VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU"

Transkript

1 EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ 2005 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

2 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Anotace Cvičebnice ekonomie obsahuje testové otázky s variantami odpovědí pro kontrolu znalostí základních pojmů z mikroekonomie, makroekonomie a hospodářské politiky. Otázky jsou rozděleny do 14 kapitol, které zahrnují i správné odpovědi se stručným objasňujícím komentářem. Cvičebnice pomáhá studentům při samostatném praktickém zvládnutí učiva a jeho aplikací v ekonomické analýze. Probíraná témata zahrnují determinanty nabídky, poptávky a rovnováhy na mikro a makroekonomické úrovni a dopady hospodářsko politických opatření, včetně oblasti vnějších ekonomických vztahů. Předmětem otázek jsou jednak dopady rozhodování individuálních ekonomických subjektů (spotřebitelů a firem) na rovnováhu na trzích produktů a výrobních faktorů, tak vývoj základních makroekonomických ukazatelů v reakci na změny hospodářské politiky. Doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D. Vysoká škola ekonomie a managementu VŠEM

3 VŠEM 2005 POZNÁMKY OBSAH 1. Nabídka a poptávka 1.1 Odpovědi a komentáře 2. Elasticita 2.1 Odpovědi a komentáře 3. Produkce a náklady 3.1 Odpovědi a komentáře 4. Tržní struktury a konkurence 4.1 Odpovědi a komentáře 5. Trh faktorů a jejich důchody 5.1 Odpovědi a komentáře 6. Ekonomické systémy, externality, spotřebitelské chování 6.1 Odpovědi a komentáře 7. Národní důchod 7.1 Odpovědi a komentáře 8. Multiplikátor a akcelerátor 8.1 Odpovědi a komentáře 9. Peníze, bankovnictví, úrok 9.1 Odpovědi a komentáře 10. Inflace a nezaměstnanost 10.1 Odpovědi a komentáře 11. Daně a fiskální politika 11.1 Odpovědi a komentáře 12. Mezinárodní obchod a obchodní relace 12.1 Odpovědi a komentáře 13. Platební bilance 13.1 Odpovědi a komentáře 14. Hospodářská politika 14.1 Odpovědi a komentáře 3

4 KAPITOLA 1 Nabídka a poptávka 1

5 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY 1.1. Příklady a zadání obr.1? P Q Otázka č. 1 Na obr. 1 bod 5 představuje rovnováhu. Pokud vláda začne platit producentům hotovostní dotaci, jaké bude nová rovnováha? A) bod 2 B) bod 4 C) bod 6 D) bod 8 Otázka č. 2 Na obr. 1 bod 5 představuje rovnováhu. Nyní klesne cena jiné komodity, která je blízkým substitutem námi uvažované komodity. Jaká bude nová rovnováha? A) bod 2 B) bod 4 C) bod 6 D) bod 8 Otázka č. 3 Na obr. 1 bod 5 představuje rovnováhu. Nyní se stanou dvě věci: (A) Technologická inovace zařízení sníží průměrné jednotkové náklady zpracování. (B) Důchod domácností reálně vzroste. Jaká bude nová rovnovážná cena? A) bod 1 B) bod 3 C) bod 7 D) bod 9 Otázka č. 4 Na obr. 1 bod 6 představuje rovnováhu. Vláda nyní uvalí nepřímou daň na komoditu. Jaká bude nová rovnováha? A) bod 3 B) bod 5 C) bod 6 (beze změny) D) bod 9 2

6 Kapitola 1:Nabídka a poptávka POZNÁMKY Otázka č. 5 Co by za normálních okolností způsobilo posun poptávkové křivky po produktu vpravo? A) Pokles ceny substitutu. B) Snížení přímého zdanění důchodu. C) Snížení ceny produktu. D) Zvýšení ceny komplementu. Otázka č. 6 Pokud cena kávy klesne, k čemu dojde? A) Pokles poptávaného množství kávy. B) Růst ceny čaje. C) Snížení ceny produktu. D) Zvýšení ceny komplementu. Otázka č. 7 Co je inferiorní zboží? A) Zboží tak nízké kvality, že poptávka po něm je velmi slabá. B) Zboží horší kvality, než je substitut, takže cena substitutu je vyšší. C) Zboží, pro něž je křížová elasticita poptávky se substitutem vyšší než 1. D) Zboží, po němž poptávka klesne, když důchod domácností vzroste za určitou hranici. Otázka č. 8 Uvažuje poptávku po vázách na květiny. Cena řezaných květin ostře vzroste. Co se stane? A) Poptávková křivka po vázách na květiny se posune vlevo a jejich cena vzroste B) Poptávková křivka po vázách na květiny se posune vpravo a jejich cena vzroste. C) Dojde k pohybu podél poptávkové křivky po vázách na květiny a jejich cena klesne. D) Poptávková křivka po vázách na květiny se posune vlevo a jejich cena klesne. Otázka č. 9 Uvažuje cenu a poptávku po lístcích na námořní trajekt. Vzroste cena lístků na vlakové spojení přes Kanál. Co se stane? A) Poptávková křivka se posune vlevo a cena lístků klesne. Prodá se více lístků. B) Poptávková křivka se posune vpravo a cena lístků vzroste. Prodá se více lístků. C) Poptávková křivka se posune vpravo a cena lístků klesne. Prodá se více. D) Poptávková křivka se posune vpravo a cena lístků vzroste. Prodá se méně lístků. 3

