Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města"

Transkript

1 Zpravodaj ročník XXIII., číslo 3 srpen 2012 Zprávy z radnice: Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč Nejvýznamnější události uplynulého období se týkaly škol. Do školního roku 2012/2013 vstoupí obě naše školy jako jedna organizace, pod jedním vedením a se společnou ekonomikou. Příspěvkovou organizaci s názvem Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč povede nový ředitel Bc. Mgr. Ján Ľuptovský. Ředitelka základní školy Mgr. Libuše Sýkorová se konkurzu nezúčastnila, ale zůstává i nadále členem pedagogického sboru. Ředitelka mateřské školy Mgr. A. Picková se vzdala funkce a odchází do důchodu. Mateřskou školu v Lázních Bohdaneč vedla s láskou, úspěšně a s velkým osobním nasazením od roku Děkujeme jí a přejeme, aby se stejným nasazením úspěšně překonala současné zdravotní problémy. Také letošní prázdniny jsou příležitostí k opravám, které alespoň trochu vylepší prostředí zejména v základní škole na náměstí. Byly vyměněny ventily na topení a v těchto dnech probíhá výměna oken. Dokončujeme aktualizaci projektu přístavby sportovní haly s tělocvičnou pro základní školu. Cílem je předat na ministerstvo fi nancí zpracovaný investiční záměr se žádostí o dotaci do Nezbývá, než si znovu položit otázku, proč byl v minulém volebním období tento projekt odložen. Ztratili jsme roky a hlavně příležitost řešit tento velký handicap základní školy s pomocí evropských dotací jako se to povedlo např. našim sousedům v Přelouči. Sokolovna Předpokládáme, že do konce prázdnin změní Sokolovna vlastníka a zodpovědnost za její stav převezme, jako nový vlastník, město. Nelze ovšem očekávat, že tímto aktem se den ze dne technický stav Sokolovny změní k lepšímu. Máme před sebou dlouhou cestu a na jejím startu zatím jen základní údaje. Znamená to, že běžný provoz Sokolovny zůstává a to ostatní nezaznamená v nejbližším období žádnou výraznou změnu k lepšímu. Sbor dobrovolných hasičů Místní sbor oslavil 135. výročí založení. Oslava, která byla plně v režii sboru a byla pro všechny velkou událostí, se vydařila. Účast významných osobností a jejich vystoupení na slavnostní schůzi bylo oceněním dobrého jména sboru i zásahové jednotky. Jsou za ním roky práce několika generací bohdanečských hasičů. Že oslava mohla být zároveň i slavnostním otevřením nově zrekonstruovaných prostor hasičské zbrojnice, to byl výsledek vzájemné spolupráce a mnoha hodin, které na této rekonstrukci hasiči zdarma odpracovali. Sbor i jednotka mají nyní lepší prostředí a podmínky pro práci dobrovolníků, kteří nezištně pomáhají v mimořádných událostech svým bližním. Změny v příjmech rozpočtu města Při doručení zdarma, při prodeji 10 Kč Poslanecká sněmovna přijala novelu rozpočtového určení daní, která znamená navýšení příjmové složky rozpočtu i pro naše město a je dalším krokem k narovnání nespravedlivých rozdílů mezi velkoměsty a malými obcemi. Připomeňme si, že právě naše velikostní kategorie tvoří dno křivky daňových příjmů na 1 obyvatele. Na místě je ale pouze mírný optimismus. Nedomnívám se, že by novela neprošla senátem nebo ji nepodepsal prezident. Ovšem ruku v ruce s novelou přicházejí další škrty v příspěvcích státu na výkon státní správy a velké výpadky ve výběru daní. Tyto negativní skutečnosti pocítíme už v letošním rozpočtu města a sníží pozitivní efekt změny zákona. Květoslava Jeníčková, starostka DEN PRO ZDRAVÝ POHYB 2012 den pro zdravý pohyb se uskuteční v sobotu 22. září 2012 od 9 do 18 hodin v areálu Léčebných lázní Bohdaneč, a.s. den pro zdravý pohyb 2012 nabídne nejen poučení a cenné rady, jak zdravě žít, ale i spoustu zábavy pro celou rodinu. připojte se k nám a udělejte něco pro své zdraví! dne 22. září se po velkém úspěchu z roku 2011 do Léčebných lázní Bohdaneč vrací akce den pro zdravý pohyb. Cílem je především propagovat a podporovat zdravý životní styl. Program je opět připraven pro všechny věkové kategorie příchozích a je rozdělen do čtyř částí: kulturní, odborné, sportovní a doprovodné. V letošním roce budou všechny kategorie programu rozšířeny a přibude i větší program pro děti. V odborném programu na návštěvníky čekají přednášky lékařů, masérů, fyzioterapeutů a dalších pracovníků lázní. Novinkou je poradna rehabilitačního lékaře, kde lázeňští lékaři budou poskytovat cenné odborné rady všem, kteří mají problémy s pohybovým ústrojím. Lázeňští fyzioterapeuté zajistí ukázky správných cviků pro každodenní prevenci bolesti zad a kloubů. Vysvětlí rovněž princip lázeňských procedur a jejich působení na zdraví. Nutriční terapeutky z léčebných lázní Vám přiblíží strategii hubnutí a poradí Vám další tipy a triky v jejich poradně. V rámci ní Vám poskytnou cenné rady, rozeberou s vámi jídelníček a vyšetří všechny zájemce na přístroji monitorujícím složení lidského těla. Během dne si budete moci nechat u stánků zdravotních pojišťoven změřit tlak, tuk, glykémii a BMI. Zajištěno bylo i poradenpokračování na str. 2

