Zhodnocení plnění plánu činnosti JCCR v roce 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhodnocení plnění plánu činnosti JCCR v roce 2004"

Transkript

1 Zhodnocení plnění plánu činnosti JCCR v roce Koordinace aktivit JCCR s regionálními aktéry cestovního ruchu v Jihočeském kraji 1.1. Pravidelná jednání: radní Jihočeského kraje zodpovědný za cestovní ruch, zástupce Odboru kultury a cestovního ruchu, zástupce JCCR cílem těchto jednání je vzájemná informovanost o aktivitách OKaCR a JCCR, případně o aktivitách, na kterých je možno kooperovat, každý první čtvrtek v měsíci Hodnocení: Jednání se konala nepravidelně cca 1 x za dva měsíce, s nově jmenovaným radním zodpovědným za kulturu a cestovní ruch byly dohodnuty pravidelné schůzky, kterých se bude účastnit zástupce Jihočeského kraje, Jihočeské centrály cestovního ruchu, Svazu měst a obcí Jihočeského kraje a Jihočeské hospodářské komory Pravidelná jednání: zástupce JHK, zástupce sdružení Služby v cestovním ruchu a Jižní Čechy pohostinné, zástupce JCCR cílem jednání je vzájemná informovanost o aktivitách JHK a JCCR, každé první úterý v měsíci Hodnocení: Jednání, kterých se účastnili zástupci Jihočeské hospodářské komory, Svazu měst a obcí Jihočeského kraje a Jihočeské centrály cestovního ruchu, se konala 1 x měsíčně; obsahem jednání bylo řešení aktuálních problémů v oblasti cestovního ruchu, spolupráce na společných projektech apod Pravidelná jednání: zástupce SMOJK, zástupce JCCR cílem jednání je koordinace aktivit mezi SMOJK a JCCR, zvýšení informovanosti zástupců jihočeských obcí o činnosti JCCR, každé první úterý v měsíci Hodnocení: Jednání se SMOJK, JCCR a JHK byla spojena, zástupci všech tří institucí se scházeli společně (viz předcházející bod). Strana 1 (celkem 11)

2 1.4. Zapojení JCCR do jednání pracovních skupin euroregionů Hodnocení: Ředitelka JCCR je členkou Komise pro turistiku a cestovní ruch při Euroregionu Šumava a pracovní skupiny pro cestovní ruch při Euroregionu Silva Nortica Oficiální setkání zástupců jihočeských obcí s turistickým potenciálem a podnikateli v cestovním ruchu cílem je informování o činnosti JCCR v roce 2003, o připravovaných aktivitách JCCR pro rok 2004 resp. 2005, o možnostech vzájemné spolupráce Termín: říjen Hodnocení: Do programu PHARE CBC byla podána žádost o finanční podporu na organizaci odborné konference Cestovní ruch a regionální rozvoj, žádost nebyla v roce 2004 vyhodnocena, proto JCCR organizaci konference hradila z vlastních finančních prostředků (spoluorganizátorem bylo Přeshraniční impulzní centrum Sdružení Růže). Akce se konala dne 19. října 2004 v Hluboké nad Vltavou, veškeré příspěvky jsou obsaženy v CD sborníku, který byl účastníkům konference zaslán poštou. Více informací o konferenci je k dispozici na Pravidelná setkání poradní skupiny JCCR Termín: dle potřeby, min. 4x ročně Hodnocení: Jednání poradní skupiny JCCR se v roce 2004 konalo dvakrát, v případě nutnosti řešení aktuálních problémů byla komunikace se členy poradní skupiny vedena prostřednictvím elektronické pošty, z jednání poradní skupiny byly pořizovány zápisy. Strana 2 (celkem 11)

