Od nenaplněných plánů k novým cílům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Od nenaplněných plánů k novým cílům"

Transkript

1 Od nenaplněných plánů k novým cílům ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ jsou dosud nejrozsáhlejší snahou o řešení celosvětového problému extrémní chudoby. Jestli se tomu tak stane, zaleží i na každém z nás.

2 Odstranit extrémní chudobu a hlad Dosáhnout základního vzdělání pro všechny Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti Snížit dětskou úmrtnost Rozvojové cíle tisíciletí jsou dosud nejrozsáhlejší snahou o řešení celosvětového problému extrémní chudoby. Představitelé 191 zemí se v září 2000 na Miléniovém summitu OSN shodli na osmi konkrétních cílech, které by měly být do roku 2015 naplněny. Jestli se tomu tak stane, zaleží i na každém z nás Zlepšit zdraví matek Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi Zajistit udržitelný stav životního prostředí Budovat světové partnerství pro rozvoj Projekt byl podpořen z prostředků Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů ani nezakládá odpovědnost z jejich strany.

3 Kampaň Česko proti chudobě se v rámci mezinárodní koalice Globální výzva k akcím proti chudobě (GCAP) snaží, aby byly naplňovány závazky bohatých zemí, v nichž přislíbily těm nejchudším svou podporu. Především se zaměřuje na tzv. Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs), přijaté všemi členskými státy OSN na Summitu tisíciletí. Ty jsou dnes mezinárodně schváleným programem na odstranění extrémní chudoby. Ovšem jejich naplnění je v nedohlednu. Je zřejmé, že samotný tok peněz tzv. rozvojové spolupráce není dostatečný. V současném finančním a obchodním systému na globální úrovni stále setrvává trend, kdy chudé země platí bohatým více, než od nich dostávají. Výsledkem je neustálá spirála neřešitelné zadluženosti. Náš svět by mohl být místem, kde mají všichni zajištěn důstojný život i prostor na vlastní rozvoj. Máme k tomu dost financí, technologií, potravin. Jde jen o to, jak s těmito prostředky budeme nakládat, do jaké míry dovolíme jejich zneužívání hrstkou bezohledných sobců. Naše práva si neudržíme, pokud budeme tolerovat jejich porušování u jiných. Abychom dosáhli svých práv a spravedlnosti, musíme se zajímat a podporovat práva našich sousedů. Ať již jsou to lidé z naší ulice, z nějaké marginalizované skupiny, z příměstského ghetta nebo z jiného kontinentu. Začněme se zajímat ČESKÁ REPUBLIKA PODPORUJE ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ

4 Odstranit extrémní chudobu a hlad CÍL 1 do roku 2015: Úkol 1A: Snížit mezi lety 1990 a 2015 na polovinu počet lidí, kteří žijí z příjmu nižšího než 1,25 USD na den. Úkol 1B: Dosáhnout úplného produktivního zaměstnání a slušné práce pro všechny včetně žen a mladých lidí. Úkol 1C: Snížit mezi lety 1990 a 2015 na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem.

5 HLAD NENÍ NEJLEPŠÍ KUCHAŘ... Podle zprávy OSN klesl mezi lety 1990 a 2010 podíl lidí žijících pod hranicí absolutní chudoby z 47 % na 22 %, takže tohoto dílčího cíle bylo již dosaženo. Díky nárůstu počtu obyvatel však reálně došlo pouze ke snížení z 1,9 mld. lidí v roce 1990 na 1,2 mld. extrémně chudých v roce Největší část tohoto poklesu se týká obyvatel Číny. Počet nezaměstnaných v době krize vzrostl celosvětově o 67 milionů obyvatel. Pokračuje růst nerovnosti. Majetek 100 nejbohatších lidí planety jen v roce 2012 vzrostl o 240 miliard dolarů. Tato suma více než čtyřnásobně převyšuje předpokládanou částku na odstranění světové chudoby. Z hladovění se vymanilo pouze 128 milionů lidí. V roce 1990 hladovělo 998 milionů, dnes je to už jen 870 milionů lidí tzn. každý 8. člověk na planetě. Světové zemědělství vyprodukuje o 17 % více kalorií na obyvatele Země, než tomu bylo před třiceti lety. Na světě je dost potravin pro obživu všech obyvatel planety. Téměř každé šesté dítě mladší pěti let je podvyživeno a každé čtvrté není dostatečně vyvinuto; 7 % dětí do pěti let trpí obezitou, což je většinou jen jiná forma podvýživy čtvrtina jich je ze subsaharské Afriky. Na každého obyvatele Evropské unie připadá 280 kg vyhozených potravin ročně, z toho 90 kg je vyhozeno přímo spotřebiteli. Přitom velká část potravin, které se vyhazují ve vyspělých státech, je vyprodukována v rozvojových zemích. Počty hladovějících rostou i ve vyspělých zemích, ze 13 milionů v letech na 16 milionů v letech

6 Zpřístupnit základní vzdělání pro všechny CÍL 2 do roku 2015: Úkol 2A: Do roku 2015 zajistit, aby mohly děti kdekoli na světě, dívky i chlapci, dokončit základní školu.