2 Den pro zdravý pohyb 2012 pokračování ze str. 1 ství v oblasti preventivního vyšetření prsu, možnost bezplatného vyšetření ultrazvukem a osobní konzultace s lékařkou pardubického mamodiagnostického centra. Sportovní program zahájí dopolední lidový běh po rozlehlém areálu lázeňského parku. V odpoledních hodinách se poté budou účastníci moci zapojit do cykloprojížďky. Ani v jedné kategorii nejde o čas, ale o možnost pohybu ve volné přírodě. Při cyklistické projížďce budou účastníci plnit zajímavé úkoly a mohou tak za jejich splnění získat i malé odměny. Obě pohybové aktivity nevyžadují žádnou sportovní přípravu ani kondici a účastnit se jich může opravdu každý. Během celého dne budou v tělocvičnách léčebných lázní probíhat výukové hodiny tai-či, pilates nebo jógy. Kulturní program na venkovním pódiu nabídne celodenní hudební program i módní přehlídky sportovního oblečení. Pro děti jsou připravena sportovní lákadla a soutěže jako trampolína, malování na obličej, posilovna na kolech, skákací hrad a mnoho dalších aktivit. Irena Korytářová, kulturní oddělení Léčebných lázní Bohdaneč, a.s. Ne za všechno mohou úředníci města! Územní plán Lázně Bohdaneč Projekt fi nancovaný z prostředků strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného operačního programu Dne byl předán návrh Územního plánu Lázně Bohdaneč upravený k veřejnému projednání pořizovateli (Magistrátu města Pardubic). Dne byly předány podklady pro poskytnutí dotace Centru pro regionální rozvoj ČR v Hradci Králové. Splněním termínu pro předání návrhu územního plánu a doložením požadovaných dokumentů bude poskytnuta zbývající částka dotace ve výši Kč. Po kontrole bude návrh Územního plánu Lázně Bohdaneč na počátku měsíce září zveřejněn na úřední desce a po dobu 45 dnů vystaven k nahlédnutí u pořizovatele, na odboru hlavního architekta, na Městském V ulici Šípkova před domem č. p. 55 se na pozemku p. č. 1126/1 nacházejí již déle než rok betonové sloupy jako základ budoucího plotu. Tyto sloupy jsou pravidelným předmětem připomínek našich občanů, vadí jim z důvodů estetických a hlavně z důvodu ochrany bezpečnosti. Pokud vezmeme v úvahu, že na vedlejší nemovitost č. p. 54 (bývalá pekárna) byl vydán demoliční výměr, tak se nemůžeme divit, že úřad je podezírán z nečinnosti. Pravda je však následující: majitelé výše uvedených nemovitostí požádali o směnu pozemku tak, aby po zbourání bývalé pekárny došlo k narovnání chodníku a odstranění kritizovaných betonových sloupů. K tomu, aby byla vypracována směnná smlouva, je zapotřebí, aby majitelé pozemku zajistili sejmutí bankovní zástavy. A toto je problém, kterým se všechno prodlužuje. Jsem přesvědčen, že se vše napraví v nejbližší době, i když nemohu mluvit za majitele pozemku. Ing. Zdeněk Gilar, místostarosta úřadě Lázně Bohdaneč, odboru rozvoje města a na internetové adrese: pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-dok/seznam_upd/ lazne-bohdanec.html. V této lhůtě, nejpozději při veřejném projednání návrhu Územního plánu Lázně Bohdaneč, které se plánuje na v 15 hod. v Langrově síni na radnici, může každý podat své připomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčení řešením a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Námitky a připomínky se podávají písemně u pořizovatele, kterým je Magistrát města Pardubic. Po vyhodnocení veřejného projednání pořizovatel přezkoumá návrh územního plánu a zpracuje odůvodnění. Poté předloží zastupitelstvu města návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním. Pavlína Kubů, odbor rozvoje města Stavební úpravy na základní škole výměna oken a dveří na budově č. p. 108 na Masarykově náměstí V měsíci červnu proběhlo výběrové řízení na výměnu oken a dveří v budově základní školy na Masarykově náměstí. Nabídku předložilo 9 fi rem a výběrová komise města Lázně Bohdaneč dne po posouzení jednotlivých nabídek doporučila vybrat nabídku fi rmy HOKR spol. s r. o., se sídlem Smilova 485, Pardubice. V rámci této akce, která byla zahájena bude provedena výměna stávajících oken a dveří za nová plastová okna a dveře s šestikomorovým profi lem. Cena za uvedené práce činí Kč včetně DPH. Jitka Vomlelová, referent odboru správy majetku Rozšíření části úseku cyklostezky Lázně Bohdaneč Živanice V měsíci květnu letošního roku byly provedeny stavební práce související s rozšířením cyklostezky spojující město Lázně Bohdaneč a obec Živanice. Cyklostezka byla uvedena do provozu v roce 2006 se zúžením v úseku cca 160 m z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů. V roce 2011 se podařilo po ukončení dědického řízení část pozemků potřebných k úpravě odkoupit a zahájit přípravné práce související s rozšířením. Na základě výběrového řízení a nabídkové ceny Kč včetně DPH byla smlouva o dílo uzavřena se společností MIROS dopravní stavby, a.s. Pardubice. K užívání stavby byl dne vydán kolaudační souhlas. Rozšíření cyklostezky bylo podobně jako výstavba cyklostezky fi - nancováno společně s obcí Živanice. Lucie Paclíková, referent odboru rozvoje města Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč má nového ředitele Dne proběhlo konkurzní řízení na místo ředitele/ky Základní školy a mateřské školy Lázně Bohdaneč, kterého se zúčastnili tři uchazeči. Tato nová organizace vznikla splynutím základní školy a mateřské školy. Rada města jmenovala dne do funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Mgr. Bc. Jana Ľuptovského, a to s účinností od Řediteli, všem zaměstnancům a žákům přejeme mnoho úspěchů nejen v následujícím školním roce!. Hana Lysoňková, referent odboru hospodářsko-správního 2 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

3 Sbor dobrovolných hasičů Lázní Bohdanče informuje Tento rok jsme za parného slunečného dne oslavili 135. výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Nejprve jsme na místním hřbitově uctili památku našich předchůdců položením věnce a v hasičské zbrojnici poté proběhla schůze členů sboru. Při této příležitosti byla také předána ocenění za dosavadní činnost. Našimi hosty byli zástupci okresního sdružení hasičů, starostka města Květoslava Jeníčková, zástupci městské policie a armády ČR. Malým překvapením pro nás byla návštěva paní senátorky Miluše Horské a zástupců dobrovolných hasičů Pardubického kraje. Po obědě jsme se vydali na průvod městem, abychom poté symbolicky za účasti paní starostky otevřeli zrekonstruovanou zbrojnici. Obyvatelé a návštěvníci města, kteří s námi v tomto parném dni došli až k hasičské zbrojnici, si pak mohli tyto prostory prohlédnout. Dále pak mohli na přilehlém prostranství shlédnout soutěže hasičských družstev, ukázky historické i současné hasičské techniky a ukázky dovedností městské policie z Lázní Bohdanče. Slavnostní den pak byl završen posezením u táborového ohně s občerstvením. Jednotka dobrovolných hasičů se v poslední době také potýkala s rozmary počasí v podobě silného větru, údery blesků, či vydatných srážek. Podíleli jsme se také na krocení požáru na zemědělské technice, či budov v Pardubicích. Tímto všem členům Sboru dobrovolných hasičů děkuji za spolupráci. Robert Turina, velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů v Lázních Bohdanči Na základě usnesení zastupitelstva města č ze dne a č ze dne vypisujeme Výběrové řízení na prodej zasíťovaných stavebních pozemků městská policie informuje Od července tohoto roku doplnila řady MPLB nová pracovnice Andrea Korelová, která nastoupila na volné místo po starším strážníkovi Trojanovi. Po přijímacím řízení byla vybrána z 13 uchazečů, kteří postoupili ve výběru do užšího kola z velkého počtu zájemců o práci strážníka v Lázních Bohdanči. Andrea je zařazena na funkci čekatele a v současné době prochází výcvikem a základní odbornou přípravou. Je jí 24 let, v policejní práci je nováčkem, ale má značné zkušenosti s administrativní prací, je sportovec, věnuje se zejména cyklistice a plavání. Věříme, že se ve službě osvědčí a stane se na dlouhou dobu strážníkem místního policejního sboru a její práce bude přínosem pro občany našeho města. Výcvik policejních psů V červenci proběhlo soustředění policejních psovodů a psů v Hronově na Náchodsku. Naši psi a psovodi se ho účastnili již po desáté. Výcvik probíhá v tvrdých podmínkách a je velmi intenzivní. Je zde ale neocenitelná možnost nacvičit si použití psa a taktiku zákroku v situacích, které nastávají ve službě zřídka, a při běžném výcviku není prostor k jejich nácviku. Zejména pak zákroky v zalesněném prostoru v nočních hodinách, což je v našem okrsku občas využíváno při kontrole pytláctví apod. V rámci základní přípravy prodělala tento výcvik i čekatel Korelová a její přístup a nasazení nás mile překvapily. Velmi přínosný byl i výcvik v zákrocích proti rozvášněnému davu fanoušků ozbrojených židlemi a lahvemi, který byl tak realistický, že při něm došlo i k proražení protiúderového štítu, který je atestován na velmi hrubé zacházení a vydrží i přejetí terénním autem. Psi i strážníci MPLB, vč. čekatele, obstáli při výcviku na výbornou, ale vysoký počet získaných modřin připomínal každému z nich ještě mnoho dní, kde kdo z nich udělal chybu při krytí štítem či postupu proti davu. Doufáme, že tyto zkušenosti nebudeme muset v blízké době využít v souvislosti s některým fotbalovým zápasem na místním stadionu, který nyní obnovil svoji činnost. Pavel Řehoř, vrchní strážník stálá služba telefon: , P. č. 520 (zahrada o výměře m²), p. č. 521 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře m²) a p. č. 523/3 (zahrada o výměře 212 m²) v Tyršově ulici v Lázních Bohdaneč. Uvedené pozemky se nalézají v centrální části města v proluce mezi ulicí Dr. Tyrše a ulicí Za Pivovarem, dle platného územního plánu v zastavitelné ploše s hlavní funkcí pro občanskou vybavenost a bydlení s návazností na centrální zónu. Pozemky p. č. 520 a 523/3 nejsou samostatně prodejné, Město Lázně Bohdaneč podmiňuje jejich prodej společnou koupí. Bližší informace o podmínkách výběrového řízení: stránky města Lázně Bohdaneč tel Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je výše nabízené kupní ceny za 1 m² pozemku. Minimální požadovaná cena je Kč/m². V případě nabídek se stejnou cenou budou uchazeči vyzváni k podání další cenové nabídky. Nabídky obsahující požadované náležitosti musí být předány v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 1, Lázně Bohdaneč nejpozději do dne do 12 hodin. Ing. Zdeněk Pražák, referent odboru správy majetku s r p e n

