Valtický zpravodaj výročí 1.světové války. 1. srpna seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valtický zpravodaj. 100. výročí 1.světové války. 1. srpna 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615"

Transkript

1 Valtický zpravodaj 1. srpna výročí 1.světové války Na počátku 20.století byly Valtice střediskem liechtensteinského panství a obecní rada dokázala pro budování města získat podporu vládnoucího knížete Jana II. z Liechtensteinu a tak se Valtice staly moderním prosperujícím městem. Situaci však zcela změnily 28.června 1914 výstřely v Sarajevě. Skončila doba poklidu a budování města. 4. července 1914 ve valtickém farním kostele byly uspořádány smuteční bohoslužby za zavražděného nástupce trůnu Františka Ferdinanda. Že válka je neodvratná občané Valtic pochopili, když se 31.července 1914 na poště objevila vyhláška o všeobecné mobilizaci. 2. srpna se náměstí naplnilo 200 odvedenci a starosta Karel Haussner se s nimi loučil vlasteneckými slovy a představou, že se brzy vrátí a s nimi i vítězství. Zakrátko se však ukázalo, že rodiny odvedenců nemají žádné potravinové zásoby a že zůstaly po odchodu svých mužů bez Valtický kronikář finančních prostředků. Proto hned 9.srpna 1914 Karl Höss byla pro tyto rodiny uspořádaná peněžní sbírka. Válka zcela změnila život valtických obyvatel. Každý měsíc se rukovalo a v roce 1915 byly mezi odvedenci i mladiství a muži starší let, protože fronta potřebovala stále nové lidi. Nadšení pokleslo nejen z tohoto důvodu, ale také proto, že do města začaly přijíždět lazaretní vlaky a transporty raněných, které se staly součástí válečných dní. Nemocnice milosrdných bratří byla přeplněná raněnými a kronikář Karel Höss zaznamenával příjezdy lazaretních vlaků do Pamětní knihy Valtic až do roku Pak tuto evidenci vedl s největší pravděpodobností Červený kříž. Protože však raněné bylo třeba nejen ošetřovat, ale také živit, došlo brzy k nedostatku potravin. Město se začalo plnit také uprchlíky a zajatci. V květnu 1915 bylo v bažantnici ubytováno 48 italských uprchlíků a do rolnické školy bylo na práce na statku přivezeno 50 ruských zajatců. V dalších dvou letech bylo ve městě ubytováno 56 rusínských uprchlíků. A pro ně bylo třeba zajistit také potraviny. Na pomoc válečným invalidům vyšla v Rakousku v srpnu 1915 výzva, týkající se zprostředkování práce pro válečné invalidy ve které stálo: Zaměstnání válečných invalidů je také vlastenecká povinnost, je to vlastně od veřejnosti požadovaná sociální úloha. Jedná se totiž seva-flo ra s.r.o. o to poskytnout našim poraněným hrdinům, kteří hledí vstříc nejasné budoucnosti, vzpřímit se a povzbudit tisíce a statisíce hrdinných bojovníků, kteří krváceli za naši vlast, poskytnout jim práci a výdělek, pomoct jim založit novou existenci, učinit je opět platnými články společnosti... Tato výzva měla být i duchovní podporou pro nové vojáky a svědectvím toho, že c.k. mocnářství se o ně dovede postarat. 22.listopadu 1916 se ve městě objevily černé prapory a ozývalo se smuteční zvonění, které oznamovalo smrt císaře Františka Josefa I. 21. února 1917 zazněly naposledy ve městě všechny zvony na obou kostelích. Pak čtyři zvony byly sejmuty z kostelních věží a odvezeny pro válečné účely do slévárny ve Vídeňském Novém Městě. Probíhal také sběr kovů, vlny a kaučuku. Současně uvědomělá a movitá část valtického obyvatelstva Vojáci první světové války podporovala stát ve válečném zápase upisováním válečných půjček ve výši K (v té době to byla velká částka). Černé prapory byly vyvěšeny a smuteční zvonění znělo městem 10.listopadu1917, kdy zemřel starosta Karel Haussner, který vedl vzorně město 32 let. Novým starostou se stal první radní Johann Swoboda. V roce 1918 město muselo vypomoct Vídni dodávkou 250 q obilí a to ještě víc zhoršilo potravinovou situaci občanů. V říjnu 1918 skončila válka nejen porážkou, ale úplným rozpadem celé Rakousko-Uherské monarchie. Občanům padlým v první světové válce byly zbudovány dva pomníky. Pomník padlým sportovcům byl na Mikulovské ulici, druhý pak před hřbitovem na Lednické- Bezručové ulici. Přesto, že původní pamětní desky byly na nich zničeny, známe jména 94 obětí této války. Všechna tato svědectví o dění v našem městě v době první světové války nám zůstala zachovaná na stránkách Pamětní knihy Valtic, díky Karlu Hössovi, valtickému rodákovi, učiteli a řediteli, historikovi, městskému kronikáři v letech( ) a od roku 1919 i zakladateli prvního muzea ve Valticích. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Nám. Svobody 12, Valtice, Vinné sklepya.s. Valtice, tel.:

2 Zprávy ze zastupitelstva, rady a Městského úřadu Novinky z technických služeb Uzavírka silnice přinesla komplikace V červenci započala dlouho očekávaná rekonstrukce silnice I. třídy č. 40 a dočasně byla uzavřena část ulice Břeclavská. Uzavírka s sebou přinesla několik komplikací jak pro valtické obyvatele, tak i pro pracovníky technických služeb (TS). Ačkoliv je v Břeclavi uzavírka zřetelně označena šesti naprosto srozumitelnými dopravními značkami, tak řidiči kamionů značení velmi často ignorovali. V několika případech zničili těžkými vozy chodník, například v ulici Za Tesárnou, na České nebo na ulici 1. máje. V prvně dvou jmenovaných ulicích pracovníci TS poškozený chodník opravili (i opakovaně), na ulici 1. máje chodník opravíme poté, co skončí uzavírka, abychom pracovní činností ještě více nezhoršovali vzniklou situaci. Co se týká chodníku na ulici 1. máje, tak je pravděpodobné, že technické služby opraví ještě letos chodník v celé jeho délce, neboť především ve spodní části ulice je již dlouhodobě ve velmi špatném stavu. Poškození komunikace (propad silnice u kanalizace) bude město řešit ve spolupráci s odbornou stavební firmou, která připraví technické řešení. Komplikace nastaly také při svozu komunálního odpadu a bioodpadu, kdy do Břeclavské ulice nemůže najíždět svozový vůz. Obyvatelé ulice proto dávají komunální odpad do pytlů a pracovníci TS jej sváží malým vozem na dohodnuté místo, kde se odpad překládá do vozu společnosti Hantály. Bioodpad, nepůjde-li to jinak, budou zaměstnanci postupně z jednotlivých popelnic sypat do malého užitkového vozu a postupně jej svážet ke zpracování. Při sečení veřejných ploch je mulčovač zdatným pomocníkem Už po několikáté v letošním roce se dostalo pracovníkům technických služeb od turistů pochvaly za upravené a čisté město. Návštěvníci zejména kvitují posečené a upravené plochy veřejné zeleně, což v řadě obcí a měst nebývá pravidlem. Od místních se nám tak často pochvaly nedostává, ale věřím, že i Valtičtí vnímají své město jako více upravené, než v minulosti. Při sečení trávy v sezoně je jen málo dní (většinou za deště), kdy sekačky nepracují v terénu. Počínaje dubnem se jedná prakticky o každodenní činnost. Plochy zeleně, celkem 45 hektarů, sečeme dvěma samojízdnými sekačkami, místa těžko přístupná jsou pak dosekávána ručními křovinořezy nebo malou ruční sekačkou. Jen pro srovnání uvádíme, že v okresním městě Břeclavi se seče stejné velká plocha veřejných prostranství jako ve Valticích a Úvalech. Prakticky denně seče trávu osm lidí a velmi významně nám s prací pomáhají lidé, kteří u TS pracují na základě získaných dotací z břeclavského úřadu práce. Momentálně se sečení věnují čtyři pracovníci na tzv. veřejně prospěšné práce a upřímně řečeno bez jejich pomoci by situace ve městě byla daleko horší. Významným pomocníkem je při úpravě ploch mulčovač nesený za traktorem. Pravidelně s ním pracuje zaměstnanec TS pan Hlinka, který mulčovačem upravuje velké plochy - například poldr za budovou policie, velkou část katastru Úval, aleje, krajnice hospodářských cest a cyklostezek apod. Tímto způsobem dokážeme udržet v relativně slušném a vzhledném stavu i terén, který bychom s klasickou technikou pokosit nedokázali. Opravy chodníků na Lázeňské pokračují I v červenci pokračovaly opravy chodníků na ulici Lázeňská. Postupně došlo k výměně staré dlažby za zámkovou, upraveny byly i vstupy do bytových domů. Někdejší živý plot, který odděloval chodník od silnice, byl zlikvidován. Po dohodě s nájemníky byl v prostoru mezi chodníkem a silnicí vysázen nový záhon levandulí, který dal ulici příjemný a sympatický ráz. Původní živý plot byl přestárlý a akceptovali jsme názory, že za vysokým živým plotem řidiči vozidel snadno přehlédnou děti. Po dohodě s majitelem pekařství pracovníci TS navíc vydláždí celou plochu před provozovnou. Pan Bočinec zaplatí stavební materiál a technické služby prostor upraví. Máme oboustranný zájem, aby prostor vypadal hezky tím spíš, že se jedná prakticky o veřejnou plochu přístupnou všem. Po dokončení prací (předpokládáme do konce srpna) počítáme se zahájením prací na opravách chodníku na ulici 1. máje. I výše uvedené práce bychom nedokázali zrealizovat bez pomoci pracovníků, jejichž mzda je hrazena z dotací úřadu práce. V současné době jsou v rámci veřejně prospěšných prací zaměstnáni tři zedníci vedle jednoho, který u TS dlouhodobě pracuje. Ing. Dalibor Neděla Město Valtice Technické služby 2

3 BLAHOPŘÁNÍ KE ZLATÉ SVATBĚ Každé výročí svatby je oslavou lásky,důvěry, tolerance, houževnatosti a přátelství, pokaždé však v jiném pořadí. Zlaté výročí pak potvrzuje, že ač láska začíná okamžikem, ta skutečná narůstá časem a trvá na věky! Přejeme vám i do budoucna vše nejlepší, pevné zdraví a ať vám slunce svítí i na další společné cestě životem. V životě každého člověka jsou chvíle, na které nelze zapomenout. Jednu takovou si v srpnu připomenou manželé Mgr. Slávka Janků, roz. Sárová a Mgr. Ludvík Janků, kteří v rodinném kruhu oslaví 50 let společného života Zlatou svatbu. Oba učitelé na ZŠ ve Valticích, kde ve své odpovědné a náročné, ale současně i krásné profesi pedagoga 40 let vštěpovali svým žákům základy vědomostí a podíleli se na výchově mladé generace, kterou připravovali pro budoucí povolání a vstup do života. Po přestěhování v roce 1965 do Valtic se oba aktivně zapojili do společenského a veřejného života. Paní Mgr. Slávka Janků je dlouholetou předsedkyní sociální komise. Byla přísedící u Okresního soudu v Břeclavi a několik let členkou ženského pěveckého sboru ve Valticích. Pan Mgr. Ludvík Janků pravidelně připravoval své žáky na různé školní olympiády, ve kterých pod jeho vedením dosahovali velmi pěkné výsledky. Jako ředitel základní školy měl velkou zásluhu na modernizaci školy a zavádění nových prvků do učebního procesu. Ve čtvrtek u příležitosti tohoto jubilea navštívili manžele Janků starosta města Pavel Trojan a předseda občanské komise Jiří Špaček, aby jim poděkovali za jejich celoživotní práci a za jejich zásluhy o rozvoj školství v našem městě. K tomuto krásnému jubileu předali dárek a popřáli oběma do dalších let společného života hodně optimismu, zdraví a úspěchů v životě celé rodiny. Pavel Trojan, starosta města Jiří Špaček, předseda občanské komise Zpráva o činnosti Městské policie (Červenec 2014) Začaly prázdniny a ty jsou jako každý rok spojeny s větším pohybem lidí a hlavně pohyb turistů na kolech, kteří dá se říci úmyslně nedbají určitých zásad a nařízení. To samé řidiči, kteří si zaparkují svá vozidla pod Reistnou na soukromém pozemku (vinohrad) a jdou se kochat místními přírodními krásami. I v tomto měsíci bylo opět odchyceno několik zatoulaných psů. U většiny byli zjištěni majitelé a zvířata jim byla předána. Dále bylo řešeno několik přestupků proti veřejnému pořádku, drobné krádeže atd. Bylo nalezeno několik osobních dokladů, nález finanční hotovosti, která byla vrácena majiteli. Největším problémem v posledních dnech je uzavírkaulice Břeclavská a její objízdné trasy. Většina řidičů nákladníchvozidel, kteří vjedou na tyto objížďky i přes zákazové značení sevymlouvají na navigaci, která je tam nasměrovala. Tím se usvědčují,že se dostatečně nevěnují řízení a dopravnímu značení. Všichni tito přistiženi řidiči a nebylojich málo,byli řešeni v blokovém řízení. Kontakty na MěP: tel.: ; mob.: ve Valticích dne zpracoval:str. M.Šesták Obvodní oddělení PČR Břeclav, Policejní stanice Lednice Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost: prap. Radim Budlanský tel a pprap. Petr Jandásek tel Informace kulturní i jiné Kalendář akcí Valtice - srpen 2014 Život v krajině Lednicko-valtického areálu Termín: Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice Organizátor: NZM Valtice Informace: tel.: Balkónové květiny a letničky Termín: Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice Organizátor: NZM Valtice Informace: tel.: Tamtamy času Termín: (květen a říjen: SO NE 10 17; červen až září: ÚT NE 10 17) Místo: zámek Valtice Horní konírna Organizátor: CK Livingstone Informace: tel.: Prázdninové víkendové večery s cimbálkou ve Valtickém Podzemí Termín: víkendy od hod. Místo: Valtické Podzemí, Vinařská 34, Valtice Organizátor: Valtické Podzemí Informace: cz, tel.: Výstava: Jan Bružeňák kresba, malba, keramika Termín:

4 Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice Organizátor: Galerie Reistna Informace: tel.: Irské dny Termín: Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice Organizátor: Galerie Reistna Informace: tel.: Prázdninové hrátky s bylinami Termín: od 9.00 do hod. Místo: Bylinková zahrada Tiree Chmelar, zámecký park, Valtice (při nepříznivém počasí: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice) Organizátor: Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích, o.s. Informace: tel.: Malování mandal II Termín: od hod. Místo: Penzion a školicí středisko Addo, Polní 1123, Valtice Organizátor: Valid-Ed vzdělávací a rozvojové centrum Valtice Informace: tel.: Noční prohlídky muzea za svitu lucerny Termín: 6.8., 13.8., 20.8., od do hod. Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg Organizátor: Muzeum železné opony Informace: tel.: Vinařská akademie I - Kadet Termín: Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13 Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s. Informace: cz, tel.: Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany 3. koncert 8. ročníku Irena Chřibková varhany Termín: od hod. Místo: farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, nám. Svobody, Valtice Organizátor: Občanské sdružení Valtice a NPÚ Informace: TIC Valtice tel.: , valtice.eu, Malujeme na hedvábí II Termín: od hod. Místo: Penzion a školicí středisko Addo, Polní 1123, Valtice Organizátor: Valid-Ed vzdělávací a rozvojové centrum Valtice Informace: tel.: Výstava: Šárka Radová, akad. sochař sochy Termín: Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice Organizátor: Galerie Reistna Informace: tel.: Valtické krojované hody Termín: Místo: nám. Svobody, Valtice Organizátor: Valtická krojovaná společnost Informace: tel.: Charakteristika: průvod šohajů zvaní na hody. Krojovaný průvod od Domova seniorů na ul. Modřínová směrem na náměstí, žádání starosty o povolení hodů, taneční zábava na náměstí. Cestománie II: Putování Jihoafrickou republikou a Botswanou Termín: od hod. Místo: Penzion a školicí středisko Addo, Polní 1123, Valtice Organizátor: Valid-Ed vzdělávací a rozvojové centrum Valtice Informace: tel.: Víno bez hranic / Wein ohne Grenzen Termín: Místo: areál zámku Valtice Organizátor: FESTPRO spol. s r.o., Valtice - Pavel Spálený Informace: tel.: Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany 4. koncert 8. ročníku Mucha Quartet, Miloslav Jelínek kontrabas Termín: od hod. Místo: zámek Valtice - kaple Organizátor: Občanské sdružení Valtice a NPÚ Informace: TIC Valtice tel.: , valtice.eu, Klubová a speciální výstava bobtailů Termín: Místo: areál zámku Valtice Organizátor: Bobtail club Renáta Kňákalová Informace: tel.: Noc za oponou Termín: Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg Organizátor: Muzeum železné opony Informace: tel.: Motosraz Valtice Memoriál Jána a Alojze Vychodila Termín: Místo: zahrada hostince Pančava, Rudé armády 355, Valtice Organizátor: Paulína Hažmuková Informace: cz, tel.: Charakteristika: vystoupení rockových kapel, slavnostní vyjížďka motorkářů věnovaná památce Jána Vychodila. Hlavní program v sobotu. Změna programu, datum a místo konání akce vyhrazeno! Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH tel.: Internet na 4 měsíce zdarma! 4

