VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU"

Transkript

1 EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ 2005 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

2 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Anotace Cvičebnice ekonomie obsahuje testové otázky s variantami odpovědí pro kontrolu znalostí základních pojmů z mikroekonomie, makroekonomie a hospodářské politiky. Otázky jsou rozděleny do 14 kapitol, které zahrnují i správné odpovědi se stručným objasňujícím komentářem. Cvičebnice pomáhá studentům při samostatném praktickém zvládnutí učiva a jeho aplikací v ekonomické analýze. Probíraná témata zahrnují determinanty nabídky, poptávky a rovnováhy na mikro a makroekonomické úrovni a dopady hospodářsko politických opatření, včetně oblasti vnějších ekonomických vztahů. Předmětem otázek jsou jednak dopady rozhodování individuálních ekonomických subjektů (spotřebitelů a firem) na rovnováhu na trzích produktů a výrobních faktorů, tak vývoj základních makroekonomických ukazatelů v reakci na změny hospodářské politiky. Doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D. Vysoká škola ekonomie a managementu VŠEM

3 VŠEM 2005 POZNÁMKY OBSAH 1. Nabídka a poptávka 1.1 Odpovědi a komentáře 2. Elasticita 2.1 Odpovědi a komentáře 3. Produkce a náklady 3.1 Odpovědi a komentáře 4. Tržní struktury a konkurence 4.1 Odpovědi a komentáře 5. Trh faktorů a jejich důchody 5.1 Odpovědi a komentáře 6. Ekonomické systémy, externality, spotřebitelské chování 6.1 Odpovědi a komentáře 7. Národní důchod 7.1 Odpovědi a komentáře 8. Multiplikátor a akcelerátor 8.1 Odpovědi a komentáře 9. Peníze, bankovnictví, úrok 9.1 Odpovědi a komentáře 10. Inflace a nezaměstnanost 10.1 Odpovědi a komentáře 11. Daně a fiskální politika 11.1 Odpovědi a komentáře 12. Mezinárodní obchod a obchodní relace 12.1 Odpovědi a komentáře 13. Platební bilance 13.1 Odpovědi a komentáře 14. Hospodářská politika 14.1 Odpovědi a komentáře 3

4 KAPITOLA 1 Nabídka a poptávka 1

5 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY 1.1. Příklady a zadání obr.1? P Q Otázka č. 1 Na obr. 1 bod 5 představuje rovnováhu. Pokud vláda začne platit producentům hotovostní dotaci, jaké bude nová rovnováha? A) bod 2 B) bod 4 C) bod 6 D) bod 8 Otázka č. 2 Na obr. 1 bod 5 představuje rovnováhu. Nyní klesne cena jiné komodity, která je blízkým substitutem námi uvažované komodity. Jaká bude nová rovnováha? A) bod 2 B) bod 4 C) bod 6 D) bod 8 Otázka č. 3 Na obr. 1 bod 5 představuje rovnováhu. Nyní se stanou dvě věci: (A) Technologická inovace zařízení sníží průměrné jednotkové náklady zpracování. (B) Důchod domácností reálně vzroste. Jaká bude nová rovnovážná cena? A) bod 1 B) bod 3 C) bod 7 D) bod 9 Otázka č. 4 Na obr. 1 bod 6 představuje rovnováhu. Vláda nyní uvalí nepřímou daň na komoditu. Jaká bude nová rovnováha? A) bod 3 B) bod 5 C) bod 6 (beze změny) D) bod 9 2

6 Kapitola 1:Nabídka a poptávka POZNÁMKY Otázka č. 5 Co by za normálních okolností způsobilo posun poptávkové křivky po produktu vpravo? A) Pokles ceny substitutu. B) Snížení přímého zdanění důchodu. C) Snížení ceny produktu. D) Zvýšení ceny komplementu. Otázka č. 6 Pokud cena kávy klesne, k čemu dojde? A) Pokles poptávaného množství kávy. B) Růst ceny čaje. C) Snížení ceny produktu. D) Zvýšení ceny komplementu. Otázka č. 7 Co je inferiorní zboží? A) Zboží tak nízké kvality, že poptávka po něm je velmi slabá. B) Zboží horší kvality, než je substitut, takže cena substitutu je vyšší. C) Zboží, pro něž je křížová elasticita poptávky se substitutem vyšší než 1. D) Zboží, po němž poptávka klesne, když důchod domácností vzroste za určitou hranici. Otázka č. 8 Uvažuje poptávku po vázách na květiny. Cena řezaných květin ostře vzroste. Co se stane? A) Poptávková křivka po vázách na květiny se posune vlevo a jejich cena vzroste B) Poptávková křivka po vázách na květiny se posune vpravo a jejich cena vzroste. C) Dojde k pohybu podél poptávkové křivky po vázách na květiny a jejich cena klesne. D) Poptávková křivka po vázách na květiny se posune vlevo a jejich cena klesne. Otázka č. 9 Uvažuje cenu a poptávku po lístcích na námořní trajekt. Vzroste cena lístků na vlakové spojení přes Kanál. Co se stane? A) Poptávková křivka se posune vlevo a cena lístků klesne. Prodá se více lístků. B) Poptávková křivka se posune vpravo a cena lístků vzroste. Prodá se více lístků. C) Poptávková křivka se posune vpravo a cena lístků klesne. Prodá se více. D) Poptávková křivka se posune vpravo a cena lístků vzroste. Prodá se méně lístků. 3

