Valtický zpravodaj výročí 1.světové války. 1. srpna seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valtický zpravodaj. 100. výročí 1.světové války. 1. srpna 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615"

Transkript

1 Valtický zpravodaj 1. srpna výročí 1.světové války Na počátku 20.století byly Valtice střediskem liechtensteinského panství a obecní rada dokázala pro budování města získat podporu vládnoucího knížete Jana II. z Liechtensteinu a tak se Valtice staly moderním prosperujícím městem. Situaci však zcela změnily 28.června 1914 výstřely v Sarajevě. Skončila doba poklidu a budování města. 4. července 1914 ve valtickém farním kostele byly uspořádány smuteční bohoslužby za zavražděného nástupce trůnu Františka Ferdinanda. Že válka je neodvratná občané Valtic pochopili, když se 31.července 1914 na poště objevila vyhláška o všeobecné mobilizaci. 2. srpna se náměstí naplnilo 200 odvedenci a starosta Karel Haussner se s nimi loučil vlasteneckými slovy a představou, že se brzy vrátí a s nimi i vítězství. Zakrátko se však ukázalo, že rodiny odvedenců nemají žádné potravinové zásoby a že zůstaly po odchodu svých mužů bez Valtický kronikář finančních prostředků. Proto hned 9.srpna 1914 Karl Höss byla pro tyto rodiny uspořádaná peněžní sbírka. Válka zcela změnila život valtických obyvatel. Každý měsíc se rukovalo a v roce 1915 byly mezi odvedenci i mladiství a muži starší let, protože fronta potřebovala stále nové lidi. Nadšení pokleslo nejen z tohoto důvodu, ale také proto, že do města začaly přijíždět lazaretní vlaky a transporty raněných, které se staly součástí válečných dní. Nemocnice milosrdných bratří byla přeplněná raněnými a kronikář Karel Höss zaznamenával příjezdy lazaretních vlaků do Pamětní knihy Valtic až do roku Pak tuto evidenci vedl s největší pravděpodobností Červený kříž. Protože však raněné bylo třeba nejen ošetřovat, ale také živit, došlo brzy k nedostatku potravin. Město se začalo plnit také uprchlíky a zajatci. V květnu 1915 bylo v bažantnici ubytováno 48 italských uprchlíků a do rolnické školy bylo na práce na statku přivezeno 50 ruských zajatců. V dalších dvou letech bylo ve městě ubytováno 56 rusínských uprchlíků. A pro ně bylo třeba zajistit také potraviny. Na pomoc válečným invalidům vyšla v Rakousku v srpnu 1915 výzva, týkající se zprostředkování práce pro válečné invalidy ve které stálo: Zaměstnání válečných invalidů je také vlastenecká povinnost, je to vlastně od veřejnosti požadovaná sociální úloha. Jedná se totiž seva-flo ra s.r.o. o to poskytnout našim poraněným hrdinům, kteří hledí vstříc nejasné budoucnosti, vzpřímit se a povzbudit tisíce a statisíce hrdinných bojovníků, kteří krváceli za naši vlast, poskytnout jim práci a výdělek, pomoct jim založit novou existenci, učinit je opět platnými články společnosti... Tato výzva měla být i duchovní podporou pro nové vojáky a svědectvím toho, že c.k. mocnářství se o ně dovede postarat. 22.listopadu 1916 se ve městě objevily černé prapory a ozývalo se smuteční zvonění, které oznamovalo smrt císaře Františka Josefa I. 21. února 1917 zazněly naposledy ve městě všechny zvony na obou kostelích. Pak čtyři zvony byly sejmuty z kostelních věží a odvezeny pro válečné účely do slévárny ve Vídeňském Novém Městě. Probíhal také sběr kovů, vlny a kaučuku. Současně uvědomělá a movitá část valtického obyvatelstva Vojáci první světové války podporovala stát ve válečném zápase upisováním válečných půjček ve výši K (v té době to byla velká částka). Černé prapory byly vyvěšeny a smuteční zvonění znělo městem 10.listopadu1917, kdy zemřel starosta Karel Haussner, který vedl vzorně město 32 let. Novým starostou se stal první radní Johann Swoboda. V roce 1918 město muselo vypomoct Vídni dodávkou 250 q obilí a to ještě víc zhoršilo potravinovou situaci občanů. V říjnu 1918 skončila válka nejen porážkou, ale úplným rozpadem celé Rakousko-Uherské monarchie. Občanům padlým v první světové válce byly zbudovány dva pomníky. Pomník padlým sportovcům byl na Mikulovské ulici, druhý pak před hřbitovem na Lednické- Bezručové ulici. Přesto, že původní pamětní desky byly na nich zničeny, známe jména 94 obětí této války. Všechna tato svědectví o dění v našem městě v době první světové války nám zůstala zachovaná na stránkách Pamětní knihy Valtic, díky Karlu Hössovi, valtickému rodákovi, učiteli a řediteli, historikovi, městskému kronikáři v letech( ) a od roku 1919 i zakladateli prvního muzea ve Valticích. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Nám. Svobody 12, Valtice, Vinné sklepya.s. Valtice, tel.:

2 Zprávy ze zastupitelstva, rady a Městského úřadu Novinky z technických služeb Uzavírka silnice přinesla komplikace V červenci započala dlouho očekávaná rekonstrukce silnice I. třídy č. 40 a dočasně byla uzavřena část ulice Břeclavská. Uzavírka s sebou přinesla několik komplikací jak pro valtické obyvatele, tak i pro pracovníky technických služeb (TS). Ačkoliv je v Břeclavi uzavírka zřetelně označena šesti naprosto srozumitelnými dopravními značkami, tak řidiči kamionů značení velmi často ignorovali. V několika případech zničili těžkými vozy chodník, například v ulici Za Tesárnou, na České nebo na ulici 1. máje. V prvně dvou jmenovaných ulicích pracovníci TS poškozený chodník opravili (i opakovaně), na ulici 1. máje chodník opravíme poté, co skončí uzavírka, abychom pracovní činností ještě více nezhoršovali vzniklou situaci. Co se týká chodníku na ulici 1. máje, tak je pravděpodobné, že technické služby opraví ještě letos chodník v celé jeho délce, neboť především ve spodní části ulice je již dlouhodobě ve velmi špatném stavu. Poškození komunikace (propad silnice u kanalizace) bude město řešit ve spolupráci s odbornou stavební firmou, která připraví technické řešení. Komplikace nastaly také při svozu komunálního odpadu a bioodpadu, kdy do Břeclavské ulice nemůže najíždět svozový vůz. Obyvatelé ulice proto dávají komunální odpad do pytlů a pracovníci TS jej sváží malým vozem na dohodnuté místo, kde se odpad překládá do vozu společnosti Hantály. Bioodpad, nepůjde-li to jinak, budou zaměstnanci postupně z jednotlivých popelnic sypat do malého užitkového vozu a postupně jej svážet ke zpracování. Při sečení veřejných ploch je mulčovač zdatným pomocníkem Už po několikáté v letošním roce se dostalo pracovníkům technických služeb od turistů pochvaly za upravené a čisté město. Návštěvníci zejména kvitují posečené a upravené plochy veřejné zeleně, což v řadě obcí a měst nebývá pravidlem. Od místních se nám tak často pochvaly nedostává, ale věřím, že i Valtičtí vnímají své město jako více upravené, než v minulosti. Při sečení trávy v sezoně je jen málo dní (většinou za deště), kdy sekačky nepracují v terénu. Počínaje dubnem se jedná prakticky o každodenní činnost. Plochy zeleně, celkem 45 hektarů, sečeme dvěma samojízdnými sekačkami, místa těžko přístupná jsou pak dosekávána ručními křovinořezy nebo malou ruční sekačkou. Jen pro srovnání uvádíme, že v okresním městě Břeclavi se seče stejné velká plocha veřejných prostranství jako ve Valticích a Úvalech. Prakticky denně seče trávu osm lidí a velmi významně nám s prací pomáhají lidé, kteří u TS pracují na základě získaných dotací z břeclavského úřadu práce. Momentálně se sečení věnují čtyři pracovníci na tzv. veřejně prospěšné práce a upřímně řečeno bez jejich pomoci by situace ve městě byla daleko horší. Významným pomocníkem je při úpravě ploch mulčovač nesený za traktorem. Pravidelně s ním pracuje zaměstnanec TS pan Hlinka, který mulčovačem upravuje velké plochy - například poldr za budovou policie, velkou část katastru Úval, aleje, krajnice hospodářských cest a cyklostezek apod. Tímto způsobem dokážeme udržet v relativně slušném a vzhledném stavu i terén, který bychom s klasickou technikou pokosit nedokázali. Opravy chodníků na Lázeňské pokračují I v červenci pokračovaly opravy chodníků na ulici Lázeňská. Postupně došlo k výměně staré dlažby za zámkovou, upraveny byly i vstupy do bytových domů. Někdejší živý plot, který odděloval chodník od silnice, byl zlikvidován. Po dohodě s nájemníky byl v prostoru mezi chodníkem a silnicí vysázen nový záhon levandulí, který dal ulici příjemný a sympatický ráz. Původní živý plot byl přestárlý a akceptovali jsme názory, že za vysokým živým plotem řidiči vozidel snadno přehlédnou děti. Po dohodě s majitelem pekařství pracovníci TS navíc vydláždí celou plochu před provozovnou. Pan Bočinec zaplatí stavební materiál a technické služby prostor upraví. Máme oboustranný zájem, aby prostor vypadal hezky tím spíš, že se jedná prakticky o veřejnou plochu přístupnou všem. Po dokončení prací (předpokládáme do konce srpna) počítáme se zahájením prací na opravách chodníku na ulici 1. máje. I výše uvedené práce bychom nedokázali zrealizovat bez pomoci pracovníků, jejichž mzda je hrazena z dotací úřadu práce. V současné době jsou v rámci veřejně prospěšných prací zaměstnáni tři zedníci vedle jednoho, který u TS dlouhodobě pracuje. Ing. Dalibor Neděla Město Valtice Technické služby 2

3 BLAHOPŘÁNÍ KE ZLATÉ SVATBĚ Každé výročí svatby je oslavou lásky,důvěry, tolerance, houževnatosti a přátelství, pokaždé však v jiném pořadí. Zlaté výročí pak potvrzuje, že ač láska začíná okamžikem, ta skutečná narůstá časem a trvá na věky! Přejeme vám i do budoucna vše nejlepší, pevné zdraví a ať vám slunce svítí i na další společné cestě životem. V životě každého člověka jsou chvíle, na které nelze zapomenout. Jednu takovou si v srpnu připomenou manželé Mgr. Slávka Janků, roz. Sárová a Mgr. Ludvík Janků, kteří v rodinném kruhu oslaví 50 let společného života Zlatou svatbu. Oba učitelé na ZŠ ve Valticích, kde ve své odpovědné a náročné, ale současně i krásné profesi pedagoga 40 let vštěpovali svým žákům základy vědomostí a podíleli se na výchově mladé generace, kterou připravovali pro budoucí povolání a vstup do života. Po přestěhování v roce 1965 do Valtic se oba aktivně zapojili do společenského a veřejného života. Paní Mgr. Slávka Janků je dlouholetou předsedkyní sociální komise. Byla přísedící u Okresního soudu v Břeclavi a několik let členkou ženského pěveckého sboru ve Valticích. Pan Mgr. Ludvík Janků pravidelně připravoval své žáky na různé školní olympiády, ve kterých pod jeho vedením dosahovali velmi pěkné výsledky. Jako ředitel základní školy měl velkou zásluhu na modernizaci školy a zavádění nových prvků do učebního procesu. Ve čtvrtek u příležitosti tohoto jubilea navštívili manžele Janků starosta města Pavel Trojan a předseda občanské komise Jiří Špaček, aby jim poděkovali za jejich celoživotní práci a za jejich zásluhy o rozvoj školství v našem městě. K tomuto krásnému jubileu předali dárek a popřáli oběma do dalších let společného života hodně optimismu, zdraví a úspěchů v životě celé rodiny. Pavel Trojan, starosta města Jiří Špaček, předseda občanské komise Zpráva o činnosti Městské policie (Červenec 2014) Začaly prázdniny a ty jsou jako každý rok spojeny s větším pohybem lidí a hlavně pohyb turistů na kolech, kteří dá se říci úmyslně nedbají určitých zásad a nařízení. To samé řidiči, kteří si zaparkují svá vozidla pod Reistnou na soukromém pozemku (vinohrad) a jdou se kochat místními přírodními krásami. I v tomto měsíci bylo opět odchyceno několik zatoulaných psů. U většiny byli zjištěni majitelé a zvířata jim byla předána. Dále bylo řešeno několik přestupků proti veřejnému pořádku, drobné krádeže atd. Bylo nalezeno několik osobních dokladů, nález finanční hotovosti, která byla vrácena majiteli. Největším problémem v posledních dnech je uzavírkaulice Břeclavská a její objízdné trasy. Většina řidičů nákladníchvozidel, kteří vjedou na tyto objížďky i přes zákazové značení sevymlouvají na navigaci, která je tam nasměrovala. Tím se usvědčují,že se dostatečně nevěnují řízení a dopravnímu značení. Všichni tito přistiženi řidiči a nebylojich málo,byli řešeni v blokovém řízení. Kontakty na MěP: tel.: ; mob.: ve Valticích dne zpracoval:str. M.Šesták Obvodní oddělení PČR Břeclav, Policejní stanice Lednice Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost: prap. Radim Budlanský tel a pprap. Petr Jandásek tel Informace kulturní i jiné Kalendář akcí Valtice - srpen 2014 Život v krajině Lednicko-valtického areálu Termín: Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice Organizátor: NZM Valtice Informace: tel.: Balkónové květiny a letničky Termín: Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice Organizátor: NZM Valtice Informace: tel.: Tamtamy času Termín: (květen a říjen: SO NE 10 17; červen až září: ÚT NE 10 17) Místo: zámek Valtice Horní konírna Organizátor: CK Livingstone Informace: tel.: Prázdninové víkendové večery s cimbálkou ve Valtickém Podzemí Termín: víkendy od hod. Místo: Valtické Podzemí, Vinařská 34, Valtice Organizátor: Valtické Podzemí Informace: cz, tel.: Výstava: Jan Bružeňák kresba, malba, keramika Termín:

