5/2011. BETON A ARCHITEKTURA (beton v interiéru)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5/2011. BETON A ARCHITEKTURA (beton v interiéru)"

Transkript

1 5/2011 BETON A ARCHITEKTURA (beton v interiéru)

2 SPOLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, Praha 5 tel.: , fax: / GOLFKLUB ČERTOVO BŘEMENO 14 / NOVÁ BUDOVA ČVUT V PRAZE 6 DEJVICÍCH 52 / BETON V INTERIÉRU SVAZ VÝROBCŮ BETONU ČR Na Zámecké 9, Praha 4 tel.: SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Sirotkova 54a, Brno tel.: , fax: mobil: / DŮM U HIGHGATE CEMETERY V LONDÝNĚ BYTOVÝ DŮM S TĚLOCVIČNOU /3 60/ JAPONSKÉ DOMY /42 VÝBĚR Z NEDÁVNÝCH REALIZACÍ VYUŽÍVAJÍCÍCH TECHNOLOGII TX ACTIVE ČESKÁ BETONÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČSSI Samcova 1, Praha 1 tel.: fax:

3 OBSAH CONTENT ROČNÍK: jedenáctý ČÍSLO: 5/2011 (vyšlo dne ) VYCHÁZÍ DVOUMĚSÍČNĚ ÚVODNÍK Jitka Jadrníčková / 2 STAVEBNÍ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM S TĚLOCVIČNOU Petr Burian / 3 GOLFKLUB ČERTOVO BŘEMENO Stanislav Fiala, David Szántó / 8 NOVÁ BUDOVA ČVUT V PRAZE 6 DEJVICÍCH Alena Šrámková, Tomáš Koumar, Lukáš Ehl, Pavel Kasal / 14 MODLITEBNA CÍRKVE BRATRSKÉ V ČERNOŠICÍCH Zdeněk Fránek / 20 RODINNÝ DŮM Z BETONU V KUNRATICÍCH Jan Aulík / 24 KAPLE ZÁPADŮ SLUNCE Esteban Suárez / 28 DŮM U HIGHGATE CEMETERY V LONDÝNĚ / 32 KATOLICKÝ CÍRKEVNÍ SOUBOR HOLY ROSARY / 36 JAPONSKÉ DOMY Kazunori Fujimoto / 42 PATROVÝ TERMINÁL BUS U STANICE VELESLAVÍN Dana Hrdinová / 48 BETON V INTERIÉRU Břetislav Eichler / 52 MATERIÁLY A TECHNOLOGIE HIFI A BETON SPRÁVNÉ SPOJENÍ? Gavin Alexander / 56 DEKORATIVNÍ BETON NEJEN PRO KUCHYŇSKÉ PRACOVNÍ DESKY Milan Švec, Štěpán Švec / 58 VÝBĚR Z NEDÁVNÝCH REALIZACÍ VYUŽÍVAJÍCÍCH TECHNOLOGII TX ACTIVE Ondřej Matějka / 60 BETONOVÁ SETKÁVÁNÍ Rudolf Drahomír Vogel / 63 VĚDA A VÝZKUM NAVRHOVÁNÍ NA MEZNÍ STAV PORUŠENÍ PROTLAČENÍM ČÁST I Jiří Šmejkal, Jaroslav Procházka, Hana Hanzlová / 66 ZAVÁDĚNÍ EN : NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ČÁST 1-2: NAVRHOVÁNÍ NA ÚČINKY POŽÁRU DO PRAXE VÝPOČETNÍ METODA PRO OVĚŘENÍ SMYKOVÉ ÚNOSNOSTI Jaroslav Procházka, Josef Sura, Radek Štefan / 73 PORUCHY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ POHLEDOVÝ BETON Jiří Zmek / 87 AKTUALITY RECENZE KNIH / 23 NOVÝ PŘEDSEDA ČBS, NOVÝ VÝBOR ČBS PRO OBDOBÍ 2011 AŽ 2015 / 35 CENA Z. P. BAŽANTA PRO INŽENÝRSKOU MECHANIKU / 35 ING. HYNEK HLASIVEC (1926 až 2011) / 78 BETON A ARCHITEKTURA / 80 ARCH FOR PEOPLE 2011 Michal Čermák / 84 SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA / 88 FIREMNÍ PREZENTACE FINE / 5 Hydroizolace a vozovky na mostech / 19 Ing. Software Dlubal / 25 Metroprojekt Praha / 41 MC-Bauchemie / 65 Betosan / 71 Beton University / 3. strana obálky ČBS / 3. strana obálky SVB ČR / 4. strana obálky VYDÁVÁ BETON TKS, S. R. O., PRO: Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců betonu ČR Českou betonářskou společnost ČSSI Sdružení pro sanace betonových konstrukcí VYDAVATELSTVÍ ŘÍDÍ: Ing. Michal Števula, Ph.D. ŠÉFREDAKTORKA: Ing. Jana Margoldová, CSc. PRODUKCE: Ing. Lucie Šimečková REDAKČNÍ RADA: Doc. Ing. Vladimír Benko, PhD., Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Jan Gemrich, Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. (před seda), Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místo předseda), Ing. Jan Hrozek, Ing. Jan Hutečka, Ing. arch. Jitka Jadrníčková, Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., Ing. Milan Kalný, Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. Jan Kupeček, Ing. Pavel Lebr, Ing. Milada Mazurová, Doc. Ing. Martin Moravčík, Ph.D., Ing. Hana Némethová, Ing. Milena Paříková, Petr Škoda, Ing. Ervin Severa, Ing. arch. Jiří Šrámek, Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, Prof. Ing. RNDr. Petr Štěpánek, CSc., Ing. Michal Števula, Ph.D., Ing. Vladimír Veselý, Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. GRAFICKÝ NÁVRH: 3P, spol. s r. o. Radlická 50, Praha 5 ILUSTRACE NA TÉTO STRANĚ: Mgr. A. Marcel Turic SAZBA: 3P, spol. s r. o. Radlická 50, Praha 5 TISK: Libertas, a. s. Drtinova 10, Praha 5 ADRESA VYDAVATELSTVÍ A REDAKCE: Beton TKS, s. r. o. Na Zámecké 9, Praha 4 REDAKCE, OBJEDNÁVKY PŘEDPLATNÉHO A INZERCE: mob.: , (tel. linka zrušena) ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: 540 Kč (+ poštovné a balné 6 x 30 = 180 Kč), cena bez DPH 21 EUR (+ poštovné a balné 7,20 EUR), cena bez DPH, studentské 270,- Kč (včetně poštovného, bez DPH) Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E ISSN Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., OZ Střední Čechy, Praha 1, čj. 704/2000 ze dne Za původnost příspěvků odpovídají autoři. Označené příspěvky byly lektorovány. FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: Interiér Golfklubu Čertovo břemeno, foto: Petr Jedinák BETON TKS je přímým nástupcem časopisů Beton a zdivo a Sanace. 5/2011 technologie konstrukce sanace BETON 1

