Valtický zpravodaj výročí 1.světové války. 1. srpna seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valtický zpravodaj. 100. výročí 1.světové války. 1. srpna 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615"

Transkript

1 Valtický zpravodaj 1. srpna výročí 1.světové války Na počátku 20.století byly Valtice střediskem liechtensteinského panství a obecní rada dokázala pro budování města získat podporu vládnoucího knížete Jana II. z Liechtensteinu a tak se Valtice staly moderním prosperujícím městem. Situaci však zcela změnily 28.června 1914 výstřely v Sarajevě. Skončila doba poklidu a budování města. 4. července 1914 ve valtickém farním kostele byly uspořádány smuteční bohoslužby za zavražděného nástupce trůnu Františka Ferdinanda. Že válka je neodvratná občané Valtic pochopili, když se 31.července 1914 na poště objevila vyhláška o všeobecné mobilizaci. 2. srpna se náměstí naplnilo 200 odvedenci a starosta Karel Haussner se s nimi loučil vlasteneckými slovy a představou, že se brzy vrátí a s nimi i vítězství. Zakrátko se však ukázalo, že rodiny odvedenců nemají žádné potravinové zásoby a že zůstaly po odchodu svých mužů bez Valtický kronikář finančních prostředků. Proto hned 9.srpna 1914 Karl Höss byla pro tyto rodiny uspořádaná peněžní sbírka. Válka zcela změnila život valtických obyvatel. Každý měsíc se rukovalo a v roce 1915 byly mezi odvedenci i mladiství a muži starší let, protože fronta potřebovala stále nové lidi. Nadšení pokleslo nejen z tohoto důvodu, ale také proto, že do města začaly přijíždět lazaretní vlaky a transporty raněných, které se staly součástí válečných dní. Nemocnice milosrdných bratří byla přeplněná raněnými a kronikář Karel Höss zaznamenával příjezdy lazaretních vlaků do Pamětní knihy Valtic až do roku Pak tuto evidenci vedl s největší pravděpodobností Červený kříž. Protože však raněné bylo třeba nejen ošetřovat, ale také živit, došlo brzy k nedostatku potravin. Město se začalo plnit také uprchlíky a zajatci. V květnu 1915 bylo v bažantnici ubytováno 48 italských uprchlíků a do rolnické školy bylo na práce na statku přivezeno 50 ruských zajatců. V dalších dvou letech bylo ve městě ubytováno 56 rusínských uprchlíků. A pro ně bylo třeba zajistit také potraviny. Na pomoc válečným invalidům vyšla v Rakousku v srpnu 1915 výzva, týkající se zprostředkování práce pro válečné invalidy ve které stálo: Zaměstnání válečných invalidů je také vlastenecká povinnost, je to vlastně od veřejnosti požadovaná sociální úloha. Jedná se totiž seva-flo ra s.r.o. o to poskytnout našim poraněným hrdinům, kteří hledí vstříc nejasné budoucnosti, vzpřímit se a povzbudit tisíce a statisíce hrdinných bojovníků, kteří krváceli za naši vlast, poskytnout jim práci a výdělek, pomoct jim založit novou existenci, učinit je opět platnými články společnosti... Tato výzva měla být i duchovní podporou pro nové vojáky a svědectvím toho, že c.k. mocnářství se o ně dovede postarat. 22.listopadu 1916 se ve městě objevily černé prapory a ozývalo se smuteční zvonění, které oznamovalo smrt císaře Františka Josefa I. 21. února 1917 zazněly naposledy ve městě všechny zvony na obou kostelích. Pak čtyři zvony byly sejmuty z kostelních věží a odvezeny pro válečné účely do slévárny ve Vídeňském Novém Městě. Probíhal také sběr kovů, vlny a kaučuku. Současně uvědomělá a movitá část valtického obyvatelstva Vojáci první světové války podporovala stát ve válečném zápase upisováním válečných půjček ve výši K (v té době to byla velká částka). Černé prapory byly vyvěšeny a smuteční zvonění znělo městem 10.listopadu1917, kdy zemřel starosta Karel Haussner, který vedl vzorně město 32 let. Novým starostou se stal první radní Johann Swoboda. V roce 1918 město muselo vypomoct Vídni dodávkou 250 q obilí a to ještě víc zhoršilo potravinovou situaci občanů. V říjnu 1918 skončila válka nejen porážkou, ale úplným rozpadem celé Rakousko-Uherské monarchie. Občanům padlým v první světové válce byly zbudovány dva pomníky. Pomník padlým sportovcům byl na Mikulovské ulici, druhý pak před hřbitovem na Lednické- Bezručové ulici. Přesto, že původní pamětní desky byly na nich zničeny, známe jména 94 obětí této války. Všechna tato svědectví o dění v našem městě v době první světové války nám zůstala zachovaná na stránkách Pamětní knihy Valtic, díky Karlu Hössovi, valtickému rodákovi, učiteli a řediteli, historikovi, městskému kronikáři v letech( ) a od roku 1919 i zakladateli prvního muzea ve Valticích. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Nám. Svobody 12, Valtice, Vinné sklepya.s. Valtice, tel.:

2 Zprávy ze zastupitelstva, rady a Městského úřadu Novinky z technických služeb Uzavírka silnice přinesla komplikace V červenci započala dlouho očekávaná rekonstrukce silnice I. třídy č. 40 a dočasně byla uzavřena část ulice Břeclavská. Uzavírka s sebou přinesla několik komplikací jak pro valtické obyvatele, tak i pro pracovníky technických služeb (TS). Ačkoliv je v Břeclavi uzavírka zřetelně označena šesti naprosto srozumitelnými dopravními značkami, tak řidiči kamionů značení velmi často ignorovali. V několika případech zničili těžkými vozy chodník, například v ulici Za Tesárnou, na České nebo na ulici 1. máje. V prvně dvou jmenovaných ulicích pracovníci TS poškozený chodník opravili (i opakovaně), na ulici 1. máje chodník opravíme poté, co skončí uzavírka, abychom pracovní činností ještě více nezhoršovali vzniklou situaci. Co se týká chodníku na ulici 1. máje, tak je pravděpodobné, že technické služby opraví ještě letos chodník v celé jeho délce, neboť především ve spodní části ulice je již dlouhodobě ve velmi špatném stavu. Poškození komunikace (propad silnice u kanalizace) bude město řešit ve spolupráci s odbornou stavební firmou, která připraví technické řešení. Komplikace nastaly také při svozu komunálního odpadu a bioodpadu, kdy do Břeclavské ulice nemůže najíždět svozový vůz. Obyvatelé ulice proto dávají komunální odpad do pytlů a pracovníci TS jej sváží malým vozem na dohodnuté místo, kde se odpad překládá do vozu společnosti Hantály. Bioodpad, nepůjde-li to jinak, budou zaměstnanci postupně z jednotlivých popelnic sypat do malého užitkového vozu a postupně jej svážet ke zpracování. Při sečení veřejných ploch je mulčovač zdatným pomocníkem Už po několikáté v letošním roce se dostalo pracovníkům technických služeb od turistů pochvaly za upravené a čisté město. Návštěvníci zejména kvitují posečené a upravené plochy veřejné zeleně, což v řadě obcí a měst nebývá pravidlem. Od místních se nám tak často pochvaly nedostává, ale věřím, že i Valtičtí vnímají své město jako více upravené, než v minulosti. Při sečení trávy v sezoně je jen málo dní (většinou za deště), kdy sekačky nepracují v terénu. Počínaje dubnem se jedná prakticky o každodenní činnost. Plochy zeleně, celkem 45 hektarů, sečeme dvěma samojízdnými sekačkami, místa těžko přístupná jsou pak dosekávána ručními křovinořezy nebo malou ruční sekačkou. Jen pro srovnání uvádíme, že v okresním městě Břeclavi se seče stejné velká plocha veřejných prostranství jako ve Valticích a Úvalech. Prakticky denně seče trávu osm lidí a velmi významně nám s prací pomáhají lidé, kteří u TS pracují na základě získaných dotací z břeclavského úřadu práce. Momentálně se sečení věnují čtyři pracovníci na tzv. veřejně prospěšné práce a upřímně řečeno bez jejich pomoci by situace ve městě byla daleko horší. Významným pomocníkem je při úpravě ploch mulčovač nesený za traktorem. Pravidelně s ním pracuje zaměstnanec TS pan Hlinka, který mulčovačem upravuje velké plochy - například poldr za budovou policie, velkou část katastru Úval, aleje, krajnice hospodářských cest a cyklostezek apod. Tímto způsobem dokážeme udržet v relativně slušném a vzhledném stavu i terén, který bychom s klasickou technikou pokosit nedokázali. Opravy chodníků na Lázeňské pokračují I v červenci pokračovaly opravy chodníků na ulici Lázeňská. Postupně došlo k výměně staré dlažby za zámkovou, upraveny byly i vstupy do bytových domů. Někdejší živý plot, který odděloval chodník od silnice, byl zlikvidován. Po dohodě s nájemníky byl v prostoru mezi chodníkem a silnicí vysázen nový záhon levandulí, který dal ulici příjemný a sympatický ráz. Původní živý plot byl přestárlý a akceptovali jsme názory, že za vysokým živým plotem řidiči vozidel snadno přehlédnou děti. Po dohodě s majitelem pekařství pracovníci TS navíc vydláždí celou plochu před provozovnou. Pan Bočinec zaplatí stavební materiál a technické služby prostor upraví. Máme oboustranný zájem, aby prostor vypadal hezky tím spíš, že se jedná prakticky o veřejnou plochu přístupnou všem. Po dokončení prací (předpokládáme do konce srpna) počítáme se zahájením prací na opravách chodníku na ulici 1. máje. I výše uvedené práce bychom nedokázali zrealizovat bez pomoci pracovníků, jejichž mzda je hrazena z dotací úřadu práce. V současné době jsou v rámci veřejně prospěšných prací zaměstnáni tři zedníci vedle jednoho, který u TS dlouhodobě pracuje. Ing. Dalibor Neděla Město Valtice Technické služby 2

