5/2011. BETON A ARCHITEKTURA (beton v interiéru)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5/2011. BETON A ARCHITEKTURA (beton v interiéru)"

Transkript

1 5/2011 BETON A ARCHITEKTURA (beton v interiéru)

2 SPOLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, Praha 5 tel.: , fax: / GOLFKLUB ČERTOVO BŘEMENO 14 / NOVÁ BUDOVA ČVUT V PRAZE 6 DEJVICÍCH 52 / BETON V INTERIÉRU SVAZ VÝROBCŮ BETONU ČR Na Zámecké 9, Praha 4 tel.: SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Sirotkova 54a, Brno tel.: , fax: mobil: / DŮM U HIGHGATE CEMETERY V LONDÝNĚ BYTOVÝ DŮM S TĚLOCVIČNOU /3 60/ JAPONSKÉ DOMY /42 VÝBĚR Z NEDÁVNÝCH REALIZACÍ VYUŽÍVAJÍCÍCH TECHNOLOGII TX ACTIVE ČESKÁ BETONÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČSSI Samcova 1, Praha 1 tel.: fax:

3 OBSAH CONTENT ROČNÍK: jedenáctý ČÍSLO: 5/2011 (vyšlo dne ) VYCHÁZÍ DVOUMĚSÍČNĚ ÚVODNÍK Jitka Jadrníčková / 2 STAVEBNÍ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM S TĚLOCVIČNOU Petr Burian / 3 GOLFKLUB ČERTOVO BŘEMENO Stanislav Fiala, David Szántó / 8 NOVÁ BUDOVA ČVUT V PRAZE 6 DEJVICÍCH Alena Šrámková, Tomáš Koumar, Lukáš Ehl, Pavel Kasal / 14 MODLITEBNA CÍRKVE BRATRSKÉ V ČERNOŠICÍCH Zdeněk Fránek / 20 RODINNÝ DŮM Z BETONU V KUNRATICÍCH Jan Aulík / 24 KAPLE ZÁPADŮ SLUNCE Esteban Suárez / 28 DŮM U HIGHGATE CEMETERY V LONDÝNĚ / 32 KATOLICKÝ CÍRKEVNÍ SOUBOR HOLY ROSARY / 36 JAPONSKÉ DOMY Kazunori Fujimoto / 42 PATROVÝ TERMINÁL BUS U STANICE VELESLAVÍN Dana Hrdinová / 48 BETON V INTERIÉRU Břetislav Eichler / 52 MATERIÁLY A TECHNOLOGIE HIFI A BETON SPRÁVNÉ SPOJENÍ? Gavin Alexander / 56 DEKORATIVNÍ BETON NEJEN PRO KUCHYŇSKÉ PRACOVNÍ DESKY Milan Švec, Štěpán Švec / 58 VÝBĚR Z NEDÁVNÝCH REALIZACÍ VYUŽÍVAJÍCÍCH TECHNOLOGII TX ACTIVE Ondřej Matějka / 60 BETONOVÁ SETKÁVÁNÍ Rudolf Drahomír Vogel / 63 VĚDA A VÝZKUM NAVRHOVÁNÍ NA MEZNÍ STAV PORUŠENÍ PROTLAČENÍM ČÁST I Jiří Šmejkal, Jaroslav Procházka, Hana Hanzlová / 66 ZAVÁDĚNÍ EN : NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ČÁST 1-2: NAVRHOVÁNÍ NA ÚČINKY POŽÁRU DO PRAXE VÝPOČETNÍ METODA PRO OVĚŘENÍ SMYKOVÉ ÚNOSNOSTI Jaroslav Procházka, Josef Sura, Radek Štefan / 73 PORUCHY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ POHLEDOVÝ BETON Jiří Zmek / 87 AKTUALITY RECENZE KNIH / 23 NOVÝ PŘEDSEDA ČBS, NOVÝ VÝBOR ČBS PRO OBDOBÍ 2011 AŽ 2015 / 35 CENA Z. P. BAŽANTA PRO INŽENÝRSKOU MECHANIKU / 35 ING. HYNEK HLASIVEC (1926 až 2011) / 78 BETON A ARCHITEKTURA / 80 ARCH FOR PEOPLE 2011 Michal Čermák / 84 SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA / 88 FIREMNÍ PREZENTACE FINE / 5 Hydroizolace a vozovky na mostech / 19 Ing. Software Dlubal / 25 Metroprojekt Praha / 41 MC-Bauchemie / 65 Betosan / 71 Beton University / 3. strana obálky ČBS / 3. strana obálky SVB ČR / 4. strana obálky VYDÁVÁ BETON TKS, S. R. O., PRO: Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců betonu ČR Českou betonářskou společnost ČSSI Sdružení pro sanace betonových konstrukcí VYDAVATELSTVÍ ŘÍDÍ: Ing. Michal Števula, Ph.D. ŠÉFREDAKTORKA: Ing. Jana Margoldová, CSc. PRODUKCE: Ing. Lucie Šimečková REDAKČNÍ RADA: Doc. Ing. Vladimír Benko, PhD., Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Jan Gemrich, Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. (před seda), Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místo předseda), Ing. Jan Hrozek, Ing. Jan Hutečka, Ing. arch. Jitka Jadrníčková, Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., Ing. Milan Kalný, Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. Jan Kupeček, Ing. Pavel Lebr, Ing. Milada Mazurová, Doc. Ing. Martin Moravčík, Ph.D., Ing. Hana Némethová, Ing. Milena Paříková, Petr Škoda, Ing. Ervin Severa, Ing. arch. Jiří Šrámek, Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, Prof. Ing. RNDr. Petr Štěpánek, CSc., Ing. Michal Števula, Ph.D., Ing. Vladimír Veselý, Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. GRAFICKÝ NÁVRH: 3P, spol. s r. o. Radlická 50, Praha 5 ILUSTRACE NA TÉTO STRANĚ: Mgr. A. Marcel Turic SAZBA: 3P, spol. s r. o. Radlická 50, Praha 5 TISK: Libertas, a. s. Drtinova 10, Praha 5 ADRESA VYDAVATELSTVÍ A REDAKCE: Beton TKS, s. r. o. Na Zámecké 9, Praha 4 REDAKCE, OBJEDNÁVKY PŘEDPLATNÉHO A INZERCE: mob.: , (tel. linka zrušena) ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: 540 Kč (+ poštovné a balné 6 x 30 = 180 Kč), cena bez DPH 21 EUR (+ poštovné a balné 7,20 EUR), cena bez DPH, studentské 270,- Kč (včetně poštovného, bez DPH) Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E ISSN Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., OZ Střední Čechy, Praha 1, čj. 704/2000 ze dne Za původnost příspěvků odpovídají autoři. Označené příspěvky byly lektorovány. FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: Interiér Golfklubu Čertovo břemeno, foto: Petr Jedinák BETON TKS je přímým nástupcem časopisů Beton a zdivo a Sanace. 5/2011 technologie konstrukce sanace BETON 1