4 Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice Organizátor: Galerie Reistna Informace: tel.: Irské dny Termín: Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice Organizátor: Galerie Reistna Informace: tel.: Prázdninové hrátky s bylinami Termín: od 9.00 do hod. Místo: Bylinková zahrada Tiree Chmelar, zámecký park, Valtice (při nepříznivém počasí: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice) Organizátor: Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích, o.s. Informace: tel.: Malování mandal II Termín: od hod. Místo: Penzion a školicí středisko Addo, Polní 1123, Valtice Organizátor: Valid-Ed vzdělávací a rozvojové centrum Valtice Informace: tel.: Noční prohlídky muzea za svitu lucerny Termín: 6.8., 13.8., 20.8., od do hod. Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg Organizátor: Muzeum železné opony Informace: tel.: Vinařská akademie I - Kadet Termín: Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13 Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s. Informace: cz, tel.: Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany 3. koncert 8. ročníku Irena Chřibková varhany Termín: od hod. Místo: farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, nám. Svobody, Valtice Organizátor: Občanské sdružení Valtice a NPÚ Informace: TIC Valtice tel.: , valtice.eu, Malujeme na hedvábí II Termín: od hod. Místo: Penzion a školicí středisko Addo, Polní 1123, Valtice Organizátor: Valid-Ed vzdělávací a rozvojové centrum Valtice Informace: tel.: Výstava: Šárka Radová, akad. sochař sochy Termín: Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice Organizátor: Galerie Reistna Informace: tel.: Valtické krojované hody Termín: Místo: nám. Svobody, Valtice Organizátor: Valtická krojovaná společnost Informace: tel.: Charakteristika: průvod šohajů zvaní na hody. Krojovaný průvod od Domova seniorů na ul. Modřínová směrem na náměstí, žádání starosty o povolení hodů, taneční zábava na náměstí. Cestománie II: Putování Jihoafrickou republikou a Botswanou Termín: od hod. Místo: Penzion a školicí středisko Addo, Polní 1123, Valtice Organizátor: Valid-Ed vzdělávací a rozvojové centrum Valtice Informace: tel.: Víno bez hranic / Wein ohne Grenzen Termín: Místo: areál zámku Valtice Organizátor: FESTPRO spol. s r.o., Valtice - Pavel Spálený Informace: tel.: Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany 4. koncert 8. ročníku Mucha Quartet, Miloslav Jelínek kontrabas Termín: od hod. Místo: zámek Valtice - kaple Organizátor: Občanské sdružení Valtice a NPÚ Informace: TIC Valtice tel.: , valtice.eu, Klubová a speciální výstava bobtailů Termín: Místo: areál zámku Valtice Organizátor: Bobtail club Renáta Kňákalová Informace: tel.: Noc za oponou Termín: Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg Organizátor: Muzeum železné opony Informace: tel.: Motosraz Valtice Memoriál Jána a Alojze Vychodila Termín: Místo: zahrada hostince Pančava, Rudé armády 355, Valtice Organizátor: Paulína Hažmuková Informace: cz, tel.: Charakteristika: vystoupení rockových kapel, slavnostní vyjížďka motorkářů věnovaná památce Jána Vychodila. Hlavní program v sobotu. Změna programu, datum a místo konání akce vyhrazeno! Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH tel.: Internet na 4 měsíce zdarma! 4