3 2. Produkty 2.1. Vytvoření turistického zážitkového produktu budou vytvořeny další turistické zážitkové produkty, jejichž cílem bude oživení především zimního a mimosezónního období a oživení a přiblížení tradic návštěvníkům, resp. prodloužení sezóny. JCCR navrhne a poradní skupina JCCR projedná témata turistických produktů. Termín: únor červen Hodnocení: Z Grantového programu Jihočeského kraje byla spolufinancována realizace projektu Jihočeské pivní stezky, ke kterému byla zpracována studie potenciálu pro rozvoj a tvorbu produktu, dále pak manuál k produktu a rovněž byl vydán propagační leták a vytvořena internetová prezentace. Vedle vlastních produktů podporuje JCCR vznik a rozvoj zážitkových produktů vzniklých z iniciativy dalších subjektů, např. Jižní Čechy pohádkové, Otavská plavba apod Realizace produktu zaměřeného na výlov rybníka v roce 2003 byl navržen a zkušebně zrealizován produkt tématicky zaměřený na výlov rybníka. V roce 2004 bude produkt nabízen cestovními kancelářemi jako jedno- až třídenní pobyt, jehož hlavním cílem bude seznámení s rybářskou a rybníkářskou tradicí. Termín: leden listopad Hodnocení: Produkt byl zpracován do finální podoby, která byla nabídnuta cestovním kancelářím. Problémem je v případě uvádění turistických produktů na trh absence incomingové cestovní kanceláře, která by nabízela a zároveň zajistila zpětnou vazbu pro tvůrce produktů. Proto je JCCR nucena nabízet produkty i relativně neznámým cestovním kancelářím, které pak mohou produkty nabízet v kvalitě ne zcela shodné s návrhy JCCR, následně dochází k absenci zpětné vazby. Záměrem JCCR pro rok 2005 je navázání komunikace a spolupráce na bázi akreditačních pravidel pouze s vybranými incomingovými cestovními kancelářemi, které budou zprostředkovávat prodej produktů vytvořených JCCR. Strana 3 (celkem 11)

4 3. Propagace 3.1. Provoz informačního systému cestovního ruchu (ISCR) na Hodnocení: Aktualizace a doplňování informací probíhá průběžně. Technicky byl ISCR realizován v souladu s navrženým harmonogramem. V oblasti plnění ISCR důležitými informacemi považujeme za nedostatečnou spolupráci s potenciálními dodavateli informací se uskutečnilo setkání pracovníků infocenter, během kterého byli účastníci informováni o možnostech spolupráce v oblasti ISCR. Podnikatelé v oblasti cestovního ruchu byli informováni o možnostech spolupráce během podzimních setkání, která byla stejně jako v roce předcházejícím organizována oblastními kancelářemi JHK Provoz stránek a aktualizace informací na nich umístěných cílem je informovat o aktivitách JCCR Hodnocení: Aktualizace a doplňování informací probíhá průběžně Příprava výstav a veletrhů cestovního ruchu a následná účast na nich I. Regiontour - leden 2004 realizátorem jihočeské expozice je OKaCR; JCCR bude na výstavě propagovat jihočeské produkty Termín realizace: leden Hodnocení: JCCR zastupovala na výstavě prostřednictvím propagačních materiálů města, obce a podnikatele, kteří se neprezentovali osobně ; v prvních dvou dnech absolvovali pracovníci JCCR pracovní setkání se zahraničními touroperátory, kterým byly nabízeny stávající jihočeské produkty. Za produkt Výlov jihočeského rybníka získala JCCR v rámci výstavy tři ocenění. Strana 4 (celkem 11)