4 Zprávy z mateřské školy Také si často říkáte známou větu: Jak ten čas letí!? V tom případě asi patříte k lidem, kteří jsou aktivní, stále něco podnikají a neznají slovo nuda. Stejní lidé pracují i v naší mateřské školce, a tak se od začátku školního roku přes akce jako je Příjezd sv. Martina, Týden duchů, Barborky, Nadílka čerta a Mikuláše, Vánoční svátky, Masopust, Velikonoce, Čarodějnice, Mezinárodní den dětí a výlety a další a další akce opět překulil celý školní rok, který naše děti a učitelky zakončily představením pro rodiče v místní Sokolovně ve středu 13. června odpoledne. Tentokrát bylo hlavním mottem celého programu heslo naší školky: Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok. Všechny děti na slavnostně vyzdobeném jevišti nejprve společně zazpívaly několik tematických písní, a pak už se představila jednotlivá oddělení vlastním programem. Děti z Áčka vystoupily pod vedením učitelek Evy Pipkové a Zdeňky Žaloudkové v zelených tričkách s hudebně-pohybovým pásmem, na motivy ročního období jaro, léto si připravili vystoupení nejmenší broučci Přijďte do městské knihovny Městskou knihovnu v Lázních Bohdaneč navštívilo v prvním pololetí letošního roku celkem návštěvníků, kteří si vypůjčili celkem titulů knih a časopisů. Nakoupeno bylo 217 nových knih. Ale nejenom knížky nabízíme čtenářům. 17. dubna nám přijela povyprávět o svých knížkách pro děti spisovatelka paní Jaroslava Paštiková. V dubnu a květnu postupně navštívily knihovnu všechny třídy nižšího stupně základní školy, pro které byly připraveny různé besedy a soutěže. Také děti z Kroužku historických koumáků s panem učitelem Borovcem přišly na návštěvu. V červnu se opět v krásné historické budově radnice konalo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře, a berušky z oddělení D s učitelkami Mgr. Anetou Burešovou a Naďou Kirschovou. Svěží větřík následně přivál všechny barvy podzimu s dětmi z oddělení C a učitelkami Ladou Říhovou a Evou Jeřábkovou a poté už přitančili modro-bílí Šmoulíci z Béčka s učitelkami Jitkou Vašíčkovou a Marcelou Svatoňovou se svým zimním vystoupením. Nezapomněli jsme ani na rozloučení s dětmi, které odchází z naší školky do prvních ročníků ZŠ. Před zraky všech byli slavnostně dekorováni na školáky a obdrželi drobné dárky pro vzpomínku na naši školku. Na závěr se na jevišti opět sešli ke uspořádané ve spolupráci se základní školou. Třicetčtyři prvňáčci byli pasováni do řad čtenářů a věříme, že se s nimi budeme v knihovně často potkávat. Děkujeme všem paním učitelkám a pánům učitelům, kteří se svými třídami knihovnu navštěvují a podporují malé čtenáře v zálibě ve čtení. Ani o prázdninách knihovna nezahálí. Otevřeno je každý den, v pondělí a ve čtvrtek od 12 do 18 hodin, ve středu od 12 do 15 hodin a v pátek od 10 do 15 hodin. Dospělým čtenářům nabízíme velký výběr knih různých žánrů, každý si může vybrat podle svých zájmů a zálib. K dispozici je také 30 titulů časopisů. Přijďte se přesvědčit na vlastní oči, těšíme se na vás. Za knihovnu Dana Mückeová, knihovnice společnému zpěvu všichni účinkující a slovy písně přesvědčili tleskající publikum ve zcela zaplněném hledišti, že: není školka jako školka, chodíme tam rádi, dozvíme se spoustu věcí a jsme kamarádi. A tak to má zajisté být! Děkujeme Sokolu za zapůjčení tělocvičny a také p. Brožovi za natáčení celé akce a zhotovení DVD pro rodiče. Těšíme se na všechny děti i rodiče i ve školním roce 2012/2013. Eva Pipková, učitelka MŠ Lázně Bohdaneč Pozvánka na výstavu Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu s názvem Hravá inspirace, která bude probíhat v prostorách budovy radnice Lázní Bohdaneč od do Jedná se o výtvarné práce skupiny amatérských výtvarníků sdružených pod DDM DEL- TA Pardubice. Vedle sebe tu naleznete jak díla silně expresivní, tak čistě geometrické abstrakce, díla poetická i opírající se o racionální koncept. Vernisáž proběhne dne v 17 hodin a všechny Vás srdečně zveme! Martin Půlpán, ředitel Městsko-lázeňského informačního centra Lázně Bohdaneč, o.p.s. 4 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

5 usnesení RADY města Rada města na 41. zasedání dne po projednání: Vyhlašuje konkurzní řízení na jmenování ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč. Jmenuje konkurzní komisi ve složení: předseda komise: Ing. Květoslava Jeníčková členové komise: Mgr. Aneta Burešová, Mgr. Hana Pochobradská, Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Mgr. Jaroslav Loučka, Mgr. Ivana Blažková. Pověřuje Ing. Jaroslava Mrázka výkonem funkce tajemníka konkurzní komise. Ukládá předsedovi konkurzní komise zajistit činnost komise při konkurzním řízení v souladu s ustanovením 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění. Schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č ze dne se Základní školou Na rovině, kterým se prodlužuje doba nájmu do Bere na vědomí informaci o přípravě akce Stavební úpravy ZŠ na Masarykově náměstí č. p. 108 výměna oken formou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Bere na vědomí informace o průběhu předávání sportovního areálu Na Baště a o přípravě nájemní smlouvy se Sportovním klubem Lázně Bohdaneč na nájem sportovního areálu. Bere na vědomí informaci o přípravě stavební akce na opravu krovu a střešního pláště na č. p. 1. Bere na vědomí předloženou zprávu a doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení města Lázně Bohdaneč do územní působnosti MAS Bohdanečsko, o. s. (MAS místní akční skupina). Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č s firmou AG ATE- LIER s.r.o na rozšíření projektové dokumentace Přístavba tělocvičny Základní školy Lázně Bohdaneč v ceně 200,4 tis. Kč s DPH. Celková cena díla je ve výši 464,4 tis. Kč s DPH. Podpis smlouvy je podmíněn schválením změny rozpočtu zastupitelstvem města. Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu a navýšit částku na ORJ 9405 na 470 tis. Kč. Bere na vědomí zprávu o hospodaření v lesích za r Ruší k stavební a dopravní komisi. Zřizuje s účinností od stavební komisi a jmenuje členy dle přílohy. Zřizuje s účinností od dopravní komisi a jmenuje členy dle přílohy. Ruší usnesení rady města č ze dne , které bylo přijato ve věci poskytnutí půjčky p. Pavlu Řehořovi a p. Patriku Trojanovi. Bere na vědomí usnesení finančního výboru ze dne o stanovení podmínek půjčky p. Pavlu Řehořovi a p. Patriku Trojanovi. Souhlasí s podpisem smlouvy o půjčce č s p. Pavlem Řehořem a s podpisem smlouvy o půjčce č s p. Patrikem Trojanem. Poptávka nemovitosti Hledám dlouhodobý pronájem menšího bytu 1+kk nebo 2+kk se základním zařízením v bytovém nebo rodinném domě v Lázních Bohdanči pro slušnou pracující ženu se synem. Cena do 7 000,- vč. energií. Nastěhování ihned. Případné nabídky prosím telefonicky na číslo Mění termín jednání zastupitelstva města, stanovený usnesením rady města č na , na Rada města na 42. zasedání dne po projednání: Doporučuje ZM schválit 1. rozpočtové opatření roku 2012: v tis. Kč Ukazatel Platný rozpočet po 1. RO Třída 1 Daňové příjmy ,50 Třída 2 Nedaňové příjmy 8 114,80 Třída 3 Kapitálové příjmy ,40 Třída 4 Přijaté transfery 6 203,00 Příjmy celkem ,70 Konsolidace příjmů 0,00 Příjmy celkem po konsolidaci ,70 Třída 5 Běžné výdaje ,50 z toho Městský úřad ,50 Městská policie 4 295,00 Základní škola 3 915,00 Mateřská škola 620,00 Služby města Lázně Bohdaneč 7 260,00 Městsko-lázeňské inform. centrum 1 118,00 Granty a ostatní příspěvky a dary 845,00 Ostatní výdaje 963,00 Třída 6 Kapitálové výdaje ,00 z toho Městská policie 485,00 Základní škola 0,00 Městský úřad ,00 SmLB 2 000,00 Ostatní 0,00 Výdaje celkem ,50 Konsolidace výdajů 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci ,50 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,80 Třída 8 Financování 2 882,80 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků ,00 Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech ,80 Zdrojem financování schodkového rozpočtu je dosažený přebytek hospodaření z předchozích let. Bere na vědomí informaci o aktuální ekonomické situaci společnosti E Side Property a na základě doporučení finančního výboru ukládá vyzvat zastupující kancelář KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, s.r.o. Praha k vyjádření aktuálního stanoviska poskytnutí doporučení dalšího postupu. Z: Ing. Doležal, vedoucí HSO, T: ihned. Schvaluje smlouvu č o bezúplatné výpůjčce částí pozemků p. č. 781/8 a 782/8 na dobu od do s VUSS Pardubice, Teplého Schvaluje nájemní smlouvu č se Sportovním klubem Lázně Bohdaneč na nájem sportovního areálu Na Baště v Lázních Bohdaneč na dobu neurčitou. s r p e n

