R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP SE výroční zprávu za uplynulý rok. Rok 2012 byl prvním rokem standardní agendy celé skupiny v Holandsku, když k byla společnost zapsána do obchodního rejstříku s novým sídlem v Tilburgu. Podařilo se nám nastavit a standardizovat příjmy firmy od dceřiných společností vycházející především z pronajímání ochranných známek a také z organizace obchodu skupiny se zbožím třetích výrobců především na trzích v Česku, Slovensku, Bulharsku a Rumunsku. Celková ekonomická situace loňského roku v Evropě si vyžadovala zvýšené obchodní a marketingové náklady pro udržení tržeb a tržního podílu. Nejzásadnější vliv na hospodaření skupiny R.JELINEK GROUP však mělo podzimní zavedení prohibice v České republice včetně zákazu exportu, jako důsledek přílišné liberalizace trhu s alkoholem v ČR a dlouhodobě neřešených problémů s nelegálními výrobci resp. jejich produkty ze strany státní správy. Největší firma skupiny RUDOLF JELÍNEK a.s. Česká republika především v důsledku prohibice a následného zákazu exportu se po třinácti letech propadla do ztráty ve výši 760 tis. EUR. Tržby za vlastní výrobky byly o 14 % nižší ve srovnání s předcházejícím rokem. Výnosy jsme doplnili převzetím distribuce značek Berentzen a Stroh v Česku a na Slovensku a Milan METELKA pro všechny zahraniční trhy. Celkové ztráty do hospodářského výsledku společnosti z důvodu prohibice jsme vypočítali na cca 1 mil. EUR. Největším a dlouhodobým projektem společnosti byla rekonstrukce stáčírny včetně modernizace a zefektivnění části technologie, v jejímž důsledku jsme museli na 6 měsíců přerušit výrobu a předzásobit se hotovými výrobky. Nejproblematičtější situace na trhu pro české výrobky rozhodně byla na Slovensku. Vládní zákaz importu výrobků z Čech trval jeden a půl měsíce a slovenští konkurenční výrobci situace náležitě obchodně i marketingově využili. RUDOLF JELÍNEK Slovakia s.r.o. vykázala ztrátu 186 tis. EUR. Celkové tržby bez daní v meziročním srovnání mírně rostly o 2,3 % na 2,73 mil. EUR jen díky výše zmíněné distribuci třetích značek. Vzhledem k podkapitalizaci společnosti představenstvo R.JELINEK GROUP rozhodlo o zvýšení základního kapitálu na 200 tis. EUR provedeném na začátku roku Velmi špatné hospodářské výsledky za loňský rok vykázala R.JELINEK L.A. S.A. Chile ztrátu po zdanění ve výši 366 tis. EUR. Důvody ztráty jsou špatné manažerské vedení společnosti v Chile nesprávné řízení nákladů: především vysoká výkupní cena hrušek, vysoké náklady na úvěry, nepronajmutí nově získaných pozemků a také nízký prodej importovaných výrobků v láhvích. Neméně závažným důvodem je nerealizace plánovaných prodejů destilátu v Evropě. Na základě těchto skutečností byl odvolán ředitel společnosti a firma je přímo řízena představenstvem a od začátku roku 2013 je realizován vyrovnaný plán hospodaření. Rumunská společnost S.C.VALCO S.A. v roce 2012 zastavila propad prodejů minulých let a tržby společnosti mírně překonaly rok 2011, ale přes výše uvedené své hospodaření ukončila ztrátou ve výši 104 tis. EURO. Důvodem ztráty jsou realizované investice do obchodního týmu, ale nenaplnění plánovaných tržeb. Společnost koupila dvanáctihektarový pozemek sad pro koncentraci výroby a zahájila veškeré administrativní přípravné práce. Již koncem roku s ohledem na výsledky však byla zahájena další restrukturalizace firmy. V roce 2013 musí akcionáři rozhodnout o dalším strategickém směřování společnosti. V Bulharsku jsme v loňském roce konečně ukončili likvidaci společnosti DESTILA, což se promítlo do hospodaření dceřiné společnosti VINPROM TROYAN A.D. jednorázovou nákladovou částkou ve výši 278 tis. EUR. Hospodářský výsledek společnosti s ohledem na výše uvedené byl poprvé za naší akcionářské přítomnosti se záporným znaménkem, ztráta ve výši 249 tis. EUR. I přes velké pozitivum - meziročně zvýšené výnosy o 17 %, management nezvládl nárůst obchodních a marketingových nákladů, které společně s nerealizovaným výkupem dle plánu vedly ke snížení celkové ziskovosti firmy. Ve druhém čtvrtletí 2012 proběhla změna na postu ředitele společnosti a úspěšně byla realizována rekonstrukce stáčírny. Společnost R. JELINEK GROUP plánovaným dokupem akcií navýšila svůj podíl na 99,56 % podílu na základním kapitálu společnosti. Společnost Milan METELKA a.s. v loňském roce jednorázovým odpisem nehmotného majetku snížila svůj základní kapitál na relevantních 220 tis. EURO. Vzhledem ke struktuře portfolia ji prohibice zásadně neovlivnila a společnost po dvou letech vykázala zisk po zdanění ve výši 35 tis. EUR. Od začátku roku 2013 skupina R.JELINEK GROUP plně převzala zodpovědnost za prodej výrobků firmy na všech trzích. 2