4 ÚVODNÍK EDITORIAL MILÉ ČTENÁŘKY, MILÍ ČTENÁŘI, poslední dobou si stále více uvědomuji, že to, co vidíme, slyšíme nebo jinak vědomě vnímáme, je často jen velmi malá část celku, pouhá špička ledovce. Že každá situace, věc, dílo má ve skutečnosti mnoho dalších rovin a rozměrů, které na první pohled ani nezaznamenáme a většinou je nerozpoznáme vlastně nikdy. Určitě v tom hraje roli uspěchaná doba, obrovské množství informací a obecný tlak na rychlost a výkon, který je na většinu z nás vyvíjen. Více myslíme, než cítíme, a častěji plníme úkoly, než bychom si udělali prostor opravdu pro Sebe. Těžko se nám pak stane, že se dostaneme pod povrch věcí. Někdy si snad i všimneme, něco nás osloví, zasáhne, ale často ani nevíme proč. Napadá mě osobní zkušenost, když jsem poprvé na vlastní oči viděla část díla Michelangela Buonarottiho. Strávila jsem odpoledne v Sixtinské kapli a nějakou hodinu u Piety a také u sochy Mojžíše. Řekla bych, že Michelangelo je jedním z mála umělců, které zná téměř každý. Je jasné, že dovednost a řemeslné zpracování jeho děl jsou dokonalé a vysoko přesahují většinu ostatních. Co z Michelangela ale dělá světoznámého genia, není ani jeho tehdejší řemeslná zručnost, ani dnešní schopnosti kreativců turistického marketingu, ale právě ty hlubiny, skryté dimenze a energie jeho děl. Pokud se nám podaří napojit se na ně, pocítíme silné duchovní prožitky, vstoupíme do prostoru tvůrce a porozumíme jeho sdělení. Jeho umění je brána do jiných světů. Jsem přesvědčena, že právě síla a opravdovost jeho poselství způsobily, že se jeho dílo i on sám stali nezapomenutelnými. Navíc každý, koho se dotkl Duch, jenž prostupuje Michelangelova díla, nechá na místě kus svého prožitku a posiluje tak genia loci... Ještě bych ráda uvedla jeden příklad z Říma, chrám všech bohů, téměř let starý Pantheon. Je to opravdu impozantní stavba postavená v technologii opus caementitium - což je v podstatě prostý beton. Jedná se o tvarově čistou stavbu s kruhovým půdorysem o průměru 43,3 m. Stejná je i výška prostoru, který je zastřešen kupolí ve tvaru polokoule, v jejímž vrcholu je otvor o průměru 9 m, který otvírá průhled do nebe. Celý prostor včetně původních geometrických obrazců v dlažbě je velmi jednoduchý a nadčasový. Dýchá z něj silný vnitřní řád, a když ho člověk na sebe nechá působit, pocítí intenzivní spojení se Sebou, s Podstatou, Duchem, Bohem... Vybrala jsem dva opravdu výrazné příklady, ale jsem přesvědčená, že určitý duchovní obsah má každé dílo. Každé dílo vypovídá o svém tvůrci, a to jak v dobrém, tak i ve špatném slova smyslu. Objekty, které tvoří obsah tohoto čísla, jsou mi většinou blízké svou filosofií. Řada z nich má přímo a vědomě ve svém programu duchovní rozměr, který je přiblížen čtenářům v komentáři autora. Takříkajíc v popisu práce to mají sakrální stavby, ale silně je filosofický základ cítit i u jiných objektů. Úcta a pokora vůči přírodě, ale také vůči materiálům a lidskému umění přímo čiší z budovy Golfklubu Čertovo břemeno. Podobný respekt vůči přírodě a prostředí obecně můžeme vidět i u domů architekta Kazunoriho Fujimota. Jejich tvarová jednoduchost a čistota nechávají vyniknout kráse materiálu v jeho základní, surové podobě. Velmi mě zaujal pohled architekta Zdeňka Fránka v souvislosti s objektem modlitebny Českobratrské církve v Černošicích, kde říká, že svět je absolutně plastický a tato plasticita umožňuje rovnováhu vší existence. Shodou okolností jsem se totiž s podobným pojetím nedávno setkala v úplně jiném oboru: v souvislosti s vývojem jazyka se ke mně dostala teze českého lingvisty první poloviny 20. století Viléma Mathesia, že princip řádu záleží v pružné stabilitě souborného celku organizovaného v systém. Takže jsem se opět ujistila v názoru, že vše je propojené a základní principy jsou platné obecně. Oslavou materiálu a jednoduchosti je i katolický církevní soubor Holy Rosary v Louisianě. Všimněte si, jak prosté a krásné jsou interiery objektů, včetně detailů umýváren a zařizovacích předmětů. Dalším vysloveně duchovním objektem je Sunset Chapel v mexickém Acapulcu, kaple ve tvaru balvanu, dokonale vrostlá do krajiny. Na tvarovém řešení této stavby-plastiky jsem si znovu uvědomila, jaký je beton tvárný materiál a kolik umožňuje variant použití. Cihla, ocel, dřevo, sklo, plasty, tkanina, každý materiál má svá specifika a prostor k uplatnění, ale právě beton má nepřeberné množství způsobů využití, tvarování a povrchových úprav. Ze samotného charakteru tohoto materiálu a technologie výroby vyplývá, že může mít různou strukturu, barvu i konečnou povrchovou úpravu. Může vypadat surově a drsně, ale i vysoce ušlechtile. Beton navíc vytváří pozitiv k bednění, což lze využít pro výtvarný záměr, jak můžete vidět například na stěnách a stropech Golfklubu Čertovo břemeno. Příkladem ušlechtilé úpravy betonu jsou interierové prvky jako schodiště nebo i poslední dobou stále rozšířenější nábytek či jeho části. Jedná se například o betonové kuchyňské desky, zařízení koupelen, ale i špičkové reproduktory, kde se snoubí využití fyzikálních vlastností betonu s jeho výtvarným zpracováním. Dalším příkladem zajímavého způsobu využití betonu jsou sochy Zuzany Čížkové. S jejím novým dílem, plastikami rukou hovořících znakovou řečí na zdi areálu Střední, základní a mateřské školy pro sluchově postižené v Praze 5, se můžete seznámit na následujících stránkách. Říkají nám Život je krásný, buďte šťastní a mějte se rádi!. Jitka Jadrníčková 2 BETON technologie konstrukce sanace 5/2011

5 STAVEBNÍ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM S TĚLOCVIČNOU RESIDENTIAL HOUSE WITH GYM Petr Burian Po dlouhých letech byl ve vnitřní Praze postaven činžovní dům, tedy výjimečně nikoli dům určený k rozprodání po bytových jednotkách. Investorem tohoto počinu byla Městská část Praha 1. Součást programu tvoří tělocvičný sál pro potřeby školy v těsném sousedství. After many years, an apartment house quite exceptionally not a house where individual flats were meant to be sold to individual owners was built in downtown Prague. The investor was city quarter Prague 1. The part of the program is a gym for the use of the school in the close neighbourhood. Budova již nyní slouží jako bytový dům s celkem třiceti třemi malometrážními byty (pronajaty MČ jako startovní stabilizační byty zaměstnanců města učitelé, strážníci apod.) a školní tělocvična sousedící ZŠ J. Gutha-Jarkovského (Klimentská 38). Část dispozice (v úrovni přízemí) je věnována na pronajímatelné nebytové prostory (obchod, služby, kancelář nebo pod.), parkování je zajištěno v rámci objektu ve 2. PP. 2 1 Obr. 1 Bytový dům s tělocvičnou, boční strana Fig. 1 Residential house with the gym, side part Obr. 2 Detailní pohled na čelní fasádu Fig. 2 Detail view of the facade VÝCHOZÍ STAV Tak trochu zapomenutý volný pozemek na nároží ulic Soukenická, Barvířská a Lodecká, donedávna využívaný jako školní hřiště, byl již od doby novodobé předválečné regulace jak patrno ze soudobých plánů i podoby realizovaných sousedních budov (č.p. 1185) zamýšlen k zastavění. Vzhledem k tomu, že při jižní straně těsně sousedící školní budovy nejsou kmenové učebny a místnosti zde situované snesly částečný úbytek světla, byl původní stavební program investora rozšířen kromě prioritní výstavby tělocvičny o další funkce ve vyšších podlažích (v naprosté většině byty). URBANISMUS Navržená hmota nové budovy se výškově podřizuje logice regulace, která přišla se zástavbou 30. a 40. let 20. století. Zároveň s dokončením započaté uliční fronty Soukenické ulice se ale nový objekt snaží akcentovat svoji nárožní polohu strukturou vysazených arkýřů. Směrem ke škole jsme snížili podlažnost o dvě patra tak, aby se novostavba v tomto místě dostala pod úroveň hlavní římsy školní budovy. Po stránce vazeb na nejbližší okolí jde o v pravém slova smyslu hybridní stavbu: výplň proluky, nárožní objekt i solitér, ale nic z toho na sto procent. Budova je vybavena celkem třemi nezávislými vchody a jedním vjezdem. Urbánním těžištěm místa je bezpochyby prostor Petrského náměstí. Nástup do horních částí objektu i do nebytových prostor v přízemí je proto situován právě nejblíže náměstí. Vstup do tělocvičny je naopak co nejtěsněji napojen (lehkým spojovacím krčkem) na školní budovu. Protože je počítáno s využíváním sálu i mimoškolními subjekty, do krčku je umožněn venkovní přístup i z Barvířské ulice přes dvorek mezi novostavbou a školou. Vjezd do výtahu podzemního parkoviště je z jižní strany, z Lodecké ulice. 5/2011 technologie konstrukce sanace BETON 3