5 II. Holiday World - únor 2004 JCCR je jedním ze spoluvystavovatelů a zároveň zodpovídá za jihočeskou expozici, tj. realizace expozice, komunikace se spoluvystavovateli Termín: leden - únor Hodnocení: Jihočeskou expozici, ve které se prezentovala jak jihočeská města tak i podnikatelé, organizačně zajišťovala JCCR; na základě zkušeností z této výstavy vznikla myšlenka prezentovat jižních Čechy prostřednictvím témat, nikoli prostřednictvím nabídky jednotlivých měst. Bohužel podle předběžných informací ani v roce 2005 nebudou jižní Čechy prezentovány dle témat a to vzhledem k nedostatečné připravenosti regionu. III. Výstava tří zemí v Pasově - březen 2004 JCCR zodpovídá za realizaci jihočeské expozice a formu prezentace všech jihočeských účastníků, JCCR komunikuje s organizátory výstavy Termín: leden - březen, projektový manager Hodnocení: Výstava se konala ve dnech března 2004, jižní Čechy se prezentovaly vedle regionů Horní Rakousko a Dolní Bavorsko; expozice byla díky živému pojetí srovnatelná s dalšími dvěma regiony, prezentovali se v ní jak podnikatelé tak i jednotlivá jihočeská města. IV. veletrh MADI - listopad 2004 JCCR zastupuje na této výstavě jihočeské obce i jihočeské podnikatele Termín: květen - listopad Hodnocení: Záměrem JCCR byla realizace navržené strategie prezentace jižních Čech prostřednictvím sedmi témat: cykloturistika, pěší turistika, gastronomie, rodinná dovolená, lázně wellness zdraví, historické památky a turistické atraktivity, zima. JCCR připravovala prezentaci ve spolupráci s jihočeskými obcemi a podnikateli, některé obce dodaly materiály dle navržených témat, některé však na toto ještě nejsou připraveny, proto byla prezentace zrealizována stejně jako v roce předcházejícím. Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá nutnost vydání propagačních materiálů zaměřených na jednotlivá témata, která daleko lépe obsáhnou regionální turistickou nabídku. Strana 5 (celkem 11)

6 V. výstava Gastro - listopad 2004 JCCR zodpovídá za prezentaci jižních Čech, JCCR organizuje jihočeský workshop, zajišťuje doprovodný program pro účastníky výstavy. Termín: květen - listopad, projektový manager Hodnocení: Prezentace jižních Čech na této výstavě probíhala obdobně jako na veletrhu MADI. Vzhledem k nedostatečné zpětné vazbě považuje JCCR účast na této výstavě za neefektivní a do plánu činnosti na rok 2005 ji již nezahrnula. VI. JCCR se účastní dalších zahraničních veletrhů a výstav ve spolupráci s KÚ JK Hodnocení: JCCR nebyla Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu přizvána k účasti na zahraničních výstavách a veletrzích ani k jejich přípravě. VII. JCCR posoudí podmínky účasti na zahraničních výstavách v dalších zemích s tradičním potenciálem klientů (např. východní část SRN, Holandsko apod). Hodnocení: Nesplněno (viz výše). VIII. JCCR zabezpečuje přípravu a realizaci výstav a veletrhů po stránce obsahové, personální a další ve spolupráci s podnikateli v CR, městy a obcemi Hodnocení: JCCR prezentaci na výstavách a veletrzích vždy připravuje ve spolupráci s jihočeskými obcemi i podnikateli v oblasti cestovního ruchu. Po personální stránce zajišťuje prezentaci sama, příprava a informování potenciálních účastníků výstav a veletrhů jsou zajišťovány prostřednictvím mailfóra Informačního systému cestovního ruchu. Strana 6 (celkem 11)

