R( )zhledy. Aktuality ze Základní školy a Mateřské školy Cerhenice. Naši prvňáčci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R( )zhledy. Aktuality ze Základní školy a Mateřské školy Cerhenice. Naši prvňáčci"

Transkript

1 R( )zhledy M ě s t ys Ce r h e n i ce č t v r t l e t n í k ř í j e n Aktuality ze Základní školy a Mateřské školy Cerhenice Mateřská škola zahájila nový školní rok naplněná na stanovenou kapacitu 40 žáků. Nicméně zájemci o přijetí dítěte do MŠ, nechť se obrátí přímo na ředitele školy. Budeme se snažit Vaše dítě přijmout. Zatím se to u všech žadatelů (kteří jsou zaměstnaní) povedlo. Jako novinku jsme do výuky v MŠ zařadili angličtinu pro předškoláky, kde se děti budou hravou formou seznamovat se základy anglického jazyka. Výuku povede paní Mgr. Markéta Krčmářová, která se stala novou posilou učitelského sboru základní školy. Základní škola zaznamenala za poslední roky nejvýraznější obměnu učitelského sboru. Nastoupily mezi nás již zmíněná paní Mgr. Markéta Krčmářová na anglický jazyk a český jazyk, dále slečna Jana Lhotková na německý jazyk a slečna Mgr. Petra Svobodová na český jazyk a výchovu k občanství. Věřím, že se jim bude na naší škole a v našem městysu líbit. Pro naše žáky jsou již nyní přínosem. Další významnou změnou je nárůst počtu žáků, kdy se projevila bytová politika vedení městyse a také trpělivá práce vedení školy a prezentace nepochybně dobrých výsledků školy před širokou veřejností. Do školy přišlo nejenom 13 žáků z nově vybudovaných bytů Na Palouku, ale také 5 nových žáků ze Sokolče (a očekáváme další) a také žáci z dalších obcí. Celkem se jedná o 20 nových žáků a podle všeho škola napřesrok dosáhne minimálního předepsaného počtu žáků a bude dále růst. K tomu vytváří vedení městyse co nejlepší podmínky. Škola také rozšířila svoji nabídku kroužků pro žáky. Ještě bych zmínil problematiku zařazování žáků do školní družiny. Ze zákona jsem jako ředitel školy povinen dodržet kapacitu školní družiny, kterou stanovuje MŠT ČR s doporučením Krajského úřadu Středočeského kraje. Kapacita naší školní družiny je stanovena na jedno oddělení, tj. 25 žáků. Přestože se již několik let snažím o navýšení kapacity školní družiny, je kapacita stále stejná. Odpověď úřadů je, že kapacitu je možné povolit navýšit pouze v případě dramatického nárůstu počtu žáků ve škole, což zatím nenastalo (počet žáků sice roste, ale nikoli dramaticky). Neochotu k navýšení kapacity mají na svědomí úsporná opatření, která jsou ve školství uplatňována. Proto také nemohu prodloužit provozní dobu školní družiny tak, jak by bylo podle mého potřeba. Vzhledem k těmto úsporným opatřením dostávají všechny školy v kraji na jedno oddělení školní družiny pouze 0,8 úvazku vychovatelky, (pokračování na str.2) Naši prvňáčci Se začátkem nového školního roku nastoupilo do první třídy ZŠ Cerhenice jednenáct malých žáčků (Pížová Tereza, Neprašová Ivona, Zápotocký Zdeněk, Uhlíř Miloslav, Folberger Martin, Vítová Markéta, Vítová Karolína, Hájik Lukáš, Kuric Dominik, Kuricová Ingrid, Varvařovská Barbora). K nim přibyla ještě Růžena Ahnelová a ani ta by dokonce neměla být poslední, kdo třídu prvňáčků, vedenou paní učitelkou Mgr. Miloslavou Hraničkovou, rozšíří. Nové webové stránky městyse Do konce října budou spuštěny nové internetové stránky městyse Cerhenice. Chceme posílit aktuálnost stránek, ale také bychom byli rádi, kdybyste nám napsali, jak se vám stránky líbí, případně i nápady a návrhy, co by se na nich ještě mělo objevit, říká svým občanům starosta Mgr. Marek Semerád. Stánky bude redakčně bude vytvářet Lukáš Dukay, student fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor soudobé dějiny. Technicky je bude zajišťovat ing. František Vodvářka.