7 ŠKOLA JAKO SEN Mezi lety 2000 a 2011 poklesl počet dětí bez možnosti získat základní vzdělání ze 102 na 57 milionů. Tento trend poklesu se však neustále výrazně zpomaluje. Je pravděpodobné, že 2. Rozvojového cíle tisíciletí nebude do roku 2015 dosaženo. 250 milionů dětí ve školním věku ať už navštěvujících školu či ne neovládá základní dovednosti, jako je čtení, psaní a počítání. Nejdůležitějším faktorem, který zabraňuje dětem v získání základního vzdělání, je chudoba jejich rodičů. Děti z chudých rodin mají třikrát menší šanci získat vzdělání, než děti z bohatších rodin. Kdyby všichni lidé v rozvojových zemích získali základní znalost čtení, počet lidí žijících pod hranicí chudoby by se snížil o 171 milionů. Přes 200 milionů dětí nemůže chodit do školy, protože pracují. Minimálně 115 milionů dětí pracuje v těžkých a rizikových podmínkách, z toho na deset milionů jsou dětští otroci. V zemích, které mají nejnižší školní docházku, je riziko konfliktů (občanských válek aj.) dvojnásobné oproti zemím s dobrou školní docházkou. Pouhé necelé jedno procento prostředků vynakládaných na zbrojení by mohlo pokrýt základní vzdělání pro všechny děti. Problémy s přístupem ke kvalitnímu vzdělání a diskriminací jsou i u nás. V České republice speciální školy pro děti se zdravotním postižením navštěvuje třetina Romů, což mnohonásobně přesahuje jejich zastoupení v populaci.

8 Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti CÍL 3 do roku 2015: Úkol 3A: Do roku 2005 odstranit nepoměr pohlaví v základním a středním školství a nejpozději do roku 2015 pak na všech úrovních vzdělávacího systému.

9 MAMI, PŘEČTI MI POHÁDKU... Dvě třetiny lidí žijících pod hranicí chudoby jsou ženy. Ženy tvoří 70 % negramotné populace. Diskriminace žen začíná už před porodem kvůli selektivním potratům běžným v některých kulturách chybí na světě více než 100 milionů žen. Podíl žen v parlamentu je ve světě kolem 21 %. Mezi 10 států s největším zastoupením žen patří (v sestupném pořadí): Rwanda, Andorra, Kuba, Švédsko, Seychely, Senegal, Finsko, Jihoafrická republika, Nikaragua a Island. Polovinu drobných zemědělců v rozvojových zemích tvoří ženy. Kdyby tyto farmářky získaly rovnoprávný přístup ke zdrojům (půda aj.), výsledkem by bylo zvýšení produkce a dostatek potravin pro nakrmení dalších 150 milionů lidí. V subsaharské Africe by mohlo být ročně zachráněno 1,8 milionu životů dětí, kdyby jejich matky měly alespoň středoškolské vzdělání. To by znamenalo 41% snížení dětské úmrtnosti. Každý rok navíc, který může dívka strávit v základní škole, zvyšuje její potenciální příjem o 10 až 20 %. Rok navíc na střední škole pak znamená příjem vyšší o 15 až 25 %. V České republice mají ženy průměrně o pětinu nižší příjem než muži. I v profesích, kde jsou početně více zastoupeny ženy (například soudkyně), jsou na vedoucích místech převážně muži.

10 Snížit dětskou úmrtnost CÍL 4 do roku 2015: Úkol 4A: Mezi lety 1990 a 2015 snížit úmrtnost dětí do věku pěti let o dvě třetiny.

11 BEZ VYHLÍDKY NA BUDOUCNOST V roce 2011 umíralo 51 z dětí do pěti let, většinou na lehce léčitelné nemoci. Nejčastější příčiny úmrtí dětí do pěti let jsou zápal plic, problémy při porodu, průjem a malárie. V roce 2012 zemřelo na světě 6,6 milionů dětí ( dětí denně) před dosažením pátého roku života. Pro dosažení tohoto cíle je třeba snížit dětskou úmrtnost z 87 úmrtí na živě narozených dětí (v roce 1990) na 29 úmrtí. I když se počty dětí umírajících před dovršením pěti let snižují, počty dětí umírající v prvních měsících života rostou. Dětská úmrtnost je nejvyšší v chudých rodinách téměř dvakrát vyšší než v těch bohatších. Osm z deseti zemí s nejvyšší dětskou úmrtností je zasaženo konfliktem nebo má slabou centrální vládu. Kojení dětí do dvou let má největší preventivní potenciál ochrany dětí před nemocemi a úmrtím. Kojení navíc šetří rodinné výdaje a omezuje obrovské energetické a zemědělské náklady na produkci náhražek.

12 CÍL 5 Zlepšit zdraví matek do roku 2015: Úkol 5A: Mezi lety 1990 a 2015 snížit o tři čtvrtiny míru mateřské úmrtnosti. Úkol 5B: Do roku 2015 dosáhnout jednotného přístupu k reprodukčnímu zdraví.