7 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Otázka č. 10 Poptávka po hotelích v Londýně v letním období pochází především od zahraničních turistů. Tato poptávka by mohla být snížena poklesem ceny nebo hodnoty kterého z následujících faktorů? 1. amerických dolarů 2. letenek 3. liber sterlingů A) pouze 1 C) pouze 2 a 3 B) pouze 1 a 2 D) pouze 3 Otázka č. 11 Která z následujících změn by způsobila posun poptávkové křivky po čokoládě vlevo? 1. Pokles ceny čokolády. 2. Kampaň s tvrzením, že čokoláda způsobuje tloustnutí. 3. Růst ceny substitutů čokolády. 4. Pokles důchodu spotřebitelů. A) pouze 1 C) pouze 2 a 4 B) pouze 2 a 3 D) pouze 3 a 4 Otázka č. 12 Předpokládejme, že v určité vyspělé zemi vláda po řadu let uplatňovala kontrolu cen nájemného pro veřejné i soukromé bydlení. V průběhu let se významně rozšířil problém bezdomovství. Nyní vláda uvolní kontrolu cen. Co se stane? 1. Bezdomovství vzroste. 2. V dlouhém období dojde k růstu výstavby. 3. Zvýší se nabídka nájemného bydlení. 4. Klesne počet soukromě vlastněných bytů. A) pouze 1 a 2 C) pouze 3 a 4 B) pouze 2 a 3 D) pouze 1 a 4 Otázka č. 13 Který z následujících faktorů by způsobil snížení poptávky po automobilech? 1. Pokles ceny benzínu. 2. Významné snížení jízdného ve vlacích. 3. Velký pokles nákladů na silniční daň pro motocykly. A) pouze 1 a 2 C) pouze 2 a 3 B) pouze 1a 3 D) pouze 1, 2 a 3 4

8 Kapitola 1:Nabídka a poptávka POZNÁMKY SCHÉMA POPTÁVKY A NABÍDKY FAZOLÍ Cena za tunu Poptávané množství za měsíc v tisících tun Nabízené množství za měsíc v tisících tun Otázka č. 14 Jaké by byly důsledky zavedení maximální ceny ve výši 200 tisíc za tunu? Předpokládejme, že se nabízené množství dokáže pohotově přizpůsobit jakýmkoli tržním podmínkám. 1. Fazole by bylo nutno přidělovat. 2. Došlo by k přebytku fazolí. 3. Vytvořil by se nedostatek fazolí v objemu 1,6 mil. tun za měsíc. 4. Vytvořil by se přebytek fazolí v objemu 1,6 mil. tun za měsíc. 5. Cena fazolí by zůstala nezměněna. A) pouze 1 a 3 C) pouze 5 B) pouze 2 a 4 D) pouze 4 Údaje pro otázky č V důsledku rozsáhlé reklamní kampaně firem v odvětví a zvýšení mezd pracovníků v odvětví se cena a množství určitého produktu mění. Otázka č. 15 Příčiny lze připsat následujícím faktorům. A) Pohyb po poptávkové křivce a posun nabídkové křivky. B) Posun poptávkové křivky a posun nabídkové křivky. C) Pohyb po poptávkové křivce a pohyb po nabídkové křivce. D) Posun poptávkové křivky a pohyb po nabídkové křivce. Otázka č. 16 Dopad těchto změn lze vyjádřit následujícím způsobem. A) Růst ceny a spotřebovávaného množství. B) Růst ceny a pokles spotřebovávaného množství. C) Buď růst, nebo pokles ceny, v závislosti na podmínkách nabídky a poptávky, a růst spotřebovávaného množství. D) Růst ceny a buď růst, nebo pokles spotřebovávaného množství, v závislosti na podmínkách nabídky a poptávky. 5

9 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Otázka č. 17 V Ruritánii vláda nedávno zavedla legislativu o minimálních cenách pro zemědělské produkty, podle níž vláda vykupuje přebytek, který nekoupí spotřebitelé, za minimální cenu. Minimální cena pro zemědělské produkty značně převyšuje cenu ustavenou na svobodném trhu. Které z následujících tvrzení není pravdivé? A) Nabídka zemědělských produktů vzroste, protože do produkce bude přesunuto více výrobních faktorů. B) Poptávka po zemědělských produktech nebude ovlivněna, protože vláda vykoupí veškerý nabízený přebytek. C) Legislativa o minimálních cenách povzbudí některé farmáře k menší efektivnosti a k produkci při vyšších jednotkových nákladech outputu. D) Neobjeví se Ačerný pro prodej zemědělských produktů za ceny stanovené svobodným trhem. Údaje pro otázky č Tabulka ukazuje nabídkové a poptávkové schéma pro komoditu Z, na níž vláda právě uvalila daň z prodeje ve výši 3Kč. Cena komodity Z před daní Poptávka v tis. Nabídka v tis Otázka č. 18 Po uvalení daně ve výši 3Kč za jednotku je nová rovnovážná cena. A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 Otázka č. 19 Po uvalení daně ve výši 3Kč za jednotku spotřebitel nese daňové břemeno A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 SCHÉMA POPTÁVKY A NABÍDKY PRODUKTU Z Poptávka za měsíc Nabídka za měsíc Cena Množství v tis. Cena Množství v tis , , ,

10 Kapitola 1:Nabídka a poptávka POZNÁMKY Otázka č. 20 Vláda se nyní rozhodne zavést přídělový systém tak, že je přidělováno jednotek komodity Z na měsíc. Jaká bude cena produktu Z a prodávané a kupované množství po zavedení tohoto opatření? A) množství , cena 21 C) množství , cena 19 B) množství 15000, cena 18 D) množství , cena 20 Otázka č. 21 Sledujte obr. 2. Které z následujících událostí nejlépe vysvětlí pohyb tržní rovnováhy z X do Y? A) Uvalení nepřímé daně na vzdělávací knihy. B) Dotace vydavatelům vzdělávacích knih. C) Dotace školám nakupujícím vzdělávací knihy. D) Uvalení daně na zboží, které je blízkým substitutem vzdělávacích knih. obr.2? P D S1 S Y X Q 7

