NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ"

Transkript

1

2 NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A KRIZOVÉ ZDRAVOTNICTVÍ PŘIPRAVENOSTI KATEDRA PODPORY ZDRAVÍ,DIAGNOSTIKY DIAGNOSTIKY A LABORATORNÍCH TECHNOLOGIÍ KATEDRA VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A DALŠÍCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ 2 ISBN

3 OBSAH Úvod...17 Co je dobré vědět KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE MGR. MILUŠE VACUŠKOVÁ Certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty... 23, 27 Techniky mízní drenáže...23, 28 Certifikovaný kurz v audiometrii Specifická ošetřovatelská péče o nemocné s diabetem mellitem...24 Práce sestry v domácí péči...24, 26 Specifická ošetřovatelská péče o děti s diabetem mellitem...24 Specifická činnost v prevenci nejčastějších nádorových onemocnění Poradenství při kojení a výživě dítěte do 1 roku věku Elektrodiagnostika nervového systému (EEG, EP)... 25, 29 Specifická ošetřovatelská péče o nemocné se syndromem diabetické nohy Elektrodiagnostika nervového systému EMG, EP... 26, 28 Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí Specifická ošetřovatelská péče ve vyšetřování plicních funkcí Praktické zvládání agresivního pacienta Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřovacích a léčebných metodách zažívacího traktu Specifická ošetřovatelská péče v paliativní péči Akreditovaný kvalifikační kurz Akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře Vzdělávací akce Podpora a pomoc při poskytování dlouhodobé péče Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s pohybovým handicapem Komunitní systém péče o duševně nemocné Paliativní péče Specifická ošetřovatelská péče o pacienty v psychiatrii Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s neurologickým onemocněním Trénování kognitivních funkcí Specifická ošetřovatelská péče o pacienty se smyslovým handicapem Case management a asertivní komunitní léčba Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s onkologickým onemocněním Péče o bezdomovce Psychiatrická rehabilitace

4 Prevence infekčních a sexuálně přenosných chorob Vztah a rehabilitační aliance v terénní péči Vzdělávací akce pro nezdravotníky Propustili nám dítě z porodnice a nedali k němu návod na použití Vzdělávací akce Škola zad Trénování kognitivních funkcí...34 Imobilizace...34 Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech...34, 36, 38 Ošetřovatelská péče v psychiatrii Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v pediatrii... 35, 37 Subkatedra výživy Certifikovaný kurz Komunitní nutriční péče a poradenství u seniorů Metody stanovování individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkých stavech Nutriční péče a poradenství u pacientů s onkologickým onemocněním Vzdělávací akce Klinická výživa a specializovaná nutriční péče u dětských pacientů...39, 41 Nutriční péče o pacienty se stomiemi, enterální a parenterální výživa Nutriční postupy v intenzivní péči kriticky nemocných Současné potravinářské technologie Nutriční péče o pacienty s nefrologickým onemocněním Nutriční péče a poradenství u pacientů s diabetem mellitem Nové poznatky a metody léčby při onemocnění horní a dolní části trávicího traktu KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE MGR. JANA NEKUDOVÁ Certifikovaný kurz Zajištění průchodnosti dýchacích cest...43, 46, 53, 55 Práce sestry v anesteziologii... 43, 57 Punkce arterie radialis a arterie femoralis , 53 Operační řízení přednemocniční neodkladné péče...44, 50, 52 Očišťovací metody krve v intenzivní péči...44, 45, 56 Aktivizace a mobilizace pacienta v intenzivní péči... 45, 54 Práce sestry v intervenční angiologii a radiologii... 45, 59 Úlevové techniky v péči o novorozence Metody sterilizace a dezinfekce způsoby jejich kontroly... 46, 57 Elektrokardiografie v diagnostice poruch srdečního rytmu...47, 51, 53 Ošetřovatelská péče o pacienty s bolestí pro zdravotnické asistenty... 47, 57 Metody náhrady funkce ledvin... 47, 55 Ošetřovatelská péče o pacienta s bolestí...48, 54 Kanylace arterie radialis a dekanylace arterií , 56 Umělá plicní ventilace... 49, 55 Resuscitační a intenzivní péče o děti Katetrizace močového měchýře u mužů... 50, 52 Metody sterilizace, vyššího stupně dezinfekce a dezinfekce způsoby jejich kontroly...50, 54 Prevence a monitoring nozokomiálních nákaz ve zdravotnických zařízeních Perioperační péče o pacienta při neurochirurgických výkonech... 51, 58 Ošetřovatelská péče v anesteziologii u dětí Práce perioperační sestry v gynekologii a porodnictví Specifická péče o pacienta s postižením kardiovaskulárního systému Vzdělávací akce Kardiopulmonální resuscitace dítěte a zajišťování dýchacích cest , 62 Stimulace vnímání v intenzivní péči Péče o novorozence a kojence...60, 63 Tišení bolesti u dětí...60, 64, 83 Resuscitace novorozence na porodním sále Zajišťování dýchacích cest u dětí Intenzivní péče o pacienta s postižením kardiovaskulárního systému... 61, 63, 79 Kvalita perioperační péče se zaměřením na personální problematiku Kvalita a bezpečí pacienta v prostředí operačního sálu První pomoc u dětí...62, 64 Perioperační péče v urologii Anestézie a intenzivní medicína v praxi Akutní selhání kardiovaskulárního systému a jeho diagnostika (EKG)... 63, 76 Perioperační péče v gynekologii a porodnictví...64 Život ohrožující stavy v přednemocniční péči...64, 75, Čekala jsem miminko, ale... 65, 76, 79 Kvalita a bezpečí zdravotní péče aneb neznalost doporučených postupů neomlouvá Poruchy kardiovaskulárního systému a EKG v přednemocniční neodkladné péči Neodkladná péče o pacienta s poruchou kardiovaskulárního systému Akreditovaný kvalifikační kurz Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby Specializační vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii Intenzivní péče Perioperační péče Intenzivní péče v porodní asistenci Urgentní medicína Akreditovaný kvalifikační kurz Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Vzdělávací akce Bolest jako pátá vitální funkce... 75,

