Zhodnocení plnění plánu činnosti JCCR v roce 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhodnocení plnění plánu činnosti JCCR v roce 2004"

Transkript

1 Zhodnocení plnění plánu činnosti JCCR v roce Koordinace aktivit JCCR s regionálními aktéry cestovního ruchu v Jihočeském kraji 1.1. Pravidelná jednání: radní Jihočeského kraje zodpovědný za cestovní ruch, zástupce Odboru kultury a cestovního ruchu, zástupce JCCR cílem těchto jednání je vzájemná informovanost o aktivitách OKaCR a JCCR, případně o aktivitách, na kterých je možno kooperovat, každý první čtvrtek v měsíci Hodnocení: Jednání se konala nepravidelně cca 1 x za dva měsíce, s nově jmenovaným radním zodpovědným za kulturu a cestovní ruch byly dohodnuty pravidelné schůzky, kterých se bude účastnit zástupce Jihočeského kraje, Jihočeské centrály cestovního ruchu, Svazu měst a obcí Jihočeského kraje a Jihočeské hospodářské komory Pravidelná jednání: zástupce JHK, zástupce sdružení Služby v cestovním ruchu a Jižní Čechy pohostinné, zástupce JCCR cílem jednání je vzájemná informovanost o aktivitách JHK a JCCR, každé první úterý v měsíci Hodnocení: Jednání, kterých se účastnili zástupci Jihočeské hospodářské komory, Svazu měst a obcí Jihočeského kraje a Jihočeské centrály cestovního ruchu, se konala 1 x měsíčně; obsahem jednání bylo řešení aktuálních problémů v oblasti cestovního ruchu, spolupráce na společných projektech apod Pravidelná jednání: zástupce SMOJK, zástupce JCCR cílem jednání je koordinace aktivit mezi SMOJK a JCCR, zvýšení informovanosti zástupců jihočeských obcí o činnosti JCCR, každé první úterý v měsíci Hodnocení: Jednání se SMOJK, JCCR a JHK byla spojena, zástupci všech tří institucí se scházeli společně (viz předcházející bod). Strana 1 (celkem 11)

2 1.4. Zapojení JCCR do jednání pracovních skupin euroregionů Hodnocení: Ředitelka JCCR je členkou Komise pro turistiku a cestovní ruch při Euroregionu Šumava a pracovní skupiny pro cestovní ruch při Euroregionu Silva Nortica Oficiální setkání zástupců jihočeských obcí s turistickým potenciálem a podnikateli v cestovním ruchu cílem je informování o činnosti JCCR v roce 2003, o připravovaných aktivitách JCCR pro rok 2004 resp. 2005, o možnostech vzájemné spolupráce Termín: říjen Hodnocení: Do programu PHARE CBC byla podána žádost o finanční podporu na organizaci odborné konference Cestovní ruch a regionální rozvoj, žádost nebyla v roce 2004 vyhodnocena, proto JCCR organizaci konference hradila z vlastních finančních prostředků (spoluorganizátorem bylo Přeshraniční impulzní centrum Sdružení Růže). Akce se konala dne 19. října 2004 v Hluboké nad Vltavou, veškeré příspěvky jsou obsaženy v CD sborníku, který byl účastníkům konference zaslán poštou. Více informací o konferenci je k dispozici na Pravidelná setkání poradní skupiny JCCR Termín: dle potřeby, min. 4x ročně Hodnocení: Jednání poradní skupiny JCCR se v roce 2004 konalo dvakrát, v případě nutnosti řešení aktuálních problémů byla komunikace se členy poradní skupiny vedena prostřednictvím elektronické pošty, z jednání poradní skupiny byly pořizovány zápisy. Strana 2 (celkem 11)

