AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013"

Transkript

1 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva

2 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní údaje 4 Majetková struktura 5 Organizační struktura 6 Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnost členů volených orgánů a vedoucích pracovníků 8 Zpráva představenstva za rok Zpráva kontrolní komise za rok Zpráva úvěrové komise za rok Poměrové ukazatele, kapitál a kapitálové požadavky 15 Ostatní 16 Zpráva o vztazích 17 Výrok auditora o ověření účetní závěrky 20 Účetní závěrka 22 Příloha k účetní závěrce 27 Organizační složka Slovensko pobočka Košice 49 Výrok auditora organizační složka Slovensko 50 Účetní závěrka 53 Příloha k účetní závěrce 63 Výrok auditora k výroční zprávě 84 2

3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážené dámy a pánové, členové družstva a obchodní partneři, dovolte mi již tradičně na tomto místě krátké ohlédnutí za dosaženými výsledky a aktivitami AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva v uplynulém roce Do tohoto roku jsme vstupovali s nemalými očekáváními, neboť se nám podařila splnit počáteční, čtyřletá etapa strategického rozvoje, jejímž cílem byla konsolidace a vykázání provozního zisku. Loňský rok tak pro nás byl prubířským kamenem, zda dokážeme pozitivní trend výkonnosti a růstu naší družstevní záložny dále rozvíjet a upevnit naše postavení stabilní finanční společnosti na trhu. Výsledky, které v této Výroční zprávě najdete, myslím, jasně vypovídají o tom, že jsme i v době pokračující ekonomické recese uspěli. každého případu a jeho specifik. Aniž bychom cokoliv ubrali ze své obezřetnosti a zodpovědnosti při poskytování úvěrů, stoupl v roce 2013 meziročně objem nových úvěrů o 53 %. Je to především díky často mravenčí práci kolegů napříč celým družstvem, bez které bychom nemohli požadavky a problémy klientů řešit individuálně, s co největším pochopením Na druhé straně se nám také dařilo v oblasti depozitních produktů, které patří na trhu k dlouhodobě nejatraktivněji úročeným. Jejich objem se za uplynulý rok zvětšil o 45 % na celkových téměř 2,5 miliardy korun. K tomuto růstu přispěly nejenom výhodně úročené především termínované vklady, ale také nové produkty. Zmínit bych chtěl především podřízený vklad, který jsme začali nabízet ve dvou podobách a to podřízený vklad RENTA a MAXIMUM s roční úrokovou sazbou až 8,1 %. Naši členové tak získali možnost podílet se uzavřením tohoto investičního nástroje na podnikání družstva a rozšířit portfolio svých finančních produktů o zajímavou alternativu. Úspěšný rozvoj AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva by nebyl možný bez našich členů. Jejich počet se v uplynulém roce také výrazně zvýšil, celkově o 35 %. Taková důvěra nás samozřejmě zavazuje a motivuje k další práci. V uplynulém roce jsme také schválili dlouhodobý plán rozvoje naší záložny, který je ambiciózní, nicméně věřím, že díky skvělému týmu kolegyň a kolegů a aktivní snaze zvyšovat efektivitu všech procesů záložny ho dokážeme naplňovat. Mohu Vás na tomto místě ubezpečit, že i nadále budeme jednoznačně upřednostňovat postupný, avšak stabilní růst na pevných základech před překotným vývojem. Naším cílem je i v roce 2014 být našim členům-klientům stabilními partnery a poskytovat jim jednoduché, ale přitom maximálně efektivní a férové služby. V Hradci Králové dne 28. února 2014 Radovan Martínek předseda představenstva 3

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo IČO: Sídlo družstva: Gočárova třída 312/ Hradec Králové Česká republika Základní údaje o družstvu Ustavující členská schůze družstva: 6. února 1996 Počet zakládajících členů družstva: 35 Datum zápisu družstva do obchodního rejstříku: 20. února 1996 Den změnového zápisu do obchodního rejstříku: 29. října 2013 Zapsaný (zapisovaný) základní kapitál: 500 tis. Kč Údaje o Družstevní záložně k Datum K 31. prosinci 2013 Počet členů Výše členského podílu 1 Kč Základní kapitál tis Kč Zapisovaný základní kapitál 500 tis. Kč Nesplacené členské podíly 0 Vlastní kapitál tis. základní kapitál tis. fondy ze zisku 0 kapitálové fondy 0 hospodářský výsledek minulých let tis. hospodářský výsledek před zdaněním tis. hospodářský výsledek běžného roku po tis. zdanění Celkový objem vkladů vklady členů vklady bank a družstevních záložen vklady jiných právnických osob závazky záložny ze zrušených vkladů a nepřipsaných úroků tis tis Kapitálová přiměřenost 9,79 4