5 Kdy se vrátí kašna do Zámecké ulice? Tak to je problém, na který se ptají již skoro sedum let mnozí valtičtí občané, ale dodnes nedostali odpověď. Na celé věci je nejhorší to, že nikdo se necítí zodpovědný za zbourání kašny ani za sliby, že kašna bude stát v areálu kostela a bude přístupná veřejnosti. Problém kašna vznikl v roce 2007 v souvislosti s projektem na opravu místní fary. Jak k faře získat nejlepší přístup? Logicky vás napadne, že z náměstí, kde je mezi kostelem a farou spojující zeď se vstupními dveřmi. Pan farář chce ale vybudovat průjezd do farní zahrady z ulice Zámecké a najdou se členové farního spolku, kteří jej v této myšlence podpoří a tvrdí, že kašna není stará víc jak sto let. Život s touto kašnou propojili již tři valtické generace. Když vznikla, obdivovali její krásu a chodila si k ní pro vodu ještě generace, která se přistěhovala do Valtic po roce V šedesátých letech se domácnosti modernizují a protože voda je přiváděna přímo do domů, kašna ztrácí svoji původní funkci a slouží jen k občerstvení chodců. V její blízkosti je zasazen strom a umístěny dvě lavičky. Nikdo už ale kašnu nezazimuje a tak je přívod vody mrazy poškozen. Kašna zůstane bez vody až do roku 1989, ale pak je opravena a valtičané u ní nacházejí příjemné posezení. Vandalové přívod vody poničí a tak znovu nefunguje. V roce 2007 občané nevěnují zvěstem o bourání kašny velkou pozornost, protože nevěří, že ve Valticích, kde si nemohou bez povolení památkářů udělat ani nové okna, střechu,dveře či schody do ulice Kašna před zbouráním nebo fasádu, že by se bourala kašna v první památkové zóně při cestě k zámku? Kašna spojuje starou hradební zeď a bývalou farní stodolu dnes přebudovanou na restauraci Amálii. Jednoho dne však přijdou dělníci a kašnu chtějí bourat. Občané začnou protestovat, sepisují petici. Bourání je zastaveno. 26.dubna 2007 je celý problém zveřejněn v denníku Mladá fronta dnes a občané se dozvídají, že památkáři zásah do historického jádra města odsouhlasili a demolici kašny povolili. Na pomoc je přivolána i Česká televize, ale památkaři se natáčení neúčastní, ani občanům nezdůvodní, proč musí zmizet ze Zámecké ulice kus historie. Na to, že farní kašna byla jedním ze zdrojů pitné vody pro občany před první světovou válkou i po druhé světové válce nikdo neslyší. V květnovém VZ je zveřejněn článek občanů, kteří nesouhlasí se zbořením kašny a staví se proti rozhodnutí města a památkářů. O obnově a rekonstrukci fary ve Valticích rozhodlo i Sdružení farníků za obnovu farního společenství Valtice, a proto odpovídá na dopis ve VZ člen tohoto sdružení Ing. Petr Sláčala: byla zahájena rekonstrukce fary, a to opravou střechy. Pro přístup stavbařů k faře Památkový ústav nepovolil vjezd z náměstí Po diskusi s ním zvolil projektant vjezd z ulice Zámecká Na základě stavebního povolení a projektu bude rozebraná kašna po dobu výstavby deponována. Konečné zakomponování do vnějšího komlexu fary nebylo zatím v projektech ani s Památkovým ústavem řešeno.ke všem otázkám veřejnosti stran opravy fary jsou dále připraveni podávat informace stavební odbor Městského úřadu Valtice (jak vyplývá ze zákona), pan farář Grmolec a pánové Sláčala a Velecký. ( Celý článek najdete ve VZ 5/2007na internetu, další článek o kašně je ve VZ v 6/2007). Starosta města Ing. Pavel Trojan ke kauze kašna říká: Já jsem ochoten o postavení kašny jednat, ale je třeba, aby byly vstřícné v této věci všechny subjekty, kterých se to týká, tedy NPÚ a farnost Valtice. Jdu tedy za monsignorem Karlem Janouškem: Zdědil jsem po svém předchůdci otci Grmolcovi a Sdružení farníků za obnovu farního společenství nedokončenou stavbu. Sdružení se rozpadlo a abych řekl pravdu, tak jakási tehdejší touha vytvořit z fary společenské centrum je zcela scestná. Já s tím nesouhlasím, protože v prostoru fary máme kancelář a jednu malou zasedací místnost pro naše farníky. Jiné prostory fary se zatím nedají používat. O druhé etapě opravy fary se již nemluví, protože nikdo se za tuto věc nepostaví a nebude shánět peníze. Sdružení farníků dnes neexistuje. Mám spoustu starostí se stavem zdejšího kostela Současný stav a dalších kostelů ve své farnosti. Je tu i další otázka a to blížící se oprava střechy restaurace Amálie. Pronajímatel nesouhlasí, aby se pro vjezd při opravě střechy rušila jeho zahrádka, protože ji má také v pronájmu. Takže opět bude třeba vjet do dvora farnosti. Památkáři chtějí, aby se opravil objekt tzv. černé kuchyně v areálu fary. My sice na to opět nemáme peníze, ale kdyby mělo přijít k opravě těchto objektů ve farní zahradě, tak opět bude třeba zajistit k nim příjezd. V projektu, který jsem převzal je v místě bývalé kašny navržena stejná brána, která je i u zahrádky restaurace Amália. Pokud občané chtějí, aby se kašna vrátila na původní místo, já se tomu nebráním. Je tu ale otázka, kdo a kde ji znovu vybuduje a jak se zajistí odvoz Zámecká ulice s kašnou asi z roku 1908 zeminy a přísun stavebního materiálu do areálu kostela. A nyní je důležité, aby se k celé věci vyjádřil ještě NPÚ a také občané, třeba opět formou petice O obnovu kašny. Nebo že by pomohlo poslat celý případ na Sekretariát České komise pro Unesco Ministerstva zahraničních věcí? Dnes je nám všem jasné, že k zboření kašny bez jistoty jejího obnovení nemělo vůbec dojít. Jak je vidět, tak stále platí, že na sliby se nadá spoléhat. Mnozí aktéři asi spoléhají na to, že až generace, která kašnu znala odejde z tohoto světa a nikdo si na ni již ani nevzpomene a celý problém vyšumí v proudu času. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice 5

6 Ohlédnutí za letošním ročníkem Mezinárodní letní školy staré hudby Mezinárodní letní škola začala letos zcela netypicky barokní operou G.Scarlatiho Armida v nádvoří zámku na prknech přenosného divadla. Letošní ročník uvedl za organizátory Marek Štryncl, který současně řekl, jak je rád, že se mu podařilo zajistit pro tento ročník divadelní prkna pro ukázky dvou barokních oper, které mají být jakousi ochutnávkou toho, co bude provozováno ve Valticích v právě se budujícím kulturním centru v areálu zámku. Účastníky Mezinárodní letní školy za město Valtice přivítal starosta Ing. Pavel Trojan a pohovořil o tom, jak je potěšen, že ve Valticích po celý týden zní autentická interpretace staré hudby, která k našemu městu historicky nerozlučně patří. Milovníkům hudby tento ročník opět nabídl příležitost, propojit hudební zážitky s návštěvou zámeckého nádvoří, kaple a Španělské konírny valtického zámku, kostela milosrdných bratří sv. Augustina a farního kostela ve Valticích. V lednické zámecké kapli sv. Jakuba pak zazněl koncert v podání Schola Gregoriana Pragensis s názvem Rosa mystica s průvodním slovem Davida Ebena na téma Posvátná znamení neboli řeč symbolů v liturgii. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Ještě malá poznámka k červnovému detailu: Podle zámeckého kastelána stála váza s granátovým jablkem původně v parku a zřejmě byly vázy dvě. Pravděpodobným autorem je italsko švýcarský architekt Giovanni Pietro Tencalla, který byl v určité době ve službách Liechtensteinů. Mimo spodobnění znaku Milosrdných bratří, u kterých také Tencalla působil, je možné, že na váze je použit běžný jižanský motiv. Na srpnovém detailu je krásná starodávná kovaná klika a vaším úkolem je určit, které dveře se s ní otvírají. Tentokrát nebudu napovídat, protože ve Valticích není mnoho objektů přicházejících do úvahy. Nedejte se odradit a své odpovědi na otázku kam náleží tento detail posílejte formou SMS na tel. č , nebo em na adresu případně můžete vhodit lístek s řešením do schránky Zpravodaje, která se nachází v průjezdu naproti vstupu do Turistického informačního centra. Pro vítěze naší soutěže, která bude vyhodnocena v prosinci, je připravena kniha Valtice. KRMS Soutěž - řešení z července Schola Gregoriana Pragensis Ukázka z divadla Valtické detaily Je zajímavé, že mezi účastníky naší soutěže převládají ženy. Opět nezklamaly pravidelné respondentky, které správně určily, že červencový detail je z nárožního domu ulic Mikulovská Střelecká. Původně zde bývali Grbavčicovi. Tento okrasný prvek na fasádě civilního stavení svědčí o tom, jak naši předkové dbali o hezký vzhled svých domů. Soutěž - Srpnový detail Dokončení i úvod Dokončení se týká dětského divadla v mé režii: Labutí písní dětských představení (a zároveň i ukončením) bylo po dvaceti letech opět Strašidýlko!- Co k tomu představení říci? Bohužel se nevyrovnalo tomu předchozímu. Ne pro výkony herců. Ty byly opět na vysoké úrovni zejména titulní role ztvárněná I. Vlkovou (bubeník z předchozího) či výkony tří čarodějnic: R. Juřicové, S. Lisoňové, G. Skálecové i Pytlík V. Jánský, a všech ostatních (roli zvoníka sem si zopakoval já), ale chybělo nám a to velmi, technické vybavení jeviště. Museli jsme tentokrát upustit od různých efektů chybělo černé světlo a 220 W žárovky, které jsem sehnal od tety z Německa, nepokryly jeviště, museli jsme také upustit od velkého obsazení V I V A Valtice 6

