Od nenaplněných plánů k novým cílům

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Od nenaplněných plánů k novým cílům"

Transkript

1 Od nenaplněných plánů k novým cílům ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ jsou dosud nejrozsáhlejší snahou o řešení celosvětového problému extrémní chudoby. Jestli se tomu tak stane, zaleží i na každém z nás.

2 Odstranit extrémní chudobu a hlad Dosáhnout základního vzdělání pro všechny Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti Snížit dětskou úmrtnost Rozvojové cíle tisíciletí jsou dosud nejrozsáhlejší snahou o řešení celosvětového problému extrémní chudoby. Představitelé 191 zemí se v září 2000 na Miléniovém summitu OSN shodli na osmi konkrétních cílech, které by měly být do roku 2015 naplněny. Jestli se tomu tak stane, zaleží i na každém z nás Zlepšit zdraví matek Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi Zajistit udržitelný stav životního prostředí Budovat světové partnerství pro rozvoj Projekt byl podpořen z prostředků Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů ani nezakládá odpovědnost z jejich strany.

3 Kampaň Česko proti chudobě se v rámci mezinárodní koalice Globální výzva k akcím proti chudobě (GCAP) snaží, aby byly naplňovány závazky bohatých zemí, v nichž přislíbily těm nejchudším svou podporu. Především se zaměřuje na tzv. Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs), přijaté všemi členskými státy OSN na Summitu tisíciletí. Ty jsou dnes mezinárodně schváleným programem na odstranění extrémní chudoby. Ovšem jejich naplnění je v nedohlednu. Je zřejmé, že samotný tok peněz tzv. rozvojové spolupráce není dostatečný. V současném finančním a obchodním systému na globální úrovni stále setrvává trend, kdy chudé země platí bohatým více, než od nich dostávají. Výsledkem je neustálá spirála neřešitelné zadluženosti. Náš svět by mohl být místem, kde mají všichni zajištěn důstojný život i prostor na vlastní rozvoj. Máme k tomu dost financí, technologií, potravin. Jde jen o to, jak s těmito prostředky budeme nakládat, do jaké míry dovolíme jejich zneužívání hrstkou bezohledných sobců. Naše práva si neudržíme, pokud budeme tolerovat jejich porušování u jiných. Abychom dosáhli svých práv a spravedlnosti, musíme se zajímat a podporovat práva našich sousedů. Ať již jsou to lidé z naší ulice, z nějaké marginalizované skupiny, z příměstského ghetta nebo z jiného kontinentu. Začněme se zajímat ČESKÁ REPUBLIKA PODPORUJE ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ

4 Odstranit extrémní chudobu a hlad CÍL 1 do roku 2015: Úkol 1A: Snížit mezi lety 1990 a 2015 na polovinu počet lidí, kteří žijí z příjmu nižšího než 1,25 USD na den. Úkol 1B: Dosáhnout úplného produktivního zaměstnání a slušné práce pro všechny včetně žen a mladých lidí. Úkol 1C: Snížit mezi lety 1990 a 2015 na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem.

5 HLAD NENÍ NEJLEPŠÍ KUCHAŘ... Podle zprávy OSN klesl mezi lety 1990 a 2010 podíl lidí žijících pod hranicí absolutní chudoby z 47 % na 22 %, takže tohoto dílčího cíle bylo již dosaženo. Díky nárůstu počtu obyvatel však reálně došlo pouze ke snížení z 1,9 mld. lidí v roce 1990 na 1,2 mld. extrémně chudých v roce Největší část tohoto poklesu se týká obyvatel Číny. Počet nezaměstnaných v době krize vzrostl celosvětově o 67 milionů obyvatel. Pokračuje růst nerovnosti. Majetek 100 nejbohatších lidí planety jen v roce 2012 vzrostl o 240 miliard dolarů. Tato suma více než čtyřnásobně převyšuje předpokládanou částku na odstranění světové chudoby. Z hladovění se vymanilo pouze 128 milionů lidí. V roce 1990 hladovělo 998 milionů, dnes je to už jen 870 milionů lidí tzn. každý 8. člověk na planetě. Světové zemědělství vyprodukuje o 17 % více kalorií na obyvatele Země, než tomu bylo před třiceti lety. Na světě je dost potravin pro obživu všech obyvatel planety. Téměř každé šesté dítě mladší pěti let je podvyživeno a každé čtvrté není dostatečně vyvinuto; 7 % dětí do pěti let trpí obezitou, což je většinou jen jiná forma podvýživy čtvrtina jich je ze subsaharské Afriky. Na každého obyvatele Evropské unie připadá 280 kg vyhozených potravin ročně, z toho 90 kg je vyhozeno přímo spotřebiteli. Přitom velká část potravin, které se vyhazují ve vyspělých státech, je vyprodukována v rozvojových zemích. Počty hladovějících rostou i ve vyspělých zemích, ze 13 milionů v letech na 16 milionů v letech

6 Zpřístupnit základní vzdělání pro všechny CÍL 2 do roku 2015: Úkol 2A: Do roku 2015 zajistit, aby mohly děti kdekoli na světě, dívky i chlapci, dokončit základní školu.