6 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 3 4 Obr. 3 Betonáž monolitické příhradové konstrukce po obvodu sálu Fig. 3 Concreting of the in situ latticed construction for the perimeter of the gym Obr. 4 Osazení prefabrikovaných okenních arkýřů a příprava výztuže nosných stěn Fig. 4 Erection of the prefabricated bay window and the preparation of the armature for the bearing walls Obr. 5 Poruchy v kvalitě povrchu pohledových betonů po odbednění Fig. 5 Failures in the quality of the surface of architectural concretes after removal of the formworks Obr. 6 Parking v 2. PP Fig. 6 Parking on the 2 nd underground floor 5 Obr. 7 Tělocvičný sál o půdorysu 10 x 20 m, s prosklením po obvodu a střešními světlíky Fig. 7 Gym with the plan 10 x 20 m, glassedin perimeter and the roof skylights ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY Celkový koncept návrhu budovy je postaven na principu stavebnice z prostorových jednotek. Přítomností sálu diktovaná poloha vertikální komunikace předurčuje typ dispozice s otevřenou horizontální chodbou pavlačí. Mezi jednotlivé vrstvy patrových desek jsou vkládány objemy odpovídající svou velikostí bytovým jednotkám. Tam, kde je třeba působení hmoty zředit, podřídit se sousedním objektům, poskytnout více světla, vzduchu, vytvořit netradiční otevřený prostor pro vzájemný kontakt obyvatel, tam jsou články stavebnice vynechány. V poslední vrstvě je skladebné těleso jednotky díky mezonetové dispozici bytů protaženo na dvojnásobnou výšku korunu celkové kompozice. Z hlediska geometrie přebírá celá skladba ortogonalitu Barvířské ulice tím, že tato ulička není na Lodeckou kolmá, je do celku vneseno napětí v podobě postupně povysouvaných krabiček. Co do funkční náplně se jedná o vesměs minimální bytové jednotky o ploše kolem 30 m 2. Jsou orientované do pozice umožňující příčné provětrání. Díky převážně jižní orientaci i velkorysému prosklení jsou byty bohatě dotované denním světlem a sluncem a mají standard a kvalitu plnohodnotného současného bydlení. Translucidní skleněný plášť přízemí je jednotný jak pro zapuštěný objem sálu tělocvičny, tak pro ostatní využití parteru. Jeho běžná denní i rozsvícená večerní podoba má umocnit dělení kompozice na křehký a nehmotný, veřejně využívaný parter, v kontrastu ke kompaktním kubickým jednotkám bydlení ve vyšších podlažích. Řešení je postavené na levných materiálech v precizním zpracování detailu: sendvičový plášť krytý sklocementovými deskami, pozinkovaná ocel, profilované skleněné tvárnice, dřevěné okenní rámy. Zeleň je do objektu vnesena částečným osázením plochých střech i výsadbou popínavek při vnitřních stěnách jižně orientovaných společných teras. 7 4 BETON technologie konstrukce sanace 5/2011

7 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 6 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, VYUŽITÍ BETONU Dům lze vpravdě označit za betonový a není to dáno jen tím, že jeho jádrem je monolitický skelet. Beton byl zvolen jako signifikantní pohledový materiál. Je za tím snaha vplynout mezi kontext kvalitní okolní architektury 19. a 20. století s jejími povrchy ušlechtilých omítek (mimochodem v převážně šedé barevnosti) i pokus o určitou nadčasovost a neokázalost při volbě způsobu opláštění veřejné budovy. Betonové konstrukce zde použité lze zjednodušeně kategorizovat do tří skupin. Jde za prvé o monolitické konstrukce stěn a sloupů odlévané na místě, z nichž část byla ponechána v pohledovém stavu. Za další jsou uplatněny konstrukce prefabrikované, což představuje krom obligátních schodišťových ramen zejména prefabrikáty okenních arkýřů, přičemž obé bylo důsledně ponecháno v surovém pohledovém stavu. Třetí kategorií je pak opláštění bytové části budovy provedené ze systému prefabrikovaných sklocementových (přesněji: sklovláknobetonových) dílců. verze 13 5/2011 technologie konstrukce sanace BETON 5

8 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 8a 8b 9 Monolit Objekt je specifický mixem funkcí, který jde v našem případě ruku v ruce se změnami konstrukčního systému. Běžný sloupový systém, který má svou logiku v garážovém druhém suterénu, je v prvním podzemí a přízemí vystřídán velkorozponovým objemem tělocvičného sálu o půdorysu 10 x 20 m. Na sál, který musí být normově osvětlen přirozeným denním světlem, a je proto z poloviny obvodu prosklený, kolmo navazuje systém pravidelných nosných mezibytových stěn. Betonová podstata konstrukce je formou pohledového betonu zcela důsledně přiznána ve všech společných prostorách domu (domovní komunikace, garáže, prostory školy zejména tělocvična). Uvnitř prostor soukromých, tedy v bytech a nebytových jednotkách, je monolit skryt vrstvou omítek. Realizace pohledových povrchů se jako již tradičně v českém prostředí potýkala s řadou problémů. Ze strany subdodavatele šlo nejen o opakované používání opotřebených a poškozených prvků bednění, ale zejména o nadlimitní množství a velikost kaveren, úniky mléka ze směsi při spodních okrajích bedněné konstrukce a nepřesnosti v místech pracovních spár. Od okamžiku odbednění prvních pohledových povrchů tak začalo hledání možného způsobu jejich oprav. V tomto hledání jsme od počátku vyloučili možnost plošného přestěrkovávání vysprávkovou stěrkou. Takto upravené povrchy pozbývají autenticity pohledového betonu a zvláště rozpačitě působí v kombinaci s ponechanými přirozenými povrchy, které se jakžtakž povedly. Metodou, která se ukázala jako relativně úspěšná, bylo důsledně lokální vyspravování kaveren a nerovností, jejich následné přebrušování a srovnání do líce s povrchem betonu a nakonec barevné sjednocení mírně zatónovanou ztmavující lazurou, která ovšem podržela a podtrhla betonový look konstrukce. Prefabrikáty Podobně jako v případě obvodových konstrukcí společných domovních prostor byly i prefabrikované konstrukce, zejména tedy ramena schodišť a obvodové konstrukce okenních arkýřů, ponechány v povrchu pohledového betonu. V případě mírně před líc fasády předsunutých okenních arkýřů se práce s prefabrikovanými díly ukázala jako technologická nutnost. Kvůli maximální dosažitelné světlé výšce oken bylo nutno sílu jejich obvodových stěn redukovat na 150 mm. Tedy tloušťku konstrukce, která by při složitosti tvaru dílce a požadavku na pohledovost nebyla realizovatelná litím na stavbě. Předem připravené obvodové prefabrikáty určené pro zalití do monolitu tak výrazně urychlily práci na hrubé stavbě. Pohledové betonové orámování pobytových francouzských oken v kontrastu s bílými omítanými stěnami se navíc stalo typickým výtvarným prvkem každého z bytů. Opláštění Provedení fasády se zřejmě podepisuje na celkovém betonovém vzhledu objektu nejvíce. Přestože se nejedná o prezentaci vlastního nosného materiálu (za fasádními díly je standardní větraná mezera a tepelná izolace), jde do velké míry o potvrzení konceptu univerzálního užití jednoduché a surové (ve smyslu: bez dalších povrchových úprav omítek apod.) materializace. Sklocementové dílce nebyly voleny náhodou. Stavebnicový systém obytných boxů se vyznačuje mimo jiné značnou rozměrovou opakovaností prvků pláště. To umožnilo systém učinit úsporným a dostupným. Sklocement (tzn. zhruba 12 mm silná betonová deskovina vyztužená skelným vláknem) navíc umožňuje odlévat trojrozměrné prostorové dílce, které lze osazovat do nároží. To vše se děje při rozměrových tolerancích v řádu jednotek mm. Tento fakt je rozhodující pro celkový dojem exaktního, dobře padnoucího obleku domu. V rámci závěrečné hydrofobizační povrchové úpravy pláště jsme opět pracovali s jemným lazurováním, které mělo za cíl nenápadně podtrhnout odlišnost jednotlivých prostorových jednotek stavebnice a současně trochu utlumit barevné rozdíly mezi jednotlivými deskami pocházející z výroby. Na celý objekt byly proto vybrány čtyři odstíny šedé lazury, které se zde střídají systémem co bytová jednotka, to jeden odstín lazury. 6 BETON technologie konstrukce sanace 5/2011

