ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY Zdroje dat ORP Prachatice: 1. POČTY OSOB CÍLOVÉ SKUPINY A Z NICH POČTY OSOB VYUŽÍVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ K DATU A. OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM...2 B. OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM...2 C. OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM...2 D. OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM...2 E. OSOBY S JINÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM...2 F. OSOBY S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM...3 G. OSOBY S DLOUHODOBÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM...3 H. UŽIVATELÉ DROG...3 CH. OSOBY OHROŽENÉ PROSTITUCÍ...3 I. RODINY S DĚTMI...3 J. DĚTI A MLÁDEŽ:...4 K. DĚTI A MLÁDEŽ OHROŽENÉ DELIKVENCÍ...4 L. OSOBY HIV POZITIVNÍ A NEMOCÍ AIDS...5 M. OSOBY V KRIZI...5 N. ETNICKÉ MENŠINY...6 O. CIZINCI...6 P. UPRCHLÍCI...6 R. OBĚTI NÁSILÍ...7 S. OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ...7 T. PACHATELÉ TRESTNÉ ČINNOSTI, OSOBY PROPUŠTĚNÉ ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY PO DOSAŽENÍ ZLETILOSTI...7 U. SENIOŘI: PŘÍSPĚVEK NA PÉČI NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP K ANALÝZA SOUČASNÉ NABÍDKY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP K JAKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A V JAKÉ FINANČNÍ VÝŠI BYLY PODPOŘENY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ V ROCE 2008 (K ) A 2009 (K ). DO TABULKY UVEĎTE, KDO SOCIÁLNÍ SLUŽBU PODPOŘIL, ZDA MĚSTO NEBO OBEC (NÁZEV OBCE), KTERÁ SE NACHÁZÍ NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP....9 ZDROJ: INFORMACE OD POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB A ZÁSTUPCŮ OBCÍ JAKÉ VÝZNAMNÉ SOCIÁLNÍ PROJEKTY (INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ) SE NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP REALIZOVALY V ROCE 2008, REALIZUJÍ V ROCE 2009 NEBO PŘIPRAVUJÍ? 9 6. PROBÍHÁ (PROBÍHALO) NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB? JAKÝM ZPŮSOBEM OBCE NA ÚZEMÍ VAŠEHO SPRÁVNÍHO OBVODU ORP INFORMUJÍ OBČANY O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH:

2 1. Počty osob cílové skupiny a z nich počty osob využívající sociální služby na území správního obvodu obce s rozšířenou působností k datu A. Osoby s mentálním postižením 140 osob z mentálním postižením z toho 42 využívá služby (30%) Zdroj: MěÚ Prachatice, poskytovatelé soc. služeb Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice Vlasáková, STROOM DUB Pavla Čechová, ARPZPD v ČR, Klub Prachatice - Eva Poštová. Hanka B. Osoby s tělesným postižením 700 osob s tělesným postižením z toho využívá služby 490 osob (70 %) Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice Hanka Vlasáková, ARPZPD v ČR, Klub Prachatice - Eva Poštová, Svaz tělesně postižených Prachatice a to jak Městská organizace, tak okresní výbor - Alena Bínová, Věra Davidová, STROOM DUB Pavla Čechová, Odbor sociálních věcí - Marie Maunová, Ivana Voráčková (průkazky, pomůcky..). C. Osoby se zrakovým postižením 50 osob se zrakovým postižením z toho využívá služby 15 (30 %) SONS (Společnost nevidomých a slabozrakých oblastní odbočka Jitka Sojková), Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice Hanka Vlasáková. D. Osoby se sluchovým postižením 70 osob se sluchovým postižením z toho využívá služby 42 (60 %) SNN Svaz neslyšících a nedoslýchavých Jaroslava Lelková a Věra Davidová, Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice Vlasáková. Hanka E. Osoby s jiným zdravotním postižením 540 osob s jiným zdravotním postižením z toho využívá služby 324 (60 %) 2

