5 m a výškou 25,2 m. Tento tvar je spleten z tenkých dřevěných profi lů kladených do pěti vrstev, dvakrát vertikálně (stojiny), dvakrát diagonálně (diagonály U a V), a jednou horizontálně (obruče). Tak vzniká hustá samonosná síť se spoji v místech křížení. Spoje jsou ocelové svorníky. Tubus je vnitřně vyztužen šroubovicí tvořenou schodnicemi celkem 102 stupňů. Plášť je tvořen transparentní folií z měkčeného PVC o tloušťce 0,75 mm. Plášť je dělen do 20 horizontálních pruhů o výšce 1200 mm, tento krok odpovídá rozmístění dřevěných obručí v konstrukci. Jednotlivé pruhy jsou vypnuty na trnech trčících z konstrukce v místech spojů. Jednotlivé pruhy jsou přes sebe přepeřeny a ponechávají mezi sebou provětrávanou mezeru mm. Realizace: léto Lokalita: Heřmanice, Frýdlantsko. Náklady: ,-Kč. ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI Autoři: Ing. arch. Petra Hlaváčková / Ing. arch. Petr Synovec / Ing. arch. Martin Čeněk Přihlašovatel: Ing. arch. Martin Čeněk Studie se zabývá řešením nové budovy Západočeské galerie v Plzni. Požadavky na prostorové řešení se dají pojmout protichůdně. Na jedné straně je tu samotný prostor galerie, který vyžaduje možnost soustředění se na umělecké dílo a tedy pokud možno neutrální prostředí, které nerozptyluje lidskou pozornost. Na druhé straně tu máme požadavky na veřejný prostor, pokud možno otevřený a živý. Tato dvojakost prostorových kvalit se pro nás stává konceptem řešení a jeho vyjádření propisujeme do funkčních vazeb, konstrukčního systému a výtvarného ztvárnění. Výsledkem prostorového konceptu je hmotové rozčlenění a rozptýlení různých funkcí po objektu. Pohyb v objektu má rytmus střídání volných a uzavřených míst vyjadřujících tak svoji odlišnou funkci. Prostory nejsou monotónní a odpovídají potřebám člověka na kombinaci soustředění, odpočinku a aktivního trávení času. Věříme, že vznikne budova, která si získá identitu skrze konstrukční, funkční a výtvarné vyjádření konceptu.

18 kategorie studie MUZEUM VODY Autoři: Ing. arch. Jakub Hendrych / Ing. arch. Tomáš Císař Přihlašovatel: Ing. arch. Jakub Hendrych Muzeum vody bylo koncipováno jako ekologické centrum se vztahem k vodní nádrži Želivka. Areál lze chápat jako regulovanou část krajiny, která ji nenarušuje, ale naopak harmonicky obohacuje. Muzeum se stává krajinou a krajina muzeem. Samotné řešení je možno chápat jako tři celky: vodní zahrada, vyhlídková věž a hlavní expozice muzea, která je umístěna jako poklad pod vodní hladinou. Venkovní expozice je tvořena vodní botanickou zahradou s lávkami a vodními exponáty. Vyhlídková věž vyrůstající z vodní zahrady je dominantou celého areálu muzea, kde má návštěvník možnost bezprostředního kontaktu s vodní nádrží a jejím chráněným územím. Stavba centra byla řešena jako energeticky nenáročná stavba. CHRÁNĚNÁ DÍLNA PRO PŘÍPRAVU NAKLÁDANÝCH HERMELÍNŮ A UTOPENCŮ V DAVLI NOMINACE NA TITUL YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 Zdůvodnění poroty: Více než výjimečnost nebo sofi stikovanost architektonického řešení, které je velmi jednoduché a pragmatické, porota ocenila genderový přístup k řešení architektury pro klienta občanské sdružení a jeho chráněnou dílnu. Architektura, která chce vyprávět a komunikovat rečí svých chráněnců, architektura, která nemanifestuje svoje tvůrce, ale uživatele. Autoři: MMM - architekti / Ing. arch. MgA. Klára Makovcová / Ing. arch. Pavlína Macháčková Přihlašovatel: MMM - architekti / Ing. arch. MgA. Klára Makovcová / Ing. arch. Pavlína Macháčková Dům u hlavního toku na Prahu, u silnice a u řeky dům jako Billboard. Dům z dřevěných kostek, jako učební pomůcka pro děti, každá kostka jedno písmenko. Reklamní poutač na hermelín a utopence, (nemáme na mysli utonulé v Povltaví), patro s utopencem ovšem značí úroveň vody v roce Dům svým tvarem připomínající parník s komínem a kapitánským můstkem, kde sídlí ředitel občanského sdružení, jak napovídají písmenka PP - Portus Praha. Modulární architektura jako koncept stavebnice pro zjednodušení, zlevnění a prefabrikaci stavby. Levné dostupné přírodní materiály, které lze použít do záplavových oblastí - dřevo plave. Parcela se nachází na levém břehu Vltavy, od které nás dělí hlavní komunikace směr Štěchovice Praha. Dominantu tvoří 2 věže, jedna kapitánský můstek (14 m) na severním konci stavby. Druhá jednopodlažní, tvořící komín parníku (10,5 m). Věže slouží zároveň jako komunikační jádra s výtahy a schodišti. Dům je dvoupodlažní o výšce 7 m, základní princip stavby je modul 3,5 x 3,5 m kostky. Hlavní princip - koncept kostek - kostka má 6 stran, takže celá strana je z jednoho materiálu. V interiéru jsou místnosti členěny podle modulového systému a je možná vysoká variabilita vnitřních prostor. Na viditelné fasádě z hlavní komunikace jsou do fasádních desek nebo posuvných okenic vyřezána písmena skládající nápis HERMELÍN, UTOPENEC, P.P. a O.S. jako poutač.

