VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU"

Transkript

1 EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ 2005 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

2 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Anotace Cvičebnice ekonomie obsahuje testové otázky s variantami odpovědí pro kontrolu znalostí základních pojmů z mikroekonomie, makroekonomie a hospodářské politiky. Otázky jsou rozděleny do 14 kapitol, které zahrnují i správné odpovědi se stručným objasňujícím komentářem. Cvičebnice pomáhá studentům při samostatném praktickém zvládnutí učiva a jeho aplikací v ekonomické analýze. Probíraná témata zahrnují determinanty nabídky, poptávky a rovnováhy na mikro a makroekonomické úrovni a dopady hospodářsko politických opatření, včetně oblasti vnějších ekonomických vztahů. Předmětem otázek jsou jednak dopady rozhodování individuálních ekonomických subjektů (spotřebitelů a firem) na rovnováhu na trzích produktů a výrobních faktorů, tak vývoj základních makroekonomických ukazatelů v reakci na změny hospodářské politiky. Doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D. Vysoká škola ekonomie a managementu VŠEM

3 VŠEM 2005 POZNÁMKY OBSAH 1. Nabídka a poptávka 1.1 Odpovědi a komentáře 2. Elasticita 2.1 Odpovědi a komentáře 3. Produkce a náklady 3.1 Odpovědi a komentáře 4. Tržní struktury a konkurence 4.1 Odpovědi a komentáře 5. Trh faktorů a jejich důchody 5.1 Odpovědi a komentáře 6. Ekonomické systémy, externality, spotřebitelské chování 6.1 Odpovědi a komentáře 7. Národní důchod 7.1 Odpovědi a komentáře 8. Multiplikátor a akcelerátor 8.1 Odpovědi a komentáře 9. Peníze, bankovnictví, úrok 9.1 Odpovědi a komentáře 10. Inflace a nezaměstnanost 10.1 Odpovědi a komentáře 11. Daně a fiskální politika 11.1 Odpovědi a komentáře 12. Mezinárodní obchod a obchodní relace 12.1 Odpovědi a komentáře 13. Platební bilance 13.1 Odpovědi a komentáře 14. Hospodářská politika 14.1 Odpovědi a komentáře 3

4 KAPITOLA 1 Nabídka a poptávka 1

5 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY 1.1. Příklady a zadání obr.1? P Q Otázka č. 1 Na obr. 1 bod 5 představuje rovnováhu. Pokud vláda začne platit producentům hotovostní dotaci, jaké bude nová rovnováha? A) bod 2 B) bod 4 C) bod 6 D) bod 8 Otázka č. 2 Na obr. 1 bod 5 představuje rovnováhu. Nyní klesne cena jiné komodity, která je blízkým substitutem námi uvažované komodity. Jaká bude nová rovnováha? A) bod 2 B) bod 4 C) bod 6 D) bod 8 Otázka č. 3 Na obr. 1 bod 5 představuje rovnováhu. Nyní se stanou dvě věci: (A) Technologická inovace zařízení sníží průměrné jednotkové náklady zpracování. (B) Důchod domácností reálně vzroste. Jaká bude nová rovnovážná cena? A) bod 1 B) bod 3 C) bod 7 D) bod 9 Otázka č. 4 Na obr. 1 bod 6 představuje rovnováhu. Vláda nyní uvalí nepřímou daň na komoditu. Jaká bude nová rovnováha? A) bod 3 B) bod 5 C) bod 6 (beze změny) D) bod 9 2

6 Kapitola 1:Nabídka a poptávka POZNÁMKY Otázka č. 5 Co by za normálních okolností způsobilo posun poptávkové křivky po produktu vpravo? A) Pokles ceny substitutu. B) Snížení přímého zdanění důchodu. C) Snížení ceny produktu. D) Zvýšení ceny komplementu. Otázka č. 6 Pokud cena kávy klesne, k čemu dojde? A) Pokles poptávaného množství kávy. B) Růst ceny čaje. C) Snížení ceny produktu. D) Zvýšení ceny komplementu. Otázka č. 7 Co je inferiorní zboží? A) Zboží tak nízké kvality, že poptávka po něm je velmi slabá. B) Zboží horší kvality, než je substitut, takže cena substitutu je vyšší. C) Zboží, pro něž je křížová elasticita poptávky se substitutem vyšší než 1. D) Zboží, po němž poptávka klesne, když důchod domácností vzroste za určitou hranici. Otázka č. 8 Uvažuje poptávku po vázách na květiny. Cena řezaných květin ostře vzroste. Co se stane? A) Poptávková křivka po vázách na květiny se posune vlevo a jejich cena vzroste B) Poptávková křivka po vázách na květiny se posune vpravo a jejich cena vzroste. C) Dojde k pohybu podél poptávkové křivky po vázách na květiny a jejich cena klesne. D) Poptávková křivka po vázách na květiny se posune vlevo a jejich cena klesne. Otázka č. 9 Uvažuje cenu a poptávku po lístcích na námořní trajekt. Vzroste cena lístků na vlakové spojení přes Kanál. Co se stane? A) Poptávková křivka se posune vlevo a cena lístků klesne. Prodá se více lístků. B) Poptávková křivka se posune vpravo a cena lístků vzroste. Prodá se více lístků. C) Poptávková křivka se posune vpravo a cena lístků klesne. Prodá se více. D) Poptávková křivka se posune vpravo a cena lístků vzroste. Prodá se méně lístků. 3

7 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Otázka č. 10 Poptávka po hotelích v Londýně v letním období pochází především od zahraničních turistů. Tato poptávka by mohla být snížena poklesem ceny nebo hodnoty kterého z následujících faktorů? 1. amerických dolarů 2. letenek 3. liber sterlingů A) pouze 1 C) pouze 2 a 3 B) pouze 1 a 2 D) pouze 3 Otázka č. 11 Která z následujících změn by způsobila posun poptávkové křivky po čokoládě vlevo? 1. Pokles ceny čokolády. 2. Kampaň s tvrzením, že čokoláda způsobuje tloustnutí. 3. Růst ceny substitutů čokolády. 4. Pokles důchodu spotřebitelů. A) pouze 1 C) pouze 2 a 4 B) pouze 2 a 3 D) pouze 3 a 4 Otázka č. 12 Předpokládejme, že v určité vyspělé zemi vláda po řadu let uplatňovala kontrolu cen nájemného pro veřejné i soukromé bydlení. V průběhu let se významně rozšířil problém bezdomovství. Nyní vláda uvolní kontrolu cen. Co se stane? 1. Bezdomovství vzroste. 2. V dlouhém období dojde k růstu výstavby. 3. Zvýší se nabídka nájemného bydlení. 4. Klesne počet soukromě vlastněných bytů. A) pouze 1 a 2 C) pouze 3 a 4 B) pouze 2 a 3 D) pouze 1 a 4 Otázka č. 13 Který z následujících faktorů by způsobil snížení poptávky po automobilech? 1. Pokles ceny benzínu. 2. Významné snížení jízdného ve vlacích. 3. Velký pokles nákladů na silniční daň pro motocykly. A) pouze 1 a 2 C) pouze 2 a 3 B) pouze 1a 3 D) pouze 1, 2 a 3 4

