NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ"

Transkript

1

2 NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A KRIZOVÉ ZDRAVOTNICTVÍ PŘIPRAVENOSTI KATEDRA PODPORY ZDRAVÍ,DIAGNOSTIKY DIAGNOSTIKY A LABORATORNÍCH TECHNOLOGIÍ KATEDRA VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A DALŠÍCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ 2 ISBN

3 OBSAH Úvod...17 Co je dobré vědět KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE MGR. MILUŠE VACUŠKOVÁ Certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty... 23, 27 Techniky mízní drenáže...23, 28 Certifikovaný kurz v audiometrii Specifická ošetřovatelská péče o nemocné s diabetem mellitem...24 Práce sestry v domácí péči...24, 26 Specifická ošetřovatelská péče o děti s diabetem mellitem...24 Specifická činnost v prevenci nejčastějších nádorových onemocnění Poradenství při kojení a výživě dítěte do 1 roku věku Elektrodiagnostika nervového systému (EEG, EP)... 25, 29 Specifická ošetřovatelská péče o nemocné se syndromem diabetické nohy Elektrodiagnostika nervového systému EMG, EP... 26, 28 Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí Specifická ošetřovatelská péče ve vyšetřování plicních funkcí Praktické zvládání agresivního pacienta Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřovacích a léčebných metodách zažívacího traktu Specifická ošetřovatelská péče v paliativní péči Akreditovaný kvalifikační kurz Akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře Vzdělávací akce Podpora a pomoc při poskytování dlouhodobé péče Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s pohybovým handicapem Komunitní systém péče o duševně nemocné Paliativní péče Specifická ošetřovatelská péče o pacienty v psychiatrii Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s neurologickým onemocněním Trénování kognitivních funkcí Specifická ošetřovatelská péče o pacienty se smyslovým handicapem Case management a asertivní komunitní léčba Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s onkologickým onemocněním Péče o bezdomovce Psychiatrická rehabilitace

4 Prevence infekčních a sexuálně přenosných chorob Vztah a rehabilitační aliance v terénní péči Vzdělávací akce pro nezdravotníky Propustili nám dítě z porodnice a nedali k němu návod na použití Vzdělávací akce Škola zad Trénování kognitivních funkcí...34 Imobilizace...34 Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech...34, 36, 38 Ošetřovatelská péče v psychiatrii Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v pediatrii... 35, 37 Subkatedra výživy Certifikovaný kurz Komunitní nutriční péče a poradenství u seniorů Metody stanovování individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkých stavech Nutriční péče a poradenství u pacientů s onkologickým onemocněním Vzdělávací akce Klinická výživa a specializovaná nutriční péče u dětských pacientů...39, 41 Nutriční péče o pacienty se stomiemi, enterální a parenterální výživa Nutriční postupy v intenzivní péči kriticky nemocných Současné potravinářské technologie Nutriční péče o pacienty s nefrologickým onemocněním Nutriční péče a poradenství u pacientů s diabetem mellitem Nové poznatky a metody léčby při onemocnění horní a dolní části trávicího traktu KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE MGR. JANA NEKUDOVÁ Certifikovaný kurz Zajištění průchodnosti dýchacích cest...43, 46, 53, 55 Práce sestry v anesteziologii... 43, 57 Punkce arterie radialis a arterie femoralis , 53 Operační řízení přednemocniční neodkladné péče...44, 50, 52 Očišťovací metody krve v intenzivní péči...44, 45, 56 Aktivizace a mobilizace pacienta v intenzivní péči... 45, 54 Práce sestry v intervenční angiologii a radiologii... 45, 59 Úlevové techniky v péči o novorozence Metody sterilizace a dezinfekce způsoby jejich kontroly... 46, 57 Elektrokardiografie v diagnostice poruch srdečního rytmu...47, 51, 53 Ošetřovatelská péče o pacienty s bolestí pro zdravotnické asistenty... 47, 57 Metody náhrady funkce ledvin... 47, 55 Ošetřovatelská péče o pacienta s bolestí...48, 54 Kanylace arterie radialis a dekanylace arterií , 56 Umělá plicní ventilace... 49, 55 Resuscitační a intenzivní péče o děti Katetrizace močového měchýře u mužů... 50, 52 Metody sterilizace, vyššího stupně dezinfekce a dezinfekce způsoby jejich kontroly...50, 54 Prevence a monitoring nozokomiálních nákaz ve zdravotnických zařízeních Perioperační péče o pacienta při neurochirurgických výkonech... 51, 58 Ošetřovatelská péče v anesteziologii u dětí Práce perioperační sestry v gynekologii a porodnictví Specifická péče o pacienta s postižením kardiovaskulárního systému Vzdělávací akce Kardiopulmonální resuscitace dítěte a zajišťování dýchacích cest , 62 Stimulace vnímání v intenzivní péči Péče o novorozence a kojence...60, 63 Tišení bolesti u dětí...60, 64, 83 Resuscitace novorozence na porodním sále Zajišťování dýchacích cest u dětí Intenzivní péče o pacienta s postižením kardiovaskulárního systému... 61, 63, 79 Kvalita perioperační péče se zaměřením na personální problematiku Kvalita a bezpečí pacienta v prostředí operačního sálu První pomoc u dětí...62, 64 Perioperační péče v urologii Anestézie a intenzivní medicína v praxi Akutní selhání kardiovaskulárního systému a jeho diagnostika (EKG)... 63, 76 Perioperační péče v gynekologii a porodnictví...64 Život ohrožující stavy v přednemocniční péči...64, 75, Čekala jsem miminko, ale... 65, 76, 79 Kvalita a bezpečí zdravotní péče aneb neznalost doporučených postupů neomlouvá Poruchy kardiovaskulárního systému a EKG v přednemocniční neodkladné péči Neodkladná péče o pacienta s poruchou kardiovaskulárního systému Akreditovaný kvalifikační kurz Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby Specializační vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii Intenzivní péče Perioperační péče Intenzivní péče v porodní asistenci Urgentní medicína Akreditovaný kvalifikační kurz Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Vzdělávací akce Bolest jako pátá vitální funkce... 75,