7 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Otázka č. 10 Poptávka po hotelích v Londýně v letním období pochází především od zahraničních turistů. Tato poptávka by mohla být snížena poklesem ceny nebo hodnoty kterého z následujících faktorů? 1. amerických dolarů 2. letenek 3. liber sterlingů A) pouze 1 C) pouze 2 a 3 B) pouze 1 a 2 D) pouze 3 Otázka č. 11 Která z následujících změn by způsobila posun poptávkové křivky po čokoládě vlevo? 1. Pokles ceny čokolády. 2. Kampaň s tvrzením, že čokoláda způsobuje tloustnutí. 3. Růst ceny substitutů čokolády. 4. Pokles důchodu spotřebitelů. A) pouze 1 C) pouze 2 a 4 B) pouze 2 a 3 D) pouze 3 a 4 Otázka č. 12 Předpokládejme, že v určité vyspělé zemi vláda po řadu let uplatňovala kontrolu cen nájemného pro veřejné i soukromé bydlení. V průběhu let se významně rozšířil problém bezdomovství. Nyní vláda uvolní kontrolu cen. Co se stane? 1. Bezdomovství vzroste. 2. V dlouhém období dojde k růstu výstavby. 3. Zvýší se nabídka nájemného bydlení. 4. Klesne počet soukromě vlastněných bytů. A) pouze 1 a 2 C) pouze 3 a 4 B) pouze 2 a 3 D) pouze 1 a 4 Otázka č. 13 Který z následujících faktorů by způsobil snížení poptávky po automobilech? 1. Pokles ceny benzínu. 2. Významné snížení jízdného ve vlacích. 3. Velký pokles nákladů na silniční daň pro motocykly. A) pouze 1 a 2 C) pouze 2 a 3 B) pouze 1a 3 D) pouze 1, 2 a 3 4

8 Kapitola 1:Nabídka a poptávka POZNÁMKY SCHÉMA POPTÁVKY A NABÍDKY FAZOLÍ Cena za tunu Poptávané množství za měsíc v tisících tun Nabízené množství za měsíc v tisících tun Otázka č. 14 Jaké by byly důsledky zavedení maximální ceny ve výši 200 tisíc za tunu? Předpokládejme, že se nabízené množství dokáže pohotově přizpůsobit jakýmkoli tržním podmínkám. 1. Fazole by bylo nutno přidělovat. 2. Došlo by k přebytku fazolí. 3. Vytvořil by se nedostatek fazolí v objemu 1,6 mil. tun za měsíc. 4. Vytvořil by se přebytek fazolí v objemu 1,6 mil. tun za měsíc. 5. Cena fazolí by zůstala nezměněna. A) pouze 1 a 3 C) pouze 5 B) pouze 2 a 4 D) pouze 4 Údaje pro otázky č V důsledku rozsáhlé reklamní kampaně firem v odvětví a zvýšení mezd pracovníků v odvětví se cena a množství určitého produktu mění. Otázka č. 15 Příčiny lze připsat následujícím faktorům. A) Pohyb po poptávkové křivce a posun nabídkové křivky. B) Posun poptávkové křivky a posun nabídkové křivky. C) Pohyb po poptávkové křivce a pohyb po nabídkové křivce. D) Posun poptávkové křivky a pohyb po nabídkové křivce. Otázka č. 16 Dopad těchto změn lze vyjádřit následujícím způsobem. A) Růst ceny a spotřebovávaného množství. B) Růst ceny a pokles spotřebovávaného množství. C) Buď růst, nebo pokles ceny, v závislosti na podmínkách nabídky a poptávky, a růst spotřebovávaného množství. D) Růst ceny a buď růst, nebo pokles spotřebovávaného množství, v závislosti na podmínkách nabídky a poptávky. 5

9 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Otázka č. 17 V Ruritánii vláda nedávno zavedla legislativu o minimálních cenách pro zemědělské produkty, podle níž vláda vykupuje přebytek, který nekoupí spotřebitelé, za minimální cenu. Minimální cena pro zemědělské produkty značně převyšuje cenu ustavenou na svobodném trhu. Které z následujících tvrzení není pravdivé? A) Nabídka zemědělských produktů vzroste, protože do produkce bude přesunuto více výrobních faktorů. B) Poptávka po zemědělských produktech nebude ovlivněna, protože vláda vykoupí veškerý nabízený přebytek. C) Legislativa o minimálních cenách povzbudí některé farmáře k menší efektivnosti a k produkci při vyšších jednotkových nákladech outputu. D) Neobjeví se Ačerný pro prodej zemědělských produktů za ceny stanovené svobodným trhem. Údaje pro otázky č Tabulka ukazuje nabídkové a poptávkové schéma pro komoditu Z, na níž vláda právě uvalila daň z prodeje ve výši 3Kč. Cena komodity Z před daní Poptávka v tis. Nabídka v tis Otázka č. 18 Po uvalení daně ve výši 3Kč za jednotku je nová rovnovážná cena. A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 Otázka č. 19 Po uvalení daně ve výši 3Kč za jednotku spotřebitel nese daňové břemeno A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 SCHÉMA POPTÁVKY A NABÍDKY PRODUKTU Z Poptávka za měsíc Nabídka za měsíc Cena Množství v tis. Cena Množství v tis , , ,