3 2. Produkty 2.1. Vytvoření turistického zážitkového produktu budou vytvořeny další turistické zážitkové produkty, jejichž cílem bude oživení především zimního a mimosezónního období a oživení a přiblížení tradic návštěvníkům, resp. prodloužení sezóny. JCCR navrhne a poradní skupina JCCR projedná témata turistických produktů. Termín: únor červen Hodnocení: Z Grantového programu Jihočeského kraje byla spolufinancována realizace projektu Jihočeské pivní stezky, ke kterému byla zpracována studie potenciálu pro rozvoj a tvorbu produktu, dále pak manuál k produktu a rovněž byl vydán propagační leták a vytvořena internetová prezentace. Vedle vlastních produktů podporuje JCCR vznik a rozvoj zážitkových produktů vzniklých z iniciativy dalších subjektů, např. Jižní Čechy pohádkové, Otavská plavba apod Realizace produktu zaměřeného na výlov rybníka v roce 2003 byl navržen a zkušebně zrealizován produkt tématicky zaměřený na výlov rybníka. V roce 2004 bude produkt nabízen cestovními kancelářemi jako jedno- až třídenní pobyt, jehož hlavním cílem bude seznámení s rybářskou a rybníkářskou tradicí. Termín: leden listopad Hodnocení: Produkt byl zpracován do finální podoby, která byla nabídnuta cestovním kancelářím. Problémem je v případě uvádění turistických produktů na trh absence incomingové cestovní kanceláře, která by nabízela a zároveň zajistila zpětnou vazbu pro tvůrce produktů. Proto je JCCR nucena nabízet produkty i relativně neznámým cestovním kancelářím, které pak mohou produkty nabízet v kvalitě ne zcela shodné s návrhy JCCR, následně dochází k absenci zpětné vazby. Záměrem JCCR pro rok 2005 je navázání komunikace a spolupráce na bázi akreditačních pravidel pouze s vybranými incomingovými cestovními kancelářemi, které budou zprostředkovávat prodej produktů vytvořených JCCR. Strana 3 (celkem 11)

4 3. Propagace 3.1. Provoz informačního systému cestovního ruchu (ISCR) na Hodnocení: Aktualizace a doplňování informací probíhá průběžně. Technicky byl ISCR realizován v souladu s navrženým harmonogramem. V oblasti plnění ISCR důležitými informacemi považujeme za nedostatečnou spolupráci s potenciálními dodavateli informací se uskutečnilo setkání pracovníků infocenter, během kterého byli účastníci informováni o možnostech spolupráce v oblasti ISCR. Podnikatelé v oblasti cestovního ruchu byli informováni o možnostech spolupráce během podzimních setkání, která byla stejně jako v roce předcházejícím organizována oblastními kancelářemi JHK Provoz stránek a aktualizace informací na nich umístěných cílem je informovat o aktivitách JCCR Hodnocení: Aktualizace a doplňování informací probíhá průběžně Příprava výstav a veletrhů cestovního ruchu a následná účast na nich I. Regiontour - leden 2004 realizátorem jihočeské expozice je OKaCR; JCCR bude na výstavě propagovat jihočeské produkty Termín realizace: leden Hodnocení: JCCR zastupovala na výstavě prostřednictvím propagačních materiálů města, obce a podnikatele, kteří se neprezentovali osobně ; v prvních dvou dnech absolvovali pracovníci JCCR pracovní setkání se zahraničními touroperátory, kterým byly nabízeny stávající jihočeské produkty. Za produkt Výlov jihočeského rybníka získala JCCR v rámci výstavy tři ocenění. Strana 4 (celkem 11)

5 II. Holiday World - únor 2004 JCCR je jedním ze spoluvystavovatelů a zároveň zodpovídá za jihočeskou expozici, tj. realizace expozice, komunikace se spoluvystavovateli Termín: leden - únor Hodnocení: Jihočeskou expozici, ve které se prezentovala jak jihočeská města tak i podnikatelé, organizačně zajišťovala JCCR; na základě zkušeností z této výstavy vznikla myšlenka prezentovat jižních Čechy prostřednictvím témat, nikoli prostřednictvím nabídky jednotlivých měst. Bohužel podle předběžných informací ani v roce 2005 nebudou jižní Čechy prezentovány dle témat a to vzhledem k nedostatečné připravenosti regionu. III. Výstava tří zemí v Pasově - březen 2004 JCCR zodpovídá za realizaci jihočeské expozice a formu prezentace všech jihočeských účastníků, JCCR komunikuje s organizátory výstavy Termín: leden - březen, projektový manager Hodnocení: Výstava se konala ve dnech března 2004, jižní Čechy se prezentovaly vedle regionů Horní Rakousko a Dolní Bavorsko; expozice byla díky živému pojetí srovnatelná s dalšími dvěma regiony, prezentovali se v ní jak podnikatelé tak i jednotlivá jihočeská města. IV. veletrh MADI - listopad 2004 JCCR zastupuje na této výstavě jihočeské obce i jihočeské podnikatele Termín: květen - listopad Hodnocení: Záměrem JCCR byla realizace navržené strategie prezentace jižních Čech prostřednictvím sedmi témat: cykloturistika, pěší turistika, gastronomie, rodinná dovolená, lázně wellness zdraví, historické památky a turistické atraktivity, zima. JCCR připravovala prezentaci ve spolupráci s jihočeskými obcemi a podnikateli, některé obce dodaly materiály dle navržených témat, některé však na toto ještě nejsou připraveny, proto byla prezentace zrealizována stejně jako v roce předcházejícím. Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá nutnost vydání propagačních materiálů zaměřených na jednotlivá témata, která daleko lépe obsáhnou regionální turistickou nabídku. Strana 5 (celkem 11)

