Kulturní pořady měsíce července. a Městské muzeum. - výstavní síň Špejcharu Nejstarší památky Dvora Králové.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kulturní pořady měsíce července. a Městské muzeum. - výstavní síň Špejcharu Nejstarší památky Dvora Králové."

Transkript

1 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ČERVENEC Kulturní pořady měsíce července Městské muzeum: - výstavní síň Špejcharu Nejstarší památky Dvora Králové. Městská knihovna: - Prázdninový poutník (pohlednice z domova i ciziny). 19. královédvorský okruh Rabín Norman R. Patz u starosty Na oficiální a předem ohlášenou návštěvu města a starosty přijel rabín N.R.Patz s chotí. Je duchovním představitelem židovské obce Západního Essexu v New Jersey v USA a také prezidentem Společnosti pro historii československých Židů. Panu starostovi předal vzpomínkovou knihu v anglickém jazyce. Pan starosta se svojí manželkou byl jimi seznámen o tom, že v New Jersey dosud jsou pokračovatelé královédvorských Židů. Přítomní si prohlédli místo, kde stávala synagoga a Městské muzeum. Pohledy z věže kostela Číselník o průměru 2,5 metru a hodinová skříň uvnitř věže. Svěží ráno, které nabízí skvělou viditelnost, je přímo ideální na několik fotografií z věže kostela svatého Jana Křtitele. Byly pořízeny mimo návštěvní dobu díky pochopení pana faráře Czekaly, který předal kronikáři klíče, aby si sám nahoru došel. Poděkování proto patří jemu. Fotografováno bylo okolí vzdálenější a bližší. Pochopitelně ze strany, kde to sluníčko dovolovalo, tedy k jihovýchodu, jihu, západu a severu. 185

2 ČERVENEC KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM

3 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ČERVENEC Najmanka před půlstoletím vzpomínka Nejprve trochu té historie, která se dotýká jmenovaného závodu, který se před padesáti lety stal prvním svědkem zániku Českého Manchesteru. Samotný počátek tohoto, dodnes rozlehlého závodu, se počal odvíjet již v roce 1870, kdy sem přišli z Nového Bydžova bratři Neumannové, aby v těsné blízkosti Labe, na Slovanech, začali s výstavbou. Bylo to zprvu faktorství, později barvířství. Již po osmi letech (1878) rozšiřují bratři svoji výrobu a je zde na tehdejší dobu neuvěřitelných osm válcových tiskacích strojů. Firma měla název M.B. Neumanna synové (Moses Bär Neumanns Söhne). Pracovala až do doby nacistické okupace, kdy byla fabrika, za tak zvaného Protektorátu Böhmen und Mähren, změněna na sklady zbrojovky Junkerswerke. Krátce po válce se opět rozhoukala parní siréna, která svolávala dělníky k práci. Závod byl znárodněn a dostalo se mu jména TIBA - Slovany. Funkci ředitele zastával pan Schönbaum, ale s jeho kanceláří jsme se my, učedníci, setkali jen jednou, když nás vybral ke studiu na průmyslovce. Pracovalo se zde na den, tedy bez směnování. Tato velikostí a počtem tiskacích strojů největší, ale také nejzastaralejší továrna, přestala být již v roce 1952 textilkou a část se změnila na SGO (Středisko generálních oprav) a ústřední sklad barev a chemikálií. Zbytek budov posloužil jako internát národního podniku Tiba, část připadla zemědělskému podniku a z kanceláří se staly byty. My se však vrátíme k posledním rokům, tedy do doby okolo roku Měli bychom vzpomenout a zachovat několik vzpomínek na dobu, jak se v tomto závodě pracovalo, zvlášť proto, když už není mnoho pamětníků. Najmanka, jak se tehdy, ještě na sklonku čtyřicátých let, závodu vžitě říkalo, měla, proti jiným textilním závodům Tiby, neobvykle široký sortiment výroby. Patřily sem levné šatovky, pojmenované jako molina, tkané krepy a vlnovky, dále lehlé záclonoviny etamíny, rovněž zimní flanely a barchety, ale také tkaniny drahé, jakými byly dyftýny, manchestery a kordy a barvené, potisknuté široké zboží. Téměř všechno zboží se tisklo na úzkých rolech, ale také na jediném širokém tiskacím stroji (rolle) dvorských tiskáren. Ještě dnes, když se na celý tento komplex budov podíváme z Jiráskovy ulice (Tašinberka), tak působí mohutným dojmem. Pro všechny dvorské závody bylo společné to, že vyrůstaly ze skromných začátků a postupně se rozrůstaly se sílícím vlivem získaného kapitálu. Závod neměl vlastní tkalcovnu a režné zboží se dováželo na nákladní rampu, odkud se v dílcích převáželo do druhého patra režného skladu. Provádělo se to pomocí výtahu, který měl, jako jediný, svoji obsluhu, které se neřeklo jinak než liftboj. Do rozměrné kabiny se vměstnaly dva zbožím vrchovatě naplněné transportní vozíky, liftboj, zatáhl za lanko a výtah se zvolna sunul nahoru. V režňáku se zboží ukládalo - štosovalo - na dřevěné šteláře, do vysokých štůsů, vyšších lidské postavy. Už od základu se tyto štůsy musely pečlivě vázat, podobně jako to činí zedníci s cihelným zdivem. Režňák bylo bludiště těchto staveb, ve kterých se museli dělníci a dělnice vyznat a kde se také mohli na nějakou dobu jaksi ztratit. V případě potřeby se opět štůsy rozebíraly, dílce rozkládaly, popisovaly tužkou s acetonovou barvou a uložily na vozík. Takto připravené režné zboží se vezlo přes půl fabriky do bělidla k prvému zušlechtění. Skladníkem zde byl drobný pan Krist, ale práci tu organizoval kapelník Šimůnek. Jednotlivé pracovní operace se od pozdějších, moderních, mnoho nelišily, ale tady byly prováděny ručně, jak jsme tomu my, mladí adepti textilu říkali, za cara. Také pojmenování jednotlivých prací, abtajlunků (oddělení) bylo české, německé i zkomolené. Zboží se tady opalovalo na zenku, ručně házelo do jámy, do které se lezlo pomocí žebříku, po předchozím napojení vlahým sladem. Nebylo to však žádné házení, muselo se pečlivě ručně odebírat a ukládat do řádek. Lajdáctví se někdy vymstilo, když se na hašpli, přes kterou zboží plynulo dolů, zboží zachytilo a začalo se na ní nabálet. Pokud bylo zboží v řádcích, řádně uložené, tak se nic nestalo, v opačném případě se některá ze smyček obtočila obsluze kolem nohy, byl vytažen nahoru a padal přes laťovou hašpli zpět do jámy. Taková masáž se při nejlepším neobešla bez modřin. Jáma se plnila celé hodiny, takže menší tělesná potřeba se vykonávala bez zastavení, na pracovišti. Do bělidla patřila klapa, obrovské kotle na vyváření, ve kterých za války měla junkerska uskladněný olej, dále vodní kalandr a dokonce kameny. Na labské valouny se házelo zboží po kyselení, nebo chlóru za pomocí hůlky, gumových rukavic, holínek, zástěry a v plášti s kapucou. Svrchu tu byla nežádoucí sprcha a pod nohami čpící zředěná kyselina. To vše v době nastoupeného atomového věku. To byl také druh trestu, když jsme se provinili tím, že jsme se svezli ve výtahu s vozíkem, a sami. 187