7 ŠKOLA JAKO SEN Mezi lety 2000 a 2011 poklesl počet dětí bez možnosti získat základní vzdělání ze 102 na 57 milionů. Tento trend poklesu se však neustále výrazně zpomaluje. Je pravděpodobné, že 2. Rozvojového cíle tisíciletí nebude do roku 2015 dosaženo. 250 milionů dětí ve školním věku ať už navštěvujících školu či ne neovládá základní dovednosti, jako je čtení, psaní a počítání. Nejdůležitějším faktorem, který zabraňuje dětem v získání základního vzdělání, je chudoba jejich rodičů. Děti z chudých rodin mají třikrát menší šanci získat vzdělání, než děti z bohatších rodin. Kdyby všichni lidé v rozvojových zemích získali základní znalost čtení, počet lidí žijících pod hranicí chudoby by se snížil o 171 milionů. Přes 200 milionů dětí nemůže chodit do školy, protože pracují. Minimálně 115 milionů dětí pracuje v těžkých a rizikových podmínkách, z toho na deset milionů jsou dětští otroci. V zemích, které mají nejnižší školní docházku, je riziko konfliktů (občanských válek aj.) dvojnásobné oproti zemím s dobrou školní docházkou. Pouhé necelé jedno procento prostředků vynakládaných na zbrojení by mohlo pokrýt základní vzdělání pro všechny děti. Problémy s přístupem ke kvalitnímu vzdělání a diskriminací jsou i u nás. V České republice speciální školy pro děti se zdravotním postižením navštěvuje třetina Romů, což mnohonásobně přesahuje jejich zastoupení v populaci.

8 Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti CÍL 3 do roku 2015: Úkol 3A: Do roku 2005 odstranit nepoměr pohlaví v základním a středním školství a nejpozději do roku 2015 pak na všech úrovních vzdělávacího systému.

9 MAMI, PŘEČTI MI POHÁDKU... Dvě třetiny lidí žijících pod hranicí chudoby jsou ženy. Ženy tvoří 70 % negramotné populace. Diskriminace žen začíná už před porodem kvůli selektivním potratům běžným v některých kulturách chybí na světě více než 100 milionů žen. Podíl žen v parlamentu je ve světě kolem 21 %. Mezi 10 států s největším zastoupením žen patří (v sestupném pořadí): Rwanda, Andorra, Kuba, Švédsko, Seychely, Senegal, Finsko, Jihoafrická republika, Nikaragua a Island. Polovinu drobných zemědělců v rozvojových zemích tvoří ženy. Kdyby tyto farmářky získaly rovnoprávný přístup ke zdrojům (půda aj.), výsledkem by bylo zvýšení produkce a dostatek potravin pro nakrmení dalších 150 milionů lidí. V subsaharské Africe by mohlo být ročně zachráněno 1,8 milionu životů dětí, kdyby jejich matky měly alespoň středoškolské vzdělání. To by znamenalo 41% snížení dětské úmrtnosti. Každý rok navíc, který může dívka strávit v základní škole, zvyšuje její potenciální příjem o 10 až 20 %. Rok navíc na střední škole pak znamená příjem vyšší o 15 až 25 %. V České republice mají ženy průměrně o pětinu nižší příjem než muži. I v profesích, kde jsou početně více zastoupeny ženy (například soudkyně), jsou na vedoucích místech převážně muži.

10 Snížit dětskou úmrtnost CÍL 4 do roku 2015: Úkol 4A: Mezi lety 1990 a 2015 snížit úmrtnost dětí do věku pěti let o dvě třetiny.

11 BEZ VYHLÍDKY NA BUDOUCNOST V roce 2011 umíralo 51 z dětí do pěti let, většinou na lehce léčitelné nemoci. Nejčastější příčiny úmrtí dětí do pěti let jsou zápal plic, problémy při porodu, průjem a malárie. V roce 2012 zemřelo na světě 6,6 milionů dětí ( dětí denně) před dosažením pátého roku života. Pro dosažení tohoto cíle je třeba snížit dětskou úmrtnost z 87 úmrtí na živě narozených dětí (v roce 1990) na 29 úmrtí. I když se počty dětí umírajících před dovršením pěti let snižují, počty dětí umírající v prvních měsících života rostou. Dětská úmrtnost je nejvyšší v chudých rodinách téměř dvakrát vyšší než v těch bohatších. Osm z deseti zemí s nejvyšší dětskou úmrtností je zasaženo konfliktem nebo má slabou centrální vládu. Kojení dětí do dvou let má největší preventivní potenciál ochrany dětí před nemocemi a úmrtím. Kojení navíc šetří rodinné výdaje a omezuje obrovské energetické a zemědělské náklady na produkci náhražek.

12 CÍL 5 Zlepšit zdraví matek do roku 2015: Úkol 5A: Mezi lety 1990 a 2015 snížit o tři čtvrtiny míru mateřské úmrtnosti. Úkol 5B: Do roku 2015 dosáhnout jednotného přístupu k reprodukčnímu zdraví.

13 MATEŘSTVÍ NENÍ RUSKÁ RULETA V roce 2010 zemřelo při porodu žen. Pro dosažení tohoto cíle je třeba snížit úmrtnost matek následkem těhotenství či porodu z 400 úmrtí na těhotných žen (v roce 1990) na 100 úmrtí. V roce 2010 byla úmrtnost 210 z těhotných žen (1 úmrtí na 345 těhotných), tedy více než dvojnásobná oproti stanovenému cíli pro rok Úmrtnost matek na těhotných žen se v roce 2010 pohybovala od v Čadu, přes 21 v USA až po 5 úmrtí v České republice a podobných evropských státech. Úmrtnost matek je vyšší ve venkovských oblastech a mezi chudšími ženami s nižším dosaženým vzděláním. Přes 45 milionů porodů probíhá bez asistence či pouze s neodbornou pomocí. Nejlepší prevencí pro zdravý porod je výcvik samostatných profesionálních porodních asistentek a profesní školení tradičních porodních asistentek. Důležité je zajistit také vzdělání žen a budoucích matek, a to i na komunitní úrovni prostřednictvím svépomocných ženských skupin.