5 Krizové situace v přednemocniční péči... 76, 82 Nozokomiální nákazy ve zdravotnických zařízeních Neodkladná péče o pacienta s poruchou respiračního systému Poruchy srdečního rytmu a EKG v přednemocniční neodkladné péči Neodkladná péče o pacienta s poruchou kardiovaskulárního systému Základy perioperační péče na malých a zákrokových sálech Perioperační péče v oční chirurgii Poruchy srdečního rytmu a EKG v přednemocniční neodkladné péči Neodkladné stavy u těhotných Neodkladná péče o pacienta s neurologickým postižením Komplikace v průběhu porodu Role řidiče v přednemocniční péči Etika a právo v intenzivní péči KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ 85 MGR. MARIE MALINKOVÁ Certifikovaný kurz Interní auditor ve zdravotnickém zařízení...85, 88, 90 Prevence a analýza rizik v zařízeních poskytujících zdravotní služby... 85, 87 Rozvoj a řízení zdravotnického zařízení management 21. století Rehabilitační ošetřování specifických skupin imobilních klientů , 89 90, 92 Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Kvalita a bezpečí zdravotní péče, externí kontrola kvality... 86, 91 Bazální stimulace Koordinátor klinického hodnocení léčiv Řízená dokumentace v podmínkách zdravotnických zařízení Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie klienta Národní onkologický registr (NOR). Sběr a validace dat ve spádových pracovištích NOR Vzdělávací akce Prohlubující kurz biografie klienta Základní kurz bazální stimulace Tvorba sociálně aktivizačního programu se zaměřením pro seniory Peer program péče a podpory zdravotnickým pracovníkům. Strategie zvládání psychicky náročných profesních situací Krizová připravenost rezortu zdravotnictví Konference Konference ředitelů VZŠ a SZŠ Vzdělávací akce Prohlubující kurz bazální stimulace Rétorika a prezentační dovednosti... 95, 102 Time management Nástavbový kurz bazální stimulace Certifikovaný kurz Bazální stimulace Vzdělávací akce Manažerské dovednosti pro umění vést a motivovat Komunikace jako nástroj řešení konfliktů Manipulace s imobilním klientem...97, Management ve zdravotnictví Strategický management v praxi Co to je duchovní dimenze zdravotníka a pacienta Manažer v ošetřovatelské péči Optimální komunikace, syndrom vyhoření, práce se stresem Biografie v práci manažera sociálních a zdravotnických služeb II Týmová spolupráce, budování a vedení úspěšného týmu Principy úhrad nemocniční péče, systém DRG a klasifikace nemocí Biografie v práci manažera sociálních a zdravotnických služeb I Rehabilitační ošetřování Motivace a odměňování Právní odpovědnost ve zdravotnictví Duchovní dimenze zdravotníka a pacienta I Alternativní cesta prevence syndromu vyhoření Pochybení a sankce při poskytování péče, řešení stížností Prevence následků imobility Manažerské dovednosti delegování, vedení porad, řešení problémů Koučink efektivní nástroj pro rozvoj lidí Biografický model péče o klienta Konference Titan Inovační kurz Krizová připravenost rezortu zdravotnictví Vzdělávací akce Krizová komunikace pro operátory ZZS Krizová intervence na tísňové lince Operační řízení a etický rozměr práce operačního střediska Kazuistiky peer podpory Refresh První psychická pomoc ve zdravotnictví Sebepéče pro operátory zdravotnické záchranné služby Práce s kazuistikami pro operátory ze zdravotnické záchranné služby Akreditovaný kvalifikační kurz Zdravotně-sociální pracovník Specializační vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví

6 KATEDRA PODPORY ZDRAVÍ, DIAGNOSTIKY A LABORATORNÍCH TECHNOLOGIÍ 109 RNDR. JITKA CHMELÍKOVÁ Subkatedra ochrany veřejného zdraví Inovační kurz Hygienická problematika hluku, jeho měření a hodnocení v životním prostředí Aktuální problematika ochrany a podpory veřejného zdraví hygiena předmětu běžného užívání: kosmetické prostředky Aktuální problematika ochrany a podpory veřejného zdraví hygiena výživy Aktuální problematika ochrany a podpory veřejného zdraví podpora zdraví Aktuální problematika ochrany a podpory veřejného zdraví hygiena obecná a komunální Aktuální problematika ochrany a podpory veřejného zdraví epidemiologie Aktuální problematika ochrany a podpory veřejného zdraví hygiena předmětů běžného užívání: předměty pro styk s potravinami Aktuální problematika ochrany a podpory veřejného zdraví hygiena práce Aktuální problematika ochrany a podpory veřejného zdraví hygiena dětí a mladistvých Hodnocení zdravotních rizik podle zákona o ochraně veřejného zdraví Informační systémy v ochraně veřejného zdraví Nové trendy ve vyšetřování složek životního a pracovního prostředí fyzikální metody vyšetřování Nové trendy ve vyšetřování složek životního a pracovního prostředí chemické metody vyšetřování Nové trendy ve vyšetřování složek životního a pracovního prostředí biologické metody vyšetřování Konzultační dny národní referenční laboratoře pro komunální hluk Aktuální problematika oboru hygiena výživy Vzdělávací akce pro nezdravotníky Konzultační den pro provozovatele potravinářských podniků Specializační vzdělávání v oboru Hygiena a epidemiologie Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví Ochrana a podpora veřejného zdraví Akreditovaný kvalifikační kurz AKK v ochraně veřejného zdraví pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Subkatedra klinických laboratoří Vzdělávací akce Morfologie periferní krve Morfologie periferní krve a kostní dřeně Školitel odborné praxe Specializační vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba Konference Konference vedoucích zdravotních laborantů Inovační kurz Cytohistologická korelace a cytologický screening Specializační vzdělávání v oboru Histologie Klinická genetika Klinická biochemie Mikrobiologie Alergologie a klinická imunologie Subkatedra zubních laboratoří Certifikovaný kurz Zhotovení zubních náhrad na implantáty Zhotovení kombinované náhrady s využitím zásuvných spojů Vzdělávací akce Současné možnosti a zkušenosti zhotovování snímatelných náhrad Práce sestry a zubní instrumentářky v implantologii Management zubní laboratoře Ekonomika zubních laboratoří Pravidla komunikace a vyjednávání Vedení dokumentace v zubní laboratoři Nový občanský zákoník v praxi Prezentační dovednosti Moderní laboratorní postupy a novinky Jednoduché ortodontické přístroje Estetické možnosti a praktické zkušenosti při zhotovení metalokeramických náhrad z materiálu VITA VM Využití paralelometru a frézovacího přístroje Systém Thermopress 400, Visio-lign a přesné odlévání konstrukcí Teleskopické korunky Co všechno má znát sestra v zubní ordinaci Hygienické požadavky v zubních ordinacích a v zubních laboratořích Pomůcky dentální hygieny Moderní estetické fazetovací materiály Specializační vzdělávání v oboru Fixní a snímatelné náhrady Odborná stáž Pracovní postupy a materiály pro zhotovování zubních náhrad KATEDRA VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A DALŠÍCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ RNDR. JITKA CHMELÍKOVÁ Subkatedra farmacie Vzdělávací akce Rizika léčby v těhotenství a v období laktace Farmakoterapie v dětském věku Dermatologická onemocnění a jejich léčba

7 Specializační vzdělávání v oboru Specifické lékárenské činnosti , 130 Zdravotnické prostředky Příprava radiofarmak Kurz před atestací Základy zdravotnické legislativy Novinky ve farmacii a zdravotnictví Subkatedra fyzioterapie a ergoterapie Certifikovaný kurz Terapie lymfedému kurz pro fyzioterapeuty Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému (manuální terapie) pro fyzioterapeuty Vzdělávací akce Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů Dýchání v kontextu centrované postury Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace Stabilizační cvičení ramenního pletence, postupy po úrazech Fyzioterapie velkých kloubů a osového systému Gynegymnastika pro ženy v každém věku Fyzioterapeutické a ergoterapeutické přístupy /bobath koncept, affolter, feldenkreis / Užívané při terapii dospělých neurologických pacientů Škola zad Klappovo lezení kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě Neinvazivní laserová terapie Moderní pružný tejp v práci fyzioterapeuta Diagnostika prvního okamžiku Kurz pro vedoucí fyzioterapie Kurz myoskeletální medicíny pro lékaře Inovační kurz Myoskeletální medicína pro lékaře Vzdělávací akce Fyzio-ergoterapeutická intervence v terapii patokineziologií horní končetiny Reflexní zónová terapie na noze podle H. Marguardt I + II (RTN I + II) Dornova metoda Terapie jógou Vedení ambulance fyzioterapie Respirační fyzioterapie Rehabilitační postupy u pacientů s poraněním míchy Inovační kurz Manuální lymfodrenáže Vzdělávací akce SM-systém: rehabilitační léčba výhřezu meziobratlového discu, komplikací po operacích páteře Sm-systém: rehabilitační léčba skoliózy aktivací spirálních svalových řetězců Rehabilitace ve sportovní medicíně Posilovna význam pro rehabilitační praxi, fitness fenomén moderní společnosti Využití Bosu a Foam rollerů ve fyzioterapii Konference Fyzioterapie 2015 Brno Ergoterapie 2015 Brno Certifikovaný kurz Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (manuální terapie) Proprioceptivní neuromusculární facilitace (PNF) Ergoterapie u pacientů se specifickými potřebami Vzdělávací akce Ortopedická protetika Ergonomie Tanečně-pohybová aktivizace senoirů a lidí s dememncí Mobilizace žeber metodou Mojžíšové Kineziologie a terapie funkcí pohybového systému s využitím expertního informačního systému Computer Kinesiology Rehabilitace u kardiologicky nemocných Synergická reflexní terapie (SRT) Validation Naomi Feil-Presenter Bobath koncept u dětí s dg. DMO Info metoda Mojžíšové Info PNF Postura stabilita přesuny Steps principy správného sezení a držení těla Funkční manuální medicína Tichý Refreš PNF Ošetření pánevního dna podle Mojžíšové Řetězení poruch v pohybovém aparátu Diagnostika manipulačních funkcí Využití kožních reflexů v ergoterapii Základy aplikace MKF mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví Syndrom bolestivého ramene Nordic Walking (severská chůze) Info Bobath koncept u dětí s dg. DMO Podiatrie základní kurz Specializační vzdělávání v oboru Aplikovaná fyzioterapie Ergoterapie pro dospělé