11 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Otázka č. 22 Sledujte obr. 3. Vláda Klapálkova chce u dřeváků dosáhnout ceny P. Které z následujících opatření zabrání růstu ceny nad úroveň P? 1. Přidělení dotace velikosti PRTU výrobcům dřeváků. 2. Vládním nákupem dřeváků v počtu VQ. 3. Zavedením přídělového systému, který omezí spotřebu dřeváků na počet OV. A) účinné bude pouze opatření 1 C) účinná budou opatření 2 i 3 B) účinná budou opatření 1 i 3 D) účinné bude pouze opatření 3 obr.3? Cena D S R T P U 0 V Q Q Otázka č. 23 V zemi Carramba jsou fazole základní potravinou. V důsledku závažného nedostatku zde ceny významně vzrostly. Které z následujících opatření by mohlo vést ke zvýšení nabídky a snížení ceny fazolí? 1. Stanovení maximální ceny fazolí, která je pod úrovní rovnovážné ceny 2. Zavedení přídělového systému pro fazole. 3. Poskytnutí vládní dotace producentům fazolí. A) Opatření 1 a 2 C) Opatření 2 a 3 B) Pouze opatření 2 D) Pouze opatření 3 8

12 Kapitola 1:Nabídka a poptávka POZNÁMKY 1.2. Odpovědi a komentáře Otázka č. 1 Správná odpověď D Komentář: Efekt hotovostní dotace spočívá v posunu křivky nabídky vpravo. producenti jsou ochotni nabízet větší množství při stejné tržní ceně, protože dostanou od vlády dotaci k tržní ceně. Nová nabídková křivka prochází body 7, 8 a 9, takže nová rovnováha, při nezměněné poptávce, se nachází v bodě 8. Otázka č. 2 Správná odpověď C Komentář: Při poklesu ceny substitutu dojde k růstu poptávky po tomto substitutu a snížení poptávky po uvažované komoditě. Poptávková křivka se posune vlevo k přímce procházející body 3, 6 a 9. Nová rovnováha se nachází v bodě 6. Otázka č. 3 Správná odpověď C Komentář: Při poklesu průměrných jednotkových nákladů produkce se křivka nabídky posune vpravo. Dodavatelé budou ochotni nabízet větší množství při jakékoli dané tržní ceně. Růst důchodu domácností zvýší poptávku po všech normálních zbožích při jakékoli dané ceně. Při předpokladu, že uvažovaná komodita je normální zboží, se poptávková křivka posune vpravo. Nová rovnováha bude v bodě 7. Otázka č. 4 Správná odpověď A Komentář: Jde o protipól situace v otázce 1, protože nepřímá daň sníží příjem pro dodavatele očištěný od daně při jakékoli tržní ceně. Nová křivka nabídky bude procházet body 1, 2 a 3. Protože křivka poptávky je nezměněna, prochází body 3, 6 a 9 a nová rovnováha je v bodě 3. Otázka č. 5 Správná odpověď B Komentář: Snížení daně z příjmu zvýší reálný důchod domácností, proto se poptávka po normálních produktech posune vpravo - tj. poptávané množství bude vyšší při jakékoli dané ceně. A a D způsobí posun poptávkové křivky vlevo. C způsobí pohyb podél poptávkové křivky vpravo. 9

13 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Otázka č. 6 Správná odpověď D Komentář: Káva a čaj jsou substituty. Pokles ceny kávy proto povede k vyšší poptávce po kávě a nižší poptávce po jejím substitutu, čaji. Cena čaje tedy klesne. Poptávka po šálcích je pravděpodobně nedostatečně vázána na spotřebu kávy na to, abychom je mohli považovat za komplementární produkt ke kávě. Přesto však nižší ceny kávy nejspíše zvýší poptávku po šálcích spíše, než aby ji snížily. Otázka č. 7 Správná odpověď D Otázka č. 8 Správná odpověď D Komentář: Předpokládáme, že řezané květiny a vázy na květiny jsou komplementy. Růst ceny řezaných květin bude mít negativní dopad na poptávku po vázách a poptávková křivka se posune vlevo. Při nezměněných podmínkách nabídky váz bude nová rovnovážná cena váz nižší. Otázka č. 9 Správná odpověď B Komentář: Lístky na námořní trajekt a lístky na vlak přes Kanál lze považovat za substituty. Zvýšení ceny lístků na vlak způsobí posun vpravo (zvýšení poptávky) pro lístky na námořní trajekt. Při nezměněných podmínkách nabídky to povede ke zvýšení počtu prodaných lístků na námořní trajekt a vyšší ceně než předtím. Otázka č. 10 Správná odpověď A Komentář: Pokles ceny libry zlevní londýnské hotely pro zahraniční turisty. Pokles ceny letenek zlevní návštěvu Londýna pro zahraniční turisty. Události 2 a 3 povedou k růstu poptávky po hotelových pokojích. Oproti tomu pokles hodnoty dolaru zdraží návštěvu Anglie pro americké turisty a turisty z dalších zemích, kde se dolar široce používá, a poptávka po hotelových pokojích v Londýně klesne. Otázka č. 11 Správná odpověď C Komentář: Poptávková křivka se posune vlevo, když je poptávka po zboží při jakékoli dané ceně nižší než předtím. Změny 2 a 4 mají takový dopad, třebaže změna 4 platí pro normální, nikoli inferiorní zboží. Změna 1 způsobí pohyb podél existující poptávkové křivky. Změna 3 způsobí pohyb poptávkové křivky vpravo. 10