6 V. výstava Gastro - listopad 2004 JCCR zodpovídá za prezentaci jižních Čech, JCCR organizuje jihočeský workshop, zajišťuje doprovodný program pro účastníky výstavy. Termín: květen - listopad, projektový manager Hodnocení: Prezentace jižních Čech na této výstavě probíhala obdobně jako na veletrhu MADI. Vzhledem k nedostatečné zpětné vazbě považuje JCCR účast na této výstavě za neefektivní a do plánu činnosti na rok 2005 ji již nezahrnula. VI. JCCR se účastní dalších zahraničních veletrhů a výstav ve spolupráci s KÚ JK Hodnocení: JCCR nebyla Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu přizvána k účasti na zahraničních výstavách a veletrzích ani k jejich přípravě. VII. JCCR posoudí podmínky účasti na zahraničních výstavách v dalších zemích s tradičním potenciálem klientů (např. východní část SRN, Holandsko apod). Hodnocení: Nesplněno (viz výše). VIII. JCCR zabezpečuje přípravu a realizaci výstav a veletrhů po stránce obsahové, personální a další ve spolupráci s podnikateli v CR, městy a obcemi Hodnocení: JCCR prezentaci na výstavách a veletrzích vždy připravuje ve spolupráci s jihočeskými obcemi i podnikateli v oblasti cestovního ruchu. Po personální stránce zajišťuje prezentaci sama, příprava a informování potenciálních účastníků výstav a veletrhů jsou zajišťovány prostřednictvím mailfóra Informačního systému cestovního ruchu. Strana 6 (celkem 11)

7 4. Spolupráce, komunikace 4.1. Komunikace se zahraničními partnery cílem je navázání komunikace se zahraničními partnery především ze sousedních regionů Rakouska a Německa, spolupráce na projektech s přeshraničním dopadem; získávání zkušeností Hodnocení: 25. března 2004 se na Výstavě tří zemí v Pasově v jihočeské expozici konalo pracovní setkání zástupců regionů Horní Rakousko, Dolní Bavorsko a jižní Čechy. Jednání bylo organizováno Jihočeskou centrálou cestovního ruchu ve spolupráci s Destinačním managementem ČKRF s.r.o. Obsahem jednání byla spolupráce na projektu zaměřeném na téma golf. Cílem tohoto projektu je propojení stávající nabídky v oblasti golfového sportu a vytvoření turistického produktu. Dne proběhlo jednání zástupců Jihočeské centrály cestovního ruchu a Oberösterreich Tourismus v Linci. Zástupci obou organizací se dohodli na intenzivní spolupráci v oblasti rozvoje cestovního ruchu, konkr. na produktech zaměřených na téma pivo a golf a na přípravě konference Cestovní ruch a regionální rozvoj na Hluboké. Dne 20. září 2004 byla mezi organizacemi Jihočeská centrála cestovního ruchu a Oberösterreich Tourismus podepsána Kooperační dohoda o přeshraniční spolupráci a rozvoji projektů v oblasti cestovního ruchu Spolupráce s agenturou CzechTourism (CT) cílem je m.j. navázání spolupráce v oblasti destinačního managementu Hodnocení: S agenturou CzechTourism byla dojednána spolupráce v oblasti propagace turistických zážitkových produktů a v rámci realizace Strategie propagace České republiky v letech Dále se JCCR podílela na přípravě 2. ročníku projektu Krásná země, jehož hlavním organizátorem je právě agentura CzechTourism a jehož cílem je rozvoj domácího cestovního ruchu. JCCR se spolupodílí na press- a famtripech, které CT směřuje do Jihočeského kraje. V červenci a srpnu letošního roku tak JCCR spoluorganizovala pobyt švýcarských a německých novinářů. Strana 7 (celkem 11)