5 Kdy se vrátí kašna do Zámecké ulice? Tak to je problém, na který se ptají již skoro sedum let mnozí valtičtí občané, ale dodnes nedostali odpověď. Na celé věci je nejhorší to, že nikdo se necítí zodpovědný za zbourání kašny ani za sliby, že kašna bude stát v areálu kostela a bude přístupná veřejnosti. Problém kašna vznikl v roce 2007 v souvislosti s projektem na opravu místní fary. Jak k faře získat nejlepší přístup? Logicky vás napadne, že z náměstí, kde je mezi kostelem a farou spojující zeď se vstupními dveřmi. Pan farář chce ale vybudovat průjezd do farní zahrady z ulice Zámecké a najdou se členové farního spolku, kteří jej v této myšlence podpoří a tvrdí, že kašna není stará víc jak sto let. Život s touto kašnou propojili již tři valtické generace. Když vznikla, obdivovali její krásu a chodila si k ní pro vodu ještě generace, která se přistěhovala do Valtic po roce V šedesátých letech se domácnosti modernizují a protože voda je přiváděna přímo do domů, kašna ztrácí svoji původní funkci a slouží jen k občerstvení chodců. V její blízkosti je zasazen strom a umístěny dvě lavičky. Nikdo už ale kašnu nezazimuje a tak je přívod vody mrazy poškozen. Kašna zůstane bez vody až do roku 1989, ale pak je opravena a valtičané u ní nacházejí příjemné posezení. Vandalové přívod vody poničí a tak znovu nefunguje. V roce 2007 občané nevěnují zvěstem o bourání kašny velkou pozornost, protože nevěří, že ve Valticích, kde si nemohou bez povolení památkářů udělat ani nové okna, střechu,dveře či schody do ulice Kašna před zbouráním nebo fasádu, že by se bourala kašna v první památkové zóně při cestě k zámku? Kašna spojuje starou hradební zeď a bývalou farní stodolu dnes přebudovanou na restauraci Amálii. Jednoho dne však přijdou dělníci a kašnu chtějí bourat. Občané začnou protestovat, sepisují petici. Bourání je zastaveno. 26.dubna 2007 je celý problém zveřejněn v denníku Mladá fronta dnes a občané se dozvídají, že památkáři zásah do historického jádra města odsouhlasili a demolici kašny povolili. Na pomoc je přivolána i Česká televize, ale památkaři se natáčení neúčastní, ani občanům nezdůvodní, proč musí zmizet ze Zámecké ulice kus historie. Na to, že farní kašna byla jedním ze zdrojů pitné vody pro občany před první světovou válkou i po druhé světové válce nikdo neslyší. V květnovém VZ je zveřejněn článek občanů, kteří nesouhlasí se zbořením kašny a staví se proti rozhodnutí města a památkářů. O obnově a rekonstrukci fary ve Valticích rozhodlo i Sdružení farníků za obnovu farního společenství Valtice, a proto odpovídá na dopis ve VZ člen tohoto sdružení Ing. Petr Sláčala: byla zahájena rekonstrukce fary, a to opravou střechy. Pro přístup stavbařů k faře Památkový ústav nepovolil vjezd z náměstí Po diskusi s ním zvolil projektant vjezd z ulice Zámecká Na základě stavebního povolení a projektu bude rozebraná kašna po dobu výstavby deponována. Konečné zakomponování do vnějšího komlexu fary nebylo zatím v projektech ani s Památkovým ústavem řešeno.ke všem otázkám veřejnosti stran opravy fary jsou dále připraveni podávat informace stavební odbor Městského úřadu Valtice (jak vyplývá ze zákona), pan farář Grmolec a pánové Sláčala a Velecký. ( Celý článek najdete ve VZ 5/2007na internetu, další článek o kašně je ve VZ v 6/2007). Starosta města Ing. Pavel Trojan ke kauze kašna říká: Já jsem ochoten o postavení kašny jednat, ale je třeba, aby byly vstřícné v této věci všechny subjekty, kterých se to týká, tedy NPÚ a farnost Valtice. Jdu tedy za monsignorem Karlem Janouškem: Zdědil jsem po svém předchůdci otci Grmolcovi a Sdružení farníků za obnovu farního společenství nedokončenou stavbu. Sdružení se rozpadlo a abych řekl pravdu, tak jakási tehdejší touha vytvořit z fary společenské centrum je zcela scestná. Já s tím nesouhlasím, protože v prostoru fary máme kancelář a jednu malou zasedací místnost pro naše farníky. Jiné prostory fary se zatím nedají používat. O druhé etapě opravy fary se již nemluví, protože nikdo se za tuto věc nepostaví a nebude shánět peníze. Sdružení farníků dnes neexistuje. Mám spoustu starostí se stavem zdejšího kostela Současný stav a dalších kostelů ve své farnosti. Je tu i další otázka a to blížící se oprava střechy restaurace Amálie. Pronajímatel nesouhlasí, aby se pro vjezd při opravě střechy rušila jeho zahrádka, protože ji má také v pronájmu. Takže opět bude třeba vjet do dvora farnosti. Památkáři chtějí, aby se opravil objekt tzv. černé kuchyně v areálu fary. My sice na to opět nemáme peníze, ale kdyby mělo přijít k opravě těchto objektů ve farní zahradě, tak opět bude třeba zajistit k nim příjezd. V projektu, který jsem převzal je v místě bývalé kašny navržena stejná brána, která je i u zahrádky restaurace Amália. Pokud občané chtějí, aby se kašna vrátila na původní místo, já se tomu nebráním. Je tu ale otázka, kdo a kde ji znovu vybuduje a jak se zajistí odvoz Zámecká ulice s kašnou asi z roku 1908 zeminy a přísun stavebního materiálu do areálu kostela. A nyní je důležité, aby se k celé věci vyjádřil ještě NPÚ a také občané, třeba opět formou petice O obnovu kašny. Nebo že by pomohlo poslat celý případ na Sekretariát České komise pro Unesco Ministerstva zahraničních věcí? Dnes je nám všem jasné, že k zboření kašny bez jistoty jejího obnovení nemělo vůbec dojít. Jak je vidět, tak stále platí, že na sliby se nadá spoléhat. Mnozí aktéři asi spoléhají na to, že až generace, která kašnu znala odejde z tohoto světa a nikdo si na ni již ani nevzpomene a celý problém vyšumí v proudu času. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice 5

