2. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR"

Transkript

1 Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky pořádá mezinárodní kongres 2. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR konaný v rámci Týdne sociálních služeb České republiky pod záštitou ministra práce a sociálních věcí ČR Dr. Ing. Jaromíra Drábka, hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly, a náměstka hejtmana Karlovarského kraje Miloslava Čermáka. PROGRAM KONGRESU Tábor, říjen 2010 HARTMANN RICO a.s., generální partner kongresu

2 Úvodní slovo: Vážené kolegyně, vážení kolegové, rok se sešel s rokem a já mám opět tu čest pozvat Vás k účasti na 2. Výročním kongresu poskytovatelů sociálních služeb. První ročník pro nás znamenal mimořádnou událost. Poprvé jsme uspořádali vzdělávací akci takového rozsahu, poprvé jsme představili Týden sociálních služeb ČR, poprvé jsme pro vás jako poděkování za Vaši práci připravili společenský večer. První kongres navštívilo více než 600 účastníků z řad poskytovatelů sociálních služeb, hostů, vystavovatelů a pořadatelů. První kongres byl po všech stránkách úspěšný a proto nyní na něj navazujeme druhým kongresem s cílem, aby byl ještě lepší kvalitní, jedinečný a nezapomenutelný. Předkládáme Vám program kongresu, kde naleznete ty nejzákladnější informace o této vzdělávací a společenské akci. Na internetových stránkách APSS ČR Vám budeme informace průběžně doplňovat a upřesňovat. Přijměte tedy mé srdečné pozvání do Tábora, města s husitskou minulostí a moderní současností. Ing. Jiří Horecký, B.A.(Hons) prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ODBORNÝ PROGRAM Čtvrtek 7. října 2010 Kongresový sál Hotelu Palcát, společný program pro všechny pracovní sekce Prezence účastníků. Předsálí kongresového sálu Hotelu Palcát, Tř. 9. května 2471, Tábor Dopolední blok předsedající: Jiří Horecký, Marie Semelová čestné předsednictví: Jaromír Drábek, Leoš Heger, Vladimír Pavelka, Jiří Zimola, Miloslav Čermák, Pavel Čáslava, Pavel Dušek Zahájení kongresu, přivítání účastníků. Ing. Jiří Horecký, B.A.(Hons), prezident APSS ČR Dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí ČR Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví ČR MUDr. Vladimír Pavelka, 1. náměstek ministra zdravotnictví ČR Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje Miloslav Čermák, náměstek hejtmana Karlovarského kraje, předseda Sociální komise Rady Asociace krajů ČR APSS ČR v roce činnost, projekty, plánované cíle a aktivity Ing. Jiří Horecký, B.A.(Hons), prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Zahájení druhého ročníku sbírky Pomoc seniorům, SODEXO, a.s Vývoj sociálních služeb v České republice Mgr. Martin Žárský, ředitel odboru sociálních služeb a sociálního začleňování Představení společnosti Hartmann Rico Prezentace generálního partnera, společnosti Hartmann-RICO a.s., Veverská Bítýška Dlouhodobá péče o seniory v ČR Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Gerontologické centrum, Praha, předsedkyně České gerontologické společnosti Paliativní péče v ČR MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS J.E.Purkyně Efektivní financování sociálních služeb v ČR Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, Praha Současná situace v sociálních službách v ČR PhDr. Pavel Čáslava, senátor Parlamentu ČR, člen Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu ČR Přestávka na občerstvení