5 Krizové situace v přednemocniční péči... 76, 82 Nozokomiální nákazy ve zdravotnických zařízeních Neodkladná péče o pacienta s poruchou respiračního systému Poruchy srdečního rytmu a EKG v přednemocniční neodkladné péči Neodkladná péče o pacienta s poruchou kardiovaskulárního systému Základy perioperační péče na malých a zákrokových sálech Perioperační péče v oční chirurgii Poruchy srdečního rytmu a EKG v přednemocniční neodkladné péči Neodkladné stavy u těhotných Neodkladná péče o pacienta s neurologickým postižením Komplikace v průběhu porodu Role řidiče v přednemocniční péči Etika a právo v intenzivní péči KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ 85 MGR. MARIE MALINKOVÁ Certifikovaný kurz Interní auditor ve zdravotnickém zařízení...85, 88, 90 Prevence a analýza rizik v zařízeních poskytujících zdravotní služby... 85, 87 Rozvoj a řízení zdravotnického zařízení management 21. století Rehabilitační ošetřování specifických skupin imobilních klientů , 89 90, 92 Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Kvalita a bezpečí zdravotní péče, externí kontrola kvality... 86, 91 Bazální stimulace Koordinátor klinického hodnocení léčiv Řízená dokumentace v podmínkách zdravotnických zařízení Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie klienta Národní onkologický registr (NOR). Sběr a validace dat ve spádových pracovištích NOR Vzdělávací akce Prohlubující kurz biografie klienta Základní kurz bazální stimulace Tvorba sociálně aktivizačního programu se zaměřením pro seniory Peer program péče a podpory zdravotnickým pracovníkům. Strategie zvládání psychicky náročných profesních situací Krizová připravenost rezortu zdravotnictví Konference Konference ředitelů VZŠ a SZŠ Vzdělávací akce Prohlubující kurz bazální stimulace Rétorika a prezentační dovednosti... 95, 102 Time management Nástavbový kurz bazální stimulace Certifikovaný kurz Bazální stimulace Vzdělávací akce Manažerské dovednosti pro umění vést a motivovat Komunikace jako nástroj řešení konfliktů Manipulace s imobilním klientem...97, Management ve zdravotnictví Strategický management v praxi Co to je duchovní dimenze zdravotníka a pacienta Manažer v ošetřovatelské péči Optimální komunikace, syndrom vyhoření, práce se stresem Biografie v práci manažera sociálních a zdravotnických služeb II Týmová spolupráce, budování a vedení úspěšného týmu Principy úhrad nemocniční péče, systém DRG a klasifikace nemocí Biografie v práci manažera sociálních a zdravotnických služeb I Rehabilitační ošetřování Motivace a odměňování Právní odpovědnost ve zdravotnictví Duchovní dimenze zdravotníka a pacienta I Alternativní cesta prevence syndromu vyhoření Pochybení a sankce při poskytování péče, řešení stížností Prevence následků imobility Manažerské dovednosti delegování, vedení porad, řešení problémů Koučink efektivní nástroj pro rozvoj lidí Biografický model péče o klienta Konference Titan Inovační kurz Krizová připravenost rezortu zdravotnictví Vzdělávací akce Krizová komunikace pro operátory ZZS Krizová intervence na tísňové lince Operační řízení a etický rozměr práce operačního střediska Kazuistiky peer podpory Refresh První psychická pomoc ve zdravotnictví Sebepéče pro operátory zdravotnické záchranné služby Práce s kazuistikami pro operátory ze zdravotnické záchranné služby Akreditovaný kvalifikační kurz Zdravotně-sociální pracovník Specializační vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví

6 KATEDRA PODPORY ZDRAVÍ, DIAGNOSTIKY A LABORATORNÍCH TECHNOLOGIÍ 109 RNDR. JITKA CHMELÍKOVÁ Subkatedra ochrany veřejného zdraví Inovační kurz Hygienická problematika hluku, jeho měření a hodnocení v životním prostředí Aktuální problematika ochrany a podpory veřejného zdraví hygiena předmětu běžného užívání: kosmetické prostředky Aktuální problematika ochrany a podpory veřejného zdraví hygiena výživy Aktuální problematika ochrany a podpory veřejného zdraví podpora zdraví Aktuální problematika ochrany a podpory veřejného zdraví hygiena obecná a komunální Aktuální problematika ochrany a podpory veřejného zdraví epidemiologie Aktuální problematika ochrany a podpory veřejného zdraví hygiena předmětů běžného užívání: předměty pro styk s potravinami Aktuální problematika ochrany a podpory veřejného zdraví hygiena práce Aktuální problematika ochrany a podpory veřejného zdraví hygiena dětí a mladistvých Hodnocení zdravotních rizik podle zákona o ochraně veřejného zdraví Informační systémy v ochraně veřejného zdraví Nové trendy ve vyšetřování složek životního a pracovního prostředí fyzikální metody vyšetřování Nové trendy ve vyšetřování složek životního a pracovního prostředí chemické metody vyšetřování Nové trendy ve vyšetřování složek životního a pracovního prostředí biologické metody vyšetřování Konzultační dny národní referenční laboratoře pro komunální hluk Aktuální problematika oboru hygiena výživy Vzdělávací akce pro nezdravotníky Konzultační den pro provozovatele potravinářských podniků Specializační vzdělávání v oboru Hygiena a epidemiologie Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví Ochrana a podpora veřejného zdraví Akreditovaný kvalifikační kurz AKK v ochraně veřejného zdraví pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Subkatedra klinických laboratoří Vzdělávací akce Morfologie periferní krve Morfologie periferní krve a kostní dřeně Školitel odborné praxe Specializační vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba Konference Konference vedoucích zdravotních laborantů Inovační kurz Cytohistologická korelace a cytologický screening Specializační vzdělávání v oboru Histologie Klinická genetika Klinická biochemie Mikrobiologie Alergologie a klinická imunologie Subkatedra zubních laboratoří Certifikovaný kurz Zhotovení zubních náhrad na implantáty Zhotovení kombinované náhrady s využitím zásuvných spojů Vzdělávací akce Současné možnosti a zkušenosti zhotovování snímatelných náhrad Práce sestry a zubní instrumentářky v implantologii Management zubní laboratoře Ekonomika zubních laboratoří Pravidla komunikace a vyjednávání Vedení dokumentace v zubní laboratoři Nový občanský zákoník v praxi Prezentační dovednosti Moderní laboratorní postupy a novinky Jednoduché ortodontické přístroje Estetické možnosti a praktické zkušenosti při zhotovení metalokeramických náhrad z materiálu VITA VM Využití paralelometru a frézovacího přístroje Systém Thermopress 400, Visio-lign a přesné odlévání konstrukcí Teleskopické korunky Co všechno má znát sestra v zubní ordinaci Hygienické požadavky v zubních ordinacích a v zubních laboratořích Pomůcky dentální hygieny Moderní estetické fazetovací materiály Specializační vzdělávání v oboru Fixní a snímatelné náhrady Odborná stáž Pracovní postupy a materiály pro zhotovování zubních náhrad KATEDRA VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A DALŠÍCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ RNDR. JITKA CHMELÍKOVÁ Subkatedra farmacie Vzdělávací akce Rizika léčby v těhotenství a v období laktace Farmakoterapie v dětském věku Dermatologická onemocnění a jejich léčba

