Průmyslové armatury. Regulační jednosedlový ventil konstrukční řada BR 12B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průmyslové armatury. Regulační jednosedlový ventil konstrukční řada BR 12B"

Transkript

1 Průmyslové armatury Regulační jednosedlový ventil konstrukční řada BR 12B

2 POUŽITÍ Používají se v automatických systémech a systémech dálkového ovládání k regulaci průtoku kapalin, par a plynů. Široká škála používaných materiálů, vysoké parametry v rozsahu pracovních tlaků a teplot, početné varianty konstrukčního provedení přizpůsobené různým požadavkům technologického procesu umožňují aplikovat tyto ventily v nejnáročnějších provozních podmínkách v energetice, petrochemii, teplárenství, chemickém průmyslu, hutnictví apod. CHARAKTERISTIKA rozmanitost materiálových provedení odlitků těles a vnitřních dílů ventilů, přizpůsobení různým pracovním podmínkám konstrukční řešení omezují hladinu generovaného hluku, zvyšují odolnost proti kavitaci a flashingu, umožňují vyloučení škrceného průtoku široká škála nominálních tlaků od PN10 PN 420 a průtokových součinitelů a regulačních charakteristik omezení emise agresivních a toxických médií následkem použití vlnovcových ucpávek nebo ucpávkových těsnění vyhovujících předpisům TA - LUFT snadná demontáž a montáž vnitřních dílů ventilu při provádění prohlídek a servisu dlouhá životnost a bezporuchový chod jsou zajištěny použitím vysoce kvalitních materiálů a povrchových úprav při výrobě jednotlivých součástí (válečkování, stelitování, tepelné zpracování, povlaky CrN) možnost spolupráce s vícepružinovými pohony typ P1/R1 (s odlitým třmenem) a P/R (sloupové) s plnou reverzací chodu a možností měnit rozsah pružin bez přídavných dílů (při zachování počtu pružin) možnost vybavení pohonů ručním pohonem bočním (u P1/R1) nebo horním (u P/R) možnost monitorování systému ventil - pohon následkem použití inteligentních elektrických a pneumatických zařízení na ustavení polohy široká škála elektrických pohonů možnost speciálních provedení: pro kyslík; pro kapalná a plynná paliva; pro média o nízkých teplotách (kapalný kyslík, dusík); pro kyselé plyny obsahující H 2 S; s ohřívacím pláštěm; pro provoz ve výbušných prostředích podle směrnice 94/9/EG ATEX navrhování a výroba ventilu jsou prováděny v souladu s požadavky systému řízení jakosti ISO 9001, směrnicí 97/23/EG a předpisů AD2000 Merkblatt týkajících se potrubních zařízení USPOŘÁDÁNÍ A TECHNICKÉ ÚDAJE Těleso ventilu (1): jednosedlové, odlitek Nominální rozměry: DN15; 20; 25; 40; 50; 80; 100; 150; 200; 250 Označení nominálního tlaku: PN10; 16; 25; 40; 63; 100 dle EN :2004 PN160; 250; 320; 400 dle PN-H-74306:1985; PN-H-74307:1985. PN20; 50; 110; 150; 260; 420 dle ISO :2002. S následujícím rozdělením: DN : PN , DN : PN150;160 DN : PN Připojení: přírubová: dle tab. 1. koncovky pro svařování na tupo typ BW; dle tab. 12 a 13 koncovky pro U svary typ SW; dle tab. 14 Ocelové příruby PN20; 50; 110; 150; 260; 420 jsou navrženy tak, aby umožňovaly jejich montáž s přírubami podle amerických ANSI / ASME B16.5 a MSS SP44. V americkém systému jsou příruby označeny nominálními hodnotami v třídách, a k těmto nominálním hodnotám byly teď přiřazeny označení nominálních tlaků (PN) Ekvivalentní označení PN jsou následující: Třída 150: PN 20 Třída 300: PN 50 Třída 600: PN 110 Třída 900: PN 150 Třída 1500: PN 260 Třída 2500: PN 420 Tabulka 1 Přírubové spoje Připojení Nominální tlak Těsnicí lišta Drážka Výkružek Prstencová drážka Označení PN10; 16; 25; 40 B1 D F - PN 63; 100 B2 PN160; 250; 320; 400 ***) B D *) F *) - PN20; 50 ***) B 1 D 1 ** ) F1 *) J PN110; 150; 260; 420 ***) B2 D1 F1 J ANSI 150; 300; 600; 900; 1500; 2500 RF GF FF RTJ *) do PN160; **) pouze pro PN50; ***) označení připojení dle ISO Délka ventilu: přírubové ventily dle EN ; ISA S ; Obr. 5; Tab. 9; 10 ventily s koncovkami pro přivaření; Obr. 5; Tab. 11 dle EN : pro PN a PN jako přírubové PN 160: pro PN 160 a PN150 jako přírubové PN 400: pro PN a PN Materiály: dle tab. 2; Závislost pracovního tlaku a teploty na nominálním tlaku a materiálu dle grafu 1 a 2. Ucpávka (2): standardní prodloužená vlnovcová 2 REGULAČNÍ VENTIL TYP BR 12B