8 4.3. Příprava dotazníků a jejich distribuce cílem je dotazování návštěvníků jižních Čech v úzké spolupráci s infocentry, výstupy budou použity při tvorbě plánu činnosti JCCR na další období Termín: duben - listopad Hodnocení: Dotazníky, jejichž obsah byl schválen na jednání poradní skupiny JCCR dne , byly rozeslány do vybraných jihočeských infocenter, gastronomických a ubytovacích zařízení; dotazníky byly po ukončení hlavní turistické sezóny vyhodnoceny, výsledky byly prezentovány na konferenci "Cestovní ruch a regionální rozvoj" a jsou rovněž k dispozici na Vytváření databáze podnikatelů v oblasti cestovního ruchu cílem je získání informací o všech subjektech působících v oblasti cestovního ruchu (databáze bude zahrnovat údaje o poskytovatelích ubytovacích a stravovacích služeb, provozovatelích půjčoven sportovních potřeb, kontakty na městská i soukromá infocentra...). Hodnocení: V současné době je v databázi, která je dostupná na zaregistrováno přibližně 300 podnikatelských subjektů (poskytovatelů ubytovacích a stravovacích služeb), což je ve srovnání se skutečným počtem podnikatelů působících na území Jihočeského kraje velmi nízké číslo. Důvodem je podle našeho názoru m.j. fakt, že podnikatelé jsou téměř denně oslovováni agenturami a vydavatelstvími různých katalogů služeb s nabídkou zpoplatněné prezentace a vzniká tak averze k těmto nabídkám. Proto byla oblastními kancelářemi JHK na podzim 2004 zorganizována setkání s podnikateli, během kterých byli účastníci informováni o možnostech zařazení do databáze. Navíc je plánováno rozšíření databáze o sedm dalších kategorií služeb (průvodci, infocentra, půjčovny apod.). Strana 8 (celkem 11)

9 4.5. Spolupráce se zahraničními touroperátory cílem je navázání komunikace s operátory zajišťujícími incoming turistů do jižních Čech Hodnocení: Zahraniční touroperátoři byli osloveni prostřednictvím agentury CzechTourism, zatím však bez viditelné zpětné vazby JCCR spolupracuje se školami zaměřenými na cestovní ruch, využívá studenty pro zajištění akcí JCCR Hodnocení: JCCR navázala spolupráci s Jihočeskou univerzitou katedrou cestovního ruchu a Integrovanou střední hotelovou školou; studenty těchto škol využívá při prezentacích na výstavách a veletrzích cestovního ruchu a (v rámci povinné praxe) během přípravy a realizace zážitkových produktů. Ostatní: JCCR navázala i partnerství s jihočeskými podniky, které mají vliv na rozvoj cestovního ruchu v regionu. S Budějovickým Budvarem n.p. byla podepsána smlouva o propagaci, v rámci níž Budějovický Budvar n.p. přispívá JCCR částkou ve výši 50 tis. Kč. JCCR rovněž požádala o příspěvek na realizaci vybraných aktivit firmy Jihočeská plynárenská, a.s. a Jihočeská energetika, a.s.. Žádosti nebyly do vyhodnoceny. 5. Projekty CR (viz podkladový materiál č. 5) 5.1. Předložení žádostí o granty v rámci AP JK 2004 Termín: 1. pololetí Strana 9 (celkem 11)