10 Kapitola 1:Nabídka a poptávka POZNÁMKY Otázka č. 20 Vláda se nyní rozhodne zavést přídělový systém tak, že je přidělováno jednotek komodity Z na měsíc. Jaká bude cena produktu Z a prodávané a kupované množství po zavedení tohoto opatření? A) množství , cena 21 C) množství , cena 19 B) množství 15000, cena 18 D) množství , cena 20 Otázka č. 21 Sledujte obr. 2. Které z následujících událostí nejlépe vysvětlí pohyb tržní rovnováhy z X do Y? A) Uvalení nepřímé daně na vzdělávací knihy. B) Dotace vydavatelům vzdělávacích knih. C) Dotace školám nakupujícím vzdělávací knihy. D) Uvalení daně na zboží, které je blízkým substitutem vzdělávacích knih. obr.2? P D S1 S Y X Q 7

11 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Otázka č. 22 Sledujte obr. 3. Vláda Klapálkova chce u dřeváků dosáhnout ceny P. Které z následujících opatření zabrání růstu ceny nad úroveň P? 1. Přidělení dotace velikosti PRTU výrobcům dřeváků. 2. Vládním nákupem dřeváků v počtu VQ. 3. Zavedením přídělového systému, který omezí spotřebu dřeváků na počet OV. A) účinné bude pouze opatření 1 C) účinná budou opatření 2 i 3 B) účinná budou opatření 1 i 3 D) účinné bude pouze opatření 3 obr.3? Cena D S R T P U 0 V Q Q Otázka č. 23 V zemi Carramba jsou fazole základní potravinou. V důsledku závažného nedostatku zde ceny významně vzrostly. Které z následujících opatření by mohlo vést ke zvýšení nabídky a snížení ceny fazolí? 1. Stanovení maximální ceny fazolí, která je pod úrovní rovnovážné ceny 2. Zavedení přídělového systému pro fazole. 3. Poskytnutí vládní dotace producentům fazolí. A) Opatření 1 a 2 C) Opatření 2 a 3 B) Pouze opatření 2 D) Pouze opatření 3 8

12 Kapitola 1:Nabídka a poptávka POZNÁMKY 1.2. Odpovědi a komentáře Otázka č. 1 Správná odpověď D Komentář: Efekt hotovostní dotace spočívá v posunu křivky nabídky vpravo. producenti jsou ochotni nabízet větší množství při stejné tržní ceně, protože dostanou od vlády dotaci k tržní ceně. Nová nabídková křivka prochází body 7, 8 a 9, takže nová rovnováha, při nezměněné poptávce, se nachází v bodě 8. Otázka č. 2 Správná odpověď C Komentář: Při poklesu ceny substitutu dojde k růstu poptávky po tomto substitutu a snížení poptávky po uvažované komoditě. Poptávková křivka se posune vlevo k přímce procházející body 3, 6 a 9. Nová rovnováha se nachází v bodě 6. Otázka č. 3 Správná odpověď C Komentář: Při poklesu průměrných jednotkových nákladů produkce se křivka nabídky posune vpravo. Dodavatelé budou ochotni nabízet větší množství při jakékoli dané tržní ceně. Růst důchodu domácností zvýší poptávku po všech normálních zbožích při jakékoli dané ceně. Při předpokladu, že uvažovaná komodita je normální zboží, se poptávková křivka posune vpravo. Nová rovnováha bude v bodě 7. Otázka č. 4 Správná odpověď A Komentář: Jde o protipól situace v otázce 1, protože nepřímá daň sníží příjem pro dodavatele očištěný od daně při jakékoli tržní ceně. Nová křivka nabídky bude procházet body 1, 2 a 3. Protože křivka poptávky je nezměněna, prochází body 3, 6 a 9 a nová rovnováha je v bodě 3. Otázka č. 5 Správná odpověď B Komentář: Snížení daně z příjmu zvýší reálný důchod domácností, proto se poptávka po normálních produktech posune vpravo - tj. poptávané množství bude vyšší při jakékoli dané ceně. A a D způsobí posun poptávkové křivky vlevo. C způsobí pohyb podél poptávkové křivky vpravo. 9