7 Specializační vzdělávání v oboru Specifické lékárenské činnosti , 130 Zdravotnické prostředky Příprava radiofarmak Kurz před atestací Základy zdravotnické legislativy Novinky ve farmacii a zdravotnictví Subkatedra fyzioterapie a ergoterapie Certifikovaný kurz Terapie lymfedému kurz pro fyzioterapeuty Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému (manuální terapie) pro fyzioterapeuty Vzdělávací akce Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů Dýchání v kontextu centrované postury Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace Stabilizační cvičení ramenního pletence, postupy po úrazech Fyzioterapie velkých kloubů a osového systému Gynegymnastika pro ženy v každém věku Fyzioterapeutické a ergoterapeutické přístupy /bobath koncept, affolter, feldenkreis / Užívané při terapii dospělých neurologických pacientů Škola zad Klappovo lezení kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě Neinvazivní laserová terapie Moderní pružný tejp v práci fyzioterapeuta Diagnostika prvního okamžiku Kurz pro vedoucí fyzioterapie Kurz myoskeletální medicíny pro lékaře Inovační kurz Myoskeletální medicína pro lékaře Vzdělávací akce Fyzio-ergoterapeutická intervence v terapii patokineziologií horní končetiny Reflexní zónová terapie na noze podle H. Marguardt I + II (RTN I + II) Dornova metoda Terapie jógou Vedení ambulance fyzioterapie Respirační fyzioterapie Rehabilitační postupy u pacientů s poraněním míchy Inovační kurz Manuální lymfodrenáže Vzdělávací akce SM-systém: rehabilitační léčba výhřezu meziobratlového discu, komplikací po operacích páteře Sm-systém: rehabilitační léčba skoliózy aktivací spirálních svalových řetězců Rehabilitace ve sportovní medicíně Posilovna význam pro rehabilitační praxi, fitness fenomén moderní společnosti Využití Bosu a Foam rollerů ve fyzioterapii Konference Fyzioterapie 2015 Brno Ergoterapie 2015 Brno Certifikovaný kurz Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (manuální terapie) Proprioceptivní neuromusculární facilitace (PNF) Ergoterapie u pacientů se specifickými potřebami Vzdělávací akce Ortopedická protetika Ergonomie Tanečně-pohybová aktivizace senoirů a lidí s dememncí Mobilizace žeber metodou Mojžíšové Kineziologie a terapie funkcí pohybového systému s využitím expertního informačního systému Computer Kinesiology Rehabilitace u kardiologicky nemocných Synergická reflexní terapie (SRT) Validation Naomi Feil-Presenter Bobath koncept u dětí s dg. DMO Info metoda Mojžíšové Info PNF Postura stabilita přesuny Steps principy správného sezení a držení těla Funkční manuální medicína Tichý Refreš PNF Ošetření pánevního dna podle Mojžíšové Řetězení poruch v pohybovém aparátu Diagnostika manipulačních funkcí Využití kožních reflexů v ergoterapii Základy aplikace MKF mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví Syndrom bolestivého ramene Nordic Walking (severská chůze) Info Bobath koncept u dětí s dg. DMO Podiatrie základní kurz Specializační vzdělávání v oboru Aplikovaná fyzioterapie Ergoterapie pro dospělé

8 Subkatedra vzdělávání lékařů Vzdělávací akce Nástavbový kurz EEG a epileptologie Základy elektroencefalografie 1. část Základy elektroencefalografie 2. část Komplexní léčba lymfedému včetně manuální mízní drenáže Základní kurz akupunktury Základní kurz elektrodiagnostiky v celostní medicíně Praktické užití elektrodiagnostiky v celostní medicíně Odborná stáž EEG a epileptologie Neinvazivní vyšetřovací metody v angiologii Zátěžové testy v diagnostice srdečních chorob Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie ERCP Endoskopická ultrasonografie Koloskopie vyšetření dolní části gastrointestinálního traktu Terapeutická endoskopie horní a dolní části gastrointestinálního traktu Abdominální ultrasonografie Základy v bronchologii Základy diagnostiky a léčby bronchogenního karcinomu Základy diagnostiky a léčby intersticiálních plicních procesů Péče o nemocné s respirační insuficiencí na JIP Základy diagnostiky a léčby astma bronchiale Funkční diagnostika v pneumologii Diagnostika a léčba komplikovaných zánětů Ultrazvuková diagnostika oka a očnice Elektrofyziologické vyšetřovací metody v oftalmologii Diagnostika a terapie glaukomu Diagnostika a terapie chorob makuly Subkatedra optometrie a ortoptiky Vzdělávací akce pro nezdravotníky Kurz pro pracovníky v oční optice Jak získat osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu Průvodce prodloužením platnosti osvědčení krok za krokem Kde si můžete zapůjčit knihy a studijní materiály nebo zadat vypracování rešerše? Kontakty Subkatedra psychologie Vzdělávací akce Zvládání stresu a pracovní zátěže jako prevence syndromu vyhoření Komunikační dovednosti u zdravotníků pracujících v zařízení pro seniory Psychoterapeutické přístupy Subkatedra radiologie Certifikovaný kurz Diagnostické metody v nukleární medicíně Specializační vzdělávání v oboru Zobrazovací technologie v radiodiagnostice

9 VÁŽENÉ KOLEGYNĚ, KOLEGOVÉ, DÁMY A PÁNOVÉ, 2015 stejně jako každý rok, tak i letos bych Vás ráda pozvala prostřednictvím Nabídky vzdělávacích akcí pro rok 2015 do Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Na rok 2015 jsme pro Vás připravili bohatou nabídku vzdělávacích akcí, především konference, certifikované kurzy, specializační vzdělávání a další odborné kurzy. Při jejich tvorbě vycházíme z dlouholeté úspěšné tradice NCO NZO a současně se snažíme respektovat náročné a moderní požadavky současné zdravotnické praxe. Pracovníci Centra spolupracují se zdravotnickými zařízeními i vysoce kvalifikovanými externími lektory a všichni se společně podílí na vysoké profesní i lidské úrovni nabízených akcí. Centrum je nositelem individuálního projektu Vzdělávání ke zvýšení kompetencí zdravotnických pracovníků se zaměřením na poskytování kvality a bezpečí zdravotních služeb, reg. č.: CZ.1.04/1.1.00/D , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. V rámci projektu budeme realizovat 50 certifikovaných kurzů a 138 vzdělávacích akcí typu kurzy a konference hlavně pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Vzdělávací akce, jejichž seznam najdete na označené v této Nabídce příslušnými logy, budou hrazeny při splnění daných podmínek z ESF. Věříme, že Vás obsah Nabídky vzdělávacích akcí zaujme a že využijete příležitosti k získání nových podnětů nejen pro vlastní osobní rozvoj, ale i rozvoj Vašeho pracoviště. Těšíme se na Vás Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO 17