3 Kuželka (3): Sedlo (4): Táhlo (5): Regulační klec (6A): Škrticí klec (6B;C): typ: pístková, vedená v kleci, tvrdá varianty: neodlehčená, odlehčená, regulační charakteristika: rovnoprocentní P; lineární L regulační poměr: 50:1 zalícované a utěsněné s tělesem ventilu, tvrdé s válečkovaným a leštěným povrchem plochy styku s těsněním perforovaný díl pro připevnění sedla, který realizuje předpokládanou charakteristiku průtoku. perforované pouzdro způsobující zmenšení tlakového spádu na regulační kleci. Podle potřeb a konstrukčních možností se mohou vyskytovat ventily bez škrticí klece, s jednou nebo dvěma klecemi. Těsnění tělesa (7),sedla (8) a regulační klece (9): spirálová grafit pro všechna provedení Těsnění táhla (10): sada těsnění PTFE-V, přitlačovaných vinutou pružinou (obr. 1.d. položka 18a,b těsnicí prstence z pletených těsnicích šňůr (PTFE+GRAFIT) grafitové sady (grafit expandovaný a podobný hedvábí) nebo těsnění z pletených grafitových šňůr těsnění TA-LUFT se sadou těsnění PTFE-V nebo sadou grafitových těsnění, sestavení těsnění dle obr. 1d a 2, rozsah použití dle tab. 3 Těsnost uzávěru: standardní: (třída IV) méně než 0,01% Kvs (dle IEC ) zvýšená: (třída V) D p [cm 3 /min] (dle IEC ) kde D (mm) průměr sedla dle tab. 4; p [MPa] skutečný tlakový spád na uzavřeném ventilu. Směr proudění média: pod sedlo pro ventily podle obr. 1a i 1b, nad sedlo pro ventily podle obr. 1c Průtokový součinitel: dle tab. 4 Obr. 1a Regulační ventil s neodlehčenou kuželkou Obr. 1b Regulační ventil s odlehčenou kuželkou Obr. 1c Regulační ventil s pilotní kuželkou odlehčenou REGULAČNÍ VENTIL TYP BR 12B 3

4 Standardní ucpávka těsnění PTFE-V Prodloužená ucpávka těsnění GRAFIT Vlnovcová ucpávka těsnění PTFE+GRAFIT Prodloužená ucpávka těsnění TA-LUFT Regulační klec se škrticími klecemi I a II Regulační klec se škrticí klecí II Regulační klec Neodlehčená kuželka Odlehčená kuželka s pilotem Těleso přírubového ventilu Odlehčená kuželka Obr.1d Regulační ventil Těleso s koncovkami pro přivařování (typ BW) 4 REGULAČNÍ VENTIL TYP BR 12B

5 Tabulka 2 Seznam součásti s uvedením materiálů. Pol. Název součásti Těleso Materiál Ucpávka Kuželka neodlehčená Kuželka odlehčená Kuželka odlehčená pilotem Sedlo Táhlo Regulační klec Škrticí klec II Škrticí klec I Těsnění tělesa Těsnění sedla Těsnění regulační klece tepelné zpracování tepelné zpracování tepelné zpracování tepelné zpracování (spirálové) Sada těsnění (prstence) Přítlačné pouzdro Přítlačná páka Šroub tělesa Matice tělesa Šroub ucpávky Matice ucpávky Rýhovaný kolík Pružina Distanční pouzdro Vodicí pouzdro Matice kuželky Těsnicí kroužek Pilot Stavěcí matice Materiál Materiálové normy Expandovaný grafit Číslo normy tepelné zpracování Poznámka: Pro vytvrzování vnitřních součástí ventilu se používá: a) stelitování povrchové navařování stelitem: ~ 40HRC b) povlak CrN zavedení nitridu chromitého do vnější vrstvy součásti do hloubky cca 0,1mm; ~950HV c) tepelné zpracování: kuželka (~45HRC), sedlo (~35HRC), táhlo (~35HRC), klece(~32hrc), vodicí pouzdro (~45HRC), kolík (~55HRC). REGULAČNÍ VENTIL TYP BR 12B 5