4 ČERVENEC KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Mokré abtajlunky (bělidlo, barevna), měly podlahu z opotřebených kamenů, vyspravených betonem, kus rovné podlahy byl vzácností. Převážení zboží, zvlášť mokrého, bylo skutečně namáhavou prací, vyžádalo si mnohdy i síly několika dělníků. A v Najmance se převáželo pořád. Nikdy už jsem později nepoznal fabriku, kde by se tak jezdilo z oddělení do oddělení, s kopce nebo do kopce, a z budovy do budovy pomocí mostů tunelů. Transportním vozíkům na mokré zboží se tehdy říkalo rakve, byly dva metry dlouhé a metr široké. Když se naplnily, tak s nimi žádný z nás učedníků ani nepohnul. Poznal jsem však dělníky, kteří nám, i sobě, vzájemně dovedli pomoci, mnohdy i bez děkování. Něco z toho v nás do budoucna zůstalo. Vzpomínám si, že v té době zde pracovalo dost Slováků, kteří sem přišli za prací. Když nastupovali, tak byli z toho fabrického ruchu dost vyjukaní, nebyli tomu zvyklí, ale časem z nich byli velmi dobří pracovníci a skvělí kamarádi. Zprvu ani oni nebyli ušetřeni fabrického humoru, když jim starší spolupracovník vyřídil mistrův naléhavý vzkaz: máš dojít do magacínu pro bublinky do libely, nebo kilo ampérů. Vzpomínám si jen na dobráka a siláka Oldu Ryšavého, Štefana Vrabce, sourozence Juskovy a Vasila Spišaka. Jistě jich bylo více, někteří zakotvili v našem městě natrvalo. Jako mladí štrajchpudlíci textilu jsme byli rozděleni na pracovní obory bělič, barvíř a strojní tiskař, ale vymetli jsme po nástupu celou fabriku. Cesta za poznáním se neobešla bez práce. Mistr, a to byla tehdy autorita, nás k nějaké pomocné práci přidělil a my ji vykonávali bez odmluvy, jak jsme nejlépe uměli. Koukáním se nic nenaučíš byla slova mistrů Hnyka v bělidle, Kareše (barevna), Stránského u (sušičky), kterému se dostala ruka mezi sušící bubny, starého Moce (tiskárna), Svobody (kuchyň barev), Kudrnáče (na šersále), Šíla (česárna), Hlaváčka a Holečka (apretura), Fejka (prádelna), Žišky (hotfle), Vojtěcha (u matrů pařáků), méně Munzara (skládárna) a dalších. Měli pravdu. Později, podle toho, jak kdo byl šikovný, nám byly přidělovány práce odbornější. Z našich řad byl také zlepšovatel Vláďa Mach, pozdější ředitel závodu Frýdlant, který laskavě doplnil tuto napsanou vzpomínku. Jako učeň tehdy navrhl, aby se zboží od sušiček, místo transportu na vozících, spouštělo dolů k mercezírce plechovaným žlabem. V nestřežené chvíli jsme jím sklouzli i my. V Najmance se už tenkrát o sobotách nepracovalo. V ostatních závodech ano, a tak jsme i my, Najmaňáci, museli narukovat za prací. Už den předtím nám mistři přidělili úkoly, co se bude lesknout. Dostali jsme košťata, pytel mokrých hoblin či pilin na zametání a my jsme s tím sobotním úklidem tůze spěchali, aby nám zůstal čas na učňovské radovánky. Ty se zpravidla konaly v barevně, kde jsme si ohřáli v obrovských kufnách (vanách s hašplí) vodu, a oddávali se příjemné koupeli. Jednou nám starší spoludělníci koupel obarvili a my vylezli obarvení jak vejce o Velikonocích. Byli jsme však mladí a na sobotní koupele jsme se, zvláště v zimě, docela těšili. V kufnách se zboží barvilo, jak se říká v provazci. Vládl tu tehdy pan Purm, který byl také jedním z prvních úderníků, a práci skutečně moc dobře ovládal. Z van se zboží ukládalo v otýpkách do velkých šlajdrů (odstředivek), jemnější druhy prošly za široka saugry (odsávačkami). Na džigrech, kde se barvilo za široka, pracoval dobrák pan Bém a Venca Hubka. Barvily se tu převážně dva odstíny, Azogenová hnědá RN ustalovaná paranitroanilinem a modrá azogenová - ustalovaná zapáchající diazotací a kopulací. Byly to krásné odstíny s výbornými stálostmi, ale jak se později zjistilo i rakovinotvorné. Byly však věci, se kterými se mistr Kareš, ale i někteří jiní, neradi svěřovali. Sem patřily jejich recepty a vzorníky, které si pečlivě střežili. V sešitku měli vylepeny vzorky mnoha odstínů i s použitými barvivy. To bylo jejich tajemství, které si chránili, a v případě potřeby se ukázalo, kdo je na oddělení mistr. Na džigrech jsme se rádi dopouštěli žertíků. Vždycky jsme někoho mladšího nalákali, aby si sedl na jeden z válců, na které se nabálelo zboží, a z povzdálí, pevnou spojkou, džigr spustili. Každý náš host propadl dolů do vody a pořádně se vymáchal. S používaným typem starého džigru, s pevnou spojkou, jsem se později nesetkal ani v textilním muzeu v České Skalici. Barvení se také provádělo plynule. Nejprve se na hotflích napreparovalo (naoustilo) naftolem a následně barvilo ledovkama na ajzenrótu. Bylo to v odstínech šarlach, červená, bordo, středně a tmavě modrá. Dodnes si pamatuji charakteristický zápach diáza, kdy se při přípravě barvy dostal do vzduchu žlutavý dým jedovatého dusíku. O nějakém odsávání nemohlo být ani zdání. Plynule se připravovaly na hotflích také traury. Zboží bylo napájeno jedovatou anilinovou solí s anilinovým olejem a dalšími chemikáliemi, aby po vypaření dostalo černou barvu. Tuto práci doprovázel charakteristický pach, a všichni, kdo se kolem toho pohybovali, odcházeli domů s promodralými rty a nehty. Tehdy jsme u této práce fasovali a povinně pili mléko. Traury byly zpravidla určeny k potisknutí, ale byly případy, kdy se zboží ponechalo jen černé. Ona se totiž žádná továrna nevyva- 188