2 V poslední době se setkávám s mnoha dotazy na obsazenost mateřské školy a také na to, jak bude Městys Cerhenice řešit údajný převis poptávky na umístění dětí do MŠ. To mě vedlo k napsání tohoto článku, který jistě přispěje k osvěžení paměti pamětníků a k objasnění celé situace těm později narozeným. V roce 1988 byla slavnostně otevřena budova nové MŠ, která byla postavena v Akci Z (pro ty, kteří to nepamatují forma dobrovolně povinné brigády občanů). Byla to vlastně jediná veřejná stavba, která byla za 40 let socialismu v Cerhenicích postavena. V roce 1993 se vedení obce rozhodlo, že vzhledem k malému počtu dětí v MŠ je neekonomické provozovat dvě patra v MŠ, a protože starý obecní úřad potřeboval určité opravy a zdravotní středisko potřebovalo kvůli restituci stávající budovy přemístit, bylo rozhodnuto dočasně přestěhovat obecní úřad a zdravotní středisko do 1. patra MŠ. Chci podotknout, že v té době jsem byl jenom ředitelem základní školy a mateřská škola byla zcela samostatná, včetně ředitelky. Kdybych ovšem byl tehdy ředitelem MŠ, tak bych se zabrá (pokračování ze str.1) což v našem případě stačí pouze na provozní dobu, kterou máme stanovenou. V žádném případě tedy není problém v tom, že nejsou vychovatelky a ani v neochotě rozšířit provoz školní družiny. Budu se samozřejmě i nadále snažit o zvýšení kapacity, ale dosavadní žádosti byly vždy z výše uvedených důvodů zamítnuty. Ze všech výše uvedených důvodů jsem nucen přijímat žáky do školní družiny podle těchto kritérií: 1. věk žáka (třída, do které chodí) a 2. zda jsou zákonní zástupci zaměstnáni, či nikoli Všichni zákonní zástupci žáků žádající o přijetí do školní družiny dostanou rozhodnutí o přijetí (nebo nepřijetí) žáka s tím, že pokud se v průběhu školního roku situace změní, můžeme tato rozhodnutí změnit. Přeji nám všem, ať se nám práce s dětmi daří a děti (nejen z Cerhenice a Cerhýnek) ať jsou v naší škole spokojené. Mgr. Jan Hranička, ředitel školy Mateřská škola kontra obecní úřad ním 1. patra MŠ určitě nesouhlasil. A dokázal bych také zdůvodnit vedení obce, že pokles dětí je přímo úměrný tomu, že obec po celá 90. léta nedělala prakticky nic pro podporu výstavby rodinných domů a bytů, a že pokud by se situace změnila, tak samozřejmě místa v MŠ budou chybět, a také, že neekonomický provoz mateřské školy je nejlépe řešit tím, že tam bude více dětí. Nicméně stěhování proběhlo, nikdo proti němu nic nenamítal (alespoň oficiálně) a mělo to být pouze dočasné řešení, kdy po potřebné opravě starého obecního úřadu se vše mělo vrátit do původního stavu. Jistým varováním měly být stavební úpravy v 1. patře MŠ (ordinace lékařů, kanceláře), ale nebyly. Celý zbytek 90. let starý obecní úřad neobýván dále chátral a teprve v květnu 2001 bylo slavnostně otevřeno to, co dnes známe jako Síň Blanky Waleské. Tím bylo definitivně zpečetěno provizorní umístění ordinací lékařů a obecního úřadu v 1. patře MŠ. Takže máme obecní úřad, nyní úřad městyse, jako jedna z mála obcí nikoli na návsi nebo náměstí, ale v okrajové části obce, daleko od našich občanů, těžko k nalezení pro cizince a bariérové zdravotní středisko. Současné vedení městyse si tuto situaci plně uvědomuje, a i když se zatím daří do MŠ umístit všechny děti, je jasné, že s přibývající výstavbou bude třeba MŠ opět rozšířit. Zatím jsou dvě pracovní verze (obě bohužel nákladné), a to že úřad i zdravotní středisko zůstanou, kde jsou, ke středisku se postaví výtah a nový pavilon MŠ se postaví nad školní jídelnu, a nebo že se školka opět vrátí do 1. patra a zdravotní středisko a úřad městyse se přestěhuje blíže centru obce. Zastupitelstvo městyse se bude ještě na podzim tohoto roku touto otázkou vážně zabývat a v příštím roce městys požádá o dotaci z evropských fondů na zvolenou variantu řešení. Jiná cesta není, protože obě varianty finanční náročností přesahují rozpočtové možnosti obce. Výše popsaný příběh je jasným dokladem toho, že jednoduchá řešení nemusí být vždy také levná, jak se jistě tehdejšímu vedení obce zdálo. Mgr. Jan Hranička, 1. zástupce starosty (strana 2 cerhenické rozhledy říjen 2008)

3 Poznávací zájezd očima žáků ZŠ Cerhenice Na začátku dubna se žáci od 5. do 9. třídy a tři absolventi naší školy zúčastnili pětidenního poznávacího zájezdu do Anglie. Cestovali jsme luxusním autobusem s velmi příjemnou průvodkyní paní Petrou. Celý pobyt v Anglii jsme strávili společně s naší paní učitelkou Alenou Svobodovou. Společně s námi jeli žáci 4. ZŠ Kolín. Cesta byla sice dlouhá, ale i přesto jsme si dokázali užít spoustu legrace. Abychom si zdokonalili anglický jazyk, byli jsme ubytováni v britských rodinách. Náš program 1. den) V odpoledních hodinách jsme odjeli od cerhenické školy směr Rozvadov, přejížděli přes Německo, Belgii a Francii. 2. den) V ranních hodinách jsme přejeli Eurotunelem pod kanálem La Manche na britské ostrovy (Calais- Folkstone), odpoledne jsme si udělali zastávku v městečku Canterbury, kde jsme si vyfotografovali katedrálu a prošli si klidné historické městečko. Odjezd do Londýna byl kolem poledne. Odpoledne jsme navštívili čtvrť Greenwich: Královskou observatoř, nultý poledník, královský letohrádek, Cutty Sark. Prošli jsme se tunelem pod řekou Temží a navštívili námořní muzeum. Večer, sice unaveni, ale plni napětí jsme byli odvezeni našimi anglickými maminkami či tatínky do jejich rodin. Bydleli jsme většinou po dvou. Je to nezapomenutelná zkušenost museli jsme se domluvit, ochutnat místní speciality, poznali jsme skutečné prostředí, o kterém jsme se dosud jen učili. 3. den) Ráno výměna zkušeností z jednotlivých rodin nebrala konce. Ale už nás čekal nádherný výlet cesta do Windsdoru (víkendová residence královské rodiny). Odpoledne po návratu do Londýna jsme si užili zábavy v muzeu voskových figurín Madame Tussaud s a navštívili pevnost Tower i most Tower Bridge. Večer jsme se vrátili do svých britských rodin. 4. den) Další ráno bylo ve znamení loučení s britskou rodinou. Čekal nás velmi náročný den pěší procházka po centru Londýna: katedrála Saint Paul s, Buckinghamský palác (výměna stráží), Westminsterské opatství, Big Ben a budovy parlamentu, ulice Whitehall a Downing Street, Trafalgarské náměstí, návštěva Národní galerie a Britského muzea, nákupy suvenýrů na Piccadilly Cirkus, Soho a China Town, kde jsme měli příležitost ochutnat místní večeři a závěr byl na nádherně osvětleném náměstí Piccadilly Circus. Ve večerních hodinách jsme odjížděli směr Folkstone zpět na evropskou pevninu. 5. den) V podvečerních hodinách byl návrat do Cerhenic. Naplněni zážitky jsme se ve zdraví vrátili zpátky. Byl to velice náročný výlet, ale stál opravdu za to! Obědy pro cizí strávníky ve školní jídelně Vzhledem k tomu, že se množí dotazy a stížnosti odmítnutých zájemců o obědy ze školní jídelny (občanů Cerhenic, Cerhýnek a Radimku), dovolím si celou situaci podrobně vysvětlit. Školní jídelna, jak už je z názvu patrné, je zřízena Městysem Cerhenice jako zařízení určené pro stravování žáků mateřské školy a základní školy. V souladu se školským zákonem stanovuje kapacitu školní jídelny Ministerstvo školství mládeže a sportu České republiky, a to na základě jím stanovené kapacity základní školy. Tato kapacita je 200 obědů. Toto číslo jsem povinen jako ředitel dodržet, jinak vystavuji sebe, školu i zřizovatele vážným sankcím. V současné době máme přihlášeno ve školní jídelně 160 dětí, takže na ostatní zbývá pouze 40 obědů. O zvýšení kapacity může zřizovatel, tedy městys Cerhenice, požádat na Ministerstvu školství mládeže a sportu ČR, ale základní podmínkou povolení zvýšení kapacity školní jídelny je velký nárůst počtu stravovaných dětí. To znamená, že v našem případě by nárůst počtu stravovaných dětí musel přesáhnout číslo 40 (to nám chybí do naplnění kapacity dětských obědů), a to není vzhledem současnému počtu dětí ve škole reálné. Podobně se s kapacitou školní jídelny potýkají například v sousední Velimi a nemohou s tím, stejně jako my, nic dělat. To jsou důvody, proč jsme, ač neradi, nuceni odmítat cizí strávníky. Jediným řešením by bylo, pokud by počet odmítnutých strávníků byl dostatečně vysoký, zajistit obědy prostřednictvím pečovatelské služby v nějaké komerční vývařovně. Věřím, že chápete tuto situaci a že jsem všem tímto článkem podal dostatečné vysvětlení. Mgr. Jan Hranička, ředitel školy (říjen 2008 cerhenické rozhledy strana 3)