4 ÚVODNÍK EDITORIAL MILÉ ČTENÁŘKY, MILÍ ČTENÁŘI, poslední dobou si stále více uvědomuji, že to, co vidíme, slyšíme nebo jinak vědomě vnímáme, je často jen velmi malá část celku, pouhá špička ledovce. Že každá situace, věc, dílo má ve skutečnosti mnoho dalších rovin a rozměrů, které na první pohled ani nezaznamenáme a většinou je nerozpoznáme vlastně nikdy. Určitě v tom hraje roli uspěchaná doba, obrovské množství informací a obecný tlak na rychlost a výkon, který je na většinu z nás vyvíjen. Více myslíme, než cítíme, a častěji plníme úkoly, než bychom si udělali prostor opravdu pro Sebe. Těžko se nám pak stane, že se dostaneme pod povrch věcí. Někdy si snad i všimneme, něco nás osloví, zasáhne, ale často ani nevíme proč. Napadá mě osobní zkušenost, když jsem poprvé na vlastní oči viděla část díla Michelangela Buonarottiho. Strávila jsem odpoledne v Sixtinské kapli a nějakou hodinu u Piety a také u sochy Mojžíše. Řekla bych, že Michelangelo je jedním z mála umělců, které zná téměř každý. Je jasné, že dovednost a řemeslné zpracování jeho děl jsou dokonalé a vysoko přesahují většinu ostatních. Co z Michelangela ale dělá světoznámého genia, není ani jeho tehdejší řemeslná zručnost, ani dnešní schopnosti kreativců turistického marketingu, ale právě ty hlubiny, skryté dimenze a energie jeho děl. Pokud se nám podaří napojit se na ně, pocítíme silné duchovní prožitky, vstoupíme do prostoru tvůrce a porozumíme jeho sdělení. Jeho umění je brána do jiných světů. Jsem přesvědčena, že právě síla a opravdovost jeho poselství způsobily, že se jeho dílo i on sám stali nezapomenutelnými. Navíc každý, koho se dotkl Duch, jenž prostupuje Michelangelova díla, nechá na místě kus svého prožitku a posiluje tak genia loci... Ještě bych ráda uvedla jeden příklad z Říma, chrám všech bohů, téměř let starý Pantheon. Je to opravdu impozantní stavba postavená v technologii opus caementitium - což je v podstatě prostý beton. Jedná se o tvarově čistou stavbu s kruhovým půdorysem o průměru 43,3 m. Stejná je i výška prostoru, který je zastřešen kupolí ve tvaru polokoule, v jejímž vrcholu je otvor o průměru 9 m, který otvírá průhled do nebe. Celý prostor včetně původních geometrických obrazců v dlažbě je velmi jednoduchý a nadčasový. Dýchá z něj silný vnitřní řád, a když ho člověk na sebe nechá působit, pocítí intenzivní spojení se Sebou, s Podstatou, Duchem, Bohem... Vybrala jsem dva opravdu výrazné příklady, ale jsem přesvědčená, že určitý duchovní obsah má každé dílo. Každé dílo vypovídá o svém tvůrci, a to jak v dobrém, tak i ve špatném slova smyslu. Objekty, které tvoří obsah tohoto čísla, jsou mi většinou blízké svou filosofií. Řada z nich má přímo a vědomě ve svém programu duchovní rozměr, který je přiblížen čtenářům v komentáři autora. Takříkajíc v popisu práce to mají sakrální stavby, ale silně je filosofický základ cítit i u jiných objektů. Úcta a pokora vůči přírodě, ale také vůči materiálům a lidskému umění přímo čiší z budovy Golfklubu Čertovo břemeno. Podobný respekt vůči přírodě a prostředí obecně můžeme vidět i u domů architekta Kazunoriho Fujimota. Jejich tvarová jednoduchost a čistota nechávají vyniknout kráse materiálu v jeho základní, surové podobě. Velmi mě zaujal pohled architekta Zdeňka Fránka v souvislosti s objektem modlitebny Českobratrské církve v Černošicích, kde říká, že svět je absolutně plastický a tato plasticita umožňuje rovnováhu vší existence. Shodou okolností jsem se totiž s podobným pojetím nedávno setkala v úplně jiném oboru: v souvislosti s vývojem jazyka se ke mně dostala teze českého lingvisty první poloviny 20. století Viléma Mathesia, že princip řádu záleží v pružné stabilitě souborného celku organizovaného v systém. Takže jsem se opět ujistila v názoru, že vše je propojené a základní principy jsou platné obecně. Oslavou materiálu a jednoduchosti je i katolický církevní soubor Holy Rosary v Louisianě. Všimněte si, jak prosté a krásné jsou interiery objektů, včetně detailů umýváren a zařizovacích předmětů. Dalším vysloveně duchovním objektem je Sunset Chapel v mexickém Acapulcu, kaple ve tvaru balvanu, dokonale vrostlá do krajiny. Na tvarovém řešení této stavby-plastiky jsem si znovu uvědomila, jaký je beton tvárný materiál a kolik umožňuje variant použití. Cihla, ocel, dřevo, sklo, plasty, tkanina, každý materiál má svá specifika a prostor k uplatnění, ale právě beton má nepřeberné množství způsobů využití, tvarování a povrchových úprav. Ze samotného charakteru tohoto materiálu a technologie výroby vyplývá, že může mít různou strukturu, barvu i konečnou povrchovou úpravu. Může vypadat surově a drsně, ale i vysoce ušlechtile. Beton navíc vytváří pozitiv k bednění, což lze využít pro výtvarný záměr, jak můžete vidět například na stěnách a stropech Golfklubu Čertovo břemeno. Příkladem ušlechtilé úpravy betonu jsou interierové prvky jako schodiště nebo i poslední dobou stále rozšířenější nábytek či jeho části. Jedná se například o betonové kuchyňské desky, zařízení koupelen, ale i špičkové reproduktory, kde se snoubí využití fyzikálních vlastností betonu s jeho výtvarným zpracováním. Dalším příkladem zajímavého způsobu využití betonu jsou sochy Zuzany Čížkové. S jejím novým dílem, plastikami rukou hovořících znakovou řečí na zdi areálu Střední, základní a mateřské školy pro sluchově postižené v Praze 5, se můžete seznámit na následujících stránkách. Říkají nám Život je krásný, buďte šťastní a mějte se rádi!. Jitka Jadrníčková 2 BETON technologie konstrukce sanace 5/2011

5 STAVEBNÍ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM S TĚLOCVIČNOU RESIDENTIAL HOUSE WITH GYM Petr Burian Po dlouhých letech byl ve vnitřní Praze postaven činžovní dům, tedy výjimečně nikoli dům určený k rozprodání po bytových jednotkách. Investorem tohoto počinu byla Městská část Praha 1. Součást programu tvoří tělocvičný sál pro potřeby školy v těsném sousedství. After many years, an apartment house quite exceptionally not a house where individual flats were meant to be sold to individual owners was built in downtown Prague. The investor was city quarter Prague 1. The part of the program is a gym for the use of the school in the close neighbourhood. Budova již nyní slouží jako bytový dům s celkem třiceti třemi malometrážními byty (pronajaty MČ jako startovní stabilizační byty zaměstnanců města učitelé, strážníci apod.) a školní tělocvična sousedící ZŠ J. Gutha-Jarkovského (Klimentská 38). Část dispozice (v úrovni přízemí) je věnována na pronajímatelné nebytové prostory (obchod, služby, kancelář nebo pod.), parkování je zajištěno v rámci objektu ve 2. PP. 2 1 Obr. 1 Bytový dům s tělocvičnou, boční strana Fig. 1 Residential house with the gym, side part Obr. 2 Detailní pohled na čelní fasádu Fig. 2 Detail view of the facade VÝCHOZÍ STAV Tak trochu zapomenutý volný pozemek na nároží ulic Soukenická, Barvířská a Lodecká, donedávna využívaný jako školní hřiště, byl již od doby novodobé předválečné regulace jak patrno ze soudobých plánů i podoby realizovaných sousedních budov (č.p. 1185) zamýšlen k zastavění. Vzhledem k tomu, že při jižní straně těsně sousedící školní budovy nejsou kmenové učebny a místnosti zde situované snesly částečný úbytek světla, byl původní stavební program investora rozšířen kromě prioritní výstavby tělocvičny o další funkce ve vyšších podlažích (v naprosté většině byty). URBANISMUS Navržená hmota nové budovy se výškově podřizuje logice regulace, která přišla se zástavbou 30. a 40. let 20. století. Zároveň s dokončením započaté uliční fronty Soukenické ulice se ale nový objekt snaží akcentovat svoji nárožní polohu strukturou vysazených arkýřů. Směrem ke škole jsme snížili podlažnost o dvě patra tak, aby se novostavba v tomto místě dostala pod úroveň hlavní římsy školní budovy. Po stránce vazeb na nejbližší okolí jde o v pravém slova smyslu hybridní stavbu: výplň proluky, nárožní objekt i solitér, ale nic z toho na sto procent. Budova je vybavena celkem třemi nezávislými vchody a jedním vjezdem. Urbánním těžištěm místa je bezpochyby prostor Petrského náměstí. Nástup do horních částí objektu i do nebytových prostor v přízemí je proto situován právě nejblíže náměstí. Vstup do tělocvičny je naopak co nejtěsněji napojen (lehkým spojovacím krčkem) na školní budovu. Protože je počítáno s využíváním sálu i mimoškolními subjekty, do krčku je umožněn venkovní přístup i z Barvířské ulice přes dvorek mezi novostavbou a školou. Vjezd do výtahu podzemního parkoviště je z jižní strany, z Lodecké ulice. 5/2011 technologie konstrukce sanace BETON 3