6 Bere na vědomí informace o nabídce Pardubického kraje na odkup budovy Na Lužci na pozemku p. č v k.ú. Lázně Bohdaneč a ukládá předložit záměr odkupu zastupitelstvu města. Z: Ing. Kulhavý, vedoucí OSM, T: nejbližší jednání zastupitelstva města. Bere na vědomí informace o provozu parkovacího automatu na Masarykově náměstí. Bere na vědomí informaci o výměně termostatických ventilů na budově zdravotního střediska č. p. 718 a budově školy na Masarykově náměstí č. p Schvaluje uzavření smlouvy o dílo č s firmou Merkl Jiří se sídlem Školní 155, Rybitví na montáž termostatických ventilů a seřízení a vyvážení topné soustavy na budově č. p. 718 Na Lužci za cenu Kč bez DPH. Schvaluje uzavření smlouvy o dílo č s firmou Merkl Jiří se sídlem Školní 155, Rybitví na montáž termostatických ventilů a seřízení a vyvážení topné soustavy na budově č. p. 110 na Masarykově náměstí za cenu Kč bez DPH. Bere na vědomí informaci starostky o zřízení krizového štábu města a jmenování jeho členů. Bere na vědomí nařízení starostky města Lázně Bohdaneč č. 1/2012 ze dne Statut krizového štábu města. Schvaluje dohodu č o ukončení nájemního vztahu k bytu č. 26 v č. p. 734, Na Lužci s P. Ř. ke dni Přijímá záměr prodeje bytové jednotky č. 734/26 o celkové podlahové ploše 80,25 m² nacházející se v bytovém domě č. p. 734 na pozemku parc. č. 782/17 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 8025/ na společných částech domu č. p. 734 stojícího na pozemku parc. č. 782/17 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 8025/ na pozemku (zastavěná plocha a nádvoří) parc. č. 782/17. Schvaluje uzavření smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce ČR. Rada města na 43. zasedání dne po projednání: Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne uzavřené s M. K. na nájem bytu č. 1 v domě č. p. 49, Šípkova v Lázních Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č o nájmu bytu ze dne uzavřené s D. R. na nájem bytu č. 2 v domě č. p. 49, Šípkova v Lázních Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze uzavřené s M. K. na nájem bytu č. 3 v domě č.p. 49, Šípkova v Lázních Bohdanči, kterým se zvyšuje nájemné. Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č ze dne uzavřené s I. J. na nájem bytu č. 4 v domě č. p. 49, Šípkova v Lázních Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 49/5 ze dne uzavřené s E. Ř. na nájem bytu č. 5 v domě č. p. 49, Šípkova v Lázních Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 49/6 ze dne uzavřené s L. Z. na nájem bytu č. 6 v domě č. p. 49, Šípkova v Lázních Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 49/7 ze dne uzavřené s T. T. na nájem bytu č. 7 v domě č. p. 49, Šípkova v Lázních Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 49/9 ze dne uzavřené s M. T. na nájem bytu č. 9 v domě č. p. 49, Šípkova v Lázních Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne uzavřené s E. K. na nájem bytu č. 10 v domě č. p. 49, Šípkova v Lázních Schvaluje dodatek č. 8 k nájemní smlouvě č ze dne uzavřené s E. S. na nájem služebního bytu v č. p. 108, Masarykovo náměstí v Lázních Schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne uzavřené s R. Č. na nájem bytu č. 52 v č. p. 517, Na Lužci v Lázních Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č ze dne uzavřené s P. S. na nájem bytu č. 4 v č. p. 734, Na Lužci v Lázních Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č ze dne uzavřené se Š. V. na nájem bytu č. 27 v č. p. 734, Na Lužci v Lázních Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne uzavřené s Ing. V. H. na nájem bytu č. 14 v č. p. 735, Na Lužci v Lázních Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne uzavřené s J. Š. na nájem bytu č. 2 v č. p. 717, Na Lužci v Lázních Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne uzavřené s J. P. na nájem bytu č. 5 v č. p. 717, Na Lužci v Lázních Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č ze dne uzavřené s M. H. na nájem bytu č. 6 v č. p. 717, Na Lužci v Lázních Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne uzavřené s O. R. na nájem bytu č. 22 v č. p. 717, Na Lužci v Lázních Schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne uzavřené se S. K. na nájem bytu č. 32 v domě č. p. 517 Na Lužci v Lázních Bohdanči, kterým se mění doba nájmu do a stanovuje výše nájemného. Schvaluje podmínky výběrového řízení na prodej pozemků p. č. 520, 521 a 523/3 vše v k. ú. Lázně Bohdaneč veřejnou soutěží obálkovou metodou dle přílohy důvodové zprávy. Jmenuje komisi pro hodnocení nabídek výběrového řízení na prodej pozemků p. č. 520, 521 a 523/3 v k. ú. Lázně Bohdaneč ve složení členové: Ing. Gilar, Ing. Mrázek, Ing. Kulhavý, zapisovatelka: Pinkasová. Schvaluje vypsání výběrového řízení v rozsahu dle příloh důvodové zprávy včetně seznamu oslovených firem na akci Stavební úpravy na základní škole výměna oken a dveří na budově č. p. 108 na Masarykově náměstí v Lázních Bohdanči. Bere na vědomí zápis Komise životního prostředí. Bere na vědomí informaci o projednání využitelnosti kamerového systému v Lázních Bohdanči. Schvaluje poskytnutí odměny ředitelce Mateřské školy Lázně Bohdaneč Mgr. Aleně Pickové. Bere na vědomí informaci výkonného ředitele Léčebných lázní Bohdaneč a.s. o záměru Revitalizace Rajské strouhy v katastru Lázně Bohdaneč., investor Lázeňská rozvojová o.p.s. Bere na vědomí informaci starostky o mimořádném zasedání dozorčí rady společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. v reakci na situaci vzniklou vypovězením Rámcové kupní smlouvy o prodeji a koupi hnědého uhlí v letech společností CZECH COAL, a.s. Bere na vědomí souhlasné usnesení Usn. 559/24 ze zasedání PČOS dne ve věci Návrhu Sokolské župy Východočeské a Tělocvičné jednoty Sokol Lázně Bohdaneč na darování nemovitého majetku ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Lázně Bohdaneč do vlastnictví města. Bere na vědomí vyhlášení celonárodní výzvy Petice za záchranu českého léčebného lázeňství a souhlasí se zpřístupněním petičních archů v budově radnice a Městského úřadu. Rada města na 44. zasedání dne po projednání: Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova číslo OŽPZ/12/41325 s Pardubickým krajem na úroky z úvěrů na akci Rekonstrukce Masarykova náměstí ve městě Lázně Bohdaneč. 6 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