14 Otázka č. 12 Správná odpověď B Kapitola 1:Nabídka a poptávka Komentář: Dopad se podobá zvýšení či odstranění minimálních cen na trhu nájemného bydlení. Očekávali bychom vyšší nájemné, větší nabídku bydlení a uzavření mezery mezi poptávkou po nájemných domech a nabídkou nájemného ubytování. Mělo by tedy dojít ke změnám 2 a 3. Mělo by dojít k opaku změny 1 a bezdomovství by mělo klesnout. Při rozšířeném bezdomovství není pravděpodobné, že utlumení regulace nájemného bude mít jakýkoli dopad na poptávku po obydlích obývaných vlastníky. POZNÁMKY Otázka č. 13 Správná odpověď C Komentář: Předpokládáme, že benzín je komplementem automobilů, proto pokles cen benzínu by měl zvýšit poptávku po automobilech. Vlaky a motocykly jsou substituty automobilů, takže snížení jejich nákladů (vlakového jízdného a nákladů udržování motocyklu v provozu) by mělo vést k poklesu poptávky po automobilech. Otázka č. 14 Správná odpověď A Komentář: Před zavedením regulace maximální cen byla rovnovážná cena 220 s poptávaným a nabízeným množstvím tisíc tun každý měsíc. Při maximální ceně 200 bude poptávka tisíc tun za měsíc a nabídka pouze tisíc za měsíc. Při poptávce převyšující nabídku bude existovat nedostatek fazolí a objeví se potřeba přidělování - protože ceny nelze zvýšit k eliminaci nadbytečné poptávky. Otázka č. 15 Správná odpověď B Komentář: Reklama by měla vést k posunu poptávkové křivky po zboží vpravo, při předpokladu, že cílem reklamní kampaně je stimulace poptávky. Reklama může rovněž způsobit posun nabídkové křivky vpravo, pokud jsou mezní náklady nabídky zvýšeny jako důsledek výdajů na reklamu. Vyšší pracovní náklady posunou křivku nabídky vlevo, za předpokladu, že pracovní náklady jsou mezní náklady. Otázka č. 16 Správná odpověď D Komentář: Při posunu poptávkové křivky vpravo a posunu nabídkové křivky vlevo cena vzroste. To, zda vyrobené a prodané množství vzroste či klesne, bude záviset na velikosti posunu každé křivky. Rovnovážné množství může být větší či menší. 11

15 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY obr.4? P S1 S0 P1 P0 D0 D1 Q Otázka č. 17 Správná odpověď B Tvrzení B je nesprávné, protože poptávka klesne, i když vláda bude muset vykoupit přebytečnou produkci. Tvrzení A je správné, protože nabídka vzroste. Tvrzení C je správné, protože farmáři přesto dosahují zisku, i když mají vyšší jednotkové náklady - tím pravděpodobně dojde ke vzniku některých produkčních neefektivností. Tvrzení D je správné - i když vás negativní tvrzení může zmást. Černé trhy se spojují s legislativou maximálních, nikoli minimálních cen. obr.5? P D S Pe Minimální cena Q Qe X Q 12

16 Otázka č. 18 Správná odpověď A Kapitola 1:Nabídka a poptávka Komentář: Cena pro dodavatele bude nyní o 3 menší, než cena placená zákazníky, proto novou rovnovážnou cenu nalezneme tam, kde jsou si poptávka a nabídka svým množstvím rovny při ceně pro zákazníky o 3 větší, než činí cena pro dodavatele. K tomu dochází při ceně zahrnující daň ve výši 4. POZNÁMKY Otázka č. 19 Správná odpověď C Komentář: Pokračujme v analýze. Původní rovnovážná cena před zdaněním činila 2, s poptávkou a nabídkou ve výši jednotek. Protože cena s daní bude činit 4, spotřebitelé ponesou část (4-2) = 2 daně. Otázka č. 20 Správná odpověď D Komentář: V důsledku přidělování je křivka nabídky vertikální v bodě jednotek. Dodavatelé stanoví cenu na úrovni, kterou trh unese - tedy 20 za jednotku při tomto objemu outputu. Otázka č. 21 Správná odpověď A Komentář: Křivka nabídky se posune vlevo z S na S1, což způsobí krok A. Krok B zapříčiňuje posun křivky nabídky vpravo a kroky C a D posuny křivky poptávky. Otázka č. 22 Správná odpověď A Komentář: Adekvátně bude působit opatření 1. Dotace (R - P) nebo (T - U) na jednotku produktu posune křivku nabídky, která bude procházet bodem U spíše než bodem T. Nová rovnovážná cena bude P. Opatření 2 nebude účinné, protože by posunulo křivku poptávky vpravo a mělo tendenci zvýšit ceny, nikoli je snížit. Opatření 3 bude působit, ale pouze, pokud vláda rovněž stanoví maximální cenový strop. S outputem omezeným na OV firmy budou chtít prodávat při ceně P, ale spotřebitelé budou ochotni platit více než P. Dokonce i při legislativě maximálních cen se pravděpodobně vyvine černý trh produktu. Otázka č. 23 Správná odpověď D Komentář: Maximální oceňování v kombinaci s přidělováním (opatření 1 a 2) by mohly uspět při snižování ceny, ale byl by snížen i output. Pokud není poptávky dokonale neelastická, dotace (opatření 3) posune křivku nabídky vpravo, takže output vzroste a tržní cena klesne. 13