6 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 3 4 Obr. 3 Betonáž monolitické příhradové konstrukce po obvodu sálu Fig. 3 Concreting of the in situ latticed construction for the perimeter of the gym Obr. 4 Osazení prefabrikovaných okenních arkýřů a příprava výztuže nosných stěn Fig. 4 Erection of the prefabricated bay window and the preparation of the armature for the bearing walls Obr. 5 Poruchy v kvalitě povrchu pohledových betonů po odbednění Fig. 5 Failures in the quality of the surface of architectural concretes after removal of the formworks Obr. 6 Parking v 2. PP Fig. 6 Parking on the 2 nd underground floor 5 Obr. 7 Tělocvičný sál o půdorysu 10 x 20 m, s prosklením po obvodu a střešními světlíky Fig. 7 Gym with the plan 10 x 20 m, glassedin perimeter and the roof skylights ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY Celkový koncept návrhu budovy je postaven na principu stavebnice z prostorových jednotek. Přítomností sálu diktovaná poloha vertikální komunikace předurčuje typ dispozice s otevřenou horizontální chodbou pavlačí. Mezi jednotlivé vrstvy patrových desek jsou vkládány objemy odpovídající svou velikostí bytovým jednotkám. Tam, kde je třeba působení hmoty zředit, podřídit se sousedním objektům, poskytnout více světla, vzduchu, vytvořit netradiční otevřený prostor pro vzájemný kontakt obyvatel, tam jsou články stavebnice vynechány. V poslední vrstvě je skladebné těleso jednotky díky mezonetové dispozici bytů protaženo na dvojnásobnou výšku korunu celkové kompozice. Z hlediska geometrie přebírá celá skladba ortogonalitu Barvířské ulice tím, že tato ulička není na Lodeckou kolmá, je do celku vneseno napětí v podobě postupně povysouvaných krabiček. Co do funkční náplně se jedná o vesměs minimální bytové jednotky o ploše kolem 30 m 2. Jsou orientované do pozice umožňující příčné provětrání. Díky převážně jižní orientaci i velkorysému prosklení jsou byty bohatě dotované denním světlem a sluncem a mají standard a kvalitu plnohodnotného současného bydlení. Translucidní skleněný plášť přízemí je jednotný jak pro zapuštěný objem sálu tělocvičny, tak pro ostatní využití parteru. Jeho běžná denní i rozsvícená večerní podoba má umocnit dělení kompozice na křehký a nehmotný, veřejně využívaný parter, v kontrastu ke kompaktním kubickým jednotkám bydlení ve vyšších podlažích. Řešení je postavené na levných materiálech v precizním zpracování detailu: sendvičový plášť krytý sklocementovými deskami, pozinkovaná ocel, profilované skleněné tvárnice, dřevěné okenní rámy. Zeleň je do objektu vnesena částečným osázením plochých střech i výsadbou popínavek při vnitřních stěnách jižně orientovaných společných teras. 7 4 BETON technologie konstrukce sanace 5/2011

7 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 6 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, VYUŽITÍ BETONU Dům lze vpravdě označit za betonový a není to dáno jen tím, že jeho jádrem je monolitický skelet. Beton byl zvolen jako signifikantní pohledový materiál. Je za tím snaha vplynout mezi kontext kvalitní okolní architektury 19. a 20. století s jejími povrchy ušlechtilých omítek (mimochodem v převážně šedé barevnosti) i pokus o určitou nadčasovost a neokázalost při volbě způsobu opláštění veřejné budovy. Betonové konstrukce zde použité lze zjednodušeně kategorizovat do tří skupin. Jde za prvé o monolitické konstrukce stěn a sloupů odlévané na místě, z nichž část byla ponechána v pohledovém stavu. Za další jsou uplatněny konstrukce prefabrikované, což představuje krom obligátních schodišťových ramen zejména prefabrikáty okenních arkýřů, přičemž obé bylo důsledně ponecháno v surovém pohledovém stavu. Třetí kategorií je pak opláštění bytové části budovy provedené ze systému prefabrikovaných sklocementových (přesněji: sklovláknobetonových) dílců. verze 13 5/2011 technologie konstrukce sanace BETON 5

8 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 8a 8b 9 Monolit Objekt je specifický mixem funkcí, který jde v našem případě ruku v ruce se změnami konstrukčního systému. Běžný sloupový systém, který má svou logiku v garážovém druhém suterénu, je v prvním podzemí a přízemí vystřídán velkorozponovým objemem tělocvičného sálu o půdorysu 10 x 20 m. Na sál, který musí být normově osvětlen přirozeným denním světlem, a je proto z poloviny obvodu prosklený, kolmo navazuje systém pravidelných nosných mezibytových stěn. Betonová podstata konstrukce je formou pohledového betonu zcela důsledně přiznána ve všech společných prostorách domu (domovní komunikace, garáže, prostory školy zejména tělocvična). Uvnitř prostor soukromých, tedy v bytech a nebytových jednotkách, je monolit skryt vrstvou omítek. Realizace pohledových povrchů se jako již tradičně v českém prostředí potýkala s řadou problémů. Ze strany subdodavatele šlo nejen o opakované používání opotřebených a poškozených prvků bednění, ale zejména o nadlimitní množství a velikost kaveren, úniky mléka ze směsi při spodních okrajích bedněné konstrukce a nepřesnosti v místech pracovních spár. Od okamžiku odbednění prvních pohledových povrchů tak začalo hledání možného způsobu jejich oprav. V tomto hledání jsme od počátku vyloučili možnost plošného přestěrkovávání vysprávkovou stěrkou. Takto upravené povrchy pozbývají autenticity pohledového betonu a zvláště rozpačitě působí v kombinaci s ponechanými přirozenými povrchy, které se jakžtakž povedly. Metodou, která se ukázala jako relativně úspěšná, bylo důsledně lokální vyspravování kaveren a nerovností, jejich následné přebrušování a srovnání do líce s povrchem betonu a nakonec barevné sjednocení mírně zatónovanou ztmavující lazurou, která ovšem podržela a podtrhla betonový look konstrukce. Prefabrikáty Podobně jako v případě obvodových konstrukcí společných domovních prostor byly i prefabrikované konstrukce, zejména tedy ramena schodišť a obvodové konstrukce okenních arkýřů, ponechány v povrchu pohledového betonu. V případě mírně před líc fasády předsunutých okenních arkýřů se práce s prefabrikovanými díly ukázala jako technologická nutnost. Kvůli maximální dosažitelné světlé výšce oken bylo nutno sílu jejich obvodových stěn redukovat na 150 mm. Tedy tloušťku konstrukce, která by při složitosti tvaru dílce a požadavku na pohledovost nebyla realizovatelná litím na stavbě. Předem připravené obvodové prefabrikáty určené pro zalití do monolitu tak výrazně urychlily práci na hrubé stavbě. Pohledové betonové orámování pobytových francouzských oken v kontrastu s bílými omítanými stěnami se navíc stalo typickým výtvarným prvkem každého z bytů. Opláštění Provedení fasády se zřejmě podepisuje na celkovém betonovém vzhledu objektu nejvíce. Přestože se nejedná o prezentaci vlastního nosného materiálu (za fasádními díly je standardní větraná mezera a tepelná izolace), jde do velké míry o potvrzení konceptu univerzálního užití jednoduché a surové (ve smyslu: bez dalších povrchových úprav omítek apod.) materializace. Sklocementové dílce nebyly voleny náhodou. Stavebnicový systém obytných boxů se vyznačuje mimo jiné značnou rozměrovou opakovaností prvků pláště. To umožnilo systém učinit úsporným a dostupným. Sklocement (tzn. zhruba 12 mm silná betonová deskovina vyztužená skelným vláknem) navíc umožňuje odlévat trojrozměrné prostorové dílce, které lze osazovat do nároží. To vše se děje při rozměrových tolerancích v řádu jednotek mm. Tento fakt je rozhodující pro celkový dojem exaktního, dobře padnoucího obleku domu. V rámci závěrečné hydrofobizační povrchové úpravy pláště jsme opět pracovali s jemným lazurováním, které mělo za cíl nenápadně podtrhnout odlišnost jednotlivých prostorových jednotek stavebnice a současně trochu utlumit barevné rozdíly mezi jednotlivými deskami pocházející z výroby. Na celý objekt byly proto vybrány čtyři odstíny šedé lazury, které se zde střídají systémem co bytová jednotka, to jeden odstín lazury. 6 BETON technologie konstrukce sanace 5/2011