6 Graf 1. závislost tlak teplota Graf 2. závislost tlak teplota Ocelolitina, legovaná ocel, korozivzdorná ocel Materiál Číslo křivky Rozsah teplot 1) rozsah teplot pro přírubové ventily. 2) rozsah teplot pro pro ventily s koncovkami pro přivaření. Grafy byly zpracovány podle ISO : REGULAČNÍ VENTIL TYP BR 12B

7 PROVEDENÍ Ventily BR 12B se doporučují používat v nejobtížnějších pracovních podmínkách, kde se může vyskytnou nebezpečí spojené s nadměrným hlukem, kavitací, flashingem nebo škrceným průtokem. Volba konstrukčních a materiálových provedení ventilů závisí na pracovních podmínkách. Volba konstrukčního provedení je založena na výpočtech průtokového součinitele, hladiny hluku, stavu média, provedeného počítačem a úspěšnost těchto činností závisí na přesnosti údajů předaných odběratelem. Použitím perforované regulační klece lze dosáhnout snížení hladiny hluku o cca 10dBA v porovnání s profilovanou kuželkou. Další snížení hluku (o 5 dba) lze docílit použitím škrticí klece, která způsobuje zmenšení tlakového spádu na regulační kleci. Toto provedení se doporučuje také v případě výskytu škrceného průtoku, kavitace a flashingu. Konstrukce s více otvory se vyznačují vyšším součinitelem regenerace tlaku Fl,což umožňuje dosáhnout většího průtoku v porovnání s tradičním provedením při stejných hodnotách K VS a p. Významnou předností ventilů BR 12B pro odběratele je možnost docílení maximální hodnoty průtokového součinitele a regulačních charakteristik u všech nominálních průměrů, a také snížení nákladů na pohon následkem použití odlehčených kuželek. Pro stlačitelná média je v mnoha případech výhodné použít na výstupu redukční spojky (difuzory). V opodstatněných případech (hluk, škrcený průtok) mohou být difuzory vybaveny dodatečně škrticími konstrukcemi v podobě perforovaných desek upevněných mezi přírubami nebo vevařených dovnitř reduktoru. Na přání odběratele jakož i v případech, kdy to opodstatňují průtokové podmínky, jsou navrhovány speciální provedení týkající se použitých materiálů, průtokových součinitelů, regulačních charakteristik, těsnosti uzávěru apod. Tabulka 3 Druhy těsnění a rozsah jejich použití. Druh těsnění Standardní Teplota C Druh ucpávky Prodloužená Vlnovcová )* PN50 pro vlnovcovou ucpávku )** pro ventily s koncovkami pro přivařování Těsnění (PTFE-V) Těsnění (PTFE+GRAFIT) Těsnění (GRAFIT) Sada těsnění TA-LUFT PTFE-V Obr. 2 Těsnění ucpávek Sada těsnění TA-LUFT v grafitovém provedení REGULAČNÍ VENTIL TYP BR 12B 7

8 Tabulka 4 Průtokové součinitele Kv s KvS Zdvih Průměr sedla Tř. IV Tř. V Nominální průměr DN Výpočtové součinitele Poznámka: 1. chybí provedení pro PN **) pro PN K0 3. K maximální počet škrticích klecí ve ventilu: K0 bez škrticí klece, K1 jedna škrticí klec, K2 dvě škrticí klece. DOVOLENÉ TLAKOVÉ SPÁDY p Tlakové spády p [MPa] platí pro zavřený ventil a jsou vypočteny z ohledem na možnost pohonu ventilu. Skutečné tlakové spády nemají překročit 70% hodnoty dovoleného pracovního tlaku pro daný nominální tlak, materiálové provedení a pracovní teplotu podle grafů 1 a 2. p = 10 (Fs - F D ) A kde: p [MPa] výpočtový tlakový spád Fs [kn] ovládací síla pohonu (tab. 5) F D [kn] přítlačná síla kuželky k sedlu (tab. 5) A součinitel plochy sedla o průměru D [cm 2 ] A = πd REGULAČNÍ VENTIL TYP BR 12B