7 (tance můr, chasy atd.) Reflektory vypůjčené z Břeclavi také nenahradily předchozí. Kulisy se musely pracně shánět, půjčili jsme si je nakonec ze Sedlece. (Tam mi byl velkou pomocí p. L. Dvořáček.) Zkrátka problém na problém. Kladem celého představení bylo (mimo výkonů všech dětí) i to, že jsme na představení osobně pozvali dosažitelné tehdejší představitele a po představení jim ti současní předali kytičky. Bylo to dojemné a obecenstvo aplaudovalo. Ale zpět k vybavení jeviště. V předchozích letech probíhala velmi necitlivá rekonstrukce víceúčelového kinosálu, sloužícího dlouhá léta mimo promítání filmů i pro plesy, divadelní představení, slavnostní shromáždění atd. Balkóny, lóže v přízemí i v patře zmizely, hlediště se zešikmilo atd. Nejhorší ovšem bylo to, že všechno, co valtičtí ochotníci pro scénu shromáždili, bylo vyhozeno na prostranství za Besedním domem, ať to byly originální rakouské uniformy, pušky, šavle, boty či kulisy celá léta schraňované a obnovované - nábytek, reflektory, lanoví atd. atd. Zmizela i kronika ochotnického divadla, léta pečlivě vedená P. Popovičem, ručně, přímo umělecky psané plakáty zvoucí na jednotlivá představení (P. Klemeš), knihovna divadelních knížek, zkrátka všechno, co se tak dlouho schraňovalo a opatrovalo. To všechno bylo z velké části rozkradeno (žádný problém, když to leželo na veřejném prostranství), zbytek byl spálen. Co však pro ochotnickou scénu bylo nejhorší? Předlouho protahovaná přestavba přerušila na mnoho let činnost spolku. Staří herci odcházeli, přerušila se i součinnost s přijímáním a zaučováním mladých a ochotnická scéna ve Valticích skončila. Třešničkou na dortu dlouhodobé přestavby bylo následující: Pozvali mne do sice nově omítnutého a vymalovaného, leč úplně prázdného jeviště, abych poradil, jak z něho udělat opět divadelně způsobilé jeviště. Na mou námitku, že by to chtělo odborného jevištního mistra i radu, že by ho bylo možné v té době získat z profesionálního divadla v Brně za několik demižónků vína, se nedbalo. Nakonec vše zůstalo při starém pardón v novém ale bez ochotníků. Valtické Podzemí - přijďte okoštovat speciality a novinky! Léto není jen okurková a meruňková sezóna. Bývá také začátkem období kvasných nápojů, z nichž nejznámější je burčák. Nemusíte čekat až do září, můžete si dát vyhlášenou specialitu Lednicko-valtického areálu - Višňák, což je částečně zkvašený višňový nektar. Ochutnat jej můžete každý den ve Valtickém Podzemí, nejlépe chutná chlazený v patentovaném zařízení, v kvalitě jako přímo z vinařství. Doporučeným tipem pro horké letní dny je střik Višňáku s ledově vychlazenou jemně perlivou minerálkou. Višňák můžete také vyzkoušet jako surovinu pro nejrůznější sezónní a regionální pokrmy, např. pro přípravu studených letních ovocných polévek, k zapékání mas a žebírek, pro originální letní dipy, zmrzlinu sorbetového typu nebo pro sladké pečení, kde vám pomůže nahradit hned 3 suroviny - kypřící práše, cukr a ovocnou složku. Určitě něco vyzkoušejte! Přijďte do Valtického Podzemí ochutnat také další specialitu Lednicko-valtického areálu z produkce Vinařství Chateau Lednice, které má své dlouholeté kořeny i ve Valticích - VIŠŇOVÉ - víno z višní To byl první schůdek k mému dalšímu vyprávění, které bude popisovat 20 let mého působení na valtické ochotnické scéně, tzv. brebty a šplechty ze zákulisí. Nebojte se jich, nebude to nezáživný seznam odehraných představení, ani obsahy her, kdepak! Budu se v nich snažit vybrat někdy trapné, většinou však zábavné okamžiky, které se mohou přihodit právě jenom v ochotnickém divadle Než s tím však začnu, budete muset překonat ještě jeden schůdek a to: Co je, lépe řečeno, co bylo ochotnické divadlo a co znamená slovo ochotník. Takže vězte: Němci, či sousední Rakušané používají slovo Laienbühne, tedy divadlo provozované ne školenými herci, ale laiky. O co výstižnější je naše slovo ochotník! Je to totiž člověk, který: Ochotně obětuje mnoho a mnoho hodin svého volného času na nácvik divadelní hry, aby je pak zúročil v pouhé půldruha hodině jejím předvedením spoluobčanům a známým. Ochotně vyhovuje někdy i protimluvným poučováním režiséra, ba snáší trpělivě i jeho nadávky. Ochotně zaskakuje na čtených zkouškách ve čtení textů těch, kteří se zrovna nemohou zúčastnit. Ochotně pomáhá stavět kulisy, či otevírat a zavírat oponu za uprchlého oponáře či zaskakovat za indisponovanou nápovědu. Ochotně se nechá změnit v nesympatickou nestvůru, dá si nasadit pleš či nalepit mastixem vousy, obočí atd. A to jen proto, aby pobavil nejen svou rodinu, ale i ostatní občany svého města. No řekněte, není to naše slovo výstižnější? Závěrem, popisované zklamaní nad koncem valtické ochotnické scény nám poněkud zmírnili ti mladší pod vedením vnučky paní učitelky Tomanové, kteří pozvedají znovu prapor nás starých svými zdařilými představeními. A mne jen těší, že jsou mezi nimi povětšinou absolventi těch dětských představení. A já doufám, že vás ty budoucí brebty pobaví a že zůstanete i nadále věrnými čtenáři. Milan Kolář ze sadů Mendelovy univerzity, vyrobené zkušenými sklepmistry a moderní vinařskou technologií. Toto višňové víno vás osloví svojí nezapomenutelnou a typickou vůní i chuté, přecházející až do čokoládových tónů. Višňové získalo řadu prestižních ocenění - Zlatou chuť a regionální produkt jižní Moravy, Hlavní cenu Zlatý klas na Zemi Živitelce nebo Zlatý pohár Víno & Delikatesy, prestižní výstavě v Praze. Z "klasických vín" si nezapomeňte ve Valtickém Podzemí dát například Hibruš. Pod tímto záhadným názvem se skrývá zajímavé a odborníky uznávané cuvée odrůd Rulandské šedé a Hibernal. Uchvátí vás svojí mohutností a ovocnou komplexností. Tamní specialitou je také panenský slámový Hibernal, ověnčený rovněž medailemi, u moch nejcennější je stříbro ze soutěže Decanter v Londýně. Každý pátek a sobotu o prázdninách si můžete jedinečnou atmosféru Valtického Podzemí vychutnat za tónů cimbálové muziky CimbálMEN pana Zdeňka Valáška, těšit se můžete i na velmi zajímavé aranže rockových hitů. Už rostou a pomalu zrají! Kdo? Co? No přeci dýně... Valtické Podzemí nezapomíná ani na dětské návštěvníky, pečlivě chystá tradiční Dýňobraní, které si nenechte ujít o víkendu září. Těšit se můžete nejen na slavnostní dýňovou výzdobu ale také na řadu novinek. Burčák samozřejmě poteče proudem, stejně tak jako každý zářijový víkend. Jste srdečně vítáni! 7

