ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY Zdroje dat ORP Prachatice: 1. POČTY OSOB CÍLOVÉ SKUPINY A Z NICH POČTY OSOB VYUŽÍVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ K DATU A. OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM...2 B. OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM...2 C. OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM...2 D. OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM...2 E. OSOBY S JINÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM...2 F. OSOBY S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM...3 G. OSOBY S DLOUHODOBÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM...3 H. UŽIVATELÉ DROG...3 CH. OSOBY OHROŽENÉ PROSTITUCÍ...3 I. RODINY S DĚTMI...3 J. DĚTI A MLÁDEŽ:...4 K. DĚTI A MLÁDEŽ OHROŽENÉ DELIKVENCÍ...4 L. OSOBY HIV POZITIVNÍ A NEMOCÍ AIDS...5 M. OSOBY V KRIZI...5 N. ETNICKÉ MENŠINY...6 O. CIZINCI...6 P. UPRCHLÍCI...6 R. OBĚTI NÁSILÍ...7 S. OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ...7 T. PACHATELÉ TRESTNÉ ČINNOSTI, OSOBY PROPUŠTĚNÉ ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY PO DOSAŽENÍ ZLETILOSTI...7 U. SENIOŘI: PŘÍSPĚVEK NA PÉČI NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP K ANALÝZA SOUČASNÉ NABÍDKY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP K JAKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A V JAKÉ FINANČNÍ VÝŠI BYLY PODPOŘENY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ V ROCE 2008 (K ) A 2009 (K ). DO TABULKY UVEĎTE, KDO SOCIÁLNÍ SLUŽBU PODPOŘIL, ZDA MĚSTO NEBO OBEC (NÁZEV OBCE), KTERÁ SE NACHÁZÍ NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP....9 ZDROJ: INFORMACE OD POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB A ZÁSTUPCŮ OBCÍ JAKÉ VÝZNAMNÉ SOCIÁLNÍ PROJEKTY (INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ) SE NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP REALIZOVALY V ROCE 2008, REALIZUJÍ V ROCE 2009 NEBO PŘIPRAVUJÍ? 9 6. PROBÍHÁ (PROBÍHALO) NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB? JAKÝM ZPŮSOBEM OBCE NA ÚZEMÍ VAŠEHO SPRÁVNÍHO OBVODU ORP INFORMUJÍ OBČANY O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH:

2 1. Počty osob cílové skupiny a z nich počty osob využívající sociální služby na území správního obvodu obce s rozšířenou působností k datu A. Osoby s mentálním postižením 140 osob z mentálním postižením z toho 42 využívá služby (30%) Zdroj: MěÚ Prachatice, poskytovatelé soc. služeb Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice Vlasáková, STROOM DUB Pavla Čechová, ARPZPD v ČR, Klub Prachatice - Eva Poštová. Hanka B. Osoby s tělesným postižením 700 osob s tělesným postižením z toho využívá služby 490 osob (70 %) Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice Hanka Vlasáková, ARPZPD v ČR, Klub Prachatice - Eva Poštová, Svaz tělesně postižených Prachatice a to jak Městská organizace, tak okresní výbor - Alena Bínová, Věra Davidová, STROOM DUB Pavla Čechová, Odbor sociálních věcí - Marie Maunová, Ivana Voráčková (průkazky, pomůcky..). C. Osoby se zrakovým postižením 50 osob se zrakovým postižením z toho využívá služby 15 (30 %) SONS (Společnost nevidomých a slabozrakých oblastní odbočka Jitka Sojková), Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice Hanka Vlasáková. D. Osoby se sluchovým postižením 70 osob se sluchovým postižením z toho využívá služby 42 (60 %) SNN Svaz neslyšících a nedoslýchavých Jaroslava Lelková a Věra Davidová, Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice Vlasáková. Hanka E. Osoby s jiným zdravotním postižením 540 osob s jiným zdravotním postižením z toho využívá služby 324 (60 %) 2