10 CO JE DOBRÉ VĚDĚT JAK SE NA VZDĚLÁVACÍ AKCI PŘIHLÁSIT Na vzdělávací akci se můžete přihlásit elektronickou formou po vytvoření uživatelského účtu v klientském systému Centra, který naleznete přímo na www stránkách Centra (www.nconzo.cz). Bez vytvořeného uživatelského účtu v klientském systému Centra se není možné přihlásit na vzdělávací akce pořádané Centrem. V případě jakýchkoliv problémů či nejasnosti souvisejících s klientským systémem Centra, můžete použít návody a manuály, které jsme pro Vás připravili a jsou dostupné z webových stránek Centra. Bližší informace o dané vzdělávací akci Vám poskytne vedoucí vzdělávací akce, kontakt je uveden u jednotlivých akcí. O zařazení do vzdělávací akce budete informováni minimálně 3 týdny před jejím zahájením. V případě jakýchkoliv problémů týkající se klientského systému Centra nás můžete kontaktovat na ové adrese JAK VZDĚLÁVACÍ AKCI ZAPLATÍTE Po vytvoření uživatelského účtu a odeslání elektronické přihlášky na vzdělávací akci Vám pošleme pozvánku, ve které naleznete výši úhrady a variabilní symbol. Platbu je nutné provést bezhotovostně převodem na účet Centra. Vždy je nutné uvést správný variabilní symbol uvedený v pozvánce. Při zahájení vzdělávací akce obdržíte daňový doklad. STORNO PODMÍNKY platba je v hotovosti. Vaše požadavky vyřizuje paní Bronislava Jamborová, tel.: , KDE SI ZAKOUPÍTE STUDIJNÍ MATERIÁLY V budově Centra je prodejna odborné zdravotnické literatury. Máme zavedený i internetový prodej na adrese Vaše objednávky vyřídíme na tel. č.: , fax: , KDE NÁS NAJDETE? Individuální doprava: Dálnice D1 výjezd č. 190 (směr BVV). Dálniční tunel směr hotel Voroněž. Kolem benzinového čerpadla vlevo ulicí Hlinky (cca 200 m). Vpravo ulicí Vinařská; parkoviště pod areálem Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Vyjeďte po výjezdu D1 exit 190 (Brno-západ) rovně na rychlostní silnici R23 Bítešská, pokračujte rovně do Pisáreckého tunelu 2,1 km. Za tunelem vyjeďte prostředním výjezdem MÚK Pisárky (mírně vpravo) směr parkoviště BVV a pokračujte vpravo k silnici I. třídy Bauerova a dejte se vpravo po ulici Bauerova. Za následující světelnou křižovatkou vyjeďte mírně vpravo, rampou výjezdu Pisárky a nahoře odbočte vpravo na hlavní Bauerova a pokračujte ke křižovatce Bauerova-Hlinky. Odbočte vpravo po hlavní Hlinky 509 m a pak vlevo po hlavní Lipová 254 m. Dejte se vpravo po ulici Vinařská. Využijte parkovišť na ul. Vinařská. Hromadná doprava: Tramvaj, trolejbus, autobus zastávka Výstaviště hlavní vstup. Ulicí Hlinky cca 200 m. Vpravo ulicí Vinařská cca 100 m k budově Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Při zrušení účasti na vzdělávací akci jsou stanoveny kritéria storno podmínek: 14 dnů a více před termínem zahájení vzdělávací akce Vám bude vráceno 100 % účastnického poplatku nebo si vyberete jinou vzdělávací akci ve stejné ceně, 13 dnů až 5 dnů před termínem bude storno poplatek 10 % z účastnického poplatku, 4 dny až 2 dny před termínem bude storno poplatek 30 % z účastnického poplatku, 1 den a méně bude storno poplatek 100 % z účastnického poplatku. Zrušení účasti na vzdělávací akci je nutné oznámit písemně. Pro stanovení storna je určující datum obdržení zprávy poštou nebo mailem (u neděle a svátků je směrodatný následující pracovní den). UBYTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Ubytovat se můžete přímo v Centru. V pozvánce vyplníte předepsané údaje. Vaše objednávky budou předány na ubytovací provoz, tel.: , , STRAVOVÁNÍ Stravovat se můžete v jídelně Centra. Cena za snídaně je zahrnuta v ceně za ubytování. Obědy a večeře se vydávají na průkaz klienta s čárovým kódem, který je možno objednat elektronicky a uhradit bezhotovostně předem ( přímý odkaz na objednávání ) nebo zakoupit na pokladně Centra či na pokladně v jídelně během výdeje snídaní a uhradit v hotovosti. V areálu Centra se dále nachází občerstvení, kde lze zakoupit teplé obědy, večeře, včetně minutkových jídel; NCO NZO má oprávnění Úřadu pro ochranu osobních údajů ke zpracování osobních údajů dle registrace č /001, datum registrace:

11 KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ KATEDRA PODPORY ZDRAVÍ, DIAGNOSTIKY A LABORATORNÍCH TECHNOLOGIÍ KATEDRA VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A DALŠÍCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ 21

12 KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE VEDOUCÍ: MGR. MILUŠE VACUŠKOVÁ Subkatedra výživy 2/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O CHRONICKÉ RÁNY A DEFEKTY pro všeobecné sestry Počet účastníků: 15 Termín: část část MUDr. Ivo Bureš Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Specifická ošetřovatelská péče o chronické (nehojící se) rány a defekty. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 9/820 TECHNIKY MÍZNÍ DRENÁŽE pro všeobecné sestry pracující na lymfologických pracovištích a dermatovenerologických pracovištích a ty, které budou pracovat s pacienty s lymfedémem a mají 1 rok výkonu povolání všeobecná sestra Kredity pro nelékaře: 72 Termín: prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Specifika péče o pacienty s lymfedémem, komplexní léčba lymfedému včetně manuální mízní drenáže s praktickými nácviky. Kurz je realizován ve spolupráci s odborníky z České lymfologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 3/820 CERTIFIKOVANÝ KURZ V AUDIOMETRII pro všeobecné sestry z otorinolaryngologických, audiologických a jiných pracovišť provádějících audiometrické vyšetření Kredity pro nelékaře: 120 Termín: část část část doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc. Mgr. Miluše Vacušková tel.: Základy fyziky, akustiky a fyziologické akustiky. Anatomie, fyziologie a patofyziologie sluchového orgánu. Poruchy sluchu, jejich příčiny a příznaky. Terapie sluchových vad. Protetické pomůcky. Vyšetřování sluchu, audiometrické vyšetření, speciální audiometrické zkoušky. Problematika práce sestry na audiologickém pracovišti. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) 23