9 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 10 11a Stavba získala Grand prix 2011 Národní cenu za architekturu (pozn. redakce). 11b Ing. arch. Petr Burian DaM, architektonická kancelář Na dolinách 168/6, Praha 4 Podolí tel.: , Investor Městská část Praha 1 Autor Petr Burian Spolupráce Jan David, Petr Malinský, Petr Franze (M3M, s. r. o. hlavní inženýr) Architekt DaM, s. r. o. Generální dodavatel CGM Czech, a. s. Projekt 2004 až 2007 Realizace 2009 až 2011 Náklady 139,5 mil. bez DPH/ 155 mil. vč. DPH Hrubá podlažní plocha m 2 12 Fotografie: 1, 2, 6 až 11 Andrea Thiel Lhotáková, 3 až 5 archív architektonické kanceláře DaM Obr. 8 a) Schodiště spojovacího krčku, b) hlavní schodiště Fig. 8 a) Staircase in the connecting neck, b) main staircase Obr. 9 Komunikační protor před tělocvičnou Fig. 9 Communication space in front of the gym Obr. 10 Interiér malometrážního bytu Fig. 10 Interior of a small flat Obr. 11a, b Pohledy z Petrského náměstí Fig. 11a, b Views from the Petrské square Obr. 12 Společná terasa Fig. 12 Common terrace Obr. 13 Dvorní strana fasády Fig. 13 Court part 13 5/2011 technologie konstrukce sanace BETON 7

10 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES GOLFKLUB ČERTOVO BŘEMENO ČERTOVO BŘEMENO GOLF CLUB Stanislav Fiala, David Szántó V dubnu letošního roku byla na golfovém hřišti Čertovo břemeno dokončena stavba nové klubovny. Původní svou kapacitou již nestačila, a tak se majitelé rozhodli postavit novou. Její koncept se ubírá stejným směrem dům žijící v symbióze s místní přírodou, jeho objem je začleněn do krajiny tak, že ji jen doplňuje. Veškeré železobetonové konstrukce nad základovou deskou jsou v pohledové kvalitě a v kombinaci se dřevem a sklem přispívají k příjemné atmosféře místa. The club building was finished in the golf resort Čertovo břemeno in April of this year. The old building was too small already and therefore the owners decided to build a new one. Its conception is the same the house is in symbiosis with the nature, its volume is incorporated in the landscape and just supplements it. All reinforced concrete structures above the ground plate are in architectural quality and their combination with wood and glace contributes to the pleasant atmosphere of the place. SLOVO ARCHITEKTA Golfové hřiště Čertovo břemeno nepatří k těm umělým, vyumělkovaným, které po světě najdete. Možná se dá i říct, že rodina majitelů měla spíš touhu dát do pořádku zanedbanou krajinu okolo svých statků, očistit ji od náletových křovin, vysušit neprostupné močály a místo nich vytvořit spoustu malých jezírek, kde by se zase usadily ryby a žáby. Povedlo se jim to neuvěřitelně přirozeným způsobem s absolutním respektem k charakteru místní přírody. Měl jsem tu čest navázat na tuto jejich krásnou krajinářskou práci a vytvořit zde nejdříve v letech 2000 až 2002 malou klubovnu, která zabezpečovala úplně minimální zázemí pro hráče v začátcích hřiště. Už tenkrát zvítězila snaha nevnášet do krajiny novou hmotu moderní stavby. Svůj účel splnila taková malá jeskyňka z betonu a kamene, zahrabaná pod jeden z travnatých pahorků. Když jsem v roce 2007 dostal úkol navrhnout tady novou velkou klubovnu, bylo jasné, že se bude její koncept ubírat stejným směrem. Musí to být dům, který bude žít s místní přírodou v úplné symbióze, přestože jeho program není vůbec malý. Musí pojmout velkou klubovnu s restaurací pro osmdesát až sto lidí, konferenční salónek pro třicet až šedesát lidí, bar, recepci, kanceláře, šatny, sociální zázemí, úschovnu bagů, velkou kuchyň, sklady, strojovny a kompletní zázemí pro personál hřiště. Navíc je zde trojice pohotovostních pokojů, které můžou příležitostně posloužit jako ubytování pro přátele, nebo bydlení pro správce areálu. Dispozici bylo potřeba úsporně vyřešit tak, aby dům v běžných pracovních dnech, kdy je poloprázdný, mohla obsloužit ve veřejné části pouze jedna osoba, která dokáže mít přehled nad celým prostorem. Zároveň však musí umět pojmout při akcích až dvě stě lidí a zůstat pohodlným, fungujícím organismem. Cítil jsem povinnost schovat tento objem do krajiny tak, aby ji jen pokorně a přirozeně doplňoval, aby si s ní povídal, aby s přírodou dýchal. Dům je tedy opět zakopaný do pozvolného zatravněného kopečku, jehož seříznutá jižní strana vyhlíží do mírného údolí na blízký rybník a dále do několika plánů krásné krajiny, zvané Česká Sibiř. Dům je zemí izolován před chladem i horkem, ze země si z vrtů bere teplo i chlad. Z vrtu si bere i svou vodu, kterou zase vyčištěnou vypouští do koloběhu krajiny. Se zemí je spjatý i spoustou přírodních materiálů, které tvoří jeho hlavní tvář. Pro konstrukci hlavní veřejné části domu posloužilo velké množství dřeva. Oprášili jsme tradiční, dávno zapomenu- 8 BETON technologie konstrukce sanace 5/2011

11 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 1 Obr. 1 Panoramatický pohled na jižní prosklenou fasádu Fig. 1 Panoramic view of the south glazed facade Obr. 2 Výkresy: a) půdorys, b) řez Fig. 2 Drawings documentation, a) ground plan, b) section 2a 2b 5/2011 technologie konstrukce sanace BETON 9

12 STRUCTURES 3 4 tý systém povalových stropů, které patřily v dávné minulosti, kdy mělo lidstvo ještě mnohem blíž k přírodě, k tomu nejobyčejnějšímu, co bylo možné ve staré architektuře spatřit. Povalový strop z oloupaných smrkových kmenů, nadimenzovaný na osmimetrový rozpon, je opřený o nakloněnou palisádu, která tak lemuje celý hlavní prostor a spolu se stropem tvoří útulný pocit bezpečného útočiště pro návštěvníky. Jižní strana prostorné haly je však celá otevřená nenápadnou odhmotněnou skleněnou fasádou do mírného údolí vlídné krajiny. Prostor jakoby pokračuje až ven na plynule navazující terasu, zastřešenou tenčími smrkovými kmeny, řídnoucími tak, aby částečně propouštěly slunce. Přední stranu zastřešení nese masivní dřevěný rám, celý vytvořený z pečlivě vybíraných dubových kmenů, které jsme v konstrukci použili tak, jak vyrostly. Řada těchto rozsoch zmnožených odrazem v hladké skleněné fasádě vytváří takový náhrdelník, kterým se dům pyšní. Smrková palisáda na východní straně vybíhá ven z domu a svým postupným rozestupováním do krajiny lemuje příchozí cestu k domu (kmeny navíc nesou orientační lampy). Hodně silným prvkem, který doplňuje harmonii a konfiguraci okolí domu, jsou obrovské balvany, které jsme vyvalili ze země při jakémkoli výkopu, který bylo nutné udělat. Tyto nádherné balvany, které tu podle pověsti nechal čert (odtud název Čertovo břemeno), se nám náramně hodily na zpevnění opěrných svahů, různých bariér i naváděcích prvků. Dva z nich jsme zapomněli i uvnitř, aby pomohly vytvořit čertovsky přírodní krb s otevřeným ohněm, který zpříjemňuje posezení v klubové části společenské haly. 5a 5b 6 10 BETON technologie konstrukce sanace 5/2011