3 Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice Hanka Vlasáková, Svaz postižených civilizačními chorobami ZO Jarka Kletečková, Svaz diabetiků územní organizace Jaroslav Churaň. F. Osoby s kombinovaným postižením 320 osob s kombinovaným postižením z toho využívá služby 208 (65 %) Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice Hanka Vlasáková, Výrobní družstvo Otava Prachatice Král, předseda sdružení. G. Osoby s dlouhodobým duševním onemocněním 170 osob s dlouhodobým duševním onemocnění z toho využívá služby 102 (60 %) Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice Vlasáková. Hanka H. Uživatelé drog 297 uživatelů drog, z toho využívá službu 178 Zdroj: Kontaktní centrum Prevent Prachatice Počet uživatelů drog na ORP využívajících službu: 178 osob Odhad počtu uživatelů drog na ORP Prachatice je přibližně o 40 % vyšší než počet uživatelů drog využívajících službu tzn. 297 osob Informace: Kontaktní centrum Prevent Prachatice, Barbora Hylánová, DiS Konzultováno s M. Němcem terénní program: závěr čísla odhadu jsou reálná CH. Osoby ohrožené prostitucí Počet osob ohrožených prostitucí 10, počet uživatelů služeb 0 Zdroj: MěÚ Prachatice, Poskytovatelé služeb Rozkoš bez rizika, org. Jana Dle informace místostarostky města Prachatice, pí Hany Rabenhauptové bylo na území ORP zaznamenáno 10 případů prostituce. Konzultováno s ředitelkou organizace Rozkoš bez rizika. Pro další informace odkázala na organizaci Jana, která navštěvuje území ORP Prachatice (na území ORP Prachatice neposkytli žádnou soc. službu zaměřeny spíše na ORP Vimperk). Na území ORP Prachatice nebyla registrována žádná sociální služba, která by se zabývala touto cílovou skupinou. I. Rodiny s dětmi Počet rodin s dětmi: 4903 z toho uživatelů služeb: 240 3

4 Zdroj: Rozhovory se zástupci obcí, poskytovatelé soc. služeb Počet rodin s dětmi je dán součtem odhadů jednotlivých zástupců obcí (odhadem z poplatků za odpady či jiných evidencí, které si obce samostatně vedou. Starostové z menších obcí uvedly přesná čísla). Dle sčítání domů a bytů v roce 2001 bylo rodin se závislými dětmi Počet rodin užívajících soc. službu je dán součtem uživatelů v jednotlivých zařízeních. Počet rodin, které užívají služby je dán součtem následujících: Azylový dům Rybka Husince 20 rodin Charitní domov Sv.Dominika Savia pro matky s dětmi Prachatice 32 rodin Terénní program Most naděje 10 rodin Krizové centrum Prachatice (os.prevent) - řízení styky rodičů s dětmi 3 rodiny Mateřské centrum Sluníčko (neregistrovaná) SVP Spirála (neregistrovaná) o.s. Drom Brno - ter. práce v soc. vyloučených rodinách (neregistrovaná) odbor sociálních věcí MěÚ Prachatice - odborné poradenství (neregistrovaná) J. Děti a mládež: 380 osob, z toho uživatelů služeb 338 Zdroj: ČSÚ (k ), poskytovatelé soc. služeb - K bylo na území ORP: (0 18 let) - informace ČSÚ (věkové složení obyvatelstva v roce 2008 v ORP Prachatice) poskytnuté pracovnicí ČSÚ zodpovědnou za poskytování informací Ing. Dolejšovou. - Vysčítány počty osob v jednotlivých kategoriích - Dle odborného odhadu odpovídá vymezení cílové skupiny 380 osob (cca 5 % z dětí do 18 let, tzn. 348, navýšeno o odhad mladistvých do 26), odhad učinila paní místostarostka MěÚ Prachatice Hana Rabenhauptová. - Počet uživatelů služeb je stanoven na základě rozhovorů s jednotlivými poskytovateli soc. služeb a činí součet uživatelů služeb specifických pro cílovou skupinu.: Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (15 26 let) COOL-na (52 dětí uživatelů 320 kontaktů) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (6 15 let) Céčko (286 dětí uživatelů 2900 kontaktů) o Nezapočteny následující údaje o uživatelích: Odborné sociální poradenství Svaz neslyšících a nedoslýchavých 6 uživatelů Krizové a kontaktní centrum 19 uživatelů Stroom DUB o.p.s. 17 uživatelů K. Děti a mládež ohrožené delikvencí 151 osob, z toho uživatelů služeb 20 Zdroj: sociální kurátor pro děti a mládež, poskytovatelé soc. služeb 4