13 Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Vhodné pro sestry s roční praxí na audiologickém pracovišti. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 35/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ S DIABETEM MELLITEM pro všeobecné sestry Termín: MUDr. Jana Bělobrádková Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Nové možnosti prevence, terapie, diagnostiky a péče o pacienty s diabetem mellitem. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 32/820 PRÁCE SESTRY V DOMÁCÍ PÉČI pro všeobecné sestry, které pracují v agenturách domácí péče nebo se na tuto práci připravují Termín: závěrečný den Lenka Cejnková Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Koncepce a politika domácí péče, domácí péče v ČR. Poskytování bezpečné ošetřovatelské péče v domácím prostředí. Dokumentace vedená v ADP. Vzdělávací akce probíhá částečně metodou e-learningu. Předpokladem úspěšné účasti v kurzu je znalost základních dovedností práce s PC. Součástí vzdělávacího programu je praktická výuka na akreditovaném pracovišti jejich seznam bude předán při zahájení akce. 1/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O DĚTI S DIABETEM MELLITEM pro všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí dětská sestra, dětské sestry pracující ve státních i nestátních lůžkových a ambulantních zařízeních, na dětských odděleních, v diabetologických centrech, specializovaných diabetologických ambulancích Počet účastníků: 10 Termín: prim. MUDr. Ludmila Brázdová Mgr. Miluše Vacušková tel.: Patofyziologie a patobiochemie diabetu mellitu, projevy, komplikace, self monitoring, ošetřovatelská péče, léčba. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 34/820 SPECIFICKÁ ČINNOST V PREVENCI NEJČASTĚJŠÍCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ pro všeobecné sestry a porodní asistentky Termín: část část část prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Prevence onkologických onemocnění, léčba, diagnostika, praktická spolupráce s pacientskými organizacemi a sdruženími Mamma HELP, Klub stomiků ILKO. Kurz má e-learningovou oporu. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) 13/820 PORADENSTVÍ PŘI KOJENÍ A VÝŽIVĚ DÍTĚTE DO 1 ROKU VĚKU pro porodní asistentky, všeobecné sestry, všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí dětská sestra Počet účastníků: 10 Termín: Mgr. Miluše Vacušková tel.: Zdravé aspekty a zásady úspěšného kojení, nejčastější potíže. Kojení v praxi. Kojenecká výživa, schéma kojenecké výživy. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 26/820 ELEKTRODIAGNOSTIKA NERVOVÉHO SYSTÉMU (EEG, EP) pro všeobecné sestry pracující nejméně 12 měsíců v neurofyziologických laboratořích nemocnic, specializovaných pracovištích JIP a ARO, v privátních specializovaných ambulancích neurologického a psychiatrického zaměření a na pracovištích s možností dlouhodobé videomonitorace EEG a spánkových laboratořích Kredity pro nelékaře: 72 Termín: MUDr. Miroslav Moráň Mgr. Miluše Vacušková tel.: Elektroencefalografie nervového systému, evokované potenciály. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 37/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY pro všeobecné sestry Termín: MUDr. Jana Pecová 24 25

14 Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Nové možnosti prevence, terapie, diagnostiky a ošetřovatelské péče o pacienty se syndromem diabetické nohy. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 81/820 ELEKTRODIAGNOSTIKA NERVOVÉHO SYSTÉMU EMG, EP pro všeobecné sestry pracující nejméně 12 měsíců v neurofyziologických laboratořích a v soukromých specializovaných ordinacích Počet účastníků: 10 Termín: prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA Mgr. Miluše Vacušková tel.: Elektromyografie nervového systému, evokované potenciály. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 17/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTY S PARKINSONOVOU NEMOCÍ pro všeobecné sestry, zdravotnické asistenty Kredity pro nelékaře: 24 Termín: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. Mgr. Miluše Vacušková tel.: Specifická péče a specifické potřeby pacientů s Parkinsonovou nemocí. 41/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE VE VYŠETŘOVÁNÍ PLICNÍCH FUNKCÍ pro všeobecné sestry 3 Termín: MUDr. Zdeněk Merta, CSc. Mgr. Miluše Vacušková tel.: Vyšetřování plicních funkcí. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího progamu bude účastníkům předán v průběhu studia. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 33/820 PRÁCE SESTRY V DOMÁCÍ PÉČI pro všeobecné sestry, které pracují v agenturách domácí péče nebo se na tuto práci připravují Termín: závěrečný den Lenka Cejnková Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Koncepce a politika domácí péče, domácí péče v ČR. Poskytování bezpečné ošetřovatelské péče v domácím prostředí. Dokumentace vedená v ADP. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Vzdělávací akce probíhá částečně metodou e-learningu. Předpokladem úspěšné účasti v kurzu je znalost základních dovedností práce s PC. Součástí vzdělávacího programu je praktická výuka na akreditovaném pracovišti jejich seznam bude předán při zahájení akce. 7/820 PRAKTICKÉ ZVLÁDÁNÍ AGRESIVNÍHO PACIENTA pro všeobecné sestry, zdravotnické, zdravotně-sociální pracovníky, ergoterapeuty, fyzioterapeuty a další nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří pracují ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních, v sociálních službách a setkávají se s různými formami agrese Kredity pro nelékaře: 60 Termín: část část část Anna Motáčková Mgr. Miluše Vacušková tel.: Nácvik komunikačních dovedností, zvládání agresivního pacienta a technik zvládání agrese. Právní problematika. Předpokládaná cena: Kč (bez DPH) Cvičební úbor nutný. Techniky zvládání agresivního pacienta jsou fyzicky náročné. 8/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE PŘI ENDOSKOPICKÝCH VYŠETŘOVACÍCH A LÉČEBNÝCH METODÁCH ZAŽÍVACÍHO TRAKTU pro všeobecné sestry pracující na endoskopických pracovištích se zaměřením na péči o pacienta s onemocněním zažívacího traktu Termín: Bc. Ivana Folprechtová Mgr. Miluše Vacušková tel.: Endoskopické vyšetřovací a léčebné metody zažívacího traktu. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 62/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEHOJÍCÍ SE RÁNY A DEFEKTY pro všeobecné sestry Termín: část část MUDr. Ivo Bureš Mgr. Jaroslava Hájková tel.:

15 Specifická ošetřovatelská péče o nehojící se rány a defekty. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 20/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PALIATIVNÍ PÉČI pro všeobecné sestry, porodní asistentky Kredity pro nelékaře: 36 Termín: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Kurz je rozložen do dvou teoretických soustředění po třech dnech. Mezi dvěma teoretickými soustředěními si účastníci splní tři dny odborné praxe na akreditovaném pracovišti. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 11/820 TECHNIKY MÍZNÍ DRENÁŽE pro všeobecné sestry pracující na lymfologických pracovištích a dermatovenerologických pracovištích a ty, které budou pracovat s pacienty s lymfedémem a mají 1 rok výkonu povolání všeobecná sestra Kredity pro nelékaře: 72 Termín: prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Specifika péče o pacienty s lymfedémem, komplexní léčba lymfedému včetně manuální mízní drenáže s praktickými nácviky. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Kurz je realizován ve spolupráci s odborníky z České lymfologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 12/820 ELEKTRODIAGNOSTIKA NERVOVÉHO SYSTÉMU (EMG, EP) pro všeobecné sestry pracující nejméně 12 měsíců v neurofyziologických laboratořích a v soukromých specializovaných ordinacích Kredity pro nelékaře: 72 Počet účastníků: 10 Termín: prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA Mgr. Miluše Vacušková tel.: Elektromyografie nervového systému, evokované potenciály. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 10/820 ELEKTRODIAGNOSTIKA NERVOVÉHO SYSTÉMU EEG, EP pro všeobecné sestry pracující nejméně 12 měsíců v neurofyziologických laboratořích nemocnic, specializovaných pracovišť JIP a ARO, v privátních specializovaných ambulancích neurologického a psychiatrického zaměření a na pracovištích s možností dlouhodobé videomonitorace EEG a spánkových laboratořích Kredity pro nelékaře: 72 Termín: MUDr. Miroslav Moráň Mgr. Miluše Vacušková tel.: Elektroencefalografie nervového systému, evokované potenciály. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 5/820 Akreditovaný kvalifikační kurz: AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO SANITÁŘE pro zájemce z řad široké veřejnosti, kteří mají zájem získat vědomosti a dovednosti sanitáře Počet účastníků: 35 Termín: základní modul odborný modul odborný modul odborný modul odborný modul odborný modul 5 Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Základy veřejného zdravotnictví, somatologie, hygiena, epidemiologie, zdravotnická psychologie, komunikace, etika, specifika jednotlivých pracovišť, postupy při zajišťování zdravotní a ošetřovatelské péče. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Vzdělávací program je akreditován MZ ČR. Vstupní podmínkou je ukončené základní vzdělání, dobrý zdravotní stav a dovršení věku 18 let. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 61/820 PODPORA A POMOC PŘI POSKYTOVÁNÍ DLOUHODOBÉ PÉČE pro všeobecné sestry, zdravotnické asistenty Termín: Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Sociální služby určené pacientům/klientům a jejich blízkým v dlouhodobé péči. Zákon o sociálních službách. Vyhodnocení psychického stavu pacientů/ klientů dlouhodobě nemocných, zátěžové testy. Psychoterapeutický přístup k pacientovi/klientovi a jeho blízkým, podpora psychické stability, udržení kvality života pacientů/klientů v dlouhodobé péči. Vyhodnocení psychické zátěže u pečujících o dlouhodobě nemocné, zvládání pracovní zátěže, prevence syndromu vyhoření, supervize, podpora pracovníků v pomáhajících profesích