13 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 7a 7b 7c Obr. 3 Pohled z jeřábu na staveniště Fig. 3 View from the crane onto the building side Obr. 4 Jižní opěrka, bednění z krajinových prken s připravenou výztuží Fig. 4 Framework of the south retaining wall from sidings with the prepared armature Obr. 5 Světlíky: a) polystyrenová kopyta pokrytá bedněním z krajinových prken a vyvázaná výztuž, b) odbedňování Fig. 5 Skylights, a) polystyrene forms covered with the logs and armature, b) stripping the formwork Obr. 6 Panoramatický pohled na hrubou stavbu Fig. 6 Panoramic view of the building site Obr. 7 Veřejná část, a) panoramatický pohled na západní část s krbem, b) detail u krbu, c) východní část s restaurací a recepcí Fig. 7 Public part, a) panoramic view of the west part with the fire place, b) detail of the fireplace, c) the east part with the restaurant Přední dřevěná konstrukce je opřená a stabilizovaná o odolnou železobetonovou strukturu, zahrabanou na severní straně pod zem. Přestože je beton tím nejpoužívanějším, nejobyčejnějším a taky nejzprofanovanějším materiálem naší moderní doby, tkví jeho podstata pořád v přírodních materiálech. Tento umělý kámen jsme se snažili ale předvést v ještě přírodnější podobě, než je obvyklé. Snažili jsme se, aby byl dialog mezi archaickým dřevem a moderním betonem co nejbližší. Proto jsme pro bednění některých stropů a stěn použili krajinková prkna, takže se tu navždy otiskly různé suky, chodbičky lýkovce a typické nerovnosti dřeva, jež se ve své opravdové přírodní kráse opírá jen o malý kousek dál o takto formovaný beton. Do stropu betonové části jsme vybednili kónické světlíky kryté otevíracími polykarbonátovými čočkami, které dokážou přirozeně provětrávat celý prostor, případně můžou do domu nasávat noční chlad, který se naakumuluje do betonu v letních horkých dnech. Přírodní povrchy v domě pokračují přes břidlicovou podlahu, která dělá téměř dojem barevné udusané hlíny. Ven na terasu pak pokračuje podlaha z přirozeně katrovaných akátových prken (povrchová úprava, pozn. redakce). Chodníčky okolo domu jsme vydláždili z dubových špalíků, které jsme získali rozřezáním větví a zbytků z konstrukčních dubů. Z odřezků smrkových kmenů jsme zase naštípali menší špalíky, ze kterých jsme postavili různé pomocné stěnky (stěnu baru, recepce, parapety oken, různé krycí stěny). Ze zbytků přišly ke slovu i masivní odštěpky z ručně tesaných dubových fošen a dubového koryta na vodu. Byly tak krásné, že jsme je místo spálení v krbu použili jako zásypový materiál, doplňující mozaiku přírodních struktur, které tu na hosty útočí na každém kroku. Výše zmíněné ručně tesané dubové profily jsme využili v interiéru na barový a recepční pult, barové police, na knihovnu a různé další police, na velké zrcadlové rámy a na hambalky do šaten. Setkávání mistrů starodávných řemesel s mistry moderního rychlého stavitelství na této stavbě bylo osvěžujícím momentem, který se snad viditelně podepsal i na samotném vyznění celé stavby. Tvorba tohoto domu byla takovým návratem k přírodě, podvědomým vzpomínáním na obrázky z dětství prožité v jihočeských lesích. My, kteří jsme na domě pracovali, z něj máme velkou radost a o to víc doufáme, že bude nenápadně a účelně sloužit lidem s nevtíravou samozřejmostí, že bude kolem sebe šířit klid, radost i krásu. 5/2011 technologie konstrukce sanace BETON 11

14 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES Obr. 8 Vnitřní chodba Fig. 8 Inner corridor Obr. 9 Pohled do zázemí Fig. 9 View of the background Obr. 10 Prostor šaten, v zadní části umývárna Fig. 10 Dressing rooms, washroom in the back part Obr. 11 Přednáškový sál Fig. 11 Lecture room Obr. 12 Průhled z přednáškového sálu do veřejné části Fig. 12 View through the lecture hall to the public part Obr. 13 Venkovní posezení Fig. 13 Outside sitting place SLOVO STAVITELE Nosná konstrukce (základová deska, stěny, strop, atiky, světlíky) objektu zázemí golfového hřiště Čertovo břemeno je tvořena ze železobetonové monolitické konstrukce. Dalo by se říci, že veškeré železobetonové konstrukce nad základovou deskou plní kromě funkce statické i funkci estetickou, tzn. že tyto konstrukce jsou provedeny z pohledového betonu. Jeho zvláštností byla povrchová úprava, která nebyla tvořena klasickým otiskem bednících dílců, ale otiskem krajinových prken z kulatin stromů. Tento povrch se vyskytoval na 70 % pohledových betonů. Další zajímavě pojatou konstrukcí jsou stěny. Stěny jsou tvořeny nakloněnými rovinami, které po délce mění svůj úhel naklonění. V místě budoucího krbu se dokonce dvě nakloněné plochy protínají a jejich průsečnice tvoří oblouk. Část stropu byla bedněna z hladkých bednících překližek. Zbylá část byla vybedněna pomocí krajinových prken. Světlíky na střeše mají konusový tvar a jejich vnitřní povrch tvoří otisk krajinových prken. Požadavek architekta na pohledový beton byl jednoznačný. Vytvořit konstrukci z betonu, jejíž povrch se nebude ničím upravovat, a to i za předpokladu výskytu možných drobných defektů. Architekt nekladl důraz na vytvoření pohledového betonu, který bývá nadefinován jako dokonalý výrobek s dokonalým povrchovým vzhledem bez vzduchových bublin a pórů, s nulovou tolerancí na rovinnost a bez pracovních spár. Tento postoj nám paradoxně možná napomohl k tomu, že vzniklé pohledové konstrukce jsou vytvořeny v dobré kvalitě. Nebyli jsme svázáni několikastránkovým technologickým postupem na pohledový beton, neboť z praxe je známo, že co člověk, to jiný názor na pohledový beton. Před zahájením prací bylo nutné mít odsouhlasen spárořez bednících dílců a překližek a určený vzorek pohledových stěn jak s rovným povrchem betonu, tak i s otiskem krajinových prken. Jednou z nejtěžších činností v rámci realizace železobetonové konstrukce byla dodávka požadovaných krajinových prken. Snahou architekta bylo mít krajinová prkna ve stej- 12 BETON technologie konstrukce sanace 5/2011

15 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES né tloušťce (do 40 až 50 mm) a stejné šířce (250 až 300 mm) a to vše za předpokladu co nejmenšího poškození povrchů prken resp. jejich kůry. Tyto požadavky zapříčinily několikadenní objíždění pil po celých jižních Čechách. Nakonec jsme ale ty správné kmeny stromů objevili v Podkrkonoší. V původním záměru měl být povrch tvořen otiskem krajinových prken včetně kůry, ale po předvedení vzorku byl tento záměr zamítnut. Byla zvolena varianta otisku bez kůry, ale s možným výskytem suků, nerovností dřeva a podobných defektů. Dalším neméně důležitým úkolem byla příprava bednění. Bylo nutno vytvořit nejen kladečské výkresy pro bednění stěn (zejména nakloněných stěn), ale i vymyslet způsob bednění střešních světlíků. Nakonec byla vybrána varianta bednění světlíků pomocí polystyrenových kopyt. Pro každý světlík bylo vyrobeno samostatné polystyrenové kopyto, na které se připevňovaly krajiny z prken upravené tak, aby se sbíhaly do pomyslné špičky kužele. Celkem bylo takto zhotoveno dvacet dva kusů tvarově zcela originálních světlíků. Bednění stropu bylo sestaveno z části hladkých bednících překližek (v kombinaci nových a již použitých) a z části z krajin. Tato část výstavby byla pro realizaci železobetonové konstrukce tou nejjednodušší, ale zásady spárořezu, čistoty pracovních spár apod. musely být bezpodmínečně dodrženy. správně zvolit typ bednění, správně zvolit harmonogram postupu prací bez neadekvátního tlaku na konečný termín, kvalifikovaní pracovníci, správně načasovat zahájení prací vzhledem ke klimatickým podmínkám. Tyto zásady jdou samozřejmě ruku v ruce s finanční stránkou zajištění jednotlivých zmíněných kritérií. Významnou roli hraje kompletní důslednost, odbornost a pečlivost při provádění díla ve všech jeho stupních tak, aby vznikl jiný než průměrný pohledový beton. Bohužel musím konstatovat, že ve srovnání se zeměmi s betonářskou tradicí, jako je např. Německo, Rakousko, Švýcarsko apod., máme stále co dohánět. Pohledové betony realizované v ČR zdaleka nedosahují úrovně provádění pohledových betonů v těchto zemích. Pokud si budeme namlouvat, že to tak není, tak nadále budeme realizovat 80 % špatných pohledových betonů. Doufejme a přejme si, že tato skutečnost se bude postupně měnit a pohledové betony budou prováděny tak, aby nebylo nutné aplikovat na povrch pohledových betonů nesmyslné záplaty sanačních omítek, jak je u nás v současné době zvykem. Golfklub Čertovo břemeno získal Titul v soutěži Stavba roku 2011 (pozn. redakce) Po odbednění konstrukcí, především v místech, kde byly použity krajiny, byl povrch vysokotlakým proudem vody zbaven nečistot. Zbytky suků a třísek, které nešly vodou odstranit, byly ponechány. Veškeré plochy pohledových betonů byly opatřeny impregnačním nátěrem. Betonová směs byla tvořena třídami betonů C25/30 X0 XC1 s šedesátidenním náběhem pevnosti v tlaku pro základovou desku a stropy, C30/37 XA1, XC4, XF4 pro stěny. Pro pohledové betony jsme použili kamenivo zrnitosti 8/16, konzistence S3, která byla pravidelně kontrolována při jednotlivých dodávkách na stavbu. Byl použit cement CEM I 42,5 R v množství 363 kg/m 3. SLOVO ZÁVĚREM Čas od času se na stavbách setkávám s realizací pohledových betonů. Je nutné si uvědomit, že pokud chceme realizovat konstrukci z pohledového betonu, je nutné dodržet několik zásad: správně zvolit betonovou směs, Ing. arch. Stanislav Fiala Fiala + Němec, s. r. o., Balbínova 22, Praha 2 tel.: , Ing. David Szántó Skanska, a. s., Divize Betonové konstrukce Fotografie: 1, 7 až 13 Milan Senko, 3 až 6 David Szántó Investor Autor Spolupráce Generální dodavatel Subdodavatel monolitické konstrukce Projekt 2009 až 2010 Realizace 2010 až 2011 Zastavěná plocha m 2 Obestavěný prostor m 3 Golf Čertovo břemeno, s. r. o., JUDr. Petr Němec Ing. arch. Stanislav Fiala Ing. Jiří Václavů, Ing. Vít Mlázovský, Ing. arch. Jana Štefuráková, Milan Bulva Skanska, a. s., Divize Pozemní stavitelství Skanska, a. s., Divize Betonové konstrukce 5/2011 technologie konstrukce sanace BETON 13