5 MAJETKOVÁ STRUKTURA AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo v roce 2013 neměla žádnou dceřinou společnost. 5

6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Uvedená struktura plně dodržuje nezávislost útvaru vnitřního auditu a nezávislost obchodu od vypořádání sjednaných obchodů a řízení rizik. 6

7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Nejvyšším orgánem AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo je členská schůze. Družstvo vytvořilo další zákonem stanovené orgány, kterými jsou představenstvo, úvěrová komise a kontrolní komise. Představenstvo jako statutární orgán družstva k datu pracovalo v níže uvedeném složení: Radovan Martínek Jiří Macek František Štofila Tomáš Brouček - předseda představenstva - místopředseda představenstva - člen představenstva - člen představenstva Kontrolní komise prodělala v roce 2013 personální změnu, takže k pracovala ve složení: Milan Lacina mladší Petra Nová Martin Bříza - předseda komise - člen komise - člen komise Úvěrová komise prodělala v roce 2013 též personální změnu, takže pracovala k ve složení: Marek Macháček Zdeněk Pustějovský František Kolínský - předseda komise - místopředseda komise - člen komise Roční uzávěrka Údaje o hospodaření družstva jsou vedeny v účetní závěrce, která je přílohou této výroční zprávy. Úvěry K činil zůstatek úvěrů tis Kč. 7

8 ÚDAJE O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ČLENŮ VOLENÝCH ORGÁNŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ S ohledem na změny osob ve volených orgánech a vedoucích funkcích tato část uvádí údaje o aktuální odborné způsobilosti členů volených orgánů a vedoucích jednotlivých útvarů. Radovan Martínek Radovan Martínek je absolventem Univerzity Pardubice. Získal též doktorát v oboru financí a ekonomie na Vysoké škole chemicko - technologické v Praze. Od roku 1997 pracuje v bankovním sektoru v oblasti risk managementu a finančního řízení v ČR i zahraničí. Od prosince roku 2009 je členem představenstva AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo a od roku 2011 je předsedou představenstva. Jiří Macek Jiří Macek je absolventem Univerzity Pardubice, Ekonomicko - správní fakulty a funkci místopředsedy představenstva vykonává s účinností od 11. května Má zkušenosti z oblasti financí a bankovnictví, působil jako senior dealer v bankovním sektoru, dále působil v pozici Vedoucího útvaru Finance ve společnosti Škoda Praha, a. s. Ve skupině AKCENTA vykonával do května 2008 funkci ředitele ve společnosti AKCENTA CZ, a. s., která je držitelem licence Platební instituce od ČNB. Tomáš Brouček Tomáš Brouček má přes dvacet let zkušeností v sektoru finance a bankovnictví. Po studiu Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity v Praze dále rozšířil své vzdělání studiem oboru Bank management na Conn School of Community banking v Oklahomě ve Spojených státech amerických. Bohaté manažerské zkušenosti získal u mnoha předních českých finančních institucí, jako je například Komerční banka, Československá obchodní banka, nebo Hypoteční banka a Artesa, spořitelní a úvěrní družstvo, kde působil také v představenstvech. Členem představenstva AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, je od prosince roku František Štofila František Štofila vystudoval pedagogickou fakultu UK Praha a následně složil státní rigorózní zkoušku ze sportovní psychologie. Má dlouholeté zkušenosti z práce v problematice HR, školení a vzdělávání. Do AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, nastoupil v roce 2010 a od roku 2012 je členem představenstva. Milan Lacina mladší Od 25. června 2008 vykonává Milan Lacina funkci člena kontrolní komise AKCENTA, spořitelního a úvěrního družstva, je rovněž místopředsedou společnosti AKCENTA ENERGIE a. s. a působí v dozorčích radách a statutárních orgánech dalších společností. Bohaté zkušenosti získal také ve společnosti AKCENTA CZ a.s., ve které působil od roku Zastával zde řadu různých funkcí od devizového obchodníka, přes vedoucího oddělení marketingu či interního auditu, až po předsedu představenstva. V současné době je členem dozorčí rady této společnosti. Titul inženýr v oboru Ekonomika a management získal na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Ostravě. Martin Bříza Martin Bříza je absolventem SEŠ Choceň. Od roku působil na různých pozicích českého komerčního bankovnictví. V červnu 2005 byl spoluzakladatelem společnosti Pragma Finance, s. r. o. V září 2007 se opět vrátil do komerčního bankovnictví a působil na manažerské pozici. V říjnu 2011 se stal ředitelem společnosti Klášterecké masné pochoutky, a.s., současně zastává pozici jednatele společnosti Král řezník-uzenář, s. r. o., je jedním z jednatelů společnosti Qarta, s. r. o. 8