3 Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice Hanka Vlasáková, Svaz postižených civilizačními chorobami ZO Jarka Kletečková, Svaz diabetiků územní organizace Jaroslav Churaň. F. Osoby s kombinovaným postižením 320 osob s kombinovaným postižením z toho využívá služby 208 (65 %) Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice Hanka Vlasáková, Výrobní družstvo Otava Prachatice Král, předseda sdružení. G. Osoby s dlouhodobým duševním onemocněním 170 osob s dlouhodobým duševním onemocnění z toho využívá služby 102 (60 %) Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice Vlasáková. Hanka H. Uživatelé drog 297 uživatelů drog, z toho využívá službu 178 Zdroj: Kontaktní centrum Prevent Prachatice Počet uživatelů drog na ORP využívajících službu: 178 osob Odhad počtu uživatelů drog na ORP Prachatice je přibližně o 40 % vyšší než počet uživatelů drog využívajících službu tzn. 297 osob Informace: Kontaktní centrum Prevent Prachatice, Barbora Hylánová, DiS Konzultováno s M. Němcem terénní program: závěr čísla odhadu jsou reálná CH. Osoby ohrožené prostitucí Počet osob ohrožených prostitucí 10, počet uživatelů služeb 0 Zdroj: MěÚ Prachatice, Poskytovatelé služeb Rozkoš bez rizika, org. Jana Dle informace místostarostky města Prachatice, pí Hany Rabenhauptové bylo na území ORP zaznamenáno 10 případů prostituce. Konzultováno s ředitelkou organizace Rozkoš bez rizika. Pro další informace odkázala na organizaci Jana, která navštěvuje území ORP Prachatice (na území ORP Prachatice neposkytli žádnou soc. službu zaměřeny spíše na ORP Vimperk). Na území ORP Prachatice nebyla registrována žádná sociální služba, která by se zabývala touto cílovou skupinou. I. Rodiny s dětmi Počet rodin s dětmi: 4903 z toho uživatelů služeb: 240 3

4 Zdroj: Rozhovory se zástupci obcí, poskytovatelé soc. služeb Počet rodin s dětmi je dán součtem odhadů jednotlivých zástupců obcí (odhadem z poplatků za odpady či jiných evidencí, které si obce samostatně vedou. Starostové z menších obcí uvedly přesná čísla). Dle sčítání domů a bytů v roce 2001 bylo rodin se závislými dětmi Počet rodin užívajících soc. službu je dán součtem uživatelů v jednotlivých zařízeních. Počet rodin, které užívají služby je dán součtem následujících: Azylový dům Rybka Husince 20 rodin Charitní domov Sv.Dominika Savia pro matky s dětmi Prachatice 32 rodin Terénní program Most naděje 10 rodin Krizové centrum Prachatice (os.prevent) - řízení styky rodičů s dětmi 3 rodiny Mateřské centrum Sluníčko (neregistrovaná) SVP Spirála (neregistrovaná) o.s. Drom Brno - ter. práce v soc. vyloučených rodinách (neregistrovaná) odbor sociálních věcí MěÚ Prachatice - odborné poradenství (neregistrovaná) J. Děti a mládež: 380 osob, z toho uživatelů služeb 338 Zdroj: ČSÚ (k ), poskytovatelé soc. služeb - K bylo na území ORP: (0 18 let) - informace ČSÚ (věkové složení obyvatelstva v roce 2008 v ORP Prachatice) poskytnuté pracovnicí ČSÚ zodpovědnou za poskytování informací Ing. Dolejšovou. - Vysčítány počty osob v jednotlivých kategoriích - Dle odborného odhadu odpovídá vymezení cílové skupiny 380 osob (cca 5 % z dětí do 18 let, tzn. 348, navýšeno o odhad mladistvých do 26), odhad učinila paní místostarostka MěÚ Prachatice Hana Rabenhauptová. - Počet uživatelů služeb je stanoven na základě rozhovorů s jednotlivými poskytovateli soc. služeb a činí součet uživatelů služeb specifických pro cílovou skupinu.: Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (15 26 let) COOL-na (52 dětí uživatelů 320 kontaktů) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (6 15 let) Céčko (286 dětí uživatelů 2900 kontaktů) o Nezapočteny následující údaje o uživatelích: Odborné sociální poradenství Svaz neslyšících a nedoslýchavých 6 uživatelů Krizové a kontaktní centrum 19 uživatelů Stroom DUB o.p.s. 17 uživatelů K. Děti a mládež ohrožené delikvencí 151 osob, z toho uživatelů služeb 20 Zdroj: sociální kurátor pro děti a mládež, poskytovatelé soc. služeb 4