10 Hodnocení: Do Grantového programu na podporu cestovního ruchu v Jihočeském kraji byly předloženy 3 žádosti - Regionální marketingový produkt CR - Jihočeské pivní stezky a Regionální marketingový produkt CR - Jižní Čechy golfové do Opatření č. 2 Vzdělávání, marketing, produkty a služby v CR; do Opatření č. 1 Infrastruktura cestovního ruchu pak projekt Podpora cykloturistiky v Jihočeském kraji - orientační mapové tabule. Podpořeny a úspěšně zrealizovány v průběhu roku 2004 pak byly projekty Jihočeské pivní stezky a Podpora cykloturistiky Předložení žádosti do programu PHARE CBC Termín: 1. pololetí Hodnocení: Do Společného fondu malých projektů programu PHARE CBC byly předloženy 2 žádosti - Přeshraniční spolupráce v rámci přípravy a realizace vybraných turistických produktů a Odborná konference cestovní ruch a regionální rozvoj. K podpoře byly vybrány oba projekty - projekt Odborná konference... bude realizován v 1. pol. roku 2005; grant na projekt Přeshraniční spolupráce... byl z původně navrhovaných 45,4 % zkrácen na 30 % celkových nákladů projektu, z tohoto důvodu (vysokého dofinancování projektu z jiných zdrojů) bude tento projekt realizován prostřednictvím jiných programů a fondů Zpracování pilotního projektu Rozvoj produktů cestovního ruchu v Jihočeském kraji Hodnocení: Jihočeská centrála cestovního ruchu má záměr předložit do grantového schématu Jihočeského kraje SROP projekt s názvem "Systém tvorby a zavádění produktů cestovního ruchu v Jihočeském kraji v návaznosti na destinační management a marketing" (opatření 4.1. Rozvoj služeb pro cestovní ruch, podopatření 4.1.2). Tento projekt byl vybrán k podpoře v rámci projektu Phare CZ Dokončení struktur a opatření pro zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni. Jihočeská centrála cestovního ruchu, jakožto zájmové sdružení právnických osob, není v současné době vhodným konečným uživatelem finanční podpory ze SROP a snaží se o zařazení mezi tyto vhodné příjemce podpory. Strana 10 (celkem 11)

11 5.4. Získávání finančních prostředků na vybrané aktivity JCCR, vyhledávání možných zdrojů financování Hodnocení: Pro získávání finančních prostředků bylo využíváno především programu EU - PHARE CBC, grantových programů Jihočeského kraje, programů Ministerstva pro místní rozvoj; záměrem je využívání strukturálních fondů a ostatních finančních nástrojů EU pro členské země (ERDF, INTERREG apod.), probíhal rovněž monitoring ostatních možných zdrojů financování (např. Norský finanční mechanismus, Česko-německý fond budoucnosti, Nadace Duhová energie atd.) Realizace projektu Jihočeské vítání léta otevírání hlavní turistické sezóny na tento projekt získala JCCR v roce 2003 finanční prostředky z programu PHARE CBC, projekt bude realizován v období v sedmi jihočeských městech Termín: leden červen Hodnocení: Akce se konala v sedmi jihočeských městech v termínu od do ; v některých městech se akce konala zároveň s oslavami vstupu ČR do EU, proto došlo ke kumulaci termínů; v roce příštím JCCR zkoordinuje nejen termíny zahájení sezóny, ale i termíny jednotlivých (cca 20) akcí nadregionálního významu. Na spolufinancování realizace dalšího ročníku této akce podala JCCR žádost do Nadace Duhové energie. Strana 11 (celkem 11)

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Hodnocení plnění plánu činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu v roce 2005

Hodnocení plnění plánu činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu v roce 2005 Strana 1 (celkem 11) Hodnocení plnění plánu činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu v roce 2005 1. Koordinace aktivit s regionálními aktéry cestovního ruchu v Jihočeském kraji 1.1. Pravidelná jednání

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/10 Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání zpráv prostřednictvím MailFóra publikování aktualit databáze

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje 2014-2020 Mgr. Vladimíra Vyhnálková Kdo tvoří koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje? Kdo ji píše? KOLEGIUM CESTOVNÍHO RUCHU poradní orgán hejtmana Jčk, rozšířené

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Předejme si turistu neboť Turista je otevřená peněženka

Předejme si turistu neboť Turista je otevřená peněženka Předejme si turistu neboť Turista je otevřená peněženka Blatná Sedlice Strakonice Volyně Bavorov Vodňany Protivín Klatovy Kdyně Sušice Hartmanice Švihov Rabí Horažďovice Historické území Prácheňského

Více

Turistický portál www.vychodni-cechy.info a zapojení poskytovatelů

Turistický portál www.vychodni-cechy.info a zapojení poskytovatelů www.vychodni-cechy.info a zapojení poskytovatelů služeb do jeho nabídky Vít Pechanec projektový manager Jeden ze 7 projektů Pardubického kraje na podporu cestovního ruchu, spolufinancovaných ze strukturálních

Více

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 3.4. CERTIFIKACE TIC - PŘÍLOHA Zadavatel: Statutární město Zlín

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016

Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016 Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016 _ Organizační struktura agentury CzechTourism 15.5.2016 2 Odbor REGP a B2B Odbor REGP a B2B zajišťuje partnerství s regiony, státními i soukromými

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Dovolená na jižní Moravě

Dovolená na jižní Moravě Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem V Dolních Dunajovicích dne 3. října 2008 Realizátor projektu: Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí Místo realizace: NUTS 2 Jihovýchod, kraj

Více

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %!