16 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES NOVÁ BUDOVA ČVUT V PRAZE 6 DEJVICÍCH NEW BUILDING OF THE CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE 6 DEJVICE Alena Šrámková, Tomáš Koumar, Lukáš Ehl, Pavel Kasal Novou moderní budovu Fakulty architektury ČVUT v Praze charakterizuje jednoduchost, přehlednost a důstojnost. Většina konstrukcí v budově je provedena v kvalitě pohledového betonu. The new modern building of the Faculty of Architecture of the Czech Technical University in Prague is characterized by its simplicity, good arrangement and elegance. The major parts of the construction are made of quality architectural concrete. 1 V Praze 6 Dejvicích otevřelo ČVUT dne 22. února 2011 novou budovu Fakulty architektury a Fakulty informačních technologií (obr. 1). Budova se nachází mezi ulicemi Kolejní, Bechyňova a Thákurova v bezprostřední blízkosti Fakulty stavební. Je tvarově nekomplikovaná a působí cíleně skromným a jednoduchým dojmem. Objekt má tři podzemní podlaží a osm nadzemních. Podzemní část objektu má čtvercový půdorys o délce strany 65 m. Nadzemní část zaujímá pouze tři čtvrtiny tohoto půdorysu a je ve tvaru rovnoramenného písmene L (obr. 2). Plocha vynechané čtvrtiny tvoří v přízemí vstupní nádvoří. Z exteriéru je nejvýraznější severovýchodní strana budovy (obr. 3), ze které v přízemí vystupují tři menší do země zapuštěné kvádry s velkokapacitními posluchárnami. Interiéru dominují tři shora zasklená atria, která jsou přes celou výšku nadzemní části budovy. Podzemní podlaží jsou z převážné části určena pro parkování osobních vozidel. V prvním podzemním podlaží jsou navíc umístěny provozy hospodářského zázemí, počítačových učeben, modelárny, sochařský ateliér a prostory technického zařízení. První dvě nadzemní podlaží slouží celé technické univerzitě. Ve druhém nadzemním podlaží je budova architektury propojena ocelovou prosklenou lávkou se sousedním objektem budovou Fakulty stavební. Zbývající podlaží budovy slouží jako výukové prostory. Ateliéry se nachází v 7. a 8. podlaží. ZÁMĚR ARCHITEKTŮ Když jsme začínali vůbec přemýšlet o konceptu nové školy, tak jsme vlastně mimoděk reagovali na prostředí školy staré. Čím to bylo, že každý do školy chodil, jen když musel na cvičení, konzultace a dost? Učitelé snad někdy navíc za svou prací. Nikdo se tam ale nechodil kamarádit, povídat si, hrát si, číst či rozmýšlet. Všichni, kdo ve škole seděli, se mezi sebou navzájem neznali. Kontakty se budovaly mimo školu na koleji, ve spolku Kruh nebo třeba na obědě, v knihovně. Ani architektura školy nám nepřišla příliš povzbudivá pro studující zrovna této disciplíny. Tak jsme reagovali na stávající prostředí a trochu jsme měli strach, aby moderně vybavená, docela automatizovaná, hodně prosklená budova nenapověděla žákům, že disciplína architektury je něco neobvyklého a tudíž, že architekti jsou něčím výjimečným. My jsme ale samozřejmě chtěli, aby architektura nové školy byla nejlepší na světě. A tak jsme pro školu navrhli obyčejný dům. Dost pevný v kramflecích. Dům, který není příliš choulostivý na nepořádek, má svou vnitřní důstojnost a jak věříme, je bez exkluzivního soudobého designu. Také má na sobě některé prvky, které se dnes už moc nepoužívají. Je v něčem jako ze staré školy to proto, aby v budoucnu nezestárnul, aby byl trochu mimo čas. POPIS STAVBY Nová budova Českého vysokého učení technického v Praze zastavila již poslední volnou parcelu vysokoškolského kampusu navrženého regulačním plánem Prof. Engela z roku Chtěli jsme v tomto místě postavit dům rozumný, trochu chudší tak, aby vedl studenty ke skromnosti, jednoduchý až obyčejný. 14 BETON technologie konstrukce sanace 5/2011

17 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES Obr. 1 Pohled na dokončenou novou budovu ČVUT Fig. 1 View of the finished new building of the ČVUT Obr. 2 a) Půdorys 1. NP, b) půdorys typického nadzemního podlaží, c) řez Fig. 2 a) Layout of the ground plan, b) layout of the common floor, c) section Obr. 3 Severovýchodní fasáda s vystupujícími konstrukcemi poslucháren Fig. 3 North-east facade with the extended structures of the lecture halls 2a 3 2b 2c Budova je orientována k přístupové ose areálu kampusu ČVUT. Ke směru příchodu je otočena otevřeným nádvořím vymezeným pouze dvěma průčelími a sloupem. Vlastní náplň je soustředěna okolo této nástupní plochy ve tvaru V. Na vstupním nádvoří měly být osazeny dvě kopie plastik Johna Hejduka Dům sebevraha a Dům matky sebevraha. Původní dřevěné plastiky měly být převedeny do kovu, aby obstály osazení v exteriéru. Plastiky dosud nejsou rea lizovány. Novostavba je koncipována jako osmipodlažní dům pevného tvaru s relativně těžkým pláštěm. Celý objekt je uzavřen do cihel a pouze v části nástupu je odhalena betonová konstrukce objektu. Dům je proříznut třemi krytými atrii. Z vlastního objemu vystupují severovýchodním směrem hromadné posluchárny jako oplechované přisazené hmoty. K výtvarné výzdobě objektu patří barevné zdůraznění částí dispozice. Blok výtahů a blok sanitárních zařízení jsou intenzivně barevně pojednány v celé nadzemní části domu. Bloky poslucháren včetně jejich průniku z exteriéru do interiéru jsou rovněž zdůrazněny intenzivním barevným nátěrem. Celá dispozice je přes atria přirozeně provětrávána a v letním období v noci řízeně nachlazována. Intenzita umělého osvětlení je automaticky regulována a celý objekt je z hlediska provozních nákladů navržen jako energeticky vysoce úsporný. NOSNÁ KONSTRUKCE OBJEKTU Celá budova tvoří jeden dilatační celek. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet. Z důvodů omezení nerovnoměrného sedání je objekt hlubinně založen na pilotách o průměru 600 až 900 mm. Základová deska o tloušťce 350 mm je ve dvou výškových úrovních. V závislosti na zatížení od konstrukce objektu a skladbě podloží je v některých místech pod svislými konstrukcemi navrženo zesílení základové desky v tloušťkách 600, 800 a 1200 mm včetně tloušťky desky. Pod hlavní úroveň základové desky zasahují dva dojezdy výtahů. Základní modulový systém je 8 x 8 m. Vodorovné konstrukce suterénu jsou navrženy jako obousměrně pnuté bezprůvlakové desky lokálně podpírané oválnými sloupy a stěnami instalačních a komunikačních jader a obvodovou 5/2011 technologie konstrukce sanace BETON 15