5 Informace byla získána od sociálních kurátorů MěU Prachatice Bc. Sovové a pana Skotnici, DiS. Na území se nenachází žádný poskytovatel služeb, který by se přímo zaměřoval na tuto skupinu. O.S. Portus je zaměřeno na děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. Dle informace předsedy o.s. Portus: Júsufa Traore, DiS je ve skupině děti a mládež ohrožené delikvencí odhadem 20 uživatelů soc. služeb. Centrum volného času "Céčko" (286 dětí uživatelů 2900 kontaktů) COOLna (52 dětí uživatelů 320 kontaktů) L. Osoby HIV pozitivní a nemocí AIDS 0 HIV +, z toho využívají služby 0 Zdroj: Informace epidemiologa Pt Dle přepočtu informací z kdy Jihočeský kraj měl k případů HIV+ (statistika zahrnuje občany ČR a zároveň cizince z povolením k trvalému pobytu). V rámci Jihočeského kraje je 17 ORP (ORP Prachatice patří mezi průměrné ORP dle demografických ukazatelů, dle počtu obyvatel patří ORP Prachatice k těm méně lidnatějším.) Počet osob HIV pozitivních dle statistiky 1 konzultováno s pí Banákovou, krajská hygienická stanice, (doporučeno kontaktovat AIDS centrum České Budějovice) MUDr. Jarhotovou, infekční oddělení Nemocnice České Budějovice a.s., které vede tzv. AIDS centrum České Budějovice (nestará se o všechny HIV+, někteří navštěvují zařízení v jiných krajích) Krajský epidemiolog MUDr. Luniaczková čísla evidují v souhrnu za celý kraj, odhadem dospěla rovněž k číslu 1 Počet osob HIV pozitivních dle informace epidemiologa 0 MUDr. Krabačovou, vedoucí epidemiologie v Pt Na území Pt bylo diagnostikováno 0 pacientů HIV +, před 2 lety byla diagnostikována 1 těhotná cizinka (domovský stát: Ukrajina), nejsou informace, že by se zdržovala na území ORP Prachatice. M. Osoby v krizi Osob: 600 z toho uživatelů služeb 360 Zdroj: Odborný odhad z Analýzy dat od obcí a poskytovatelů v Jihočeském kraji, informace od poskytovatelů soc. služeb. Odborný odhad z Analýzy dat od obcí a poskytovatelů v Jihočeském kraji (tabulka č. 15 uvádí 400 osob za ORP Prachatice). Odborný odhad učinila místostarostka Města Prachatice Hana Rabenhauptová a Jaroslava Hauptmanová, vedoucí sociálního odboru MěÚ Prachatice. Počet uživatelů služeb je dán součtem dat od následujících poskytovatelů: Charitní domov Sv.Dominika Savia pro matky s dětmi Prachatice AD Rybka Husinec AD pro muže Záblatí Terénní program Most naděje Občanská poradna Krebul o.s osob 128 osob 35 osob 57 osob 39 osob

6 Odborné sociální poradenství- Hospic Sv. Jana Neumanna 6 osob N. Etnické menšiny Osob: 574 z toho uživatelů služeb 38 Zdroj: rozhovory se zástupci obcí, Rómský poradce, poskytovatelé soc. služeb Dle informace Romského poradce při Krajském úřadu pana Slivky (tel ) je na území ORP Prachatice 500 Rómů. Dle vyjádření pana Slivky tuto informaci získal od rómského poradce působícího na území ORP Prachatice. Dle rozhovorů s jednotlivými starosty obcí je číslo o něco vyšší osob. Z rozhovorů s poskytovateli sociálních služeb vyplívá, že neklíčují své uživatele dle etnicity (berou je jako občany). U Krizového a kontaktního centra bylo zjištěno, že mezi uživateli jejich služeb v roce 2009 bylo 38 Rómů. Na území ORP Prachatice není registrovaný uživatel sociálních služeb, který by se zabýval prací s etnickými menšinami. Jinak se této skupině věnují o.s. DROM a LUNGO DROM Prachatice, kteří však nemají zaregistrovanou žádnou sociální službu, avšak pracují s etnickými menšinami a jejich služby jsou využívány ve velké míře. O. Cizinci 695 cizinců z toho uživatelů služeb 4 Zdroj: evidence MV, poskytovatelé soc. služeb Informace dle podkladů z evidence MV, platné k (http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-vobcich.aspx?q=y2hudw09mq%3d%3d) Počet cizinců uživatelů specifických sužeb: 0 Dle informací Krizového a kontaktního centra byli mezi uživateli jejich služeb 4 cizinci. Ostatní uživatele neměli mezi svými klienty žádného cizince, anebo dle této charakteristiky klienty nerozlišují. Z tohoto počtu je 339 zaměstnaných dle info úřadu práce platné k = &_piref37_ _37_ _ statsk= &_piref37_ _37_ _ send=send&_piref37_ _37_ _ stat= &_piref37_ _37_ _ obdobi=L&_piref37_ _37_ _ rok=2009&ok=Vybrat P. Uprchlíci Počet osob 0, počet uživatelů služeb 0 Zdroj: Rozhovory se zástupci obcí, odbor azylové a migrační politiky MV Počet uprchlíků byl konzultován s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (tel ), jehož pracovnice v této věci odkázala na Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, zde však upozornily na skutečnost, že uprchlíci jsou od okamžiku udělení mezinárodně právní ochrany evidováni v rámci statistik cizinců z povoleným trvalým pobytem. V rámci zjišťování počtu osob ve skupině byla kontaktována Správa uprchlických zařízení 6

