ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU KONFERENCE. Univerzitní konferenční centrum Pardubice - foyer v přízemí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU KONFERENCE. Univerzitní konferenční centrum Pardubice - foyer v přízemí"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU KONFERENCE (s výhradou změn a úprav) STŘEDA 18. DUBNA hod. Registrace Univerzitní konferenční centrum Pardubice - foyer v přízemí hod. Schůze výboru Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP Salonek 1 Pension Birdie hod. Instalace expozic doprovodné výstavy hod. Instalace posterové sekce Univerzitní konferenční centrum Pardubice - foyer v I. poschodí hod. Schůze výboru České neonatologické společnosti ČLS JEP Salonek 2 Pension Birdie hod hod. Společná schůze výborů Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP a České neonatologické společnosti ČLS JEP Salonek 1 Pension Birdie Setkání výboru Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP s regionálními perinatology Salonek 1 Pension Birdie ČTVRTEK 19. DUBNA hod. Registrace Univerzitní konferenční centrum Pardubice - foyer v přízemí hod. Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury hod. Posterová sekce Univerzitní konferenční centrum Pardubice - foyer v I. poschodí ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE Univerzitní konferenční centrum Pardubice-Aula DOPOLEDNÍ BLOK I Předsedající: A. Měchurová, L. Kantor ZAHÁJENÍ KONFERENCE INFORMACE Z VÝBORU SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY hod. A. Měchurová INFORMACE Z VÝBORU ČESKÉ NEONATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI L. Kantor ANALÝZA VÝSLEDKŮ PERINATÁLNÍ PÉČE V ČR A V REGIONECH hod. Z. Štembera, P. Velebil ANALÝZA VÝSLEDKŮ NEONATOLOGICKÉ PÉČE V ČR hod. R. Plavka hod. DISKUZE hod. Přestávka na kávu DOPOLEDNÍ BLOK II Předsedající: A. Roztočil, R. Plavka. P. Zoban MRTVOROZENOST hod. Z. Štembera VÝVOJ POZDNÍ MORBIDITY NOVOROZENCŮ V ČR hod. P. Zoban VÝSKYT VROZENÝCH VÝVOJOVÝCH VAD V ČR hod. A. Šípek, V. Gregor

2 SPOLEHLIVOST DAT NÁRODNÍHO REGISTRU RODIČEK A hod. NOVOROZENCŮ J. Kučera, J. Melichar hod. DISKUZE Přestávka na oběd hod. PROHLÍDKA DOPROVODNÉ VÝSTAVY A SEKCE POSTERŮ ODPOLEDNÍ BLOK I Předsedající: P. Velebil, V. Unzeitig ANALÝZA MATEŘSKÉ MORTALITY V ČR ZA ROK hod. P. Velebil, V. Unzeitig hod. DISKUZE ŘEŠENÍ POSTPARTÁLNÍ HEMORAGIE. DOPORUČENÝ POSTUP hod. T. Binder, J. Feyereisl, A. Měchurová, A. Roztočil, P. Dulíček, J. Kvasnička, M. Penka, P. Salaj, K. Cvachovec, D. Seidlová, P. Ševčík, J. Valenta PERINATÁLNÍ INFEKCE A PODÁVÁNÍ ANTIBIOTIK PODLE NOVÝCH POZNATKŮ hod. A. Měchurová, Z. Straňák, J. Melichar, P. Švihovec, J. Mašata, výbory perinatologické a neonatologické společnosti hod. DISKUZE hod. Přestávka na kávu DOPORUČENÍ ČESKÉ NEONATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI K ZAHÁJENÍ RESUSCITACE A INTENZIVNÍ PÉČE NOVOROZENCŮ hod. NA HRANICI VIABILITY K. Liška KRIZOVÁ INTERVENCE V PERINATOLOGII hod. L. Hansmanová hod. DISKUZE POUŽITÍ KOŽNÍHO LEPIDLA DERMABOND V NEONATOLOGII hod. M. Marecký Přednáška sponzorovaná firmou Johnson&Johnson divize Ethicon VÝŽIVA DĚTÍ S NÍZKOU PORODNÍ HMOTNOSTÍ hod. S. Legnerová Přednáška sponzorovaná firmou Nestlé Česko hod. Doprovodný program ODPOLEDNÍ BLOK II Univerzitní konferenční centrum Pardubice Kongresový sál Rektorát univerzity PORODNÍ ASISTENTKY Předsedající: P. Čepický, A. Roztočil SOUČASNÉ MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY HYPOXIE PLODU hod hod. A. Roztočil POSTUP LEGE ARTIS A PRÁVNÍ PROBLÉMY V PRÁCI PORODNÍ ASISTENTKY P. Čepický hod. EFEKTIVITA ZDRAVOTNICTVÍ V TERCIÁLNÍ NEMOCNICI S KANADSKOU AKREDITACI VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH, SE ZAMĚŘENÍM NA POSKYTOVÁNÍ KVALITNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