13 MATEŘSTVÍ NENÍ RUSKÁ RULETA V roce 2010 zemřelo při porodu žen. Pro dosažení tohoto cíle je třeba snížit úmrtnost matek následkem těhotenství či porodu z 400 úmrtí na těhotných žen (v roce 1990) na 100 úmrtí. V roce 2010 byla úmrtnost 210 z těhotných žen (1 úmrtí na 345 těhotných), tedy více než dvojnásobná oproti stanovenému cíli pro rok Úmrtnost matek na těhotných žen se v roce 2010 pohybovala od v Čadu, přes 21 v USA až po 5 úmrtí v České republice a podobných evropských státech. Úmrtnost matek je vyšší ve venkovských oblastech a mezi chudšími ženami s nižším dosaženým vzděláním. Přes 45 milionů porodů probíhá bez asistence či pouze s neodbornou pomocí. Nejlepší prevencí pro zdravý porod je výcvik samostatných profesionálních porodních asistentek a profesní školení tradičních porodních asistentek. Důležité je zajistit také vzdělání žen a budoucích matek, a to i na komunitní úrovni prostřednictvím svépomocných ženských skupin.

14 do roku 2015: Úkol 6A: Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS. Úkol 6B: Do roku 2010 docílit jednotný přístup k léčbě HIV/AIDS pro všechny, kteří ji potřebují. Úkol 6C: Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření malárie a dalších závažných onemocnění. CÍL 6 Bojovat s HIV/AIDS, malárí a dalšími nemocemi

15 KDE SI SMRT VYBÍRÁ Ačkoliv výskyt nákazy HIV na světě neustále klesá, v roce 2011 žilo na světě 34 milionů nakažených lidí. Na nemoc AIDS zemřelo v témže roce 1,7 milionů lidí. V České republice je evidováno přes lidí nakažených virem HIV. Dosud na nemoc AIDS zemřelo 159 mužů a 37 žen. Tuberkulóza je druhou nejrozšířenější nemocí na planetě. V roce 2011 trpělo TBC 8,7 milionu a zemřelo na ni 1,4 milionu lidí. V roce 2010 trpělo zhruba 219 milionů lidí malárií, 660 tisíc z nich této nemoci podlehlo. 80 % obětí byly děti do 5 let. Základním předpokladem pro omezení pandemií je prevence. Ta spočívá především v osvětě a v rozšiřování základní zdravotní péče. Klíčová je také dostupnost léků a v případě malárie i moskytiér. Opomíjené choroby je termín označující nebezpečné a smrtící choroby, o kterých se mnoho nemluví a jejichž výzkumu není věnována patřičná pozornost. Jedná se především o skupinu 17 nemocí, které postihují 1 mld. obyvatel ve 143 zemích, a které zabijí až půl milionu obyvatel ročně. Méně než jedno procento z peněz určených na rozvoj zdravotnictví jde na opomíjené choroby. OSN a Světová zdravotnická organizace opětovně upozorňují na potřebu zaměřit se na opomíjené choroby. Zatím nepříliš úspěšně.

16 do roku 2015: Úkol 7A: Integrovat principy udržitelného rozvoje do politiky a programů jednotlivých států a zabránit ztrátám přírodních zdrojů. Úkol 7B: Do roku 2010 prokazatelně snížit rychlost ubývání druhů a tak snížit úbytek biologické rozmanitosti. Úkol 7C: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí bez dlouhodobě udržitelného přístupu k nezávadné pitné vodě a základní hygieně. Úkol 7D: Do roku 2020 dosáhnout výrazného zvýšení kvality života minimálně 100 milionů obyvatel příměstských chudinských čtvrtí (slumů). CÍL 7 Zajistit udržitelný stav životního prostředí

17 PŘÍRODA PRO NÁS NEMÁ PLÁN B Globální emise oxidu uhličitého (CO2) narostly od roku 1990 o více než 46 %. Oxid uhličitý je přitom hlavní přispěvatel k zesílenému (člověkem vyvolanému) skleníkovému efektu. 97 % vědců se shoduje na tom, že činnost člověka má vliv na probíhající změnu klimatu. Ale pouze 45 % veřejnosti je přesvědčeno, že mezi vědci tato shoda existuje. Změna klimatu způsobuje každý rok nárůst cen potravin, a tím zvýšení nákladů na potraviny o 50 mld. amerických dolarů. Cena základních obilovin vzroste do roku 2030 o 120 až 180 %. Až polovina tohoto nárůstu bude způsobena změnou klimatu. Obyvatelé České republiky za sebou zanechávají ohromnou ekologickou stopu. Ze 150 zemí jsou 18. největšími znečišťovateli životního prostředí. Téměř 90 % hospodářsky významných druhů ryb je zcela vyloveno nebo přeloveno. Ročně je na celém světě zničeno zhruba 13 milionů hektarů lesa, což odpovídá téměř dvojnásobku rozlohy České republiky. Do roku 2015 budeme zřejmě více než úspěšní v zajištění pitné vody. I tak to ovšem znamená, že bez přístupu k nezávadné vodě na konci roku 2011 zůstávalo 768 milionů lidí. V zajištění sanitárních zařízení nebudou MDGs splněny. Přístup k hygienickým toaletám nemá 2,5 miliardy lidí, jedna miliarda nemá přístup k vůbec žádným toaletám.