9 Petra Nová Petra Nová má přes 15 let praxe ve finančním sektoru, a to především ve společnosti AKCENTA CZ a.s., kde působila na pozici devizového obchodníka, v řízení Centrály devizových služeb a následně též jako Compliance. V roce 2003 úspěšně absolvovala Bankovní institut Vysoké školy, obor Zahraniční obchod. Členem kontrolní komise v AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, je od března Jako předseda představenstva působí pak ve společnosti AKCENTA LOGISTIC, a.s., jako člen představenstva ve společnosti PROAKCENT a.s., jako člen dozorčí rady v AKCENTA CZ a.s. a v AKCENTA ENERGIE a.s. a jako předseda dozorčí rady v AKCENTA GROUP SE. Marek Macháček Marek Macháček je absolventem VŠE Praha. Od roku 1990 pracuje v bankovním sektoru na různých pozicích, zejména v oblasti řízení rizik, a to v ČR a v SR. Od března roku 2010 je členem úvěrové komise v AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo. Od roku 2012 vykonává funkci vedoucího útvaru Credit risk management. Zdeněk Pustějovský Zdeněk Pustějovský je absolventem Univerzity Ostrava. Od roku 1994 pracuje v bankovním sektoru na různých odborných či manažerských pozicích. Získané zkušenosti jsou zejména z oblasti úvěrování, finanční analýzy podniku a vymáhání pohledávek. Působil například na pozicích senior analytika v Komerční bance, úvěrového specialisty v GECB, či collection manažera v soukromém nebankovním sektoru. Od dubna 2010 je zaměstnancem AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo a od září 2010 je členem úvěrové komise. Dále je též členem představenstva v Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. František Kolínský František Kolínský má bohaté zkušenosti v oblasti financí a bankovnictví. Ve své praxi působil nejprve v České spořitelně jako pracovník správy pohledávek. Od roku 2001 pracoval v HYPO stavební spořitelna (po fůzi Raiffeisen stavební spořitelna) v úvěrovém oddělení, dále pak v pozici vedoucího týmu Komunikace a následně jako metodik stavebního spoření a úvěrů; od roku 2006 pak působil jako specialista oddělení řízení rizik. Od roku 2012 vykonává funkci vedoucího útvaru Risk management v AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo. Členem úvěrové komise je od června roku Petr Pištěk Petr Pištěk je absolventem VŠE Praha, obor podniková ekonomika a management, a Právnické fakulty UK v Praze. Ve finanční sféře působil nejdříve jako burzovní makléř, posléze na pozici manažera týmu u obchodníka s CP a PR Manager. Od roku 2002 pak působil v ČSOB, a.s. na pozici manažera týmu firemních bankéřů a naposledy jako projektový manažer-senior v útvaru Řízení obchodu pobočkové sítě SME. Od srpna roku 2013 zastává funkci ředitele pro Obchod v AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo. Stanislav Rokos Stanislav Rokos je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Po jejím absolvování nastoupil do centrální banky a v roce 1992 přešel do komerčního bankovnictví. Převážnou část své dosavadní praxe pracuje v oblasti aktivních (úvěrových) obchodů. V AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo pracuje od roku 2009, nejprve na pozici ředitele obchodního úseku a od září 2013 zastává funkci ředitele pro Distribuci Vladimír Kotlář Vladimír Kotlář vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK Praha, obor matematická ekonomie, statistika. Od roku 1976 působí v bankovním sektoru, a to na různých pozicích, včetně 12 letého působení v představenstvu nejprve v České spořitelně, a.s., poté ve Stavební spořitelně České spořitelny, a.s. Rovněž se angažoval v dozorčích radách mnohých společností, například v ČS Reality. Od roku 2010 zajišťuje činnost interního auditu v AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo. 9