9 Tabulka 5 Dispoziční síly Fs [kn] pneumatických servopohonů Velikost pohonu Servopohon s funkcí přímou P ; P1 Napájecí tlak [kpa] Servopohon s funkcí nepřímou R ; R1 Rozsah pružin tlak [kpa] POZNÁMKA: 1. Pro servopohony s funkcí přímou P byl zvolen rozsah pružin: kPa. 2. Pro elektrické a jiné servopohony, lze hodnoty p vypočítat podle výše uvedeného vztahu, přičemž se bere za dispoziční sílu Fs hodnotu nominální síly podle katalogového listu daného servopohonu. Tabulka 6 Tlakové spády p [MPa] pro ventily s pneumatickými pohony, pro těsnost uzávěru třídy IV a V Průměr sedla [mm] Nominální průměr ventilu DN Zdvih [mm] Velikost pohonu Nárůst řídicího tlaku-ventil zavírá Rozsah pružin kpa Napájecí tlak [kpa] Nárůst řídicího tlaku-ventil otevírá Rozsah pružin Tř. IV Tř. V [kpa] Tř. IV Tř. V REGULAČNÍ VENTIL TYP BR 12B 9

10 Tabulka 6 pokračování Průměr sedla [mm] Nominální průměr ventilu DN Zdvih [mm] Velikost pohonu Nárůst řídicího tlaku-ventil zavírá Rozsah pružin kpa Napájecí tlak [kpa] Nárůst řídicího tlaku-ventil otevírá Rozsah pružin Tř. IV Tř. V [kpa] Tř. IV Tř. V 10 REGULAČNÍ VENTIL TYP BR 12B

11 Tabulka 6 pokračování Průměr sedla [mm] Nominální průměr ventilu DN Zdvih [mm] Velikost servopohonu Nárůst řídicího tlaku-ventil zavírá Rozsah pružin kpa Napájecí tlak [kpa] Nárůst řídicího tlaku-ventil otevírá Rozsah pružin Tř. IV Tř. V [kpa] Tř. IV Tř. V Poznámka: 1. U ventilů s funkcí nárůst řídicího tlaku ventil otevírá lze pohon s rozsahem pružin [kpa] nahradit pohonem s rozsahem pružin U ventilů s funkcí nepřímou (typ R nebo R1) má být napájecí tlak větší minimálně o 40 kpa než je horní rozsah pružin. REGULAČNÍ VENTIL TYP BR 12B 11

12 OMEZENÍ HLUKU: V případě, že hladina hluku generovaná činností ventilů způsobena kavitací nebo aerodynamickými jevy překračuje hodnotu přijatelnou pro odběratele, má být snížena pomocí následujícího řešení: vnitřními škrticími klecemi (obr.1a, 1b) tlumicími deskami na výstupu ventilu a/nebo uvnitř redukčními spojkami (obr. 3,4 a tab. 7) redukčními spojkami (difuzory) (obr.4).. 1 ventil 2 ; 3 tlumicí desky 4 redukční spojka Obr. 3 Tlumicí deska Obr. 4 Osazení tlumicích desek nebo souprav. Tabulka 7 Rozměry a průtokové součinitele tlumicích desek. Vícedeskové tlumicí soupravy jsou konstruovány individuálně podle požadavků technologického procesu. ROZMĚRY A HMOTNOSTI E=125 * 50 Ventil s koncovkami pro přivaření typ SW (DN15 50) Ventil přírubový Rozměr E = 125 a 180 pro polohu kuželky ventil uzavřen * Při montáži s pohonem P/R 1000 rozměr E = 180 mm Obr. 5 Připojovací rozměry ventilu Ventil s koncovkami pro přivaření typ BW 12 REGULAČNÍ VENTIL TYP BR 12B

13 Tabulka 8a Připojovací rozměry regulačních ventilů Poznámka: Hmotnost ventilu se standardní ucpávkou bez servopohonu. Tabulka 8b Připojovací rozměry regulačních ventilů Zdvih Servopohon Poznámka: 1) Pro ventily DN80 a 100 s těsněním TA-LUFT rozměr d 2 = 84,15 REGULAČNÍ VENTIL TYP BR 12B 13

14 Tabulka 9 Délky regulačních ventilů přírubových. Poznámka: Délkové rozměry A uvedené v tabulce 9 pro PN20 (ANSI 150); PN50 (ANSI 300); PN110 (ANSI 600); PN150 (ANSI 900); PN260 (ANSI 1500); PN420 (ANSI 2500) platí pro tělesa s těsnicí lištou B1(RF) nebo B2 (RF). Pro ostatní provedení lze délkové rozměry vypočítat podle vztahů uvedených v tabulce 10. Tabulka10 Algoritmy pro výpočet délek regulačních ventilů přírubových: s drážkou s výkružkem s prstencovou drážkou Druh a označení tělesa Tlak s drážkou s perem s prstencovou drážkou Tabulka 11: Délky regulačních ventilů s koncovkami pro přivaření. Rozměr A [mm] Nominální tlak 14 REGULAČNÍ VENTIL TYP BR 12B