8 Kapitola 1:Nabídka a poptávka POZNÁMKY SCHÉMA POPTÁVKY A NABÍDKY FAZOLÍ Cena za tunu Poptávané množství za měsíc v tisících tun Nabízené množství za měsíc v tisících tun Otázka č. 14 Jaké by byly důsledky zavedení maximální ceny ve výši 200 tisíc za tunu? Předpokládejme, že se nabízené množství dokáže pohotově přizpůsobit jakýmkoli tržním podmínkám. 1. Fazole by bylo nutno přidělovat. 2. Došlo by k přebytku fazolí. 3. Vytvořil by se nedostatek fazolí v objemu 1,6 mil. tun za měsíc. 4. Vytvořil by se přebytek fazolí v objemu 1,6 mil. tun za měsíc. 5. Cena fazolí by zůstala nezměněna. A) pouze 1 a 3 C) pouze 5 B) pouze 2 a 4 D) pouze 4 Údaje pro otázky č V důsledku rozsáhlé reklamní kampaně firem v odvětví a zvýšení mezd pracovníků v odvětví se cena a množství určitého produktu mění. Otázka č. 15 Příčiny lze připsat následujícím faktorům. A) Pohyb po poptávkové křivce a posun nabídkové křivky. B) Posun poptávkové křivky a posun nabídkové křivky. C) Pohyb po poptávkové křivce a pohyb po nabídkové křivce. D) Posun poptávkové křivky a pohyb po nabídkové křivce. Otázka č. 16 Dopad těchto změn lze vyjádřit následujícím způsobem. A) Růst ceny a spotřebovávaného množství. B) Růst ceny a pokles spotřebovávaného množství. C) Buď růst, nebo pokles ceny, v závislosti na podmínkách nabídky a poptávky, a růst spotřebovávaného množství. D) Růst ceny a buď růst, nebo pokles spotřebovávaného množství, v závislosti na podmínkách nabídky a poptávky. 5

9 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Otázka č. 17 V Ruritánii vláda nedávno zavedla legislativu o minimálních cenách pro zemědělské produkty, podle níž vláda vykupuje přebytek, který nekoupí spotřebitelé, za minimální cenu. Minimální cena pro zemědělské produkty značně převyšuje cenu ustavenou na svobodném trhu. Které z následujících tvrzení není pravdivé? A) Nabídka zemědělských produktů vzroste, protože do produkce bude přesunuto více výrobních faktorů. B) Poptávka po zemědělských produktech nebude ovlivněna, protože vláda vykoupí veškerý nabízený přebytek. C) Legislativa o minimálních cenách povzbudí některé farmáře k menší efektivnosti a k produkci při vyšších jednotkových nákladech outputu. D) Neobjeví se Ačerný pro prodej zemědělských produktů za ceny stanovené svobodným trhem. Údaje pro otázky č Tabulka ukazuje nabídkové a poptávkové schéma pro komoditu Z, na níž vláda právě uvalila daň z prodeje ve výši 3Kč. Cena komodity Z před daní Poptávka v tis. Nabídka v tis Otázka č. 18 Po uvalení daně ve výši 3Kč za jednotku je nová rovnovážná cena. A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 Otázka č. 19 Po uvalení daně ve výši 3Kč za jednotku spotřebitel nese daňové břemeno A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 SCHÉMA POPTÁVKY A NABÍDKY PRODUKTU Z Poptávka za měsíc Nabídka za měsíc Cena Množství v tis. Cena Množství v tis , , ,

10 Kapitola 1:Nabídka a poptávka POZNÁMKY Otázka č. 20 Vláda se nyní rozhodne zavést přídělový systém tak, že je přidělováno jednotek komodity Z na měsíc. Jaká bude cena produktu Z a prodávané a kupované množství po zavedení tohoto opatření? A) množství , cena 21 C) množství , cena 19 B) množství 15000, cena 18 D) množství , cena 20 Otázka č. 21 Sledujte obr. 2. Které z následujících událostí nejlépe vysvětlí pohyb tržní rovnováhy z X do Y? A) Uvalení nepřímé daně na vzdělávací knihy. B) Dotace vydavatelům vzdělávacích knih. C) Dotace školám nakupujícím vzdělávací knihy. D) Uvalení daně na zboží, které je blízkým substitutem vzdělávacích knih. obr.2? P D S1 S Y X Q 7

11 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Otázka č. 22 Sledujte obr. 3. Vláda Klapálkova chce u dřeváků dosáhnout ceny P. Které z následujících opatření zabrání růstu ceny nad úroveň P? 1. Přidělení dotace velikosti PRTU výrobcům dřeváků. 2. Vládním nákupem dřeváků v počtu VQ. 3. Zavedením přídělového systému, který omezí spotřebu dřeváků na počet OV. A) účinné bude pouze opatření 1 C) účinná budou opatření 2 i 3 B) účinná budou opatření 1 i 3 D) účinné bude pouze opatření 3 obr.3? Cena D S R T P U 0 V Q Q Otázka č. 23 V zemi Carramba jsou fazole základní potravinou. V důsledku závažného nedostatku zde ceny významně vzrostly. Které z následujících opatření by mohlo vést ke zvýšení nabídky a snížení ceny fazolí? 1. Stanovení maximální ceny fazolí, která je pod úrovní rovnovážné ceny 2. Zavedení přídělového systému pro fazole. 3. Poskytnutí vládní dotace producentům fazolí. A) Opatření 1 a 2 C) Opatření 2 a 3 B) Pouze opatření 2 D) Pouze opatření 3 8