3 P. Mandysová VZDĚLÁVÁNÍ PORODNÍCH ASISTENTEK hod. V. Koudelková VZDĚLÁVÁNÍ SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK V KRAJSKÉ hod. NEMOCNICI PARDUBICE V. Erbenová ETICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY UMĚLÝCH UKONČENÍ GRAVIDIT VE hod II. TRIMESTRU Z POHLEDU PORODNÍ ASISTENTKY M. Kolbonová, M. Kynclová, M. Zezulková hod. DISKUZE hod. Přestávka na kávu OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE NA PORODNÍM SÁLE hod. M.Kameníková ZÁZNAM BOLESTI U RODIČKY BĚHEM PORODU hod. M. Moravcová, S. Beránková OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O RODIČKU S VÍCEČETNOU hod. GRAVIDITOU L.Vinopalová OBRAT PLODU NALÉHAJÍCÍ KONCEM PÁNEVNÍM ZEVNÍMI hod. HMATY K. Kasíková ODLOŽENÝ POROD DVOJČETE hod. I. Kacerovská OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O RODIČKU S HELLP SYNDROMEM hod. P. Bočkayová, M. Moravcová ZHODNOCENÍ VÝSLEDKU ogtt U TĚHOTNÝCH STARŠÍCH 25-TI hod. LET V. Hainišová, M. Sýkorová hod. DISKUZE hod hod. SPÁNKOVÝ REŽIM DÍTĚTE KLINICKY OVĚŘENÝ POSTUP L. Humlová Přednáška sponzorovaná firmou Johnson&Johnson BEAUTYTEK PŘÍSTROJ PRO OZDRAVOVÁNÍ A FORMOVÁNÍ POSTAVY Přednáška sponzorovaná firmou A Care hod. Doprovodný program hod. Společenský večer pro účastníky konference Reprezentační prostory Zámku Pardubice PÁTEK 20. DUBNA hod. Registrace Univerzitní konferenční centrum Pardubice - foyer v přízemí hod. Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury hod. Sekce posterů Univerzitní konferenční centrum Pardubice - foyer v I. poschodí ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE Univerzitní konferenční centrum Pardubice-Aula DOPOLEDNÍ BLOK I