7 4. Spolupráce, komunikace 4.1. Komunikace se zahraničními partnery cílem je navázání komunikace se zahraničními partnery především ze sousedních regionů Rakouska a Německa, spolupráce na projektech s přeshraničním dopadem; získávání zkušeností Hodnocení: 25. března 2004 se na Výstavě tří zemí v Pasově v jihočeské expozici konalo pracovní setkání zástupců regionů Horní Rakousko, Dolní Bavorsko a jižní Čechy. Jednání bylo organizováno Jihočeskou centrálou cestovního ruchu ve spolupráci s Destinačním managementem ČKRF s.r.o. Obsahem jednání byla spolupráce na projektu zaměřeném na téma golf. Cílem tohoto projektu je propojení stávající nabídky v oblasti golfového sportu a vytvoření turistického produktu. Dne proběhlo jednání zástupců Jihočeské centrály cestovního ruchu a Oberösterreich Tourismus v Linci. Zástupci obou organizací se dohodli na intenzivní spolupráci v oblasti rozvoje cestovního ruchu, konkr. na produktech zaměřených na téma pivo a golf a na přípravě konference Cestovní ruch a regionální rozvoj na Hluboké. Dne 20. září 2004 byla mezi organizacemi Jihočeská centrála cestovního ruchu a Oberösterreich Tourismus podepsána Kooperační dohoda o přeshraniční spolupráci a rozvoji projektů v oblasti cestovního ruchu Spolupráce s agenturou CzechTourism (CT) cílem je m.j. navázání spolupráce v oblasti destinačního managementu Hodnocení: S agenturou CzechTourism byla dojednána spolupráce v oblasti propagace turistických zážitkových produktů a v rámci realizace Strategie propagace České republiky v letech Dále se JCCR podílela na přípravě 2. ročníku projektu Krásná země, jehož hlavním organizátorem je právě agentura CzechTourism a jehož cílem je rozvoj domácího cestovního ruchu. JCCR se spolupodílí na press- a famtripech, které CT směřuje do Jihočeského kraje. V červenci a srpnu letošního roku tak JCCR spoluorganizovala pobyt švýcarských a německých novinářů. Strana 7 (celkem 11)

8 4.3. Příprava dotazníků a jejich distribuce cílem je dotazování návštěvníků jižních Čech v úzké spolupráci s infocentry, výstupy budou použity při tvorbě plánu činnosti JCCR na další období Termín: duben - listopad Hodnocení: Dotazníky, jejichž obsah byl schválen na jednání poradní skupiny JCCR dne , byly rozeslány do vybraných jihočeských infocenter, gastronomických a ubytovacích zařízení; dotazníky byly po ukončení hlavní turistické sezóny vyhodnoceny, výsledky byly prezentovány na konferenci "Cestovní ruch a regionální rozvoj" a jsou rovněž k dispozici na Vytváření databáze podnikatelů v oblasti cestovního ruchu cílem je získání informací o všech subjektech působících v oblasti cestovního ruchu (databáze bude zahrnovat údaje o poskytovatelích ubytovacích a stravovacích služeb, provozovatelích půjčoven sportovních potřeb, kontakty na městská i soukromá infocentra...). Hodnocení: V současné době je v databázi, která je dostupná na zaregistrováno přibližně 300 podnikatelských subjektů (poskytovatelů ubytovacích a stravovacích služeb), což je ve srovnání se skutečným počtem podnikatelů působících na území Jihočeského kraje velmi nízké číslo. Důvodem je podle našeho názoru m.j. fakt, že podnikatelé jsou téměř denně oslovováni agenturami a vydavatelstvími různých katalogů služeb s nabídkou zpoplatněné prezentace a vzniká tak averze k těmto nabídkám. Proto byla oblastními kancelářemi JHK na podzim 2004 zorganizována setkání s podnikateli, během kterých byli účastníci informováni o možnostech zařazení do databáze. Navíc je plánováno rozšíření databáze o sedm dalších kategorií služeb (průvodci, infocentra, půjčovny apod.). Strana 8 (celkem 11)