12 Kapitola 1:Nabídka a poptávka POZNÁMKY 1.2. Odpovědi a komentáře Otázka č. 1 Správná odpověď D Komentář: Efekt hotovostní dotace spočívá v posunu křivky nabídky vpravo. producenti jsou ochotni nabízet větší množství při stejné tržní ceně, protože dostanou od vlády dotaci k tržní ceně. Nová nabídková křivka prochází body 7, 8 a 9, takže nová rovnováha, při nezměněné poptávce, se nachází v bodě 8. Otázka č. 2 Správná odpověď C Komentář: Při poklesu ceny substitutu dojde k růstu poptávky po tomto substitutu a snížení poptávky po uvažované komoditě. Poptávková křivka se posune vlevo k přímce procházející body 3, 6 a 9. Nová rovnováha se nachází v bodě 6. Otázka č. 3 Správná odpověď C Komentář: Při poklesu průměrných jednotkových nákladů produkce se křivka nabídky posune vpravo. Dodavatelé budou ochotni nabízet větší množství při jakékoli dané tržní ceně. Růst důchodu domácností zvýší poptávku po všech normálních zbožích při jakékoli dané ceně. Při předpokladu, že uvažovaná komodita je normální zboží, se poptávková křivka posune vpravo. Nová rovnováha bude v bodě 7. Otázka č. 4 Správná odpověď A Komentář: Jde o protipól situace v otázce 1, protože nepřímá daň sníží příjem pro dodavatele očištěný od daně při jakékoli tržní ceně. Nová křivka nabídky bude procházet body 1, 2 a 3. Protože křivka poptávky je nezměněna, prochází body 3, 6 a 9 a nová rovnováha je v bodě 3. Otázka č. 5 Správná odpověď B Komentář: Snížení daně z příjmu zvýší reálný důchod domácností, proto se poptávka po normálních produktech posune vpravo - tj. poptávané množství bude vyšší při jakékoli dané ceně. A a D způsobí posun poptávkové křivky vlevo. C způsobí pohyb podél poptávkové křivky vpravo. 9

13 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Otázka č. 6 Správná odpověď D Komentář: Káva a čaj jsou substituty. Pokles ceny kávy proto povede k vyšší poptávce po kávě a nižší poptávce po jejím substitutu, čaji. Cena čaje tedy klesne. Poptávka po šálcích je pravděpodobně nedostatečně vázána na spotřebu kávy na to, abychom je mohli považovat za komplementární produkt ke kávě. Přesto však nižší ceny kávy nejspíše zvýší poptávku po šálcích spíše, než aby ji snížily. Otázka č. 7 Správná odpověď D Otázka č. 8 Správná odpověď D Komentář: Předpokládáme, že řezané květiny a vázy na květiny jsou komplementy. Růst ceny řezaných květin bude mít negativní dopad na poptávku po vázách a poptávková křivka se posune vlevo. Při nezměněných podmínkách nabídky váz bude nová rovnovážná cena váz nižší. Otázka č. 9 Správná odpověď B Komentář: Lístky na námořní trajekt a lístky na vlak přes Kanál lze považovat za substituty. Zvýšení ceny lístků na vlak způsobí posun vpravo (zvýšení poptávky) pro lístky na námořní trajekt. Při nezměněných podmínkách nabídky to povede ke zvýšení počtu prodaných lístků na námořní trajekt a vyšší ceně než předtím. Otázka č. 10 Správná odpověď A Komentář: Pokles ceny libry zlevní londýnské hotely pro zahraniční turisty. Pokles ceny letenek zlevní návštěvu Londýna pro zahraniční turisty. Události 2 a 3 povedou k růstu poptávky po hotelových pokojích. Oproti tomu pokles hodnoty dolaru zdraží návštěvu Anglie pro americké turisty a turisty z dalších zemích, kde se dolar široce používá, a poptávka po hotelových pokojích v Londýně klesne. Otázka č. 11 Správná odpověď C Komentář: Poptávková křivka se posune vlevo, když je poptávka po zboží při jakékoli dané ceně nižší než předtím. Změny 2 a 4 mají takový dopad, třebaže změna 4 platí pro normální, nikoli inferiorní zboží. Změna 1 způsobí pohyb podél existující poptávkové křivky. Změna 3 způsobí pohyb poptávkové křivky vpravo. 10

14 Otázka č. 12 Správná odpověď B Kapitola 1:Nabídka a poptávka Komentář: Dopad se podobá zvýšení či odstranění minimálních cen na trhu nájemného bydlení. Očekávali bychom vyšší nájemné, větší nabídku bydlení a uzavření mezery mezi poptávkou po nájemných domech a nabídkou nájemného ubytování. Mělo by tedy dojít ke změnám 2 a 3. Mělo by dojít k opaku změny 1 a bezdomovství by mělo klesnout. Při rozšířeném bezdomovství není pravděpodobné, že utlumení regulace nájemného bude mít jakýkoli dopad na poptávku po obydlích obývaných vlastníky. POZNÁMKY Otázka č. 13 Správná odpověď C Komentář: Předpokládáme, že benzín je komplementem automobilů, proto pokles cen benzínu by měl zvýšit poptávku po automobilech. Vlaky a motocykly jsou substituty automobilů, takže snížení jejich nákladů (vlakového jízdného a nákladů udržování motocyklu v provozu) by mělo vést k poklesu poptávky po automobilech. Otázka č. 14 Správná odpověď A Komentář: Před zavedením regulace maximální cen byla rovnovážná cena 220 s poptávaným a nabízeným množstvím tisíc tun každý měsíc. Při maximální ceně 200 bude poptávka tisíc tun za měsíc a nabídka pouze tisíc za měsíc. Při poptávce převyšující nabídku bude existovat nedostatek fazolí a objeví se potřeba přidělování - protože ceny nelze zvýšit k eliminaci nadbytečné poptávky. Otázka č. 15 Správná odpověď B Komentář: Reklama by měla vést k posunu poptávkové křivky po zboží vpravo, při předpokladu, že cílem reklamní kampaně je stimulace poptávky. Reklama může rovněž způsobit posun nabídkové křivky vpravo, pokud jsou mezní náklady nabídky zvýšeny jako důsledek výdajů na reklamu. Vyšší pracovní náklady posunou křivku nabídky vlevo, za předpokladu, že pracovní náklady jsou mezní náklady. Otázka č. 16 Správná odpověď D Komentář: Při posunu poptávkové křivky vpravo a posunu nabídkové křivky vlevo cena vzroste. To, zda vyrobené a prodané množství vzroste či klesne, bude záviset na velikosti posunu každé křivky. Rovnovážné množství může být větší či menší. 11