7 Bere na vědomí informace z jednání Komise pro grantové řízení na podporu sportu, kultury a propagaci města. Schvaluje na návrh Komise pro grantové řízení na podporu sportu, kultury a propagaci města příspěvky: Žadatel Druh grantu účel Výše příspěvku Český zahrádkářský svaz Sdružení rodičů a přátel školy Turistický spolek Pardubicka Občanské sdružení Na Rovině Celkem Reprezentace města Okresní výstava ovoce, zeleniny a květin Konání akcí Školní divadlo prezentované žáky ZŠ Celoroční činnost Rodinná turistika v tuzemsku a zahraničí Celoroční činnost Celoroční provoz mateřského centra Kč Kč Kč Kč Kč Doporučuje zastupitelstvu města schválit na návrh Komise pro grantové řízení na podporu sportu, kultury a propagaci města příspěvky TJ Sokol Lázně Bohdaneč na Konání akcí a Celoroční činnost v souhrnné výši Kč. Schvaluje přesun běžných výdajů z kapitoly OSM ve výši 70 tis. Kč do kapitoly Tajemník ve výši 70 tis. Kč. Bere na vědomí informaci o provedených přesunech v rámci kapitoly Tajemník a JSDH schválených správcem rozpočtu. Bere na vědomí informaci o vyřazení dopravního značení v celkové hodnotě ,55 Kč a hasicích přístrojů v celkové hodnotě ,62 Kč z majetkového účtu 028 a z podrozvahové evidence v souladu s účetními metodami. Na základě likvidační komisí schváleného zápisu o vyřazení nepotřebného majetku rozhodla o vyřazení vyjmenovaného majetku ve správě příspěvkové organizace Mateřská škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice, v celkové výši ,00 Kč. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č o výhradním zprostředkování nájmu nebytových prostor v objektu K Lihovaru čp. 582, Lázně Bohdaneč s EVROPA realitní kanceláří, Horák a Menšík s.r.o. se sídlem Třída Míru 2800, Pardubice, kterým se prodlužuje doba platnosti smlouvy do a snižuje požadované minimální nájemné na částku Kč/měsíc bez DPH. Bere na vědomí informaci z jednání stavební komise ze dne Bere na vědomí informaci o výměně termostatických ventilů v budově základní školy č. p. 108 na Masarykově náměstí. Schvaluje uzavření smlouvy o dílo č s firmou ENBRA, a.s. se sídlem Durďákova 5, Brno na montáž termostatických ventilů a seřízení a vyvážení topné soustavy na budově č. p. 108 za cenu Kč včetně DPH. Bere na vědomí návrh deratizačního ošetření území města Lázně Bohdaneč dle přílohy důvodové zprávy. Doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu č o bezúplatném převodu vlastnictví pozemku p. č. 1105/3 v k. ú. Lázně Bohdaneč uzavřenou mezi Českou republikou ministerstvem obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 a městem Lázně Bohdaneč. Souhlasí se stavbou Revitalizace rajské strouhy v k. ú. Lázně Bohdaneč, která zasahuje pozemky p. č. 1031/5, 1031/6, 1031/7, 1031/13, 1065/2 a 1069/1 v k. ú. Lázně Bohdaneč ve vlastnictví města Lázně Bohdaneč. Nesouhlasí s dočasnou meziskládkou přebytečných zemin na pozemku p. č. 1037/2 v k. ú. Lázně Bohdaneč ve vlastnictví města Lázně Bohdaneč a s následným rozprostřením zemin na tomto pozemku a biologickou rekultivací. Souhlasí s navrženými přístupy ke staveništi revitalizace Rajské strouhy po pozemcích p. č. 1079/2, 1142, 1065/2 a 1084/1 v k. ú. Lázně Bohdaneč ve vlastnictví města Lázně Bohdaneč. Doporučuje zastupitelstvu města odmítnout bezúplatný převod pozemku p. č. 1031/15 v k. ú. Lázně Bohdaneč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových z důvodu jeho neupotřebitelnosti pro záměry města. Bere na vědomí informaci o průběhu a výsledcích konkurzního řízení na funkci ředitele/ky Základní školy a mateřské školy Lázně Bohdaneč. Jmenuje do funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Lázně Bohdaneč Mgr. Bc. Jana Ľuptovského s účinností od Odvolává Mgr. Libuši Sýkorovu z funkce ředitelky Základní školy Lázně Bohdaneč, okres Pardubice v souladu s 166 odst. 4d) zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, z důvodu organizačních změn, jejichž důsledkem je zánik vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Lázně Bohdaneč, okres Pardubice k datu Bere na vědomí informaci o jednání hodnoticí komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Stavební úpravy na budově základní školy výměna oken a dveří na č. p. 108 na Masarykově náměstí v Lázních Bohdaneč. Schvaluje uzavření smlouvy o dílo č s firmou HOKR, spol. s r.o. se sídlem Smilova 485, Pardubice na Stavební úpravy na budově základní školy výměna oken a dveří na č. p. 108 na Masarykově náměstí v Lázních Bohdaneč v hodnotě Kč. Bere na vědomí zadání objednávky na provádění výkonu technického dozoru na akci Stavební úpravy na budově základní školy výměna oken a dveří na č. p. 108 na Masarykově náměstí v Lázních Bohdaneč s firmě FINPRO a.s. se sídlem U Suchého dubu 1571, Pardubice v hodnotě Kč. Bere na vědomí zadání objednávky na provádění výkonu koordinátora BOZP na akci Stavební úpravy na budově základní školy výměna oken a dveří na č. p. 108 na Masarykově náměstí v Lázních Bohdaneč s Ing. Machalou se sídlem U Suchého dubu 1571, Pardubice v hodnotě Kč. Bere na vědomí informaci starostky z jednání členské schůze Bytového družstva Bonus z Bere na vědomí zápisy z jednání dopravní komise z 4. 6., a Bere na vědomí informaci z průběhu oslav 135. výročí založení SDH Lázně Bohdaneč a děkuje organizátorům za úspěšnou reprezentaci města. Bere na vědomí informaci starostky o podmínkách zavedení spoje na lince č. 3 po 23. hodině a souhlasí s dalším jednáním společně s Obcí Rybitví s nejbližším termínem zavedení nočního spoje od Rada města na 45. zasedání dne po projednání: Bere na vědomí informaci o provedení následné kontroly a o plnění uložených opatření k zajištění nápravy stavů, uvedených ve zjištění veřejnosprávní kontroly za rok 2011 v příspěvkových organizacích Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice a Služby města Lázně Bohdaneč. Bere na vědomí žádosti sousedních obcí o uzavření veřejnoprávní smlouvy na odchyt synantropních zvířat a ukládá finanční komisi posoudit předložený přehled nákladů na tuto službu T: Z: Ing. Makovský, předseda finanční komise. Bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ ze dne o schválení Bezpečnostní zprávy provozovatele Synthesia, a.s. Bere na vědomí informaci o průběhu zpracování Územního plánu města Lázně Bohdaneč a o předání návrhu Územního plánu Lázně Bohdaneč pořizovateli návrh k veřejnému projednání. s r p e n