18 do roku 2015: Úkol 8A: Dále rozvíjet otevřený obchodní a finanční systém založený na jasných pravidlech, předvídatelnosti a absenci diskriminace. Úkol 8B: Řešit specifické potřeby nejméně rozvinutých zemí (přístup na trh pro vývoz z těchto zemí bez zatížení cly a dovozními kvótami; odpuštění dluhů pro nejvíce zadlužené země a zrušení oficiálního bilaterálního dluhu; štědřejší poskytování oficiální rozvojové pomoci zemím, které se zavázaly ke snížení chudoby atd.). Úkol 8C: Řešit specifické potřeby vnitrozemských států a malých ostrovních rozvojových států. Úkol 8D: Komplexně řešit problém zadlužení rozvojových zemí prostřednictvím národních a mezinárodních opatření s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost dluhu u zadlužených zemí. Úkol 8E: Ve spolupráci s farmaceutickými firmami poskytnout přístup k dostupným základním lékům v rozvojových zemích. Úkol 8F: Ve spolupráci se soukromým sektorem zpřístupnit rozvojovým zemím výhody nových technologií především v informační a komunikační oblasti. CÍL 8 Budovat světové partnerství pro rozvoj

19 HRAJEME FAIR Již v roce 1970 se vyspělé země včetně té naší v OSN zavázaly dávat ročně 0,7 % svého hrubého národního důchodu na rozvojovou pomoc. Do dnešního dne tento cíl splnilo pouze 5 zemí: Norsko, Švédsko, Nizozemsko, Dánsko a Lucembursko. Česká republika, 28. nejrozvinutější země na planetě, v roce 2012 poskytla pomoc ve výši 0,12 % hrubého národního důchodu. Z rozvojových zemí ročně zmizí v daňových rájích zhruba miliard nezdaněných dolarů, což je částka vysoce přesahující průměrnou rozvojovou pomoc těmto zemím (90 mld. USD) i přímé zahraniční investice (240 mld. USD). Z Česka mizí 140 mld. korun nelegálními daňovými úniky a další miliardy díky 13 tisícům firem, které kvůli vyhýbaní se daním sídlí v daňových rájích. Lucasův paradox. I když se zdá logické, že kapitál teče z bohatých zemí do chudých, opak je pravdou. Z chudých zemí odtéká dvakrát až třikrát více kapitálu do bohatých zemí, než kolik dostanou v rámci oficiální rozvojové asistence. Dluh rozvojových zemí neustále roste. V roce 1970 činil 72 mld. USD, na konci roku 2011 to už bylo mld. USD. Obrovské dotace na produkci a vývoz zemědělských ale i průmyslových výrobků podporují největší firmy v EU a USA a dumpingovými cenami likvidují producenty v rozvojových zemích. 1,3 miliardy lidí nemá přístup k elektřině. 2,5 miliardy lidí využívá jako primární zdroj energie pálení dřeva, dřevěného uhlí či zvířecího trusu. Patentová ochrana důležitých léků stále omezuje přístup mnoha lidí k životně důležitým lékům. Při jednáních o této otázce ve WTO odmítá Vatikán vlastnické právo tam, kde stojí proti zájmu obyvatel, EU se staví za uvolnění práv v případě nouze, USA považují omezení vlastnických práv v zájmu záchrany života za irelevantní.

20 Spravedlivou mzdu pěstitelům kakaa pěstováním kakaa se živí na 5,5 milionu drobných farmářů na světě výkupní ceny kakaových bobů však nestačí k důstojnému živobytí pěstitelé mnohdy vydělávají pouhých 25 Kč za den zisky zpracovatelů čokolády naopak závratně rostou Fair trade (spravedlivý obchod) zaručuje farmářům odpovídající mzdu za jejich práci. Produkty vyrobené v souladu s principy spravedlivého obchodu poznáme např. podle známky Fairtrade.

21 Kakao se pěstuje výhradně v zemích globálního Jihu v oblastech okolo rovníku nejvíce v západní Africe: Pobřeží slonoviny, Ghaně, Nigérii a Kamerunu (70 % světové produkce) je primárním zdrojem příjmů v Pobřeží slonoviny a Ghaně až u 90 % farmářů dále poskytuje živobytí více jak 14 milionům venkovským pracovníkům a jejich rodinám vyžaduje celoroční náročnou ruční práci v drtivé většině na malých rodinných farmách Nerovnosti v byznysu s kakaem drobní pěstitelé stojí proti velkým obchodníkům a výrobcům čokolády za neférových podmínek, mají špatnou vyjednávací pozici a jsou tlačeni překupníky, aby svou úrodu prodávali pod cenou uvolněním tržních regulací dochází k velké proměnlivosti cen, což nahrává spekulantům nejvíce stlačují výkupní ceny kakaa nadnárodní společnosti obchodující s čokoládovými cukrovinkami Podíl zisku v dodavatelském řetězci Překupníci 70 % 7 % Zpracovatelé čokolády 17 % Maloobchodníci 6 % Pěstitelé kakaa (v roce 1980: 16 %) Zdroj: International Cocoa Organization (2013): ICCO Statistics net confectionery sales value in 2012, str.23