4 Beseda s autory knížek z regionální historie Na pětatřicet příchozích se sešlo v Cerhýnkách na besedě s Františkem Růžičkou, autorem knížky z regionální historie Album plné vzpomínek, které se při této příležitosti dostalo křtu šampaňským. Kmotrem byl starosta Marek Semerád. Velmi mile mě překvapilo, kolik lidí se přišlo podívat, přestože ten večer venku doslova lilo, usmíval se František Růžička. Do klubovny si našli cestu nejen místní, ale i obyvatelé Plaňan, Osečku, Nové Vsi či chalupáři z Prahy. Bylo to velmi milé setkání. Pár dní na to jsem se sešel s několika obyvateli domu s chráněným bydlením, ještě jsme popovídali a osobně jsem jim za příjemný večer poděkoval, poznamenal autor, který v druhé polovině listopadu oslaví sedmdesátiny. Rád by si k nim nadělil dárek v podobě vydání své další knížky. Bude se jmenovat Vzpomínky sedmdesátníka a rozdělena bude na dvě části Život s Janou a Život jde dál. Příští rok má v plánu dokončit další publikaci s názvem Ošizený život. Pozornosti se při besedě v Cerhýnkách dostalo i knížce Hoří. Tu při příležitosti kulatého výročí cerhenických hasičů připravil Břetislav Ditrych, který se malé slavnosti také zúčastnil. Údržba hřbitova Nově opravená hřbitovní zeď Přerostlé túje, které na hřbitově hrozily pádem, podlehly síle pil, údržbou prošlo i okolí protilehlé zdi, za níž se buduje sběrný dvůr a která byla prakticky celá zarostlá křovinami. Kromě těchto větších zásahů je ale na hřbitově denně spousta drobnější práce, aby vypadal tak, jak jej obyvatelé znají. Zametání chodníků, shrabování listí, údržba kolem hrobů tyto a další činnosti zaměstnávají správkyni Romanu Turkovou každý den. Chodím sem denně na dvě hodiny. Snažím se, aby hřbitov vypadal pěkně a čistě, a samozřejmě mě pokaždé moc potěší, když si lidé jeho stav pochvalují, říká Romana Turková, která sem zároveň každé ráno v sedm hodin chodí omykat a večer v osm zase zamknout. Od podzimních měsíců (od října) se otevírací doba hřbitova zkracuje do 16 hodin. Na opravě zdi se pracovalo půldruhého měsíce, bylo ji potřeba oškrábat (staré cihly se loupaly), vyspárovat (skrz stařičké spáry už bylo vidět dovnitř), pak finální nátěr. Práce vyšly zhruba na 10 tisíc místo několikasettisícové výstavby nové. (strana 4 cerhenické rozhledy říjen 2008)

5 Rozhovor se starostou Mgr. Markem Semerádem: Bude se v Cerhenicích od nového roku zvyšovat daň z nemovitosti? Podle nové verze zákona o rozpočtovém určení daní, jež schválila vláda Mirka Topolánka, mohla zastupitelstva na území svých obcí během letošního roku zvýšit daň z nemovitosti, a to s platností od Touto problematikou jsme se intenzivně zabývali a zastupitelstvo se rozhodlo, že zatím daně v Cerhenicích zvyšovat nebude, aby občany nevystavilo dalšímu finančnímu tlaku v době, kdy se pod taktovkou současné vlády zdražuje či nově zpoplatňuje celá řada jiných věcí. Kandidujete do krajského zastupitelstva. Proč? Jako krajský zastupitel bych mohl Cerhenicím, kde bydlím od narození a moje rodina odnepaměti, ještě víc pomáhat a získávat z kraje dotace. Kdy by mohl začít fungovat sběrný dvůr? Práce na přípravě vybudování sběrného dvora intenzivně pokračují. Nakonec jsme se rozhodli vytvořit sběrný dvůr vlastními silami, aby byl co nejlevnější. Jediná dodavatelsky objednaná věc je navážení panelů na podklad. Následně se do díla pustí pracovní četa, která zbuduje oplocení. Věřím, že od listopadu bude sběrný dvůr v provozu. Jaká je situace s novými byty Na Palouku? Všechny byty Na Palouku, o které byl enormní zájem, jsou již obsazené nájemníky, kolaudace a závěrečné vyhodnocení akce v pořádku uzavřené. Firma KG Servis nyní ještě provádí terénní úpravy v okolí domů. Dokončena je i nová asfaltová silnice. Do budoucna by mělo přibýt veřejné osvětlení. Díky novým bytům byla škola po dlouhé době posílena novými žáky. Bude v Cerhenicích vodovod? V současné době se zpracovávají dvě žádosti o dotace na výstavbu vodovodu. Jedna poputuje na evropské fondy, druhá na ministerstvo zemědělství. Pokud budou žádosti úspěšné, mohl by se v Cerhenicích vodovod budovat v letech Předcházet tomu ale bude znovu průzkum mezi obyvateli, zda o vodovod mají zájem, a to za cenu, která na jednoho občana vyjde propočtem poté, co již budeme znát přesnou výši dotace. Chybět samozřejmě nebude veřejná schůzka, kde projektanti občany seznámí s podrobnostmi. Jaké jsou plány na bližší budoucnost? Kromě průtahu, jehož oprava probíhala pod taktovkou vlastníka komunikace, tedy Středočeského kraje, se připravuje také rekonstrukce místních komunikací, tedy všech ulic v Cerhenicích. Městys uzavřel smlouvu s projektantem z Českého Brodu, který připravuje podklady pro evropské fondy. Momentálně je věc ve fázi projektové přípravy, aby bylo možné získat stavební povolení. (říjen 2008 cerhenické rozhledy strana 5)