10 Kateřina Buriancová Kateřina Buriancová absolvovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice. Do AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo nastoupila v roce 2009 na pozici Controlling a reporting a od roku 2013 vykonává funkci finanční ředitelky. Martina Merglová Martina Merglová má 15 let zkušeností z finančního sektoru. Během své praxe nasbírala zkušenosti především v oblasti platebních služeb. Působila 11 let na pozici vedoucí odboru provozu platebních karet v Raiffeisenbank, a.s., další zkušenosti získala v Union bance, a.s. nebo ve společnosti Cetelem ČR, a.s., kde působila jako specialista rozvoje inovací. Od června roku 2012 zastává pozici vedoucí Operations v AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo. Ján Hegedüš Ján Hegedüš je absolventem Provozně ekonomické fakulty VŠP v Nitře. Během své více než 17 leté praxe v bankovním sektoru vykonával různé pozice, působil jako ředitel pobočky ISTROBANKY, a.s. Bratislava. Do AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo nastoupil v roce 2011 na pozici vedoucí organizační složky, pobočky Košice. Vedoucí Compliance Tato pozice nebyla ke dni obsazena. 10

11 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA ROK 2013 Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám komplexní informaci o aktivitách představenstva a AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo (dále také jen družstvo ) za rok Zpráva výstižně obsahuje hlavní oblasti, které představenstvo a celé družstvo v uplynulém roce řešilo. Činnost představenstva Představenstvo se scházelo zhruba ve 14-ti denních intervalech na zasedáních představenstva v souladu se stanovami družstva. Na svých zasedáních se představenstvo zabývalo řešením problematiky chodu družstva ve snaze zlepšovat nabídku depozitních či úvěrových produktů nejen na území České republiky, ale i prostřednictvím své pobočky na území Slovenské republiky. Představenstvo se rovněž věnovalo činnostem vztahujícím se k regulatorním orgánům. Plnění usnesení obsažených v zápisech pořizovaných z jednání představenstva bylo pravidelně vyhodnocováno. Představenstvo pokračovalo ve snaze zlepšovat vnitřní předpisovou základnu a pravidelně vyhodnocovalo ve spolupráci s interním auditem a kontrolní komisí řídící a kontrolní systém družstva. Aktivity a hospodaření družstva Aktivity družstva Dne se konalo shromáždění delegátů, které na svém jednání schválilo zprávu o roční účetní závěrce a výsledcích hospodaření družstva za rok 2012 a Zprávu Kontrolní a Úvěrové komise za rok Shromáždění delegátů dále na svém jednání schválilo roční účetní závěrku, návrh Výroční zprávy za rok 2012, způsob úhrady ztráty, změnu stanov, jednací řády orgánů družstva. Představenstvo svolalo celkem 5 shromáždění delegátů a jednu členskou schůzi. Na jednotlivých jednáních bylo odsouhlaseno navýšení dalších členských vkladů vybranými členy družstva s cílem dodržet výši kapitálu požadovanou zákonem, určení externího auditora k ověření závěrky pro ČR a pro pobočku v SK pro rok 2013, stanovení odměny dle 66d odst. 3 obchodního zákoníku, schválení auditora. Shromáždění delegátů a členská schůze konané na konci roku měly za úkol především přijmout změny týkající se účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Vývoj v objemu vkladů Z účetních výkazů vyplývá, že družstvo vykazovalo k závěru roku vklady od svých členů ve výši tis. Kč. Hospodaření a stav majetku družstva Hospodaření družstva bylo v roce 2013 v souladu s dlouhodobou strategií s vykázaným ziskem. Hospodářský výsledek před zdaněním činil tis. Kč. Podrobnosti o hospodaření a majetku družstva jsou obsaženy v přiložených účetních výkazech nebo rámcově uvedených ukazatelích. Důležité skutečnosti nastalé v roce 2013 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo zaznamenalo v roce 2013 několik změn. Došlo k přesunu obchodního místa Praha. Dále byla úspěšně schválena Strategie na období V závěru roku proběhla volba všech orgánů družstva. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo vykázalo za rok 2013 hospodářský výsledek po zdanění ve výši tis. Kč. Představenstvo navrhuje zisk rozdělit následovně: 11