5 Informace byla získána od sociálních kurátorů MěU Prachatice Bc. Sovové a pana Skotnici, DiS. Na území se nenachází žádný poskytovatel služeb, který by se přímo zaměřoval na tuto skupinu. O.S. Portus je zaměřeno na děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. Dle informace předsedy o.s. Portus: Júsufa Traore, DiS je ve skupině děti a mládež ohrožené delikvencí odhadem 20 uživatelů soc. služeb. Centrum volného času "Céčko" (286 dětí uživatelů 2900 kontaktů) COOLna (52 dětí uživatelů 320 kontaktů) L. Osoby HIV pozitivní a nemocí AIDS 0 HIV +, z toho využívají služby 0 Zdroj: Informace epidemiologa Pt Dle přepočtu informací z kdy Jihočeský kraj měl k případů HIV+ (statistika zahrnuje občany ČR a zároveň cizince z povolením k trvalému pobytu). V rámci Jihočeského kraje je 17 ORP (ORP Prachatice patří mezi průměrné ORP dle demografických ukazatelů, dle počtu obyvatel patří ORP Prachatice k těm méně lidnatějším.) Počet osob HIV pozitivních dle statistiky 1 konzultováno s pí Banákovou, krajská hygienická stanice, (doporučeno kontaktovat AIDS centrum České Budějovice) MUDr. Jarhotovou, infekční oddělení Nemocnice České Budějovice a.s., které vede tzv. AIDS centrum České Budějovice (nestará se o všechny HIV+, někteří navštěvují zařízení v jiných krajích) Krajský epidemiolog MUDr. Luniaczková čísla evidují v souhrnu za celý kraj, odhadem dospěla rovněž k číslu 1 Počet osob HIV pozitivních dle informace epidemiologa 0 MUDr. Krabačovou, vedoucí epidemiologie v Pt Na území Pt bylo diagnostikováno 0 pacientů HIV +, před 2 lety byla diagnostikována 1 těhotná cizinka (domovský stát: Ukrajina), nejsou informace, že by se zdržovala na území ORP Prachatice. M. Osoby v krizi Osob: 600 z toho uživatelů služeb 360 Zdroj: Odborný odhad z Analýzy dat od obcí a poskytovatelů v Jihočeském kraji, informace od poskytovatelů soc. služeb. Odborný odhad z Analýzy dat od obcí a poskytovatelů v Jihočeském kraji (tabulka č. 15 uvádí 400 osob za ORP Prachatice). Odborný odhad učinila místostarostka Města Prachatice Hana Rabenhauptová a Jaroslava Hauptmanová, vedoucí sociálního odboru MěÚ Prachatice. Počet uživatelů služeb je dán součtem dat od následujících poskytovatelů: Charitní domov Sv.Dominika Savia pro matky s dětmi Prachatice AD Rybka Husinec AD pro muže Záblatí Terénní program Most naděje Občanská poradna Krebul o.s osob 128 osob 35 osob 57 osob 39 osob