15 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY obr.4? P S1 S0 P1 P0 D0 D1 Q Otázka č. 17 Správná odpověď B Tvrzení B je nesprávné, protože poptávka klesne, i když vláda bude muset vykoupit přebytečnou produkci. Tvrzení A je správné, protože nabídka vzroste. Tvrzení C je správné, protože farmáři přesto dosahují zisku, i když mají vyšší jednotkové náklady - tím pravděpodobně dojde ke vzniku některých produkčních neefektivností. Tvrzení D je správné - i když vás negativní tvrzení může zmást. Černé trhy se spojují s legislativou maximálních, nikoli minimálních cen. obr.5? P D S Pe Minimální cena Q Qe X Q 12

16 Otázka č. 18 Správná odpověď A Kapitola 1:Nabídka a poptávka Komentář: Cena pro dodavatele bude nyní o 3 menší, než cena placená zákazníky, proto novou rovnovážnou cenu nalezneme tam, kde jsou si poptávka a nabídka svým množstvím rovny při ceně pro zákazníky o 3 větší, než činí cena pro dodavatele. K tomu dochází při ceně zahrnující daň ve výši 4. POZNÁMKY Otázka č. 19 Správná odpověď C Komentář: Pokračujme v analýze. Původní rovnovážná cena před zdaněním činila 2, s poptávkou a nabídkou ve výši jednotek. Protože cena s daní bude činit 4, spotřebitelé ponesou část (4-2) = 2 daně. Otázka č. 20 Správná odpověď D Komentář: V důsledku přidělování je křivka nabídky vertikální v bodě jednotek. Dodavatelé stanoví cenu na úrovni, kterou trh unese - tedy 20 za jednotku při tomto objemu outputu. Otázka č. 21 Správná odpověď A Komentář: Křivka nabídky se posune vlevo z S na S1, což způsobí krok A. Krok B zapříčiňuje posun křivky nabídky vpravo a kroky C a D posuny křivky poptávky. Otázka č. 22 Správná odpověď A Komentář: Adekvátně bude působit opatření 1. Dotace (R - P) nebo (T - U) na jednotku produktu posune křivku nabídky, která bude procházet bodem U spíše než bodem T. Nová rovnovážná cena bude P. Opatření 2 nebude účinné, protože by posunulo křivku poptávky vpravo a mělo tendenci zvýšit ceny, nikoli je snížit. Opatření 3 bude působit, ale pouze, pokud vláda rovněž stanoví maximální cenový strop. S outputem omezeným na OV firmy budou chtít prodávat při ceně P, ale spotřebitelé budou ochotni platit více než P. Dokonce i při legislativě maximálních cen se pravděpodobně vyvine černý trh produktu. Otázka č. 23 Správná odpověď D Komentář: Maximální oceňování v kombinaci s přidělováním (opatření 1 a 2) by mohly uspět při snižování ceny, ale byl by snížen i output. Pokud není poptávky dokonale neelastická, dotace (opatření 3) posune křivku nabídky vpravo, takže output vzroste a tržní cena klesne. 13

17 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY 14

18 KAPITOLA 2 Elasticita 15

19 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY 2.1. Příklady a zadání Otázka č. 1 Které z následujících tvrzení je pravdivé? 1. Pokud cenová elasticita poptávky je větší než 1, pokles ceny produktu povede k poklesu celkových výdajů na produkt. 2. Důchodová elasticita poptávky bude nulová pouze v případě inferiorních statků. 3. Křížová poptávka po komplementech bude vždy kladná. A) ani jedno z tvrzení není pravdivé C) pouze tvrzení 2 je pravdivé B) pouze tvrzení 1 je pravdivé D) pouze tvrzení 3 je pravdivé Údaje pro otázky č. 2-3 Cena zboží Poptávka po zboží za týden Nabídka zboží za týden Otázka č. 2 Když cena vzroste ze 40 na 50, jaká je elasticita poptávky? A) nula C) jedna B) mezi jedna a nula D) větší než jedna Otázka č. 3 Když cena klesne ze 60 na 50, jaká je elasticita nabídky? A) nula C) jedna B) mezi jedna a nula D) větší než jedna Otázka č. 4 Poptávka po produktu bude elastická za těchto okolností. A) Produkt má velmi málo blízkých substitutů. B) Produkt se rychle spotřebovává. C) Produkt kupují převážně lidé s nízkými příjmy. D) Produkt má široké spektrum různých použití. Otázka č. 5 Graf nabídky s cenovou elasticitou nabídky rovnou 1 bude mít tento tvar. A) pravoúhlá hyperbola B) jakákoli přímka procházející počátkem C) přímka procházející počátkem pod úhlem 45 D) svislá přímka 16

20 Kapitola 2: Elasticita POZNÁMKY Otázka č. 6 Které z následujících tvrzení není správné? 1. Pokud je křížová elasticita poptávky rovna nule, produkty nejsou ani substituty, ani komplementy. 2. Křížová elasticita poptávky se měří procentuální změnou ceny statku X dělenou procentuální změnou poptávaného množství statku Y. 3. Vysoká kladná křížová elasticita poptávky znamená, že dva produkty jsou velmi blízké substituty. A) tvrzení 1 není správné C) tvrzení 3 není správné B) tvrzení 2 není správné D) žádné tvrzení není správné Otázka č. 7 Pokud se celkové příjmy telefonní společnosti Dingaling nezmění poté, kdy zvýšila své ceny, které z následujících tvrzení charakterizuje cenovou elasticitu poptávky? A) je dokonale neelastická C) má jednotkovou elasticitu B) je elastická D) je neelastická Otázka č. 8 Které z následujících tvrzení o elasticitě nabídky je správné? 1. Elasticita nabídky je obvykle záporná spíše než kladná. 2. Elasticita nabídky je obvykle větší, čím kratší časové období uvažujeme. 3. Elasticita nabídky závisí na alternativních užitích zdrojů, které mají producenti k dispozici. A) pouze tvrzení 1 je správné C) pouze tvrzení 2 a 3 jsou správná B) pouze tvrzení 1 a 2 jsou správná D) pouze tvrzení 3 je správné Otázka č. 9 Yoggipear a Orchard Cow jsou dvě konkurenční značky ochucených jogurtových nápojů, jejichž elasticita poptávky je +2. Cena značky Yoggipear vzroste z 20 na 30 za kartón. Jaké bude procentuální zvýšení poptávky po kartónu značky Orchard Cow? A) 20% B) 25% C) 75% D) 100% Otázka č. 10 Křížová elasticita poptávky po kávě a smetaně je -0,6 a oba produkty jsou komplementy. Cena smetany vzroste o 10% a poptávka po kávě klesne o 15%. Která z následujících událostí nastane v krátkém období? A) Rovnovážný output a cena kávy klesnou, ale nevíme, jak vysoké budou. B) Poptávka po kávě klesne o 6% a cena zůstane nezměněna. C) Poptávka po kávě klesne o 9% a cena zůstane nezměněna. D) Rovnovážná cena a ouput kávy se změní, přičemž cena bude vyšší a poptávané množství nižší, než ve výchozím případě. 17