7 (Ministerstvo vnitra) tel , a byl vznesen písemný dotaz dle zákona o informacích, zde bylo písemně odpovězeno, že na území ORP Prachatice se nenachází žádný uprchlík. Toto potvrzují i řízené rozhovory se všemi starosty v ORP Prachatice, kdy nebyl zaznamenán ani jediný případ pobytu uprchlíka. R. Oběti násilí Počet obětí násilí 37, z toho uživatelů služeb 25 Zdroj: Policie ČR, poskytovatelé soc. služeb Na území okresu Prachatice eviduje Policie ČR 47 osob. Tato informace byla sdělena na základě písemného dotazu dle zákona o informacích por. Ing. Štěpánkou Valentovou, komisařem z obvodního oddělení Policie ČR v Prachaticích. Na základě navazujících konzultací byl učiněn kvalifikovaný odhad počtů obětí na ORP Prachatice, který činní 37 osob. Oběti násilí, které využívají sociální služby zdroj dat: rozhovory s poskytovateli soc. služeb. Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi 25 obětí násilí S. Osoby bez přístřeší Počet osob bez přístřeší 431, z toho uživatelů služeb 258 Zdroj: Rozhovory se zástupci obcí, poskytovatelé soc. služeb Otázka byla konzultována s Policií ČR. Dále byl na počet osob bez přístřeší dotazován každý starosta či jiný zástupce obce ve správním obvodu ORP Prachatice. Definitivní počet osob bez přístřeší zahrnuje počet reálně bez přístřeší (zdržující se na nádražích apod.) + osoby s trvalým pobytem na obecních úřadech. Počet osob reálně bez přístřeší je 13 (osoby, které za osoby bez přístřeší označili starostové jednotlivých obcí). Počet uživatelů služeb je v této oblasti dán součtem dat z azylových domů. Informace dle rozhovorů s jednotlivými poskytovateli služeb. Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi 95 osob Dům sv. Petra pro muže 35 osob Azylový dům Rybka 128 osob, 20 rodin T. Pachatelé trestné činnosti, osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti Počet pachatelů trestné činnosti 417, z toho uživatelů služeb 0 Zdroj: Policie ČR, statistický výkaz MPSV, poskytovatelé soc. služeb Pachatelů trestné činnosti bylo na ORP Prachatice za rok 2009 celkem 415. Zdroj dat: Por. Ing. Štěpánka Valentová, komisař, Policie ČR, obvodní oddělení Prachatice. Data byla získána z obvodních oddělení na území ORP Prachatice (tj. Obvodní oddělení Prachatice, Obvodní oddělení Netolice, Obvodní oddělení Volary). Z ústavní nebo ochranné výchovy byly na ORP Prachatice propuštěny 4 osoby. (stat.výkaz MPSV č. V 26-01) V rámci rozhovorů s poskytovateli sociálních služeb nebyl zjištěn žádný případ využívání služby příslušníkem této skupiny osob. Této problematice se věnuje na ORP Prachatice Most 7