3 BLAHOPŘÁNÍ KE ZLATÉ SVATBĚ Každé výročí svatby je oslavou lásky,důvěry, tolerance, houževnatosti a přátelství, pokaždé však v jiném pořadí. Zlaté výročí pak potvrzuje, že ač láska začíná okamžikem, ta skutečná narůstá časem a trvá na věky! Přejeme vám i do budoucna vše nejlepší, pevné zdraví a ať vám slunce svítí i na další společné cestě životem. V životě každého člověka jsou chvíle, na které nelze zapomenout. Jednu takovou si v srpnu připomenou manželé Mgr. Slávka Janků, roz. Sárová a Mgr. Ludvík Janků, kteří v rodinném kruhu oslaví 50 let společného života Zlatou svatbu. Oba učitelé na ZŠ ve Valticích, kde ve své odpovědné a náročné, ale současně i krásné profesi pedagoga 40 let vštěpovali svým žákům základy vědomostí a podíleli se na výchově mladé generace, kterou připravovali pro budoucí povolání a vstup do života. Po přestěhování v roce 1965 do Valtic se oba aktivně zapojili do společenského a veřejného života. Paní Mgr. Slávka Janků je dlouholetou předsedkyní sociální komise. Byla přísedící u Okresního soudu v Břeclavi a několik let členkou ženského pěveckého sboru ve Valticích. Pan Mgr. Ludvík Janků pravidelně připravoval své žáky na různé školní olympiády, ve kterých pod jeho vedením dosahovali velmi pěkné výsledky. Jako ředitel základní školy měl velkou zásluhu na modernizaci školy a zavádění nových prvků do učebního procesu. Ve čtvrtek u příležitosti tohoto jubilea navštívili manžele Janků starosta města Pavel Trojan a předseda občanské komise Jiří Špaček, aby jim poděkovali za jejich celoživotní práci a za jejich zásluhy o rozvoj školství v našem městě. K tomuto krásnému jubileu předali dárek a popřáli oběma do dalších let společného života hodně optimismu, zdraví a úspěchů v životě celé rodiny. Pavel Trojan, starosta města Jiří Špaček, předseda občanské komise Zpráva o činnosti Městské policie (Červenec 2014) Začaly prázdniny a ty jsou jako každý rok spojeny s větším pohybem lidí a hlavně pohyb turistů na kolech, kteří dá se říci úmyslně nedbají určitých zásad a nařízení. To samé řidiči, kteří si zaparkují svá vozidla pod Reistnou na soukromém pozemku (vinohrad) a jdou se kochat místními přírodními krásami. I v tomto měsíci bylo opět odchyceno několik zatoulaných psů. U většiny byli zjištěni majitelé a zvířata jim byla předána. Dále bylo řešeno několik přestupků proti veřejnému pořádku, drobné krádeže atd. Bylo nalezeno několik osobních dokladů, nález finanční hotovosti, která byla vrácena majiteli. Největším problémem v posledních dnech je uzavírkaulice Břeclavská a její objízdné trasy. Většina řidičů nákladníchvozidel, kteří vjedou na tyto objížďky i přes zákazové značení sevymlouvají na navigaci, která je tam nasměrovala. Tím se usvědčují,že se dostatečně nevěnují řízení a dopravnímu značení. Všichni tito přistiženi řidiči a nebylojich málo,byli řešeni v blokovém řízení. Kontakty na MěP: tel.: ; mob.: ve Valticích dne zpracoval:str. M.Šesták Obvodní oddělení PČR Břeclav, Policejní stanice Lednice Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost: prap. Radim Budlanský tel a pprap. Petr Jandásek tel Informace kulturní i jiné Kalendář akcí Valtice - srpen 2014 Život v krajině Lednicko-valtického areálu Termín: Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice Organizátor: NZM Valtice Informace: tel.: Balkónové květiny a letničky Termín: Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice Organizátor: NZM Valtice Informace: tel.: Tamtamy času Termín: (květen a říjen: SO NE 10 17; červen až září: ÚT NE 10 17) Místo: zámek Valtice Horní konírna Organizátor: CK Livingstone Informace: tel.: Prázdninové víkendové večery s cimbálkou ve Valtickém Podzemí Termín: víkendy od hod. Místo: Valtické Podzemí, Vinařská 34, Valtice Organizátor: Valtické Podzemí Informace: cz, tel.: Výstava: Jan Bružeňák kresba, malba, keramika Termín:

4 Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice Organizátor: Galerie Reistna Informace: tel.: Irské dny Termín: Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice Organizátor: Galerie Reistna Informace: tel.: Prázdninové hrátky s bylinami Termín: od 9.00 do hod. Místo: Bylinková zahrada Tiree Chmelar, zámecký park, Valtice (při nepříznivém počasí: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice) Organizátor: Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích, o.s. Informace: tel.: Malování mandal II Termín: od hod. Místo: Penzion a školicí středisko Addo, Polní 1123, Valtice Organizátor: Valid-Ed vzdělávací a rozvojové centrum Valtice Informace: tel.: Noční prohlídky muzea za svitu lucerny Termín: 6.8., 13.8., 20.8., od do hod. Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg Organizátor: Muzeum železné opony Informace: tel.: Vinařská akademie I - Kadet Termín: Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13 Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s. Informace: cz, tel.: Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany 3. koncert 8. ročníku Irena Chřibková varhany Termín: od hod. Místo: farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, nám. Svobody, Valtice Organizátor: Občanské sdružení Valtice a NPÚ Informace: TIC Valtice tel.: , valtice.eu, Malujeme na hedvábí II Termín: od hod. Místo: Penzion a školicí středisko Addo, Polní 1123, Valtice Organizátor: Valid-Ed vzdělávací a rozvojové centrum Valtice Informace: tel.: Výstava: Šárka Radová, akad. sochař sochy Termín: Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice Organizátor: Galerie Reistna Informace: tel.: Valtické krojované hody Termín: Místo: nám. Svobody, Valtice Organizátor: Valtická krojovaná společnost Informace: tel.: Charakteristika: průvod šohajů zvaní na hody. Krojovaný průvod od Domova seniorů na ul. Modřínová směrem na náměstí, žádání starosty o povolení hodů, taneční zábava na náměstí. Cestománie II: Putování Jihoafrickou republikou a Botswanou Termín: od hod. Místo: Penzion a školicí středisko Addo, Polní 1123, Valtice Organizátor: Valid-Ed vzdělávací a rozvojové centrum Valtice Informace: tel.: Víno bez hranic / Wein ohne Grenzen Termín: Místo: areál zámku Valtice Organizátor: FESTPRO spol. s r.o., Valtice - Pavel Spálený Informace: tel.: Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany 4. koncert 8. ročníku Mucha Quartet, Miloslav Jelínek kontrabas Termín: od hod. Místo: zámek Valtice - kaple Organizátor: Občanské sdružení Valtice a NPÚ Informace: TIC Valtice tel.: , valtice.eu, Klubová a speciální výstava bobtailů Termín: Místo: areál zámku Valtice Organizátor: Bobtail club Renáta Kňákalová Informace: tel.: Noc za oponou Termín: Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg Organizátor: Muzeum železné opony Informace: tel.: Motosraz Valtice Memoriál Jána a Alojze Vychodila Termín: Místo: zahrada hostince Pančava, Rudé armády 355, Valtice Organizátor: Paulína Hažmuková Informace: cz, tel.: Charakteristika: vystoupení rockových kapel, slavnostní vyjížďka motorkářů věnovaná památce Jána Vychodila. Hlavní program v sobotu. Změna programu, datum a místo konání akce vyhrazeno! Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH tel.: Internet na 4 měsíce zdarma! 4