9 4.5. Spolupráce se zahraničními touroperátory cílem je navázání komunikace s operátory zajišťujícími incoming turistů do jižních Čech Hodnocení: Zahraniční touroperátoři byli osloveni prostřednictvím agentury CzechTourism, zatím však bez viditelné zpětné vazby JCCR spolupracuje se školami zaměřenými na cestovní ruch, využívá studenty pro zajištění akcí JCCR Hodnocení: JCCR navázala spolupráci s Jihočeskou univerzitou katedrou cestovního ruchu a Integrovanou střední hotelovou školou; studenty těchto škol využívá při prezentacích na výstavách a veletrzích cestovního ruchu a (v rámci povinné praxe) během přípravy a realizace zážitkových produktů. Ostatní: JCCR navázala i partnerství s jihočeskými podniky, které mají vliv na rozvoj cestovního ruchu v regionu. S Budějovickým Budvarem n.p. byla podepsána smlouva o propagaci, v rámci níž Budějovický Budvar n.p. přispívá JCCR částkou ve výši 50 tis. Kč. JCCR rovněž požádala o příspěvek na realizaci vybraných aktivit firmy Jihočeská plynárenská, a.s. a Jihočeská energetika, a.s.. Žádosti nebyly do vyhodnoceny. 5. Projekty CR (viz podkladový materiál č. 5) 5.1. Předložení žádostí o granty v rámci AP JK 2004 Termín: 1. pololetí Strana 9 (celkem 11)

10 Hodnocení: Do Grantového programu na podporu cestovního ruchu v Jihočeském kraji byly předloženy 3 žádosti - Regionální marketingový produkt CR - Jihočeské pivní stezky a Regionální marketingový produkt CR - Jižní Čechy golfové do Opatření č. 2 Vzdělávání, marketing, produkty a služby v CR; do Opatření č. 1 Infrastruktura cestovního ruchu pak projekt Podpora cykloturistiky v Jihočeském kraji - orientační mapové tabule. Podpořeny a úspěšně zrealizovány v průběhu roku 2004 pak byly projekty Jihočeské pivní stezky a Podpora cykloturistiky Předložení žádosti do programu PHARE CBC Termín: 1. pololetí Hodnocení: Do Společného fondu malých projektů programu PHARE CBC byly předloženy 2 žádosti - Přeshraniční spolupráce v rámci přípravy a realizace vybraných turistických produktů a Odborná konference cestovní ruch a regionální rozvoj. K podpoře byly vybrány oba projekty - projekt Odborná konference... bude realizován v 1. pol. roku 2005; grant na projekt Přeshraniční spolupráce... byl z původně navrhovaných 45,4 % zkrácen na 30 % celkových nákladů projektu, z tohoto důvodu (vysokého dofinancování projektu z jiných zdrojů) bude tento projekt realizován prostřednictvím jiných programů a fondů Zpracování pilotního projektu Rozvoj produktů cestovního ruchu v Jihočeském kraji Hodnocení: Jihočeská centrála cestovního ruchu má záměr předložit do grantového schématu Jihočeského kraje SROP projekt s názvem "Systém tvorby a zavádění produktů cestovního ruchu v Jihočeském kraji v návaznosti na destinační management a marketing" (opatření 4.1. Rozvoj služeb pro cestovní ruch, podopatření 4.1.2). Tento projekt byl vybrán k podpoře v rámci projektu Phare CZ Dokončení struktur a opatření pro zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni. Jihočeská centrála cestovního ruchu, jakožto zájmové sdružení právnických osob, není v současné době vhodným konečným uživatelem finanční podpory ze SROP a snaží se o zařazení mezi tyto vhodné příjemce podpory. Strana 10 (celkem 11)