21 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Otázka č. 11 Který z následujících faktorů ovlivní elasticitu nabídky zboží? 1. Časové období, za něž se měří změny v nabídce. 2. Mezní náklady produkce zboží. 3. Rozsah alternativních produkčních příležitostí, které mají producenti k dispozici. A) pouze faktory 1 a 2 C) pouze faktory 1 a 3 B) pouze faktory 2 a 3 D) faktory 1, 2, 3 Otázka č. 12 Kdyby byla cenová elasticita poptávky po benzínu 0, jaký by byl dopad zvýšení zdanění benzínu? 1. Spotřebitel by zaplatil celou daň. 2. Množství spotřebovávaného benzínu by se nezměnilo. 3. Celkové prodeje by klesly (v množstevním vyjádření) o stejnou proporci, o jakou se zvýšila cena v důsledku daně. 4. K tomu, aby se udržely původní objemy prodejů, benzínové stanice by musely přijmout takovou cenovou politiku, která by absorbovala část daně. A) pouze dopad 1 C) pouze dopad 2 a 3 B) pouze dopady 1 a 2 D) pouze dopad 4 Otázka č. 13 Za kterých okolností bude poptávka po produktu elastická? A) Produkt má řadu různých použití. B) Produkt kupují převážně lidé s nižšími příjmy. C) Produkt má velmi málo blízkých substitutů. D) Produkt není trvanlivý, je rychle spotřebováván. Údaje pro otázku č. 14 Údaje v níže uvedené tabulce ukazují, že zboží má cenovou elasticitu poptávky vyšší než 1 (tedy má elastickou poptávku). Stanovte, v jakém v cenovém rozpětí. Cena zboží Poptávka po zboží za týden A) B) B) D)

22 Kapitola 2: Elasticita POZNÁMKY Otázka č. 15 Firma prodává dva produkty: kávu a čaj. Káva má vysokou cenovou elasticitu poptávky. Čaj je relativně cenově neelastický. Firma se rozhodne, že vydá 2 miliony na reklamní kampaň pro oba produkty, aby zvýšila poptávku. Které z následujících tvrzení bude pravdivé? A) Nabídková křivka pro oba produkty se posune vpravo a pro kávu o větší proporci než pro čaj. B) Reklamní kampaň bude úspěšnější pro čaj než pro kávu. C) Náklady na reklamní kampaň pro čaj by byly pokryty zvýšením ceny produktu. D) Nabídková křivka pro oba produkty se posune vlevo a pro kávu o větší proporci než pro čaj Otázka č. 16 Současná cena sekaček na trávu je P. Nabídka sekaček na trávu je neelastická v krátkém období, ale elastičtější v delším období. Poptávka po sekačkách klesne. Co se stane? A) V krátkém období cena poměrně výrazně klesne, ale v delším období cena o něco vzroste s tím, jak je omezena nabídka, ale bude stále nižší než P. B) V krátkém období cena zůstane nezměněna, ale v delším období rovnováha nastane při nižším množství outputu a nižší ceně než P. C) V krátkém období cena výrazně klesne, ale v delším období nabídka klesne, takže cena bude vyšší než P. D) V krátkém období cena zůstane nezměněna, ale v delším období rovnováha nastane při nižším množství outputu a vyšší ceně než P. Otázka č. 17 Barvírna a Štětkárna jsou dva vůdčí producenti průmyslových barviv a jejich produkty si na trhu vzájemně konkurují. Které z následujících tvrzení bude správné? A) Výrobky obou firem mají nízkou kladnou křížovou elasticitu poptávky. B) Výrobky obou firem mají nízkou zápornou křížovou elasticitu poptávky. C) Výrobky obou firem mají vysokou kladnou křížovou elasticitu poptávky. D) Výrobky obou firem mají vysokou zápornou křížovou elasticitu poptávky. Otázka č. 18 Které z následujících tvrzení je nesprávné? A) Když je cenová elasticita poptávky podél celé poptávkové křivky 1, celkové spotřebitelské výdaje na produkt budou stejné při všech cenových úrovních. B) Pokud poptávané množství produktu klesne o 18%, když jeho cena vzroste o 12%, poptávka je relativně cenově elastická. C) Když je poptávka cenově elastická, spotřebitelské výdaje na produkt vzrostou, když je cena snížena. D) Produkty, které mají charakter nezbytných statků, mají nízkou zápornou důchodovou elasticitu poptávky. 17

23 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Otázka č. 19 Sledujte obr. 1. Které z následujících tvrzení správně popisuje důchodovou elasticitu poptávky po benzínu? A) Elasticita je menší než nebo rovna jedné, dokud důchod nedosáhne X, a potom v rozpětí od X do Z se rovná jedné. B) Elasticita je větší než jedna, dokud důchod nedosáhne W, a potom se rovná jedné či je menší než jedna od W do Z. C) Elasticita je větší než jedna, dokud důchod nedosáhne X, a potom je menší než jedna od X do Z. D) Elasticita je větší než jedna, dokud důchod nedosáhne Y, a potom se rovná jedné či je menší než jedna od Y do Z. obr.1? Spotřeba benzínu 0 45 O W X Y Z Důchod Otázka č. 20 V Transylvánii si 75% domácností kupuje své vlastní domy a splácí je pomocí hypoték získaných od finančních společností. Roční úroková míra vzroste z 10% na 12%. Úroková elasticita poptávky po hypotékách je větší než 1 (tedy poptávka je elastická). K čemu dojde? A) Celkové hypotéční výpůjčky vzrostou a ceny domů vzrostou. B) Celkové hypotéční výpůjčky klesnou a ceny domů vzrostou. C) Celkové hypotéční výpůjčky vzrostou a ceny domů vzrostou. D) Celkové hypotéční výpůjčky vzrostou a ceny domů vzrostou Otázka č. 21 Výrobce elektrických vrtaček stanovil cenu na 26 tisíc za vrtačku, poptávka dosahovala výše 1800 vrtaček za týden. Zvýšil cenu na 30 tisíc za vrtačku a poptávka klesla o 300 vrtaček za týden. Jaká je oblouková elasticita optávky mezi cenou 26 tisíc a 30 tisíc? A) 0,79 B) 1,08 C) 1,25 D) 1,27 16