9 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 10 11a Stavba získala Grand prix 2011 Národní cenu za architekturu (pozn. redakce). 11b Ing. arch. Petr Burian DaM, architektonická kancelář Na dolinách 168/6, Praha 4 Podolí tel.: , Investor Městská část Praha 1 Autor Petr Burian Spolupráce Jan David, Petr Malinský, Petr Franze (M3M, s. r. o. hlavní inženýr) Architekt DaM, s. r. o. Generální dodavatel CGM Czech, a. s. Projekt 2004 až 2007 Realizace 2009 až 2011 Náklady 139,5 mil. bez DPH/ 155 mil. vč. DPH Hrubá podlažní plocha m 2 12 Fotografie: 1, 2, 6 až 11 Andrea Thiel Lhotáková, 3 až 5 archív architektonické kanceláře DaM Obr. 8 a) Schodiště spojovacího krčku, b) hlavní schodiště Fig. 8 a) Staircase in the connecting neck, b) main staircase Obr. 9 Komunikační protor před tělocvičnou Fig. 9 Communication space in front of the gym Obr. 10 Interiér malometrážního bytu Fig. 10 Interior of a small flat Obr. 11a, b Pohledy z Petrského náměstí Fig. 11a, b Views from the Petrské square Obr. 12 Společná terasa Fig. 12 Common terrace Obr. 13 Dvorní strana fasády Fig. 13 Court part 13 5/2011 technologie konstrukce sanace BETON 7

10 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES GOLFKLUB ČERTOVO BŘEMENO ČERTOVO BŘEMENO GOLF CLUB Stanislav Fiala, David Szántó V dubnu letošního roku byla na golfovém hřišti Čertovo břemeno dokončena stavba nové klubovny. Původní svou kapacitou již nestačila, a tak se majitelé rozhodli postavit novou. Její koncept se ubírá stejným směrem dům žijící v symbióze s místní přírodou, jeho objem je začleněn do krajiny tak, že ji jen doplňuje. Veškeré železobetonové konstrukce nad základovou deskou jsou v pohledové kvalitě a v kombinaci se dřevem a sklem přispívají k příjemné atmosféře místa. The club building was finished in the golf resort Čertovo břemeno in April of this year. The old building was too small already and therefore the owners decided to build a new one. Its conception is the same the house is in symbiosis with the nature, its volume is incorporated in the landscape and just supplements it. All reinforced concrete structures above the ground plate are in architectural quality and their combination with wood and glace contributes to the pleasant atmosphere of the place. SLOVO ARCHITEKTA Golfové hřiště Čertovo břemeno nepatří k těm umělým, vyumělkovaným, které po světě najdete. Možná se dá i říct, že rodina majitelů měla spíš touhu dát do pořádku zanedbanou krajinu okolo svých statků, očistit ji od náletových křovin, vysušit neprostupné močály a místo nich vytvořit spoustu malých jezírek, kde by se zase usadily ryby a žáby. Povedlo se jim to neuvěřitelně přirozeným způsobem s absolutním respektem k charakteru místní přírody. Měl jsem tu čest navázat na tuto jejich krásnou krajinářskou práci a vytvořit zde nejdříve v letech 2000 až 2002 malou klubovnu, která zabezpečovala úplně minimální zázemí pro hráče v začátcích hřiště. Už tenkrát zvítězila snaha nevnášet do krajiny novou hmotu moderní stavby. Svůj účel splnila taková malá jeskyňka z betonu a kamene, zahrabaná pod jeden z travnatých pahorků. Když jsem v roce 2007 dostal úkol navrhnout tady novou velkou klubovnu, bylo jasné, že se bude její koncept ubírat stejným směrem. Musí to být dům, který bude žít s místní přírodou v úplné symbióze, přestože jeho program není vůbec malý. Musí pojmout velkou klubovnu s restaurací pro osmdesát až sto lidí, konferenční salónek pro třicet až šedesát lidí, bar, recepci, kanceláře, šatny, sociální zázemí, úschovnu bagů, velkou kuchyň, sklady, strojovny a kompletní zázemí pro personál hřiště. Navíc je zde trojice pohotovostních pokojů, které můžou příležitostně posloužit jako ubytování pro přátele, nebo bydlení pro správce areálu. Dispozici bylo potřeba úsporně vyřešit tak, aby dům v běžných pracovních dnech, kdy je poloprázdný, mohla obsloužit ve veřejné části pouze jedna osoba, která dokáže mít přehled nad celým prostorem. Zároveň však musí umět pojmout při akcích až dvě stě lidí a zůstat pohodlným, fungujícím organismem. Cítil jsem povinnost schovat tento objem do krajiny tak, aby ji jen pokorně a přirozeně doplňoval, aby si s ní povídal, aby s přírodou dýchal. Dům je tedy opět zakopaný do pozvolného zatravněného kopečku, jehož seříznutá jižní strana vyhlíží do mírného údolí na blízký rybník a dále do několika plánů krásné krajiny, zvané Česká Sibiř. Dům je zemí izolován před chladem i horkem, ze země si z vrtů bere teplo i chlad. Z vrtu si bere i svou vodu, kterou zase vyčištěnou vypouští do koloběhu krajiny. Se zemí je spjatý i spoustou přírodních materiálů, které tvoří jeho hlavní tvář. Pro konstrukci hlavní veřejné části domu posloužilo velké množství dřeva. Oprášili jsme tradiční, dávno zapomenu- 8 BETON technologie konstrukce sanace 5/2011

11 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 1 Obr. 1 Panoramatický pohled na jižní prosklenou fasádu Fig. 1 Panoramic view of the south glazed facade Obr. 2 Výkresy: a) půdorys, b) řez Fig. 2 Drawings documentation, a) ground plan, b) section 2a 2b 5/2011 technologie konstrukce sanace BETON 9

12 STRUCTURES 3 4 tý systém povalových stropů, které patřily v dávné minulosti, kdy mělo lidstvo ještě mnohem blíž k přírodě, k tomu nejobyčejnějšímu, co bylo možné ve staré architektuře spatřit. Povalový strop z oloupaných smrkových kmenů, nadimenzovaný na osmimetrový rozpon, je opřený o nakloněnou palisádu, která tak lemuje celý hlavní prostor a spolu se stropem tvoří útulný pocit bezpečného útočiště pro návštěvníky. Jižní strana prostorné haly je však celá otevřená nenápadnou odhmotněnou skleněnou fasádou do mírného údolí vlídné krajiny. Prostor jakoby pokračuje až ven na plynule navazující terasu, zastřešenou tenčími smrkovými kmeny, řídnoucími tak, aby částečně propouštěly slunce. Přední stranu zastřešení nese masivní dřevěný rám, celý vytvořený z pečlivě vybíraných dubových kmenů, které jsme v konstrukci použili tak, jak vyrostly. Řada těchto rozsoch zmnožených odrazem v hladké skleněné fasádě vytváří takový náhrdelník, kterým se dům pyšní. Smrková palisáda na východní straně vybíhá ven z domu a svým postupným rozestupováním do krajiny lemuje příchozí cestu k domu (kmeny navíc nesou orientační lampy). Hodně silným prvkem, který doplňuje harmonii a konfiguraci okolí domu, jsou obrovské balvany, které jsme vyvalili ze země při jakémkoli výkopu, který bylo nutné udělat. Tyto nádherné balvany, které tu podle pověsti nechal čert (odtud název Čertovo břemeno), se nám náramně hodily na zpevnění opěrných svahů, různých bariér i naváděcích prvků. Dva z nich jsme zapomněli i uvnitř, aby pomohly vytvořit čertovsky přírodní krb s otevřeným ohněm, který zpříjemňuje posezení v klubové části společenské haly. 5a 5b 6 10 BETON technologie konstrukce sanace 5/2011