15 Tabulka 12 Koncovky pro přivaření na tupo typ BW PN Trubka Nominální tlak Koncovka 28,2 Trubka Nominální tlak Koncovka REGULAČNÍ VENTIL TYP BR 12B 15

16 Tabulka 13 Koncovky pro přivaření na tupo typ BW PN Trubka Nominální tlak Koncovka Trubka Nominální tlak Koncovka kde: D Z [mm] vnější průměr trubky, t [mm] tloušťka stěny trubky. 16 REGULAČNÍ VENTIL TYP BR 12B

17 Tabulka 14 Koncovky pro přivaření U-svarem typ SW. POHON VENTILU: Pneumatický membránový vícepružinový pohon podle tab. 15 typu: P1/R1 s odlitým třmenem, bez ručního pohonu P1B/R1B s odlitým třmenem, s ručním pohonem bočním P/R sloupkový, bez ručního pohonu PN/RN sloupkový, s ručním pohonem bočním horním Poznámka: P funkce přímá; narůst řídicího tlaku, ventil zavírá R funkce nepřímá; narůst řídicího tlaku, ventil otevírá Tabulka 15 Druhy pneumatických servopohonů. Typ Velikost Účinná plocha membrány [cm 2 ] Zdvih [mm] Počet otáček hnacího kola potřebných pro provedení skoku Tabulka 16 Rozměry a hmotnosti pneumatických servopohonů P/R i PN/RN obr. 6 Velikost pohonu Hmotnost [kg] Obr. 6 Servopohony typ P/R, PN/RN REGULAČNÍ VENTIL TYP BR 12B 17

18 Tabulka 17 Rozměry a hmotnosti pneumatických servopohonů P1/R1 i P1B/R1B obr. 7 Hmotnost [kg] P1/R1, P1B/R1B Obr. 7 Servopohony typ P1/R1, P1B/R1B P1/R Technické údaje pneumatického pohonu připojení řídicího tlaku: 1/4 NPT ; Rc 1/2 průměry trubek: 6x1 ; 8x1 ; 12x1 rozsahy pružin: ➀ kpa; ➂ kpa; ➄ kpa 3 pružiny ➁ kpa; ➃ kpa; ➅ kpa 6 pružin ➆ kpa (neplatí pro 250 a 400) 12 pružin Poznámka: Pro pohon P1/R (Tandem) pro každý rozsah dvojnásobek počtu pružin než je výše uvedeno. max. napájecí tlak: 450kPa Vybavení pohonu: ruční pohon boční (P1/R1) nebo horní (P/R) pneumatický pozicionér elektropneumatický pozicionér inteligentní elektropneumatický pozicionér tlakový reduktor s filtrem trojcestný elektromagnetický ventil uzavírací blok vysilač polohy koncové spínače Elektrický: servopohony elektrické; elektrohydraulické tuzemské výroby; zahraničí (podrobné informace a technické údaje dle katalogových listů výrobců pohonů). Ruční: ruční pohon typ 20 obr. 8, tab REGULAČNÍ VENTIL TYP BR 12B

19 Tabulka 18 Druhy, rozměry a hmotnosti ručních pohonů typ 20 Zdvih [mm] Počet obrátek / zdvih Hmotnost [kg] Způsob značení: Příklad: M16 Ruční pohon typ 20; zdvih 38 mm; d 2 = 57,15 mm; d 1 = M12x1,25 Obr. 8 Ruční pohon typ 20 SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ: ventily pro kyslík: Výběr vhodných materiálů, mechanické a chemické čištění, zkoušky a montáž zajistí přípravu ventilu pro průtok kyslíku. ventily pro kapalná a plynná paliva s rychlou přestavnou dobou: Jsou ovládané pneumatickými pohony vybavenými rychlouzavírajícími systémy doba přestavení (uzavření) ventilu je kratší než 1 s. ventily pro média s nízkou teplotou: Použití vhodných materiálů a speciální konstrukce ucpávky, která účinně izoluje pohon ventilu od vlivu nízkých teplot. Používají se zejména pro tekutý kyslík a dusík. ventily pro kyselé plyny: Díly ventilu mohou být vyrobeny z materiálu a za podmínek zaručujících činnost ventilu při průtoku plyny obsahující H 2 S v souladu s podmínkami normy NACE MR ventily s výhřevným pláštěm: Konstrukce a technické parametry dle individuálních dohod s odběratelem. ventily odlehčené pomocí kolíku: Konstrukce umožňuje docílit vysokou třídu těsnosti uzávěru ventilu při velkých tlakových spádech a požadované zmenšené dispoziční síle pohonu, směr průtoku média nad kuželku. REGULAČNÍ VENTIL TYP BR 12B 19