18 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 4a 4b 5a 5b stěnou. Tloušťka stropu v podzemních podlažích je 250 mm v místě podzemního parkoviště a 270 mm pod skladovacími prostory. Stropy nadzemních podlaží mají tloušťku 270 mm a jsou podepřeny vnějšími obvodovými stěnami, obvodovými stěnami atrií, komunikačními jádry a sloupy. Výjimku tvoří strop 7. NP, který z důvodů uvolnění prostoru v prostorách ateliérů (obr. 11) nedosahuje až k vnější obvodové stěně a je zavěšen na stropu 8. NP. Hlavní schodiště jsou navržena jako kombinace železobetonových prefabrikovaných schodišťových ramen a monolitických podest. Velmi zajímavou konstrukcí je kruhové schodiště, které dominuje severnímu atriu (obr. 4, 8 a 9). Jedná se o plně betonovou konstrukci. Hlavní podesta je vždy součástí betonové stropní desky a svazuje obvodové kruhové stěny schodiště se sousedící konstrukcí atria. Mezipodesta je součástí betonové konstrukce ramen. Schodišťová ramena a mezipodesta jsou od nosné konstrukce z důvodu přerušení akustického mostu oddělena tronsolemi a byly dodatečně betonovány na místě. Svislé konstrukce velkokapacitních poslucháren jsou z monolitického betonu (obr. 7). Ve střední posluchárně jsou betonové stěny ukončeny pásovým oknem. Zastřešení prostřední a severní posluchárny tvoří spřažená ocelobetonová konstrukce a na jižní posluchárně je železobetonová monolitická deska. Všechny železobetonové konstrukce objektu jsou navrženy z betonu pevnostní třídy C30/37 s výjimkou sloupů, u kterých byla použita pevnostní třída C40/50. HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY Celá spodní stavba je řešena jako bílá vana. Ochrana proti průniku podzemní vody a zemní vlhkosti do vnitřních prostor objektu je zajištěna pouze vodonepropustnou železobetonovou konstrukcí. Vyztužení železobetonové konstrukce základové desky a obvodových stěn v podzemních podlažích je tedy navrženo na maximální výpočtovou šířku trhlin 0,2 mm a konstrukce je provedena z vodostavebního betonu, pracovní spáry jsou těsněny těsnícím plechem potaženým bitumenem. POHLEDOVÝ BETON Povrch většiny železobetonových konstrukcí budovy je navržen jako pohledový beton. Jedná se především o stěny atrií (obr. 8 a 9), ateliérů a velkých poslucháren a o téměř všechny stropní konstrukce. V kvalitě pohledového betonu bylo dále provedeno kruhové schodiště umístěné v prostředním atriu a betonová konstrukce fasády vstupního nádvoří. Výše uvedené betonové plochy po odbednění zůstávají již jako finální povrchy konstrukcí bez překrytí další vrstvou (omítkou, obkladem) a jsou pouze natřeny ochranným bezbarvým nátěrem zajišťujícím jejich bezprašnost. Na betonových plochách zůstává viditelný rastr bednících dílců a rastr míst po spínání bednění. Rastr bednících překližek a rastr míst spínání byl předem stanoven architektem s ohledem na použitý typ bednění. Na každou konstrukci byl vypracován projekt nasazení bednění s vyznačením spárořezu. Na bednění stěn bylo převážně použito bednění PERI Trio. Jedná o systémové rámové bednění, u kterého je po- 16 BETON technologie konstrukce sanace 5/2011

19 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 6a 6b Obr. 4 Kruhové schodiště, a) detail bednění vnějšího pláště, b) pohled shora Fig. 4 Circle staircase, a) detail of the framework of the outer facing, b) view from above Obr. 5 Betonová fasáda: a) řez fasádou v typickém podlaží, b) výstavba Fig. 5 Concrete facade, a) section of the facade in common storey, b) erection Obr. 6a, b Výstavba v zimním období Fig. 6a, b Erection in the winter period Tab. 1 Hlavní objemy monolitické konstrukce Tab. 1 Main volumes of in-situ construction Beton konstrukční m 3 Výztuž t Bednění m 2 Investor ČVUT v Praze Architekt projektu Šrámková architekti, s. r. o. Generální projektant VPÚ DECO Praha, a. s. Projektant statické části Němec Polák, spol. s r. o. Projektanti části interiéru Ing. arch. Markéta Cajthamlová a Ing. arch. Lenka Brožová Generální dodavatel Sdružení Metrostav VCES, Nová budova Dejvice Dodavatel železobetonové konstrukce Sdružení Metrostav, divize 6 VCES Zastavěná plocha m 2 Celková užitná plocha m 2 Obestavěný prostor m 3 Celkové náklady 1,225 mld Kč vrch bednění tvořen hladkou překližkou, která je vsazena do ocelového rámu. Při betonáži dojde k otisku ocelového rámu do betonu. U stěn atrií byl základní bednící systém v rozích doplněn systémovým bedněním PERI Struktur, u kterého byla překližka připevněna na vnitřní líc bednění. Konstrukce jednotlivých stropů byla na stěnách atria přiznána. Čelo stropu vystupuje o 20 mm z plochy stěny atria. Bednění vodorovných konstrukcí bylo provedeno z příhradových dřevěných nosníků, plášť byl vytvořen překližkou v základním rozměru x mm. Překližky byly kladeny dle předem stanoveného spárořezu. Velmi náročná byla výstavba kruhového schodiště. Základem pro bednění kruhových stěn schodiště byl systém PERI Rundflex (obr. 4). Povrch bednění stěn byl tvořen svislými dřevěnými hoblovanými prkny o šířce cca 100 mm. Na vnější straně vnější stěny schodiště a uvnitř schodiště na obou stěnách v úrovni hlavní podesty je přiznán negativní prolis na výšku konstrukce podesty. Pro betonáž stěn byl použit samozhutnitelný beton. Schodišťová ramena jsou monolitická, dodatečně betonovaná. Povrch jednotlivých stupňů tvoří hlazený beton bez další úpravy (obr. 9). BETONOVÁ FASÁDA Fasáda nádvoří je provedena z pohledového betonu a její plocha je rozdělena do vodorovných pruhů průběžných přes celou délku nádvoří. Při pohledu na fasádu se pravidelně po výšce střídá betonový pás a skleněná plocha oken. Fasáda je řešena jako betonová sendvičová konstrukce, která se skládá z nosné železobetonové konstrukce, tepelné izolace z polystyrenu tloušťky 180 mm a z fasádních betonových monolitických bloků (obr. 5a). Výška betonového pásu fasády je v jednotlivých podlažích mm s výjimkou 1. NP a 8. NP, kde je 1450 mm, resp mm. Tloušťka betonové fasády je 120 mm. Nad oknem je v sendvičové konstrukci umístěna okenní žaluzie. Fasáda je rozdělena do dilatačních celků o délce max. 16 m. Stabilita fasády je zajištěna pomocí kotevních konzol a systému kotevních výztuží o průměru 4 mm v rastru 330 x 330 mm. Výstavba fasády probíhala po dokončení nosné železobetonové konstrukce budovy. Nejprve byly na nosnou konstrukci osazeny kotevní konzoly a byla provedena příprava pro ukotvení žaluzií, poté byla nalepena tepelná izolace s parozábranou a osazeny kotevní výztuže. Následovala montáž výztuže (obr. 5b), bednění a betonáž. Základem pro výrobu atypického bednění s pevně určeným spárořezem byl systém PERI Vario. VÝSTAVBA Období realizace železobetonových konstrukcí nebylo šťastně zvoleno. Provádění betonových konstrukcí v pohledové kvalitě přes zimní období není ideální (obr. 6a, b). Výstavba začala v srpnu 2009 a termín dokončení betonáží byl v květnu A tak betonáže nejvíce pohledově exponovaných konstrukcí probíhaly přes toho roku dosti krutou zimu, kdy teploty dosahovaly až 20 C pod bodem mrazu a i sněhové srážky byly nadprůměrné. Při výstavbě, zvláště při betonážích, se musela provádět nadstandardní zimní opatření, která s sebou nesla dosti značné zvýšení nákladů. 5/2011 technologie konstrukce sanace BETON 17

20 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 7 Obr. 7 Posluchárna pro sto osmdesát studentů Fig. 7 Lecture hall for one hundred and eighty of students Obr. 8 Severní atrium s kruhovým schodištěm Fig. 8 Northern atrium with circle staircase Obr. 9 Kruhové schodiště Fig. 9 Circle stairways ZÁVĚR Základem úspěchu realizace pohledových betonů je kvalitní příprava výběr bednění a jeho nasazení rozpracované do posledního detailu, výběr receptury betonu, proškolení pracovníků podílejících se na realizaci. Dobrý výsledek dále velmi ovlivňuje správné ukládání betonové směsi do bednění, její zpracování a ošetřování betonových konstrukcí po betonáži. I přes nepřízeň počasí se podařilo konstrukce vybetonovat ve smluveném čase a v odpovídající kvalitě (obr. 9) a to především diky zkušenému, dobře sehranému pracovnímu týmu, který na této stavbě byl. Fotografie: 1 Ivan Němec, 3 až 11 archív společnosti Metrostav, a. s. Prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková Ing. arch Tomáš Koumar Ing. arch. Lukáš Ehl Šrámková architekti, s. r. o. Na Šafránce 25, Praha 10 tel.: , Ing. Pavel Kasal, Ph.D. Metrostav, a. s., divize 6, U Elektry 830/2b, Praha 9 tel.: , BETON technologie konstrukce sanace 5/2011

NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013

NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 Iveta Sikorová Bytový dům Procházkova 3 v Praze získal na mezinárodním festivalu architektury a urbanismu Architecture Week v Praze

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO Mapa On-Line OBECNÉ ÚDAJE O DÍLE: Název díla: Dětská Eko-Univerzita Hanspaulka Investiční skupina: stavba pro vzdělávací účely Odborná způsobilost:

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o.