6 Odborné sociální poradenství- Hospic Sv. Jana Neumanna 6 osob N. Etnické menšiny Osob: 574 z toho uživatelů služeb 38 Zdroj: rozhovory se zástupci obcí, Rómský poradce, poskytovatelé soc. služeb Dle informace Romského poradce při Krajském úřadu pana Slivky (tel ) je na území ORP Prachatice 500 Rómů. Dle vyjádření pana Slivky tuto informaci získal od rómského poradce působícího na území ORP Prachatice. Dle rozhovorů s jednotlivými starosty obcí je číslo o něco vyšší osob. Z rozhovorů s poskytovateli sociálních služeb vyplívá, že neklíčují své uživatele dle etnicity (berou je jako občany). U Krizového a kontaktního centra bylo zjištěno, že mezi uživateli jejich služeb v roce 2009 bylo 38 Rómů. Na území ORP Prachatice není registrovaný uživatel sociálních služeb, který by se zabýval prací s etnickými menšinami. Jinak se této skupině věnují o.s. DROM a LUNGO DROM Prachatice, kteří však nemají zaregistrovanou žádnou sociální službu, avšak pracují s etnickými menšinami a jejich služby jsou využívány ve velké míře. O. Cizinci 695 cizinců z toho uživatelů služeb 4 Zdroj: evidence MV, poskytovatelé soc. služeb Informace dle podkladů z evidence MV, platné k (http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-vobcich.aspx?q=y2hudw09mq%3d%3d) Počet cizinců uživatelů specifických sužeb: 0 Dle informací Krizového a kontaktního centra byli mezi uživateli jejich služeb 4 cizinci. Ostatní uživatele neměli mezi svými klienty žádného cizince, anebo dle této charakteristiky klienty nerozlišují. Z tohoto počtu je 339 zaměstnaných dle info úřadu práce platné k = &_piref37_ _37_ _ statsk= &_piref37_ _37_ _ send=send&_piref37_ _37_ _ stat= &_piref37_ _37_ _ obdobi=L&_piref37_ _37_ _ rok=2009&ok=Vybrat P. Uprchlíci Počet osob 0, počet uživatelů služeb 0 Zdroj: Rozhovory se zástupci obcí, odbor azylové a migrační politiky MV Počet uprchlíků byl konzultován s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (tel ), jehož pracovnice v této věci odkázala na Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, zde však upozornily na skutečnost, že uprchlíci jsou od okamžiku udělení mezinárodně právní ochrany evidováni v rámci statistik cizinců z povoleným trvalým pobytem. V rámci zjišťování počtu osob ve skupině byla kontaktována Správa uprchlických zařízení 6

7 (Ministerstvo vnitra) tel , a byl vznesen písemný dotaz dle zákona o informacích, zde bylo písemně odpovězeno, že na území ORP Prachatice se nenachází žádný uprchlík. Toto potvrzují i řízené rozhovory se všemi starosty v ORP Prachatice, kdy nebyl zaznamenán ani jediný případ pobytu uprchlíka. R. Oběti násilí Počet obětí násilí 37, z toho uživatelů služeb 25 Zdroj: Policie ČR, poskytovatelé soc. služeb Na území okresu Prachatice eviduje Policie ČR 47 osob. Tato informace byla sdělena na základě písemného dotazu dle zákona o informacích por. Ing. Štěpánkou Valentovou, komisařem z obvodního oddělení Policie ČR v Prachaticích. Na základě navazujících konzultací byl učiněn kvalifikovaný odhad počtů obětí na ORP Prachatice, který činní 37 osob. Oběti násilí, které využívají sociální služby zdroj dat: rozhovory s poskytovateli soc. služeb. Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi 25 obětí násilí S. Osoby bez přístřeší Počet osob bez přístřeší 431, z toho uživatelů služeb 258 Zdroj: Rozhovory se zástupci obcí, poskytovatelé soc. služeb Otázka byla konzultována s Policií ČR. Dále byl na počet osob bez přístřeší dotazován každý starosta či jiný zástupce obce ve správním obvodu ORP Prachatice. Definitivní počet osob bez přístřeší zahrnuje počet reálně bez přístřeší (zdržující se na nádražích apod.) + osoby s trvalým pobytem na obecních úřadech. Počet osob reálně bez přístřeší je 13 (osoby, které za osoby bez přístřeší označili starostové jednotlivých obcí). Počet uživatelů služeb je v této oblasti dán součtem dat z azylových domů. Informace dle rozhovorů s jednotlivými poskytovateli služeb. Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi 95 osob Dům sv. Petra pro muže 35 osob Azylový dům Rybka 128 osob, 20 rodin T. Pachatelé trestné činnosti, osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti Počet pachatelů trestné činnosti 417, z toho uživatelů služeb 0 Zdroj: Policie ČR, statistický výkaz MPSV, poskytovatelé soc. služeb Pachatelů trestné činnosti bylo na ORP Prachatice za rok 2009 celkem 415. Zdroj dat: Por. Ing. Štěpánka Valentová, komisař, Policie ČR, obvodní oddělení Prachatice. Data byla získána z obvodních oddělení na území ORP Prachatice (tj. Obvodní oddělení Prachatice, Obvodní oddělení Netolice, Obvodní oddělení Volary). Z ústavní nebo ochranné výchovy byly na ORP Prachatice propuštěny 4 osoby. (stat.výkaz MPSV č. V 26-01) V rámci rozhovorů s poskytovateli sociálních služeb nebyl zjištěn žádný případ využívání služby příslušníkem této skupiny osob. Této problematice se věnuje na ORP Prachatice Most 7