19 kategorie studie CIHLOVÝ DŮM DO 2,5 MILIONU KORUN Autor: Ing. arch. Peter Požár Přihlašovatel: Ing. arch. Peter Požár Princip 1 - dům je navržen jako přízemní, čtvercového půdorysu s vnitřním átriem. Základním půdorysným prvkem je čtverec 3,75 x 3,75 m. Ze čtverců je sestaveno dispoziční schéma domu. Dům má být uzavřené intaktní formy s dostatečným prostorem pro 3-4 člennou rodinu, které má poskytnout standardní obytný komfort. Princip 2 vnější obvodová zeď defi nuje vztah mezi vnitřním (rodinným) prostředím a vnějším prostředím (společností). Zeď chrání a výrazně odděluje tyto prostory. Princip 3 átrium je centrem domu. Je to intimní prostor rodiny, poskytuje chráněný vnější prostor. Exteriér se vizuálně stává součástí interiéru. Prostor atria má být exteriérovou součástí domu, prostor zahrady má být vnějším prostorem pro pobyt. Architektura dům je určen pro rovnou nebo mírně svažitou parcelu. Vstup je orientován ze severní strany. Parkování je navrženo mimo hmotu domu, místo pro auto je při vstupu. Dům je intaktní, nečleněné kubické hmoty s pultovou střechou vyspádovanou směrem do atria. Všechny fasády jsou téměř identické, jsou tvořené stejnými prvky, čtvercovým oknem a sdruženými dveřmi a pevným zasklením. Výška oken je dána druhem místnosti. Před dveřmi do zahrady je navržena terasa. Fasády v átriu jsou prosklené v kombinaci s pevným zasklením a posuvnými dveřmi. Konstrukční řešení Dům stojí na betonových pásech. Vnější nosná obvodová zeď je navržena z POROTHERM 44 EKO, příčky jsou z 11,5 P+D. Strop /krov/ je dřevěný s podhledem z SDK. Nosné vazné trámy leží na vnější obvodové zdi a na 4 dřevěných sloupech v rozích átria. Materiálové řešení Vnější zdi jsou omítané Porotherm Universal. Vnější okná a dveře jsou dřevěná s izolačním zasklením. Krytina je plechová-titanzinková. Terasy jsou dřevěné. Přístupový chodník a parkovací plocha je z betonu. Všechny vnější kovové části jsou z pozinkovaného plechu nebo z titanzinku Autor: Zuzana Urbancová Přihlašovatel: Zuzana Urbancová Vypadá to na další horký den, teploměr už ráno ukazuje 35 C, předpověď na večer slibuje přívalové deště. To už je takový letní rituál. Hlavní zpráva dne hlásí: protržení hrází a zaplavení dalšího území Beneluxu. Hladina moře tam stále stoupá a přesídlení ohrožené části obyvatelstva pokračuje. Lahovický viadukt už téměř nestačí pokrýt zájem nově příchozích azylantů. Odpoledne máme naplánovánu návštěvu nové expozice DČ v muzeu automobilizmu. Sehnal jsem ještě pár litrů benzínu, tak pojedeme stylově - autem. Je to asi dvě hodiny cesty u bývalého dálničního mostu. V těch místech už jsem nebyl asi deset let - je dobře, že se s tou ruinou konečně začíná něco dít. Obléknu se a chystám se vyrazit do práce. Venku je opravdu nesnesitelné horko. Tak raději zůstanu doma a v klidu se připravím na večer. Ostatně, přece není kam spěchat...