6 Průtah v novém kabátě Historie cerhenického průtahu sahá daleko za rozsah vzpomínek pamětníků. Dávno již minuly doby, kdy se po něm proháněly formanské vozy, nebo rok 1946, kdy byl vydlážděn. Dnes je skutečným průtahem, kde není nouze o kola těžkých nákladních aut, čemuž postupně začal odpovídat i stav komunikace. O rekonstrukci této silnice apelovala radnice na Správu a údržbu silnic dlouho. Komunikace není v majetku obce, takže i její oprava musela probíhat v režii vlastníka, tedy Středočeského kraje. Podařilo se nám dohodnout, že silnice se bude rekonstruovat v Cerhenicích a ne jinde, jak bylo původně plánováno. Ovšem vinou kolínského městského úřadu jsme se o tom, že se začne dělat nový povrch a tím pádem dojde také k uzavírce, dozvěděli až čtyři dny před samotnou uzavírkou. Nechtěli jsme se proti tomu ohrazovat ani odvolávat, aby oprava průtahu nebyla ohrožená. Je ale samozřejmě jasné, že to našim občanům způsobilo komplikace, komentoval starosta Marek Semerád zahájení prací na komunikaci, jejíž rekonstrukci může obec ovlivňovat pouze nepřímo. Takže ani nemůžeme prodávat kostky do Německa, jak jsem někde slyšel, není to náš majetek. Dodavatelem zakázky pro Středočeský kraj je firma, s níž máme neblahé zkušenosti při rekonstrukci školy, co se týče termínu dokončení a kvality prací. Firma odmítla u této silnice dělat obrubníky, ačkoli obec si je chtěla zaplatit, a odmítla nám také vyčistit dešťovou kanalizaci. Postupovat se tedy bude tak, že obrubníky si obec udělá sama vlastními silami a dešťová kanalizace se bude dělat kompletně nová s vodovodem po druhé straně v zeleném pásu u silnice, kde není vybudován chodník nebo případně v chodníku, dodal starosta s tím, že přesto si myslí, že rekonstrukce silnice jistě splní svůj účel. Jak uvedl Martin Kupka, mluvčí Středočeského kraje, jednalo se o zakázku v hodnotě 6,7 milionu korun. Celkem se oprava dotkla 600 metrů komunikace v šíři 6,6 metru. Oprava zahrnovala vyrovnání komunikace, vodorovné a svislé dopravní značení, náhradu kostek pěticentimetrovou živičnou vrstvou a další úpravy, upřesnil Martin Kupka. Na četné dotazy občanů sdělujeme, že všechny šachty dešťové kanalizace byly vyčištěny. Nyní se ještě jedná se SÚS o vyznačení přechodů pro chodce u pošty a u Jednoty. V nejbližší době by se mělo s opravou průtahu pokračovat v dalších částech, momentálně se o tom intenzívně jedná. Připravuje se kompletní oprava všech místních komunikací Kompletní oprava všech místních komunikací v Cerhenicích by měla být výsledkem současných snah městyse. Vzhledem k finanční náročnosti je akce rozdělená do několika, konkrétně do tří etap. V první fázi by se mělo začít pracovat v ulicích směrem od Plaňan po Školskou. Druhá etapa obnáší část Cerhenic od Školské ulice ke dráze a poslední pak lokalitu Za Dráhou. Po poslední schůzce s projektantem je dalším krokem radnice územní řízení a také podstatná záležitost, jíž je žádost o dotaci. Podle úspěšnosti se odvodí termín, kdy by opravy mohly začít. Pokud by žádost byla úspěšná, první práce by se mohly rozeběhnout už na jaře příštího roku. Jedná se o kompletní rekonstrukci včetně úpravy podloží a nového asfaltového kabátu a také opravy či doplnění chodníků tam, kde to šířka komunikace umožňuje. Městys Cerhenice drží slovo Rozhodnutím zastupitelstva městyse vešlo v platnost usnesení o finančním příspěvku pro rodiče dětí, kteří nemají trvalé bydliště v Cerhenicích, Cerhýnkách nebo Radimku. Nyní dochází na plnění tohoto slibu. Rodičům pěti žáků, kteří nastoupili letos nově do Základní školy v Cerhenicích, bude do konce září 2008 vyplacena první část příspěvku 1500, Kč na žáka. Druhou část příspěvku, opět 1500, Kč, obdrží rodiče na konci školního roku, pokud jejich dítě bude i tehdy žákem naší školy. Takto budou rodiče dostávat výše zmíněné příspěvky každý rok až do ukončení docházky jejich dětí do naší školy. Z výše uvedeného je zřejmé, že slíbená finanční motivace opravdu platí a vztahuje se samozřejmě i na žáky, kteří kdykoli do naší školy nastoupí, za splnění výše uvedených podmínek. Mgr. Marek Semerád, starosta městyse Mgr. Jan Hranička, 1. zástupce starosty a ředitel školy (strana 6 cerhenické rozhledy říjen 2008)