8 Naděje a Občanská poradna Prachatice, kteří za rok 2009 neposkytli sociální službu ani jedné osobě z této cílové skupiny. U. Senioři: Počet osob ve skupině 4246 Zdroj: ČSÚ (údaj platný k ) Osoby 65 let a více 4246 (1732 muži, 2514 ženy) více viz Český statistický úřad, Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje: Konzultováno s pracovnicí ČSÚ odpovědnou za poskytování informací: Ing. Dolejšovou ( ), data s platností k září 2009 nejsou rozdělena podle věkových kategorii, k dispozici jsou pouze souhrnná čísla a jejich užití by znamenalo zkreslení vyšší než při užití dat platných k osob z této cílové skupiny se nějakým způsobem organizuje (Informace od Hany Rabenhauptové, místostarostky Město Prachatice) Počet uživatelů služeb 520 Zdroj: MěÚ Prachatice, informace od poskytovatelů soc. služeb, ČSÚ - počty uživatelů následujících sociálních služeb: Domovy pro seniory, o Domov pro seniory Pohoda (Netolice) o Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice Sociální poradenství o Občanská poradna Prachatice o Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Pečovatelská služba, o Domov pro seniory Pohoda o Charitní pečovatelská služba Volary 8 84 uživatelů 100 uživatelů 3 uživatelé senioři 19 uživatelů 71 uživatelů 20 uživatelů o Charitní pečovatelská služba Prachatice 213 uživatelů Odlehčovací služby o Hospic sv. Jana N. Neumanna 10 uživatelů (služba byla nově zaregistrovaná, v rámci hospicu bylo umístěno 180 osob není sociální služba (tzn. není zahrnuto v počtech uživatelů služeb) Počet 4246 ORP, organizovaných 3065 uživatelů 520, z toho v Prachaticích je seniorů nad 65 let věku 1526 tj. 13,7% z celkového počtu obyvatel tj organizovaných je kolem 800, ale z toho služby využívají v Prachaticích v Domově Mistra Křišťana 77 osob, v Domově Pohoda 4 prachatičtí, v Občanské poradně byli 2 senioři, Svaz neslyšících navštívilo 19, Pečovatelskou službu využívá 213 prachatických a na odlehčovacích službách byl v hospici zařazen 1 klient tzn., že z celkového počtu uživatelů služeb u seniorů 520 je v Prachaticích využívá316 tj. 60% Domov seniorů Pohoda Netolice Vít osobně Domov seniorů mistra Křišťana Hana Vojtová osobně, telefonicky Hospic sv.jana N.Neumanna Eva Ludačková, vrchní sestra, telefonicky Pečovatelská služba Prachatice Dana Vidlášová, telefonicky, osobně Svaz neslyšících a nedoslýchavých Jaroslava Lelková, Věra Davidová, poradci OBČANSKÁ PORADNA o.s.krebul zřizovatel Zdeněk Krejsa