14 do roku 2015: Úkol 6A: Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS. Úkol 6B: Do roku 2010 docílit jednotný přístup k léčbě HIV/AIDS pro všechny, kteří ji potřebují. Úkol 6C: Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření malárie a dalších závažných onemocnění. CÍL 6 Bojovat s HIV/AIDS, malárí a dalšími nemocemi

15 KDE SI SMRT VYBÍRÁ Ačkoliv výskyt nákazy HIV na světě neustále klesá, v roce 2011 žilo na světě 34 milionů nakažených lidí. Na nemoc AIDS zemřelo v témže roce 1,7 milionů lidí. V České republice je evidováno přes lidí nakažených virem HIV. Dosud na nemoc AIDS zemřelo 159 mužů a 37 žen. Tuberkulóza je druhou nejrozšířenější nemocí na planetě. V roce 2011 trpělo TBC 8,7 milionu a zemřelo na ni 1,4 milionu lidí. V roce 2010 trpělo zhruba 219 milionů lidí malárií, 660 tisíc z nich této nemoci podlehlo. 80 % obětí byly děti do 5 let. Základním předpokladem pro omezení pandemií je prevence. Ta spočívá především v osvětě a v rozšiřování základní zdravotní péče. Klíčová je také dostupnost léků a v případě malárie i moskytiér. Opomíjené choroby je termín označující nebezpečné a smrtící choroby, o kterých se mnoho nemluví a jejichž výzkumu není věnována patřičná pozornost. Jedná se především o skupinu 17 nemocí, které postihují 1 mld. obyvatel ve 143 zemích, a které zabijí až půl milionu obyvatel ročně. Méně než jedno procento z peněz určených na rozvoj zdravotnictví jde na opomíjené choroby. OSN a Světová zdravotnická organizace opětovně upozorňují na potřebu zaměřit se na opomíjené choroby. Zatím nepříliš úspěšně.

16 do roku 2015: Úkol 7A: Integrovat principy udržitelného rozvoje do politiky a programů jednotlivých států a zabránit ztrátám přírodních zdrojů. Úkol 7B: Do roku 2010 prokazatelně snížit rychlost ubývání druhů a tak snížit úbytek biologické rozmanitosti. Úkol 7C: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí bez dlouhodobě udržitelného přístupu k nezávadné pitné vodě a základní hygieně. Úkol 7D: Do roku 2020 dosáhnout výrazného zvýšení kvality života minimálně 100 milionů obyvatel příměstských chudinských čtvrtí (slumů). CÍL 7 Zajistit udržitelný stav životního prostředí

17 PŘÍRODA PRO NÁS NEMÁ PLÁN B Globální emise oxidu uhličitého (CO2) narostly od roku 1990 o více než 46 %. Oxid uhličitý je přitom hlavní přispěvatel k zesílenému (člověkem vyvolanému) skleníkovému efektu. 97 % vědců se shoduje na tom, že činnost člověka má vliv na probíhající změnu klimatu. Ale pouze 45 % veřejnosti je přesvědčeno, že mezi vědci tato shoda existuje. Změna klimatu způsobuje každý rok nárůst cen potravin, a tím zvýšení nákladů na potraviny o 50 mld. amerických dolarů. Cena základních obilovin vzroste do roku 2030 o 120 až 180 %. Až polovina tohoto nárůstu bude způsobena změnou klimatu. Obyvatelé České republiky za sebou zanechávají ohromnou ekologickou stopu. Ze 150 zemí jsou 18. největšími znečišťovateli životního prostředí. Téměř 90 % hospodářsky významných druhů ryb je zcela vyloveno nebo přeloveno. Ročně je na celém světě zničeno zhruba 13 milionů hektarů lesa, což odpovídá téměř dvojnásobku rozlohy České republiky. Do roku 2015 budeme zřejmě více než úspěšní v zajištění pitné vody. I tak to ovšem znamená, že bez přístupu k nezávadné vodě na konci roku 2011 zůstávalo 768 milionů lidí. V zajištění sanitárních zařízení nebudou MDGs splněny. Přístup k hygienickým toaletám nemá 2,5 miliardy lidí, jedna miliarda nemá přístup k vůbec žádným toaletám.

18 do roku 2015: Úkol 8A: Dále rozvíjet otevřený obchodní a finanční systém založený na jasných pravidlech, předvídatelnosti a absenci diskriminace. Úkol 8B: Řešit specifické potřeby nejméně rozvinutých zemí (přístup na trh pro vývoz z těchto zemí bez zatížení cly a dovozními kvótami; odpuštění dluhů pro nejvíce zadlužené země a zrušení oficiálního bilaterálního dluhu; štědřejší poskytování oficiální rozvojové pomoci zemím, které se zavázaly ke snížení chudoby atd.). Úkol 8C: Řešit specifické potřeby vnitrozemských států a malých ostrovních rozvojových států. Úkol 8D: Komplexně řešit problém zadlužení rozvojových zemí prostřednictvím národních a mezinárodních opatření s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost dluhu u zadlužených zemí. Úkol 8E: Ve spolupráci s farmaceutickými firmami poskytnout přístup k dostupným základním lékům v rozvojových zemích. Úkol 8F: Ve spolupráci se soukromým sektorem zpřístupnit rozvojovým zemím výhody nových technologií především v informační a komunikační oblasti. CÍL 8 Budovat světové partnerství pro rozvoj