24 Kapitola 2: Elasticita POZNÁMKY Otázka č. 22 Pokud by cenová elasticita poptávky po luxusních jachtách byla rovna nule, jaký by byl dopad zdanění na prodej luxusních jachet? A) K tomu, aby producenti udrželi prodeje jachet, museli by přijmout cenovou politiku, která by absorbovala část daně. B) Kupující jachet by zaplatili celou dodatečnou daň ve formě přímého zvýšení ceny. C) Celkové prodeje by klesly ve stejné proporci, v jaké se zvýšila cena jachet v důsledku zdanění. D) Někteří producenti jachet by utrpěli ztráty, protože by nemohli přesunout plně zvýšenou daň na zákazníky, a tak by museli opustit tento předmět podnikání. Údaje pro otázku č. 23 V jakém rozpětí bude poptávka podle níže uvedených údajů cenově elastická? Cena zboží Poptávka po zboží za týden A) B) C) D) Údaje pro otázku č. 24 V jakém rozpětí bude poptávka podle níže uvedených údajů cenově elastická? Cena zboží Poptávka po zboží za týden A) B) C) D) Otázka č. 25 Uvažujte nabídku lodních plachet. Nedávno cena plátna výrazně klesla. Nabídka plachet je v krátkém období dokonale neelastická. Co se stane v krátkém období? A) Rovnovážné nabízené množství a cena plachet se nezmění. B) Nabídková křivka plachet se posune vpravo a cena klesne. Vyrobí se a prodá více plachet. C) Nabídková křivka plachet se posune vpravo a cena klesne. Vyrobí se a prodá stejné množství plachet jako předtím. D) Nabídková křivka se nezmění a vyrobené množství bude stejné jako předtím, ale cena klesne a uspořené náklady přejdou na spotřebitele. 17

25 Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Otázka č. 26 Který z následujících faktorů způsobí, že se poptávková křivka po čaji posune vpravo? 1. Pokles nákladů zpracování a balení čaje. 2. Pokles ceny čaje, když cena kávy zůstane nezměněna. 3. Pokles úrovně reálných důchodů, když důchodová elasticita poptávky po čaji je větší než důchodová elasticita poptávky po všech ostatních nealkoholických nápojích. 4. Pokles produktivity v odvětví zpracování kávy. A) pouze faktory 1 a 4 C) pouze faktory 3 a 4 B) pouze faktory 2 a 3 D) pouze faktor 4 Otázka č. 27 Produkt T má neelastickou poptávku. Nedávné zavedení nového zařízení zlepšujícího technologii povede k nadbytečné nabídce. Které z následujících podmínek by v konečném důsledku odstranily nadbytečnou nabídku? A) Pokles ceny, který stimuluje velké zvýšení poptávky. B) Malé snížení ceny, které povede k velkému posunu křivky nabídky vlevo a tím k velkému poklesu poptávky. C) Velký počet firem odejde z odvětví a tak klesne celková nabídka. D) Velký pokles ceny vedoucí k malému zvýšení poptávky a velkému poklesu nabídky. 16

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy Důležité FC, VC, TC (graf) Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Náklady firmy - důležité Průběh funkcí nákladů - grafy TC = FC + VC AC = AFC + AVC AFC = FC/Q AVC = VC/Q MC =

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Dokonale konkurenční odvětví

Dokonale konkurenční odvětví Dokonale konkurenční odvětví Východiska určení výstupu pro maximalizaci zisku ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady) účetní zisk - je rozdíl mezi příjmy

Více

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Q FC VC 0 20 1 10 2 18 3 24 4 36 Co lze zjistit? FC - pro Q = 1, 2, 3, 4 TC AC AVC AFC Příklad

Více

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20 OP3BK_FEK Ekonomika Jaro 2013 16.03.2013 / 13:55 15:35 / učebna č.20 Přehled témat (osnova): 1. Úvod do ekonomie Základní pojmy Vývoj ekonomie Aktuální problémy 2. Mikroekonomie Tržní struktury Dokonalá

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování Mikroekonomie Dokonalá konkurence Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU U firmy v rámci dokonalé konkurence jsou výrobní náklady dány vztahem: TC = 20000 + 2 a) Jestliže tržní cena

Více

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně řijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie Správná odpověď je označena tučně 1. řebytek spotřebitele je rozdíl mezi a... a) cenou, mezními náklady b) cenou, celkovými

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Přednáška 3. Křivka nabídky (S) Poptávka substituční a důchodový

Více

Trhy výrobních faktorů

Trhy výrobních faktorů Trhy výrobních faktorů Výrobní faktory Výrobními faktory (VF) je obecně vše, co slouží k produkci statků. Tedy jsou to vstupy, které používáme k produkci výstupu. Standardní hrubé dělení: práce, kapitál

Více

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě?

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě? ROVNOVÁHA Zadání 1. Použijte neoklasickou teorii rozdělování k předpovědi efektu následujících událostí na reálnou mzdu a reálnou cenu kapitálu: a) Vlna imigrace zvýší množství pracovníků v zemi. b) Zemětřesení

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L 10. Nedokonale konkurenční trh práce, nabídka práce Struktura charakteristika NedoKo.. trhu práce optimální množství práce v SR optimální množství práce v LR mzdová diskriminace monopsonu individuální

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné Úloha 1 Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné a. dosažením makroekonomické rovnováhy pouze při plném využití kapacit ekonomiky b. důrazem na finanční trhy c. větším využíváním regulace

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Struktura Opakování: ekonomická rovnováha Klasický model ekonomické rovnováhy: trh kapitálu trh práce důsledky v modelu AS-AD Keynesiánský

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE Firma maximalizuje zisk když platí Dokonalý trh práce-firma přicházející na tento trh je jednou z velkého počtu cenu práce nemůže ovlivnit Křivku nabídky práce

Více

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str Struktura specifika trhu výrobních faktorů příjmové a nákladové veličiny podmínky maximalizace zisku dokonale konkurenční trh práce poptávka po práci firma prodávající výstup na DoKo. trhu poptávka po

Více

Formování cen na trzích výrobních faktorů

Formování cen na trzích výrobních faktorů Formování cen na trzích výrobních faktorů Na trzích výrobních faktorů jsou určujícími elementy poptávka a nabídka výrobního faktoru. Na trzích výrobků a služeb jsou domácnosti poptávající a firmy nabízející

Více

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. zimní semestr 2005/06 bakalářské prezenční studium, středisko Most obor Řízení podniku a podnikové finance (RP) M I K R O E K O N O M I E orientační program cvičení

Více

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence.