22 Čokoláda nejoblíbenější a nejvíce pojídaná cukrovinka na světě nejvíce se jí zkonzumuje v Evropě (50 %) a ve Spojených státech (22 %) průměrný Evropan anebo Američan jí sní 5,2 kg za rok v Česku jí spořádáme dokonce 6 kg za rok téměř veškerá čokoláda na našem trhu je vyrobena z neeticky vypěstovaného kakaa většina zisku z jejího prodeje zůstává velkým zpracovatelům Tržby za čokoládové cukrovinky v roce 2012 v miliardách USD 19 17,6 14, ,5 2,6 Zdroj: International Cocoa Organization (2013): ICCO Statistics net confectionery sales value in Based on data from Candy Industry. (staženo z ) Temná stránka čokolády: pěstitelé jsou často nuceni svou úrodu prodávat pod cenou a ke snižování nákladů využívat dětskou práci v západní Africe pracují na kakaových farmách téměř 2 miliony dětí mnohdy v nebezpečných podmínkách a navíc bez výdělku situace pěstitelů kakaa se tak stává rok od roku neudržitelnější jejich věkový průměr se zvyšuje, kakaovníky stárnou, výdělky jsou nízké a nestačí pokrýt základní potřeby rodin, pěstitelé dávají přednost plodinám, které se více vyplatí a mladí lidé utíkají z venkova do měst pokud se situace farmářů v brzké době nezlepší, kakaa nebude dostatek a čokoláda se stane nedostupnou luxusní pochoutkou

23 Co s tím lze dělat? zavést spravedlivější pravidla mezinárodního obchodu pro drobné pěstitele v zemích globálního Jihu podporovat fair trade, který představuje efektivní přístup, který bere v úvahu ekonomické, sociální a environmentální aspekty např. produkty se známkou Fairtrade v rámci fair trade jsou zaručeny lepší výkupní ceny, dlouhodobé obchodní vztahy, předfinancování produkce a investice do komunit sociální (fairtradová) prémie podporovat organizovanost pěstitelů, např. vytváření družstev, což přináší silnější vyjednávací pozici drobným farmářům spotřebitelé mohou vytvářet na čokoládový průmysl tlak, aby zajistili pěstitelům důstojné živobytí Pokud vás zajímá, za jakých podmínek se pěstuje kakao, a není vám jedno, co se skrývá za vaší oblíbenou čokoládou, dozvíte se více na kde se také můžete připojit k mezinárodní petici. Příběh kakaového družstva Kavokiva v Pobřeží slonoviny Družstvo Kavokiva leží na jihovýchodě Pobřeží slonoviny a patří k největším svého druhu v této zemi. Má více než členů, z toho 216 žen. Průměrná kakaová farma má přibližně 3 hektary a kakao je pro většinu těchto farmářů jejich hlavním zdrojem příjmů. Spolu s kakaem pěstují farmáři také kávu typu robusta, ovoce a zeleninu. Na export do Evropy a USA jde však pouze kakao.

24 V zemi je velmi špatná infrastruktura, zvláště závažným problémem je špatný stav silnic. Mnoho vesnic je bez elektřiny, pitná voda je k dispozici pouze z obecní studny a dostupnost zdravotní péče je nedostatečná. Dalším problémem je negramotnost, která se v zemědělských oblastech týká 95 % lidí. Školy jsou špatně vybaveny a často jsou tak daleko, že do nich děti nemohou chodit každý den. Stejně jako jiná družstva, i Kavokiva trpí nedostatkem finanční hotovosti. Farmáři často dlouho čekají na platby svých zákazníků a často nemohou dostát svým finančním závazkům. Složitou situaci musí řešit prodejem kakaa pod cenou místním překupníkům, tzv. pisteurs, kteří sice na rozdíl od jiných obchodníků platí hotově, ale také nakupují za mnohem nižší ceny. Pisteurs pracují pro nadnárodní společnosti, které samy nemají přístup k zemědělcům. Řešením této situace bylo zapojení družstva Kavokiva do systému Fairtrade. Na základě standardů Fairtrade získávají farmáři minimálně dolarů za tunu kakaa anebo tržní cenu, pokud je vyšší než tato částka. Ke každé tuně je navíc vyplácena fairtradová prémie 150 dolarů, která se využívá pro rozvoj komunity, obchodu nebo životního prostředí. Fulgence Nguessan, předseda Kavokivy říká: Život tady je těžký, místní lidé často trpí, proto by měli spotřebitelé platit nejlepší možnou cenu. Jeho kolega George Kwame, generální tajemník Kavokivy dodává: Celá léta se snažíme pěstovat kvalitní kakao pro jejich čokoládu. Takže když my děláme to nejlepší, co umíme, abychom dali spotřebitelům kvalitní kakao, měli by oni zaplatit tu nejlepší cenu. Fairtradová prémie umožňuje členům družstva žít kvalitnější život. Prioritami jsou čistá voda a zdravotní péče, proto byly vybudovány tři nové studny s motorovou pumpou. Pro členy družstva vzniklo nové zdravotní středisko a všichni farmáři Kavokivy mají také bezplatné zdravotní pojištění. Děti pěstitelů mohou díky fairtradové prémii bezplatně chodit do školy. Na některých místech byly také postaveny školy, aby děti nemusely docházet příliš daleko. Prémie je využívána na řadu dalších projektů investice do přechodu na ekologické zemědělství, nákup kol pro zaměstnance farem, program zaměřený na vzdělávání žen a řada dalších.