11 5.4. Získávání finančních prostředků na vybrané aktivity JCCR, vyhledávání možných zdrojů financování Hodnocení: Pro získávání finančních prostředků bylo využíváno především programu EU - PHARE CBC, grantových programů Jihočeského kraje, programů Ministerstva pro místní rozvoj; záměrem je využívání strukturálních fondů a ostatních finančních nástrojů EU pro členské země (ERDF, INTERREG apod.), probíhal rovněž monitoring ostatních možných zdrojů financování (např. Norský finanční mechanismus, Česko-německý fond budoucnosti, Nadace Duhová energie atd.) Realizace projektu Jihočeské vítání léta otevírání hlavní turistické sezóny na tento projekt získala JCCR v roce 2003 finanční prostředky z programu PHARE CBC, projekt bude realizován v období v sedmi jihočeských městech Termín: leden červen Hodnocení: Akce se konala v sedmi jihočeských městech v termínu od do ; v některých městech se akce konala zároveň s oslavami vstupu ČR do EU, proto došlo ke kumulaci termínů; v roce příštím JCCR zkoordinuje nejen termíny zahájení sezóny, ale i termíny jednotlivých (cca 20) akcí nadregionálního významu. Na spolufinancování realizace dalšího ročníku této akce podala JCCR žádost do Nadace Duhové energie. Strana 11 (celkem 11)

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. rok 2005

JIHOČESKÝ KRAJ. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. rok 2005 Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu rok 2005 Odbor kultury, pam. péče a cestovního ruchu - vedoucí odboru ing. Kamila Hrabáková Oddělení památkové péče (vozabalova@kraj-jihocesky.cz; tel.

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. AKTIVITY V ROCE 2011 ROZPOČET Celkem na rok 2011: 1.500.000,-Kč vč. DPH z rozpočtu města na podporu rozvoje cestovního ruchu GRANTY: celkem dotace: 140.000,- Kč, celkem vlastní podíl: 115.659,- Kč grant

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008 ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Zpracováno listopad 2011 Analýza zaměřená na zjištění potřebnosti pobytových zařízen a služeb pro seniory a zdravotně postižené ve městě Český Krumlov Město

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Ing. Kateřina Setunská _ 7.12.2012 Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu DP obhájena na

Více

Výroční zpráva o činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu v roce 2008 1. OBECNÉ INFORMACE... 2

Výroční zpráva o činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu v roce 2008 1. OBECNÉ INFORMACE... 2 Obsah: 1. OBECNÉ INFORMACE... 2 1.1. Úvod...2 1.2. Předsednictvo...3 1.3. Kontrolní komise...4 1.4. Personální obsazení...5 2. EDIČNÍ ČINNOST... 6 2.1. Vydané propagační materiály...6 2.2. Sběr informací

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery 8.10.2014 Daniel Mourek, Nadace Partnerství Obsah Labská stezka v kontextu

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Obsah a načasov asování kampaní v roce 2011 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční trhy Páry

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.europeangreenbelt.org Evropský trh cykloturistiky (údaje z 13 studiíí z Německa, Nizozemí, Rakouska a Švýcarska) Výdaje: cykloturisté 53 EUR/os./den,

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

Oznámení o vyhlášení kola

Oznámení o vyhlášení kola Královéhradecký kraj Oznámení o vyhlášení kola Grantové schéma na podporu medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní (podopatření 4.1.2 Podpora regionálních

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO Na realizaci projektu byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), prioritní osy 13. 3 Cestovní ruch, oblasti

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Aktivity krajské destinační společnosti

Aktivity krajské destinační společnosti Aktivity krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Obchodní společnost zřízená Moravskoslezským krajem Zpracoval(a): David Karčmář Datum: Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 14.5.2015

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI VYSTAVOVATELŮ

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI VYSTAVOVATELŮ 1. CPI Hotels,a.s. - Hotel Gomel České Budějovice Ubytování (480 lůžek), stravování, konference, firemní akce, skupinové pobyty. 2. Plzeňský kraj Prezentace Plzeňského kraje a jeho programy v oblasti cestovního

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v. regionech. Ing. Adéla Pilařová _ 28.4.2014

Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v. regionech. Ing. Adéla Pilařová _ 28.4.2014 Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v Ing. Adéla Pilařová _ regionech 28.4.2014 Obsah Strana 3 Informace o projektu Strana 5 Manuál pro tvorbu produktů Strana 7 Cílená propagace významných

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Marketing dálkových tras v ČR Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Definice dálkových cyklotras nadregionální, značené cyklotrasy sloužící především cykloturistice, které splňují minimální standardy na délku,