13 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Otázka č. 6 Správná odpověď D Komentář: Káva a čaj jsou substituty. Pokles ceny kávy proto povede k vyšší poptávce po kávě a nižší poptávce po jejím substitutu, čaji. Cena čaje tedy klesne. Poptávka po šálcích je pravděpodobně nedostatečně vázána na spotřebu kávy na to, abychom je mohli považovat za komplementární produkt ke kávě. Přesto však nižší ceny kávy nejspíše zvýší poptávku po šálcích spíše, než aby ji snížily. Otázka č. 7 Správná odpověď D Otázka č. 8 Správná odpověď D Komentář: Předpokládáme, že řezané květiny a vázy na květiny jsou komplementy. Růst ceny řezaných květin bude mít negativní dopad na poptávku po vázách a poptávková křivka se posune vlevo. Při nezměněných podmínkách nabídky váz bude nová rovnovážná cena váz nižší. Otázka č. 9 Správná odpověď B Komentář: Lístky na námořní trajekt a lístky na vlak přes Kanál lze považovat za substituty. Zvýšení ceny lístků na vlak způsobí posun vpravo (zvýšení poptávky) pro lístky na námořní trajekt. Při nezměněných podmínkách nabídky to povede ke zvýšení počtu prodaných lístků na námořní trajekt a vyšší ceně než předtím. Otázka č. 10 Správná odpověď A Komentář: Pokles ceny libry zlevní londýnské hotely pro zahraniční turisty. Pokles ceny letenek zlevní návštěvu Londýna pro zahraniční turisty. Události 2 a 3 povedou k růstu poptávky po hotelových pokojích. Oproti tomu pokles hodnoty dolaru zdraží návštěvu Anglie pro americké turisty a turisty z dalších zemích, kde se dolar široce používá, a poptávka po hotelových pokojích v Londýně klesne. Otázka č. 11 Správná odpověď C Komentář: Poptávková křivka se posune vlevo, když je poptávka po zboží při jakékoli dané ceně nižší než předtím. Změny 2 a 4 mají takový dopad, třebaže změna 4 platí pro normální, nikoli inferiorní zboží. Změna 1 způsobí pohyb podél existující poptávkové křivky. Změna 3 způsobí pohyb poptávkové křivky vpravo. 10

14 Otázka č. 12 Správná odpověď B Kapitola 1:Nabídka a poptávka Komentář: Dopad se podobá zvýšení či odstranění minimálních cen na trhu nájemného bydlení. Očekávali bychom vyšší nájemné, větší nabídku bydlení a uzavření mezery mezi poptávkou po nájemných domech a nabídkou nájemného ubytování. Mělo by tedy dojít ke změnám 2 a 3. Mělo by dojít k opaku změny 1 a bezdomovství by mělo klesnout. Při rozšířeném bezdomovství není pravděpodobné, že utlumení regulace nájemného bude mít jakýkoli dopad na poptávku po obydlích obývaných vlastníky. POZNÁMKY Otázka č. 13 Správná odpověď C Komentář: Předpokládáme, že benzín je komplementem automobilů, proto pokles cen benzínu by měl zvýšit poptávku po automobilech. Vlaky a motocykly jsou substituty automobilů, takže snížení jejich nákladů (vlakového jízdného a nákladů udržování motocyklu v provozu) by mělo vést k poklesu poptávky po automobilech. Otázka č. 14 Správná odpověď A Komentář: Před zavedením regulace maximální cen byla rovnovážná cena 220 s poptávaným a nabízeným množstvím tisíc tun každý měsíc. Při maximální ceně 200 bude poptávka tisíc tun za měsíc a nabídka pouze tisíc za měsíc. Při poptávce převyšující nabídku bude existovat nedostatek fazolí a objeví se potřeba přidělování - protože ceny nelze zvýšit k eliminaci nadbytečné poptávky. Otázka č. 15 Správná odpověď B Komentář: Reklama by měla vést k posunu poptávkové křivky po zboží vpravo, při předpokladu, že cílem reklamní kampaně je stimulace poptávky. Reklama může rovněž způsobit posun nabídkové křivky vpravo, pokud jsou mezní náklady nabídky zvýšeny jako důsledek výdajů na reklamu. Vyšší pracovní náklady posunou křivku nabídky vlevo, za předpokladu, že pracovní náklady jsou mezní náklady. Otázka č. 16 Správná odpověď D Komentář: Při posunu poptávkové křivky vpravo a posunu nabídkové křivky vlevo cena vzroste. To, zda vyrobené a prodané množství vzroste či klesne, bude záviset na velikosti posunu každé křivky. Rovnovážné množství může být větší či menší. 11

15 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY obr.4? P S1 S0 P1 P0 D0 D1 Q Otázka č. 17 Správná odpověď B Tvrzení B je nesprávné, protože poptávka klesne, i když vláda bude muset vykoupit přebytečnou produkci. Tvrzení A je správné, protože nabídka vzroste. Tvrzení C je správné, protože farmáři přesto dosahují zisku, i když mají vyšší jednotkové náklady - tím pravděpodobně dojde ke vzniku některých produkčních neefektivností. Tvrzení D je správné - i když vás negativní tvrzení může zmást. Černé trhy se spojují s legislativou maximálních, nikoli minimálních cen. obr.5? P D S Pe Minimální cena Q Qe X Q 12