7 Nájemníci v nových bytech Na Palouku si pochvalují Areál fotbalového hřiště čeká rekonstrukce Nové byty v lokalitě Na Palouku už ožívají dětským smíchem, spokojenými pozdravy mezi sousedy i sem tam klepáním kladívka, jak si noví nájemníci dodělávají podlahové krytiny či kuchyňské linky tak, jak to vyhovuje jejich vkusu a potřebám. A jak se jim nové bydlení líbí? Jsem tu spokojený. Přestěhovali jsme se do Cerhenic z Kolína za klidem, který je tu ještě větší, než jsme čekali. Máme štěstí i na všechny tři spolunájemníky, člověk o nich v domě ani neví, i v okolí je příjemný klid. Když se občas ozve zvuk pracovních nástrojů, zdaleka nedosahuje takové intenzity, jako hluk na kolínském sídlišti. V okolí domů bych uvítal ještě zeleň, ale je jasné, že to nemůže být hned, navíc půda se pro to rýsuje. Jiří Kyncl Super bydlení, i sousedské vztahy se rýsují jako dobré. Jsem spokojená, je to hezké místo a pro mě i praktické. Dojíždím do zaměstnání a na vlak to mám opravdu kousíček. Gabriela Trnková Seznam nájemníků nových bytů Na Palouku Roman Šedivý Miloslava Černá Renata Humpoláková Richard a Ivana Hrbkovi Ivana a Miroslav Petrželovi Petra Prokopcová Kateřina Dušková, Dušan Loužil Petr a Gabriela Tříškovi Tomáš Macal, Klára Vyskočilová Marcela Svrčková Gabriela Gvizdová Irena a František Ptáčkovi Jiří Kyncl Daniel a Kateřina Losovi Petra Ulmanová Karolína Uxová Ivana Šajfnerová Jitka Koníčková Gabriela Trnková Lenka Pavlíková Markéta Rytinová, Jaroslav Kříž Jan Pech, Lada Pazourková Růžena Kratochvílová Eva Břížďalová Michal Navrátil Eva Bartáčková Jan Mindžak Miloslav a Ivana Vávrovi Tereza Machová Ivana Dukayová Lucie Václavíčková Martin Žižka Po rekonstrukci šaten na cerhenickém fotbalovém hřišti dostane i celý areál zcela novou tvář. V současné chvíli se pracuje na projektu, který zahrnuje rekonstrukci stávajícího hřiště, tedy plochy, či vytvoření víceúčelového hřiště s umělým povrchem. V projektu je i parkoviště, které bude v areálu a takříkajíc se schová právě za zrekonstruovanými šatnami, říká projektant Martin Škorpík. Samozřejmostí bude při rekonstrukčních pracích i odvodnění a na hřiště automatická závlaha. Konec nohejbalové sezóny Na ukončení nohejbalové sezóny místní nohejbalisté připravili opékání prasete svým rodinným příslušníkům, aby jim vynahradili alespoň trochu čas strávený na hřišti. Opékání se protáhlo až do pozdních hodin. Stavba chráněného bydlení získala ocenění Zánovní objekt domu s chráněným bydlením v Cerhenicích získal zajímavé ocenění. Ze staveb jihomoravského kraje za rok 2007 za něj obdržela stavební firma Pozemstav Brno čestné uznání za 3. místo. Rozhodla o něm nezávislá komise, jež se mimo jiné bez účasti zhotovitele vypravila na místo si stavbu prohlédnout. Hodnotila kromě kvality odvedené práce také například způsob realizace, použité materiály či následný přínos stavby. Soutěž je organizována pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje ve spolupráci s Brněnskými veletrhy a výstavami a Svazem podnikatelů ve stavebnictví. Do klání byly zapojeny projekty realizované jihomoravskými firmami bez ohledu na místo, kde se stavělo. (říjen 2008 cerhenické rozhledy strana 7)

8 Činnost pracovní čety Mladý muž si ležérně zametá chodník, příliš na koště netlačí, pohvizduje si, v druhé ruce cigáro a střídavě pokukuje po holkách a lidově řečeno po ptákách. A tak to jde od rána do oběda a od oběda do svačiny. Jestli si takhle někdo představuje náplň práce cerhenické pracovní čety, tak se po čertech mýlí. Jak vypadá jeden běžný podzimní týden pracovní čety? Lapidárně charakterizováno práce jako by se množila geometrickou řadou a i když člověk co chvíli nehledí na osmihodinovou pracovní dobu, stejně odchází domů s myšlenkami na to, že zítra musí urychleně udělat to či ono, protože už to opravdu hoří nebo volá po zásahu. Pondělky a úterky má pracovní četa vyhrazené na okružní jízdy po Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku, kde vysypává odpadkové koše. Průběžně přes celý týden sváží hromádky odpadu, které lidé vyklidí před domy. Teď už začíná být hodně listí, musíme svážet průběžně, jinak by toho byly kupy, poznamenává vedoucí pracovní čety Václav Hanuš, který se zrovna vrací z podchodu, který bylo potřeba nejen vymést, ale také z něj odčerpat vodu, protože spodní a dešťovou vodu někdy zkrátka nepojme kanál. Jeho kolegové se mezitím rozbíhají po obci, aby sesbírali papírky a další nepořádek, který se objeví tu na chodníku, tu na travnatém pásu. Vždycky se pozná, co měly děti ve školní jídelně k obědu, směje se Václav Hanuš a ukazuje na slupky od banánů. Stejným způsobem je třeba uklidit samozřejmě i v Cerhýnkách a Radimku. Jenže to už na pracovní četu čeká práce na cerhenickém dětském hřišti. Nejen úklid, ale i opravy. Lavičky, houpačky jsou co chvíli rozbité. Malé děti jsou tu hodné, ale výrostci občas něco zničí, povzdechl si Václav Hanuš, promne si bradu a prstem ťuká na plot hřiště, aby nezapomněl na servis sekačky či křovinořezu. Trávy sice teď už moc neroste, ale zase zlobí plevel. Prorůstá, kde se mu zlíbí, včetně chodníků, které je třeba pravidelně zametat, a obrubníků, které se zase musí takzvaně vyškrabávat a vyškrabané hromádky postupně odvozit. A tu lavičku taky musím do zimy natřít, říká si Václav Hanuš s tím, že se do toho pustí hned poté, co zaběhne do domu s chráněným bydlením, kde už je potřeba dokončit přípravy na zimní sezónu tu odvzdušnit radiátor, tu se podívat na provoz kotlů. A že by se šlo ve tři odpoledne domů? Tak to u mě moc nehrozí. Nakonec musím ještě udělat pracovní výkazy, směje se Václav Hanuš, který zase, jako už poněkolikáté, místo ve tři jde domů v šest nebo v sedm večer. Co naděláte, práce je moc. Teď nám přibyla ještě péče o lokalitu Na Palouku, poznamenává. Nejsou ale jen tací, co poničí dětem houpačku nebo odhodí papír od svačiny, kamkoli je napadne. Přes léto pomáhali s úklidem i čtyři brigádníci z řad studentů. A vedoucí pracovní čety si je moc pochvaluje. Mladí, kteří dřív neměli daleko k tomu udělat nepořádek, poznávají, kolik dá práce udržet obec pěknou a čistou, zkrátka najednou získávají úplně jiný vztah a přístup ke své obci. Opravdu nám hodně pomohli a zdá se, že je to i bavilo. Uplatnění se pro brigádníky najde i po letní sezóně, například při pracích na oplocení budoucího sběrného místa. Je to pro ně přivýdělek a částečně i dobrovolná a hlavně prospěšná práce. Mladé lidi, kteří chtějí pomoci, určitě neodmítneme, práce se pro ně vždycky najde, zakončil Václav Hanuš. Nové lavičky pro více pohodlí V areálu úřadu městyse a školky, kudy lidé míří také k lékaři, jsou nově osazené čtyři lavičky, přibude k nim i okrasná zeleň. (strana 8 cerhenické rozhledy říjen 2008)