19 HRAJEME FAIR Již v roce 1970 se vyspělé země včetně té naší v OSN zavázaly dávat ročně 0,7 % svého hrubého národního důchodu na rozvojovou pomoc. Do dnešního dne tento cíl splnilo pouze 5 zemí: Norsko, Švédsko, Nizozemsko, Dánsko a Lucembursko. Česká republika, 28. nejrozvinutější země na planetě, v roce 2012 poskytla pomoc ve výši 0,12 % hrubého národního důchodu. Z rozvojových zemí ročně zmizí v daňových rájích zhruba miliard nezdaněných dolarů, což je částka vysoce přesahující průměrnou rozvojovou pomoc těmto zemím (90 mld. USD) i přímé zahraniční investice (240 mld. USD). Z Česka mizí 140 mld. korun nelegálními daňovými úniky a další miliardy díky 13 tisícům firem, které kvůli vyhýbaní se daním sídlí v daňových rájích. Lucasův paradox. I když se zdá logické, že kapitál teče z bohatých zemí do chudých, opak je pravdou. Z chudých zemí odtéká dvakrát až třikrát více kapitálu do bohatých zemí, než kolik dostanou v rámci oficiální rozvojové asistence. Dluh rozvojových zemí neustále roste. V roce 1970 činil 72 mld. USD, na konci roku 2011 to už bylo mld. USD. Obrovské dotace na produkci a vývoz zemědělských ale i průmyslových výrobků podporují největší firmy v EU a USA a dumpingovými cenami likvidují producenty v rozvojových zemích. 1,3 miliardy lidí nemá přístup k elektřině. 2,5 miliardy lidí využívá jako primární zdroj energie pálení dřeva, dřevěného uhlí či zvířecího trusu. Patentová ochrana důležitých léků stále omezuje přístup mnoha lidí k životně důležitým lékům. Při jednáních o této otázce ve WTO odmítá Vatikán vlastnické právo tam, kde stojí proti zájmu obyvatel, EU se staví za uvolnění práv v případě nouze, USA považují omezení vlastnických práv v zájmu záchrany života za irelevantní.

20 Spravedlivou mzdu pěstitelům kakaa pěstováním kakaa se živí na 5,5 milionu drobných farmářů na světě výkupní ceny kakaových bobů však nestačí k důstojnému živobytí pěstitelé mnohdy vydělávají pouhých 25 Kč za den zisky zpracovatelů čokolády naopak závratně rostou Fair trade (spravedlivý obchod) zaručuje farmářům odpovídající mzdu za jejich práci. Produkty vyrobené v souladu s principy spravedlivého obchodu poznáme např. podle známky Fairtrade.

21 Kakao se pěstuje výhradně v zemích globálního Jihu v oblastech okolo rovníku nejvíce v západní Africe: Pobřeží slonoviny, Ghaně, Nigérii a Kamerunu (70 % světové produkce) je primárním zdrojem příjmů v Pobřeží slonoviny a Ghaně až u 90 % farmářů dále poskytuje živobytí více jak 14 milionům venkovským pracovníkům a jejich rodinám vyžaduje celoroční náročnou ruční práci v drtivé většině na malých rodinných farmách Nerovnosti v byznysu s kakaem drobní pěstitelé stojí proti velkým obchodníkům a výrobcům čokolády za neférových podmínek, mají špatnou vyjednávací pozici a jsou tlačeni překupníky, aby svou úrodu prodávali pod cenou uvolněním tržních regulací dochází k velké proměnlivosti cen, což nahrává spekulantům nejvíce stlačují výkupní ceny kakaa nadnárodní společnosti obchodující s čokoládovými cukrovinkami Podíl zisku v dodavatelském řetězci Překupníci 70 % 7 % Zpracovatelé čokolády 17 % Maloobchodníci 6 % Pěstitelé kakaa (v roce 1980: 16 %) Zdroj: International Cocoa Organization (2013): ICCO Statistics net confectionery sales value in 2012, str.23

22 Čokoláda nejoblíbenější a nejvíce pojídaná cukrovinka na světě nejvíce se jí zkonzumuje v Evropě (50 %) a ve Spojených státech (22 %) průměrný Evropan anebo Američan jí sní 5,2 kg za rok v Česku jí spořádáme dokonce 6 kg za rok téměř veškerá čokoláda na našem trhu je vyrobena z neeticky vypěstovaného kakaa většina zisku z jejího prodeje zůstává velkým zpracovatelům Tržby za čokoládové cukrovinky v roce 2012 v miliardách USD 19 17,6 14, ,5 2,6 Zdroj: International Cocoa Organization (2013): ICCO Statistics net confectionery sales value in Based on data from Candy Industry. (staženo z ) Temná stránka čokolády: pěstitelé jsou často nuceni svou úrodu prodávat pod cenou a ke snižování nákladů využívat dětskou práci v západní Africe pracují na kakaových farmách téměř 2 miliony dětí mnohdy v nebezpečných podmínkách a navíc bez výdělku situace pěstitelů kakaa se tak stává rok od roku neudržitelnější jejich věkový průměr se zvyšuje, kakaovníky stárnou, výdělky jsou nízké a nestačí pokrýt základní potřeby rodin, pěstitelé dávají přednost plodinám, které se více vyplatí a mladí lidé utíkají z venkova do měst pokud se situace farmářů v brzké době nezlepší, kakaa nebude dostatek a čokoláda se stane nedostupnou luxusní pochoutkou