13 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 7a 7b 7c Obr. 3 Pohled z jeřábu na staveniště Fig. 3 View from the crane onto the building side Obr. 4 Jižní opěrka, bednění z krajinových prken s připravenou výztuží Fig. 4 Framework of the south retaining wall from sidings with the prepared armature Obr. 5 Světlíky: a) polystyrenová kopyta pokrytá bedněním z krajinových prken a vyvázaná výztuž, b) odbedňování Fig. 5 Skylights, a) polystyrene forms covered with the logs and armature, b) stripping the formwork Obr. 6 Panoramatický pohled na hrubou stavbu Fig. 6 Panoramic view of the building site Obr. 7 Veřejná část, a) panoramatický pohled na západní část s krbem, b) detail u krbu, c) východní část s restaurací a recepcí Fig. 7 Public part, a) panoramic view of the west part with the fire place, b) detail of the fireplace, c) the east part with the restaurant Přední dřevěná konstrukce je opřená a stabilizovaná o odolnou železobetonovou strukturu, zahrabanou na severní straně pod zem. Přestože je beton tím nejpoužívanějším, nejobyčejnějším a taky nejzprofanovanějším materiálem naší moderní doby, tkví jeho podstata pořád v přírodních materiálech. Tento umělý kámen jsme se snažili ale předvést v ještě přírodnější podobě, než je obvyklé. Snažili jsme se, aby byl dialog mezi archaickým dřevem a moderním betonem co nejbližší. Proto jsme pro bednění některých stropů a stěn použili krajinková prkna, takže se tu navždy otiskly různé suky, chodbičky lýkovce a typické nerovnosti dřeva, jež se ve své opravdové přírodní kráse opírá jen o malý kousek dál o takto formovaný beton. Do stropu betonové části jsme vybednili kónické světlíky kryté otevíracími polykarbonátovými čočkami, které dokážou přirozeně provětrávat celý prostor, případně můžou do domu nasávat noční chlad, který se naakumuluje do betonu v letních horkých dnech. Přírodní povrchy v domě pokračují přes břidlicovou podlahu, která dělá téměř dojem barevné udusané hlíny. Ven na terasu pak pokračuje podlaha z přirozeně katrovaných akátových prken (povrchová úprava, pozn. redakce). Chodníčky okolo domu jsme vydláždili z dubových špalíků, které jsme získali rozřezáním větví a zbytků z konstrukčních dubů. Z odřezků smrkových kmenů jsme zase naštípali menší špalíky, ze kterých jsme postavili různé pomocné stěnky (stěnu baru, recepce, parapety oken, různé krycí stěny). Ze zbytků přišly ke slovu i masivní odštěpky z ručně tesaných dubových fošen a dubového koryta na vodu. Byly tak krásné, že jsme je místo spálení v krbu použili jako zásypový materiál, doplňující mozaiku přírodních struktur, které tu na hosty útočí na každém kroku. Výše zmíněné ručně tesané dubové profily jsme využili v interiéru na barový a recepční pult, barové police, na knihovnu a různé další police, na velké zrcadlové rámy a na hambalky do šaten. Setkávání mistrů starodávných řemesel s mistry moderního rychlého stavitelství na této stavbě bylo osvěžujícím momentem, který se snad viditelně podepsal i na samotném vyznění celé stavby. Tvorba tohoto domu byla takovým návratem k přírodě, podvědomým vzpomínáním na obrázky z dětství prožité v jihočeských lesích. My, kteří jsme na domě pracovali, z něj máme velkou radost a o to víc doufáme, že bude nenápadně a účelně sloužit lidem s nevtíravou samozřejmostí, že bude kolem sebe šířit klid, radost i krásu. 5/2011 technologie konstrukce sanace BETON 11

14 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES Obr. 8 Vnitřní chodba Fig. 8 Inner corridor Obr. 9 Pohled do zázemí Fig. 9 View of the background Obr. 10 Prostor šaten, v zadní části umývárna Fig. 10 Dressing rooms, washroom in the back part Obr. 11 Přednáškový sál Fig. 11 Lecture room Obr. 12 Průhled z přednáškového sálu do veřejné části Fig. 12 View through the lecture hall to the public part Obr. 13 Venkovní posezení Fig. 13 Outside sitting place SLOVO STAVITELE Nosná konstrukce (základová deska, stěny, strop, atiky, světlíky) objektu zázemí golfového hřiště Čertovo břemeno je tvořena ze železobetonové monolitické konstrukce. Dalo by se říci, že veškeré železobetonové konstrukce nad základovou deskou plní kromě funkce statické i funkci estetickou, tzn. že tyto konstrukce jsou provedeny z pohledového betonu. Jeho zvláštností byla povrchová úprava, která nebyla tvořena klasickým otiskem bednících dílců, ale otiskem krajinových prken z kulatin stromů. Tento povrch se vyskytoval na 70 % pohledových betonů. Další zajímavě pojatou konstrukcí jsou stěny. Stěny jsou tvořeny nakloněnými rovinami, které po délce mění svůj úhel naklonění. V místě budoucího krbu se dokonce dvě nakloněné plochy protínají a jejich průsečnice tvoří oblouk. Část stropu byla bedněna z hladkých bednících překližek. Zbylá část byla vybedněna pomocí krajinových prken. Světlíky na střeše mají konusový tvar a jejich vnitřní povrch tvoří otisk krajinových prken. Požadavek architekta na pohledový beton byl jednoznačný. Vytvořit konstrukci z betonu, jejíž povrch se nebude ničím upravovat, a to i za předpokladu výskytu možných drobných defektů. Architekt nekladl důraz na vytvoření pohledového betonu, který bývá nadefinován jako dokonalý výrobek s dokonalým povrchovým vzhledem bez vzduchových bublin a pórů, s nulovou tolerancí na rovinnost a bez pracovních spár. Tento postoj nám paradoxně možná napomohl k tomu, že vzniklé pohledové konstrukce jsou vytvořeny v dobré kvalitě. Nebyli jsme svázáni několikastránkovým technologickým postupem na pohledový beton, neboť z praxe je známo, že co člověk, to jiný názor na pohledový beton. Před zahájením prací bylo nutné mít odsouhlasen spárořez bednících dílců a překližek a určený vzorek pohledových stěn jak s rovným povrchem betonu, tak i s otiskem krajinových prken. Jednou z nejtěžších činností v rámci realizace železobetonové konstrukce byla dodávka požadovaných krajinových prken. Snahou architekta bylo mít krajinová prkna ve stej- 12 BETON technologie konstrukce sanace 5/2011