8 Bere na vědomí informaci o splnění termínu předání Závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu z Integrovaného operačního programu v projektu Územní plán Lázně Bohdaneč. Bere na vědomí Výroční zprávu Oblastní charity Pardubice za rok Rada města na 46. zasedání dne po projednání: Doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu č mezi prodávajícími J. D., bytem Pod Kasárny 436, Lázně Bohdaneč, M. S., bytem Spojovací 129, Lázně Bohdaneč a Ing. J. V., Ph.D., bytem Černá u Bohdanče 84 a kupujícím Městem Lázně Bohdaneč o koupi tří spoluvlastnických podílů, každého ve výši 1/8 na pozemcích p. č. 1295/3 a 1297/2 v k. ú. Lázně Bohdaneč za cenu ve výši Kč za jeden podíl, tj. celkem za Kč. Bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne Ukládá OSM řešit opravu střechy dle doporučení stavební komise. T: , Z: Ing. Kulhavý, vedoucí OSM. Ukládá OSM zajistit napojení splaškové kanalizace sportovního areálu Na Baště. T: , Z: Ing. Kulhavý, vedoucí OSM. Schvaluje přípravu žaloby o určení výše nájemného. T: , Z: Ing. Kulhavý, vedoucí OSM. Bere na vědomí prodloužení doby využití nabídky ČSOB k dočasnému zhodnocování volných finančních prostředků formou spořicího účtu ČSOB, schváleného usnesením rady města č ze dne s trváním do a schvaluje uzavření smlouvy. Schvaluje poskytnutí jednorázové odměny ředitelce Základní školy Lázně Bohdaneč Mgr. Libuši Sýkorové. Bere na vědomí Usnesení Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu č. 4/II/2012, kterým bylo rozhodnuto o námitkách a odvolání proti kontrolnímu protokolu sp. zn.: 11/18-NKÚ 750/36/12 ze dne 8. února 2012 a Shrnutí závěrů kontroly provedené NKÚ ve věci realizace projektu Rozvoj infrastruktury Lázně Bohdaneč Ráj, zpracované advokátní kanceláří. Ukládá starostce města předložit tyto závěry k projednání zastupitelstvu města. T: , Z: Ing. Jeníčková, starostka. Bere na vědomí informaci z jednání valné hromady Svazku obcí Přeloučska ze dne Bere na vědomí informaci o doručení právního stanoviska KŠD Šťovíček, advokátní kancelář, s.r.o. ve věci společnosti Key Investments a.s. a ukládá HSO předložit jej finančnímu výboru. T: , Z: Ing. Doležal, vedoucí HSO. u s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a Zastupitelstvo města na 13. zasedání dne po projednání: Schvaluje 1. rozpočtové opatření roku 2012: Ukazatel v tis. Kč Platný rozpočet po 1. RO Třída 1 Daňové příjmy ,30 Třída 2 Nedaňové příjmy 7 868,60 Třída 3 Kapitálové příjmy 9 800,40 Třída 4 Přijaté transfery 6 203,00 Příjmy celkem ,30 Konsolidace příjmů 0,00 Příjmy celkem po konsolidaci ,30 Třída 5 Běžné výdaje ,00 z toho Městský úřad ,00 Městská policie 4 295,00 Základní škola 3 915,00 Mateřská škola 620,00 Služby města Lázně Bohdaneč 7 260,00 Městsko-lázeňské inform. centrum 1 118,00 Granty a ostatní příspěvky a dary 515,00 Ostatní výdaje 963,00 Třída 6 Kapitálové výdaje 2 405,00 z toho Městská policie 485,00 Základní škola 0,00 Městský úřad 1 920,00 SmLB 0,00 Ostatní 0,00 Výdaje celkem ,00 Konsolidace výdajů 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci ,00 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 9 013,30 Třída 8 Financování ,30 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků ,00 Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech 6 401,30 Schvaluje úpravu Obecně závazné vyhlášky města Lázně Bohdaneč č. 1/2011, o místních poplatcích spočívající ve zrušení čl. 1 odst. 2) bod e) a čl. 30 čl. 36. Rozhodlo k o splynutí příspěvkových organizací Města Lázně Bohdaneč: Základní škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 108, IČ a Mateřská škola Lázně Bohdaneč, Dr. Tyrše 550, IČ s tím, že veškerý majetek svěřený k hospodaření těmto příspěvkovým organizacím, bude svěřen k hospodaření nově zřízené nástupnické organizaci s názvem Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč, dále práva a závazky včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů přecházejí na tuto nově zřízenou nástupnickou organizaci. Zřizuje k příspěvkovou organizaci Města Lázně Bohdaneč s názvem Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč. Schvaluje k zánik Základní školy Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 108, IČ , příspěvkové organizace Města Lázně Bohdaneč a k zánik Mateřské školy Lázně Bohdaneč, Dr. Tyrše 550, IČ , příspěvkové organizace Města Lázně Bohdaneč. Schvaluje kupní smlouvu č ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy se společností SK-EKO Pardubice s.r.o. se sídlem Pardubice, Semtín č. p. 134, průmyslová zóna Synthesia a.s., PSČ 53353, na koupi nemovitostí specifikovaných v článcích 2.1 a 2.2 této smlouvy za cenu Kč. Zastupitelstvo města na 14. zasedání dne po projednání: Schvaluje změnu usnesení č ze dne a to tak, že původní znění: Zřizuje k příspěvkovou organizaci Města Lázně Bohdaneč s názvem Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč nahrazuje tímto novým zněním: Zřizuje k příspěvkovou organizaci Města Lázně Bohdaneč s názvem Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč. Schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč. 8 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

9 Zastupitelstvo města na 15. zasedání dne po projednání: Schvaluje prodej pozemku p. č. 523/3 společně s pozemkem p. č. 520 v k. ú. Lázně Bohdaneč obálkovou metodou s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč/m². Schvaluje smlouvu č o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 717/14 v domě č. p. 717 v ulici Na Lužci spolu s podílem na společných částech domu, na příslušenství domu a na pozemku p. č v k. ú. Lázně Bohdaneč s Ing. O. R. za cenu Kč. Schvaluje prodej volných bytových jednotek v č. p. 734 a 735 prostřednictvím realitní kanceláře. Schvaluje minimální kupní cenu volných bytových jednotek v č. p. 734 a 735 ve výši Kč/m². Bere na vědomí informace o převzetí a užívání sportovního areálu Na Baště. Bere na vědomí informace o dokončení přístavby a rekonstrukce požární zbrojnice Na Lužci čp Bere na vědomí informaci o odprodeji plynovodní přípojky a schvaluje uzavření kupní smlouvy č se společností VČP Net, s.r.o. na odprodej plynovodní přípojky k č. p. 1 za cenu Kč. Schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lázně Bohdaneč za rok 2011 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011, a to bez výhrad. Bere na vědomí zprávu o hospodaření v lesích za rok Schvaluje 3. rozpočtové opatření roku 2012: v tis. Kč Ukazatel Platný rozpočet po 1. RO Třída 1 Daňové příjmy ,50 Třída 2 Nedaňové příjmy 8 114,80 Třída 3 Kapitálové příjmy ,40 Třída 4 Přijaté transfery 6 203,00 Příjmy celkem ,70 Konsolidace příjmů 0,00 Příjmy celkem po konsolidaci ,70 Třída 5 Běžné výdaje ,50 z toho Městský úřad ,50 Městská policie 4 295,00 Základní škola 3 915,00 Mateřská škola 620,00 Služby města Lázně Bohdaneč 7 260,00 Městsko-lázeňské inform. centrum 1 118,00 Granty a ostatní příspěvky a dary 845,00 Ostatní výdaje 963,00 Třída 6 Kapitálové výdaje ,00 z toho Městská policie 485,00 Základní škola 0,00 Městský úřad ,00 SmLB 2 000,00 Ostatní 0,00 Výdaje celkem ,50 Konsolidace výdajů 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci ,50 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,80 Třída 8 Financování 2 882,80 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků ,00 Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech ,80 Zdrojem financování schodkového rozpočtu je dosažený přebytek hospodaření z předchozích let. Schvaluje Smlouvu o jednorázové účelové dotaci číslo s SK Lázně Bohdaneč. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Lázně Bohdaneč č. 2/2012, o místních poplatcích, kterou se mění OZV č. 1/2011. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Pardubického kraje trolejbusovou dopravou v roce 2012 s Pardubickým krajem. Bere na vědomí plnění příjmů, výdajů a financování rozpočtu Města Lázně Bohdaneč ke dni Bere na vědomí informaci o aktuálním stavu portfolia cenných papírů, převzatých ze společnosti KEY INVESTMENTS a předaných do správy ČSOB a.s., ke dni Bere na vědomí Výroční zprávu Městsko lázeňského informačního centra Lázně Bohdaneč, o.p.s. za rok Bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru dne Bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru dne Bere na vědomí stížnost Ing. Vokouna zastupitelstvu města na postup strážníků MPLB a žádost o zrušení pokuty uložené dne v blokovém řízení a konstatuje, že ve věci žádosti o zrušení uložené pokuty nemají orgány města procesní postavení odvolacího orgánu a o zrušení pokuty jim nenáleží rozhodovat. Bere na vědomí ve věci stížnosti na postup strážníků rozhodnutí odvolacích a kontrolních orgánů, které se stížnostmi Ing. Vokouna v minulosti již zabývaly a neshledaly v postupu strážníků pochybení. Schvaluje zařazení města Lázně Bohdaneč do územní působnosti MAS Bohdanečsko, o. s. (MAS místní akční skupina). Úspěch v soutěži Šikovné ruce našich seniorů Ve dnech 14. až se v prostorách výstaviště Lysé nad Labem uskutečnil 13. ročník soutěže s názvem Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení. Chtěli bychom tímto pogratulovat paní Marii Knížkové, která v soutěži ručních prácí obsadila výborné 2. místo. Hlavní myšlenkou výstavy je podpořit aktivitu seniorů, zejména těch, kteří žijí osamoceně v domácím prostředí a dát jim tak možnost vyrobené práce představit ostatním. Veřejnost má možnost se seznámit s ukázkami ručních prací, tradicemi řemesel a výtvarného lidového umění, které v některých případech pomalu již zaniká. Paní Knížková představila vybrušované kraslice. Ty odborná porota ocenila druhým místem mezi více jak výrobky, které představilo více jak seniorů. Děkujeme paní Knížkové za skvělou reprezentaci města Lázně Bohdaneč. Martin Půlpán, ředitel Městsko-lázeňského informačního centra Lázně Bohdaneč, o.p.s. s r p e n