23 Co s tím lze dělat? zavést spravedlivější pravidla mezinárodního obchodu pro drobné pěstitele v zemích globálního Jihu podporovat fair trade, který představuje efektivní přístup, který bere v úvahu ekonomické, sociální a environmentální aspekty např. produkty se známkou Fairtrade v rámci fair trade jsou zaručeny lepší výkupní ceny, dlouhodobé obchodní vztahy, předfinancování produkce a investice do komunit sociální (fairtradová) prémie podporovat organizovanost pěstitelů, např. vytváření družstev, což přináší silnější vyjednávací pozici drobným farmářům spotřebitelé mohou vytvářet na čokoládový průmysl tlak, aby zajistili pěstitelům důstojné živobytí Pokud vás zajímá, za jakých podmínek se pěstuje kakao, a není vám jedno, co se skrývá za vaší oblíbenou čokoládou, dozvíte se více na kde se také můžete připojit k mezinárodní petici. Příběh kakaového družstva Kavokiva v Pobřeží slonoviny Družstvo Kavokiva leží na jihovýchodě Pobřeží slonoviny a patří k největším svého druhu v této zemi. Má více než členů, z toho 216 žen. Průměrná kakaová farma má přibližně 3 hektary a kakao je pro většinu těchto farmářů jejich hlavním zdrojem příjmů. Spolu s kakaem pěstují farmáři také kávu typu robusta, ovoce a zeleninu. Na export do Evropy a USA jde však pouze kakao.

24 V zemi je velmi špatná infrastruktura, zvláště závažným problémem je špatný stav silnic. Mnoho vesnic je bez elektřiny, pitná voda je k dispozici pouze z obecní studny a dostupnost zdravotní péče je nedostatečná. Dalším problémem je negramotnost, která se v zemědělských oblastech týká 95 % lidí. Školy jsou špatně vybaveny a často jsou tak daleko, že do nich děti nemohou chodit každý den. Stejně jako jiná družstva, i Kavokiva trpí nedostatkem finanční hotovosti. Farmáři často dlouho čekají na platby svých zákazníků a často nemohou dostát svým finančním závazkům. Složitou situaci musí řešit prodejem kakaa pod cenou místním překupníkům, tzv. pisteurs, kteří sice na rozdíl od jiných obchodníků platí hotově, ale také nakupují za mnohem nižší ceny. Pisteurs pracují pro nadnárodní společnosti, které samy nemají přístup k zemědělcům. Řešením této situace bylo zapojení družstva Kavokiva do systému Fairtrade. Na základě standardů Fairtrade získávají farmáři minimálně dolarů za tunu kakaa anebo tržní cenu, pokud je vyšší než tato částka. Ke každé tuně je navíc vyplácena fairtradová prémie 150 dolarů, která se využívá pro rozvoj komunity, obchodu nebo životního prostředí. Fulgence Nguessan, předseda Kavokivy říká: Život tady je těžký, místní lidé často trpí, proto by měli spotřebitelé platit nejlepší možnou cenu. Jeho kolega George Kwame, generální tajemník Kavokivy dodává: Celá léta se snažíme pěstovat kvalitní kakao pro jejich čokoládu. Takže když my děláme to nejlepší, co umíme, abychom dali spotřebitelům kvalitní kakao, měli by oni zaplatit tu nejlepší cenu. Fairtradová prémie umožňuje členům družstva žít kvalitnější život. Prioritami jsou čistá voda a zdravotní péče, proto byly vybudovány tři nové studny s motorovou pumpou. Pro členy družstva vzniklo nové zdravotní středisko a všichni farmáři Kavokivy mají také bezplatné zdravotní pojištění. Děti pěstitelů mohou díky fairtradové prémii bezplatně chodit do školy. Na některých místech byly také postaveny školy, aby děti nemusely docházet příliš daleko. Prémie je využívána na řadu dalších projektů investice do přechodu na ekologické zemědělství, nákup kol pro zaměstnance farem, program zaměřený na vzdělávání žen a řada dalších.

25 NOVÉ CÍLE I přes zřejmý pokrok je jisté, že většina úkolů, které stanovila Miléniová deklarace a Rozvojové cíle tisíciletí, nebude podle stanovených indikátorů splněna. Proto se již delší dobu vedou diskuse, jakým směrem by měla snaha o odstranění extrémní chudoby postupovat. Lidská práva všechna a pro všechny Široce diskutovaným a podporovaným konceptem je zajištění lidských práv. Jejich naplnění by mělo vést k rozvoji a zajištění důstojného života. Bohužel jsme opět svědky selektivního přístupu k lidským právům. Reprezentanti ekonomicko-politické moci se sice často odvolávají na Všeobecnou deklaraci lidských práv, ale zájem jeví výhradně o některá práva politická a ekonomická, zatímco velkou část ostatních práv opomíjejí sociální, kulturní apod. Maximálně o nich mluví jako o potřebách, což je samozřejmě jiná rovina diskuse. Pokud mají být lidská práva důležitým pilířem pro příští program boje proti chudobě, nesmíme přistoupit na jejich redukci. Základem musí být Všeobecná deklarace lidských práv, a to s ohledem na kontinentální charty lidských práv a Deklaraci o právu na rozvoj.

26 Planetární meze a společenské základy ztráta biodiverzity ozonová vrstva změna užívání půdy rov. pohlaví zdraví spol. rovnost jídlo energie Jestliže zdůrazňujeme udržitelnou spotřebu a produkci, pak musíme zajistit také distribuci udržitelných technologií, jejich další výzkum a vývoj i následnou integraci do současného ekonomického a produkčního systému. Principy klimatické spravedlzměny klimatu environmentální strop voda práce participace příjem využití sladké vody bezpečné a spravedlivé místo pro lidstvo 30 % 34 % 77 % 33 % 13 % 39 % 19 % 13 % 39 % 21 % společenské základy 10 % 11 % inkluzivní a udržitelný rozvoj vzdělání odolnost okyselování oceánů cyklus fosfátu a dusíku aerosoly v atmosféře chemické znečištění Zdroj: Stockholm Resilience Centrum, OXFAM Planetární meze Součástí nové rozvojové agendy musí být zajištění udržitelnosti a náprava způsobených škod. Prioritou zůstává zajištění prosperity všech obyvatel, a to v rámci ekologických a společenských planetárních mezí.