8 Milí přátelé Galerie Reistna! Doufám, že prázdniny všichni prožíváte dle vašich představ, protože my v Galerii se již připravujeme na poslední den prázdnin, a to neděli Dorazí k nám opět LiStOVáNí Lukáše Hejlíka, tentokrát s knihou pro děti Eliáš a babička z vajíčka. Chceme dětem poslední den prázdnin ještě osladit, takže pro všechny bude nachystané malé překvapení. A kniha se bude určitě moc líbit také, takže nástup zpátky do školy nebude smutný. Začínáme v 17 hodin. Iva Procházková: Eliáš a babička z vajíčka. Šestiletý Eliáš má úžasné, ale neustále zaneprázdněné rodiče a naopak nemá žádnou babičku nebo dědečka, i když od kamarádů ví, že s prarodiči se dá užít spousta legrace. A tak tráví celé dny doma sám a je mu smutno. Když už si začíná zoufat, stane se něco podivného. Při hledání zakutáleného míče najde Eliáš zvláštní žluté vajíčko. Vezme jej domů a čeká, že se z něj vylíhne ptáče. Ale místo ptáčka se z vajíčka vyklube malinkatá babička s křídly. Je nešikovná, nemá o ničem pojetí a Eliáš ji musí všechno učit. Malá legrační babička dá Eliášovi to, co potřeboval vřelý vztah někoho blízkého a dokonce v závěru knihy přiměje rodiče, aby si na Eliáše udělali víc času. Je prostě kouzelná. Účinkují Lukáš Hejlík a Petra Bučková. Knihu ilustrovala Markéta Vydrová. Od září již jedeme opět na plno a máte se na co těšit Seriál Gurmet vs. Gurmán chystá i soutěže pro vás, připravujeme kurzy vaření a samozřejmě besedy a LiStOVáNí. Pro více informací sledujte náš web Budeme se na vás všecky těšit. Petra Caulfield 8

9 Bylinky v srpnu Léčivé byliny jsou sice jenom byliny, ale ne ledajaké. Co nám mohou dát ty, které rostou na našich zahrádkách, kromě vůně a krásných barev květů či různých tvarů a struktur listů? Nejen potěší, ale také pomáhají potřebným. A to, co potřebujeme, je většinou nedaleko na dosah. Využijme je především v létě čerstvé a pokud zbývá, uchovejme pro zimu. Jablečník v životě je vždycky něco za něco; jablečník je sice velmi hořký, ale za to působí na všechny hlavní orgánové okruhy na ústrojí dýchací(dobře si poradí s kašlem); na srdce, cévy a krevní oběh; na ústrojí zažívací (žlučníkový pomocník, protikřečový, tlumí průjmy) i na ústrojí vyměšovací, pomůže také v gynekologii a zevně s poruchami pokožky Levandule uklidní a potěší už na záhoně; její latinské jméno je odvozeno od slova lavare, což znamená umývat a levandule pomůže od stesků, nářků, hlavybolení hlavně v lázni Libeček znají všichni jako výborné koření do polévek a omáček, kdo dává do jídel, tak pomáhá močovým cestám, revmatismu a zažívání Máta odrůd mát je mnoho druhů; na zahrádkách většinou pěstujeme ty s mentolem (bez mentolu je kadeřavá), osvěží a ochladí v parném létě; pomůže s potížemi v zažívacím traktu tiší nadýmání a křeče, zlepšuje trávení a činnost žlučníku, mírně snižuje krevní tlak; neužívat dlouhodobě Meduňka pomůže při nervové vyčerpanosti, při špatné náladě, zklidní žaludek i srdce Tymián působí antisepticky a desinfekčně, pomůže se záněty, bronchitidami i s revmatismem; obklady pak s pásovým oparem či záněty nervů; stejně jako u máty dáváme pozor na dlouhodobé užívání Yzop zlepšuje vylučování žluči, staví pocení, podporuje vykašlávání; zevně i vnitřně jako desinfekční a protizánětlivý prostředek, podporuje v geriatrii Bazalka už tady zdomácněla a patří do všech pokrmů s rajčaty a nebo tak, jak je komu libo; výborné je pesto (rozmělněná s olejem, ořechy či semínky a s parmazánem); poradí si s kolikami trávicího ústrojí, zlepšuje zažívání, pomůže s bolestí hlavy, je antiseptická Šalvěj jedno latinské přísloví říká: Proč umírá člověk, který má na zahrádce šalvěj?, a přece to není se šalvějí tak jednoduché obsahuje toxický alkaloid thujon. Ten se dá odstranit varem. Ze šalvěje raději připravujeme tinkturu, která nám pomůže s problémy v dutině ústní. Nejdůležitější antibioticky působící látky šalvěje se špatně rozpouští ve vodě, ale velmi dobře v alkoholu; působí až do hloubky 3 cm v měkké tkáni; kloktání či výplachy opakujeme po hodině, protože jejich působení slábne; hlavně začneme s terapií hned, jak se nám zdá něco v nepořádku, nečekáme, až se problémy zvětší Byliny můžeme v létě dávat do vody čerstvé pro osvěžení třeba s kolečkem citrónu; nebo z nich připravíme tinkturu tu můžeme dále používat na umocnění účinku léčivých čajů, do mastiček, zubních past, pleťových vod i do jogurtu; můžeme byliny naložit do vína, octa, oleje Dáváme pozor na dlouhodobé užívání jedné byliny, protože tělo by mohlo přestat odpovídat na jejich slabé podněty a na nich je bylinářství založeno! Bylinky, pokud je nespotřebujeme, ke konci července seřízneme u báze rostliny (asi 5-10 cm nad zemí) a ony nám do podzimu ještě jednou narostou prodloužíme tak jejich užívání v čerstvém stavu. Ing. Věra Žďárská Koncerty HBV pokračují Po velmi úspěšných vystoupeních A.Strejčkase Š.Rakem a vynikajícím recitalu barokní varhanní hudby v podání I. Szabó z Bratislavy, pokračuje letošní 8. ročník koncertního cyklu Henckeovy barokní varhany dalšími dvěma koncerty. Sobota 9. srpna bude patřit pražské varhanici Ireně Chřibkové, která ve Farním kostele přednese díla Černohorského, Segera, Kuchaře, Brixiho, Linka, Mozarta a Bacha. V sobotu 23. srpna se v Zámecké kapli představí výborné Mucha Quartet z Bra-tislavy společně s kontrabasistou M.Jelínkem. Na programu je Haydn a Dvořák Oba koncerty začínají v 17 hodin. Letošní ročník ukončíme v říjnu pátým koncertem, věnovaným dvacátému výročí vysvěcení rekonstruovaných historických Henckeových varhan, jejichž jméno náš cyklus nese. Ing. Josef Menšík Oznámení čtenářům Vážení čtenáři a přátelé Valtického Zpravodaje, v distribuci došlo k některým malým změnám v prodejních místech Zpravodaje. Valtický Zpravodaj si můžete koupit v následujících prodejnách: Malá samoobsluha na Břeclavské ulici, prodejna potravin pana Kupského, v prodejně pekařství pana Bočince, v prodejně ENAPO (dříve Večerka), u novinového stánku paní Lyčkové, na Mikulovské ulici v elektroprodejně Terand, v Rolničce u Vinařské školy, na náměstí v papírnictví paní Sobotkové a v Turistickém informačním centru. Zároveň s touto informací rádi děkujeme všem prodejcům a spolupracovníkům. Redakce a vydavatel. v areálu nemocnice ve Valticích nabízí PRANÍ A MANDLOVÁNÍ PRÁDLA DOPRAVA ZDARMA Tel.: , Počítače, Internet 9