20 ZNAČENÍ VENTILU: - BR 12B - DNxxx PNxxx K VS xxx Druh a funkce pohonu - pneumatický, funkce přímá P; P1 - pneumatický, funkce nepřímá R; R1 - elektrický E - ruční 20 Varianta - bez ručního pohonu S - s ručním pohonem: bočním B - s ručním pohonem: horním N Druh ucpávky - standardní 1 - prodloužená 2 - vlnovcová 3 - jiná X Druh těsnění - PTFE, pletený A - PTFE, typ V B - PTFE, pro kyslík C - grafit, pletený D - grafit expandovaný E - TA-Luft, PTFE F - TA-Luft, grafit G Těsnost uzávěru - standardní: tř. IV 4 - zvýšená: tř. V 5 Nominální světlost DN/Inch - viz tabulka č. 4 Nominální tlak PN/ANSI - viz tabulka č. 1 Průtokový součinitel KVS - viz tabulka č. 4 Materiál tělesa - uhlíková ocel 3 - legovaná ocel 4 - korozivzdorná ocel 5 - jiný X Charakteristika a druh kuželky - lineární, děrovaná T - rovnoprocentní, děrovaná V - jiná X Škrticí klece - bez škrticích klecí 0 - s jednou škrticí klecí 1 - se dvěma škrticími klecemi 2 Odlehčení kuželky - neodlehčená kuželka 7 - odlehčená kuželka 8 - pilotem odlehčená kuželka 9 PŘÍKLAD OZNAČENÍ: Regulační ventil typ BR 12B s pneumatickým servopohonem s nepřímou funkcí s ručním pohonem, prodlouženou ucpávkou, těsnění táhla expandovaným grafitem, těsnost uzávěru tř. IV, s jednou škrticí klecí, profilovanou kuželkou rovnoprocentní, materiál tělesa legovaná ocel: RN-BR 12B-2E481P4 DN80 PN250 K VS 63 Ventil lze vybavit škrticími klecemi: 1, 2 nebo bez klecí v závislosti na konstrukčních možnostech DN a Kvs a potřeb vyplývajících z výpočtu ventilu. Toto označení je umístěno na nerezovém popisném štítku ventilu. Dále jsou uvedeny: max. pracovní teplota [TS] max. pracovní tlak [PS] zkušební tlak [PT] zdvih kuželky [H] skupina kapalin [1 nebo 2] sériové číslo a rok výroby FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s. r. o., Olomoucká 87, BRNO, tel.: , , fax: POLIČKA Družstevní 422, , tel.: , fax: NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ Vrchoviny 29, , tel./fax: , tel.: OSTRAVA 28. října 150, budova Ostravia Trade, , tel.: , fax: LOUNY Vladimírská 2457, , tel./fax: PLZEŇ Brojova 16, , tel.: , fax: uidbohemia.cz NON STOP linka technické podpory:

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005 REGULAČNÍ VENTIL TYP Z Z verze 6/ POUŽITÍ Používají se v automatických systémech a systémech dálkového ovládání k regulaci průtoku kapalin, par a plynů.jsou určeny pro směšování dvou proudů média nebo

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300 Vlastnosti a použití: Pro vodu, páru, tlakový vzduch, vakuum a další plynná a kapalná média s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. Díky konstrukčnímu provedení lze použít i na agresivní plynné

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu. DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16.

Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu. DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16. Katalogový sešit 8460.132/5 -- 64 DANAÏS MT II Class 300 Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16.34 a EN 12516 Použití

Více

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Katalogový sešit 8445.1/4 -- 64 ISORIA 16 Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Použití Uzavírací a regulační

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 s pákou, mezipřírubový - z uhlíkové oceli Uzavírací obousměrný mezipřírubový kulový kohout. Nerezová koule a čep, sedla a ucpávka z PTFE. Těleso je z uhlíkové oceli.