5 Kdy se vrátí kašna do Zámecké ulice? Tak to je problém, na který se ptají již skoro sedum let mnozí valtičtí občané, ale dodnes nedostali odpověď. Na celé věci je nejhorší to, že nikdo se necítí zodpovědný za zbourání kašny ani za sliby, že kašna bude stát v areálu kostela a bude přístupná veřejnosti. Problém kašna vznikl v roce 2007 v souvislosti s projektem na opravu místní fary. Jak k faře získat nejlepší přístup? Logicky vás napadne, že z náměstí, kde je mezi kostelem a farou spojující zeď se vstupními dveřmi. Pan farář chce ale vybudovat průjezd do farní zahrady z ulice Zámecké a najdou se členové farního spolku, kteří jej v této myšlence podpoří a tvrdí, že kašna není stará víc jak sto let. Život s touto kašnou propojili již tři valtické generace. Když vznikla, obdivovali její krásu a chodila si k ní pro vodu ještě generace, která se přistěhovala do Valtic po roce V šedesátých letech se domácnosti modernizují a protože voda je přiváděna přímo do domů, kašna ztrácí svoji původní funkci a slouží jen k občerstvení chodců. V její blízkosti je zasazen strom a umístěny dvě lavičky. Nikdo už ale kašnu nezazimuje a tak je přívod vody mrazy poškozen. Kašna zůstane bez vody až do roku 1989, ale pak je opravena a valtičané u ní nacházejí příjemné posezení. Vandalové přívod vody poničí a tak znovu nefunguje. V roce 2007 občané nevěnují zvěstem o bourání kašny velkou pozornost, protože nevěří, že ve Valticích, kde si nemohou bez povolení památkářů udělat ani nové okna, střechu,dveře či schody do ulice Kašna před zbouráním nebo fasádu, že by se bourala kašna v první památkové zóně při cestě k zámku? Kašna spojuje starou hradební zeď a bývalou farní stodolu dnes přebudovanou na restauraci Amálii. Jednoho dne však přijdou dělníci a kašnu chtějí bourat. Občané začnou protestovat, sepisují petici. Bourání je zastaveno. 26.dubna 2007 je celý problém zveřejněn v denníku Mladá fronta dnes a občané se dozvídají, že památkáři zásah do historického jádra města odsouhlasili a demolici kašny povolili. Na pomoc je přivolána i Česká televize, ale památkaři se natáčení neúčastní, ani občanům nezdůvodní, proč musí zmizet ze Zámecké ulice kus historie. Na to, že farní kašna byla jedním ze zdrojů pitné vody pro občany před první světovou válkou i po druhé světové válce nikdo neslyší. V květnovém VZ je zveřejněn článek občanů, kteří nesouhlasí se zbořením kašny a staví se proti rozhodnutí města a památkářů. O obnově a rekonstrukci fary ve Valticích rozhodlo i Sdružení farníků za obnovu farního společenství Valtice, a proto odpovídá na dopis ve VZ člen tohoto sdružení Ing. Petr Sláčala: byla zahájena rekonstrukce fary, a to opravou střechy. Pro přístup stavbařů k faře Památkový ústav nepovolil vjezd z náměstí Po diskusi s ním zvolil projektant vjezd z ulice Zámecká Na základě stavebního povolení a projektu bude rozebraná kašna po dobu výstavby deponována. Konečné zakomponování do vnějšího komlexu fary nebylo zatím v projektech ani s Památkovým ústavem řešeno.ke všem otázkám veřejnosti stran opravy fary jsou dále připraveni podávat informace stavební odbor Městského úřadu Valtice (jak vyplývá ze zákona), pan farář Grmolec a pánové Sláčala a Velecký. ( Celý článek najdete ve VZ 5/2007na internetu, další článek o kašně je ve VZ v 6/2007). Starosta města Ing. Pavel Trojan ke kauze kašna říká: Já jsem ochoten o postavení kašny jednat, ale je třeba, aby byly vstřícné v této věci všechny subjekty, kterých se to týká, tedy NPÚ a farnost Valtice. Jdu tedy za monsignorem Karlem Janouškem: Zdědil jsem po svém předchůdci otci Grmolcovi a Sdružení farníků za obnovu farního společenství nedokončenou stavbu. Sdružení se rozpadlo a abych řekl pravdu, tak jakási tehdejší touha vytvořit z fary společenské centrum je zcela scestná. Já s tím nesouhlasím, protože v prostoru fary máme kancelář a jednu malou zasedací místnost pro naše farníky. Jiné prostory fary se zatím nedají používat. O druhé etapě opravy fary se již nemluví, protože nikdo se za tuto věc nepostaví a nebude shánět peníze. Sdružení farníků dnes neexistuje. Mám spoustu starostí se stavem zdejšího kostela Současný stav a dalších kostelů ve své farnosti. Je tu i další otázka a to blížící se oprava střechy restaurace Amálie. Pronajímatel nesouhlasí, aby se pro vjezd při opravě střechy rušila jeho zahrádka, protože ji má také v pronájmu. Takže opět bude třeba vjet do dvora farnosti. Památkáři chtějí, aby se opravil objekt tzv. černé kuchyně v areálu fary. My sice na to opět nemáme peníze, ale kdyby mělo přijít k opravě těchto objektů ve farní zahradě, tak opět bude třeba zajistit k nim příjezd. V projektu, který jsem převzal je v místě bývalé kašny navržena stejná brána, která je i u zahrádky restaurace Amália. Pokud občané chtějí, aby se kašna vrátila na původní místo, já se tomu nebráním. Je tu ale otázka, kdo a kde ji znovu vybuduje a jak se zajistí odvoz Zámecká ulice s kašnou asi z roku 1908 zeminy a přísun stavebního materiálu do areálu kostela. A nyní je důležité, aby se k celé věci vyjádřil ještě NPÚ a také občané, třeba opět formou petice O obnovu kašny. Nebo že by pomohlo poslat celý případ na Sekretariát České komise pro Unesco Ministerstva zahraničních věcí? Dnes je nám všem jasné, že k zboření kašny bez jistoty jejího obnovení nemělo vůbec dojít. Jak je vidět, tak stále platí, že na sliby se nadá spoléhat. Mnozí aktéři asi spoléhají na to, že až generace, která kašnu znala odejde z tohoto světa a nikdo si na ni již ani nevzpomene a celý problém vyšumí v proudu času. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice 5