15 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES né tloušťce (do 40 až 50 mm) a stejné šířce (250 až 300 mm) a to vše za předpokladu co nejmenšího poškození povrchů prken resp. jejich kůry. Tyto požadavky zapříčinily několikadenní objíždění pil po celých jižních Čechách. Nakonec jsme ale ty správné kmeny stromů objevili v Podkrkonoší. V původním záměru měl být povrch tvořen otiskem krajinových prken včetně kůry, ale po předvedení vzorku byl tento záměr zamítnut. Byla zvolena varianta otisku bez kůry, ale s možným výskytem suků, nerovností dřeva a podobných defektů. Dalším neméně důležitým úkolem byla příprava bednění. Bylo nutno vytvořit nejen kladečské výkresy pro bednění stěn (zejména nakloněných stěn), ale i vymyslet způsob bednění střešních světlíků. Nakonec byla vybrána varianta bednění světlíků pomocí polystyrenových kopyt. Pro každý světlík bylo vyrobeno samostatné polystyrenové kopyto, na které se připevňovaly krajiny z prken upravené tak, aby se sbíhaly do pomyslné špičky kužele. Celkem bylo takto zhotoveno dvacet dva kusů tvarově zcela originálních světlíků. Bednění stropu bylo sestaveno z části hladkých bednících překližek (v kombinaci nových a již použitých) a z části z krajin. Tato část výstavby byla pro realizaci železobetonové konstrukce tou nejjednodušší, ale zásady spárořezu, čistoty pracovních spár apod. musely být bezpodmínečně dodrženy. správně zvolit typ bednění, správně zvolit harmonogram postupu prací bez neadekvátního tlaku na konečný termín, kvalifikovaní pracovníci, správně načasovat zahájení prací vzhledem ke klimatickým podmínkám. Tyto zásady jdou samozřejmě ruku v ruce s finanční stránkou zajištění jednotlivých zmíněných kritérií. Významnou roli hraje kompletní důslednost, odbornost a pečlivost při provádění díla ve všech jeho stupních tak, aby vznikl jiný než průměrný pohledový beton. Bohužel musím konstatovat, že ve srovnání se zeměmi s betonářskou tradicí, jako je např. Německo, Rakousko, Švýcarsko apod., máme stále co dohánět. Pohledové betony realizované v ČR zdaleka nedosahují úrovně provádění pohledových betonů v těchto zemích. Pokud si budeme namlouvat, že to tak není, tak nadále budeme realizovat 80 % špatných pohledových betonů. Doufejme a přejme si, že tato skutečnost se bude postupně měnit a pohledové betony budou prováděny tak, aby nebylo nutné aplikovat na povrch pohledových betonů nesmyslné záplaty sanačních omítek, jak je u nás v současné době zvykem. Golfklub Čertovo břemeno získal Titul v soutěži Stavba roku 2011 (pozn. redakce) Po odbednění konstrukcí, především v místech, kde byly použity krajiny, byl povrch vysokotlakým proudem vody zbaven nečistot. Zbytky suků a třísek, které nešly vodou odstranit, byly ponechány. Veškeré plochy pohledových betonů byly opatřeny impregnačním nátěrem. Betonová směs byla tvořena třídami betonů C25/30 X0 XC1 s šedesátidenním náběhem pevnosti v tlaku pro základovou desku a stropy, C30/37 XA1, XC4, XF4 pro stěny. Pro pohledové betony jsme použili kamenivo zrnitosti 8/16, konzistence S3, která byla pravidelně kontrolována při jednotlivých dodávkách na stavbu. Byl použit cement CEM I 42,5 R v množství 363 kg/m 3. SLOVO ZÁVĚREM Čas od času se na stavbách setkávám s realizací pohledových betonů. Je nutné si uvědomit, že pokud chceme realizovat konstrukci z pohledového betonu, je nutné dodržet několik zásad: správně zvolit betonovou směs, Ing. arch. Stanislav Fiala Fiala + Němec, s. r. o., Balbínova 22, Praha 2 tel.: , Ing. David Szántó Skanska, a. s., Divize Betonové konstrukce Fotografie: 1, 7 až 13 Milan Senko, 3 až 6 David Szántó Investor Autor Spolupráce Generální dodavatel Subdodavatel monolitické konstrukce Projekt 2009 až 2010 Realizace 2010 až 2011 Zastavěná plocha m 2 Obestavěný prostor m 3 Golf Čertovo břemeno, s. r. o., JUDr. Petr Němec Ing. arch. Stanislav Fiala Ing. Jiří Václavů, Ing. Vít Mlázovský, Ing. arch. Jana Štefuráková, Milan Bulva Skanska, a. s., Divize Pozemní stavitelství Skanska, a. s., Divize Betonové konstrukce 5/2011 technologie konstrukce sanace BETON 13

16 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES NOVÁ BUDOVA ČVUT V PRAZE 6 DEJVICÍCH NEW BUILDING OF THE CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE 6 DEJVICE Alena Šrámková, Tomáš Koumar, Lukáš Ehl, Pavel Kasal Novou moderní budovu Fakulty architektury ČVUT v Praze charakterizuje jednoduchost, přehlednost a důstojnost. Většina konstrukcí v budově je provedena v kvalitě pohledového betonu. The new modern building of the Faculty of Architecture of the Czech Technical University in Prague is characterized by its simplicity, good arrangement and elegance. The major parts of the construction are made of quality architectural concrete. 1 V Praze 6 Dejvicích otevřelo ČVUT dne 22. února 2011 novou budovu Fakulty architektury a Fakulty informačních technologií (obr. 1). Budova se nachází mezi ulicemi Kolejní, Bechyňova a Thákurova v bezprostřední blízkosti Fakulty stavební. Je tvarově nekomplikovaná a působí cíleně skromným a jednoduchým dojmem. Objekt má tři podzemní podlaží a osm nadzemních. Podzemní část objektu má čtvercový půdorys o délce strany 65 m. Nadzemní část zaujímá pouze tři čtvrtiny tohoto půdorysu a je ve tvaru rovnoramenného písmene L (obr. 2). Plocha vynechané čtvrtiny tvoří v přízemí vstupní nádvoří. Z exteriéru je nejvýraznější severovýchodní strana budovy (obr. 3), ze které v přízemí vystupují tři menší do země zapuštěné kvádry s velkokapacitními posluchárnami. Interiéru dominují tři shora zasklená atria, která jsou přes celou výšku nadzemní části budovy. Podzemní podlaží jsou z převážné části určena pro parkování osobních vozidel. V prvním podzemním podlaží jsou navíc umístěny provozy hospodářského zázemí, počítačových učeben, modelárny, sochařský ateliér a prostory technického zařízení. První dvě nadzemní podlaží slouží celé technické univerzitě. Ve druhém nadzemním podlaží je budova architektury propojena ocelovou prosklenou lávkou se sousedním objektem budovou Fakulty stavební. Zbývající podlaží budovy slouží jako výukové prostory. Ateliéry se nachází v 7. a 8. podlaží. ZÁMĚR ARCHITEKTŮ Když jsme začínali vůbec přemýšlet o konceptu nové školy, tak jsme vlastně mimoděk reagovali na prostředí školy staré. Čím to bylo, že každý do školy chodil, jen když musel na cvičení, konzultace a dost? Učitelé snad někdy navíc za svou prací. Nikdo se tam ale nechodil kamarádit, povídat si, hrát si, číst či rozmýšlet. Všichni, kdo ve škole seděli, se mezi sebou navzájem neznali. Kontakty se budovaly mimo školu na koleji, ve spolku Kruh nebo třeba na obědě, v knihovně. Ani architektura školy nám nepřišla příliš povzbudivá pro studující zrovna této disciplíny. Tak jsme reagovali na stávající prostředí a trochu jsme měli strach, aby moderně vybavená, docela automatizovaná, hodně prosklená budova nenapověděla žákům, že disciplína architektury je něco neobvyklého a tudíž, že architekti jsou něčím výjimečným. My jsme ale samozřejmě chtěli, aby architektura nové školy byla nejlepší na světě. A tak jsme pro školu navrhli obyčejný dům. Dost pevný v kramflecích. Dům, který není příliš choulostivý na nepořádek, má svou vnitřní důstojnost a jak věříme, je bez exkluzivního soudobého designu. Také má na sobě některé prvky, které se dnes už moc nepoužívají. Je v něčem jako ze staré školy to proto, aby v budoucnu nezestárnul, aby byl trochu mimo čas. POPIS STAVBY Nová budova Českého vysokého učení technického v Praze zastavila již poslední volnou parcelu vysokoškolského kampusu navrženého regulačním plánem Prof. Engela z roku Chtěli jsme v tomto místě postavit dům rozumný, trochu chudší tak, aby vedl studenty ke skromnosti, jednoduchý až obyčejný. 14 BETON technologie konstrukce sanace 5/2011