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. 1 Architektonický návrh: Ing. Arch. Alena Šrámková Ing.arch. Tomáš Koumar Ing. Arch. Lukáš Ehl Návrh

Více

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Motto: Ing. arch. Jiří Knesl Školitel: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. Ústav navrhování II. FA VUT Brno Podobně jako je výrazem české státnosti státní vlajka

Více

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZLÍNTHERM 2014 SPORTOVNÍ HALA EURONICS U STADIONU 4286 ZLÍN 28. BŘEZNA 2014 JOSEF

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ Průvodní zpráva Dům na hraně Valašské Meziříčí, ulice sokolská 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Urbanistický návrh zohledňuje dané místo, navazuje

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE CITY LIBRARY, LAUSANNE DIPLOMOVÁ

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ III. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN III. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

Více

VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV

VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV TEL.: 0441/433158; FAX: 0441/433158 PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P.1186 NÁCHOD PLHOV, PŘÍKOPY 1186 DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY AST

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání jsou stavební úpravy na objektu administrativní budovy vazební věznice v Českých Budějovicích. Jedná se o

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, 190 00 Praha 9 - Libeň ARCHITEKTONICKÁ STUDIE Ortenovo náměstí 1488/13 projekční činnost ve výstavbě, konzultační činnost, inženýring, zpracování architektonických návrhů,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Řešená parcela se nachází v Brně na nároží křižovatky ulice Bratislavské a Staré. Toto území je v blízkosti městského uličního okruhu, které obepíná centrum

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

jméno: název: typ projektu: semestr: akad. rok: ústav: ateliér Dušan Marcinko Globecentrum Albertov Typ projektu: Diplomová práce Semestr: Zimní

jméno: název: typ projektu: semestr: akad. rok: ústav: ateliér Dušan Marcinko Globecentrum Albertov Typ projektu: Diplomová práce Semestr: Zimní jméno: název: typ projektu: semestr: akad. rok: ústav: ateliér Dušan Marcinko Globecentrum Albertov Typ projektu: Diplomová práce Semestr: Zimní 2012/13 15128 Ústav navrhování II Ateliér Schleger autorská

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ

FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III. Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta architektury ČVUT v Praze ČLENĚNÍ FASÁDNÍCH PLÁŠŤŮ JEDNOVRSTVÉ FUNKCE NOSNÁ FUNKCE

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

e BYT V 1.N.P. - Č.BYTOVÉ JEDNOTKY 717/16

e BYT V 1.N.P. - Č.BYTOVÉ JEDNOTKY 717/16 Stavební, inženýrská a projektová kancelář Ing. Josef Fuk Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Soborská 28, Praha 6 - Dejvice, (Hanspaul City), PSČ: 16000 P. O. BOX 174, Praha 6 - Dejvice, PSČ:

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA JEŽ

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA JEŽ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA JEŽ REALIZACE LODĚNICE U BEROUNA JAN ŠABART, IVO CHVOJKA / ŠAB ART Dvojpodlažní administrativní budova byla jako novostavba doplněna do prostoru původního výrobního areálu kamenické

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ NEW

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY 19. ročník / listopad 2014 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ 11/14 www.dumazahrada.cz MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM SPECIÁLNÍ TÉMA 17STRAN ENERGIE VELKOPLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ ZMĚNA DODAVATELE

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Informační memorandum Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a) Technická zpráva architektonické, výtvarné,

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007 1948 m 2 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 140 m 2 8431 m 3 1720 m 2 1112 m 2 780 m 38 předností domu jsou velké pokoje v podkroví poloha kuchyně umožňuje dobré optické a provozní propojení s obývacím pokojem

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ TYPOVÉ DOMY DEKHOME VÝBĚR DOMU Volba vhodného a plně vyhovujícího domu je s jistotou jednou ze starostí z kategorie těch příjemných. Na druhou stranu se však

Více

DUAL m Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE A + B obytné místnosti. 2 x 5 zastavěná plocha

DUAL m Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE A + B obytné místnosti. 2 x 5 zastavěná plocha DUAL 1523 ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA KLÍČ 6 970 000 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY ZA MATERIÁL 3 830 000 Kč A + B 2 x 5 882 + 880 m 2 obestavěný prostor 6638 + 6605 m 3 celková užitková plocha 2 x 1360 m 2 celková obytná

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR +420 461 568 148 Budovy a provozy na ul. Dimitrovova 6, NETEX 1) Kuchyně s jídelnou na st. p.č. 92/34 NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR Budova tvoří přední levou část objektu

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Vypracoval: David Reichel Datum: 10/2011 Zodp. projektant: Ing. Aleš Zahradnický Strana 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Obytný dům Zenklova 185 v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 1. Novostavba kostela 2. Urbanismus (Širší vztahy, Situace) 3. Architektura 4. Typologie, provoz 5. Technické řešení 6. Konzultanti 1. Novostavba kostela Víra,

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

ÚLY A LODĚ. Nejen nostalgické vzpomínky na zde prožitý čas, ale i samotný charakter lokality NAD ÚDOLÍM. aneb PŘÍBĚH CHATY NÁVŠTĚVA

ÚLY A LODĚ. Nejen nostalgické vzpomínky na zde prožitý čas, ale i samotný charakter lokality NAD ÚDOLÍM. aneb PŘÍBĚH CHATY NÁVŠTĚVA ÚLY A LODĚ aneb PŘÍBĚH CHATY NAD ÚDOLÍM Úžasný panoramatický výhled do údolí Labe a na hrad Střekov se neomrzí. Přihlédneme-li k faktu, že majitel zahrady má k místu osobní vztah, není divu, že se zde

Více

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti NOVÉ NA STARÉ Bakalářská práce 2013/2014 Seznam příloh PRŮVODNÍ ZPRÁVA TABULKA BILANCÍ PREZENTAČNÍ PANEL PARÉ - ANALÝZY - KONCEPT - SITUACE - PŮDORYSY - ŘEZY - POHLEDY - STATICKÉ SCHÉMA KONSTRUKCE - DETAIL

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) Z hlediska širších vztahů se jedná o lokalitu ležící v centrální části města Brna ve čtvrti Zábrdovice na okraji rozsáhlého

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE LIST Č. - 1 :4,0 1 OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE název souboru - číslo strany datum tisku - 01/2013 formát eatelier 2013 TITULKA ÚVODNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: MATEŘSKÁ ŠKOLA PITKOVICE Parc. č.1/6

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Projekt novostavby vysokoškolských kolejí v rozsahu DPS

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Projekt novostavby vysokoškolských kolejí v rozsahu DPS Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Projekt novostavby vysokoškolských kolejí v rozsahu DPS Autor diplomové práce: Vedoucí diplomové práce: Oponent diplomové práce: České Budějovice,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP... 1:100 PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM... 1:100 POHLEDY... 1:200 ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Více

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM 8. 6. 016 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SITUACE DISPOZICE - SCHÉMA PLOCH PŮDORYS 1.NP PŮDORYS.NP ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK, Opletalova 47 a 49, Praha, 2. kolo

Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK, Opletalova 47 a 49, Praha, 2. kolo foto foto .0 +6,80 nástřešní studovna s terasou pro venkovní posezení s výhledem na město TERASA 6.80 m².0.0 TERASA 78.07 m² 0 MÍST 8. m².0 SÁL.0 +7,970.08.07 KNIHOVNA 8 MÍST.0 BADATELSKÁ KNIHOVNA 0.8

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE LAUSANNE TŘI PLATFORMY Hlavním tématen při navrhování knihovny v Lausanne bylo prostředí, ve kterém se knihovna nachází. Město se poměrně prudce svažuje od jezera Lac Léman a

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY NA P.Č. 73/24 KOBYLNICE BOURACÍ PRÁCE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Technická zpráva k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu 1. Všeobecné údaje

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více