5 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ČERVENEC rovala vadného zboží, kterému se běžně říkalo póvl. Nebylo za běžných podmínek prodejné a tak se čekalo, až dojde k nějakému významnému, zpravidla státnickému pohřbu, kdy se tyto póvly rázem zhodnotily na smuteční obřad. Vybělené zboží se usušilo na bubnech, které se používají dodnes, a znovu transportovalo v dílcích do bílého skladu. Odtud po sešití putovalo vozíky do šersálu, kde se kartáčovalo a zbavovalo delší vlasové vrstvy postřižením rotujícími noži tedy šérovalo. To však jen u zboží, které se mělo tisknout velmi náročným vzorem. Do tiskárny odtud odcházelo zboží nabalené na dřevěných válečcích o průměru asi kolem šedesáti centimetrů. O nějakém velkonábalu nebyla tehdy ani zmínka. Dřevěnými válečky se provlékala ocelová tyč, aby se jimi mohlo ve dvou osobách manipulovat. A do tiskárny, jak jinak, se opět transportovalo na vozících. Strojní tiskárna byla tehdy zvána srdcem závodu. Ta řádka tiskacích strojů roll - vyžadovala tu největší kvalifikaci a páni tiskaři byli v té době ještě opravdu pány svého řemesla. Rolla, tak jak jsou ještě nyní zcela okrajově užívána, se od těch z Najmanky značně lišila. Obsluha čtyř lidí zde byla, ale laufr (běhoun) se obracel ručně za strojem, zboží do tisku, připravené na dřevěných válečcích, se muselo vyzvednout za strojem až nad hlavu a nebo se jelo z přihazovaných dílců, mimořádně z vozíku. Všude převládala namáhavá ruční práce. Také zakládání těžkých tiskacích válců se dělo rukama, kladek nebylo. Sušení v klasických mansardách jistě textiláci pamatují. Najmanka měla mansardy také v poschodí nad strojem a dorozumívání tiskaře s mansardistou (odkladačem) se dělo pomocí uzší okapové roury. Dodnes slyším hlas staršího pana tiskaře Vencla: chlapče, vytoč mansardu a přijď dolů, bude se mejt. Vytočení se provádělo ručně, klikou, dokud se neobjevila kšanda. Ta dorozumívací trubka byla zdrojem žertíků, když se do ní nahoře zavolalo a vzápětí nalil hrnec vody. Běda však, když tu sprchu převzal dole pan tiskař! Pojmy rachle (stěrky), troky (korýtka), raport, piko, špindle (vřeteno válce), restlík (zkouška), bulík, šlepr, či vodák byly všem důvěrně známy. Dlouho jsme však tehdy nemohli zapomenout těžkého úrazu učně Ejema, kterému nebezpečný tiskací stroj ujel ruku. Barvy k tiskacím strojům (rollům) jsme vozili z kuchyně barev úzkokolejkou v dřevěných škopcích, přikryté mokrým laufrem, aby do nich, hlavně v létě, nenapadal prach z uhelných skládek, umístěných na rozlehlém nádvoří fabriky. Ve jmenované kuchyni barev se připravovaly dnes již zcela opomenuté tiskací barvy kypovky, indantrény do kterých se přidával štiplavě zavánějící rongalit a hydrosulfit. Byla tu však někdy potřeba použít hroznový cukr, který se krátce po válce prodával v obchodech jako mejdlíčko. Nikdy jsme neopomněli kamarádům tuto dobrotu přinést, protože Vorlešáci ani Zálabáci tohle neměli. Půl roku jsme mlsali, potom přišla do magacínu jiná, (denaturovaná) várka a vznikla pohroma, která byla zprvu hodnocena jako úporné průjmové onemocnění a karanténa, s klidem na internátních ložnicích. Příčinu však neprozradil žádný, byli jsme dobrá parta. K vybavení kuchyně barev patřily i duplikátory, kde se opravdu vařil škrob a britská guma. Při vážení škrobu a britské gumy se nikdo nezatěžoval závažím, od toho tu byl velký a malý kámen a ten decimálce docela stačil. Tisknuté barvy však nepouštěly, to se dříve šaty donosily, než by vybledly. Na co je třeba si vzpomenout, je také to, že pan mistr Svoboda, jako jediný z fabrických mistrů chodil ve světlé košili s motýlkem, a měl k sobě ještě půlmistra Šírka, který chodil v zástěře a gumácích. Otisknuté zboží se, kromě ledovek, pařilo na matru. Kolem tohoto srdce závodu se nejvíce otáčeli inženýři Holan, Rindt a Radomír Roup, v laboratoři Jaroslav Jakoubek. Nemýlíte se, jednalo se skutečně u budoucího hudebního skladatele, který zde nastoupil po absolvování zdejší Průmyslové školy textilní. Sem do laboratoře jsme někdy přinášeli vyprané restlíky, a nacházeli tu na stole poházené noty, knihy s vylepenými tisky a firemní radgebry. Čas od času se tu také objevil zahraniční zástupce firmy s nějakou novinkou z výroby barev, a jak se říkalo, i textilních, pomocných přípravků. Když odešel, tak tu po něm zůstal další radgebr, který byl jakousi učebnicí a vzorníkem, jak a co se s tím dělá. Jenom jména výrobců, Geigy, Ciba, Höchst, Spolek pro chemickou a hutní a dalších, v nás vyvolávala pocit jejich důležitosti. Někdy se nám dostalo té cti a mohli jsme, do obrovské vázané knihy, vlepit vzorek tkaniny, která se právě otiskla. Tehdy jsem si domů takový čtvereček látky s kočičí hlavou přinesl. Dodnes tu kočičí hlavu vidím, s vousky okolo tlamičky, šibalskýma očima. Byla jako živá a líbila se později i dětem. Najmanka nevyráběla jen tuctové zboží, které bylo bližší ostatním závodům, ale také opravdu krásné. Zastarale, ale mistrně. 189