12 Příděl do zákonného rezervního fondu ve výši tis. Kč Příděl do rizikového fondu ve výši tis. Kč Zbývající část použít na úhradu ztráty minulých let. Činnost družstva v roce 2014 Od došlo ke změnám v kontrolní komisi a představenstvu družstva. V kontrolní komisi Jiří Macek nahradil Milana Lacinu mladšího a v představenstvu František Kolínský a Petr Pištěk nahradili Jiřího Macka a Františka Štofilu. Během roku 2014 plánuje představenstvo naplňovat vytyčenou strategii družstva. Naším krédem i nadále zůstává odpovědné úvěrování. Předpokládáme dosažení plánovaného provozního zisku, další růst bilance a obchodů. V souvislosti s obchodní činností dojde také k posílení kapitálu. Budeme i nadále plnit všechny legislativní požadavky obou národních bank (ČNB i NBS). Pro naše členy budeme připravovat nové produkty a optimalizovat procesy. Investovat budeme také do našich zaměstnanců, bez nichž by dosažení vytyčených cílů nebylo možné. V Hradci Králové dne 28. února Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA předseda představenstva. František Kolínský místopředseda představenstva. Mgr. Tomáš Brouček člen představenstva. Mgr. Ing. Petr Pištěk člen představenstva 12

13 ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE ZA ROK 2013 Vážené dámy, vážení pánové V úvodu bych Vás rád seznámil s činností kontrolní komise v AKCENTĚ, spořitelním a úvěrním družstvu v předchozím roce. Komise se účastní zasedání představenstva, výkonných výborů, úvěrové komise, a aktivně se zajímá a kontroluje chod družstva. Složení kontrolní komise Složení komise k Předseda Milan Lacina Člen Milan Lacina mladší Člen Martin Bříza Složení komise od Předseda Milan Lacina mladší Člen Martin Bříza Člen Petra Nová Složení komise od Předseda Jiří Macek Člen Martin Bříza Člen Petra Nová Činnost komise Kontrolní komise se účastnila zasedání představenstva, byla představenstvem pravidelně seznamována s hospodařením družstva, prověřovala informace týkající se nastavení finančního i strategického plánu a zabývala se kontrolou jeho plnění včetně ukazatelů stanovených stávajícími platnými předpisy. Dále se zaměřila na prověření systému odměňování a prověřování řídícího a kontrolního systému (ŘKS). Prověřování ŘKS probíhalo jednak prostřednictvím nálezů z Interního auditu, sledováním průběhu odstraňování nálezů z IA a to z řádných i mimořádných šetření. Další kontroly ŘKS byly zaměřené na plnění usnesení orgánů družstva, dodržování stanov družstva, průběžné hospodaření či kontroly souladu ukazatelů se stanovenými právními předpisy na základě podkladů útvaru Compliance. Stížnosti členů družstva V roce 2013 družstvo neeviduje žádnou stížnost Účetní závěrka, hospodaření a návrh na rozdělení zisku Komise projednala účetní závěrku za rok 2013 a seznámila se se zprávou a výrokem auditora, společností VGD - AUDIT, k této závěrce. Na základě těchto podkladů komise konstatuje, že nemá k předložené účetní závěrce námitky a doporučuje její schválení členskou schůzí. Zpráva představenstva Komise se seznámila se zprávou představenstva za rok V uvedené zprávě neshledala kontrolní komise žádné závažné nedostatky ani pochybení. Zjištěné nedostatky a jejich odstraňování Komise taktéž nezjistila skutečnosti, které by byly v rozporu se schválenými stanovami družstva nebo platnými legislativními normami. V Hradci Králové dne 28. února 2014 Bc. Jiří Macek předseda kontrolní komise 13