17 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY 14

18 KAPITOLA 2 Elasticita 15

19 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY 2.1. Příklady a zadání Otázka č. 1 Které z následujících tvrzení je pravdivé? 1. Pokud cenová elasticita poptávky je větší než 1, pokles ceny produktu povede k poklesu celkových výdajů na produkt. 2. Důchodová elasticita poptávky bude nulová pouze v případě inferiorních statků. 3. Křížová poptávka po komplementech bude vždy kladná. A) ani jedno z tvrzení není pravdivé C) pouze tvrzení 2 je pravdivé B) pouze tvrzení 1 je pravdivé D) pouze tvrzení 3 je pravdivé Údaje pro otázky č. 2-3 Cena zboží Poptávka po zboží za týden Nabídka zboží za týden Otázka č. 2 Když cena vzroste ze 40 na 50, jaká je elasticita poptávky? A) nula C) jedna B) mezi jedna a nula D) větší než jedna Otázka č. 3 Když cena klesne ze 60 na 50, jaká je elasticita nabídky? A) nula C) jedna B) mezi jedna a nula D) větší než jedna Otázka č. 4 Poptávka po produktu bude elastická za těchto okolností. A) Produkt má velmi málo blízkých substitutů. B) Produkt se rychle spotřebovává. C) Produkt kupují převážně lidé s nízkými příjmy. D) Produkt má široké spektrum různých použití. Otázka č. 5 Graf nabídky s cenovou elasticitou nabídky rovnou 1 bude mít tento tvar. A) pravoúhlá hyperbola B) jakákoli přímka procházející počátkem C) přímka procházející počátkem pod úhlem 45 D) svislá přímka 16

20 Kapitola 2: Elasticita POZNÁMKY Otázka č. 6 Které z následujících tvrzení není správné? 1. Pokud je křížová elasticita poptávky rovna nule, produkty nejsou ani substituty, ani komplementy. 2. Křížová elasticita poptávky se měří procentuální změnou ceny statku X dělenou procentuální změnou poptávaného množství statku Y. 3. Vysoká kladná křížová elasticita poptávky znamená, že dva produkty jsou velmi blízké substituty. A) tvrzení 1 není správné C) tvrzení 3 není správné B) tvrzení 2 není správné D) žádné tvrzení není správné Otázka č. 7 Pokud se celkové příjmy telefonní společnosti Dingaling nezmění poté, kdy zvýšila své ceny, které z následujících tvrzení charakterizuje cenovou elasticitu poptávky? A) je dokonale neelastická C) má jednotkovou elasticitu B) je elastická D) je neelastická Otázka č. 8 Které z následujících tvrzení o elasticitě nabídky je správné? 1. Elasticita nabídky je obvykle záporná spíše než kladná. 2. Elasticita nabídky je obvykle větší, čím kratší časové období uvažujeme. 3. Elasticita nabídky závisí na alternativních užitích zdrojů, které mají producenti k dispozici. A) pouze tvrzení 1 je správné C) pouze tvrzení 2 a 3 jsou správná B) pouze tvrzení 1 a 2 jsou správná D) pouze tvrzení 3 je správné Otázka č. 9 Yoggipear a Orchard Cow jsou dvě konkurenční značky ochucených jogurtových nápojů, jejichž elasticita poptávky je +2. Cena značky Yoggipear vzroste z 20 na 30 za kartón. Jaké bude procentuální zvýšení poptávky po kartónu značky Orchard Cow? A) 20% B) 25% C) 75% D) 100% Otázka č. 10 Křížová elasticita poptávky po kávě a smetaně je -0,6 a oba produkty jsou komplementy. Cena smetany vzroste o 10% a poptávka po kávě klesne o 15%. Která z následujících událostí nastane v krátkém období? A) Rovnovážný output a cena kávy klesnou, ale nevíme, jak vysoké budou. B) Poptávka po kávě klesne o 6% a cena zůstane nezměněna. C) Poptávka po kávě klesne o 9% a cena zůstane nezměněna. D) Rovnovážná cena a ouput kávy se změní, přičemž cena bude vyšší a poptávané množství nižší, než ve výchozím případě. 17

21 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Otázka č. 11 Který z následujících faktorů ovlivní elasticitu nabídky zboží? 1. Časové období, za něž se měří změny v nabídce. 2. Mezní náklady produkce zboží. 3. Rozsah alternativních produkčních příležitostí, které mají producenti k dispozici. A) pouze faktory 1 a 2 C) pouze faktory 1 a 3 B) pouze faktory 2 a 3 D) faktory 1, 2, 3 Otázka č. 12 Kdyby byla cenová elasticita poptávky po benzínu 0, jaký by byl dopad zvýšení zdanění benzínu? 1. Spotřebitel by zaplatil celou daň. 2. Množství spotřebovávaného benzínu by se nezměnilo. 3. Celkové prodeje by klesly (v množstevním vyjádření) o stejnou proporci, o jakou se zvýšila cena v důsledku daně. 4. K tomu, aby se udržely původní objemy prodejů, benzínové stanice by musely přijmout takovou cenovou politiku, která by absorbovala část daně. A) pouze dopad 1 C) pouze dopad 2 a 3 B) pouze dopady 1 a 2 D) pouze dopad 4 Otázka č. 13 Za kterých okolností bude poptávka po produktu elastická? A) Produkt má řadu různých použití. B) Produkt kupují převážně lidé s nižšími příjmy. C) Produkt má velmi málo blízkých substitutů. D) Produkt není trvanlivý, je rychle spotřebováván. Údaje pro otázku č. 14 Údaje v níže uvedené tabulce ukazují, že zboží má cenovou elasticitu poptávky vyšší než 1 (tedy má elastickou poptávku). Stanovte, v jakém v cenovém rozpětí. Cena zboží Poptávka po zboží za týden A) B) B) D)