27 nosti musí být zajištěny pro každého, na základě společné ale diferencované odpovědnosti. To znamená, že ti, kteří více znečišťují a více se podílejí na drancování životního prostředí, za to musí platit odpovídající cenu. V rámci rozvojových programů na státní i mezinárodní úrovni je třeba plně uznat, že chudoba nebude nikdy odstraněna, dokud nebudeme respektovat limity naší planety i našeho společenství. Nerovnosti Snížení chudoby v globálním měřítku je výsledkem radikálního úspěchu Číny. Chudoba v ostatních regionech spíše stagnovala či dokonce rostla jako tomu bylo v nejchudší oblasti, v subsaharské Africe. Podle stanoviska Social Watch je jediným regionem, kde se podařilo zastavit rostoucí nerovnosti, Latinská Amerika a Karibik. V ostatních regionech docházelo k dalšímu rozevírání propasti mezi chudými a nejbohatšími. A to nejen v chudých, ale i v bohatých zemích. Podle studie USA TODAY z roku 2011 vzrostly příjmy vedoucích řídících pracovníků (CEO) v USA mezi lety o 725 %, ale příjmy zaměstnanců o pouhých 5,7 %. Zatímco průměrný plat zaměstnanců překračovali CEO v roce 1978 jen 26,5krát, v roce 2011 to již bylo průměrně 206krát, ale v některých firmách dokonce více než tisíckrát... Příjmová nerovnost je tak dle USA TODAY v USA větší, než byla v antickém Římě, a než je v současném Pákistánu či v Pobřeží slonoviny. K růstu nerovností dochází i v dalších vyspělých zemích, jen není popsán tak přesně jako v USA. Takové nerovnosti v příjmech působí ekonomické problémy. Peníze, které není možno utratit za zboží, se akumulují ve spekulacích a působí stále nové ekonomické bubliny, které jsou zdrojem krizí. Bohužel na krize po splasknutí investičních bublin nedoplatí ti, kteří je způsobili. Největší dopad mají na nejchudší a otřásají také postavením střední třídy i malých a středních podniků, které jsou páteří udržitelné lokální ekonomiky. Strukturální změna Bylo by chybou se domnívat, že současnou krizi vyřešíme nástroji, které nás do ní dostaly. Tedy uvolňováním globálních pravidel pro největší nadnárodní banky a společnosti,

28 omezováním možností malých a středních firem, podřezáváním možností lokální ekonomiky a omezováním lidsko-právní agendy vůči zaměstnancům a jejich rodinám. Pokud chceme účinně snižovat chudobu, neobejdeme se beze změn, které promění tvář současného systému. Mezi první kroky na cestě k nové rozvojové agendě musí patřit spravedlivé zdanění především nejbohatších černých pasažérů. Jde o ty firmy i jednotlivce, kteří ke svému zbohatnutí využívají lidského, infrastrukturního i přírodního potenciálu, ale když se na jeho tvorbě a obnovení mají podílet, vyhýbají se placení daní. Využívají k tomu nejrůznějších daňových podvodů či triků a peníze, které by měly sloužit k rozvoji zemí, v nichž podnikají, mizí na anonymních kontech v daňových rájích. Především obyvatelé Severu a jejich reprezentanti by měli přehodnotit koncept neustálého růstu. To mohou ovlivnit i spotřebitelé, především důrazem na omezení plýtvání s potravinami, vodou, energiemi a dalším spotřebním materiálem. Každé vyhozené zboží znamená obrovské plýtvání materiálem, energií i lidskou prací to vše může být využito ve prospěch rozvoje důstojného života obyvatel Země. Participace Jedním z nejdůležitějších bodů je zapojení občanů do rozhodování o svém životě a směřování společenství, v němž žijí. Skutečná, na lidi zaměřená rozvojová agenda nesmí nechat nikoho mimo a musí umožnit plnou participaci v rozhodovacím procesu na všech úrovních, pro všechny obyvatele bez rozdílu rasy, pohlaví, věku, postižení, sexuální orientace, místa narození... Je třeba posilovat participaci i v ekonomice, především při podpoře družstevních či komunálních řešení správy obecního majetku a služeb. Posilovat řešení, kdy se insolvence firem řeší především s ohledem na zájmy zaměstnanců a regionů, kde tyto podniky působí. A to včetně podpory zaměstnanecké privatizace ať již v podobě zaměstnaneckých akcií či družstev. Rozvoj je komplexní ekonomický, sociální, kulturní a politický proces, který usiluje o stálé zlepšování blaha všeho obyvatelstva a všech jednotlivců na základě jejich aktivní, svobodné a významné účasti na rozvoji a ve spravedlivém rozdělování z toho vyplývajícího užitku Deklarace o právu na rozvoj, přijata na Valném shromáždění OSN, New York,

29 Energie pro všechny do roku 2013 Všeobecný přístup k energiím je klíčovou prioritou rozvojové agendy. Je to základ všech Rozvojových cílů tisíciletí. Ban Ki Moon, generální tajemník OSN Na světě je bez elektřiny milionů lidí To je 19 % veškeré populace Ve městech 184 milionů Na venkově milionů V subsaharské Africe je bez přístupu k elektřině 474 milionů lidí To je 68 % veškeré populace Ve městech 114 milionů Na venkově 589 milionů Srovnání Evropa Rozloha: km 2 Počet obyvatel: Afrika Rozloha: km 2 Počet obyvatel: Energetická chudoba znamená, že spotřeba domácnosti je méně než 120 kwh ročně; 320 Wh/denně; tj. přibližně 3 hod. svícení denně žárovkou 100 W. Více než milionů lidí dnes závisí na využití pevných paliv dřeva, dřevěného uhlí a zbytků zemědělské výroby. Podle WHO 1,4 milionu lidí zemře na následky vdechování kouřových splodin v domácnostech.