3 Díky zkrácení doby na 15 z původních 30 let odpisu nehmotného majetku společnosti i samotná mateřská společnost R.JELINEK GROUP SE vytvořila za rok 2012 ztrátu ve výši 60 tis. EUR. Výše zmíněná změna odpisů je důsledkem požadavku Finančního úřadu v Holandsku, odpisy jsou plně daňově uznatelné a jejich absolutní výše se blíží 228 tis. EUR. Celkové tržby dosáhly 357 tis. EUR a jsou tvořeny především příjmy z licenčních poplatků za užívání ochranných známek a log, které byly dlouhodobě stanoveny v podepsaných smlouvách s dceřinými společnostmi. Pokles ve srovnání s předcházejícím rokem o 15 % je důsledkem nižších tržeb dceřiných společností na nejdůležitějších trzích způsobených prohibicí. Celková aktiva společnosti se ke konci roku 2012 ustálila na hodnotě 22,51 mil. EUR a podíl vlastního kapitálu vzrostl na 86,6 % celkové bilanční sumy. Základní kapitál společnosti se nezměnil a zůstává 19,08 mil. EUR. Vlastní kapitál činí 19,49 mil. EUR. Společnost z hlediska financování v souladu se smlouvou doplatila veškeré své závazky vůči bankovnímu ústavu Česká spořitelna a v současné době nečerpá bankovní úvěry. K její závazky činí 3,02 mil. EUR a jedná se o závazky výhradně k rozhodujícím akcionářům společnosti ve splatnosti. Společnost je tudíž téměř výhradně financována vlastním kapitálem a přijatými půjčkami od největších akcionářů. Celkové výnosy skupiny v loňském roce dosáhly 18,09 mil. EUR, což je opět pokles ve srovnání s rokem 2011 o 15 %. Součet ztrát jednotlivých společností činil 1,4 mil. EUR, oproti zisku v roce 2011 ve výši 1,17 mil. EUR. Pro rok 2013 všechny firmy skupiny naplánovaly zisk a pouze nezbytně nutné investice. Věřím, že rok 2013 bude rokem stabilizačním, rokem kdy jednotlivé společnosti skupiny minimálně nahradí ztráty z roku 2012 a vrátí se na svou rozvojovou cestu. V roce 2012 odvedla skupina R.JELINEK GROUP do státních rozpočtů celkem na spotřební dani 15,66 mil. EURO. Paradoxní navýšení odvodů spotřební daně o 1,9 mil EUR v meziročním srovnání při klesajících tržbách především souvisí s vyskladněním výrobků do volného daňového oběhu před ukončením prohibice. Závěrem mi dovolte, abych jménem představenstva poděkoval všem zaměstnancům dceřiných společností, obchodním partnerům a akcionářům společnosti za odvedenou práci, podporu a důvěru ve výrobky a poskytované služby skupiny R.JELINEK GROUP SE v těžkém roce Ing. Pavel Dvořáček Předseda představenstva 3