6 ČERVENEC KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 K tomuto fajnovému zboží patřil manžestr se širšími, kord s uzšími řezanými proužky a dyftýn s celistvou, hustou vlasovou vrstvičkou. Toto zboží se na přání zákazníků někdy voskovalo a dokonce vonělo. Co však neodmyslitelně k celé fabrice (a nejen Najmanky) patřilo, byli švábi, potkani a krysy. Přítomnost škrobu a dextrinu, spojená s příjemným prostředím mnoha odlehlých míst, jim dala sílu se neuvěřitelně rychle množit. Byli všude, dokonce i v závodní kuchyni i jídelně, a úporně vedený boj vycházel vždy v neprospěch jejich travičů. Stačilo zvednout něco z temného kouta a šváb se tu jistě našel, v noci jejich armáda hodovala. Pravým rájem se jim stalo pražení kukuřičného škrobu, kde se říkalo u čaroděje. Tady se dobrák pan Krumhanzl ráno ani nesnažil tu černou havěť vymetat, nasypal do kotle kukuřičný škrob, spustil topení a upražil to všechno dohromady. K zimnímu zboží patřily barchety, česané po jedné a flanely po obou stranách. Dodnes mám v paměti jejich teplou hebkost. Glanc dostaly výrobky převážně v apretůře (úpravně), kde tehdy vévodil mistr Hlaváček a Holeček a také snad padesát metrů dlouhý krancrám. Vonělo to tu aprety a dýchalo teplem parou vytápěných rozpínacích rámů. Pracoval zde také dosud žijící pamětník Karel Nosián, později tesař, ale tehdy svoji textiláckou práci ovládal dokonale. Před každým převážením k dalšímu zpracování se muselo zboží zpravidla znovu rozpárat na jednotlivé dílce, a při dalším zpracování znovu sešívat. Sloužila k tomu spousta mašinek, malých, přenosných šicích strojků. Řekl bych i nejpotřebnějších, nejlehčích a nejméně opravovaných, které svým řetízkovým stehem slouží v některých textilkách dodnes. Najmanka, jako každá dvorská textilka, byla zvenku doslova obložena demižony, sudy s louhem, v létě i sladem, prkny, kaštanovými kmeny na obrovité válce klap, uhlím, zdivem a dalšími potřebnými surovinami a výrobky. O pořádek se v této oblasti starala hófparta, která narukovala všude, kde se objevil nepořádek a nebo bylo třeba něco urovnat a složit. Každá z fabrik našeho města měla tehdy svoji vlastní kotelnu a strojovnu. Teplárny nebylo, ta byla postavena později, kdy už Najmanka dávno nepracovala. Do kotelny s obrovitými, hřejivými kotli nás někdy propašoval elektrikář Jarda Halíř, hlavně v době, kdy si některý z dělníků nahoře sušil křížaly. Chutnaly znamenitě, hlavně hrušky a švestičky. Najmanova kotelna byla, se svým komínem, snad nejprokletější ze všech v celém městě. Potvrdil by to každý z těch, co bydleli a nebo chodili po Tašinberku (Jiráskovou ulicí) a setkal se s kouskem uletujícího popílku v oku. Ani bělostný sníh tu záplavu čmoudu dlouho nepřečkal. Opravdovou kastou fabriky byli graveři, tedy tvůrci stovek měděných tiskacích válců. Patřili k nim pracovníci na moletýrce, ke konci i na pantografu. Dodnes je v tom dost kumštu, ale technika pokročila k fotogravůře, která byla tehdy v plenkách. My, učňi, ve věku kolem šestnácti let, jsme do tohoto kolektivu starších patřili a oni nás dovedli i ocenit. Nevynechali nás ani v době, kdy se bral deputát. Dostalo se nám, právě tak jako ostatním dělníkům, vlněné látky na oblek. Textilana dala svoje vlněné zboží nám, a Najmanka své manžestry a kordy jim. Bylo to v té době jistě milé, zvláště po smutných poválečných letech. Zboží opouštělo fabriku přes skládárnu, která se od pozdějších mnoho nelišila. Jen dělníků tu bylo více. Sklad převzal zboží hned po projetí jednoho ze tří mostů tunelů, které se klenuly nad ulicí vedoucí na Slovany. Zde se adjustované zboží uložilo do regálů a nebo odešlo přímo do světa. O to se postarala pakovna, kde se zboží dostalo do přepásaných beden nebo žoků. Malá část zboží zůstávala skladem a zákazník si chodil vybírat z regálů. Také u toho jsme někdy asistovali, obdivovali obchodníky z ciziny a uctivě snášeli zboží k nahlédnutí. Odbyt ve světě byl, odcházel kus kumštu a poctivé práce českých rukou. K provozu patřily i dílny, které mají textilky dodnes, ale tady byl ještě bednář, který vyráběl a opravoval tu hezkou řádku dřevěných škopků všech velikostí, i dřevěné vany i kádě. Práci tu měl stále i řemenář, vždyť většina strojů neměla vlastní pohon a byla hnána pomocí mnoha transmisí a řemenic. Dnes už se s tím nesetkáme. Také tu byly švadleny, které šily a opravovaly textilácké modráky laufráky. Na dnešní vrátnici, dřívější portýrce nevidíme nad píchačkami hodiny s kyvadlem, ani usměvavého portýra, kterého po ukončení práce střídali ponocní, někdy i se psy. Co zůstalo z bývalého majetku Najmanky? Nově hezky opravený Neumannův dům v Husově ulici a také Neumannova vila, která je nyní ředitelstvím Východočeské zoologické zahrady. Z Najmanky odešlo v devadesátých letech i Středisko generálních oprav Tiby, a převážná část budov nyní slouží mnoha drobnějším podnikatelům. 190