14 ZPRÁVA ÚVĚROVÉ KOMISE ZA ROK 2013 Úvěrová komise (ÚK) se scházela v průběhu roku 2013 pravidelně, zpravidla dvakrát týdně, a plnila úkoly v souladu s ustanoveními 6 zákona č. 87/1995 Sb. a čl. XI. stanov družstva. Na svých zasedáních se zabývala zejména schvalováním úvěrů, schvalováním změn podmínek již schválených úvěrů, schvalováním limitů na banky a způsoby řešení vybraných delikventních úvěrových obchodů. V průběhu roku 2013 pracovala ÚK v tomto složení: do Marek Macháček předseda, Zdeněk Pustějovský místopředseda, Stanislav Rokos člen. od Marek Macháček předseda, Zdeněk Pustějovský místopředseda, František Kolínský člen. Z důvodu zefektivnění procesu schvalování úvěrů, resp. změn podmínek již schválených úvěrů, ÚK v průběhu roku 2013 provedla další delegaci části svých pravomocí na jednotlivé členy ÚK a vybrané pracovníky útvaru Credit risk management. Také v roce 2013 pokračovala vysoká aktivita v oblasti poskytování úvěrů - ÚK zasedala celkem 102 krát a schválila 146 úvěrových obchodů v celkové výši 710,38 mil Kč a 16,66 mil EUR Zároveň bylo schváleno 119 úvěrových obchodů v rámci delegovaných pravomocí v celkové výši 169,4 mil Kč a 2,73 mil. EUR. Úvěry, které byly schváleny úvěrovou komisí (případně v rámci udělené delegace), byly všechny posuzovány v rámci nastavených interních pravidel družstva. Všechny schválené úvěry jsou zajištěny nemovitostmi s tím, že jejich tržní hodnota vždy přesahuje výši poskytnutého úvěru tak, aby bylo minimalizováno kreditní riziko. V Hradci Králové dne 28. února 2014 Marek Macháček předseda úvěrové komise 14

15 POMĚROVÉ UKAZATELE, KAPITÁL A KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY Poměrové ukazatele k 31. prosinci 2013 (v %, tis. Kč) POMĚROVĚ UKAZATELE HODNOTY Ukazatel kapitálové přiměřenosti 9,79% Rentabilita průměrných aktiv 0,62 % Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (tier 1) 6,72 % Aktiva na jednoho zaměstnance Správní náklady na jednoho zaměstnance Zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho zaměstnance 215 Údaje o kapitálu Kapitál spořitelního a úvěrního družstva je stanoven na individuálním základě. Kapitál družstva tvoří zejména splacené členské vklady ve výši tis. Kč. ÚDAJE O KAPITÁLU HODNOTY Výše Původního kapitálu (tier 1) z toho splacené členské vklady neuhrazená ztráta z předchozího období zisk za běžné účetní období nehmotný majetek jiný než goodwill Výše Dodatkového kapitálu (tier2) Výše Kapitálu na krytí tržního rizika (tier 3) a souhrnná výše všech odčitatelných položek jsou nulové. Celková výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek a stanovených limitů pro dodatkový kapitál činí ( v tis. Kč): Údaje o kapitálových požadavcích: Kapitálové požadavky k vypořádacímu riziku, k pozičnímu, měnovému, komoditnímu, dále k riziku angažovanosti obchodního portfolia a k ostatním nástrojům obchodního portfolia jsou nulové. ÚDAJE O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH HODNOTY Kapitálové požadavky celkem kapitálový požadavek k úvěrovému riziku při STA kapitálový požadavek k operačnímu riziku při BIA V Hradci Králové dne 28. února

16 OSTATNÍ Činnost AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo nemá vliv na životní prostředí. V této oblasti družstvo nevyvíjí žádné aktivity, stejně tak je nevyvíjí v oblasti výzkumu a vývoje. V rámci pracovně-právních vztahů společnost dodržuje všechny zákonné normy v souladu s právním řádem České republiky. Družstvo má organizační složku v zahraničí - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Košice se sídlem Trieda Slovenského národného povstania 37, Košice , Slovenská republika. 16