10 Právní poradna Když zájezd neprobíhá podle představ Pokud zájezd neprobíhá podle smlouvy nebo tak, jak se dalo očekávat, je třeba řešit vše ihned na místě a každou vadu zájezdu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu. Pořadatel musí neprodleně zajistit nápravu a pokud to neudělá ani v přiměřené lhůtě, může si nápravu zajistit zákazník sám a náklady pak musí proplatit pořadatel. Nemůže-li zájezd kvůli vadám pokračovat, má zákazník právo nechat se na náklady pořadatele dopravit domů. Lze-li v zájezdu pokračovat, ale jen s horšími službami, pak má zákazník nárok na slevu. Jde-li pokračovat jen s dražšími službami, jdou náklady k tíži pořadatele a zákazník neplatí nic navíc. Nárok na slevu z ceny zájezdu je třeba uplatnit do jednoho měsíce po návratu. Pokud byla v důsledku vad zájezdu a porušení povinností pořadatele dovolená zcela zmařena nebo podstatně zkrácena, mát zákazník kromě slevy či náhrady škody nárok i na náhradu újmy za narušení dovolené (známé též jako ztráta radosti z dovolené ). JUDr. Leona Hoštická Advokátní kancelář Burdych Mikulovská Valtice ( Pondělí -Pátek

11 Začátek přípravy FK Valtice Jménem celého oddílů bych rád poprosil obyvatele Valtic, kteří se v minulosti věnovali fungování fotbalového klubu v našem městě, o poskytnutí jakéhokoliv materiálu (článku, fotografie, vlastních vzpomínek) pro přiblížení historického dění okolo fotbalu v Valticích mladším generacím. Můžete se obracet přímo na mou osobu na telefonu Za jakoukoliv zpětnou vazbu předem děkuji! Po úspěšné jarní části minulé sezóny, kdy bylo A mužstvo FKV jedním z nejlepších týmu tabulky III. třídy a u mládežnických celků byl patrný výrazný herní progres, začala příprava na nadcházející sezónu. A tým neeviduje žádné ochody, naopak je v jednání několik posil, které by zvýšili kvalitu a konkurenci v mladém kolektivu hráčů. Z počátku byla docházka na tréninkové jednotky spíše kolísavá, ale v posledních dvou týdnech se pravidelně zúčastnilo více jak patnáct hráčů. Dostavilo se i několik zkušených borců, kteří by se rádi zapojili do IV. třídy nově přihlášeného B mužstva. Bohužel, většina hráčů, kteří avizovali, že budou za tento tým nastupovat se na hřišti ještě ani neukázalo. Bylo by třeba s tím něco udělat a alespoň si zahrát fotbálek souběžně s tréninkem A mužstva každý pátek v 18:00. Pro nadcházející sezónu došlo k reorganizaci mládeže. Nově budou FKV zastupovat mužstva starší přípravky a starších žáků. Právě tým starších žáků již absolvoval několik lehkých tréninků a od srpna najede na pravidelný tréninkový režim až tří tréninků za týden, kdy bude pilovat techniku, herní činnosti s míčem, ale především fyzickou výdrž. Rozpis tréninkových jednotek bude jako spousta dalších informací vyvěšen na nově vzniklé webové prezentaci našeho oddílu... A nyní se ještě vrátíme k našemu A mužstvu, které se v sobotu jako každý rok zúčastnilo turnaje o pohár Lednicko- -Valtického areálu, který se letos konal na domácím hřišti TJ Sokolu Hlohovec. Náš tým byl spolu se Sokolem Charvatská Nová Ves nalosován do druhého zápasu, hraného od 14:30. Tento zápas jsme bohužel především díky prospanému prvnímu poločasu prohráli 3:2. Druhý poločas sice přinesl výrazné oživení z naší strany avšak potřebný obrat se nekonal. A jelikož první zápas, ve kterém Moravan Lednice porazil domácí Sokol Hlohovec po remíze 2:2 až na pokutové kopy, utkali jsme se tedy v souboji o třetí místo právě s domácími. V tomto zápase nebyl až tak patrný výkonnostní rozdíl avšak taktická vyzrálost a delší odpočinek mezi utkáními hrál do karet domácího týmu. Ten také po vítězství 3:1 obsadil třetí místo. Stanislav Koryčánek ml. Ing. Josef VLK Stavební projekce , NEJLEVNĚJŠÍ PNEUMATIKY Prodej pneu za internetové ceny Levné pneu obrovský výběr rychlé dodání! Nabízíme kvalitní a levné pneu, ocelová a alu kola, motopneu, nákladní, průmyslové a zemědělské pneu Prodejna Valtice, Mikulovská 387 Alexander Březina Kontakt: tel TAXI LEV