25 NOVÉ CÍLE I přes zřejmý pokrok je jisté, že většina úkolů, které stanovila Miléniová deklarace a Rozvojové cíle tisíciletí, nebude podle stanovených indikátorů splněna. Proto se již delší dobu vedou diskuse, jakým směrem by měla snaha o odstranění extrémní chudoby postupovat. Lidská práva všechna a pro všechny Široce diskutovaným a podporovaným konceptem je zajištění lidských práv. Jejich naplnění by mělo vést k rozvoji a zajištění důstojného života. Bohužel jsme opět svědky selektivního přístupu k lidským právům. Reprezentanti ekonomicko-politické moci se sice často odvolávají na Všeobecnou deklaraci lidských práv, ale zájem jeví výhradně o některá práva politická a ekonomická, zatímco velkou část ostatních práv opomíjejí sociální, kulturní apod. Maximálně o nich mluví jako o potřebách, což je samozřejmě jiná rovina diskuse. Pokud mají být lidská práva důležitým pilířem pro příští program boje proti chudobě, nesmíme přistoupit na jejich redukci. Základem musí být Všeobecná deklarace lidských práv, a to s ohledem na kontinentální charty lidských práv a Deklaraci o právu na rozvoj.

26 Planetární meze a společenské základy ztráta biodiverzity ozonová vrstva změna užívání půdy rov. pohlaví zdraví spol. rovnost jídlo energie Jestliže zdůrazňujeme udržitelnou spotřebu a produkci, pak musíme zajistit také distribuci udržitelných technologií, jejich další výzkum a vývoj i následnou integraci do současného ekonomického a produkčního systému. Principy klimatické spravedlzměny klimatu environmentální strop voda práce participace příjem využití sladké vody bezpečné a spravedlivé místo pro lidstvo 30 % 34 % 77 % 33 % 13 % 39 % 19 % 13 % 39 % 21 % společenské základy 10 % 11 % inkluzivní a udržitelný rozvoj vzdělání odolnost okyselování oceánů cyklus fosfátu a dusíku aerosoly v atmosféře chemické znečištění Zdroj: Stockholm Resilience Centrum, OXFAM Planetární meze Součástí nové rozvojové agendy musí být zajištění udržitelnosti a náprava způsobených škod. Prioritou zůstává zajištění prosperity všech obyvatel, a to v rámci ekologických a společenských planetárních mezí.

27 nosti musí být zajištěny pro každého, na základě společné ale diferencované odpovědnosti. To znamená, že ti, kteří více znečišťují a více se podílejí na drancování životního prostředí, za to musí platit odpovídající cenu. V rámci rozvojových programů na státní i mezinárodní úrovni je třeba plně uznat, že chudoba nebude nikdy odstraněna, dokud nebudeme respektovat limity naší planety i našeho společenství. Nerovnosti Snížení chudoby v globálním měřítku je výsledkem radikálního úspěchu Číny. Chudoba v ostatních regionech spíše stagnovala či dokonce rostla jako tomu bylo v nejchudší oblasti, v subsaharské Africe. Podle stanoviska Social Watch je jediným regionem, kde se podařilo zastavit rostoucí nerovnosti, Latinská Amerika a Karibik. V ostatních regionech docházelo k dalšímu rozevírání propasti mezi chudými a nejbohatšími. A to nejen v chudých, ale i v bohatých zemích. Podle studie USA TODAY z roku 2011 vzrostly příjmy vedoucích řídících pracovníků (CEO) v USA mezi lety o 725 %, ale příjmy zaměstnanců o pouhých 5,7 %. Zatímco průměrný plat zaměstnanců překračovali CEO v roce 1978 jen 26,5krát, v roce 2011 to již bylo průměrně 206krát, ale v některých firmách dokonce více než tisíckrát... Příjmová nerovnost je tak dle USA TODAY v USA větší, než byla v antickém Římě, a než je v současném Pákistánu či v Pobřeží slonoviny. K růstu nerovností dochází i v dalších vyspělých zemích, jen není popsán tak přesně jako v USA. Takové nerovnosti v příjmech působí ekonomické problémy. Peníze, které není možno utratit za zboží, se akumulují ve spekulacích a působí stále nové ekonomické bubliny, které jsou zdrojem krizí. Bohužel na krize po splasknutí investičních bublin nedoplatí ti, kteří je způsobili. Největší dopad mají na nejchudší a otřásají také postavením střední třídy i malých a středních podniků, které jsou páteří udržitelné lokální ekonomiky. Strukturální změna Bylo by chybou se domnívat, že současnou krizi vyřešíme nástroji, které nás do ní dostaly. Tedy uvolňováním globálních pravidel pro největší nadnárodní banky a společnosti,