3 Odpolední blok předsedající: Jiří Horecký, Marie Semelová Úloha krajů v sociálních službách Miloslav Čermák, předseda Sociální komise Rady Asociace krajů ČR Zaměstnanci v sociálních službách RNDr. Jiří Schlanger, předseda, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Budoucnost sociálních služeb Ing. Pavel Dušek, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Osoby se zdravotním postižením v České republice Bc. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Domovy pro seniory ve Slovinsku Boris Koprivnikar, předseda představenstva Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Slovinsko, člen výkonné rady E.D.E Činnost Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb ve Slovenské republice Ing. Milada Dobrotková, předsedkyně, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Slovensko Národní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení E-Qalin v domovech pro seniory v Rakousku Mag. Margit Klein, viceprezidentka, Lebenswelt Heim, Dachverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs, Rakousko Sociální služby v Itálii Dr. Daniele Raspini, prezident, Associazione Nazionale dei manager del Sociale tra i Direttori ed i Dirigenti di Istítuzioni Pubbliche e Private, Itálie :30 Diskuze, závěr prvního dne kongresu SPOLEČENSKÝ GALAVEČER. Kongresový sál Hotelu Palcát, večerem Vás provede moderátor Rádia Impuls Ivo Apfel. vstup od 19 hodin pouze s platnou vstupenkou 19:30 slavnostní uvítání prezidentem APSS ČR a představení sponzorů Galavečera vyhlášení vítězů Ceny za inovaci Unie zaměstnavatelských svazů ČR slavnostní křest knihy Pečovatelská služba v ČR, vydává APSS ČR představení finalistů Ceny kvality v sociálních službách raut 20:30 kulturní program, hudba, tanec, občerstvení Pátek 8. října 2010 Odborné workshopy ve čtyřech pracovních sekcích Sekce SOCIÁLNÍ Kongresový sál Hotelu Palcát předsedající: Mgr. Alena Kubíková, Mgr. Irena Lintnerová Sociální rehabilitace RNDr. Jana Turčanová, J. Pitáková, DiS., Sdružení Piafa ve Vyškově Komunikace s klientem s demencí Mgr. Martina Sedláková, Hartmann-RICO a.s., Veverská Bítýška Kompetence klíčového pracovníka Mgr. Alena Kubíková, G-centrum Tábor Nastavení optimální podpory uživateli prostřednictvím individuálních plánů Bc. Věra Berková, DiS., SENIOR Otrokovice Odstraňování diskriminace osob se sluchovým postižením při soudním jednání Ing. Martin Novák, Česká unie neslyšících Přestávka

4 Hranice mezi profesním a osobním životem PhDr. Zdeněk Kulhánek, akr. vzděl. instituce CURATIO, Brno Adaptace uživatelů pobytových soc. služeb na nové prostředí Marie Burgetová, Centrum sociálních služeb Prostějov Národnostní menšiny hodnotový systém Romů Bc. Jiří Daniel, Domov pro seniory Kosmonautů, Brno Dobrovolnictví v domovech pro seniory v Rakousku Mgr. Libuše Kloparová, Landespflegeheim Barbaraheim, Gänserndorf, Österreich Prvky arteterapie v denních činnostech Mgr. Simona Kostlánová, Kaňka Tábor Výdej potvrzení o účasti. Předsálí kongresového sálu Hotelu Palcát. Sekce ZDRAVOTNÍ Kavárna Hotelu Palcát předsedající: PhDr. Marie Hermanová, Mgr. Jaroslava Slaná Problematika chronické bolesti ve stáří Kamila Ondráčková, DiS., Centrum pro léčbu bolesti FN U sv. Anny Brno Ošetřovatelská dokumentace v pobytových sociálních službách PhDr. Marie Hermanová, akr. vzděl. instituce CURATIO, Brno Kinestetika usnadňuje práci PhDr. Kateřina Emmerová, VZdŠ Jihlava Podíl personálu na nozokomiálních infekcích Mgr. Jaroslava Slaná, akr. vzděl. instituce CURATIO, Brno Specifika péče o klienty s kardiologickými implantáty Iva Prachařová, Interní kardiologická klinika FN Brno Přestávka Novinky v léčbě chronických ran Mgr. Hana Pinkavová, Ústav ošetřovatelství LF MU Brno Aktuální postupy v předlékařské první pomoci PhDr. Jaroslava Kotalíková, G-centrum Tábor Standard ošetřovatelské péče o klienta s inkontinencí Ing. Věra Husáková, Hartmann-RICO a.s., Veverská Bítýška Softwarové plánování rozpisů služeb v IS Cygnus Ing. Šárka Toufarová, IReSoft Brno Možné koncepty zdravotní péče v PZSS MUDr. Libor Svět, MBA, občanské sdružení OPORA Výdej potvrzení o účasti. Předsálí kongresového sálu Hotelu Palcát. Sekce TERÉNNÍ SLUŽBY Tisková místnost Hotelu Palcát předsedající: Ing. Renata Kainráthová, Ivana Bohatá Hygiena rukou při práci v terénních službách Bc. Pavel Dvořák, Hartmann-RICO a.s., Veverská Bítýška Inspekce v terénních službách z pohledu inspektora-poskytovatele Eva Medková, Anima Čáslav Inspekce v terénních službách z pohledu krajského inspektora Jaroslava Šobrová, Krajský úřad Karlovarského kraje Inspekce v terénních službách z pohledu MPSV Mgr. Petr Hanuš, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb Přestávka