6 Ohlédnutí za letošním ročníkem Mezinárodní letní školy staré hudby Mezinárodní letní škola začala letos zcela netypicky barokní operou G.Scarlatiho Armida v nádvoří zámku na prknech přenosného divadla. Letošní ročník uvedl za organizátory Marek Štryncl, který současně řekl, jak je rád, že se mu podařilo zajistit pro tento ročník divadelní prkna pro ukázky dvou barokních oper, které mají být jakousi ochutnávkou toho, co bude provozováno ve Valticích v právě se budujícím kulturním centru v areálu zámku. Účastníky Mezinárodní letní školy za město Valtice přivítal starosta Ing. Pavel Trojan a pohovořil o tom, jak je potěšen, že ve Valticích po celý týden zní autentická interpretace staré hudby, která k našemu městu historicky nerozlučně patří. Milovníkům hudby tento ročník opět nabídl příležitost, propojit hudební zážitky s návštěvou zámeckého nádvoří, kaple a Španělské konírny valtického zámku, kostela milosrdných bratří sv. Augustina a farního kostela ve Valticích. V lednické zámecké kapli sv. Jakuba pak zazněl koncert v podání Schola Gregoriana Pragensis s názvem Rosa mystica s průvodním slovem Davida Ebena na téma Posvátná znamení neboli řeč symbolů v liturgii. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Ještě malá poznámka k červnovému detailu: Podle zámeckého kastelána stála váza s granátovým jablkem původně v parku a zřejmě byly vázy dvě. Pravděpodobným autorem je italsko švýcarský architekt Giovanni Pietro Tencalla, který byl v určité době ve službách Liechtensteinů. Mimo spodobnění znaku Milosrdných bratří, u kterých také Tencalla působil, je možné, že na váze je použit běžný jižanský motiv. Na srpnovém detailu je krásná starodávná kovaná klika a vaším úkolem je určit, které dveře se s ní otvírají. Tentokrát nebudu napovídat, protože ve Valticích není mnoho objektů přicházejících do úvahy. Nedejte se odradit a své odpovědi na otázku kam náleží tento detail posílejte formou SMS na tel. č , nebo em na adresu případně můžete vhodit lístek s řešením do schránky Zpravodaje, která se nachází v průjezdu naproti vstupu do Turistického informačního centra. Pro vítěze naší soutěže, která bude vyhodnocena v prosinci, je připravena kniha Valtice. KRMS Soutěž - řešení z července Schola Gregoriana Pragensis Ukázka z divadla Valtické detaily Je zajímavé, že mezi účastníky naší soutěže převládají ženy. Opět nezklamaly pravidelné respondentky, které správně určily, že červencový detail je z nárožního domu ulic Mikulovská Střelecká. Původně zde bývali Grbavčicovi. Tento okrasný prvek na fasádě civilního stavení svědčí o tom, jak naši předkové dbali o hezký vzhled svých domů. Soutěž - Srpnový detail Dokončení i úvod Dokončení se týká dětského divadla v mé režii: Labutí písní dětských představení (a zároveň i ukončením) bylo po dvaceti letech opět Strašidýlko!- Co k tomu představení říci? Bohužel se nevyrovnalo tomu předchozímu. Ne pro výkony herců. Ty byly opět na vysoké úrovni zejména titulní role ztvárněná I. Vlkovou (bubeník z předchozího) či výkony tří čarodějnic: R. Juřicové, S. Lisoňové, G. Skálecové i Pytlík V. Jánský, a všech ostatních (roli zvoníka sem si zopakoval já), ale chybělo nám a to velmi, technické vybavení jeviště. Museli jsme tentokrát upustit od různých efektů chybělo černé světlo a 220 W žárovky, které jsem sehnal od tety z Německa, nepokryly jeviště, museli jsme také upustit od velkého obsazení V I V A Valtice 6