12 Inzerce, P.R. článek, logo ve Valtickém zpravodaji Inzerce, P.R. článek, logo Ve Valtickém Zpravodaji Ceny inzerce: Zveřejnění loga firmy: Celá stránka 2.500,- Kč / 1 vydání Cena dohodou podle vel.i loga 1/2 stránky 1.250,- Kč / 1 vydání a počtu vydání 1/4 stránky 625,- Kč / 1 vydání 1/8 stránky 310,- Kč / 1 vydání STAVEBNINY VALTICE prodej a výkup starých cihel na hale firmy Molčík na Mikulovské TEL: Knail NEHTOVÉ STUDIO Bouchnerová Kristýna mobil Mgr. Petra Bártková pobočka Valtice Valtice, , Nám. Svobody 15 gsm: porady dle telefonické dohody Účetní firma Ing. Alexandra Ekrtová nabízí vedení daňové evidence,účetnictví,dph,- mezd,skladů a podpůrných evidencí dle požadavků zákazníka Tel , Úvěry na bydlení Snížení splátek stávajících úvěrů a půjček Koupě RD nebo bytu Modernizace RD nebo bytu Výstavba RD nebo bytu Vypořádání po rozvodu nebo dědictví Všechny nabídky jsou připravovány na míru pro Vás a ZDARMA! Igor Kahánek, tel "ELEKTRIKÁŘ" Vítězslav Krčka Elektoinstalace a hromosvody Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779 Valtice , Valtice Mikulovská 175 mobil: mobil: řezané a hrnkové květiny svatební floristika smuteční kytice suchá vazba keramika a dárkové zboží donášková služba VALTICKÝ ZPRAVODAJ měsíčník, ročník XXXV. prodejné, cena 8.- Kč Vydává: Občanské sdružení Valtice, IČO , náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E Redakce: Valtice, Nám. Svobody 4., Šéfredaktor: Ing. Jaroslav Sobotka, Tisk: Tiskárna Pálka, Břeclav, Příspěvky, inzerce, sazba: Ing. Jaroslav Sobotka Předplatné: M. Crhonková, tel internet Červencové číslo vyšlo

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 LEDEN Diskotéka Termín: 6. 7.1., 13. 14.1., 20. 21.1., 27. 28.1.2012 od 21.00 hod. Místo konání: sál Disco Clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice Organizátor: Disco Club

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Miroslav Rovenský a jeho přátelé si vás dovolují pozvat na BENEFIČNÍ SENÁTOUR 2011 27. února 2011-17.00 28. února 2011-18.30 4. březen 2011-17.00 5. března 2011-17.00 12. března 2011-17.00 KLADNO, Kostel

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Na jaře proběhlo v Kameni mnoho zajímavých událostí a další se chystají na léto. Rád bych Vás o všech stručně informoval.

Na jaře proběhlo v Kameni mnoho zajímavých událostí a další se chystají na léto. Rád bych Vás o všech stručně informoval. Aktuality z obce Kámen Na jaře proběhlo v Kameni mnoho zajímavých událostí a další se chystají na léto. Rád bych Vás o všech stručně informoval. Po půlročním azylu v náhradních prostorech se obecní úřad

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Dopřejte Vaší lásce luxus!

Dopřejte Vaší lásce luxus! Dopřejte Vaší lásce luxus! Budete ubytováni v jedné z nejúžasnějších historických budov jižní Moravy. Dům Pánů z Vizovic je zařazen mezi kulturní památky a představuje tak ideální místo pro Váš romantický

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi MratíNoviny listopad 2015 Nezávislý mratínský měsíčník VIII. ročník vydání č. 83 Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi B líží se devátý ročník staročeského mratínského jarmarku a současně

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Fotbalový turnaj na Kladně

Fotbalový turnaj na Kladně Fotbalový turnaj pro ročník 2006 a mladší Fotbalový turnaj na Kladně ------------------------------------------------------------------------------------ SK Kladno Dívejme se na naše děti a pojďme si to

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary Naše Sdružení vzniklo za účelem pomoci s odstraněním havarijního

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením MĚSTO BRUNTÁL OBECNĚ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 MĚSTA BRUNT ÁLU O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne 5.11.2013 usnesením č. 727/19Z/2013 usneslo vydat na základě

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Vážení spoluobčané! Poslední Hrdějovické listy byly vydány v prosinci roku 2012. V roce 2013 se obecní záležitosti rozjely rychlostí přímo nadzvukovou a tak si

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Zápis z jednání zastupitelstva najdete nejen na úřední desce, ale webových stránkách www.hermankovice.cz.

Zápis z jednání zastupitelstva najdete nejen na úřední desce, ale webových stránkách www.hermankovice.cz. H e ř m á n e k Starostanský občasník číslo 2, ročník 2009 Březen 2009 Úvodem: Sníh pomalu mizí, z čehož má většina z nás určitě radost. Jaro je však ještě daleko. A předjaří, to, bohužel, ještě nejsou

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co se za poslední dobu děje v naší krásné obci. Určitě jste si všimli, že byly zahájeny dvě stavební akce a další budou v nejbližší

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Čarování pétanquového mistra světa s koulemi v Praze.

Čarování pétanquového mistra světa s koulemi v Praze. Čarování pétanquového mistra světa s koulemi v Praze. Ahoj Pepo, tak znělo familiární oslovení mistra české republiky Petra Fuksy našemu předsedovi Pepovi. Samozřejmě, že se jednalo o pétanque, ale s třešničkou

Více

130 let školy v Nové Vsi u Světlé

130 let školy v Nové Vsi u Světlé 130 let školy v Nové Vsi u Světlé 1. období 1885-1976 Škola Nová školní budova nahradila školu postavenou v roce 1837 na místě č. p. 58 (dnes Bohemia Machine). O stavbě nové budovy pro dvoutřídní školu

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko První lyžování na ledovci Solden, Rakousko 1-4.12.2016 Program a časový harmonogram pobytu v rodinném wellness penzionu Top tirol Dopřejte vašim dětem to nejlepší, než Vám vyrostou. Buďte na zimu připraveni,

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Čtvrtek 1. ledna 2015 Pátek 9. ledna 2015, Indoor golf GCMA Zimní turnaj v patování 1.kolo Sobota

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2017 2. ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 bude stejně jako předchozí ročník začínat a končit v krásných prostorách zámků Lednice a Valtice. Klasická hudba oživí historické

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Ihned po nastěhování byla zahrada porostlá plevelem a vypadala takto:

Ihned po nastěhování byla zahrada porostlá plevelem a vypadala takto: Školička U Draka o. s., Hradec Králové ZPRÁVA ZA ROK 2015 ÚVOD Rok 2015 byl pro všechny děti a tety ve Školičce u Draka přelomový. Po pěti letech jsme se přestěhovali do nových větších, modernějších a

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU VÝSLEDKY ANKETY Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste se zapojili do ankety týkající se záměrů městyse a využití zámku. Výsledky ankety nás v mnohém překvapily a byly velmi důležité pro sestavování

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více