6 Ohlédnutí za letošním ročníkem Mezinárodní letní školy staré hudby Mezinárodní letní škola začala letos zcela netypicky barokní operou G.Scarlatiho Armida v nádvoří zámku na prknech přenosného divadla. Letošní ročník uvedl za organizátory Marek Štryncl, který současně řekl, jak je rád, že se mu podařilo zajistit pro tento ročník divadelní prkna pro ukázky dvou barokních oper, které mají být jakousi ochutnávkou toho, co bude provozováno ve Valticích v právě se budujícím kulturním centru v areálu zámku. Účastníky Mezinárodní letní školy za město Valtice přivítal starosta Ing. Pavel Trojan a pohovořil o tom, jak je potěšen, že ve Valticích po celý týden zní autentická interpretace staré hudby, která k našemu městu historicky nerozlučně patří. Milovníkům hudby tento ročník opět nabídl příležitost, propojit hudební zážitky s návštěvou zámeckého nádvoří, kaple a Španělské konírny valtického zámku, kostela milosrdných bratří sv. Augustina a farního kostela ve Valticích. V lednické zámecké kapli sv. Jakuba pak zazněl koncert v podání Schola Gregoriana Pragensis s názvem Rosa mystica s průvodním slovem Davida Ebena na téma Posvátná znamení neboli řeč symbolů v liturgii. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Ještě malá poznámka k červnovému detailu: Podle zámeckého kastelána stála váza s granátovým jablkem původně v parku a zřejmě byly vázy dvě. Pravděpodobným autorem je italsko švýcarský architekt Giovanni Pietro Tencalla, který byl v určité době ve službách Liechtensteinů. Mimo spodobnění znaku Milosrdných bratří, u kterých také Tencalla působil, je možné, že na váze je použit běžný jižanský motiv. Na srpnovém detailu je krásná starodávná kovaná klika a vaším úkolem je určit, které dveře se s ní otvírají. Tentokrát nebudu napovídat, protože ve Valticích není mnoho objektů přicházejících do úvahy. Nedejte se odradit a své odpovědi na otázku kam náleží tento detail posílejte formou SMS na tel. č , nebo em na adresu případně můžete vhodit lístek s řešením do schránky Zpravodaje, která se nachází v průjezdu naproti vstupu do Turistického informačního centra. Pro vítěze naší soutěže, která bude vyhodnocena v prosinci, je připravena kniha Valtice. KRMS Soutěž - řešení z července Schola Gregoriana Pragensis Ukázka z divadla Valtické detaily Je zajímavé, že mezi účastníky naší soutěže převládají ženy. Opět nezklamaly pravidelné respondentky, které správně určily, že červencový detail je z nárožního domu ulic Mikulovská Střelecká. Původně zde bývali Grbavčicovi. Tento okrasný prvek na fasádě civilního stavení svědčí o tom, jak naši předkové dbali o hezký vzhled svých domů. Soutěž - Srpnový detail Dokončení i úvod Dokončení se týká dětského divadla v mé režii: Labutí písní dětských představení (a zároveň i ukončením) bylo po dvaceti letech opět Strašidýlko!- Co k tomu představení říci? Bohužel se nevyrovnalo tomu předchozímu. Ne pro výkony herců. Ty byly opět na vysoké úrovni zejména titulní role ztvárněná I. Vlkovou (bubeník z předchozího) či výkony tří čarodějnic: R. Juřicové, S. Lisoňové, G. Skálecové i Pytlík V. Jánský, a všech ostatních (roli zvoníka sem si zopakoval já), ale chybělo nám a to velmi, technické vybavení jeviště. Museli jsme tentokrát upustit od různých efektů chybělo černé světlo a 220 W žárovky, které jsem sehnal od tety z Německa, nepokryly jeviště, museli jsme také upustit od velkého obsazení V I V A Valtice 6

7 (tance můr, chasy atd.) Reflektory vypůjčené z Břeclavi také nenahradily předchozí. Kulisy se musely pracně shánět, půjčili jsme si je nakonec ze Sedlece. (Tam mi byl velkou pomocí p. L. Dvořáček.) Zkrátka problém na problém. Kladem celého představení bylo (mimo výkonů všech dětí) i to, že jsme na představení osobně pozvali dosažitelné tehdejší představitele a po představení jim ti současní předali kytičky. Bylo to dojemné a obecenstvo aplaudovalo. Ale zpět k vybavení jeviště. V předchozích letech probíhala velmi necitlivá rekonstrukce víceúčelového kinosálu, sloužícího dlouhá léta mimo promítání filmů i pro plesy, divadelní představení, slavnostní shromáždění atd. Balkóny, lóže v přízemí i v patře zmizely, hlediště se zešikmilo atd. Nejhorší ovšem bylo to, že všechno, co valtičtí ochotníci pro scénu shromáždili, bylo vyhozeno na prostranství za Besedním domem, ať to byly originální rakouské uniformy, pušky, šavle, boty či kulisy celá léta schraňované a obnovované - nábytek, reflektory, lanoví atd. atd. Zmizela i kronika ochotnického divadla, léta pečlivě vedená P. Popovičem, ručně, přímo umělecky psané plakáty zvoucí na jednotlivá představení (P. Klemeš), knihovna divadelních knížek, zkrátka všechno, co se tak dlouho schraňovalo a opatrovalo. To všechno bylo z velké části rozkradeno (žádný problém, když to leželo na veřejném prostranství), zbytek byl spálen. Co však pro ochotnickou scénu bylo nejhorší? Předlouho protahovaná přestavba přerušila na mnoho let činnost spolku. Staří herci odcházeli, přerušila se i součinnost s přijímáním a zaučováním mladých a ochotnická scéna ve Valticích skončila. Třešničkou na dortu dlouhodobé přestavby bylo následující: Pozvali mne do sice nově omítnutého a vymalovaného, leč úplně prázdného jeviště, abych poradil, jak z něho udělat opět divadelně způsobilé jeviště. Na mou námitku, že by to chtělo odborného jevištního mistra i radu, že by ho bylo možné v té době získat z profesionálního divadla v Brně za několik demižónků vína, se nedbalo. Nakonec vše zůstalo při starém pardón v novém ale bez ochotníků. Valtické Podzemí - přijďte okoštovat speciality a novinky! Léto není jen okurková a meruňková sezóna. Bývá také začátkem období kvasných nápojů, z nichž nejznámější je burčák. Nemusíte čekat až do září, můžete si dát vyhlášenou specialitu Lednicko-valtického areálu - Višňák, což je částečně zkvašený višňový nektar. Ochutnat jej můžete každý den ve Valtickém Podzemí, nejlépe chutná chlazený v patentovaném zařízení, v kvalitě jako přímo z vinařství. Doporučeným tipem pro horké letní dny je střik Višňáku s ledově vychlazenou jemně perlivou minerálkou. Višňák můžete také vyzkoušet jako surovinu pro nejrůznější sezónní a regionální pokrmy, např. pro přípravu studených letních ovocných polévek, k zapékání mas a žebírek, pro originální letní dipy, zmrzlinu sorbetového typu nebo pro sladké pečení, kde vám pomůže nahradit hned 3 suroviny - kypřící práše, cukr a ovocnou složku. Určitě něco vyzkoušejte! Přijďte do Valtického Podzemí ochutnat také další specialitu Lednicko-valtického areálu z produkce Vinařství Chateau Lednice, které má své dlouholeté kořeny i ve Valticích - VIŠŇOVÉ - víno z višní To byl první schůdek k mému dalšímu vyprávění, které bude popisovat 20 let mého působení na valtické ochotnické scéně, tzv. brebty a šplechty ze zákulisí. Nebojte se jich, nebude to nezáživný seznam odehraných představení, ani obsahy her, kdepak! Budu se v nich snažit vybrat někdy trapné, většinou však zábavné okamžiky, které se mohou přihodit právě jenom v ochotnickém divadle Než s tím však začnu, budete muset překonat ještě jeden schůdek a to: Co je, lépe řečeno, co bylo ochotnické divadlo a co znamená slovo ochotník. Takže vězte: Němci, či sousední Rakušané používají slovo Laienbühne, tedy divadlo provozované ne školenými herci, ale laiky. O co výstižnější je naše slovo ochotník! Je to totiž člověk, který: Ochotně obětuje mnoho a mnoho hodin svého volného času na nácvik divadelní hry, aby je pak zúročil v pouhé půldruha hodině jejím předvedením spoluobčanům a známým. Ochotně vyhovuje někdy i protimluvným poučováním režiséra, ba snáší trpělivě i jeho nadávky. Ochotně zaskakuje na čtených zkouškách ve čtení textů těch, kteří se zrovna nemohou zúčastnit. Ochotně pomáhá stavět kulisy, či otevírat a zavírat oponu za uprchlého oponáře či zaskakovat za indisponovanou nápovědu. Ochotně se nechá změnit v nesympatickou nestvůru, dá si nasadit pleš či nalepit mastixem vousy, obočí atd. A to jen proto, aby pobavil nejen svou rodinu, ale i ostatní občany svého města. No řekněte, není to naše slovo výstižnější? Závěrem, popisované zklamaní nad koncem valtické ochotnické scény nám poněkud zmírnili ti mladší pod vedením vnučky paní učitelky Tomanové, kteří pozvedají znovu prapor nás starých svými zdařilými představeními. A mne jen těší, že jsou mezi nimi povětšinou absolventi těch dětských představení. A já doufám, že vás ty budoucí brebty pobaví a že zůstanete i nadále věrnými čtenáři. Milan Kolář ze sadů Mendelovy univerzity, vyrobené zkušenými sklepmistry a moderní vinařskou technologií. Toto višňové víno vás osloví svojí nezapomenutelnou a typickou vůní i chuté, přecházející až do čokoládových tónů. Višňové získalo řadu prestižních ocenění - Zlatou chuť a regionální produkt jižní Moravy, Hlavní cenu Zlatý klas na Zemi Živitelce nebo Zlatý pohár Víno & Delikatesy, prestižní výstavě v Praze. Z "klasických vín" si nezapomeňte ve Valtickém Podzemí dát například Hibruš. Pod tímto záhadným názvem se skrývá zajímavé a odborníky uznávané cuvée odrůd Rulandské šedé a Hibernal. Uchvátí vás svojí mohutností a ovocnou komplexností. Tamní specialitou je také panenský slámový Hibernal, ověnčený rovněž medailemi, u moch nejcennější je stříbro ze soutěže Decanter v Londýně. Každý pátek a sobotu o prázdninách si můžete jedinečnou atmosféru Valtického Podzemí vychutnat za tónů cimbálové muziky CimbálMEN pana Zdeňka Valáška, těšit se můžete i na velmi zajímavé aranže rockových hitů. Už rostou a pomalu zrají! Kdo? Co? No přeci dýně... Valtické Podzemí nezapomíná ani na dětské návštěvníky, pečlivě chystá tradiční Dýňobraní, které si nenechte ujít o víkendu září. Těšit se můžete nejen na slavnostní dýňovou výzdobu ale také na řadu novinek. Burčák samozřejmě poteče proudem, stejně tak jako každý zářijový víkend. Jste srdečně vítáni! 7