8 Naděje a Občanská poradna Prachatice, kteří za rok 2009 neposkytli sociální službu ani jedné osobě z této cílové skupiny. U. Senioři: Počet osob ve skupině 4246 Zdroj: ČSÚ (údaj platný k ) Osoby 65 let a více 4246 (1732 muži, 2514 ženy) více viz Český statistický úřad, Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje: Konzultováno s pracovnicí ČSÚ odpovědnou za poskytování informací: Ing. Dolejšovou ( ), data s platností k září 2009 nejsou rozdělena podle věkových kategorii, k dispozici jsou pouze souhrnná čísla a jejich užití by znamenalo zkreslení vyšší než při užití dat platných k osob z této cílové skupiny se nějakým způsobem organizuje (Informace od Hany Rabenhauptové, místostarostky Město Prachatice) Počet uživatelů služeb 520 Zdroj: MěÚ Prachatice, informace od poskytovatelů soc. služeb, ČSÚ - počty uživatelů následujících sociálních služeb: Domovy pro seniory, o Domov pro seniory Pohoda (Netolice) o Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice Sociální poradenství o Občanská poradna Prachatice o Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Pečovatelská služba, o Domov pro seniory Pohoda o Charitní pečovatelská služba Volary 8 84 uživatelů 100 uživatelů 3 uživatelé senioři 19 uživatelů 71 uživatelů 20 uživatelů o Charitní pečovatelská služba Prachatice 213 uživatelů Odlehčovací služby o Hospic sv. Jana N. Neumanna 10 uživatelů (služba byla nově zaregistrovaná, v rámci hospicu bylo umístěno 180 osob není sociální služba (tzn. není zahrnuto v počtech uživatelů služeb) Počet 4246 ORP, organizovaných 3065 uživatelů 520, z toho v Prachaticích je seniorů nad 65 let věku 1526 tj. 13,7% z celkového počtu obyvatel tj organizovaných je kolem 800, ale z toho služby využívají v Prachaticích v Domově Mistra Křišťana 77 osob, v Domově Pohoda 4 prachatičtí, v Občanské poradně byli 2 senioři, Svaz neslyšících navštívilo 19, Pečovatelskou službu využívá 213 prachatických a na odlehčovacích službách byl v hospici zařazen 1 klient tzn., že z celkového počtu uživatelů služeb u seniorů 520 je v Prachaticích využívá316 tj. 60% Domov seniorů Pohoda Netolice Vít osobně Domov seniorů mistra Křišťana Hana Vojtová osobně, telefonicky Hospic sv.jana N.Neumanna Eva Ludačková, vrchní sestra, telefonicky Pečovatelská služba Prachatice Dana Vidlášová, telefonicky, osobně Svaz neslyšících a nedoslýchavých Jaroslava Lelková, Věra Davidová, poradci OBČANSKÁ PORADNA o.s.krebul zřizovatel Zdeněk Krejsa

9 2. Příspěvek na péči na území správního obvodu ORP k Zdroj: Databáze odboru sociálních věcí MěÚ Prachatice, pí. Jaroslava Hauptmanová 3. Analýza současné nabídky sociálních služeb na území správního obvodu ORP k Zdroj: MěÚ Prachatice, poskytovatelé soc. služeb, pí. Hana Rabenhauptová, místostarostka, pí. Jaroslava Hauptmanová, vedoucí sociálního odboru. 4. Jaké sociální služby a v jaké finanční výši byly podpořeny na území správního obvodu obce s rozšířenou působností v roce 2008 (k ) a 2009 (k ). Do tabulky uveďte, kdo sociální službu podpořil, zda město nebo obec (název obce), která se nachází na území správního obvodu ORP. Zdroj: informace od poskytovatelů soc. služeb a zástupců obcí Každému starostovi (či místostarostovi) v ORP byla položena otázka, zda podporují sociální služby a v případě, že ano v jaké výši. Na základě zjištěných skutečností nezbývá než konstatovat, že obce často podporují poskytovatele sociálních služeb a ne službu. Poskytovatelé často mají registrováno více služeb a případně provozují i činnosti jako sociální služba neregistrované a je zcela na nich, jak příspěvek využijí. V tomto ohledu je přehledná situace pouze u pečovatelské služby. Data získaná prostřednictvím zástupců obcí byla porovnána s daty získanými na základě rozhovorů se zástupci poskytovatelů sociálních služeb. 5. Jaké významné sociální projekty (investiční a neinvestiční) se na území správního obvodu ORP realizovaly v roce 2008, realizují v roce 2009 nebo připravují? Zdroj: Řízené rozhovory se starosty obcí, rozhovory s poskytovateli soc. služeb 6. Probíhá (probíhalo) na území správního obvodu ORP plánování sociálních služeb? Zdroj: O.S. CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP realizátor komunitního plánování 9