7 (tance můr, chasy atd.) Reflektory vypůjčené z Břeclavi také nenahradily předchozí. Kulisy se musely pracně shánět, půjčili jsme si je nakonec ze Sedlece. (Tam mi byl velkou pomocí p. L. Dvořáček.) Zkrátka problém na problém. Kladem celého představení bylo (mimo výkonů všech dětí) i to, že jsme na představení osobně pozvali dosažitelné tehdejší představitele a po představení jim ti současní předali kytičky. Bylo to dojemné a obecenstvo aplaudovalo. Ale zpět k vybavení jeviště. V předchozích letech probíhala velmi necitlivá rekonstrukce víceúčelového kinosálu, sloužícího dlouhá léta mimo promítání filmů i pro plesy, divadelní představení, slavnostní shromáždění atd. Balkóny, lóže v přízemí i v patře zmizely, hlediště se zešikmilo atd. Nejhorší ovšem bylo to, že všechno, co valtičtí ochotníci pro scénu shromáždili, bylo vyhozeno na prostranství za Besedním domem, ať to byly originální rakouské uniformy, pušky, šavle, boty či kulisy celá léta schraňované a obnovované - nábytek, reflektory, lanoví atd. atd. Zmizela i kronika ochotnického divadla, léta pečlivě vedená P. Popovičem, ručně, přímo umělecky psané plakáty zvoucí na jednotlivá představení (P. Klemeš), knihovna divadelních knížek, zkrátka všechno, co se tak dlouho schraňovalo a opatrovalo. To všechno bylo z velké části rozkradeno (žádný problém, když to leželo na veřejném prostranství), zbytek byl spálen. Co však pro ochotnickou scénu bylo nejhorší? Předlouho protahovaná přestavba přerušila na mnoho let činnost spolku. Staří herci odcházeli, přerušila se i součinnost s přijímáním a zaučováním mladých a ochotnická scéna ve Valticích skončila. Třešničkou na dortu dlouhodobé přestavby bylo následující: Pozvali mne do sice nově omítnutého a vymalovaného, leč úplně prázdného jeviště, abych poradil, jak z něho udělat opět divadelně způsobilé jeviště. Na mou námitku, že by to chtělo odborného jevištního mistra i radu, že by ho bylo možné v té době získat z profesionálního divadla v Brně za několik demižónků vína, se nedbalo. Nakonec vše zůstalo při starém pardón v novém ale bez ochotníků. Valtické Podzemí - přijďte okoštovat speciality a novinky! Léto není jen okurková a meruňková sezóna. Bývá také začátkem období kvasných nápojů, z nichž nejznámější je burčák. Nemusíte čekat až do září, můžete si dát vyhlášenou specialitu Lednicko-valtického areálu - Višňák, což je částečně zkvašený višňový nektar. Ochutnat jej můžete každý den ve Valtickém Podzemí, nejlépe chutná chlazený v patentovaném zařízení, v kvalitě jako přímo z vinařství. Doporučeným tipem pro horké letní dny je střik Višňáku s ledově vychlazenou jemně perlivou minerálkou. Višňák můžete také vyzkoušet jako surovinu pro nejrůznější sezónní a regionální pokrmy, např. pro přípravu studených letních ovocných polévek, k zapékání mas a žebírek, pro originální letní dipy, zmrzlinu sorbetového typu nebo pro sladké pečení, kde vám pomůže nahradit hned 3 suroviny - kypřící práše, cukr a ovocnou složku. Určitě něco vyzkoušejte! Přijďte do Valtického Podzemí ochutnat také další specialitu Lednicko-valtického areálu z produkce Vinařství Chateau Lednice, které má své dlouholeté kořeny i ve Valticích - VIŠŇOVÉ - víno z višní To byl první schůdek k mému dalšímu vyprávění, které bude popisovat 20 let mého působení na valtické ochotnické scéně, tzv. brebty a šplechty ze zákulisí. Nebojte se jich, nebude to nezáživný seznam odehraných představení, ani obsahy her, kdepak! Budu se v nich snažit vybrat někdy trapné, většinou však zábavné okamžiky, které se mohou přihodit právě jenom v ochotnickém divadle Než s tím však začnu, budete muset překonat ještě jeden schůdek a to: Co je, lépe řečeno, co bylo ochotnické divadlo a co znamená slovo ochotník. Takže vězte: Němci, či sousední Rakušané používají slovo Laienbühne, tedy divadlo provozované ne školenými herci, ale laiky. O co výstižnější je naše slovo ochotník! Je to totiž člověk, který: Ochotně obětuje mnoho a mnoho hodin svého volného času na nácvik divadelní hry, aby je pak zúročil v pouhé půldruha hodině jejím předvedením spoluobčanům a známým. Ochotně vyhovuje někdy i protimluvným poučováním režiséra, ba snáší trpělivě i jeho nadávky. Ochotně zaskakuje na čtených zkouškách ve čtení textů těch, kteří se zrovna nemohou zúčastnit. Ochotně pomáhá stavět kulisy, či otevírat a zavírat oponu za uprchlého oponáře či zaskakovat za indisponovanou nápovědu. Ochotně se nechá změnit v nesympatickou nestvůru, dá si nasadit pleš či nalepit mastixem vousy, obočí atd. A to jen proto, aby pobavil nejen svou rodinu, ale i ostatní občany svého města. No řekněte, není to naše slovo výstižnější? Závěrem, popisované zklamaní nad koncem valtické ochotnické scény nám poněkud zmírnili ti mladší pod vedením vnučky paní učitelky Tomanové, kteří pozvedají znovu prapor nás starých svými zdařilými představeními. A mne jen těší, že jsou mezi nimi povětšinou absolventi těch dětských představení. A já doufám, že vás ty budoucí brebty pobaví a že zůstanete i nadále věrnými čtenáři. Milan Kolář ze sadů Mendelovy univerzity, vyrobené zkušenými sklepmistry a moderní vinařskou technologií. Toto višňové víno vás osloví svojí nezapomenutelnou a typickou vůní i chuté, přecházející až do čokoládových tónů. Višňové získalo řadu prestižních ocenění - Zlatou chuť a regionální produkt jižní Moravy, Hlavní cenu Zlatý klas na Zemi Živitelce nebo Zlatý pohár Víno & Delikatesy, prestižní výstavě v Praze. Z "klasických vín" si nezapomeňte ve Valtickém Podzemí dát například Hibruš. Pod tímto záhadným názvem se skrývá zajímavé a odborníky uznávané cuvée odrůd Rulandské šedé a Hibernal. Uchvátí vás svojí mohutností a ovocnou komplexností. Tamní specialitou je také panenský slámový Hibernal, ověnčený rovněž medailemi, u moch nejcennější je stříbro ze soutěže Decanter v Londýně. Každý pátek a sobotu o prázdninách si můžete jedinečnou atmosféru Valtického Podzemí vychutnat za tónů cimbálové muziky CimbálMEN pana Zdeňka Valáška, těšit se můžete i na velmi zajímavé aranže rockových hitů. Už rostou a pomalu zrají! Kdo? Co? No přeci dýně... Valtické Podzemí nezapomíná ani na dětské návštěvníky, pečlivě chystá tradiční Dýňobraní, které si nenechte ujít o víkendu září. Těšit se můžete nejen na slavnostní dýňovou výzdobu ale také na řadu novinek. Burčák samozřejmě poteče proudem, stejně tak jako každý zářijový víkend. Jste srdečně vítáni! 7