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! cíl projektu: upoutat pozornost na jižní Moravu jako jedinečnou kongresovou a incentivní destinaci projekt

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Česko jede včera, dnes a zítra Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Pamatujete si ještě, jak vůbec vznikla myšlenka Česko jede? CYKLOSTRATEGIE je to minulost, přítomnost, nebo budoucnost? PRIORITA 4. REALIZACE

Více

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2 - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 Zkušenosti Karlovarského kraje z předchozího období PHARE, PHARE CBC SAPARD,

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Akční plán na období Turistická oblast Opavské Slezsko Příloha č. 13

Akční plán na období Turistická oblast Opavské Slezsko Příloha č. 13 1. Síťování, destinační management Rozvoj kompetencí a podpora spolupráce (síťování) aktérů cestovního ruchu z veřejného, soukromého i neziskového sektoru v TO Opavské Slezsko. Organizace školení, seminářů

Více

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008 ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Zpracováno listopad 2011 Analýza zaměřená na zjištění potřebnosti pobytových zařízen a služeb pro seniory a zdravotně postižené ve městě Český Krumlov Město

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 1 1. Vytvoření prováděcího dokumentu v souladu s marketingovou strategií a AP 2011/2012 2. Institucionalizace

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu

Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu Destinační management a jeho přínosy pro rozvoj cestovního ruchu 20. 3. 2013 ARR realizuje projekty: - Stezka technických atraktivit (bez marketingu) - Destinační

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti cestovního ruchu. Setkání informačních center Litomyšl

Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti cestovního ruchu. Setkání informačních center Litomyšl Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti cestovního ruchu Setkání informačních center 19. 9. 2016 Litomyšl Úsek cestovního ruchu Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací oddělení regionálního rozvoje

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. rok 2005

JIHOČESKÝ KRAJ. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. rok 2005 Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu rok 2005 Odbor kultury, pam. péče a cestovního ruchu - vedoucí odboru ing. Kamila Hrabáková Oddělení památkové péče (vozabalova@kraj-jihocesky.cz; tel.

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

Činnost městačeský Krumlov v roce 2004

Činnost městačeský Krumlov v roce 2004 Činnost městačeský Krumlov v roce 2004 DATUM TYP AKCE LEDEN 2004 GO & Regiontour Brno - prezentace turistické nabídky Českého 8.1. - 11.1. Krumlova v rámci expozice Jihočeského kraje organizované Krajským

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

Aktivity krajské destinační společnosti

Aktivity krajské destinační společnosti Aktivity krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Obchodní společnost zřízená Moravskoslezským krajem Zpracoval(a): David Karčmář Datum: Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 14.5.2015

Více

PRO TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA

PRO TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA WORKSHOP PRO TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 13. 10. 2016 ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje PROGRAM WORKSHOPU 1. Aktivity DS OHP a TIC * Spolupráce OHP a

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V PÍSKU

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V PÍSKU SPCR, příloha č. Oblast rozvoje A Infrastruktura pro cestovní ruch Záměr A.I. Cíl A.I.. Kapacita a kvalita infrastruktury cestovního ruchu Provedení auditu ubytovacích kapacit Kvalitní ubytovací kapacity

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

European Destinations of Excellence EDEN. Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu

European Destinations of Excellence EDEN. Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu European Destinations of Excellence EDEN Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu Ročník 2009/2010 Hlavní téma: Voda turistický cíl a) Zhodnocení potenciálu u vodních ploch a přírodních vodních zdrojů

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Produkty 20 2 Obsah a načasov asování kampaní v roce 20 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční

Více

- Návštěvnost informačních zdrojů Transformace a rozvoj Oficiálního informačního systému Český Krumlov

-  Návštěvnost informačních zdrojů Transformace a rozvoj Oficiálního informačního systému Český Krumlov www.ckrumlov.cz - www.ckrumlov.info Návštěvnost informačních zdrojů Transformace a rozvoj Oficiálního informačního systému Český Krumlov Návštěvnost OIS Český Krumlov v roce 2004 Meziroční nárůst o 900

Více

Podpora cykloturistiky v Kraji Vysočina

Podpora cykloturistiky v Kraji Vysočina 16.12.2011 1 Podpora cykloturistiky v Kraji Vysočina Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Mojmírovce, 7. 12. 2011 16.12.2011 2 Stávající stav Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2008