8 Subkatedra vzdělávání lékařů Vzdělávací akce Nástavbový kurz EEG a epileptologie Základy elektroencefalografie 1. část Základy elektroencefalografie 2. část Komplexní léčba lymfedému včetně manuální mízní drenáže Základní kurz akupunktury Základní kurz elektrodiagnostiky v celostní medicíně Praktické užití elektrodiagnostiky v celostní medicíně Odborná stáž EEG a epileptologie Neinvazivní vyšetřovací metody v angiologii Zátěžové testy v diagnostice srdečních chorob Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie ERCP Endoskopická ultrasonografie Koloskopie vyšetření dolní části gastrointestinálního traktu Terapeutická endoskopie horní a dolní části gastrointestinálního traktu Abdominální ultrasonografie Základy v bronchologii Základy diagnostiky a léčby bronchogenního karcinomu Základy diagnostiky a léčby intersticiálních plicních procesů Péče o nemocné s respirační insuficiencí na JIP Základy diagnostiky a léčby astma bronchiale Funkční diagnostika v pneumologii Diagnostika a léčba komplikovaných zánětů Ultrazvuková diagnostika oka a očnice Elektrofyziologické vyšetřovací metody v oftalmologii Diagnostika a terapie glaukomu Diagnostika a terapie chorob makuly Subkatedra optometrie a ortoptiky Vzdělávací akce pro nezdravotníky Kurz pro pracovníky v oční optice Jak získat osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu Průvodce prodloužením platnosti osvědčení krok za krokem Kde si můžete zapůjčit knihy a studijní materiály nebo zadat vypracování rešerše? Kontakty Subkatedra psychologie Vzdělávací akce Zvládání stresu a pracovní zátěže jako prevence syndromu vyhoření Komunikační dovednosti u zdravotníků pracujících v zařízení pro seniory Psychoterapeutické přístupy Subkatedra radiologie Certifikovaný kurz Diagnostické metody v nukleární medicíně Specializační vzdělávání v oboru Zobrazovací technologie v radiodiagnostice

9 VÁŽENÉ KOLEGYNĚ, KOLEGOVÉ, DÁMY A PÁNOVÉ, 2015 stejně jako každý rok, tak i letos bych Vás ráda pozvala prostřednictvím Nabídky vzdělávacích akcí pro rok 2015 do Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Na rok 2015 jsme pro Vás připravili bohatou nabídku vzdělávacích akcí, především konference, certifikované kurzy, specializační vzdělávání a další odborné kurzy. Při jejich tvorbě vycházíme z dlouholeté úspěšné tradice NCO NZO a současně se snažíme respektovat náročné a moderní požadavky současné zdravotnické praxe. Pracovníci Centra spolupracují se zdravotnickými zařízeními i vysoce kvalifikovanými externími lektory a všichni se společně podílí na vysoké profesní i lidské úrovni nabízených akcí. Centrum je nositelem individuálního projektu Vzdělávání ke zvýšení kompetencí zdravotnických pracovníků se zaměřením na poskytování kvality a bezpečí zdravotních služeb, reg. č.: CZ.1.04/1.1.00/D , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. V rámci projektu budeme realizovat 50 certifikovaných kurzů a 138 vzdělávacích akcí typu kurzy a konference hlavně pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Vzdělávací akce, jejichž seznam najdete na označené v této Nabídce příslušnými logy, budou hrazeny při splnění daných podmínek z ESF. Věříme, že Vás obsah Nabídky vzdělávacích akcí zaujme a že využijete příležitosti k získání nových podnětů nejen pro vlastní osobní rozvoj, ale i rozvoj Vašeho pracoviště. Těšíme se na Vás Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO 17

10 CO JE DOBRÉ VĚDĚT JAK SE NA VZDĚLÁVACÍ AKCI PŘIHLÁSIT Na vzdělávací akci se můžete přihlásit elektronickou formou po vytvoření uživatelského účtu v klientském systému Centra, který naleznete přímo na www stránkách Centra (www.nconzo.cz). Bez vytvořeného uživatelského účtu v klientském systému Centra se není možné přihlásit na vzdělávací akce pořádané Centrem. V případě jakýchkoliv problémů či nejasnosti souvisejících s klientským systémem Centra, můžete použít návody a manuály, které jsme pro Vás připravili a jsou dostupné z webových stránek Centra. Bližší informace o dané vzdělávací akci Vám poskytne vedoucí vzdělávací akce, kontakt je uveden u jednotlivých akcí. O zařazení do vzdělávací akce budete informováni minimálně 3 týdny před jejím zahájením. V případě jakýchkoliv problémů týkající se klientského systému Centra nás můžete kontaktovat na ové adrese JAK VZDĚLÁVACÍ AKCI ZAPLATÍTE Po vytvoření uživatelského účtu a odeslání elektronické přihlášky na vzdělávací akci Vám pošleme pozvánku, ve které naleznete výši úhrady a variabilní symbol. Platbu je nutné provést bezhotovostně převodem na účet Centra. Vždy je nutné uvést správný variabilní symbol uvedený v pozvánce. Při zahájení vzdělávací akce obdržíte daňový doklad. STORNO PODMÍNKY platba je v hotovosti. Vaše požadavky vyřizuje paní Bronislava Jamborová, tel.: , KDE SI ZAKOUPÍTE STUDIJNÍ MATERIÁLY V budově Centra je prodejna odborné zdravotnické literatury. Máme zavedený i internetový prodej na adrese Vaše objednávky vyřídíme na tel. č.: , fax: , KDE NÁS NAJDETE? Individuální doprava: Dálnice D1 výjezd č. 190 (směr BVV). Dálniční tunel směr hotel Voroněž. Kolem benzinového čerpadla vlevo ulicí Hlinky (cca 200 m). Vpravo ulicí Vinařská; parkoviště pod areálem Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Vyjeďte po výjezdu D1 exit 190 (Brno-západ) rovně na rychlostní silnici R23 Bítešská, pokračujte rovně do Pisáreckého tunelu 2,1 km. Za tunelem vyjeďte prostředním výjezdem MÚK Pisárky (mírně vpravo) směr parkoviště BVV a pokračujte vpravo k silnici I. třídy Bauerova a dejte se vpravo po ulici Bauerova. Za následující světelnou křižovatkou vyjeďte mírně vpravo, rampou výjezdu Pisárky a nahoře odbočte vpravo na hlavní Bauerova a pokračujte ke křižovatce Bauerova-Hlinky. Odbočte vpravo po hlavní Hlinky 509 m a pak vlevo po hlavní Lipová 254 m. Dejte se vpravo po ulici Vinařská. Využijte parkovišť na ul. Vinařská. Hromadná doprava: Tramvaj, trolejbus, autobus zastávka Výstaviště hlavní vstup. Ulicí Hlinky cca 200 m. Vpravo ulicí Vinařská cca 100 m k budově Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Při zrušení účasti na vzdělávací akci jsou stanoveny kritéria storno podmínek: 14 dnů a více před termínem zahájení vzdělávací akce Vám bude vráceno 100 % účastnického poplatku nebo si vyberete jinou vzdělávací akci ve stejné ceně, 13 dnů až 5 dnů před termínem bude storno poplatek 10 % z účastnického poplatku, 4 dny až 2 dny před termínem bude storno poplatek 30 % z účastnického poplatku, 1 den a méně bude storno poplatek 100 % z účastnického poplatku. Zrušení účasti na vzdělávací akci je nutné oznámit písemně. Pro stanovení storna je určující datum obdržení zprávy poštou nebo mailem (u neděle a svátků je směrodatný následující pracovní den). UBYTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Ubytovat se můžete přímo v Centru. V pozvánce vyplníte předepsané údaje. Vaše objednávky budou předány na ubytovací provoz, tel.: , , STRAVOVÁNÍ Stravovat se můžete v jídelně Centra. Cena za snídaně je zahrnuta v ceně za ubytování. Obědy a večeře se vydávají na průkaz klienta s čárovým kódem, který je možno objednat elektronicky a uhradit bezhotovostně předem ( přímý odkaz na objednávání ) nebo zakoupit na pokladně Centra či na pokladně v jídelně během výdeje snídaní a uhradit v hotovosti. V areálu Centra se dále nachází občerstvení, kde lze zakoupit teplé obědy, večeře, včetně minutkových jídel; NCO NZO má oprávnění Úřadu pro ochranu osobních údajů ke zpracování osobních údajů dle registrace č /001, datum registrace:

11 KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ KATEDRA PODPORY ZDRAVÍ, DIAGNOSTIKY A LABORATORNÍCH TECHNOLOGIÍ KATEDRA VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A DALŠÍCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ 21

12 KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE VEDOUCÍ: MGR. MILUŠE VACUŠKOVÁ Subkatedra výživy 2/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O CHRONICKÉ RÁNY A DEFEKTY pro všeobecné sestry Počet účastníků: 15 Termín: část část MUDr. Ivo Bureš Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Specifická ošetřovatelská péče o chronické (nehojící se) rány a defekty. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 9/820 TECHNIKY MÍZNÍ DRENÁŽE pro všeobecné sestry pracující na lymfologických pracovištích a dermatovenerologických pracovištích a ty, které budou pracovat s pacienty s lymfedémem a mají 1 rok výkonu povolání všeobecná sestra Kredity pro nelékaře: 72 Termín: prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Specifika péče o pacienty s lymfedémem, komplexní léčba lymfedému včetně manuální mízní drenáže s praktickými nácviky. Kurz je realizován ve spolupráci s odborníky z České lymfologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 3/820 CERTIFIKOVANÝ KURZ V AUDIOMETRII pro všeobecné sestry z otorinolaryngologických, audiologických a jiných pracovišť provádějících audiometrické vyšetření Kredity pro nelékaře: 120 Termín: část část část doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc. Mgr. Miluše Vacušková tel.: Základy fyziky, akustiky a fyziologické akustiky. Anatomie, fyziologie a patofyziologie sluchového orgánu. Poruchy sluchu, jejich příčiny a příznaky. Terapie sluchových vad. Protetické pomůcky. Vyšetřování sluchu, audiometrické vyšetření, speciální audiometrické zkoušky. Problematika práce sestry na audiologickém pracovišti. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) 23

13 Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Vhodné pro sestry s roční praxí na audiologickém pracovišti. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 35/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ S DIABETEM MELLITEM pro všeobecné sestry Termín: MUDr. Jana Bělobrádková Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Nové možnosti prevence, terapie, diagnostiky a péče o pacienty s diabetem mellitem. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 32/820 PRÁCE SESTRY V DOMÁCÍ PÉČI pro všeobecné sestry, které pracují v agenturách domácí péče nebo se na tuto práci připravují Termín: závěrečný den Lenka Cejnková Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Koncepce a politika domácí péče, domácí péče v ČR. Poskytování bezpečné ošetřovatelské péče v domácím prostředí. Dokumentace vedená v ADP. Vzdělávací akce probíhá částečně metodou e-learningu. Předpokladem úspěšné účasti v kurzu je znalost základních dovedností práce s PC. Součástí vzdělávacího programu je praktická výuka na akreditovaném pracovišti jejich seznam bude předán při zahájení akce. 1/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O DĚTI S DIABETEM MELLITEM pro všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí dětská sestra, dětské sestry pracující ve státních i nestátních lůžkových a ambulantních zařízeních, na dětských odděleních, v diabetologických centrech, specializovaných diabetologických ambulancích Počet účastníků: 10 Termín: prim. MUDr. Ludmila Brázdová Mgr. Miluše Vacušková tel.: Patofyziologie a patobiochemie diabetu mellitu, projevy, komplikace, self monitoring, ošetřovatelská péče, léčba. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 34/820 SPECIFICKÁ ČINNOST V PREVENCI NEJČASTĚJŠÍCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ pro všeobecné sestry a porodní asistentky Termín: část část část prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Prevence onkologických onemocnění, léčba, diagnostika, praktická spolupráce s pacientskými organizacemi a sdruženími Mamma HELP, Klub stomiků ILKO. Kurz má e-learningovou oporu. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) 13/820 PORADENSTVÍ PŘI KOJENÍ A VÝŽIVĚ DÍTĚTE DO 1 ROKU VĚKU pro porodní asistentky, všeobecné sestry, všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí dětská sestra Počet účastníků: 10 Termín: Mgr. Miluše Vacušková tel.: Zdravé aspekty a zásady úspěšného kojení, nejčastější potíže. Kojení v praxi. Kojenecká výživa, schéma kojenecké výživy. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 26/820 ELEKTRODIAGNOSTIKA NERVOVÉHO SYSTÉMU (EEG, EP) pro všeobecné sestry pracující nejméně 12 měsíců v neurofyziologických laboratořích nemocnic, specializovaných pracovištích JIP a ARO, v privátních specializovaných ambulancích neurologického a psychiatrického zaměření a na pracovištích s možností dlouhodobé videomonitorace EEG a spánkových laboratořích Kredity pro nelékaře: 72 Termín: MUDr. Miroslav Moráň Mgr. Miluše Vacušková tel.: Elektroencefalografie nervového systému, evokované potenciály. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 37/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY pro všeobecné sestry Termín: MUDr. Jana Pecová 24 25