22 Kapitola 2: Elasticita POZNÁMKY Otázka č. 15 Firma prodává dva produkty: kávu a čaj. Káva má vysokou cenovou elasticitu poptávky. Čaj je relativně cenově neelastický. Firma se rozhodne, že vydá 2 miliony na reklamní kampaň pro oba produkty, aby zvýšila poptávku. Které z následujících tvrzení bude pravdivé? A) Nabídková křivka pro oba produkty se posune vpravo a pro kávu o větší proporci než pro čaj. B) Reklamní kampaň bude úspěšnější pro čaj než pro kávu. C) Náklady na reklamní kampaň pro čaj by byly pokryty zvýšením ceny produktu. D) Nabídková křivka pro oba produkty se posune vlevo a pro kávu o větší proporci než pro čaj Otázka č. 16 Současná cena sekaček na trávu je P. Nabídka sekaček na trávu je neelastická v krátkém období, ale elastičtější v delším období. Poptávka po sekačkách klesne. Co se stane? A) V krátkém období cena poměrně výrazně klesne, ale v delším období cena o něco vzroste s tím, jak je omezena nabídka, ale bude stále nižší než P. B) V krátkém období cena zůstane nezměněna, ale v delším období rovnováha nastane při nižším množství outputu a nižší ceně než P. C) V krátkém období cena výrazně klesne, ale v delším období nabídka klesne, takže cena bude vyšší než P. D) V krátkém období cena zůstane nezměněna, ale v delším období rovnováha nastane při nižším množství outputu a vyšší ceně než P. Otázka č. 17 Barvírna a Štětkárna jsou dva vůdčí producenti průmyslových barviv a jejich produkty si na trhu vzájemně konkurují. Které z následujících tvrzení bude správné? A) Výrobky obou firem mají nízkou kladnou křížovou elasticitu poptávky. B) Výrobky obou firem mají nízkou zápornou křížovou elasticitu poptávky. C) Výrobky obou firem mají vysokou kladnou křížovou elasticitu poptávky. D) Výrobky obou firem mají vysokou zápornou křížovou elasticitu poptávky. Otázka č. 18 Které z následujících tvrzení je nesprávné? A) Když je cenová elasticita poptávky podél celé poptávkové křivky 1, celkové spotřebitelské výdaje na produkt budou stejné při všech cenových úrovních. B) Pokud poptávané množství produktu klesne o 18%, když jeho cena vzroste o 12%, poptávka je relativně cenově elastická. C) Když je poptávka cenově elastická, spotřebitelské výdaje na produkt vzrostou, když je cena snížena. D) Produkty, které mají charakter nezbytných statků, mají nízkou zápornou důchodovou elasticitu poptávky. 17

23 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Otázka č. 19 Sledujte obr. 1. Které z následujících tvrzení správně popisuje důchodovou elasticitu poptávky po benzínu? A) Elasticita je menší než nebo rovna jedné, dokud důchod nedosáhne X, a potom v rozpětí od X do Z se rovná jedné. B) Elasticita je větší než jedna, dokud důchod nedosáhne W, a potom se rovná jedné či je menší než jedna od W do Z. C) Elasticita je větší než jedna, dokud důchod nedosáhne X, a potom je menší než jedna od X do Z. D) Elasticita je větší než jedna, dokud důchod nedosáhne Y, a potom se rovná jedné či je menší než jedna od Y do Z. obr.1? Spotřeba benzínu 0 45 O W X Y Z Důchod Otázka č. 20 V Transylvánii si 75% domácností kupuje své vlastní domy a splácí je pomocí hypoték získaných od finančních společností. Roční úroková míra vzroste z 10% na 12%. Úroková elasticita poptávky po hypotékách je větší než 1 (tedy poptávka je elastická). K čemu dojde? A) Celkové hypotéční výpůjčky vzrostou a ceny domů vzrostou. B) Celkové hypotéční výpůjčky klesnou a ceny domů vzrostou. C) Celkové hypotéční výpůjčky vzrostou a ceny domů vzrostou. D) Celkové hypotéční výpůjčky vzrostou a ceny domů vzrostou Otázka č. 21 Výrobce elektrických vrtaček stanovil cenu na 26 tisíc za vrtačku, poptávka dosahovala výše 1800 vrtaček za týden. Zvýšil cenu na 30 tisíc za vrtačku a poptávka klesla o 300 vrtaček za týden. Jaká je oblouková elasticita optávky mezi cenou 26 tisíc a 30 tisíc? A) 0,79 B) 1,08 C) 1,25 D) 1,27 16

24 Kapitola 2: Elasticita POZNÁMKY Otázka č. 22 Pokud by cenová elasticita poptávky po luxusních jachtách byla rovna nule, jaký by byl dopad zdanění na prodej luxusních jachet? A) K tomu, aby producenti udrželi prodeje jachet, museli by přijmout cenovou politiku, která by absorbovala část daně. B) Kupující jachet by zaplatili celou dodatečnou daň ve formě přímého zvýšení ceny. C) Celkové prodeje by klesly ve stejné proporci, v jaké se zvýšila cena jachet v důsledku zdanění. D) Někteří producenti jachet by utrpěli ztráty, protože by nemohli přesunout plně zvýšenou daň na zákazníky, a tak by museli opustit tento předmět podnikání. Údaje pro otázku č. 23 V jakém rozpětí bude poptávka podle níže uvedených údajů cenově elastická? Cena zboží Poptávka po zboží za týden A) B) C) D) Údaje pro otázku č. 24 V jakém rozpětí bude poptávka podle níže uvedených údajů cenově elastická? Cena zboží Poptávka po zboží za týden A) B) C) D) Otázka č. 25 Uvažujte nabídku lodních plachet. Nedávno cena plátna výrazně klesla. Nabídka plachet je v krátkém období dokonale neelastická. Co se stane v krátkém období? A) Rovnovážné nabízené množství a cena plachet se nezmění. B) Nabídková křivka plachet se posune vpravo a cena klesne. Vyrobí se a prodá více plachet. C) Nabídková křivka plachet se posune vpravo a cena klesne. Vyrobí se a prodá stejné množství plachet jako předtím. D) Nabídková křivka se nezmění a vyrobené množství bude stejné jako předtím, ale cena klesne a uspořené náklady přejdou na spotřebitele. 17