28 omezováním možností malých a středních firem, podřezáváním možností lokální ekonomiky a omezováním lidsko-právní agendy vůči zaměstnancům a jejich rodinám. Pokud chceme účinně snižovat chudobu, neobejdeme se beze změn, které promění tvář současného systému. Mezi první kroky na cestě k nové rozvojové agendě musí patřit spravedlivé zdanění především nejbohatších černých pasažérů. Jde o ty firmy i jednotlivce, kteří ke svému zbohatnutí využívají lidského, infrastrukturního i přírodního potenciálu, ale když se na jeho tvorbě a obnovení mají podílet, vyhýbají se placení daní. Využívají k tomu nejrůznějších daňových podvodů či triků a peníze, které by měly sloužit k rozvoji zemí, v nichž podnikají, mizí na anonymních kontech v daňových rájích. Především obyvatelé Severu a jejich reprezentanti by měli přehodnotit koncept neustálého růstu. To mohou ovlivnit i spotřebitelé, především důrazem na omezení plýtvání s potravinami, vodou, energiemi a dalším spotřebním materiálem. Každé vyhozené zboží znamená obrovské plýtvání materiálem, energií i lidskou prací to vše může být využito ve prospěch rozvoje důstojného života obyvatel Země. Participace Jedním z nejdůležitějších bodů je zapojení občanů do rozhodování o svém životě a směřování společenství, v němž žijí. Skutečná, na lidi zaměřená rozvojová agenda nesmí nechat nikoho mimo a musí umožnit plnou participaci v rozhodovacím procesu na všech úrovních, pro všechny obyvatele bez rozdílu rasy, pohlaví, věku, postižení, sexuální orientace, místa narození... Je třeba posilovat participaci i v ekonomice, především při podpoře družstevních či komunálních řešení správy obecního majetku a služeb. Posilovat řešení, kdy se insolvence firem řeší především s ohledem na zájmy zaměstnanců a regionů, kde tyto podniky působí. A to včetně podpory zaměstnanecké privatizace ať již v podobě zaměstnaneckých akcií či družstev. Rozvoj je komplexní ekonomický, sociální, kulturní a politický proces, který usiluje o stálé zlepšování blaha všeho obyvatelstva a všech jednotlivců na základě jejich aktivní, svobodné a významné účasti na rozvoji a ve spravedlivém rozdělování z toho vyplývajícího užitku Deklarace o právu na rozvoj, přijata na Valném shromáždění OSN, New York,

29 Energie pro všechny do roku 2013 Všeobecný přístup k energiím je klíčovou prioritou rozvojové agendy. Je to základ všech Rozvojových cílů tisíciletí. Ban Ki Moon, generální tajemník OSN Na světě je bez elektřiny milionů lidí To je 19 % veškeré populace Ve městech 184 milionů Na venkově milionů V subsaharské Africe je bez přístupu k elektřině 474 milionů lidí To je 68 % veškeré populace Ve městech 114 milionů Na venkově 589 milionů Srovnání Evropa Rozloha: km 2 Počet obyvatel: Afrika Rozloha: km 2 Počet obyvatel: Energetická chudoba znamená, že spotřeba domácnosti je méně než 120 kwh ročně; 320 Wh/denně; tj. přibližně 3 hod. svícení denně žárovkou 100 W. Více než milionů lidí dnes závisí na využití pevných paliv dřeva, dřevěného uhlí a zbytků zemědělské výroby. Podle WHO 1,4 milionu lidí zemře na následky vdechování kouřových splodin v domácnostech.

30

31 Seznam organizací podporujících kampaň Česko proti chudobě. ADEPTTs ADRA Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje AMBOS MUNDOS ARS - Asociace pro rozvojovou spolupráci bongo CEGV Cassiopeia Centrum Dialog Centrum Narovinu Česká zemědělská univerzita v Praze Člověk v tísni Development World Wide Domov Sue Ryder EDUCON Ekumenická akademie Eurosolar ČR Excellent Plzeň FAIR TRADE Fair Fair Life Fairtrade Česká republika FoRS Gender Studies Hnutí DUHA Humanitas Afrika Charita Česká republika IGPN INEX - Sdružení dobrovolných aktivit La Strada LL-LIKVIDACE LEPRY Milostivé léto Nadace Divoké husy Nadační fond Microfinance Nadační fond Slovak -Czech Womens Fund NaZemi NESEHNUTÍ Neslyšící bez naděje Njovu Otevřená společnost PARTNERS CZECH Poradna pro uprchlíky Pražský institut pro globální politiku - Glopolis Sdružení obrany spotřebitelů Praha a Středočeský kraj Shalom for Uganda ShineBean SIRIRI SOS - Sdružení obrany spotřebitelů Sue Ryder International CZ Svět bez válek a násilí TODERO - Sdružení pro rozvojovou pomoc Ústav pro ekopolitiku VARA ČR Volonté Czech WISE Wontanara Zelená pro planetu Zelený kruh - asociace ekologických organizací ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov a Ekocentrum Zelený dům Projekt byl podpořen z prostředků Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů ani nezakládá odpovědnost z jejich strany. Vydal v roce 2013 Educon, Tesaříkova 1027/2, Praha 10, pro potřeby kampaně Česko proti chudobě Editor: Tomáš Tožička Autoři textů: Veronika Bačová, Jana Klápová, Tomáš Tožička, Markéta Vinkelhoferová. Autor grafik: Štěpán Tesař. Educon, Tesaříkova 1027/2, Praha 10 Texty v obsažené v brožuře je možno využívat k nekomerčním účelům, s uvedením autora a bez úprav podle pravidel Creative Commons (CC). Totéž platí o všech materiálech uvedených na webových stránkách kde najdete veškeré texty, grafy, obrázky i podrobnější studie k jednotlivým problémům. Při potřebě úprav prosím kontaktujte

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY Tomáš Tožička a kolektiv autorů ČESKÁ REPUBLIKA POMÁHÁ Vyšlo s finanční podporou Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí

Více

hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 5 ROČ NÍK 5 LISTOPAD 2007 hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ ORGANIZACE JAKO ADOPTIVNÍ RODIČ ČESKO PROTI CHUDOBĚ ŠANCE NA ODSTRANĚNÍ EXTRÉMNÍ BÍDY

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí?