14 Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Nové možnosti prevence, terapie, diagnostiky a ošetřovatelské péče o pacienty se syndromem diabetické nohy. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 81/820 ELEKTRODIAGNOSTIKA NERVOVÉHO SYSTÉMU EMG, EP pro všeobecné sestry pracující nejméně 12 měsíců v neurofyziologických laboratořích a v soukromých specializovaných ordinacích Počet účastníků: 10 Termín: prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA Mgr. Miluše Vacušková tel.: Elektromyografie nervového systému, evokované potenciály. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 17/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTY S PARKINSONOVOU NEMOCÍ pro všeobecné sestry, zdravotnické asistenty Kredity pro nelékaře: 24 Termín: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. Mgr. Miluše Vacušková tel.: Specifická péče a specifické potřeby pacientů s Parkinsonovou nemocí. 41/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE VE VYŠETŘOVÁNÍ PLICNÍCH FUNKCÍ pro všeobecné sestry 3 Termín: MUDr. Zdeněk Merta, CSc. Mgr. Miluše Vacušková tel.: Vyšetřování plicních funkcí. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího progamu bude účastníkům předán v průběhu studia. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 33/820 PRÁCE SESTRY V DOMÁCÍ PÉČI pro všeobecné sestry, které pracují v agenturách domácí péče nebo se na tuto práci připravují Termín: závěrečný den Lenka Cejnková Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Koncepce a politika domácí péče, domácí péče v ČR. Poskytování bezpečné ošetřovatelské péče v domácím prostředí. Dokumentace vedená v ADP. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Vzdělávací akce probíhá částečně metodou e-learningu. Předpokladem úspěšné účasti v kurzu je znalost základních dovedností práce s PC. Součástí vzdělávacího programu je praktická výuka na akreditovaném pracovišti jejich seznam bude předán při zahájení akce. 7/820 PRAKTICKÉ ZVLÁDÁNÍ AGRESIVNÍHO PACIENTA pro všeobecné sestry, zdravotnické, zdravotně-sociální pracovníky, ergoterapeuty, fyzioterapeuty a další nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří pracují ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních, v sociálních službách a setkávají se s různými formami agrese Kredity pro nelékaře: 60 Termín: část část část Anna Motáčková Mgr. Miluše Vacušková tel.: Nácvik komunikačních dovedností, zvládání agresivního pacienta a technik zvládání agrese. Právní problematika. Předpokládaná cena: Kč (bez DPH) Cvičební úbor nutný. Techniky zvládání agresivního pacienta jsou fyzicky náročné. 8/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE PŘI ENDOSKOPICKÝCH VYŠETŘOVACÍCH A LÉČEBNÝCH METODÁCH ZAŽÍVACÍHO TRAKTU pro všeobecné sestry pracující na endoskopických pracovištích se zaměřením na péči o pacienta s onemocněním zažívacího traktu Termín: Bc. Ivana Folprechtová Mgr. Miluše Vacušková tel.: Endoskopické vyšetřovací a léčebné metody zažívacího traktu. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 62/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEHOJÍCÍ SE RÁNY A DEFEKTY pro všeobecné sestry Termín: část část MUDr. Ivo Bureš Mgr. Jaroslava Hájková tel.:

15 Specifická ošetřovatelská péče o nehojící se rány a defekty. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 20/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PALIATIVNÍ PÉČI pro všeobecné sestry, porodní asistentky Kredity pro nelékaře: 36 Termín: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Kurz je rozložen do dvou teoretických soustředění po třech dnech. Mezi dvěma teoretickými soustředěními si účastníci splní tři dny odborné praxe na akreditovaném pracovišti. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 11/820 TECHNIKY MÍZNÍ DRENÁŽE pro všeobecné sestry pracující na lymfologických pracovištích a dermatovenerologických pracovištích a ty, které budou pracovat s pacienty s lymfedémem a mají 1 rok výkonu povolání všeobecná sestra Kredity pro nelékaře: 72 Termín: prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Specifika péče o pacienty s lymfedémem, komplexní léčba lymfedému včetně manuální mízní drenáže s praktickými nácviky. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Kurz je realizován ve spolupráci s odborníky z České lymfologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 12/820 ELEKTRODIAGNOSTIKA NERVOVÉHO SYSTÉMU (EMG, EP) pro všeobecné sestry pracující nejméně 12 měsíců v neurofyziologických laboratořích a v soukromých specializovaných ordinacích Kredity pro nelékaře: 72 Počet účastníků: 10 Termín: prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA Mgr. Miluše Vacušková tel.: Elektromyografie nervového systému, evokované potenciály. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 10/820 ELEKTRODIAGNOSTIKA NERVOVÉHO SYSTÉMU EEG, EP pro všeobecné sestry pracující nejméně 12 měsíců v neurofyziologických laboratořích nemocnic, specializovaných pracovišť JIP a ARO, v privátních specializovaných ambulancích neurologického a psychiatrického zaměření a na pracovištích s možností dlouhodobé videomonitorace EEG a spánkových laboratořích Kredity pro nelékaře: 72 Termín: MUDr. Miroslav Moráň Mgr. Miluše Vacušková tel.: Elektroencefalografie nervového systému, evokované potenciály. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 5/820 Akreditovaný kvalifikační kurz: AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO SANITÁŘE pro zájemce z řad široké veřejnosti, kteří mají zájem získat vědomosti a dovednosti sanitáře Počet účastníků: 35 Termín: základní modul odborný modul odborný modul odborný modul odborný modul odborný modul 5 Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Základy veřejného zdravotnictví, somatologie, hygiena, epidemiologie, zdravotnická psychologie, komunikace, etika, specifika jednotlivých pracovišť, postupy při zajišťování zdravotní a ošetřovatelské péče. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Vzdělávací program je akreditován MZ ČR. Vstupní podmínkou je ukončené základní vzdělání, dobrý zdravotní stav a dovršení věku 18 let. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 61/820 PODPORA A POMOC PŘI POSKYTOVÁNÍ DLOUHODOBÉ PÉČE pro všeobecné sestry, zdravotnické asistenty Termín: Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Sociální služby určené pacientům/klientům a jejich blízkým v dlouhodobé péči. Zákon o sociálních službách. Vyhodnocení psychického stavu pacientů/ klientů dlouhodobě nemocných, zátěžové testy. Psychoterapeutický přístup k pacientovi/klientovi a jeho blízkým, podpora psychické stability, udržení kvality života pacientů/klientů v dlouhodobé péči. Vyhodnocení psychické zátěže u pečujících o dlouhodobě nemocné, zvládání pracovní zátěže, prevence syndromu vyhoření, supervize, podpora pracovníků v pomáhajících profesích