17 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2013 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo (dále také jen ASUD ) vyhotovuje v souladu s požadavkem 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném do , tuto Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, panem Milanem Lacinou, nar , bydlištěm Čekanická 325, Tábor (dále též ovládající osoba ) a ovládanou osobou AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, IČ se sídlem Gočárova třída 312/52, Hradec Králové Pražské předměstí, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1358 (dále též ovládaná osoba nebo ASÚD), za účetní období Zpráva také obsahuje informaci o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami. Propojenými osobami k jsou: společnost AKCENTA CZ a.s., IČ , se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, Praha 1 (dále též ACZ ) společnost AKCENTA ENERGIE a.s., IČ , se sídlem Gočárova třída 312/52, Hradec Králové Pražské předměstí (dále též AE ) AKCENTA GROUP SE, IČ , se sídlem Gočárova třída 312/52, Hradec Králové Pražské předměstí (dále též AG ) společnost FPSROK, spol. s r.o., IČ , se sídlem Gočárova třída 312/52, Hradec Králové Pražské předměstí (dále též F ) společnost AKCENTA LOGISTIC, a.s., IČ , se sídlem Gočárova třída 312/52, Hradec Králové Pražské předměstí (dále též AL ) společnost METROPOL SERVICES s.r.o., IČ , se sídlem Mostecká 273/21, Praha 1- Malá Strana (dále též MS ) společnost PROAKCENT a.s., IČ , se sídlem Gočárova třída 312/52, Hradec Králové Pražské předměstí (dále jen P ). Výše obchodního podílu ovládající osoby k v uvedených společnostech je následující: ACZ 100%, AE 66,67%, AG 90,42%, F 65%, P 90%, AL 90%, MS 100%. Zpráva obsahuje informace o tom, jaké smlouvy byly uzavřeny mezi těmito osobami v účetním období roku 2013, jaké jiné právní úkony byly činěny mezi propojenými osobami v jejich zájmu, a informace o všech ostatních opatřeních, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou. Zpráva se vyhotovuje písemně a je součástí výroční zprávy podle zvláštního právního předpisu. 17

18 Uzavřené smlouvy a dohody Obchodní vztahy mezi ovládanou osobou a osobami propojenými byly v účetním období roku 2013 určeny následujícími smlouvami: ASUD x AKCENTA CZ a.s. ASUD x AKCENTA CZ a.s. ASUD x AKCENTA CZ a.s. ASUD x AKCENTA CZ a.s. ASUD x AKCENTA CZ a.s. ASUD x AKCENTA CZ a.s. ASUD x AKCENTA CZ a.s. ASUD x AKCENTA CZ a.s. ASUD x AKCENTA CZ a.s. ASUD x AKCENTA CZ a.s. ASUD x AKCENTA CZ a.s. ASUD x AKCENTA ENERGIE a.s. ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. Podlicenční smlouva (SIBAS) Smlouva o nájmu nebytových prostor (Gočárova 312, HK) Smlouva o postoupení licence k modulům informačního systému a změně podlicenční smlouvy Podlicenční smlouva (SIBAS - II. etapa) Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor Rámcová o provádění termínovaných obchodů s cizími měnami č Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb vedení běžného účtu Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb vedení běžného účtu Smlouva o zpracování osobních údajů ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. Smlouva o nájmu osobního automobilu 4H ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. Smlouva o nájmu nebytových prostor od ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. Smlouva o nájmu osobního automobilu 4H99143 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. Smlouva o nájmu osobního automobilu 5H ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. Smlouva o nájmu osobního automobilu 4H ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. Smlouva o nájmu osobního automobilu 5H19154 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu osobního automobilu 4H81540 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu osobního automobilu 4H93069 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu osobního automobilu 4H99143 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu osobního automobilu 4H99154 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu osobního automobilu 5H04296 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu auta 4H81540 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu auta 4H93069 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu auta 4H99143 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu auta 5H04296 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu auta 5H19154 Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu auta 4H92136 Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. Smlouva o nájmu osobního automobilu 4H