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální konference cestovního ruchu. Vinné sklepy Skalák 3.12.2015

Regionální konference cestovního ruchu. Vinné sklepy Skalák 3.12.2015 Regionální konference cestovního ruchu Vinné sklepy Skalák 3.12.2015 Kam u sousedů 5/ 2015 Projekty 2015 Projekt je zaměřen na propagaci tradičních folklórních akcí a na podporu spolupráce se sousedním

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Výroční konference ROP Severozápad 21. září 2010, Litoměřice Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 Programové období 2004 2006 Rozdělení prostředků na rozvoj

Více

NPPCRR Národní program podpory CR v regionech

NPPCRR Národní program podpory CR v regionech NPPCRR Národní program podpory CR v regionech MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Listopad 2016 Dotační program podpora cestovního ruchu Snahou je podpora konkurenceschopnosti destinací a podpora socioekonomických

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 Mgr. Lukáš Dědič PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Marketing dálkových tras v ČR Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Definice dálkových cyklotras nadregionální, značené cyklotrasy sloužící především cykloturistice, které splňují minimální standardy na délku,

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery 8.10.2014 Daniel Mourek, Nadace Partnerství Obsah Labská stezka v kontextu

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Nepomuk, 15.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako problémy/potřeby v oblasti cestovního ruchu na území působnosti

Více

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků?

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Konference Ostrava 10.12. 2009 Obsah prezentace aneb co se podařilo Kraj mnoha barev a příležitostí 2 Využití aktivit marketingové strategie v cestovním ruchu

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

II. ROČNÍK ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ČESKÝ KRUMLOV MANAGEMENT A MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU

II. ROČNÍK ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ČESKÝ KRUMLOV MANAGEMENT A MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU Město Český Krumlov ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a Českokrumlovským rozvojovým fondem spol. s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na: II. ROČNÍK ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ČESKÝ KRUMLOV MANAGEMENT A

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu na území Pardubického kraje Základní informace o významu a aktivitách nově vznikající Destinační společnosti Východní Čechy Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika. Základní podmínky

Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika. Základní podmínky Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika Základní podmínky Seminář Cíl 3 - programy přeshraniční spolupráce Liberec, 22. června 2007 Společný technický sekretariát (JTS)

Více

Příloha č. 1 - Popis jednotlivých aktivit a výčet povinností zástupců jednotlivých TVÚ

Příloha č. 1 - Popis jednotlivých aktivit a výčet povinností zástupců jednotlivých TVÚ Spolupráce Královéhradeckého kraje s vybranými zástupci turisticky významných území v rámci projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku : V rámci veřejné zakázky bude vybrán

Více

Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky

Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky Jižní Morava je regionem, kde se po Praze koná nejvíce kongresových akcí Výsledky 2006 a 2007 dle ČSÚ (akce od 100 účastníků): 1. 4.Q 2006 1. 4.Q

Více

Projekty technické pomoci ROP Střední Morava 12. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje

Projekty technické pomoci ROP Střední Morava 12. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje Projekty technické pomoci ROP Střední Morava 12. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje 29. 4. 2010, Tučín Projekty technické pomoci ROP Střední Morava ROP SM - prioritní osy 4: Technická

Více

Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism -

Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism - Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism - Fondy EU jako zdroj finančních prostředků pro podporu CR v ČR I. ESF Evropský

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Destinační management - organizace cestovního ruchu

Destinační management - organizace cestovního ruchu Destinační management - organizace cestovního ruchu nutná podmínka pro řízení destinace cestovního ruchu 24.6.2011 Petr Kratochvíl Ekonomická výtěžnost TO Ostravsko Ekonomická výtěžnost TO Ostravsko Počet

Více

Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava

Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava Výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy 2015 10. února 2015 Kongresové centrum REC GROUP Staré Město Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava Zdeněk

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působnost Prachatice (KPSS) 3. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Průběh akce KPSS 11. LEDNA

Více

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. AKTIVITY V ROCE 2011 ROZPOČET Celkem na rok 2011: 1.500.000,-Kč vč. DPH z rozpočtu města na podporu rozvoje cestovního ruchu GRANTY: celkem dotace: 140.000,- Kč, celkem vlastní podíl: 115.659,- Kč grant

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor kultury a cestovního ruchu V Písku dne: 02.02.20 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 0.02.20 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Strategický plán rozvoje cestovního ruchu v Písku informace o stavu plnění

Více