16 56/820 57/820 58/820 66/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTY S POHYBOVÝM HANDICAPEM PALIATIVNÍ PÉČE SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTY S NEUROLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTY SE SMYSLOVÝM HANDICAPEM pro všeobecné sestry, zdravotnické asistenty Termín: Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Nejčastější příčiny ztrátových poranění, možnosti kompenzace pohybového handicapu, možnosti následné péče, spolupráce se svépomocnými organizacemi. Nejčastější příčiny poranění míchy, možnosti kompenzace míšního poranění, možnosti následné péče, spolupráce se svépomocnými organizacemi. Neurogenní močový měchýř u spinálních pacientů. 82/820 KOMUNITNÍ SYSTÉM PÉČE O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ pro všeobecné sestry Počet kreditů: 8 Termín: Mgr. Miluše Vacušková tel.: Komunitní péče, formy komunitní podpory, možnosti komunitních služeb. Multidisciplinární spolupráce. pro všeobecné sestry, zdravotnické asistenty Termín: Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Paliativní medicína, koncepty poskytování paliativní péče, symptomy řešené v paliativní péči, léčba bolesti. Specifická oš. péče u pacienta v terminálním stádiu, institucionální hospicová péče, domácí hospicová péče. Sociální problematika, spolupráce s rodinou, dobrovolníci. 53/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTY V PSYCHIATRII pro všeobecné sestry, zdravotnické asistenty Termín: Mgr. Miluše Vacušková tel.: Možnosti resocializace klientů do vlastního sociálního prostředí, služby poskytované v komunitní péči, formy podpory, svépomocné organizace. pro všeobecné sestry, zdravotnické asistenty Termín: Mgr. Miluše Vacušková tel.: Nejčastější neurologická onemocnění, klinický obraz, nejnovější možnosti léčby, multidisciplinární péče. Využití aktivizačních metod v péči o pacienty s CMP, demencí. 16/820 TRÉNOVÁNÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ pro širokou veřejnost, zvláště pro ty, kteří se chtějí dozvědět a vyzkoušet základní paměťové metody, kterými můžeme zlepšit svoje učení a pamatování. Vhodné pro všechny lidi v produktivním věku i pro seniory, kteří si chtějí trénovat a cvičit mozek pro zlepšení paměti, zrychlení procesů učení, oddálení procesů stárnutí nebo jenom tak, pro radost a dobrý pocit Počet účastníků: 15 Termín: Mgr. Marie Marková, Ph.D., certifikovaný trenér paměti Mgr. Marie Marková, Ph.D. tel.: Úvod do procesu učení a pamatování, základní metody jak si zvýšit kapacitu mozku, asociace v procesu pamatování, základní mnemotechniky ke zlepšení procesu učení a zapamatování pojmů a čísel, vliv životního stylu v procesu učení a pamatování, praktická cvičení. pro všeobecné sestry, zdravotnické asistenty Termín: Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Specifická ošetřovatelská péče o pacienty se sluchovým handicapem (ztráta sluchu, možnosti kompenzace a následné péče, spolupráce se svépomocnými skupinami). Specifická ošetřovatelská péče o pacienty se zrakovým handicapem (ztráta zraku, možnosti kompenzace a následné péče, spolupráce se svépomocnými skupinami). 83/820 CASE MANAGEMENT A ASERTIVNÍ KOMUNITNÍ LÉČBA pro všeobecné sestry Termín: Mgr. Miluše Vacušková tel.: Hlavní principy a zásady Case managementu. Organizační modely, práce case managera. Intervence a služby v case managementu. Asertivní péče. Předpokládaná cena: 650 Kč (bez DPH) 30 31

17 59/820 84/820 85/820 69/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTY S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM PSYCHIATRICKÁ REHABILITACE VZTAH A REHABILITAČNÍ ALIANCE V TERÉNNÍ PÉČI Vzdělávací akce pro nezdravotníky: PROPUSTILI NÁM DÍTĚ Z PORODNICE A NEDALI K NĚMU NÁVOD NA POUŽITÍ pro všeobecné sestry, zdravotnické asistenty Termín: Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Organizace onkologické péče v České republice. Screeningové programy v ČR v detekci onkologických onemocnění. Vybraná onkologická onemocnění. Nové trendy v diagnostice a možnostech léčby, možnosti řešení komplikací. Specifická oš. péče o pacienty před onkologickou léčbou, při onkologické léčbě a po onkologické léčbě. Prevence komplikací a jejich řešení z pohledu sestry. Možnosti zdravotních a sociálních služeb v péči o onkologicky nemocného v komunitě. 86/820 PÉČE O BEZDOMOVCE pro nelékařské zdravotnické pracovníky Kredity pro nelékaře: 12 Termín: Mgr. Miluše Vacušková tel.: Fenomén bezdomovectví. Zdravotní a sociální aspekty péče o bezdomovce. Právo a bezdomovci. pro všeobecné sestry Kredity pro nelékaře: 12 Termín: Mgr. Miluše Vacušková tel.: Psychiatrická rehabilitace a její vývoj u nás a ve světě. Rehabilitace a léčba. Princip tvorby a vytváření rehabilitačního plánu, typy rehabilitační intervence. 64/820 PREVENCE INFEKČNÍCH A SEXUÁLNĚ PŘENOSNÝCH CHOROB pro všeobecné sestry, zdravotnické asistenty Termín: Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Infekční vysoce nakažlivá onemocnění, etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčebné možnosti, zásady prevence, preventivní programy v ČR, konzultační a poradenská činnost. Nejčastější sexuálně přenosné nemoci, etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčebné možnosti, prevence, dispenzarizace, konzultační a poradenská činnost. Specifická ošetřovatelská péče, bariérová ošetřovatelská péče. pro všeobecné sestry Termín: Mgr. Miluše Vacušková tel.: Multiprofesní spolupráce, definice a fungování týmu, terénní psychiatrické týmy přínos pro pacienta. 68/820 Vzdělávací akce pro nezdravotníky: PROPUSTILI NÁM DÍTĚ Z PORODNICE A NEDALI K NĚMU NÁVOD NA POUŽITÍ pro novopečené i budoucí maminky, tatínky, babičky, dědečky a další blízké osoby, které očekávají příchod nového človíčka nebo si již dítě přivezli z porodnice Počet účastníků: 15 Termín: Mgr. Marie Marková, Ph.D. tel.: V kurzu se dovíte, co je dobré mít pro dítě připraveno, způsoby jak dítě přebalovat, jak dítě koupat, způsob péče o citlivou dětskou pokožku, vlásky, nehty, techniky kojení a odstřikování mléka, jeho skladování, příprava formule, co dělat, když dítě pláče. Předpokládaná cena: 600 Kč (bez DPH) pro novopečené i budoucí maminky, tatínky, babičky, dědečky a další blízké osoby, které očekávají příchod nového človíčka nebo si již dítě přivezli z porodnice Počet účastníků: 15 Termín: Mgr. Marie Marková, Ph.D. tel.: V kurzu se dovíte, co je dobré mít pro dítě připraveno, způsoby jak dítě přebalovat, jak dítě koupat, způsob péče o citlivou dětskou pokožku, vlásky, nehty, techniky kojení a odstřikování mléka, jeho skladování, příprava formule, co dělat, když dítě pláče. Předpokládaná cena: 600 Kč (bez DPH) 80/820 ŠKOLA ZAD pro nelékařské zdravotnické pracovníky Termín: Mgr. Věra Pitrmanová Mgr. Miluše Vacušková tel.: Nejčastější příčiny vertebropatií, základy ergonomie, rizikové činnosti, nácvik správných pohybových stereotypů v denních činnostech, cvičení. Předpokládaná cena: Kč (bez DPH) 32 33