25 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Otázka č. 26 Který z následujících faktorů způsobí, že se poptávková křivka po čaji posune vpravo? 1. Pokles nákladů zpracování a balení čaje. 2. Pokles ceny čaje, když cena kávy zůstane nezměněna. 3. Pokles úrovně reálných důchodů, když důchodová elasticita poptávky po čaji je větší než důchodová elasticita poptávky po všech ostatních nealkoholických nápojích. 4. Pokles produktivity v odvětví zpracování kávy. A) pouze faktory 1 a 4 C) pouze faktory 3 a 4 B) pouze faktory 2 a 3 D) pouze faktor 4 Otázka č. 27 Produkt T má neelastickou poptávku. Nedávné zavedení nového zařízení zlepšujícího technologii povede k nadbytečné nabídce. Které z následujících podmínek by v konečném důsledku odstranily nadbytečnou nabídku? A) Pokles ceny, který stimuluje velké zvýšení poptávky. B) Malé snížení ceny, které povede k velkému posunu křivky nabídky vlevo a tím k velkému poklesu poptávky. C) Velký počet firem odejde z odvětví a tak klesne celková nabídka. D) Velký pokles ceny vedoucí k malému zvýšení poptávky a velkému poklesu nabídky. 16

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu 13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Na rozdíl od trhu finálních statků, kde stranu poptávky tvořili jednotlivci (domácnosti) a stranu nabídky firmy, na trhu vstupů vytvářejí jednotlivci

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období Produkční analýza firmy základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy z rozsahu

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Ekonomika III. ročník 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Hospodářský proces Chování tržních subjektů (firmy, výrobci, nakupující zákazníci, vláda, instituce) je ovlivněno zákony trhu. Chování spotřebitele,

Více

4. Tržní rovnováha a efektivnost

4. Tržní rovnováha a efektivnost 4. Tržní rovnováha a efektivnost 4.1 Tržní rovnováha a její dosahování Na trhu statku se obvykle střetává mnoho kupujících a mnoho prodávajících. Naleznou všichni prodávající pro své zboží odbyt? Dostane

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

Základní elementy trhu

Základní elementy trhu Základní elementy trhu doc. Ing. Jana Korytárová, h.. ředpoklady pro základní model: Trh jednoho zboží (dílčí trh). okonalá konkurence: Mnoho prodávajících a mnoho kupujících. okonalá informovanost o kvalitě

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim09 Vypracoval, Dne

Více

Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR

Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR zpracovala: Ing. Hana Bílíková Úvodní slovo Žáci se liší

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

1. Úvod do studia ekonomické teorie

1. Úvod do studia ekonomické teorie Ing. Marta Nečadová, Ph.D. Mikroekonomie -příklady a úkoly 1. Úvod do studia ekonomické teorie 1. Mikroekonomie analyzuje : a) chování dílčích ekonomických subjektů b) faktory vyvolávající poruchy celé

Více

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 MAG. NAVAZUJÍCÍ PROGRAM EKONOMIE EKONOMIE varianta: A2 1. Předpokládejme, že známe funkční průběh celkových příjmů (TR) u firmy: TR=15*Q, kde Q je objem produkce

Více

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8.1 Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk Firma maximalizující zisk podřizuje volbu vstupů i výstupů dosažení maximálního ekonomického

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza vývoje zisku Zpracovaly: Veronika Kmoníčková Jana Petrčková Dominika Sedláčková Datum prezentace: 24.3. 2004...... V Brně dne...... P o d p i

Více

10 Rozhodování firmy o výstupu a ceně v monopolistické konkurenci

10 Rozhodování firmy o výstupu a ceně v monopolistické konkurenci 10 Rozhodování firmy o výstupu a ceně v monopolistické konkurenci Dokonalá konkurence a monopol představuje dva krajní póly tržní struktury. Mezi těmito extrémy se nachází monopolistická konkurence a oligopol

Více

Otázky ke státní bakalářské zkoušce z ekonomie

Otázky ke státní bakalářské zkoušce z ekonomie Otázky ke státní bakalářské zkoušce z ekonomie 1. Fungování trhu a konkurence (nabídka a poptávka na trhu zboží a služeb, rovnovážná a tržní cena, formování rovnováhy na trhu, vliv změny nabídky a poptávky

Více

Trh výrobků a služeb teorie firmy

Trh výrobků a služeb teorie firmy Trh výrobků a služeb teorie firmy Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Typy firem Vlastnická forma podíl na počtu podíl firem na obratu Individuální firmy 76% 6% Partnerské firmy 10% 4% Korporace 14% 90% 1

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Agregátní poptávka a agregátní nabídka

Agregátní poptávka a agregátní nabídka Kapitola 5 Agregátní poptávka a agregátní nabídka Úvod V dlouhém období jsme všichni mrtvi. John Maynard Keynes 13 Model, který by zohlednil celou rozmanitost skutečnosti, by nebyl užitečnější než mapa

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (podkladové materiály k přednáškám + další informace) 2. Tržní

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce 14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce Z podkapitoly 13.1 již známe podmínku maximalizace zisku firmy přicházející kupovat výrobní faktory na jejich trh jako rovnost příjmů z mezního produktu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět Test 1 1. Ekonomická věda zkoumá: a) bohatství b) činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce c) chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě d) vše výše uvedené 2. Makroekonomie se liší od mikroekonomie