9 Poděkování a inzerce Váš názor či zajímavá informace může zajímat i ostatní, nenechávejte si je pro sebe. Všimli jste si černé skládky v okolí obce? Líbila se vám některá z cerhenických kulturních akcí? Povedl se vám hezký snímek? Máte nápad, co a jak v obci zlepšit? Nebo chcete svým spoluobčanům zkrátka něco sdělit? Posílejte příspěvky do Cerhenických rozhledů, a to na adresu úřadu Městyse Cerhenice (Školská 444) nebo em na (12. září se slaví svátek Marií. Bydlím v domě s chráněným bydlením, kde jsme dvě tohoto jména. Abychom měly hezkou vzpomínku, se nám na tento den o oslavu postarala naše paní vedoucí Ilona Ryzáková. Sehnala nám skvělou kapelu manžele Žižkovy. Pán hrál na kytaru, paní na zvonky a k tomu krásně zpívali. Na harmoniku hrál pan Kubík. Všichni žijeme v domě s chráněným bydlením. Všem vám, kteří jste nám, Mařenkám, přišli popřát i si zazpívat a posedět, i skvělé kapele a spolubydlícím vřele děkuji za hezky prožitý svátek. Také chci poděkovat pečovatelce Romance za její ochotu a hezký vztah k nám lidem dříve narozeným (mně bude příští září 85 let a snad se dočkám hezké oslavy). Děkuji všem.) Marie Heverlová (Děkuji touto cestou členkám SPOZ za gratulaci a věcný dar k mému životnímu jubileu.) M. Kolařík (Koupím domek, chalupu nebo byt i před opravou. Platím hotově. Tel ) (Půjčování čisticího stroje Kärcher na čištění koberců, čalounění Kontakt: mobil: tel./fax: (večer) adresa: Za Štěpnicí 269, Cerhenice) Sběrné místo Jistě jste si již někteří z vás všimli přípravných prací na obecním pozemku v sousedství hřbitova. Ano, jde o konečnou fázi vybraného místa pro umístění velkokapacitních kontejnerů na suť, bioodpad a smíšený odpad. Jde o levnější variantu řešení, která obec přijde zhruba na , Kč, což je desetkrát méně než varianta sběrného dvora navrhovaná firmou Nykos, a. s. Místo bude nově oplocené, zabezpečené proti nelegální skládce a spravované!!! Provoz bude organizovaný, pravděpodobně minimálně dva vybrané dny v týdnu. Jeho otevření je plánováno na říjen až listopad. Třídění odpadů zdar! M. Růžičková Po dlouhé a mnohdy vzrušené diskuzi se zastupitelstvo městyse rozhodlo vybudovat sběrné místo. Vůle k vybudování sběrného místa byla v celém zastupitelstvu, ale diskutovalo se o jeho umístění. Nakonec byla odsouhlasena vzhledem k nedostatku vhodných pozemků jediná možná varianta umístění, a to u hřbitova. Byl jsem pověřen panem starostou zajištěním vybudování tohoto místa. V současné době je již vybudována zpevněná plocha z panelů, které městys vlastnil, a byly zahájeny práce na oplocení. Budou zde umístěny velkoobjemové kontejnery, do kterých se bude třídit odpad, a to papír, sklo, plasty, biologický odpad (tráva, listí, větve a pod.) a velkoobjemový odpad. Plánuje se zde také sběr nebezpečného odpadu. Nyní zbývá pouze, aby zastupitelstvo městyse rozhodlo o otevíracích hodinách a schválilo provozní řád sběrného místa. Věřím, že vybudování tohoto sběrného místa usnadní našim občanům život a že ubude odpad uložený v lese nebo podél silnic. Mgr. Jan Hranička, 1. zástupce starosty (říjen 2008 cerhenické rozhledy strana 9)

10 Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Cerhenice ze dne Přítomni: Mgr. Marek Semrád Mgr. Jan Hranička Aleš Kobliha Lenka Mlynářová Mgr. Markéta Růžičková Dora Zápotocká Miroslav Zámiš Ing. Jiří Veselý Omluveni: Jiřina Hoblová dovolená Hosté: Jiří Srp Dokládá prezenční listina /příloha č. 1/. Program: 1. Schválení programu Semerád 2. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM Semerád 3. Zpráva o činnosti starosty městyse Semerád 4. Zpráva o činnosti zástupců starosty Hranička, Kobliha 5. Schválení závěrečného účtu městyse za rok 2007 Semerád 6. Různé Semerád 7. Závěr Semerád Starosta zahájil řádné zasedání ZM Cerhenice, které se konalo od hodin v zasedací místnosti na ÚM Cerhenice. Na zasedání je přítomna nadpoloviční většina členů ZM Cerhenice, zastupitelstvo městyse je tedy usnášení schopné. Členové ZM byli seznámeni s programem zasedání. Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyvěšeno. podle 87 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů konstatuje, že k platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo městyse Cerhenice je schopno se usnášet vzhledem k přítomnosti 8 členů Zastupitelstva městyse Cerhenice. 1. Schválení programu Starosta přečetl program a nikdo z přítomných členů ZM Cerhenice neměl připomínky k předloženému programu. Starosta dal hlasovat o programu mimořádného zasedání ZM Cerhenice. souhlasí s programem řádného zasedání zastupitelstva městyse Cerhenice. Starosta navrhl ověřovatelé zápisu č. j. 6/2008: Mgr. Jan Hranička, 1. místostarosta Aleš Kobliha, 2. místostarosta Zapisovatelka: Marie Malá 2. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM Mgr. M. Semerád starosta přečetl usnesení z minulého zasedání, nikdo z přítomných neměl připomínky schvaluje usnesení č. j. 05/ Zpráva starosty městyse Mgr. M. Semerád Výstavba 32 BJ v lokalitě Na Palouku kolaudace dokončena 27. června kolaudační rozhodnutí nabytí právní moci terénní úpravy (provede KG servis) předávání klíčů a sepisování smluv již od Prodej č. p. 14 Sokolovna Cerhenice předložen návrh od kupce Sokolovny na splacení kupní ceny: 1) složení hotovosti ve výši , Kč do pěti dnů od podepsání dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě 2) splátka , Kč po dobu 10 let s úrokovou sazbou 6% p. a. do roku 2018, výše měsíční splátky je , Kč schvaluje návrh na splacení kupní ceny za nemovitost č. p. 14 Sokolovny Cerhenice a to následovně: složení hotovosti ve výši , Kč do pěti dnů od podepsání dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a splátky po dobu 10 let při úrokové sazbě 6 % p. a. ve výši měsíční splátky , Kč. Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě č. 14/2005 IČ starosta předložil dodatek č. 2 k MS č. 14/2005 IČ jehož předmětem je vypracování závěrečného vyhodnocení akce Usnesení - Zastupitelstvo městyse Cerhenice schvaluje dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě č. 14/2005 IČ uzavřený mezi Městysem Cerhenice a Sella spol. s. r. o. Ústí nad Orlicí. Další informace Kniha Album plné vzpomínek všichni zastupitelé obdrželi tuto knihu se uskuteční beseda v klubovně v Cerhýnkách, za přítomnosti autora 130 let SDH Cerhenice oslavy proběhnou vyvěšení plakátu, roznáška pozvánek Umístění kontejnerů na odpad v lokalitě Na Palouku pracovní skupina ve složení Mgr. M. Růžičková, L. Mlynářová rozmístění kontejnerů pro jednotlivé obytné domy bere na vědomí zprávu o činnosti starosty městyse. (strana 10 cerhenické rozhledy říjen 2008)