10 Město Lázně Bohdaneč se stane členem MAS Bohdanečsko Od roku 2000 je město Lázně Bohdaneč členem Regionálního svazku obcí Bohdanečsko. Cílem svazku je podpora rozvoje obcí sdružených v okolí jediného lázeňského místa v Pardubickém kraji jako přirozeného centra oblasti. Prostřednictvím tzv. mikroregionu Bohdanečsko byly realizovány projekty podporující atraktivitu území. Na základě společných aktivit byla vytvořena síť cyklotras Podél Opatovického kanálu s více než 100 km značených cyklotras vybavených doprovodným odpočinkovým a informačním mobiliářem, včetně vyhotovení tištěných propagačních materiálů. V rámci projektu Malé památky mikroregionu Bohdanečsko byly v obcích svazku restaurovány drobné památkové objekty jako kapličky, křížky, pomníky, sochy, zvoničky. V loňském roce byl v našem městě prostřednictvím projektu Vybavenost a bezpečnost obcí mikroregionu Bohdanečsko opraven přístup k dětskému hřišti ve Škroupově ulici. Projekty realizované svazkem byly v programovém období a spolufinancovány z evropských i národních prostředků. Aby bylo možné i v následujících letech čerpat dotační prostředky na podporu aktivit mikroregionu, je nutné připravit formu, která bude oprávněna žádat o takovouto finanční pomoc. Ze zkušeností uplynulých let je nejvhodnější formou Místní akční skupina, tzv. MAS, resp. společenství založené na principu místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. MAS je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region. Valná hromada Regionálního svazku obcí Bohdanečsko na svém jednání dne schválila založení místní akční skupiny s názvem MAS Bohdanečsko, o.s. s právní subjektivitou občanského sdružení dle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Nyní je na zastupitelstvech jednotlivých obcí mikroregionu, aby projednali a schválili zařazení své obce do územní působnosti MAS Bohdanečsko, o.s, a tím zpřístupnili pro obci, její podnikatele a neziskové organizace možnost čerpat dotační prostředky v programovém období Aktivity směřující k vytvoření společných rozvojových strategií a záměrů budou v obcích mikroregionu Bohdanečsko realizovány v letošním a příštím roce a na stránkách Zpravodaje o nich budete informováni. Zájemci o spolupráci a partnerství při rozvoji regionu se mohou obrátit na odbor rozvoje města Městského úřadu Lázně Bohdaneč, tel Lucie Paclíková, referent odboru rozvoje města Omluva staré fotbalové gardě Vážení občané, při znovuzrození našeho fotbalového stadionu došlo k politováníhodné události, kterou se pokusím napravit. Mezi našimi občany je několik desítek bývalých hráčů nebo funkcionářů, kteří v minulé době šířili slávu místního a hlavně pardubického fotbalu. Při rekonstrukci stadionu projevili zájem pomoci hlavně radou (vzhledem k jejich věku) a bylo jim údajně řečeno nemáme zájem mládí vpřed. Jsem přesvědčen, že to nebylo řečeno tak, jak to bylo pochopeno. Proto se Vám všem seniorům omlouvám za toto konstatování (i když vlastně nevím za koho) a jsem přesvědčen, že i nadále zůstanete příznivci bohdanečského fotbalu, což se projeví na vaší účasti na nejbližším utkání. Ing. Zdeněk Gilar, místostarosta Vzpírání v Lázních Bohdanči Vážení spoluobčané a příznivci sportu, přinášíme Vám ohlédnutí za výkony oddílu vzpírání v 1. polovině roku Členové oddílu reprezentují město nejen v pohárech, ale také hostují v ligových soutěžích jiných celků. Za Holešov hostují Tomasz Pracz a mladíček Kryštof Krosnář. Za Zlín hostují David Kůrka, Martin Adámek a Edita Linhová. Družstvo z Lázní Bohdanče se účastnilo několika pohárů a ligových klání. Nejlepší výsledek dosáhli sportovci na velkém mezinárodním poháru mládeže ve Zlíně. Dobrý výkon podali David Kůrka (2. místo), Martin Adámek (3. místo), Kryštof Krosnář (4. místo) a Tomasz Pracz (6. místo). Celkem jsme zaznamenali 8. místo pro náš oddíl z 12 družstev. Ze zdravotních důvodů byla odložena účast na mistrovství republiky, kde byla reálná šance na zisk medaile. Pokud vydrží forma a chuť trénovat, tak věříme, že se někdo svými výkony probojuje na příští mistrovství. Jan Zelenák, vedoucí kroužku vzpírání Sokolové mají také prázdniny Jsou tady opět letní prázdniny a jako obvykle v tomto období je sokolovna pro cvičence uzavřena. Jen výjimečně tam probíhají akce, většinou letní soustředění, která jsou předem schválena výborem tělocvičné jednoty. Úplnou výjimkou jsou ženy, které nedají svým tělům klid ani o prázdninách a 2 týdně si chodí zacvičit se cvičitelkou Luckou Pavelkovou. I výbor tělocvičné jednoty se sešel naposledy v červnu 2012, kdy se domluvil na dalším postupu v záležitosti darování majetku T. J. Sokol Lázně Bohdaneč městu Lázně Bohdaneč. Radostnou zprávou je, že po téměř dvouletém přípravném období byla darovací smlouva s městem Lázně Bohdaneč podepsána dne a na jejím základě bude nyní probíhat přepis majetku na Katastrálním úřadu v Pardubicích. Poté budou obě strany, T. J. Sokol a město, domlouvat ostatní podmínky provozu sokolovny. Pravidelně se opět začne v sokolovně cvičit až druhý týden v září 2012, pravděpodobně budou kurzy probíhat ve stejných časech jako v minulém školním roce. Podrobné informace budou zveřejněny na začátku září v Infocentru, na webových stránkách T. J. Sokol a na nástěnce v sokolovně. Za minulý školní rok, stejně jako za každý předešlý, bych chtěla veřejně poděkovat všem cvičitelům a pomahačům T. J. Sokol Lázně Bohdaneč za jejich obětavou práci, kterou dělají ve svém volném čase a zcela zdarma. Taktéž děkuji všem členům výboru T. J. za jejich práci a ochotu pracovat ve výboru tělocvičné jednoty. Věřím, že celý výbor zvládne úspěšně poslední rok volebního období a doufám, že valná hromada v roce 2013 úspěšně zvolí nový výbor, který bude stejně kompetentní. Alena Dufková, starostka T. J. Sokol Lázně Bohdaneč Vojáci v našem městě II. Když na podzim roku 1918 utichla vřava první světové války, tak se mnozí bohdanečští občané domnívali, že už všude zavládne trvalý mír. Hned první měsíce mladé Československé republiky je však přesvědčily o opaku. Upevňující se společný stát Čechů a Slováků byl trnem v oku všem jeho sousedům, rovněž tak většině jeho německých občanů. Proto i bohdanečská kasárna se záhy zaplnila novými rekruty. Umožnila to znovu zavedená povinná vojenská služba. Dospívající mladíci přicházeli do našich kasáren s těžkými, černě natřenými dřevěnými kufry. Pokud se jednalo o Čechy nebo Slováky, byli zpravidla plní odhodlání bránit za všech okolností svoji vlast. V souladu s tradicemi místní posádky šlo o vojáky jezdectva. To totiž i po pádu císařství zůstávalo upřednostňovanou armádní 10 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