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ

Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ Výhradní zastoupení SAMSON AG pro Českou a Slovenskou republiku Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ Regulační technika se stoletou tradicí Regulační ventily SAMSON řady 240 typ 3347, 3249

Více

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236 01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily ZV 226 ZV 26-1- ZV 226 ZV 26 Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily 15 ž 200, PN 16, 25 Popis Zpětné ventily ZV 2x6 jsou smočinné uzávěry s vynikjícími

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 200; 400 dm 3 /min Přepouštěcí ventily se vkládají do hyraulických obvodů k udržení nastaveného tlaku. Připojovací obrazec dle DIN 24 340,

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika Popis Centrická uzavírací klapka s manžetou z plastomeru. Oblasti použití: Uzavírací a regulační klapka pro agresivní media a aplikace s vysokými požadavky na čistotu. Charakteristika Konstrukce těla B1

Více

02-02.2 10.07.CZ Regulační ventily RV 702

02-02.2 10.07.CZ Regulační ventily RV 702 02-02.2 0.07.Z Regulační ventily RV 702 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

kypro ohřev a chlazení v pomocných provozech Řada M Deskové výměníky tepla

kypro ohřev a chlazení v pomocných provozech Řada M Deskové výměníky tepla . kypro ohřev a chlazení v pomocných provozech Řada M Deskové výměníky tepla Použití Průmyslové deskové výměníky tepla Alfa Laval lze použít pro ohřívání nebo chlazení v průmyslových provozech. Podrobnosti

Více

Uzavírací klapka s elektrickým pohonem. BOAX-B Mat E. PS 16 bar: DN 40 až 200 PS 10 bar: DN 250 a 300 Provedení podle EN 593 a ISO 10631.

Uzavírací klapka s elektrickým pohonem. BOAX-B Mat E. PS 16 bar: DN 40 až 200 PS 10 bar: DN 250 a 300 Provedení podle EN 593 a ISO 10631. Uzavírací klapka s elektrickým pohonem BOAX-B Mat E PS 16 bar: DN 40 až 200 PS 10 bar: DN 250 a 300 Provedení podle EN 593 a ISO 10631 Typový list Impressum Typový list BOAX-B Mat E Všechna práva vyhrazena.

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

02-03.5 10.07.CZ. Redukční stanice RS 702 -1-

02-03.5 10.07.CZ. Redukční stanice RS 702 -1- 02-0. 0.07.Z Redukční stanice RS 702 A.P.O. - ELMOS v.o.s., Pražská 90, 09 0 Nová Paka, Tel.: +420 49 04 26, Fax: +420 49 04 27, E-mail: apo@apoelmos.cz, Internet: www.apoelmos.cz -- Výpočet součinitele

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

Elektromagnetické ventily Namur

Elektromagnetické ventily Namur Elektromagnetické ventily připojovací obrazec dle snadné přímé připojení na pohony armatur pro procesní průmysl výměnou těsnicí desky lze funkci 5/2 změnit na 3/2 Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18 ŠITÉ KRYCÍ KRUHOVÉ MÌCHY Šité krycí kruhové měchy Konstrukční řešení kruhových šitých měchů je velice variabilní. Vnitřní i vnější průměry lze nadefi novat přesně podle potřeb aplikace. Libovolně je možné

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22 Technická brožura Obsah stránka EV251B 10-22B Normálně uzavřený (NC) Úvod... 3 Vlastnosti... 3

Více

GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze 818631-00. Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U

GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze 818631-00. Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U Návod k obsluze 818631-00 Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyn...4 Nebezpečí...4 Zařazení podle odstavce

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Obrázek 1: Typ 3251-1 Návod k instalaci a obsluze EB 8051 CS Vydáno v červenci 2007 Obsah Obsah Strana 1 Konstrukce a působení... 4 2 Složení pohonu

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

SCHMIDT PneumaticPress

SCHMIDT PneumaticPress Maximální lisovací síla od 1,6 kn do 60 kn Produktová rodina SCHMIDT PneumaticPress představuje modulární systém, který v rozsahu lisovací síly 1,6 60 kn optimálně splňuje požadavky v oblasti tváření,

Více

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG FRL jednotky HAFNER Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com prodej

Více

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory Použití X-tra Collection je nová řada termostatických radiátorových ventilů pro připojení designových otopných těles a

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

56.111/1. BUD: Ventil trojcestný přírubový (jmenovitý tlak 6 bar) Sauter Components

56.111/1. BUD: Ventil trojcestný přírubový (jmenovitý tlak 6 bar) Sauter Components 56.111/1 BUD: Ventil trojcestný přírubový (jmenovitý tlak 6 bar) Pro spojitou regulaci studené a teplé vody nebo vzduchu 1). Jakost vody dle VDI 2035. Ve spojení se servopohony AVM 104/105/114/115, AVM