4 POSTERY Předsedající: M. Korbeľ, P. Calda, hod. DISKUZE K POSTERŮM hod. Přestávka na kávu DOPOLEDNÍ BLOK II VÍCEČETNÉ TĚHOTENSTVÍ Předsedající: Z. Hájek, T. Binder, P. Janků PRENATÁLNÍ PÉČE O VÍCEČETNÁ TĚHOTENSTVÍ hod. Z. Hájek, P. Velebil, M. Koucký VYBRANÉ FETÁLNÍ PATOLOGIE U VÍCEČETNÝCH TĚHOTENSTVÍ hod. R. Vlk, T. Binder, L. Krofta, P. Calda STRATEGIE VEDENÍ PORODU VÍCEČETNÝCH TĚHOTENSTVÍ hod. A. Roztočil, Z. Hájek DOPORUČENÝ POSTUP - VEDENÍ PORODU VÍCEČETNÝCH hod. TĚHOTENSTVÍ Z. Hájek, A. Roztočil NEONATOLOGICKÁ PROBLEMATIKA VÍCEČETNÝCH TĚHOTENSTVÍ hod. L. Kantor hod. DISKUZE ZÁVĚR KONFERENCE hod. A. Měchurová, L. Kantor PŘEHLED POSTEROVÝCH SDĚLENÍ I. TRIMESTRÁLNÍ SCREENING METODA KOMPLEXNÍHO 1. POSOUZENÍ PLODU V ČASNÉM STÁDIU TĚHOTENSTVÍ J. Šantavý, I. Dhaifalah, A. Šantavá VÝSLEDKY 11 ROČNÉHO SCREENINGU GDM V SELEKTOVANEJ ŠTUDII 2. M. Korbeľ, Z. Nižňanská, M. Redecha, A. Havalda, D. Mračnová, D. Lištiaková, E. Tošerová, D. Chovancová ANALÝZA SOUBORU HIV POZITIVNÍCH RODIČEK OD ROKU DO ROKU PRVNÍ ÚMRTÍ NA AIDS U TĚHOTNÉ V ČR B. Zmrhalová, J. Záhumenský, M. Staňková, H. Rozsypal PORODY INFEKČNÍCH RODIČEK. KDY POSLAT NA BULOVKU? 4. J. Záhumenský, M. Staňková, B. Zmrhalová, M. Halaška STAV VÝŽIVY NOVOROZENCŮ PŘI PROPUŠTĚNÍ Z PORODNICE 5. V ČR A. Mydlilová, M. Paulová, A. Šípek, H. Chodounská MANAGEMENT TĚHOTENSTVÍ S PRENATÁLNĚ DIAGNOSTIKOVANÝM A-V BLOKEM BEZ STRUKTURÁLNÍ 6. ANOMÁLIE I. Špálová, M. Nováčková, V. Tomek, M. Sobotková, J. Škovránek, R. Vlk DISKREPANCE ULTRAZVUKOVÝCH BIOMETRICKÝCH PARAMETRŮ 7. HLAVIČKY PŘI POLOZE PLODU KONCEM PÁNEVNÍM M. Ľubušký, M. Procházka 8. SINGEL UMBILICAL ARTERY AND ITS SIDING IN THE SECOND TRIMESTER OF PREGNANCY: RELATION TO CHROMOSOMAL

5 DEFECTS M. Ľubušký, I. Dhaifalah, M. Procházka, J. Hyjanek, I. Micková, K. Vomáčková, J. Šantavý ERYTROCYTÁRNÍ ALOIMUNIZACE MATKY M. Ľubušký, M. Procházka, I. Holusková VULVOVAGINO-GINGIVÁLNÍ SYNDROM LICHEN PLANUS V GRAVIDITĚ K. Kostrbová, A. Havránková, Z. Vernerová, P. Nováková, M. Krušpa, J. Popelka VÝVOJ PERINATÁLNÍ ÚMRTNOSTI, ČNÚ A MRTVOROZENOSTI V OLOMOUCKÉM KRAJI V POSLEDNÍCH DESETI LETECH ( ) M. Větr REZERVY V PERINATÁLNEJ A NEONATÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V SR ZA ROK 2006 G. Magyarová, K. Demová, F. Bauer AUDIT PROGRAMU TRANSFER IN UTERO V SEVEROMORAVSKÉM REGIONU AUDIT DVOJČETNÝCH GRAVIDIT V PERINATOLOGICKÉM CENTRU OSTRAVA NAŠE ZKUŠENOSTI S GBS PROFYLAXÍ KAZUISTIKA DONOŠENÉ ABDOMINÁLNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZPROSTŘEDNÍ A ČASNÉ KOMPLIKACE CÍSAŘSKÉHO ŘEZU V TŘÍLETÉM OBDOBÍ M. Stretavská, D. Kotrbová PERINATÁLNÍ VÝSLEDKY ŽEN S CÍSAŘSKÝM ŘEZEM V ANAMNÉZE D. Kotrbová, M. Stretavská RUPTURA DĚLOŽNÍ JAKO KOMPLIKACE VAGINÁLNÍHO PORODU PO PŘEDCHOZÍM CÍSAŘSKÉM ŘEZU (VBAC) KAZUISTIKY M. Dvorská PERINATÁLNÍ PARESA BRACHIÁLNÍHO PLEXU J. Macko VASA PRAEVIA RUPTA KASUISTIKA H. Brtnická, M. Dvorská, P. Marešová, J. Záhumenský, V. Vobruba HLADINA SELENU V SÉRU U INFERTILNÍCH PACIENTEK M. Procházka, P. Hrachovec, P. Hejtmánek, J. Dostál, M. Ľubušký, P. Adamová REFERENČNÍ HODNOTY HLADIN NUKLEOTIDŮ V KULTURÁCH FETÁLNÍCH FIBROBLASTŮ M. Procházka, L. Žídková, J. Tomková, A. Janošťáková, D. Friedecký, T. Adam 24. DOPPLEROVSKÁ VELOCITOMETRIE DUCTUS VENOSUSVE DRUHÉ POLOVINĚ TĚHOTENSTVÍ