9 2. Příspěvek na péči na území správního obvodu ORP k Zdroj: Databáze odboru sociálních věcí MěÚ Prachatice, pí. Jaroslava Hauptmanová 3. Analýza současné nabídky sociálních služeb na území správního obvodu ORP k Zdroj: MěÚ Prachatice, poskytovatelé soc. služeb, pí. Hana Rabenhauptová, místostarostka, pí. Jaroslava Hauptmanová, vedoucí sociálního odboru. 4. Jaké sociální služby a v jaké finanční výši byly podpořeny na území správního obvodu obce s rozšířenou působností v roce 2008 (k ) a 2009 (k ). Do tabulky uveďte, kdo sociální službu podpořil, zda město nebo obec (název obce), která se nachází na území správního obvodu ORP. Zdroj: informace od poskytovatelů soc. služeb a zástupců obcí Každému starostovi (či místostarostovi) v ORP byla položena otázka, zda podporují sociální služby a v případě, že ano v jaké výši. Na základě zjištěných skutečností nezbývá než konstatovat, že obce často podporují poskytovatele sociálních služeb a ne službu. Poskytovatelé často mají registrováno více služeb a případně provozují i činnosti jako sociální služba neregistrované a je zcela na nich, jak příspěvek využijí. V tomto ohledu je přehledná situace pouze u pečovatelské služby. Data získaná prostřednictvím zástupců obcí byla porovnána s daty získanými na základě rozhovorů se zástupci poskytovatelů sociálních služeb. 5. Jaké významné sociální projekty (investiční a neinvestiční) se na území správního obvodu ORP realizovaly v roce 2008, realizují v roce 2009 nebo připravují? Zdroj: Řízené rozhovory se starosty obcí, rozhovory s poskytovateli soc. služeb 6. Probíhá (probíhalo) na území správního obvodu ORP plánování sociálních služeb? Zdroj: O.S. CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP realizátor komunitního plánování 9

10 7. Jakým způsobem obce na území vašeho správního obvodu ORP informují občany o sociálních službách: Zdroj: MěÚ Prachatice, Hana Rabenhauptová, místostarostka Město Prachatice, řízené rozhovory se starosty obcí. Podpis tajemníka obce s rozšířenou působností Prachatice Podpis statutárního zástupce obce s rozšířenou působností Prachatice Podpis statutárního zástupce zhotovitele zakázky 10

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný Analýza poskytovatelů sociálních pro město Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje město Slaný, duben 2007 Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006 SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE ODDĚLENÍ ANALÝZ A VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Úvod...3 2. Souhrn...4 3. Zadání šetření...6 3. 1 Zpracování zadání...6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013 2014

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013 2014 OBSAH: Úvodní slovo Plánování sociálních služeb na úrovni krajů a obcí Co je komunitní plánování sociálních služeb? Komunitní

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM OBSAH

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina. Aktualizace pro rok 201

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina. Aktualizace pro rok 201 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sociálních věcí Žižkova 57, 587 33, Česká republika Pracoviště: Tolstého 15, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina Aktualizace pro rok 201 012-2014

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Příloha č. 1 mat. č. 205/ZK/15 AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. xxx/2015/zk-xx ze dne 25.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 ZPRACOVATELÉ: Mgr. Zlatuše Rybářová Bc. Ladislav Marek Použité studie a analýzy: - P. Karmelitová, M. Týce, Sociálně

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika byla zpracována v rámci realizace zakázky Vytvoření informačního katalogu (Evidenční

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 1 OBSAH ÚVOD 3 ZPRACOVATELSKÝ

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ Magistrát města Brna Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno e-mail: info@brno.cz www.brno.cz ADRESÁŘ Organizací působících v sociální oblasti

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více