20 kategorie studie ZAHRADNÍ LABYRINT Autor: MgA. Vendula Hladíková, Ing. Lukáš Zimandl, Ing. Jana Ostatnická Přihlašovatel: MgA. Vendula Hladíková / Design4function s.r.o. Na pozemku o rozloze cca 0,75 ha je navržen přírodní labyrint vytvořený terénními vlnami, mezi kterými se nachází naučná stezka. Stezka umožňuje návštěvníkovi odprostit se od okolí a zkoumat faunu a fl óru v jejich přirozeném prostředí. Naučná stezka dále pokračuje i mimo areál a vytváří okruh o délce 1,3 km kolem rozhledny, přes potok a zpět. Ve svazích jednotlivých kopců jsou umístěny voliéry a výběhy, které jsou navrženy tak, aby vytvářely co nejoptimálnější podmínky pro chov. Částečně jsou zapuštěny do terénu a vytvářejí tak chovaným živočichům úkryt. Sadové a zahradnické úpravy dotváří okolí voliér a výběhů, svahy kopců a terén celého labyrintu jsou osázeny stromy, keři, bylinami a květinami vyskytujícími se v prostředí přirozeném pro živočichy chované v areálu. Celý labyrint je rozdělen do čtyř částí. Každá část navozuje atmosféru odlišného prostředí a návštěvník si tak může lépe představit přirozené prostředí chovaných živočichů. NÁVRH REKONSTRUKCE SCHODŮ A OKOLÍ KOSTELA V DUKOVANECH Autoři: Ing. arch. Ivo Pavlík / Ing. arch. Lucie Chytilová / Bc. Dana Nováková Přihlašovatel: Ing. arch. Ivo Pavlík / Ing. arch. Lucie Chytilová / Bc. Dana Nováková Kostel svatého Václava tvoří dominantu obce Dukovany, těžiště prostoru kolem kostela tvoří schodiště, toto schodiště upravujeme. Schodiště ve spojení s kostelem má v křesťanské mytologii mnoho významů: vystupování k nebi, k bohu, vzestup na nejvyšší úroveň a duchovní růst. Koncept hlavního schodiště jsme zvolili jako symbol cesty člověka ke svému duchovnímu obrazu a jako cestu člověka životem. Cesta člověka (život) k bohu je náročná. Vystoupání na schodiště je také náročné díky pozměněné perspektivě schodů. Perspektivně zužující se schodiště symbolizuje naši zkreslenou představu o životě. Schodiště můžeme vidět nezkreslené jen z jednoho bodu. Jde o místo u stropu nad oltářem. Tento pohled symbolizuje, že opravdový a nezkreslený smysl života a světa my nejsme schopni vidět. Schodiště jsme upravili tak, aby vypadalo delší než je. Použili jsme stejný fígl jako u chodby v paláci Spada v Římě. Schodiště se směrem nahoru zužuje. Na konci u kostela je široké jen pro jednoho člověka a je nejpříkřejší. Zábradlí má u schodiště význam opory. Podporuje také perspektivní klam a evokuje biskupskou berlu. Na konci schodiště je vyhlídka. Člověk má možnost obrátit se zpět a vidět svoji cestu. Z vyhlídky je krásný pohled na obec.

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK CV Přemysl Jurák / 1985 / Zlín 2005-2011 / ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta Architektury http://www.fa.cvut.cz/ 2009-2010 / UNIVERSIDADE DO PORTO Faculdade de Arquitectura

Více

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference ledax S B O R N Í K III. ročníku konference SENIOR LIVING 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové Pod záštitou: RNDr. Petra Nečase, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Ing. Pavla Bradíka, hejtmana

Více

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz POROTHERM DŮM...hotová věc Postavíme vám dům DŮM ROKU 2012 Vítězné realizace a studie soutěže POROTHERM DŮM BRICK AWARD www.porothermdum.cz Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny Tak jako cihlový

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi.