7 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ČERVENEC Na co by se však nemělo také zapomenout, byla krásná vzájemná spolupráce dělníků i vedoucích, která vedla ku prospěchu tohoto technicky zastaralého závodu. Práce nebyla jen otázkou výkonu, výdělku, ale byla prostoupena pochopením ke spolupracovníkům, bez závisti, s trochou toho prostého dělnického humoru. Tak na Najmanku vzpomíná těch několik pamětníků Bývalá Neumannova vila, nyní ředitelství ZOO. a věřte, jsou to vzpomínky hezké. Odešli v roce 1952, aby se jim, všem bez výjimky, dostalo práce v sousedních textilních závodech. Najmanka byla přesto prvním závodem, který předznamenal konec Českého Manchesteru ve Dvoře Králové nad Labem. Zůstaly a zůstanou jen vzpomínky? (Předáno do Vlastivědného čtení roku 2005) Pohled z Tašinberka (dnešní Jiráskova ulice) na Najmanku a starou nemocnici (chudobinec) a Strž v roce Vlevo hlavní vchod do závodu, vpravo trojí přemostění nad ulicí na Slovany. 191

8 ČERVENEC KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ZŠ Podharť v Chorvatsku Žáci šesté až deváté třídy si užívali moře v turistickém centru Baško Polje. Vedoucí zájezdu pan Mgr. Petr Novotný spolu s dalšími dospělými vytvořili pro 41 dětí krásné chvilky v chatkách, pěších tůrách, koupání i cestou na lodi. Cestovní kancelář Atlas zhodnotila slovy: Takhle vzornou partu jsme tu ještě neměli. MUDr. Josef Moravec vlastenec Cizí nech a nehanob, svoje miluj, braň a zdob. Toto bylo životní heslo vzdělaného vlastence, který se významně zasadil o naše národní zájmy za Rakousko Uherské monarchie, která přála tehdejšímu němectví a němčení na úkor všeho českého. MUDr. Josef Moravec se narodil 15. srpna 1850 v Českých Petrovicích nedaleko Králík. Tedy také v kraji silně poněmčeném, jakým bylo v minulosti i okolí našeho města. Jako syn nemajetných rodičů neměl svá studia lehká, absolvoval gymnázium v Rychnově nad Kněžnou, ale vystudoval německou lékařskou fakultu, ukončenou promocí ve Vídni. Své vlastenectví nikdy nezapřel a byl prvním Čechem, který na půdě vídeňské fakulty, jménem všech promovaných, už tehdy promluvil česky. Do Dvora Králové nad Labem přichází v srpnu 1882 po úmrtí MUDr. Wewerky, městského fysika, bývalého starosty města a zemského poslance jako ženatý. Vším mu byla naše tolik utiskovaná Česká řeč a on, už tehdy, na půdě akademického spolku Krakonoš, se zasazuje o Národní jednotu severočeskou. Psal se rok 1885 a o tuto myšlenku se v Praze zasazoval, spolu s dalšími znamenitými lidmi, František Ladislav Rieger. Tak vznikla Národní jednota severočeská (NJS) na území národnostně smíšeném, s převahou Němců, která hmotně pomáhala Čechům a hlavně jejich dětem. Stala se ochráncem Čechů žijících v menšinách, tedy v záplavě Němců. Odbory NJS a také Matice školské počaly v našem okolí křísit mateřskou řeč. Jeho snahu podpořila tělocvičná jednota Sokol a ochotnický spolek Hanka. V této době dochází v našem městě k tak zvané Bartolomějské noci. Stalo se tak zásluhou Leopolda Mandla, který založil v okolí několik německých spolků (v České Podharti dokonce německou školu) a připadl na myšlenku uspořádat v našem městě jejich sjezd z podkrkonoší. Stalo se tak 23. srpna 1885 v hotelu Kopp a bylo provázeno urážkami českých obyvatel ze strany německých turnerů, pod vlajícími velkoněmeckými prapory. Až potud to bylo mnohokrát zpracováno, ale podstatná je skutečnost, že o ukončení národnostního sporu se neúspěšně snažil okresní hejtman Schneider a podařilo se to teprve, když promluvil MUDr. Moravec. Z tehdejší doby pochází jeho výrok: Dvůr Králové byl, jest a bude navždy českým městem. Společně s novinářem Langnerem založil první královédvorský časopis Český venkov a od roku 1882 byl až do své smrti předsedou odboru Ústřední matice školské (ÚMŠ), tedy plných 55 let. 18. června 1887 byl MUDr. Moravec zvolen starostou našeho města a není bez zajímavosti, že za jeho úřadování byla zavedena jen česká úřední řeč a také písemnosti se vyřizovaly česky. V té době nemělo naše město žádnou vyšší školu, hlavně takovou, která by se stala jakousi baštou češství. Kronikář Söllner k tomu ve své kronice uvádí: K tomu přispěla zvláště neúmorná snaha Dr. Moravce o rozmach českého školství na královédvorsku a zvláště zřízení českého gymnázia ve středu města. Stalo se tak roku 1888 a kronikář dále uvádí: Aby C.K. vláda a Němci v obecním zastupitelstvu nemohli odepříti souhlasu, bylo úmyslně navrženo pojmenovati gymnázium jménem Františka Josefa I.. Založením gymnázia se zlepšil kulturní život ve městě, byly konány české přednášky, vlastenecké slavnosti, profesoři a studenti se stali výkvětem města, přičinili se o hudbu, zpěv i divadlo a soustřeďovali se v akademickém spolku Krakonoš. Dále je MUDr. Moravcem, prvním lednem 1888, zřízena Česká průmyslová škola pokračovací, v Podstráni česká dvoutřídka. V této době byly vztahy mezi Čechy a Němci velmi napjaté a nic nepomáhalo posílení četnictva, hrozby ze strany C.K. zeměpanského úřadu, ani stížnost deputace městského zastupitelstva u místodržitele barona Krause. Je však třeba připomenout, že k podobnému výbojnému střetu obou národností nedocházelo, i když spolužití nebylo nikdy nekonfliktní. V takové době se tedy zasazoval MUDr. Moravec o českou řeč a češství. Nikdy se však nesnížil k tomu, aby Němce pomlouval, byl jim důstojným protivníkem a tak byl i jimi respektován. 192