11 4. Zpráva o činnosti zástupců starosty Mgr. J. Hranička, A. Kobliha Mgr. J. Hranička, 1. místostarosta z důvodu delší pracovní neschopnosti nebyla předložena A. Kobliha, 2. místostarosta informace o přejímce bytů v lokalitě Na Palouku vypracovány předávací protokoly za jednotlivé byty předání klíčů od stavební firmy bude ve středu vypracovány smlouvy pro prvních 16 bytů Přidělení bytu v č. p. 132 pí. Borovičková ukončila nájem v č. p. 132 k byt přidělen p. Ševčíkovi, který uvolnil v minulém výběru byt paní Hořovské schvaluje podepsání nájemní smlouvy s panem Ševčíkem na byt č. 1 v č. p. 132 U Staré školy Cerhenice. bere na vědomí zprávu o činnosti 2. místostarosty městyse. Hlasování: pro usnesení 7, proti 0, zdržel se Schválení závěrečného účtu městyse za rok 2007 Mgr. M. Semerád starosta předložil závěrečný účet městyse za rok 2007 nikdo z přítomných zastupitelů neměl připomínek schvaluje závěrečný účet městyse Cerhenice za rok Různé Zpráva předsedy Osadního výboru Cerhýnky oprava komunikací v Cerhýnkách kanalizační poklop (nutně koupit) odstranit na hřišti větve po vichřici oprava prolézačky a houpačky na dětském hřišti bere na vědomí zprávu předsedy Osadního výboru v Cerhýnkách. Hlasování: pro usnesení 8, proti 0, zdržel se O. 7. Závěr Zastupitelstvo skončilo v hodin. V Cerhenicích Zapsala: Marie Malá Usnesení za zasedání Zastupitelstva městyse Cerhenice ze dne podle 87 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů konstatuje, že k platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo městyse Cerhenice je schopno se usnášet vzhledem k přítomnosti 8 členů Zastupitelstva městyse Cerhenice. souhlasí s programem řádného zasedání zastupitelstva městyse Cerhenice. schvaluje usnesení č. j. 05/2008. schvaluje návrh na splacení kupní ceny za nemovitost č. p. 14 Sokolovny Cerhenice a to následovně: složení hotovosti ve výši , Kč do pěti dnů od podepsání dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a splátky po dobu 10 let při úrokové sazbě 6 % p. a. ve výši měsíční splátky Kč. schvaluje dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě č. 14/2005 IČ uzavřený mezi Městysem Cerhenice a Sella spol. s. r. o. Ústí nad Orlicí. bere na vědomí zprávu o činnosti starosty městyse. schvaluje podepsání nájemní smlouvy s panem Ševčíkem na byt č. 1 v č. p. 132 U Staré školy Cerhenice. bere na vědomí zprávu o činnosti 2. místostarosty městyse. Hlasování: pro usnesení 7, proti 0, zdržel se 1. schvaluje závěrečný účet městyse Cerhenice za rok bere na vědomí zprávu předsedy Osadního výboru v Cerhýnkách. Hlasování: pro usnesení 8, proti 0, zdržel se O. (říjen 2008 cerhenické rozhledy strana 11)

12 Ahoj prázdniny, tak zase až příští rok... Poslední srpnová sobota patřila již tradičně hojně navštěvované akci Loučení s prázdninami. Čas končícího léta a nadcházející školní docházky, dotýkající se nejen dětí, ale i jejich rodičů, si přišli užít malí i velcí a všichni se dobře bavili. Akce s názvem Konec prázdnin s hasiči přilákala 107 dětí, pro něž byly na fotbalovém hřišti připravené hasičské soutěže, ukázka hasičského vozidla, ale také poučení z oblasti prevence požární ochrany či zdravovědy a k tomu limonáda a párek v rohlíku zdarma. A nejen to. Na závěr se z odevzdaných soutěžních kartiček losovali výherci roztomilých plyšových opiček, a to jak z družstva chlapců, tak dívek. Odnesli si je Jaroslav Tichý a Petra Psotová. Hlavní výhru horské kolo získal Tomáš Rychlík. Aby se na celou tu slávu nezapomnělo, užily si děti ještě další atrakci, jejíž výsledky navíc nějakou tu chvíli vydrží. Barevnými křídami krásně vymalovaly podchod. Závěr celého dne patřil dospělákům, kterých se sešlo 120, aby společně zhlédli promítání letního kina a zasmáli se u již kultovní komedie Slunce, seno a pár facek. Kulturní komise při Městysu Cerhenice děkuje sponzorům panu Josefu Kafkovi, panu Františku Jahodovi, OVV ČSSD Kolín, TJ Sokol Cerhenice, paní Aleně Borovičkové, paní Jiřině Hoblové, panu M. Semerádovi, J. Kardošovi ml., J. Jirsíkovi, ČSČK a MUDr. Pavlovi Lebedovi. Jménem svým bych chtěla poděkovat spoluorganizátorům, a to J. Pacltovi, Z. Zápotockému, L. Špiňarovi, F. Válovi, P. Patočkovi, P. Kunovi st., P. Kunovi ml., R. Keilovi, T. Pazderkovi, A. Pazderkovi, J. Kubrychtovi, S. Mastnému, R. Pazderkovi, J. Zápotocké, V. Jirkovské, M. Kafkové, K. Kunové, J. Duškové, H. Kardošové, S. Kardošové, B. Mlynářové, K. Mastné a L. Pospíšilové. Stručně (Ve dnech 17. a 18. října se konají krajské a senátní volby.) (Na zasedání zastupitelstva 16. září byla schválena mimořádná dotace pro Sokol Cerhenice, která bude použitá na dokončení rekonstrukce kabin na fotbalovém hřišti, konkrétně na fasádu. Vznikne také přístřešek před kabinami.) (Ve spolupráci s Českým červeným křížem a rodiči se podařilo zorganizovat letní ozdravný pobyt pro zhruba tři desítky dětí, jež navštěvují cerhenickou základní školu. Skupina školáků v doprovodu lékaře a zdravotního personálu vyrazila do Španělska do tříhvězdičkového hotelu s plnou penzí a moc si celý pobyt a jižní sluníčko pochvalovala.) (Už nyní se připravuje oblíbený Cerhenický večer na dva roky dopředu. V příštím roce by zde měla vystoupit Věra Martinová, v roce 2010 pak skupina Olympic.) (Lampiónový průvod se pod názvem Putování svítících broučků a berušek po Cerhenicích uskuteční 28. října. Sraz je v 17 hodin u podchodu u nádraží. Broučci a berušky i s tatínky, maminkami, babičky, tetičkami a dalším dospěláckým doprovodem vyrazí směrem na náměstí Míru, kde proběhne položení věnce a uctění památky padlých. Na náměstí pak na všechny zúčastněné čeká pečlivě utajované překvapení.) Lenka Mlynářová předsedkyně kulturní komise CERHENICKÉ ROZHLEDY čtvrtletník Městyse Cerhenice, vydává úřad Městyse Cerhenice, tel.: Redakční rada: Mgr. Jan Hranička, Aleš Kobliha, Lukáš Dukay. Grafická úprava: Bc. Andrea Michálková Náklad 700 kusů. Uveřejněné příspěvky nemusejí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Předem nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za původnost příspěvku odpovídá autor.