11 složkou. Bohdanči daná situace vyhovovala, neboť místní sedláci měli alespoň postaráno o finančně výhodný výkup sena. Vývoj vojenské techniky byl ovšem nezadržitelný. Místní občané se o tom mohli přesvědčit za velkých vojenských manévrů, které v létě 1936 probíhaly v celých východních Čechách. Dotkly se též bezprostředního okolí Bohdanče. O jejich významu a rozsahu svědčilo, že jim velel vrchní velitel československé branné moci Edvard Beneš. Prezident republiky byl po celou jejich dobu ubytován v pardubickém hotelu Veselka. Pro naše předky bylo velkou poctou, když první muž státu na několik hodin východočeskou metropoli opustil, aby se mezi ně podíval. Stalo se tak za chladného, deštivého 22. srpna. Bez své choti si ve světlém obleku chráněném tmavou pláštěnkou za doprovodu představitelů města i lázní kromě jiného prošel místní park. Právě však nepřízeň počasí způsobila, že jásajících občanů i pacientů přitom viděl jen poskrovnu. Za necelé Změna otevírací doby pobočky České spořitelny v Lázních Bohdanči Vážení klienti, Česká spořitelna, a.s. oznamuje změnu otevírací doby na pobočce v Lázních Bohdaneč s platností od Pobočku naleznete v ulici Pernštýnská 656. PO ÚT zavřeno ST ČT zavřeno PÁ Děkujeme Vám za pochopení. Jana Vosáhlová, manažerka pobočky České Spořitelny v Lázních Bohdaneč tři roky však již nad Pražským hradem prezidentskou standartu vystřídala vlajka s hákovým křížem. V jeho stínu se ve středu 15. března 1939 ocitnul i Bohdaneč. Než místní kasárna vyklidila československá armáda, tak se německé velitelství usadilo v dnešním penzionu Škroup a řadoví vojáci ve školních budovách. Ty sice po čase opustili, ale v průběhu války se do nich vrátili. K velkým změnám došlo v létě Kasárenské objekty se staly dílnami pro opravu leteckých motorů a lázně začaly sloužit coby vojenský lazaret. Byla to opatření, která měla přispět k tomu, aby se nacistická říše dožila nejméně Hitlerem slibovaných tisíc let. Ještě než však v roce 1945 rozkvetly první šeříky, tak němečtí vojáci začali Bohdaneč opouštět. Již 15. února vyklidili školu, aniž by stačili dokončit její podminování. Místní nositelé okupační správy se však nevzdávali. Stejně jako v dalších městech protektorátu byly také u nás v ulicích zbudovány zátarasy, aby ztížily nebo dokonce znemožnily příchod Rudé armády. Nic platné nebyly. Krátce po poledni 10. května k nám vojáci s rudou hvězdou na čepici dorazili. Místní lidé byli přesvědčeni, že se do bohdanečských kasáren brzy vrátí čeština se slovenštinou. Skončená druhá světová válka ovšem rozmetala jejich původní představy o vedení války stejně jako o vojenské technice. Jezdectvo zcela pozbylo na významu a tak se ptali, co ho v armádních objektech asi nahradí. Miloš Charbuský, kronikář 22. ročník Mezinárodního festivalu akademických sborů IFAS 2012 v Lázních Bohdanči Ve dnech července 2012 vstoupil Mezinárodní festival akademických sborů IFAS již do svého 22. ročníku. U jeho zrodu stál v roce 1968 Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice a jeho dirigent, dlouholetý prezident festivalu Vlastislav Novák. V letošním roce program představil pětidenní maraton více než desítky koncertů Blahopřejeme jubilantům V této rubrice uvádíme naše občany, kteří v květnu, červnu a červenci roku 2012 oslavili životní jubileum 80., 85., 90. a vyšší narozeniny. 80 let pan Ladislav Fiala ulice Masarykovo nám. paní Jitka Skalická ulice Pod Břízami pan Václav Hála ulice Pod Břízami pan Václav Kochmann ulice Šípkova pan Otakar Levinský ulice Šípkova paní Alena Suchá ulice Zborovská pan František Tuček ulice Zborovská pan Josef Kašpar ulice Husova 85 let pan Oldřich Bažant ulice Šípkova 90 let pan Bohuslav Novák ulice A. Dvořáka pan Ladislav Mifek ulice Husova 93 let pan Ladislav Synek ulice Husova Připojujeme se ke gratulaci představitelů našeho města a přejeme jubilantům vše nejlepší. s mezinárodní sborovou soutěží v osmi kategoriích. Část doprovodného programu festivalu se odehrála ve dnech a i v Lázních Bohdanči. Ve středu 4. července se v areálu Léčebných lázní nejdříve představil pěvecký sbor Jazz Transit z USA, který byl druhý den následován vystoupením sborů z Ruska a Lotyšska. Ty se představily v zaplněném kostele sv. Máří Magdalény. Zástupcům zahraničních sborů se dostalo i přivítání na radnici města od starostky Květoslavy Jeníčkové. Martin Půlpán, ředitel Městsko-lázeňského informačního centra Lázně Bohdaneč, o.p.s. s r p e n

12 Zpravodaj vydává jako občasník Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Adresa redakce: Pernštýnská 117, Lázně Bohdaneč Redakční zpracování: Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Složení redakční rady: Martin Půlpán, Mgr. Ivana Blažková, Mgr. Alice Honzáková, Bc. Vendula Horáková, PhDr. Miloš Charbuský, CSc., Mgr. Libuše Sýkorová. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou úpravu a krácení příspěvků. Za věcnou správnost příspěvků odpovídá autor. Registrace: MK ČR E Toto číslo bylo dáno do tisku Příspěvky do Zpravodaje č. 4/2012 zašlete poštou na adresu redakce, osobně předejte na podatelně městského úřadu nebo v informačním centru, případně faxujte: , nebo zašlete elektronickou poštou na adresu: uzávěrka příštího vydání:

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.2.2014 Usnesení č. 93/1629/14 Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2014 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Slavičína a) schválit

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne 10.10.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 15. 06.2016 o d 16:00 hodin v sále dom u kultury 329/14/ZM/2016 Určení ověřovatelů

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. května 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. května 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. května 2015 u p r a v e n á v e r z e č. 139 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se sídlem

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 23.06.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 322 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Legislativa: - Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,10 hod. do 17,20 hod.)

ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,10 hod. do 17,20 hod.) ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne 15.3.2010 (od 16,10 hod. do 17,20 hod.) Přítomni: Omluveni: Starosta Místostarosta Člen rady Předseda kontrolního výboru Zapisovatelka Tajemnice

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 659 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Zápis a usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12

Zápis a usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12 Zápis a usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 28.3.2011 na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12 Č.j.: 127/2011 Celkem přítomno: 10 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ):

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. 2013 (usnesení č. 122/12 139/12) 122/12 Zastupitelstvo městského

Více

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1108/47/12 1. schvaluje program 47. schůze

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 15.05.2014 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

za rok 2013 Schválený Rozpočtová

za rok 2013 Schválený Rozpočtová Č.j. OÚ-922/2014-Kp ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORCE za rok 2013 podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 1. Plnění rozpočtu příjmů

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/39/2012 Schválení programu 39. řádné schůze Rady města

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 7. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 775/ /RM. Usn. č. 775/ /RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 775/ /RM. Usn. č. 775/ /RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 38. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 26. 8. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček ze 78. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 25. května 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr.

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/42/2016 Schválení programu 42. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/12/Za

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/12/Za ZM města KRNOVA SS 10/12/Za U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 15. února 2012 v 16.30 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 283/10-327/10

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-33/2016 Datum jednání: 10.02.2016 Program jednání (USN-R3-732/2016) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Nádražní 476,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více