17 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES Obr. 1 Pohled na dokončenou novou budovu ČVUT Fig. 1 View of the finished new building of the ČVUT Obr. 2 a) Půdorys 1. NP, b) půdorys typického nadzemního podlaží, c) řez Fig. 2 a) Layout of the ground plan, b) layout of the common floor, c) section Obr. 3 Severovýchodní fasáda s vystupujícími konstrukcemi poslucháren Fig. 3 North-east facade with the extended structures of the lecture halls 2a 3 2b 2c Budova je orientována k přístupové ose areálu kampusu ČVUT. Ke směru příchodu je otočena otevřeným nádvořím vymezeným pouze dvěma průčelími a sloupem. Vlastní náplň je soustředěna okolo této nástupní plochy ve tvaru V. Na vstupním nádvoří měly být osazeny dvě kopie plastik Johna Hejduka Dům sebevraha a Dům matky sebevraha. Původní dřevěné plastiky měly být převedeny do kovu, aby obstály osazení v exteriéru. Plastiky dosud nejsou rea lizovány. Novostavba je koncipována jako osmipodlažní dům pevného tvaru s relativně těžkým pláštěm. Celý objekt je uzavřen do cihel a pouze v části nástupu je odhalena betonová konstrukce objektu. Dům je proříznut třemi krytými atrii. Z vlastního objemu vystupují severovýchodním směrem hromadné posluchárny jako oplechované přisazené hmoty. K výtvarné výzdobě objektu patří barevné zdůraznění částí dispozice. Blok výtahů a blok sanitárních zařízení jsou intenzivně barevně pojednány v celé nadzemní části domu. Bloky poslucháren včetně jejich průniku z exteriéru do interiéru jsou rovněž zdůrazněny intenzivním barevným nátěrem. Celá dispozice je přes atria přirozeně provětrávána a v letním období v noci řízeně nachlazována. Intenzita umělého osvětlení je automaticky regulována a celý objekt je z hlediska provozních nákladů navržen jako energeticky vysoce úsporný. NOSNÁ KONSTRUKCE OBJEKTU Celá budova tvoří jeden dilatační celek. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet. Z důvodů omezení nerovnoměrného sedání je objekt hlubinně založen na pilotách o průměru 600 až 900 mm. Základová deska o tloušťce 350 mm je ve dvou výškových úrovních. V závislosti na zatížení od konstrukce objektu a skladbě podloží je v některých místech pod svislými konstrukcemi navrženo zesílení základové desky v tloušťkách 600, 800 a 1200 mm včetně tloušťky desky. Pod hlavní úroveň základové desky zasahují dva dojezdy výtahů. Základní modulový systém je 8 x 8 m. Vodorovné konstrukce suterénu jsou navrženy jako obousměrně pnuté bezprůvlakové desky lokálně podpírané oválnými sloupy a stěnami instalačních a komunikačních jader a obvodovou 5/2011 technologie konstrukce sanace BETON 15

18 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 4a 4b 5a 5b stěnou. Tloušťka stropu v podzemních podlažích je 250 mm v místě podzemního parkoviště a 270 mm pod skladovacími prostory. Stropy nadzemních podlaží mají tloušťku 270 mm a jsou podepřeny vnějšími obvodovými stěnami, obvodovými stěnami atrií, komunikačními jádry a sloupy. Výjimku tvoří strop 7. NP, který z důvodů uvolnění prostoru v prostorách ateliérů (obr. 11) nedosahuje až k vnější obvodové stěně a je zavěšen na stropu 8. NP. Hlavní schodiště jsou navržena jako kombinace železobetonových prefabrikovaných schodišťových ramen a monolitických podest. Velmi zajímavou konstrukcí je kruhové schodiště, které dominuje severnímu atriu (obr. 4, 8 a 9). Jedná se o plně betonovou konstrukci. Hlavní podesta je vždy součástí betonové stropní desky a svazuje obvodové kruhové stěny schodiště se sousedící konstrukcí atria. Mezipodesta je součástí betonové konstrukce ramen. Schodišťová ramena a mezipodesta jsou od nosné konstrukce z důvodu přerušení akustického mostu oddělena tronsolemi a byly dodatečně betonovány na místě. Svislé konstrukce velkokapacitních poslucháren jsou z monolitického betonu (obr. 7). Ve střední posluchárně jsou betonové stěny ukončeny pásovým oknem. Zastřešení prostřední a severní posluchárny tvoří spřažená ocelobetonová konstrukce a na jižní posluchárně je železobetonová monolitická deska. Všechny železobetonové konstrukce objektu jsou navrženy z betonu pevnostní třídy C30/37 s výjimkou sloupů, u kterých byla použita pevnostní třída C40/50. HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY Celá spodní stavba je řešena jako bílá vana. Ochrana proti průniku podzemní vody a zemní vlhkosti do vnitřních prostor objektu je zajištěna pouze vodonepropustnou železobetonovou konstrukcí. Vyztužení železobetonové konstrukce základové desky a obvodových stěn v podzemních podlažích je tedy navrženo na maximální výpočtovou šířku trhlin 0,2 mm a konstrukce je provedena z vodostavebního betonu, pracovní spáry jsou těsněny těsnícím plechem potaženým bitumenem. POHLEDOVÝ BETON Povrch většiny železobetonových konstrukcí budovy je navržen jako pohledový beton. Jedná se především o stěny atrií (obr. 8 a 9), ateliérů a velkých poslucháren a o téměř všechny stropní konstrukce. V kvalitě pohledového betonu bylo dále provedeno kruhové schodiště umístěné v prostředním atriu a betonová konstrukce fasády vstupního nádvoří. Výše uvedené betonové plochy po odbednění zůstávají již jako finální povrchy konstrukcí bez překrytí další vrstvou (omítkou, obkladem) a jsou pouze natřeny ochranným bezbarvým nátěrem zajišťujícím jejich bezprašnost. Na betonových plochách zůstává viditelný rastr bednících dílců a rastr míst po spínání bednění. Rastr bednících překližek a rastr míst spínání byl předem stanoven architektem s ohledem na použitý typ bednění. Na každou konstrukci byl vypracován projekt nasazení bednění s vyznačením spárořezu. Na bednění stěn bylo převážně použito bednění PERI Trio. Jedná o systémové rámové bednění, u kterého je po- 16 BETON technologie konstrukce sanace 5/2011

19 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 6a 6b Obr. 4 Kruhové schodiště, a) detail bednění vnějšího pláště, b) pohled shora Fig. 4 Circle staircase, a) detail of the framework of the outer facing, b) view from above Obr. 5 Betonová fasáda: a) řez fasádou v typickém podlaží, b) výstavba Fig. 5 Concrete facade, a) section of the facade in common storey, b) erection Obr. 6a, b Výstavba v zimním období Fig. 6a, b Erection in the winter period Tab. 1 Hlavní objemy monolitické konstrukce Tab. 1 Main volumes of in-situ construction Beton konstrukční m 3 Výztuž t Bednění m 2 Investor ČVUT v Praze Architekt projektu Šrámková architekti, s. r. o. Generální projektant VPÚ DECO Praha, a. s. Projektant statické části Němec Polák, spol. s r. o. Projektanti části interiéru Ing. arch. Markéta Cajthamlová a Ing. arch. Lenka Brožová Generální dodavatel Sdružení Metrostav VCES, Nová budova Dejvice Dodavatel železobetonové konstrukce Sdružení Metrostav, divize 6 VCES Zastavěná plocha m 2 Celková užitná plocha m 2 Obestavěný prostor m 3 Celkové náklady 1,225 mld Kč vrch bednění tvořen hladkou překližkou, která je vsazena do ocelového rámu. Při betonáži dojde k otisku ocelového rámu do betonu. U stěn atrií byl základní bednící systém v rozích doplněn systémovým bedněním PERI Struktur, u kterého byla překližka připevněna na vnitřní líc bednění. Konstrukce jednotlivých stropů byla na stěnách atria přiznána. Čelo stropu vystupuje o 20 mm z plochy stěny atria. Bednění vodorovných konstrukcí bylo provedeno z příhradových dřevěných nosníků, plášť byl vytvořen překližkou v základním rozměru x mm. Překližky byly kladeny dle předem stanoveného spárořezu. Velmi náročná byla výstavba kruhového schodiště. Základem pro bednění kruhových stěn schodiště byl systém PERI Rundflex (obr. 4). Povrch bednění stěn byl tvořen svislými dřevěnými hoblovanými prkny o šířce cca 100 mm. Na vnější straně vnější stěny schodiště a uvnitř schodiště na obou stěnách v úrovni hlavní podesty je přiznán negativní prolis na výšku konstrukce podesty. Pro betonáž stěn byl použit samozhutnitelný beton. Schodišťová ramena jsou monolitická, dodatečně betonovaná. Povrch jednotlivých stupňů tvoří hlazený beton bez další úpravy (obr. 9). BETONOVÁ FASÁDA Fasáda nádvoří je provedena z pohledového betonu a její plocha je rozdělena do vodorovných pruhů průběžných přes celou délku nádvoří. Při pohledu na fasádu se pravidelně po výšce střídá betonový pás a skleněná plocha oken. Fasáda je řešena jako betonová sendvičová konstrukce, která se skládá z nosné železobetonové konstrukce, tepelné izolace z polystyrenu tloušťky 180 mm a z fasádních betonových monolitických bloků (obr. 5a). Výška betonového pásu fasády je v jednotlivých podlažích mm s výjimkou 1. NP a 8. NP, kde je 1450 mm, resp mm. Tloušťka betonové fasády je 120 mm. Nad oknem je v sendvičové konstrukci umístěna okenní žaluzie. Fasáda je rozdělena do dilatačních celků o délce max. 16 m. Stabilita fasády je zajištěna pomocí kotevních konzol a systému kotevních výztuží o průměru 4 mm v rastru 330 x 330 mm. Výstavba fasády probíhala po dokončení nosné železobetonové konstrukce budovy. Nejprve byly na nosnou konstrukci osazeny kotevní konzoly a byla provedena příprava pro ukotvení žaluzií, poté byla nalepena tepelná izolace s parozábranou a osazeny kotevní výztuže. Následovala montáž výztuže (obr. 5b), bednění a betonáž. Základem pro výrobu atypického bednění s pevně určeným spárořezem byl systém PERI Vario. VÝSTAVBA Období realizace železobetonových konstrukcí nebylo šťastně zvoleno. Provádění betonových konstrukcí v pohledové kvalitě přes zimní období není ideální (obr. 6a, b). Výstavba začala v srpnu 2009 a termín dokončení betonáží byl v květnu A tak betonáže nejvíce pohledově exponovaných konstrukcí probíhaly přes toho roku dosti krutou zimu, kdy teploty dosahovaly až 20 C pod bodem mrazu a i sněhové srážky byly nadprůměrné. Při výstavbě, zvláště při betonážích, se musela provádět nadstandardní zimní opatření, která s sebou nesla dosti značné zvýšení nákladů. 5/2011 technologie konstrukce sanace BETON 17