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Vzdělávací cíl: Téma Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

STC = w.l + r.k fix = VC + FC

STC = w.l + r.k fix = VC + FC Náklady a příjmy firmy definice nákladů náklady v krátkém období: - celkové, průměrné, mezní - fixní a variabilní náklady náklady v dlouhém období vztah mezi náklady v SR a LR: - obalová křivka příjmy

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma cvičení Firma Příjmy, zisk Produkční analýza zadání y k opakování náklady firmy Q FC VC TC AC AVC AFC MC 0 X X X X X X X 1 5 5 X X X

Více

Optimalizace spotřebitele a poptávka

Optimalizace spotřebitele a poptávka Optimalizace spotřebitele a poptávka Optimum (rovnováha) spotřebitele spojení indiferenční mapy a linie příjmů standardní situace Optimem spotřebitele se nazývá situace, kdy spotřebitel volí optimální

Více

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Varianta C3 Strana 1 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Přečtěte si pozorně zadání každé otázky, vyberte variantu a označte křížkem na přiloženém listu

Více

Poptávka. Zákon klesající poptávky

Poptávka. Zákon klesající poptávky Poptávka Poptávka je množství zboží, které je spotřebitel ochoten koupit na trhu za určitou cenu a za jinak stejných podmínek. Poptávku můžeme psát jako poptávkovou funkci ve tvaru: Q = f (P) Kde Q (quantity)

Více

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní.

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní. 7 Příjmy firmy Příjmy firmy představují sumu peněžních prostředků, které firmě plynou z realizace její produkce, proto někteří autoři používají analogický pojem tržby. Jestliže vycházíme z cíle formy v

Více

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok Cíl tematického celku: pochopit problematiku rozhodování firmy, odvodit nabídkovou křivku Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí téma: Podstata firmy 2. dílčí téma:

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

POPTÁVKA.

POPTÁVKA. POPTÁVKA INDIVIDUÁLNÍ POPTÁVKA Individuální poptávka-poptávka jednoho spotřebitele, závisí na: -ceně statku -cenách ostatních statků -důchodu spotřebitele Preference a očekávání předpokládáme za neměnné

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 1 30. Optimum při nájmu výrobního faktoru Nabídka vstupu Z je dána rovnicí

Více

TRH PRÁCE.

TRH PRÁCE. TRH PRÁCE POPTÁVKA PO PRÁCI Předpoklad! Dokonalá konkurenci na trhu práce Existuje velký počet nabízejících i poptávajících Žádny z nich nemůže ovlivnit cenu Poptávka po práci je určena množstvím práce,

Více

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti 11. Trh kapitálu Struktura formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti Literatura Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý

Více

DOKONALÁ KONKURENCE.

DOKONALÁ KONKURENCE. DOKONALÁ KONKURENCE www.ekofun.cz ZÁKLADNÍ POJMY PLATNÉ PRO DOKONALOU I NEDOKONALOU KONKURENCI Cíl firmy je maximalizace zisku -největší(kladné) rozpětí mezi TR a TC Maximalizujeme zisk s ohlédnutím na

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH PŮDY, TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Zisk Jan Čadil VŠE FNH

Zisk Jan Čadil VŠE FNH Zisk Jan Čadil VŠE FNH Footer Text 12/10/2014 1 Ekonomický zisk Rozdíl mezi tržbami a náklady, včetně implicitních Firma má výstup q = f m 1,, m i. Obecně může mít více druhů výstupu (1 až n). Cenu produkce

Více

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol CHARAKTERISTIKA DK Jak byste charakterizovali DK z hlediska (ceny, vstupu do odvětví, informací, produktu, počet prodávajících

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství

Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství Základy ekonomie II Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství Petr Musil Struktura Pojetí ekonomické rovnováhy Agregátní poptávka, agregátní nabídka Rovnovážný výstup v dlouhém období Rovnovážný výstup

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ, UTVÁŘENÍ CENY VÝROBNÍCH FAKTORŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Mikroekonomie. Opakování - příklad. Řešení. Příklad - opakování. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Mikroekonomie. Opakování - příklad. Řešení. Příklad - opakování. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování - příklad Mikroekonomie Máte danou funkci celkového užitku TU ve tvaru: 300X - 10X 2 (X značí spotřebované množství statku). Určete interval spotřeby (množství statku X) v kterém TU bude mít

Více

Poptávka a Slutského rovnice Varian, Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 6 a 8 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 6 and 8

Poptávka a Slutského rovnice Varian, Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 6 a 8 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 6 and 8 Poptávka a Slutského rovnice Varian, Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 6 a 8 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 6 and 8 () 1 / 50 Na této přednášce se dozvíte na čem závisí poptávková

Více

3. Pravidlo 80/20 se nazývá: 2 body a) Porterovo pravidlo b) Herzbergovo pravidlo c) Paretovo pravidlo

3. Pravidlo 80/20 se nazývá: 2 body a) Porterovo pravidlo b) Herzbergovo pravidlo c) Paretovo pravidlo Registrační číslo: Přijímací test z managementu 2015 Varianta D Označte vždy jednu správnou odpověď křížkem X v prvním sloupci. Omyl lze napravit škrtnutím všech odpovědí v prvním sloupci a zápisem správné

Více

Charakteristika monopolu

Charakteristika monopolu Monopol charakteristika monopolu příčiny jeho vzniku volba rovnovážného výstupu stanovení ceny monopolem křivka nabídky monopolu cenová diskriminace alokační a výrobní efektivnost monopolu regulace monopolu

Více

2. EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA. slide 1

2. EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA. slide 1 2. EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA slide 1 Předmětem přednášky je.odpovědět na následující otázky: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový výstup? Co vyrovná poptávku

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE CHARAKTERISTIKA NK Jak byste charakterizovali NK? (z hlediska ceny) Jaké jsou další charakteristiky ceny? (uvádějte příklady) Produkt Náklady na změnu dodavatele Informace Počet producentů

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NEDOKONALÉ KONKURENCE Trh, na kterém alespoň jeden prodávající (kupující) je schopen ovlivnit tržní cenu Cenový tvůrce Diferencovaný produkt-kvalita, vzhled,

Více

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL DOKONALÁ KONKURENCE Trh dokonalé konkurence je charakterizován velkým počtem prodávajících, kteří vyrábějí homogenní produkt a nemohou ovlivnit tržní