16 Otázka č. 18 Správná odpověď A Kapitola 1:Nabídka a poptávka Komentář: Cena pro dodavatele bude nyní o 3 menší, než cena placená zákazníky, proto novou rovnovážnou cenu nalezneme tam, kde jsou si poptávka a nabídka svým množstvím rovny při ceně pro zákazníky o 3 větší, než činí cena pro dodavatele. K tomu dochází při ceně zahrnující daň ve výši 4. POZNÁMKY Otázka č. 19 Správná odpověď C Komentář: Pokračujme v analýze. Původní rovnovážná cena před zdaněním činila 2, s poptávkou a nabídkou ve výši jednotek. Protože cena s daní bude činit 4, spotřebitelé ponesou část (4-2) = 2 daně. Otázka č. 20 Správná odpověď D Komentář: V důsledku přidělování je křivka nabídky vertikální v bodě jednotek. Dodavatelé stanoví cenu na úrovni, kterou trh unese - tedy 20 za jednotku při tomto objemu outputu. Otázka č. 21 Správná odpověď A Komentář: Křivka nabídky se posune vlevo z S na S1, což způsobí krok A. Krok B zapříčiňuje posun křivky nabídky vpravo a kroky C a D posuny křivky poptávky. Otázka č. 22 Správná odpověď A Komentář: Adekvátně bude působit opatření 1. Dotace (R - P) nebo (T - U) na jednotku produktu posune křivku nabídky, která bude procházet bodem U spíše než bodem T. Nová rovnovážná cena bude P. Opatření 2 nebude účinné, protože by posunulo křivku poptávky vpravo a mělo tendenci zvýšit ceny, nikoli je snížit. Opatření 3 bude působit, ale pouze, pokud vláda rovněž stanoví maximální cenový strop. S outputem omezeným na OV firmy budou chtít prodávat při ceně P, ale spotřebitelé budou ochotni platit více než P. Dokonce i při legislativě maximálních cen se pravděpodobně vyvine černý trh produktu. Otázka č. 23 Správná odpověď D Komentář: Maximální oceňování v kombinaci s přidělováním (opatření 1 a 2) by mohly uspět při snižování ceny, ale byl by snížen i output. Pokud není poptávky dokonale neelastická, dotace (opatření 3) posune křivku nabídky vpravo, takže output vzroste a tržní cena klesne. 13

17 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY 14

18 KAPITOLA 2 Elasticita 15

19 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY 2.1. Příklady a zadání Otázka č. 1 Které z následujících tvrzení je pravdivé? 1. Pokud cenová elasticita poptávky je větší než 1, pokles ceny produktu povede k poklesu celkových výdajů na produkt. 2. Důchodová elasticita poptávky bude nulová pouze v případě inferiorních statků. 3. Křížová poptávka po komplementech bude vždy kladná. A) ani jedno z tvrzení není pravdivé C) pouze tvrzení 2 je pravdivé B) pouze tvrzení 1 je pravdivé D) pouze tvrzení 3 je pravdivé Údaje pro otázky č. 2-3 Cena zboží Poptávka po zboží za týden Nabídka zboží za týden Otázka č. 2 Když cena vzroste ze 40 na 50, jaká je elasticita poptávky? A) nula C) jedna B) mezi jedna a nula D) větší než jedna Otázka č. 3 Když cena klesne ze 60 na 50, jaká je elasticita nabídky? A) nula C) jedna B) mezi jedna a nula D) větší než jedna Otázka č. 4 Poptávka po produktu bude elastická za těchto okolností. A) Produkt má velmi málo blízkých substitutů. B) Produkt se rychle spotřebovává. C) Produkt kupují převážně lidé s nízkými příjmy. D) Produkt má široké spektrum různých použití. Otázka č. 5 Graf nabídky s cenovou elasticitou nabídky rovnou 1 bude mít tento tvar. A) pravoúhlá hyperbola B) jakákoli přímka procházející počátkem C) přímka procházející počátkem pod úhlem 45 D) svislá přímka 16