9 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ČERVENEC Vlastenecká práce Ústřední matice školské (ÚMŠ) však potřebovala finanční podporu své činnosti a o tom podává Söllnerova kronika své svědectví: Do pokladny ÚMŠ odváděly se peníze ze soudních pří, literárních zábav, nalezené peníze, z valných hromad záložny, dále různé sbírky ze zábav střelců, z Husova večera, z dětských výletů do Údolíčka (pořádal je každoročně pekař Cee), spolku mládenců Čestmír, hasičských zábav, výletů dělnického spolku Polaban, spolku Záboj, dívčího zpěváckého spolku Ludiše, Tyršova večera, koncertů v Hankově zahradě, poutí, zábav vojenských vysloužilců, řezníků, kožešníků, spolku Cvrndorf v České Podharti a jiných. Bylo také zařízeno, že při setkání občanů v hospodě se našel někdo, kdo udělal sbírku. Tak tomu bylo o svatbách, křtech, hraní karet, při kuželkách i kulečníku. Tyto krejcárky ukládala ÚMŠ jeden ke druhému a právě z nich vyrůstaly ve zněmčených obcích české školy, jak se říkalo matiční. Ve výboru ÚMŠ jsou kronikářem Söllnerem zachyceny osoby, které se na práci pro národní věc zasazovaly: Žurnalista Langner, F. J. Janke, Jindřich Lemle (rukavičkář) starosta Šíp, Fr. Klazar, stavitel Thým, Robert Herkner, Heřman Kleander (majitel cihelny), fotograf Rublič, poštovní ředitel Tásler, sklenář Zelinka, mydlář Martínek, pozdější starosta Hynek Šubrt, Kopp Bedřich (hoteliér), sazeč Horák, MUDr. Šíl, MUDr. Bárt, JUDr. Nedbal, učitel Geisler, bývalý starosta Finger, vinárník Halíř, p. Trohoř (knihtiskař), J. Ev. Jirka (profesor a spisovatel), první ředitel gymnázia Otakar Saitz, učitelé Tysovský a Soukup, cejchmistr Kadlec, správce spořitelny Gottvald, páter Knap, který i v kostele pro ÚMŠ vybíral, Karel Kejslar (správce pivovaru), Dr. Jeřábek, bývalý starosta Holub, profesor Zitta, lékárník Prokop, p. Gutfreundová, V. Nievelt (drogista), Lorenz Jindřich (policejní komisař, Alois Zlatník (továrník), Dr. Kropáček (vynikající pracovník v české turistice a jednatel pražského ústředí), Ant. Bauer (továrník), učitelé Dašek, Exner, prof. Kufner, páter Volf, Bernard Hlaváček, J. Matěna, prof. Kolman, Čech Alois (lesmistr), Tins, Jindřich Klazar (továrník), paní Nápravníková (choť okresního hejtmana) Dr. Měšťák (starosta), učitel Janoušek, berní správce Hornych, legionář Loukota, p. Šimáček (tiskařský mistr), prof. Jukl, paní Sochorová (manželka velkoprůmyslníka), Karel Jarolímek a poslední v uvedeném, neúplném výčtu sám kronikář Sölller. Neúplný výčet, ale přesto dává tušit, jak obrovskou práci musel zakládající předseda MUDr. Moravec vykonat. A nejen v teple a pohodlí, ale jak dále píše kronikář Söllner: Když zakládal školu v Prorubech, jel tam s ním žurnalista Langner a p. Ryšavý. Když tam přijeli, tak šli od stavení ke stavení a sháněli české lidi. Když obešli celou vesnici a čeští lidé se sešli, učinili nejprve soupis dětí a potom hledali nějakou vhodnou místnost pro českou školu. Nikde ovšem jim Němci místnost neposkytli a chudí čeští lidé sami neměli dohromady mnoho místa. Konečně přece se našla místnost. Pro účel národní ji nabídnul jakýsi starý dědeček. Do této místnosti se vešla zrovna tak tabule, stolek se židlí a nejvýše pět dětí. Podobné to bylo, když chtěl založit českou školu v Debrném, kde měl továrnu Němec Frýd. Když se pokoušel o soupis dětí, tak nepochodil. Čeští občané se báli propuštění z práce. Podobné to bylo i v Hostinném. Jeho práce zasahovala do úhoru