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

TICHÝ PIIOTEM ŘÍZENÝ REGULÁTOR TLAKU

TICHÝ PIIOTEM ŘÍZENÝ REGULÁTOR TLAKU TICHÝ PIIOTEM ŘÍZENÝ REGULÁTOR TLAKU OBSAH ÚVOD...... 1 CHARAKTERISTIKY.. 2 ZNAČENÍ... 2 POPIS... 3 NÁHRADNÍ DÍLY. 3 ROZMĚRY A VÁHY 4 INSTALACE.. 5 PROVOZ 4 UVEDENÍ DO PROVOZU.. 6 ÚDRŽBA... 7 Typ MPS OS

Více

VPP46.. Kombiventily, PN25 VPP46..Q VPI46.. VPI46..Q ACVATIX. pro místnosti, zóny, větrací a klimatizační systémy

VPP46.. Kombiventily, PN25 VPP46..Q VPI46.. VPI46..Q ACVATIX. pro místnosti, zóny, větrací a klimatizační systémy 4 855 VPP46.. VPI46.. VPP46..Q, s přípoj. pro měření tlaku P/T VPI46..Q, s přípoj. pro měření tlaku P/T ACVATIX Kombiventily, PN25 pro místnosti, zóny, větrací a klimatizační systémy VPP46.. VPP46..Q VPI46..

Více

Standardní průtržné membrány STD

Standardní průtržné membrány STD Představení membrán STD Průtržné membrány STD, od společnosti CDC, jsou jednoduchá a spolehlivá pojišťovací zařízení z jednoho kusu kovu, a slouží především k zabezpečení tlakových nádob, potrubí a jiných

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Více

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30 X-30 / XZ-30 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Rozsah pouití: Skupiny armatur Oventrop X-30 a XZ-30 umožňují hygienický ohřev pitné vody na základě principu

Více

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012 FILTRACE A FILTRAÈNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ SAMOÈISTÍCÍ FILTRY EFEKTIVNÍ FILTRACE NÍZKÉ POØIZOVACÍ NÁKLADY TÉMÌØ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY KONTINUÁLNÍ FILTRACE KAPALIN VYSOKÉ PRÙTOKY JEDNÍM FILTREM MOŽNÉ PRO

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Obecná charakteristika... 3 Kusovník a materiály... 4 Série ACT-

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

Přehled výrobků společnosti Danfoss

Přehled výrobků společnosti Danfoss JSP Měření a regulace Přehled výrobků společnosti Danfoss www.jsp.cz JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední český dodavatel a výrobce měřicí a regulační techniky. Dodávaný sortiment přístrojů pokrývá

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C.

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C. tlaky tlakové údaje Použitelné provozní tlaky (PN) jsou uvedeny na každé straně katalogu v tabulce. Tlaky se uvádějí v barech a jsou vztaženy na medium: voda - statický tlak. Za normálních provozních podmínek

Více

FLUIDNÍ DOPRAVNÍK FD RK 12 1533

FLUIDNÍ DOPRAVNÍK FD RK 12 1533 Technické podmínky 1 RK 12 1533 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO FLUIDNÍ DOPRAVNÍK FD RK 12 1533 LEGENDA: 1. Vstupní komora 2. Trouba 3. Provzdušňovací skříň 4. Přípojka provzdušňovacího vzduchu 5. Výstupní

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem) Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_17 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400

Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400 Uživatelská příručka Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400 web: www.omegaeng.cz www.newport.cz - 1 e-mail: info@newport.cz OBSAH: 1.0 Úvod a popis. 3 2.0

Více

kyunique - Jeden pro všechno

kyunique - Jeden pro všechno . kyunique - Jeden pro všechno ky Unique dvousedlový ventil Koncept Výjimečný koncept tohoto dvousedlového ventilu je charakterizován neobyčejnou všestranností při velké jednoduchosti. Spolehlivá modulová

Více

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 Datový list Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 AB-QM ventil, vybavený servopohonem, představuje regulační ventil s plnou autoritou a funkcí automatického seřizování / omezení

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením 4 315 ACVATIX Kombiventily PN16 s přírubovým připojením Tlakově nezávislé kombiventily VPF43.. S integrovaným regulátorem diferenčního tlaku Tělo ventilu z šedé litiny GJL-250 DN 50, DN 65 a DN 80 Jmenovitý

Více

Průtokoměry SITRANS F

Průtokoměry SITRANS F Přehled Konstrukce Souprava SONOKIT obsahuje všechny nezbytné součásti pro vytvoření ultrazvukového průtokoměru na existující potrubí v závislosti na výběru při objednání: Papíry k obalení potrubí pro

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A/19.12 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN 12 - KONTROLA PŘESTAVBY NA CNG MALÁ SERIE NA ZKUŠEBNÍ

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky pro, výlevky a přístroje CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje, podle DIN EN 274. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více