10 7. Jakým způsobem obce na území vašeho správního obvodu ORP informují občany o sociálních službách: Zdroj: MěÚ Prachatice, Hana Rabenhauptová, místostarostka Město Prachatice, řízené rozhovory se starosty obcí. Podpis tajemníka obce s rozšířenou působností Prachatice Podpis statutárního zástupce obce s rozšířenou působností Prachatice Podpis statutárního zástupce zhotovitele zakázky 10

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTANOST.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTANOST. ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY Zdroje dat: ORP Strakonice: 1. POČTY OSOB CÍLOVÉ SKUPINY A Z NICH POČTY OSOB VYUŽÍVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manažerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manažerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdružení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb v rámci akce Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice, reg. č. : CZ.1.04/3.1.03/65.00008 Název poskytovatele: Právní forma:. Registrovaná

Více

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (SDL/OSVZ/ /09): Sběr zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice. STRUKTURA DAT

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdruţení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdruţení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manažerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manažerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdružení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Hana Rabenhauptová Jaroslava Hauptmanová Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Zdena Hrůzová Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr.

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr. Dana Marková Jana Šimečková Jitka Sojková Růžena Podlešáková

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Rozvoj systému poskytovaných služeb

Rozvoj systému poskytovaných služeb Priorita 2 Rozvoj systému poskytovaných služeb Opatření 2.1 Rozvoj stávajících sociálních služeb pro skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: Na území ORP Prachatice

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Tato analýza vznikla v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov, který je podporován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst Chrudim, 15. června 2016 www.zdravamesta.cz/ls2016 Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP a MŽP. KVALITA ŽIVOTA SENIORŮ A SYSTÉMOVÁ PODPORA MĚSTA PRACHATICE Město

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč CZ.1.04/3.1.03/45.00087 Tento projekt je podpořen finančními prostředky z ESF

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území Chance in Nature Local Action Group a ORP Prachatice

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území Chance in Nature Local Action Group a ORP Prachatice KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území Chance in Nature Local Action Group a ORP Prachatice Pro o.s. CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP zpracoval: CpKP jižní Čechy, leden 2008 Obsah 1. Organizace a průběh

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

JEDENÁCTÝ ROK RADY SENIORŮ MĚSTA PRACHATICE. příklad dobré praxe REALIZACE POLITIKY PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ

JEDENÁCTÝ ROK RADY SENIORŮ MĚSTA PRACHATICE. příklad dobré praxe REALIZACE POLITIKY PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ JEDENÁCTÝ ROK RADY SENIORŮ MĚSTA PRACHATICE příklad dobré praxe REALIZACE POLITIKY PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ Podpora sociálního začleňování na místní a regionální úrovni Prachatice počet obyvatel: 11 173 seniorů

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manažerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manažerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdružení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

ZÁZNAM Z 3. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY SKUPINY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM. PRACHATICE K-CENTRUM 15. 11. 2007, 12.30 hod.

ZÁZNAM Z 3. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY SKUPINY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM. PRACHATICE K-CENTRUM 15. 11. 2007, 12.30 hod. ZÁZNAM Z 3. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY SKUPINY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Účast: dle prezenční listiny PRACHATICE K-CENTRUM 15. 11. 2007, 12.30 hod. Zahájení: Ředitelka K-centra, p. Hauptmanová, MěÚ Prachatice,

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Kód služby Číslo registrace socální služby IČO Název žadatele Název služby Druh služby Cílová skupina Dotace HMP - soc.oblast 2012 Rozpočet služby

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

USNESENÍ z 5. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 02.02.2009

USNESENÍ z 5. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 02.02.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 5.

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Rozhodnutí. (dále jen poskytovatel ),

Rozhodnutí. (dále jen poskytovatel ), KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor sociálních věcí 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01Q9KOD* Čj: MSK 141584/2016 Sp. zn.: SOC/31068/2016/Zon 553.7 V10 Vyřizuje: Ing. Martina Zonková Odbor: Odbor

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručením omezeným7825745 domovy se zvláštním režimem 1023000 93200 AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručením omezeným6431239 pečovatelská služba 0 0 nesoulad

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ...