20 Kapitola 2: Elasticita POZNÁMKY Otázka č. 6 Které z následujících tvrzení není správné? 1. Pokud je křížová elasticita poptávky rovna nule, produkty nejsou ani substituty, ani komplementy. 2. Křížová elasticita poptávky se měří procentuální změnou ceny statku X dělenou procentuální změnou poptávaného množství statku Y. 3. Vysoká kladná křížová elasticita poptávky znamená, že dva produkty jsou velmi blízké substituty. A) tvrzení 1 není správné C) tvrzení 3 není správné B) tvrzení 2 není správné D) žádné tvrzení není správné Otázka č. 7 Pokud se celkové příjmy telefonní společnosti Dingaling nezmění poté, kdy zvýšila své ceny, které z následujících tvrzení charakterizuje cenovou elasticitu poptávky? A) je dokonale neelastická C) má jednotkovou elasticitu B) je elastická D) je neelastická Otázka č. 8 Které z následujících tvrzení o elasticitě nabídky je správné? 1. Elasticita nabídky je obvykle záporná spíše než kladná. 2. Elasticita nabídky je obvykle větší, čím kratší časové období uvažujeme. 3. Elasticita nabídky závisí na alternativních užitích zdrojů, které mají producenti k dispozici. A) pouze tvrzení 1 je správné C) pouze tvrzení 2 a 3 jsou správná B) pouze tvrzení 1 a 2 jsou správná D) pouze tvrzení 3 je správné Otázka č. 9 Yoggipear a Orchard Cow jsou dvě konkurenční značky ochucených jogurtových nápojů, jejichž elasticita poptávky je +2. Cena značky Yoggipear vzroste z 20 na 30 za kartón. Jaké bude procentuální zvýšení poptávky po kartónu značky Orchard Cow? A) 20% B) 25% C) 75% D) 100% Otázka č. 10 Křížová elasticita poptávky po kávě a smetaně je -0,6 a oba produkty jsou komplementy. Cena smetany vzroste o 10% a poptávka po kávě klesne o 15%. Která z následujících událostí nastane v krátkém období? A) Rovnovážný output a cena kávy klesnou, ale nevíme, jak vysoké budou. B) Poptávka po kávě klesne o 6% a cena zůstane nezměněna. C) Poptávka po kávě klesne o 9% a cena zůstane nezměněna. D) Rovnovážná cena a ouput kávy se změní, přičemž cena bude vyšší a poptávané množství nižší, než ve výchozím případě. 17

21 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Otázka č. 11 Který z následujících faktorů ovlivní elasticitu nabídky zboží? 1. Časové období, za něž se měří změny v nabídce. 2. Mezní náklady produkce zboží. 3. Rozsah alternativních produkčních příležitostí, které mají producenti k dispozici. A) pouze faktory 1 a 2 C) pouze faktory 1 a 3 B) pouze faktory 2 a 3 D) faktory 1, 2, 3 Otázka č. 12 Kdyby byla cenová elasticita poptávky po benzínu 0, jaký by byl dopad zvýšení zdanění benzínu? 1. Spotřebitel by zaplatil celou daň. 2. Množství spotřebovávaného benzínu by se nezměnilo. 3. Celkové prodeje by klesly (v množstevním vyjádření) o stejnou proporci, o jakou se zvýšila cena v důsledku daně. 4. K tomu, aby se udržely původní objemy prodejů, benzínové stanice by musely přijmout takovou cenovou politiku, která by absorbovala část daně. A) pouze dopad 1 C) pouze dopad 2 a 3 B) pouze dopady 1 a 2 D) pouze dopad 4 Otázka č. 13 Za kterých okolností bude poptávka po produktu elastická? A) Produkt má řadu různých použití. B) Produkt kupují převážně lidé s nižšími příjmy. C) Produkt má velmi málo blízkých substitutů. D) Produkt není trvanlivý, je rychle spotřebováván. Údaje pro otázku č. 14 Údaje v níže uvedené tabulce ukazují, že zboží má cenovou elasticitu poptávky vyšší než 1 (tedy má elastickou poptávku). Stanovte, v jakém v cenovém rozpětí. Cena zboží Poptávka po zboží za týden A) B) B) D)

22 Kapitola 2: Elasticita POZNÁMKY Otázka č. 15 Firma prodává dva produkty: kávu a čaj. Káva má vysokou cenovou elasticitu poptávky. Čaj je relativně cenově neelastický. Firma se rozhodne, že vydá 2 miliony na reklamní kampaň pro oba produkty, aby zvýšila poptávku. Které z následujících tvrzení bude pravdivé? A) Nabídková křivka pro oba produkty se posune vpravo a pro kávu o větší proporci než pro čaj. B) Reklamní kampaň bude úspěšnější pro čaj než pro kávu. C) Náklady na reklamní kampaň pro čaj by byly pokryty zvýšením ceny produktu. D) Nabídková křivka pro oba produkty se posune vlevo a pro kávu o větší proporci než pro čaj Otázka č. 16 Současná cena sekaček na trávu je P. Nabídka sekaček na trávu je neelastická v krátkém období, ale elastičtější v delším období. Poptávka po sekačkách klesne. Co se stane? A) V krátkém období cena poměrně výrazně klesne, ale v delším období cena o něco vzroste s tím, jak je omezena nabídka, ale bude stále nižší než P. B) V krátkém období cena zůstane nezměněna, ale v delším období rovnováha nastane při nižším množství outputu a nižší ceně než P. C) V krátkém období cena výrazně klesne, ale v delším období nabídka klesne, takže cena bude vyšší než P. D) V krátkém období cena zůstane nezměněna, ale v delším období rovnováha nastane při nižším množství outputu a vyšší ceně než P. Otázka č. 17 Barvírna a Štětkárna jsou dva vůdčí producenti průmyslových barviv a jejich produkty si na trhu vzájemně konkurují. Které z následujících tvrzení bude správné? A) Výrobky obou firem mají nízkou kladnou křížovou elasticitu poptávky. B) Výrobky obou firem mají nízkou zápornou křížovou elasticitu poptávky. C) Výrobky obou firem mají vysokou kladnou křížovou elasticitu poptávky. D) Výrobky obou firem mají vysokou zápornou křížovou elasticitu poptávky. Otázka č. 18 Které z následujících tvrzení je nesprávné? A) Když je cenová elasticita poptávky podél celé poptávkové křivky 1, celkové spotřebitelské výdaje na produkt budou stejné při všech cenových úrovních. B) Pokud poptávané množství produktu klesne o 18%, když jeho cena vzroste o 12%, poptávka je relativně cenově elastická. C) Když je poptávka cenově elastická, spotřebitelské výdaje na produkt vzrostou, když je cena snížena. D) Produkty, které mají charakter nezbytných statků, mají nízkou zápornou důchodovou elasticitu poptávky. 17