Více

Mikroekonomie I. Přednáška 3. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Podstatné z minulé přednášky. Křivka nabídky (S) Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Přednáška 3. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Podstatné z minulé přednášky. Křivka nabídky (S) Zákon rostoucí nabídky Přednáška 3. Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Podstatné z minulé

Více

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního

Více

Varianta A3 Strana 1. 2. Pro případ cenově elastické poptávky platí:

Varianta A3 Strana 1. 2. Pro případ cenově elastické poptávky platí: Varianta A3 Strana 1 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2010 Zkouška z ekonomie (varianta A3) Zadání Přečtěte si pozorně zadání každé otázky, vyberte variantu a označte vyplněním

Více

Monopol a monopolistická konkurence

Monopol a monopolistická konkurence Monopol a monopolistická konkurence Vznik nedokonalé konkurence Příčiny vzniku Nákladové podmínky vedou ke vzniku nedokonalé konkurence v podobě úspor z rozsahu. Průměrné náklady s růstem výroby klesají

Více

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ EKONOMIE OTÁZKY 1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ ekonomika, která plně využívá své zdroje, pracuje pod hranicí produkčních možností bod, který leží uprostřed množiny produkčních možností,

Více

MONOPOL.

MONOPOL. MONOPOL Nedokonalá konkurence představuje situaci, kdy je na trhu alespoň jeden prodávající nebo kupující, který může ovlivnit tržní cenu V nedokonalé konkurenci na straně nabídky rozlišujeme -monopolní

Více

Nabídka firmy a nabídka odvětví Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 21 a 22 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 22 and 23

Nabídka firmy a nabídka odvětví Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 21 a 22 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 22 and 23 Nabídka firmy a nabídka odvětví Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 21 a 22 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 22 and 23 () 1 / 39 Na této přednášce se dozvíte jaká jsou omezení

Více

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně Ekonomický růst Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně ΔY/Y = (1 α) x ΔL/L + α x ΔK/K + ΔA/A, kde ΔY/Y.. tempo růstu

Více

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží Zboží je výsledkem lidské práce. Jde o výrobek, který může být hmotným statkem (věcí, předmětem) nebo službou, uspokojující svými vlastnostmi lidské potřeby,

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období Produkční analýza firmy základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy z rozsahu

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

5. Termín eustres znamená a) nepříjemný druh stresu b) příjemný druh stresu c) utlumení té činnosti, která by mou vlastní situaci mohla zhoršit

5. Termín eustres znamená a) nepříjemný druh stresu b) příjemný druh stresu c) utlumení té činnosti, která by mou vlastní situaci mohla zhoršit Registrační číslo: Přijímací test z managementu 2016 Varianta A Označte vždy jednu správnou odpověď křížkem X do vyznačených polí. Omyl lze napravit zaškrtnutím všech odpovědí a zápisem správné odpovědi

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 5

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 5 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU LZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 5 5. CHOVÁNÍ SOTŘEBITELE A FORMOVÁ- NÍ OTÁVKY ŘÍKLAD Č. 1 V rámci kardinalistické teorie užitku definujte pojmy: užitek, celkový

Více

1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb.

1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. ZS 2007/08 Mikroekonomie (Bc.) CVIČENÍ doc. Helísek Úvod do ekonomie 1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb. 2. Vysvětlete náklady

Více

4. Elasticita a její aplikace

4. Elasticita a její aplikace . Elasticita a její aplikace Motivace Firmu zajímá, jak ovlivní její tržby tyto změny: firmě rostou náklady, proto chce zdražit svou produkci konkurenční firma vyrábějící podobný výrobek zlevnila očekává

Více

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky Přednáška 4. Model AS -AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky : Hospodářské cykly a sektory ekonomiky Agregátní poptávka

Více

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele.

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele. Vzorce optávka a nabídka a b Funkce poptávky (lineární) m + n Funkce nabídky D * Cenová elasticita poptávky bodová + D + D * Důchodová elasticita poptávky * Cenová elasticita poptávky intervalová A B CD

Více

Podnik je po zjištění tří C Minimální cenu orientační bod cenový strop Určení skutečné pozice administrativním rozhodnutím Segment portfoliu

Podnik je po zjištění tří C Minimální cenu orientační bod cenový strop Určení skutečné pozice administrativním rozhodnutím Segment portfoliu 4. přednáška Podnik je po zjištění tří C (customers demand schedule, cost function, competitions prices) je připraven stanovit cenu nového produktu Minimální cenu určují náklady Ceny konkurentů a cena

Více

Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_3_43

Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_3_43 Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Pavel Lečbych Člověk a ekonomika Tržní systém Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se žáci seznámí s tržním mechanismem. Materiál

Více

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence PhDr. Praha, VŠFS, 8.11.2010 Cenová elasticita V jakém rozsahu se změní poptávané či nabízené množství při změně ceny? Cenová elasticita (pružnost) je procentuální změna poptávaného či nabízeného množství

Více

Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR

Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR zpracovala: Ing. Hana Bílíková Úvodní slovo Žáci se liší

Více

Daňová teorie a politika

Daňová teorie a politika Daňová teorie a politika 4 31.1.2011 1 Dobrý pastýř má ovce střihat, ne je stahovat z kůže. Tiberius 31.1.2011 2 1. Fiskální, rozpočtová a daňová politika a její nástroje. 2. Vývoj daňové teorie a geneze

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Struktura předpoklady modelu všeobecné rovnováhy pojem efektivnost hranice výrobních možností všeobecná rovnováha dosahování všeobecné rovnováhy a jej

Struktura předpoklady modelu všeobecné rovnováhy pojem efektivnost hranice výrobních možností všeobecná rovnováha dosahování všeobecné rovnováhy a jej 12. Všeobecná rovnováha Struktura předpoklady modelu všeobecné rovnováhy pojem efektivnost hranice výrobních možností všeobecná rovnováha dosahování všeobecné rovnováhy a její změna Literatura Soukupová

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1 PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1. Základní pojmy ekonomie 2. Trh 3. Konkurence 4. Teorie chování spotřebitele 5. Teorie firmy: základní pojmy 6. Výrobní rozhodnutí firmy 7. Firma na trzích výrobních

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

a) Do produkční funkce firmy dosadíme počet jednotek práce, pro něž máme určit dosazený objem produkce

a) Do produkční funkce firmy dosadíme počet jednotek práce, pro něž máme určit dosazený objem produkce Řešené příklady 1. Firma Karkulka, s.r.o šije červené čepečky. Produkční funkce firmy má tvar Q = 41. + 20. 2 (1/3). 3. Kde jsou hodiny práce za den. a) Určete, kolik firma ušije denně čepečků, pokud najme

Více