v Kuksu, Libotově, Sylvárovu, Starobuckém Debrném, Velké Bukovině, Choustníkově Hradišti, Brusnici a Mostku. Také za trvání I. republiky ulehčovala Matice školská českým rodičům v pohraničí těžký zápas o vzdělání mládeže. Tisíce Čechů očekává od Matice záchranu národní i existenční. Byli to vesměs dělníci, chalupníci a řemeslníci. Kronikář to doplňuje svými slovy: Praví se, že se stát udržuje těmi silami, z nichž povstal a MUDr. Moravec k tomu jednou řekl: Náš stát se udrží jen neutuchající obětavostí svých českých občanů a jejich vzděláním na školách českých, ať je to pro jakýkoliv obor práce. Byl vrstevníkem a blízkým přítelem našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka a také jej při jeho návštěvě v našem městě vítal. Zúčastnil se aktivně 9. Všesokolského sletu v Praze, šest let po nastěhování do našeho města se stává starostou města, když předtím pracoval v zastupitelstvu. Byl také dobrým lékařem a také prvním stoupencem léčby revmatických onemocnění pomocí rašeliny z Velichovek. Tolik jen v krátkosti k osobě MUDr. Josefa Moravce, po kterém byla pojmenována matiční škola v Dolním Nemojově, a pozdější měšťanská škola v Dubenci. Až do své smrti dne 3. srpna 1937, 193

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Hankův dům a divadlo v měsíci březnu Výstava Jitka Škopová, volná tvorba a současný design Věc je věc - představení divadla Neslyším Brno (mateřské školy a I. stupeň ZŠ) Kocour v botách - loutková scéna

Více

Starosta města Ing. Jiří Rain k Novému roku

Starosta města Ing. Jiří Rain k Novému roku Starosta města Ing. Jiří Rain k Novému roku KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Vážení a milí spoluobčané! Včera jsme se každý z nás po svém způsobu rozloučili s rokem 2003. Někteří z nás s ním

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Strana Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 - únor 2009 Ročník 11 Cena 5,- Kč Zvonička sv. Václava ve Štěpánovské

Více

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ČERVEN 2005 - číslo 6-15,-Kč RADNICE NA PACE Radnice v každém městě byla odedávna nejdůležitější budovou a stávala většinou na náměstí. Lišila se od ostatních

Více

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti Založeno roku 1919 16. června 2010 Ročník XXI. číslo 24 Cena: 12 Kč Dálným východem čtvrtek 17. 6. od 17 hodin ve Středisku ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí cestopisná přednáška Radovana Jirků.

Více

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ZÁŘ Í Kulturní programy měsíce září Hankův dům - Zahájení kurzů tance a společenského chování - Miroslav Barták výstava Situace je vážná - Taneční kurzy pro

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU 1 1999 OBSAH Úvodní slovo Alena Matějová: Nad minulostí i současností Státního okresního archivu ve Frýdku Místku Tomáš Adamec Kateřina Lepíková: Místek

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2014 Náchodský prosinec zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Novoroční přání Informace z radnice Kronika Výročí Jubilant J. Roubíček Celbovy melodie v nové knize Z historie Tísňové linky

Více

Slovo starosty. Vážení občané,

Slovo starosty. Vážení občané, Vážení občané, Slovo starosty máte v rukou první číslo Zpravodaje roku 2008, a já doufám, že pro Vás letošní rok začal úspěšně. Z pohledu města začal rok 2008 dobře, neboť rok předchozí skončil dle předpokladu.