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Z Á P I S č. 2/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne 21. 4. 2016 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce Rpety dle prezenční listiny

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 23.02.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,25 hod. Přítomni členové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne 2.6.2014, konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zahájeno: 19:10 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Mgr. Anna Mottlová Malinová,

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 10. srpna 2016 v hod.

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 10. srpna 2016 v hod. Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 10. srpna 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Vladimír Vališ, Marie Mašová, Miroslav

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 26. 01. 2016 V 18.00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOMNÍ: Barbier, Červenka, Duchajová, Gutová (později), Hlava, Chvoj, Kozel, Paznocht, OMLUVENI: Melíšek UVÍTÁNÍ

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne Zápis č. 1/2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne Zápis č. 1/2016 Zápis č. 1/2016 r ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25.1. 2016 od 18.00 hod na OU v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc, Petr

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

5. Schválení záměru podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na II.etapu revitalizace zeleně

5. Schválení záměru podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na II.etapu revitalizace zeleně Z Á P I S z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 2.5.2013 od 19.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý,

Více

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Loděnice č. 9/2015 Zastupitelstvo obce Loděnice Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne 19. 8. 2015, od 18:00 hodin Přítomní členové zastupitelstva obce:

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 26.10.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,25 hod. Přítomni členové

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

Zápis č. 13. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 13. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 13 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 11. 4. 2016 Přítomni: Nepřítomni: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Mgr. Petr Kouba Mgr. Ivana Grigárková Mgr. Bc. Věra Václavíčková

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 27. 1. 2017 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:30 hodin

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Z á p i s o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 1. 11. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Starosta zahájil 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 18. června 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p.

Více

Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 30. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:00 hodin Přítomni:

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 10. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 26.05.2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice. čj. 4/2008 Starostka zahájila 4. zasedání Zastupitelstva městyse

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin.

Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin. Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 29.6.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin. Přítomní: Mejsnar Jaroslav Ing. Jebavý Zdeněk Bc. Klimenta

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Velká Británie - Londýn. již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!!

Velká Británie - Londýn. již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!! Velká Británie - Londýn již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!! Budovy Parlamentu s věží Big Ben, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, Tower of London, Tower Bridge, Katedrála Sv. Pavla,

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Přítomni: Vobruba, Němečková, Pavlík, Šimek, Mikula, Mikulová, Kaňková, Doskočil Omluveni: Hosté: paní Kroupová, pan Pejša st., paní

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:30 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:30 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 29. 6. 2016, od 18:30 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, Klára Hanzlíková, Pavla

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE Ing. Michal Stibůrek, Ing. Libor Rajdl finanční výbor obce

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE Ing. Michal Stibůrek, Ing. Libor Rajdl finanční výbor obce Č.j.: 815/2016/Poř ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE 6.9.2016 Přítomno: Omluveni: Hosté: Občanů: 12 zastupitelů Ing. Alena Lopatková Ing. Michal Stibůrek, Ing. Libor Rajdl

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, Ing. Stehlík

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 16.12.2014 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 17.3.2016 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 15.10.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Zápis ze VIII. zasedání zastupitelstva obce Sokoleč, konaného dne na Obecním úřadě v Sokolči

Zápis ze VIII. zasedání zastupitelstva obce Sokoleč, konaného dne na Obecním úřadě v Sokolči Zápis ze VIII. zasedání zastupitelstva obce Sokoleč, konaného dne 4.8.2010 na Obecním úřadě v Sokolči Přítomni : Mráz Jiří, Boumová Jana, Junková Eva, Ing. Sipajda Marian, Dymeš František Řehák Miloslav,

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Zápis č. 7/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 7/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 7/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 13.08.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,30 hod. Přítomni členové

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 21 ze dne v18.30 hod.

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 21 ze dne v18.30 hod. Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 21 ze dne 14.11.2016 v18.30 hod. Program: 1. Seznámení s programem 2. Určení zapisovatele zápisu, určení ověřovatelů zápisu 3. Kontrola plnění usnesení ze

Více

o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě

o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Zápis o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Starosta zahájil 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové

Více

Zápis č. 11/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 11/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 11/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 18.11.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,00 hod. Přítomni členové

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO :

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO : OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 6/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 23.9.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš,,

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kralice nad Oslavou číslo 4/2015 konaného dne 10. září 2015 v 18.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Kralice nad Oslavou Přítomni: Jiří Barteček, Ing. Rostislav

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 6/2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 6/2016 Městys LOUČEŇ Nymburská 345, 289 37 Loučeň IČ: 00239399 tel./fax 325 585 283, ID 6sgbyaf, e-mail: ou.loucen@tiscali.cz Bankovní spojení: ČSOB Praha č. účtu 110987141/0300 Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více