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi. 2009 MK ČR E 17014 02/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty 4 6 18 19 22 26 35 39 42 44 47 51 56 59 64 64 70 71 71 72 73 76 78 80 84 ÚVODNÍ BLOK (ODBORNÝ GARANT

Více

1/2010 POZEMNÍ STAVBY

1/2010 POZEMNÍ STAVBY 1/2010 POZEMNÍ STAVBY SPOLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@svcement.cz

Více

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné Realitní magazín. příloha deníku E15 listopad 2014 samostatně neprodejné 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nejlepší ceny www.trigema.cz / informace na byty.trigema.cz nebo na bezplatné lince 800 340 350 1 EKOCITY

Více

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE. SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009]

FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE. SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009] FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009] OBSAH IDEA 3 LOFT CHARAKTER 4 KOMFORT 4 DISPOZICE 4

Více

Než se dáte do čtení..

Než se dáte do čtení.. Než se dáte do čtení.. Všechny texty v ebooku jsou doslovně převzaty z webu www.archizone.cz. Tato kniha oproti webu postrádá mnoho informací, zejména pak většinu obrázků na kterých často znázorňuji, co

Více

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT obsah str. 6-9 str. 12 13 str. 14-15 str. 16 17 str. 18-19 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 30. 09. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 Mimořádná příloha časopisu

Více

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY VILY 1 Vila Tomáše Bati 2 Vila Jana Antonína Bati 3 Vila MUDr. Bohuslava Alberta 4 Vila arch. Vladimíra Karfíka 5 Vila ředitele Hugo Vavrečky 6 Vila ředitele Josefa Hlavničky 7 Vila ředitele Dominika Čipery

Více

Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs. stavby pro volnočasové aktivity

Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs. stavby pro volnočasové aktivity 2012 MK ČR E 17014 08/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Architekt, 2012, č. 3, 4 19 3 ASB (Č), 2012, č. 4 4 8 Beton TKS,

Více

Zeleň ve městě město v zeleni Seminář AUÚP, 7. 8. října 2010, Praha-Troja

Zeleň ve městě město v zeleni Seminář AUÚP, 7. 8. října 2010, Praha-Troja Zeleň ve městě město v zeleni Seminář AUÚP, 7. 8. října 2010, Praha-Troja Ústav územního rozvoje 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2011 ISBN 978-80-87318-18-8 Zeleň ve městě město v zeleni Seminář

Více

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984)

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984) DAŠICKÁ SÍDLIŠTĚ KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 6. října 984) INFO Lokalita Severně od ulice Dašické, mezi ulicemi Na Drážce a Spojilská Původní název: Na Slovanech, Familie, Vystrkov

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE HOTEL VYŠEHRAD V ČESKÉM KRUMLOVĚ V SOUVISLOSTECH ČESKOSLOVENSKÉ POVÁLEČNÉ

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA

KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: AR 2011/2012, ZS Bc. Svetlana

Více

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO (CSUMT) Studie Jan Mladovsky Město Třeboň 2013 OBSAH 1) SITUACE 3 2) SPECIFIKA TŘEBOŇSKA 9 3) UMĚNÍ OBNOVY A REGENERACE 11 4) DOCUMENTA13 13 5) CÍLE ART-LED

Více

polyfunkční a sportovní stavby

polyfunkční a sportovní stavby 2009 MK ČR E 17014 08/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

TÉMA DIGITÁLNĚ ŘÍZENÁ ARCHITEKTURA

TÉMA DIGITÁLNĚ ŘÍZENÁ ARCHITEKTURA TÉMA DIGITÁLNĚ ŘÍZENÁ ARCHITEKTURA 81 STUDIO FLO(W), FA ČVUT V PRAZE 82 ÚVOD ROZHOVOR S MILOŠEM FLORIÁNEM PŘIPRAVIL JULIUS MACHÁČEK 86 PROJEKTY STUDIA FLO(W) 86 EVO TECTONICS, SOKOLSKÁ LEGEROVA, PRAHA

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno ÚNOR 2014 ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ:

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 0 8

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 0 8 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H s r p e n 2 0 0 8 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2008, č. 4 8 3 Architekt, 2008, č. 4 4 5 Beton, 2008, č. 4

Více

POODŘÍ REALIZACE DOMU PŘÍRODY

POODŘÍ REALIZACE DOMU PŘÍRODY POODŘÍ REALIZACE DOMU PŘÍRODY 1 2 POODŘÍ REALIZACE DOMU PŘÍRODY Obsah ÚVOD... 4 MANUÁL... 6 Situace, letecký pohled... 9 VSTUP... 10 ZAHRADA... 17 Půdorys, stavební prvky... 20 EXPOZICE... 25 Půdorys...

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února 28/2009 ročník 12 Pozvánky na výstavy: PANELOVÝ DŮM A BYT Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace Ostrava, Brno, Praha Program PANEL by mohl pomoci proti krizi

Více