18 18/820 TRÉNOVÁNÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ pro širokou veřejnost, zvláště pro ty, kteří se chtějí dozvědět a vyzkoušet základní paměťové metody, kterými můžeme zlepšit svoje učení a pamatování. Vhodné pro všechny lidi v produktivním věku i pro seniory, kteří si chtějí trénovat a cvičit mozek pro zlepšení paměti, zrychlení procesů učení, oddálení procesů stárnutí nebo jenom tak, pro radost a dobrý pocit Počet účastníků: 15 Termín: Mgr. Marie Marková, Ph.D., certifikovaný trenér paměti Mgr. Marie Marková, Ph.D. tel.: Úvod do procesu učení a pamatování, základní metody jak si zvýšit kapacitu mozku, asociace v procesu pamatování, základní mnemotechniky ke zlepšení procesu učení a zapamatování pojmů a čísel, vliv životního stylu v procesu učení a pamatování, praktická cvičení. Předpokládaná cena: 650 Kč (bez DPH) 70/820 IMOBILIZACE pro lékaře, všeobecné sestry, sanitáře a další nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří pracují v chirurgických a ortopedických ambulancích a zabývají se danou problematikou Počet účastníků: 15 Termín: doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Eliška Blažková tel.: Sádrování, taping, casting, ortézy. Součástí akce jsou praktické nácviky. Předpokládaná cena: 500 Kč (bez DPH) Kurz je pořádán ve spolupráci s firmou Lohmann + Rauscher. 40/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH pro všeobecné sestry pracující na chirurgických pracovištích, které zahájily studium v r Počet účastníků: 35 Termín: odborný modul odborný modul odborný modul 2 Bc. Věra Hradilová Mgr. Miluše Vacušková tel.: Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. Uvedený počet kreditů je za ukončený odborný modul 1. 22/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH pro všeobecné sestry pracující na chirurgických pracovištích, které zahájily studium v roce 2013 Kredity pro nelékaře: 120 Počet účastníků: 35 Termín: odborný modul odborný modul 3 Bc. Věra Hradilová Mgr. Miluše Vacušková tel.: Uvedený počet kreditů je za ukončený odborný modul 2 a odborný modul 3. 23/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII pro všeobecné sestry pracující na psychiatrických pracovištích, které zahájily studium v roce Počet účastníků: 33 Termín: odborný modul 3 Marie Lišková Milena Švestková Mgr. Miluše Vacušková tel.: Uvedený počet kreditů je za ukončený odborný modul 3. 31/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH pro všeobecné sestry pracující na pracovištích interních oborů, které zahájily studium v roce 2013 Kredity pro nelékaře: 65 Počet účastníků: 33 Termín: OM OM 3 Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Uvedený počet kreditů je za ukončený odborný modul 2 a 3. 75/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII pro všeobecné sestry pracující na psychiatrii Kredity pro nelékaře: 20 Počet účastníků: 35 Termín: základní modul odborný modul odborný modul 1 Marie Lišková Milena Švestková Mgr. Miluše Vacušková tel.: Předpokládaná cena: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. Uvedený počet kreditů je za ukončený základní modul. Uvedená cena je za celou teoretickou část vzdělávacího programu. 43/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII pro všeobecné sestry pracující na psychiatrických pracovištích, které zahájily studium v r Kredity pro nelékaře: 120 Počet účastníků: 35 Termín: odborný modul odborný modul odborný modul 2 Marie Lišková Milena Švestková Mgr. Miluše Vacušková tel.: Uvedený počet kreditů je za ukončený odborný modul 1 a odborný modul 2. 25/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII pro všeobecné sestry, které vykonávají odbornou ošetřovatelskou činnost v péči o děti a dorost a zahájily studium v roce 2013 Kredity pro nelékaře:

19 Termín: odborný modul 3 Mgr. Miluše Vacušková tel.: Uvedený počet kreditů je za ukončený odborný modul 3. 71/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH pro všeobecné sestry pracující na chirurgických pracovištích Kredity pro nelékaře: 60 Počet účastníků: 35 Termín: základní modul odborný modul odborný modul 2 Bc. Věra Hradilová Mgr. Miluše Vacušková tel.: Předpokládaná cena: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. Uvedený počet kreditů je za ukončený základní modul a odborný modul 1. Uvedená cena je za celou teoretickou část vzdělávacího programu. 29/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH pro všeobecné sestry pracující na pracovištích interních oborů, které zahájily studium v roce Počet účastníků: 32 Termín: OM 3 Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Uvedený počet kreditů je za ukončený odborný modul 3. 39/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH pro všeobecné sestry pracující na chirurgických poracovištích, které zahájily studium v r Kredity pro nelékaře: 120 Počet účastníků: 27 Termín: odborný modul odborný modul odborný modul 3 Bc. Věra Hradilová Mgr. Miluše Vacušková tel.: Uvedený počet kreditů je za ukončený odborný modul 2 a odborný modul 3. 36/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH pro všeobecné sestry pracující na pracovištích interních oborů, které zahájily studium v roce 2014 Kredity pro nelékaře: 95 Počet účastníků: 35 Termín: OM 1 1. část OM 1 2. část OM 1 3. část Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. Uvedený počet kreditů je za ukončený celý odborný modul 1. 27/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH pro všeobecné sestry pracující na pracovištích interních oborů, které zahájily studium v roce 2014 Kredity pro nelékaře: 160 Počet účastníků: 34 Termín: OM 1 3. část OM OM 3 Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Uvedený počet kreditů je za ukončené odborné moduly. 73/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII pro všeobecné sestry, které vykonávají odbornou ošetřovatelskou činnost v péči o děti a dorost Kredity pro nelékaře: 20 Počet účastníků: 35 Termín: základní modul odborný modul odborný modul 1 Mgr. Miluše Vacušková tel.: Předpokládaná cena: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. Uvedený poče kreditů je za ukončený základní modul. Uvedená cena je za celou teoretickou část vzdělávacího programu. 42/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII pro všeobecné sestry, které vykonávají odbornou ošetřovatelskou činnost v péči o děti a dorost a zahájily studium v r Kredity pro nelékaře: 127 Počet účastníků: 35 Termín: odborný modul odborný modul odborný modul 2 Mgr. Miluše Vacušková tel.: Uvedený počet kreditů je za ukončený odborný modul 1 a odborný modul 2. 28/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH pro všeobecné sestry pracující na pracovištích interních oborů Kredity pro nelékaře: 20 Počet účastníků: 35 Termín: základní modul OM 1 1. část OM 1 2. část Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Předpokládaná cena: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. Uvedený počet kreditů je za ukončený základní modul. Uvedená cena je za celou teoretickou část vzdělávacího programu

20 72/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH pro všeobecné sestry pracující na chirurgických pracovištích Kredity pro nelékaře: 20 Počet účastníků: 35 Termín: základní modul Bc. Věra Hradilová Mgr. Miluše Vacušková tel.: Předpokládaná cena: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího progamu bude účastníkům předán v průběhu studia. Uvedený počet kreditů je za ukončený základní modul. Uvedená cena je za celou teoretickou část vzdělávacího programu. SUBKATEDRA VÝŽIVY 14/824 KOMUNITNÍ NUTRIČNÍ PÉČE A PORADENSTVÍ U SENIORŮ pro nutriční terapeuty pracující s komunitou seniorů v nemocničních zařízeních, LDN a v DpS Termín: Tamara Starnovská Jaroslava Marková Fyziologie metabolismu ve vyšším věku, poruchy vodního a minerálního hospodářství, změny metabolismu při sarkopénii, patologické změny související se stárnutím. Onemocnění vedoucí ke zhoršení příjmu potravy a tekutin. Vyšetření nutričního stavu seniora a stanovování nutričních potřeb. Vzájemná vazba léků a potravin. Výživa a nutriční podpora seniorů. Komunikační dovednosti při edukaci seniorů. Edukace a edukační materiály. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 15/824 METODY STANOVOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH NUTRIČNÍCH POTŘEB U PACIENTŮ V TĚŽKÝCH STAVECH pro nutriční terapeuty pracující v nemocničních zařízeních a zařízeních sociálních služeb Termín: Pavlíčková Jaroslava Jaroslava Marková Fyziologie metabolismu substrátů a energetické zdroje. Poruchy vodního a minerálního hospodářství. Změny metabolismu při hladovění. Vyšetření nutričního stavu pacienta. Stanovení energetické potřeby. Enterální a nutriční podpora. Parenterální výživa. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 4/824 NUTRIČNÍ PÉČE A PORADENSTVÍ U PACIENTŮ S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM pro nutriční terapeuty pracující v nemocničních zařízeních, v LDN a v DpS Termín: Eva Chocenská Jaroslava Marková Fyziologie metabolismu substrátů a zdroje energie u zdravého a změny metabolismu u onkologicky nemocného. Typy nádorů a jejich chování, diagnostika. Protinádorová léčba, její nežádoucí účinky, možnosti ovlivnění. Dietní opatření při a po léčbě nádorových onemocnění, nejčastější dietní úpravy při protinádorové léčbě, alternativní výživa, potravinové doplňky. Výživa v domácí péči. Specifika edukace a edukačních materiálů. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 48/824 KLINICKÁ VÝŽIVA A SPECIALIZOVANÁ NUTRIČNÍ PÉČE U DĚTSKÝCH PACIENTŮ pro nutriční terapeuty pracující na tomto úseku práce nebo se o tuto problematiku zajímají Termín: část část MUDr. Petr Tláskal, Ph.D. Jaroslava Marková Metodika a využití výsledků plošného nutričního screeningu, provádění nutriční anamnézy vedoucí ke stanovení nutričního stavu dětského pacienta. Nutriční postupy u dětských malnutričních pacientů. Stupňovitá nutriční péče. Vypracování dietního systému a standardů nutriční péče pro dětské pacienty v různých typech zdravotnických a jiných zařízeních. Prevence, diagnostika, léčba a specializovaná nutriční péče u jednotlivých interních onemocněních dětského věku včetně stanovení a vyhodnocení plánu individuální nutriční péče o dětské pacienty. Edukace dětského pacienta dle jeho psychického chápání a jeho blízkých (osob o dítě pečující) v oblasti specializované nutriční péče. Předpokládaná cena: Kč (bez DPH) Uvedená cena je za část vzdělávací akce. 52/824 NUTRIČNÍ PÉČE O PACIENTY SE STOMIEMI, ENTERÁLNÍ A PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA pro nutriční terapeuty a všeobecné sestry Počet účastníků: 15 Termín: Jaroslava Pavlíčková 38 39