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? Rozhovor: Miléniové vesnice jako důkaz 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? 3-6 diskuse Genderová rovnost v nedohlednu 7-8 2 0 1 4 ROZVOJOVKA 1 Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté Bolívie Filipíny

Více

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Potírání chudoby Přehled SVĚTOVÁ BANKA Washington, D.C 2001 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street, N.W., Washington,

Více

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY EDUCON, o.s. srpen 2004 OBSAH Část 1 - Občan a zahraniční rozvojová pomoc České republiky. 3 Část 2 - Kdo pomoc zajišťuje?... 10 Část 3 - Organizování

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 1 SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 1 Po pádu Čas na změnu Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti ZPRÁVA SOCIAL WATCH 21 ZPRÁVA

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce

Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce Tereza Tolarová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání. Informační manuál o Fair Trade

Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání. Informační manuál o Fair Trade Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání Informační manuál o Fair Trade Fair Trade malá změna velký rozdíl Tato brožura byla vydána s podporou Velvyslanectví Nizozemského království v Praze a Ministerstva

Více

Jaká nás čeká budoucnost?

Jaká nás čeká budoucnost? Jaká nás čeká budoucnost? Jerome C. Glenn, Theodore J. Gordon, editoři: State of the Future 2005. The Millennium Project. American Council for the United Nations University, Washington, D.C. Stav budoucnosti

Více

ZPRAVODAJ OSN V ČESKÉ REPUBLICE

ZPRAVODAJ OSN V ČESKÉ REPUBLICE 2. UNbulletin 09 KODAŇ 2009: ŠANCE PRO KLIMA * STAND UP - STOP CHUDOBĚ! * HOLD HUMANITÁRNÍM PRACOVNÍKŮM * VÝROČNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZVOJOVÝCH CÍLŮ * MUSÍME ODZBROJIT * UTEČENCI NEJSOU TOXICKÝ ODPAD VYROČÍ

Více

Pokřivená zrcadla světa?

Pokřivená zrcadla světa? Pokřivená zrcadla světa? Na naší běžné mapě se Evropa nachází v podstatě uprostřed, jako by byla nejdůležitější. Přitom v Austrálii například umisťují do centra mapy Tichý oceán a svůj kontinent. A kdo

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Zažil jsi. na vlastní kůži změnu klimatu? Oni ano. Změna klimatu ničí rozvojový svět. Pokusme se pochopit souvislosti

Zažil jsi. na vlastní kůži změnu klimatu? Oni ano. Změna klimatu ničí rozvojový svět. Pokusme se pochopit souvislosti Zažil jsi na vlastní kůži změnu klimatu? Oni ano. Změna klimatu ničí rozvojový svět Pokusme se pochopit souvislosti Změna klimatu a Rozvojové cíle tisíciletí Jsem tu proto, abych vám řekla, že na mé spoluobčany

Více

Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP

Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP 2 Jak spolu souvisejí daně a rozvoj? Jak spolu souvisí daně a rozvoj? Jak spolu souvisejí daně a rozvoj? 3 Obsah Úvod 5 Problém 6 Význam daní

Více

SVĚT v nákupním košíku

SVĚT v nákupním košíku SVĚT v nákupním košíku Případové studie dopadů spotřeby na rozvojové země SVĚT V NÁKUPNÍM KOŠÍKU Vydala Společnost pro Fair Trade v roce 2010 Případové studie dopadů spotřeby na rozvojové země Ilustrace:

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní spolupráce Boj proti chudobě v měnícím se světě a rozvoj Je všeobecně známo, že máme k dispozici technologické, finanční a materiální zdroje, abychom z tohoto světa do

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Milan Smrž, Barbora Hanžlová, Klára Sutlovičová, Edvard Sequens, Tomáš Tožička Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie

Více

Volební program. Kvalita života

Volební program. Kvalita života Volební program Kvalita života OBSAH: 1. ÚVOD 7 2. MODERNIZACE ČESKÉ SPOLEČNOSTI 10 2.1. ZDRAVÁ EKONOMIKA základ dlouhodobé prosperity 10 Globální prostředí Podpora investic Stát a podnikání Daňový systém:

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI?

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? Pražský institut pro globální politiku Glopolis Září 2012 Obsah Úvod... 4 1. Základní otázky týkající se změny klimatu...

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM

SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM N A P Ř Í Č SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM N A P Ř Í Č SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM Copyright Kolektiv autorů, 2005 Publishing AISIS o.s., 2005 ISBN 80-239-6111-X Obsah Napříč společenskou odpovědností

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více