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel.

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel. Valtický zpravodaj 3. května 2014 l. máj Mladí lidé dnes chápou 1. máj spíše jako svátek zamilovaných a právě letos mají velké starosti, kde se budou líbat, protože všechny třešně v našem okrese již odkvetly,

Více

Valtický zpravodaj. Sezione Aurea a Italské slunce. Královny v Galerii Reisna uspěly. 9. července 2013. SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Sezione Aurea a Italské slunce. Královny v Galerii Reisna uspěly. 9. července 2013. SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 9. července 2013 Sezione Aurea a Italské slunce Unikátní koncert staré hudby - Valtice SEVA-FLO RA s.r.o. V pátek 28. 6. ožil valtický zámecký taneční sál tóny staré hudby. Soubor Sezione

Více

Tříkrálová sbírka 2015

Tříkrálová sbírka 2015 Tříkrálová sbírka 2015 Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe. J.W. Goethe Výše uvedený citát je pro mne, a troufám si tvrdit, že i pro ostatní mé spolupracovníky a koledníky, každoročně hnacím

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma Jak vycházíme Poslední letošní číslo Velkomeziříčska vyjde 18. prosince 2013. V roce 2014 poprvé vyjdeme 8. ledna. Dovolená v redakci: Od 19. prosince 2013 do 2. ledna 2014. Otevřeno opět od 3. ledna 2014.

Více

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 29. srpna 2007 ČÍSLO 15 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Mikulov bude 6. a 7. září hostit přední vinaře a vinohradníky

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Valtický zpravodaj. Valtické hřbitovy. An ti ka. Město VALTICE. 1. listopadu 2006. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Valtické hřbitovy. An ti ka. Město VALTICE. 1. listopadu 2006. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 1. listopadu 2006 Valtické hřbitovy I když počet obyvatel za posledních 300 let druhého tisíciletí se nějak výrazně nezměnil, přesto na území města bylo za uvedené období postupně využíváno

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

Ledové ostří z Poděbrad na olympiádě!

Ledové ostří z Poděbrad na olympiádě! 20. února 2014 Ročník 23 Číslo 4 Cena 9 Kč Havlovy tělocvičny Práce na kompletní rekonstrukci sportovního zařízení na ZŠ Václava Havla jdou podle plánu. 3 Pozlacený spis Příběh jedné z nejcennějších listin

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala Poslední vítání občánků 2012......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Šestý prezident v Telči

Šestý prezident v Telči 7 červenec 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Po uzávěrce Šestý prezident v Telči Po Tomáši G. Masarykovi, Edvardu Benešovi, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a prezidentu

Více

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií Jarní běhání... ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 7. května 15. května...9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Nabízejí více......zpráv aktualit

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

Meziříčí se uplynulý víkend ocitlo v době císařských manévrů

Meziříčí se uplynulý víkend ocitlo v době císařských manévrů TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 10. 17. září pátek 12. 9. od 17.00 KŘEST HVĚZDY zpěváka ROMANA HORKÉHO kmotrem hvězdy ILONA CSÁKOVÁ koncert skupiny KAMELOT na náměstí sobota 13. 9. od 13.30 SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley 11/2014 Gahurův prospekt uspěl 5 Sonja Baťová 19 Festival outdoorových filmů 21 staré fotky 17. listopad 1989 Den boje za

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více