8 Milí přátelé Galerie Reistna! Doufám, že prázdniny všichni prožíváte dle vašich představ, protože my v Galerii se již připravujeme na poslední den prázdnin, a to neděli Dorazí k nám opět LiStOVáNí Lukáše Hejlíka, tentokrát s knihou pro děti Eliáš a babička z vajíčka. Chceme dětem poslední den prázdnin ještě osladit, takže pro všechny bude nachystané malé překvapení. A kniha se bude určitě moc líbit také, takže nástup zpátky do školy nebude smutný. Začínáme v 17 hodin. Iva Procházková: Eliáš a babička z vajíčka. Šestiletý Eliáš má úžasné, ale neustále zaneprázdněné rodiče a naopak nemá žádnou babičku nebo dědečka, i když od kamarádů ví, že s prarodiči se dá užít spousta legrace. A tak tráví celé dny doma sám a je mu smutno. Když už si začíná zoufat, stane se něco podivného. Při hledání zakutáleného míče najde Eliáš zvláštní žluté vajíčko. Vezme jej domů a čeká, že se z něj vylíhne ptáče. Ale místo ptáčka se z vajíčka vyklube malinkatá babička s křídly. Je nešikovná, nemá o ničem pojetí a Eliáš ji musí všechno učit. Malá legrační babička dá Eliášovi to, co potřeboval vřelý vztah někoho blízkého a dokonce v závěru knihy přiměje rodiče, aby si na Eliáše udělali víc času. Je prostě kouzelná. Účinkují Lukáš Hejlík a Petra Bučková. Knihu ilustrovala Markéta Vydrová. Od září již jedeme opět na plno a máte se na co těšit Seriál Gurmet vs. Gurmán chystá i soutěže pro vás, připravujeme kurzy vaření a samozřejmě besedy a LiStOVáNí. Pro více informací sledujte náš web Budeme se na vás všecky těšit. Petra Caulfield 8