5 Inspekce v terénních službách z pohledu malého poskytovatele Táňa Klimešová, Pečovatelská služba Dobruška Inspekce v terénních službách z pohledu velkého poskytovatele Ing. Eva Mündleinová, Středisko sociálních služeb města Kopřivnice Mají malé obce poskytující terénní služby šanci úspěšně absolvovat inspekci kvality? Ing. Renata Kainráthová, G-centrum Tábor Diskuze Výdej potvrzení o účasti. Předsálí kongresového sálu Hotelu Palcát. Sekce EKONOMICKO-PROVOZNÍ Konferenční sál Hotelu Dvořák předsedající: Mgr. Marcela Vítová, PhDr. Jaroslava Kotalíková Varianty zefektivnění systému financování sociálních služeb Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha Novelizace účetních předpisů pro rok 2011 Ing. Jiří Lorenc, daňový poradce Možnosti úspor v domovech pro seniory Ing. Martina Čuhajová, Hartmann-RICO a.s., Veverská Bítýška Statistické vykazování dat na MPSV z IS Cygnus Ing. Jiří Halousek, IReSoft Brno Quality management usnadňuje řízení Ing. Pavel Sladký, Audiso s.r.o., Veverská Bítýška Přestávka Vytváření image/značky poskytovatelů sociálních služeb Mgr. Marcela Vítová, APSS ČR Vícezdrojové financování sociálních služeb Ing. Vít Fiala, Domov Pod Lipami, Smečno Možnosti uplatnění PPP v sociálních službách Ing. Vladimír Sloup, Asociace PPP, Praha Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb Bc. Andrea Tajanovská, Institut vzdělávání APSS ČR Zákonné povinnosti poskytovatelů sociálních služeb v oblasti BOZP a PO Bedřich Leffler, odborně způsobilá osoba v oboru PO a BOZP Výdej potvrzení o účasti. Předsálí kongresového sálu Hotelu Palcát. Workshop BOJ PROTI CHUDOBĚ Salonek suterén Hotelu Dvořák předsedající: zástupce Národní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Sociální služby nástroj prevence chudoby Evropský rok boje proti chudobě / Sociální služby nástroj prevence chudoby Přestávka Evropský rok boje proti chudobě / Sociální služby nástroj prevence chudoby Evropský rok boje proti chudobě / Sociální služby nástroj prevence chudoby