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. 2009 Praha, červenec 2009 Obsah: Obsah:...2 1 Význam zpracování

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

Zasedání orgánů SLM. Zpráva o činnosti SLM ČR/ období 03+I. pol.04 1

Zasedání orgánů SLM. Zpráva o činnosti SLM ČR/ období 03+I. pol.04 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Zasedání orgánů SLM Sněm: 31. 1. 2003 Poděbrady - účast hostů z ČIL a Czechtourism - zpráva o činnosti a hospodaření SLM v roce 2002, zpráva kontrolní komise - volba orgánů

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN Ing. Jaroslav Martinek Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN KONTEXT NOVÁ CYKLOSTRATEGIE PRIORITA 1. ZAJIŠTĚNÍ FINACOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 1.3. Podpora výstavby

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Obsah prezentace Nová organizační struktura CzechTourism Marketingové produkty Cílové trhy Marketingová podpora lázeňství Lázeňské statistiky v příjezdovém

Více

Marketingové aktivity v roce 2009 a 2010

Marketingové aktivity v roce 2009 a 2010 Destinační management Český Krumlov Marketingové aktivity v roce 2009 a 2010 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. Financování Finanční prostředky zrozpočtu města Český Krumlov Vlastní zdroje Českokrumlovského

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

1. HLAVNÍ ČINNOST INFORMAČNÍHO CENTRA

1. HLAVNÍ ČINNOST INFORMAČNÍHO CENTRA 1. HLAVNÍ ČINNOST INFORMAČNÍHO CENTRA Základním posláním turistických informačních center je výkon veřejné služby bezplatné poskytování základních informací turistům. Informační centrum Města Klatov svou

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012

Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012 Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012 23.11.2011 prezentace záměru tvorby strategie cestovního ruchu pro město Kašperské Hory radě města 6.12.2011 rozhovor s paní starostkou

Více

rýmařovsko kouzlo přírody a historie

rýmařovsko kouzlo přírody a historie rýmařovsko kouzlo přírody a historie prezentace komplexní marketingové studie Tato studie je financována Evropskou unií a Moravskoslezským krajem v rámci opatření Společného regionálního operačního programu

Více

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Představení projektu realizovaného s podporou iniciativy společenství INTERREG IIIA, Mikulov 10. 12. 2007 Tento projekt byl

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h A n a l ý z a m a n a g e m e n t u c e s t o v n í h o r u c h u a v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h Č e s k é r e p u b l i k y. Obsah ÚVOD V REGIONECH.

Více

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2015 Obsah Podpora horských oblastí v roce 2007 2015 Národní program

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Marketingový plán podpory cestovního ruchu 2014

Marketingový plán podpory cestovního ruchu 2014 Marketingový plán podpory cestovního ruchu 2014 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination CESTOVNÍ RUCH - OHLÉDNUTÍ

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Fond malých projektů Jižní Čechy Dolní a Horní Rakousko

Fond malých projektů Jižní Čechy Dolní a Horní Rakousko Zkušenosti z realizace v Jihočeském kraji Konference Hotel Voroněž, Brno 20.9.2012 1 Fond malých projektů má v Jihočeském kraji 15-letou tradici Realizován v ČR od roku 1997 V Jihočeském kraji byly podpořeny

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

NEWS. Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme

NEWS. Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme NEWS Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme Členové KLACRu: Agentura SMILEX, AHOL-Vyšší odborná škola, o.p.s,. Asociace hotelů a restaurací

Více

Prezentace SLM na veletrzích a výstavách

Prezentace SLM na veletrzích a výstavách ZPRÁVA O ČINNOSTI za období červen 2004 červen 2005 Zasedání orgánů SLM Sněm: 04. 06. 2004 Poděbrady - účast hostů ČIL, CzT - zpráva o činnosti a hospodaření SLM v roce 2003 a I. pololetí 2004, zpráva

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více