9 Bylinky v srpnu Léčivé byliny jsou sice jenom byliny, ale ne ledajaké. Co nám mohou dát ty, které rostou na našich zahrádkách, kromě vůně a krásných barev květů či různých tvarů a struktur listů? Nejen potěší, ale také pomáhají potřebným. A to, co potřebujeme, je většinou nedaleko na dosah. Využijme je především v létě čerstvé a pokud zbývá, uchovejme pro zimu. Jablečník v životě je vždycky něco za něco; jablečník je sice velmi hořký, ale za to působí na všechny hlavní orgánové okruhy na ústrojí dýchací(dobře si poradí s kašlem); na srdce, cévy a krevní oběh; na ústrojí zažívací (žlučníkový pomocník, protikřečový, tlumí průjmy) i na ústrojí vyměšovací, pomůže také v gynekologii a zevně s poruchami pokožky Levandule uklidní a potěší už na záhoně; její latinské jméno je odvozeno od slova lavare, což znamená umývat a levandule pomůže od stesků, nářků, hlavybolení hlavně v lázni Libeček znají všichni jako výborné koření do polévek a omáček, kdo dává do jídel, tak pomáhá močovým cestám, revmatismu a zažívání Máta odrůd mát je mnoho druhů; na zahrádkách většinou pěstujeme ty s mentolem (bez mentolu je kadeřavá), osvěží a ochladí v parném létě; pomůže s potížemi v zažívacím traktu tiší nadýmání a křeče, zlepšuje trávení a činnost žlučníku, mírně snižuje krevní tlak; neužívat dlouhodobě Meduňka pomůže při nervové vyčerpanosti, při špatné náladě, zklidní žaludek i srdce Tymián působí antisepticky a desinfekčně, pomůže se záněty, bronchitidami i s revmatismem; obklady pak s pásovým oparem či záněty nervů; stejně jako u máty dáváme pozor na dlouhodobé užívání Yzop zlepšuje vylučování žluči, staví pocení, podporuje vykašlávání; zevně i vnitřně jako desinfekční a protizánětlivý prostředek, podporuje v geriatrii Bazalka už tady zdomácněla a patří do všech pokrmů s rajčaty a nebo tak, jak je komu libo; výborné je pesto (rozmělněná s olejem, ořechy či semínky a s parmazánem); poradí si s kolikami trávicího ústrojí, zlepšuje zažívání, pomůže s bolestí hlavy, je antiseptická Šalvěj jedno latinské přísloví říká: Proč umírá člověk, který má na zahrádce šalvěj?, a přece to není se šalvějí tak jednoduché obsahuje toxický alkaloid thujon. Ten se dá odstranit varem. Ze šalvěje raději připravujeme tinkturu, která nám pomůže s problémy v dutině ústní. Nejdůležitější antibioticky působící látky šalvěje se špatně rozpouští ve vodě, ale velmi dobře v alkoholu; působí až do hloubky 3 cm v měkké tkáni; kloktání či výplachy opakujeme po hodině, protože jejich působení slábne; hlavně začneme s terapií hned, jak se nám zdá něco v nepořádku, nečekáme, až se problémy zvětší Byliny můžeme v létě dávat do vody čerstvé pro osvěžení třeba s kolečkem citrónu; nebo z nich připravíme tinkturu tu můžeme dále používat na umocnění účinku léčivých čajů, do mastiček, zubních past, pleťových vod i do jogurtu; můžeme byliny naložit do vína, octa, oleje Dáváme pozor na dlouhodobé užívání jedné byliny, protože tělo by mohlo přestat odpovídat na jejich slabé podněty a na nich je bylinářství založeno! Bylinky, pokud je nespotřebujeme, ke konci července seřízneme u báze rostliny (asi 5-10 cm nad zemí) a ony nám do podzimu ještě jednou narostou prodloužíme tak jejich užívání v čerstvém stavu. Ing. Věra Žďárská Koncerty HBV pokračují Po velmi úspěšných vystoupeních A.Strejčkase Š.Rakem a vynikajícím recitalu barokní varhanní hudby v podání I. Szabó z Bratislavy, pokračuje letošní 8. ročník koncertního cyklu Henckeovy barokní varhany dalšími dvěma koncerty. Sobota 9. srpna bude patřit pražské varhanici Ireně Chřibkové, která ve Farním kostele přednese díla Černohorského, Segera, Kuchaře, Brixiho, Linka, Mozarta a Bacha. V sobotu 23. srpna se v Zámecké kapli představí výborné Mucha Quartet z Bra-tislavy společně s kontrabasistou M.Jelínkem. Na programu je Haydn a Dvořák Oba koncerty začínají v 17 hodin. Letošní ročník ukončíme v říjnu pátým koncertem, věnovaným dvacátému výročí vysvěcení rekonstruovaných historických Henckeových varhan, jejichž jméno náš cyklus nese. Ing. Josef Menšík Oznámení čtenářům Vážení čtenáři a přátelé Valtického Zpravodaje, v distribuci došlo k některým malým změnám v prodejních místech Zpravodaje. Valtický Zpravodaj si můžete koupit v následujících prodejnách: Malá samoobsluha na Břeclavské ulici, prodejna potravin pana Kupského, v prodejně pekařství pana Bočince, v prodejně ENAPO (dříve Večerka), u novinového stánku paní Lyčkové, na Mikulovské ulici v elektroprodejně Terand, v Rolničce u Vinařské školy, na náměstí v papírnictví paní Sobotkové a v Turistickém informačním centru. Zároveň s touto informací rádi děkujeme všem prodejcům a spolupracovníkům. Redakce a vydavatel. v areálu nemocnice ve Valticích nabízí PRANÍ A MANDLOVÁNÍ PRÁDLA DOPRAVA ZDARMA Tel.: , Počítače, Internet 9

10 Právní poradna Když zájezd neprobíhá podle představ Pokud zájezd neprobíhá podle smlouvy nebo tak, jak se dalo očekávat, je třeba řešit vše ihned na místě a každou vadu zájezdu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu. Pořadatel musí neprodleně zajistit nápravu a pokud to neudělá ani v přiměřené lhůtě, může si nápravu zajistit zákazník sám a náklady pak musí proplatit pořadatel. Nemůže-li zájezd kvůli vadám pokračovat, má zákazník právo nechat se na náklady pořadatele dopravit domů. Lze-li v zájezdu pokračovat, ale jen s horšími službami, pak má zákazník nárok na slevu. Jde-li pokračovat jen s dražšími službami, jdou náklady k tíži pořadatele a zákazník neplatí nic navíc. Nárok na slevu z ceny zájezdu je třeba uplatnit do jednoho měsíce po návratu. Pokud byla v důsledku vad zájezdu a porušení povinností pořadatele dovolená zcela zmařena nebo podstatně zkrácena, mát zákazník kromě slevy či náhrady škody nárok i na náhradu újmy za narušení dovolené (známé též jako ztráta radosti z dovolené ). JUDr. Leona Hoštická Advokátní kancelář Burdych Mikulovská Valtice ( Pondělí -Pátek