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... 8 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ (poskytovatelé, kteří

Více

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Návrh ukazatelů sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Obecná ustanovení 1) Ukazatele se vztahují na služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění

Více

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka)

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Seznam příloh Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Příloha č. 2: Složení obyvatelstva ORP J. Hradec podle věku a pohlaví k 31. 12. 2010 (tabulka) Příloha

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

OBSAH 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ...3 2. PŘÍJMY A VÝDAJE POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB... 9

OBSAH 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ...3 2. PŘÍJMY A VÝDAJE POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB... 9 OBSAH 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ...3 2. PŘÍJMY A VÝDAJE POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB... 9 2 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ Následující tabulka shrnuje údaje získané od jednotlivých

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby Název posktovatele IČ ID identifikátor služb Druh služb 1 AC Facilit, s.r.o. 24240931 7825745 domov se zvláštním režimem 1023000 75500 1098500 2 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 4542627 domov se

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015 Oblast: SOCIÁLNÍ Tab. č. 34 Evidenční číslo Žadatel

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015 Oblast: SOCIÁLNÍ Tab. č. 34 Evidenční číslo Žadatel Tab. č. 34 GSO-001/15 Středisko rané péče SPRP Olomouc ANO Střední novosadská 356/52, Olomouc, 779 00 IČ: 75095009 Registrovaná sociální služba raná péče 264 978 60 000 22,64 0 204 978 15 000 35 000 GSO-002/15

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015 Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 215 Evidenční číslo GSO-1/15 Středisko rané péče SPRP Olomouc Střední novosadská 356/52, Olomouc, 779 : 75959 Registrovaná

Více

Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu č

Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu č Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu č. 42222015 v souladu s Rozhodnutím komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PRACHATICE

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PRACHATICE KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PRACHATICE Obsah strana 1. Organizace a průběh plánování... 3-10 1.1. Základní informace o projektu... 3 1.2. Organizace komunitního plánování... 4-8 1.3. Průběh komunitního

Více

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel Program podpory v sociální oblasti na Výše finančních prostředků na : Kč 5 758 800,00 Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel 1 26647214 Amalthea o.s. Podpora pro rodinu a dítě NE 0

Více

Přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb na území města Chebu

Přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb na území města Chebu Přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb na území města Chebu Zdroj: Komunitní plánování o. p. s. pobočka Karlovy Vary Vážení občané, na dalších stránkách jsou uvedeny organizace, které poskytují

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

Město Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obroková 1/12, Znojmo

Město Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obroková 1/12, Znojmo název akce: Zápis ze schůzky pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické menšiny komunitního plánování sociálních služeb Znojemska datum a hodina: 16. 4. 2015, 13,00 hodin

Více

Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec

Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP JINDŘICHŮV HRADEC registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00058 Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde uvedené základní informace o poskytovatelích sociálních

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 5. února 2015 Pracovní skupina Děti a mládež Služba

Více

Důvodová zpráva 6. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konané 18. 6. 2015 Důvodová zpráva Na dnešním jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou je předkládán návrh na rozdělení dotací

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 14. 12. 2015 42 Věc: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních služeb v roce 2015 Důvod předložení: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

1. PRIORITA PODPORA SLUŽEB PRO SENIORY NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE 1.1 OPATŘENÍ UDRŽENÍ, PODPORA A ROZVOJ POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO SENIORY

1. PRIORITA PODPORA SLUŽEB PRO SENIORY NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE 1.1 OPATŘENÍ UDRŽENÍ, PODPORA A ROZVOJ POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO SENIORY 1. PRIORITA PODPORA SLUŽEB PRO SENIORY NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE 1.1 OPATŘENÍ UDRŽENÍ, PODPORA A ROZVOJ POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO SENIORY STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: AKTIVITY: 1.1.1 Udržení a podpora rozvoje

Více

TÉMATA K PŘEDMĚTU SPECIFICKÉ METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

TÉMATA K PŘEDMĚTU SPECIFICKÉ METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE TÉMATA K PŘEDMĚTU SPECIFICKÉ METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Terénní sociální práce Streetwork a nízkoprahové sociální služby Historie streetworku v zahraničí a v ČR Zavedení streetworku v ČR Principy streetworku

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více