Více

Mezinárodní smyčcové kurzy v Litomyšli již jako doma

Mezinárodní smyčcové kurzy v Litomyšli již jako doma Zpravodaj Města Litomyšle 5. září 2011 Ročník XXI. 9 Brány památek se opět otevřou Dny evropského dědictví (European Heritage Days) jsou celoevropskou poznávací a společenskou aktivitou, jejíž cílem je

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

Jaroslav Samson Lenk. Advent a vánoční svátky ve Vrchlabí a okolí

Jaroslav Samson Lenk. Advent a vánoční svátky ve Vrchlabí a okolí Jaroslav Samson Lenk Adventní koncert MUSICA PER QUATTRO Nejkrásnější melodie klasických autorů, vánoční hudbu a české koledy můžete slyšet v podání sopranistek Zuzany Meierové Genrtové a Ivany Portlové

Více

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA 3/2008 ZDARMA Datum vydání: 31. března 2008 Bludovan Stanovení výše stočného pro rok 2008 S účinností od 1.4.2008 se mění výše stočného, kdy původní částka na 1m3 odpadních vod byla stanovena na 16,67

Více

1. července 2005 Cena 6,00 Kč

1. července 2005 Cena 6,00 Kč 13/2005 Kvalita vody na koupališti Pomník Mistra Jana Husa, jedné z nejvýznamnějších postav českých dějin, kněze, kazatele a myslitele, najdeme v Sušici v parku u gymnázia. V letošním roce si připomínáme

Více

Regionální disparity a regionální politika

Regionální disparity a regionální politika 18/98 9. října 1998 Cena 4,80 Kč Lidé nemají peníze, ani jistotu, že budou mít práci Sololit se potýká s existenčními problémy Problémy Sololitu, jedné z dceřiných společností Sola, a. s., začaly vycházet

Více

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2012 1 PF 2012 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych jménem vedení radnice a samozřejmě i jménem svým popřál všem občanům našeho města vše nejlepší do nového roku, hodně

Více

10 Kč. 11/2009 Vysokomýtský. zpravodaj

10 Kč. 11/2009 Vysokomýtský. zpravodaj 10 Kč 11/2009 Vysokomýtský zpravodaj Na přední straně obálky: Z vysokomýtského hřbitova Foto Lucie Šedová Listopad 1 Neděle 2 Pondělí 3 Úterý 4 Středa 5 Čtvrtek 6 Pátek 7 Sobota 8 Neděle 9 Pondělí 10 Úterý

Více

Tato stavba, o jejíž realizaci

Tato stavba, o jejíž realizaci 1 MÌSÍÈNÍK PRO OBÈANY MÌSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ZÁŘÍ 2004 - èíslo 9 15,-Kč V LISTĚ: SKAUTI NA TÁBORECH MĚSTSKÝ ARCHITEKT PROGRAM KINA A MKS STUDENTI V HOLANDSKU SPORT Výstavba komunikace pro pěší Nová Paka

Více

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ

Více

Vážení spoluobčané! Psáno v polovině července 2007. Měj důvěru sám v sebe. Ivana Kumprichtová starostka obce OÚ 315 691 143 PSČ 277 05

Vážení spoluobčané! Psáno v polovině července 2007. Měj důvěru sám v sebe. Ivana Kumprichtová starostka obce OÚ 315 691 143 PSČ 277 05 zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí vydává nepravidelně obec Spomyšl srpen 2007 Vážení spoluobčané! Dnes vás seznámím s několika akcemi, které proběhly, jsou v běhu nebo se na ně chystáme.

Více

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici 1/2001 12. ledna 2001 Cena 5,80 Kč Sestěhování do monobloku V rámci dostavby nemocnice byla dokončena její první etapa, která si vyžádala téměř 70 mil. korun. V průběhu ledna budou realizovány změny týkající

Více

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Rozvoj každého města, ať již formou přirozeného vývoje, nebo ve snaze zrealizovat konkrétní projekty, s sebou často a pro

Více

Mnozí z nás se počátkem

Mnozí z nás se počátkem 1 MÌSÍÈNÍK PRO OBÈANY MÌSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ÚNOR 2005 - èíslo 2-15,-Kč BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V NOVÉ PACE MĚSTSKÉ LESY ZMĚNY POPLATKŮ KULTURA SPORT Mnozí z nás se počátkem roku asi zamyslí nad tím Některá

Více

džungle v Peru II. Jitka Krausová

džungle v Peru II. Jitka Krausová Z e D v o r a d o p a n e n s k é džungle v Peru II. Jitka Krausová Milí čtenáři, opět vás zdravím z peruánské Amazonie od břehů řeky Ucayali. Asi vám po minulém dobrodružném vyprávění dlužím vysvětlení

Více

Bělohradské listy 2 / 2012. Vydáno 23. 3. 2012 Ročník XII Cena 16 Kč. Blanka Křižková Nový Zéland Zdeněk Klůz Tomáš Tůma 8-9 10-11 14-15 21

Bělohradské listy 2 / 2012. Vydáno 23. 3. 2012 Ročník XII Cena 16 Kč. Blanka Křižková Nový Zéland Zdeněk Klůz Tomáš Tůma 8-9 10-11 14-15 21 Bělohradské listy Vydáno 23. 3. 2012 Ročník XII Cena 16 Kč 2 / 2012 Blanka Křižková Nový Zéland Zdeněk Klůz Tomáš Tůma 8-9 10-11 14-15 21 Objektivem Bělohradských listů Foto: Alena Fléglová Ladislav Stuchlík

Více

Cesta na konec světa.

Cesta na konec světa. 5. února 2015 Ročník 24 Číslo 3 Cena 9 Kč Kulinářský ráj Tesco benzin Legenda Tvrdí chlapi Podkroví Labenky se proměnilo v moderní vzdělávací studio mladých kuchařů a číšníků. Vyroste u obchodního domu

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více