11 Začátek přípravy FK Valtice Jménem celého oddílů bych rád poprosil obyvatele Valtic, kteří se v minulosti věnovali fungování fotbalového klubu v našem městě, o poskytnutí jakéhokoliv materiálu (článku, fotografie, vlastních vzpomínek) pro přiblížení historického dění okolo fotbalu v Valticích mladším generacím. Můžete se obracet přímo na mou osobu na telefonu Za jakoukoliv zpětnou vazbu předem děkuji! Po úspěšné jarní části minulé sezóny, kdy bylo A mužstvo FKV jedním z nejlepších týmu tabulky III. třídy a u mládežnických celků byl patrný výrazný herní progres, začala příprava na nadcházející sezónu. A tým neeviduje žádné ochody, naopak je v jednání několik posil, které by zvýšili kvalitu a konkurenci v mladém kolektivu hráčů. Z počátku byla docházka na tréninkové jednotky spíše kolísavá, ale v posledních dvou týdnech se pravidelně zúčastnilo více jak patnáct hráčů. Dostavilo se i několik zkušených borců, kteří by se rádi zapojili do IV. třídy nově přihlášeného B mužstva. Bohužel, většina hráčů, kteří avizovali, že budou za tento tým nastupovat se na hřišti ještě ani neukázalo. Bylo by třeba s tím něco udělat a alespoň si zahrát fotbálek souběžně s tréninkem A mužstva každý pátek v 18:00. Pro nadcházející sezónu došlo k reorganizaci mládeže. Nově budou FKV zastupovat mužstva starší přípravky a starších žáků. Právě tým starších žáků již absolvoval několik lehkých tréninků a od srpna najede na pravidelný tréninkový režim až tří tréninků za týden, kdy bude pilovat techniku, herní činnosti s míčem, ale především fyzickou výdrž. Rozpis tréninkových jednotek bude jako spousta dalších informací vyvěšen na nově vzniklé webové prezentaci našeho oddílu... A nyní se ještě vrátíme k našemu A mužstvu, které se v sobotu jako každý rok zúčastnilo turnaje o pohár Lednicko- -Valtického areálu, který se letos konal na domácím hřišti TJ Sokolu Hlohovec. Náš tým byl spolu se Sokolem Charvatská Nová Ves nalosován do druhého zápasu, hraného od 14:30. Tento zápas jsme bohužel především díky prospanému prvnímu poločasu prohráli 3:2. Druhý poločas sice přinesl výrazné oživení z naší strany avšak potřebný obrat se nekonal. A jelikož první zápas, ve kterém Moravan Lednice porazil domácí Sokol Hlohovec po remíze 2:2 až na pokutové kopy, utkali jsme se tedy v souboji o třetí místo právě s domácími. V tomto zápase nebyl až tak patrný výkonnostní rozdíl avšak taktická vyzrálost a delší odpočinek mezi utkáními hrál do karet domácího týmu. Ten také po vítězství 3:1 obsadil třetí místo. Stanislav Koryčánek ml. Ing. Josef VLK Stavební projekce , NEJLEVNĚJŠÍ PNEUMATIKY Prodej pneu za internetové ceny Levné pneu obrovský výběr rychlé dodání! Nabízíme kvalitní a levné pneu, ocelová a alu kola, motopneu, nákladní, průmyslové a zemědělské pneu Prodejna Valtice, Mikulovská 387 Alexander Březina Kontakt: tel TAXI LEV

12 Inzerce, P.R. článek, logo ve Valtickém zpravodaji Inzerce, P.R. článek, logo Ve Valtickém Zpravodaji Ceny inzerce: Zveřejnění loga firmy: Celá stránka 2.500,- Kč / 1 vydání Cena dohodou podle vel.i loga 1/2 stránky 1.250,- Kč / 1 vydání a počtu vydání 1/4 stránky 625,- Kč / 1 vydání 1/8 stránky 310,- Kč / 1 vydání STAVEBNINY VALTICE prodej a výkup starých cihel na hale firmy Molčík na Mikulovské TEL: Knail NEHTOVÉ STUDIO Bouchnerová Kristýna mobil Mgr. Petra Bártková pobočka Valtice Valtice, , Nám. Svobody 15 gsm: porady dle telefonické dohody Účetní firma Ing. Alexandra Ekrtová nabízí vedení daňové evidence,účetnictví,dph,- mezd,skladů a podpůrných evidencí dle požadavků zákazníka Tel , Úvěry na bydlení Snížení splátek stávajících úvěrů a půjček Koupě RD nebo bytu Modernizace RD nebo bytu Výstavba RD nebo bytu Vypořádání po rozvodu nebo dědictví Všechny nabídky jsou připravovány na míru pro Vás a ZDARMA! Igor Kahánek, tel "ELEKTRIKÁŘ" Vítězslav Krčka Elektoinstalace a hromosvody Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779 Valtice , Valtice Mikulovská 175 mobil: mobil: řezané a hrnkové květiny svatební floristika smuteční kytice suchá vazba keramika a dárkové zboží donášková služba VALTICKÝ ZPRAVODAJ měsíčník, ročník XXXV. prodejné, cena 8.- Kč Vydává: Občanské sdružení Valtice, IČO , náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E Redakce: Valtice, Nám. Svobody 4., Šéfredaktor: Ing. Jaroslav Sobotka, Tisk: Tiskárna Pálka, Břeclav, Příspěvky, inzerce, sazba: Ing. Jaroslav Sobotka Předplatné: M. Crhonková, tel internet Červencové číslo vyšlo

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 LEDEN Diskotéka Termín: 6. 7.1., 13. 14.1., 20. 21.1., 27. 28.1.2012 od 21.00 hod. Místo konání: sál Disco Clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice Organizátor: Disco Club

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 5. ročník: BYŠKOVICE CUP 06.06.2015 Pořadatel : Termín : 6. června 2015 Čas : 09:00 14:15

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 4.2.2012 odpoledne 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná Den, na který se nezapomíná Svatební obřady a obnovení svatebního slibu patří k těm nejkrásnějším okamžikům, které lze v životě zažít. K jejich nezapomenutelnosti již po celá staletí přispívá Grandhotel

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 11.12.2011 dopoledne 2003 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ

C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice Příloha č. 2 usn. RM13 č. 13/235/VI/2015 C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ platný od 1. 7. 2015 Zpracoval: vedoucí odboru finančního Rozdělovník: Předkládá:

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více