6 Pátek 8. října 2010 Den otevřených dveří konaný v rámci Týdne sociálních služeb České republiky Prohlídka Domova s pečovatelskou službou v Táboře odjezd autobusu ve od Hotelu Palcát Prohlídka Týdenního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením Klíček odjezd autobusu ve od Hotelu Dvořák Kongresové informace: viz webové stránky vstupte do menu Kongres. Kongresový poplatek: 590 Kč pro členy APSS ČR, zvýhodněná cena platí pro dva účastníky 1590 Kč pro ostatní účastníky Poděkování: organizační výbor ve složení Ing. Jiří Horecký, B.A.(Hons), prezident APSS ČR, Ing. Jiří Herman, předseda rady občanského sdružení Pramen podpory, PhDr. Marie Hermanová, ředitelka akr. vzděl. instituce CURATIO, Ing. Kateřina Endrštová, výkonná ředitelka APSS ČR, Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka pro terénní služby APSS ČR, děkují všem sponzorům a vystavovatelům za pomoc při realizaci kongresu. Organizační výbor dále vyslovuje poděkování Střední zdravotnické škole v Táboře za pořadatelskou pomoc v průběhu kongresu, Dennímu a týdennímu stacionáři Klíček v Táboře za kulturní vystoupení na Galavečeru a prohlídku zařízení a také všem přednášejícím a předsedajícím. Generální partner: HARTMANN RICO a.s. Hlavní sponzoři: SCA Hygiene Products, s.r.o. IreSoft, s.r.o. Kimberly-Clark, s.r.o. Sponzoři galavečera: NORK s.r.o. MK MARKET s.r.o. Sponzoři a vystavovatelé: Mediální partneři: AG FOODS Group a.s. APOS BRNO, s.r.o. ALTER, s.r.o. BONNO GASTRO SERVIS s.r.o. Linet s.r.o. INTER META Ostrava s.r.o. Pinnot CZ s.r.o. TON a.s. VVM IPSO s.r.o. Sociální služby, Sociální péče, Rezidenční péče

7 Příjezdové informace: 1. vlakové nádraží Tábor; veřejné parkoviště u vlakového nádraží, parkovné 30 Kč/den 2. autobusové nádraží; parkování na ulici Šafaříkova a Jeronýmova, parkovné 30 Kč/den 3. hotel Palcát 4. hotel Kapital 5. zastávka MHD Křižíkovo náměstí, ceník a jízdní řády MHD odkaz Jízdní řády 6. hotel Dvořák 7. veřejné parkoviště U pivovaru (vedle hotelu Dvořák), parkovné 40 Kč/den 8. parkovací dům Pod Střelnicí, parkovné 40 Kč/den 9. veřejné parkoviště u plaveckého stadionu, zdarma Další informace o systému parkování a parkovném na

8

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Mezinárodní kongres se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR ve dnech 13. 14. října 2011

Více

VI. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM. 9. 10. října 2014 v Táboře. Kongres se koná ve dnech

VI. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM. 9. 10. října 2014 v Táboře. Kongres se koná ve dnech ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM VI. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Kongres se koná ve dnech 9. 10. října 2014 v Táboře v rámci Týdne sociálních služeb ČR Generálním

Více

VI. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb

VI. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb VI. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb Tábor, 9. 10. října 2014 Hotel Palcát, 9. května 2471/2 Jihočeská univerzita, Vančurova 2904 Předběžný program: ČTVRTEK 9. ŘÍJNA SPOLEČNÝ PROGRAM V KONGRESOVÉM

Více

Vestibulární stimulace. Reminiscenční. Kvalita. sociálních služeb

Vestibulární stimulace. Reminiscenční. Kvalita. sociálních služeb Vestibulární stimulace v konceptu Bazální stimulace Reminiscenční terapie Téma čísla: Kvalita sociálních služeb Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky www.apsscr.cz www.socialnisluzby.eu

Více

Program VI. ročníku konference SENIOR LIVING 8. - 9. 11. 2011. DK Metropol, České Budějovice. ÚTERÝ 8. listopad 2011.

Program VI. ročníku konference SENIOR LIVING 8. - 9. 11. 2011. DK Metropol, České Budějovice. ÚTERÝ 8. listopad 2011. Program VI. ročníku konference SENIOR LIVING 8. - 9. 11. 2011 DK Metropol, České Budějovice ÚTERÝ 8. listopad 2011 9.00 10.00 Registrace účastníků 10.00 10.20 Oficiální zahájení a uvítání členy čestného

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

Náročné životní situace. Je třeba změnit myšlení lidí rozhovor s Jiřím Schlangerem. spočítejte si svou zátěž!