23 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Otázka č. 19 Sledujte obr. 1. Které z následujících tvrzení správně popisuje důchodovou elasticitu poptávky po benzínu? A) Elasticita je menší než nebo rovna jedné, dokud důchod nedosáhne X, a potom v rozpětí od X do Z se rovná jedné. B) Elasticita je větší než jedna, dokud důchod nedosáhne W, a potom se rovná jedné či je menší než jedna od W do Z. C) Elasticita je větší než jedna, dokud důchod nedosáhne X, a potom je menší než jedna od X do Z. D) Elasticita je větší než jedna, dokud důchod nedosáhne Y, a potom se rovná jedné či je menší než jedna od Y do Z. obr.1? Spotřeba benzínu 0 45 O W X Y Z Důchod Otázka č. 20 V Transylvánii si 75% domácností kupuje své vlastní domy a splácí je pomocí hypoték získaných od finančních společností. Roční úroková míra vzroste z 10% na 12%. Úroková elasticita poptávky po hypotékách je větší než 1 (tedy poptávka je elastická). K čemu dojde? A) Celkové hypotéční výpůjčky vzrostou a ceny domů vzrostou. B) Celkové hypotéční výpůjčky klesnou a ceny domů vzrostou. C) Celkové hypotéční výpůjčky vzrostou a ceny domů vzrostou. D) Celkové hypotéční výpůjčky vzrostou a ceny domů vzrostou Otázka č. 21 Výrobce elektrických vrtaček stanovil cenu na 26 tisíc za vrtačku, poptávka dosahovala výše 1800 vrtaček za týden. Zvýšil cenu na 30 tisíc za vrtačku a poptávka klesla o 300 vrtaček za týden. Jaká je oblouková elasticita optávky mezi cenou 26 tisíc a 30 tisíc? A) 0,79 B) 1,08 C) 1,25 D) 1,27 16

24 Kapitola 2: Elasticita POZNÁMKY Otázka č. 22 Pokud by cenová elasticita poptávky po luxusních jachtách byla rovna nule, jaký by byl dopad zdanění na prodej luxusních jachet? A) K tomu, aby producenti udrželi prodeje jachet, museli by přijmout cenovou politiku, která by absorbovala část daně. B) Kupující jachet by zaplatili celou dodatečnou daň ve formě přímého zvýšení ceny. C) Celkové prodeje by klesly ve stejné proporci, v jaké se zvýšila cena jachet v důsledku zdanění. D) Někteří producenti jachet by utrpěli ztráty, protože by nemohli přesunout plně zvýšenou daň na zákazníky, a tak by museli opustit tento předmět podnikání. Údaje pro otázku č. 23 V jakém rozpětí bude poptávka podle níže uvedených údajů cenově elastická? Cena zboží Poptávka po zboží za týden A) B) C) D) Údaje pro otázku č. 24 V jakém rozpětí bude poptávka podle níže uvedených údajů cenově elastická? Cena zboží Poptávka po zboží za týden A) B) C) D) Otázka č. 25 Uvažujte nabídku lodních plachet. Nedávno cena plátna výrazně klesla. Nabídka plachet je v krátkém období dokonale neelastická. Co se stane v krátkém období? A) Rovnovážné nabízené množství a cena plachet se nezmění. B) Nabídková křivka plachet se posune vpravo a cena klesne. Vyrobí se a prodá více plachet. C) Nabídková křivka plachet se posune vpravo a cena klesne. Vyrobí se a prodá stejné množství plachet jako předtím. D) Nabídková křivka se nezmění a vyrobené množství bude stejné jako předtím, ale cena klesne a uspořené náklady přejdou na spotřebitele. 17