16 56/820 57/820 58/820 66/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTY S POHYBOVÝM HANDICAPEM PALIATIVNÍ PÉČE SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTY S NEUROLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTY SE SMYSLOVÝM HANDICAPEM pro všeobecné sestry, zdravotnické asistenty Termín: Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Nejčastější příčiny ztrátových poranění, možnosti kompenzace pohybového handicapu, možnosti následné péče, spolupráce se svépomocnými organizacemi. Nejčastější příčiny poranění míchy, možnosti kompenzace míšního poranění, možnosti následné péče, spolupráce se svépomocnými organizacemi. Neurogenní močový měchýř u spinálních pacientů. 82/820 KOMUNITNÍ SYSTÉM PÉČE O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ pro všeobecné sestry Počet kreditů: 8 Termín: Mgr. Miluše Vacušková tel.: Komunitní péče, formy komunitní podpory, možnosti komunitních služeb. Multidisciplinární spolupráce. pro všeobecné sestry, zdravotnické asistenty Termín: Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Paliativní medicína, koncepty poskytování paliativní péče, symptomy řešené v paliativní péči, léčba bolesti. Specifická oš. péče u pacienta v terminálním stádiu, institucionální hospicová péče, domácí hospicová péče. Sociální problematika, spolupráce s rodinou, dobrovolníci. 53/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTY V PSYCHIATRII pro všeobecné sestry, zdravotnické asistenty Termín: Mgr. Miluše Vacušková tel.: Možnosti resocializace klientů do vlastního sociálního prostředí, služby poskytované v komunitní péči, formy podpory, svépomocné organizace. pro všeobecné sestry, zdravotnické asistenty Termín: Mgr. Miluše Vacušková tel.: Nejčastější neurologická onemocnění, klinický obraz, nejnovější možnosti léčby, multidisciplinární péče. Využití aktivizačních metod v péči o pacienty s CMP, demencí. 16/820 TRÉNOVÁNÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ pro širokou veřejnost, zvláště pro ty, kteří se chtějí dozvědět a vyzkoušet základní paměťové metody, kterými můžeme zlepšit svoje učení a pamatování. Vhodné pro všechny lidi v produktivním věku i pro seniory, kteří si chtějí trénovat a cvičit mozek pro zlepšení paměti, zrychlení procesů učení, oddálení procesů stárnutí nebo jenom tak, pro radost a dobrý pocit Počet účastníků: 15 Termín: Mgr. Marie Marková, Ph.D., certifikovaný trenér paměti Mgr. Marie Marková, Ph.D. tel.: Úvod do procesu učení a pamatování, základní metody jak si zvýšit kapacitu mozku, asociace v procesu pamatování, základní mnemotechniky ke zlepšení procesu učení a zapamatování pojmů a čísel, vliv životního stylu v procesu učení a pamatování, praktická cvičení. pro všeobecné sestry, zdravotnické asistenty Termín: Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Specifická ošetřovatelská péče o pacienty se sluchovým handicapem (ztráta sluchu, možnosti kompenzace a následné péče, spolupráce se svépomocnými skupinami). Specifická ošetřovatelská péče o pacienty se zrakovým handicapem (ztráta zraku, možnosti kompenzace a následné péče, spolupráce se svépomocnými skupinami). 83/820 CASE MANAGEMENT A ASERTIVNÍ KOMUNITNÍ LÉČBA pro všeobecné sestry Termín: Mgr. Miluše Vacušková tel.: Hlavní principy a zásady Case managementu. Organizační modely, práce case managera. Intervence a služby v case managementu. Asertivní péče. Předpokládaná cena: 650 Kč (bez DPH) 30 31