30

31 Seznam organizací podporujících kampaň Česko proti chudobě. ADEPTTs ADRA Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje AMBOS MUNDOS ARS - Asociace pro rozvojovou spolupráci bongo CEGV Cassiopeia Centrum Dialog Centrum Narovinu Česká zemědělská univerzita v Praze Člověk v tísni Development World Wide Domov Sue Ryder EDUCON Ekumenická akademie Eurosolar ČR Excellent Plzeň FAIR TRADE Fair Fair Life Fairtrade Česká republika FoRS Gender Studies Hnutí DUHA Humanitas Afrika Charita Česká republika IGPN INEX - Sdružení dobrovolných aktivit La Strada LL-LIKVIDACE LEPRY Milostivé léto Nadace Divoké husy Nadační fond Microfinance Nadační fond Slovak -Czech Womens Fund NaZemi NESEHNUTÍ Neslyšící bez naděje Njovu Otevřená společnost PARTNERS CZECH Poradna pro uprchlíky Pražský institut pro globální politiku - Glopolis Sdružení obrany spotřebitelů Praha a Středočeský kraj Shalom for Uganda ShineBean SIRIRI SOS - Sdružení obrany spotřebitelů Sue Ryder International CZ Svět bez válek a násilí TODERO - Sdružení pro rozvojovou pomoc Ústav pro ekopolitiku VARA ČR Volonté Czech WISE Wontanara Zelená pro planetu Zelený kruh - asociace ekologických organizací ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov a Ekocentrum Zelený dům Projekt byl podpořen z prostředků Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů ani nezakládá odpovědnost z jejich strany. Vydal v roce 2013 Educon, Tesaříkova 1027/2, Praha 10, pro potřeby kampaně Česko proti chudobě Editor: Tomáš Tožička Autoři textů: Veronika Bačová, Jana Klápová, Tomáš Tožička, Markéta Vinkelhoferová. Autor grafik: Štěpán Tesař. Educon, Tesaříkova 1027/2, Praha 10 Texty v obsažené v brožuře je možno využívat k nekomerčním účelům, s uvedením autora a bez úprav podle pravidel Creative Commons (CC). Totéž platí o všech materiálech uvedených na webových stránkách kde najdete veškeré texty, grafy, obrázky i podrobnější studie k jednotlivým problémům. Při potřebě úprav prosím kontaktujte

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Toto je kakaovník! Plodit začíná po 4 letech a dorůstá až 10 metrů výšky. Najdete ho v Indonésii i Latinské Americe, většina ho

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Představení kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ. Workshop Summit skupiny G-8 v Gleneagles 6.-8.7. Co přinese pro Evropu a ČR?

Představení kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ. Workshop Summit skupiny G-8 v Gleneagles 6.-8.7. Co přinese pro Evropu a ČR? Představení kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ Workshop Summit skupiny G-8 v Gleneagles 6.-8.7. Co přinese pro Evropu a ČR? Informační středisko OSN, Praha, 28. června 2005 1. O co v kampani jde 2. Kdo je součástí

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Prvního sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti se do 31. 5. 2011 zúčastnilo 33 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 58%

Více

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace Cíle udržitelného rozvoje 2015 2030 Organizace spojených národů Výzkum názorů české populace Duben 2016 1 Zdroj obrázku: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/. 2

Více

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Co je humanitární pomoc? Definice humanitární pomoci Souhrn činností, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Evropský rok rozvoje /EYD2015/

Evropský rok rozvoje /EYD2015/ Prezentace projektu Evropský rok rozvoje /EYD2015/ 1. Kampaň Česko proti chudobě Od roku 2005 tvoří hlavní agendu kampaně Česko proti chudobě osm Rozvojových cílů tisíciletí. Těchto osm cílů, které byly

Více

Udržitelné rozvojové cíle a EU

Udržitelné rozvojové cíle a EU Evropský hospodářský a sociální výbor Udržitelné rozvojové cíle a EU Kulatý stůl o infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 16. 3. 2015, Praha Ivan Voleš Udržitelné cíle

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Druhého sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti se zúčastnilo 25 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 44

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Systém vzdělávání v rozvojových zemích

Systém vzdělávání v rozvojových zemích 9. 12. 2011, Brno Připravil: Ing. Lucie Matyášová Systém vzdělávání v rozvojových zemích Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs): FAKTA

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs): FAKTA Cíle udržitelného rozvoje (SDGs): FAKTA 22.9.2015 Sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) představuje program rozvoje na následujících 15 let (2015 2030) a navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílů

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis III. ročník DĚTSKÁ PRÁCE V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH. referát. Jméno a příjmení: Anna Homutová

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis III. ročník DĚTSKÁ PRÁCE V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH. referát. Jméno a příjmení: Anna Homutová Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis III. ročník DĚTSKÁ PRÁCE V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH referát Jméno a příjmení: Anna Homutová Třída: 3. A Datum: 18. 4. 2017 Dětská práce v rozvojových zemích 1.