20 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 7 Obr. 7 Posluchárna pro sto osmdesát studentů Fig. 7 Lecture hall for one hundred and eighty of students Obr. 8 Severní atrium s kruhovým schodištěm Fig. 8 Northern atrium with circle staircase Obr. 9 Kruhové schodiště Fig. 9 Circle stairways ZÁVĚR Základem úspěchu realizace pohledových betonů je kvalitní příprava výběr bednění a jeho nasazení rozpracované do posledního detailu, výběr receptury betonu, proškolení pracovníků podílejících se na realizaci. Dobrý výsledek dále velmi ovlivňuje správné ukládání betonové směsi do bednění, její zpracování a ošetřování betonových konstrukcí po betonáži. I přes nepřízeň počasí se podařilo konstrukce vybetonovat ve smluveném čase a v odpovídající kvalitě (obr. 9) a to především diky zkušenému, dobře sehranému pracovnímu týmu, který na této stavbě byl. Fotografie: 1 Ivan Němec, 3 až 11 archív společnosti Metrostav, a. s. Prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková Ing. arch Tomáš Koumar Ing. arch. Lukáš Ehl Šrámková architekti, s. r. o. Na Šafránce 25, Praha 10 tel.: , Ing. Pavel Kasal, Ph.D. Metrostav, a. s., divize 6, U Elektry 830/2b, Praha 9 tel.: , BETON technologie konstrukce sanace 5/2011

1/2010 POZEMNÍ STAVBY

1/2010 POZEMNÍ STAVBY 1/2010 POZEMNÍ STAVBY SPOLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@svcement.cz

Více

1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY

1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY 1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@svcement.cz www.svcement.cz 56/ G RAFICKÝ B E T O N A

Více

P R E F A B R I K A C E

P R E F A B R I K A C E 1 / 2 0 0 5 P R E F A B R I K A C E S P O L E Č N O S T I A S V A Z Y P O D P O R U J Í C Í Č A S O P I S SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 email:

Více

3 / 2 0 0 8 S A N A C E

3 / 2 0 0 8 S A N A C E 3/2008 S ANACE SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@svcement.cz www.svcement.cz 32/ P ROBLEMATIKA VAD A P O R U C H PANELOVÝCH

Více

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK CV Přemysl Jurák / 1985 / Zlín 2005-2011 / ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta Architektury http://www.fa.cvut.cz/ 2009-2010 / UNIVERSIDADE DO PORTO Faculdade de Arquitectura

Více

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

polyfunkční a sportovní stavby

polyfunkční a sportovní stavby 2009 MK ČR E 17014 08/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi.

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi. 2009 MK ČR E 17014 02/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference ledax S B O R N Í K III. ročníku konference SENIOR LIVING 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové Pod záštitou: RNDr. Petra Nečase, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Ing. Pavla Bradíka, hejtmana

Více

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11 2011 MK ČR E 17014 03/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

LiaporNews speciál: sportovní stavby

LiaporNews speciál: sportovní stavby liapornews 2_2008 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky LiaporNews speciál: sportovní stavby Toto číslo Liapornewsu je zaměřeno především na realizaci sportovních staveb. Fotbalový stadion Slavie

Více

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch.

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění HOTEL CONTINENTAL Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Ing. arch. Petra Gajdová Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Brno 2008 Prohlašuji,

Více

6/2005 V OZOVKY A LETIŠTĚ

6/2005 V OZOVKY A LETIŠTĚ 6/2005 V OZOVKY A LETIŠTĚ S POLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@iol.cz www.svcement.cz

Více

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz POROTHERM DŮM...hotová věc Postavíme vám dům DŮM ROKU 2012 Vítězné realizace a studie soutěže POROTHERM DŮM BRICK AWARD www.porothermdum.cz Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny Tak jako cihlový

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE HOTEL VYŠEHRAD V ČESKÉM KRUMLOVĚ V SOUVISLOSTECH ČESKOSLOVENSKÉ POVÁLEČNÉ

Více

Pasivní dům Centra Veronica Hostětín

Pasivní dům Centra Veronica Hostětín Pasivní dům Centra Veronica Hostětín Architektura, urbanismus a energetický koncept Plán domu a jeho konstrukční skladby Ekologicky šetrné vybavení a provoz Kritéria, jestli je nějaký dům ekologický, bývala

Více

Než se dáte do čtení..

Než se dáte do čtení.. Než se dáte do čtení.. Všechny texty v ebooku jsou doslovně převzaty z webu www.archizone.cz. Tato kniha oproti webu postrádá mnoho informací, zejména pak většinu obrázků na kterých často znázorňuji, co

Více

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT obsah str. 6-9 str. 12 13 str. 14-15 str. 16 17 str. 18-19 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 30. 09. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 2 začátek ÚVODEM Vážené čtenářky a čtenáři, tohoto roku

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

firemní časopis září 2012 / číslo 60

firemní časopis září 2012 / číslo 60 firemní časopis září 2012 / číslo 60 Městské slavnosti v Polné 770 let Slavnosti proběhly ve třech dnech měsíce srpna. Několikaměsíční náročná a důkladná příprava této akce se opravdu vyplatila. Měli jsme

Více

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY VILY 1 Vila Tomáše Bati 2 Vila Jana Antonína Bati 3 Vila MUDr. Bohuslava Alberta 4 Vila arch. Vladimíra Karfíka 5 Vila ředitele Hugo Vavrečky 6 Vila ředitele Josefa Hlavničky 7 Vila ředitele Dominika Čipery

Více

Headline. Baumit. Baumit Life Challenge 66 Nejkrásnější evropské fasády. Cool odstíny 888 barev na zateplené fasády

Headline. Baumit. Baumit Life Challenge 66 Nejkrásnější evropské fasády. Cool odstíny 888 barev na zateplené fasády 2014 ČASOPIS pro OBCHODní partnery a PŘátele Baumit Baumit Life Challenge 66 Nejkrásnější evropské fasády Headline Cool odstíny 888 barev na zateplené fasády Nanopor Photokat Novinka, která rozzáří dům

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi.

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi. 2010 11 12/10 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis MK ČR E 17014 Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách KNAUFSTYL 2/2011 Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách ÚVODEM Vážení a milí čtenáři, již nás hřeje krásné letní počasí, které je pro mnohé zdrojem potřebné energie.

Více

Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs. stavby pro volnočasové aktivity

Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs. stavby pro volnočasové aktivity 2012 MK ČR E 17014 08/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více