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A KRIZOVÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ISBN 978-80-7013-550-1 KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ISBN 978-80-7013-550-1 KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ KATEDRA PODPORY

Více

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z ESF organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z OPLZZ 1. Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci.

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Nabídka akcí pro rok 2011 Datum tisku Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Subkatedra ošetřovatelské péče o děti.

Nabídka akcí pro rok 2011 Datum tisku Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Subkatedra ošetřovatelské péče o děti. Nabídka akcí pro rok 2011 Datum tisku 26.11.2010 Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Vedoucí: Jaroslava Mrázková Subkatedry: 821 Subkatedra ošetřovatelské péče o děti 822 Subkatedra ošetřovatelské

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA PODPORY ZDRAVÍ, DIAGNOSTIKY A LABORATORNÍCH TECHNOLOGIÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A DALŠÍCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ KATEDRA MANAGEMENTU

Více

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit 22.4. 2013 IPVZ Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Vzdělávací akce v rámci projektu Zahájení listopad 2010, ukončení březen 2013 Akreditované kvalifikační

Více

Nabídka akcí pro rok 2010 Datum tisku Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Subkatedra ošetřovatelské péče o děti.

Nabídka akcí pro rok 2010 Datum tisku Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Subkatedra ošetřovatelské péče o děti. Nabídka akcí pro rok 2010 Datum tisku 3.1.2010 Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Vedoucí: Jaroslava Mrázková Subkatedry: 221 Subkatedra ošetřovatelské péče o děti 222 Subkatedra ošetřovatelské

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Základní modul - povinný

Základní modul - povinný Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené)

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A KRIZOVÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Nabídka celoživotního vzdělávání

Nabídka celoživotního vzdělávání Nabídka celoživotního vzdělávání Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Nabídka CŽV v rámci akreditovaných studijních programů/oborů dle 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky:

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Telefon 477 114 123 e-mail michaela.soukalova@kzcr.eu KZ07_IM0003 Nabídka školících akcí Účinnost od 1. 1. 2016 Krajská zdravotní, a. s. - Vzdělávací institut

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se

Více

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády o specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31 Částka 10/2010 Platnost

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Individuální projekty MZ Hlavní principy Regionální zajištění Stejný přístup všech

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Projekty a další. z NCO NZO květen aktuální informace. Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO

Projekty a další. z NCO NZO květen aktuální informace. Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Projekty a další aktuální informace z NCO NZO květen 2015 Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Obsah sdělení Projekty Další aktuální informace z NCO NZO NCO NZO Brno 18.5.2015 2 Tvorba a pilotní ověření

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Část I Vzdělávání a podpora středního zdravotnického personálu, vzdělávání a podpora lékařského personálu a rovné příležitosti žen a mužů

Část I Vzdělávání a podpora středního zdravotnického personálu, vzdělávání a podpora lékařského personálu a rovné příležitosti žen a mužů Příloha č. 3 Část I Vzdělávání a podpora středního zdravotnického personálu, vzdělávání a podpora lékařského personálu a rovné příležitosti žen a mužů Detailní vymezení předmětu zakázky Požadavky Zadavatele

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 7 5 2 0 5 1 IČZ smluvního ZZ 2 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 1 N 1 0 3 Název IČO JESSENIA a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Nabídka vzdělávacích akcí 2016 Obsah Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Obsah 1 Vzdělávací akce dle zákona č. 96/2004 Sb...3 1.1 Specializační vzdělávání...3 1.1.1

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

PORADA HLAVNÍCH SESTER

PORADA HLAVNÍCH SESTER PORADA HLAVNÍCH SESTER MZ ČR, Palackého nám. 4, Praha 2 14.12.2010 PROGRAM JEDNÁNÍ 10, 00 hodin Zahájen jení,, uvítání 15 min. Informace z odboru VZV Pracovní komise k transformaci nelékařských zdravotnických

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ?

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., 1. LF UK Seminář Přírodovědecké fakulty UK Praha 30. května 2016 Způsobilost k výkonu povolání Dle 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant Studijní program Specializace ve zdravotnictví Základní údaje o zvoleném studijním oboru Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant

Více

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 1 Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: MZDR - 398/2009 Referent:

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) na 7 oblastí: AKTUALIZACE - 10.3.16 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

N á v r h. Nařízení vlády ze dne

N á v r h. Nařízení vlády ze dne N á v r h Nařízení vlády ze dne kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a označení jejich odbornosti Vláda nařizuje podle 89 odst. 1 zákona č. /2002 Sb., o podmínkách

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence NLZP příprava návrhu nové vyhlášky o činnostech NLZP v návaznosti na připravovaný

Více

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 9 0 IČZ smluvního ZZ 0 4 0 0 5 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 4 N 0 0 6 Název IČO Thomayerova nemocnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 128 Vládní návrh na vydání zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k

Více

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... Stránka č. 1 z 50 Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o podmínkách získávání

Více

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s CZ..07/..04/04.0046 Vážené kolegyně a kolegové ze zdravotnických a sociálních zařízení, v loňském roce jste se mnozí z Vás či někteří

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ČAE pro Vás připravila pro následující pololetí roku 2012 několik vzdělávacích akcí, na které bychom Vás rádi pozvali. Budeme rádi, pokud Vás některá z nich osloví. Kompletní

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE ČÁSTKA 5 l VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Dětská neurologie 57 Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 57 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Bc. Markéta Zemanová,DiS. OLV FNKV Praha Dietní výživa 2017 Úvod Součástí zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 1 M 0 0 2 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru INTENZIVNÍ PÉČE V PORODNÍ ASISTENCI Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - kombinované bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) praxe 1 Histologie (ZS) (LS)

Více

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 86 Zdravotní péče 86.1 Ústavní zdravotní péče 86.10 Ústavní zdravotní péče 86.10.1 Ústavní zdravotní péče - krátkodobou nebo dlouhodobou ústavní zdravotní péči, tj. lékařskou

Více

AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody

AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody RNDr. Kateřina Levová, Ph.D. katerina.levova@vfn.cz Seminář Odborná způsobilost k výkonu nelékařské zdravotnické profese odborného pracovníka v laboratorních

Více