25 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Otázka č. 26 Který z následujících faktorů způsobí, že se poptávková křivka po čaji posune vpravo? 1. Pokles nákladů zpracování a balení čaje. 2. Pokles ceny čaje, když cena kávy zůstane nezměněna. 3. Pokles úrovně reálných důchodů, když důchodová elasticita poptávky po čaji je větší než důchodová elasticita poptávky po všech ostatních nealkoholických nápojích. 4. Pokles produktivity v odvětví zpracování kávy. A) pouze faktory 1 a 4 C) pouze faktory 3 a 4 B) pouze faktory 2 a 3 D) pouze faktor 4 Otázka č. 27 Produkt T má neelastickou poptávku. Nedávné zavedení nového zařízení zlepšujícího technologii povede k nadbytečné nabídce. Které z následujících podmínek by v konečném důsledku odstranily nadbytečnou nabídku? A) Pokles ceny, který stimuluje velké zvýšení poptávky. B) Malé snížení ceny, které povede k velkému posunu křivky nabídky vlevo a tím k velkému poklesu poptávky. C) Velký počet firem odejde z odvětví a tak klesne celková nabídka. D) Velký pokles ceny vedoucí k malému zvýšení poptávky a velkému poklesu nabídky. 16

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8.1 Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk Firma maximalizující zisk podřizuje volbu vstupů i výstupů dosažení maximálního ekonomického

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní 1 Daňové teorie 1.1 Členění daní Na daně jako zdroje veřejných rozpočtů lze pohlížet z různých stránek. Lze tak například členit daně z těchto hledisek: - podle místa dopadu, kdy mohou být daně uvalovány:

Více

Firma je obvykle charakterizována jako subjekt specializující se na výrobu, tj. na přeměnu zdrojů (vstupů) ve statky (výstup).

Firma je obvykle charakterizována jako subjekt specializující se na výrobu, tj. na přeměnu zdrojů (vstupů) ve statky (výstup). 5 Volba technologie 5.1 Základní východiska analýzy firmy V předcházejících kapitolách jsme soustředili pozornost na spotřebitele na trhu výrobků a služeb tedy na formování poptávky na tomto trhu. Nyní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE Studijní texty pro denní studium na vysokých školách neekonomického zaměření Olomouc

Více

Mikroekonomie. Richard Neugebauer. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Mikroekonomie. Richard Neugebauer. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Mikroekonomie Richard Neugebauer Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2.

Více

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika 4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika V tradičním modelu rozhodování spotřebitele není brána v úvahu informační bariéra lidé maximalizují svůj užitek za podmínek jistoty a dokonalých znalostí

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5. Úvod

Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5. Úvod Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5 Úvod Veřejné podpory jsou jedním z nástrojů politiky životního. V České republice jsou v této oblasti využívány poměrně v hojné míře,

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

8. Zásahy státu do cen

8. Zásahy státu do cen 8. Zásahy státu do cen 8.1 Cenový strop (maximální cena) Až dosud jsme se zabývali rovnováhou trhů, na nichž neexistují žádné intervence státu či obce. Nyní si ukážeme, jak mohou takové intervence ovlivnit

Více

1. Hrubý domácí produkt. 1.1 Definice

1. Hrubý domácí produkt. 1.1 Definice 1. Hrubý domácí produkt 1.1 Definice Hrubý domácí produkt (HDP) je základním makroekonomickým ukazatelem. Můžeme jej definovat jako tržní hodnotu nových finálních statků vyrobených v ekonomice daného území

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 708 00 Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0005 Název projektu:

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 4. Kapitola Celkové výdaje a produkt Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie ZÁKLADY EKONOMIE Jaroslav Zlámal, Simona Musilová, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2011 Obsah 1

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2008/2009 Iva Havlíková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2008/2009 Iva Havlíková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářská práce 2008/2009 Iva Havlíková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Obor: Podnikové informační systémy

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky 1. Historie hypotečního úvěru v českých zemích Zastavování nemovitostí jako zdroj dlouhodobého financování má

Více

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %.

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %. 3.kapitola Výdaje a rovnovážný hrubý domácí produkt V této kapitole se seznámíte: s faktory, které ovlivňují spotřebu a investice s tím, jak je konstituován rovnovážný produkt jak je rovnovážný produkt

Více

nákup determinuje výrobu když: o

nákup determinuje výrobu když: o 1. Výroba jako hlavní podniková funkce a plánování výrobního programu a výrobního procesu - výroba definičním znakem podniku podnik je plánovitě organizovaná hospodářská jednotka, kde se zhotovují a zhodnocují

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

Studijní opora TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA. Část 1 Trh práce a nezaměstnanost. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5

Studijní opora TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA. Část 1 Trh práce a nezaměstnanost. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5 Studijní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5 TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA Část 1 Trh práce a nezaměstnanost Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační

Více

Byrokracie, byrokratismus, byrokratizace

Byrokracie, byrokratismus, byrokratizace Byrokracie, byrokratismus, byrokratizace Jan Vorlíček Byrokratická metoda spočívá v tom, že zachází s lidmi jako by to byly věci a s věcmi zachází spíše podle kvantity, aby se mohly počítat a kontrola

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato

Více