19 ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. Smlouva o nájmu osobního automobilu 4H ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. Smlouva o nájmu automobilu 4H ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. Smlouva o nájmu osobního automobilu 4H ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. Smlouva o nájmu osobního automobilu 4H ASUD x AKCENTA LOGISTIC, a.s. ASUD x FRSROK, spol. s r.o. ASUD x METROPOL SERVICES s.r.o. ASUD x AKCENTA GROUP SE ASUD x PROAKCENT a.s. Smlouva o poskytování (outsourcingu) služeb Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb vedení běžného účtu Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb vedení běžného účtu Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb vedení běžného účtu Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb vedení běžného účtu ASUD x PROAKCENT a.s. Smlouva o nájmu nebytových prostor byt č. 1 ASUD x PROAKCENT a.s. Smlouva o nájmu nebytových prostor byt č. 3 ASUD x PROAKCENT a.s. Smlouva o nájmu nebytových prostor byt č. 5 ASUD x PROAKCENT a.s. Smlouva o nájmu nebytových prostor byt č. 7 ASUD x PROAKCENT a.s. Smlouva o nájmu nebytových prostor byt č. 8 ASUD x PROAKCENT a.s. Smlouva o nájmu nebytových prostor byt č. 9 Plnění a protiplnění Plnění a protiplnění ze shora uvedených smluvních ujednání byla realizována za ceny v obchodním styku obvyklé jako ve vztazích k ostatním nepropojeným osobám. Právní úkony a ostatní jednání Jiné právní úkony, než výše uvedené smlouvy nebyly v zájmu ovládající osoby učiněny, stejně tak nebyla ovládanou osobou na popud ovládající osoby učiněna žádná významná opatření. Představenstvo ovládané osoby prohlašuje, že ovládané osobě nevznikla z výše uvedených smluv, ostatních opatření a úkonů nebo z jiných přijatých nebo poskytnutých plnění žádná újma. V Hradci Králové dne 28. února Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA předseda představenstva. František Kolínský místopředseda představenstva. Mgr. Tomáš Brouček člen představenstva. Mgr. Ing. Petr Pištěk člen představenstva 19

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 11. 4. 2014 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Základní údaje. Majetková struktura. Organizační struktura

Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Základní údaje. Majetková struktura. Organizační struktura 213 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje Majetková struktura Organizační struktura Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnost členů volených orgánů a vedoucích 2 3 4 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Obsah 2 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15 16 19 24 44 Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje Majetková struktura Organizační struktura Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnost členů volených

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Obsah. VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Obsah. VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo 211 Obsah 2 3 4 6 8 1 11 12 13 15 16 17 19 24 42 Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje Organizační struktura Údaje o odborné způsobilosti

Více

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Hradec Králové, květen 2011 1 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Základní údaje... 5 Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE 1 Obsah Profil společnosti:... 3 Orgány společnosti, organizační struktura... 4 Zpráva z představenstva... 5 Zpráva z dozorčí rady...

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 2 3 4 5 7 10 12 13 14 15 16 19 53 74 77 Úvodní slovo Základní údaje Majetková struktura Organizační struktura Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnosti členů volených

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2006 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2006 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2006 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2006 Vinohradské vzájemné družstevní záložny

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2006 Vinohradské vzájemné družstevní záložny Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2006 Vinohradské vzájemné družstevní záložny výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.9.27 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.6.2008

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.6.2008 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.6.28 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti

Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti Doplnění uveřejňovaných údajů ze dne 25. 6. 2012 Tato zpráva obsahuje průběžné neauditované údaje. Údaje prezentované v této zprávě také nezohledňují

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Družstevní záložna PSD Senovážné nám. 24, Praha 1 IČO 64946835 Úvod Rok 2006 přinesl naší záložně další rozvoj v poskytování peněžních

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2010 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. června 2011 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. září 2011 1) Údaje o povinné osobě Evropsko-ruská banka, a.s. Právní forma: akciová společnost Se sídlem: Štefánikova 78/50, Praha

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 30. 9. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 7. LISTOPADU 2012

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 30. 9. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 7. LISTOPADU 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 7. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvod 01 Základní údaje 01 Údaje o činnosti 01 Základní kapitál 01 Organizační struktura 02 Údaje o členech představenstva, kontrolní komise a členech vrcholného

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/2007

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.)

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Zveřejněno dne 7. 5. 2009 Obsah: 1. Údaje o bance Základní informace Organizační struktura Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cennými papíry a) Obchodní firma: Citfin - Finanční trhy, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Radlická 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápisu do

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 1. Údaje o bance Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013 Informace o Českém spořitelní družstvu Obchodní firma: Právní forma: Družstvo IČ: 274 44 376 Sídlo: Datum zápisu do obchodního rejstříku: 4. dubna 2006

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Informační povinnost k 31.3.2013. 1. Údaje o povinné osobě. Představenstvo: Kontrolní komise:

Informační povinnost k 31.3.2013. 1. Údaje o povinné osobě. Představenstvo: Kontrolní komise: Informační povinnost k 31.3.213 Údaje dle přílohy č. 24, 25 k vyhlášce č. 123/27 Sb. (zveřejněno 9.5.213) 1. Údaje o povinné osobě a) Peněžní dům, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 1 Uherské Hradiště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více