Více

Konkurence a konkurenční politika

Konkurence a konkurenční politika KAPITOLA IX Konkurence a konkurenční politika Cílem konkurentů je zvítězit, nikoli zachovat tržní konkurenci. G S Struktura trhu Tržní síla Dokonalá a nedokonalá konkurence Monopolistická konkurence Oligopol

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Zboží je statek nebo služba určená ke

Více

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny Mařenčino množství jídla Mařenčino množství jídla Mikroekonomie a chování JEB060 Přednáška 10 PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc. Edgeworthův diagram směny Obrázek 1 130 75 25 R S 70 Bod R vyjadřuje původní vybavení

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ viz

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Tak je možno sestavit poptávkovou funkci, která tuto závislost vyjadřuje, a zabývat se vlivem jednotlivých faktorů. X 2 = f 2 (P 1, P 2,, P n, I)

Tak je možno sestavit poptávkovou funkci, která tuto závislost vyjadřuje, a zabývat se vlivem jednotlivých faktorů. X 2 = f 2 (P 1, P 2,, P n, I) 3 Poptávka 3.1 Individuální poptávka V předcházející kapitole jsme se zabývali rozhodováním spotřebitele, který maximalizuje užitek při daném rozpočtovém omezení. Určením optimální kombinace statků jsme

Více

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth)

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth) Mikroekonomie Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen Směna a bohatství Spotřebitel užitečnost a poptávka Výrobce náklady a nabídka Interakce nabídky a poptávky a změny tržní rovnováhy Engelův zákon Regulace

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 2

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 2 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 2 2. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY PŘÍKLAD Č. 1 Vysvětlete pojem ekonomická vzácnost. Užitečnost + omezenost. Ani v ráji se neztratila

Více

Studijní opora. Téma Chování spotřebitele a formování poptávky je přednášeno ve dvou po sobě navazujících přednáškách.

Studijní opora. Téma Chování spotřebitele a formování poptávky je přednášeno ve dvou po sobě navazujících přednáškách. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Chování spotřebitele a formování poptávky Vzdělávací cíl: Téma Chování spotřebitele a formování poptávky je přednášeno

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Poznámka...zvýšený objem produkce je podnik schopen pokrýt lepším využitím stávající výrobní kapacity.

Poznámka...zvýšený objem produkce je podnik schopen pokrýt lepším využitím stávající výrobní kapacity. Příklad na řízení pohledávek Podnik má roční objem realizace 18 mil. Kč, náklady na prodané zboží činí celkem 16 mil. Kč, z toho - fixní náklady...6 mil. Kč, - variabilní náklady...10 mil. Kč. Podnik poskytuje

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

EKONOMIE. Podklady pro výuku. Bakalářské studium. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

EKONOMIE. Podklady pro výuku. Bakalářské studium. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti EKONOMIE Podklady pro výuku Bakalářské studium 2014 Kapitola 1: Ekonomické principy, základní kategorie Ekonomie Ekonomie se zabývá hospodářským životem společnosti. Za oblasti tohoto hospodářského života

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok): Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 5. Ekonomický růst 5.1 Základní terminologie Každá ekonomika má za cíl svůj růst, tj. produkovat

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6.-7. přednáška 28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6. přednáška 28.03.2007 I. Trh zboží a křivka k IS II. Trh peněz z a křivka k LM III. Rovnováha IS-LM IV. Fiskáln lní a monetárn

Více

EKONOMIKA Nabídka, poptávka, tržní mechanismus výkladový materiál

EKONOMIKA Nabídka, poptávka, tržní mechanismus výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Nabídka,

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

21.5 Členění v závislosti na objemu výroby

21.5 Členění v závislosti na objemu výroby Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Studijní opora. Téma Trhy výrobních faktorů je přednášeno ve dvou na sobě navazujících přednáškách.

Studijní opora. Téma Trhy výrobních faktorů je přednášeno ve dvou na sobě navazujících přednáškách. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Trhy výrobních faktorů. Vzdělávací cíl: Téma Trhy výrobních faktorů je přednášeno ve dvou na sobě navazujících přednáškách.

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 4 MANAŽERSKÁ EKONOMIKA PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY 5 1 ÚVOD DO EKONOMIE 17 1.1 EKONOMICKÝ STYL MYŠLENÍ 17 1.1.1 Úvod 17 1.1.2 Motivy emotivní a racionální 18 1.1.3 Principy ekonomického uvažování 18 1.1.4 Podstata a role ekonomických modelů 21 1.1.5 Model

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Bod zvratu definujeme jako minimální množství výrobků, které potřebuje společnost vyrobit, aby pokryla své fixní a variabilní náklady, tj. aby nebyla

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Studijní opora OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE

Studijní opora OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE Studijní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 3 OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %.

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %. 3.kapitola Výdaje a rovnovážný hrubý domácí produkt V této kapitole se seznámíte: s faktory, které ovlivňují spotřebu a investice s tím, jak je konstituován rovnovážný produkt jak je rovnovážný produkt

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 3. Kapitola Makroekonomická rovnováha Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Otázky z mikroekonomie bakaláři zkoušející Mgr. Ing. Petr Wawrosz

Otázky z mikroekonomie bakaláři zkoušející Mgr. Ing. Petr Wawrosz Otázky z mikroekonomie bakaláři zkoušející Mgr. Ing. Petr Wawrosz 1. Proč vzduch není vzácným statkem, přestože je užitečný? 2. Proč některé statky, přestože nejsou příliš užitečné, stojí hodně peněz?

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín Ekonomika Základní ekonomické

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více