6 V. Weinberger, L. Hruban VAGINÁLNÍ POROD PLODU S HYDROCEPHALEM V P.P.KP O HMOTNOSTI 4680 G KAZUISTIKA M. Dvořák, I. Bouška, J. Horáček, P. Holy VYUŽITÍ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY V URČENÍ TERMÍNU PORODU L. Lázničková PÉČE O PACIENTKY S OBLIČEJOVÝMI ROZŠTĚPOVÝMI VADAMI PLODŮ VE FN BRNO R. Gerychová, E. Račanská, J. Vokurková ST ANALÝZA FETÁLNÍHO EKG U PORODU PLODŮ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM INTRAPARTÁLNÍ HYPOXIE L. Hruban, P. Janků, B. Kuřecová, J. Zahradníčková, A. Roztočil, M. Kučera, P. Kachlík

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

ČESKÁ. Gynekologie. Prof. Karel Maršál, MD, Ph.D. Dpt. Obstet. Gynecol., General Hospital Lund, Švédsko

ČESKÁ. Gynekologie. Prof. Karel Maršál, MD, Ph.D. Dpt. Obstet. Gynecol., General Hospital Lund, Švédsko redakční rada vydává česká lékařská společnost j. e. purkyně ČESKÁ Gynekologie VEDOUCÍ REDAKTOR Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. Porod.-gynekol. klinika FN a LF UP, Olomouc ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Více

Paul, K., Melichar, J., Miletín, J., Dittrichová, J.:Differential diagnosis of apneas in preterm infants. Eur. J. Ped., 2009, 168, 2, s. 195-201.

Paul, K., Melichar, J., Miletín, J., Dittrichová, J.:Differential diagnosis of apneas in preterm infants. Eur. J. Ped., 2009, 168, 2, s. 195-201. 2009 zahraniční časopisy Hromadnikova I, Benesova M, Zejskova L, Stehnova J, Doucha J, Sedlacek P, Dlouha K, Krofta L.: The effect of DYS-14 copy number variations on extracellular fetal DNA quantification

Více

Celostátní konference

Celostátní konference Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR Seminář porodních asistentek Hradec Králové 6. 8. 6. 2008 G-AGENCY s. r. o. Generální sponzor

Více

PROGRAMOVÝ SBORNÍK. 14. února 2015 Konferenční centrum City Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4. Sekce infekčních nemocí

PROGRAMOVÝ SBORNÍK. 14. února 2015 Konferenční centrum City Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4. Sekce infekčních nemocí 6. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP PROGRAMOVÝ SBORNÍK Téma: Infekce v graviditě Mezioborová spolupráce 14. února 2015 Konferenční centrum City Na Strži 65/1702,

Více

NOVINKY V DOPORUČENÝCH POSTUPECH 30.KONFERENCE SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY - JESENÍK. MUDr. Jana Landsmanová

NOVINKY V DOPORUČENÝCH POSTUPECH 30.KONFERENCE SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY - JESENÍK. MUDr. Jana Landsmanová NOVINKY V DOPORUČENÝCH POSTUPECH 30.KONFERENCE SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY - JESENÍK MUDr. Jana Landsmanová 1. Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství doporučený postup Laboratorní vyšetření

Více

4. DOPORUčENÝ POSTUP PŘEDčASNÝ ODTOK PLODOVÉ VODY

4. DOPORUčENÝ POSTUP PŘEDčASNÝ ODTOK PLODOVÉ VODY DOPORUČENÉ POSTUPY V PERINATOLOGII 4. DOPORUčENÝ POSTUP PŘEDčASNÝ ODTOK PLODOVÉ VODY Publikován v České gynekologii, 67, 2002, supplementum, s. 33 36 a v Moderní gynekologii a porodnictví, 16, 2007, č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE

III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE Regionální centrum Olomouc 19. 20. září 2012 Pořadatelé Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci Společnost sociální pediatrie ČLS JEP Abstrakta Informace????