Náročné životní situace. Je třeba změnit myšlení lidí rozhovor s Jiřím Schlangerem. spočítejte si svou zátěž! Je třeba změnit myšlení lidí rozhovor s Jiřím Schlangerem Náročné životní situace spočítejte si svou zátěž! Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky www.apsscr.cz www.socialnisluzby.eu

Více

IV. ročník konference SENIOR LIVING představí mnoho zajímavých osobností

IV. ročník konference SENIOR LIVING představí mnoho zajímavých osobností Občasník číslo 9, X/2009 Vydává Ledax o.p.s. Riegrova 51, 370 01 České Budějovice sekretariat@ledax.cz, www.ledax.cz k tématu návštěva IV. ročník konference SENIOR LIVING představí mnoho zajímavých osobností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Obsah: 1) Úvodní slovo prezidenta Asociace NNO v ČR 2) Kdo jsme 3) Co děláme 4)

Více

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Neziskovky.cz, o. p. s. 211 I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Výroční zpráva 211 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

Studijní cesta do Švýcarska v rámci česko-švýcarského projektu

Studijní cesta do Švýcarska v rámci česko-švýcarského projektu Studijní cesta do Švýcarska v rámci česko-švýcarského projektu Ve dnech 26. 6. 2. 7. 2011 proběhla studijní cesta do švýcarských měst Bern a Luzern v rámci českošvýcarského projektu s názvem Přenos know

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

Zpráva o plnění Programu OSZSP ČR na léta 2010 2014 přijatého na VI. sjezdu odborového svazu, který se konal 24. 26. 11. 2010

Zpráva o plnění Programu OSZSP ČR na léta 2010 2014 přijatého na VI. sjezdu odborového svazu, který se konal 24. 26. 11. 2010 Zpráva o plnění Programu OSZSP ČR na léta 2010 2014 přijatého na VI. sjezdu odborového svazu, který se konal 24. 26. 11. 2010 KRAJSKÉ RADY ODBOROVÉHO SVAZU Zpráva zahrnuje období od sjezdu do 1. 9. 2014

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Přítomni: Mgr. Alžběta Cetkovská, MUDr. Milena Černá,, Mgr. Petr Hanuš, Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka Kratochvílová, Mgr. et Bc.

Více

I. Slovo úvodem... 4. II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011... 4. III. Poslání a cíle SPRP... 5. IV. Organizační struktura... 6

I. Slovo úvodem... 4. II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011... 4. III. Poslání a cíle SPRP... 5. IV. Organizační struktura... 6 Obsah I. Slovo úvodem......................................................................... 4 II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011.................................................... 4 III. Poslání

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

Obsah. Některé priority TOP 09 pro informační a komunikační technologie... 64 Jaroslav Poláček, Předseda expertní skupiny pro ICT a média, TOP 09

Obsah. Některé priority TOP 09 pro informační a komunikační technologie... 64 Jaroslav Poláček, Předseda expertní skupiny pro ICT a média, TOP 09 Obsah Úvodní slovo... 5 MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu PČR Úvodní slovo... 6 Ing. Jan Fischer, CSc., předseda vlády České republiky Úvodní slovo... 7 Ing. Martin Pecina, MBA, ministr vnitra Úvodní

Více

VÍTEJTE NA KONFERENCI

VÍTEJTE NA KONFERENCI 7. 8. dubna 2014 Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové VÍTEJTE NA KONFERENCI www.isss.cz Obsah Úvodní slovo... 5 Milan Chovanec, ministr vnitra Úvodní slovo... 6 MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Více

Život 90 občanské sdružení

Život 90 občanské sdružení Výroční zpráva 2011 Život 90 občanské sdružení Karoliny Světlé 18 Praha 1 110 00 sekretariat@zivot90.cz www.zivot90.cz facebook: Život 90, o.s. Jsme tu proto, abychom prohlubovali kvalitu života celé společnosti

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Akce se koná pod záštitou:

úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Akce se koná pod záštitou: Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje srdečně pozvat na odbornou konferenci úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Akce se koná pod záštitou: MUDr. Přemysl

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Úterý 25.11. 12:30 13:30 Prezence účastníků odborné konference, občerstvení

Úterý 25.11. 12:30 13:30 Prezence účastníků odborné konference, občerstvení Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 25.11.2014, středa 26.11.2014 - Clarion Congress Hotel, Praha-Vysočany p. Daniel Takáč moderátor Úterý 25.11.

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název školy: Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA., PhDr. Marie Hermanová, Jana Janíková, Mgr.

Více