17 59/820 84/820 85/820 69/820 SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTY S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM PSYCHIATRICKÁ REHABILITACE VZTAH A REHABILITAČNÍ ALIANCE V TERÉNNÍ PÉČI Vzdělávací akce pro nezdravotníky: PROPUSTILI NÁM DÍTĚ Z PORODNICE A NEDALI K NĚMU NÁVOD NA POUŽITÍ pro všeobecné sestry, zdravotnické asistenty Termín: Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Organizace onkologické péče v České republice. Screeningové programy v ČR v detekci onkologických onemocnění. Vybraná onkologická onemocnění. Nové trendy v diagnostice a možnostech léčby, možnosti řešení komplikací. Specifická oš. péče o pacienty před onkologickou léčbou, při onkologické léčbě a po onkologické léčbě. Prevence komplikací a jejich řešení z pohledu sestry. Možnosti zdravotních a sociálních služeb v péči o onkologicky nemocného v komunitě. 86/820 PÉČE O BEZDOMOVCE pro nelékařské zdravotnické pracovníky Kredity pro nelékaře: 12 Termín: Mgr. Miluše Vacušková tel.: Fenomén bezdomovectví. Zdravotní a sociální aspekty péče o bezdomovce. Právo a bezdomovci. pro všeobecné sestry Kredity pro nelékaře: 12 Termín: Mgr. Miluše Vacušková tel.: Psychiatrická rehabilitace a její vývoj u nás a ve světě. Rehabilitace a léčba. Princip tvorby a vytváření rehabilitačního plánu, typy rehabilitační intervence. 64/820 PREVENCE INFEKČNÍCH A SEXUÁLNĚ PŘENOSNÝCH CHOROB pro všeobecné sestry, zdravotnické asistenty Termín: Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Infekční vysoce nakažlivá onemocnění, etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčebné možnosti, zásady prevence, preventivní programy v ČR, konzultační a poradenská činnost. Nejčastější sexuálně přenosné nemoci, etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčebné možnosti, prevence, dispenzarizace, konzultační a poradenská činnost. Specifická ošetřovatelská péče, bariérová ošetřovatelská péče. pro všeobecné sestry Termín: Mgr. Miluše Vacušková tel.: Multiprofesní spolupráce, definice a fungování týmu, terénní psychiatrické týmy přínos pro pacienta. 68/820 Vzdělávací akce pro nezdravotníky: PROPUSTILI NÁM DÍTĚ Z PORODNICE A NEDALI K NĚMU NÁVOD NA POUŽITÍ pro novopečené i budoucí maminky, tatínky, babičky, dědečky a další blízké osoby, které očekávají příchod nového človíčka nebo si již dítě přivezli z porodnice Počet účastníků: 15 Termín: Mgr. Marie Marková, Ph.D. tel.: V kurzu se dovíte, co je dobré mít pro dítě připraveno, způsoby jak dítě přebalovat, jak dítě koupat, způsob péče o citlivou dětskou pokožku, vlásky, nehty, techniky kojení a odstřikování mléka, jeho skladování, příprava formule, co dělat, když dítě pláče. Předpokládaná cena: 600 Kč (bez DPH) pro novopečené i budoucí maminky, tatínky, babičky, dědečky a další blízké osoby, které očekávají příchod nového človíčka nebo si již dítě přivezli z porodnice Počet účastníků: 15 Termín: Mgr. Marie Marková, Ph.D. tel.: V kurzu se dovíte, co je dobré mít pro dítě připraveno, způsoby jak dítě přebalovat, jak dítě koupat, způsob péče o citlivou dětskou pokožku, vlásky, nehty, techniky kojení a odstřikování mléka, jeho skladování, příprava formule, co dělat, když dítě pláče. Předpokládaná cena: 600 Kč (bez DPH) 80/820 ŠKOLA ZAD pro nelékařské zdravotnické pracovníky Termín: Mgr. Věra Pitrmanová Mgr. Miluše Vacušková tel.: Nejčastější příčiny vertebropatií, základy ergonomie, rizikové činnosti, nácvik správných pohybových stereotypů v denních činnostech, cvičení. Předpokládaná cena: Kč (bez DPH) 32 33

18 18/820 TRÉNOVÁNÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ pro širokou veřejnost, zvláště pro ty, kteří se chtějí dozvědět a vyzkoušet základní paměťové metody, kterými můžeme zlepšit svoje učení a pamatování. Vhodné pro všechny lidi v produktivním věku i pro seniory, kteří si chtějí trénovat a cvičit mozek pro zlepšení paměti, zrychlení procesů učení, oddálení procesů stárnutí nebo jenom tak, pro radost a dobrý pocit Počet účastníků: 15 Termín: Mgr. Marie Marková, Ph.D., certifikovaný trenér paměti Mgr. Marie Marková, Ph.D. tel.: Úvod do procesu učení a pamatování, základní metody jak si zvýšit kapacitu mozku, asociace v procesu pamatování, základní mnemotechniky ke zlepšení procesu učení a zapamatování pojmů a čísel, vliv životního stylu v procesu učení a pamatování, praktická cvičení. Předpokládaná cena: 650 Kč (bez DPH) 70/820 IMOBILIZACE pro lékaře, všeobecné sestry, sanitáře a další nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří pracují v chirurgických a ortopedických ambulancích a zabývají se danou problematikou Počet účastníků: 15 Termín: doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Eliška Blažková tel.: Sádrování, taping, casting, ortézy. Součástí akce jsou praktické nácviky. Předpokládaná cena: 500 Kč (bez DPH) Kurz je pořádán ve spolupráci s firmou Lohmann + Rauscher. 40/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH pro všeobecné sestry pracující na chirurgických pracovištích, které zahájily studium v r Počet účastníků: 35 Termín: odborný modul odborný modul odborný modul 2 Bc. Věra Hradilová Mgr. Miluše Vacušková tel.: Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. Uvedený počet kreditů je za ukončený odborný modul 1. 22/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH pro všeobecné sestry pracující na chirurgických pracovištích, které zahájily studium v roce 2013 Kredity pro nelékaře: 120 Počet účastníků: 35 Termín: odborný modul odborný modul 3 Bc. Věra Hradilová Mgr. Miluše Vacušková tel.: Uvedený počet kreditů je za ukončený odborný modul 2 a odborný modul 3. 23/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII pro všeobecné sestry pracující na psychiatrických pracovištích, které zahájily studium v roce Počet účastníků: 33 Termín: odborný modul 3 Marie Lišková Milena Švestková Mgr. Miluše Vacušková tel.: Uvedený počet kreditů je za ukončený odborný modul 3. 31/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH pro všeobecné sestry pracující na pracovištích interních oborů, které zahájily studium v roce 2013 Kredity pro nelékaře: 65 Počet účastníků: 33 Termín: OM OM 3 Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Uvedený počet kreditů je za ukončený odborný modul 2 a 3. 75/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII pro všeobecné sestry pracující na psychiatrii Kredity pro nelékaře: 20 Počet účastníků: 35 Termín: základní modul odborný modul odborný modul 1 Marie Lišková Milena Švestková Mgr. Miluše Vacušková tel.: Předpokládaná cena: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. Uvedený počet kreditů je za ukončený základní modul. Uvedená cena je za celou teoretickou část vzdělávacího programu. 43/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII pro všeobecné sestry pracující na psychiatrických pracovištích, které zahájily studium v r Kredity pro nelékaře: 120 Počet účastníků: 35 Termín: odborný modul odborný modul odborný modul 2 Marie Lišková Milena Švestková Mgr. Miluše Vacušková tel.: Uvedený počet kreditů je za ukončený odborný modul 1 a odborný modul 2. 25/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII pro všeobecné sestry, které vykonávají odbornou ošetřovatelskou činnost v péči o děti a dorost a zahájily studium v roce 2013 Kredity pro nelékaře:

19 Termín: odborný modul 3 Mgr. Miluše Vacušková tel.: Uvedený počet kreditů je za ukončený odborný modul 3. 71/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH pro všeobecné sestry pracující na chirurgických pracovištích Kredity pro nelékaře: 60 Počet účastníků: 35 Termín: základní modul odborný modul odborný modul 2 Bc. Věra Hradilová Mgr. Miluše Vacušková tel.: Předpokládaná cena: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. Uvedený počet kreditů je za ukončený základní modul a odborný modul 1. Uvedená cena je za celou teoretickou část vzdělávacího programu. 29/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH pro všeobecné sestry pracující na pracovištích interních oborů, které zahájily studium v roce Počet účastníků: 32 Termín: OM 3 Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Uvedený počet kreditů je za ukončený odborný modul 3. 39/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH pro všeobecné sestry pracující na chirurgických poracovištích, které zahájily studium v r Kredity pro nelékaře: 120 Počet účastníků: 27 Termín: odborný modul odborný modul odborný modul 3 Bc. Věra Hradilová Mgr. Miluše Vacušková tel.: Uvedený počet kreditů je za ukončený odborný modul 2 a odborný modul 3. 36/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH pro všeobecné sestry pracující na pracovištích interních oborů, které zahájily studium v roce 2014 Kredity pro nelékaře: 95 Počet účastníků: 35 Termín: OM 1 1. část OM 1 2. část OM 1 3. část Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. Uvedený počet kreditů je za ukončený celý odborný modul 1. 27/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH pro všeobecné sestry pracující na pracovištích interních oborů, které zahájily studium v roce 2014 Kredity pro nelékaře: 160 Počet účastníků: 34 Termín: OM 1 3. část OM OM 3 Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Uvedený počet kreditů je za ukončené odborné moduly. 73/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII pro všeobecné sestry, které vykonávají odbornou ošetřovatelskou činnost v péči o děti a dorost Kredity pro nelékaře: 20 Počet účastníků: 35 Termín: základní modul odborný modul odborný modul 1 Mgr. Miluše Vacušková tel.: Předpokládaná cena: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. Uvedený poče kreditů je za ukončený základní modul. Uvedená cena je za celou teoretickou část vzdělávacího programu. 42/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII pro všeobecné sestry, které vykonávají odbornou ošetřovatelskou činnost v péči o děti a dorost a zahájily studium v r Kredity pro nelékaře: 127 Počet účastníků: 35 Termín: odborný modul odborný modul odborný modul 2 Mgr. Miluše Vacušková tel.: Uvedený počet kreditů je za ukončený odborný modul 1 a odborný modul 2. 28/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH pro všeobecné sestry pracující na pracovištích interních oborů Kredity pro nelékaře: 20 Počet účastníků: 35 Termín: základní modul OM 1 1. část OM 1 2. část Mgr. Jaroslava Hájková tel.: Předpokládaná cena: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. Uvedený počet kreditů je za ukončený základní modul. Uvedená cena je za celou teoretickou část vzdělávacího programu

20 72/820 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH pro všeobecné sestry pracující na chirurgických pracovištích Kredity pro nelékaře: 20 Počet účastníků: 35 Termín: základní modul Bc. Věra Hradilová Mgr. Miluše Vacušková tel.: Předpokládaná cena: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího progamu bude účastníkům předán v průběhu studia. Uvedený počet kreditů je za ukončený základní modul. Uvedená cena je za celou teoretickou část vzdělávacího programu. SUBKATEDRA VÝŽIVY 14/824 KOMUNITNÍ NUTRIČNÍ PÉČE A PORADENSTVÍ U SENIORŮ pro nutriční terapeuty pracující s komunitou seniorů v nemocničních zařízeních, LDN a v DpS Termín: Tamara Starnovská Jaroslava Marková Fyziologie metabolismu ve vyšším věku, poruchy vodního a minerálního hospodářství, změny metabolismu při sarkopénii, patologické změny související se stárnutím. Onemocnění vedoucí ke zhoršení příjmu potravy a tekutin. Vyšetření nutričního stavu seniora a stanovování nutričních potřeb. Vzájemná vazba léků a potravin. Výživa a nutriční podpora seniorů. Komunikační dovednosti při edukaci seniorů. Edukace a edukační materiály. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 15/824 METODY STANOVOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH NUTRIČNÍCH POTŘEB U PACIENTŮ V TĚŽKÝCH STAVECH pro nutriční terapeuty pracující v nemocničních zařízeních a zařízeních sociálních služeb Termín: Pavlíčková Jaroslava Jaroslava Marková Fyziologie metabolismu substrátů a energetické zdroje. Poruchy vodního a minerálního hospodářství. Změny metabolismu při hladovění. Vyšetření nutričního stavu pacienta. Stanovení energetické potřeby. Enterální a nutriční podpora. Parenterální výživa. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 4/824 NUTRIČNÍ PÉČE A PORADENSTVÍ U PACIENTŮ S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM pro nutriční terapeuty pracující v nemocničních zařízeních, v LDN a v DpS Termín: Eva Chocenská Jaroslava Marková Fyziologie metabolismu substrátů a zdroje energie u zdravého a změny metabolismu u onkologicky nemocného. Typy nádorů a jejich chování, diagnostika. Protinádorová léčba, její nežádoucí účinky, možnosti ovlivnění. Dietní opatření při a po léčbě nádorových onemocnění, nejčastější dietní úpravy při protinádorové léčbě, alternativní výživa, potravinové doplňky. Výživa v domácí péči. Specifika edukace a edukačních materiálů. Předpokládaná cena za teorii: Kč (bez DPH) Předpokládaná cena za praxi: Kč (bez DPH) Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia. 48/824 KLINICKÁ VÝŽIVA A SPECIALIZOVANÁ NUTRIČNÍ PÉČE U DĚTSKÝCH PACIENTŮ pro nutriční terapeuty pracující na tomto úseku práce nebo se o tuto problematiku zajímají Termín: část část MUDr. Petr Tláskal, Ph.D. Jaroslava Marková Metodika a využití výsledků plošného nutričního screeningu, provádění nutriční anamnézy vedoucí ke stanovení nutričního stavu dětského pacienta. Nutriční postupy u dětských malnutričních pacientů. Stupňovitá nutriční péče. Vypracování dietního systému a standardů nutriční péče pro dětské pacienty v různých typech zdravotnických a jiných zařízeních. Prevence, diagnostika, léčba a specializovaná nutriční péče u jednotlivých interních onemocněních dětského věku včetně stanovení a vyhodnocení plánu individuální nutriční péče o dětské pacienty. Edukace dětského pacienta dle jeho psychického chápání a jeho blízkých (osob o dítě pečující) v oblasti specializované nutriční péče. Předpokládaná cena: Kč (bez DPH) Uvedená cena je za část vzdělávací akce. 52/824 NUTRIČNÍ PÉČE O PACIENTY SE STOMIEMI, ENTERÁLNÍ A PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA pro nutriční terapeuty a všeobecné sestry Počet účastníků: 15 Termín: Jaroslava Pavlíčková 38 39

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 6 oblastí: OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE, FYZIOTERAPIE + ERGOTERAPIE, VYŠETŘENÍ, DIAGNOSTIKA A METODY

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 7 oblastí: AKTUALIZACE - 05.12.14 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE,

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH 1. Vzdělávací program v oboru praktické lékařství pro dospělé...........................................

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství...

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství... OBSAH Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Defibrilace...8 Intoxikace...8 Trauma...9 Urgentní stavy...9 Nozokomiální

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

Tematický plán pro rok 2012

Tematický plán pro rok 2012 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 II. pololetí 3. 7. 2012 0 Motto: Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti odboru vzdělávání... 5 3 Vzdělávací

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH: 1. Vzor informovaného souhlasu sterilizace vejcovodů..................................................

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y V plánu kurzů a odborných stáží Vojenské zdravotnické služby jsou uvedeny školicí akce realizované Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (dále jen FVZ)

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO HISTORICKÝ ÚVOD Vojenská nemocnice Brno slouží svému účelu ve stávajícím objektu již od roku 1784. Historie tohoto objektu je však mnohem delší. Nemocnice se totiž nachází v areálu

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více