Více

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM. při příležitosti 80. narozenin prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc. PROGRAM 12. 13.

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM. při příležitosti 80. narozenin prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc. PROGRAM 12. 13. 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM při příležitosti 80. narozenin prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc. PROGRAM 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS

Více

FARMAKOTERAPIE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ / HLAVNÍ TÉMA. Jaromír Mašata 1, Anna Jedličková 2, Petr Švihovec 1 1

FARMAKOTERAPIE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ / HLAVNÍ TÉMA. Jaromír Mašata 1, Anna Jedličková 2, Petr Švihovec 1 1 ANTIBIOTICKÁ LÉČBA A PROFYLAXE NĚKTERÝCH INFEKCÍ V TĚHOTENSTVÍ Jaromír Mašata 1, Anna Jedličková 2, Petr Švihovec 1 1 Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha 2 ÚKLB, Antibiotické centrum,

Více

XXIX. PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 6. 8. 11. 2013 NEONATOLOGICKÉ DNY ÚSTÍ NAD LABEM KAMPUS UJEP (UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ)

XXIX. PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 6. 8. 11. 2013 NEONATOLOGICKÉ DNY ÚSTÍ NAD LABEM KAMPUS UJEP (UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ) PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT XXIX. NEONATOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 6. 8. 11. 2013 ÚSTÍ NAD LABEM KAMPUS UJEP (UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ) www.kzcr.eu/kongres/neodny2013

Více

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY Česká neonatologická společnost Fakultní nemocnice Na Bulovce Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 NEONATOLOGICKÉ

Více

Abstrakta přednášek a posterů

Abstrakta přednášek a posterů Sborník X. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí 25. 27. září 2011 Plzeň Abstrakta přednášek a posterů Seřazeno podle programu, o zařazení abstraktu do sborníku

Více

Postřehy psychologa z perinatologického centra

Postřehy psychologa z perinatologického centra Postřehy psychologa z perinatologického centra Ivana Holubcová Perinatologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň e-mail: holubcova@fnplzen.cz Ročně se narodí v České republice 5-6% dětí předčasně. Nedonošené

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 Doporučení České diabetologické společnosti ČLS JEP Datum revize 18. 2. 2014 Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

ROČNÍK 16/2010 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY

ROČNÍK 16/2010 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY ROČNÍK 16/2010 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY Česká neonatologická společnost Fakultní nemocnice Na Bulovce Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 NEONATOLOGICKÉ

Více

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Zdravotnípolitika politika Zdravotní aje r k o h é k c k e r o e h é LLib k c ibere 2 0 1 0 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 8. 10. 10. 2010 Praha, hotel Pyramida PROGRAM KONFERENCE A SBORNÍK ABSTRAKT Pořádají: Pracovní skupina dětské hematologie ČR sekce

Více

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program 2015 24. 27. května Veletrhy Brno Výroční sjezd české kardiologické společnosti odborný program 2015 Výroční sjezd české kardiologické společnosti 24. 27. května Veletrhy Brno OBSAH PROGRAMU Úvod 4 Výbor

Více

MIKULOV 1. 3. 10. 2009

MIKULOV 1. 3. 10. 2009 Program konference a sborník abstrakt XXVI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS XIV. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS

Více

Hojení ran. 1 leden / únor 2014 ročník X. O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR. Předsterilizační příprava a sterilizace

Hojení ran. 1 leden / únor 2014 ročník X. O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR. Předsterilizační příprava a sterilizace 1 leden / únor 2014 ročník X. odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky 63 Kč / 3 pro předplatitele 58 Kč O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR Předsterilizační příprava a sterilizace bezpečí

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 6. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více