4 Organizační struktura R.JELINEK GROUP SE RUDOLF JELÍNEK a. s. VINPROM TROYAN AD GROUP VALCO BEVERAGES B.V. RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o. R.JELINEK L.A. S.A. Milan METELKA a. s. PROMPT SERVIS spol. s r. o. VINPROM TETEVEN BG EOOD S.C. VALCO S.A. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ ZA ROK 2012 (v tisících EUR) Společnost podíl na ZK konsolidovaná aktiva konsolidované výnosy konsolidovaný HV před daní nekonsolidovaný HV před daní počet zaměstnanců RUDOLF JELÍNEK a.s. 92,08 % R. JELINEK L.A. - S.A. 80,00 % VINPROM - TROYAN AD 99,56% RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o. 100,00 % GVB BV / S.C. VALCO S.A. 39,86 % Milan METELKA a.s. 5,00 % , Celkem Celkem

5 Rozvaha k Balance sheet (In thousands of EUR) Name: R.Jelinek Group SE Tax registration number: Assets Intangible fixed assets Acquisition costs End of year Begin of year Other intangible fixed assets Total intangible fixed assets Financial fixed assets Nominal value End of year Begin of year Participations Total financial fixed assets Receivables and accrued income Nominal values End of year Begin of year Trade debtors receivables VAT receivables Short-term receivables from group companies Other receivables Total receivables and accrued income Liquid assets End of year Begin of year Liquid assets Total liquid assets Total assets

6 Rozvaha k Liabilities Fiscal equity capital End of year Begin of year Paid-up and called-up share capital Share premium Retained earnings Total fiscal equity capital Long-term liabilities End of year Begin of year Amounts owed to credit institutions Other long-term liabilities Total long-term liabilities Current liabilities End of year Begin of year Trade creditors and trade credits Value-added tax Wage taxes 78 0 Other current liabilities Total current liabilities Total liabilities

7 Výpočet zisku pro daňové účely k Profit calculation for tax purposes (In thousands of EUR) Name: R.Jelinek Group SE Tax registration number: Profit calculation for tax purposes Income Net turnover Other income Total income Personnel expenses Other personnel expenses Total personnel expenses Depreciation Other intangible fixed assets Total depreciation Other operating expenses Selling expenses Other expenses Total Other operating expenses Financial income and expenses Results on other receivables Income from bank deposits Change in valuation of receivables Deduct: costs of amounts owed to group companies Total financial income and expenses ( ) 0 Balance of profit calculation for tax purposes (60.592) 0 7

8 8

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s.

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. Výroční zpráva Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. 29 Obsah Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva II. Profil společnosti Základní údaje Orgány společnosti Hlavní ukazatele z činnosti společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah 1 Vybrané ekonomické ukazatele (miliony EUR) 1H 2010 1H 2009 Celkové tržby * 91,6 86,0 z toho tržby z prodeje vozů * 77,3 75,0 Provozní zisk (EBITDA) * 6,5 3,6 Hospodářský výsledek * 3,6 1,1 Hospodářský

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 27. listopadu 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Pololetní zpráva 2013

Pololetní zpráva 2013 Pololetní zpráva 2013 Obsah 1 Zpráva o hospodaření 3 2 Milníky prvního pololetí 5 3 Čestné prohlášení 6 4 Mezitímní účetní závěrka 7 5 Sesouhlasení mezitímní účetní závěrky 11 6 Vybrané vysvětlující poznámky

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele Výroční zpráva 2011 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Příloha A Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, dovolte,

Více

1. Základní údaje o bance

1. Základní údaje o bance POLOLETNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje o bance... 3 2. Informace o činnostech banky... 4 3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva... 6 4. Informace o změně vlastníka VBI...

Více

SIMPLY CLEVER. Auta pro život

SIMPLY CLEVER. Auta pro život SIMPLY CLEVER Auta pro život ŠkodaAuto Výroční zpráva 2009 Vnímáme svět kolem nás, inspiruje a motivuje. Vnášet do našich modelů ověřené mechanismy, tvary nebo struktury a efektivním způsobem tak dosáhnout

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Výroční zpráva 2004 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 2.

Více

C O R P O R A T I O N C Z

C O R P O R A T I O N C Z CORPORATION CZ 2 zvolila obchodní strategii, která se snaží snižovat rizika tím, že se nespoléhá na jediné pole působnosti, ale rozděluje své aktivity do rozmanitých oblastí. Svá aktiva vkládá do společností

Více

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2002 Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 10 milionů klientů Úspěch: navýšení kapitálu Zvýšení: free float roste na 64,4 %

Více