Více

Výživová politika v evropském regionu WHO. Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita

Výživová politika v evropském regionu WHO. Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita Výživová politika v evropském regionu WHO Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita Tři pilíře výživové politiky podle WHO Bezpečnost potravin prevence kontaminace chemické a biologické Výživová

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh 27.4.2015 B8-0360/37 37 Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život Bod odůvodnění A A. vzhledem k tomu, že tématem výstavy Expo 2015 v Miláně je Potrava pro planetu, energie pro život a

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven?

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Kdo je vlastně chudý?

Kdo je vlastně chudý? Kdo je vlastně chudý? Pojetí a měření chudoby Jana Kubelková Varianty, Člověk v tísni Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze Co je chudoba???

Více

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí Prezentace projektu Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí řešitel: Educon a 9 partnerů 1 Úvod Základní schéma Cíle projektu Hlavní aktivity Osvětové nástroje Medializace Práce s politiky Analytické

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 1 11.3.2009 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly v posledních 30. letech jak ekonomické myšlení tak

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org Širší souvislosti konzumace lokálních potravin Kopřivnice, 17. 5. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext Počet lidí trpících podvýživou

Více

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa III. ročník HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Petra Dukátová 3.B 5.10.2015 Hlad ve světě blahobytu 1. Úvod Hlad a zároveň chudoba se stali jedním z

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Fair-Trade. Jiří Kovář

Fair-Trade. Jiří Kovář Fair-Trade 1 Jiří Kovář Obsah Fair Trade x Free Trade Cíle a principy Fair Trade Historie Trhy podle produktů Dětská práce Problémy Fair Trade Fair Trade v ČR 2 Fair Trade Dává lidem z rozvojových zemí

Více

OBCHOD JAKO VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNAVATEL

OBCHOD JAKO VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNAVATEL OBCHOD JAKO VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNAVATEL Marta Nováková prezidentka SOCR ČR ÚLOHA OBCHODU Obchod jako: Významný sektor NH Významný zaměstnavatel Exportér domácí produkce Společensky odpovědný podnik Významný

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 11.2.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

Zasedání OSN: Je možné změnit svět?

Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Cíle aktivity: - Seznámit se s Rozvojovými cíli tisíciletí - Rozvíjet dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů. - Simulovat jednání OSN Cílová

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Téma balíčku ICN na rok PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková

Téma balíčku ICN na rok PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková Téma balíčku ICN na rok 2013 PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková Název PŘEKLENUTÍ ROZDÍLŮ: Rozvojové cíle tisíciletí 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Obsah Shrnutí Kapitola 1: Porozumění RCT Kapitola2: RCT týkající

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA DODÁVKA PITNÉ VODY PRO ETIOPII REKONSTRUKCE VRTU VE VESNICI HANSHA, OKRES ALABA page 1 / 6 1. ÚVOD Popis situace Přístup k nezávadným zdrojům

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady.

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady. Vážený pan Mirek Topolánek Předseda vlády Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 17. března 2009, Praha Věc: Jarní summit EU a dubnové zasedání skupiny G20 Vážený pane premiére, jak patrně

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Program rozvoje venkova Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Obsah prezentace 1) Vyhodnocení PRV 2007-2013 2) PRV 2014-2020 3) CLLD pro zemědělce 4) Změny po roce 2017 a budoucnost SZP

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Zprostředkovatel Nadace rozvoje občanské společnosti (hlavní partner)

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO)

Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO) Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO) V roce 1945 na Konferenci OSN její účastníci jednohlasně schválili návrh Brazílie a Číny na vytvoření nezávislé mezinárodní zdravotnické

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 20. Letní geografická škola Brno 2012 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

EKOLOGICKÉ SMĚŘOVÁNÍ LIDSTVA Bedřich Moldan

EKOLOGICKÉ SMĚŘOVÁNÍ LIDSTVA Bedřich Moldan škola studijní program ČVUT, Fakulta architektury B 3501 Architektura a urbanismus předmět přednáška přednášející Ekologie I EKOLOGICKÉ SMĚŘOVÁNÍ LIDSTVA Bedřich Moldan podpořeno Evropský sociální fond

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

s ohledem na Světový den AIDS, který se koná 1. prosince 2004 a jeho téma: Ženy, dívky a HIV/AIDS,

s ohledem na Světový den AIDS, který se koná 1. prosince 2004 a jeho téma: Ženy, dívky a HIV/AIDS, P6_TA(2004)0076 Světový den AIDS Usnesení Evropského parlamentu ke Světovému dni AIDS Evropský parlament, s ohledem na Světový den AIDS, který se koná 1. prosince 2004 a jeho téma: Ženy, dívky a HIV/AIDS,

Více

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY Asociační dohoda mezi EU a Střední Amerikou Podepsána 29. června 2012 v Hondurasu 3 pilíře: Obchod (snížení cel, odstranění netarifních překážek,

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Co je to udržitelná spotřeba? Vychází z konceptu udržitelného rozvoje: Trvale udržitelný rozvoj společnosti

Více

Výsledky konference OSN o ochraně klimatu v Paříži

Výsledky konference OSN o ochraně klimatu v Paříži Výsledky konference OSN o ochraně klimatu v Paříži Tvoříme klima pro budoucnost, Liberec, 26. - 27. 1. 2016 Klára Sutlovičová, 26. ledna 2016 1992: Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) skutečně

Více

Není to úplně v pytli. Férový obchod existuje! Toto je leták o fair trade

Není to úplně v pytli. Férový obchod existuje! Toto je leták o fair trade Není to úplně v pytli. Férový obchod existuje! Toto je leták o fair trade Pytle s fairtradovým kakaem z družstva Naranjillo v Peru CO JE FAIR TRADE? Fair trade je obchod. Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské

Více